AGS Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGS-688. 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2"

Transkript

1 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer Brukermanual Ver. 2

2 Blank Page 6TEKNISKE DATA 2 / 52 NORSK

3 KAPITTEL 1 INDEX KAPITTEL 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 3 KAPITTEL 2 - GENERELL INFORMASJON GENERELLE MERKNADER PRODUSENT IDENTIFIKASJON TEKNISK SERVICESENTRE MERKING 5 KAPITTEL 3 - sikkerhetsforhold VIKTIG INFORMASJON OM PERSONLIG SIKKERHET Definisjoner Forholdsregler For Operatører sikkerhet VIKTIG INFORMASJON OM SIKKERHETSFORHOLDSREGLER 12 KAPITTEL 4 - MANUAL STRUKTUR OG BRUK Manuell Bruk SYMBOLER Sikkerhet Merking 14 KAPITTEL 5 - GENERELL BESKRIVELSE AGS-688 KEY POENG FORFRA BAKFRA PNEUMATIC GROUP DETALJER CONTROL PANEL Tilbehør som følger 20 KAPITTEL 6 - TEKNISKE EGENSKAPER LAMBDA FAKTOR 21 KAPITTEL 7 - INSTALLATION installasjonskanal Utpakking Forberedelse til bruk VIKTIG INFORMASJON OM ELECTRIC STORAGE batterier (batterier, ETC.) I BRUK NÅR VERKTØYET IKKE BRUKES RENGJØRING - Demonteringen og avhendingen HARDWARE INSTALLASJON posisjoneringsutstyr TILKOBLINGER med medfølgende TILBEHØR forbindelser med eksternt tilbehør POWER SUPPLY TILKOBLINGER PC TILKOBLINGER BASIC KONFIGURASJON konfigurasjon med SERIAL MGT RADIO konfigurasjon med MGT-300 / R konfigurasjon med MGT-300 BLÅ COMBI konfigurasjon med SMOKEMETER OG MGT PROGRAMVAREINSTALLASJON 29 KAPITTEL 8 - BRUK AV Analyser GENERELLE REGLER KAN MENU menystruktur HOVEDMENY STRUKTUR GAS menystruktur RØYK menystruktur HOVEDMENY konfigurasjonsinnstillinger TIME konfigurasjoner konfigurasjoner av GARAGE'S DATA 35 ENGLISH3 / 52 6TEKNISKE DATA

4 visualisering av siste tilgang til reservert område SPRÅK konfigurasjoner HARDWARE TEST GAS MENU GRATIS MÅLING FUEL VALG antall slag Antall sylindre OFFISIELLE TEST Kontroller-menyen Verifisering av KALIBRERING UTLØPSDATO turtelleren KONFIGURASJON HC RESTER MENU LEKKASJE TEST AV PNEUMATIC CIRCUIT AUTOZERO OXYGEN SENSOR EFFEKTIVITET CONTROL Analyser STATLIG KONTROLL Analyser'S FEIL CONTROL GAS Analyser SOFTWARE VERSION DYNAMIC VERDI AV P.E.F BRUK AV Analyser MED installert på PC 52 KAPITTEL 9 - VEDLIKEHOLD LEKKASJE TEST HC RESTER TEST RENGJØRING AV FILTRERING SYSTEM ACTIVE karbonatomer filterskift SENSOR O2 REPLACEMENT periodisk kontroll AV Analyser 59 KAPITTEL 10 - RESERVEDELER 60 6TEKNISKE DATA 4 / 52 NORSK

5 KAPITTEL 2 - Generelt 2.1 GENERELLE MERKNADER Alle rettigheter reservert. Total eller delvis gjengivelse av denne håndboken i enhver form er forbudt, det være seg på papir eller digitalt format. BRAIN BEE SPA og de ressursene som er involvert i lage denne håndboken dementi alle ansvar i forhold til bruk av manuelle selv, som garanterer at all informasjon som finnes der er nøyaktig bekreftet. Eventuelle forslag om eventuelle feil eller forbedringer vil bli høyt verdsatt. Siden produktene er i kontinuerlig sjekker og forbedringer, BRAIN BEE SPA forbeholder seg retten til å endre informasjonen i håndboken uten forutgående varsel. 2.2 PRODUSENT IDENTIFIKASJON AGS-688 er et utstyr som blir produsert av: Brain Bee S.p.A. Via Quasimodo, 4 / a Parma (Italia) Tel Fax e-post Internett 2.3 TEKNISK SERVICESENTRE Når det gjelder det tekniske servicesentre, må du kontakte forhandleren 2.4 MERKING AGS-688 har blitt gjort i samsvar med direktiver om og som gjelder for produktet som blir satt på markedet. Spesifikke samsvarserklæring kan bli bedt om å Brain Bee SpA Data om utstyret funksjonene er oppgitt på spesifikke identifikasjonsetikett anvendt på utstyret bakre delen. Fjerning, er skade eller modifisering av utstyret identifikasjonsetikett forbudt. KAPITTEL 3 - sikkerhetsforhold 3.1 VIKTIG INFORMASJON OM PERSONLIG SIKKERHET Definisjoner FARLIG OMRÅDER: Ethvert område eller i nærheten av utstyret innebærer risiko for sikkerheten og helsen til utsatte personer. Utsatt person: Enhver person helt eller delvis står i et farlig område. OPERATØR: Personen / s med ansvar for drift av apparatet for settet formålet. OPERATØRER KLASSIFISERING Operatøren kan klassifiseres i henhold til to hovedkategorier, som i noen tilfeller henvise til en enkelt person: 6TEKNISKE DATA

6 Operatøren belastet med utstyret operasjonen har plikt til å: o Start og sjekke maskinen automatisk drift; o Utfør enkel innstilling operasjoner; o Ta av årsakene til utstyret stopper ikke noe som tyder breakings av medlemmer, men enkel betjening anomalier. Operatøren ladet med maskinen vedlikehold er en kvalifisert tekniker som kan gripe inn på maskinen, med vakter åpen, og på mekaniker og elektriske medlemmer til å utføre innstilling, vedlikehold og reparasjoner. BRUKER Organ eller person som juridisk ansvarlig for utstyret Forholdsregler For Operatører sikkerhet GENERELLE FORHOLDSREGLER Alle aktørene skal ikke være under påvirkning av beroligende, narkotika eller alkohol når du utfører jobben sin Før du starter jobben sin, skal operatørene være helt klar over stilling og drift av alle kontrollene angitt på bruke manuell. alltid ta hensyn til noen fare tegn festet på installasjonen og i selskapet til brukeren. Arbeidsgiver er ansvarlig for spredning av dette dokumentet for hele personalet som skal jobbe på utstyret. I tillegg til plikten til å strengt overholde instruksjonene i denne håndboken, skal operatørene informere hodene på noen mangel eller potensielt farlig situasjon som kan oppstå. Ved maskinen feil, sjekk prosedyrene beskrevet i de ulike kapitlene. Se alltid sikkerheten vedtatt av selskapet ansette utstyret med tanke på å unngå ubrukelig risiko. RISIKO av asfyksi Bensinmotorer Avgassene av bensin biler inneholde karbonmonoksid, en fargeløs og luktfri gass som, hvis innåndet, kan forårsake alvorlige fysiske problemer. Spesiell oppmerksomhet er alltid nødvendig når man jobber i groper, som avgasser komponenter er tyngre enn luft, og dermed innskudd på bunnen av gropen. Oppmerksomhet skal vies til naturgass biler også. DIESEL MOTORER Dieselmotor eksosen sammensetning er ikke alltid det samme. Det kan endres i henhold til: type motor, inntak, bruksforhold og drivstoff komposisjon. Dieseleksos består av gasser (CO, CO2, NOX og HC) og partikler (sot, sulfater, etc.), de små partikler av karbon å gjøre opp sot forbli suspendert i luften, og kan dermed bli pustet. Giftige komponenter, om enn i små mengder, er til stede også. SIKKERHETSTILTAK: - Sørg alltid for god ventilasjon og aspirasjon (spesielt i gropene). - I lukkede lokaler, alltid starte eksosen aspirasjon system. 6TEKNISKE DATA 6 / 52 NORSK

7 RISIKO FOR SKADE Hvis bilene ikke er riktig sikret ved hjelp av mekaniske enheter, kan operatøren bli knust mot en arbeidsbenk eller mot en vegg. Er utstyret plasseres på ustabile støtter kan de falle og skade operatørens lemmer. SIKKERHETSTILTAK: - Pass på at bilen har vært sikret ved å trekke i håndbrekket og låse hjulene. - Pass på at utstyret er plassert på en stabil støtte og, i tilfelle tralle, som hjulene har vært låst før bruk. FARE FOR SKADE Motorer, både jobber og i stillstand, inkluderer bevegelige deler (belter eller andre deler) som kan skade hender og armer. I bilene, starter viften automatisk ved hjelp av en temperaturføler selv når motoren er slått av, alltid ta hensyn når de opererer i nærheten av det og koble det om nødvendig. SIKKERHETSTILTAK: - Når motoren er slått på, ikke la hendene inn i bevegelige deler området. - Ved bruk nær elektrisk startet fans, la motoren kjøle seg ned på forhånd, og fjern deretter viften pluggen fra motoren. - Hold testverktøyene kablene langt fra motoren bevegelige deler. RISIKO FOR BRANNSKADE Når mellomliggende på motoren, beskytter ansikt, hender og føtter med egnede verneinnretninger, unngå kontakt med varme overflater, som for eksempel tennplugger, radiatorer, Rørledninger av kjølesystemet og elektromekaniske sensorer. Katalytisk lyddempere nå ekstremt høye temperaturer og kan forårsake brannskader eller brann. Oppmerksomhet skal således betales for å unngå å berøre disse objektene uten egnede forholdsregler. SIKKERHETSTILTAK: - Bruk vernehansker. - La kjøle ned motoren og andre uavhengige tilbehør, hvis noen. - Ikke installer testverktøy kabler over eller nær varme deler - Ikke la motoren slått på en gang sjekker er gjennomført. 6TEKNISKE DATA

8 RISIKO for brann eller eksplosjon Ved gjennomføring av operasjoner på drivstoffsystemet (injektorer, drivstoff og bensin pumpe, etc.) er det fare for brann eller eksplosjon på grunn av drivstoff næringsdrivende og / eller damp som dannes av dem. SIKKERHETSTILTAK: - Deaktiver start. - La motoren avkjøles. - Ikke bruk gratis flammer eller gnister kilder. - Ikke røyk. - Samle utstrømmende drivstoff. - Start aspirasjon enhetene i lukkede lokaler. RISIKO KNYTTET TIL STØYNIVÅ Under målinger på bilen, kan støynivået overstige 90 db. Slike støynivå kan nås med ultralyd rengjøring eller med bilens motor høyt turtall. Hvis en person blir utsatt for slike støykilder i lang tid, kan dette forårsake uopprettelige hørselsskader. SIKKERHETSTILTAK: - Operatøren skal vedta personlig verneutstyr (HØRSELVERN). - Operatøren skal også beskyttes mot støy arbeiderklassen stasjoner i nærheten av de områdene der test på bilen. RISIKO KNYTTET TIL FARLIG SPENNING Sivile eller industriell elektrisk kraft distribusjoner, samt kjøretøy elektriske systemer, gjør tilsi farlige spenninger. Når en operatør er i kontakt med testing verktøy eller lever deler av motoren, risiko for elektrisk støt eksisterer. For eksempel kan dette være forårsaket av kabler med skadet isolasjon (ex. Bites av dyr på strømledningene). Dette gjelder spesielt på bilen starte systemet og testverktøy tilkoblinger. SIKKERHETSTILTAK: - Koble testverktøyene av en elektrisk kontakt sikkerhet stafett og riktig jordet. - For testverktøy tilkobling, bruker utelukkende kablene som følger med selve verktøyet, slik at isolasjonen ikke er skadet. - Kontroller at testverktøy er jordet før du slår den på. - Når det utføres tiltak på det elektriske systemet på en bil (tilkobling av testverktøy, utskifting av startsystem deler), skal levere spenningen være frakoblet (ex. batteri). - Under kontroll og innstilling operasjoner med motoren slått på, oppmerksomhet skal betales for å unngå å berøre de kjøretøy live komponenter (for eksempel starte system) uten egnede forholdsregler (for eksempel isolerende hansker). 6TEKNISKE DATA 8 / 52 NORSK

9 Fare for forgifting Rørene som brukes for eksosgass prøvetaking dersom utsatt for høye temperaturer (over 250 C eller på grunn av branner) slippe en meget giftig gass som, i tilfelle innånding kan være skadelig for helsen. SIKKERHETSTILTAK: - Ved innånding, umiddelbart kontakte lege. - For å fjerne Forbrenningsrester slitasje neopren eller PVC hansker. - Fire rester kan nøytraliseres med en kalsiumhydroksid løsning. Dette fører til dannelse av kalsiumfluorid som kan fjernes med vann. 3.2 VIKTIG INFORMASJON OM SIKKERHETSFORHOLDSREGLER Når du bruker verktøyet, er følgende operasjoner ikke tillatt som de kan forårsake, under visse omstendigheter, fare for personer og forårsake permanent skade på selve verktøyet. - Ikke fjern eller gjøre uleselig etiketter, skilt og / eller farer skilt plassert på verktøyet, og i området i nærheten. - Ikke deaktiver maskinen sikkerhetsanordninger - Bruk kun originale sikringer med nødvendig ampere kapasitet! Ved elektrisk forsyning anomalier, skal maskinen være slått av umiddelbart. Defekte sikringer skal ikke repareres eller ekskluderes, men erstattet med sikringer av samme type. - Maskinen elektriske tilkoblinger skal kontrolleres med jevne mellomrom. Defekter som slakkes tilkoblinger eller brente kabler eller kabler med skadet isolasjon, skal umiddelbart fjernes og erstattes. - Ikke autorisert personell må ikke åpne utstyret. Innenfor verktøyet er det deler som, hvis du tar på, kan forårsake elektriske støt: strømmen av før du åpner verktøyet for å utføre reparasjoner. 6TEKNISKE DATA

10 KAPITTEL 4 - MANUAL STRUKTUR OG BRUK 4.1 Manuell Bruk Les håndboken nøye før du starter utstyret. Denne håndboken tar sikte på å gi brukeren med all informasjon som kreves for en riktig bruk av utstyr og å gjøre det mulig å styre det i den sikreste og mest uavhengige måte. Det inneholder informasjon om den tekniske siden, drift, stopper maskinen, vedlikehold, reservedeler og sikkerhet. Før enhver form for operasjon på utstyret, operatører og kvalifiserte teknikere skal lese nøye instruksjonene i denne håndboken. Ved tvil om riktig fortolkning av instruksjonene, kan du kontakte vår tekniske tjenesten til å innhente de nødvendige avklaringer. Denne håndboken er integrert del av utstyret, kjøperen skal holde den med den største forsiktighet, det skal plasseres stengt for utstyret, innenfor en bestemt container og, fremfor alt, skal det være beskyttet fra alt som kan true dets lesbarhet. Denne håndboken skal følge utstyret i tilfelle dette er gitt videre til en ny bruker. Innholdet i denne håndboken er utarbeidet i samsvar med ledelinjer av UNI-standarden 10893:2000. Diffusjon, modifikasjon eller bruk av denne håndboken for egne mål er forbudt. Ved utarbeidelsen av håndboken, har få, men klar advarsel symboler er valgt for en enklere og enklere konsultasjon. Virksomheten som kan resultere i situasjoner potensielt skadelig for operatørene er fremhevet ved hjelp av symbolet sammen Slike operasjoner kan føre til alvorlig fysisk skade. Operasjoner Operasjoner som krever spesiell oppmerksomhet er fremhevet ved hjelp av symbolet sammen. Slike operasjoner skal utføres riktig for å unngå å forårsake skade på gjenstander eller for omgivelsene. Dette symbolet fremhever også hvilke opplysninger spesiell oppmerksomhet skal vies. som krever nøye lesning av instruksjonene skissert i bruk og vedlikehold av manuelle fremheves ved hjelp av symbolet sammen. 6TEKNISKE DATA 10 / 52 NORSK

11 4.2 SYMBOLER Dette avsnittet beskriver sikkerhets-relaterte symboler som kan være tilstede på den ytre delen av utstyret Sikkerhet VEKSELSRØM SIKKER JORDING RÅDFØR BRUKSANVISNING ADVARSEL! RISIKO for elektrisk ADVARSEL: IKKE PRØV fjerner dekselet (Denne operasjonen kan utføres utelukkende av kvalifiserte teknikere) Merking EC samsvarsmerking 6TEKNISKE DATA

12 KAPITTEL 5 - GENERELL BESKRIVELSE AGS-688 er en gass analysator brukt til å bestemme ulike konsentrasjoner som finnes i eksosgassene gnist tenning av kjøretøy. AGS-688 kan brukes både for kontroll med utslipp under obligatoriske inspeksjoner, og for ordinært vedlikehold eller reparasjon av kjøretøyer. Dette verktøyet kan fungere både i en statisk modus og i en dynamisk modus, ved uttak av gass fra eksosrøret gjennom riktig sonden som følger med enheten. Ved hjelp av et intuitivt tastatur, har brukeren tilgang til alle analysatoren funksjoner og kan gå fra den frie måling test til den er i samsvar med nasjonale forskrifter. AGS-688 består av 6 retroilluminated liquid crystal display enheter, hvor verdier i forhold til testene som pågår er visualisert. På slutten av analysen operasjoner, vil det være mulig å enten skrive ut direkte testene resultater, eller å sende dem til en annen datamaskin som er koblet til den. 5.1 AGS-688 Nøkkel info AGS-688 har blitt oppfattet som en grunnleggende eksos gass analysator, men takket være den rike tilgangen på ekstrautstyr som kan kobles til den, kan instrumentet utføre flere funksjoner. Den integrerte turtelleren er nå i stand til å være koblet indistinctively til enten en induktiv eller kapasitiv klemme eller til en MGT-300. Sette inn radioen modulen inn i utvidelse sporet, gjør det også mulig en trådløs forbindelse til turtelleren MGT-300 / R. Tilkobling til PC via RS232, USB eller BT-100 Bluetooth -modul er også mulig. AGS-688 gjør det mulig forbindelse med smokemeter gjennom Omnibus port: i dette tilfellet, analysatoren endres til et verktøy for visualisering av røyk i dieselmotorer. 6TEKNISKE DATA 12 / 52 NORSK

13 5.2 Sett forfra Kolloners termisk printer 2 13 Knappers kontroll panel 3 LCD Display ENGLISH13 / 52 6TEKNISKE DATA

14 5.3 Sett bakfra ST-050 OIL TEMPERATURE PROBE INLET 2 CPI-030 ENGINE REVOLUTION SENSOR INLET 3 RS-232 SERIAL COMMUNICATION PORT 4 USB (SLAVE) COMMUNICATION PORT 5 RS-485 omnibus AND 12VCC POWER SUPPLY COMMUNICATION PORT 6 12VCC AUXILIARY POWER SUPPLY INLET 7 PNEUMATIC GROUP 8 FEATURES ADHESIVE 6TEKNISKE DATA 14 / 52 NORSK

15 5.4 Pneumatic Group Details CONDENSED WATER OUTLET 2 GAS INLET 3 GAS OUTLET 4 ACTIVE CARBONS FILTER FOR THE AUTOZERO AIR INLET 5 CALIBRATION BOTTLE INLET 6 GAS CIRCUIT FILTER 7 WATER CIRCUIT FILTER 8 CONTAINER CONDENSATE SEPARATOR GROUP 9 COALESCENT FILTER 10 NET FILTER (INTERIOR) 11 SENSOR O 2 12 SENSOR NO X HOUSING CAP (OPTIONAL) ENGLISH15 / 52 6TEKNISKE DATA

16 5.5 Control Panel AUTOZERO MANUAL BUTTON 2 LAMBDA / NO X VISUALIZATION SWITCH 3 CONFIGURATION BUTTON OF PARAMETERS TO BE TESTED (SET) 4 VERTICAL SCROLL 5 HORIZONTAL SCROLL 6 ENTER BUTTON 7 HORIZONTAL SCROLL 8 ON / OFF BUTTON 9 BACK TO MAIN MENU BUTTON 10 PRINT REPORT BUTTON 11 REVOLUTIONS/TEMPERATURE VISUALIZATION SWITCH 12 EXIT FUNCTION OR BACK TO THE PRECEDENT MENU BUTTON 13 VERTICAL SCROLL 6TEKNISKE DATA 16 / 52 NORSK

17 5.6 Supplied Accessories GAS SAMPLE PROBE SAMPLE PROBE PIPE SAMPLE PROBE FILTER O 2 SENSOR CONDENSATE EXHAUST PIPE GAS OUTLET EXHAUST PIPE ENGLISH17 / 52 6TEKNISKE DATA

18 6 TEKNISKE DATA Measurement fields: Parameter Scale Unit Resolution CO %vol 0.01 CO %vol 0.1 Hexane HC ppmvol %vol 0.01 NOx ppmvol 10 Lambda Engine Revolutions min Oil Temperature C 1 Målt gass inntak 4 l / min. Automatisk og kontinuerlig kondensatdrenering. Semi-automatisk daglig lekkasje test med manuell lukking av gassen prøven sonden. Automatisk flytkontroll Automatisk kontroll O2 sensor utmattet Automatisk kompensasjon omgivelsestrykk fra 85,0 til 106,0 kpa. Automatisk justering (med utvalget gassflaske) Automatisk og semi-automatiske Autozero. Varme gang 10 minutters 20 C. Responstid CO, CO2, og HC <15 sekunder Impulse mottak med turtelleren via kabel fra induksjon klemmen eller med eksterne turtelleren via kabel eller trådløst radio. Olje temperatur inntak for PT100, eller via trådløse radioen. Seriell tilkoblinger: PC USB B (slave mode); PC RS 232 (9600, 3 N, 1); PC-nettverk RS485 (9600,8, N, 1) Visualisering gjennom seks 4-alfanumeriske tallene retroilluminated LCD-skjermer. 24-kolonnen integrerte termiske skriveren. Typiske 12 Volt DC Power Supply (11 15 VDC) Strømforbruk 1.5A DC (3 A ved utskrift) Arbeide temperaturer fra 5 til 40 C. Relativ luftfuktighet 10 95% Lagringstemperatur C Mål: 434X190X291 mm Vekt 5 kg 6.1 LAMBDA Faktor Det indikerer luft-drivstoff-forhold. Lambda = 1 refererer til riktig utveksling fra et kjemisk synspunkt, dersom stedet blandingen er dårlig, er lambda høyere enn én, mens når carburetion er rik, er lambda lavere enn én. Den lambda faktor kan også bli definert som overflødig luft koeffisient. For lambda beregningen, basert på målinger av CO, CO2, HC og O2, følgende formel er standardisert:: 6TEKNISKE DATA 18 / 52 NORSK

19 Hvor: [] Er konsentrasjonen i% vol, for HC kun i ppm vol; K1 er omregningsfaktoren for HC hvis uttrykt i ppm vol n-heksan (C6 H14) tilsvarende. Dens verdi i denne formelen er 6x10-4; HCV er atomære forholdet mellom hydrogen til karbon i drivstoffet. Vilkårlig verdi er 1,7261 for bensin, 2,5 for LPG, 4 for metan; OCV er den atomære forholdet mellom oksygen til karbon i drivstoffet. Vilkårlig verdi er 0,0176. MERK forenklet lambda Beregningen er kun gyldig for målinger på biler med ubetydelig NOx konsentrasjoner i avgassen. ENGLISH19 / 52 6TEKNISKE DATA

20 KAPITTEL 7 INSTALLATION 7.1 installasjonskanal Utpakking AGS-688 leveres i en kartong pakke. Forsiktig åpne esken og, med hjelp av en kutter, kutte selvklebende lukking tape og fjerne enheten, beskyttet av to polystyren paneler, og alt medfølgende tilbehør fra esken Forberedelse til bruk HÅNDTERING: Under håndtering, skal minste enhetene som kreves for korrekt håndtering sikres, som fastsatt av ulykkesforebyggende bestemmelser. PLASSERING: utstyret skal plasseres på et stabilt og egnet støtte (bord eller tralle).utstyret skal være plassert i lokaler med tilstrekkelig ventilasjon og / eller endring av luft. Maskinen skal plasseres ved 10 cm minimum fra et objekt som kan hindre indre ventilasjon. Beskytt utstyret fra regn eller fuktighet for å unngå uopprettelig skade på selve utstyret. Dessuten skal utstyret aldri bli utsatt for solstråler heller til et ekstremt mye støv. MONTERING: Installasjonen skal utføres av spesialisert personell, strengt samsvar med instruksjonene i denne håndboken. Bruken av utstyret i eksplosiv atmosfære er forbudt. TILKOBLINGER: dette er en elektrisk utstyr som er koblet til strømnettet, er riktig bruk av bakken pin, plassert på støpselet, obligatorisk. Hvis bakken pinnen er villig ikke brukes eller manglende kontakt mellom støpselet til en stikkontakten ikke er utstyrt med egnet jording, kan dette skade verktøyet. Disse prosedyrene er forbudt og sette operatørens liv i fare. 7.2 VIKTIG INFORMASJON OM ELECTRIC STORAGE batterier (batterier, etc.) Selv om utstyret ikke bruker elektrisk lagring batterier (oppladbare eller ikke), denne generelle sikkerhetsinformasjonen er inkludert som et batteri er alltid til stede på kjøretøyet. DEMONTERING: Prøv aldri å demontere batteriene container eller å endre den.beholderen har sikkerhet og verneinnretninger sikre sikker drift. Ved å skade disse enhetene, er det risiko for varme utslipp, røyk, væske lekker, batterier container eksplosjon og brann. ELEKTRISK KONTAKTER: La aldri positive og negative polene på batteriene beholderen være tilkoblet med metalldeler. Aldri transport eller depositum batteriene container sammen med metallgjenstander (halskjeder, hårnåler, etc.) som kan forårsake kortslutning og gi rom for en stor mengde energi å strømme gjennom metallet, og dermed fører til risiko for container eksplosjon, varmeavgivelse,røykutvikling, samt brenning av metallobjekter som forbinder de to terminalene. TEMPERATUR: bruker aldri heller la batteriene container i nærheten av flammer, ovner, eller noe annet sted utsettes for høye temperaturer (80 C eller høyere). Dette kan skade batteriene container forseglingen, og dermed fører til fare for kortslutning, container eksplosjon og brann RENGJØRING: aldri fuktig batteriene container med mykt vann, og heller salt vann eller andre typer væske. Vann kan skade batteriene container sikkerhetsanordning, og dermed fører til risiko for varmeavgivelse, røykutvikling, container eksplosjon og brann. 6TEKNISKE DATA 20 / 52 NORSK

21 CONTAINER: Bruk aldri batterier beholderen ytre del av dem er svært skadet eller deformert. Bruken av slike containere fører til risiko for varmeavgivelse, røykutvikling, container eksplosjon og brann. LADE: Når du lader oppladbare batterier, bruk utelukkende batteri-laderen som følger med utstyret og lade i lokaler med en temperatur på mellom 10 C og 45 C.Bruk av en batteridrevet lader enn de anbefalte kan føre til overbelastning batterier. VÆSKE: : Dersom batteriene væsken kommer i kontakt med øynene, ikke gni dem.skyll med vann fra springen, og deretter se en lege umiddelbart. Dersom væsken ikke er helt fjernet, kan dette skade øynene. UTSKIFTING: Ved utskifting batterier, bruke batterier av samme type og form på erstattet dem. Ellers, kan dette skade utstyret og føre til risiko for varmeavgivelse, røykutvikling, container eksplosjon og brann. 7.3 I BRUK BRUK AV UTSTYR: Bruken av utstyret er tydelig beskrevet i denne håndboken: alt som avviker fra det som er uttrykkelig angitt er å betrakte som ikke korrekt.produsenten frasier seg alt ansvar for skade på gjenstander, personer eller selve maskinen som følge av ulykker forårsaket av manglende samsvar med utstyret instruksjonene. ARBEIDSTASJON: Operatøren skal stå foran på maskinen, i en komfortabel posisjon for å nå utstyret kontrollene og deler. 7.4 NÅR VERKTØYET IKKE BRUKES SPENNING: Deaktiver alle tilførselen bryterne og strømmen når utstyret ikke skal brukes over lengre tid. BESKYTTELSE: Hvis utstyret ikke brukes over lengre tid, er det tilrådelig dekke det med en beskyttelse 7.5 RENGJØRING - Demonteringen og avhendingen RENGJØRING: strømforsyningsenheten renhold kan utføres selv av ufaglært personell forutsatt at de er tidligere informert om de viktigste kontrollene for å kutte strømforsyningen enheten fra strømnettet. Når de ytre overflater må rengjøres, unngå å bruke vaskemidler som inneholder alkohol, ammoniakk eller bensin, bare bruk nøytrale vaskemidler med lett fuktet myk klut. Demonteringen og avhendingen: Produktet ble utviklet og satt sammen med høykvalitets materialer og komponenter som kan resirkuleres og gjenbrukes. Hvis et produkt viser et symbol som viser en bin med hjul sperret av en "X", dette betyr at produktet oppfyller kravene i direktivet 2002/96/CE. For avhending ingen spesielle enheter er nødvendig siden strømforsyningen ikke er laget med skadelige materialer. ENGLISH21 / 52 6TEKNISKE DATA

22 Avhendelsen skal måtte utføres av å etterkomme lokale forskrifter for deponering av avfall: ikke kaste produktet i det ordinære husholdningsavfallet, men ta den med til spesielle samlingen sentrene presenterer over territoriet i henhold til det som er fastsatt av gjeldende forskrifter. En adekvat avhending av produktene hjelper forebygge miljøforurensning så godt som mulig helseskade. 7.6 HARDWARE INSTALLASJON posisjoneringsutstyr Plasser AGS-688 på en flat, stabil overflate som kan lette brukeren å arbeide på baksiden av enheten. Hvis en tralle eller spesifikk støtte for AGS-688 har blitt valgt blant valgfritt tilbehør, så det skal være nødvendig å montere den i henhold til instruksjonene som følger, før du legger verktøyet på den. 6TEKNISKE DATA 22 / 52 NORSK

23 7.6.2 TILKOBLINGER med medfølgende TILBEHØR 2 1 Koble gassprøven sonde til tilsvarende røret ved å holde plasten filteret med pilen orientert som i figuren. Koble gassprøven sonden rør til analysatorens gassinntaket.koble kondensat utslipp røret til kondensat uttaket og eksos uttaket til analysatoren gass uttak. Med klokken, skru oksygen sensor (1), og koble den til tilsvarende kabling (2) forbindelser med eksternt tilbehør Etter posisjonering verktøyet, skal det være mulig å utføre de nødvendige tilkoblinger basert på hvilken type ekstern tilbehør til den valgte konfigurasjonen. Tilkoblinger ENGLISH23 / 52 6TEKNISKE DATA

24 STRØMFORSYNINGS TILKOBLINGER AGS-688 består av to strømforsyning viker. I COMBI konfigurasjonen med smokemeter er det obligatorisk å bruke en 150W strømforsyning med en omnibus-port. I alle andre konfigurasjoner, kan enhver av de to modellene etablerte brukes. Tilkobling 6 Eksterne tilbehør 40W ekstern strømforsyning med plugg 5 Som et alternativ, 150W med omnibus kontakt med OMNI-060 (6m) eller OMNI-050 (2,5 m) kabel PC TILKOBLINGER Det kan være mulig å etablere en PC-tilkobling via en seriell eller USB-kabel med analysatorens kontaktene. Tilkobling Eksterne tilbehør 3 IF-030 seriell kabel PC-tilkobling (2 m) 4 USB-kabel A-B-kontakter (1,8 m) BASIC KONFIGURASJON Tilkobling Eksterne tilbehør 1 ST-050 motor temperature probe 2 CPI-030 motor turtalls probe konfigurasjon med SERIAL MGT-300 Tilkobling Eksterne tilbehør 2 IF-021 kabel med MTG-300 seriell tilkobling RADIO konfigurasjon med MGT-300 / R Tilkobling Eksterne tilbehør Via radio (wireless) Radio-modulen må installeres av autorisert teknisk service konfigurasjon med MGT-300 BLUE Tilkobling Eksterne tilbehør 2 BT-020 kabel for BT-100 forbindelse med MGT-300 BLUE COMBI konfigurasjon med SMOKEMETER OG MGT-300 Tilkobling Eksterne tilbehør W ekstern strømforsyning med omnibus kontakt med OMNI-060 (6m) eller OMNI-050 (2,5 m) kabel 7.7 PROGRAMVAREINSTALLASJON Installeringen av programvaren kan bare utføres av autorisert teknisk service, og derfor skal den ikke behandles i denne håndboken. 6TEKNISKE DATA 24 / 52 NORSK

25 KAPITTEL 8 - BRUK AV Analyser For å starte gass analysator, trykke på startknappen knappen inne i minst 3 sekunder, og slipp den. to ganger, og å slå den av, holder du 8.1 GENERELLE REGLER FOR OG BRUKE MENYEN Beskrivelse av menyer: alle menyer inneholder - En kode (1) som entydig identifiserer menyen selv; - Hvilken type program (2) i utførelse: MENU for de viktigste søknaden, GAS for gassen analysen programmet, eller røyk for røyken analyse programmet. Meny-meldinger: meldinger som vises i de ulike menyene blar langs skjermen slik som å være helt visualiseres. Surfe på menyene: for å bla i menyene, bruke piler og trykk på knappen for å gå inn i menyen, og for og gå tilbake til forrige meny Skrive tekststrenger: For å skrive tekst strenger, slik som kontrolør eller Regnummer, bruke pilene til å gjøre de tilgjengelige tegnene bla, og bruk og for å gå til teksten strenger; trykk for å bekrefte for å gå ut. Bekreftelse av data: for å bekrefte data, trykk på. knappen, og, for å oppheve sitt innsetting trykk. Meldinger lesebekreftelse: Trykk på knappen for å fortsette, etter å ha lest en melding, for eksempel "Lagret" Reserverte områder tilgjengelig gjennom passord: det er mulig å få tilgang til enkelte menyer ved å skrive inn et passord, siden disse er utelukkende forbeholdt til forhandleren (passord "D"), av autorisert teknisk service (passord "S") og av produsenten ( passord "M") ENGLISH25 / 52 6TEKNISKE DATA

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening.

Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. Elektronisk termostat med spareprogram. Lysende LCD display øverst på ovnen for enkel betjening. 27.5 LCD Electronic thermostat with program setting. Bright LCD display placed at the top of the heater

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk

AC10. Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual. Spenningsdetektor Voltage Detector. English Norsk Spenningsdetektor Voltage Detector Brukermanual Brugsanvisning Bruksanvisning User Manual English Norsk ELIT AS - 2010 Innhold: 1. Generelle applikasjoner. 2. Beskrivelse av instrumentet. 3. Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF

KAMPANJE APK : APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF KAMPANJE APK-5 20150722: APK-5: Skifte pakninger mellom turbo og CCDPF Berørte modeller for APK-5: Vitara APK416D, totalt 66 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module

SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module SafeRing / SafePlus Retrofit of under voltage coil V Module Installation Instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS 2008-12-15 BJGU/GUSO Checked

Detaljer

KAMPANJE APK : APK-4: Kontroll montering EGT-2

KAMPANJE APK : APK-4: Kontroll montering EGT-2 KAMPANJE APK-4 20150722: APK-4: Kontroll montering EGT-2 Berørte modeller for APK-4: Vitara APK416D, totalt 58 biler. Liste med chassisnummer legges ikke ved, bruk Forhandlerweb til å sjekke om bilen er

Detaljer

Replacing the carbon brushes

Replacing the carbon brushes ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the carbon brushes EN NO 9010180A 5.2.4 9010180 Replacing the carbon brushes (Puma 20/40) Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Be sure that the

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

MCP-16RC, luftrenertårn

MCP-16RC, luftrenertårn Kompakt filterkassett med pulsrengjøring MCP-16RC luftrensertårn er en kompakt filterkassett for desentralisert inneluftrengjøring der luftgjenoppretting er mulig. Den kompakte filterenheten leveres med

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S10 for position indication of earthing switch De module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date

Detaljer

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance.

TriCOM XL / L. Energy. Endurance. Performance. TriCOM XL / L Energy. Endurance. Performance. L and XL - the new generation Sample charging station with chargers TriCOM L / XL Innovative charging technology The new TriCOM L - XL chargers are controlled

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for fuse blown indication F module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R

VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Artikkel: VEGA GN 1/1 C16 1P + R VEGA GN 1/1 L10 1P + R Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Installasjon...2 4.1 Tekniske

Detaljer

Digitalt alkometer FCA 9000 Lite

Digitalt alkometer FCA 9000 Lite REV 1.00 Digitalt alkometer FCA 9000 Lite ADMINISTRATORER Takk for at du har valgt FCA 9000 Lite Vi håper du vil oppleve toppteknologi med nøyaktigheten og påliteligheten til Fuel Cellsensorene. Veiledning

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S9 for relay trip indication V module Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared NODIS

Detaljer

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules

Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Safering / Safeplus Retrofit of Ronis key for disconnector Interlock type EL11AP V and Sv modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible RELEASED NODIS Location Date Name Prepared

Detaljer

UZ 964 Operating Instructions

UZ 964 Operating Instructions UZ 964 Operating Instructions 107402576 A 02 English... 6 Deutsch... 8 Français... 10 Nederlands... 12 Italiano... 14 Norsk... 16 Svenska... 18 Dansk... 20 Suomi... 22 Español... 24 Português... 26 Eλληνικά...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Revidert Atle Hjelmerud. Katalytisk gassensor SGM595/A

Revidert Atle Hjelmerud. Katalytisk gassensor SGM595/A Revidert 08.11.2015 Atle Hjelmerud Katalytisk gassensor SGM595/A Introduksjon SGM595 / A er en katalytisk sensor for gassdeteksjon som benyttes sammen med gassalarm sentral BX308 eller BX444-Mc. Sensoren

Detaljer

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE

MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE MONTASJEBESKRIVELSE INSTALLATION GUIDE ADVARSEL WARNINGS Dette armaturet er et Klasse II produkt som IKKE SKAL TILKOBLES JORD. This device is a class II product: DO NOT CONNECT THE LAMP and the pole to

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Nedfellbar koketopp Brukermanual. Importør: Sunwind Gylling AS postboks 64, 1309 RUD

Nedfellbar koketopp Brukermanual. Importør: Sunwind Gylling AS postboks 64, 1309 RUD NO Nedfellbar koketopp Brukermanual Importør: Sunwind Gylling AS postboks 4, 1309 RUD Kjære kunde Takk for ditt kjøp av denne koketoppen som er testet grundig i ulike kvalitetskontroller og er produsert

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules

SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules SafeRing / SafePlus Retrofit of auxiliary switch S7 & S10 for position indication of load break switch and earthing switch C, F and SI modules Installation instructions www.abb.com Document status Responsible

Detaljer

EASICHECK 1001 Batteriarmaturer Brukermanual

EASICHECK 1001 Batteriarmaturer Brukermanual EASICHECK 1001 Batteriarmaturer Brukermanual SEB/2002 1 0098 1100NO/1 INNHOLD Innledning Spesifikasjon Brukermeny SEB/2002 2 0098 1100NO/1 Sideoversikt Side Innhold 2 Sideoversikt 3 1.0 Innledning 4 1.1

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte NORSOK STANDARD PIPING AND EQUIPMENT INSULATION R-004 5.7 Guidelines for acoustic insulation The acoustic pipe insulation classes can be met by various combinations of insulation materials and jacketing

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes

Printer Driver. Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes 3-876-169-21 (1) Printer Driver Betjeningsveiledning Denne veiledningen beskriver installasjonen av skriverdriveren for Windows Vista. Før denne programvaren brukes Før du bruker skriverdriveren må du

Detaljer

Generelle sikkerhetshensyn Norsk

Generelle sikkerhetshensyn Norsk Generelle sikkerhetshensyn Generelle sikkerhetshensyn Norsk 1 Generelle sikkerhetshensyn 1 Generelle sikkerhetshensyn Enheter er merket med følgende symbol: 1.1 Om dokumentasjonen Originaldokumentasjonen

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Bruker manual for solcelleregulator Sikkerhets instruksjon Produkt introduksjon 2.1 Profil 2.2 Funksjon

Bruker manual for solcelleregulator Sikkerhets instruksjon Produkt introduksjon 2.1 Profil 2.2 Funksjon Bruker manual for solcelleregulator Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Denne håndboken kan endres uten varsel, og selskapets tolkning av den gjelder. 1. Sikkerhets instruksjon ⑴ Hold installasjonsstedet

Detaljer

Product Facts. Product code example

Product Facts. Product code example ESAM Smoke control damper for multi Rectangular smoke control damper ESAM is specifically designed for use in multi fire compartment applications as a closing or as an opening damper for smoke extract

Detaljer

Hegel H4A High End Power Amplifier

Hegel H4A High End Power Amplifier Hegel H4A High End Power Amplifier www.hegel.com info@hegel.com Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye Hegel produkt! Våre produkter er basert på en enkel filosofi: Komponentene skal reprodusere det originale

Detaljer

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse

ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse ZT210/ZT220/ZT230 Hurtigreferanse Bruk denne veiledningen ved daglig bruk av printer. Du finner flere opplysninger i Brukerveiledning. Printerkomponenter Figure 1 viser komponentene inne i medierommet

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler

Konica Minolta industri-instrumenter. Sikkerhetsforholdsregler Konica Minolta industri-instrumenter Sikkerhetsforholdsregler Sikkerhetssymboler Følgende symboler er brukt i denne manualen for å forebygge ulykker som kan oppstå som følge av ukorrekt bruk av instrumentet.

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER

Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER NO Fullstendig håndbok SIKKER BRUK AV LUFTPORTER 2 1 FORBEREDELSE FØR INSTALLASJON Kjære kunde, denne delen av håndboken inneholder alle forholdsregler og instruksjoner for sikker installasjon, bruk og

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

ERserver. Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095.

ERserver. Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095. ERserver iseries Tilføye stasjoner for utskiftbare medier til systemenhet 830, 840, 870 eller 890 eller utvidelsesenhet 5074, 5079, 5094 eller 5095 Versjon 5 ERserver iseries Tilføye stasjoner for utskiftbare

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Påminnelse om brukernavn eller passord

Påminnelse om brukernavn eller passord Instructions ENGLISH Instruksjoner NORSK This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Det er to ulike menyer for å programmere / styre sentralen. 1. Bruker SMS Her kan brukeren styre alarmen Av/På samt styre utgangsmoduler og Waveman moduler.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly

bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly bondura Multi Tool 200 Hydraulic Ø200mm - Ø320mm user manual - for disassembly 1/ cone sleeve removal demontering av konhylse 2/ pin removal demontering av bolt 3/ additional Ø140mm - Ø195mm tillegg for

Detaljer

2. Produkt introduksjon

2. Produkt introduksjon Bruker manual for solcelleregulator Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Denne håndboken kan endres uten varsel, og selskapets tolkning av den gjelder. 1. Sikkerhets instruksjon ⑴ Hold installasjonsstedet

Detaljer

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post:

EMPIC MEDICAL. Etterutdanningskurs flyleger 21. april Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: E-post: EMPIC MEDICAL Etterutdanningskurs flyleger 21. april 2017 Lars (Lasse) Holm Prosjektleder Telefon: +47 976 90 799 E-post: Lrh@caa.no it-vakt@caa.no Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50

Detaljer

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13

Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 NOMonteringsanvisning 2 GB Assembly instructions 3 Roma Garden Art.no: FP-ROMGR-100 Last updated: 12.07.13 Roma Garden Vekt Krav til gulvplate 352 kg 670 mm Ta kontakt med en faghandler om du trenger tips

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A

bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art rev A bondura dual 36 Ø50mm - Ø200mm assembly & inspection manual art. 103803 rev. 27.04.2016 A TABLE OF CONTENT / INNHOLD 1/ assembly montering 2/ technical specifications/torque tekniske data/tiltrekkingsmoment

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

VT30 TPM SERVICEVERKTØY

VT30 TPM SERVICEVERKTØY n Hurtigveiledning VT30 TPM SERVICEVERKTØY VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versjon: MJC-1409-NO2 QRG3814d INNHOLD Del A - GENERELL BESKRIVELSE A1 - Forside side 3/10 A2 - Strømforsyning

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Installasjon av Pocket

Installasjon av Pocket Installasjon av Pocket Modell: Motorola / Symbol MC75A Table of Contents Gammel Pocket... 2 Avinstaller Visma RS Mobile... 2 Nettverksinnstillinger... 6 Oppsett av trådløs tilkobling... 10 Installere programvare

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Revidert Atle Hjelmerud. ATEX gassensor SG895

Revidert Atle Hjelmerud. ATEX gassensor SG895 Revidert 25.11.2015 Atle Hjelmerud ATEX gassensor SG895 Introduksjon SG895 er en ATEX godkjent katalytisk sensor for gassdeteksjon som benyttes sammen med gassalarm sentral BX308 eller BX444-Mc. Sensoren

Detaljer