AGS Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AGS-688. 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer. Brukermanual. Ver. 2"

Transkript

1 4 Gassmåler for 2 og 4 takts bensinmotorer Brukermanual Ver. 2

2 Blank Page 6TEKNISKE DATA 2 / 52 NORSK

3 KAPITTEL 1 INDEX KAPITTEL 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE 3 KAPITTEL 2 - GENERELL INFORMASJON GENERELLE MERKNADER PRODUSENT IDENTIFIKASJON TEKNISK SERVICESENTRE MERKING 5 KAPITTEL 3 - sikkerhetsforhold VIKTIG INFORMASJON OM PERSONLIG SIKKERHET Definisjoner Forholdsregler For Operatører sikkerhet VIKTIG INFORMASJON OM SIKKERHETSFORHOLDSREGLER 12 KAPITTEL 4 - MANUAL STRUKTUR OG BRUK Manuell Bruk SYMBOLER Sikkerhet Merking 14 KAPITTEL 5 - GENERELL BESKRIVELSE AGS-688 KEY POENG FORFRA BAKFRA PNEUMATIC GROUP DETALJER CONTROL PANEL Tilbehør som følger 20 KAPITTEL 6 - TEKNISKE EGENSKAPER LAMBDA FAKTOR 21 KAPITTEL 7 - INSTALLATION installasjonskanal Utpakking Forberedelse til bruk VIKTIG INFORMASJON OM ELECTRIC STORAGE batterier (batterier, ETC.) I BRUK NÅR VERKTØYET IKKE BRUKES RENGJØRING - Demonteringen og avhendingen HARDWARE INSTALLASJON posisjoneringsutstyr TILKOBLINGER med medfølgende TILBEHØR forbindelser med eksternt tilbehør POWER SUPPLY TILKOBLINGER PC TILKOBLINGER BASIC KONFIGURASJON konfigurasjon med SERIAL MGT RADIO konfigurasjon med MGT-300 / R konfigurasjon med MGT-300 BLÅ COMBI konfigurasjon med SMOKEMETER OG MGT PROGRAMVAREINSTALLASJON 29 KAPITTEL 8 - BRUK AV Analyser GENERELLE REGLER KAN MENU menystruktur HOVEDMENY STRUKTUR GAS menystruktur RØYK menystruktur HOVEDMENY konfigurasjonsinnstillinger TIME konfigurasjoner konfigurasjoner av GARAGE'S DATA 35 ENGLISH3 / 52 6TEKNISKE DATA

4 visualisering av siste tilgang til reservert område SPRÅK konfigurasjoner HARDWARE TEST GAS MENU GRATIS MÅLING FUEL VALG antall slag Antall sylindre OFFISIELLE TEST Kontroller-menyen Verifisering av KALIBRERING UTLØPSDATO turtelleren KONFIGURASJON HC RESTER MENU LEKKASJE TEST AV PNEUMATIC CIRCUIT AUTOZERO OXYGEN SENSOR EFFEKTIVITET CONTROL Analyser STATLIG KONTROLL Analyser'S FEIL CONTROL GAS Analyser SOFTWARE VERSION DYNAMIC VERDI AV P.E.F BRUK AV Analyser MED installert på PC 52 KAPITTEL 9 - VEDLIKEHOLD LEKKASJE TEST HC RESTER TEST RENGJØRING AV FILTRERING SYSTEM ACTIVE karbonatomer filterskift SENSOR O2 REPLACEMENT periodisk kontroll AV Analyser 59 KAPITTEL 10 - RESERVEDELER 60 6TEKNISKE DATA 4 / 52 NORSK

5 KAPITTEL 2 - Generelt 2.1 GENERELLE MERKNADER Alle rettigheter reservert. Total eller delvis gjengivelse av denne håndboken i enhver form er forbudt, det være seg på papir eller digitalt format. BRAIN BEE SPA og de ressursene som er involvert i lage denne håndboken dementi alle ansvar i forhold til bruk av manuelle selv, som garanterer at all informasjon som finnes der er nøyaktig bekreftet. Eventuelle forslag om eventuelle feil eller forbedringer vil bli høyt verdsatt. Siden produktene er i kontinuerlig sjekker og forbedringer, BRAIN BEE SPA forbeholder seg retten til å endre informasjonen i håndboken uten forutgående varsel. 2.2 PRODUSENT IDENTIFIKASJON AGS-688 er et utstyr som blir produsert av: Brain Bee S.p.A. Via Quasimodo, 4 / a Parma (Italia) Tel Fax e-post Internett 2.3 TEKNISK SERVICESENTRE Når det gjelder det tekniske servicesentre, må du kontakte forhandleren 2.4 MERKING AGS-688 har blitt gjort i samsvar med direktiver om og som gjelder for produktet som blir satt på markedet. Spesifikke samsvarserklæring kan bli bedt om å Brain Bee SpA Data om utstyret funksjonene er oppgitt på spesifikke identifikasjonsetikett anvendt på utstyret bakre delen. Fjerning, er skade eller modifisering av utstyret identifikasjonsetikett forbudt. KAPITTEL 3 - sikkerhetsforhold 3.1 VIKTIG INFORMASJON OM PERSONLIG SIKKERHET Definisjoner FARLIG OMRÅDER: Ethvert område eller i nærheten av utstyret innebærer risiko for sikkerheten og helsen til utsatte personer. Utsatt person: Enhver person helt eller delvis står i et farlig område. OPERATØR: Personen / s med ansvar for drift av apparatet for settet formålet. OPERATØRER KLASSIFISERING Operatøren kan klassifiseres i henhold til to hovedkategorier, som i noen tilfeller henvise til en enkelt person: 6TEKNISKE DATA

6 Operatøren belastet med utstyret operasjonen har plikt til å: o Start og sjekke maskinen automatisk drift; o Utfør enkel innstilling operasjoner; o Ta av årsakene til utstyret stopper ikke noe som tyder breakings av medlemmer, men enkel betjening anomalier. Operatøren ladet med maskinen vedlikehold er en kvalifisert tekniker som kan gripe inn på maskinen, med vakter åpen, og på mekaniker og elektriske medlemmer til å utføre innstilling, vedlikehold og reparasjoner. BRUKER Organ eller person som juridisk ansvarlig for utstyret Forholdsregler For Operatører sikkerhet GENERELLE FORHOLDSREGLER Alle aktørene skal ikke være under påvirkning av beroligende, narkotika eller alkohol når du utfører jobben sin Før du starter jobben sin, skal operatørene være helt klar over stilling og drift av alle kontrollene angitt på bruke manuell. alltid ta hensyn til noen fare tegn festet på installasjonen og i selskapet til brukeren. Arbeidsgiver er ansvarlig for spredning av dette dokumentet for hele personalet som skal jobbe på utstyret. I tillegg til plikten til å strengt overholde instruksjonene i denne håndboken, skal operatørene informere hodene på noen mangel eller potensielt farlig situasjon som kan oppstå. Ved maskinen feil, sjekk prosedyrene beskrevet i de ulike kapitlene. Se alltid sikkerheten vedtatt av selskapet ansette utstyret med tanke på å unngå ubrukelig risiko. RISIKO av asfyksi Bensinmotorer Avgassene av bensin biler inneholde karbonmonoksid, en fargeløs og luktfri gass som, hvis innåndet, kan forårsake alvorlige fysiske problemer. Spesiell oppmerksomhet er alltid nødvendig når man jobber i groper, som avgasser komponenter er tyngre enn luft, og dermed innskudd på bunnen av gropen. Oppmerksomhet skal vies til naturgass biler også. DIESEL MOTORER Dieselmotor eksosen sammensetning er ikke alltid det samme. Det kan endres i henhold til: type motor, inntak, bruksforhold og drivstoff komposisjon. Dieseleksos består av gasser (CO, CO2, NOX og HC) og partikler (sot, sulfater, etc.), de små partikler av karbon å gjøre opp sot forbli suspendert i luften, og kan dermed bli pustet. Giftige komponenter, om enn i små mengder, er til stede også. SIKKERHETSTILTAK: - Sørg alltid for god ventilasjon og aspirasjon (spesielt i gropene). - I lukkede lokaler, alltid starte eksosen aspirasjon system. 6TEKNISKE DATA 6 / 52 NORSK

7 RISIKO FOR SKADE Hvis bilene ikke er riktig sikret ved hjelp av mekaniske enheter, kan operatøren bli knust mot en arbeidsbenk eller mot en vegg. Er utstyret plasseres på ustabile støtter kan de falle og skade operatørens lemmer. SIKKERHETSTILTAK: - Pass på at bilen har vært sikret ved å trekke i håndbrekket og låse hjulene. - Pass på at utstyret er plassert på en stabil støtte og, i tilfelle tralle, som hjulene har vært låst før bruk. FARE FOR SKADE Motorer, både jobber og i stillstand, inkluderer bevegelige deler (belter eller andre deler) som kan skade hender og armer. I bilene, starter viften automatisk ved hjelp av en temperaturføler selv når motoren er slått av, alltid ta hensyn når de opererer i nærheten av det og koble det om nødvendig. SIKKERHETSTILTAK: - Når motoren er slått på, ikke la hendene inn i bevegelige deler området. - Ved bruk nær elektrisk startet fans, la motoren kjøle seg ned på forhånd, og fjern deretter viften pluggen fra motoren. - Hold testverktøyene kablene langt fra motoren bevegelige deler. RISIKO FOR BRANNSKADE Når mellomliggende på motoren, beskytter ansikt, hender og føtter med egnede verneinnretninger, unngå kontakt med varme overflater, som for eksempel tennplugger, radiatorer, Rørledninger av kjølesystemet og elektromekaniske sensorer. Katalytisk lyddempere nå ekstremt høye temperaturer og kan forårsake brannskader eller brann. Oppmerksomhet skal således betales for å unngå å berøre disse objektene uten egnede forholdsregler. SIKKERHETSTILTAK: - Bruk vernehansker. - La kjøle ned motoren og andre uavhengige tilbehør, hvis noen. - Ikke installer testverktøy kabler over eller nær varme deler - Ikke la motoren slått på en gang sjekker er gjennomført. 6TEKNISKE DATA

8 RISIKO for brann eller eksplosjon Ved gjennomføring av operasjoner på drivstoffsystemet (injektorer, drivstoff og bensin pumpe, etc.) er det fare for brann eller eksplosjon på grunn av drivstoff næringsdrivende og / eller damp som dannes av dem. SIKKERHETSTILTAK: - Deaktiver start. - La motoren avkjøles. - Ikke bruk gratis flammer eller gnister kilder. - Ikke røyk. - Samle utstrømmende drivstoff. - Start aspirasjon enhetene i lukkede lokaler. RISIKO KNYTTET TIL STØYNIVÅ Under målinger på bilen, kan støynivået overstige 90 db. Slike støynivå kan nås med ultralyd rengjøring eller med bilens motor høyt turtall. Hvis en person blir utsatt for slike støykilder i lang tid, kan dette forårsake uopprettelige hørselsskader. SIKKERHETSTILTAK: - Operatøren skal vedta personlig verneutstyr (HØRSELVERN). - Operatøren skal også beskyttes mot støy arbeiderklassen stasjoner i nærheten av de områdene der test på bilen. RISIKO KNYTTET TIL FARLIG SPENNING Sivile eller industriell elektrisk kraft distribusjoner, samt kjøretøy elektriske systemer, gjør tilsi farlige spenninger. Når en operatør er i kontakt med testing verktøy eller lever deler av motoren, risiko for elektrisk støt eksisterer. For eksempel kan dette være forårsaket av kabler med skadet isolasjon (ex. Bites av dyr på strømledningene). Dette gjelder spesielt på bilen starte systemet og testverktøy tilkoblinger. SIKKERHETSTILTAK: - Koble testverktøyene av en elektrisk kontakt sikkerhet stafett og riktig jordet. - For testverktøy tilkobling, bruker utelukkende kablene som følger med selve verktøyet, slik at isolasjonen ikke er skadet. - Kontroller at testverktøy er jordet før du slår den på. - Når det utføres tiltak på det elektriske systemet på en bil (tilkobling av testverktøy, utskifting av startsystem deler), skal levere spenningen være frakoblet (ex. batteri). - Under kontroll og innstilling operasjoner med motoren slått på, oppmerksomhet skal betales for å unngå å berøre de kjøretøy live komponenter (for eksempel starte system) uten egnede forholdsregler (for eksempel isolerende hansker). 6TEKNISKE DATA 8 / 52 NORSK

9 Fare for forgifting Rørene som brukes for eksosgass prøvetaking dersom utsatt for høye temperaturer (over 250 C eller på grunn av branner) slippe en meget giftig gass som, i tilfelle innånding kan være skadelig for helsen. SIKKERHETSTILTAK: - Ved innånding, umiddelbart kontakte lege. - For å fjerne Forbrenningsrester slitasje neopren eller PVC hansker. - Fire rester kan nøytraliseres med en kalsiumhydroksid løsning. Dette fører til dannelse av kalsiumfluorid som kan fjernes med vann. 3.2 VIKTIG INFORMASJON OM SIKKERHETSFORHOLDSREGLER Når du bruker verktøyet, er følgende operasjoner ikke tillatt som de kan forårsake, under visse omstendigheter, fare for personer og forårsake permanent skade på selve verktøyet. - Ikke fjern eller gjøre uleselig etiketter, skilt og / eller farer skilt plassert på verktøyet, og i området i nærheten. - Ikke deaktiver maskinen sikkerhetsanordninger - Bruk kun originale sikringer med nødvendig ampere kapasitet! Ved elektrisk forsyning anomalier, skal maskinen være slått av umiddelbart. Defekte sikringer skal ikke repareres eller ekskluderes, men erstattet med sikringer av samme type. - Maskinen elektriske tilkoblinger skal kontrolleres med jevne mellomrom. Defekter som slakkes tilkoblinger eller brente kabler eller kabler med skadet isolasjon, skal umiddelbart fjernes og erstattes. - Ikke autorisert personell må ikke åpne utstyret. Innenfor verktøyet er det deler som, hvis du tar på, kan forårsake elektriske støt: strømmen av før du åpner verktøyet for å utføre reparasjoner. 6TEKNISKE DATA

10 KAPITTEL 4 - MANUAL STRUKTUR OG BRUK 4.1 Manuell Bruk Les håndboken nøye før du starter utstyret. Denne håndboken tar sikte på å gi brukeren med all informasjon som kreves for en riktig bruk av utstyr og å gjøre det mulig å styre det i den sikreste og mest uavhengige måte. Det inneholder informasjon om den tekniske siden, drift, stopper maskinen, vedlikehold, reservedeler og sikkerhet. Før enhver form for operasjon på utstyret, operatører og kvalifiserte teknikere skal lese nøye instruksjonene i denne håndboken. Ved tvil om riktig fortolkning av instruksjonene, kan du kontakte vår tekniske tjenesten til å innhente de nødvendige avklaringer. Denne håndboken er integrert del av utstyret, kjøperen skal holde den med den største forsiktighet, det skal plasseres stengt for utstyret, innenfor en bestemt container og, fremfor alt, skal det være beskyttet fra alt som kan true dets lesbarhet. Denne håndboken skal følge utstyret i tilfelle dette er gitt videre til en ny bruker. Innholdet i denne håndboken er utarbeidet i samsvar med ledelinjer av UNI-standarden 10893:2000. Diffusjon, modifikasjon eller bruk av denne håndboken for egne mål er forbudt. Ved utarbeidelsen av håndboken, har få, men klar advarsel symboler er valgt for en enklere og enklere konsultasjon. Virksomheten som kan resultere i situasjoner potensielt skadelig for operatørene er fremhevet ved hjelp av symbolet sammen Slike operasjoner kan føre til alvorlig fysisk skade. Operasjoner Operasjoner som krever spesiell oppmerksomhet er fremhevet ved hjelp av symbolet sammen. Slike operasjoner skal utføres riktig for å unngå å forårsake skade på gjenstander eller for omgivelsene. Dette symbolet fremhever også hvilke opplysninger spesiell oppmerksomhet skal vies. som krever nøye lesning av instruksjonene skissert i bruk og vedlikehold av manuelle fremheves ved hjelp av symbolet sammen. 6TEKNISKE DATA 10 / 52 NORSK

11 4.2 SYMBOLER Dette avsnittet beskriver sikkerhets-relaterte symboler som kan være tilstede på den ytre delen av utstyret Sikkerhet VEKSELSRØM SIKKER JORDING RÅDFØR BRUKSANVISNING ADVARSEL! RISIKO for elektrisk ADVARSEL: IKKE PRØV fjerner dekselet (Denne operasjonen kan utføres utelukkende av kvalifiserte teknikere) Merking EC samsvarsmerking 6TEKNISKE DATA

12 KAPITTEL 5 - GENERELL BESKRIVELSE AGS-688 er en gass analysator brukt til å bestemme ulike konsentrasjoner som finnes i eksosgassene gnist tenning av kjøretøy. AGS-688 kan brukes både for kontroll med utslipp under obligatoriske inspeksjoner, og for ordinært vedlikehold eller reparasjon av kjøretøyer. Dette verktøyet kan fungere både i en statisk modus og i en dynamisk modus, ved uttak av gass fra eksosrøret gjennom riktig sonden som følger med enheten. Ved hjelp av et intuitivt tastatur, har brukeren tilgang til alle analysatoren funksjoner og kan gå fra den frie måling test til den er i samsvar med nasjonale forskrifter. AGS-688 består av 6 retroilluminated liquid crystal display enheter, hvor verdier i forhold til testene som pågår er visualisert. På slutten av analysen operasjoner, vil det være mulig å enten skrive ut direkte testene resultater, eller å sende dem til en annen datamaskin som er koblet til den. 5.1 AGS-688 Nøkkel info AGS-688 har blitt oppfattet som en grunnleggende eksos gass analysator, men takket være den rike tilgangen på ekstrautstyr som kan kobles til den, kan instrumentet utføre flere funksjoner. Den integrerte turtelleren er nå i stand til å være koblet indistinctively til enten en induktiv eller kapasitiv klemme eller til en MGT-300. Sette inn radioen modulen inn i utvidelse sporet, gjør det også mulig en trådløs forbindelse til turtelleren MGT-300 / R. Tilkobling til PC via RS232, USB eller BT-100 Bluetooth -modul er også mulig. AGS-688 gjør det mulig forbindelse med smokemeter gjennom Omnibus port: i dette tilfellet, analysatoren endres til et verktøy for visualisering av røyk i dieselmotorer. 6TEKNISKE DATA 12 / 52 NORSK

13 5.2 Sett forfra Kolloners termisk printer 2 13 Knappers kontroll panel 3 LCD Display ENGLISH13 / 52 6TEKNISKE DATA

14 5.3 Sett bakfra ST-050 OIL TEMPERATURE PROBE INLET 2 CPI-030 ENGINE REVOLUTION SENSOR INLET 3 RS-232 SERIAL COMMUNICATION PORT 4 USB (SLAVE) COMMUNICATION PORT 5 RS-485 omnibus AND 12VCC POWER SUPPLY COMMUNICATION PORT 6 12VCC AUXILIARY POWER SUPPLY INLET 7 PNEUMATIC GROUP 8 FEATURES ADHESIVE 6TEKNISKE DATA 14 / 52 NORSK

15 5.4 Pneumatic Group Details CONDENSED WATER OUTLET 2 GAS INLET 3 GAS OUTLET 4 ACTIVE CARBONS FILTER FOR THE AUTOZERO AIR INLET 5 CALIBRATION BOTTLE INLET 6 GAS CIRCUIT FILTER 7 WATER CIRCUIT FILTER 8 CONTAINER CONDENSATE SEPARATOR GROUP 9 COALESCENT FILTER 10 NET FILTER (INTERIOR) 11 SENSOR O 2 12 SENSOR NO X HOUSING CAP (OPTIONAL) ENGLISH15 / 52 6TEKNISKE DATA

16 5.5 Control Panel AUTOZERO MANUAL BUTTON 2 LAMBDA / NO X VISUALIZATION SWITCH 3 CONFIGURATION BUTTON OF PARAMETERS TO BE TESTED (SET) 4 VERTICAL SCROLL 5 HORIZONTAL SCROLL 6 ENTER BUTTON 7 HORIZONTAL SCROLL 8 ON / OFF BUTTON 9 BACK TO MAIN MENU BUTTON 10 PRINT REPORT BUTTON 11 REVOLUTIONS/TEMPERATURE VISUALIZATION SWITCH 12 EXIT FUNCTION OR BACK TO THE PRECEDENT MENU BUTTON 13 VERTICAL SCROLL 6TEKNISKE DATA 16 / 52 NORSK

17 5.6 Supplied Accessories GAS SAMPLE PROBE SAMPLE PROBE PIPE SAMPLE PROBE FILTER O 2 SENSOR CONDENSATE EXHAUST PIPE GAS OUTLET EXHAUST PIPE ENGLISH17 / 52 6TEKNISKE DATA

18 6 TEKNISKE DATA Measurement fields: Parameter Scale Unit Resolution CO %vol 0.01 CO %vol 0.1 Hexane HC ppmvol %vol 0.01 NOx ppmvol 10 Lambda Engine Revolutions min Oil Temperature C 1 Målt gass inntak 4 l / min. Automatisk og kontinuerlig kondensatdrenering. Semi-automatisk daglig lekkasje test med manuell lukking av gassen prøven sonden. Automatisk flytkontroll Automatisk kontroll O2 sensor utmattet Automatisk kompensasjon omgivelsestrykk fra 85,0 til 106,0 kpa. Automatisk justering (med utvalget gassflaske) Automatisk og semi-automatiske Autozero. Varme gang 10 minutters 20 C. Responstid CO, CO2, og HC <15 sekunder Impulse mottak med turtelleren via kabel fra induksjon klemmen eller med eksterne turtelleren via kabel eller trådløst radio. Olje temperatur inntak for PT100, eller via trådløse radioen. Seriell tilkoblinger: PC USB B (slave mode); PC RS 232 (9600, 3 N, 1); PC-nettverk RS485 (9600,8, N, 1) Visualisering gjennom seks 4-alfanumeriske tallene retroilluminated LCD-skjermer. 24-kolonnen integrerte termiske skriveren. Typiske 12 Volt DC Power Supply (11 15 VDC) Strømforbruk 1.5A DC (3 A ved utskrift) Arbeide temperaturer fra 5 til 40 C. Relativ luftfuktighet 10 95% Lagringstemperatur C Mål: 434X190X291 mm Vekt 5 kg 6.1 LAMBDA Faktor Det indikerer luft-drivstoff-forhold. Lambda = 1 refererer til riktig utveksling fra et kjemisk synspunkt, dersom stedet blandingen er dårlig, er lambda høyere enn én, mens når carburetion er rik, er lambda lavere enn én. Den lambda faktor kan også bli definert som overflødig luft koeffisient. For lambda beregningen, basert på målinger av CO, CO2, HC og O2, følgende formel er standardisert:: 6TEKNISKE DATA 18 / 52 NORSK

19 Hvor: [] Er konsentrasjonen i% vol, for HC kun i ppm vol; K1 er omregningsfaktoren for HC hvis uttrykt i ppm vol n-heksan (C6 H14) tilsvarende. Dens verdi i denne formelen er 6x10-4; HCV er atomære forholdet mellom hydrogen til karbon i drivstoffet. Vilkårlig verdi er 1,7261 for bensin, 2,5 for LPG, 4 for metan; OCV er den atomære forholdet mellom oksygen til karbon i drivstoffet. Vilkårlig verdi er 0,0176. MERK forenklet lambda Beregningen er kun gyldig for målinger på biler med ubetydelig NOx konsentrasjoner i avgassen. ENGLISH19 / 52 6TEKNISKE DATA

20 KAPITTEL 7 INSTALLATION 7.1 installasjonskanal Utpakking AGS-688 leveres i en kartong pakke. Forsiktig åpne esken og, med hjelp av en kutter, kutte selvklebende lukking tape og fjerne enheten, beskyttet av to polystyren paneler, og alt medfølgende tilbehør fra esken Forberedelse til bruk HÅNDTERING: Under håndtering, skal minste enhetene som kreves for korrekt håndtering sikres, som fastsatt av ulykkesforebyggende bestemmelser. PLASSERING: utstyret skal plasseres på et stabilt og egnet støtte (bord eller tralle).utstyret skal være plassert i lokaler med tilstrekkelig ventilasjon og / eller endring av luft. Maskinen skal plasseres ved 10 cm minimum fra et objekt som kan hindre indre ventilasjon. Beskytt utstyret fra regn eller fuktighet for å unngå uopprettelig skade på selve utstyret. Dessuten skal utstyret aldri bli utsatt for solstråler heller til et ekstremt mye støv. MONTERING: Installasjonen skal utføres av spesialisert personell, strengt samsvar med instruksjonene i denne håndboken. Bruken av utstyret i eksplosiv atmosfære er forbudt. TILKOBLINGER: dette er en elektrisk utstyr som er koblet til strømnettet, er riktig bruk av bakken pin, plassert på støpselet, obligatorisk. Hvis bakken pinnen er villig ikke brukes eller manglende kontakt mellom støpselet til en stikkontakten ikke er utstyrt med egnet jording, kan dette skade verktøyet. Disse prosedyrene er forbudt og sette operatørens liv i fare. 7.2 VIKTIG INFORMASJON OM ELECTRIC STORAGE batterier (batterier, etc.) Selv om utstyret ikke bruker elektrisk lagring batterier (oppladbare eller ikke), denne generelle sikkerhetsinformasjonen er inkludert som et batteri er alltid til stede på kjøretøyet. DEMONTERING: Prøv aldri å demontere batteriene container eller å endre den.beholderen har sikkerhet og verneinnretninger sikre sikker drift. Ved å skade disse enhetene, er det risiko for varme utslipp, røyk, væske lekker, batterier container eksplosjon og brann. ELEKTRISK KONTAKTER: La aldri positive og negative polene på batteriene beholderen være tilkoblet med metalldeler. Aldri transport eller depositum batteriene container sammen med metallgjenstander (halskjeder, hårnåler, etc.) som kan forårsake kortslutning og gi rom for en stor mengde energi å strømme gjennom metallet, og dermed fører til risiko for container eksplosjon, varmeavgivelse,røykutvikling, samt brenning av metallobjekter som forbinder de to terminalene. TEMPERATUR: bruker aldri heller la batteriene container i nærheten av flammer, ovner, eller noe annet sted utsettes for høye temperaturer (80 C eller høyere). Dette kan skade batteriene container forseglingen, og dermed fører til fare for kortslutning, container eksplosjon og brann RENGJØRING: aldri fuktig batteriene container med mykt vann, og heller salt vann eller andre typer væske. Vann kan skade batteriene container sikkerhetsanordning, og dermed fører til risiko for varmeavgivelse, røykutvikling, container eksplosjon og brann. 6TEKNISKE DATA 20 / 52 NORSK

21 CONTAINER: Bruk aldri batterier beholderen ytre del av dem er svært skadet eller deformert. Bruken av slike containere fører til risiko for varmeavgivelse, røykutvikling, container eksplosjon og brann. LADE: Når du lader oppladbare batterier, bruk utelukkende batteri-laderen som følger med utstyret og lade i lokaler med en temperatur på mellom 10 C og 45 C.Bruk av en batteridrevet lader enn de anbefalte kan føre til overbelastning batterier. VÆSKE: : Dersom batteriene væsken kommer i kontakt med øynene, ikke gni dem.skyll med vann fra springen, og deretter se en lege umiddelbart. Dersom væsken ikke er helt fjernet, kan dette skade øynene. UTSKIFTING: Ved utskifting batterier, bruke batterier av samme type og form på erstattet dem. Ellers, kan dette skade utstyret og føre til risiko for varmeavgivelse, røykutvikling, container eksplosjon og brann. 7.3 I BRUK BRUK AV UTSTYR: Bruken av utstyret er tydelig beskrevet i denne håndboken: alt som avviker fra det som er uttrykkelig angitt er å betrakte som ikke korrekt.produsenten frasier seg alt ansvar for skade på gjenstander, personer eller selve maskinen som følge av ulykker forårsaket av manglende samsvar med utstyret instruksjonene. ARBEIDSTASJON: Operatøren skal stå foran på maskinen, i en komfortabel posisjon for å nå utstyret kontrollene og deler. 7.4 NÅR VERKTØYET IKKE BRUKES SPENNING: Deaktiver alle tilførselen bryterne og strømmen når utstyret ikke skal brukes over lengre tid. BESKYTTELSE: Hvis utstyret ikke brukes over lengre tid, er det tilrådelig dekke det med en beskyttelse 7.5 RENGJØRING - Demonteringen og avhendingen RENGJØRING: strømforsyningsenheten renhold kan utføres selv av ufaglært personell forutsatt at de er tidligere informert om de viktigste kontrollene for å kutte strømforsyningen enheten fra strømnettet. Når de ytre overflater må rengjøres, unngå å bruke vaskemidler som inneholder alkohol, ammoniakk eller bensin, bare bruk nøytrale vaskemidler med lett fuktet myk klut. Demonteringen og avhendingen: Produktet ble utviklet og satt sammen med høykvalitets materialer og komponenter som kan resirkuleres og gjenbrukes. Hvis et produkt viser et symbol som viser en bin med hjul sperret av en "X", dette betyr at produktet oppfyller kravene i direktivet 2002/96/CE. For avhending ingen spesielle enheter er nødvendig siden strømforsyningen ikke er laget med skadelige materialer. ENGLISH21 / 52 6TEKNISKE DATA

22 Avhendelsen skal måtte utføres av å etterkomme lokale forskrifter for deponering av avfall: ikke kaste produktet i det ordinære husholdningsavfallet, men ta den med til spesielle samlingen sentrene presenterer over territoriet i henhold til det som er fastsatt av gjeldende forskrifter. En adekvat avhending av produktene hjelper forebygge miljøforurensning så godt som mulig helseskade. 7.6 HARDWARE INSTALLASJON posisjoneringsutstyr Plasser AGS-688 på en flat, stabil overflate som kan lette brukeren å arbeide på baksiden av enheten. Hvis en tralle eller spesifikk støtte for AGS-688 har blitt valgt blant valgfritt tilbehør, så det skal være nødvendig å montere den i henhold til instruksjonene som følger, før du legger verktøyet på den. 6TEKNISKE DATA 22 / 52 NORSK

23 7.6.2 TILKOBLINGER med medfølgende TILBEHØR 2 1 Koble gassprøven sonde til tilsvarende røret ved å holde plasten filteret med pilen orientert som i figuren. Koble gassprøven sonden rør til analysatorens gassinntaket.koble kondensat utslipp røret til kondensat uttaket og eksos uttaket til analysatoren gass uttak. Med klokken, skru oksygen sensor (1), og koble den til tilsvarende kabling (2) forbindelser med eksternt tilbehør Etter posisjonering verktøyet, skal det være mulig å utføre de nødvendige tilkoblinger basert på hvilken type ekstern tilbehør til den valgte konfigurasjonen. Tilkoblinger ENGLISH23 / 52 6TEKNISKE DATA

24 STRØMFORSYNINGS TILKOBLINGER AGS-688 består av to strømforsyning viker. I COMBI konfigurasjonen med smokemeter er det obligatorisk å bruke en 150W strømforsyning med en omnibus-port. I alle andre konfigurasjoner, kan enhver av de to modellene etablerte brukes. Tilkobling 6 Eksterne tilbehør 40W ekstern strømforsyning med plugg 5 Som et alternativ, 150W med omnibus kontakt med OMNI-060 (6m) eller OMNI-050 (2,5 m) kabel PC TILKOBLINGER Det kan være mulig å etablere en PC-tilkobling via en seriell eller USB-kabel med analysatorens kontaktene. Tilkobling Eksterne tilbehør 3 IF-030 seriell kabel PC-tilkobling (2 m) 4 USB-kabel A-B-kontakter (1,8 m) BASIC KONFIGURASJON Tilkobling Eksterne tilbehør 1 ST-050 motor temperature probe 2 CPI-030 motor turtalls probe konfigurasjon med SERIAL MGT-300 Tilkobling Eksterne tilbehør 2 IF-021 kabel med MTG-300 seriell tilkobling RADIO konfigurasjon med MGT-300 / R Tilkobling Eksterne tilbehør Via radio (wireless) Radio-modulen må installeres av autorisert teknisk service konfigurasjon med MGT-300 BLUE Tilkobling Eksterne tilbehør 2 BT-020 kabel for BT-100 forbindelse med MGT-300 BLUE COMBI konfigurasjon med SMOKEMETER OG MGT-300 Tilkobling Eksterne tilbehør W ekstern strømforsyning med omnibus kontakt med OMNI-060 (6m) eller OMNI-050 (2,5 m) kabel 7.7 PROGRAMVAREINSTALLASJON Installeringen av programvaren kan bare utføres av autorisert teknisk service, og derfor skal den ikke behandles i denne håndboken. 6TEKNISKE DATA 24 / 52 NORSK

25 KAPITTEL 8 - BRUK AV Analyser For å starte gass analysator, trykke på startknappen knappen inne i minst 3 sekunder, og slipp den. to ganger, og å slå den av, holder du 8.1 GENERELLE REGLER FOR OG BRUKE MENYEN Beskrivelse av menyer: alle menyer inneholder - En kode (1) som entydig identifiserer menyen selv; - Hvilken type program (2) i utførelse: MENU for de viktigste søknaden, GAS for gassen analysen programmet, eller røyk for røyken analyse programmet. Meny-meldinger: meldinger som vises i de ulike menyene blar langs skjermen slik som å være helt visualiseres. Surfe på menyene: for å bla i menyene, bruke piler og trykk på knappen for å gå inn i menyen, og for og gå tilbake til forrige meny Skrive tekststrenger: For å skrive tekst strenger, slik som kontrolør eller Regnummer, bruke pilene til å gjøre de tilgjengelige tegnene bla, og bruk og for å gå til teksten strenger; trykk for å bekrefte for å gå ut. Bekreftelse av data: for å bekrefte data, trykk på. knappen, og, for å oppheve sitt innsetting trykk. Meldinger lesebekreftelse: Trykk på knappen for å fortsette, etter å ha lest en melding, for eksempel "Lagret" Reserverte områder tilgjengelig gjennom passord: det er mulig å få tilgang til enkelte menyer ved å skrive inn et passord, siden disse er utelukkende forbeholdt til forhandleren (passord "D"), av autorisert teknisk service (passord "S") og av produsenten ( passord "M") ENGLISH25 / 52 6TEKNISKE DATA

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6

Instruction booklet IDL 6049 DISHWASHER. Contents E N. Installation, 2-3. Description of the appliance, 4. Loading the racks, 5. Start-up and use, 6 Instruction booklet DISHWASHER E N English,1 DA Dansk, 34 NO Norsk, 12 FI Suomi, 45 SV Svenka, 23 Contents Installation, 2-3 Positioning and levelling Connecting the water and electricity supplies Technical

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM 02-16 VÅT -/TØRRSTØVSUGERE 17-32 Operator s manual Bruksanvisning IP24 TABLE OF CONTENTS SECTION Page Warranty........... 2 Safety Instructions and Warnings...........

Detaljer

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER

Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER Tele Radio T60 INSTALLATION INSTRUCTION/ INSTALLASJONSINSTRUKSJONER FOR T60TX-15DML TRANSMITTER ENGLISH (ORIGINAL LANGUAGE) + NORWEIGAN (TRANSLATION OF ORIGINAL) ENGELSK (ORIGINAL) + NORSK (OVERSETTELSE

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn OPERATØRHÅNDBOK Innhold 1 Maskindeler Deler på forsiden av skriveren... 1-2 Komponenter på venstre side av skriveren... 1-2 Innvendige deler... 1-3 Deler på baksiden av skriveren...

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellen FS-1350DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING

2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING PREFABRICATED COLD AND FREEZER ROOMS PREFABRIKERTE KJØLE- OG FRYSEROM INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLASJONS- OG BRUKSANVISNING 2011 07 B med Dixell ver. 9.5 (GB - NO) ENGLISH THESE INSTRUCTIONS

Detaljer

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Servicemanual Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Handicare Raptor Servicemanual Servicemanual Handicare Raptor. Innholdsfortegnelse Side INNLEDNING 2 RESERVEDELER 3 TEKNISK

Detaljer

B890 LTE Wireless Gateway User Guide

B890 LTE Wireless Gateway User Guide B890 LTE Wireless Gateway User Guide English/Norwegian/Swedish/German English 1 Getting to know your device... 1 Appearance... 1 Handset screen icons... 4 2 Installation... 5 Installing the USIM card...

Detaljer

RL-700S RFID Label Printer

RL-700S RFID Label Printer RL-700S RFID Label Printer User's Manual Please read this manual before using the printer. Keep this manual in a convenient place for future reference. Introduction Thank you for purchasing the RL-700S.

Detaljer

Isuzu D-Max 2012. Teknisk kurs RSA 2012

Isuzu D-Max 2012. Teknisk kurs RSA 2012 Isuzu D-Max 2012 Teknisk kurs RSA 2012 Modell varianter RT56 Regular cab Ikke til Norge Crew cab Extend cab 20.10.2012 Kurs Isuzu D-Max 2012 rev. A 2 Nyheter RT56 Motor Modeller : TFR,TFS 4JK1-TC HiHi

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-1100 og FS-1300D. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652

For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 For Outdoor Use Only EXECUTIVE #1440-652 Welcome Contents Congratulations on your purchase of Mosquito Magnet. Now you can begin to enjoy your outdoor living space again. Mosquito Magnet is the #1 mosquito

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-2020D, FS-3920DN, FS-4020DN og FS-6970DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-1120D og FS-1320D. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS.

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS. SIDE- POWER Thruster systems SR 80/185 T SR 100/185 T Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69

Detaljer

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2 SIDE-POWER Thruster Systems PPC 800 Keep this manual onboard! GB Installation and user's manual v 1.0.2 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70

Detaljer

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance SAVOIE Oil burning stove Document n 038- ~ 4/0/00 English Norsk Model : 74 08 0 Y (EN) Technical manual to be saved by the user for future reference Description of the appliance Installation instructions

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse.

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. LBP-800 Laserskriver Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter forbeholdt All informasjon

Detaljer

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual

MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual MeacoMist Deluxe Ultrasonic Humidifier Instruction Manual October 2013 edition Please read this instruction manual before using the humidifier and keep safe for future reference. Thank you for choosing

Detaljer

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO)

EPP-201. Plasmastrømforsyning. Instruksjonshåndbok (NO) EPP-201 Plasmastrømforsyning Instruksjonshåndbok (NO) 0558007913 09/2011 Sørg for operatøren får denne informasjonen. Du kan få ekstra kopier fra din forhandler. forsiktig Disse INSTRUKSENE er for erfarne

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP

OPERATØRHÅNDBOK FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP OPERATØRHÅNDBOK FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP Denne operatørhåndboken er for modellene FS-1025MFP, FS-1120MFP, FS-1125MFP, FS-1320MFP og FS-1325MFP. Denne operatørhåndboken skal

Detaljer

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56

All In One. EN User manual 4. NO Brukerhåndbok 30. SE Bruksanvisning 56 All In One EN User manual 4 NO Brukerhåndbok 30 SE Bruksanvisning 56 3 Contents Chapter 1: Install transmitter 6 Transmitter overview 7 Install SIM card 8 Link transmitter to mobile phone 9 Key to alarms

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Versjon 1.0 Januar 2013. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Komme i gang

Versjon 1.0 Januar 2013. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 Komme i gang Versjon 1.0 Januar 2013 Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890 2013 Xerox Corporation. Forbeholdt alle rettigheter. Xerox og Xerox og figurativt merke er varemerker for Xerox Corporation i USA og/eller

Detaljer

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning

Acer Projektor. H5350 Serie Brukerveiledning Acer Projektor H5350 Serie Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Acer Projektor H5350 Serie brukerveiledning Original utgave: 12/2007 Endringer av informasjonen

Detaljer

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Les først viktig sikkerhetsinformasjon. Inneholder v Viktig sikkerhetsinformasjon v Driftsmiljø og andre viktige merknader v Garantibetingelser Lenovo 3000 Sikkerhet

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer