Innhold / Table of contents

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold / Table of contents"

Transkript

1 Å r s m e l d i n g

2 4 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm. direktør / Introduction by the CEO 6 Bakgrunn / Background 10 Produsenter og importører / Producers and importers 14 Logistikk og drift / Logistics and operations 18 Forbruker / Consumer 20 Kommunikasjon / Communications 24 Presseklipp / Press cuttings 26 Innsamling / Collection 28 Intervju med styreleder / Interview with Chairman of the Board 30 Bakgrunn / Background 32 Økonomi / Finance 34 Nøkkeltall / Key figures 35 Styret / Board of Directors 36 Resirk-systemet / How the system works 38 Administrasjonen / Adminstration

3 Norsk Resirk eier og drifter panteordningene for gjenvinnbare bokser og plastflasker i Norge. I 2011, selskapets 13. driftsår, hadde selskapet en godkjent innsamling på 93 prosent på bokser og 94 prosent på flasker. Norsk Resirk owns and operates the refundable deposit scheme for cans and recyclable plastic bottles in Norway. 93 per cent of all cans and 94 per cent of all bottles were collected and recycled in 2011, the company s 13th year in operation.

4 6

5 Innledning ved adm. direktør Introduction by the CEO Stø kurs mot målet I 2011 ble 98 prosent av flaskene og 96 prosent av boksene gjenvunnet. Av dette var henholdsvis 84 prosent og 86 prosent høyverdig gjenvinning gjennom Norsk Resirks lukkede system. Det øvrige var registrert gjenvinning gjennom andre systemer. Til tross for rekordinnsamling er Norsk Resirk ennå ikke fornøyd. I innsamlingstallene som meldes inn til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), ligger både flasker og bokser som går til høyverdig gjenvinning og til energigjenvinning. Norsk Resirk ønsker imidlertid mest mulig høyverdig gjenvinning. Det vil si at høyest mulig andel flasker og bokser blir innsamlet gjennom panteautomater, slik at de kan gjenvinnes til nye bokser og flasker. Høyverdig gjenvinning er en mye mer miljøvennlig gjenvinningsform enn energigjenvinning. De høye innsamlingstallene er derfor ingen sovepute for oss. Vårt klare mål er over 95 prosent innsamling via panteautomatene, sier Kjell Olav A. Maldum, administrerende direktør i Norsk Resirk. Gode analyser Det var i 2008 at Klif godkjente pantemerkede bokser og plastflasker som går til energigjenvinning som en del av Resirks innsamlingsprosenter. Siden den gang har vi sammen med konsulentselskapet Mepex jobbet målrettet med materialstrømsanalyser, for å dokumentere hvilken mengde bokser og flasker som går til henholdsvis høyverdig gjenvinning og energigjenvinning. Vi har derfor god dokumentasjon å jobbe ut i fra i det videre arbeidet med å heve innsamlingen gjennom panteautomatene ytterligere, sier Maldum. Mest mulig høyverdig For å sikre mest mulig høyverdig gjenvinning har Norsk Resirk blant annet gjort investeringer i nye maskiner på mottaksanlegget i Oslo. Her skilles fargede og klare plastflasker fra hverandre. 85 prosent av flaskene vi behandler på Alnabru-anlegget, er klare eller lyseblå. Disse blir til nye flasker. De resterende 15 prosentene er fargede flasker. Disse gjenvinnes til andre høyverdige produkter, som blant annet fiber, stroppebånd og emballasje, sier Maldum. I 2011 ble det solgt cirka 409 millioner bokser og 134 millioner gjenvinningsflasker. Totalt utgjør dette rundt 50 millioner flere enheter enn året før. Med en total innsamling på henholdsvis 98 prosent for flasker og 96 prosent for bokser, innebærer dette at det i fjor ble gjenvunnet tonn plast og tonn aluminium. Årets gladnyhet var innsamlingen av energidrikker, som nesten doblet seg fra året før. Energidrikker har vært en panteversting siden salget av denne type drikker eksploderte for tre år siden. At innsamlingen nå går opp viser at forbrukerne blir mer bevisste, og at pantebudskapet vårt når frem, sier Maldum. Frisk satsing fremover I året som har gått har Norsk Resirk jobbet videre med effektivisering av verdikjeden. Virksomheten ruster seg for fremtidige utfordringer. Vi er i en veldig positiv utvikling, og åpner snart to nye, effektive og miljøvennlige mottaksanlegg. Først i Trondheim i mai 2012, deretter erstatter vi Alnabru-anlegget med et nytt på Fetsund, som står klart mai 2013, sier han. Med de nye anleggene har Norsk Resirk nok kapasitet til å håndtere volumøkningen som forventes i årene fremover. Og denne kan bli stor, særlig etter at Coca-Cola Enterprises Norge har besluttet at de vil gå over fra ombruks- til gjenvinningsflasker. Det blir stor volumøkning på bakgrunn av dette, og flere bryggerier vil trolig følge Coca-Colas eksempel, sier Maldum. Volumøkningen vil gjøre det økonomisk lønnsomt å etablere et gjenvinningsanlegg i Norge. Da slipper man å sende pantegodset til gjenvinning i utlandet, slik man gjør i dag. Vi har allerede en intensjonsavtale med en samarbeidspartner om bygging og drift av et slik anlegg på vår nye tomt på Fetsund, ved siden av mottaksanlegget vi skal oppføre der. Et gjenvinningsanlegg i Norge vil bety at materialet ikke behøver å fraktes så langt, noe som medfører både store miljøbesparelser og reduserte kostnader, sier Maldum. 7 English summary Still on target Norsk Resirk has never before collected in such a large number of beverage bottles and cans. The collection rate is 98 per cent for recyclable bottles and 96 per cent for cans. These figures include bottles and cans that are reprocessed into other products as well as those used for energy recovery. However, Norsk Resirk aims to achieve as high a reprocessing rate as possible, since this means that used bottles and cans are recycled into new bottles and cans. «Reprocessing is a much more environment-friendly form of recycling than energy recovery. Our target is to achieve a 95 per cent return rate via in-store reverse vending machines,» says Norsk Resirk s CEO Kjell Olav A. Maldrum.

6 Bakgrunn Background Panterekord I 2011 ble det solgt 409,3 millioner bokser og 134,5 millioner flasker med pantemerker. Flertallet av boksene var fylt med øl, mens vann fremdeles dominerer på flaske. Salget av energidrikker øker fortsatt. 8 Stort volum av øl og vann har vært trenden i mange år, mens salget av energidrikker er noe som har økt de siste par tre årene. Til tross for økt drikkevareomsetning, holder innsamlingsandelen seg høy. I juli 2011 fastsatte Klima- og forurensningsdirektoratet den godkjente innsamlingsandelen til 94 prosent for flasker og 93 prosent for bokser. Det er det beste resultatet panteordningen så langt har oppnådd. Mest oppsiktsvekkende for fjoråret er de meget høye innsamlingstallene for energidrikker. Innsamlingsandelen for denne produktkategorien har lenge vært lav, men i 2011 fordoblet den seg sammenlignet med året før. Mens andelen i 2010 lå på 35 prosent, steg den til hele 65 prosent i De fleste tomme flaskene og boksene går til høyverdig gjenvinning og blir til nye bokser og flasker. Noe går også til energigjenvinning % 84% 89% 91% 92% 92% 93% 92% 92% 91% 92% 92% 93% % 77% 78% 80% 82% 82% 82% 81% 90% 90% 94% % 58% Boks PET English summary Increased sales and higher return rates A total of million refundable beverage cans and million bottles were sold in Most of the cans were filled with beer, while the vast majority of bottles contained water. Sales of energy drinks continued to rise, and the return rate for these products rose from 35 per cent in 2010 to 65 per cent in In July 2011 the Norwegian Climate and Pollution Agency (Klif) announced that, based on the figures for 2010, the overall return rate was officially 94 per cent for bottles and 93 per cent for cans.

7 Bakgrunn Background Salg av bokser og flasker fordelt på produktgrupper Cans and bottles by product group 9 Mineralvann Carbonated soft drinks 9 % FAB Flavoured Alcoholic Beverages 2,9 % Annet / Other 1,5 % Energidrikk Energy drinks 8,9 % Bokser Cans Øl / Beer 77,7 % Mineralvann / Carbonated soft drinks 9 % Energidrikk / Energy drinks 8,9 % FAB / Flavoured Alcoholic Beverages 2,9 % Annet / Other 1,5 % Øl / Beer 77,7 % PET-flasker PET bottles Mineralvann / Carbonated soft drinks 15,8 % Energidrikk / Energy drinks 6,1 % Vann / Water 39,9 % Saft og juice / Squash and juice 25,7 % FAB / Flavoured Alcoholic Beverages 0,6 % Annet / Other 11,9 % Annet Other 11,9 % FAB Flavoured Alcoholic Beverages 0,6 % Mineralvann Carbonated soft drinks 15,8 % Energidrikk Energy drinks 6,1 % Saft og juice Squash and juice 25,7 % Vann / Water 39,9 %

8 10-årsjubileum 10 year anniversary 10 SPORTY PANTERE: Folk panter energidrikker som aldri før. På ett år har innsamlingen nesten doblet seg. Det gleder informasjons- og markedsdirektør Randi Haavik Varberg, som også har en fortid som treningsinstruktør.

9 Bakgrunn Backgraound Energisk opptur I fjor ble det samlet inn rundt 380 millioner bokser og 126 millioner flasker med pantemerke. Det er ny panterekord. Størst økning stod energidrikkene for, som nesten doblet innsamlingsandelen sammenlignet med året før. Til sammen ble det i 2011 pantet rundt 96 millioner flere gjenvinningsflasker og bokser enn året før. Nordmenn er derfor fremdeles blant verdens beste pantere. Produktkategorien som særlig utmerket seg var energidrikkene. Innsamlingsandelen for disse har i mange år vært svært lav. I fjor gjorde de derimot et hopp i statistikken. Da ble to av tre bokser og gjenvinningsflasker med energidrikk returnert, mot bare én av tre året før. En av årsakene til lave innsamlingstall har vært at energidrikker er noe som drikkes når man er på farten, utenfor vanlige panterutiner. Fokus på energidrikker Mange har dessuten ikke vært klar over at også energidrikker kan pantes, og hvor tilgjengelig panteordningen er. Alle som selger drikkevarer med pantemerke er nemlig pliktig til å gi pant, også kiosker og bensinstasjoner, sier Randi Haavik Varberg, informasjons- og markedsdirektør i Norsk Resirk. Nettopp derfor har Resirk de siste årene hatt et sterkt fokus på å få opp innsamlingsandelen på energidrikker. De økte innsamlingstallene kan tyde på at budskapet «pant alt, alltid» når frem ikke minst hos ungdom, som er storforbrukere av energidrikker og «på farten»- produkter. Se etter pantemerket Haavik Varberg minner om at det er pant på mer enn mange forbrukere er klar over. I dag finnes det rundt 660 drikkevarebokser og 875 gjenvinningsflasker i det norske pantesystemet. Bare i 2011 ble det meldt inn rundt 140 nye produkter, og blant disse var to nye produktkategorier. En av Norges mest populære viner, My World Shiraz Cabernet, ble lansert på boks med pantemerke, og som en prøveordning ble det innført pant på Frieles iskaffe på boks. Siden disse drikkevarene har pantemerke har de kraftig reduserte miljøavgifter, og er billigere enn tilsvarende produkter uten pant, sier Haavik Varberg. Hun skulle imidlertid gjerne sett at returen på disse produktene var høyere. Antallet produkter i panteordningen vokser hele tiden, så mange blir overrasket over hvor mye som kan pantes. En viktig huskeregel er å se etter pantemerket, sier hun. Lønnsomt for små opplag For å få enda flere bokser inn i ordningen, lanserte Resirk i fjor en ordning med panteklistremerke for bokseprodukter i små opplag. Dette betyr at importører og distributører av drikkevarebokser kan bestille klistremerker med pantemerket, EAN-koden og innholdsfortegnelse. Merket klistres direkte på boksen. Da er du ikke lenger avhengig av å trykke pantemerket på selve boksen, når lave opplag gjør at det ikke kan forsvares økonomisk. Rimelige etiketter og sparte miljøavgifter gjør derfor produktene mer lønnsomme. Ordningen er innført for å få flest mulig bokser inn i panteordningen, og slik gjøre det enkelt for forbrukerne å pante, forteller Haavik Varberg. 11 English summary Energy boom Around 380 million cans and 126 million recyclable bottles were collected in This is a new record. Energy drinks accounted for the largest increase, with the return rate almost doubling from 35 per cent in 2010 to 65 per cent in Previously the return rate for energy drinks had been extremely low, because they are consumed when people are on the move, outside their normal return routines. «Unfortunately, many people have not been aware that energy drinks also carry a refundable deposit,» explains Randi Haavik Varberg, Communications and Marketing Director at Norsk Resirk.

10 Produsenter og importører Producers and importers Norsk vitamininnsprøytning 12 Da drikkevareimportøren Multibev ikke fant noen vitamindrikker som passet det norske markedet, startet de rett og slett sin egen produksjon. Resultatet ble den norskutviklede serien Vitamin Boost. Multibev har eksistert i snart fire år, og har rundt 85 drikkevareprodukter i sortimentet innenfor kategorier som øl, cider, brus, energidrikker, fruktdrikker, vann, kaffe og te. Blant leverandørene finner vi selskaper som SABMiller, Cocio, Schweppes og Monster Energy. Hovedmålgruppen er såkalte trendy forbrukere, og det er dette vi tar utgangspunkt i når vi henter inn nye produkter. Men før vi starter import gjør vi analyser i markedet, både rundt hva som finnes og hva forbrukeren er opptatt av, forteller Elisabeth Barbosa Vig, produktsjef i Multibev. Norske smaker Da Multibev ønsket en vitamindrikk for det norske markedet, fant de imidlertid ikke det de lette etter. En av årsakene var Mattilsynets strenge krav for hvilke næringsmidler som kan selges i Norge. Kravene til hva slags og hvilke mengder vitaminer og tilsetningsstoffer et produkt kan inneholde, er strengere her til lands enn andre steder i Europa. Vi fant ingen vitamindrikker som tilfredsstilte norske krav. Dessuten ønsket vi en drikk med et smaksbilde som var tilpasset det norske markedet og norske forbrukere. Vi besluttet derfor å utvikle og starte produksjonen av vår egen vitamindrikk, sier Vig. Rask vei til hyllene Et samarbeid ble innledet med Telemark Kildevann, og Storms chem. Laboratorium, som utvikler og leverer smaksessenser og råstoffer til drikkevarer. Storms hjalp oss med smak og innhold av vitaminer og tilsetninger, og vi inngikk en avtale med Telemark Kildevann om produksjon ved anlegget deres i Fyresdal, forteller Jan Atle Dragseth, daglig leder i Multibev. Gjennom fokusgrupper fant man frem til ulike smaksvarianter og design på flasken. Resultatet ble tre ulike smaker, med forskjellige vitaminer, tilsetninger og funksjoner. Disse ble lansert i mai 2011, mens en fjerde smaksvariant ble sluppet vinteren Det var hyggelig å kunne lansere vår egen, norskproduserte drikk, og vi er stolte av at vi klarte det på så kort tid. Fra ideen dukket opp og til første flaske Vitamin Boost stod i butikkhyllene, gikk det bare rundt tre måneder, sier Dragseth. Ønsker større mangfold I løpet av fjoråret ble det solgt rundt flasker Vitamin Boost i Norge, og etter hvert er planen å lansere serien også utenlands. Men foreløpig er det øl på boks, cider og energidrikken Monster som er selskapets store bestselgere. Rundt 70 prosent av produktene selges på PET-flasker eller bokser, en andel Dragseth mener kommer til å vokse. Men da må panteordningen åpnes for et større mangfold av flasker, mener han. Panteautomatene har begrensninger når det gjelder hvilke flasketyper de kan lese. For eksempel klarer de ikke registrere firkantede flasker. Slike, og andre flasker med spesiell design, kan derfor ikke være med i panteordningen. Jeg håper derfor Norsk Resirk fortsetter arbeidet med å få panteautomatene til å akseptere flere ulike flasketyper. Det muliggjør enda høyere retur og gir flere muligheter når det gjelder spennende design og form på flaskene, sier Dragseth. English summary Norwegian vitamin boost When the beverage importer Multibev could not find any suitable vitamin drinks in the Norwegian market, the company started producing its own. The result was the Vitamin Boost range, which was launched in the spring of Around 70 per cent of Multibev s products are sold in PET bottles or cans. Company general manager Jan Atle Dragseth is convinced this proportion will increase, particularly if Norsk Resirk continues its efforts to make the reverse vending machines accept a larger variety of bottle types.

11 GJENVINNER: 70 prosent av drikkevareproduktene til Multibev selges på boks eller gjenvinningsflasker. Det gjelder også deres egenutviklede Vitamin Boost. F.v: daglig leder Jan Atle Dragseth, produktsjef Kathrine Riisøen Løvaas og produktsjef Elisabeth Barbosa Vig. 13

12 10-årsjubileum 10 year anniversary 14 LOKAL FAVORITT: Kampen om forbrukerne hardner til. Men Geir Morken (t.v.) og Morten Brostrøm ved Borg Bryggerier i Sarpsborg er stolte av at bryggeriet har 50 prosent markedsandel i Østfold.

13 Produsenter og importører Producers and importers Tøft i skummende marked Nordmenn skåler i brygg som aldri før. Men stadig sterkere konkurranse, høye avgifter og økt import gjør det tøft å drive bryggeri i Norge i dag. Vi har sett en gledelig oppblomstring i interessen for øl de siste årene. Ikke minst har de nye mikrobryggeriene bidratt til å gjøre forbrukerne nysgjerrige på et bredere ølsortiment, sier Morten Brostrøm, fabrikksjef ved Borg Bryggerier i Sarpsborg. Bryggeriet er en del av Hansa Borg Bryggerier AS, som er landets største norskeide bryggeri. Konsernet består av de tre tradisjonsrike bryggeriene Borg, Hansa i Bergen og Christianssands Bryggeri (CB) i Kristiansand, samt mikrobryggeriet Waldemars i Bergen, og vannfabrikken Olden i Sogn og Fjordane. Opptatt av nisjeprodukter Brostrøm er glad for den økte interessen for øl blant nordmenn, men økt interesse betyr ikke nødvendigvis at salget går lettere. På grunn av reklameforbudet for øl har bryggeriene begrensede muligheter til å nå ut med forbrukerinformasjon om produktene. Uten markedsføring er det vanskelig å oppnå volum, særlig på nye nisjeprodukter. Med manglende volum blir produksjonsomkostningene høye, sier Brostrøm. Ifølge Brostrøm er ølmarkedet knallhardt, og man må hele tiden fornye seg og videreutvikle de tradisjonelle og populære produktene for å beholde og øke markedsandelene. Trues av import og smugling Borg i Sarpsborg merker særlig konkurranse fra importøl og grensehandel. Vi ligger nær grensen til Sverige, så mange i Østfold reiser til Sverige for å kjøpe øl der. Svenskeølet er langt rimeligere på grunn av et vesentlig lavere avgiftsnivå. Slike priser klarer vi ikke å konkurrere med. De lave avgiftene i Sverige gjør også at mange blir fristet til å smugle øl, forteller Brostrøm. Han mener norske myndigheter bør senke ølavgiftene, slik at bryggeriene kan møte konkurransen fra Sverige på like vilkår. Svenskehandel, import og smugling kan leses ut av ølsalget i Norge, som har hatt en svak nedgang de siste English summary tiårene, sier han. Tøft marked til tross. Borg Bryggerier har et godt grep på Østfoldregionen. Øl er regionalt forankret, og forbrukerne er gjerne patrioter som foretrekker sitt lokale øl, forteller Geir Morken, som er HMS-sjef og kvalitetsansvarlig i Hansa Borg. I Sarpsborg, Fredrikstad og Halen er det Borg som gjelder, så her har Sarpsborgbryggeriet godt over 50 prosent av markedsandelene. Tendensene er de samme i Hordaland, hvor Hansaølet har rundt 60 prosent og i Vest-Agder der CB har rundt 50 prosent av markedet. Å styrke den regionale forankring for de ulike ølmerkene er derfor et strategisk satsningsområde for Hansa Borg. Det innebærer også å holde på de lokale bryggeriene innenfor konsernet. Lokal produksjon gir store miljø- og kostnadsbesparelser, blant annet fordi ølet ikke transporteres så langt, sier Morken. En ny bokselinje på Borgbryggeriet, gjør det dessuten mulig å produsere Hansaøl her, rettet mot markedet i Østfoldregionen. Også dette reduserer belastningene og kostnadene knyttet til transport. At øldrikkerne dessuten er de beste panterne, bidrar også positivt til miljøet. Norges beste øl Selv om det er de ulike pilstypene som er Hansa Borgs bestselgere, skjer det en kontinuerlig produktutvikling også innenfor nisjeprodukter. I 2006 etablerte konsernet Waldemars mikrobryggeri i Bergen. Her utvikles nye øltyper og det brygges på gamle ølresepter. Hveteøl, Stout, Brown Ale og Eksport er noe av det som finnes i sortimentet. Også Borg i Sarpsborg har sine nisjeprodukter. Stoltest er de kanskje av bokkølet, som ble kåret til Årets øl 2011 under matfestivalen «Det norske måltid». Etter dette tidoblet salget av bokkølet seg, og vi måtte legge om produksjonen for å møte etterspørselen. Dette var en gjev tittel å vinne, og et bevis på at vi er i den ypperste elite når gjelder kvalitet. Nå får forbrukerne øynene opp for det fantastiske ølet som brygges her i Østfold, sier en fornøyd Brostrøm. 15 Fiercely competitive market Norwegians are drinking more beer than ever before. But increasingly fierce competition, high taxes and rising import levels make it hard to be a brewer in Norway. According to Morten Brostrøm, brewery manager at Borg Bryggerier in Sarpsborg, the beer market is as tough as it gets, and constant innovation is required to retain and expand market share. Consumers are patriotic and prefer their local ale, so Borg has a market share of around 50 per cent in its home region. Borg Bryggerier is part of Hansa Borg Bryggerier AS, Norway s largest domestically owned brewery group.

14 Logistikk og drift Logistics and operations Trimmer drift og logistikk 16 Gjennom overgang fra lastebil- til togtransport på enkelte strekninger, har Norsk Resirk oppnådd store miljømessige og økonomiske besparelser i De siste årene har Norsk Resirk jobbet målrettet med å effektivisere verdikjeden. Målet er blant annet å redusere kostnader og miljøbelastning. De har jobbet spesielt mye med logistikk og drift. Vi har sett at det har vært behov for å trimme og effektivisere driften. Et av våre viktigste tiltak i fjor var å gå over fra å bruke lastebil til å benytte tog for å frakte pantegods fra Stavangerregionen til mottaksanlegget på Alnabru i Oslo, sier Sten Nerland, direktør for logistikk og drift i Norsk Resirk. Sparer miljø og ressurser Nerland forklarer at pantegodset fra Stavangerregionen tidligere gikk til et eget mottaksanlegg i Stavanger. Her ble det klemt sammen med hjullaster, før det ble fraktet med lastebiler til Oslo. Med den nye ordningen går pantegodset direkte med tog til Resirks anlegg på Alnabru i Oslo, uten først å bli trykket sammen. Fordelene med dette er mange. Vi sparer store mengder CO2-utslipp ved å bruke tog i stedet for bil. Selve driften blir også mer effektiv, siden pantegodset fra Stavanger ikke er sammenklemt før det ankommer Alnabru-anlegget. Dermed skiller det seg ikke ut fra alt annet pantegods, som ligger løst. Tidligere måtte flaskene og boksene fra Stavanger bearbeides separat fra alt annet pantegods, noe som var både tidsog ressurskrevende, forteller Nerland. Voldsom effektivisering Stavangerregionen står i dag for rundt 10 prosent av alt pantegods som kommer til Alnabru. Men da dette var komprimert la det beslag på hele 30 prosent av produksjonstiden, siden dette måtte behandles utenom alt annet pantegods. Ifølge Nerland har omleggingen derfor betydd en voldsom effektivisering, og har redusert driftstiden ved anlegget i Oslo med 20 prosent. Enklere å planlegge Nerland nevner innføring av faste hentetider hos grossist som eksempel på et annet tiltak som sikrer effektiv drift. Tidligere ringte grossistene til transportørene når containerne med tomme flasker og bokser var fulle. Transportørene rykket ut og fraktet pantegodset til mottaksanlegget. Nå er det innført en ordning der transportørene henter de tomme flaskene og boksene til faste tider. Det skaper mye større forutsigbarhet for alle parter, og det gir bedre utnyttelse ved mottaksanleggene siden det nå er lettere å planlegge produksjonen, sier han. Nye og bedre løsninger For ytterligere å styrke kontrollen av verdikjeden, ble avdelingen for logistikk og drift forsterket med en ny stilling i fjor. Martin Ludvigsen ble ansatt som controller, med ansvar for å følge opp og kontrollere interne og eksterne logistikkdata, samt bidra i utviklingen av nye logistikk- og systemløsninger. Nye løsninger er en del av arbeidet med å spisse produksjonslinjene, noe som ifølge Nerland blir viktig i tiden fremover. Han ser frem til at de nye mottaksanleggene i Trondheim og på Fetsund etter hvert står ferdige. Gjennom blant annet ny teknologi vil anleggene bidra til å sikre effektiv drift, kvalitet i prosessene, og at produktene vi leverer fra oss holder høyeste kvalitet, sier han. English summary Streamlining operations and logistics By increasing efficiency throughout the value chain, Norsk Resirk achieved substantial environmental and financial savings in «One of our most important initiatives last year was to switch the transport of returned goods from the Stavanger region to the Alnabru collection facility in Oslo from road to rail,» says Sten Nerland, Operations and Logistics Director at Norsk Resirk.

15 GIR EFFEKT: Pantegods fra Stavangerområdet blir nå sendt med tog til Oslo. En mer miljøvennlig og rimeligere løsning enn å frakte det med lastebil, sier Sten Nerland, direktør for logistikk og drift i Norsk Resirk. 17

16 Logistikk og drift Logistics and operations Spår full gjenvinning Gjenvinning er fremtiden. Det er bare et spørsmål om tid før 100 prosent av drikkevarene kommer i gjenvinnbar emballasje. Det mener dagligvarehandelens miljøsjef, Torbjørn Johannson. 18 Han er som en åpen bok. I hvert fall hva miljø angår. Miljøet blir viktigere og viktigere for dagligvarehandelen, og her skal det trekkes i samme retning, konstaterer Torbjørn Johannson. Miljø er for viktig til å være et konkurranseparameter. La oss konkurrere om andre ting, men i miljøsaker får vi heller ha åpne bøker, lære av hverandre og gjøre det maksimale, sier Johannson. Tar miljøansvar Det har ikke vært slik bestandig. Konserndirektøren er ansvarlig for engros og miljø i NorgesGruppen, og er samtidig styreleder i Dagligvarehandelens Miljøforum. Gjennom et liv med dagligvarer har Johannson sett miljøspørsmålene bli viktigere og viktigere. Men det er ikke bare handelen som er mer opptatt av miljøet enn før. Det gjelder vel hele samfunnet, sier Johannson. Han vil ikke skryte på handelens vegne, men kan ikke annet enn å være enig i at dagligvarehandelen ligger ganske langt fremme på miljøfronten. Gode ordninger Lastebiler som må fylles best mulig slik at det blir færre kjøreturer, og gode sorterings-, retur- og gjenvinningsordninger på avfallet fra Norges flere tusen dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner det er viktige miljøutfordringer for handelen. Butikkene tjener både økonomisk og miljømessig på å sortere avfallet godt, og sende det tilbake på samme bilen som de får varer med. Selv om det er en og annen kjøpmann som ikke er flink nok, så synes Johannson at de fleste gjør en god jobb. Mer i retur Han roser gjerne Norsk Resirk for miljøbidraget. Ordningen sikrer en høy returandel, og gjennom informasjonsarbeidet påvirker Resirk folk til å pante. Høy returandel fører til miljøgevinster, men også avgiftsreduksjoner, sier Johannson. Han skulle gjerne vært kvitt avgiften på drikkeemballasje. Eller i det minste sett at gjenvinningsemballasje og ombruksemballasje var likestilt gjennom en og samme avgift. Gjenvinnbar emballasje er fremtiden. Den er best for miljøet, og så ligger det ytterligere miljøgevinst i å gå over til å distribuere drikkevarene gjennom grossist, sier han. Norge følger etter Andre land er kommet lenger, men Johannson er ikke i tvil om at den gjenvinnbare emballasjen kommer til å ta over også i Norge. Jeg er ganske sikker på at 100 prosent av drikkevareemballasjen i Norge kommer til å bli gjenvinnbar. Det er bare snakk om tid, sier han. Sammenpressede flasker og bokser er ikke bare enklere og mer miljøvennlige å transportere, men muliggjør også mer spennende drikkevarer for forbrukeren. Det kan bety mye for produktutviklingen at ikke alle er nødt til å bruke de samme, kjedelige halvannenlitersflaskene, sier han. Tenk for eksempel om gode restauranter eller butikkjeder kunne selge drikke på sine egne, helt unike flasker!, sier Torbjørn Johannson. For en god kremmer er det bare fantasien som setter grenser. English summary Complete recycling forecast «It is just a matter of time before 100 per cent of our beverages come in recyclable containers,» says Torbjørn Johannson of the supermarket chain NorgesGruppen, who is also a member of the Norwegian grocery sector s environment forum DMF. Johannson points to the fact that compressed bottles and cans are not only easier and more eco-friendly to transport, but also open the way for more exciting beverage packaging solutions for consumers.

17 IT/Logistikk IT/Logistics and 19 FREMTIDEN: Bokser og gjenvinningsflasker er mer miljøvennlige å transportere, og muliggjør mer varierte drikkevareprodukter, sier Torbjørn Johannson fra NorgesGruppen og Dagligvarehandelens Miljøforum.

18 Produsenter og importører Producers and importers NYTT OG NYTTIG: Alt som pantes gjenvinnes til noe nytt og nyttig. Jørgen Jørgensen i Norrøna og Randi Haavik Varberg i Norsk Resirk er fornøyde med at klesprodusenten Norrøna nå lager fleecejakker av plastflaskene som ble pantet i påsken. 20

19 Forbruker Consumers Fra flaske til fleece 21 Norsk Resirk har inngått et samarbeid med klesprodusenten Norrøna. Nå er plastflaskene du pantet i påskefjellet i fjor i ferd med å forvandles til fritidsklær. Gjenvinningsflaskene du panter blir til nye plastflasker og andre plastprodukter. Et miljøvennlig samarbeid mellom Norsk Resirk og klesprodusenten Norrøna, innebærer at det nå lages fleecejakker av panten som ble samlet inn i påskefjellet i fjor. Plastflasker har også tidligere blitt benyttet i produksjon av fleece, men da er det kun brukt en liten andel plast. Nå lages jakkene utelukkende av pantede plastflasker. Opptatt av natur og gjenvinning Som produsent av fritidsklær er Norrøna Sport både opptatt av og avhengig av naturen. Vi har tro på gjenvinning og har lenge forsket på bruk av resirkulert plast i fleeceklærne våre. Endelig har vi funnet en sammensetning som tilfredsstiller alle kvalitetskrav for slitestyrke og mykhet. Vi gleder oss til å tilby et nytt og godt produkt på markedet, sier Jørgen Jørgensen i Norrøna. Verdifull ressurs Å lage én kilo ny plast krever to kilo olje og mye energi. Når flaskene gjenvinnes til fleecejakker, sparer det derfor både energi og råstoff. 40 flasker må pantes for å lage én fleecejakke. Alt som pantes gjenvinnes og blir til noe nytt og nyttig. Vi er glade for at Norrøna har sett at gjenvinningsflasker er verdifulle ressurser, og nå ønsker å benytte dette råstoffet i sine fritidsklær, sier markedsog informasjonsdirektør Randi Haavik Varberg i Norsk Resirk. Alt gjenvinnes Alle bokser som pantes blir til nye bokser, og plastflaskene blir enten til nye flasker eller produkter som fleecestoffer plastflasker som ble pantet i påskefjellet er nå i ferd med å få et nytt liv som fritidsklær. De helt spesielle fleecejakkene fra Norrøna kommer for salg høsten English summary From bottles to fleece Plastic bottles that were returned by holidaymakers at Norwegian ski resorts last Easter are now being turned into new fleece jackets. The production of these textiles is the result of a collaboration between Norsk Resirk and the outdoor clothing and equipment manufacturer Norrøna. One kilo of new plastic requires two kilos of oil to produce, and lots of energy. Recycling bottles into fleece jackets therefore saves both energy and raw materials. 40 bottles are needed to produce one fleece jacket. This is not the first time plastic bottles have been used in the production of fleece textiles, but the proportion of plastic used was previously only small. Now the jackets are made entirely out of returned plastic bottles.

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 2 4 Innhold / Table of contents 4 Vinner med gjenvinning / Victory for recycling 6 Flere produkter med pantemerke / Refundable deposit gains ground 8 Høy retur fjernet miljøavgiften

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Å r s m e l d i n g. kapittel

Å r s m e l d i n g. kapittel Å r s m e l d i n g kapittel 2 0 0 4 Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare Norsk plastflasker Resirk driver i Norge. panteordningen I 2004, selskapets for sjette bokser driftsår,

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 0 3

Å r s m e l d i n g 2 0 0 3 Å r s m e l d i n g 2 0 0 3 kapittel Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare plastflasker i Norge. I 2003, selskapets femte driftsår, ble 92% av alle bokser og 77% av alle flasker

Detaljer

Bryggeriforeningens lille time

Bryggeriforeningens lille time Bryggeriforeningens lille time Bryggerlaugsmøte i Oslo 7. februar 2008 Halfdan Kverneland Olafssøn Agenda Oppsummering av fjoråret Foreningens strategi Hovedaktiviteter 2007/2008 Brewers og Europe Bryggerhøjskolen

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 2 0 1 0 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm. direktør / Introduction by the CEO 8 Bakgrunn / Background 12 Produsenter og importører/producers and importers 18 Logistikk

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Hvorfor skal jeg gidde å pante flaskene mine? Fakta om panting: Jeg lurer på noe?

Hvorfor skal jeg gidde å pante flaskene mine? Fakta om panting: Jeg lurer på noe? Hvorfor skal jeg gidde å pante flaskene mine? Fordi hver gang du kjøper en flaske eller boks med pantemerket på betaler du enten 1,- eller 2,50 i pant. Vil du ha igjen disse pengene må du levere inn tomflaskene

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 3 4 Innhold / Table of contents 4 Øker miljøgevinstene / Greater environmental benefits 6 Budskap med effekt / Message that works 8 Viktig steg mot klimanøytral emballasje /

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Bryggeriforeningens lille time

Bryggeriforeningens lille time Bryggeriforeningens lille time Bryggerlaugsmøte i Sarpsborg 5. februar 2009 Morten Sundell Agenda BROD Oppsummering av fjoråret Hovedaktiviteter Brewers og Europe Bryggerhøjskolen i København Ølsalgsrådet

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Godt å være dansk i Norge. 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain

Godt å være dansk i Norge. 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain Godt å være dansk i Norge 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain Godt å være dansk i Norge Litt om Arcus Gruppen «Speed to marked» ---- ved oppkjøp og konsolidering Oppkjøp av

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration

Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration Å r s m e l d i n g Håvard Iuell-Heitmann Økonomikonsulent Jarle Grytli Adm. direktør Karin Lundaas Økonomikonsulent Bent Ringvold Logistikksjef Telefon: +47 22 12 15 35 E-post: havard@resirk.no Telefon:

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Å r s m e l d i n g. kapittel

Å r s m e l d i n g. kapittel Å r s m e l d i n g kapittel 2 0 0 5 kapittel Innhold 4 Innledning / Introduction 8 Bakgrunn / Background 10 Pantesystemet / Deposit scheme 12 Forskning / Research 15 Gjenvinning / Recycling 16 Forbruker

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

HP og miljøet. 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice

HP og miljøet. 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice HP og miljøet 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Hvorfor miljøvennlighet er viktig for HP HPs visjon om at bedrifter måtte

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Fremtidens ombordproduksjon Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Hva Havfisk har hovedfokus på HMS Kvalitet Bærekraft Kapasitet Renhold Bifangst Kompetanse HMS Ergonomi Folk jobber lenger. Bedre lønn

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Sammendrag: Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Forfatter: Olav Eidhammer Oslo 2005, 45 sider Studien viser at ved en 100 % overgang fra gjenfyllbar

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Om Eco Water Forretningsidé Visjon & verdier Eco Freshwater John Guest hurtigkoblinger

Om Eco Water Forretningsidé Visjon & verdier Eco Freshwater John Guest hurtigkoblinger Morten Engen Bakgrunn Jobbet 12 år med vannrensning Opparbeidet stort nettverk og mange gode relasjoner. Utvikling Produksjon-salg 2009 oppstart Eco Water AS 2009/2010 Starte utvikling og salg av egenutviklede

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING

Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA SUMMONS FOR AN INNKALLING TIL ORDINARY GENERAL MEETING Til aksjonærene i / for the shareholders in RESERVOIR EXPLORATION TECHNOLOGY ASA Office translation INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2006 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Reservoir

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer