Innhold / Table of contents

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold / Table of contents"

Transkript

1 Å r s m e l d i n g

2 4 Innhold / Table of contents 4 Øker miljøgevinstene / Greater environmental benefits 6 Budskap med effekt / Message that works 8 Viktig steg mot klimanøytral emballasje / Important step towards carbon-neutral packaging 10 Mineralvann til topps / Carbonated soft drinks take the lead 12 Oppstart for nytt mottaksanlegg / New reception facility opened 14 Juice hele døgnet / Juice at any time 16 Nye og mer effektive logistikkløsninger / New and more efficient logistics 18 Edle dråper i ny drakt / New container for historic brand 20 Mot det eksklusive / More and more exclusive 22 Kommunikasjon / Communications 26 Presseklipp / Press cuttings 28 Ser lyst på veien videre / A bright future ahead 30 Avgiftsgraf / Sliding scale for packaging levy 31 Medlemmer / Members 32 Økonomi / Finance 34 Nøkkeltall 2013 / Key figures Styret / Board of Directors 36 Resirk-systemet / How the system works 38 Administrasjonen / Adminstration

3 Norsk Resirk eier og drifter panteordningen for gjenvinnbare bokser og plastflasker i Norge. I 2013, selskapets 14. driftsår, ble 95 prosent av alle bokser og flasker samlet inn og gjenvunnet. Norsk Resirk owns and operates the refundable deposit scheme for cans and recyclable plastic bottles i Norway. 95 percent of all cans and bottles were collected an recycled in 2013, the company s 14th year in operation.

4 6 VOKSER: I løpet av de to siste årene, har Resirk mangedoblet kapasiteten for håndtering av pantegods, sier adm. direktør Kjell Olav A. Maldum.

5 Øker miljøgevinstene I 2013 åpnet Norsk Resirk to nye mottaksanlegg, og startet gjenvinning av bokser i Norge. Selskapet tok dermed nye steg mot målene om en panteordning med mest mulig høyverdig gjenvinning og minst mulig miljøbelastning. I juni åpnet Resirks nye mottaksanlegg for gjenvinningsflasker og bokser på Heia i Fetsund, og i desember ble det gamle Bjerkvik-anlegget utenfor Narvik erstattet med et nytt. Med disse to anleggene, samt Trondheimsanlegget som åpnet sommeren 2012, har Resirk mangedoblet sin kapasitet for håndtering av pantegods. Mer til høyverdig gjenvinning Vi så for noen år siden at drikkevareprodusentene økte takten på overgang fra ombruksflasker til gjenvinningsflasker. Vi måtte forberede oss og bygge kapasitet til å ta imot og håndtere den forventede økningen av gjenvinningsflasker, sier Kjell Olav A. Maldum, adm. direktør i Norsk Resirk. Drikkevareprodusentenes overgang fra ombruksflasker til de mer miljøvennlige gjenvinningsflaskene startet allerede for ti år siden, men den store bølgen kom med Coca-Cola i 2012 og Fra 2012 til slutten av 2013 økte antallet gjenvinningsflasker fra 184 til hele 411 millioner flasker. Mer enn ni av ti blir samlet inn gjennom Resirks panteordning. Det betyr at tonn plast ble gjenvunnet til nye flasker eller andre høyverdige plastprodukter i løpet av fjoråret. Miljøvennlig reisevei For å gjøre panteordningen mest mulig miljøeffektiv, er det et mål at hele verdikjeden fra innsamling til gjenvinning er samlet i Norge. Høsten 2013 inngikk derfor Resirk en avtale med Hydro om gjenvinning av drikkevarebokser ved Hydros anlegg i Holmestrand. Boksene er tidligere blitt sendt til utlandet for gjenvinning. Avtalen med Hydro innebærer kortere og mer miljøvennlig reisevei for mer enn tonn aluminium hvert år. Dette er et strategisk viktig samarbeid for oss. Sammen med Hydro vil vi arbeide for å øke innsamlingen av aluminium ytterligere, og finne mest mulig miljøvennlige transportløsninger, sier Maldum. Flaskegjenvinning på Fetsund Samarbeidet med Hydro er et av flere viktige steg i arbeidet med å gjøre panteordningen enda mer miljøeffektiv. Nå planlegges det bygging av et gjenvinningsanlegg for plastflasker, ved siden av Resirks nye mottaksanlegg på Heia i Fetsund. Dette vil bety at de sammenpressede flaskene kan gå fra mottaksanlegget og rett til gjenvinningsanlegget, noen få meter bortenfor. Der skal de males opp, før de sendes videre til produksjonsanlegget ved siden av, hvor de smeltes om til flaskeemner som sendes ut til drikkevareprodusentene. Miljøgevinstene ved å få hele gjenvinningskjeden for både drikkevarebokser og gjenvinningsflasker samlet i Norge, vil gjøre den norske panteordningen til en av de mest miljøvennlige i verden, sier Maldum. 7 English summary Greater environmental benefits In 2013 Norsk Resirk opened two new reception facilities, and started recycling cans in Norway. According to CEO Kjell Olav Maldum, this represents further progress towards the company s objective of creating a refundable deposit scheme for beverage containers with as much high-value recycling as possible and as little environmental impact. The number of recyclable bottles being returned via the refundable deposit scheme continues to grow, rising from 184 million to almost 411 million from 2012 until the end of 2013.

6 Budskap med effekt Slagordet «Pant alt. Alltid» har gått igjen som en rød tråd i Norsk Resirks kommunikasjon i flere år. Gjennom langsiktig arbeid og med et konsistent budskap har panteordningen oppnådd en innsamlingsgrad på 95 prosent. Det vanket det heder og priser for i Siden Norsk Resirks panteordning ble etablert i 1999, har selskapet involvert en rekke kjente profiler som Odd Børretzen, Ravi, Karpe Diem, Sølvguttene og Sirkus Eliassen i arbeidet med å få alle til å pante bokser og flasker. Det har gitt konkrete resultater, og bidratt til å gjøre nordmenn til noen av verdens beste pantere. Langsiktig arbeid Resirks langsiktige kommunikasjonsarbeid, og effektene dette har gitt, er lagt merke til. I byråkonkurransen Gullkorn ble Resirk i oktober 2013 belønnet med førsteplass i kategorien «Årets kampanje», og selve hovedprisen «Årets Gullkorn» for sitt arbeid med å skape engasjement rundt pantesaken. Noen måneder senere fulgte det hederlig omtale under Anfo Effekt, konkurransen der Annonsørforeningen trekker frem medlemmer som har fremhevet seg med målrettet, effektfullt og dokumenterbart markedsarbeid. Det er hyggelig at arbeidet vårt blir lagt merke til. Vi har jobbet langsiktig med konsistent kommunikasjon tett på panteøyeblikket, og tydelige, gjenkjennelige elementer som pantehullet, pantemerkene og slagordet «Pant alt. Alltid». Samtidig har vi hatt det gøy og lekt oss med nye aktiviteter og kanaler underveis. Det har gitt god effekt, sier kommunikasjonsdirektør Randi Haavik Varberg i Norsk Resirk. Synlig året rundt Resirk holder et jevnt trykk med annonser og aktiviteter året igjennom, men har spesielle kampanjer i ferier og høysesonger for drikkevarer som påske, sommer og jul. I 2013 ble det i tillegg kjørt en kampanje i forbindelse med stortingsvalget. Åtte partiledere stilte opp i annonser for å oppfordre folk om å stemme, samtidig som de slo et slag for miljøet ved å minne om viktigheten av å pante. At partiene stilte opp på dette er et godt eksempel på at pante- og miljøsaken har bred støtte og engasjerer alle, på tvers av politisk ståsted, sier hun. Satser på ungdommen Ungdom er en prioritert målgruppe for Resirks kommunikasjonsarbeid, og da er sosiale medier en viktig kanal. Det siste året har vi jobbet mye med å skape engasjement på Facebook-siden vår. Gjennom hyppige publiseringer har antallet som følger oss økt fra rundt personer i januar 2013 til ved utgangen av året, forteller Varberg. På slutten av året startet arbeidet med ungdomssatsingen «Infinitum Movement», en bevegelse som skal øke engasjementet for panting og miljøspørsmål. «Infinitum Movement» skal gi kunnskap og spenning til unge gjennom blant annet et innovativt dataspill og et eksklusivt magasin. Vi ønsker å nå unge som vil ha spill og spenning, og samtidig ny kunnskap om miljø og trender. Målet er å bidra til å styrke de gode pantevanene hos ungdom, sier Varberg. English summary Message that works The slogan Return everything. Always has underpinned Norsk Resirk s communications for several years. Through long-term efforts and a consistent message the refundable deposit scheme has achieved a return rate of 95 per cent. Norsk Resirk s public information campaigns and their impact have been noticed. In 2013 the company won two prizes at the Norwegian advertising industry s Gullkorn awards ceremony: Campaign of the Year and Gullkorn of the Year.

7 PANTEVALG: I forbindelse med stortingsvalget 2013, fikk Kjell Olav Maldum og Randi Haavik Varberg i Resirk med seg åtte partiledere i en annonsekampanje der de frontet pantebudskapet. 9

8 Viktig steg mot klimanøytral emballasje 10 Coca-Colas nye gjenvinningsflasker er produsert av plantebasert materiale. Bioplast er fremtiden for all drikkevareemballasje av plast, mener miljøstiftelsen Zero. Coca-Cola har kvittet seg med de siste ombruksflaskene, og i dag tappes samtlige produkter på de mykere og mer miljøvennlige gjenvinningsflaskene. Coca-Cola har i tillegg tatt miljøsatsingen et steg videre. Mens plasten i de gamle ombruksflaskene var produsert av mineralolje fra oljeindustrien, er nå 22 prosent av flasken produsert av bioplast. Dette er plast utvunnet fra planteriket, i første rekke fra sukkerrør. Utviklet egen flaske PlantBottle er navnet på flasken som Coca-Cola selv har utviklet, og som nå brukes på alle Coca-Colas flaskeprodukter rundt om i verden. Miljøstiftelsen Zero mener dette er et stort steg i riktig retning for mer miljøvennlig produksjon av plastemballasje. Coca-Cola har investert mye i å utvikle denne bioplast-løsningen. Selskapet er i dag den største innkjøperen av bioplast og et forbilde for andre drikkevareprodusenter. Forhåpentligvis vil flere andre produsenter følge etter, sier Marius Gjerset, som er teknologiansvarlig i Zero. Stiftelsen har spilt en viktig rolle som samarbeidspartner for Coca-Cola i satsingen på bioplast. Betydelig mindre klimautslipp Syv prosent av verdens petroleumsforbruk kan knyttes til plast og plastproduksjon, og om lag 1,5 milliarder tonn CO2 slippes årlig ut som følge av plast og plastbruk. Plastindustrien står for store klimautslipp. Målet er derfor å redusere utslippene ved å øke bruken av bioplast på bekostning av oljebasert plast, sier Gjerset. Med sin nye PlantBottle, reduserer Coca-Cola det fossile forbruket med 30 prosent per flaske, sammenlignet med en tradisjonell PET-plastflaske. CO2- utslippet under produksjonen er hele 25 prosent mindre. Miljøbesparelsene blir enda større dersom hele flasken produseres av bioplast. Men av teknologiske årsaker er det i dag bare mulig å erstatte opp til 30 prosent av PET-plast med bioplast. For andre plasttyper finnes det 100 prosent bioplast-løsninger. Det skjer imidlertid mye på dette området, så om noen år vil også PET-flaskene kunne lages utelukkende av bioplast, sier Gjerset. Etterspørselen må opp Foreløpig produseres det ikke så store volum av bioplast. Det er derfor dyrere å lage drikkevareemballasje av bioplast enn av fossil plast. Men hvis flere drikkevareprodusenter etterspør bioplast, vil plastindustrien bli mer interessert i å produsere det. Da vil også prisene reduseres og bli konkurransedyktige med prisene på fossil plast, sier Gjerset. English summary Important step towards carbon-neutral packaging Coca-Cola s new recyclable bottles are made partly from plant-based material. According to the environmental foundation Zero, bioplastics are the way forward for all plastic beverage containers. While the plastic used in Coca-Cola s old reusable bottles was made entirely from polymerized hydrocarbons, bioplastic makes up 22 per cent of the new bottles. As a result, each bottle requires 30 per cent less fossil fuel to produce than traditional PET bottles.

9 PLAST AV PLANTER: Marius Gjerset i Zero ønsker at flere drikkevareprodusenter går over til å produsere gjenvinningsflasker med miljøvennlig bioplast, istedenfor plast produsert av fossile råvarer. 11

10 12 Mineralvann til topps I 2013 ble det omsatt 445 millioner drikkevarebokser og 410,6 millioner gjenvinningsflasker. Mineralvann har passert vann som det mest solgte produktet på flaske. Flertallet av boksene er fremdeles fylt med øl. Mineralvannsalget på gjenvinningsflaske økte med nesten 400 prosent fra 2012 til Den voldsomme veksten skyldes at de fleste drikkevareprodusenter nå tapper produktene sine på gjenvinningsflasker, istedenfor ombruksflasker. Mens det i 2012 ble solgt 184 millioner gjenvinningsflasker, økte dette til nesten 411 millioner i Det er i kategorien mineralvann vi finner drikkevareprodusentenes store volumprodukter. Når denne produktgruppen nå tappes på pantemerkede gjenvinningsflasker, er det derfor naturlig at denne gjør et byks på statistikken. Omsetningen av andre drikkevarer på boks og gjenvinningsflasker holder seg relativt stabil. Resirks panteordning omfatter i dag rundt ulike produkter på gjenvinningsflaske og over 850 produkter på boks. I løpet av 2013 ble det registrert 97 nye boksprodukter og 195 nye flaskeprodukter. De fleste flaskene og boksene som returneres gjennom panteordningen går til høyverdig gjenvinning, og blir til nye bokser og flasker. Boksene sendes til Hydros anlegg for aluminiumsgjenvinning i Holmestrand, mens flaskene gjenvinnes i Sverige. En liten del av tomgodset går til energigjenvinning. English summary Carbonated soft drinks take the lead In 2013 a total of 445 million drink cans and million recyclable bottles were sold in Norway. Carbonated soft drinks moved ahead of water as the most sold bottled beverage. The majority of cans are still filled with beer. Sales of carbonated soft drinks in recyclable bottles rose by almost 400 per cent from 2012 to The surge in volume is due to the fact that most beverage manufacturers have switched from reusable bottles to recyclable bottles.

11 Salg av bokser og flasker fordelt på produktgrupper Cans and bottles by product group Mineralvann Carbonated soft drinks 8,9 % FAB Flavoured Alcoholic Beverages 3,8 % Annet / Other 0,6 % Energidrikk Energy drinks 9,5 % Bokser Cans Øl / Beer 77,0 % Mineralvann / Carbonated soft drinks 8,9 % Energidrikk / Energy drinks 9,5 % FAB / Flavoured Alcoholic Beverages 3,8 % Annet / Other 0,6 % 13 Øl / Beer 77,0 % PET-flasker PET bottles Mineralvann / Carbonated soft drinks 65,5 % Energidrikk / Energy drinks 1,9 % Vann / Water 14,3 % Saft og juice / Squash and juice 13,0 % FAB / Flavoured Alcoholic Beverages 0,5 % Annet / Other 4,8 % Saft og juice Squash and juice 13,0 % Vann / Water 14,3 % Annet Other 4,8 % FAB Flavoured Alcoholic Beverages 0,5 % Mineralvann Carbonated soft drinks 65,5 % Energidrikk Energy drinks 1,9 %

12 Oppstart for nytt mottaksanlegg 14 I juni 2013 åpnet Norsk Resirks nye mottaksanlegg på Heia i Fetsund. Anlegget kan ta imot nærmere én milliard bokser og gjenvinningsflasker i året. Det kvadratmeter store anlegget vil håndtere rundt 80 prosent av alle bokser og gjenvinningsflasker som pantes i Norge. Resirk har dermed mer enn nok kapasitet til å håndtere det raskt voksende volumet av pantegods. Veksten skyldes i hovedsak at stadig flere bryggerier går over til å bruke gjenvinningsflasker fremfor ombruksflasker. Heiaanlegget erstatter mottaksanlegget på Alnabru i Oslo, og vil ta imot bokser og flasker fra hele Sør-Norge. Kapasiteten på Heia er den dobbelte av på Alnabru. Mens Alnabru-anlegget produserte rundt 120 bailer (blokker med sammenpressede gjenvinningsflasker og aluminiumsbokser) per dag, produserer Heia-anlegget nå 275 bailer per dag. Store miljøgevinster Anlegget markerer Norsk Resirks miljømessige månelanding, sier Lars A. Midtgaard, styreleder i Resirk og adm. direktør i Hansa Borg Bryggerier. Mottaksanlegget er nemlig det første viktige steget i en kjede som skal gjøre panteordningen enda mer miljøeffektiv. Siden volumet av gjenvinningsflasker øker så kraftig, gir dette grunnlag for etablering av anlegg for henholdsvis materialgjenvinning og produksjon av gjenvinningsflasker i Norge. Nå planlegges det bygging av slike anlegg ved siden av Heia-anlegget. Vi er i full gang med å tegne og planlegge disse to produksjonsanleggene, som vil kunne stå ferdig i løpet av et par år, forteller adm. direktør Kjell Olav A. Maldum. Bedre kapasitet i nord I løpet av året investerte Resirk også i nytt mottaksanlegg nordpå. Etter ti års drift måtte det gamle anlegget i Bjerkvik, utenfor Narvik, si takk for seg. Anlegget hadde ikke lenger kapasitet eller utstyr godt nok til å ta imot det økende volumet av tomgods. På slutten av året ble et nytt og større anlegg innviet. Dette tar imot gjenvinningsflasker og bokser fra området nord for Saltfjellet. English summary New reception facility opened In June 2013 Norsk Resirk opened a new reception facility at Heia in Fetsund, just outside Oslo. The facility can accept almost a billion cans and recyclable bottles per year. The 4,300m2 (1.1 acre) facility will handle around 80 per cent of all the recyclable bottles and cans that are returned by consumers in Norway. Norsk Resirk therefore has sufficient capacity to cope with the rapidly growing volume of returned beverage containers. At the end of the year a new facility was also started up at Bjerkvik, near Narvik, in the north of the country.

13 ÅPNINGSFEST: John Harry Skoglund (t.v.), ordfører i Fet, stod for den offisielle åpningen av Resirks mottaksanlegg på Heia. Skoler, bedrifter og andre fra nærmiljøet var invitert til åpningsarrangementet. 15

14 16 Produsenter og importører Producers and importers NYTENKING: Juicesegmentet er voksende, men konkurransen er hard. Det gjelder derfor å tenke nytt og utradisjonelt i utviklingen av nye juicetyper, forteller Lise Falkfjell og Henriette Soldal i Sunniva Drikker.

15 Juice hele døgnet Juice er ikke lenger bare en frokostdrikk. Nå nytes den til hvilket som helst måltid i løpet av dagen. I spissen for denne utviklingen står Sunniva Drikker AS, som ønsker å utvide nordmenns horisont. De fleste forbinder spesielt appelsinjuice med frokost, men god appelsinjuice kan serveres til flere måltider. Både eplejuice og druejuice passer perfekt til middag. Det gjelder bare å tenke litt utradisjonelt, sier Lise Falkfjell, konstituert daglig leder i Sunniva Drikker. Som i alle drikkevaresegmenter, er også konkurransen innen juice hard. De store dagligvarekjedene utfordrer Sunniva Drikker ved å produsere egne juicemerker og presse prisene ned. Vi må derfor hele tiden være i forkant av utviklingen. Det er viktig med utvikling av nye smaker, sier Falkfjell. Innovasjon er avgjørende Et eksempel på innovasjon i innhold og design, er den nye eksklusive juice-serien Sunniva Presset. Her kan du velge mellom appelsin-, eple- og druesmak. Råvarene er nøye utvalgt fra spesielle geografiske områder. Appelsinene er fra Valencia-regionen i Spania, Pink Lady-eplene fra Sør-Tyrol i Tyskland og druene fra det sentrale Spania. Vi har brukt mye tid på å reise rundt og smake oss frem til de beste druene. La Mancha i Spania er et godt vindistrikt, og der fant vi ut at Tempranillo og Bobaldruer er perfekte til juice, sier Henriette Soldal, som er produktutvikler i Sunniva Drikker. Norsk Resirk viser vei Fellesjuice AS ble etablert i 2000, som et heleid datterselskap av Tine. I 2012 ble navnet endret til Sunniva Drikker AS. Tine ønsker å satse på smådrikkeflasker, og Sunniva Drikker AS er spydspissen for denne type produksjon. Selskapet har hatt en sterk vekst i porteføljen. I 2008 kom den første PET-flasken. Nå er alle deres flaskeprodukter, med unntak av én serie som i hovedsak er myntet på restaurant- og hotellsegmentet, med i Resirk. Vi er opptatt av at alt som drikkes skal kunne pantes. Norsk Resirk har gjort en strålende jobb med å skape gode holdninger til panting i Norge, sier Falkfjell. Design som utfordrer Henriette Soldal understreker at de har et godt samarbeid med Norsk Resirk. Resirk har en del krav når det gjelder design, og det tar vi selvsagt hensyn til. Vi tenker på design og panting hele veien. Med Sunniva Presset-juicene ønsker vi å heve oss fra flaske til karaffel for å gjøre merkevaren mer attraktiv, og for å underbygge tanken om at juice kan settes rett på bordet ved enhver anledning, sier Soldal. Korken fikk de derimot utfordringer med. Selv om den er laget i riktig materiale, er den for kompakt til å bli komprimert i panteautomatene. Korken må derfor kastes i vanlig plastsortering. Flaskene har fått en egen lapp som forklarer dette. Vi jobber med å informere forbruker enda bedre om hva de skal gjøre med korken, så de ikke blir irriterte. Juicen har fått en god mottagelse, og vi tror det kommer til å bli en suksess, sier Lise. 17 English summary Juice at any time Juice is no longer just a breakfast beverage. Nowadays it is drunk as an accompaniment to any meal. Leading this development is Sunniva Drikker AS, whose aim is to expand Norwegians beverage horizons. Most people associate orange juice in particular with breakfast, but good quality orange juice can be served at any meal. Both apple juice and grape juice are perfect with dinner. You just have to look at things with new eyes, says acting CEO Lise Falkfjell.

16 Nye og mer effektive logistikkløsninger 18 I løpet av det siste året har antall hentesteder for pantegods steget fra til rundt Årsaken er økt volum av gjenvinningsflasker. Norsk Resirk må derfor tenke nytt når det gjelder drift og logistikk. I 2013 har volumøkningen av gjenvinningsflasker vært på over 300 prosent. Dette betyr at vi har fått en masseinnmelding av nye små og store utsalgssteder som har behov for å få hentet pantegodset, forteller Sten Nerland, direktør for drift og logistikk i Norsk Resirk. Da bryggeriene tappet produkter på ombruksflasker, kjørte de selv ut til utsalgsstedene for å hente de returnerte, tomme flaskene. Disse ble kjørt tilbake til bryggeriet, hvor de ble vasket og tappet på nytt. Når ombruksflaskene nå byttes ut med gjenvinningsflasker, har dette endret seg. Gjenvinningsflasker er en del av Norsk Resirks panteordning. Flaskene blir derfor hentet av Resirk, som sorterer dem og sender dem til gjenvinning til nye flaskeemner. Deretter blir de distribuert til bryggeriene for tapping. Finmasket og effektivt Den nye situasjonen setter nye krav til hentesystemet, som er blitt mer finmasket og effektivt. Nå kan vi bruke små varebiler i bynære områder og på de minste hentestedene, mens vi bruker semitrailere på de store. Noe av pantegodset hentes av grossistene i forbindelse med vareleveranser til butikkene, eller av transportører som allerede kjører i områdene hvor vi har hentesteder. Selv henter vi på bestilling hos dem som ikke har grossistavtale, sier Nerland. Hentefrekvens og kjøretøybruk er blitt bedre tilpasset hentevolumet, noe som gir miljø- og kostnadsbesparelser. Ny oppsamlingsløsning Det økte volumet av gjenvinningsflasker har også medført at Resirk har utviklet et nytt system for oppsamling av bokser og gjenvinningsflasker i panteautomatene. Halvpalleskene kan nå erstattes med halvpallsekker, som rommer mer og gir mer plass og mindre søl på bakrommet. Dagligvarekjedene prøver nå ut de nye halvpallsekkene i pilotprosjekter. Basert på erfaringen som gjøres, vil det bli gjort ytterligere forbedringer av sekken. Så snart den endelige halvpallsekken er klar, vil vi tilby den til alle butikker. Målet er å ha faset den inn i løpet av 2014, sier han. Billig og miljøvennlig Med det nye halvpallsystemet sparer butikken også penger. Plastsekkene er rundt 60 prosent rimeligere i innkjøp enn bølgepappeskene. De er også mer miljøvennlige siden de gjenvinnes. I tillegg får man færre transporter med bil fordi sekkene gir bedre fyllingsgrad i bil, noe som også betyr lavere logistikkostnader, sier Nerland. English summary New and more efficient logistics The volume of recyclable bottles in Norway grew by over 300 per cent in More sales outlets therefore need to have the returned containers collected. The number of collection points has risen from 9,000 to around 15,000, explains Sten Nerland, head of operations and logistics at Resirk. This places new demands on the collection system, which has become more comprehensive and efficient. The collection frequency and use of vehicles has been adapted to accommodate the new volume, which provides both environmental and financial savings.

17 BESPARELSER: Ved at kjøretøybruk og hentefrekvens av tomgods har blitt bedre tilpasset hentevolumet, er det oppnådd både miljø- og kostnadsbesparelser, forteller Sten Nerland i Resirk. 19

18 10-årsjubileum 10 year anniversary 20 NY FLASKE: I løpet av 2014 skal Ringnes bytte fra ombruks- til gjenvinningsflasker på alle sine flaskeprodukter. Først ute er halvliter og 1,5 liter Farris.

19 Edle dråper i ny drakt Snart 100 år gamle Farris er Norges eldste mineralvann, og fremdeles førstevalget hos vanndrikkerne. Nå skal det skal det populære vannet tappes på miljøvennlige gjenvinningsflasker. Overgangen fra ombruksflasker til gjenvinningsflasker er en del av moderniseringen av Ringnes, og en strategisk tilpasningen til markedet. I dag er det bare Imsdal som tappes på slike flasker, men nå følger resten av brus- og vannproduktene våre etter. Alt skal over på gjenvinningsflasker i løpet av 2014, og Farris er først ut, sier Christine Nygaard-Andersen, produktgruppesjef for vann i Ringnes. Selskapet følger dermed i sporene til Coca-Cola og andre drikkevareprodusenter som erstatter ombruksflasker med gjenvinningsflasker. Norsk hoffleverandør Historien til Farris starter helt tilbake i Det var da man begynte å tappe naturlig mineralvann fra kilden under bøkeskogen i Larvik. Den gang under navnet Salus. Produksjonen ble senere utvidet, og navnet ble endret til Farris i Farris ble hoffleverandør av mineralvann, og de to opprinnelige grunnvannskildene ble oppkalt etter kong Haakon VII og dronning Maud. Den nyeste kilden, som ble oppdaget i 1988, har navnet kong Olav Vs kilde. Fremdeles har Farris en avtale med kongehuset om gratis levering av Farris der kongen til enhver tid befinner seg. Utvikler seg stadig Siden 1993 har Farris vært eid av Ringnes bryggeri, og hvert år produseres det rundt 46 millioner liter Farris fra anlegget i Larvik. Farris var lenge det eneste norske vannmerket på markedet, men selv etter at det har dukket opp andre aktører har Farris beholdt og styrket sin posisjon. Fremdeles har vi rundt 70 prosent av vannmarkedet, sier Nygaard-Andersen. Mye av suksessen skyldes Farris unike smak, og lange tradisjon og historie. Men Farris har også lykkes med å utvikle seg i takt med markedet. Fra bare å ha den klassiske blå Farrisen, har vi i dag et bredt sortiment med flere ulike smaker. I 2005 lanserte vi Bris-serien, som appellerer til dem som ønsker litt mindre kullsyre i vannet, sier hun. Nye muligheter med nye flasker Salget av Farris og vannprodukter øker. Stadig flere velger bort sukkerholdige drikker til fordel for flaskevann, med eller uten smak. Vi ser at forbrukerne etterspør sunne produkter, og stadig flere foretrekker derfor rent og naturlig mineralvann. Vannet som tappes fra Farris-kilden bruker år på sin ferd gjennom jordsmonnet. Det gir vannet et innhold av naturlige og sunne mineraler, sier Nygaard-Andersen. Hun har tro på at omleggingen til gjenvinningsflasker vil bidra til ytterligere vekst for Farris. Gjenvinningsflasker gir større muligheter til å endre flaskenes form, størrelse og design. Da har vi større muligheter til å tilpasse produktene til ulike ønsker i markedet. I tillegg ser flaskene alltid nye og innbydende ut, sier hun. 21 English summary New container for historic brand At almost 100 years old, Farris from Ringnes is Norway s oldest brand of mineral water, and is still the first choice for water drinkers. Until recently Farris was sold in reusable bottles, but by the end of 2014 all Ringnes s bottled products will switch to recyclable bottles. The change from reusable to recyclable bottles is part of Ringnes s modernisation programme, and is a strategic adaptation to the market, explains Christine Nygaard-Andersen, group brand manager for water at Ringnes.

20 22 10-årsjubileum 10 year anniversary PREMIUM: Forbrukerne etterspør mer eksklusive og dyre øltyper. Det er godt nytt for marketingdirektør Alf Helge Halland i Hansa Borg. Men ølmarkedet er tøft, og bryggeriene må stadig fornye seg for å holde på kundene.

21 Mot det eksklusive Nordmenns økte interesse for øl er gode nyheter for Hansa Borg Bryggerier AS. Salg av dyrere merker bidrar til et godt resultat for selskapet i et krevende marked. Vi har hatt en fin vekst i internasjonale merker og internasjonale premium-merker, altså merker som har høyere kvalitet og pris enn øvrige. For eksempel har vår Hansa Fatøl lenge vært en suksess. Med økt salg av disse merkene får vi en lønnsom vridning av porteføljen til bedre betalte produkter, sier Alf Helge Halland, marketingdirektør i Hansa Borg Bryggerier AS. Selskapet er Norges største norskeide bryggeri- og drikkevareaktør, og består av Borg Bryggeri i Sarpsborg, Christianssands Bryggeri (CB) i Kristiansand og Hansa Bryggeri i Bergen. I tillegg kommer produksjons- og tappeanlegg for Olden naturlig mineralvann i Nordfjord, og Waldemars Mikrobryggeri i Hansas gamle lokaler i Bergen. Nye bryggerier gir ny giv Waldemars Mikrobryggeri har brygget øl siden Forskjellige typer ale, bayer, eksport, juleøl og pils serveres i mikrobryggeriets restaurant, og selges til utvalgte utelivskunder. Over hele landet etableres det nye, små bryggerier. Det er bra for hele bransjen at det dukker opp nye bryggerier. Vi har fått frem spennende bryggerimestere som utfordrer etablerte sannheter. Utelivsbransjen og dagligvarekjedene tilbyr i dag et utvalg som er mye bredere enn for bare tre-fire år siden, sier Halland. Han tror trenden med mikrobrygget øl kommer til å fortsette. Utfordringen for store bryggerier som oss blir å finne nye måter å fornye oss på. Vi må finne vår egen måte å bringe nyheter til et stadig mer kresent publikum, sier han. En måte å fornye seg på er å utvikle nye ølsorter. Nytt av året er både Hansa Hvete og Hansa IPA. IPA står for India Pale Ale og kjennetegnes av en karakteristisk bitterhet fordi den er brygget med mye humle. Utfordringer med de store Coca-Cola Enterprises Norges (CCEN) beslutning om ny distribusjonsform i forbindelse med full overgang til gjenvinningsflasker, har fått store konsekvenser for Hansa Borg Bryggerier AS. Rundt 40 prosent av flaskene og boksene deres ble distribuert gjennom CCENs biler. På kort tid måtte vi finne en annen samarbeidspartner. Valget falt på Tine, i kombinasjon med egendistribusjon. Både Coca-Cola og Ringnes har varslet betydelig antall færre årsverk etter omlegging til gjenvinningsemballasje, men det vil heldigvis ikke berøre oss, sier Halland. Hansa Borg Bryggerier AS produserer allerede 85 prosent av volumet på gjenvinningsemballasje. Selskapet var tidlig ute med gjenvinningsemballasje på boks og det populære flaskevannet Olden. I tillegg har de bygget en helt ny kategori, nemlig cider, på boks. Vi er godt rustet for en miljøvennlig fremtid, avslutter Halland. 23 English summary More and more exclusive The Norwegian consumer s growing enthusiasm for beer is good news for Hansa Borg Bryggerier AS. Sales of high-end brands are boosting the company s results in a challenging market. Sales of our regular and premium international brands are rising steadily. The challenge for a major brewery like us will be to find new ways to innovate. We must find our own way of bringing new products to an ever more discerning public, says marketing director Alf Helge Halland.

Årsrapport 2009. Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er.

Årsrapport 2009. Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er. Årsrapport 2009 Vis meg kjøleskapet ditt og jeg skal fortelle deg hvem du er. Stig på! Vi ønsker med denne rapporten ååpne våre dører, invitere deg inn ienvirksomhet som iover 150 år har hatt en plass

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

drøyt 50 selvstendige datterselskaper land. Majoriteten av konsernets virksomheter ligger i Norge og Sverige.

drøyt 50 selvstendige datterselskaper land. Majoriteten av konsernets virksomheter ligger i Norge og Sverige. Moelven Industrier ASA er et norsk industriselskap notert på Oslo Børs. Konsernet har drøyt 3000 ansatte og en samlet årsomsetning på NOK 5.000 millioner. Moelven organiserer sine virksomheter innenfor

Detaljer

Ta gjerne med magasinet hjem. RBK gleder seg til å bo på lerkendal. stamgjest. egne sider. Rom for. nr. 1 million

Ta gjerne med magasinet hjem. RBK gleder seg til å bo på lerkendal. stamgjest. egne sider. Rom for. nr. 1 million Ta gjerne med magasinet hjem RBK gleder seg til å bo på lerkendal Rom for ALLE stamgjest nr. 1 million egne sider for barna Magasin fra Scandic Hotels scandichotels.no Scandic Living #2-2013 SCANDIC ER

Detaljer

«vi gir deg en bedre hverdag» NorgesGruppen 10 år 2000 2010

«vi gir deg en bedre hverdag» NorgesGruppen 10 år 2000 2010 10 år 2000 2010 «vi gir deg en bedre hverdag» NorgesGruppen 10 år 2000 2010 tilbakeblikk på 10 år med norgesgruppen / side 1 21 stort intervju med Sverre Leiro / side 6 8 et konsern blir til / side 26

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard

GS1 The global language of business FOKUS. Norway Nr. 2 Juni 2009. Spennende muligheter i nedgangstider. Varsling sentralt i revidert sporingsstandard GS1 The global language of business FOKUS Norway Nr. 2 Juni 2009 Spennende muligheter i nedgangstider Varsling sentralt i revidert sporingsstandard l e d e r Vi gjør deg sterkere! Consafe Logistics er

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

DEN STORE FORSKJELLEN

DEN STORE FORSKJELLEN ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2 11 DEN STORE FORSKJELLEN Nytenkende Innflytelse NØKKELTALL Ærlighet COOP Verdikompass Omtanke Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

satser på miljø velkommen til NorgesGruppens årsmagasin leder Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14

satser på miljø velkommen til NorgesGruppens årsmagasin leder Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14 årsmagasin Gir folk en bedre hverdag / Portettintervju med Sverre Leiro side 12-14 TURBOÅR FOR KIWI / side 6-7 BEST LOKALT MED KJØPMANSHUSET / side 10-11 ASKO MED MILJØ HELE VEIEN / side 23-26 leder norgesgruppen

Detaljer

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146

Antall medlemmer i samvirkelagene 1 306 343 1 257 139 1 208 667 1 163 040 1 111 719 Antall samvirkelag 117 127 133 137 146 NØKKELTALL Finansielle nøkkeltall for Coop Norge SA konsern Tall i millioner kroner 2011 2010 2009 2008 2007 Totale driftsinntekter 30 041 29 327 28 662 26 879 23 506 Driftsresultat før finansposter 401

Detaljer

PERSPEKTIVER. endrer seg hele tiden. Ny i styret? Dette risikerer du. Ingen kan hjelpe alle men Ida hjelper mange!

PERSPEKTIVER. endrer seg hele tiden. Ny i styret? Dette risikerer du. Ingen kan hjelpe alle men Ida hjelper mange! PERSPEKTIVER Nyhetsmagasin fra KPMG Utgave 1 April 2015 Hasse Kristiansen er KPMGs nye cyberkriger: Trusselbildet endrer seg hele tiden Regnskap: Innsparinger, efaktura og ny regnskapslov Ny i styret?

Detaljer

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel

relasjoner s0m varer En butikk for alle rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel NorgesGruppen ÅRSMAGASIN 2010/2011 En butikk for alle Norgesgruppens rolle i samfunnet Ansvarlig verdiskaping På skolebenken Matavfall til nytte Talenter og trivsel Sjefsskifte på toppen God kaffe i generasjoner

Detaljer

Obs! Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23

Obs! Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23 Obs! inneholder gass D-DAG FOR SALTKRAFT Prototypen på Tofte testes før sommeren Der gassen er grønn Selv miljøvernere liker gasskraft i Tyskland tema side 18-23 SLAPPE LUNGER I SVERIGE Blåser seg opp

Detaljer

GRUVER & METALLER. Optimisme i norske fjell. Sid 11. LEDER: Nye muligheter for Norden. Sid 2

GRUVER & METALLER. Optimisme i norske fjell. Sid 11. LEDER: Nye muligheter for Norden. Sid 2 Et annonsebilag utgitt av Raw Materials Group og Provisa Information AB GRUVER & METALLER LEDER: Nye muligheter for Norden. Sid 2 Mining & Minerals English summeries Å investere i råvarer reduserer risikoen

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

M 02 41ERC20UR Møt våre medlemmer

M 02 41ERC20UR Møt våre medlemmer 02 MERCUR 2014 Møt våre medlemmer JEG VAR DØD! Rask igangsetting av livreddende førstehjelp og umiddelbar bruk av hjertestarter reddet livet mitt! Ingen bedrift er for stor eller for liten til å anskaffe

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

KIOSK BENSIN SERVICE. Vil redusere millionutgift på. vaskevann. Derfor forsvinner Bensinstasjonene > 08. > 04 Best 15 år Samhold gir styrke > 15

KIOSK BENSIN SERVICE. Vil redusere millionutgift på. vaskevann. Derfor forsvinner Bensinstasjonene > 08. > 04 Best 15 år Samhold gir styrke > 15 KIOSK BENSIN SERVICE Nr.2 SEPTEMBER 2014 > www.virke.no Derfor forsvinner Bensinstasjonene > 08 Offisielt medlemsblad for Virke KBS Vil redusere millionutgift på Iris Carina Revider deg selv! > 07 vaskevann

Detaljer

GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN RAVN MARION UNGDOM OG TRENDER

GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN RAVN MARION UNGDOM OG TRENDER 2/2010 GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN -bygger verdier med MOT MARION RAVN -elsker X-Factor - og hverdager UNGDOM OG TRENDER -på internett Annonse Annonse Innhold s. 6 Dette er MOT 6 s.

Detaljer

å gå glipp av noe? BI MarketIng MagazIne når skal du høre på kundene dine? ÆrlIghet varer lengst også på Blogg et tastetrykk fra nye MedarBeIdere

å gå glipp av noe? BI MarketIng MagazIne når skal du høre på kundene dine? ÆrlIghet varer lengst også på Blogg et tastetrykk fra nye MedarBeIdere 2 0 1 2 2 BI MarketIng MagazIne redd for å gå glipp av noe? 6 når skal du høre på kundene dine? 16 ÆrlIghet varer lengst også på Blogg 18 et tastetrykk fra nye MedarBeIdere 26 venner og Bekjente gir økt

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni

NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni NORWAY CHESS Avis for superturne ringen i sjakk, Stavangerregionen 15. - 26. juni Reddet av sjakken Matias Grude Eriksen, side 5-7 Må gi blaffen i andre ting Aryan Tari, side 17-18 Om å gjøre en forskjell

Detaljer

Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS

Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS Innhold TINE GRUPPA 2 Konsernsjefen Vår tradisjon er å fornye oss 4 Dette er TINE En viktig samfunnsaktør i en økt konkurransesituasjon 10 Merkevaren Nærheten

Detaljer