Innhold / Table of contents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold / Table of contents"

Transkript

1 Å r s m e l d i n g

2 4 Innhold / Table of contents 4 Øker miljøgevinstene / Greater environmental benefits 6 Budskap med effekt / Message that works 8 Viktig steg mot klimanøytral emballasje / Important step towards carbon-neutral packaging 10 Mineralvann til topps / Carbonated soft drinks take the lead 12 Oppstart for nytt mottaksanlegg / New reception facility opened 14 Juice hele døgnet / Juice at any time 16 Nye og mer effektive logistikkløsninger / New and more efficient logistics 18 Edle dråper i ny drakt / New container for historic brand 20 Mot det eksklusive / More and more exclusive 22 Kommunikasjon / Communications 26 Presseklipp / Press cuttings 28 Ser lyst på veien videre / A bright future ahead 30 Avgiftsgraf / Sliding scale for packaging levy 31 Medlemmer / Members 32 Økonomi / Finance 34 Nøkkeltall 2013 / Key figures Styret / Board of Directors 36 Resirk-systemet / How the system works 38 Administrasjonen / Adminstration

3 Norsk Resirk eier og drifter panteordningen for gjenvinnbare bokser og plastflasker i Norge. I 2013, selskapets 14. driftsår, ble 95 prosent av alle bokser og flasker samlet inn og gjenvunnet. Norsk Resirk owns and operates the refundable deposit scheme for cans and recyclable plastic bottles i Norway. 95 percent of all cans and bottles were collected an recycled in 2013, the company s 14th year in operation.

4 6 VOKSER: I løpet av de to siste årene, har Resirk mangedoblet kapasiteten for håndtering av pantegods, sier adm. direktør Kjell Olav A. Maldum.

5 Øker miljøgevinstene I 2013 åpnet Norsk Resirk to nye mottaksanlegg, og startet gjenvinning av bokser i Norge. Selskapet tok dermed nye steg mot målene om en panteordning med mest mulig høyverdig gjenvinning og minst mulig miljøbelastning. I juni åpnet Resirks nye mottaksanlegg for gjenvinningsflasker og bokser på Heia i Fetsund, og i desember ble det gamle Bjerkvik-anlegget utenfor Narvik erstattet med et nytt. Med disse to anleggene, samt Trondheimsanlegget som åpnet sommeren 2012, har Resirk mangedoblet sin kapasitet for håndtering av pantegods. Mer til høyverdig gjenvinning Vi så for noen år siden at drikkevareprodusentene økte takten på overgang fra ombruksflasker til gjenvinningsflasker. Vi måtte forberede oss og bygge kapasitet til å ta imot og håndtere den forventede økningen av gjenvinningsflasker, sier Kjell Olav A. Maldum, adm. direktør i Norsk Resirk. Drikkevareprodusentenes overgang fra ombruksflasker til de mer miljøvennlige gjenvinningsflaskene startet allerede for ti år siden, men den store bølgen kom med Coca-Cola i 2012 og Fra 2012 til slutten av 2013 økte antallet gjenvinningsflasker fra 184 til hele 411 millioner flasker. Mer enn ni av ti blir samlet inn gjennom Resirks panteordning. Det betyr at tonn plast ble gjenvunnet til nye flasker eller andre høyverdige plastprodukter i løpet av fjoråret. Miljøvennlig reisevei For å gjøre panteordningen mest mulig miljøeffektiv, er det et mål at hele verdikjeden fra innsamling til gjenvinning er samlet i Norge. Høsten 2013 inngikk derfor Resirk en avtale med Hydro om gjenvinning av drikkevarebokser ved Hydros anlegg i Holmestrand. Boksene er tidligere blitt sendt til utlandet for gjenvinning. Avtalen med Hydro innebærer kortere og mer miljøvennlig reisevei for mer enn tonn aluminium hvert år. Dette er et strategisk viktig samarbeid for oss. Sammen med Hydro vil vi arbeide for å øke innsamlingen av aluminium ytterligere, og finne mest mulig miljøvennlige transportløsninger, sier Maldum. Flaskegjenvinning på Fetsund Samarbeidet med Hydro er et av flere viktige steg i arbeidet med å gjøre panteordningen enda mer miljøeffektiv. Nå planlegges det bygging av et gjenvinningsanlegg for plastflasker, ved siden av Resirks nye mottaksanlegg på Heia i Fetsund. Dette vil bety at de sammenpressede flaskene kan gå fra mottaksanlegget og rett til gjenvinningsanlegget, noen få meter bortenfor. Der skal de males opp, før de sendes videre til produksjonsanlegget ved siden av, hvor de smeltes om til flaskeemner som sendes ut til drikkevareprodusentene. Miljøgevinstene ved å få hele gjenvinningskjeden for både drikkevarebokser og gjenvinningsflasker samlet i Norge, vil gjøre den norske panteordningen til en av de mest miljøvennlige i verden, sier Maldum. 7 English summary Greater environmental benefits In 2013 Norsk Resirk opened two new reception facilities, and started recycling cans in Norway. According to CEO Kjell Olav Maldum, this represents further progress towards the company s objective of creating a refundable deposit scheme for beverage containers with as much high-value recycling as possible and as little environmental impact. The number of recyclable bottles being returned via the refundable deposit scheme continues to grow, rising from 184 million to almost 411 million from 2012 until the end of 2013.

6 Budskap med effekt Slagordet «Pant alt. Alltid» har gått igjen som en rød tråd i Norsk Resirks kommunikasjon i flere år. Gjennom langsiktig arbeid og med et konsistent budskap har panteordningen oppnådd en innsamlingsgrad på 95 prosent. Det vanket det heder og priser for i Siden Norsk Resirks panteordning ble etablert i 1999, har selskapet involvert en rekke kjente profiler som Odd Børretzen, Ravi, Karpe Diem, Sølvguttene og Sirkus Eliassen i arbeidet med å få alle til å pante bokser og flasker. Det har gitt konkrete resultater, og bidratt til å gjøre nordmenn til noen av verdens beste pantere. Langsiktig arbeid Resirks langsiktige kommunikasjonsarbeid, og effektene dette har gitt, er lagt merke til. I byråkonkurransen Gullkorn ble Resirk i oktober 2013 belønnet med førsteplass i kategorien «Årets kampanje», og selve hovedprisen «Årets Gullkorn» for sitt arbeid med å skape engasjement rundt pantesaken. Noen måneder senere fulgte det hederlig omtale under Anfo Effekt, konkurransen der Annonsørforeningen trekker frem medlemmer som har fremhevet seg med målrettet, effektfullt og dokumenterbart markedsarbeid. Det er hyggelig at arbeidet vårt blir lagt merke til. Vi har jobbet langsiktig med konsistent kommunikasjon tett på panteøyeblikket, og tydelige, gjenkjennelige elementer som pantehullet, pantemerkene og slagordet «Pant alt. Alltid». Samtidig har vi hatt det gøy og lekt oss med nye aktiviteter og kanaler underveis. Det har gitt god effekt, sier kommunikasjonsdirektør Randi Haavik Varberg i Norsk Resirk. Synlig året rundt Resirk holder et jevnt trykk med annonser og aktiviteter året igjennom, men har spesielle kampanjer i ferier og høysesonger for drikkevarer som påske, sommer og jul. I 2013 ble det i tillegg kjørt en kampanje i forbindelse med stortingsvalget. Åtte partiledere stilte opp i annonser for å oppfordre folk om å stemme, samtidig som de slo et slag for miljøet ved å minne om viktigheten av å pante. At partiene stilte opp på dette er et godt eksempel på at pante- og miljøsaken har bred støtte og engasjerer alle, på tvers av politisk ståsted, sier hun. Satser på ungdommen Ungdom er en prioritert målgruppe for Resirks kommunikasjonsarbeid, og da er sosiale medier en viktig kanal. Det siste året har vi jobbet mye med å skape engasjement på Facebook-siden vår. Gjennom hyppige publiseringer har antallet som følger oss økt fra rundt personer i januar 2013 til ved utgangen av året, forteller Varberg. På slutten av året startet arbeidet med ungdomssatsingen «Infinitum Movement», en bevegelse som skal øke engasjementet for panting og miljøspørsmål. «Infinitum Movement» skal gi kunnskap og spenning til unge gjennom blant annet et innovativt dataspill og et eksklusivt magasin. Vi ønsker å nå unge som vil ha spill og spenning, og samtidig ny kunnskap om miljø og trender. Målet er å bidra til å styrke de gode pantevanene hos ungdom, sier Varberg. English summary Message that works The slogan Return everything. Always has underpinned Norsk Resirk s communications for several years. Through long-term efforts and a consistent message the refundable deposit scheme has achieved a return rate of 95 per cent. Norsk Resirk s public information campaigns and their impact have been noticed. In 2013 the company won two prizes at the Norwegian advertising industry s Gullkorn awards ceremony: Campaign of the Year and Gullkorn of the Year.

7 PANTEVALG: I forbindelse med stortingsvalget 2013, fikk Kjell Olav Maldum og Randi Haavik Varberg i Resirk med seg åtte partiledere i en annonsekampanje der de frontet pantebudskapet. 9

8 Viktig steg mot klimanøytral emballasje 10 Coca-Colas nye gjenvinningsflasker er produsert av plantebasert materiale. Bioplast er fremtiden for all drikkevareemballasje av plast, mener miljøstiftelsen Zero. Coca-Cola har kvittet seg med de siste ombruksflaskene, og i dag tappes samtlige produkter på de mykere og mer miljøvennlige gjenvinningsflaskene. Coca-Cola har i tillegg tatt miljøsatsingen et steg videre. Mens plasten i de gamle ombruksflaskene var produsert av mineralolje fra oljeindustrien, er nå 22 prosent av flasken produsert av bioplast. Dette er plast utvunnet fra planteriket, i første rekke fra sukkerrør. Utviklet egen flaske PlantBottle er navnet på flasken som Coca-Cola selv har utviklet, og som nå brukes på alle Coca-Colas flaskeprodukter rundt om i verden. Miljøstiftelsen Zero mener dette er et stort steg i riktig retning for mer miljøvennlig produksjon av plastemballasje. Coca-Cola har investert mye i å utvikle denne bioplast-løsningen. Selskapet er i dag den største innkjøperen av bioplast og et forbilde for andre drikkevareprodusenter. Forhåpentligvis vil flere andre produsenter følge etter, sier Marius Gjerset, som er teknologiansvarlig i Zero. Stiftelsen har spilt en viktig rolle som samarbeidspartner for Coca-Cola i satsingen på bioplast. Betydelig mindre klimautslipp Syv prosent av verdens petroleumsforbruk kan knyttes til plast og plastproduksjon, og om lag 1,5 milliarder tonn CO2 slippes årlig ut som følge av plast og plastbruk. Plastindustrien står for store klimautslipp. Målet er derfor å redusere utslippene ved å øke bruken av bioplast på bekostning av oljebasert plast, sier Gjerset. Med sin nye PlantBottle, reduserer Coca-Cola det fossile forbruket med 30 prosent per flaske, sammenlignet med en tradisjonell PET-plastflaske. CO2- utslippet under produksjonen er hele 25 prosent mindre. Miljøbesparelsene blir enda større dersom hele flasken produseres av bioplast. Men av teknologiske årsaker er det i dag bare mulig å erstatte opp til 30 prosent av PET-plast med bioplast. For andre plasttyper finnes det 100 prosent bioplast-løsninger. Det skjer imidlertid mye på dette området, så om noen år vil også PET-flaskene kunne lages utelukkende av bioplast, sier Gjerset. Etterspørselen må opp Foreløpig produseres det ikke så store volum av bioplast. Det er derfor dyrere å lage drikkevareemballasje av bioplast enn av fossil plast. Men hvis flere drikkevareprodusenter etterspør bioplast, vil plastindustrien bli mer interessert i å produsere det. Da vil også prisene reduseres og bli konkurransedyktige med prisene på fossil plast, sier Gjerset. English summary Important step towards carbon-neutral packaging Coca-Cola s new recyclable bottles are made partly from plant-based material. According to the environmental foundation Zero, bioplastics are the way forward for all plastic beverage containers. While the plastic used in Coca-Cola s old reusable bottles was made entirely from polymerized hydrocarbons, bioplastic makes up 22 per cent of the new bottles. As a result, each bottle requires 30 per cent less fossil fuel to produce than traditional PET bottles.

9 PLAST AV PLANTER: Marius Gjerset i Zero ønsker at flere drikkevareprodusenter går over til å produsere gjenvinningsflasker med miljøvennlig bioplast, istedenfor plast produsert av fossile råvarer. 11

10 12 Mineralvann til topps I 2013 ble det omsatt 445 millioner drikkevarebokser og 410,6 millioner gjenvinningsflasker. Mineralvann har passert vann som det mest solgte produktet på flaske. Flertallet av boksene er fremdeles fylt med øl. Mineralvannsalget på gjenvinningsflaske økte med nesten 400 prosent fra 2012 til Den voldsomme veksten skyldes at de fleste drikkevareprodusenter nå tapper produktene sine på gjenvinningsflasker, istedenfor ombruksflasker. Mens det i 2012 ble solgt 184 millioner gjenvinningsflasker, økte dette til nesten 411 millioner i Det er i kategorien mineralvann vi finner drikkevareprodusentenes store volumprodukter. Når denne produktgruppen nå tappes på pantemerkede gjenvinningsflasker, er det derfor naturlig at denne gjør et byks på statistikken. Omsetningen av andre drikkevarer på boks og gjenvinningsflasker holder seg relativt stabil. Resirks panteordning omfatter i dag rundt ulike produkter på gjenvinningsflaske og over 850 produkter på boks. I løpet av 2013 ble det registrert 97 nye boksprodukter og 195 nye flaskeprodukter. De fleste flaskene og boksene som returneres gjennom panteordningen går til høyverdig gjenvinning, og blir til nye bokser og flasker. Boksene sendes til Hydros anlegg for aluminiumsgjenvinning i Holmestrand, mens flaskene gjenvinnes i Sverige. En liten del av tomgodset går til energigjenvinning. English summary Carbonated soft drinks take the lead In 2013 a total of 445 million drink cans and million recyclable bottles were sold in Norway. Carbonated soft drinks moved ahead of water as the most sold bottled beverage. The majority of cans are still filled with beer. Sales of carbonated soft drinks in recyclable bottles rose by almost 400 per cent from 2012 to The surge in volume is due to the fact that most beverage manufacturers have switched from reusable bottles to recyclable bottles.

11 Salg av bokser og flasker fordelt på produktgrupper Cans and bottles by product group Mineralvann Carbonated soft drinks 8,9 % FAB Flavoured Alcoholic Beverages 3,8 % Annet / Other 0,6 % Energidrikk Energy drinks 9,5 % Bokser Cans Øl / Beer 77,0 % Mineralvann / Carbonated soft drinks 8,9 % Energidrikk / Energy drinks 9,5 % FAB / Flavoured Alcoholic Beverages 3,8 % Annet / Other 0,6 % 13 Øl / Beer 77,0 % PET-flasker PET bottles Mineralvann / Carbonated soft drinks 65,5 % Energidrikk / Energy drinks 1,9 % Vann / Water 14,3 % Saft og juice / Squash and juice 13,0 % FAB / Flavoured Alcoholic Beverages 0,5 % Annet / Other 4,8 % Saft og juice Squash and juice 13,0 % Vann / Water 14,3 % Annet Other 4,8 % FAB Flavoured Alcoholic Beverages 0,5 % Mineralvann Carbonated soft drinks 65,5 % Energidrikk Energy drinks 1,9 %

12 Oppstart for nytt mottaksanlegg 14 I juni 2013 åpnet Norsk Resirks nye mottaksanlegg på Heia i Fetsund. Anlegget kan ta imot nærmere én milliard bokser og gjenvinningsflasker i året. Det kvadratmeter store anlegget vil håndtere rundt 80 prosent av alle bokser og gjenvinningsflasker som pantes i Norge. Resirk har dermed mer enn nok kapasitet til å håndtere det raskt voksende volumet av pantegods. Veksten skyldes i hovedsak at stadig flere bryggerier går over til å bruke gjenvinningsflasker fremfor ombruksflasker. Heiaanlegget erstatter mottaksanlegget på Alnabru i Oslo, og vil ta imot bokser og flasker fra hele Sør-Norge. Kapasiteten på Heia er den dobbelte av på Alnabru. Mens Alnabru-anlegget produserte rundt 120 bailer (blokker med sammenpressede gjenvinningsflasker og aluminiumsbokser) per dag, produserer Heia-anlegget nå 275 bailer per dag. Store miljøgevinster Anlegget markerer Norsk Resirks miljømessige månelanding, sier Lars A. Midtgaard, styreleder i Resirk og adm. direktør i Hansa Borg Bryggerier. Mottaksanlegget er nemlig det første viktige steget i en kjede som skal gjøre panteordningen enda mer miljøeffektiv. Siden volumet av gjenvinningsflasker øker så kraftig, gir dette grunnlag for etablering av anlegg for henholdsvis materialgjenvinning og produksjon av gjenvinningsflasker i Norge. Nå planlegges det bygging av slike anlegg ved siden av Heia-anlegget. Vi er i full gang med å tegne og planlegge disse to produksjonsanleggene, som vil kunne stå ferdig i løpet av et par år, forteller adm. direktør Kjell Olav A. Maldum. Bedre kapasitet i nord I løpet av året investerte Resirk også i nytt mottaksanlegg nordpå. Etter ti års drift måtte det gamle anlegget i Bjerkvik, utenfor Narvik, si takk for seg. Anlegget hadde ikke lenger kapasitet eller utstyr godt nok til å ta imot det økende volumet av tomgods. På slutten av året ble et nytt og større anlegg innviet. Dette tar imot gjenvinningsflasker og bokser fra området nord for Saltfjellet. English summary New reception facility opened In June 2013 Norsk Resirk opened a new reception facility at Heia in Fetsund, just outside Oslo. The facility can accept almost a billion cans and recyclable bottles per year. The 4,300m2 (1.1 acre) facility will handle around 80 per cent of all the recyclable bottles and cans that are returned by consumers in Norway. Norsk Resirk therefore has sufficient capacity to cope with the rapidly growing volume of returned beverage containers. At the end of the year a new facility was also started up at Bjerkvik, near Narvik, in the north of the country.

13 ÅPNINGSFEST: John Harry Skoglund (t.v.), ordfører i Fet, stod for den offisielle åpningen av Resirks mottaksanlegg på Heia. Skoler, bedrifter og andre fra nærmiljøet var invitert til åpningsarrangementet. 15

14 16 Produsenter og importører Producers and importers NYTENKING: Juicesegmentet er voksende, men konkurransen er hard. Det gjelder derfor å tenke nytt og utradisjonelt i utviklingen av nye juicetyper, forteller Lise Falkfjell og Henriette Soldal i Sunniva Drikker.

15 Juice hele døgnet Juice er ikke lenger bare en frokostdrikk. Nå nytes den til hvilket som helst måltid i løpet av dagen. I spissen for denne utviklingen står Sunniva Drikker AS, som ønsker å utvide nordmenns horisont. De fleste forbinder spesielt appelsinjuice med frokost, men god appelsinjuice kan serveres til flere måltider. Både eplejuice og druejuice passer perfekt til middag. Det gjelder bare å tenke litt utradisjonelt, sier Lise Falkfjell, konstituert daglig leder i Sunniva Drikker. Som i alle drikkevaresegmenter, er også konkurransen innen juice hard. De store dagligvarekjedene utfordrer Sunniva Drikker ved å produsere egne juicemerker og presse prisene ned. Vi må derfor hele tiden være i forkant av utviklingen. Det er viktig med utvikling av nye smaker, sier Falkfjell. Innovasjon er avgjørende Et eksempel på innovasjon i innhold og design, er den nye eksklusive juice-serien Sunniva Presset. Her kan du velge mellom appelsin-, eple- og druesmak. Råvarene er nøye utvalgt fra spesielle geografiske områder. Appelsinene er fra Valencia-regionen i Spania, Pink Lady-eplene fra Sør-Tyrol i Tyskland og druene fra det sentrale Spania. Vi har brukt mye tid på å reise rundt og smake oss frem til de beste druene. La Mancha i Spania er et godt vindistrikt, og der fant vi ut at Tempranillo og Bobaldruer er perfekte til juice, sier Henriette Soldal, som er produktutvikler i Sunniva Drikker. Norsk Resirk viser vei Fellesjuice AS ble etablert i 2000, som et heleid datterselskap av Tine. I 2012 ble navnet endret til Sunniva Drikker AS. Tine ønsker å satse på smådrikkeflasker, og Sunniva Drikker AS er spydspissen for denne type produksjon. Selskapet har hatt en sterk vekst i porteføljen. I 2008 kom den første PET-flasken. Nå er alle deres flaskeprodukter, med unntak av én serie som i hovedsak er myntet på restaurant- og hotellsegmentet, med i Resirk. Vi er opptatt av at alt som drikkes skal kunne pantes. Norsk Resirk har gjort en strålende jobb med å skape gode holdninger til panting i Norge, sier Falkfjell. Design som utfordrer Henriette Soldal understreker at de har et godt samarbeid med Norsk Resirk. Resirk har en del krav når det gjelder design, og det tar vi selvsagt hensyn til. Vi tenker på design og panting hele veien. Med Sunniva Presset-juicene ønsker vi å heve oss fra flaske til karaffel for å gjøre merkevaren mer attraktiv, og for å underbygge tanken om at juice kan settes rett på bordet ved enhver anledning, sier Soldal. Korken fikk de derimot utfordringer med. Selv om den er laget i riktig materiale, er den for kompakt til å bli komprimert i panteautomatene. Korken må derfor kastes i vanlig plastsortering. Flaskene har fått en egen lapp som forklarer dette. Vi jobber med å informere forbruker enda bedre om hva de skal gjøre med korken, så de ikke blir irriterte. Juicen har fått en god mottagelse, og vi tror det kommer til å bli en suksess, sier Lise. 17 English summary Juice at any time Juice is no longer just a breakfast beverage. Nowadays it is drunk as an accompaniment to any meal. Leading this development is Sunniva Drikker AS, whose aim is to expand Norwegians beverage horizons. Most people associate orange juice in particular with breakfast, but good quality orange juice can be served at any meal. Both apple juice and grape juice are perfect with dinner. You just have to look at things with new eyes, says acting CEO Lise Falkfjell.

16 Nye og mer effektive logistikkløsninger 18 I løpet av det siste året har antall hentesteder for pantegods steget fra til rundt Årsaken er økt volum av gjenvinningsflasker. Norsk Resirk må derfor tenke nytt når det gjelder drift og logistikk. I 2013 har volumøkningen av gjenvinningsflasker vært på over 300 prosent. Dette betyr at vi har fått en masseinnmelding av nye små og store utsalgssteder som har behov for å få hentet pantegodset, forteller Sten Nerland, direktør for drift og logistikk i Norsk Resirk. Da bryggeriene tappet produkter på ombruksflasker, kjørte de selv ut til utsalgsstedene for å hente de returnerte, tomme flaskene. Disse ble kjørt tilbake til bryggeriet, hvor de ble vasket og tappet på nytt. Når ombruksflaskene nå byttes ut med gjenvinningsflasker, har dette endret seg. Gjenvinningsflasker er en del av Norsk Resirks panteordning. Flaskene blir derfor hentet av Resirk, som sorterer dem og sender dem til gjenvinning til nye flaskeemner. Deretter blir de distribuert til bryggeriene for tapping. Finmasket og effektivt Den nye situasjonen setter nye krav til hentesystemet, som er blitt mer finmasket og effektivt. Nå kan vi bruke små varebiler i bynære områder og på de minste hentestedene, mens vi bruker semitrailere på de store. Noe av pantegodset hentes av grossistene i forbindelse med vareleveranser til butikkene, eller av transportører som allerede kjører i områdene hvor vi har hentesteder. Selv henter vi på bestilling hos dem som ikke har grossistavtale, sier Nerland. Hentefrekvens og kjøretøybruk er blitt bedre tilpasset hentevolumet, noe som gir miljø- og kostnadsbesparelser. Ny oppsamlingsløsning Det økte volumet av gjenvinningsflasker har også medført at Resirk har utviklet et nytt system for oppsamling av bokser og gjenvinningsflasker i panteautomatene. Halvpalleskene kan nå erstattes med halvpallsekker, som rommer mer og gir mer plass og mindre søl på bakrommet. Dagligvarekjedene prøver nå ut de nye halvpallsekkene i pilotprosjekter. Basert på erfaringen som gjøres, vil det bli gjort ytterligere forbedringer av sekken. Så snart den endelige halvpallsekken er klar, vil vi tilby den til alle butikker. Målet er å ha faset den inn i løpet av 2014, sier han. Billig og miljøvennlig Med det nye halvpallsystemet sparer butikken også penger. Plastsekkene er rundt 60 prosent rimeligere i innkjøp enn bølgepappeskene. De er også mer miljøvennlige siden de gjenvinnes. I tillegg får man færre transporter med bil fordi sekkene gir bedre fyllingsgrad i bil, noe som også betyr lavere logistikkostnader, sier Nerland. English summary New and more efficient logistics The volume of recyclable bottles in Norway grew by over 300 per cent in More sales outlets therefore need to have the returned containers collected. The number of collection points has risen from 9,000 to around 15,000, explains Sten Nerland, head of operations and logistics at Resirk. This places new demands on the collection system, which has become more comprehensive and efficient. The collection frequency and use of vehicles has been adapted to accommodate the new volume, which provides both environmental and financial savings.

17 BESPARELSER: Ved at kjøretøybruk og hentefrekvens av tomgods har blitt bedre tilpasset hentevolumet, er det oppnådd både miljø- og kostnadsbesparelser, forteller Sten Nerland i Resirk. 19

18 10-årsjubileum 10 year anniversary 20 NY FLASKE: I løpet av 2014 skal Ringnes bytte fra ombruks- til gjenvinningsflasker på alle sine flaskeprodukter. Først ute er halvliter og 1,5 liter Farris.

19 Edle dråper i ny drakt Snart 100 år gamle Farris er Norges eldste mineralvann, og fremdeles førstevalget hos vanndrikkerne. Nå skal det skal det populære vannet tappes på miljøvennlige gjenvinningsflasker. Overgangen fra ombruksflasker til gjenvinningsflasker er en del av moderniseringen av Ringnes, og en strategisk tilpasningen til markedet. I dag er det bare Imsdal som tappes på slike flasker, men nå følger resten av brus- og vannproduktene våre etter. Alt skal over på gjenvinningsflasker i løpet av 2014, og Farris er først ut, sier Christine Nygaard-Andersen, produktgruppesjef for vann i Ringnes. Selskapet følger dermed i sporene til Coca-Cola og andre drikkevareprodusenter som erstatter ombruksflasker med gjenvinningsflasker. Norsk hoffleverandør Historien til Farris starter helt tilbake i Det var da man begynte å tappe naturlig mineralvann fra kilden under bøkeskogen i Larvik. Den gang under navnet Salus. Produksjonen ble senere utvidet, og navnet ble endret til Farris i Farris ble hoffleverandør av mineralvann, og de to opprinnelige grunnvannskildene ble oppkalt etter kong Haakon VII og dronning Maud. Den nyeste kilden, som ble oppdaget i 1988, har navnet kong Olav Vs kilde. Fremdeles har Farris en avtale med kongehuset om gratis levering av Farris der kongen til enhver tid befinner seg. Utvikler seg stadig Siden 1993 har Farris vært eid av Ringnes bryggeri, og hvert år produseres det rundt 46 millioner liter Farris fra anlegget i Larvik. Farris var lenge det eneste norske vannmerket på markedet, men selv etter at det har dukket opp andre aktører har Farris beholdt og styrket sin posisjon. Fremdeles har vi rundt 70 prosent av vannmarkedet, sier Nygaard-Andersen. Mye av suksessen skyldes Farris unike smak, og lange tradisjon og historie. Men Farris har også lykkes med å utvikle seg i takt med markedet. Fra bare å ha den klassiske blå Farrisen, har vi i dag et bredt sortiment med flere ulike smaker. I 2005 lanserte vi Bris-serien, som appellerer til dem som ønsker litt mindre kullsyre i vannet, sier hun. Nye muligheter med nye flasker Salget av Farris og vannprodukter øker. Stadig flere velger bort sukkerholdige drikker til fordel for flaskevann, med eller uten smak. Vi ser at forbrukerne etterspør sunne produkter, og stadig flere foretrekker derfor rent og naturlig mineralvann. Vannet som tappes fra Farris-kilden bruker år på sin ferd gjennom jordsmonnet. Det gir vannet et innhold av naturlige og sunne mineraler, sier Nygaard-Andersen. Hun har tro på at omleggingen til gjenvinningsflasker vil bidra til ytterligere vekst for Farris. Gjenvinningsflasker gir større muligheter til å endre flaskenes form, størrelse og design. Da har vi større muligheter til å tilpasse produktene til ulike ønsker i markedet. I tillegg ser flaskene alltid nye og innbydende ut, sier hun. 21 English summary New container for historic brand At almost 100 years old, Farris from Ringnes is Norway s oldest brand of mineral water, and is still the first choice for water drinkers. Until recently Farris was sold in reusable bottles, but by the end of 2014 all Ringnes s bottled products will switch to recyclable bottles. The change from reusable to recyclable bottles is part of Ringnes s modernisation programme, and is a strategic adaptation to the market, explains Christine Nygaard-Andersen, group brand manager for water at Ringnes.

20 22 10-årsjubileum 10 year anniversary PREMIUM: Forbrukerne etterspør mer eksklusive og dyre øltyper. Det er godt nytt for marketingdirektør Alf Helge Halland i Hansa Borg. Men ølmarkedet er tøft, og bryggeriene må stadig fornye seg for å holde på kundene.

21 Mot det eksklusive Nordmenns økte interesse for øl er gode nyheter for Hansa Borg Bryggerier AS. Salg av dyrere merker bidrar til et godt resultat for selskapet i et krevende marked. Vi har hatt en fin vekst i internasjonale merker og internasjonale premium-merker, altså merker som har høyere kvalitet og pris enn øvrige. For eksempel har vår Hansa Fatøl lenge vært en suksess. Med økt salg av disse merkene får vi en lønnsom vridning av porteføljen til bedre betalte produkter, sier Alf Helge Halland, marketingdirektør i Hansa Borg Bryggerier AS. Selskapet er Norges største norskeide bryggeri- og drikkevareaktør, og består av Borg Bryggeri i Sarpsborg, Christianssands Bryggeri (CB) i Kristiansand og Hansa Bryggeri i Bergen. I tillegg kommer produksjons- og tappeanlegg for Olden naturlig mineralvann i Nordfjord, og Waldemars Mikrobryggeri i Hansas gamle lokaler i Bergen. Nye bryggerier gir ny giv Waldemars Mikrobryggeri har brygget øl siden Forskjellige typer ale, bayer, eksport, juleøl og pils serveres i mikrobryggeriets restaurant, og selges til utvalgte utelivskunder. Over hele landet etableres det nye, små bryggerier. Det er bra for hele bransjen at det dukker opp nye bryggerier. Vi har fått frem spennende bryggerimestere som utfordrer etablerte sannheter. Utelivsbransjen og dagligvarekjedene tilbyr i dag et utvalg som er mye bredere enn for bare tre-fire år siden, sier Halland. Han tror trenden med mikrobrygget øl kommer til å fortsette. Utfordringen for store bryggerier som oss blir å finne nye måter å fornye oss på. Vi må finne vår egen måte å bringe nyheter til et stadig mer kresent publikum, sier han. En måte å fornye seg på er å utvikle nye ølsorter. Nytt av året er både Hansa Hvete og Hansa IPA. IPA står for India Pale Ale og kjennetegnes av en karakteristisk bitterhet fordi den er brygget med mye humle. Utfordringer med de store Coca-Cola Enterprises Norges (CCEN) beslutning om ny distribusjonsform i forbindelse med full overgang til gjenvinningsflasker, har fått store konsekvenser for Hansa Borg Bryggerier AS. Rundt 40 prosent av flaskene og boksene deres ble distribuert gjennom CCENs biler. På kort tid måtte vi finne en annen samarbeidspartner. Valget falt på Tine, i kombinasjon med egendistribusjon. Både Coca-Cola og Ringnes har varslet betydelig antall færre årsverk etter omlegging til gjenvinningsemballasje, men det vil heldigvis ikke berøre oss, sier Halland. Hansa Borg Bryggerier AS produserer allerede 85 prosent av volumet på gjenvinningsemballasje. Selskapet var tidlig ute med gjenvinningsemballasje på boks og det populære flaskevannet Olden. I tillegg har de bygget en helt ny kategori, nemlig cider, på boks. Vi er godt rustet for en miljøvennlig fremtid, avslutter Halland. 23 English summary More and more exclusive The Norwegian consumer s growing enthusiasm for beer is good news for Hansa Borg Bryggerier AS. Sales of high-end brands are boosting the company s results in a challenging market. Sales of our regular and premium international brands are rising steadily. The challenge for a major brewery like us will be to find new ways to innovate. We must find our own way of bringing new products to an ever more discerning public, says marketing director Alf Helge Halland.

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 1 4 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm. direktør / Introduction by the CEO 6 Bakgrunn / Background 10 Produsenter og importører / Producers and importers 14 Logistikk

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 2 4 Innhold / Table of contents 4 Vinner med gjenvinning / Victory for recycling 6 Flere produkter med pantemerke / Refundable deposit gains ground 8 Høy retur fjernet miljøavgiften

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

INNHOLD 4 PANTEFAKTA 2014 38 EFFEKTIVITET I ALLE LEDD. Nordmenn pantet over 830 millioner flasker og bokser.

INNHOLD 4 PANTEFAKTA 2014 38 EFFEKTIVITET I ALLE LEDD. Nordmenn pantet over 830 millioner flasker og bokser. ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 4 PANTEFAKTA 2014 Nordmenn pantet over 830 millioner flasker og bokser. 38 EFFEKTIVITET I ALLE LEDD Intervju med direktør for logistikk og drift. Infinitum eier og drifter panteordningen

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 0 3

Å r s m e l d i n g 2 0 0 3 Å r s m e l d i n g 2 0 0 3 kapittel Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare plastflasker i Norge. I 2003, selskapets femte driftsår, ble 92% av alle bokser og 77% av alle flasker

Detaljer

Bryggeriforeningens lille time

Bryggeriforeningens lille time Bryggeriforeningens lille time Bryggerlaugsmøte i Oslo 7. februar 2008 Halfdan Kverneland Olafssøn Agenda Oppsummering av fjoråret Foreningens strategi Hovedaktiviteter 2007/2008 Brewers og Europe Bryggerhøjskolen

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 2 0 1 0 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm. direktør / Introduction by the CEO 8 Bakgrunn / Background 12 Produsenter og importører/producers and importers 18 Logistikk

Detaljer

Å r s m e l d i n g. kapittel

Å r s m e l d i n g. kapittel Å r s m e l d i n g kapittel 2 0 0 4 Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare Norsk plastflasker Resirk driver i Norge. panteordningen I 2004, selskapets for sjette bokser driftsår,

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Bryggeriforeningens lille time

Bryggeriforeningens lille time Bryggeriforeningens lille time Bryggerlaugsmøte i Sarpsborg 5. februar 2009 Morten Sundell Agenda BROD Oppsummering av fjoråret Hovedaktiviteter Brewers og Europe Bryggerhøjskolen i København Ølsalgsrådet

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Hvorfor skal jeg gidde å pante flaskene mine? Fakta om panting: Jeg lurer på noe?

Hvorfor skal jeg gidde å pante flaskene mine? Fakta om panting: Jeg lurer på noe? Hvorfor skal jeg gidde å pante flaskene mine? Fordi hver gang du kjøper en flaske eller boks med pantemerket på betaler du enten 1,- eller 2,50 i pant. Vil du ha igjen disse pengene må du levere inn tomflaskene

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Godt å være dansk i Norge. 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain

Godt å være dansk i Norge. 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain Godt å være dansk i Norge 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain Godt å være dansk i Norge Litt om Arcus Gruppen «Speed to marked» ---- ved oppkjøp og konsolidering Oppkjøp av

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

HP og miljøet. 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice

HP og miljøet. 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice HP og miljøet 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Hvorfor miljøvennlighet er viktig for HP HPs visjon om at bedrifter måtte

Detaljer

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Sammendrag: Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Forfatter: Olav Eidhammer Oslo 2005, 45 sider Studien viser at ved en 100 % overgang fra gjenfyllbar

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration

Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration Å r s m e l d i n g Håvard Iuell-Heitmann Økonomikonsulent Jarle Grytli Adm. direktør Karin Lundaas Økonomikonsulent Bent Ringvold Logistikksjef Telefon: +47 22 12 15 35 E-post: havard@resirk.no Telefon:

Detaljer

DIGITALISERING AV PANTEØYEBLIKKET FORKORTET VERSJON

DIGITALISERING AV PANTEØYEBLIKKET FORKORTET VERSJON DIGITALISERING AV PANTEØYEBLIKKET FORKORTET VERSJON Christian S. Hovde / Aleksander Mortensen Oslo 28.08.2013 KORT OM TOMRA OG PANT TOMRA's fotavtrykk i pantemarkeder; 50+ land eller stater 65-95% markedsandel

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

Å r s m e l d i n g. kapittel

Å r s m e l d i n g. kapittel Å r s m e l d i n g kapittel 2 0 0 5 kapittel Innhold 4 Innledning / Introduction 8 Bakgrunn / Background 10 Pantesystemet / Deposit scheme 12 Forskning / Research 15 Gjenvinning / Recycling 16 Forbruker

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q4. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q4 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Omsetningen

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG

Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ekornes har inngått avtale om erverv av virksomheten til IMG Ikornnes 4. August 2014. Ekornes ASA [EKO.OL] har inngått en avtale om å kjøpe møbelprodusenten IMG (International Mobel Group). Denne meldingen

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Godsmagi Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Oslo 17 november 2008 Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 masseproduksjon Toyota og Lean. Etterspørselsdrevet..en

Detaljer

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK 2 3 3 konsept samme plattform 150 leieforhold Hensyn til franchise på bekostning av konvertering 4 5 Omsetning 2015: Største butikk i kjeden Vi må begynne å behandle

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

KORTREIST VANN LANGSIKTIGE TANKER

KORTREIST VANN LANGSIKTIGE TANKER KORTREIST VANN LANGSIKTIGE TANKER DET FINNES TO TYPER VANN PURE er ikke bare vann, det er en tanke Det langreiste, som er fraktet på kryss og tvers i verden. Som har økt CO² utslippet og mistet den friske

Detaljer

PURE Water. PURE - The professional solution The ultimate environmental choice - without costing the Earth

PURE Water. PURE - The professional solution The ultimate environmental choice - without costing the Earth PURE Water PURE - The professional solution The ultimate environmental choice - without costing the Earth Litt om Selskapet The Pure Water Co. er et Norsk selskap med Norske eiere, og ble startet opp i

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Nisjemarkeder den nye vekststrategien Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Seafood, in Our Genes Our team of experts were recruited from Måløy, Norway, one of the nation s major fishing harbors. With long

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Vi viser til søknad av 12. april 2013 om fastsettelse av returandel.

Vi viser til søknad av 12. april 2013 om fastsettelse av returandel. Norsk Resirk AS Postboks 447 Skøyen 0212 OSLO Att: Kjell Olav Maldum Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Logiq Kundedager. Fredriksten Festning Halden

Logiq Kundedager. Fredriksten Festning Halden Logiq Kundedager Fredriksten Festning Halden Ehandel 2.0 - utfordringer og muligheter i byggebransjen i Norden Frank Dahlsveen Nordic Service & Return Manager 1 NOK 26,9 Bn Total sales (2013/14) 9500 employees

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

2012 NattoPharma ASA

2012 NattoPharma ASA The original vitamin K2 The best documented, commercially available natural vitamin K2 Guaranteed activity, stability and safety Clinical substantiation International patents granted and pending NattoPharma

Detaljer

Mats Lyngstad Account Manager Facebook Norge

Mats Lyngstad Account Manager Facebook Norge Mats Lyngstad Account Manager Facebook Norge Agenda 1 Page post annonser og sponsored stories 2 Offers 3 Custom Audiences Page post annonser og Sponsored stories for å oppnå resultater gjennom hele kjøpstrakten

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Transport og logistikk 2008 Gardermoen 15 oktober Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 i starten. spesialisering. 4 industrialisering.

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999

REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999 Ekornes ASA, N-6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har per 1999 hatt en omsetning på NOK 943,3 mill., som tilsvarer en økning på NOK 77,5 mill.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

General Information 1

General Information 1 General Information 1 Historical Development 1989 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2008 1. Norsk Energiverk Forsikring AS (NEFO) established in 1989 as a Captive for a number of Norwegian Hydro Utility Companies.

Detaljer

Økende konkurranse. liten men aktiv utfordrer.

Økende konkurranse. liten men aktiv utfordrer. DETTE ER TINE Økende konkurranse TINE opplever økende konkurranse i Norge både fra små og store aktører, norske som internasjonale. TINE er også til stede i utenlandske markeder, som en liten men aktiv

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer