Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven"

Transkript

1 Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: Mobil: E-post: Telefon: Mobil: E-post: Telefon: Mobil: E-post: Bent Ringvold Logistikksjef Telefon: Mobil: E-post: Truls Holth Regnskapssjef Telefon: E-post: Karin Lundaas Økonomikonsulent Telefon: E-post: Håvard Iuell-Heitmann Økonomikonsulent Beate Mangset Økonomikonsulent Telefon: E-post: Carl Groven Økonomikonsulent Telefon: E-post: Tekst, foto og design: Apeland Informasjon. Trykket på resirkulert papir (CyclusOffset 300/150)

2 og pantes Forbruker leverer sine tomme bokser og flasker tilbake i butikken, kiosken eller på bensinstasjonen, og får tilbake panten han betalte ved kjøp. The consumer returns the empty bottles and gets back the deposit. Verdifullt tomgods Butikken, kiosken eller bensinstasjonen får inn tomgodset enten gjennom panteautomat eller over disken. Den panten de utbetaler til forbruker, får de tilbake igjen fra Norsk Resirk. Norsk Resirk repays the deposit that the shops refund to the consumer. Flasker og bokser hentes igjen Tomme flasker og bokser hentes av grossistene, når de leverer varer. Norsk Resirk sørger for henting av tomgods der grossistene ikke henter. Wholesalers collect empty bottles and cans when they make their deliveries. Slik fungerer Resirk-systemet How the system works Klargjøres for gjenvinning Tomme flasker og bokser leveres på Norsk Resirks anlegg eller hos regionale samarbeidspartnere. Her registreres tomgodset, og bearbeides og klargjøres for gjenvinning. Empty bottles and cans are delivered to Norsk Resirk s facilities or regional partners. The empties are counted, processed and prepared for recycling. Gjenvinnes til råstoff Boks: Gjenvinneren renser og sorterer boksene, og smelter om stål og aluminium til råstoff. Pet:De gjenvinnbare plastflaskene sorteres, kvernes, renses og tørkes til plastgranulat. The recycler cleans and sorts the cans and melts down the steel and aluminium for reuse. The recyclable plastic bottles are sorted and milled into flakes. Norsk Resirks pantesystem er et samarbeid mellom de som lager, de som importerer og de som selger drikkevarer. Boksene og flaskene kan pantes i over 9000 butikker, kiosker og bensinstasjoner i 3320 panteautomater. Alle som selger bokser eller flasker er forpliktet til å gi pant, selv om de ikke har panteautomat. Norsk Resirk s refundable deposit scheme is a partnership between producers, importers and sellers of beverages. Bottles and cans can be returned at more than 9,000 shops in 3,000 reverse vending machines. All those who sell bottles and cans are obliged to refund the deposit, even if they do not have a reverse vending machine. Bokser blir bokser, flasker blir nye flasker Aluminiumsblokker fra smelteverk blir bearbeidet til ny råvare for boksproduksjon: canstock. Plastgranulat av gamle plastflasker brukes til produksjon av nye flasker, blomsterbrett, emballasjefolie og forpakningsbånd. Aluminium is processed into the raw materials for new can production. The plastic flakes are mainly used for flower trays, packaging foils, strapping and new bottles. Innhold 4 Innledning / Introduction 7 Bakgrunn / Background 10 Produsent / Producer 18 Forbruker / Consumer 22 Innsamling / Collection 24 Økonomi / Economy 28 Logistikk / Logistics 30 Kommunikasjon / Communication 34 Intervju med styreleder / Interview with Chairman of the Board 37 Økonomi / Economy 41 Styret / Board of Directors 42 Nøkkeltall / Key figures 44 Administrasjonen /Administration 45 Resirk-systemet / How the system works Tømmes Forbruker drikker opp innholdet i sine flasker og bokser. The consumer drinks the contents of the bottle or can. Selges med depositum Når flaskene og boksene selges betaler forbrukeren pant som et depositum for at flaskene og boksene skal leveres tilbake. Panten er én krone for bokser og flasker med 0,5 liter eller mindre, og 2,50 for større bokser og flasker. When the bottles and cans are sold, the consumer pays a deposit which is refunded when the empty packaging is returned. Flasker og bokser ut i butikk Flaskene og boksene distribueres til butikker, kiosker og bensinstasjoner med bryggerienes egne biler eller grossistenes egen distribusjon. Panten betales i hvert ledd. Bottles and cans are distributed to shops. The deposit is paid at every stage. Pantemerket viser vei Alle som lager drikkevarer i Norge, eller som importerer drikkevarer til Norge, kan melde inn sine produkter i pantesystemet. De betaler inn pant til Norsk Resirk, og merker flaskene og boksene med pantemerker. Every beverage importer or producer in Norway can include their products in the refundable deposit scheme. Ringen er sluttet Canstock laget av gamle bokser, brukes til produksjon av nye bokser som leveres til drikkevareprodusenter og importører. Plastgranulat kan brukes til produksjon av nye flasker, men foreløpig i liten grad flasker til drikkevarer. Aluminium canstock is used to produce new cans, which are supplied to beverage producers and importers. Plastic flakes can be used to make new packaging.

3 Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare plastflasker i Norge. I 2007, selskapets niende driftsår, ble 92 prosent av alle bokser og 82 prosent av alle flasker samlet inn og gjenvunnet. Norsk Resirk operates a refundable deposit system for cans and nonrefillable plastic bottles in Norway. 92 per cent of all cans and 82 per cent of all bottles were collected and recycled in 2007, the company s ninth year in operation.

4 4 Spørsmålet om hvordan man kombinerer økonomisk vekst med en forsvarlig miljøbelastning opptar meg. Kjell Olav A. Maldum, adm. direktør, Norsk Resirk

5 Innledning Introduction Den nye administrerende direktøren i Norsk Resirk har på mange måter gått hele resirkuleringssyklusen. Kjell Olav A. Maldum kommer fra stillingen som leder i Dagligvarehandelens miljøforum, og entret sjefsstolen i Norsk Resirk i midten av desember Effektiv retur Effektiv ressursbruk er viktige stikkord for hans faglige engasjement, og Maldum ser store muligheter i sin nye stilling. Spørsmålet om hvordan man kombinerer økonomisk vekst med en forsvarlig miljøbelastning opptar meg. Svaret handler i stor grad om å finne smartere og mer effektive løsninger, og der er Resirk midt i smørøyet, sier Norsk Resirks nye leder. Optimal pris Kjell Olav A. Maldum har lang erfaring fra returbransjen. Han har jobbet med utslippsreduksjon og teknologisk utvikling av kjøretøy på Teknologisk Institutt, han har vært styreleder i Grønt Punkt Norge i flere år, og han har jobbet seks år i Dagligvarehandelens miljøforum. I 2007 ble hans engasjement for effektiv utnyttelse av ressurser hedret med Optimeringsprisen. For første gang valgte juryen å gi prisen til en person og ikke en bedrift. Det er selvfølgelig noe jeg satte stor pris på. Juryens begrunnelse gikk blant annet på at jeg har jobbet med fokus på hele verdikjeden for å sikre optimal emballering. Mitt mål har vært å finne et emballasjesystem som beskytter varene, har lavest mulig ressursbruk og miljøbelastning, samt en høy grad av material- og energigjenvinning, forteller Maldum. Helhet og samarbeid Han tar med seg en helhetstankegang til Resirk. Visjonen til Resirk er å være ledende innenfor miljø- og kosteffektive pante- og returordninger. Jeg er veldig opptatt av å tenke hele verdikjeden. Bare ved å se ting i sammenheng kan man få det mest kostnadseffektive systemet. Derfor er det svært viktig å trekke med alle relevante parter. Handelen har helt fra oppstarten av vært engasjert i Resirk sammen med bryggeriene, og jeg håper vi kan få til et enda bedre samarbeid med andre returselskaper, sier Maldum. Bokser etterlyses I tillegg til å se på hvordan Resirk kan få et enda mer effektivt system, sender nå den nye administrerende ut en etterlysning etter manglende drikkevarebokser. Resirk har en høy returprosent, men vi skal også ta de manglende prosentene. Åtte prosent av boksene pantes ikke. Det utgjør over 40 millioner enheter. Det er mange bokser, understreker han. Skal føles bra Maldum ser på forbrukeren som en viktig medhjelper i Resirk-systemet, og ønsker at vi skal pante fordi det gir oss en god følelse. Han ser på panteøyeblikket som Resirks hovedprodukt. Forbrukeren gjør en viktig del av jobben i dette systemet. Vi må fortsette å motivere og utvikle bevisstheten om panting. Dersom vi oppnår at folk ikke bare panter av plikt, men fordi de får en god følelse, kommer vi langt, understreker Resirks nye mann.

6 Innledning Introduction Effective return Norsk Resirk s new CEO has first-hand experience giving used goods a second life. After playing a role in nearly every phase of the recycling cycle, Kjell Olav A. Maldum took up his new post as Resirk s head man in December, following six years leading the Association of Household Goods Suppliers Environmental Forum (DMF). 6 As long-time advocate for the more effective use of resources, Mr. Maldum sees great potential in guiding Resirk. The question of how one combines economic growth with a strong commitment to the environment fascinates me. The answer depends to a great degree on finding smarter and more effective solutions, and this is where Resirk is right on target, says the company s new leader. Prized experience Mr. Maldum has a great deal of experience in the recycling business. He worked on emissions reduction and technological development for vehicles at the Institute of Technology, has served as Chairman of the Board of Green Point Norway, and spent the previous six years at the DMF. In 2007, his work towards maximizing the effective use of resources was honoured with the Optimeringsprisen award. Selecting Mr. Maldum was something of a radical departure as this was the first time jurors chose to pay tribute to an individual, rather than a business. This I truly appreciated. The jury s reasoning was influenced by the fact that, among other things, I ve worked with a focus on the entire value chain to secure optimal packaging. My goal has been to find a packaging system that protects products using the fewest resources with the lowest environmental impact, while achieving a high degree of material and energy efficiency, explains Mr. Maldum. System-wide partnership The new CEO comes with an agenda. The vision for Resirk is to be leading within the environmentally positive, cost-effective refundable deposit and return systems. I m very focused on thinking about the entire value chain, because only by seeing things as interconnected can one achieve the most cost-effective system. That s why it s very important to involve all relevant parties. The Resirk system is based on wise use of return transport and broad engagement from all the participants in the value chain, from store employees to suppliers. Retail outlets receive handling fees for their work, so that they stay motivated to do the best possible job. We ve had an excellent working relationship with grocery trades and breweries throughout our history, and I look forward to creating an even better partnership with other companies which are responsible for RTI (returnable transport items) and used packaging, says Mr. Maldum. Vårt hovedprodukt er panteøyeblikket. Kjell Olav A. Maldum, adm. direktør, Norsk Resirk Cans sought In addition to seeking ways for Resirk to create an even more effective system, the new CEO has sent out a search order for missing beverage cans. Resirk has a high return rate, but we want to capture the missing percentage of beverage containers as well. Eight per cent of cans are not returned for a deposit. This translates to over 40 million articles. That s a lot of cans, he states. Should feel good The new CEO believes that it is the consumer s experience in returning for deposit that s at the core of Resirk s business. He wants to focus on generating and reinforcing the positive feelings that recycling can give. The consumer does an important part of the job in this system. We have to continue to motivate people and develop awareness about refundable deposits. When we see that customers don t return empties merely out of obligation, but do so because they get a good feeling, we ve come a long way, emphasizes Resirk s new man.

7 Bakgrunn Background Øl i flest bokser, vann i flest flasker Alle importører og produsenter som vil selge drikkevarer på boks eller gjenvinnbare plastflasker med redusert miljøavgift, må være medlem av Resirk. Emballasjen merkes med Resirks pantemerke, som er en kvittering på innbetalt pant og en garanti for gjenvinning. 303,8 millioner bokser og 102,2 millioner plastflasker med pantemerke ble solgt i Det er en økning på 10 prosent bokser og 16 prosent flasker fra Det var øl i de aller fleste boksene, mens det ble solgt flest flasker med vann. Omsetningsøkningen viser at forbrukeren foretrekker produkter på gjenvinnbar emballasje, til tross for at grunnavgiften fortsatt gir prisforskjell. 7 Mostly beer in cans and mostly water in bottles All importers and producers who wish to sell beverages in cans or non-refillable plastic bottles with reduced environmental taxes must be members of Resirk and their packaging must be marked with Resirk s refundable deposit symbol. This emblem serves as both a receipt for a paid deposit and a guarantee of recycling million cans and million plastic bottles with refundable deposit symbols were sold in 2007, a rise of 10 per cent in cans and 16 per cent in bottles from Beer filled the majority of cans, while most bottles carried water. Consumer surveys showed that customers preferred products with the recycling symbol, despite the fact that the tax created a basic price difference. Returandeler / Return rates % 84% 89% 91% 92% 92% 93% 92% 92% % 77% 78% 80% 82% 82% % 58% Boks PET Boksreturen inkluderer tre-fire prosent som ble levert i iglosystemet for metallemballasje. The figure for cans includes 3-4% returned via neighbourhood collection containers for metal packaging.

8 Bakgrunn Background 8 Slik synker avgiften når returandelen øker With increased return rates the tax imposed is decreased kr 5,71 Miljøavgiften på bokser (kr 4,74) gir sammen med grunnavgiften (kr 0,97) en samlet avgift på kr 5,71 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25%. 4,- 3,- 2,- 5,- Bokser kr 3,83 Miljøavgiften på gjenvinnbare flasker (kr 2,86) gir sammen med grunnavgiften (kr 0,97) en samlet avgift på kr 3,83 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25% Avgift, kr 1,- PET Flasker kr 1,48 Godkjent returandel på 82% gir en samlet avgift på bare kr 1,48 for gjenvinnbare flasker i Resirk-systemet. kr 1,34 Godkjent returandel på 92% gir en samlet avgift på bare kr 1,34 for bokser i Resirk-systemet. kr 0,97 Grunnavgift for gjenvinnbar drikkevareemballasje er kr 0, Returandel % Fra 25% til 95% retur reduseres miljøavgiften med like mange prosent. Ved 95% retur bortfaller miljøavgiften.

9 Bakgrunn Background 9 Miljøvennlig og lønnsom gjenvinning Norsk Resirk er opprettet av drikkevareindustrien og handelen for å utvikle og drive et effektivt pante- og gjenvinningssystem for aluminiumsbokser, stålbokser og gjenvinnbare flasker i PET-plast. Bakgrunnen er det norske avgiftssystemet for drikkevareemballasje, som belønner systemer med høy returandel. Bokser og gjenvinnbare flasker er belagt med en miljøavgift som reduseres i takt med returandelen. I 2007 kunne produsenter, handel og forbrukere glede seg over 92 prosent reduksjon i miljøavgiften på boks og 82 prosent reduksjon i miljøavgiften på gjenvinnbare plastflasker. It s eco-friendly and profitable to recycle Norsk Resirk was set up by the beverage industry and retail trade to develop and operate an efficient return and recycling system for aluminium and steel cans, and non-refillable bottles made from PET plastic. The move was prompted by the Norwegian regime of taxes on beverage packaging, which rewards systems with a high level of return. Cans and non-refillable bottles incur an environmental tax, the size of which falls in line with the percentage of packaging returned. In 2007 producers, retailers and consumers could congratulate themselves with a 92 per cent reduction in the environmental tax on cans and an 82 per cent reduction on non-refillable plastic bottles.

10 TINE ønsket å komme ut med flasker, men det var under forutsetning av at vi gjorde det på en miljømessig riktig måte. Ragnar Solgaard, fagleder emballasje, TINE 10

11 Produsent Producer I 2008 lanserer TINE sin første drikk på flaske på over 40 år. Under utviklingen av den nye drikken Friskus var det viktig for TINE å sikre at plastflaskene ble en del av Resirk sin returordning. Frisk resirkulering TINE produserer 28 tusen tonn emballasje per år. Da blir gjenvinning en viktig del av bedriftens miljøansvar. TINE ønsket å komme ut med flasker, men det var under forutsetning av at vi gjorde det på en miljømessig riktig måte. Derfor var det viktig at vi tilpasset emballasjen slik at den inngikk i Resirk sitt gjenvinningssystem, sier Ragnar Solgaard, fagleder for emballasje i TINE. Solgaard har jobbet med å utvikle ny emballasje i meieribedriften i 27 år. Likevel er dette første gang han opplever å komme helt frem til lansering av et produkt på plastflaske. Lovord til Resirk For å bli del av Resirks pantesystem var det noen begrensninger på flaske og etikett som TINE måtte ta hensyn til. Solgaard har bare lovord å si om måten han ble møtt på av Resirk. Det var klare og greie regler, og proffe folk å forholde seg til i Resirk. Det var også en spennende utfordring å imøtekomme ønsker fra marked og design samtidig som vi tok de nødvendige hensyn til produksjon og Resirk sine krav, forteller Solgaard. Friskus for barn på farten Et lite team har jobbet meget målbevisst med utviklingen av drikken Friskus. I en tidlig fase ble den anerkjente industridesigneren Johan Verde trukket inn i utviklingen av flasken. På et halvt år har gruppen utviklet drikken, som skal være et sunt alternativ for barn. Friskus er juice tilsatt vann. Drikken lanseres først og fremst som et sunt alternativ for barn på farten. Merkevarenavnet TINE borger for kvalitet, og det forplikter oss til å lansere sunne, gode produkter, understreker Solgaard. Plast åpner nye markeder Hvilke salgsprognoser TINE har lagt til grunn for lanseringen av Friskus vil ikke Solgaard ut med, men han legger ikke skjul på at man har store forventninger til dette produktet. Å kunne lage produkter på plast gir oss muligheten til å gå inn i nye markeder og være den helhetlige leverandøren TINE skal være, slår Solgaard fast. Ulik smak TINE testlanserte Friskus på Statoil-stasjoner over hele landet. Responsen gjør at de har store forhåpninger til drikken. Det er en utfordring å jobbe med ferskvareprodukter som må ha den rette holdbarheten. Ikke minst har det vært en spennende prosess å finne frem til de rette smakene. Barn har jo helt andre smakspreferanser enn voksne, sier han. Hemmelige produkter på gang Om TINE kommer med flere produkter i plastemballasje, vil ikke Solgaard si noe om nå. Men i TINEs lokaler jobbes det kontinuerlig med å utvikle nye produkter.

12 Produsent Producer Fresh recycling In 2008, TINE launched its first beverage bottle for over 40 years. During development of its new beverage, Friskus, the company worked hard to ensure that the plastic bottle could be a part of Resirk s return system. 12 TINE produces 28 thousand tons of packaging per year. That s why recycling is an important part of the company s environmental responsibility. TINE wanted to launch the product in bottles, but that was under the condition that we did it in an environmentally correct manner. Therefore it was important that we designed packaging that was compatible with Resirk s recycling system, says Ragnar Solgaard, who leads TINE s packaging department. Mr. Solgaard has worked to develop new packaging in the dairy company for 27 years. Despite his long experience, this was the first time he participated in the launch of a product in plastic bottles. Praise to Resirk In order to participate in Resirk s refundable deposit system there were strikt guidelines on bottles and labels for TINE to follow. Mr. Solgaard has only good things to say about working out the specifics with Resirk. There were clear and fair rules, and professional people to work with at Resirk. It was an exciting challenge to meet the demands of the market and design parameters while balancing production needs and meeting recycling requirements, reports Mr. Solgaard. Friskus for kids on the go A small team worked intensively on developing Friskus, including the renowned industry designer Johan Verde, who was brought in to help create the bottle. In six short months, the group managed to arrive at the desired flavors and packaging for the new line of beverages, focusing on marketing it as a healthy choice for youngsters. Friskus is juice with added water. The drink was launched primarily as a healthy alternative for kids on the go. The brand name TINE stands for quality, and that obliges us to launch healthy, premium products, underscores the Tine executive. Plastic opens new markets The sales projections TINE used to justify launching Friskus are confidential, but Mr. Solgaard doesn t hide the company s great expectations for this new product and recyclable plastic packaging. Being able to make products housed in plastic gives us the chance to enter new markets and be the complete supplier TINE should be, he says. Different tastes TINE test-marketed Friskus at Statoil stations across the country and the response created great optimism for the success of the drink. It s a challenge to work with fresh products that need to have the proper shelf life. Finding just the right flavors has also been an exciting process. Kids have very different taste preferences compared to adults, observes Mr. Solgaard. New products on the way TINE s packaging chief wouldn t say whether the producer will come out with more products in plastic packaging in the future. He was quick to point out, however, that TINE is continually working on the development of new products.

13 Salg av bokser og flasker fordelt på produktgrupper Cans and bottles by product group Energidrikk Energy drinks 4,5 % Mineralvann Carbonated soft drinks 5,9 % FAB Flavoured Alcoholic Beverages 3,4 % Bokser Cans Øl / Beer 86,2 % Mineralvann / Carbonated soft drinks 5,9 % Energidrikk / Energy drinks 4,5 % FAB / Flavoured Alcoholic Beverages 3,4 % Øl / Beer 86,2 % Mineralvann / Carbonated soft drinks 7,8 % Energidrikk / Energy drinks 6,5 % Vann / Water 57,0 % Saft og juice / Squash and juice 20,5 % Annet / Other 8.1 % Øl / Beer 0.1 % PET-flasker PET bottles Annet Other 8.1 % Øl / Beer 0.1 % Mineralvann Carbonated soft drinks 7.8 % Energidrikk Energy drinks 6.5 % Saft og juice Squash and juice 20.5 % Vann / Water 57,0 %

14 Produsent Producer Det tradisjonsrike Grans Bryggeri har alltid gått sine egne veier. Nå har det gjort seg bemerket med utradisjonell design på ølbokser. Best før: «De andre har gått hjem» «Lag noe gøy» var beskjeden design- og kunstkollektivet Håkki fikk av Grans Bryggeri. Resultatet ble en ny ølsort i seksten forskjellige boksdesign. Designet tar for seg vår nære fortid. Med navn som protestøl og velferdsstatøl, er retro den eneste passende karakteristikken. Hvert motiv er utstyrt med en tekst som forteller historien bak tittelen på boksen. Bokslek Bryggeridirektør Morten Gran mener at boks er et hendig format, og er glad for at Resirk gjør boksemballasje til et konkurransekraftig alternativ. Boks er mer egnet for design enn flasker fordi det er mer plass å leke på. Resirk bidrar til at boks er et alternativ. Dersom avgiftene øker vesentlig på boks vil ikke produksjon på boks lenger være en mulighet for Grans. Det hadde vært synd både for oss og for kundene som gjerne vil ha produkter på boks, understreker han. Frie tøyler De nye boksene har fått en god mottakelse i markedet. Bryggeriet har fått en rekke tilbakemeldinger fra engasjerte kunder som har synspunkter på tekstene på boksene. Det er morsomt å se hvordan design engasjerer kundene. For folk flest er øl en uformell greie. Vi ønsker ikke å ta oss selv så høytidelig, og ga kunstnerne frie tøyler. Som bryggeri må vi tørre å fornye og utvikle oss, sier Gran. Bryggerirebell Familien Gran har drevet bryggeriet i over 70 år, men helt siden 1899 har bryggeriet i Sandefjord brygget øl og mineralvann. Morten Gran og hans bror er tredjegenerasjons bryggerimenn. Deres bestefar ville utvikle bryggeriet, og stå fritt til å selge i hele landet. Det førte til at Grans bryggeri meldte seg ut av Bryggeriforeningen og opprettet sine egne utsalg. Overlevelsesstrategi I 1995 var tiden moden for å tenke nytt igjen. Da inngikk Grans Bryggeri et samarbeid med Rema 1000, som nå eier 50 prosent av Grans Bryggeri og er den eneste kunden. Vi har et veldig bra forhold til Rema. Dette er på mange måter en overlevelsesstrategi for fremtiden. Våre konkurrenter heter tross alt Carlsberg og Coca Cola. Det krever ressurser og kapital å henge med. Våre tette bånd til Rema gjør at vi kan bevare Grans bryggeri, sier Sandefjordsmannen. Se bunnen Fornøyd er han også med samarbeidet bryggeriet har med Resirk. Resirk gjør en kjempebra jobb. Det er viktig at de kjører kampanjer for at folk skal pante. Jeg tror at i vårt overflodssamfunn vil det etter hvert bli en utfordring å få folk til å gidde å pante. Vi må pante for at avgiftene skal holdes nede. Bare slik kan vi fortsette å lage gode og morsomme produkter i

15 Vi må pante for at avgiftene skal holde seg lave. Bare slik kan vi fortsette å tappe gode og morsomme produkter i boksemballasje. Morten Gran, bryggeridirektør, Grans Bryggeri 15

16 Produsent Producer 16 boksemballasje, slik som den nye ølsorten vi har lansert nå, understreker Gran. Har du forresten sett hva som står på utløpsdatoen på boksene Håkki har designet? «Best før de andre har gått hjem, eller se bunnen», smiler bryggeridirektøren. English summary Best before; the party is over Well established Grans Brewery has always created their own path. Latest is their somewhat untraditional design on beer cans. Let s have fun! was the only work-order given to the design- and art group at Håkki by Grans.This resulted in sixteen creative new designs for their latest beer product. The designs are inspired by resent history, with names translating to protest-brew and welfare-brew - retro might be a fitting way to describe this exiting new product line. Each design is carefully explained on each can. Playing with cans CEO Morten Gran finds the can to be a very suitable beverage vessel, and is pleased that the system set up by Norsk Resirk, makes cans a competitive alternative. It is easier to utilize each square inch for design and you can be more playful without any additional costs compared to bottles. Should taxation imposed on cans increase drastically, then cans would sease to be a viable option for Grans. This would be a sad day for us, as well as for the consumers who favours cans, he points out. Free rein The new designs have been well received by the marked. Many a consumer has given us positive feed-back and many of them again, enthusiastically share their views over the text. It is fun to see how design moves people, and how it engages them. As a brewery, we don t want to be perceived as formal, and therefore, we gave the artists and designers free rein to convey this. We must dare to be playful and to be innovative, says Mr. Gran. Rebel with a brew While the Gran family has run the business for over 70 years, the brewery itself has been producing beer and mineral water since Morten Gran and his brother are the third-generation of Gran brewers with an independent streak. Their grandfather wanted to develop the brewery s reach and have the option of selling its products nationwide, so Grans went its own way and withdrew from the Brewery Association in order to set up an independent sales structure. Survival strategy In 1995, the time was ripe for another round of fresh thinking. Grans entered into a cooperative agreement with Rema 1000, which now owns 50 per cent of the brewery and is the company s sole customer. A lot of resources and capital are needed in order to stay competitive. Our close connection to Rema enables us to preserve the brewery, says the head of the Sandefjord beverage supplier. Positive partnership Gran s partnership with Resirk has also been very positive. Resirk does a very good job. It s important that they run campaigns encouraging people to return for deposit. I think that, in our affluent society, it is a challenge to get people to care enough to return and recycle. From the industry side, we need to use the return for deposit system so that the taxes and levies are controlled. This is the only way we can keep on making good, enjoyable products packaged in cans, like the new beers we ve just launched, emphasizes Mr. Gran.

17 Produsent Producer Medlemmer av Norsk Resirk får avgiftsrabatt Produsenter og importører som melder seg inn i Resirk-systemet får delta i en godkjent returordning for bokser og plastflasker. Dette gir lavere miljøavgift på emballasjen. De siste årene er miljøavgiften gått ned med flere kroner, grunnet de gode returresultatene. Gjenvinnbare produkter som skal inn i returordningen, må registreres hos Resirk senest seks uker før lansering på det norske markedet. Dette foregår enkelt, ved at en fyller ut et skjema og sender inn emballasjeprøver. Når produktet er godkjent, har en rett til å bruke Resirks pantemerke. 17 Innmeldingsprosedyren er beskrevet trinn for trinn på Materiell kan også bestilles fra Norsk Resirk på telefon When producers and importers register with the Resirk system, they join an approved deposit-and-return system for cans and plastic bottles. This results in lower environmental taxes on these beverage containers. The environmental tax has been reduced by several kroner in recent years thanks to the high rate of return. To be enroled in the Resirk system, recyclable products must be registered at Resirk no less than six weeks prior to the release in the Norwegian market. Registration involves completing a form and providing Norsk Resirk with product samples of the packaging in question. The right to use Resirk deposit symbols follows upon product approval. The registration procedure is described step by step at Printed material may be ordered from Norsk Resirk at Produsenter og importører som er medlem av Norsk Resirk: Producers and importers who are members of Norsk Resirk: Alam import Arvid Nordquist as Best Kjøttprodukter Bergen Havnelager AS BK-Trading Scandinavia AB Cembo Production DA Coca Cola Drikker AS Eira Import AS Fema Foods AS Friends Foundation Grans Bryggeri AS Hansa Borg Bryggerier ASA Harboe Norge AS (tidl. Moss Bjørnebryggeri AS) Haugen-Gruppen AS Heijden Sport Næringsprodukter AS Hemsedal Kildevann AS HGL Hanson Gourmet Line AS Hoyer Industrier AS ICA NORGE AS Interbev AS ISKLAR AS Jensen & Co. AS Lerum Fabrikker AS Lervik Aktiebryggeri AS Lesax Trading AS Lidl Norge NUF Lofotpils AS Macks Ølbryggeri AS Majavatn Kildevann AS Matmegleren METNOR AS Middelthon Engros AS Mikropartner AS Nils Karlsen Agentur Nordic Beverage Company AB Nordic Refreshment Company AS Nordic Sports Norsk Vinsalg AS Northern Fields AS Norwegian Water Group Corp. AS Novartis Norge AS Oskar Sylte Mineralvannsfabrikk AS P.Ltz. Aass A/S Panther Trading Norge AS Prof. Scandinavia Redlight Beer Norge AS Ringnes AS Rogaland Konservefabrikk AS Roma Mineralvannfabrikk Morten Bergersen AS Røra Fabrikker AS Sara Lee Household & Body Care Norge AS Scandinavian Pro Products AS Sports Nutrition AS Spritcompagniet AS Stabburet AS Stordalens Mineralvannsfabrikk AS Strag AS Synnøve Finden ASA Telemark Kildevann AS Terje Høili AS Tine Meieriet Øst BA Trio Bryggeri UNIL AS Utla Kjeldevatn AS Vectura AS Vinhuset Engros AS Voss of Norway ASA Water of Norway AS Ajour per mars 2008 Up to date as of March 2008

18 Forbruker Consumer En undersøkelse gjennomført av Infact i desember 2007 viser at innbyggerne i Troms, Finnmark og Oslo er flinkest til å pante drikkevarebokser. Likevel er de ikke like gode ved alle anledninger. Østfoldinger er dårligst til å pante bokser. 18 Nord-Norge og Oslo best på bokspant I 2007 ble 92 prosent av boksene på landsbasis returnert. I desember 2007 gjennomførte Norsk Resirk og Infact for første gang en undersøkelse som viser de fylkesvise forskjellene på pantevaner. Undersøkelsen viser at 97 prosent av Oslo-folk som regel panter boksene de drikker hjemme. 84 prosent gjør det samme når de er på hytta eller i båten. I tillegg er Oslo-folk de flinkeste i landet til å pante når de er i friluft, med en andel på 93 prosent. Når de er ute på biltur blir Oslo-folk litt slappere. Da synker andelen som sier de panter til 71 prosent, til tross for at alle bensinstasjoner gir pant. Gode i bil, dårlige på tur Undersøkelsen viser også at tromsøværinger og finnmarkinger som regel panter boksene når de er hjemme, mens 78 prosent panter boksene de drikker på hytta eller i båten. 88 prosent sier de panter når de er på biltur. Dette er den høyeste andelen i landet. Når nordlendingene er ute i friluft, svikter panteviljen. Da sier bare 63 prosent at de som regel panter boksene. Svenske bokser i Østfold 98 prosent av østfoldinger mener panting er bra for miljøet og 93 prosent opplever seg som miljøbevisste. Likevel panter de minst i Norge. Kun 73 prosent i Østfold svarer at de panter alle eller de fleste boksene de kjøper. Informasjons- og markedssjef Synnøve Castillano i Norsk Resirk tror det lave tallet i Østfold skyldes kjøp av bokser i Sverige. 73 prosent av innbyggerne i Østfold kjøper bokser i utlandet. Tilsvarende tall for Oslo er 50 prosent. Selv om svenske og utenlandske bokser ikke gir pant, er det viktig at boksene resirkuleres for miljøets skyld. Vi registrerer stadig nye fremmedbokser, slik at panteautomatene kan ta dem i mot, sier Synnøve Castillano, som oppfordrer alle til å pante alt, alltid. English summary North of Norway and Oslo best at returning cans for deposit A survey conducted by Infact in December 2007 showed that residents from Troms, Finnmark and Oslo are best at returning beverage cans for deposit, while those who live in the Østfold district has the lowest return rate. In 2007, 92 per cent of the cans nationwide were returned. Norsk Resirk and Infact conducted a survey in December 2007 that exposed the regional differences in return for deposit habits. The results showed that 97 per cent of Oslo residents, as a rule, return the cans of beverages they consumed at home. They continue to return empties when they are on vacation at cabins, in boats and in nature, but their willingness to return for deposit sinks when they are on the road. Those who live in Troms and Finnmark have a high rate of returns when at home and on vacation, but are not as effective when out in nature. Swedish cans in the Østfold district Only 73 per cent in Østfold answered that they returned for deposit all or most of the cans they purchase. Information and Marketing Director Synnøve Castillano of Norsk Resirk believes the low number is due to easy access to Swedish products.. Even though Swedish and foreign cans don t provide a refundable deposit, it is still environmentally important that all the cans are recycled, says Mrs. Castillano.

19 Fremmedbokser må pantes og gjenvinnes for miljøets skyld, selv om de ikke gir pant. Synnøve Castillano, informasjons- og markedssjef, Norsk Resirk 19

20 Alle pantepengene vi samler inn går rett til aktiviteter for barna. Tor Martinsen, Leder Ammerud Basket 20

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Logiq Kundedager. Fredriksten Festning Halden

Logiq Kundedager. Fredriksten Festning Halden Logiq Kundedager Fredriksten Festning Halden Ehandel 2.0 - utfordringer og muligheter i byggebransjen i Norden Frank Dahlsveen Nordic Service & Return Manager 1 NOK 26,9 Bn Total sales (2013/14) 9500 employees

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment

Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment Appendix Instructions for the base (B)-treatment and the elicitation (E)-treatment of the experiment We here provide the instructions given to the participants at the beginning of the session and throughout

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT

VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT VELKOMMEN TIL WHAT S HOT #EVRYWHATSHOT Trailer Life #EVRYWHATSHOT Dagens agenda - What s Hot Trondheim www.evry.no/whatshottrondheim WI-FI Nova Kinosenter NETTVERK: tkgjest PASSORD: skyfall007 SOSIALE

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Godsmagi Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Oslo 17 november 2008 Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 masseproduksjon Toyota og Lean. Etterspørselsdrevet..en

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

How we connect online and offline

How we connect online and offline How we connect online and offline Hvordan bruke tekstene til å besvare oppgavene? Introduksjonen til temaet: This year s topic is how we connect with people, both online in the virtual world of the internet,

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration

Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration Å r s m e l d i n g Håvard Iuell-Heitmann Økonomikonsulent Jarle Grytli Adm. direktør Karin Lundaas Økonomikonsulent Bent Ringvold Logistikksjef Telefon: +47 22 12 15 35 E-post: havard@resirk.no Telefon:

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER Read Online and Download Ebook SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE

Detaljer

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Transport og logistikk 2008 Gardermoen 15 oktober Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 i starten. spesialisering. 4 industrialisering.

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Å r s m e l d i n g. kapittel

Å r s m e l d i n g. kapittel Å r s m e l d i n g kapittel 2 0 0 4 Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare Norsk plastflasker Resirk driver i Norge. panteordningen I 2004, selskapets for sjette bokser driftsår,

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Fremtidens ombordproduksjon Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Hva Havfisk har hovedfokus på HMS Kvalitet Bærekraft Kapasitet Renhold Bifangst Kompetanse HMS Ergonomi Folk jobber lenger. Bedre lønn

Detaljer

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017

Enkel og effektiv brukertesting. Ida Aalen LOAD september 2017 Enkel og effektiv brukertesting Ida Aalen LOAD.17 21. september 2017 Verktøyene finner du her: bit.ly/tools-for-testing Har dere gjort brukertesting? Vet du hva dette ikonet betyr? Mobil: 53% sa nei Desktop:

Detaljer

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT Jæger Brand Manual 2 Jæger Brand Manual 2 Brand Identity Target Audience 3 Logo 4 Colors 5 Typography 7 Infographic Brochure 9 Products 10 Point of Sale 11 Print Documents Brand Identity The brands name,

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background

Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Appendix B, not for publication, with screenshots for Fairness and family background Ingvild Almås Alexander W. Cappelen Kjell G. Salvanes Erik Ø. Sørensen Bertil Tungodden This document shows screenshots

Detaljer

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea

ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold. ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea ASC- og MSC- sertifiseringer bidrar til å bevare havets mangfold ASC and MSC certifications help protect the diversity of the sea Fisk og sjømat du kan være trygg på ASC og MSC er sertifiseringsordninger

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English

The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English Problem 1 (60%) Consider two polluting firms, 1 and 2, each of which emits Q units of pollution so that a total of 2Q units are released

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder

Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder Stordatapolitikk eller politikk for store data? Skatteetatens erfaringer og perspektiver på analyse av store datamengder Hva er skatteetatens status og behov rundt stordata? Stordata er ikke bare analyse!

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER

SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL TILTREKNING AV FANTASTISKE JENTER (NORWEGIAN EDITION) BY ANDREAS GODE VIBBER DOWNLOAD EBOOK : SJEKKESKOLEN: EN STEG-FOR-STEG GUIDE TIL EDITION) BY ANDREAS GODE

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Betydningen av ikke-markedsbaserte virkemidler for rådgivende ingeniører (RI)

Betydningen av ikke-markedsbaserte virkemidler for rådgivende ingeniører (RI) Betydningen av ikke-markedsbaserte virkemidler for rådgivende ingeniører (RI) Thea Sofie Melhuus Hojem, NTNU Vivian Anette Lagesen, NTNU Knut H. Sørensen, NTNU Marianne Ryghaug, NTNU Hvorfor studere rådgivende

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer