Innhold / Table of contents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold / Table of contents"

Transkript

1 Å r s m e l d i n g

2 4 Innhold / Table of contents 4 Vinner med gjenvinning / Victory for recycling 6 Flere produkter med pantemerke / Refundable deposit gains ground 8 Høy retur fjernet miljøavgiften / High return rate ends environmental levy 10 Godt nytt for miljøet / Good news for recycling 12 Lønnsom investering i gjenvinning / Profitable investment in recycling 14 Gjenvinner for å møte konkurransen / Recycling to meet the competition 16 Miljøet er vinneren hos Mack / Environment a winner at Mack 18 Klar for panteboom / Prepared for a surge in returns 20 Ny etikett sporer bokser og flasker / New label tracks bottles and cans 22 Kommunikasjon / Communications 26 Presseklipp / Press cuttings 28 Mot nye mål / New targets in sight 30 Avgiftsgraf / Sliding scale for packaging levy 31 Medlemmer / Members 32 Økonomi / Finance 34 Nøkkeltall 2012 / Key figures Styret / Board of Directors 36 Resirk-systemet / How the system works 38 Administrasjonen / Adminstration

3 Norsk Resirk driver panteordningen for gjenvinnbare bokser og plastflasker i Norge. I 2012, selskapets 14. driftsår, ble 95 prosent av alle bokser og flasker samlet inn og gjenvunnet. Norsk Resirk owns and operates the refundable deposit scheme for cans and recyclable plastic bottles i Norway. 95 percent of all cans and bottles were collected an recycled in 2012, the company s 14th year in operation.

4 6 mot toppen: Drikkevareprodusentenes beslutning om å gå over til gjenvinningsflasker, er en seier for miljøet, sier Kjell Olav A. Maldum i Resirk.

5 Vinner med gjenvinning En etter en melder drikkevareprodusentene om overgang fra ombruks- til gjenvinningsflasker. En seier for miljøet og Resirk-systemet, sier Kjell Olav A. Maldum, adm. direktør i Norsk Resirk var et merkeår for Norsk Resirk, og starten på det som kan kalles en liten gjenvinningsrevolusjon. Store drikkevareprodusenter som Coca-Cola Norge og Ringnes bestemte seg for å legge om fra ombrukstil gjenvinningsflasker (PET). Omleggingen betyr en mangedobling av volumet av pantegods som Norsk Resirk samler inn og håndterer. Godt forberedt Nå kommer drikkevareproduktene som har virkelig stor omsetning inn i Resirk-systemet. Fra å håndtere drøye tonn PET årlig, vil dette kunne øke til nærmere tonn i løpet av de neste årene, forteller Kjell Olav A. Maldum. Resirk er imidlertid godt forberedt på økningen, og har over flere år jobbet med å bygge opp kapasiteten. Allerede i juni i fjor åpnet et nytt mottaksanlegg i Trondheim, og våren 2013 blir Alnabruanlegget i Oslo erstattet med et nytt på Heia i Fet kommune. Det vil derfor ikke by på problemer å håndtere det økende volumet. Seier for miljøet Ifølge Maldum er produsentenes beslutning om å gå over fra ombruksflasker til gjenvinningsflasker et stort og viktig skritt for miljøet. Han tar gjerne et oppgjør med tradisjonelle forestillinger om at ombruk er mer miljøvennlig enn materialgjenvinning, slik det blant annet kommer til uttrykk i den såkalte avfallspyramiden. Dette er en gammeldags måte å tenke miljø på, som ikke samsvarer med dagens virkelighet. Flere miljøstudier og -rapporter de siste årene peker nettopp på at gjenvinning er klart å fortrekke fremfor ombruk, sier han. Årsakene til dette er flere. Blant annet betyr utfasingen av ombruksflasker mer effektiv logistikk og mindre transport, både fordi flaskene komprimeres i automatene, og fordi det ikke blir behov for transport av tomgods mellom bryggeriene. Her kuttes store mengder CO2-utslipp. Gjenvinningsflasker gir dessuten produsentene muligheter til å designe nye og spennende flaskevarianter. Materialgjenvinning i Norge Coca-Colas og Ringnes overgang til gjenvinningsflasker medfører også at volumet av PET-flasker blir så stort, at det blir regningssvarende å etablere både materialgjenvinning og flaskeproduksjon i Norge. Det betyr at det norske markedet kan ta ansvar for både innsamling, materialgjenvinning og flaskeproduksjon. Dette gir ytterligere miljøgevinster, sier Maldum. Han forteller at Resirk nå er i gang med planlegging av slike anlegg ved siden av det nye mottaksanlegget på Heia. Effektiv logistikk I forbindelse med at Coca-Cola har lagt om til gjenvinningsflasker, avvikler de sin egen transporttjeneste. Innsamlingen av flaskene overtas av Norsk Resirk, som har fått en enda større logistikkjobb. Vi har nå rundt flere hentepunkter enn tidligere. Mange av disse er små utsalgssteder. Vi må justere logistikken til dette, for eksempel ved å bruke mindre varebiler ved henting. Totalt sett får vi et mer finmasket og effektivt hentesystem, og flere av kundene vil oppleve en bedre hentetjeneste, sier Maldum. 7 English summary Victory for recycling One after another beverage producers are switching from reusable bottles to recyclable bottles. «A victory for the environment and for the Resirk system,» says Kjell Olav A. Maldum, Norsk Resirk s CEO. Maldum maintains that the traditional view of reuse as being more environment-friendly than material recycling is a misconception. «It s an old-fashioned way of thinking about the environment, which does not correspond with today s situation. In recent years there have been a number of environmental studies and reports which show that recycling is preferable to reuse,» he says.

6 10-årsjubileum 10 year anniversary 8 POPULÆRT: Stadig flere drikkevareprodukter blir en del av Norsk Resirks panteordning var blant rekordårene, med nesten 280 nye innmeldte produkter, sier kommunikasjonsdirektør Randi Haavik Varberg.

7 Flere produkter med pantemerke 2012 ble året da de store drikkevaremerkene på flaske ble en del av Norsk Resirks panteordning. Dette markerer starten på en kraftig økning av antall gjenvinningsflasker som passerer gjennom Resirk-systemet. I september i fjor byttet Coca-Cola Norge ut alle halvliters ombruksflasker med gjenvinningsflasker. Volumprodukter som Coca-Cola, Fanta, Sprite, Urge og Tab Xtra ble en del av panteordningen. Også andre bryggerier, som Ringnes, Mack, Telemark Kildevann, Borg, Grans og Lerum, har gått over til gjenvinningsflasker eller planlegger å gjøre det i løpet av kort tid. Dette betyr at vi i tiden fremover vil se en kraftig økning i antall enheter som håndteres gjennom Norsk Resirks pantesystem. Økningen har blitt særlig synlig fra mars 2013, da Coca-Cola gikk over til også å tappe 1,5 liters-produktene på gjenvinningsflasker, sier kommunikasjonsdirektør Randi Haavik Varberg i Norsk Resirk. Populær ny ordning I løpet av 2012 ble det meldt inn rundt 250 nye produkter i Resirks panteordning. Totalt er det nå pant på nesten forskjellige gjenvinningsflasker og over 750 ulike bokser med pantemerke. Selv om mange nyinnmeldte er volumprodukter, har det også vært vekst i nisjeprodukter etter at Resirk i 2011 etablerte en egen ordning for produkter i små opplag. De som importerer og distribuerer drikkevarebokser i mindre opplag, kan få satt pantemerke og strekkode på produktene ved hjelp av en klistreetikett. Da slipper de ekstrakostnadene med å produsere helt nye bokser der dette er trykket direkte på boksen. Dette er en enkel, rimelig og populær måte å få disse produktene med i panteordningen, sier Varberg. Ønsker melkeprodukter velkommen Det siste året har panteordningen også åpnet for flere utradisjonelle produkter, blant annet som de melkebaserte produktene Friele iskaffe og Tines fruktog mellommåltidsdrikk Sprett. Melkebaserte produkter har tidligere ikke vært akseptert i Resirk-systemet, grunnet antatt risiko for hygieneproblemer. Men blant annet på grunn av stadig bedre produkter og emballasje, har det vært få utfordringer med lukt- og hygieneproblemer knyttet til melkebaserte produkter. Vi tillater derfor flere melkeprodukter. Unntaket er ren melk og yoghurtprodukter, som vi må gjøre flere tester med, sier hun. Pant på vin Sist sommer kom også den første vinflasken på PET, fylt med den chilenske hvitvinen Vistamar Brisas Sauvignon Blanc. Vinen ble den andre på gjenvinningsemballasje, etter at rødvinen My World Shiraz Cabernet kom på pantemerket boks året før. Både boksen og flasken kan pantes i en hvilken som helst panteautomat, på samme måte som annen drikkevareemballasje med pantemerke. Ny emballasje Resirk har som strategi å få alle drikkevarer som selges i butikk inn i pantesystemet. Nylig godkjente Klima- og forurensingsdirektoratet også drikkevareemballasje i HDPE-plast som del av panteordningen. HDPE brukes særlig til juice og melkebaserte drikker. HDPE-flaskene er hvite og halvgjennomsiktlige, slik at innholdet beskyttes bedre enn på klare flasker. Også disse flaskene blir gjenvunnet til nye flasker, sier Varberg. 9 English summary Refundable deposit gains ground 2012 was the year when the major bottled beverage brands joined Norsk Resirk s refundable deposit scheme. Coca-Cola Enterprises Norge, for example, replaced all its half-litre reusable bottles with recyclable bottles. «This marks the start of a sharp increase in the number of recyclable bottles passing through the Resirk system,» says Randi Haavik Varberg, Director of Marketing and Communication at Norsk Resirk. Almost 1,000 different kinds of recyclable bottles and more than 750 different cans now carry the refundable deposit mark.

8 Høy retur fjernet miljøavgiften ble et historisk år for Norsk Resirk. Myndighetene satt den forventede returandelen på både gjenvinningsflasker og bokser til 95 prosent, og dermed falt miljøavgiften bort. Vi er fornøyde med utviklingen i Resirks returandel, og forventer at de oppnår en returandel på 95 prosent i perioden fram til 30. juni I henhold til forskriftene betyr det at miljøavgiften bortfaller. Det er veldig bra at stadig flere panter mer, noe som gir en positiv miljøeffekt, sier Hege Rooth Olbergsveen i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Hun legger til at 12 prosent av flaskene og 9 prosent av boksene som samles inn, kommer fra andre steder enn panteautomatene. Det kan være gjennom restavfall fra husholdninger eller andre innsamlingsløsninger. Godt fornøyd med Resirk I takt med økte returandeler har miljøavgiften på flaskene og boksene blitt redusert de siste årene. Første halvår 2011 var avgiften på 30 øre per flaske og 40 øre per boks. Selv om dette ikke er så mye per enhet, blir sluttsummen stor. Produsentene og importørene betalte nesten 103 millioner kroner i miljøavgift første halvår i Resirk har siden starten i 1999 jobbet for å oppnå 95 prosent returandel, og dermed bortfall av miljøavgiften. Norsk Resirk skiller seg positivt ut ved at de legger en stor innsats i holdningsskapende arbeid, spesielt rettet mot husholdningene. Det er viktig. Jeg synes også at vi samarbeider godt, selv om vi ikke alltid er enige om detaljene, sier Rooth Olbergsveen. Fokus på materialgjenvinning Klif er opptatt av at flaskene og boksene som pantes skal gå til materialgjenvinning, og ikke energiutnyttelse. Materialgjenvinning av plast- og aluminiumsemballasje gir mindre klimagassutslipp enn forbrenning og energiproduksjon. I tillegg gir materialgjenvinning redusert energibruk ved produksjon av nye produkter. Derfor er Klif glade for at Resirk arbeider for å sikre mest mulig høyverdig materialgjenvinning. Vi liker Resirks fokus på materialgjenvinning, og at de jobber for at flest mulig brukte flasker og bokser skal gå til produksjon av nye flasker og bokser, framfor energiutnyttelse. Det er bra for miljøet, sier Rooth Olbergsveen. Endringer kommer Miljøverndepartementet har bedt Klif om å gjennomgå reguleringen av retursystemene for drikkevareemballasje. Departementet skriver i oppdraget at selv om returandelen når 95 prosent, så er det fortsatt potensial for forsøpling. Det skyldes det store omsetningsvolumet innen drikkevareemballasje. Departementets bekymring er at et bortfall av miljøavgiften vil fjerne motivet for å øke returandelen utover 95 prosent. Uklar fremtid Klif skal blant annet vurdere om dagens ordning er hensiktsmessig for å nå målsetninger om høy grad av materialgjenvinning og forhindre forsøpling. Klif skal levere vurderingen innen oktober Vi er tidlig i prosessen, og vet ikke hva vi vil ende opp med ennå. Det eneste som er sikkert, er at det vil komme noen endringer. I mellomtiden håper jeg at Resirk vil fortsette det gode arbeidet, selv om de i inneværende periode har fritak fra miljøavgiften på gjenvinningsflasker og bokser, sier Rooth Olbergsveen. English summary High return rate ends environmental levy Last year the authorities set the expected return rate for both recyclable bottles and cans at 95 per cent, putting an end to the environmental levy. «We are pleased with the way Resirk s return rate is developing, and expect it to achieve a 95 per cent return rate in the period to 30 June It is extremely positive that more and more people are returning their empty bottles and cans, which is good for the environment,» says Hege Rooth Olbergsveen of the Norwegian Climate and Pollution Agency (Klif).

9 MILEPÆL: Hege Rooth Olbergsveen i Klif er glad for at Norsk Resirk har nådd målet sitt, med 95 prosent returandel. 11

10 Godt nytt for miljøet I 2012 ble det solgt over 415 millioner bokser og 184 millioner flasker med pantemerke. Fremdeles er det øl som dominerer på boks, men på flaske er andelen mineralvann nå nesten like stor som vann. 12 Andelen PET-flasker med mineralvann har økt kraftig, sammenlignet med tidligere år. Samtidig har andelen flasker med vann gått noe ned. I fjor var det mineralvann på nesten 30 prosent av alle solgte drikkevarer på pantemerkede gjenvinningsflasker, mot litt under 16 prosent i Andelen mineralvann er derfor nesten jevnstor med vann, som i mange år har vært det dominerende produktet på flaske. Økningen for gjenvinningsflasker med mineral vann, skyldes først og fremst at Coca-Cola Norge i fjor høst gikk over fra ombruks- til gjenvinningsflasker på alle halvlitersprodukter. Populære mineralvannprodukter som Coca-Cola, Sprite, Fanta, Urge og Tab Xtra ble dermed en del av Resirks panteordning. Den prosentvise omsetningen av andre drikkevareprodukter holder seg relativt stabil. Det gjelder også energidrikkene, som i fjor ikke hadde den voldsomme omsetningsveksten som disse produktene har hatt tidligere år. Til sammen ble det i 2012 samlet inn rundt 369 millioner bokser og 133 millioner gjenvinningsflasker med pantemerke. Dette er hele 30 millioner flere enheter enn i Det er en panterekord som er godt nytt for miljøet. Ved å gjenvinne boksene og flaskene sparer vi råmaterialer, reduserer klimautslipp og bruker betydelig mindre energi enn ved å produsere flasker og bokser av helt nytt materiale. Fjorårets panting betyr at vi sparte nok strøm til å kunne lade alle landets mobiltelefoner de neste fem årene. English summary Good news for the environment More than 415 million refundable cans and 184 million bottles were sold in While the vast majority of cans still contain beer, in the bottled beverage segment the proportion of carbonated soft drinks is now almost as large as for water. Last year almost 30 per cent of all beverages sold in refundable recyclable bottles were carbonated soft drinks, compared with just under 16 per cent in Godkjent returandel Approved return rate % 92 % 92 % 93 % 92 % 92 % 89 % 91 % 92 % 92 % 93 % 95 % 84 % 70 % % 95 % 90 % 90 % 82 % 82 % 82 % 81 % 80 % 77 % 78 % 68 % % 50 % Boks PET

11 Salg av bokser og flasker fordelt på produktgrupper Cans and bottles by product group 13 Mineralvann Carbonated soft drinks 7,4 % FAB Flavoured Alcoholic Beverages 3,4 % Annet / Other 1,6 % Energidrikk Energy drinks 9,7 % Bokser Cans Øl / Beer 77,9 % Mineralvann / Carbonated soft drinks 7,4 % Energidrikk / Energy drinks 9,7 % FAB / Flavoured Alcoholic Beverages 3,4 % Annet / Other 1,6 % Øl / Beer 77,9 % PET-flasker PET bottles Mineralvann / Carbonated soft drinks 29,4 % Energidrikk / Energy drinks 4,9 % Vann / Water 30,2 % Saft og juice / Squash and juice 24,2 % FAB / Flavoured Alcoholic Beverages 0,7 % Annet / Other 10,6 % Saft og juice Squash and juice 24,2 % Annet Other 10,6 % FAB Flavoured Alcoholic Beverages 0,7 % Mineralvann Carbonated soft drinks 29,4 % Energidrikk Energy drinks 4,9 % Vann / Water 30,2 %

12 10-årsjubileum 10 year anniversary HISTORISK: Økt vekst og ønske om mer miljøvennlig produksjon, er viktige motiver til at Coca-Cola Norge har byttet fra ombruks- til gjenvinningsflasker, forteller Stein Rømmerud. 14

13 Lønnsom investering i gjenvinning Høsten 2012 byttet Coca-Cola Enterprises Norge ut alle sine halvliters ombruksflasker med gjenvinningsflasker. Omleggingen skal sikre Coca Cola fortsatt vekst i årene fremover. Et stykke bryggerihistorie ble skrevet hos Coca-Cola Enterprise Norge i midten av september i fjor. Da tappet Norges største leverandør av alkoholfrie drikkevarer sin aller siste halvliter på ombruksflaske. De harde ombruksflaskene i plast er nå byttet ut med de mykere og mer miljøvennlige gjenvinningsflaskene i PET, som er en del av Norsk Resirks panteordning. Større mangfold Årsakene til overgangen til gjenvinningsflasker er flere, forteller Stein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Coca-Cola Enterprises Norge. Hensikten er å legge grunnlaget for økt vekst, og en mer effektiv og miljøvennlig produksjon og distribusjon. Det gir også økte muligheter for variasjon i form og design på flaskene, sier Rømmerud. Emballasjen er viktig for salget av produktene. Hver gang vi endrer emballasjen, øker salgsvolumet. Nå har vi hatt ombruksflaskene i 20 år, så tiden er inne for et skifte. Gjenvinningsflaskene åpner for innovasjon og mangfold. Nå kan vi variere størrelse, form og farge på flaskene som vi tapper, noe som ikke minst kommer forbrukerne til gode. Denne muligheten finnes ikke med ombruksflasker, som representerer gårsdagens teknologi, sier han. Plantebasert flaske I mars 2013 ble også alle 1,5 liters ombruksflasker byttet ut. Samtlige av Coca-Colas plastflaskeprodukter tappes dermed på gjenvinningsflasker. Det benyttes en spesiell flasketype kalt PlantBottle. Denne er produsert av opptil 22,5 prosent plantebasert materiale og opptil 50 prosent resirkulert plast, noe som gjør den svært miljøvennlig. Norge er det første landet i verden der Coca-Cola erstatter alle ordinære plastflasker med PlantBottle. Overgangen til gjenvinningsflasker krever store omstruktureringer av driften og ikke minst store investeringer. Totalt dreier det seg om rundt 600 millioner kroner, som blant annet er benyttet til to nye tappelinjer i Coca-Colas bryggeri på Lørenskog. Reduserer klimautslippene Det finnes mange miljøargumenter for å droppe ombruksflaskene. Gjenvinningsflaskene krever mindre forbruk av energi, vann og kjemikalier, samt mindre transportressurser sammenlignet med ombruksflaskene. Blant annet reduseres antall lastebiler på veiene fordi vi går over fra bruk av egne lastebiler, til å bruke dagligvarekjedens grossistdistribusjon, sier Rømmerud. Gjenvinningsflaskene er dessuten lettere enn ombruksflasker, og krever mindre plass under transport. I tillegg unngår man frakt av ekstra tomkasser til butikk, og transport i forbindelse med utveksling av tomgods mellom tapperiene. Ifølge en miljørapport fra Econ Pöyry vil en overgang fra ombruks- til gjenvinningsflasker redusere klimautslippene fra produksjon og transport med hele 18 prosent. Med et eget gjenvinningsanlegg for PET i Norge i tillegg, vil besparelsene bli på hele 34 prosent. 15 English summary Profitable investment in recycling During the autumn of 2012 Coca-Cola Enterprises Norge replaced all its half-litre reusable bottles with recyclable bottles. The move is intended to secure Coca-Cola s continued growth in the years ahead. «The objective is to pave the way for increased growth, and more efficient and environment-friendly production and distribution. It also affords greater opportunities for variation in bottle shape and design,» explains Stein Rømmerud, VP Public Affairs and Communication at Coca-Cola Enterprises Norge.

14 Gjenvinner for å møte konkurransen 16 For å styrke konkurranseevnen gjør Ringnes nå store investeringer i produksjonen. Dette innebærer blant annet overgang fra ombruksflasker til gjenvinningsflasker på alle vann- og brusprodukter. I dag blir en tredjedel av Ringnes sine produkter tappet på gjenvinnbar emballasje, men i løpet av 2015 vil dette omfatte alle produkter. Overgangen vil skje gradvis, med oppstart vinteren Customer Supply Chain Director Christian Granlund, forteller at omleggingen er en del av selskapets posisjonering i et marked som er i stor endring, og der konkurransen blir stadig sterkere. Vi tilpasser oss trenden i markedet, som er at stadig flere bryggerier går over fra ombruks- til gjenvinningsflasker. Slik kan vi konkurrere på like vilkår som andre. Gjenvinningsflasker gir større muligheter når det gjelder design, utforming og størrelse på flaskene, noe som er viktig overfor forbrukerne. Da kan vi målrette produktene mer direkte til ulike forbrukergrupper, sier Granlund. Store investeringer Bruk av gjenvinningsflasker vil kunne gi reduserte kostnader på sikt. Selve omleggingen av produksjonen fra ombruks- til gjenvinningsflasker krever store investeringer. Ringnes legger totalt rundt 385 millioner kroner på bordet for endringene i produksjonsstrukturen. Blant annet må deler av produksjonsutstyret på bryggeriet på Gjelleråsen i Oslo og ved Farris i Larvik byttes ut. Viktig beslutningsprosess Ifølge Granlund har ikke beslutningen om full overgang til gjenvinnbar emballasje vært enkel. Prosessen i forkant av avgjørelsen har vært lang. Selskapet har gjort grundige analyser av utviklingen i markedet, hva forbrukerne etterspør og hvilke valg andre bryggerier har tatt. Både våre eiere i Carlsberg-konsernet, ansatte og fagforeninger har deltatt aktivt i denne prosessen. Vi har jobbet etter prinsippet om at vi skal være globale i utveksling av kompetanse, men lokale når det gjelder avgjørelser. Konklusjonen ble derfor at for Ringnes, som norsk aktør, er en omlegging til gjenvinnbar emballasje det riktige, sier Granlund. Beholder distribusjonen Omstillingen fører til at rundt 250 årsverk gradvis vil bli borte frem mot sommeren Dette vil skje gjennom naturlig avgang og gjennom overgangsløsninger. Reduksjonen i antall ansatte skyldes blant annet at oppgaver knyttet til vasking og sortering av flasker blir borte. Andre bryggerier har valgt å gå over til grossistdistribusjon ved overgang til gjenvinningsflasker. Ringnes vil imidlertid fortsatt stå for sin egen distribusjon. Vi har en god og kostnadseffektiv logistikk og egendistribusjon per i dag. Det gir derfor ingen mening i å gå over til bruk av grossist. Vi kommer til å sørge for egen transport av produkter, også etter overgangen til gjenvinningsemballasje, sier Granlund. English summary Recycling to meet the competition To boost its competitiveness Ringnes Bryggeri is now investing heavily in its production facilities. This includes a gradual switch from reusable bottles to recyclable bottles for all its water and carbonated soft drinks products during the period Customer Supply Chain Director Christian Granlund explains that the move is part of the company s efforts to position itself in a market that is undergoing radical change. Ringnes has carried out a thorough analysis of the market, what customers are demanding and what choices other beverage producers have made.

15 LANG PROSESS: Etter lang tid i tenkeboksen har Ringnes besluttet å legge bort ombruksflaskene, til fordel for gjenvinningsflasker. Dette vil styrke konkurranseevnen vår, sier Christian Granlund i Ringnes. 17

16 18 Produsenter og importører Producers and importers STORFORNØYDE: Adm. direktør Harald Bredrup (t.v.) og fabrikksjef Erik Larsson i Mack, gleder seg over det splitter nye bryggeriet som sikrer en mer moderne og miljøvennlig produksjon. (Foto: Arthur Arnesen)

17 Miljøet er vinneren hos Mack Siden september i fjor har alle flaskene som kommer ut av den nye Mackfabrikken i Nordkjosbotn vært gjenvinningsflasker. Mack er stolt over at selskapet, sammen med Coca-Cola, er først i Norge med full omlegging til gjenvinningsemballasje. 19 Den tredje september i fjor produserte det splitter nye bryggeriet til Mack i Nordkjosbotn den første gjenvinnbare colaflasken. Det var nettopp Coca-Cola Enterprises Norge som var pådriver for at det gamle og ærverdige bryggeriet gikk over fra ombruksflasker til gjenvinningsflasker. 67 prosent av det Mack produserer er Cola-produkter. Vi er opptatt av kvalitet og utvikling. Etter 135 år med bryggerihistorie i Tromsø sentrum, gir den nye fabrikken oss større konkurransekraft enn tidligere. Vi er stolte over samarbeidet med Coca-Cola Enterprises Norge, og er veldig fornøyde med omleggingen til gjenvinningsflasker, sier fabrikksjef Erik Larsson. Store miljøbesparelser Mack har investert over 330 millioner kroner i det topp moderne bryggeriet, som gjør selskapet til en av landets mest miljøvennlige drikkevareprodusenter. Blant annet er forbruket av vann og energi halvert, sammenliknet med det gamle bryggeriet. I tillegg viser studier at bruk av gjenvinningsflasker er mer miljøvennlig enn dagens ombruksflasker. Vi ser bare fordeler med gjenvinning. Nå er det slutt på å transportere tomflasker rundt i landet. Energiforbruket og de sterke kjemikaliene som brukes til vask, vil også reduseres betraktelig. Vi er opptatt av å levere gode drikkeopplevelser til kundene våre. Med gjenvinningsemballasje kan vi kvalitetssikre produktet bedre, fordi emballasjen er ny hver gang, sier Larsson. Grunnavgiften provoserer Det eneste skåret i gleden er at bryggeriet nå må betale mer i grunnavgift. All engangsemballasje er nemlig belagt med en ekstra avgift, som har sin opprinnelse i en gammel oppfatning om at ombruk er å foretrekke fremfor gjenvinning. Administrerende direktør Harald Bredrup mener avgiften straffer alle som tenker fremtidsrettet. Forskning viser at det er mer miljøvennlig med gjenvinningsemballasje, og da blir det merkelig at de som satser på miljøet må betale mer. Avgiften bidrar til å konservere en lite miljøvennlig emballasjeform. All emballasje burde behandles likt, uavhengig av hvordan den gjenbrukes, mener Bredrup. Fornøyde ansatte Den gamle fabrikken lå sentralt i Tromsø, mens den nye fabrikken er bygget syv mil unna, i Nordkjosbotn. Noen av de ansatte ukependler, og noen kjører bil sammen til jobb. Veldig få har sagt opp jobben som følge av flyttingen. Larsson er imponert over hvordan de ansatte har taklet overgangen til ny fabrikk. Mack har høy snittalder og da er det ekstra hyggelig å se at ansatte over 60 lærer seg nye maskiner, og står og prater med utenlandske leverandører. Stemningen har vært positiv hele veien, og omleggingen har gitt oss et nytt løft, sier han. English summary Environment a winner at Mack All the bottles to emerge from Mack s new facility in Nordkjosbotn, just outside Tromsø, are recyclable. Mack has invested over NOK 330 million in the state-of-the-art brewery, which makes it one of the country s most environment-friendly beverage producers. «We place great emphasis on quality and development. After 135 years of brewing history in the centre of Tromsø the new plant makes us even more competitive than before,» says plant manager Erik Larsson (right).

18 Klar for panteboom 20 I fjor åpnet Norsk Resirks nye mottaksanlegg på Heimdal i Trondheim. Våren 2013 står ytterligere et nytt anlegg klart i Fetsund. Resirk står dermed godt rustet til å møte den forventede økningen av pantegods i årene fremover. Trondheimsanlegget, som stod ferdig sommeren 2012, vil ta imot rundt 70 millioner brukte drikkevarebokser og gjenvinningsflasker per år. Dette utgjør cirka 13 prosent av alle flasker og bokser som pantes i Norge. Det nye og moderne anlegget er et effektivt knutepunkt for mottak av pantede gjenvinningsbokser og -flasker fra dagligvarebransjen i regionen. Anlegget bidrar til økt kvalitet i produksjonen, og sikrer at råvarene går til høyverdig gjenvinning, sier Kjell Olav A. Maldum, adm. direktør i Norsk Resirk. I tillegg til å ta imot pantegods, er det nye anlegget base for mottak, sortering og lagring av alle lastbærere i Midt-Norge. Dette er en del av et samarbeid mellom Norsk Resirk og Norsk Lastbærer Pool. Betydelig økning i kapasitet Anleggets totalkapasitet er på cirka 200 millioner bokser og gjenvinningsflasker per år. I tillegg er Norsk Resirk i gang med oppføringen av et mottaksanlegg på Heia i Fetsund. Dette erstatter dagens anlegg på Alnabru, og står klart for prøveproduksjon i mai Anlegget vil ha kapasitet til å ta imot rundt tonn flasker og tonn bokser i året. På mottaksanleggene blir pantegodset sortert og komprimert. Deretter blir boksene og flaskene sendt til utlandet for høyverdig gjenvinning. Det betyr at boksene blir til nye bokser, og flaskene blir til nye flasker eller andre plastprodukter. Planlegger for gjenvinningsanlegg Med de to nye anleggene har Norsk Resirk nok kapasitet til å håndtere volumøkningen i pantegods som kommer i årene fremover. Omsetningen og innsamlingen av drikkevarer øker for hvert år, og vil bli særlig stor nå som Coca-Cola Enterprises Norge, Ringnes og flere andre bryggerier går over fra bruk av ombruksflasker til mer miljøvennlige gjenvinningsflasker. Volumøkningen av pantegods gjør det økonomisk lønnsomt å etablere et gjenvinningsanlegg for PET-plastflasker og et anlegg for produksjon av gjenvinningsflasker i Norge. Da behøver ikke flaskene å bli sendt til utlandet for gjenvinning, slik som det gjøres i dag. Det betyr ytterligere miljøog kostnadsbesparelser. Norsk Resirk har inngått avtaler med samarbeidspartnere om bygging og drift av slike anlegg på den nye tomten i Fetsund. English summary Prepared for a surge in returns Last year Norsk Resirk opened a new receiving centre at Heimdal in Trondheim. Another new facility, this time in Fetsund, is due to open in the spring of The Trondheim facility will receive around 70 million used beverage cans and recyclable bottles per year. This corresponds to approx. 13 per cent of all the bottles and cans that are returned in Norway. Among those attending the official opening on 21 June 2012 were Norsk Resirk s site manager Åge Skagen (left), the head of Trondheim city council s Environment Department Marianne Langedal, and Norsk Resirk s CEO Kjell Olav A Maldum.

19 NYTT ANLEGG: Norsk Resirks nye mottaksanlegg på Heimdal i Trondheim ble åpnet 21. juni i fjor. Tilstede var blant andre avdelingsleder Åge Skagen (t.v.), miljøsjef Marianne Langedal i Trondheim kommune, og adm. direktør Kjell Olav A. Maldum i Resirk. IT/Logistikk IT/Logistics and 21

20 22 10-årsjubileum 10 year anniversary FULL KONTROLL: Med nye etiketter på sekker med pantegods fra manuelle mottak, blir det enklere å holde kontroll på hver enkelt sekk. Det er blant annet viktig for å kundene skal motta korrekt panteoppgjør, forteller Sten Nerland i Norsk Resirk.

21 Ny etikett sporer bokser og flasker Med nye RFID-etiketter på sekker med pantegods, forenkles og forbedres håndteringen av brukte bokser og flasker. Både Norsk Resirk og butikkene sparer tid og penger på det nye systemet. 23 Alle sekker med pantegods som mottak uten panteautomat sender til Norsk Resirk, er merket med etiketter som gjør det mulig å spore hvor pantegodset kommer fra. Dette er viktig blant annet for at disse manuelle mottakene skal få riktig panteoppgjør. Tidligere er det benyttet tradisjonelle strekkodeetiketter på sekkene. Men i løpet av 2012 gikk Norsk Resirk gått over til bruk av etiketter med RFID-teknologi. Sparer tid og penger De nye etikettene inneholder en liten databrikke som kan lagre og gi langt mer informasjon enn de tradisjonelle strekkode-etikettene. Blant annet forteller RFID-brikken hvilken sekk som hentes fra utsalgsstedet og når den hentes. Resultatet er at det blir enklere både å spore og administrere den enkelte sekken med pantegods, fra utsalgstedet og helt til et av våre mottaksanlegg. Med RFID-teknologien reduseres mulighetene for at noe går galt under behandling av sekkene, noe som betyr tid og penger spart for alle aktører, forteller Sten Nerland, direktør for logistikk og drift i Norsk Resirk. Masseinnmeldelse i Resirk Den nye teknologien er spesielt nyttig og viktig nå når antallet hentesteder for pantegods øker fra til nærmere Økningen skyldes en masseinnmeldelse av nye manuelle mottak i Norsk Resirk, i forbindelse med at Coca-Cola Norge går over fra ombruks- til gjenvinningsflasker på alle sine produkter. Så mange hentesteder setter krav til et nøyaktig og finmasket system, som åpner for sporing av pantegodset gjennom hele verdikjeden. Avvik blir dermed registrert mye raskere, og vi kan sette i gang tiltak umiddelbart, for eksempel å etterlyse sekker hos transportør hvis disse ikke kommer frem til anlegget vårt på forventet tidspunkt. Det gir økt trygghet både for oss og de manuelle mottakene, sier Nerland. Han legger til at RFID-teknologien også er ressursbesparende for Norsk Resirk, ved at behovet for manuell håndtering reduseres. Da reduserer vi også risikoen for feil, som lettere kan oppstå ved manuell håndtering enn ved elektronisk håndtering, sier han. Nye logistikkløsninger Den voldsomme økningen i antall hentesteder for manuelle mottak, krever at Resirk organiserer logistikken på en ny måte. Landet er nå delt opp i åtte regioner, der det er gjort avtaler med lokale grossister og samarbeidspartnere for henting av pantegodset. Mange av de lokale transportørene henter sekkene med bokser og flasker i forbindelse med andre oppdrag de har. Da utnytter vi transportkapasiteten maksimalt, samtidig som vi sparer miljøet. Vi tilpasser også i større grad bruken av kjøretøy til det reelle behovet. For eksempel benytter vi mange steder små varebiler i stedet for lastebiler ved henting, siden mange av de nye manuelle mottakene er svært små og ikke har lasteramper eller gode parkeringsmuligheter, sier Nerland. English summary New label tracks bottles and cans New RFID labels on sacks of returned beverage containers save both Resirk and retailers time and money. The new labels contain a computer chip that can store and provide more information than traditional barcode labels. «As a result it will be easier to both track and manage the individual sack of returned containers from the retailer right to one of our receiving centres. RFID technology also reduces the risk of anything going wrong with how the sacks are handled,» explains Sten Nerland, Logistics and Operations Director at Norsk Resirk.

22 Resirk til fjells For å minne hytteturistene om den verdifulle påskepanten, var Norsk Resirk tilstede på skisentrene på Beitostølen, Hemsedal og Geilo i løpet av påskeuken Her ble det arrangert ulike aktiviteter og konkurranser. Blant annet ble det delt ut pantemerkede drikkevarer i heiskøen. Disse kunne pantes fra skiheisen gjennom å bli sluppet ned over en stor, liggende panteautomat som var plassert i heistraseen. Det vanket premier til dem som traff, og gaveartikler til alle som deltok. Dypdykk blant pantegods Den populære Pantebingen var på sommerturné også i Deltakere på blant annet Oslo Miljøfestival og Norway Cup, stod i kø for å dykke i bingen fylt med rundt tomflasker. Blant flaskene lå det gjemt både store og små premier. Deltakerne måtte besvare tre spørsmål om pant før de kunne stupe uti, i det som for noen ble sommerens mest innbringende dukkert. Hensikten med Pantebingen er å minne unge mennesker om å pante, og i løpet av sommeren ble flere tusen mennesker eksponert for det viktige pantebudskapet.

23 Kledelig pant I fjor lanserte Norrøna fleecejakken upcycled, som utelukkende er laget av pantede gjenvinningsflasker. Jakken er et resultat av et samarbeid mellom Norsk Resirk og Norrøna. I løpet av påsken samme år, ble det samlet inn gjenvinningsflasker som ble benyttet i fleeceproduksjonen. Det går med 40 plastflasker til én jakke. Til sammenligning inneholder en vanlig fleecejakke bare halvannen tomflaske, i tillegg til annet råmateriale. Miljøgevinsten ved å benytte gjenvinningsflasker er stor. For å produsere én kilo råmateriale til vanlige jakker går det med rundt to liter råolje, mens behovet for råolje er helt fjernet i produksjonen av Norrønas nye fleecejakke. Syklende sommer- PANTrulje Også denne sommeren var Resirks SommerPANTrulje ute blant ferierende nordmenn. Utstyrt med en spesialdesignet pantesykkel spredte Jakob S. Palmers og Rune Sagvolden pantebudskapet langs kysten, fra Stavanger til Moss. I hele juli tråkket de rundt i parker og langs strender, mens de samlet inn tomgods, ga pant og delte ut hyggelige sommergaver. Nyheter og bilder fra SommerPANTruljens tokt langs kysten ble delt på Facebook og Twitter.

24 Kommunikasjon Communications 26 Sølvguttene panter julen inn Etter åtte år på luften ble pantereklamen med Odd Børretzen en kjær juletradisjon for mange. Julen 2012 var det Sølvguttene som i en ny pantefilm formidlet julens pantebudskap, med en nyskrevet pantesang. Vi ønsker å minne folk på å pante alt, alltid, også i julen. Og hva passer ikke da bedre enn at nettopp Sølvguttene, som vi forbinder så sterkt med julen, minner oss på dette, sier kommunikasjonsdirektør Randi Haavik Varberg i Norsk Resirk. I tillegg til reklamefilm på tv og kino, bestod julekampanjen av annonser i aviser, magasiner, nett, mobil og på boards. Orden på bakrommet Høsten 2012 la Coca-Cola Enterprises Norge om fra bruk av ombruks- til gjenvinningsflasker. Omleggingen har betydd en voldsom økning av pantede gjenvinningsflasker ute i dagligvare - handelen. Gjennom «Bakromskampanjen» har Norsk Resirk hjulpet butikkene med å forberede seg og tilrettelegge for det økte volumet av gjenvinningsflasker. Det har blitt laget og distribuert ulike typer materiale med informasjon om Resirks pantesystem, og med tips og råd til butikkansatte om hvordan de best kan organisere arbeidet med panteautomaten og gjenvinningsflasker og bokser. Retur av bokser og flasker med pant Drikkevarebokser med pantemerke skal til Norsk Resirk Boksene blir til nye bokser. Gjenvinningsflasker i plast med pantemerke skal til Norsk Resirk Plastflaskene blir til nye flasker og andre produkter. Ombruksflasker i plast med pant skal til bryggeriet Plastflaskene vaskes og brukes igjen. Ombruksflasker i glass med pant skal til bryggeriet Glassflaskene vaskes og brukes igjen. Annen emballasje i plast, glass eller metall Emballasje uten pant skal returneres i lokale ordninger for plast, glass og metall. Er du ikke medlem av Norsk Resirk? Det er kostnadsfritt å melde seg inn i Norsk Resirk. Gjør det på Spørsmål om sorteringen? Spør bryggerisjåføren eller ring Norsk Resirk eller Rentpack

25 Sirkus Eliassen spiller for pant I 2012 overtok duoen Sirkus Eliassen stafettpinnen etter Odd Børretzen, Ravi og Karpe Diem, og ble hovedpersoner i sommerens annonser og pantereklame på tv. Låten «Før du går» klatret raskt på hitlistene, og ble en del av Norsk Resirks kampanje for å minne folk om å pante alle sommerens bokser og flasker. Vi synes det er fint å kunne bidra til at folk panter. Å pante er en enkel måte å bidra til et bedre miljø på, sier Erik Eliassen. 27 Tips for julehyggen På pant.no ble det før jul lagt ut tips til artige leker, spill og sanger, med formål å hjelpe leserne med å skape ekstra stemning i juleselskapene. Lekene passet for både store og små, og som en morsom vri inkluderte alle bruk av tomme flasker og bokser. På nettstedet ble også tekstene til noen av våre kjæreste julesanger lagt ut, samt en julequiz i tre ulike vanskelighetsgrader en for barn, en for ungdom og en for voksne. Lekene og quizen ligger fremdeles ute på pant.no, sammen med et pantespill med Sølvguttene i hovedrollen.

26 28

27 HANDELSBLADET FK UKE 39 SEPTEMBER NYHETER KREMMERE Slik blir den nye hverdagen på bakrommet SPENTE: Kremmerne er spente på hvordan det blir på bakrommet, og noen tviler på at det blir noe særlig bedre. Har du gjort klart på bakrommet? Tror ikke det blir bedre Ole Henrik Nord Coop Mega Stanghelle Ja, vi har fått ny maskin, så jeg er for så vidt klar. Vi fikk den for et halvt års tid siden. Jeg tror ikke det blir noe bedre, jeg tror det vil ta mer plass på grunn av alle sekkene, og det blir mer jobbing i maskinen. Men jeg har ikke tenkt så mye på det. Må venne oss til det milana Novkovic Kiwi Oppegård Vi har ikke gjort klart ennå, og jeg klarer ikke helt se for meg hvordan det blir. Om det blir lettere enn før kan diskuteres. Men jeg ser at vi kan få bedre plass, og det er bra, og da blir det ryddigere. Vi må nok venne oss litt til det. TAR MINDRE PLASS: Volumet på det tradisjonelle flaskebåndet blir i hvert fall halvert når flaskene fra Coca-Cola forsvinner. Det frigjør plass! Jeg kan bruke plassen til lager, eller til og med kjøpe en pantemaskin til, sier kjøpmann Bjørnar Rød. Kjell Olav Maldum i Norsk Resirk spår en helt ny flaskehverdag. mer effektivt: På Rema 1000 Ila i Oslo planlegger kjøpmann Bjørnar Rød hverdagen med gjenvinningsflasker fra Coca-Cola. Du vil bruke kun 20 prosent av tiden per flaske, og under halvparten av arealet, spår Norsk Resirk-sjef Kjell Olav Maldum. Dårlig informasjon karl-henrik Olsen Rimi Rognan Nei! Om jeg vet hva jeg skal gjøre? Nei! Vi har fått dårlig informasjon så langt, og er veldig spente. Jeg er usikker på om det blir til det bedre. Vi har en gammel maskin med sekker som må knytes igjen. Jeg ser for meg at det blir litt kaos, og at sekken blir full hele tiden. At det blir mye store flasker blir også en utfordring. Jeg ønsker meg egentlig ny maskin med eske under. Blir enklere kjetil Sandlund Rema 1000 Tollbugaten, Drammen Ja, nå blir det mye enklere for oss. Vi bruker mye tid på å sortere flasker i dag, vi har mest pant i hele Drammen. Vi har to automater, nesten aldri kø og har egne flaskegutter som jobber hver kveld. De er flinke til å holde orden. Vi har mye fokus på pant, egentlig. MARIT HAugDAHL Bjørnar Rød. nærmest hermetisk lukket system for kurranser som skal gjøre det mer spennende å tilegne seg informasjon. I dag bestiller kjøpmannen to paller med gule kasser hver uke i tillegg Rød og peker på maskinen som sam- Statistikken viser at det går 260 flas- gjenvinningsflasker og -bokser, sier Hele bransjen snakker om det som til det som følger med mineralvannet. ler de pressede flaskene og boksene i ker per stopp for gjenvinningsflasker, nå skjer i Coca-Cola. Vi er spente på Han bestiller jevnt over dobbelt så en stor pappeske. Han har allerede sent og bare 69 flasker per stopp på ombruksflasker i snitt, men det er store hvordan det vil slå ut for oss. Vi er oppvokst med det systemet som er, og så varer, og har et evig problem med å ha løsninger som er mer stabile, lettere å forskjeller. En godt renholdt og vedli- mange kasser enn det som er av retur- inn «bestilling» på bedre oppbevarings- skal plutselig de gule bruskassene være nok. Denne mandagen har sjåførene bytte og enkle å holde rene. Maldum keholdt maskin gir færre stopp. borte. Det er rart. Og så er jeg spent på tatt med seg seks paller med tomgods lover å ha det på plass innen et knapt Jo mindre driftsstans, jo mer fornøyd blir de på forsiden. De ville ledd kapasiteten til maskinen, sier kjøpmann som er kommet inn i løpet av helgen. år, inkludert en lastebærerløsning som Bjørnar Rød, som de siste par årene har Rema er den kjeden som har prosentvis holder på væsken. Det jobbes nå med om de så hvordan vi manuelt tok oss vært med på flere prøveprosjekter i regi mest retur i forhold til hva de selger. flere nye løsninger på dette området. av hver flaske på flaskebåndet nå, sier av Norsk Resirk. Bjørnar Rød mens han sorterer flasker Kjøpmannen har en moderne Ønsker seg lukket system Egen bakromskampanje og plasserer dem i riktig kasse. Tomra-variant som presser både plast Bjørnar Rød er spent på hvor mye søl Utover høsten kommer Norsk Resirk og metall sammen. Fire ganger så mye den store mengden gjenvinningsflasker med en bakromskampanje som skal I sterk vekst vil gå rett ned i boksen og tilsvarende vil føre med seg. informere om hvordan overgangen til Rema 1000 Ila er blant de mest effektive butikkene når det gjelder pant. mindre ut på flaskebordet med Coca- Før var sølet i en flaske med kork gjenvinningsflasker vil bli for de som Cola sitt volum. Men arealet som på. Optimalt skulle jeg gjerne hatt et jobber i butikk. Her blir det også kon- Min erfaring er at hvordan det jobbes brukes til pantehåndtering totalt, vil på bakrommet, henger sammen med halveres. hvordan butikken drives ellers, sier Kjell Olav Maldum. Aldri nok kasser Det er nok ikke bare gode panterutiner som gjør at Rema 1000 Ila går Den største forskjellen for kjøpmannen blir mindre tidsbruk og mindre bra. Bjørnar Rød overtok i april 2010, bruk av areal. Fra og med mars neste og første hele driftsår hadde han en økning på 38 prosent. Så langt i 2012 er år, når grossistene overtar distribusjonen, vil også kassene forsvinne, oppsummerer Kjell Olav Maldum i Norsk klart å bikke 100 millioner i omsetning økningen 14 prosent, og målet er helt Resirk. før året er omme. I tillegg vil varene fra Coca-Cola Jeg ligger litt bak nå, men alt er komme på pappbrett og i plastfolie, mulig, sier kjøpmannen. som kan presses direkte i butikk, sier SE Og LæR: Det er god økonomi i god orden på bakrommet. Målrettet arbeid med medieaktiviteter sørger for å spre pantebudskapet ytterligere, og er en viktig del av alle pantekampanjer.

28 Mot nye mål I 2012 nådde Norsk Resirk målet om 95 prosent godkjent retur på bokser og flasker. Nå er utfordringen å oppnå 95 prosent innsamling gjennom panteautomatene. 30 Siden etableringen for rundt 14 år siden, har ett av Norsk Resirks viktigste mål vært å oppnå 95 prosent retur på bokser og gjenvinningsflasker. Ved så høy retur forsvinner miljøavgiften på produktene. Det er derfor en milepæl i selskapets historie at Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) nå har godkjent 95 prosent retur, sier Norsk Resirks styreleder, Egil Sætveit. Bedre år for år Innsamlingsprosenten har steget fra år til år, og i takt med dette har miljøavgiften blitt stadig lavere. Det har betydd penger spart for medlemmene i Norsk Resirk. Nå når miljøavgiften faller helt bort, betyr det 200 millioner kroner i avgiftskutt på årsbasis. Dette kommer både forbrukere, produsenter og importører til gode, sier Sætveit. Mer til høyverdig gjenvinning Det er Klif som fastsetter godkjent innsamlingsprosent, basert på tall fra Norsk Resirk. Tallene omfatter både flasker og bokser som går til høyverdig gjenvinning og til energigjenvinning. Norsk Resirk ønsker imidlertid mest mulig høyverdig gjenvinning, siden dette er en mer miljøvennlig gjenvinningsform enn energigjenvinning. Det er flaskene og boksene som pantes i automater som går til høyverdig gjenvinning. Vårt klare mål videre er derfor å øke den delen av returen som skjer via panteautomatene. Her skal vi opp til 95 prosent, noe som vil bety enda større miljøbesparelser, forteller Sætveit. Vurderer pantesatsene For å nå det nye målet er det ifølge styrelederen viktig å fortsette arbeidet med å motivere forbrukerne til å pante, blant annet ut fra miljøargumenter. Men Sætveit ser ikke bort fra at det også må høyere pantesatser til for å få flere til å pante mer. Pantesatsene må økes. De har vært på samme nivå siden 1993, så det er på tide at de tilpasses dagens kronenivå. Vi er i dialog med Bryggeriforeningen om dette, blant annet for å se om vi sammen skal fremme et forslag til Miljødepartementet om høyere satser, sier han. Et forslag om økte pantesatser kan være aktuelt å fremme i forbindelse med at Miljødepartementet og Klif nå har satt i gang et arbeid med å revidere panteforskriften. Klar for fremtiden Det er en fornøyd styreleder som kan konstatere at Norsk Resirk er en sterk og veldreven organisasjon, som er godt rustet til å møte nye utfordringer som venter. Resirk har fått et nytt produksjonsanlegg i Trondheim, og våren 2013 står ytterligere et nytt anlegg klart på Heia utenfor Oslo. Vi er derfor klare til å møte den store volumøkningen i gjenvinningsflasker som nå kommer, etter at blant annet Coca-Cola og Ringnes har valgt å bytte fra ombruk- til gjenvinningsflasker. I tillegg vil vi fremover intensivere arbeidet med å få enda flere drikkevareprodukter og emballasjer inn i systemet vårt, sier Sætveit. Han er tydelig på årsaken til at Resirk fremstår som mer solid enn noensinne. Dette skyldes en kjempeinnsats fra de ansatte, avslutter Sætveit. English summary New targets in sight In 2012 Norsk Resirk achieved its target of an approved 95 per cent return rate for bottles and cans, putting an end to the environmental levy. The return rate covers bottles and cans that are sent for high-grade recycling as well as those used for energy recovery. «Bottles and cans that are returned using in-store reverse vending machines are sent for high-grade recycling. Our next objective, therefore, is to increase the proportion of returns made using reverse vending machines to 95 per cent, which will result in even greater environmental benefits,» says Egil Sætveit, who chairs Norsk Resirk s board of directors.

29 NYE MÅL: Styreleder i Norsk Resirk, Egil Sætveit, er glad for at målet om 95 prosent retur er nådd. Nå ønsker han at Resirk strekker seg enda lenger, og vil at flere bokser og flasker skal samles inn gjennom panteautomatene. 31

30 Slik synker avgiften når returandelen øker With increased return rates the tax imposed is decreased 32 6,- kr 6,32 Miljøavgiften på bokser (kr 5,24) gir sammen med grunnavgiften (kr 1,08) en samlet avgift på kr 6,32 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25 %. 5,- Bokser kr 4,24 Miljøavgiften på gjenvinnbare flasker (kr 3,16) gir sammen med grunnavgiften (kr 1,08) en samlet avgift på kr 4,24 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25 %. Avgift, kr 4,- 3,- 2,- PET Flasker kr 1,08 kr 1,08 Godkjent returandel på 95 % er nådd, og miljøavgiften bortfaller. Dermed er avgiften kun kr 1,08 for gjenvinnbare flasker i Resirk-systemet. Godkjent returandel på 95% er nådd, og miljøavgiften bortfaller. Dermed er avgiften kun kr 1,08 for gjenvinnbare flasker i Resirk-systemet. 1,- kr 1,08 Grunnavgift for gjenvinnbar drikkevareemballasje er kr 1, Returandel % 95 Fra 25 % til 95 % retur reduseres miljøavgiften med like mange prosent. Ved 95 % retur bortfaller miljøavgiften.

Hvorfor skal jeg gidde å pante flaskene mine? Fakta om panting: Jeg lurer på noe?

Hvorfor skal jeg gidde å pante flaskene mine? Fakta om panting: Jeg lurer på noe? Hvorfor skal jeg gidde å pante flaskene mine? Fordi hver gang du kjøper en flaske eller boks med pantemerket på betaler du enten 1,- eller 2,50 i pant. Vil du ha igjen disse pengene må du levere inn tomflaskene

Detaljer

Vi viser til søknad av 12. april 2013 om fastsettelse av returandel.

Vi viser til søknad av 12. april 2013 om fastsettelse av returandel. Norsk Resirk AS Postboks 447 Skøyen 0212 OSLO Att: Kjell Olav Maldum Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 1 4 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm. direktør / Introduction by the CEO 6 Bakgrunn / Background 10 Produsenter og importører / Producers and importers 14 Logistikk

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje

Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Sammendrag: Logistikkløsninger, kostnader og CO 2 -utslipp ved returtransport av drikkevareemballasje Forfatter: Olav Eidhammer Oslo 2005, 45 sider Studien viser at ved en 100 % overgang fra gjenfyllbar

Detaljer

Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje

Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje 1 Beskrivelse av høringen Klima- og miljødepartementet har gitt oss i oppdrag å sende forslag om økte pantesatser

Detaljer

Vedtak om fastsettelse av returandel Ringnes Retursystem

Vedtak om fastsettelse av returandel Ringnes Retursystem Ringnes Supply Company as Postboks 7152 0307 OSLO Oslo, 31.05.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/983 Saksbehandler: Christoffer Back Vestli Vedtak om fastsettelse av returandel

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 3 4 Innhold / Table of contents 4 Øker miljøgevinstene / Greater environmental benefits 6 Budskap med effekt / Message that works 8 Viktig steg mot klimanøytral emballasje /

Detaljer

HP og miljøet. 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice

HP og miljøet. 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice HP og miljøet 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Hvorfor miljøvennlighet er viktig for HP HPs visjon om at bedrifter måtte

Detaljer

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport

Godsmagi. Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Godsmagi Ny teknologi gir nye løsninger for godstransport Oslo 17 november 2008 Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 masseproduksjon Toyota og Lean. Etterspørselsdrevet..en

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 2 0 1 0 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm. direktør / Introduction by the CEO 8 Bakgrunn / Background 12 Produsenter og importører/producers and importers 18 Logistikk

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

VÅRT SISTE STEG TIL GJENVINNBARE FLASKER

VÅRT SISTE STEG TIL GJENVINNBARE FLASKER VÅRT SISTE STEG TIL GJENVINNBARE FLASKER INTRODUKSJON AV NYE FLASKER HÅNDTERING OG LAGRING KBS & STORHUSHOLDNING NRGB (NON-REFILLABLE GLASS BOTTLES) = NYE GLASSFLASKER RGB (REFILLABLE GLASS BOTTLES) =

Detaljer

Å r s m e l d i n g. kapittel

Å r s m e l d i n g. kapittel Å r s m e l d i n g kapittel 2 0 0 5 kapittel Innhold 4 Innledning / Introduction 8 Bakgrunn / Background 10 Pantesystemet / Deposit scheme 12 Forskning / Research 15 Gjenvinning / Recycling 16 Forbruker

Detaljer

Bryggeriforeningens lille time

Bryggeriforeningens lille time Bryggeriforeningens lille time Bryggerlaugsmøte i Oslo 7. februar 2008 Halfdan Kverneland Olafssøn Agenda Oppsummering av fjoråret Foreningens strategi Hovedaktiviteter 2007/2008 Brewers og Europe Bryggerhøjskolen

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration

Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration Å r s m e l d i n g Håvard Iuell-Heitmann Økonomikonsulent Jarle Grytli Adm. direktør Karin Lundaas Økonomikonsulent Bent Ringvold Logistikksjef Telefon: +47 22 12 15 35 E-post: havard@resirk.no Telefon:

Detaljer

HRAFN. [eng: raven] [nor: ravn]

HRAFN. [eng: raven] [nor: ravn] HRAFN [eng: raven] [nor: ravn] At dawn, Norse god Odin sent out his ravens to gather information. In the evening they returned to the god's shoulders and whispered the news of the wide world into his ears.

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Returordning for Lastbærere, (Trepaller, Plastpaller, Plastkasser)

Returordning for Lastbærere, (Trepaller, Plastpaller, Plastkasser) Returordning for Lastbærere, (Trepaller, Plastpaller, Plastkasser) Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) ble etablert i juni 2006. Selskapet er eid av leverandørsiden og handelen innen dagligvare i fellesskap,

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Logiq Kundedager. Fredriksten Festning Halden

Logiq Kundedager. Fredriksten Festning Halden Logiq Kundedager Fredriksten Festning Halden Ehandel 2.0 - utfordringer og muligheter i byggebransjen i Norden Frank Dahlsveen Nordic Service & Return Manager 1 NOK 26,9 Bn Total sales (2013/14) 9500 employees

Detaljer

Brukerveiledning for utfylling av emballasjeavgift

Brukerveiledning for utfylling av emballasjeavgift Brukerveiledning for utfylling av emballasjeavgift Dokumentsansvarlig: Skatteeaten 1 Innhold 1 INFORMASJON OM BRUKERMANUALEN... 3 2 EN INTRODUKSJON TIL EMBALLASJEAVGIFTENE... 3 2.1 HVA ER MILJØAVGIFT PÅ

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer

Å r s m e l d i n g. kapittel

Å r s m e l d i n g. kapittel Å r s m e l d i n g kapittel 2 0 0 4 Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare Norsk plastflasker Resirk driver i Norge. panteordningen I 2004, selskapets for sjette bokser driftsår,

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Coop Norge Handel AS Trondheim

Coop Norge Handel AS Trondheim Coop Norge Handel AS Trondheim RFID på lastbærere i dagligvaren, fra produsent til butikk Jan Ove Wagnildhaug Logistikk dagligvare i Coop Norge Et formidabelt logistikkapparat som håndterer enorme volum

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Transport og logistikk 2008 Gardermoen 15 oktober Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 i starten. spesialisering. 4 industrialisering.

Detaljer

Forslag til endring av pantesatser for drikkevareemballasje

Forslag til endring av pantesatser for drikkevareemballasje Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo Oslo, 08.11.2017 Deres ref.: 14/961 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/3548 Saksbehandler: Christoffer Back Vestli Forslag til endring av pantesatser

Detaljer

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Fremtidens ombordproduksjon Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Hva Havfisk har hovedfokus på HMS Kvalitet Bærekraft Kapasitet Renhold Bifangst Kompetanse HMS Ergonomi Folk jobber lenger. Bedre lønn

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

KORTREIST VANN LANGSIKTIGE TANKER

KORTREIST VANN LANGSIKTIGE TANKER KORTREIST VANN LANGSIKTIGE TANKER DET FINNES TO TYPER VANN PURE er ikke bare vann, det er en tanke Det langreiste, som er fraktet på kryss og tvers i verden. Som har økt CO² utslippet og mistet den friske

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 2 0 0 9 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm direktør / Introduction by the CEO 8 10-s jubileumsfeiring / 10th anniversary celebrations 12 Intervju med Klif-direktør / Interview

Detaljer

Gode systemer/kontroll Bærekraftig/miljøvennlig = Helt genialt HELT GENIALT

Gode systemer/kontroll Bærekraftig/miljøvennlig = Helt genialt HELT GENIALT HELT GENIALT «Fremtidens lastbærere med ny funksjonalitet» Stikkord er RFID, GPS/sporing, temperaturregistrering og bærekraftig/miljøvennlig. På en mest mulig rasjonell måte og til en lavest mulig miljøkostnad,

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Bryggeriforeningens lille time

Bryggeriforeningens lille time Bryggeriforeningens lille time Bryggerlaugsmøte i Sarpsborg 5. februar 2009 Morten Sundell Agenda BROD Oppsummering av fjoråret Hovedaktiviteter Brewers og Europe Bryggerhøjskolen i København Ølsalgsrådet

Detaljer

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Emballasjeavfall. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Emballasjeavfall Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/avfall/avfallstyper/emballasjeavfall/ Side 1 / 5 Emballasjeavfall Publisert 26.8.215 av Miljødirektoratet Emballasjeavfall kan brukes

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 0 3

Å r s m e l d i n g 2 0 0 3 Å r s m e l d i n g 2 0 0 3 kapittel Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare plastflasker i Norge. I 2003, selskapets femte driftsår, ble 92% av alle bokser og 77% av alle flasker

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

RFID i praksis. RFID i Norsk Dagligvare muligheter og utfordringer 2011.05.31

RFID i praksis. RFID i Norsk Dagligvare muligheter og utfordringer 2011.05.31 RFID i praksis RFID i Norsk Dagligvare muligheter og utfordringer 2011.05.31 NLP fakta NLP driftsmodell NLP lastbærere m/rfid NLP øker intern effektivitet med RFID NLP s RFID-pakke Identifiserte muligheter

Detaljer

Logistikkostnader og scenarier for distribusjon av drikkevarer

Logistikkostnader og scenarier for distribusjon av drikkevarer Sammendrag: Logistikkostnader og scenarier for distribusjon av drikkevarer Forfatter: Olav Eidhammer Oslo 2007, 84 sider Logistikkostnader Studien viser at logistikkostnadene ved distribusjon av drikkevarer

Detaljer

Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg

Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg Hva skjer`a? MDG gjør knallvalg «Avgift på bæreposer gir 1 milliard til staten» Ifølge tall fra Miljødirektoratet ble det i 2012 brukt rundt 900 millioner bæreposer av plast i Norge. sirkulærøkonomi Nye

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no

22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø. for miljøet. til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 22 Orkla bærekraftsrapport 2012 miljø Ansvar for miljøet Orkla vil redusere energiforbruket og begrense klimagassutslippene til et minimum i alle ledd i verdikjeden. Foto: Colourbox.no 23 De globale klimaendringene

Detaljer

Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall. 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS

Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall. 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS Sorteringsanlegg for blandet husholdningsavfall 100609 Jacob Rognhaug Områdersjef/TiTech AS Agenda TiTech AS Automatisk sortering av blandet husholdningsavfall 1 TiTech er 100% fokusert på: Sensorbasert

Detaljer

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009

Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo postmottak@kkd.dep.no 1. oktober 2009 Vedr: Innspill til åpen høring Kulturdepartementet 6. oktober 2009 Stiftelsen Elektronikkbransjen er en

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Godt å være dansk i Norge. 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain

Godt å være dansk i Norge. 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain Godt å være dansk i Norge 5. november, 2015 Erik Bern, Konserndirektør Group Supply Chain Godt å være dansk i Norge Litt om Arcus Gruppen «Speed to marked» ---- ved oppkjøp og konsolidering Oppkjøp av

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no

Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no Avfall Innlandet, 2012/01/27 Motivasjonsjonskampanjen 2012 - alle skal sortere.no Holdningsanalysen: Om tiltro og tillit til miljøgevinst og gjenvinning Kjersti Kildahl, prosjektleder Avfall Norge http://www.youtube.com/watch?v=xgoytntswyy

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning

Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik. Leder Innsamling og Gjenvinning Returordningene og hvordan forvaltes vederlaget? Svein Erik Rødvik Leder Innsamling og Gjenvinning Eierskap og funksjoner Sikre finansiering 3 Grønt Punkt landsdekkende returordninger Husholdning Dekker

Detaljer

Peter Sundt, Mepex Consult AS EU STILLER HØYE KRAV TIL MATERIALGJENVINNING- MEN HVORDAN KAN GJENVINNINGEN BEST MÅLES?

Peter Sundt, Mepex Consult AS EU STILLER HØYE KRAV TIL MATERIALGJENVINNING- MEN HVORDAN KAN GJENVINNINGEN BEST MÅLES? Peter Sundt, Mepex Consult AS EU STILLER HØYE KRAV TIL MATERIALGJENVINNING- MEN HVORDAN KAN GJENVINNINGEN BEST MÅLES? Agenda 1. Mepex 2. Norge vs Europe 3. Tanker om måling 4. EU forslaget 5. Drøfting

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

CO 2 -UTSLIPP FRA GJENBRUKS- OG GJENVINNINGSFLASKER I PLAST Utarbeidet for Dagligvarehandelens Miljøforum AS

CO 2 -UTSLIPP FRA GJENBRUKS- OG GJENVINNINGSFLASKER I PLAST Utarbeidet for Dagligvarehandelens Miljøforum AS CO 2 -UTSLIPP FRA GJENBRUKS- OG GJENVINNINGSFLASKER I PLAST Utarbeidet for Dagligvarehandelens Miljøforum AS Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100007.10 ISBN 978-82-8232-172-3 ISSN 0803-5113

Detaljer

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK

Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK Retail Property 2015 NETTHANDEL JA TAKK 2 3 3 konsept samme plattform 150 leieforhold Hensyn til franchise på bekostning av konvertering 4 5 Omsetning 2015: Største butikk i kjeden Vi må begynne å behandle

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø

Tema 11 SoMe-Strategi. Steffen Kjønø Tema 11 SoMe-Strategi Steffen Kjønø Kommunikasjonsstrategi Intro Mitt oppdrag er å lage en sosiale medier-strategi for TRACK eller min egen kunde/arbeidsplass/firma. Dette skal også inkludere en enkel

Detaljer

Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager

Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager Per Tonny Berg Partner & Business Development Manager presentert av i samarbeid med Det praktiske Slå av lyden på mobiltelefonen Toaletter Kaffe og garderobe Lunsj kl. 12-13 Det praktiske WIFI = Oljemuseum

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i.

Emballasje er en samlebetegnelse på innpakningsmateriale du kan bruke til å pakke produktet ditt i. Emballasje fra Foodgarage. Foto/design: Scandinavian Design Group. Valg av emballasje kan være avgjørende for om salget av nettopp ditt produkt blir en suksess eller ikke. Det er emballasjen som kommuniserer

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Den norske makrellens sterke posisjon i Japan og Sør-Korea.

Den norske makrellens sterke posisjon i Japan og Sør-Korea. Den norske makrellens sterke posisjon i Japan og Sør-Korea. Gunvar L. Wie Fiskeriutsending Japan & Korea Pelagisk Arena, Ålesund - 31.august 2017 10% Forventet økning av sjømatkonsum frem mot 2025* *FAO

Detaljer

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort

Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Sende tekstmeldinger. Sende (bursdags-)kort Hold kontakten! Hvordan kan man holde kontakten med venner eller familie? Kan du legge til noen ideer på listen? Skrive brev Sende tekstmeldinger Ringe dem Sende e-post Sende (bursdags-)kort Koble seg

Detaljer

Tekstiler i fokus. Fremtiden for ombruk

Tekstiler i fokus. Fremtiden for ombruk Tekstiler i fokus Mal for Fretex-presentasjoner Fremtiden for ombruk Formål Attføring Bidra aktivt til at mennesker får arbeid gjennom ressurskartlegging, arbeidsrettet rehabilitering, kompetansebygging

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong

Norsk Returkartong AS - Retursystem for engangs drikkevareemballasje av drikkekartong Grønt Punkt Norge AS Postboks 91 Skøyen 0212 OSLO Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge

Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen. Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Finansiering av returordning for plastmaterialer i oppdrettsnæringen Lars Brede Johansen, Leder for Medlemskap Grønt Punkt Norge Innhold Om returordninger for emballasje Medlemskap i Grønt Punkt Norge

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN

Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN Forklaringer FORKLARING AV TABELLENE FORKLARING AV TABELLENE (KJEDER) TUNFISK TORSK LAKS SJØMAT fersk fryst Andel av verdi 100 % 34 % 9 % 17 % 22 % 8 % 10 % Verdi 3 % 3 % -4 % 5 % 7 % -3 % 1 % Volum 0

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Kampen mot 120 monopoler

Kampen mot 120 monopoler Eirik Lunde CEO AS 12.11.2015 This is Group A major player in the Norwegian telecom market Provides fixed and mobile Internet communication services to consumers and businesses Access independent Xdsl,

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

Vi har valgt felles system

Vi har valgt felles system Halvor Nassvik. Assisterende direktør Coop Norge, logistikk. Styreformann TakeCargo Terje Bjørnstadjordet. IT-direktør ICA Norden. Styremedlem TakeCargo Trond Tangen. Direktør distribusjon, Joh System

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer