Innhold / Table of contents

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold / Table of contents"

Transkript

1 Å r s m e l d i n g

2 4 Innhold / Table of contents 4 Vinner med gjenvinning / Victory for recycling 6 Flere produkter med pantemerke / Refundable deposit gains ground 8 Høy retur fjernet miljøavgiften / High return rate ends environmental levy 10 Godt nytt for miljøet / Good news for recycling 12 Lønnsom investering i gjenvinning / Profitable investment in recycling 14 Gjenvinner for å møte konkurransen / Recycling to meet the competition 16 Miljøet er vinneren hos Mack / Environment a winner at Mack 18 Klar for panteboom / Prepared for a surge in returns 20 Ny etikett sporer bokser og flasker / New label tracks bottles and cans 22 Kommunikasjon / Communications 26 Presseklipp / Press cuttings 28 Mot nye mål / New targets in sight 30 Avgiftsgraf / Sliding scale for packaging levy 31 Medlemmer / Members 32 Økonomi / Finance 34 Nøkkeltall 2012 / Key figures Styret / Board of Directors 36 Resirk-systemet / How the system works 38 Administrasjonen / Adminstration

3 Norsk Resirk driver panteordningen for gjenvinnbare bokser og plastflasker i Norge. I 2012, selskapets 14. driftsår, ble 95 prosent av alle bokser og flasker samlet inn og gjenvunnet. Norsk Resirk owns and operates the refundable deposit scheme for cans and recyclable plastic bottles i Norway. 95 percent of all cans and bottles were collected an recycled in 2012, the company s 14th year in operation.

4 6 mot toppen: Drikkevareprodusentenes beslutning om å gå over til gjenvinningsflasker, er en seier for miljøet, sier Kjell Olav A. Maldum i Resirk.

5 Vinner med gjenvinning En etter en melder drikkevareprodusentene om overgang fra ombruks- til gjenvinningsflasker. En seier for miljøet og Resirk-systemet, sier Kjell Olav A. Maldum, adm. direktør i Norsk Resirk var et merkeår for Norsk Resirk, og starten på det som kan kalles en liten gjenvinningsrevolusjon. Store drikkevareprodusenter som Coca-Cola Norge og Ringnes bestemte seg for å legge om fra ombrukstil gjenvinningsflasker (PET). Omleggingen betyr en mangedobling av volumet av pantegods som Norsk Resirk samler inn og håndterer. Godt forberedt Nå kommer drikkevareproduktene som har virkelig stor omsetning inn i Resirk-systemet. Fra å håndtere drøye tonn PET årlig, vil dette kunne øke til nærmere tonn i løpet av de neste årene, forteller Kjell Olav A. Maldum. Resirk er imidlertid godt forberedt på økningen, og har over flere år jobbet med å bygge opp kapasiteten. Allerede i juni i fjor åpnet et nytt mottaksanlegg i Trondheim, og våren 2013 blir Alnabruanlegget i Oslo erstattet med et nytt på Heia i Fet kommune. Det vil derfor ikke by på problemer å håndtere det økende volumet. Seier for miljøet Ifølge Maldum er produsentenes beslutning om å gå over fra ombruksflasker til gjenvinningsflasker et stort og viktig skritt for miljøet. Han tar gjerne et oppgjør med tradisjonelle forestillinger om at ombruk er mer miljøvennlig enn materialgjenvinning, slik det blant annet kommer til uttrykk i den såkalte avfallspyramiden. Dette er en gammeldags måte å tenke miljø på, som ikke samsvarer med dagens virkelighet. Flere miljøstudier og -rapporter de siste årene peker nettopp på at gjenvinning er klart å fortrekke fremfor ombruk, sier han. Årsakene til dette er flere. Blant annet betyr utfasingen av ombruksflasker mer effektiv logistikk og mindre transport, både fordi flaskene komprimeres i automatene, og fordi det ikke blir behov for transport av tomgods mellom bryggeriene. Her kuttes store mengder CO2-utslipp. Gjenvinningsflasker gir dessuten produsentene muligheter til å designe nye og spennende flaskevarianter. Materialgjenvinning i Norge Coca-Colas og Ringnes overgang til gjenvinningsflasker medfører også at volumet av PET-flasker blir så stort, at det blir regningssvarende å etablere både materialgjenvinning og flaskeproduksjon i Norge. Det betyr at det norske markedet kan ta ansvar for både innsamling, materialgjenvinning og flaskeproduksjon. Dette gir ytterligere miljøgevinster, sier Maldum. Han forteller at Resirk nå er i gang med planlegging av slike anlegg ved siden av det nye mottaksanlegget på Heia. Effektiv logistikk I forbindelse med at Coca-Cola har lagt om til gjenvinningsflasker, avvikler de sin egen transporttjeneste. Innsamlingen av flaskene overtas av Norsk Resirk, som har fått en enda større logistikkjobb. Vi har nå rundt flere hentepunkter enn tidligere. Mange av disse er små utsalgssteder. Vi må justere logistikken til dette, for eksempel ved å bruke mindre varebiler ved henting. Totalt sett får vi et mer finmasket og effektivt hentesystem, og flere av kundene vil oppleve en bedre hentetjeneste, sier Maldum. 7 English summary Victory for recycling One after another beverage producers are switching from reusable bottles to recyclable bottles. «A victory for the environment and for the Resirk system,» says Kjell Olav A. Maldum, Norsk Resirk s CEO. Maldum maintains that the traditional view of reuse as being more environment-friendly than material recycling is a misconception. «It s an old-fashioned way of thinking about the environment, which does not correspond with today s situation. In recent years there have been a number of environmental studies and reports which show that recycling is preferable to reuse,» he says.

6 10-årsjubileum 10 year anniversary 8 POPULÆRT: Stadig flere drikkevareprodukter blir en del av Norsk Resirks panteordning var blant rekordårene, med nesten 280 nye innmeldte produkter, sier kommunikasjonsdirektør Randi Haavik Varberg.

7 Flere produkter med pantemerke 2012 ble året da de store drikkevaremerkene på flaske ble en del av Norsk Resirks panteordning. Dette markerer starten på en kraftig økning av antall gjenvinningsflasker som passerer gjennom Resirk-systemet. I september i fjor byttet Coca-Cola Norge ut alle halvliters ombruksflasker med gjenvinningsflasker. Volumprodukter som Coca-Cola, Fanta, Sprite, Urge og Tab Xtra ble en del av panteordningen. Også andre bryggerier, som Ringnes, Mack, Telemark Kildevann, Borg, Grans og Lerum, har gått over til gjenvinningsflasker eller planlegger å gjøre det i løpet av kort tid. Dette betyr at vi i tiden fremover vil se en kraftig økning i antall enheter som håndteres gjennom Norsk Resirks pantesystem. Økningen har blitt særlig synlig fra mars 2013, da Coca-Cola gikk over til også å tappe 1,5 liters-produktene på gjenvinningsflasker, sier kommunikasjonsdirektør Randi Haavik Varberg i Norsk Resirk. Populær ny ordning I løpet av 2012 ble det meldt inn rundt 250 nye produkter i Resirks panteordning. Totalt er det nå pant på nesten forskjellige gjenvinningsflasker og over 750 ulike bokser med pantemerke. Selv om mange nyinnmeldte er volumprodukter, har det også vært vekst i nisjeprodukter etter at Resirk i 2011 etablerte en egen ordning for produkter i små opplag. De som importerer og distribuerer drikkevarebokser i mindre opplag, kan få satt pantemerke og strekkode på produktene ved hjelp av en klistreetikett. Da slipper de ekstrakostnadene med å produsere helt nye bokser der dette er trykket direkte på boksen. Dette er en enkel, rimelig og populær måte å få disse produktene med i panteordningen, sier Varberg. Ønsker melkeprodukter velkommen Det siste året har panteordningen også åpnet for flere utradisjonelle produkter, blant annet som de melkebaserte produktene Friele iskaffe og Tines fruktog mellommåltidsdrikk Sprett. Melkebaserte produkter har tidligere ikke vært akseptert i Resirk-systemet, grunnet antatt risiko for hygieneproblemer. Men blant annet på grunn av stadig bedre produkter og emballasje, har det vært få utfordringer med lukt- og hygieneproblemer knyttet til melkebaserte produkter. Vi tillater derfor flere melkeprodukter. Unntaket er ren melk og yoghurtprodukter, som vi må gjøre flere tester med, sier hun. Pant på vin Sist sommer kom også den første vinflasken på PET, fylt med den chilenske hvitvinen Vistamar Brisas Sauvignon Blanc. Vinen ble den andre på gjenvinningsemballasje, etter at rødvinen My World Shiraz Cabernet kom på pantemerket boks året før. Både boksen og flasken kan pantes i en hvilken som helst panteautomat, på samme måte som annen drikkevareemballasje med pantemerke. Ny emballasje Resirk har som strategi å få alle drikkevarer som selges i butikk inn i pantesystemet. Nylig godkjente Klima- og forurensingsdirektoratet også drikkevareemballasje i HDPE-plast som del av panteordningen. HDPE brukes særlig til juice og melkebaserte drikker. HDPE-flaskene er hvite og halvgjennomsiktlige, slik at innholdet beskyttes bedre enn på klare flasker. Også disse flaskene blir gjenvunnet til nye flasker, sier Varberg. 9 English summary Refundable deposit gains ground 2012 was the year when the major bottled beverage brands joined Norsk Resirk s refundable deposit scheme. Coca-Cola Enterprises Norge, for example, replaced all its half-litre reusable bottles with recyclable bottles. «This marks the start of a sharp increase in the number of recyclable bottles passing through the Resirk system,» says Randi Haavik Varberg, Director of Marketing and Communication at Norsk Resirk. Almost 1,000 different kinds of recyclable bottles and more than 750 different cans now carry the refundable deposit mark.

8 Høy retur fjernet miljøavgiften ble et historisk år for Norsk Resirk. Myndighetene satt den forventede returandelen på både gjenvinningsflasker og bokser til 95 prosent, og dermed falt miljøavgiften bort. Vi er fornøyde med utviklingen i Resirks returandel, og forventer at de oppnår en returandel på 95 prosent i perioden fram til 30. juni I henhold til forskriftene betyr det at miljøavgiften bortfaller. Det er veldig bra at stadig flere panter mer, noe som gir en positiv miljøeffekt, sier Hege Rooth Olbergsveen i Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Hun legger til at 12 prosent av flaskene og 9 prosent av boksene som samles inn, kommer fra andre steder enn panteautomatene. Det kan være gjennom restavfall fra husholdninger eller andre innsamlingsløsninger. Godt fornøyd med Resirk I takt med økte returandeler har miljøavgiften på flaskene og boksene blitt redusert de siste årene. Første halvår 2011 var avgiften på 30 øre per flaske og 40 øre per boks. Selv om dette ikke er så mye per enhet, blir sluttsummen stor. Produsentene og importørene betalte nesten 103 millioner kroner i miljøavgift første halvår i Resirk har siden starten i 1999 jobbet for å oppnå 95 prosent returandel, og dermed bortfall av miljøavgiften. Norsk Resirk skiller seg positivt ut ved at de legger en stor innsats i holdningsskapende arbeid, spesielt rettet mot husholdningene. Det er viktig. Jeg synes også at vi samarbeider godt, selv om vi ikke alltid er enige om detaljene, sier Rooth Olbergsveen. Fokus på materialgjenvinning Klif er opptatt av at flaskene og boksene som pantes skal gå til materialgjenvinning, og ikke energiutnyttelse. Materialgjenvinning av plast- og aluminiumsemballasje gir mindre klimagassutslipp enn forbrenning og energiproduksjon. I tillegg gir materialgjenvinning redusert energibruk ved produksjon av nye produkter. Derfor er Klif glade for at Resirk arbeider for å sikre mest mulig høyverdig materialgjenvinning. Vi liker Resirks fokus på materialgjenvinning, og at de jobber for at flest mulig brukte flasker og bokser skal gå til produksjon av nye flasker og bokser, framfor energiutnyttelse. Det er bra for miljøet, sier Rooth Olbergsveen. Endringer kommer Miljøverndepartementet har bedt Klif om å gjennomgå reguleringen av retursystemene for drikkevareemballasje. Departementet skriver i oppdraget at selv om returandelen når 95 prosent, så er det fortsatt potensial for forsøpling. Det skyldes det store omsetningsvolumet innen drikkevareemballasje. Departementets bekymring er at et bortfall av miljøavgiften vil fjerne motivet for å øke returandelen utover 95 prosent. Uklar fremtid Klif skal blant annet vurdere om dagens ordning er hensiktsmessig for å nå målsetninger om høy grad av materialgjenvinning og forhindre forsøpling. Klif skal levere vurderingen innen oktober Vi er tidlig i prosessen, og vet ikke hva vi vil ende opp med ennå. Det eneste som er sikkert, er at det vil komme noen endringer. I mellomtiden håper jeg at Resirk vil fortsette det gode arbeidet, selv om de i inneværende periode har fritak fra miljøavgiften på gjenvinningsflasker og bokser, sier Rooth Olbergsveen. English summary High return rate ends environmental levy Last year the authorities set the expected return rate for both recyclable bottles and cans at 95 per cent, putting an end to the environmental levy. «We are pleased with the way Resirk s return rate is developing, and expect it to achieve a 95 per cent return rate in the period to 30 June It is extremely positive that more and more people are returning their empty bottles and cans, which is good for the environment,» says Hege Rooth Olbergsveen of the Norwegian Climate and Pollution Agency (Klif).

9 MILEPÆL: Hege Rooth Olbergsveen i Klif er glad for at Norsk Resirk har nådd målet sitt, med 95 prosent returandel. 11

10 Godt nytt for miljøet I 2012 ble det solgt over 415 millioner bokser og 184 millioner flasker med pantemerke. Fremdeles er det øl som dominerer på boks, men på flaske er andelen mineralvann nå nesten like stor som vann. 12 Andelen PET-flasker med mineralvann har økt kraftig, sammenlignet med tidligere år. Samtidig har andelen flasker med vann gått noe ned. I fjor var det mineralvann på nesten 30 prosent av alle solgte drikkevarer på pantemerkede gjenvinningsflasker, mot litt under 16 prosent i Andelen mineralvann er derfor nesten jevnstor med vann, som i mange år har vært det dominerende produktet på flaske. Økningen for gjenvinningsflasker med mineral vann, skyldes først og fremst at Coca-Cola Norge i fjor høst gikk over fra ombruks- til gjenvinningsflasker på alle halvlitersprodukter. Populære mineralvannprodukter som Coca-Cola, Sprite, Fanta, Urge og Tab Xtra ble dermed en del av Resirks panteordning. Den prosentvise omsetningen av andre drikkevareprodukter holder seg relativt stabil. Det gjelder også energidrikkene, som i fjor ikke hadde den voldsomme omsetningsveksten som disse produktene har hatt tidligere år. Til sammen ble det i 2012 samlet inn rundt 369 millioner bokser og 133 millioner gjenvinningsflasker med pantemerke. Dette er hele 30 millioner flere enheter enn i Det er en panterekord som er godt nytt for miljøet. Ved å gjenvinne boksene og flaskene sparer vi råmaterialer, reduserer klimautslipp og bruker betydelig mindre energi enn ved å produsere flasker og bokser av helt nytt materiale. Fjorårets panting betyr at vi sparte nok strøm til å kunne lade alle landets mobiltelefoner de neste fem årene. English summary Good news for the environment More than 415 million refundable cans and 184 million bottles were sold in While the vast majority of cans still contain beer, in the bottled beverage segment the proportion of carbonated soft drinks is now almost as large as for water. Last year almost 30 per cent of all beverages sold in refundable recyclable bottles were carbonated soft drinks, compared with just under 16 per cent in Godkjent returandel Approved return rate % 92 % 92 % 93 % 92 % 92 % 89 % 91 % 92 % 92 % 93 % 95 % 84 % 70 % % 95 % 90 % 90 % 82 % 82 % 82 % 81 % 80 % 77 % 78 % 68 % % 50 % Boks PET

11 Salg av bokser og flasker fordelt på produktgrupper Cans and bottles by product group 13 Mineralvann Carbonated soft drinks 7,4 % FAB Flavoured Alcoholic Beverages 3,4 % Annet / Other 1,6 % Energidrikk Energy drinks 9,7 % Bokser Cans Øl / Beer 77,9 % Mineralvann / Carbonated soft drinks 7,4 % Energidrikk / Energy drinks 9,7 % FAB / Flavoured Alcoholic Beverages 3,4 % Annet / Other 1,6 % Øl / Beer 77,9 % PET-flasker PET bottles Mineralvann / Carbonated soft drinks 29,4 % Energidrikk / Energy drinks 4,9 % Vann / Water 30,2 % Saft og juice / Squash and juice 24,2 % FAB / Flavoured Alcoholic Beverages 0,7 % Annet / Other 10,6 % Saft og juice Squash and juice 24,2 % Annet Other 10,6 % FAB Flavoured Alcoholic Beverages 0,7 % Mineralvann Carbonated soft drinks 29,4 % Energidrikk Energy drinks 4,9 % Vann / Water 30,2 %

12 10-årsjubileum 10 year anniversary HISTORISK: Økt vekst og ønske om mer miljøvennlig produksjon, er viktige motiver til at Coca-Cola Norge har byttet fra ombruks- til gjenvinningsflasker, forteller Stein Rømmerud. 14

13 Lønnsom investering i gjenvinning Høsten 2012 byttet Coca-Cola Enterprises Norge ut alle sine halvliters ombruksflasker med gjenvinningsflasker. Omleggingen skal sikre Coca Cola fortsatt vekst i årene fremover. Et stykke bryggerihistorie ble skrevet hos Coca-Cola Enterprise Norge i midten av september i fjor. Da tappet Norges største leverandør av alkoholfrie drikkevarer sin aller siste halvliter på ombruksflaske. De harde ombruksflaskene i plast er nå byttet ut med de mykere og mer miljøvennlige gjenvinningsflaskene i PET, som er en del av Norsk Resirks panteordning. Større mangfold Årsakene til overgangen til gjenvinningsflasker er flere, forteller Stein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Coca-Cola Enterprises Norge. Hensikten er å legge grunnlaget for økt vekst, og en mer effektiv og miljøvennlig produksjon og distribusjon. Det gir også økte muligheter for variasjon i form og design på flaskene, sier Rømmerud. Emballasjen er viktig for salget av produktene. Hver gang vi endrer emballasjen, øker salgsvolumet. Nå har vi hatt ombruksflaskene i 20 år, så tiden er inne for et skifte. Gjenvinningsflaskene åpner for innovasjon og mangfold. Nå kan vi variere størrelse, form og farge på flaskene som vi tapper, noe som ikke minst kommer forbrukerne til gode. Denne muligheten finnes ikke med ombruksflasker, som representerer gårsdagens teknologi, sier han. Plantebasert flaske I mars 2013 ble også alle 1,5 liters ombruksflasker byttet ut. Samtlige av Coca-Colas plastflaskeprodukter tappes dermed på gjenvinningsflasker. Det benyttes en spesiell flasketype kalt PlantBottle. Denne er produsert av opptil 22,5 prosent plantebasert materiale og opptil 50 prosent resirkulert plast, noe som gjør den svært miljøvennlig. Norge er det første landet i verden der Coca-Cola erstatter alle ordinære plastflasker med PlantBottle. Overgangen til gjenvinningsflasker krever store omstruktureringer av driften og ikke minst store investeringer. Totalt dreier det seg om rundt 600 millioner kroner, som blant annet er benyttet til to nye tappelinjer i Coca-Colas bryggeri på Lørenskog. Reduserer klimautslippene Det finnes mange miljøargumenter for å droppe ombruksflaskene. Gjenvinningsflaskene krever mindre forbruk av energi, vann og kjemikalier, samt mindre transportressurser sammenlignet med ombruksflaskene. Blant annet reduseres antall lastebiler på veiene fordi vi går over fra bruk av egne lastebiler, til å bruke dagligvarekjedens grossistdistribusjon, sier Rømmerud. Gjenvinningsflaskene er dessuten lettere enn ombruksflasker, og krever mindre plass under transport. I tillegg unngår man frakt av ekstra tomkasser til butikk, og transport i forbindelse med utveksling av tomgods mellom tapperiene. Ifølge en miljørapport fra Econ Pöyry vil en overgang fra ombruks- til gjenvinningsflasker redusere klimautslippene fra produksjon og transport med hele 18 prosent. Med et eget gjenvinningsanlegg for PET i Norge i tillegg, vil besparelsene bli på hele 34 prosent. 15 English summary Profitable investment in recycling During the autumn of 2012 Coca-Cola Enterprises Norge replaced all its half-litre reusable bottles with recyclable bottles. The move is intended to secure Coca-Cola s continued growth in the years ahead. «The objective is to pave the way for increased growth, and more efficient and environment-friendly production and distribution. It also affords greater opportunities for variation in bottle shape and design,» explains Stein Rømmerud, VP Public Affairs and Communication at Coca-Cola Enterprises Norge.

14 Gjenvinner for å møte konkurransen 16 For å styrke konkurranseevnen gjør Ringnes nå store investeringer i produksjonen. Dette innebærer blant annet overgang fra ombruksflasker til gjenvinningsflasker på alle vann- og brusprodukter. I dag blir en tredjedel av Ringnes sine produkter tappet på gjenvinnbar emballasje, men i løpet av 2015 vil dette omfatte alle produkter. Overgangen vil skje gradvis, med oppstart vinteren Customer Supply Chain Director Christian Granlund, forteller at omleggingen er en del av selskapets posisjonering i et marked som er i stor endring, og der konkurransen blir stadig sterkere. Vi tilpasser oss trenden i markedet, som er at stadig flere bryggerier går over fra ombruks- til gjenvinningsflasker. Slik kan vi konkurrere på like vilkår som andre. Gjenvinningsflasker gir større muligheter når det gjelder design, utforming og størrelse på flaskene, noe som er viktig overfor forbrukerne. Da kan vi målrette produktene mer direkte til ulike forbrukergrupper, sier Granlund. Store investeringer Bruk av gjenvinningsflasker vil kunne gi reduserte kostnader på sikt. Selve omleggingen av produksjonen fra ombruks- til gjenvinningsflasker krever store investeringer. Ringnes legger totalt rundt 385 millioner kroner på bordet for endringene i produksjonsstrukturen. Blant annet må deler av produksjonsutstyret på bryggeriet på Gjelleråsen i Oslo og ved Farris i Larvik byttes ut. Viktig beslutningsprosess Ifølge Granlund har ikke beslutningen om full overgang til gjenvinnbar emballasje vært enkel. Prosessen i forkant av avgjørelsen har vært lang. Selskapet har gjort grundige analyser av utviklingen i markedet, hva forbrukerne etterspør og hvilke valg andre bryggerier har tatt. Både våre eiere i Carlsberg-konsernet, ansatte og fagforeninger har deltatt aktivt i denne prosessen. Vi har jobbet etter prinsippet om at vi skal være globale i utveksling av kompetanse, men lokale når det gjelder avgjørelser. Konklusjonen ble derfor at for Ringnes, som norsk aktør, er en omlegging til gjenvinnbar emballasje det riktige, sier Granlund. Beholder distribusjonen Omstillingen fører til at rundt 250 årsverk gradvis vil bli borte frem mot sommeren Dette vil skje gjennom naturlig avgang og gjennom overgangsløsninger. Reduksjonen i antall ansatte skyldes blant annet at oppgaver knyttet til vasking og sortering av flasker blir borte. Andre bryggerier har valgt å gå over til grossistdistribusjon ved overgang til gjenvinningsflasker. Ringnes vil imidlertid fortsatt stå for sin egen distribusjon. Vi har en god og kostnadseffektiv logistikk og egendistribusjon per i dag. Det gir derfor ingen mening i å gå over til bruk av grossist. Vi kommer til å sørge for egen transport av produkter, også etter overgangen til gjenvinningsemballasje, sier Granlund. English summary Recycling to meet the competition To boost its competitiveness Ringnes Bryggeri is now investing heavily in its production facilities. This includes a gradual switch from reusable bottles to recyclable bottles for all its water and carbonated soft drinks products during the period Customer Supply Chain Director Christian Granlund explains that the move is part of the company s efforts to position itself in a market that is undergoing radical change. Ringnes has carried out a thorough analysis of the market, what customers are demanding and what choices other beverage producers have made.

15 LANG PROSESS: Etter lang tid i tenkeboksen har Ringnes besluttet å legge bort ombruksflaskene, til fordel for gjenvinningsflasker. Dette vil styrke konkurranseevnen vår, sier Christian Granlund i Ringnes. 17

16 18 Produsenter og importører Producers and importers STORFORNØYDE: Adm. direktør Harald Bredrup (t.v.) og fabrikksjef Erik Larsson i Mack, gleder seg over det splitter nye bryggeriet som sikrer en mer moderne og miljøvennlig produksjon. (Foto: Arthur Arnesen)

17 Miljøet er vinneren hos Mack Siden september i fjor har alle flaskene som kommer ut av den nye Mackfabrikken i Nordkjosbotn vært gjenvinningsflasker. Mack er stolt over at selskapet, sammen med Coca-Cola, er først i Norge med full omlegging til gjenvinningsemballasje. 19 Den tredje september i fjor produserte det splitter nye bryggeriet til Mack i Nordkjosbotn den første gjenvinnbare colaflasken. Det var nettopp Coca-Cola Enterprises Norge som var pådriver for at det gamle og ærverdige bryggeriet gikk over fra ombruksflasker til gjenvinningsflasker. 67 prosent av det Mack produserer er Cola-produkter. Vi er opptatt av kvalitet og utvikling. Etter 135 år med bryggerihistorie i Tromsø sentrum, gir den nye fabrikken oss større konkurransekraft enn tidligere. Vi er stolte over samarbeidet med Coca-Cola Enterprises Norge, og er veldig fornøyde med omleggingen til gjenvinningsflasker, sier fabrikksjef Erik Larsson. Store miljøbesparelser Mack har investert over 330 millioner kroner i det topp moderne bryggeriet, som gjør selskapet til en av landets mest miljøvennlige drikkevareprodusenter. Blant annet er forbruket av vann og energi halvert, sammenliknet med det gamle bryggeriet. I tillegg viser studier at bruk av gjenvinningsflasker er mer miljøvennlig enn dagens ombruksflasker. Vi ser bare fordeler med gjenvinning. Nå er det slutt på å transportere tomflasker rundt i landet. Energiforbruket og de sterke kjemikaliene som brukes til vask, vil også reduseres betraktelig. Vi er opptatt av å levere gode drikkeopplevelser til kundene våre. Med gjenvinningsemballasje kan vi kvalitetssikre produktet bedre, fordi emballasjen er ny hver gang, sier Larsson. Grunnavgiften provoserer Det eneste skåret i gleden er at bryggeriet nå må betale mer i grunnavgift. All engangsemballasje er nemlig belagt med en ekstra avgift, som har sin opprinnelse i en gammel oppfatning om at ombruk er å foretrekke fremfor gjenvinning. Administrerende direktør Harald Bredrup mener avgiften straffer alle som tenker fremtidsrettet. Forskning viser at det er mer miljøvennlig med gjenvinningsemballasje, og da blir det merkelig at de som satser på miljøet må betale mer. Avgiften bidrar til å konservere en lite miljøvennlig emballasjeform. All emballasje burde behandles likt, uavhengig av hvordan den gjenbrukes, mener Bredrup. Fornøyde ansatte Den gamle fabrikken lå sentralt i Tromsø, mens den nye fabrikken er bygget syv mil unna, i Nordkjosbotn. Noen av de ansatte ukependler, og noen kjører bil sammen til jobb. Veldig få har sagt opp jobben som følge av flyttingen. Larsson er imponert over hvordan de ansatte har taklet overgangen til ny fabrikk. Mack har høy snittalder og da er det ekstra hyggelig å se at ansatte over 60 lærer seg nye maskiner, og står og prater med utenlandske leverandører. Stemningen har vært positiv hele veien, og omleggingen har gitt oss et nytt løft, sier han. English summary Environment a winner at Mack All the bottles to emerge from Mack s new facility in Nordkjosbotn, just outside Tromsø, are recyclable. Mack has invested over NOK 330 million in the state-of-the-art brewery, which makes it one of the country s most environment-friendly beverage producers. «We place great emphasis on quality and development. After 135 years of brewing history in the centre of Tromsø the new plant makes us even more competitive than before,» says plant manager Erik Larsson (right).

18 Klar for panteboom 20 I fjor åpnet Norsk Resirks nye mottaksanlegg på Heimdal i Trondheim. Våren 2013 står ytterligere et nytt anlegg klart i Fetsund. Resirk står dermed godt rustet til å møte den forventede økningen av pantegods i årene fremover. Trondheimsanlegget, som stod ferdig sommeren 2012, vil ta imot rundt 70 millioner brukte drikkevarebokser og gjenvinningsflasker per år. Dette utgjør cirka 13 prosent av alle flasker og bokser som pantes i Norge. Det nye og moderne anlegget er et effektivt knutepunkt for mottak av pantede gjenvinningsbokser og -flasker fra dagligvarebransjen i regionen. Anlegget bidrar til økt kvalitet i produksjonen, og sikrer at råvarene går til høyverdig gjenvinning, sier Kjell Olav A. Maldum, adm. direktør i Norsk Resirk. I tillegg til å ta imot pantegods, er det nye anlegget base for mottak, sortering og lagring av alle lastbærere i Midt-Norge. Dette er en del av et samarbeid mellom Norsk Resirk og Norsk Lastbærer Pool. Betydelig økning i kapasitet Anleggets totalkapasitet er på cirka 200 millioner bokser og gjenvinningsflasker per år. I tillegg er Norsk Resirk i gang med oppføringen av et mottaksanlegg på Heia i Fetsund. Dette erstatter dagens anlegg på Alnabru, og står klart for prøveproduksjon i mai Anlegget vil ha kapasitet til å ta imot rundt tonn flasker og tonn bokser i året. På mottaksanleggene blir pantegodset sortert og komprimert. Deretter blir boksene og flaskene sendt til utlandet for høyverdig gjenvinning. Det betyr at boksene blir til nye bokser, og flaskene blir til nye flasker eller andre plastprodukter. Planlegger for gjenvinningsanlegg Med de to nye anleggene har Norsk Resirk nok kapasitet til å håndtere volumøkningen i pantegods som kommer i årene fremover. Omsetningen og innsamlingen av drikkevarer øker for hvert år, og vil bli særlig stor nå som Coca-Cola Enterprises Norge, Ringnes og flere andre bryggerier går over fra bruk av ombruksflasker til mer miljøvennlige gjenvinningsflasker. Volumøkningen av pantegods gjør det økonomisk lønnsomt å etablere et gjenvinningsanlegg for PET-plastflasker og et anlegg for produksjon av gjenvinningsflasker i Norge. Da behøver ikke flaskene å bli sendt til utlandet for gjenvinning, slik som det gjøres i dag. Det betyr ytterligere miljøog kostnadsbesparelser. Norsk Resirk har inngått avtaler med samarbeidspartnere om bygging og drift av slike anlegg på den nye tomten i Fetsund. English summary Prepared for a surge in returns Last year Norsk Resirk opened a new receiving centre at Heimdal in Trondheim. Another new facility, this time in Fetsund, is due to open in the spring of The Trondheim facility will receive around 70 million used beverage cans and recyclable bottles per year. This corresponds to approx. 13 per cent of all the bottles and cans that are returned in Norway. Among those attending the official opening on 21 June 2012 were Norsk Resirk s site manager Åge Skagen (left), the head of Trondheim city council s Environment Department Marianne Langedal, and Norsk Resirk s CEO Kjell Olav A Maldum.

19 NYTT ANLEGG: Norsk Resirks nye mottaksanlegg på Heimdal i Trondheim ble åpnet 21. juni i fjor. Tilstede var blant andre avdelingsleder Åge Skagen (t.v.), miljøsjef Marianne Langedal i Trondheim kommune, og adm. direktør Kjell Olav A. Maldum i Resirk. IT/Logistikk IT/Logistics and 21

20 22 10-årsjubileum 10 year anniversary FULL KONTROLL: Med nye etiketter på sekker med pantegods fra manuelle mottak, blir det enklere å holde kontroll på hver enkelt sekk. Det er blant annet viktig for å kundene skal motta korrekt panteoppgjør, forteller Sten Nerland i Norsk Resirk.

21 Ny etikett sporer bokser og flasker Med nye RFID-etiketter på sekker med pantegods, forenkles og forbedres håndteringen av brukte bokser og flasker. Både Norsk Resirk og butikkene sparer tid og penger på det nye systemet. 23 Alle sekker med pantegods som mottak uten panteautomat sender til Norsk Resirk, er merket med etiketter som gjør det mulig å spore hvor pantegodset kommer fra. Dette er viktig blant annet for at disse manuelle mottakene skal få riktig panteoppgjør. Tidligere er det benyttet tradisjonelle strekkodeetiketter på sekkene. Men i løpet av 2012 gikk Norsk Resirk gått over til bruk av etiketter med RFID-teknologi. Sparer tid og penger De nye etikettene inneholder en liten databrikke som kan lagre og gi langt mer informasjon enn de tradisjonelle strekkode-etikettene. Blant annet forteller RFID-brikken hvilken sekk som hentes fra utsalgsstedet og når den hentes. Resultatet er at det blir enklere både å spore og administrere den enkelte sekken med pantegods, fra utsalgstedet og helt til et av våre mottaksanlegg. Med RFID-teknologien reduseres mulighetene for at noe går galt under behandling av sekkene, noe som betyr tid og penger spart for alle aktører, forteller Sten Nerland, direktør for logistikk og drift i Norsk Resirk. Masseinnmeldelse i Resirk Den nye teknologien er spesielt nyttig og viktig nå når antallet hentesteder for pantegods øker fra til nærmere Økningen skyldes en masseinnmeldelse av nye manuelle mottak i Norsk Resirk, i forbindelse med at Coca-Cola Norge går over fra ombruks- til gjenvinningsflasker på alle sine produkter. Så mange hentesteder setter krav til et nøyaktig og finmasket system, som åpner for sporing av pantegodset gjennom hele verdikjeden. Avvik blir dermed registrert mye raskere, og vi kan sette i gang tiltak umiddelbart, for eksempel å etterlyse sekker hos transportør hvis disse ikke kommer frem til anlegget vårt på forventet tidspunkt. Det gir økt trygghet både for oss og de manuelle mottakene, sier Nerland. Han legger til at RFID-teknologien også er ressursbesparende for Norsk Resirk, ved at behovet for manuell håndtering reduseres. Da reduserer vi også risikoen for feil, som lettere kan oppstå ved manuell håndtering enn ved elektronisk håndtering, sier han. Nye logistikkløsninger Den voldsomme økningen i antall hentesteder for manuelle mottak, krever at Resirk organiserer logistikken på en ny måte. Landet er nå delt opp i åtte regioner, der det er gjort avtaler med lokale grossister og samarbeidspartnere for henting av pantegodset. Mange av de lokale transportørene henter sekkene med bokser og flasker i forbindelse med andre oppdrag de har. Da utnytter vi transportkapasiteten maksimalt, samtidig som vi sparer miljøet. Vi tilpasser også i større grad bruken av kjøretøy til det reelle behovet. For eksempel benytter vi mange steder små varebiler i stedet for lastebiler ved henting, siden mange av de nye manuelle mottakene er svært små og ikke har lasteramper eller gode parkeringsmuligheter, sier Nerland. English summary New label tracks bottles and cans New RFID labels on sacks of returned beverage containers save both Resirk and retailers time and money. The new labels contain a computer chip that can store and provide more information than traditional barcode labels. «As a result it will be easier to both track and manage the individual sack of returned containers from the retailer right to one of our receiving centres. RFID technology also reduces the risk of anything going wrong with how the sacks are handled,» explains Sten Nerland, Logistics and Operations Director at Norsk Resirk.

22 Resirk til fjells For å minne hytteturistene om den verdifulle påskepanten, var Norsk Resirk tilstede på skisentrene på Beitostølen, Hemsedal og Geilo i løpet av påskeuken Her ble det arrangert ulike aktiviteter og konkurranser. Blant annet ble det delt ut pantemerkede drikkevarer i heiskøen. Disse kunne pantes fra skiheisen gjennom å bli sluppet ned over en stor, liggende panteautomat som var plassert i heistraseen. Det vanket premier til dem som traff, og gaveartikler til alle som deltok. Dypdykk blant pantegods Den populære Pantebingen var på sommerturné også i Deltakere på blant annet Oslo Miljøfestival og Norway Cup, stod i kø for å dykke i bingen fylt med rundt tomflasker. Blant flaskene lå det gjemt både store og små premier. Deltakerne måtte besvare tre spørsmål om pant før de kunne stupe uti, i det som for noen ble sommerens mest innbringende dukkert. Hensikten med Pantebingen er å minne unge mennesker om å pante, og i løpet av sommeren ble flere tusen mennesker eksponert for det viktige pantebudskapet.

23 Kledelig pant I fjor lanserte Norrøna fleecejakken upcycled, som utelukkende er laget av pantede gjenvinningsflasker. Jakken er et resultat av et samarbeid mellom Norsk Resirk og Norrøna. I løpet av påsken samme år, ble det samlet inn gjenvinningsflasker som ble benyttet i fleeceproduksjonen. Det går med 40 plastflasker til én jakke. Til sammenligning inneholder en vanlig fleecejakke bare halvannen tomflaske, i tillegg til annet råmateriale. Miljøgevinsten ved å benytte gjenvinningsflasker er stor. For å produsere én kilo råmateriale til vanlige jakker går det med rundt to liter råolje, mens behovet for råolje er helt fjernet i produksjonen av Norrønas nye fleecejakke. Syklende sommer- PANTrulje Også denne sommeren var Resirks SommerPANTrulje ute blant ferierende nordmenn. Utstyrt med en spesialdesignet pantesykkel spredte Jakob S. Palmers og Rune Sagvolden pantebudskapet langs kysten, fra Stavanger til Moss. I hele juli tråkket de rundt i parker og langs strender, mens de samlet inn tomgods, ga pant og delte ut hyggelige sommergaver. Nyheter og bilder fra SommerPANTruljens tokt langs kysten ble delt på Facebook og Twitter.

24 Kommunikasjon Communications 26 Sølvguttene panter julen inn Etter åtte år på luften ble pantereklamen med Odd Børretzen en kjær juletradisjon for mange. Julen 2012 var det Sølvguttene som i en ny pantefilm formidlet julens pantebudskap, med en nyskrevet pantesang. Vi ønsker å minne folk på å pante alt, alltid, også i julen. Og hva passer ikke da bedre enn at nettopp Sølvguttene, som vi forbinder så sterkt med julen, minner oss på dette, sier kommunikasjonsdirektør Randi Haavik Varberg i Norsk Resirk. I tillegg til reklamefilm på tv og kino, bestod julekampanjen av annonser i aviser, magasiner, nett, mobil og på boards. Orden på bakrommet Høsten 2012 la Coca-Cola Enterprises Norge om fra bruk av ombruks- til gjenvinningsflasker. Omleggingen har betydd en voldsom økning av pantede gjenvinningsflasker ute i dagligvare - handelen. Gjennom «Bakromskampanjen» har Norsk Resirk hjulpet butikkene med å forberede seg og tilrettelegge for det økte volumet av gjenvinningsflasker. Det har blitt laget og distribuert ulike typer materiale med informasjon om Resirks pantesystem, og med tips og råd til butikkansatte om hvordan de best kan organisere arbeidet med panteautomaten og gjenvinningsflasker og bokser. Retur av bokser og flasker med pant Drikkevarebokser med pantemerke skal til Norsk Resirk Boksene blir til nye bokser. Gjenvinningsflasker i plast med pantemerke skal til Norsk Resirk Plastflaskene blir til nye flasker og andre produkter. Ombruksflasker i plast med pant skal til bryggeriet Plastflaskene vaskes og brukes igjen. Ombruksflasker i glass med pant skal til bryggeriet Glassflaskene vaskes og brukes igjen. Annen emballasje i plast, glass eller metall Emballasje uten pant skal returneres i lokale ordninger for plast, glass og metall. Er du ikke medlem av Norsk Resirk? Det er kostnadsfritt å melde seg inn i Norsk Resirk. Gjør det på Spørsmål om sorteringen? Spør bryggerisjåføren eller ring Norsk Resirk eller Rentpack

25 Sirkus Eliassen spiller for pant I 2012 overtok duoen Sirkus Eliassen stafettpinnen etter Odd Børretzen, Ravi og Karpe Diem, og ble hovedpersoner i sommerens annonser og pantereklame på tv. Låten «Før du går» klatret raskt på hitlistene, og ble en del av Norsk Resirks kampanje for å minne folk om å pante alle sommerens bokser og flasker. Vi synes det er fint å kunne bidra til at folk panter. Å pante er en enkel måte å bidra til et bedre miljø på, sier Erik Eliassen. 27 Tips for julehyggen På pant.no ble det før jul lagt ut tips til artige leker, spill og sanger, med formål å hjelpe leserne med å skape ekstra stemning i juleselskapene. Lekene passet for både store og små, og som en morsom vri inkluderte alle bruk av tomme flasker og bokser. På nettstedet ble også tekstene til noen av våre kjæreste julesanger lagt ut, samt en julequiz i tre ulike vanskelighetsgrader en for barn, en for ungdom og en for voksne. Lekene og quizen ligger fremdeles ute på pant.no, sammen med et pantespill med Sølvguttene i hovedrollen.

26 28

27 HANDELSBLADET FK UKE 39 SEPTEMBER NYHETER KREMMERE Slik blir den nye hverdagen på bakrommet SPENTE: Kremmerne er spente på hvordan det blir på bakrommet, og noen tviler på at det blir noe særlig bedre. Har du gjort klart på bakrommet? Tror ikke det blir bedre Ole Henrik Nord Coop Mega Stanghelle Ja, vi har fått ny maskin, så jeg er for så vidt klar. Vi fikk den for et halvt års tid siden. Jeg tror ikke det blir noe bedre, jeg tror det vil ta mer plass på grunn av alle sekkene, og det blir mer jobbing i maskinen. Men jeg har ikke tenkt så mye på det. Må venne oss til det milana Novkovic Kiwi Oppegård Vi har ikke gjort klart ennå, og jeg klarer ikke helt se for meg hvordan det blir. Om det blir lettere enn før kan diskuteres. Men jeg ser at vi kan få bedre plass, og det er bra, og da blir det ryddigere. Vi må nok venne oss litt til det. TAR MINDRE PLASS: Volumet på det tradisjonelle flaskebåndet blir i hvert fall halvert når flaskene fra Coca-Cola forsvinner. Det frigjør plass! Jeg kan bruke plassen til lager, eller til og med kjøpe en pantemaskin til, sier kjøpmann Bjørnar Rød. Kjell Olav Maldum i Norsk Resirk spår en helt ny flaskehverdag. mer effektivt: På Rema 1000 Ila i Oslo planlegger kjøpmann Bjørnar Rød hverdagen med gjenvinningsflasker fra Coca-Cola. Du vil bruke kun 20 prosent av tiden per flaske, og under halvparten av arealet, spår Norsk Resirk-sjef Kjell Olav Maldum. Dårlig informasjon karl-henrik Olsen Rimi Rognan Nei! Om jeg vet hva jeg skal gjøre? Nei! Vi har fått dårlig informasjon så langt, og er veldig spente. Jeg er usikker på om det blir til det bedre. Vi har en gammel maskin med sekker som må knytes igjen. Jeg ser for meg at det blir litt kaos, og at sekken blir full hele tiden. At det blir mye store flasker blir også en utfordring. Jeg ønsker meg egentlig ny maskin med eske under. Blir enklere kjetil Sandlund Rema 1000 Tollbugaten, Drammen Ja, nå blir det mye enklere for oss. Vi bruker mye tid på å sortere flasker i dag, vi har mest pant i hele Drammen. Vi har to automater, nesten aldri kø og har egne flaskegutter som jobber hver kveld. De er flinke til å holde orden. Vi har mye fokus på pant, egentlig. MARIT HAugDAHL Bjørnar Rød. nærmest hermetisk lukket system for kurranser som skal gjøre det mer spennende å tilegne seg informasjon. I dag bestiller kjøpmannen to paller med gule kasser hver uke i tillegg Rød og peker på maskinen som sam- Statistikken viser at det går 260 flas- gjenvinningsflasker og -bokser, sier Hele bransjen snakker om det som til det som følger med mineralvannet. ler de pressede flaskene og boksene i ker per stopp for gjenvinningsflasker, nå skjer i Coca-Cola. Vi er spente på Han bestiller jevnt over dobbelt så en stor pappeske. Han har allerede sent og bare 69 flasker per stopp på ombruksflasker i snitt, men det er store hvordan det vil slå ut for oss. Vi er oppvokst med det systemet som er, og så varer, og har et evig problem med å ha løsninger som er mer stabile, lettere å forskjeller. En godt renholdt og vedli- mange kasser enn det som er av retur- inn «bestilling» på bedre oppbevarings- skal plutselig de gule bruskassene være nok. Denne mandagen har sjåførene bytte og enkle å holde rene. Maldum keholdt maskin gir færre stopp. borte. Det er rart. Og så er jeg spent på tatt med seg seks paller med tomgods lover å ha det på plass innen et knapt Jo mindre driftsstans, jo mer fornøyd blir de på forsiden. De ville ledd kapasiteten til maskinen, sier kjøpmann som er kommet inn i løpet av helgen. år, inkludert en lastebærerløsning som Bjørnar Rød, som de siste par årene har Rema er den kjeden som har prosentvis holder på væsken. Det jobbes nå med om de så hvordan vi manuelt tok oss vært med på flere prøveprosjekter i regi mest retur i forhold til hva de selger. flere nye løsninger på dette området. av hver flaske på flaskebåndet nå, sier av Norsk Resirk. Bjørnar Rød mens han sorterer flasker Kjøpmannen har en moderne Ønsker seg lukket system Egen bakromskampanje og plasserer dem i riktig kasse. Tomra-variant som presser både plast Bjørnar Rød er spent på hvor mye søl Utover høsten kommer Norsk Resirk og metall sammen. Fire ganger så mye den store mengden gjenvinningsflasker med en bakromskampanje som skal I sterk vekst vil gå rett ned i boksen og tilsvarende vil føre med seg. informere om hvordan overgangen til Rema 1000 Ila er blant de mest effektive butikkene når det gjelder pant. mindre ut på flaskebordet med Coca- Før var sølet i en flaske med kork gjenvinningsflasker vil bli for de som Cola sitt volum. Men arealet som på. Optimalt skulle jeg gjerne hatt et jobber i butikk. Her blir det også kon- Min erfaring er at hvordan det jobbes brukes til pantehåndtering totalt, vil på bakrommet, henger sammen med halveres. hvordan butikken drives ellers, sier Kjell Olav Maldum. Aldri nok kasser Det er nok ikke bare gode panterutiner som gjør at Rema 1000 Ila går Den største forskjellen for kjøpmannen blir mindre tidsbruk og mindre bra. Bjørnar Rød overtok i april 2010, bruk av areal. Fra og med mars neste og første hele driftsår hadde han en økning på 38 prosent. Så langt i 2012 er år, når grossistene overtar distribusjonen, vil også kassene forsvinne, oppsummerer Kjell Olav Maldum i Norsk klart å bikke 100 millioner i omsetning økningen 14 prosent, og målet er helt Resirk. før året er omme. I tillegg vil varene fra Coca-Cola Jeg ligger litt bak nå, men alt er komme på pappbrett og i plastfolie, mulig, sier kjøpmannen. som kan presses direkte i butikk, sier SE Og LæR: Det er god økonomi i god orden på bakrommet. Målrettet arbeid med medieaktiviteter sørger for å spre pantebudskapet ytterligere, og er en viktig del av alle pantekampanjer.

28 Mot nye mål I 2012 nådde Norsk Resirk målet om 95 prosent godkjent retur på bokser og flasker. Nå er utfordringen å oppnå 95 prosent innsamling gjennom panteautomatene. 30 Siden etableringen for rundt 14 år siden, har ett av Norsk Resirks viktigste mål vært å oppnå 95 prosent retur på bokser og gjenvinningsflasker. Ved så høy retur forsvinner miljøavgiften på produktene. Det er derfor en milepæl i selskapets historie at Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) nå har godkjent 95 prosent retur, sier Norsk Resirks styreleder, Egil Sætveit. Bedre år for år Innsamlingsprosenten har steget fra år til år, og i takt med dette har miljøavgiften blitt stadig lavere. Det har betydd penger spart for medlemmene i Norsk Resirk. Nå når miljøavgiften faller helt bort, betyr det 200 millioner kroner i avgiftskutt på årsbasis. Dette kommer både forbrukere, produsenter og importører til gode, sier Sætveit. Mer til høyverdig gjenvinning Det er Klif som fastsetter godkjent innsamlingsprosent, basert på tall fra Norsk Resirk. Tallene omfatter både flasker og bokser som går til høyverdig gjenvinning og til energigjenvinning. Norsk Resirk ønsker imidlertid mest mulig høyverdig gjenvinning, siden dette er en mer miljøvennlig gjenvinningsform enn energigjenvinning. Det er flaskene og boksene som pantes i automater som går til høyverdig gjenvinning. Vårt klare mål videre er derfor å øke den delen av returen som skjer via panteautomatene. Her skal vi opp til 95 prosent, noe som vil bety enda større miljøbesparelser, forteller Sætveit. Vurderer pantesatsene For å nå det nye målet er det ifølge styrelederen viktig å fortsette arbeidet med å motivere forbrukerne til å pante, blant annet ut fra miljøargumenter. Men Sætveit ser ikke bort fra at det også må høyere pantesatser til for å få flere til å pante mer. Pantesatsene må økes. De har vært på samme nivå siden 1993, så det er på tide at de tilpasses dagens kronenivå. Vi er i dialog med Bryggeriforeningen om dette, blant annet for å se om vi sammen skal fremme et forslag til Miljødepartementet om høyere satser, sier han. Et forslag om økte pantesatser kan være aktuelt å fremme i forbindelse med at Miljødepartementet og Klif nå har satt i gang et arbeid med å revidere panteforskriften. Klar for fremtiden Det er en fornøyd styreleder som kan konstatere at Norsk Resirk er en sterk og veldreven organisasjon, som er godt rustet til å møte nye utfordringer som venter. Resirk har fått et nytt produksjonsanlegg i Trondheim, og våren 2013 står ytterligere et nytt anlegg klart på Heia utenfor Oslo. Vi er derfor klare til å møte den store volumøkningen i gjenvinningsflasker som nå kommer, etter at blant annet Coca-Cola og Ringnes har valgt å bytte fra ombruk- til gjenvinningsflasker. I tillegg vil vi fremover intensivere arbeidet med å få enda flere drikkevareprodukter og emballasjer inn i systemet vårt, sier Sætveit. Han er tydelig på årsaken til at Resirk fremstår som mer solid enn noensinne. Dette skyldes en kjempeinnsats fra de ansatte, avslutter Sætveit. English summary New targets in sight In 2012 Norsk Resirk achieved its target of an approved 95 per cent return rate for bottles and cans, putting an end to the environmental levy. The return rate covers bottles and cans that are sent for high-grade recycling as well as those used for energy recovery. «Bottles and cans that are returned using in-store reverse vending machines are sent for high-grade recycling. Our next objective, therefore, is to increase the proportion of returns made using reverse vending machines to 95 per cent, which will result in even greater environmental benefits,» says Egil Sætveit, who chairs Norsk Resirk s board of directors.

29 NYE MÅL: Styreleder i Norsk Resirk, Egil Sætveit, er glad for at målet om 95 prosent retur er nådd. Nå ønsker han at Resirk strekker seg enda lenger, og vil at flere bokser og flasker skal samles inn gjennom panteautomatene. 31

30 Slik synker avgiften når returandelen øker With increased return rates the tax imposed is decreased 32 6,- kr 6,32 Miljøavgiften på bokser (kr 5,24) gir sammen med grunnavgiften (kr 1,08) en samlet avgift på kr 6,32 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25 %. 5,- Bokser kr 4,24 Miljøavgiften på gjenvinnbare flasker (kr 3,16) gir sammen med grunnavgiften (kr 1,08) en samlet avgift på kr 4,24 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25 %. Avgift, kr 4,- 3,- 2,- PET Flasker kr 1,08 kr 1,08 Godkjent returandel på 95 % er nådd, og miljøavgiften bortfaller. Dermed er avgiften kun kr 1,08 for gjenvinnbare flasker i Resirk-systemet. Godkjent returandel på 95% er nådd, og miljøavgiften bortfaller. Dermed er avgiften kun kr 1,08 for gjenvinnbare flasker i Resirk-systemet. 1,- kr 1,08 Grunnavgift for gjenvinnbar drikkevareemballasje er kr 1, Returandel % 95 Fra 25 % til 95 % retur reduseres miljøavgiften med like mange prosent. Ved 95 % retur bortfaller miljøavgiften.

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 3 4 Innhold / Table of contents 4 Øker miljøgevinstene / Greater environmental benefits 6 Budskap med effekt / Message that works 8 Viktig steg mot klimanøytral emballasje /

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 1 4 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm. direktør / Introduction by the CEO 6 Bakgrunn / Background 10 Produsenter og importører / Producers and importers 14 Logistikk

Detaljer

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 2 0 0 9 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm direktør / Introduction by the CEO 8 10-s jubileumsfeiring / 10th anniversary celebrations 12 Intervju med Klif-direktør / Interview

Detaljer

Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration

Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration Å r s m e l d i n g Håvard Iuell-Heitmann Økonomikonsulent Jarle Grytli Adm. direktør Karin Lundaas Økonomikonsulent Bent Ringvold Logistikksjef Telefon: +47 22 12 15 35 E-post: havard@resirk.no Telefon:

Detaljer

INNHOLD 4 PANTEFAKTA 2014 38 EFFEKTIVITET I ALLE LEDD. Nordmenn pantet over 830 millioner flasker og bokser.

INNHOLD 4 PANTEFAKTA 2014 38 EFFEKTIVITET I ALLE LEDD. Nordmenn pantet over 830 millioner flasker og bokser. ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 4 PANTEFAKTA 2014 Nordmenn pantet over 830 millioner flasker og bokser. 38 EFFEKTIVITET I ALLE LEDD Intervju med direktør for logistikk og drift. Infinitum eier og drifter panteordningen

Detaljer

Å r s m e l d i n g. kapittel

Å r s m e l d i n g. kapittel Å r s m e l d i n g kapittel 2 0 0 4 Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare Norsk plastflasker Resirk driver i Norge. panteordningen I 2004, selskapets for sjette bokser driftsår,

Detaljer

Leder 1/21 CRS CORPORATE RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY

Leder 1/21 CRS CORPORATE RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY Miljø- og samfunnsrapport 2012 2013 MILJØ- OG SAMFUNNSRAPPORT 2012/2013 Leder 1/21 Stein Rømmerud i Coca-Cola har overlevert den siste gjenbruksflasken til konservator Dag Andreassen på Teknisk Museum

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø Å nå butikker nord for polarsirkelen med levering over natten er det ingen andre i vår bransje som gjør Anders Molander, adm.dir. Mekonomen Grossist TRENDER Viktig å tilby flere kanaler BERGANS Forbereder

Detaljer

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE

4TIPS TIL ØKT FORTJENESTE No.3/september 13 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bygg engasjement med julekalender Hans-Petter Nygård-Hansen: Customer Service is the new marketing! Bli mer effektiv med online kommunikasjonsløsninger

Detaljer

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen Lars Esholdt og Thomas Jensen UNDERVEIS vol.1 Grete Faremo Otto Drakenberg Håkon Fjeld-Hansen Inge Hansen Åge Korsvold Kimberly Lein-Mathisen Harald Norvik Sven Ombudstvedt Christian Rynning-Tønnesen Odd

Detaljer

drøyt 50 selvstendige datterselskaper land. Majoriteten av konsernets virksomheter ligger i Norge og Sverige.

drøyt 50 selvstendige datterselskaper land. Majoriteten av konsernets virksomheter ligger i Norge og Sverige. Moelven Industrier ASA er et norsk industriselskap notert på Oslo Børs. Konsernet har drøyt 3000 ansatte og en samlet årsomsetning på NOK 5.000 millioner. Moelven organiserer sine virksomheter innenfor

Detaljer

«Jeg blir ikke med til Finland» Rolv A. Amdal, Informasjonsdirektør

«Jeg blir ikke med til Finland» Rolv A. Amdal, Informasjonsdirektør - Jeg blir ikke med til Finland, sa konsernsjefen. Da skjønte jeg at Frode Alhaug ville gå av som konsernsjef i Moelven. Stedet var en tidlig junimorgen på Gardermoen - og det var 25 minutter til flyet

Detaljer

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013 Marit Arnstad og Erna Solberg i duell om veibygging tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 1.2013 Avtalen mellom Ica og NorgesGruppen KJEMPER OM RETT TIL Å SAMARBEIDE Befraktere

Detaljer

update: consumer 05. 08. 16. Verdibasert Ledelse Unngå katastrofalt dårlige ledermøter! Humac Vi er best i Norge på Apple

update: consumer 05. 08. 16. Verdibasert Ledelse Unngå katastrofalt dårlige ledermøter! Humac Vi er best i Norge på Apple update: consumer 05. Verdibasert Ledelse Reitangruppen er kjent for sin verdibaserte lederstil. 08. Humac Vi er best i Norge på Apple Humac var Norges første Appleforhandler under navnet Mac & Carry helt

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert

Årsrapport 2008. Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert Årsrapport 2008 Redaktør: Tone Pettersen Foto: Christian Nilsen, Bennett AS, Svein Olav Olden Layout: Bennett AS Papir: 100 % resirkulert 2 3 Tar vare på miljøet og naturen Trondheim Renholdsverk jobber

Detaljer

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008

EMPO. Kundens beste venn s 16. Julehandelen før og nå s 36. Kundemagasin Desember 2008 EMPO Kundemagasin Desember 2008 Kundens beste venn s 16 Julehandelen før og nå s 36 Leder Wind of change 2008 har sannelig vært et år i endring. Barach Hussein Obama har vunnet et historisk amerikansk

Detaljer

En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet

En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet Miljørapport 2010 En bil kan bli til mye! En miljøvennlig bilindustri En garantist med forpliktelser Biloppsamlingshistorien Med kokosnøtter i setet INNHOLD En miljøvennlig bilindustri En BIL kan BLI til

Detaljer

En annerledes dag. Rolv A. Amdal, Informasjonsdirektør

En annerledes dag. Rolv A. Amdal, Informasjonsdirektør Det var like før bjørka sprang ut. Dagen før, den 1. mai, hadde jeg vært på Stortorget i Hamar og hørt appellene om internasjonal solidaritet og kamp mot kapitalkreftene. Nå var jeg på vei til min første

Detaljer

Tempo. Vi tar et stort løft for bærekraft BUTIKKGIGANT FLYTTER GRENSER SLIK KAPRES NETTHANDELS- KUNDENE

Tempo. Vi tar et stort løft for bærekraft BUTIKKGIGANT FLYTTER GRENSER SLIK KAPRES NETTHANDELS- KUNDENE En del nettbutikker har problemer med å ta steget mot bare å fokusere på vekst. Staffan Mörndal, Verdane Capital TEKNOLOGI Pakkeautomatene er her GINA TRICOT Slik reduserer de antall returer STADIUM Tar

Detaljer

etcetera er du forberedt på fremtiden?

etcetera er du forberedt på fremtiden? Stena Line går personlig Visittkort lite format, store muligheter etcetera WJ Shop enkelt og effektivt Kantinen mer enn mat A P R 2 0 1 2 e t K u n d e - m ag a s i n f r a W i t t u s e n & J e n s e

Detaljer

Det store 40-årsløftet. Magasin Norge 2010

Det store 40-årsløftet. Magasin Norge 2010 BP Magasin Norge 2010 Det store 40-årsløftet Valhallfeltet har fått nytt feltsenter. Her manøvreres hotellmodulen på plass. Feltet sikrer 40 nye produksjonsår på Valhall. 1 BP Norge 2 BP Norge Skarv-skipet

Detaljer

KLIMALØFTET. Klimatoppmøte fra prat til handling. et utgiverbilag fra Miljøverndepartementet. side 12-14 FOTO: KRISTIN SVORTE

KLIMALØFTET. Klimatoppmøte fra prat til handling. et utgiverbilag fra Miljøverndepartementet. side 12-14 FOTO: KRISTIN SVORTE et utgiverbilag fra Miljøverndepartementet KLIMALØFTET FOTO: KRISTIN SVORTE Klimatoppmøte fra prat til handling side 12-14 Et utgiverbilag fra Miljøverndepartementet, distribuert sammen med Aftenposten

Detaljer

Produsentansvar - et konkurransefortrinn?

Produsentansvar - et konkurransefortrinn? På lag med miljøet ELRETURS MILJØRAPPORT 2011 Produsentansvar - et konkurransefortrinn? Gjennom de 3 siste årene har det vært mye støy rundt produsentansvarsordningen for EE-avfall i Norge. Det er svært

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

MARKEDSUTIKLING, DIGITALTRYKK THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL PRINTING MARKET FORFATTERE: JAN OLAV SÆTHER TROND HASLEV JAHR

MARKEDSUTIKLING, DIGITALTRYKK THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL PRINTING MARKET FORFATTERE: JAN OLAV SÆTHER TROND HASLEV JAHR HOVEDPROSJEKT: MARKEDSUTIKLING, DIGITALTRYKK THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL PRINTING MARKET FORFATTERE: JAN OLAV SÆTHER TROND HASLEV JAHR Dato: 15. Mai 2007 Sammendrag Tittel: Markedsutvikling digitaltrykk

Detaljer

AB 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 32 134 N-2391

AB 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30 32 134 N-2391 Moelven Industrier ASA er et norsk industrikonsern notert på Oslo Børs. Konsernet har 2.200 ansatte og en samlet årsomsetning på 3.300 millioner kroner (NOK). Moelven arbeider innenfor fire forretningsområder;

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 08/09. Hvordan påvirker termineringsavgifter små mobiloperatører som One Call? av Martine Ryland

Arbeidsnotat nr. 08/09. Hvordan påvirker termineringsavgifter små mobiloperatører som One Call? av Martine Ryland Arbeidsnotat nr. 08/09 Hvordan påvirker termineringsavgifter små mobiloperatører som One Call? av Martine Ryland SNF prosjekt 1304 Seamless infrastructures, business models and cultural diversity Prosjektet

Detaljer