Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration"

Transkript

1 Å r s m e l d i n g Håvard Iuell-Heitmann Økonomikonsulent Jarle Grytli Adm. direktør Karin Lundaas Økonomikonsulent Bent Ringvold Logistikksjef Telefon: E-post: Telefon: Mobil: E-post: Telefon: E-post: Telefon: E-post: Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration Besøksadresse / Office address: Karenslyst Allé 9A, 6. etasje Postadresse / Postal address: Postboks 447 Skøyen, 0213 Oslo Telefon: Fax: Norsk Resirks anlegg på Alnabru Norsk Resirk s plant at Alnabru Besøksadresse / Site address: Verkseier Furulundsvei 33, Alnabru Postadresse / Postal address: Postboks 447 Skøyen, 0213 Oslo Telefon: Norsk Resirks anlegg i Bjerkvik Norsk Resirk s plant in Bjerkvik Besøksadresse / Site address: Nordmoveien Bjerkvik Telefon: Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Telefon: Mobil: E-post: Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: Mobil: E-post: Truls Holth Regnskapssjef Telefon: E-post: Øyvind de Seve Wærnes Økonomikonsulent Telefon: E-post: Tekst, foto og design: Apeland Informasjon. Trykket på resirkulert papir (CyclusOffset 300/150)

2 Pantemerket viser vei Alle som lager drikkevarer i Norge, eller som importerer drikkevarer til Norge, kan melde inn sine produkter i pantesystemet. De betaler inn pant til Norsk Resirk, og merker flaskene og boksene med pantemerker. Tømmes Forbruker drikker opp innholdet i sine flasker og bokser. The consumer drinks the contents of the bottle or can. Ringen er sluttet Canstock laget av gamle bokser, brukes til produksjon av nye bokser som leveres til drikkevareprodusenter og importører. Plastgranulat kan brukes til produksjon av nye flasker, men foreløpig i liten grad flasker til drikkevarer. Aluminium canstock is used to produce new cans, which are supplied to beverage producers and importers. Plastic flakes can be used to make new packaging. Every beverage importer or producer in Norway can include their products in the refundable deposit scheme. Flasker og bokser ut i butikk Flaskene og boksene distribueres til butikker, kiosker og bensinstasjoner med bryggerienes egne biler eller grossistenes egen distribusjon. Panten betales i hvert ledd. Bottles and cans are distributed to shops. The deposit is paid at every stage. Slik fungerer Resirk-systemet Selges med depositum Når flaskene og boksene selges betaler forbrukeren pant som et depositum for at flaskene og boksene skal leveres tilbake. Panten er én krone for bokser og flasker med 0,5 liter eller mindre, og 2,50 for større bokser og flasker. When the bottles and cans are sold, the consumer pays a deposit which is refunded when the empty packaging is returned. Norsk Resirks pantesystem er et samarbeid mellom de som lager, de som importerer og de som selger drikkevarer. Boksene og flaskene kan pantes i over 9000 butikker, kiosker og bensinstasjoner i 3000 panteautomater. Alle som selger bokser eller flasker er forpliktet til å gi pant, selv om de ikke har panteautomat. og pantes Forbruker leverer sine tomme bokser og flasker tilbake i butikken, kiosken eller på bensinstasjonen, og får tilbake panten han betalte ved kjøp. The consumer returns the empty bottles and gets back the deposit. Innhold 4 Innledning / Introduction 7 Bakgrunn / Background 10 Miljø / Environment 14 Produsent / Producer 18 Forbruker / Consumer 24 Innsamling / Collection 28 Drift / Operations 32 Gjenvinning / Recycling 36 Kommunikasjon / Communication 42 Historie / History 45 Økonomi / Economy 49 Styret / Board of Directors 50 Nøkkeltall / Key figures 51 Resirk-systemet / How the system works 53 Administrasjonen / Administration Bokser blir bokser, flasker blir nye flasker Aluminiumsblokker fra smelteverk blir bearbeidet til ny råvare for boksproduksjon: canstock. Plastgranulat av gamle plastflasker brukes til produksjon av nye flasker, blomsterbrett, emballasjefolie og forpakningsbånd. Aluminium is processed into the raw materials for new can production. The plastic flakes are mainly used for flower trays, packaging foils, strapping and new bottles. How the system works Gjenvinnes til råstoff Gjenvinneren renser og sorterer boksene, og smelter om stål og aluminium til råstoff. De gjenvinnbare plastflaskene sorteres, kvernes, renses og tørkes til plastgranulat. The recycler cleans and sorts the cans and melts down the steel and aluminium for reuse. The recyclable plastic bottles are sorted and milled into flakes. Norsk Resirk s refundable deposit scheme is a partnership between producers, importers and sellers of beverages. Bottles and cans can be returned at more than 9,000 shops in 3,000 reverse vending machines. All those who sell bottles and cans are obliged to refund the deposit, even if they do not have a reverse vending machine. Klargjøres for gjenvinning Tomme flasker og bokser leveres på Norsk Resirks anlegg eller hos regionale samarbeidspartnere. Her registreres tomgodset, og bearbeides og klargjøres for gjenvinning. Empty bottles and cans are delivered to Norsk Resirk s facilities or regional partners. The empties are counted, processed and prepared for recycling. Flasker og bokser hentes igjen Tomme flasker og bokser hentes av grossistene, når de leverer varer. Norsk Resirk sørger for henting av tomgods der grossistene ikke henter. Wholesalers collect empty bottles and cans when they make their deliveries. Verdifullt tomgods Butikken, kiosken eller bensinstasjonen får inn tomgodset enten gjennom panteautomat eller over disken. Den panten de utbetaler til forbruker, får de tilbake igjen fra Norsk Resirk. Norsk Resirk repays the deposit that the shops refund to the consumer.

3 Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare plastflasker. I 2006, selskapets åttende driftsår, ble 92 prosent av alle bokser og 82 prosent av alle flasker samlet inn og gjenvunnet. Norsk Resirk operates a refundable deposit system for cans and non-refillable plastic bottles in Norway. In 2006, the company s eighth year in operation, 92 percent of all cans and 82 percent of all bottles were collected and recycled.

4 Innledning Introduction Resirk-sjef Jarle Grytli skal gjøre panting enklere for folk på farten. Panteautomater på bensinstasjonene og flere returcontainere i hyttefelt er noe av det vi får se i Enklere å pante Jeg tror vi får se enda mer mineralvann i gjenvinnbar emballasje. Jarle Grytli, adm. direktør, Norsk Resirk Hva er du mest fornøyd med å ha oppnådd i 2006? Forbruket av bokser økte med 23 prosent, og plastflasker økte med 40 prosent. Rekordveksten viser at disse emballasjetypene har befestet sin plass i drikkevaremarkedet. Det er et klart signal om at Resirksystemet fungerer og har bidratt til verdiskapning for våre eiere, samtidig som enda mer emballasje gjenvinnes til miljøets beste. Andre begivenheter? Åpningen av mottaksanlegget i Bjerkvik var en milepæl i vår strategi om å ta mer kontroll over egen verdikjede. Dette vil gjøre oss til en enda mer miljø- og kostnadseffektiv organisasjon. Vi er i gang med planene om et tilsvarende anlegg i Trondheim, som vi håper å kunne åpne våren Ellers er jeg stolt av reklamekampanjen vår med Odd Børretzen og «Ravi» som ble kjørt bredt gjennom sommeren. Hvordan påvirket den varme sommeren pantingen? Forbruket av drikkevarer på boks og plastflaske økte voldsomt, særlig blant folk på farten. Det tar tid før alt som sendes ut fra bryggeriene og importørene, faktisk blir konsumert og pantet. Vi kan kalle det en naturlig forsinkelse i verdikjeden. Samtidig kom det mange nye produkter som skal innarbeides i folks pantevaner. Derfor ble det en stagnasjon i returandelen. Hva er den største utfordringen i 2007? Vi skal fortsette å arbeide for høye returandeler. Det gjør vi først og fremst ved å tilpasse systemet enda bedre til et forbruksmønster der folk konsumerer stadig mer drikke «på farten». Sterkere tilstedeværelse

5 Innledning Introduction Bakgrunn Background English summary 6 Easier to recycle Resirk CEO Jarle Grytli wants to make it easier for people on the go to recycle bottles and cans. In 2007, you can expect to find reverse vending machines at petrol stations and return bins in recreational cabin areas. What achievement pleased you the most in 2006? The total use of cans rose 23 percent, and plastic bottles 40 percent. This record increase shows that these kinds of packaging have secured their place in the beverage market. It s a clear sign that the Resirk system is working and helping create value for our owners. As more and more packaging is recycled, the other winner is of course the environment. Øl i flest bokser, vann i flest flasker Alle importører og produsenter som vil selge drikkevarer på boks eller gjenvinnbare plastflasker med redusert miljøavgift, må være medlem av Resirk. Emballasjen merkes med Resirks pantemerke, som er forbrukernes kvittering på innbetalt pant og en garanti for gjenvinning. I 2006 ble det solgt 275,3 millioner bokser og 88,5 millioner plastflasker med pantemerke. Det er en økning på 23 prosent bokser og 40 prosent flasker fra De aller fleste boksene var fylt med øl, mens vann var å finne på flest flasker. Økningen viser at forbrukeren foretrekker produkter på gjenvinnbar emballasje, til tross for at grunnavgiften fortsatt gir prisforskjell. 7 på bensinstasjoner, festivaler, marinaer og hyttefelt er noe av det vi kan vente oss. Samtidig vil vi samarbeide med produsenter, importører og handel om å få markedsført pantemerket enda sterkere. I tillegg vurderes det å innføre panteordning på Svalbard, og her deltar selvsagt Resirk. Dette vil gi både direkte og symbolsk effekt i Polaråret Hva slags nye produkter får vi se med pantemerke? Jeg tror vi får se enda mer mineralvann i gjenvinnbar emballasje. En del produktgrupper på plastflasker, som melk og matolje, er ikke aktuelle for Resirksystemet slik det fungerer i dag. Dette skyldes både praktiske, økonomiske og miljømessige hensyn. Hva med det indre liv i Norsk Resirk? Jeg synes vi har et veldig godt samspill mellom administrasjonen, styret og eierne. I fjor gjennomførte vi flere styremøter ute hos aktørene, og vi hadde en styrebefaring til det nye anlegget i Bjerkvik. Da får vi anledning til å bli kjent på en måte som betyr svært mye for samarbeidet. Anything else? The opening of the receiving plant in Bjerkvik was a milestone in our strategy to have more control over our own value chain. The plant will make us even more efficient at helping the environment and cutting costs. We ve started planning a similar plant in Trondheim, which we hope to open in the spring of I am also proud of our advertising campaign with Odd Børretzen and Ravi, which was everywhere in the media last summer. How did the hot summer affect returns? Consumption of beverages in cans and plastic bottles shot up dramatically, especially for people who were out and about. There s a natural delay between when producers and importers send out their products and when they re actually consumed and returned for the deposit. There were also many new products that had to be incorporated into people s recycling habits. That s why the return rate stagnated. What is the biggest challenge for 2007? We will keep working for a higher return rate. We ll do it first and foremost by adapting our system even more to a consumption pattern in which people drink more and more of their beverages on the run. We can expect a stronger presence at petrol stations, festivals, marinas and holiday cabin areas. At the same time, we ll work with producers, importers and retailers to market the deposit symbol even more aggressively. In addition, a refundable deposit system is under consideration up in the Svalbard archipelago, and Resirk is taking part. In the Polar Year of 2007, this will have both direct and symbolic effects. What new products will carry the deposit symbol? I think we ll see even more soft drinks and water in nonrefillable bottles. Some product groups, like milk and food oils, are not of current interest for the Resirk system. This is due to practical, economical and environmental considerations. What about the inner life of Norsk Resirk? I think the interaction between the administration, board and owners is very good. In the past year we had several board meetings out among our stakeholders, and the board visited the new plant at Bjerkvik. Activities like that help us get to know each another in a way that means a lot for the enterprise. Cans of beer, bottles of water Any importer or producer that wishes to sell beverages in cans or non-refillable plastic bottles with a reduced environmental levy must be a member of Norsk Resirk. A deposit symbol printed on the packaging is the consumer s receipt that a deposit has been paid. It is also a guarantee that the packaging will be recycled. In 2006, million cans and 88.5 million plastic bottles with a deposit symbol were sold in Norway. This is an increase of 23 percent for cans and 40 percent for bottles compared to Most of the cans were filled with beer, whilst most of the bottles contained water. The increase in sales shows that most consumers prefer products in recyclable packaging, despite a price difference due to the basic levy. Returandeler / Return rates % 50% 84% 58% 89% Boksreturen inkluderer tre-fire prosent som ble levert i iglosystemet for metallemballasje. 68% 91% 77% 92% 78% 92% 80% 93% 82% % The figure for cans includes 3-4% returned via neighbourhood collection containers for metal packaging.

6 Bakgrunn Background Bakgrunn Background 8 9 Slik synker avgiften når returandelen øker (2007-tall) The levy decreases as the return rate increases (2007 numbers) Miljøvennlig og lønnsom gjenvinning 5,- Bokser kr 5,57 kr 3,74 Miljøavgiften på bokser (kr 4,62) gir sammen med grunnavgiften (kr 0,95) en samlet avgift på kr 5,57 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25%. Miljøavgiften på gjenvinnbare flasker (kr 2,79) gir sammen med grunnavgiften (kr 0,95) en samlet avgift på kr 3,74 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25% Norsk Resirk er opprettet av drikkevareindustrien og handelen for å utvikle og drive et effektivt pante- og gjenvinningssystem for aluminiumsbokser, stålbokser og gjenvinnbare flasker i PET-plast. Bakgrunnen er det norske avgiftssystemet for drikkevareemballasje, som belønner systemer med høy returandel. Bokser og gjenvinnbare flasker er belagt med en miljøavgift som reduseres i takt med returandelen. Avgift, kr 4,- 3,- 2,- PET Flasker kr 1,45 Godkjent returandel på 82% gir en samlet avgift på bare kr 1,45 for gjenvinnbare flasker i Resirk-systemet. kr 1,31 Godkjent returandel på 92% gir en samlet avgift på bare kr 1,31 for bokser i Resirk-systemet. I 2006 kunne produsenter, handel og forbrukere glede seg over 92 prosent reduksjon i miljøavgiften på boks og 82 prosent reduksjon i miljøavgiften på gjenvinnbare plastflasker. Dermed førte pantesystemet til at forbrukerne sparte over en milliard kroner i miljøavgifter. Recycling that s eco-friendly and profitable 1,- Norsk Resirk was set up by the beverage industry and retail trade to develop and operate an efficient return and recycling system for aluminium and steel cans, and non-refillable bottles made from PET plastic. The move was prompted by the Norwegian regime of levies on beverage packaging, which rewards systems with a high level of return. Cans and non-refillable bottles incur an environmental levy, the size of which falls in line with the percentage of packaging returned. kr 0,95 Grunnavgift for gjenvinnbar drikkevareemballasje er kr 0,95. In 2006 producers, retailers and consumers could congratulate themselves with a 92 per cent reduction in the environmental levy on cans and an 82 per cent reduction on non-refillable plastic bottles. The refundable deposit system thereby saved Norwegian consumers over NOK 1 billion in environmental levies. 25 Returandel % Fra 25% til 95% retur reduseres miljøavgiften med like mange prosent. Ved 95% retur bortfaller miljøavgiften.

7 Miljø Environment Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) mener vi har et utmerket system for gjenvinning av drikkevareemballasje i Norge. Hun hilser nye produkter med pantemerke velkommen. 10 Roser pantesystemet Pantemerket minner oss på at tomgodset faktisk er en verdifull ressurs. Helen Bjørnøy, miljøvernminister Pantesystemet for gjenvinnbare bokser og plastflasker har på få år oppnådd høy returandel. Er du fornøyd med resultatene? Vi skal huske på at for flasker som brukes om igjen, var returandelen i 2005 på 98 prosent. Så her er det mye å gå på for engangsemballasje. For de typene av engangsemballasje som tidligere ikke ble samlet inn i det hele tatt, er imidlertid returgradene positive. Mange andre land har valgt kildesortering i containere i stedet for pantesystem. Synes du vi har et hensiktsmessig system i Norge? Jeg synes vi har et utmerket opplegg for å få samlet inn brukt drikkevareemballasje. Flere land vurderer nå innføring av panteog returordninger som ligner på vårt eget. Her er vi langt framme internasjonalt, og jeg ser ingen grunn til å endre dette. Det kan kanskje finnes enklere ordninger enn den norske, men ingen gir like høy returandel som vår, og jeg tror heller ikke de er rimeligere totalt sett. Hva synes du om at stadig flere produkter får pantemerke blant annet saftflasker, julegløgg, iste og sportsdrikker? Pantemerke er lurt. Vi vet alle hvor enkelt det er å slurve litt, at tomgodset faller i søpla sammen med det andre avfallet. Pantemerket minner oss på at tomgodset faktisk er en verdifull ressurs, og bidrar til sikre en høy returandel. Så her er det bare å stå på. Jeg skulle gjerne sett enda mer emballasje med pantemerke.

8 Miljø Environment 12 Norsk Resirk er spesielt opptatt av å gjøre det enkelt å pante der folk tilbringer feriene sine. Har du selv god erfaring med panting på bensinstasjoner, kiosker og marinaer? Ja, der er du inne på noe. Det er vel kanskje vanskelig for små kiosker å skulle ta imot de mengdene med tomgods, med alt det som går med om sommeren av brus og annet forfriskende. Men det er sikkert mange som kunne vært flinkere, og vi politikere og bransjen kunne kanskje også lagt bedre til rette? Poenget må jo være å finne en vri på ordningene som passer også i den hektiske feriesesongen. Dersom det er noe vi fra myndighetene kan bidra med her må dere si fra, så kan jeg love at vi skal se nærmere på saken. English summary Praising the deposit system Minister of the Environment Helen Bjørnøy (Socialist Left Party) believes we have an excellent refundable deposit system in Norway. New products bearing the deposit symbol are always welcome, she says. The deposit system has reached a high return rate in a few years time. Are you happy with the results? We have to remember that for refillable bottles, the return rate was 98 percent in So we still have a long way to go when it comes to non-refillable packaging. But for the kinds of non-refillable packaging that weren t collected at all earlier, the return rates are positive. Other countries have chosen sorting by container instead of a refundable deposit system. Do you think Norway has the right kind of system? I think we have an excellent system when it comes to gathering used beverage containers. Several countries are now considering introducing a similar refund and recycle system. Internationally we re way ahead, and I see no reason to change that. There may be systems that are easier to use than Norway s, but none with as high a return rate. How do you feel about the fact that more and more products come with a deposit symbol like juice bottles, ice tea and sports drinks? A deposit symbol is smart. We all know how easy it is to be a bit lazy, and put empties in the garbage with everything else. The deposit symbol reminds us that empties are in fact a valuable resource, and it helps ensure a high return rate. We just have to stick with it. I would like to see even more packaging with the deposit symbol. Bokser og flasker fordelt på produktgrupper Cans and bottles by product group Energidrikk Energy drinks 3.8 % Mineralvann Carbonated soft drinks 11.1 % FAB Flavoured Alcoholic Beverages 3.1 % Annet / Other 0.2 % Bokser Cans Øl / Beer 81.9 % Mineralvann / Carbonated soft drinks 11.1 % Energidrikk / Energy drinks 3.8 % FAB / Flavoured Alcoholic Beverages 3.1 % Annet / Other 0.2 % Norsk Resirk is committed to making it easier for people to return bottles and cans where they spend their holidays. Have you had the experience of returning bottles or cans at a petrol station, kiosk or marina? There you have a point. It might be difficult for small kiosks to accept large numbers of empties, especially in the summertime, with all the soda and other refreshments that people drink. But I m sure there are some places that could improve, and maybe we politicians and the industry could make it easier? There must be a way to tweak the system so it also works in the hectic holiday season. If there s anything the authorities can contribute in this regard, please say so. I promise we will look into it. Mineralvann / Carbonated soft drinks 2.9 % Energidrikk / Energy drinks 8.0 % Vann / Water 56.4 % Saft og juice / Squash and juice 23.6 % Øl / Beer 81.9 % PET-flasker PET bottles Annet Other 8.9 % Øl / Beer 0.1 % Mineralvann Carbonated soft drinks 2.9 % Energidrikk Energy drinks 8.0 % Annet / Other 8.9 % Øl / Beer 0.1 % Saft og juice Squash and juice 23.6 % Vann / Water 56.4 %

9 Produsent Producer Flaskevann er blitt en storslager blant nordmenn. I Resirk-systemet økte vann med hele 107 prosent i Folk er mer bevisste på de helsemessige sidene av drikkeforbruket. Anne Fotland Pedersen, produktsjef i Hansa Borg Bryggerier AS 15 Oversvømmes av flaskevann Tendensen bekreftes av bryggeriene. Olden fra Hansa Borg Bryggerier økte med 60 prosent i 2006, mens Imsdal fra Ringnes økte med 30 prosent. Det er spesielt aldersgruppen år som sverger til flaskevann. Her foretrekker halvparten vann fra flaske fremfor vann fra springen, ifølge en undersøkelse InFact har gjort for Hansa Borg. Mer spennende Vi skal ikke se bort fra at de mange nye vannproduktene på markedet kan ta noe av æren for det økte vannsalget. Olden Dråpe var først ute med en serie smakssatt vann. Dette er mer spennende og har gjort det mer legitimt å velge vann på flaske fremfor vann fra springen, sier produktsjef Anne Fotland Pedersen i Hansa Borg Bryggerier. Seks av ti nordmenn mener at en viktig årsak til at folk velger vann framfor brus, er at vann er sunnere. De unge er aller mest opptatt av dette, framgår det av en undersøkelsen. Trodde vi var gærne Også Ringnes har merket en kraftig salgsvekst for sine vannprodukter. Vi så helsetrenden i markedet tidlig, og har jobbet bevisst med å kunne tilby gode produkter som alternativer til sukkerholdig brus, forteller kommunikasjonsmedarbeider Bjørn Thorvaldsen i Ringnes. Det var ingen selvfølge at folk skulle kjøpe vann på flaske i starten. Da vi lanserte Imsdal til OL på Lillehammer i 1994, trodde folk vi var gærne, minnes Thorvaldsen. Imsdal finnes i dag i smaksvariantene pære/ ingefær, solbær og sjasmin. Thorvaldsen lover at flere smaker er på vei.

10 Produsent Producer Produsent Producer English summary 16 A flood of bottled water Bottled water is a major hit amongst Norwegians. In the Resirk system, water sales grew by 107 percent in The trend is confirmed by Norwegian breweries, whose bottled water has become big business. Olden water from Hansa Borg Breweries had a 60-percent increase in 2006, while Imsdal water from Ringnes had a 30-percent increase. People aged 15 to 24 swear by bottled water. Half of them prefer bottled water to tap water, according to a survey that InFact conducted for Hansa Borg. Medlemmer av Norsk Resirk får avgiftsrabatt Produsenter og importører som melder seg inn i Resirk-systemet får delta i en godkjent returordning for bokser og plastflasker. Dette gir lavere miljøavgift på emballasjen. Bare de siste årene er miljøavgiften gått ned med flere kroner, grunnet de gode returresultatene. 17 Brus går tilbake I undersøkelsen fra Hansa Borg svarer én av tre unge at de helst ikke vil bli sett med en brusflaske i hånda. Det er blitt litt flaut å drikke brus. Volumet av sukkerholdig brus har gått tilbake, og det kan jo tyde på at folk er mer bevisst den helsemessige siden av drikkeforbruket, sier Anne Fotland Pedersen. Når det gjelder nye produkter, viser den internasjonale trenden at helsemessige produkttilsetninger som vitaminer og fiber gjør det bra på markedet. Men det er ikke nødvendigvis alt fra utlandet som blir like godt mottatt her i Norge. Fotland Pedersen tror tilbudet av smaksvarianter kommer til å være stabilt en tid fremover, og at salgsveksten vil flate noe ut. Men hun lar seg gjerne overraske. More exciting It could be that the introduction of many new water products on the market is what s been driving the sales increase, says Anne Fotland Pedersen, product manager at Hansa Borg Breweries. Olden Dråpe was the first up, with a flavoured water series. It added excitement to water and has made it more legitimate to order bottled instead of tap water. Six of 10 Norwegians think an important reason people choose water over soft drinks is that water is healthier. Young people are the most health conscious in their drink choices, according to one survey. Thought we were crazy Ringnes, too, has noticed strong sales growth in water products. We saw the health trend in the market quite early, and have worked deliberately to provide good alternatives to sugary soft drinks, says Bjørn Thorvaldsen, a Ringnes spokesman. No one was sure shoppers would buy bottled water, though. People thought we were crazy when we launched Imsdal at the Lillehammer Olympics in 1994, Thorvaldsen recalls. Today, Imsdal can be bought in pear/ginger, black currant and jasmine flavours. And Thorvaldsen promises that more flavours are in the pipeline. Soda declines In the Hansa Borg survey, one in three youths said they would rather not be seen with a bottle of soda. Drinking soda has become a bit of an embarrassment. The sales volume of soft drinks containing sugar has declined, which could mean people are more aware of the health-related aspects of what they drink, says Anne Fotland Pedersen. With regard to new products, health additives like vitamins and fibre are doing well in international markets. But not everything from abroad is well received in Norway. Fotland Pedersen believes that the menu of available flavours will remain stable for a while, and that sales growth will flatten out somewhat. She won t mind being surprised, though. Gjenvinnbare produkter som skal inn i returordningen, må registreres hos Resirk senest seks uker før lansering på det norske markedet. Dette foregår enkelt, ved at en fyller ut et skjema og sender inn emballasjeprøver. Når produktet er godkjent, har en rett til å bruke Resirks pantemerke. Innmeldingsprosedyren er beskrevet trinn for trinn på Materiell kan også bestilles fra Norsk Resirk på telefon When producers and importers register with the Resirk system, they join an approved deposit-and-return scheme for cans and plastic bottles. This results in lower environmental levies on the beverage containers. The environmental levy has been reduced by several kroner in recent years due to the high rate of return. To be included in the Resirk system, recyclable products must be registered at Resirk no less than six weeks before they are to be released in the Norwegian market. Registration involves completing a form and providing Norsk Resirk with examples of the packaging in question. The right to use Resirk deposit symbols follows upon product approval. The registration procedure is described step by step at Printed material can be ordered from Norsk Resirk at Produsenter og importører som er medlem av Norsk Resirk: Producers and importers who are members of Norsk Resirk: Alam import Best Kjøttprodukter Bergen Havnelager AS BK-Trading Scandinavia AB Cembo Production DA Coca Cola Drikker AS Eira Import AS Fema Foods AS Grans Bryggeri AS Hansa Borg Bryggerier ASA Harboe Norge AS (tidl. Moss Bjørnebryggeri AS) Haugen-Gruppen AS Heijden Sport Næringsprodukter AS HGL Hanson Gourmet Line AS ICA NORGE AS Interbev AS Jensen & Co. AS Lerum Fabrikker AS Lervik Aktiebryggeri AS Lesax Trading AS Lidl Norge NUF Macks Ølbryggeri AS Majavatn Kildevann AS Matmegleren Middelthon Engros AS Nils Karlsen Agentur Nordic Beverage Company AB Nordic Sports Norsk Vinsalg AS Northern Fields AS Norwegian Water Group Corp. AS Novartis Norge AS Oskar Sylte Mineralvannsfabrikk AS P.Ltz. Aass A/S Panther Trading Norge AS Prof. Scandinavia Redlight Beer Norge AS Ringnes AS Røra Fabrikker AS Sara Lee Household & Body Care Norge AS Sports Nutrition AS Spritcompagniet AS Stabburet AS Stordalens Mineralvannsfabrikk AS Strag AS Synnøve Finden ASA Telemark Kildevann AS Terje Høili AS Trio Bryggeri UNIL AS Utla Kjeldevatn AS Vectura AS Vinhuset Engros AS Voss of Norway ASA Ajour per mars 2007 Up to date as of March 2007

11 Forbruker Consumer Nordmenn kommer stadig oftere hjem fra utlandet med tollfrie ølbokser og svenske colabrett i bagasjen. Svært mye av dette aksepteres i panteautomatene, selv om en ikke får pantepenger tilbake Fri innvandring i panteautomatene I fjor ble hele ni millioner «fremmedbokser» samlet inn i Resirksystemet og gjenvunnet. Dette er bokser som det ikke er betalt pant for i Norge, og som følgelig ikke gir pant tilbake. Norsk Resirk ønsker likevel å få dem inn i systemet sitt, fordi boksene kan gjenvinnes til nye materialer. Så lenge boksene er registrert med strekkode, størrelse og vekt i Resirk-systemet, vil de også bli godtatt av panteautomatene, forteller logistikksjef Bent Ringvold. Store mengder I dag er hele 1675 ulike fremmedbokser innlemmet i systemet. Ettersom nordmenn reiser stadig mer og lengre hjemmefra, vil det alltid dukke opp bokser som ikke er registrert. Da blir de «spyttet ut» av automaten. Antall bokser uten pantemerke som ble samlet inn og gjenvunnet, økte fra 7,6 millioner i 2005 til hele 9 millioner i Den kraftige økningen skyldes trolig den varme og lange sommeren som gjorde at mange handlet med seg ekstra mye drikkevarer, særlig fra Sverige. Forbrukervennlig Når vi tar oss bryet med å samle inn bokser uten pantemerke, er det fordi vi ønsker å ta vare på miljøet og gjøre det enklere for forbrukerne, sier Ringvold. Når det gjelder gjenvinnbare plastflasker, er det ikke like enkelt. Her må nemlig konturen være registrert sammen med strekkoden, for at automaten skal akseptere flasken. Det blir for tidkrevende og kostbart, sett i forhold til de relativt små mengdene. Like fullt resirkulerte Norsk Resirk i fjor over plastflasker uten pantemerke i 2006.

12 Forbruker Consumer Det skal bli enklere for folk på farten å pante bokser og flasker. I 2006 startet flere bensinstasjoner forsøk med panteautomat i butikken. Tiltaket blir godt mottatt av landeveisfolket. 20 Fyll tanken tøm bilen Panteautomaten oppleves som et bedre alternativ både for kundene og for de ansatte. En intervjuundersøkelse Norsk Resirk har utført på bensinstasjoner og kiosker, viser at mange vegrer seg for å pante på disse stedene. Flertallet føler at det ikke er tilrettelagt for panting her, til tross for at alle som selger bokser og flasker også er pålagt å gi pant. Frittstående automat Nå er det utviklet nye panteautomater som egner seg godt nettopp for bensinstasjoner. Automatene kan plasseres fritt på gulvet og krever verken stor plass eller et eget bakrom for sortering. Det nye tilbudet skal gjøre det mer attraktivt for veifarende å pante. Tidligere tok vi imot tomgods manuelt, noe som medførte rot og mas bak disken. Panteautomaten oppleves som et bedre alternativ både for kundene og for de ansatte, sier nestleder Heidi Andreassen ved Esso i Asker. Foreløpig er det bare et titall bensinstasjoner på Østlandet som har tatt i bruk de nye panteautomatene. Norsk Resirk håper flere vil se fordelene. Samler flasker og bokser i poser Enn så lenge må langtransportsjåfør Tor Arne Liland levere flaskene og boksene sine på gamlemåten ved bensinstasjonene på Helgelandskysten i Nordland. Jeg bruker det mest kjente sorteringssystemet i landet, smiler Liland, og viser frem en hvit plastpose full av tomme brusflasker. Arbeidsplassen hans er veien mellom Trondheim og Sandnessjøen, og kontoret er styrehuset på et vogntog. Liland frakter drikkevarer fra Trondheim nordover, og returgods

13 Forbruker Consumer Forbruk Consumption 22 sørover. Selv om det ikke blir de store mengdene, er det ikke fritt for at han drikker noen flasker brus underveis. Kjøleskap i lastebilen Det kan fort bli en halvliter per tur. Spesielt hvis jeg får en flaske eller to hos bryggeriet, forteller Liland og avslører et hendig lite kjøleskap ved siden av førersetet. Der ligger det både brus og vafler. Langtransportsjåføren samler flaskene og boksene i en plastpose, og panter når den er full. Som oftest blir det gjort på bensinstasjoner underveis. Jeg har aldri blitt møtt med surmuling når jeg kommer med flaskene og boksene mine. Vi som kjører denne ruten fast, kjenner jo de fleste som jobber på stasjonene langs veien, forteller han. ever before, so there will always be cans in the country that aren t registered. These will be spit out by the reverse vending machines. The number of cans lacking a deposit symbol that were collected and recycled increased from 7.6 million in 2005 to 9 million in The long, hot summer in 2006 probably had something to do with it, as holidaymakers brought home more beverages than usual, especially from Sweden. Consumer friendly Despite the effort involved, we accept cans without a deposit symbol because we want to help protect the environment and make things easier for consumers, says Ringvold. But nonrefillable plastic bottles are another matter. Both the physical contour of a bottle and its bar code must be registered in order for Norwegian reverse vending machines to accept it. Considering the relatively few bottles involved, the process has been deemed too costly and time-consuming. Even so, Norsk Resirk did recycle more than 500,000 plastic bottles lacking a deposit symbol in Fill the tank empty the car It will soon be easier for people on the run to return their bottles and cans for deposit. In 2006, several petrol stations installed reverse vending machines on a trial basis. Travellers greatly appreciated the effort. An interview survey conducted by Norsk Resirk at petrol stations and kiosks showed that many people are reluctant to return bottles and cans at such places. Though all businesses that sell canned and bottled drinks are required to accept returns for deposit, most consumers levyl petrol stations and kiosks are not set up to do so. 23 English summary Free immigration via reverse vending machines Increasingly, Norwegians return home from abroad carrying duty-free cans of beer and Swedish cola. Norwegian reverse vending machines accept many of the foreign cans, though no deposit is paid out for them. Last year, almost 9 million such cans were collected and recycled by the Resirk system. Since no deposit had been paid in Norway on the cans, the people turning them in received nothing back. But Norsk Resirk was glad to have the cans in their system, to be recycled into new materials. As long as the cans are registered with bar code, size and weight in the Resirk system, they will be accepted by the reverse vending machines, says logistics manager Bent Ringvold. Large numbers Today, the system accepts 1,675 different types of foreign cans. Norwegians are travelling more often and farther away than Free-standing machines Reverse vending machines have now been developed especially for gas stations. These compact machines can be placed anywhere on the floor, and there s no need to set aside a back room for sorting. For travellers and station owners alike, the machines are a blessing. We used to accept empties manually, which caused mess and stress behind the counter, says Heidi Andreassen, who is second-in-command of an Esso station in Asker. The reverse vending machine is considered a much better alternative, for both customers and employees. For now, only about 10 petrol stations in the Oslo region have started using the new machines. Norsk Resirk hopes others will soon see the advantages. Collecting bottles and cans in bags In the meantime, long-haul lorry driver Tor Arne Liland will have to keep returning bottles and cans the old-fashioned way at petrol stations along the Helgeland coast of mid-norway. I use the best known sorting system in the country, he says with a smile, pointing to a white plastic bag filled with empty bottles. His workplace is the road between Trondheim and Sandnessjøen, and his office is in the cab of his lorry. Liland carries beverages north from Trondheim, and loads of empties back south. Along the way, he has been known to drink a bottle or two of soft drink himself. Refrigerator in the truck I can easily drink a half litre per trip, especially if I get a bottle or two from the bottling plant, says Liland. Then he reveals a handy little refrigerator next to the driver s seat, stocked with soft drinks and waffles. Liland collects empty bottles in a plastic bag, and when it s full he returns them for deposit, usually at petrol stations along the way. No one ever grumbles when I bring in my bottles and cans, he says. We drive this route on a regular basis and know almost everyone working at the stations. Jeg bruker det mest kjente sorteringssystemet i landet. Tor Arne Liland, langtransportsjåfør

14 Innsamling Collection For Gol og Hemsedal Røde Kors er pant fra hyttefolket blitt en viktig inntektskilde. I 2006 fikk lokallaget inn mer enn kroner i tomgods. For pengene har de blant annet kjøpt en brukt ambulanse. Flaskesorteringen er en liten jobb med tanke på inntektene vi får. Knut Karlstad, styremedlem i Gol og Hemsedal Røde Kors Pant blir 25 fjellsikkerhet Norsk Resirk har i samarbeid med Røde Kors Hjelpekorps over hele landet satt ut containere hvor fjellturistene kan donere panten sin. Vi hadde en økning fra 2005 til 2006 på nesten kroner. Mye av det skyldtes at vi satte opp innsamlingsstasjoner ved det nye leilighetskomplekset i Hemsedal, sier «pantesjef» og styremedlem Knut Karlstad i Gol og Hemsedal Røde Kors. Tømmes hver uke I høysesongen tømmer de pantedunkene en gang i uken. Når skibakkene stenger utpå våren, er det nok å tømme hver 14. dag. Med smått og stort har de rundt 30 pantestasjoner som skal tømmes. Det krever en stor innsats fra de frivillige. I fjor brukte vi rundt 900 timer på panteordningen. Da kjørte vi fra Gol til Hemsedal hver søndag for å tømme dunkene. I år har vi fått folk fra Hemsedal til å tømme der. Men vi må likevel være to stykker på hver tømmerunde, for sekkene er ganske tunge, forteller Karlstad. Høyere beredskap Pengene de tjener på panteinnsatsen, brukes til drift av lokallaget. De har både hus, hytte, snøscootere, bil og nå også en brukt ambulanse som skal vedlikeholdes. For pantepengene har de også bygget spesielle tilhengere for å øke beredskapen ved ulykker i fjellet. Vi har til og med ansatt en sekretær i 20 prosent stilling som skal organisere det frivillige arbeidet. Denne sesongen har vi som mål å rekruttere flere til å jobbe med panteordningen, slik at de som har holdt på med dette en stund ikke går lei, sier Karlstad. Han forteller at panteinntektene har

15 Innsamling Collection 26 økt etter at de organiserte arbeidet bedre. Hyppigere tømming av og rydding rundt dunkene gjør at flere tar seg bryet med å bruke dem. Dessuten reduserer det risikoen for at noen forsyner seg av det verdifulle tomgodset. Innendørs sortering Vi har dessverre vært utsatt for både tyveri og hærverk. I begynnelsen var vi plaget med at noen brøt opp dunkene og tømte dem, så vi satte på kjetting. Så begynte de å plukke store mengder med flasker ut av dunkene, så nå har vi montert på lokk som forhindrer det, sier Karlstad. Selve sorteringen har de organisert i et lånt lagerlokale, slik at de slipper å stå ute i allslags vær. Der oppbevarer de sekker, kasser og brett, og der blir ukurante flasker sortert ut. Det er heller ikke fritt for at noen bruker pantedunkene til søppeltømming. Men det å sortere ut søppel mener Knut Karlstad er en lav pris å betale for den inntekten de tross alt får fra dunkene. English summary Deposits help fund mountain safety Deposits donated by cottage dwellers on holiday have become vital income for the Gol and Hemsedal Red Cross. The deposits totalled more than NOK 220,000 in Some of the money has gone to buy a used ambulance. In collaboration with the Norwegian Red Cross Search and Rescue Corps, Norsk Resirk has placed bins across the country so that skiers and other mountain tourists can donate recyclable drink containers. From 2005 to 2006 we had an increase of almost NOK 60,000, says Knut Karlstad, a board member and the deposit CEO of the Gol and Hemsedal Red Cross. A lot of it came from the return stations we set up at the new apartment complex in Hemsedal. Emptied every week In the winter tourist season, the big plastic return bins are emptied once a week. After the ski slopes close, every other week is enough. Between Gol and Hemsedal there are some 30 return stations. Emptying them requires a big effort by volunteers. Last year we used around 900 hours on the return system, says Karlstad. We drove from Gol to Hemsedal every Sunday to empty the bins. This year we managed to get people from Hemsedal to empty the stations there. But we still need two people for every round, because the bags are quite heavy. A higher state of readiness The money collected helps by the local team of Red Cross volunteers. They use it to maintain a house, a cabin, snow scooters, a car and now a used ambulance. They have also built special trailer units to improve their readiness to respond to accidents in the mountains. We have even hired a secretary in a 20-percent position to organize volunteer work, says Karlstad. One goal this season is to recruit more volunteers to work with the return system, so the ones who ve been at it for a while won t get tired of doing it. He says better organizing has resulted in more deposit income. Emptying the bins more frequently and cleaning up around them have made the bins more appealing to use. Such attentions also reduce the risk of someone helping themselves to the valuable empties. 27 Indoor sorting Unfortunately, we have experienced both theft and vandalism, Karlstad reports. In the beginning, some of the bins were broken into and emptied, so we put chains on them. Then someone started picking out lots of the bottles and cans, so now we ve installed special covers to prevent this. The sorting itself is organized in a borrowed storage locale, so volunteers don t have to work outside in harsh weather. They keep their bags, boxes and trays there, and that s also where they sort out unwanted bottles. Some people, it seems, use the return bins to empty their trash. But according to Knut Karlstad, removing a bit of garbage is a small price to pay for the income produced.

16 Drift Operations Det andre driftsanlegget Norsk Resirk valgte å starte opp selv, ble lagt til Bjerkvik, lengst nord i Nordland. De tre ansatte har alle bakgrunn fra Forsvaret. 28 Forsvarer pant i Nord-Norge Dette er et logistikkmessig knutepunkt i Nord-Norge. Ole-Rolf Dahlberg, driftsleder, Norsk Resirk Ole-Rolf Dahlberg, Jan Ivar Rasmussen og Ole Petter Vassbakk var ansatt ved Forsvaret i Bjerkvik. I desember 2005 ble de ofre for nedskjæringer. Men allerede i januar året etter var de på plass i nye jobber ved Norsk Resirks nye driftsanlegg i Narvik kommune. Knutepunkt i nord Vi startet oppbyggingen i januar 2006, men den formelle åpningen var 20. mars, forteller driftsleder Ole-Rolf Dahlberg. Sammen med Jan Ivar Rasmussen og Ole Petter Vassbakk driver han anlegget midt i Nord-Norge, i bygda der E6 møter E10. Dette er et logistikkmessig knutepunkt i Nord-Norge, det meste av langtransport nord for Saltfjellet går gjennom Bjerkvik. Derfor valgte Norsk Resirk å legge anlegget her, sier Dahlberg. Tidligere drev Coop i Tromsø denne tjenesten for Norsk Resirk. Døgnåpent anlegg Alt av bokser og plastflasker med pantemerke fra butikker nord for Saltfjellet (Bodø), ender til slutt i Bjerkvik. Der tar de imot opptil seks vogntog i uken, i tillegg til en rekke drop-off-leveringer. Dette utgjør 8-10 prosent av returen på landsbasis. Når boksene og flaskene er ferdig presset, sendes de via Norsk Resirks anlegg på Alnabru utenfor Oslo. Derfra skipes boksene til England og flaskene til Danmark, hvor de blir gjenvunnet til nytt råstoff. Vi ligger kloss oppi E6 og har satset på å være tilgjengelige slik at minst mulig av sjåførenes tid går bort i venting. Derfor har vi installert en telefonlås på døren, slik at sjåførene kan åpne den med mobiltelefonen sin

17 Drift Operations Drift Operations 30 uansett når på døgnet de er forbi, forteller Dahlberg. Sikkerhet i høysetet Vogntogene losser tomgodset i pappesker eller plastsekker, alt etter hva slags automat de forskjellige butikkene bruker. Også hjelpekorpsene i området kommer med sine innsamlede flasker og bokser. Pressa tar opptil bokser i slengen. Ved hjelp av 100 tonn blir de presset sammen til en klump på 300 kilo. Da sier det seg selv at vi må være nøye med sikkerheten, sier Dahlberg. I løpet av året får anlegget et system hvor de ansatte har en databrikke på seg når de arbeider. Dersom et uhell skulle skje, stopper anlegget automatisk. English summary Defending the deposit system in North Norway Ole-Rolf Dahlberg, Jan Ivar Rasmussen and Ole Petter Vassbakk all used to work for the Norwegian Armed Forces. In December 2005 they were laid off, but in short order they had new jobs at Norsk Resirk s new plant at Bjerkvik in the municipality of Narvik. Junction in the north Logistically, this is a key junction in North Norway, because most long-distance transport north of Saltfjellet goes through Bjerkvik, operating manager Ole-Rolf Dahlberg says. Safety first The press can take up to 23,000 cans at once, and presses them into a block weighing 300 kg, Dahlberg says. It goes without saying that we have to be strict about safety. Soon, employees will wear a data chip when working, so if an accident should occur the machine will shut down automatically. Driftsanlegget på Alnabru i Oslo er hjertet i Resirk-systemet. Hit kommer bokser og PETflasker fra hele Østlandet. Pantesentralen English summary Recycling The facility at Alnabru in Oslo is the heart of the Resirk system. It is where shop owners and wholesalers from all over eastern Norway send their empty cans and PET bottles. It s also where the returned empties are weighed and compressed into huge bundles for recycling. Good weather means more work for the team at Alnabru. In the summer, consumers down more beverages from cans and plastic bottles than they do in the winter. In the high season, the facility produces up to 450 bundles a week. Each bundle weighs kg and represents seven or eight lorry loads of loose bottles or cans. The first lorries with returned empties start rolling in around 8 a.m. Some empties are packed in sacks, others in huge bins. Everything is fed into the increasingly automated processing plant. The plant also takes in canned products that have passed their sell-by date and must be destroyed. Her blir alt veid inn, komprimert til svære bunter og klargjort for gjenvinning. Pent vær betyr mer arbeid for gjengen på Alnabru. Om sommeren konsumerer vi nemlig langt mer drikkevarer på boks og plastflasker enn i vinterhalvåret. I høysesongen produserer driftsanlegget opp mot 450 bunter i uka. Hver bunt veier kilo. Det tilsvarer syv-åtte lastebillass. Tomgodsmottak De første lassene med tomgods ruller inn i åttetiden. Noe kommer i sekker, annet kommer i svære containere. Alt mates inn i det automatiske prosesseringsanlegget. Bokser og PET-flasker komprimeres til slutt i store bunter og klargjøres for reisen mot et nytt liv hos henholdsvis Novelis i England og Expladan i Danmark. Driftsanlegget får også inn store mengder produkter som er gått ut på dato og skal destrueres. Penger i pant Det er ikke bare tom emballasje som havner på Alnabru. Iblant dukker det opp både lommebøker og mobiltelefoner, som kanskje ramler ut av lommene på butikkansatte idet de skal snøre igjen pantesekken. Vi prøver alltid å finne eieren, forsikrer Trond Ivar Hansen. Driftsanlegget på Alnabru i Oslo. Fra venstre: Jeanette Gulbrandsen, May Christin Jakobsen, Tor Åge Olsen, John Øystein Sollie, Trond Ivar Hansen, Magne Huset og Lill Jeanette Olsen styrer driftsanlegget på Alnabru.

18 Gjenvinning Recycling Bokser blir til nye bokser og plastflasker til nye plastprodukter. Norsk Resirk garanterer at alt som pantes også gjenvinnes til beste for miljøet. Et evig 33 kretsløp Fordelen ved gjenvinning av aluminium er at det kun krever en brøkdel av den energien som går med ved utvinning av nytt råstoff. Aluminium kan dessuten gjenvinnes i det uendelige uten at egenskapene svekkes. Like miljøvennlig Forskningsresultater både fra NTNU, Stiftelsen Østfoldforskning og Transportøkonomisk Institutt viser at Resirk-systemet er like miljøvennlig som det tradisjonelle ombrukssystemet. Norsk Resirk har mottaksanlegg i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bjerkvik (Narvik). Hit kommer bokser og flasker etter å ha blitt pantet. Tomgodset sorteres, komprimeres og veies, før det sendes videre til gjenvinning. Bokser til England Boksene havner hos Novelis i England. Det internasjonale selskapet resirkulerer årlig over 35 milliarder tombokser. Lagt etter hverandre ville de strukket seg 100 ganger rundt jordkloden! Til Novelis fabrikk i Warrington kommer aluminiumsbokser fra hele Europa. Først blir urenheter sortert ut og kvaliteten kontrollert, før de smeltes om ved grader. Av den flytende massen støpes digre aluminiumsblokker som sendes til fabrikker som produserer nye bokser. Plast til Danmark Plastflasker med pantemerke havner hos Expladan i Danmark en times kjøring utenfor København. Her blir flaskene sortert og vasket, før de kvernes opp og gjenvinnes til plastgranulat. Granulatet selges videre Expladan har utnyttet brukt plast som ressurs i nærmere 40 år. Steen Birkdal, daglig leder i Expladan

19 Gjenvinning Recycling til produsenter av plastemballasje. Expladan har i nærmere 40 år utnyttet brukt plast som ressurs, og gjenvinner årlig nærmere tonn plastemballasje. English summary An eternal circulation Cans become new cans and plastic bottles become new plastic products. Norsk Resirk guarantees that all returned cans and bottles are recycled for the good of the environment. Boksene som pantes i Norge, havner hos Novelis i England. Det internasjonale selskapet resirkulerer årlig over 35 milliarder tombokser. Lagt etter hverandre ville de strukket seg 100 ganger rundt jordkloden. 34 The advantage of recycling aluminium is that it requires only a fraction of the energy that would be used to extract more raw materials from nature. Moreover, aluminium can be recycled over and over again without losing quality. Environmentally friendly Research by respected institutions has shown that the Resirk system is just as environmentally friendly as the traditional re-use system. Norsk Resirk has intake facilities in Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim and Bjerkvik (Narvik). Cans and bottles are brought there after being returned by consumers. They are sorted, compressed and weighed before they are sent off for recycling. Cans to England The cans end up at Novelis in England. This international company recycles over 35 billion cans a year. If you laid them top to bottom, they would circle the earth 100 times. Aluminium cans from all over the world arrive at Novelis factory in Warrington. After the impurities are removed and the quality controlled, the cans are melted at degrees. The liquid aluminium is moulded into giant blocks and sent to factories that produce new cans. Plastic to Denmark Plastic bottles bearing the deposit symbol end up at Expladan in Denmark, an hour s drive outside Copenhagen. There the bottles are sorted and cleaned before being chopped up and transformed into plastic granules. The granules are sold to producers of plastic packaging. Expladan has been exploiting used plastic as a resource for almost 40 years, recycling almost 12,000 tonnes of plastic packaging a year. 35

20 Kommunikasjon Communication Norsk Resirks SommerPANTrulje reiste i 2006 både til lands, til vanns og i lufta. I tillegg var Odd Børretzen og Ravi synlig til stede i alle reklamekanaler så vel som i «gullrekka» på NRK. Synlig i alle elementer 37 For første gang gikk Norsk Resirk til værs. I samarbeid med erfarne piloter fra Oslo Ballongklubb, kunne SommerPANTruljen tilby små og store en tur opp i det blå. Dette skjedde under campingturneen på Østlandet i juli. Pantebilen var ute med leker og konkurranser, mens båten «Panter n» gikk langs kysten og samlet inn tomgods fra båtfolket. I tillegg til at vi kommer i direkte kontakt med feriefolket på denne måten, får vi også bred medieomtale. Flere journalister var med opp i ballongen. Slik når vi ut med pantebudskapet i en periode med svært høyt forbruk av drikkevarer, fastslår Synnøve Castillano i Norsk Resirk. Ringvirkninger Samtidig var det premiere på Resirks nye reklamefilm, der Odd Børretzen og Ivar «Ravi» Johansen er på pantetur i landlige omgivelser. De to gikk igjen i radioreklame og trykte annonser og tapetserte nærmest kongeriket med boards hele sommeren. Samarbeidet mellom de to kjente artistene ble behørig omtalt med dobbeltsider både i VG og Aftenposten, mens nyordet «pantegubber» dukket opp i selveste «Nytt på nytt» på NRK. Høytider og ferier I 2006 som tidligere år har Resirk konsentrert sine markedstiltak rundt høytider og ferier. Dette fordi forbruket av drikkevarer er ekstra høyt i disse periodene, og mange reiser bort fra sine hjemlige pantevaner. Ved siden av annonsering i ukeblader, aviser og på radio, har Resirk samarbeidet med Røde Kors hjelpekorps om utplassering av containere for bokser og flasker i hytteområdene (se egen sak side 24). Satser på ungdom Norsk Resirk sponset Norsk forbund for stein, saks, papir (SSP) under slagordet «Like enkelt som å pante». Dette var et tiltak for å komme i direkte kontakt med ungdom. SSP arrangerte turneringer på studentpuber i 11 byer, som ble avsluttet med NM i Oslo. De beste fikk forsvare Norges ære under SSP-VM i Toronto, Canada. Norsk Resirk har for øvrig samarbeidet med LOOP (se egen sak side 38), Skiskolenes Bransjeforbund/ Miljøvennene og Hold Norge Rent. Klarer du å tenke på kroppen og miljøet samtidig? Flaskevann er bra for kroppen. Men ikke glem at flasken skal pantes! Alt som pantes gjenvinnes, og det er viktig for miljøet. Det er pant på nesten alle flasker, og alle som selger flasker gir også pant. Panter du ikke selv, sett flasken slik at den blir pantet av en annen! Pant alt. Alltid.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

Å r s m e l d i n g. kapittel

Å r s m e l d i n g. kapittel Å r s m e l d i n g kapittel 2 0 0 5 kapittel Innhold 4 Innledning / Introduction 8 Bakgrunn / Background 10 Pantesystemet / Deposit scheme 12 Forskning / Research 15 Gjenvinning / Recycling 16 Forbruker

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Source separation Kil i desortering

Source separation Kil i desortering Source separation In this municipality everybody must by law sort his or her refuse, and improve the environment by doing so. The following is a simple description of what needs to be sorted and in which

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

klassisk angoragenser classic angora sweater

klassisk angoragenser classic angora sweater klassisk angoragenser classic angora sweater www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) XL (XXL) Garn Pickles Angora 150 (175) 200 (225) 250 (275) g Pinner 80 og 40 cm rundpinne og

Detaljer

Å r s m e l d i n g. kapittel

Å r s m e l d i n g. kapittel Å r s m e l d i n g kapittel 2 0 0 4 Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare Norsk plastflasker Resirk driver i Norge. panteordningen I 2004, selskapets for sjette bokser driftsår,

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT

Jæger Brand Manual JÆGER. Fersk og lokal HundemAT Jæger Brand Manual 2 Jæger Brand Manual 2 Brand Identity Target Audience 3 Logo 4 Colors 5 Typography 7 Infographic Brochure 9 Products 10 Point of Sale 11 Print Documents Brand Identity The brands name,

Detaljer

Å r s m e l d i n g 2 0 0 3

Å r s m e l d i n g 2 0 0 3 Å r s m e l d i n g 2 0 0 3 kapittel Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare plastflasker i Norge. I 2003, selskapets femte driftsår, ble 92% av alle bokser og 77% av alle flasker

Detaljer

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups

stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups stjerneponcho for voksne star poncho for grown ups www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser XS (S) M (L) Garn Pickles Pure Alpaca 300 (350) 400 (400) g hovedfarge 100 (100) 150 (150) g hver av

Detaljer

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu

international Winter 2012 Issue 1 Sky menu international Winter 2012 Issue 1 Sky menu Welcome onboard Fresh Food Bon appétit Producing great food is an art. Only the best ingredients are good enough, from our hand-baked bread to our locally produced

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo

Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Erfarenheter av Bilpooler i Oslo Arne Lindelien Daglig leder i Bilkollektivet SA arne@bilkollektivet.no Bildeling anno 2025 Peder Ås bor i Oslo og har ikke privatbil Han vil reise på hytta en helg, og

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

RUNDSKRIV 11.12.13. AMMERUDSLETTA BORETTSLAG A/L Ammerudveien 35a. 0958 OSLO E post: ammerudsletta@styrerommet.net Hjemmeside: ammerudsletta.

RUNDSKRIV 11.12.13. AMMERUDSLETTA BORETTSLAG A/L Ammerudveien 35a. 0958 OSLO E post: ammerudsletta@styrerommet.net Hjemmeside: ammerudsletta. RUNDSKRIV 11.12.13 Når vi startet rehabiliteringen måtte vi sende inn søknad til Planog bygningsetaten for å få lov til å starte opp med rehabiliteringen. Borettslaget må også sende inn søknad om brukstillatelse

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2013 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Tilbakeblikk på tidligere sommersesonger 2 Tall for sommersesongen 2006-2012 viser at Norge ikke er

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

Lean: et historisk perspektiv

Lean: et historisk perspektiv Lean i Lag Seminar Trondheim, 23.09.2010: Beyond Lean hvor går veien videre? Jan Ola Strandhagen Research Director SINTEF Industrial Management Professor NTNU IPK Project Director CRI NORMAN 1 Lean: et

Detaljer

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.05.2013. ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. http://eksamensarkiv.net/ Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.05.2013 ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel

Detaljer

Bryggeriforeningens lille time

Bryggeriforeningens lille time Bryggeriforeningens lille time Bryggerlaugsmøte i Oslo 7. februar 2008 Halfdan Kverneland Olafssøn Agenda Oppsummering av fjoråret Foreningens strategi Hovedaktiviteter 2007/2008 Brewers og Europe Bryggerhøjskolen

Detaljer

Hvorfor skal vi lære grammatikk?

Hvorfor skal vi lære grammatikk? 120 www.gyldendal.no/steps Grammar Hvorfor skal vi lære grammatikk? Grammatikk forteller oss hvordan vi setter sammen ord. Den forteller for eksempel at man kan si Jeg liker denne hesten, men at jeg like

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV)

Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV) Tid til sikkert arbeid Praktisere «tid til sikkert arbeid» Uttalelse fra Den organiserte Vernetjenesten (DOV) Vernetjenesten i Prosafe er til enhver tid opptatt av at alle i bedriften skal ha et sikkert,

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE?

KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? KVINNELIG OMSKJÆRING MER ENN BARE LEMLESTELSE? Kommunesamling tema folkehelse og barn og ungdom Trondheim, 20. november Thea Grydeland Ersvik thea.grydelandersvik@gmail.com / t.g.ersvik@nkvts.unirand.no

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 1 4 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm. direktør / Introduction by the CEO 6 Bakgrunn / Background 10 Produsenter og importører / Producers and importers 14 Logistikk

Detaljer

Challenges in organic black currant production. v/sigrid Mogan

Challenges in organic black currant production. v/sigrid Mogan Challenges in organic black currant production v/sigrid Mogan 1 Organic Ribes production Worked with different projects since 1998 Main subjects plant protection 1 Area organic fruit and berries Norway

Detaljer

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark The Telemark canal East and Telemarkspadler n Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark Norsjø Skien canal 1861 Purpose: Easier transport of goods and passengers Easier floating

Detaljer

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen

HOW TO GET TO TØI By subway (T-bane) By tram By bus By car Fra flyplassen HOW TO GET TO TØI TØI s offices are located on the 5th and 6th floors of the CIENS building in the Oslo Research Park (Forskningsparken). We recommend that one uses the subway (T-bane), tram or bus to

Detaljer

Prosjekt Adressekvalitet

Prosjekt Adressekvalitet Prosjekt Adressekvalitet Address Quality Project of Norway Frode Wold, Norway Post Nordic Adress Forum Akureyri, Island June 10, 2009 Bakgrunn for Prosjekt Adressekvalitet Background for Address Quality

Detaljer

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.

GoOpen 2008 Oslo 8. april. Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer. Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet. GoOpen 2008 Oslo 8. april Jernbaneverket Fri programvare i driftskritiske systemer Ole Morten Killi ole.morten.killi@bouvet.no Bouvet ASA Bouvet ASA Ca. 400 ansatte 8 kontorer Bouvets ambisjon er å være

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

HP og miljøet. 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice

HP og miljøet. 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice HP og miljøet 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Hvorfor miljøvennlighet er viktig for HP HPs visjon om at bedrifter måtte

Detaljer

Oslo Pin Club Info # 219, 29.10.2014

Oslo Pin Club Info # 219, 29.10.2014 Oslo Pin Club Info # 219, 29.10.2014 Så sees vi vel igjen Husk nytt byttemøte torsdag 6. november kl 1700 Ta med deg byttepins og stikk innom Next meeting is coming up! Remember new trade meeting Thursday,

Detaljer

Utfordringer med feil adresser

Utfordringer med feil adresser Frode Wold, Norway Post Karleby/Kokkola, Finland, 22.5.2014 GATEADRESSERT BOKSPOST POST TO P.O.BOX BUT ADDRESSED WITH STREET ADDRESSES Konsekvenser; Posten sorteres til postbudet først. Forsinkelser, merkostnader,

Detaljer

2015 municipal and county council elections

2015 municipal and county council elections INFORMATION 0 municipal and county council elections Important information for voters English Engelsk Election Day is September. Remember to bring ID! 0 municipal and county council elections We use these

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Sverige 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Sverige 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Trender Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidling Andel av befolkningen som ferierer utenlands

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Manuelle kontra automatiske bomstasjoner. (trafikksikkerhet, økonomi, etc)

Manuelle kontra automatiske bomstasjoner. (trafikksikkerhet, økonomi, etc) Manuelle kontra automatiske bomstasjoner (trafikksikkerhet, økonomi, etc) Innlegg ved Kristian Wærsted, Seksjon for trafikkforvaltning, Vegdirektoratet Bompengekonferansen i Trondheim 2010 Disposisjon

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

Følgende uttalelser ble vedtatt på Elevparlamentet:

Følgende uttalelser ble vedtatt på Elevparlamentet: Følgende uttalelser ble vedtatt på Elevparlamentet: SIDEMÅL I VIDEREGÅENDE SKOLE Under nasjonsbyggingen var det et behov for å skape oss et eget skriftspråk. Vi fikk utviklet to skriftspråk som begge hadde

Detaljer

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters

kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters kjell-aksel og iselin-genser kjell-aksel and iselin sweaters www.pickles.no / shop.pickles.no NORSK Størrelser 1 (2) 3-4 (5-6) 7-8 år Garn Pickles Tweedy Hovedfarge Iselin: 200 (200) 300 (300) 300 g Hovedfarge

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Logiq Kundedager. Fredriksten Festning Halden

Logiq Kundedager. Fredriksten Festning Halden Logiq Kundedager Fredriksten Festning Halden Ehandel 2.0 - utfordringer og muligheter i byggebransjen i Norden Frank Dahlsveen Nordic Service & Return Manager 1 NOK 26,9 Bn Total sales (2013/14) 9500 employees

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer