Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration"

Transkript

1 Å r s m e l d i n g Håvard Iuell-Heitmann Økonomikonsulent Jarle Grytli Adm. direktør Karin Lundaas Økonomikonsulent Bent Ringvold Logistikksjef Telefon: E-post: Telefon: Mobil: E-post: Telefon: E-post: Telefon: E-post: Norsk Resirks administrasjon Norsk Resirk s administration Besøksadresse / Office address: Karenslyst Allé 9A, 6. etasje Postadresse / Postal address: Postboks 447 Skøyen, 0213 Oslo Telefon: Fax: Norsk Resirks anlegg på Alnabru Norsk Resirk s plant at Alnabru Besøksadresse / Site address: Verkseier Furulundsvei 33, Alnabru Postadresse / Postal address: Postboks 447 Skøyen, 0213 Oslo Telefon: Norsk Resirks anlegg i Bjerkvik Norsk Resirk s plant in Bjerkvik Besøksadresse / Site address: Nordmoveien Bjerkvik Telefon: Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Telefon: Mobil: E-post: Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: Mobil: E-post: Truls Holth Regnskapssjef Telefon: E-post: Øyvind de Seve Wærnes Økonomikonsulent Telefon: E-post: Tekst, foto og design: Apeland Informasjon. Trykket på resirkulert papir (CyclusOffset 300/150)

2 Pantemerket viser vei Alle som lager drikkevarer i Norge, eller som importerer drikkevarer til Norge, kan melde inn sine produkter i pantesystemet. De betaler inn pant til Norsk Resirk, og merker flaskene og boksene med pantemerker. Tømmes Forbruker drikker opp innholdet i sine flasker og bokser. The consumer drinks the contents of the bottle or can. Ringen er sluttet Canstock laget av gamle bokser, brukes til produksjon av nye bokser som leveres til drikkevareprodusenter og importører. Plastgranulat kan brukes til produksjon av nye flasker, men foreløpig i liten grad flasker til drikkevarer. Aluminium canstock is used to produce new cans, which are supplied to beverage producers and importers. Plastic flakes can be used to make new packaging. Every beverage importer or producer in Norway can include their products in the refundable deposit scheme. Flasker og bokser ut i butikk Flaskene og boksene distribueres til butikker, kiosker og bensinstasjoner med bryggerienes egne biler eller grossistenes egen distribusjon. Panten betales i hvert ledd. Bottles and cans are distributed to shops. The deposit is paid at every stage. Slik fungerer Resirk-systemet Selges med depositum Når flaskene og boksene selges betaler forbrukeren pant som et depositum for at flaskene og boksene skal leveres tilbake. Panten er én krone for bokser og flasker med 0,5 liter eller mindre, og 2,50 for større bokser og flasker. When the bottles and cans are sold, the consumer pays a deposit which is refunded when the empty packaging is returned. Norsk Resirks pantesystem er et samarbeid mellom de som lager, de som importerer og de som selger drikkevarer. Boksene og flaskene kan pantes i over 9000 butikker, kiosker og bensinstasjoner i 3000 panteautomater. Alle som selger bokser eller flasker er forpliktet til å gi pant, selv om de ikke har panteautomat. og pantes Forbruker leverer sine tomme bokser og flasker tilbake i butikken, kiosken eller på bensinstasjonen, og får tilbake panten han betalte ved kjøp. The consumer returns the empty bottles and gets back the deposit. Innhold 4 Innledning / Introduction 7 Bakgrunn / Background 10 Miljø / Environment 14 Produsent / Producer 18 Forbruker / Consumer 24 Innsamling / Collection 28 Drift / Operations 32 Gjenvinning / Recycling 36 Kommunikasjon / Communication 42 Historie / History 45 Økonomi / Economy 49 Styret / Board of Directors 50 Nøkkeltall / Key figures 51 Resirk-systemet / How the system works 53 Administrasjonen / Administration Bokser blir bokser, flasker blir nye flasker Aluminiumsblokker fra smelteverk blir bearbeidet til ny råvare for boksproduksjon: canstock. Plastgranulat av gamle plastflasker brukes til produksjon av nye flasker, blomsterbrett, emballasjefolie og forpakningsbånd. Aluminium is processed into the raw materials for new can production. The plastic flakes are mainly used for flower trays, packaging foils, strapping and new bottles. How the system works Gjenvinnes til råstoff Gjenvinneren renser og sorterer boksene, og smelter om stål og aluminium til råstoff. De gjenvinnbare plastflaskene sorteres, kvernes, renses og tørkes til plastgranulat. The recycler cleans and sorts the cans and melts down the steel and aluminium for reuse. The recyclable plastic bottles are sorted and milled into flakes. Norsk Resirk s refundable deposit scheme is a partnership between producers, importers and sellers of beverages. Bottles and cans can be returned at more than 9,000 shops in 3,000 reverse vending machines. All those who sell bottles and cans are obliged to refund the deposit, even if they do not have a reverse vending machine. Klargjøres for gjenvinning Tomme flasker og bokser leveres på Norsk Resirks anlegg eller hos regionale samarbeidspartnere. Her registreres tomgodset, og bearbeides og klargjøres for gjenvinning. Empty bottles and cans are delivered to Norsk Resirk s facilities or regional partners. The empties are counted, processed and prepared for recycling. Flasker og bokser hentes igjen Tomme flasker og bokser hentes av grossistene, når de leverer varer. Norsk Resirk sørger for henting av tomgods der grossistene ikke henter. Wholesalers collect empty bottles and cans when they make their deliveries. Verdifullt tomgods Butikken, kiosken eller bensinstasjonen får inn tomgodset enten gjennom panteautomat eller over disken. Den panten de utbetaler til forbruker, får de tilbake igjen fra Norsk Resirk. Norsk Resirk repays the deposit that the shops refund to the consumer.

3 Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare plastflasker. I 2006, selskapets åttende driftsår, ble 92 prosent av alle bokser og 82 prosent av alle flasker samlet inn og gjenvunnet. Norsk Resirk operates a refundable deposit system for cans and non-refillable plastic bottles in Norway. In 2006, the company s eighth year in operation, 92 percent of all cans and 82 percent of all bottles were collected and recycled.

4 Innledning Introduction Resirk-sjef Jarle Grytli skal gjøre panting enklere for folk på farten. Panteautomater på bensinstasjonene og flere returcontainere i hyttefelt er noe av det vi får se i Enklere å pante Jeg tror vi får se enda mer mineralvann i gjenvinnbar emballasje. Jarle Grytli, adm. direktør, Norsk Resirk Hva er du mest fornøyd med å ha oppnådd i 2006? Forbruket av bokser økte med 23 prosent, og plastflasker økte med 40 prosent. Rekordveksten viser at disse emballasjetypene har befestet sin plass i drikkevaremarkedet. Det er et klart signal om at Resirksystemet fungerer og har bidratt til verdiskapning for våre eiere, samtidig som enda mer emballasje gjenvinnes til miljøets beste. Andre begivenheter? Åpningen av mottaksanlegget i Bjerkvik var en milepæl i vår strategi om å ta mer kontroll over egen verdikjede. Dette vil gjøre oss til en enda mer miljø- og kostnadseffektiv organisasjon. Vi er i gang med planene om et tilsvarende anlegg i Trondheim, som vi håper å kunne åpne våren Ellers er jeg stolt av reklamekampanjen vår med Odd Børretzen og «Ravi» som ble kjørt bredt gjennom sommeren. Hvordan påvirket den varme sommeren pantingen? Forbruket av drikkevarer på boks og plastflaske økte voldsomt, særlig blant folk på farten. Det tar tid før alt som sendes ut fra bryggeriene og importørene, faktisk blir konsumert og pantet. Vi kan kalle det en naturlig forsinkelse i verdikjeden. Samtidig kom det mange nye produkter som skal innarbeides i folks pantevaner. Derfor ble det en stagnasjon i returandelen. Hva er den største utfordringen i 2007? Vi skal fortsette å arbeide for høye returandeler. Det gjør vi først og fremst ved å tilpasse systemet enda bedre til et forbruksmønster der folk konsumerer stadig mer drikke «på farten». Sterkere tilstedeværelse

5 Innledning Introduction Bakgrunn Background English summary 6 Easier to recycle Resirk CEO Jarle Grytli wants to make it easier for people on the go to recycle bottles and cans. In 2007, you can expect to find reverse vending machines at petrol stations and return bins in recreational cabin areas. What achievement pleased you the most in 2006? The total use of cans rose 23 percent, and plastic bottles 40 percent. This record increase shows that these kinds of packaging have secured their place in the beverage market. It s a clear sign that the Resirk system is working and helping create value for our owners. As more and more packaging is recycled, the other winner is of course the environment. Øl i flest bokser, vann i flest flasker Alle importører og produsenter som vil selge drikkevarer på boks eller gjenvinnbare plastflasker med redusert miljøavgift, må være medlem av Resirk. Emballasjen merkes med Resirks pantemerke, som er forbrukernes kvittering på innbetalt pant og en garanti for gjenvinning. I 2006 ble det solgt 275,3 millioner bokser og 88,5 millioner plastflasker med pantemerke. Det er en økning på 23 prosent bokser og 40 prosent flasker fra De aller fleste boksene var fylt med øl, mens vann var å finne på flest flasker. Økningen viser at forbrukeren foretrekker produkter på gjenvinnbar emballasje, til tross for at grunnavgiften fortsatt gir prisforskjell. 7 på bensinstasjoner, festivaler, marinaer og hyttefelt er noe av det vi kan vente oss. Samtidig vil vi samarbeide med produsenter, importører og handel om å få markedsført pantemerket enda sterkere. I tillegg vurderes det å innføre panteordning på Svalbard, og her deltar selvsagt Resirk. Dette vil gi både direkte og symbolsk effekt i Polaråret Hva slags nye produkter får vi se med pantemerke? Jeg tror vi får se enda mer mineralvann i gjenvinnbar emballasje. En del produktgrupper på plastflasker, som melk og matolje, er ikke aktuelle for Resirksystemet slik det fungerer i dag. Dette skyldes både praktiske, økonomiske og miljømessige hensyn. Hva med det indre liv i Norsk Resirk? Jeg synes vi har et veldig godt samspill mellom administrasjonen, styret og eierne. I fjor gjennomførte vi flere styremøter ute hos aktørene, og vi hadde en styrebefaring til det nye anlegget i Bjerkvik. Da får vi anledning til å bli kjent på en måte som betyr svært mye for samarbeidet. Anything else? The opening of the receiving plant in Bjerkvik was a milestone in our strategy to have more control over our own value chain. The plant will make us even more efficient at helping the environment and cutting costs. We ve started planning a similar plant in Trondheim, which we hope to open in the spring of I am also proud of our advertising campaign with Odd Børretzen and Ravi, which was everywhere in the media last summer. How did the hot summer affect returns? Consumption of beverages in cans and plastic bottles shot up dramatically, especially for people who were out and about. There s a natural delay between when producers and importers send out their products and when they re actually consumed and returned for the deposit. There were also many new products that had to be incorporated into people s recycling habits. That s why the return rate stagnated. What is the biggest challenge for 2007? We will keep working for a higher return rate. We ll do it first and foremost by adapting our system even more to a consumption pattern in which people drink more and more of their beverages on the run. We can expect a stronger presence at petrol stations, festivals, marinas and holiday cabin areas. At the same time, we ll work with producers, importers and retailers to market the deposit symbol even more aggressively. In addition, a refundable deposit system is under consideration up in the Svalbard archipelago, and Resirk is taking part. In the Polar Year of 2007, this will have both direct and symbolic effects. What new products will carry the deposit symbol? I think we ll see even more soft drinks and water in nonrefillable bottles. Some product groups, like milk and food oils, are not of current interest for the Resirk system. This is due to practical, economical and environmental considerations. What about the inner life of Norsk Resirk? I think the interaction between the administration, board and owners is very good. In the past year we had several board meetings out among our stakeholders, and the board visited the new plant at Bjerkvik. Activities like that help us get to know each another in a way that means a lot for the enterprise. Cans of beer, bottles of water Any importer or producer that wishes to sell beverages in cans or non-refillable plastic bottles with a reduced environmental levy must be a member of Norsk Resirk. A deposit symbol printed on the packaging is the consumer s receipt that a deposit has been paid. It is also a guarantee that the packaging will be recycled. In 2006, million cans and 88.5 million plastic bottles with a deposit symbol were sold in Norway. This is an increase of 23 percent for cans and 40 percent for bottles compared to Most of the cans were filled with beer, whilst most of the bottles contained water. The increase in sales shows that most consumers prefer products in recyclable packaging, despite a price difference due to the basic levy. Returandeler / Return rates % 50% 84% 58% 89% Boksreturen inkluderer tre-fire prosent som ble levert i iglosystemet for metallemballasje. 68% 91% 77% 92% 78% 92% 80% 93% 82% % The figure for cans includes 3-4% returned via neighbourhood collection containers for metal packaging.

6 Bakgrunn Background Bakgrunn Background 8 9 Slik synker avgiften når returandelen øker (2007-tall) The levy decreases as the return rate increases (2007 numbers) Miljøvennlig og lønnsom gjenvinning 5,- Bokser kr 5,57 kr 3,74 Miljøavgiften på bokser (kr 4,62) gir sammen med grunnavgiften (kr 0,95) en samlet avgift på kr 5,57 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25%. Miljøavgiften på gjenvinnbare flasker (kr 2,79) gir sammen med grunnavgiften (kr 0,95) en samlet avgift på kr 3,74 dersom produktet ikke deltar i returordningen eller returandelen er mindre enn 25% Norsk Resirk er opprettet av drikkevareindustrien og handelen for å utvikle og drive et effektivt pante- og gjenvinningssystem for aluminiumsbokser, stålbokser og gjenvinnbare flasker i PET-plast. Bakgrunnen er det norske avgiftssystemet for drikkevareemballasje, som belønner systemer med høy returandel. Bokser og gjenvinnbare flasker er belagt med en miljøavgift som reduseres i takt med returandelen. Avgift, kr 4,- 3,- 2,- PET Flasker kr 1,45 Godkjent returandel på 82% gir en samlet avgift på bare kr 1,45 for gjenvinnbare flasker i Resirk-systemet. kr 1,31 Godkjent returandel på 92% gir en samlet avgift på bare kr 1,31 for bokser i Resirk-systemet. I 2006 kunne produsenter, handel og forbrukere glede seg over 92 prosent reduksjon i miljøavgiften på boks og 82 prosent reduksjon i miljøavgiften på gjenvinnbare plastflasker. Dermed førte pantesystemet til at forbrukerne sparte over en milliard kroner i miljøavgifter. Recycling that s eco-friendly and profitable 1,- Norsk Resirk was set up by the beverage industry and retail trade to develop and operate an efficient return and recycling system for aluminium and steel cans, and non-refillable bottles made from PET plastic. The move was prompted by the Norwegian regime of levies on beverage packaging, which rewards systems with a high level of return. Cans and non-refillable bottles incur an environmental levy, the size of which falls in line with the percentage of packaging returned. kr 0,95 Grunnavgift for gjenvinnbar drikkevareemballasje er kr 0,95. In 2006 producers, retailers and consumers could congratulate themselves with a 92 per cent reduction in the environmental levy on cans and an 82 per cent reduction on non-refillable plastic bottles. The refundable deposit system thereby saved Norwegian consumers over NOK 1 billion in environmental levies. 25 Returandel % Fra 25% til 95% retur reduseres miljøavgiften med like mange prosent. Ved 95% retur bortfaller miljøavgiften.

7 Miljø Environment Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) mener vi har et utmerket system for gjenvinning av drikkevareemballasje i Norge. Hun hilser nye produkter med pantemerke velkommen. 10 Roser pantesystemet Pantemerket minner oss på at tomgodset faktisk er en verdifull ressurs. Helen Bjørnøy, miljøvernminister Pantesystemet for gjenvinnbare bokser og plastflasker har på få år oppnådd høy returandel. Er du fornøyd med resultatene? Vi skal huske på at for flasker som brukes om igjen, var returandelen i 2005 på 98 prosent. Så her er det mye å gå på for engangsemballasje. For de typene av engangsemballasje som tidligere ikke ble samlet inn i det hele tatt, er imidlertid returgradene positive. Mange andre land har valgt kildesortering i containere i stedet for pantesystem. Synes du vi har et hensiktsmessig system i Norge? Jeg synes vi har et utmerket opplegg for å få samlet inn brukt drikkevareemballasje. Flere land vurderer nå innføring av panteog returordninger som ligner på vårt eget. Her er vi langt framme internasjonalt, og jeg ser ingen grunn til å endre dette. Det kan kanskje finnes enklere ordninger enn den norske, men ingen gir like høy returandel som vår, og jeg tror heller ikke de er rimeligere totalt sett. Hva synes du om at stadig flere produkter får pantemerke blant annet saftflasker, julegløgg, iste og sportsdrikker? Pantemerke er lurt. Vi vet alle hvor enkelt det er å slurve litt, at tomgodset faller i søpla sammen med det andre avfallet. Pantemerket minner oss på at tomgodset faktisk er en verdifull ressurs, og bidrar til sikre en høy returandel. Så her er det bare å stå på. Jeg skulle gjerne sett enda mer emballasje med pantemerke.

8 Miljø Environment 12 Norsk Resirk er spesielt opptatt av å gjøre det enkelt å pante der folk tilbringer feriene sine. Har du selv god erfaring med panting på bensinstasjoner, kiosker og marinaer? Ja, der er du inne på noe. Det er vel kanskje vanskelig for små kiosker å skulle ta imot de mengdene med tomgods, med alt det som går med om sommeren av brus og annet forfriskende. Men det er sikkert mange som kunne vært flinkere, og vi politikere og bransjen kunne kanskje også lagt bedre til rette? Poenget må jo være å finne en vri på ordningene som passer også i den hektiske feriesesongen. Dersom det er noe vi fra myndighetene kan bidra med her må dere si fra, så kan jeg love at vi skal se nærmere på saken. English summary Praising the deposit system Minister of the Environment Helen Bjørnøy (Socialist Left Party) believes we have an excellent refundable deposit system in Norway. New products bearing the deposit symbol are always welcome, she says. The deposit system has reached a high return rate in a few years time. Are you happy with the results? We have to remember that for refillable bottles, the return rate was 98 percent in So we still have a long way to go when it comes to non-refillable packaging. But for the kinds of non-refillable packaging that weren t collected at all earlier, the return rates are positive. Other countries have chosen sorting by container instead of a refundable deposit system. Do you think Norway has the right kind of system? I think we have an excellent system when it comes to gathering used beverage containers. Several countries are now considering introducing a similar refund and recycle system. Internationally we re way ahead, and I see no reason to change that. There may be systems that are easier to use than Norway s, but none with as high a return rate. How do you feel about the fact that more and more products come with a deposit symbol like juice bottles, ice tea and sports drinks? A deposit symbol is smart. We all know how easy it is to be a bit lazy, and put empties in the garbage with everything else. The deposit symbol reminds us that empties are in fact a valuable resource, and it helps ensure a high return rate. We just have to stick with it. I would like to see even more packaging with the deposit symbol. Bokser og flasker fordelt på produktgrupper Cans and bottles by product group Energidrikk Energy drinks 3.8 % Mineralvann Carbonated soft drinks 11.1 % FAB Flavoured Alcoholic Beverages 3.1 % Annet / Other 0.2 % Bokser Cans Øl / Beer 81.9 % Mineralvann / Carbonated soft drinks 11.1 % Energidrikk / Energy drinks 3.8 % FAB / Flavoured Alcoholic Beverages 3.1 % Annet / Other 0.2 % Norsk Resirk is committed to making it easier for people to return bottles and cans where they spend their holidays. Have you had the experience of returning bottles or cans at a petrol station, kiosk or marina? There you have a point. It might be difficult for small kiosks to accept large numbers of empties, especially in the summertime, with all the soda and other refreshments that people drink. But I m sure there are some places that could improve, and maybe we politicians and the industry could make it easier? There must be a way to tweak the system so it also works in the hectic holiday season. If there s anything the authorities can contribute in this regard, please say so. I promise we will look into it. Mineralvann / Carbonated soft drinks 2.9 % Energidrikk / Energy drinks 8.0 % Vann / Water 56.4 % Saft og juice / Squash and juice 23.6 % Øl / Beer 81.9 % PET-flasker PET bottles Annet Other 8.9 % Øl / Beer 0.1 % Mineralvann Carbonated soft drinks 2.9 % Energidrikk Energy drinks 8.0 % Annet / Other 8.9 % Øl / Beer 0.1 % Saft og juice Squash and juice 23.6 % Vann / Water 56.4 %

9 Produsent Producer Flaskevann er blitt en storslager blant nordmenn. I Resirk-systemet økte vann med hele 107 prosent i Folk er mer bevisste på de helsemessige sidene av drikkeforbruket. Anne Fotland Pedersen, produktsjef i Hansa Borg Bryggerier AS 15 Oversvømmes av flaskevann Tendensen bekreftes av bryggeriene. Olden fra Hansa Borg Bryggerier økte med 60 prosent i 2006, mens Imsdal fra Ringnes økte med 30 prosent. Det er spesielt aldersgruppen år som sverger til flaskevann. Her foretrekker halvparten vann fra flaske fremfor vann fra springen, ifølge en undersøkelse InFact har gjort for Hansa Borg. Mer spennende Vi skal ikke se bort fra at de mange nye vannproduktene på markedet kan ta noe av æren for det økte vannsalget. Olden Dråpe var først ute med en serie smakssatt vann. Dette er mer spennende og har gjort det mer legitimt å velge vann på flaske fremfor vann fra springen, sier produktsjef Anne Fotland Pedersen i Hansa Borg Bryggerier. Seks av ti nordmenn mener at en viktig årsak til at folk velger vann framfor brus, er at vann er sunnere. De unge er aller mest opptatt av dette, framgår det av en undersøkelsen. Trodde vi var gærne Også Ringnes har merket en kraftig salgsvekst for sine vannprodukter. Vi så helsetrenden i markedet tidlig, og har jobbet bevisst med å kunne tilby gode produkter som alternativer til sukkerholdig brus, forteller kommunikasjonsmedarbeider Bjørn Thorvaldsen i Ringnes. Det var ingen selvfølge at folk skulle kjøpe vann på flaske i starten. Da vi lanserte Imsdal til OL på Lillehammer i 1994, trodde folk vi var gærne, minnes Thorvaldsen. Imsdal finnes i dag i smaksvariantene pære/ ingefær, solbær og sjasmin. Thorvaldsen lover at flere smaker er på vei.

10 Produsent Producer Produsent Producer English summary 16 A flood of bottled water Bottled water is a major hit amongst Norwegians. In the Resirk system, water sales grew by 107 percent in The trend is confirmed by Norwegian breweries, whose bottled water has become big business. Olden water from Hansa Borg Breweries had a 60-percent increase in 2006, while Imsdal water from Ringnes had a 30-percent increase. People aged 15 to 24 swear by bottled water. Half of them prefer bottled water to tap water, according to a survey that InFact conducted for Hansa Borg. Medlemmer av Norsk Resirk får avgiftsrabatt Produsenter og importører som melder seg inn i Resirk-systemet får delta i en godkjent returordning for bokser og plastflasker. Dette gir lavere miljøavgift på emballasjen. Bare de siste årene er miljøavgiften gått ned med flere kroner, grunnet de gode returresultatene. 17 Brus går tilbake I undersøkelsen fra Hansa Borg svarer én av tre unge at de helst ikke vil bli sett med en brusflaske i hånda. Det er blitt litt flaut å drikke brus. Volumet av sukkerholdig brus har gått tilbake, og det kan jo tyde på at folk er mer bevisst den helsemessige siden av drikkeforbruket, sier Anne Fotland Pedersen. Når det gjelder nye produkter, viser den internasjonale trenden at helsemessige produkttilsetninger som vitaminer og fiber gjør det bra på markedet. Men det er ikke nødvendigvis alt fra utlandet som blir like godt mottatt her i Norge. Fotland Pedersen tror tilbudet av smaksvarianter kommer til å være stabilt en tid fremover, og at salgsveksten vil flate noe ut. Men hun lar seg gjerne overraske. More exciting It could be that the introduction of many new water products on the market is what s been driving the sales increase, says Anne Fotland Pedersen, product manager at Hansa Borg Breweries. Olden Dråpe was the first up, with a flavoured water series. It added excitement to water and has made it more legitimate to order bottled instead of tap water. Six of 10 Norwegians think an important reason people choose water over soft drinks is that water is healthier. Young people are the most health conscious in their drink choices, according to one survey. Thought we were crazy Ringnes, too, has noticed strong sales growth in water products. We saw the health trend in the market quite early, and have worked deliberately to provide good alternatives to sugary soft drinks, says Bjørn Thorvaldsen, a Ringnes spokesman. No one was sure shoppers would buy bottled water, though. People thought we were crazy when we launched Imsdal at the Lillehammer Olympics in 1994, Thorvaldsen recalls. Today, Imsdal can be bought in pear/ginger, black currant and jasmine flavours. And Thorvaldsen promises that more flavours are in the pipeline. Soda declines In the Hansa Borg survey, one in three youths said they would rather not be seen with a bottle of soda. Drinking soda has become a bit of an embarrassment. The sales volume of soft drinks containing sugar has declined, which could mean people are more aware of the health-related aspects of what they drink, says Anne Fotland Pedersen. With regard to new products, health additives like vitamins and fibre are doing well in international markets. But not everything from abroad is well received in Norway. Fotland Pedersen believes that the menu of available flavours will remain stable for a while, and that sales growth will flatten out somewhat. She won t mind being surprised, though. Gjenvinnbare produkter som skal inn i returordningen, må registreres hos Resirk senest seks uker før lansering på det norske markedet. Dette foregår enkelt, ved at en fyller ut et skjema og sender inn emballasjeprøver. Når produktet er godkjent, har en rett til å bruke Resirks pantemerke. Innmeldingsprosedyren er beskrevet trinn for trinn på Materiell kan også bestilles fra Norsk Resirk på telefon When producers and importers register with the Resirk system, they join an approved deposit-and-return scheme for cans and plastic bottles. This results in lower environmental levies on the beverage containers. The environmental levy has been reduced by several kroner in recent years due to the high rate of return. To be included in the Resirk system, recyclable products must be registered at Resirk no less than six weeks before they are to be released in the Norwegian market. Registration involves completing a form and providing Norsk Resirk with examples of the packaging in question. The right to use Resirk deposit symbols follows upon product approval. The registration procedure is described step by step at Printed material can be ordered from Norsk Resirk at Produsenter og importører som er medlem av Norsk Resirk: Producers and importers who are members of Norsk Resirk: Alam import Best Kjøttprodukter Bergen Havnelager AS BK-Trading Scandinavia AB Cembo Production DA Coca Cola Drikker AS Eira Import AS Fema Foods AS Grans Bryggeri AS Hansa Borg Bryggerier ASA Harboe Norge AS (tidl. Moss Bjørnebryggeri AS) Haugen-Gruppen AS Heijden Sport Næringsprodukter AS HGL Hanson Gourmet Line AS ICA NORGE AS Interbev AS Jensen & Co. AS Lerum Fabrikker AS Lervik Aktiebryggeri AS Lesax Trading AS Lidl Norge NUF Macks Ølbryggeri AS Majavatn Kildevann AS Matmegleren Middelthon Engros AS Nils Karlsen Agentur Nordic Beverage Company AB Nordic Sports Norsk Vinsalg AS Northern Fields AS Norwegian Water Group Corp. AS Novartis Norge AS Oskar Sylte Mineralvannsfabrikk AS P.Ltz. Aass A/S Panther Trading Norge AS Prof. Scandinavia Redlight Beer Norge AS Ringnes AS Røra Fabrikker AS Sara Lee Household & Body Care Norge AS Sports Nutrition AS Spritcompagniet AS Stabburet AS Stordalens Mineralvannsfabrikk AS Strag AS Synnøve Finden ASA Telemark Kildevann AS Terje Høili AS Trio Bryggeri UNIL AS Utla Kjeldevatn AS Vectura AS Vinhuset Engros AS Voss of Norway ASA Ajour per mars 2007 Up to date as of March 2007

11 Forbruker Consumer Nordmenn kommer stadig oftere hjem fra utlandet med tollfrie ølbokser og svenske colabrett i bagasjen. Svært mye av dette aksepteres i panteautomatene, selv om en ikke får pantepenger tilbake Fri innvandring i panteautomatene I fjor ble hele ni millioner «fremmedbokser» samlet inn i Resirksystemet og gjenvunnet. Dette er bokser som det ikke er betalt pant for i Norge, og som følgelig ikke gir pant tilbake. Norsk Resirk ønsker likevel å få dem inn i systemet sitt, fordi boksene kan gjenvinnes til nye materialer. Så lenge boksene er registrert med strekkode, størrelse og vekt i Resirk-systemet, vil de også bli godtatt av panteautomatene, forteller logistikksjef Bent Ringvold. Store mengder I dag er hele 1675 ulike fremmedbokser innlemmet i systemet. Ettersom nordmenn reiser stadig mer og lengre hjemmefra, vil det alltid dukke opp bokser som ikke er registrert. Da blir de «spyttet ut» av automaten. Antall bokser uten pantemerke som ble samlet inn og gjenvunnet, økte fra 7,6 millioner i 2005 til hele 9 millioner i Den kraftige økningen skyldes trolig den varme og lange sommeren som gjorde at mange handlet med seg ekstra mye drikkevarer, særlig fra Sverige. Forbrukervennlig Når vi tar oss bryet med å samle inn bokser uten pantemerke, er det fordi vi ønsker å ta vare på miljøet og gjøre det enklere for forbrukerne, sier Ringvold. Når det gjelder gjenvinnbare plastflasker, er det ikke like enkelt. Her må nemlig konturen være registrert sammen med strekkoden, for at automaten skal akseptere flasken. Det blir for tidkrevende og kostbart, sett i forhold til de relativt små mengdene. Like fullt resirkulerte Norsk Resirk i fjor over plastflasker uten pantemerke i 2006.

12 Forbruker Consumer Det skal bli enklere for folk på farten å pante bokser og flasker. I 2006 startet flere bensinstasjoner forsøk med panteautomat i butikken. Tiltaket blir godt mottatt av landeveisfolket. 20 Fyll tanken tøm bilen Panteautomaten oppleves som et bedre alternativ både for kundene og for de ansatte. En intervjuundersøkelse Norsk Resirk har utført på bensinstasjoner og kiosker, viser at mange vegrer seg for å pante på disse stedene. Flertallet føler at det ikke er tilrettelagt for panting her, til tross for at alle som selger bokser og flasker også er pålagt å gi pant. Frittstående automat Nå er det utviklet nye panteautomater som egner seg godt nettopp for bensinstasjoner. Automatene kan plasseres fritt på gulvet og krever verken stor plass eller et eget bakrom for sortering. Det nye tilbudet skal gjøre det mer attraktivt for veifarende å pante. Tidligere tok vi imot tomgods manuelt, noe som medførte rot og mas bak disken. Panteautomaten oppleves som et bedre alternativ både for kundene og for de ansatte, sier nestleder Heidi Andreassen ved Esso i Asker. Foreløpig er det bare et titall bensinstasjoner på Østlandet som har tatt i bruk de nye panteautomatene. Norsk Resirk håper flere vil se fordelene. Samler flasker og bokser i poser Enn så lenge må langtransportsjåfør Tor Arne Liland levere flaskene og boksene sine på gamlemåten ved bensinstasjonene på Helgelandskysten i Nordland. Jeg bruker det mest kjente sorteringssystemet i landet, smiler Liland, og viser frem en hvit plastpose full av tomme brusflasker. Arbeidsplassen hans er veien mellom Trondheim og Sandnessjøen, og kontoret er styrehuset på et vogntog. Liland frakter drikkevarer fra Trondheim nordover, og returgods

13 Forbruker Consumer Forbruk Consumption 22 sørover. Selv om det ikke blir de store mengdene, er det ikke fritt for at han drikker noen flasker brus underveis. Kjøleskap i lastebilen Det kan fort bli en halvliter per tur. Spesielt hvis jeg får en flaske eller to hos bryggeriet, forteller Liland og avslører et hendig lite kjøleskap ved siden av førersetet. Der ligger det både brus og vafler. Langtransportsjåføren samler flaskene og boksene i en plastpose, og panter når den er full. Som oftest blir det gjort på bensinstasjoner underveis. Jeg har aldri blitt møtt med surmuling når jeg kommer med flaskene og boksene mine. Vi som kjører denne ruten fast, kjenner jo de fleste som jobber på stasjonene langs veien, forteller han. ever before, so there will always be cans in the country that aren t registered. These will be spit out by the reverse vending machines. The number of cans lacking a deposit symbol that were collected and recycled increased from 7.6 million in 2005 to 9 million in The long, hot summer in 2006 probably had something to do with it, as holidaymakers brought home more beverages than usual, especially from Sweden. Consumer friendly Despite the effort involved, we accept cans without a deposit symbol because we want to help protect the environment and make things easier for consumers, says Ringvold. But nonrefillable plastic bottles are another matter. Both the physical contour of a bottle and its bar code must be registered in order for Norwegian reverse vending machines to accept it. Considering the relatively few bottles involved, the process has been deemed too costly and time-consuming. Even so, Norsk Resirk did recycle more than 500,000 plastic bottles lacking a deposit symbol in Fill the tank empty the car It will soon be easier for people on the run to return their bottles and cans for deposit. In 2006, several petrol stations installed reverse vending machines on a trial basis. Travellers greatly appreciated the effort. An interview survey conducted by Norsk Resirk at petrol stations and kiosks showed that many people are reluctant to return bottles and cans at such places. Though all businesses that sell canned and bottled drinks are required to accept returns for deposit, most consumers levyl petrol stations and kiosks are not set up to do so. 23 English summary Free immigration via reverse vending machines Increasingly, Norwegians return home from abroad carrying duty-free cans of beer and Swedish cola. Norwegian reverse vending machines accept many of the foreign cans, though no deposit is paid out for them. Last year, almost 9 million such cans were collected and recycled by the Resirk system. Since no deposit had been paid in Norway on the cans, the people turning them in received nothing back. But Norsk Resirk was glad to have the cans in their system, to be recycled into new materials. As long as the cans are registered with bar code, size and weight in the Resirk system, they will be accepted by the reverse vending machines, says logistics manager Bent Ringvold. Large numbers Today, the system accepts 1,675 different types of foreign cans. Norwegians are travelling more often and farther away than Free-standing machines Reverse vending machines have now been developed especially for gas stations. These compact machines can be placed anywhere on the floor, and there s no need to set aside a back room for sorting. For travellers and station owners alike, the machines are a blessing. We used to accept empties manually, which caused mess and stress behind the counter, says Heidi Andreassen, who is second-in-command of an Esso station in Asker. The reverse vending machine is considered a much better alternative, for both customers and employees. For now, only about 10 petrol stations in the Oslo region have started using the new machines. Norsk Resirk hopes others will soon see the advantages. Collecting bottles and cans in bags In the meantime, long-haul lorry driver Tor Arne Liland will have to keep returning bottles and cans the old-fashioned way at petrol stations along the Helgeland coast of mid-norway. I use the best known sorting system in the country, he says with a smile, pointing to a white plastic bag filled with empty bottles. His workplace is the road between Trondheim and Sandnessjøen, and his office is in the cab of his lorry. Liland carries beverages north from Trondheim, and loads of empties back south. Along the way, he has been known to drink a bottle or two of soft drink himself. Refrigerator in the truck I can easily drink a half litre per trip, especially if I get a bottle or two from the bottling plant, says Liland. Then he reveals a handy little refrigerator next to the driver s seat, stocked with soft drinks and waffles. Liland collects empty bottles in a plastic bag, and when it s full he returns them for deposit, usually at petrol stations along the way. No one ever grumbles when I bring in my bottles and cans, he says. We drive this route on a regular basis and know almost everyone working at the stations. Jeg bruker det mest kjente sorteringssystemet i landet. Tor Arne Liland, langtransportsjåfør

14 Innsamling Collection For Gol og Hemsedal Røde Kors er pant fra hyttefolket blitt en viktig inntektskilde. I 2006 fikk lokallaget inn mer enn kroner i tomgods. For pengene har de blant annet kjøpt en brukt ambulanse. Flaskesorteringen er en liten jobb med tanke på inntektene vi får. Knut Karlstad, styremedlem i Gol og Hemsedal Røde Kors Pant blir 25 fjellsikkerhet Norsk Resirk har i samarbeid med Røde Kors Hjelpekorps over hele landet satt ut containere hvor fjellturistene kan donere panten sin. Vi hadde en økning fra 2005 til 2006 på nesten kroner. Mye av det skyldtes at vi satte opp innsamlingsstasjoner ved det nye leilighetskomplekset i Hemsedal, sier «pantesjef» og styremedlem Knut Karlstad i Gol og Hemsedal Røde Kors. Tømmes hver uke I høysesongen tømmer de pantedunkene en gang i uken. Når skibakkene stenger utpå våren, er det nok å tømme hver 14. dag. Med smått og stort har de rundt 30 pantestasjoner som skal tømmes. Det krever en stor innsats fra de frivillige. I fjor brukte vi rundt 900 timer på panteordningen. Da kjørte vi fra Gol til Hemsedal hver søndag for å tømme dunkene. I år har vi fått folk fra Hemsedal til å tømme der. Men vi må likevel være to stykker på hver tømmerunde, for sekkene er ganske tunge, forteller Karlstad. Høyere beredskap Pengene de tjener på panteinnsatsen, brukes til drift av lokallaget. De har både hus, hytte, snøscootere, bil og nå også en brukt ambulanse som skal vedlikeholdes. For pantepengene har de også bygget spesielle tilhengere for å øke beredskapen ved ulykker i fjellet. Vi har til og med ansatt en sekretær i 20 prosent stilling som skal organisere det frivillige arbeidet. Denne sesongen har vi som mål å rekruttere flere til å jobbe med panteordningen, slik at de som har holdt på med dette en stund ikke går lei, sier Karlstad. Han forteller at panteinntektene har

15 Innsamling Collection 26 økt etter at de organiserte arbeidet bedre. Hyppigere tømming av og rydding rundt dunkene gjør at flere tar seg bryet med å bruke dem. Dessuten reduserer det risikoen for at noen forsyner seg av det verdifulle tomgodset. Innendørs sortering Vi har dessverre vært utsatt for både tyveri og hærverk. I begynnelsen var vi plaget med at noen brøt opp dunkene og tømte dem, så vi satte på kjetting. Så begynte de å plukke store mengder med flasker ut av dunkene, så nå har vi montert på lokk som forhindrer det, sier Karlstad. Selve sorteringen har de organisert i et lånt lagerlokale, slik at de slipper å stå ute i allslags vær. Der oppbevarer de sekker, kasser og brett, og der blir ukurante flasker sortert ut. Det er heller ikke fritt for at noen bruker pantedunkene til søppeltømming. Men det å sortere ut søppel mener Knut Karlstad er en lav pris å betale for den inntekten de tross alt får fra dunkene. English summary Deposits help fund mountain safety Deposits donated by cottage dwellers on holiday have become vital income for the Gol and Hemsedal Red Cross. The deposits totalled more than NOK 220,000 in Some of the money has gone to buy a used ambulance. In collaboration with the Norwegian Red Cross Search and Rescue Corps, Norsk Resirk has placed bins across the country so that skiers and other mountain tourists can donate recyclable drink containers. From 2005 to 2006 we had an increase of almost NOK 60,000, says Knut Karlstad, a board member and the deposit CEO of the Gol and Hemsedal Red Cross. A lot of it came from the return stations we set up at the new apartment complex in Hemsedal. Emptied every week In the winter tourist season, the big plastic return bins are emptied once a week. After the ski slopes close, every other week is enough. Between Gol and Hemsedal there are some 30 return stations. Emptying them requires a big effort by volunteers. Last year we used around 900 hours on the return system, says Karlstad. We drove from Gol to Hemsedal every Sunday to empty the bins. This year we managed to get people from Hemsedal to empty the stations there. But we still need two people for every round, because the bags are quite heavy. A higher state of readiness The money collected helps by the local team of Red Cross volunteers. They use it to maintain a house, a cabin, snow scooters, a car and now a used ambulance. They have also built special trailer units to improve their readiness to respond to accidents in the mountains. We have even hired a secretary in a 20-percent position to organize volunteer work, says Karlstad. One goal this season is to recruit more volunteers to work with the return system, so the ones who ve been at it for a while won t get tired of doing it. He says better organizing has resulted in more deposit income. Emptying the bins more frequently and cleaning up around them have made the bins more appealing to use. Such attentions also reduce the risk of someone helping themselves to the valuable empties. 27 Indoor sorting Unfortunately, we have experienced both theft and vandalism, Karlstad reports. In the beginning, some of the bins were broken into and emptied, so we put chains on them. Then someone started picking out lots of the bottles and cans, so now we ve installed special covers to prevent this. The sorting itself is organized in a borrowed storage locale, so volunteers don t have to work outside in harsh weather. They keep their bags, boxes and trays there, and that s also where they sort out unwanted bottles. Some people, it seems, use the return bins to empty their trash. But according to Knut Karlstad, removing a bit of garbage is a small price to pay for the income produced.

16 Drift Operations Det andre driftsanlegget Norsk Resirk valgte å starte opp selv, ble lagt til Bjerkvik, lengst nord i Nordland. De tre ansatte har alle bakgrunn fra Forsvaret. 28 Forsvarer pant i Nord-Norge Dette er et logistikkmessig knutepunkt i Nord-Norge. Ole-Rolf Dahlberg, driftsleder, Norsk Resirk Ole-Rolf Dahlberg, Jan Ivar Rasmussen og Ole Petter Vassbakk var ansatt ved Forsvaret i Bjerkvik. I desember 2005 ble de ofre for nedskjæringer. Men allerede i januar året etter var de på plass i nye jobber ved Norsk Resirks nye driftsanlegg i Narvik kommune. Knutepunkt i nord Vi startet oppbyggingen i januar 2006, men den formelle åpningen var 20. mars, forteller driftsleder Ole-Rolf Dahlberg. Sammen med Jan Ivar Rasmussen og Ole Petter Vassbakk driver han anlegget midt i Nord-Norge, i bygda der E6 møter E10. Dette er et logistikkmessig knutepunkt i Nord-Norge, det meste av langtransport nord for Saltfjellet går gjennom Bjerkvik. Derfor valgte Norsk Resirk å legge anlegget her, sier Dahlberg. Tidligere drev Coop i Tromsø denne tjenesten for Norsk Resirk. Døgnåpent anlegg Alt av bokser og plastflasker med pantemerke fra butikker nord for Saltfjellet (Bodø), ender til slutt i Bjerkvik. Der tar de imot opptil seks vogntog i uken, i tillegg til en rekke drop-off-leveringer. Dette utgjør 8-10 prosent av returen på landsbasis. Når boksene og flaskene er ferdig presset, sendes de via Norsk Resirks anlegg på Alnabru utenfor Oslo. Derfra skipes boksene til England og flaskene til Danmark, hvor de blir gjenvunnet til nytt råstoff. Vi ligger kloss oppi E6 og har satset på å være tilgjengelige slik at minst mulig av sjåførenes tid går bort i venting. Derfor har vi installert en telefonlås på døren, slik at sjåførene kan åpne den med mobiltelefonen sin

17 Drift Operations Drift Operations 30 uansett når på døgnet de er forbi, forteller Dahlberg. Sikkerhet i høysetet Vogntogene losser tomgodset i pappesker eller plastsekker, alt etter hva slags automat de forskjellige butikkene bruker. Også hjelpekorpsene i området kommer med sine innsamlede flasker og bokser. Pressa tar opptil bokser i slengen. Ved hjelp av 100 tonn blir de presset sammen til en klump på 300 kilo. Da sier det seg selv at vi må være nøye med sikkerheten, sier Dahlberg. I løpet av året får anlegget et system hvor de ansatte har en databrikke på seg når de arbeider. Dersom et uhell skulle skje, stopper anlegget automatisk. English summary Defending the deposit system in North Norway Ole-Rolf Dahlberg, Jan Ivar Rasmussen and Ole Petter Vassbakk all used to work for the Norwegian Armed Forces. In December 2005 they were laid off, but in short order they had new jobs at Norsk Resirk s new plant at Bjerkvik in the municipality of Narvik. Junction in the north Logistically, this is a key junction in North Norway, because most long-distance transport north of Saltfjellet goes through Bjerkvik, operating manager Ole-Rolf Dahlberg says. Safety first The press can take up to 23,000 cans at once, and presses them into a block weighing 300 kg, Dahlberg says. It goes without saying that we have to be strict about safety. Soon, employees will wear a data chip when working, so if an accident should occur the machine will shut down automatically. Driftsanlegget på Alnabru i Oslo er hjertet i Resirk-systemet. Hit kommer bokser og PETflasker fra hele Østlandet. Pantesentralen English summary Recycling The facility at Alnabru in Oslo is the heart of the Resirk system. It is where shop owners and wholesalers from all over eastern Norway send their empty cans and PET bottles. It s also where the returned empties are weighed and compressed into huge bundles for recycling. Good weather means more work for the team at Alnabru. In the summer, consumers down more beverages from cans and plastic bottles than they do in the winter. In the high season, the facility produces up to 450 bundles a week. Each bundle weighs kg and represents seven or eight lorry loads of loose bottles or cans. The first lorries with returned empties start rolling in around 8 a.m. Some empties are packed in sacks, others in huge bins. Everything is fed into the increasingly automated processing plant. The plant also takes in canned products that have passed their sell-by date and must be destroyed. Her blir alt veid inn, komprimert til svære bunter og klargjort for gjenvinning. Pent vær betyr mer arbeid for gjengen på Alnabru. Om sommeren konsumerer vi nemlig langt mer drikkevarer på boks og plastflasker enn i vinterhalvåret. I høysesongen produserer driftsanlegget opp mot 450 bunter i uka. Hver bunt veier kilo. Det tilsvarer syv-åtte lastebillass. Tomgodsmottak De første lassene med tomgods ruller inn i åttetiden. Noe kommer i sekker, annet kommer i svære containere. Alt mates inn i det automatiske prosesseringsanlegget. Bokser og PET-flasker komprimeres til slutt i store bunter og klargjøres for reisen mot et nytt liv hos henholdsvis Novelis i England og Expladan i Danmark. Driftsanlegget får også inn store mengder produkter som er gått ut på dato og skal destrueres. Penger i pant Det er ikke bare tom emballasje som havner på Alnabru. Iblant dukker det opp både lommebøker og mobiltelefoner, som kanskje ramler ut av lommene på butikkansatte idet de skal snøre igjen pantesekken. Vi prøver alltid å finne eieren, forsikrer Trond Ivar Hansen. Driftsanlegget på Alnabru i Oslo. Fra venstre: Jeanette Gulbrandsen, May Christin Jakobsen, Tor Åge Olsen, John Øystein Sollie, Trond Ivar Hansen, Magne Huset og Lill Jeanette Olsen styrer driftsanlegget på Alnabru.

18 Gjenvinning Recycling Bokser blir til nye bokser og plastflasker til nye plastprodukter. Norsk Resirk garanterer at alt som pantes også gjenvinnes til beste for miljøet. Et evig 33 kretsløp Fordelen ved gjenvinning av aluminium er at det kun krever en brøkdel av den energien som går med ved utvinning av nytt råstoff. Aluminium kan dessuten gjenvinnes i det uendelige uten at egenskapene svekkes. Like miljøvennlig Forskningsresultater både fra NTNU, Stiftelsen Østfoldforskning og Transportøkonomisk Institutt viser at Resirk-systemet er like miljøvennlig som det tradisjonelle ombrukssystemet. Norsk Resirk har mottaksanlegg i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Bjerkvik (Narvik). Hit kommer bokser og flasker etter å ha blitt pantet. Tomgodset sorteres, komprimeres og veies, før det sendes videre til gjenvinning. Bokser til England Boksene havner hos Novelis i England. Det internasjonale selskapet resirkulerer årlig over 35 milliarder tombokser. Lagt etter hverandre ville de strukket seg 100 ganger rundt jordkloden! Til Novelis fabrikk i Warrington kommer aluminiumsbokser fra hele Europa. Først blir urenheter sortert ut og kvaliteten kontrollert, før de smeltes om ved grader. Av den flytende massen støpes digre aluminiumsblokker som sendes til fabrikker som produserer nye bokser. Plast til Danmark Plastflasker med pantemerke havner hos Expladan i Danmark en times kjøring utenfor København. Her blir flaskene sortert og vasket, før de kvernes opp og gjenvinnes til plastgranulat. Granulatet selges videre Expladan har utnyttet brukt plast som ressurs i nærmere 40 år. Steen Birkdal, daglig leder i Expladan

19 Gjenvinning Recycling til produsenter av plastemballasje. Expladan har i nærmere 40 år utnyttet brukt plast som ressurs, og gjenvinner årlig nærmere tonn plastemballasje. English summary An eternal circulation Cans become new cans and plastic bottles become new plastic products. Norsk Resirk guarantees that all returned cans and bottles are recycled for the good of the environment. Boksene som pantes i Norge, havner hos Novelis i England. Det internasjonale selskapet resirkulerer årlig over 35 milliarder tombokser. Lagt etter hverandre ville de strukket seg 100 ganger rundt jordkloden. 34 The advantage of recycling aluminium is that it requires only a fraction of the energy that would be used to extract more raw materials from nature. Moreover, aluminium can be recycled over and over again without losing quality. Environmentally friendly Research by respected institutions has shown that the Resirk system is just as environmentally friendly as the traditional re-use system. Norsk Resirk has intake facilities in Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim and Bjerkvik (Narvik). Cans and bottles are brought there after being returned by consumers. They are sorted, compressed and weighed before they are sent off for recycling. Cans to England The cans end up at Novelis in England. This international company recycles over 35 billion cans a year. If you laid them top to bottom, they would circle the earth 100 times. Aluminium cans from all over the world arrive at Novelis factory in Warrington. After the impurities are removed and the quality controlled, the cans are melted at degrees. The liquid aluminium is moulded into giant blocks and sent to factories that produce new cans. Plastic to Denmark Plastic bottles bearing the deposit symbol end up at Expladan in Denmark, an hour s drive outside Copenhagen. There the bottles are sorted and cleaned before being chopped up and transformed into plastic granules. The granules are sold to producers of plastic packaging. Expladan has been exploiting used plastic as a resource for almost 40 years, recycling almost 12,000 tonnes of plastic packaging a year. 35

20 Kommunikasjon Communication Norsk Resirks SommerPANTrulje reiste i 2006 både til lands, til vanns og i lufta. I tillegg var Odd Børretzen og Ravi synlig til stede i alle reklamekanaler så vel som i «gullrekka» på NRK. Synlig i alle elementer 37 For første gang gikk Norsk Resirk til værs. I samarbeid med erfarne piloter fra Oslo Ballongklubb, kunne SommerPANTruljen tilby små og store en tur opp i det blå. Dette skjedde under campingturneen på Østlandet i juli. Pantebilen var ute med leker og konkurranser, mens båten «Panter n» gikk langs kysten og samlet inn tomgods fra båtfolket. I tillegg til at vi kommer i direkte kontakt med feriefolket på denne måten, får vi også bred medieomtale. Flere journalister var med opp i ballongen. Slik når vi ut med pantebudskapet i en periode med svært høyt forbruk av drikkevarer, fastslår Synnøve Castillano i Norsk Resirk. Ringvirkninger Samtidig var det premiere på Resirks nye reklamefilm, der Odd Børretzen og Ivar «Ravi» Johansen er på pantetur i landlige omgivelser. De to gikk igjen i radioreklame og trykte annonser og tapetserte nærmest kongeriket med boards hele sommeren. Samarbeidet mellom de to kjente artistene ble behørig omtalt med dobbeltsider både i VG og Aftenposten, mens nyordet «pantegubber» dukket opp i selveste «Nytt på nytt» på NRK. Høytider og ferier I 2006 som tidligere år har Resirk konsentrert sine markedstiltak rundt høytider og ferier. Dette fordi forbruket av drikkevarer er ekstra høyt i disse periodene, og mange reiser bort fra sine hjemlige pantevaner. Ved siden av annonsering i ukeblader, aviser og på radio, har Resirk samarbeidet med Røde Kors hjelpekorps om utplassering av containere for bokser og flasker i hytteområdene (se egen sak side 24). Satser på ungdom Norsk Resirk sponset Norsk forbund for stein, saks, papir (SSP) under slagordet «Like enkelt som å pante». Dette var et tiltak for å komme i direkte kontakt med ungdom. SSP arrangerte turneringer på studentpuber i 11 byer, som ble avsluttet med NM i Oslo. De beste fikk forsvare Norges ære under SSP-VM i Toronto, Canada. Norsk Resirk har for øvrig samarbeidet med LOOP (se egen sak side 38), Skiskolenes Bransjeforbund/ Miljøvennene og Hold Norge Rent. Klarer du å tenke på kroppen og miljøet samtidig? Flaskevann er bra for kroppen. Men ikke glem at flasken skal pantes! Alt som pantes gjenvinnes, og det er viktig for miljøet. Det er pant på nesten alle flasker, og alle som selger flasker gir også pant. Panter du ikke selv, sett flasken slik at den blir pantet av en annen! Pant alt. Alltid.

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven

Kjell Olav A. Maldum Synnøve Castillano Tor Guttulsrud Bent Ringvold Karin Lundaas Truls Holth Håvard Iuell-Heitmann Beate Mangset Carl Groven Å r s m e l d i n g Kjell Olav A. Maldum Administrerende direktør Synnøve Castillano Informasjons- og markedssjef Tor Guttulsrud Økonomisjef Telefon: +47 22 12 15 30 Mobil: +47 909 63 999 E-post: kjell.olav@resirk.no

Detaljer

Å r s m e l d i n g. kapittel

Å r s m e l d i n g. kapittel Å r s m e l d i n g kapittel 2 0 0 4 Norsk Resirk driver panteordningen for bokser og gjenvinnbare Norsk plastflasker Resirk driver i Norge. panteordningen I 2004, selskapets for sjette bokser driftsår,

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 1 4 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm. direktør / Introduction by the CEO 6 Bakgrunn / Background 10 Produsenter og importører / Producers and importers 14 Logistikk

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 3 2 0 1 3 4 Innhold / Table of contents 4 Øker miljøgevinstene / Greater environmental benefits 6 Budskap med effekt / Message that works 8 Viktig steg mot klimanøytral emballasje /

Detaljer

Innhold / Table of contents

Innhold / Table of contents Å r s m e l d i n g 2 0 0 9 Innhold / Table of contents 4 Innledning ved adm direktør / Introduction by the CEO 8 10-s jubileumsfeiring / 10th anniversary celebrations 12 Intervju med Klif-direktør / Interview

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

Sparer penger og miljøet

Sparer penger og miljøet Sjøfartsdirektoratet / Norwegian Maritime Directorate 2 / 2011 12 20 32 Sikkerhet i fraktefarten Norge skal klatre på White list Det store oljeskiftet 8 Solstad-skip: Sparer penger og miljøet southern-marine.com

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2008 Anders prosjektingeniør og kiter Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

BRIA-prosjektet: Nye horisonter i historisk lisens

BRIA-prosjektet: Nye horisonter i historisk lisens Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge BRIA-prosjektet: Nye horisonter i historisk lisens Norsk expat: Øyvind Rudberg i Storbritannia Den europeiske raffineringskrisen s4 BRIA-prosjektet:

Detaljer

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge. Retail-kongress i Malta: 100% FOR KUNDEN An ExxonMobil Subsidiary Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Tom Schuessler ny produksjonsdirektør og Lead Country Manager i Norge Esso Norge AS Retail-kongress i Malta: "100% FOR KUNDEN" An ExxonMobil Subsidiary

Detaljer

Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten. Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge

Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten. Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2007 Biodrivstoff hett tema i den globale miljødebatten Lee Tillman ny sjef for ExxonMobils aktiviteter i Norge ESSO NORGE AS FORUS Grensev. 6

Detaljer

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur

Ny lisens tildelt ExxonMobil i 20. konsesjonsrunde Teknologi for batteriseparasjonsfilm på EVS 24 i Stavanger ExxonMobil-ansatte på tur Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen 0212 Oslo

Detaljer

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert

Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Bolt begeistret Bislett Norsk expat: Knut Odd Dahlen i Angola Butikkens uke 2012: 166 Esso-stasjoner vurdert s4 Bolt begeistret Bislett ExxonMobil

Detaljer

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011

Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA. Offshore HMS-kultur under lupen. Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging. Desember 2011 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Norsk expat: Cecilie Haarseth i USA Offshore HMS-kultur under lupen Økt aktivitet på Jotun med Jette-utbygging s4 Geofag på timeplanen på St. Olav

Detaljer

Transport & forsyningsavdelingen. Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken i Stavanger

Transport & forsyningsavdelingen. Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken i Stavanger Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2005 Transport & forsyningsavdelingen på Slagen forvalter store verdier ESSO NORGE AS Stemningsfull kirkekonsert tradisjonsrik kveld i Domkirken

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011

Praying for a better future. I bønn for en bedre framtid. The Roma Outreach 2011. Arbeid blant romfolket 2011 Praying for a better future The Roma Outreach 2011 I bønn for en bedre framtid Arbeid blant romfolket 2011 MILJØMERKET 241 Trykksak 709 Frelsesarmens sosialtjeneste 2011 Fotografer: Layout: Trykk: Side

Detaljer

Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS

Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS Utvikling av nye verktøy offshore Jotun A-skipet fikk spesiallaget

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

Det beste leteåret på lenge ExxonMobil deltok i mange interessante funn. ExxonMobils malaria-engasjement internasjonalt, nasjonalt og på lokalt plan

Det beste leteåret på lenge ExxonMobil deltok i mange interessante funn. ExxonMobils malaria-engasjement internasjonalt, nasjonalt og på lokalt plan Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2008 Det beste leteåret på lenge ExxonMobil deltok i mange interessante funn ExxonMobils malaria-engasjement internasjonalt, nasjonalt og

Detaljer

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Ringhorne to hektiske år i Nordsjøen ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Forbruker/Industrisalg store omstillinger snart sluttført FORUS Grensev.

Detaljer