For NFFs Faggruppe NOR Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015"

Transkript

1 NYHETSBREV For NFFs Faggruppe NOR Nr I dette nummeret kan du lese om: Cambodian dancer av Rodin Fysioterapikongressen Årsberetning Protokoll fra årsmøtet Aktuelle kurs i 2015 Stipendrapport Nye styremedlemmer 1

2 Leder har ordet! Nå er det sommer og i Trøndelag har vi også endelig fått kjenne litt på den etterlengtete sommervarmen et par dager. Vi som bor i Norge er heldige som har tydelige skifter mellom årstider, selv om noen sikkert synes de lever i en evig høst eller evig vår. I faggruppe NOR er den største endringen det siste året at vår leder gjennom 10 år, Birgit Gran, ikke tok gjenvalg som styreleder. Hun sitter heldigvis fortsatt i styret som både kasserer og nestleder. Som ny leder er jeg veldig glad for at hun fortsetter i styret! De siste årene har det vært en stor endringsprosess i forbundet, spesielt med tanke på overgangen fra mange avdelinger til 5 regioner. De frikjøpte avdelingslederne har også blitt tydeligere blant medlemsmassen. I første omgang ble det ikke igangsatt endringer i faggruppenes organisering, men dette er en prosess som er i startfasen nå. Alle styrene i fagog interessegruppene har denne våren svart på et spørreskjema om Faggruppenes rolle i fremtiden. Deriblant hva vi synes er viktige satsningsområder, hvilken rolle gruppene skal ha sammenlignet med NFF sentralt og hva som er viktige arbeidsoppgaver. Alle er i hovedsak enige om at en av de viktigste oppgavene for faggruppene er å være faglig oppdatert på forskning, trender og erfaringsbaser kunnskap, være en informasjonskanal for denne kunnskapen, være en pådriver for faglig utvikling og sørge for at informasjon samles og integreres i praksis. En faggruppe har også en viktig politisk rolle i forbundet og vi ønsker også å være en samarbeidspartner når NFF skal utforme sin kursportefølje. Dere vil i dette nummeret få lese hva Faggruppe NOR har svart i spørreskjemaet. Videre ventes det en større gjennomgang av fag- og interessegruppenes struktur. Har vi de gruppene vi trenger og er inndelingen hensiktsmessig? Noen faggrupper er organisert ut i fra diagnose, andre ut i fra behandlingsteknikk og til sist noen ut i fra alder. Det blir spennende å se hvilket resultat vi sitter igjen med! Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle nye og gamle medlemmer som stakk innom Faggruppe NORs stand på Fysioterapikongressen! Det er veldig kjekt å prate med dere! God lesning av nyhetsbrevet og god sommer til alle! Vennlig hilsen Bodil Singstad Leder i Faggruppe NOR 2

3 Fysioterapikongressen Faggruppen stilte med egen stand på kongressen. Her er Bodil og Kari på stand en. Det var det god stemning, og mange kom for å slå av en hyggelig prat. Vi fikk flere nye medlemmer! Spesielt populære var de fine vannflaskene med faggruppens logo Her er avtroppende styre samlet før årsmøtet. Fra venstre Bodil Singstad, Birgit Gran, Anne Drønen, Willemijn Vervaat, Kari Bjørnstad. I anledning kongressen hadde vi fått nye t- skjorter som gjorde oss svært synlige. 3

4 ÅRSBERETNING FOR FAGGRUPPEN NOR Faggruppen har hatt følgende styre: Årsmøtet 2014 ble avholdt 6. mars 2014 i Bergen med 9 medlemmer tilstede (inkl styret). Styret fikk følgende sammensetning: Leder/kasserer Birgit Gran Nestleder (revma) Anne Drønen Redaktør og Sekretær (nevro) Bodil B. Singstad Styremedlem/Kontaktperson ortopedi Willemijn Vervaat Styremedlem/Kontaktperson revmatologi Kari Bjørnstad Styremedlem/Kontaktperson nevrologi og web ansvarlig Annette Memelink Iversen Vara Bård Bogen Kontaktperson for spesialistsøknader: Revmatologi Grete M. Homstøl Nevrologi Julia Hetebrij Ortopedi Bård Bogen Valgkomiteen har bestått av: Susan Dagnell Lotsberg, Britt Helga Gonsholt og Aarid Olsen Regnskap og revisjon: NFF sentralt 2. Æresmedlemmer: Faggruppen har 4 æresmedlemmer Jan M. Bjordal, Britt Normann, Bente Gjelsvik og Ragnhild Walle-Hansen 3. Kontingent: Ble holdt uendret på kr. 400,- pr. år 4. Medlemstall: Pr medlemmer 5. Styremøter: Det har vært avholdt 3 styremøter i 2014( + 1 i 2015 før årsmøtet) Saker som styret har jobbet med er: - Nyhetsbrevet og nettsidene til faggruppen - Nytt måldokument Stipendsøknader - Ny brosjyre for faggruppe NOR ferdig februar-14 - Planlegging, gjennomføring og evaluering av årsmøteseminar

5 - Fysioterapi/Fagkongress Kursutviklingsgrupper /kursansvarlige nevro- orto-, revma - Fagpolitiske saker - Uttalelser/høringer til NFF se under. 6. Uttalelser/høringer: NFFs Kursstrategi Utvikling av ny nettside NFF/faggruppene Innsamling av historiske fakta om faggruppene 7. Styremedlemmene har deltatt på: Leder har deltatt på NFFs ledermøte og Forum for fag- og interessegrupper i mai. Nestleder har deltatt på Landsmøte i november og Forum for fag- og interessegrupper. 8. Faggruppens aktiviteter iht. Måldokument for : A. Bidra til faglig oppdatering og være lett tilgjengelig for medlemmene: Fagblad/Nyhetsbrev: Utgi 2-3 Nyhetsbrev pr. år som skal avspeile den faglige aktiviteten innen fordypningsområdene. Nyhetsbrevet vil bli sendt ut elektronisk til alle medlemmer Holde medlemmene orientert om aktuelle fag- og fagpolitiske tema I 2014 ga faggruppen ut 2 nummer av Nyhetsbrevet som ble sendt ut elektronisk til alle medlemmene. Det er stadig et problem at flere medlemmer ikke har oppdaterte mailadresser eller ikke kan ta i mot filer av denne størrelsen. Det har i tillegg blitt sendt ut mail/medlemsbrev før årsmøtet og ved utsendelse av nyhetsbrevet. Internettsidene til Faggruppen på : Sørge for at Nettsiden, Facebook og Twitter oppdateres jevnlig, slik at informasjon er tilgjengelig for medlemmer og andre. Faggruppen ønsker å videreutvikle/forbedre innholdet på nettsiden, men vi må avvente dette arbeidet til NFF får ferdigstilt de nye nettsidene. Annette M. Iversen har vært web-ansvarlig. 5

6 Faggruppen er på sosiale medier:: Facebook: https://www.facebook.com/groups/ /#!/nffsfaggruppenor Seminar Avholde min 1 seminar pr. år Årsmøteseminaret ble avholdt 6. og 7.mars i Bergen med tema: KVALITET i kunnskap, kommunikasjon og bevegelse. Det var 25 deltakere + 6 fra styret dvs totalt 31 deltakere, tilstede på hele eller deler av seminaret. Evalueringene var veldig bra når det gjaldt bevertning, lokaler og gjennomføring, og det var også veldig gode tilbakemeldinger på flere av foredragsholderne. Stipend Utdele stipend 2 ganger pr. år (søknadsfrist og 15.10) SE Stipendsøknadsskjema på nettsiden med retningslinjer. Det ble utdelt 2 stipend våren 2014 på til sammen kr 5.000,- og 4 stipend høsten 2014 på til sammen kr 9.037,- B. Fremme fagspesifikk og fagpolitisk utvikling innen Nevrologi, Ortopedi og Revmatologi: Faggruppen skal være bidragsytere i videreutvikling av etter - og videreutdanningstilbud i forhold til våre fagområder Jobbe for at faggruppe NOR blir et naturlig samlende organ for fag og fagutvikling innen de respektive fordypningene Faggruppens kontaktpersoner har vært konsulent for 17 nevro-, 4 orto- og 4 revmaspesialistsøknader i Styrets kontakter for kursutvikling (for NFFs Fagseksjon): Revmatologi Kari Bjørnstad Nevrologi Bodil B. Singstad Ortopedi Willemijn Vervaat Støtte NFF i arbeidet med å få til offentlig godkjenning av spesialister Bidra til å gjøre kjent for relevante samarbeidspartnere - hva det innebærer å ha en spesialistkompetanse. Mona Aaslund er vår representant i Spesialistutvalget som ble opprettet ifbm ny spesialistordning 6

7 Være høringsinstans for NFF i aktuelle fag- og fagpolitiske saker Være pådriver for å synliggjøre våre fagområder Det har vært gitt uttalelser ifbm. med høringer - se under pkt 6 Leder/nestleder er med i Forum for fag- og interessegrupper (2 møter pr. år) C. Rekruttering: Jobbe med å rekruttere flere medlemmer til faggruppen Medlemstallet pr var 249 Vi har fått 14 nye medlemmer i løpet av 2014, og 11 medlemmer har meldt seg ut, så det ble en netto tilvekst i antall medlemmer på 3. Det jobbes ellers aktivt med rekruttering av medlemmer ifbm seminaret og de fleste av de nye medlemmene ble rekruttert da. Styremedlemmene prøver å rekruttere medlemmer i sine nærområder og nettverk. Bergen Birgit Gran Bodil Singstad Anne Drønen Styreleder/Kasserer Sekretær/Redaktør Nestleder Willemijn Vervaat Annette M. Iversen Kari Bjørnstad Styremedlem (orto) Styremedlem(nevro) Styremedlem (revma) 7

8 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NFFs FAGGRUPPE NOR Dato År: 2015 SAKSLISTE: 1. Valg av møteleder og referent og to personer til å underskrive protokollen 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Årsberetning for Regnskap for Fastsettelse av kontingent for inneværende år 6. Budsjett for Valg 8. Innkomne saker Valg av møteleder og referent og to personer til å underskrive protokollen Forslag fra styret: se under Stemmeberettiget: 9 fra start. 11 fra sak 3. Observatører: 3 Valg av møteleder og referent og to personer til å underskrive protokollen Møteleder: Birgit Gran Referent: Bodil B. Singstad og Willemijn Vervaat Underskrivere: 1. Gro Johannessen 2. Jorun Engeset AVSTEMMING: VEDTATT 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag fra styret: Innkalling og saksliste Årsmøtet 2015 godkjenner innkallingen og sakslisten til årsmøtet AVSTEMMING: VEDTATT 8

9 3. Årsberetning for 2014 Fra styret: Årsberetning for NFFs Faggruppe NOR for 2014 Kommentar: Det er manglende informasjon under punktet årsmøteseminar Tittel: Kvalitet i kunnskap, kommunikasjon og bevegelse og antall deltagere må føres inn. Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsberetningen for For: 11 Mot: Avh: VEDTATT 4. Regnskap 2014 Fra styret: Regnskap for NFFs Faggruppe NOR for 2014 Kommentar: Feilføring: Inntekt fra utstiller på årsmøteseminar og tapt arbeidsinntekt. Forslag fra medlemmene: Elektronisk giro til medlemsavgift Vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte fremlagte regnskap for 2014, med kommentarer, for oversendelse til NFF sentralt for revisjon og endelig godkjenning av Representantskapsmøte For: 11 Mot: Avh: VEDTATT 5. Fastsettelse av kontingent for inneværende år Fra styret: Kontingent for 2015 Vedtak: Medlemskontingenten foreslås endret til kr 450,-. Som tidligere vedtatt (2007) så betaler studenter, turnuskandidater og pensjonister halv pris = kr. 225,-. Medlemmer må selv gjøre styret oppmerksom på at de er berettiget til redusert kontingent. For: 11 Mot: Avh: VEDTATT 9

10 6. Budsjett for 2015 Fra styret: Budsjett for 2015 Vedtak: Årsmøtet 2015 slutter seg til de prinsippene som er lagt til grunn og godkjenner faggruppens budsjett for For: 11 Mot: Avh: VEDTATT 7. Valg (Se mønstervedtektene pkt. 7 for fag- og interessegrupper) Valg Kandidat Stemmer Resultat Leder Birgit Gran (ikke på gjenvalg som leder tar gjenvalg som kasserer) Styremedlem Bodil B. Singstad (ikke på valg) Styremedlem Willemijn Vervaat (ikke på valg) Styremedlem Kari Bjørnstad (ikke på valg) Styremedlem Anne Drønen (tar ikke gjenvalg) Styremedlem Annette M. Iversen (tar ikke gjenvalg) Forslag ny leder Enstemmig VEDTATT Bodil B. Singstad Forslag styremedlem/ Enstemmig VEDTATT Kasserer Birgit Gran Nytt styremedlem (revma) Forslag: Nytt styremedlem Enstemmig VEDTATT (nevro) Forslag: Joanna Hauken Valgkomite Dette må Susan Lotsberg (på valg) avklares 10

11 Valgkomite Valgkomite Forslag til nye medlemmer Britt Helga Gonsholt (på valg) Aaarid L. Olsen (ikke på valg) 1. Anne Drønen 2. Dette må avklares Enstemmig vedtatt Ingen revma representant ble valgt på årsmøtet. Styret skal derfor forsøke å få inn en ny representant i etterkant av årsmøtet. Styrets oppnevnte representanter inn mot spesialistordningen bes om å fortsette i sine verv: 1) Bård Bogen (ortopedi) 2) Julia Hetebrij (nevrologi) 3) Grete M. Homstøl (revmatologi) 7. Andre forhold Dato.. (for underskrift av protokollen). Navn på protokollunderskriver Dato. Navn på protokollunderskriver Vedlegg deltakerlisten (se mønstervedtektene pkt. 4.9) DELTAKERLISTE: Maria Bjerk Gro Johannessen Tuva Fossen Stensrud Jorun Engeset Joanna Hauken Morten Nikolaisen Anne Drønen (fra styret) Willemijn Vervaat Kari Bjørnstad Bodil B. Singstad Birgit Gran OBSERVATØRER: Siri Nergård (NFF Fagseksjonen) Hege Munthe (NFF) Aslaug T Kleveland (Forbundsstyret) 11

12 Tilgjengelige retningslinjer i vår faggruppe: Fallforebygging hos voksne pasienter på sykehus (tverrfaglig) Hjerneslag kartlegging av apraksi Skyveatferd og hjerneslag kartlegging og behandling i akuttfasen Hostemaskin/Cough Assist håndtering hos inneliggende, voksne pasienter med sekretstagnasjon og nedsatt hosteevne Manuell hyperinflasjon (MHI) som fysioterapitiltak til mekanisk ventilerte voksne intensivpasienter Postoperativ oppfølging av RA-pasienter operert med silikonproteser i MCP-ledd grunnet ulnardeviasjon Trening ved polymyositt og dermatomyositt Trykksår forebygging Ventilatorhyperinflasjon (VHI) som fysioterapitiltak til mekanisk ventilerte voksne intensivpasienter (På den elektroniske utgaven kan du trykke på den aktuelle linken for å gå inn i dokumentet) Nye styremedlemmer Joanna Hauken og Ingjerd Opheim er nye styremedlemmer Takk for innsatsen! Anne Drønen og Annette Memelink Iversen. Birgit trer av som styreleder etter 10 års trofast tjeneste. Hun fortsetter heldigvis som medlem av styret og holder frem som kasserer. 12

13 Faggruppens brosjyre i ny drakt! Den nye brosjyren er fritt tilgjengelig og kan lastes ned fra Faggruppe NORs hjemmeside! (Klikk på linken for direktekobling) 13

14 Retningslinjer for tildeling av stipend NFFs Faggruppe NOR deler ut stipend på inntil kr ,- til medlemmer av faggruppen som ønsker faglig utvikling innen fagområdene nevrologi, ortopedi og revmatologi. Søknadene blir behandlet av faggruppens styre to ganger i året, med søknadsfrist 15. april og 15. oktober. Det avsettes inntil kr ,- pr. år hvorav inntil ,- fordeles i april avhengig av Faggruppens økonomiske situasjon. Søknaden kan gjelde fagutviklingsprosjekter, kurs, seminarer, hospitering, reiser og lignende. Søknad sendes fortrinnsvis i forkant og kan ikke sendes inn senere enn et halvt år etter gjennomføring av kurset/formålet. Fagutviklingsprosjekter blir prioritert. Ved flere søknader til samme kurs/formål, vil søkerens arbeid innen faggruppen være avgjørende. Dette inkluderer arbeid i styret, kursutvalget, oppdrag for faggruppen eller NFF etter forespørsel fra faggruppen samt ledere av kurs innen faggruppens områder. Begrunnelse for tildeling av stipend til styremedlemmer, forelegges faggruppens representant i Fag- og Spesialistrådet. Styret kan særstille noen formål foran andre ut i fra faglige kriterier og grad av relevans til faggruppens fagområder. Stipendmidlene behøver ikke fordeles likt mellom de tre fagområdene. Søkerens totale utgifter legges til grunn ved vurdering av stipendets størrelse. Det forutsettes at det hvis mulig søkes Fondet om dekning av reise- og oppholdsutgifter. Mastergradstudenter vil i utgangspunktet ikke få innvilget mer enn kr 1.000,- i støtte til studiet. Søkere som nylig er tildelt stipend kan ikke regne med å bli prioritert. Oversikt over tildelte stipend skal følge med styrets årsberetning. Den som tildeles stipend forplikter seg til å sende en kort sammenfatning/rapport (min. 1 side) av kursets/formålets innhold, utbytte med mer. Rapporten må leveres elektronisk. Stipendet blir ikke utbetalt før styret har mottatt rapporten. Styret forbeholder seg retten til å trykke rapporten i faggruppens medlemsblad. 14

15 Stipend søkes på eget skjema som fås hos styret eller lastes ned fra nettsiden. Dersom kurset/formålet ikke gjennomføres, må dette meddeles styret så snart som mulig. Før utbetaling av stipendet kan skje, må stipendmottakeren helst levere originalkvitteringer. Dersom stipendet kun dekker deler av utgiftene, vil faggruppens dekning bli påført kvitteringene. Krav om utbetaling skal i utgangspunktet skje innen i tildelingsåret. Meld fra dersom dette ikke er mulig. Tildeling av faggruppens utviklingsstipend For søknadsskjema, se hjemmesiden vår: Søknadsfrist: 15. april og 15. oktober

16 Informasjon fra styret Faggruppens 3 spesialiteter: Spesialist i Nevrologisk fysioterapi Spesialist i Ortopedisk fysioterapi Spesialist i Revmatologisk fysioterapi Siste søknadsfrist for overgangsordning er 1. september Søknaden sendes til NFFs Fagseksjon. Medlemskap - Vilkår for medlemskap For å kunne bli medlem i faggruppen, må man være medlem i NFF. Medlemmer i NFF kan være medlem i flere faggrupper samtidig. Innmelding og utmelding skal skje skriftlig ved melding til: Medlemsservice NFF sentralt Reglene i NFFs lover punkt 10 om når innmelding og utmelding får virkning, gjelder tilsvarende så langt de passer. Medlemskontigent: kr 450, - Studenter/ turnus: 225,- Pensjonister: 225,- Til informasjon: «Ved en feil er det sendt ut faktura på medlemskontingent på kr. 400,-. Iht til vedtak på årsmøte skulle det være kr. 450,- for Det er vanskelig for NFF å ettersende en giro på kr 50,- til samtlige medlemmer. I 2016 vil derfor alle medlemmer som ikke har betalt kr.450,- dette året, få en faktura på kr. 500/250,- for studenter og pensjonistmedlemmer. Minner om at pensjonister og studenter/turnusfysio selv må melde fra om at de har krav på redusert kontingent.» Faggruppen på sosialemedier Lik oss på Facebook! Følg oss på Twitter! (i den elektroniske utgaven kan du trykke på direkte på ikonene) 16

17 Aktuelle kurs i 2015 Fysioterapi for eldre-ortogeriatri og osteoporose. Kursnr Første kursdag: Siste kursdag: Antall dager: 3 Antall timer: 24 Sted: Oslo Deltakerantall: 24 Kursledere: Hege Bentzen & Bård Bogen Kursavgift: 4.350,00 for medlemmer Kursavgift: 5.250,00 for ikke medlemmer Påmeldingsfrist: Avmeldingsfrist: LOGG INN som medlem og få et delvis utfylt påmeldingsskjema PÅMELDING: du må fylle ut all data i påmeldingsskjemaet NFF har utviklet kursrekken - Fysioterapi for eldre - for å tilby et fysioterapispesifikt oppdatert og kompetansehevende kurstilbud for fysioterapeuter som jobber med eldre innen alle virksomhetsområder. Kursene skal bidra til økt tverrfaglig samarbeid og bedre samhandling mellom ulike virksomhetsområder. Kursrekken består av ett grunnkurs og tre temabaserte kurs: Alderspsykiatri, Ortogeriatri og osteoporose og Forebygging av fall og funksjonssvikt. Målgruppe: Fysioterapeuter som jobber med eldre innen alle virksomhetsområder. Kurset er nyttig for fysioterapeuter i forbindelse med utvikling av hverdagsrehabilitering i kommunene og andre tjenester for eldre i kjølvannet av Samhandlingsreformen. Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter turnustjeneste). Har tatt kurset Fysioterapi for eldre - grunnkurs. Tilsvarende kunnskap (anskaffet via kurs eller praksis) om gerontologi og geriatri kan bli vurdert ved opptak. Disse må dokumenteres. Eventuell dokumentasjon må sendes til eller i posten til NFF innen påmeldingsfristen som er 14. august Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha kunnskap om: " Målemetoder som er relevante for eldre mennesker med osteoporose, brudd og andre tilstander knyttet til muskel- og skjelett. " Risikofaktorer og forebygging for fall og brudd " Forhold rundt trening av eldre, med tanke på funksjonsfremming " Modeller for tverrfaglig tilnærming til eldre mennesker med brudd " Kompleksiteten i helsetilstanden til eldre mennesker med brudd " Dosering og praktisk tilnærming til trening av eldre med brudd og osteoporose " Epidemiologiske og etiologiske forhold rundt osteoporose 17

18 Kurs i inflammatoriske revmatiske sykdommer. Kurset gjennomføres som to samlinger à to dager, november 2015 og februar Kursnr Første kursdag: Siste kursdag: Antall dager: 4 Antall timer: 32 Sted: Ingeniørenes hus, Oslo Deltakerantall: 24 Kursledere: Anne Dingsør og Ingvild Bø. Kursavgift: 5.050,00 for medlemmer Kursavgift: 6.250,00 for ikke medlemmer Påmeldingsfrist: Avmeldingsfrist: LOGG INN som medlem og få et delvis utfylt påmeldingsskjema PÅMELDING: du må fylle ut all data i påmeldingsskjemaet Hovedfokus på dette kurset vil være revmatoid artritt, spondyloartritter og bindevevssykdommer. Kurset gjennomføres som to samlinger à to dager, november 2015 og februar Mellom kurssamlingene skal deltakere levere obligatorisk oppgave. Målgruppe: Kurset rettes først og fremst mot fysioterapeuter i primærhelsetjenesten og ved rehabiliteringsinstitusjoner, men kan også være aktuelt for fysioterapeuter i sykehus som har behov for mer kunnskap om patologi og fysioterapi til pasienter med revmatiske sykdommer. Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter turnustjeneste) Læringsutbytte: Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne: " Redegjøre for, belyse, begrunne og diskutere aktuell fysioterapi for pasienter med inflammatorisk revmatisk sykdom " Gjennomføre en aktuell undersøkelse for pasientgruppen der den enkeltes behov og utfordringer ivaretas. Kunne sette i gang tiltak og utøve fysioterapi ut fra funn i undersøkelsen " Formidle kunnskap til pasienter og kollegaer vedr aktuell sykdom, utfordringer og relevante tiltak Sentrale temaer: - Patologi - Medisinsk behandling - Undersøkelse for de aktuelle pasientgruppene, erfaring i bruk av aktuelle, standardiserte måleinstrumenter - Fysioterapibehandling og tiltak Med forbehold om endringer. 18

19 Elektiv ortopedi ved kroniske lidelser og belastingsskader i skjelett og bløtdeler. Kursnr Første kursdag: Siste kursdag: Antall dager: 5 Antall timer: 40 Sted: St. Olavs Hospital. Trondheim Deltakerantall: 24 Kursledere: Ingrid Solhjem og Frode Hunnestad Kursavgift: 5.350,00 for medlemmer Kursavgift: 6.850,00 for ikke medlemmer Påmeldingsfrist: Avmeldingsfrist: LOGG INN som medlem og få et delvis utfylt påmeldingsskjema PÅMELDING: du må fylle ut all data i påmeldingsskjemaet Formålet med kurset er å gi deltakerne redskaper til å heve kvaliteten på egen yrkesutøvelse. Kurset legger til rette for at deltakerne kan oppdatere sin kunnskap om ortopediske lidelser. Kurset tilstreber å fokusere på nyere trender innen trening og postoperative behandlingsprosesser av betydning for fagområdet. Målgruppe: Fysioterapeuter med praksis fra ortopedi i sykehus, kommunehelsetjeneste, privat praksis, rehabiliteringsinstitusjoner og andre som har behov for oppdatering av kunnskap innen ortopedi. Opptakskrav: Autorisert fysioterapeut (etter endt turnustjeneste) Læringsmål: " Kjennskap til oppdatert kunnskap om ortopediske lidelser og elektive operative inngrep. " Kjennskap til de ulike vevsstrukturers betydning for det postoperative forløp. " Oppdatert kunnskap om fysioterapioppfølging etter elektive operative inngrep. " Økt kunnskap om aktuell forskning innen fagfeltet. " Kjennskap til nyere treningsprinsipper. Foreløpige emner: " Ulike konservative behandlingsregimer eks artrose " Fast track hofte- og knekirurgi " Teoretisk og praktisk laboratorieøvelse med studier av anatomi " Ulike ortopediske problemstillinger herunder komplikasjoner protesekirurgi " Trening med smerte, smerteregulering, nevrogene smerter " Nyere treningsprinsipper Boks 2704 St. Hanshaugen, 0131 Oslo Stensberggt. 27 Tlf Send e-post Copyright Norsk Fysioterapeutforbund - alle rettigheter reservert Produsert i samarbeid med Nexus Consulting Powered by ez Publish 19

20 20

21 Stipendrapport Navn: Ingrid Eide Natvig Arbeidssted: Sørlandet Sykehus Helseforetak, Avd fysikalsk medisin og rehabilitering, Enhet for spesialisert rehabilitering Tittel, sted og dato for kurset/kongressen/formålet: Undersøkelse og behandling av voksne med nevrologiske tilstander Bobath konseptet Arrangør: Norsk Fysioterapeutforbund Våren og høsten 2014 fikk jeg æren og muligheten til å oppleve nevrologisk fysioterapi på sitt beste. Jeg var én av 17 deltakere på årets Bobath grunnkurs, noe som jeg i forkant hadde store forventninger til. Og de ble så til de grader innfridd. I følge beskrivelsen av kurset skal man etter gjennomført kurs ha: Økt forståelse av de funksjonelle konsekvensene av sentralnervøse skader og hvordan disse kan påvirkes gjennom intervensjon. Økte ferdigheter i undersøkelse og funksjonsvurdering av pasienter med nevrologiske tilstander. Utviklet effektive håndteringsegenskaper og kunne inkorporere disse med andre hensiktsmessige tiltak for å gjenvinne funksjon. Økte muligheter til å skape endring hos pasienter med nevrologiske tilstander. Økte ferdigheter i bevegelsesanalyse, både av mennesker med og uten skade i sentralnervesystemet. Øket kjennskap til teorier for motorisk kontroll. Økt kunnskap om nevrofysiologi og anvendt nevrofysiologi. Økt kjennskap til nyere klinisk relevant forskning innen dette feltet. Og ikke minst økt kunnskap om Bobathkonseptet og dets utvikling. Mange store fine ord, men så pass bør det være, når en skal gjennom en 4 måneder lang reise, med 3 intensive kursuker. En reise som for min del har og kommer til å være avgjørende for den fysioterapeuten jeg er, og kommer til å bli. Jeg er relativt fersk i yrket og var dermed svært spent på fagnivået mitt i forhold til de andre deltakerne. Men her var det ingenting å være bekymret over, det var deltakere i alle aldre, og med ulike bakgrunner. Alt fra privatpraktiserende, kommunalt ansatte og flere fra spesialisthelsetjenesten. Noen jobbet kun med nevrologiske pasienter, mens andre kun hadde nevrologiske pasienter innimellom. Kurslederne var svært dyktige til å legge det på ett nivå som skulle passe alle. Dette til tross for at det første uken var preget av mange spørsmålstegn og lett frustrasjon fra samtlige deltakere, samtidig som det var ubeskrivelig spennende og følge med på kursledernes dyktighet både med tanke på forelesninger og i behandling. Personlig hadde jeg mest utbytte av den obligatoriske mellomoppgaven som skulle skrives som en kasusrapport mellom 2. og 3. samling. Vi skulle beskrive et behandlingsforløpet hos en aktuell pasient, samtidig som vi skulle relatere oppdatert forskningsbasert viten og klinisk bevegelsesanalyse til pasientens hovedproblem. Dette fikk meg til å måtte evaluere meg selv som terapeut, samtidig som jeg ble «tvunget» til å hoppe inn i Bobath tankegangen, og bruke det jeg hadde lært til nå. Det skulle være en klinisk refleksjon over valg av hovedproblem og 21

22 tiltak, noe som fikk en til å se alt i ett større dog noe mer komplisert, perspektiv. Samtidig som vi måtte begrunne valg av behandlingsstrategi og tiltak. Dette har fått meg som terapeut til å bli flinkere til å forstå/nysgjerrig på å prøve å finne ut hvorfor det er som det er, og hva som må til for og kanskje kunne endre det for den enkelte. Samtidig som jeg har lært å bruke hendene på en helt ny måte, og skulle helst hatt minst 2 par ekstra. Det har vært krevende, og vanskelig, men fantastisk morsomt når en endelig får det til, og får den responsen fra pasienten en ønsker. I tillegg var det svært lærerikt å ha egne pasienter med sentralnervøse skader til behandling på selve kurset, sammen med en annen kursdeltaker. Arrangørene, som var Braarudåsen i Horten, gjorde en formidabel innsats. Det var gode aktuelle pasienter, både til pasientdemonstrasjon og pasientbehandling. God mat fikk vi også, og de sørget for at vi fikk se det som var å se av Horten by. Sosialt var det også, da vi var flere som gikk ut og spiste hver kveld. Jeg føler meg beriket som fysioterapeut, som har fått mulighet til å være med på Bobath grunnkurs. Og håper at alle med hjerte for nevrologi en gang får oppleve Helge Hæstad og Line Syre i aksjon, det kan ikke beskrives, det må oppleves. De er dedikerte, sjeldent engasjerte og ubeskrivelig inspirerende. Tusen takk til fagruppen NOR for at nettopp jeg fikk tildelt stipend. Jeg setter stor pris på det, og håper med denne rapporten at jeg kan inspirere flere til å gå veien om Bobath konseptet. 22

23 Revmatologi Kongress i Paris Arrangert av EULAR (European League Against Rheumatism) Dette er en årlig kongress for leger og annet helsepersonell (allied health professionals) innen revmatologi. Vi var tre helsefagutdannede deltagere fra Rikshospitalet, en ergoterapeut og to fysioterapeuter som alle jobber med barn med revmatiske sykdommer og voksne med bindevevssykdommer. Det var en stor kongress med deltagere, over 3000 abstract og 155 ulike sesjoner, hvorav 16 sesjoner med over 80 foredrag av og for helsefagsprofesjonene. Kvaliteten på foredragene i helsefag er stadig økende. Vi vil her gi noen smakebiter av høydepunkter og kanskje nye trender. Endring av helserelatert adferd. Fortsatt er det et mindretall av pasienter med RA som har et nivå for fysisk aktivitet som tilsvarer anbefalingene fra helsemyndighetene. Pasienter med revmatiske sykdommer har også økt risiko for hjerte/karsykdommer. Det var stort tverrfaglig fokus på å finne frem til metoder som kan fremme og motivere til sunn livsstil og endre uheldige vaner. Hovedbudskapet var at vi må komme bort fra de gamle metodene med pekefinger og rådgiving og heller støtte motivasjon for endring for eksempel med motiverende samtale. Vi må tilstrebe å hjelpe pasientene til selv å formulere sine verdier, ønsker og mål og hva de kan gjøre. Dette henger også sammen med måten de revmatiske avdelingene organiserer pasientkonsultasjonene. Vi hørte flere foredrag om ny organisering av poliklinikkene hvor helseprofesjonene får dels nye roller. Flere studier viste positiv effekt av å trekke sykepleiere og andre helseprofesjoner som fysioterapeuter mer inn i konsultasjonene på revmatologiske poliklinikker. Dette førte ofte til at pasientene følte seg sett og ivaretatt på en bedre måte. Kardiovasculære problemstillinger Hjerteaffeksjon ved revmatiske sykdommer deles ofte inn i primær - som skyldes immunprosessen og sekundær - som skyldes langvarig inflammasjon. Det er ikke lenger tvil om at risikoen for kardiovasculære sykdommer hos pasienter med RA er høy og like høy som hos pasienter med diabetes. Ved myositt og systemisk sclerose skal man også være obs på fare for arytmier. Systemisk sclerose har størst risiko for høyresidig hjertesvikt grunnet pulmonal hypertensjon. SLE har størst risiko for myocarditt, som kan være subklinisk og udiagnostisert, og dette forekommer også ved myositt. Det norske NOCAR prosjektet involverer 12 revmatiske sentre i Norge og har som mål å identifisere riskofaktorer for hjerte/karsykdommer hos pasienter med revmatiske leddsykdommer og sikre at pasienter med høy risiko får adekvat behandling. 23

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI

FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI FYSIOTERAPI FOR NEVROLOGI, ORTO PEDI OG REVMATOLOGI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets kropp, fysiologiske funksjoner og bevegelsesutvikling,

Detaljer

For NFFs Faggruppe NOR Nr.1, 2013

For NFFs Faggruppe NOR Nr.1, 2013 NYHETSBREV For NFFs Faggruppe NOR Nr.1, 2013 I dette nummeret kan du lese om: Spesialistordningen Årsmøteseminaret 2013 Nytt styremedlem Motiverende intervju NFFs fagdager Årsrapport Protokoll fra Årsmøtet

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - revmatologi Fagspesifikk innledning - revmatologi Tradisjonelt omfatter revmatologi inflammatoriske

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Prioriteringsveileder - Revmatologi Sist oppdatert 20.8.2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm

FYSIOTERAPI KONGRESSEN. Utstiller- og sponsorinvitasjon. Første nasjonale fysioterapikongress. Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm FYSIOTERAPI KONGRESSEN 2O15 Utstiller- og sponsorinvitasjon Første nasjonale fysioterapikongress 4. - 6. mars 2015 Norges Varemesse/Thon Hotel Arena Lillestrøm www.fysioterapikongressen.no NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019

Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 Formål Regional plan for revmatologi i Helse

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Faglig forum for formannskapssekretærer

Faglig forum for formannskapssekretærer Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 4. juni 2014 Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste SAK 1/2014

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE

VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE VEDTEKTER FOR RAFT - RØDBYGGETS AKADEMISKE FORUM FOR TEGNSPRÅKLIGE Innhold 1 FORMÅL... 3 2- NAVN OG LOGO... 3 2.1 NAVN... 3 2.2 LOGO... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 3.1 MEDLEMMER... 3 3.2 MEDLEMSKONTINGENT... 4

Detaljer

Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, innkaller til årsmøte år 2005.

Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, innkaller til årsmøte år 2005. Norsk Fysioterapeut Forbund, avd.vestfold, Her settes NFFs logo. innkaller til årsmøte år 2005. Alle medlemmer i Norsk Fysioterapeut Forbund, avd. Vestfold, innkalles med dette til årsmøte. Sted: Peppe

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI

HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI HJERTE- OG LUNGEFYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund NFFs kurskalender blir publisert på www.fysio.no/kurs i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Videreutdanning i klinisk sykepleie

Videreutdanning i klinisk sykepleie Videreutdanning i klinisk sykepleie 60 studiepoeng Gastrosykepleie, Uroterapi, Stomisykepleie, Revmatologisk sykepleie, Nevrosykepleie Infeksjonssykepleie og smittevern, Diabetessykepleie, Lungesykepleie

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019

Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref.: Vår ref.: 2014/1774/THA004 Dato: 13.10.2014 Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019 Vedlagt er Nordlandssykehusets høringsuttalelse

Detaljer

LM 2010 23. Landsmøte

LM 2010 23. Landsmøte Fra: Sentralstyret Frist for gjennomføring av årsmøter, innsending av årsberetning, årsregnskap og budsjett Forslag til endring i NFFs lover pkt 18.6, 29.6 og 30.6 om årsmøter, pkt 18.7, 29.7 og 30.7 om

Detaljer

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier

Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Informasjon til deg som er ny kontaktsykepleier Generelt om nettverket Historie Nettverket ble etablert i 1993 som et samarbeid mellom Kreftforeningen og Rådgivningsgruppen for alvorlig syke og døende

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim.

Protokoll årsmøte. Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb. Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Protokoll årsmøte Protokoll fra årsmøte i Trondheim Badmintonklubb Trondheim 4.juni 2014 kl 18.30 i Handelshøyskolen i Trondheim. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 11 stemmeberettigede til

Detaljer

Samhandlingsreformen Hovedinnhold:

Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Mer av behandlingen skal skje nærmere der folk bor Styrking av kommunehelsetjenesten, mindre vekst i spesialisthelsetjenesten Mer fokus på helsefremming og forebygging

Detaljer

LM 2010 23. Landsmøte

LM 2010 23. Landsmøte Fra: og Oversikt over revidering av og endringer i lover for Norsk Fysioterapeutforbund, Mønstervedtekter for avdelinger, faggrupper og interessegrupper Bakgrunn Dette saksdokumentet fra og er utarbeidet

Detaljer

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016

HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 HANDLINSPLAN OG BUDSJETT FOR REGION I NFF 2016 Innhold Forord... 2 BESKRIVELSE AV REGIONEN... 2 PRIORITERING AV AKTIVITETER 2016... 4 1 Forord Forslag til regionens handlingsplan 2016 med økonomiske rammer

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE

FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE FYSIOTERAPI FOR BARN OG UNGE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter

Samarbeid mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter Retningslinjer for samarbeid og fordeling av pasienter mellom fastlønnede og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med driftsavtale i Tromsø kommune Formål Formålet med retningslinjene er å: Sikre

Detaljer

Fysioterapistudentenes interesseorganisasjon

Fysioterapistudentenes interesseorganisasjon Fysioterapistudentenes interesseorganisasjon Landsutvalget Vår dato Vår ref. 10.04.10 Saksbehandler Elektronisk postadresse Deres dato Deres ref. Hilde S. Mikalsen webmasterfysio@gmail.com Til Kopi Landsutvalgets

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

KURSMENY NRRK 2010. Kurs og faglige seminarer i regi av NRRK 2010

KURSMENY NRRK 2010. Kurs og faglige seminarer i regi av NRRK 2010 KURSMENY NRRK 2010 Kurs og faglige seminarer i regi av NRRK 2010 1 Kjære kollegaer! NRRK har som et av sine mål å være bidragsyter til å styrke kompetansen innen det revmatologiske fagmiljøet i Norge.

Detaljer

Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling Kropp og selvfølelse 3 semesters utdanningsprogram om SPISEFORSTYRRELSER Målgruppe: Kompetanseprogrammet er tverrfaglig

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Behandlingsanbefalinger for personer med Revmatoid Artritt

Behandlingsanbefalinger for personer med Revmatoid Artritt Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Norwegian Behandlingsanbefalinger for personer med Revmatoid Artritt Hellem K, Aanerud GJ, Moe RH Tomogrikke@c2i.net Personer

Detaljer

KROPPSKUNNSKAPING SOM VERKTØY FOR SAMHANDLING

KROPPSKUNNSKAPING SOM VERKTØY FOR SAMHANDLING KROPPSKUNNSKAPING SOM VERKTØY FOR SAMHANDLING Samhandlingsprosjekt Begrep, prosessmodell, helsetilbud Hvilke frukter har prosjektet båret? Hva er potensialet fremover? Foredrag ved Dr.polit Kristin Heggdal

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 23/2-2011.

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 23/2-2011. Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 23/2-2011. 1. Stipendkomitéen for Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Detaljer

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13.

Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13. Stipender og priser innen infeksjonsmedisin og medisinsk mikrobiologi Sist oppdatert 20/02-13. 1. Stipendkomitéen for Norsk forening for infeksjonsmedisin (NFIM) og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Ann Merete Brevik Samhandlingsreformen og rehabilitering Lite om habilitering og rehabilitering Mye fokus på forebygging og eldrehelse

Detaljer

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng

Studieplan. Tverrfaglig videreutdanning i klinisk geriatrisk vurderingskompetanse. 30 studiepoeng Side 1/6 Studieplan Tverrfaglig videreutdanning i klinisk vurderingskompetanse 30 studiepoeng kull 2014 vår HiBu Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32

Detaljer

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon -

Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - Fagakademiet inviterer til kurset Kurslederopplæring Kurs i mestring av depresjon - For hvem/målgruppe Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter og andre. Det er en fordel

Detaljer

STRATEGIPLAN 2016-2019

STRATEGIPLAN 2016-2019 STRATEGIPLAN 2016-2019 utarbeidet av styret i NORSK DYSTONIFORENING Vedtatt av Styret 29.01.2016 ORG.NR. 980 202 453 INNLEDNING HVOR STÅR NDF I DAG? Norsk Dystoniforening i 2015: NDF er en moderne mellomstor

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb

Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dagsorden: Protokoll fra generalforsamling i Norsk Shetland Sheepdog Klubb Dato: 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotel, Gardermoen Godkjenning av innkalling og forslag til

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800

Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 2006 Ingeniørenes Hus, 29. mars kl 1800 1. Åpning av møtet Oslo avdelings leder, Trond Haider, ønsket velkommen. Møtet var innen gjeldende frister annonsert

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014.

VEDTEKTER FOR. Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. VEDTEKTER FOR Sist endret av Landsmøtet 5. april 2014. 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Landsforeningen uventet barnedød. (Norwegian SIDS and Stillbirth Society). 1.2. Landsforeningen uventet

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben

VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben VEDTEKTER FOR Odd Fellow Klubben Vedtekter Tres Encanedados ajour pr feb 2012 Side 1 1: NAVN Klubbens navn er Tres Encadenados Gran Canaria. Navnet symboliserer Vennskap Kjærlighet og Sannhet. 2: FORMÅL

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

KURS OG SEMINARER 2013. Revmatologi og rehabilitering

KURS OG SEMINARER 2013. Revmatologi og rehabilitering KURS OG SEMINARER 2013 Revmatologi og rehabilitering 1 Kjære kolleger! Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, NKRR, har som ett av sine mål å være bidragsyter i arbeidet med å styrke

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter «Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter kreftsykdom ved Kjersti Widding legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Sørlandets rehabiliteringssenter Spesialisert

Detaljer

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt.

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, tellekorps samt 2 representanter til å underskrive: Vedtak: Som dirigent ble Simen Enersen enstemmig valgt. PROTOKOLL Protokoll fra årsmøte i Oslo Fallskjermklubb 27.januar 2010 FMI Sem Sælands vei 2B 0313 Oslo Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Følgende hadde ordet i saken: Ellen Fagerslett Det var 19 fremmøtt,

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Fagprosedyrens overordnede mål er å gi anbefalinger til helsepersonell om hvordan fall hos voksne pasienter

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon

Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon Kommunal Kompetanse inviterer til Kurslederopplæring for Kurs i mestring av depresjon For hvem Bakgrunn for kurset Kursets mål Sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykologer, leger, fysioterapeuter

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0

Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Referat fra møte i brukerutvalget i VLMS torsdag 16. april kl 17.00-1900 møterom Sigurd Lybeck på VLMS i plan 0 Tilstede: Anne Grete Odden, LHL Valdres, Anne Kari Buajordet, Kommunalt råd for mennesker

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Protokoll fra Årsmøte 2010

Protokoll fra Årsmøte 2010 NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND Avd. Oppland Protokoll fra Årsmøte 2010 Tid og dato: Tirsdag 9. mars 2010. Sted: Lillehammer Rehab.senter. Tilstede: 24 medlemmer inkludert 6 styremedlemmer og leder. SAK 1.

Detaljer

Legedelegerte sykepleierkonsultasjoner

Legedelegerte sykepleierkonsultasjoner Legedelegerte sykepleierkonsultasjoner FSR-lederseminar Hege Svean Koksvik 1 Eular anbefalinger Implementering Praktisk gjennomføring og erfaring fra St. Olav 2 3 BAKGRUNN Sykepleierrollen er i forandring

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING

VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING VEDTEKTER FOR HAMAR IL SVØMMING 1 - Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Laget skal tilby et bredt sportslig tilbud innenfor idretten svømming. 2 - Tilhørighet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring

Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Utfordringer knyttet til helsetjenestens møte med ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer: Oppfølging Overføring Aldersadekvat informasjon basert på formidlingsstrategier tilpasset ungdom

Detaljer