Petroleum Geo-Services ASA. PGS Årsrapport A Clearer Image

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Petroleum Geo-Services ASA. PGS Årsrapport 2008. A Clearer Image"

Transkript

1 Petroleum Geo-Services ASA PGS Årsrapport 2008 A Clearer Image

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Konsernsjefen har ordet...2 Styrets beretning...4 Eierstyring og selskapsledelse i PGS...13 Konsolidert resultatregnskap...16 Konsolidert balanse...17 Konsolidert kontantstrømoppstilling...18 Endringer i konsolidert egenkapital...19 Noter til konsernregnskapet...20 Resultatregnskap - PGS ASA...69 Balanse - PGS ASA...70 Kontantstrømoppstilling - PGS ASA...71 Noter til årsregnskapet - PGS ASA...72 Revisjonsberetning

3 KONSERNSJEFEN HAR ORDET KONSERNSJEFEN HAR ORDET Kjære aksjonærkollega, 2008 ble det beste året i PGS historie. Vi så oljeprisen på rekordnivåer og leteaktiviteten var høyere enn noen gang. PGS leverte meget gode marginer og endte året med en sterk ordrebok og finansieringen av selskapet er solid. Vi har verdens mest produktive og kostnadseffektive flåte, konkurransedyktig avkastning på multiklient investeringer, ledende dataprosesserings egenskaper flere unike teknologier, og viktigst av alt en veldig dedikert stab med god erfaring og solid kunnskap, og som er kjent for å gjennomføre kvalitetsarbeid, være fleksible og innovative. Vi er godt posisjonert til å møte et mer utfordrende marked. PGS er forpliktet til å drive virksomheten på en slik måte at det minimerer helserisikoen og ivaretar sikkerheten til de ansatte. Til tross for systematisk arbeid for å forbedre HMS-resultatene opplevde vi en tragisk dødsulykke i vårt 50% deleide selskap i Russland, PGS Khazar i Denne hendelsen ble etterforsket, årsaken til ulykken ble kartlagt og forebyggende tiltak ble iverksatt for å hindre gjentagelse. Vi jobber hardt for å nå målet vårt om å ha de beste HMS-resultatene i bransjen. Fraværsskadefrekvensen ("LTIF") var på 0,63 per million arbeidstimer i 2008 og den totale frekvesen av registrerte hendelser ("TRCF") var på 1,94 per million arbeidstimer. I løpet av 2008 har vårt Marine virksomhetsområde økt både inntekter og driftsresultat. Lanseringen av Ramform Sovereign i mars 2008 bidro til en mer effektiv, automatisert og standardisert flåte. Denne sommeren tar vi levering av nok et Ramform skip i S-klassen, Ramform Sterling. Markedsledende fartøyer har vært et varemerke for PGS. Ettersom størrelse og kompleksitet på undersøkelsene fortsetter å øke i dagens market blir produktiviteten på PGS-flåten en stadig viktigere differensieringsmekanisme, som medfører at kundene får raskere tilgang til seismikkdata samtidig som det bidrar til å bedre lønnsomhet for selskapet. Likeledes har vår multiklient virksomhet nok en gang demonstrert ledende avkastning på investert kapital så vel som det høyeste nivået av pre-funding i industrien. Vår Onshore virksomhet gjorde det på linje med resultatene i Lavere aktivitet i de østlige markedene blir veid opp av høyere aktivitet i Latin- og Nord-Amerika. En viktig milepel for å befeste vår posisjon i Latin-Amerika var den store kontrakten (USD 165 millioner) vi signerte med PEMEX i Mexico. Økte multiklient investeringer for Onshore har vist seg å være en fornuftig strategi. Vårt fokus med mange kanaler på hvert prosjekt og høy oppløsning har gitt oss marginer på linje med de beste konkurrentene er et år da vi tok igjen, og på noen områder passerte, våre konkurrenter innenfor dataprosessering. Etter oppkjøpet av Applied Geophysical Services (AGS) i 2007 brukte vi fjoråret til å rulle ut Beam Migration til alle deler av PGS organisasjonen. Dette kombinert med andre nye teknologier har fått PGS til å bli blant de beste innenfor avansert dataprosessering. I en nylig gjennomført PGS kundeundersøkelse sier så mange som 60% at PGS ligger over gjennomsnittlig standard for industrien på dataprosessering og nesten 90% sier vi er på linje med eller bedre enn gjennomsnittet. PGS har rundt ansatte og ytterligere ansatte på deltidskontrakter verden over. Vi har 45 kontorer, inkludert 21 dataprosesserings sentre, i 31 forskjellige land. Vi har virkelig et internasjonalt preg blant våre ansatte. GeoStreamer kommersielt gjennombrudd 2008 var det året da PGS nye proprietære GeoStreamer teknologi fikk sitt gjennombrudd. I løpet av året samlet PGS 2

4 KONSERNSJEFEN HAR ORDET inn mer enn linjekilometer med 2D GeoStreamer data av ypperste kvalitet. Da GeoStreamer ble lansert i juni 2007 ble den hedret som det største gjennombruddet innenfor streamer-teknologi de siste 60 årene. Det er den første streameren med to sensorer, og den gir bedre dybdepenetrasjon, høyere oppløsning og mer effektiv innsamling av seismiske data. GeoStreamer -teknologien er unik når det gjelder å generere et bedre bilde under salt strukturer, basalt og i andre komplekse geologiske områder. Ettersom verdens fremtidige olje- og gassforekomster blir stadig vanskeligere å finne forventer vi at GeoStreamer vil spille en viktig rolle i arbeidet med å lokalisere disse verdifulle ressursene. I fjerde kvartal 2008 ble det første 3D-fartøyet utstyrt med GeoStreamer og det begynte å jobbe med det nye utstyret før årets slutt. Driften har så langt vært vellykket. PGS teknologi er verdensledende og på noen områder finnes ikke tilsvarende produkter. Vår flåte er den mest effektive. Vi er ledende på kostnadseffektivitet og produktivitet, og på avkastning fra vårt multiklient databibliotek, samt at vi er godt posisjonert til å generere en god kontantstrøm selv i et svakt marked. Vi går inn i 2009 med en ordrebok på mer enn én milliard dollar, noe som danner et sterkt fundament for fremtidige inntekter. Vår kundebase er veldig solid og består hovedsakelig av internasjonale-, nasjonale- og store oljeselskaper. Seismikkmarkedet kan karakteriseres av forholdsvis kort varighet på kontrakter og ordrebøker. PGS så lengden på ordreboken øke fra et snitt på omtrent fem måneder i 2007 til omtrent åtte måneder i Fremtidsutsikter Året vi har fremfor oss vil by på veldig forskjellige muligheter og utfordringer enn det vi har opplevd tidligere. Den lave oljeprisen har medført færre forespørsler fra våre kunder. Dette kombinert med økt tilbud av seismikkapasitet vil sette marginene under press, og spesielt i fjerde kvartal. Det til tross, vi er godt posisjonert til å møte et svakere marked gitt våre konkurransedyktige tjenester, ledende teknologier og gunstig finansiering med lang løpetid. Med bakgrunn i de samme argumentene tror vi PGS vil komme styrket ut av denne nedturen sammenlignet med våre konkurrenter. Verden trenger å finne og starte og produsere olje tilsvarende mengden fra seks ganger Saudi-Arabias oljeproduksjon de neste 20 årene for å tilfredsstille forventet etterspørsel, ifølge rapporten IEA World Energy Outlook På sikt er utsiktene for bransjen vår meget gode. Vi leter etter olje i stadig mer komplekse områder og geologiske strukturer og på større havdyp. Tidsperioden da oljeutvinning var enkelt er forbi. Vi er overbevist om at dette vil bidra til vekst i etterspørselen etter mer avansert seismikk. Kundene våre forlanger bedre forståelse av den geologiske strukturen på bakgrunn av datasettene vi samler inn. I tillegg har vi sett, og fortsetter å se sterk vekst i etterspørselen etter den mindre sykliske produksjonsseismikken, der målet er, gjennom repeterende undersøkelser, å forbedre produksjonen fra eksisterende felter. Vår avanserte flåte er usedvanlig godt posisjonert til å konkurrere og høste gode marginer fra både mer avansert seismikk og produksjonsseismikk i årene som kommer. Jeg føler meg komfortabel på at PGS kommer styrket ut av dagens utfordrende marked, som følge av at vi vil ta en større andel av det mest lønnsomme og mer avanserte delen av seismikkmarkedet. PGS er konkurransedyktig posisjonert til å komme seg gjennom nedturen på grunn av gunstig finansiering, en førsteklasses flåte med en særdeles gunstig kostnadsstruktur, attraktiv og kommersialisert teknologi og en betydelig andel i markedet for avansert seismikk. Takket være vår strategi med å bygge en solid ordrebok vil 2009 bli nok et godt år for PGS. Jon Erik Reinhardsen Konsernsjef 3

5 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING I 2008 leverte vi den beste omsetningen og det beste driftsresultatet i PGS historie, samt den høyeste driftsmarginen noen gang oppnådd på Marine kontraktsarbeider. Petroleum Geo-Services ( PGS ) er et fokusert geofysisk selskap som leverer et bredt spekter av seismikk- og reservoartjenester, inkludert innsamling, behandling og fortolkning av data og feltevaluering. Vi besitter også verdens mest omfattende multiklient databibliotek. Vi driver vår virksomhet på global basis med hovedkontor på Lysaker, Norge. Vår virksomhet er inndelt i to virksomhetsområder: Marine, som tilbyr tjenester innen seismisk datainnsamling ved bruk av streamer-teknologi, marin multiklient databibliotek, dataprosessering og reservoartjenester, og Onshore, som tilbyr tjenester innen seismisk datainnsamling på land og på grunt vann, herunder også et landbasert multiklient databibliotek. De to største bidragsyterne til inntekter for både Marine og Onshore segmentet er kontraktsseismikk, som blir samlet inn eksklusivt på bakgrunn av en kontrakt mellom kunden og PGS, og multiklient der vi investerer i seismiske undersøkelser som blir markedsført til flere kunder på et ikke-eksklusivt grunnlag. Multiklient inntektene er delt inn i det vi kaller pre-funding, som relaterer seg til inntekter fra pågående undersøkelser, og late sales fra vårt eksisterende multiklient databibliotek. PGS EM (elektromagnetiske tjenester) blir rapportert som en del av øvrig virksomhet (omfatter Corporate, Global Shared Services og PGS EM). Hovedpunkter i 2008 Sterk netto kontantstrøm fra virksomheten på USD 914,6 millioner, en økning på 27% fra den forrige rekorden som ble satt i 2007, og et sterkt driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer på USD 967,8 millioner, en økning på 21% fra Driftsmarginen på Marine kontraktsseismikk var på 49%, det høyeste som noen gang har vært oppnådd i PGS. Det totale pre-funding nivået var høyt (105% av multiklient investeringer, med unntak av balanseførte renter). Sterkt multiklient late sales på USD 202,5 millioner. Overleverte Ramform Victory til det japanske departementet for økonomi-, handel og industri (METI), etter at avtalen ble ferdigforhandlet og akseptert i Ved levering regnskapsførte vi en gevinst på USD 71,6 millioner, og vi vil fortsette å levere drifts- og servicetjenester under den langsiktige avtalen. Utnevnte en ny konsernsjef. Jon Erik Reinhardsen startet i stillingen den 1. april Noterte et USD 400 millioners konvertibelt obligasjonslån på Oslo Børs som løper frem til Det konvertible obligasjonslånet har gunstige betingelser og det ble brukt til å sikre permanent finansiering ved oppkjøpet av Arrow i november 2007, samtidig som det økte den finansielle fleksibiliteten i konsernet. Tok levering av den nye Ramform Sovereign i mars. Fartøyet har fungert eksepsjonelt bra og har satt flere bransjerekorder. Ramform Sovereign bidrar til å forbedre produktiviteten, effektiviteten og fleksibiliteten i flåten vår ytterligere. Vant flere store kontrakter både innenfor Marine og Onshore segmentet. Tilbakebetalte USD 133,1 millioner av gjelden, netto. Opplevde et svakere marked for elektromagnetiske undersøkelser og bokførte en nedskrivning på USD 99,1 millioner relatert til MTEM, som ble kjøpt i Forsinkelser på nybyggprogrammet til Arrow i Spania. En nedskrivning på USD 59,9 millioner som hovedsaklig relaterer seg til fartøyene Polar Sea og Southern Explorer. Kvalifiserte for den nye norske rederiskatteordningen. Det norske statsbudsjettet for 2009 inneholdt nødvendige endringer som muliggjør inntreden for våre datterselskaper som eier fartøyer. Årlige besparelser som følge av den planlagte inntreden er forventet å ligge mellom USD millioner. Kommersialiserte vår proprietære GeoStreamer teknologi ved å skyte linjekilometer med 2D data på global basis med utmerket produktivitet og datakvalitet. Installering av GeoStreamer på den første 3D-båten, Atlantic Explorer. Fartøyet påbegynte en multiklient Geostreamer undersøkelse på DeSoto-feltet i Mexicogulfen mot slutten av året. Fullførte prosesseringen av Crystal II datasettet, vår andre Wide Azimuth undersøkelse, med utmerkede resultater. Dataene var klare for salg til lisensrunden i Mexicogulfen i mars Total rentebærende gjeld, medregnet finansielle leasingavtaler, var USD 1.249,2 millioner ved års slutt Fremtidig kontantstrøm vil hovedsakelig bli brukt til å fullføre prosjekter vi allerede har forpliktet oss til og til å redusere gjeld. Det er ikke planlagt tilbakekjøp av aksjer i Vi har en fullmakt til å kjøpe tilbake opp til 10% av utestående aksjer. Per 31. desember 2008 eide vi 2,11% av utestående aksjer. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Ledelse og rapportering innen HMS er et sentralt element i vår oppfølging av forretningsmessige prestasjoner på alle ledelsesnivåer og for styret. I 2008 rullet vi ut et nytt HMS tiltak som heter The Road Ahead. Det er en fem års HMS-strategi som sikter mot å oppnå markedsledende resultater for systemer, anlegg og utstyr og mennesker. Implementeringen av et oppdatert konsernomfattende rammeverk for miljøledelse ble påbegynt i 2008, noe som 4

6 STYRETS BERETNING over tid vil forbedre muligheter til å måle, overvåke og vurdere de miljømessige resultatene av driften verden over. Vår miljøerklæring skisserer våre selskapsforpliktelser til å oppnå effektiv bevisstgjøring til miljøet ved implementering av en prosess som bygger på prinsippene i ISO 14001, samt stadig forbedringer. Oppdaterte selskapsomfattende miljøaspekter har blitt utviklet (spesielt for våre hovedforretningsområder) for å overvåke miljømessige resultater og oppnå stadige forbedringer, dette inkluderer: Kontroll over søppel/resirkulering/segregering. Olje søl/utslipp ved ulykke. Samspill mellom felt operasjon og flora/fauna. Karbonutslipp/rapportering. Bruk av den best mulige miljøvennlige teknologien, materialer og prosedyrer. I løpet av 2008 registrerte vi ett dødsfall i vårt 50% deleide selskap i Russland, PGS Khazar. Dødsfallet skjedde i Astrakhan mens fartøyer ble vedlikeholdt. Fartøyet der ulykken skjedde var plassert i en tørrdokk og en i besetningen falt fra en avsats og ned i tørrdokken. Ulykken ble etterforsket, årsaken ble identifisert og det ble gjort nødvendige tiltak for at noe tilsvarende ikke skal skje igjen. Vi hadde 13 skadetilfeller som resulterte i tapt arbeidstid (fraværsskader), sammenlignet med 12 i Totalt sett var fraværsskadefrekvensen ( LTIF ) på 0,63 per million arbeidstimer i 2008, sammenlignet med 0,65 for Den totale frekvensen av registrerte hendelser ( TRCF ) ble forbedret til 1,94 per million arbeidstimer, fra 2,55 i I 2008 gjorde vi betydelige fremskritt i utviklingen av våre prosedyrer innenfor HMS-området, inkludert bedre rapporteringsrutiner, bedre oppfølging og fokus på risiko som en avgjørende faktor for allokering av ledelsens ressurser. Som en del av The Road Ahead omfattet resultatene innen HMS i 2008: Økt bevisstgjøring i organisasjonen rundt HMS. Implementering av en ny HMS erklæring og miljøerklæring. Etablerte PGS egendefinerte retningslinjer for sikkerhet. Forbedret tilløpsrapportering og etterforskning. Forbedret HMS samarbeidet mellom forretningsområdene og gruppen som jobber dedikert med HMS. Forbedret fokus på HMS for kontoransatte. Utviklet et register over miljømessige aspekter. Identifisering og valg av en HMS programvareløsning til å lede HMS arbeid på globalt nivå. Utnevnelse av en HMS leder for Data Prosessering & Teknologi (DP&T). Sykefraværet i den norske delen av virksomheten var 2,4% i 2008, tilsvarende som i Markeder og virksomhetsområder Marine Vi er en av tre store globale aktører i markedet for marin 3D-seismikkundersøkelser, med en markedsandel på ca 28% målt etter antall skutte kvadratkilometer 3D-seismikk. Målt etter antall streamere ved års slutt 2008 var markedsandelen 22%, noe som gjenspeiler effektiviteten ved flåten vår. Ved utgangen av 2008 omfattet vår flåte elleve 3D-fartøyer. Med seks Ramform-fartøyer i høykapasitetssegmentet er flåten vår en av de mest effektive i industrien. Etter overlevering av Ramform Victory, nå omdøpt til Shigen, til METI i slutten av januar 2008, tok vi levering av Ramform Sovereign i begynnelsen av mars Det andre fartøyet i Ramform S-klassen, Ramform Sterling, har planlagt levering i juni 2009 og fremdriften på båten går for øyeblikket i henhold til planen ved STX Europes anlegg i Tomrefjord. Marin 3D-markedet fortsatte å vokse i 2008, drevet av økt etterspørsel fra olje- og gasselskapene etter seismiske data. Driftsmarginen på kontraktsarbeider forbedret seg ytterligere fra nivået i 2007 og endte på 49%. Per 31. desember 2008 var ordreboken for Marine på USD 871 millioner, sammenlignet med USD 843 millioner per 31. desember Kontraktseismikk fortsatte å dominere vår virksomhet i 2008, selv om investeringene i nye multiklient data fortsatte å øke sammenlignet med Pre-funding av nye multiklient investeringer fortsatte på høyere nivåer. Dataprosessering & Teknologi Vekst og re-posisjonering av vår dataprosesseringsvirksomhet er en viktig del av vår strategi. I 2007 kjøpte vi Applied Geophysical Services (AGS) som betydelig forsterker vår dybdeprosesseringskapasitet, og vi har dratt nytte av dette oppkjøpet gjennom hele AGS Beam Migration har vært et viktig redskap for å løfte oss til en ledende posisjon innenfor dataprosessering av høyeste kvalitet. I en kundeundersøkelse nylig gjennomført av PGS sier nesten 90% at vi er på snittet for industrien eller bedre, og så mye som 60% av kundene sier at vi er over gjennomsnittet for industrien når det kommer til prosessering. Dataprosessering for eksterne kunder er i ferd med å bli en stadig viktigere inntektskilde. Inntekter fra ekstern dataprosessering økte med USD 21,9 millioner (34%) fra USD 64,1 millioner til USD 86,0 millioner i GeoStreamer er en proprietær PGS-teknologi og den første streameren med to forskjellig typer sensorer. Den representerer en milepel innenfor streamer-teknologi ved at den gir høyere oppløsning, bedre penetrasjon og mer effektiv innsamling av seismiske data. I 2008 kommersialiserte vi GeoStreamer -teknologien ved å skyte omtrent linjekilometer med 2D data verden over med utmerket produktivitet og datakvalitet. Vi installerte GeoStreamer på Atlantic Explorer i fjerde kvartal 2008, som var det første 3D-fartøyet utstyrt med GeoStreamer. Fartøyet påbegynte en multiklient GeoStreamer undersøkelse på DeSoto-feltet i Mexiogulfen mot slutten av 2008, og vil følge opp med GeoStreamer undersøkelser i Nordsjøen. Oppslutningen om denne teknologien har blitt ettertrykkelig bevist ved at vi har fått tildelt jobber uten anbudsrunder og vi har sett at kunder er villig til å betale en høyere pris for undersøkelser gjort med GeoStreamer enn med vanlige streamere. Vi har planer om å utruste et 3D-fartøy til med GeoStreamer i løpet av

7 STYRETS BERETNING Som et resultat av dårligere utsikter for seismikkmarkedet justerer vi våre ambisjoner og kostnadsstrukturen for OptoSeis, vår nye teknologi for overvåkning av eksisterende reservoarer. Teknologien drar nytte av fiberoptiske kabler som installeres på havbunnen av produserende felter for å gi seismiske data on demand og på den måten se hvordan forekomstene forandrer seg over tid og optimalisere produksjonen av reservoaret. Vi gjennomførte to pilotprosjekter i Onshore PGS er en betydelig aktør i markedet for landseismikk verden over. Innenfor dette virksomhetsområdet har konkurransen tiltatt som følge av et økende antall aktører de siste årene, og Onshore forblir et lavmarginsegment sammenlignet med det Marine virksomhetsområdet. Per 31. desember 2008 hadde vi 11 onshore prosjekter i drift. Fem i Nord-Amerika, tre i Latin-Amerika og tre i de østlige markedene. Gjennom 2008 hadde Onshore opp til 12 prosjekter i drift samtidig. Mexico er for øyeblikket det mest attraktive området for PGS, og det er hovedsaklig drevet av den store 3Dkontraktsjobben vi fikk tildelt av PEMEX i andre halvår av Kontrakten vil bli gjennomført fra 2008 til 2012 og området som skal dekkes er på mer enn kvadratkilometer. Kontraktens størrelse beløper seg til ca USD 165 millioner. I 2008 fortsatte Onshore å investere i det landbaserte multiklient databiblioteket, som kun omfatter seismikkdata fra USA. Det til tross, multiklientinvesteringer falt betraktelig i fjerde kvartal 2008 sammenlignet med fjerde kvartal 2007 som følge av finanskrisen og kutt i investeringsnivået blant kunder. I løpet av dét kvartalet ble antall prosjekter justert fra fire til tre i USA. Ved utgangen av 2008 var ordreboken vår for Onshore på USD 194 millioner, sammenlignet med USD 144 millioner per 31. desember Andre aktiviteter Inntekter fra vårt EM-segment, og generelt for hele EMmarkedet, har vært skuffende og det gjenspeiler seg i nedskrivningen som ble gjort i Likevel har vi fortsatt tro på EM-teknologien og vil fortsette å utvikle EMløsninger. Ved utgangen av 2008 hadde vi gjennomført et vellykket pilotprosjekt av et tauet EM-system og evolusjonen av kostnadseffektive EM-løsninger for marine omgivelser gjør fremskritt. Videre vil vi fortsette å finjustere EM prosesserings- og speilvendingsmetoder og støtte opp om kundenes tiltagende aksept av fordelene ved EM og tjenestens tilhørighet i oljeselskapenes verdikjede. Vi har bestemt oss for å justere ressursene og redusere kostnadene innenfor EM-segmentet, men vi vil beholde kritisk operasjonell- og ingeniørekspertise for å gjøre oss i stand til å mobilisere marine prosjekter for utvalgte kunder, og resten av markedet når etterspørselen tar seg opp. Resultatutvikling Samlede driftsinntekter for 2008 var USD 1.917,5 millioner, mot USD 1.519,9 millioner i 2007, en økning på 26%. Marines driftsinntekter i 2007 var på USD 1.638,8 millioner, en økning på USD 365,0 millioner (29%), fra Driftsinntekter fra kontraktseismikk økte med USD 373,2 millioner, fra USD 691,8 millioner i 2007 til USD 1.065,0 millioner i 2008, hovedsakelig drevet av et sterkere marked for marin seismikk, mer kapasitet allokert til kontraktsarbeider, økte priser og en større flåte. Totale driftsinntekter fra multiklient ( pre-funding og late sales kombinert) ble redusert med USD 64,5 millioner (13%), til USD 439,4 millioner i 2008, hovedsakelig drevet av lavere pre-funding inntekter. Pre-funding inntekter ble redusert med USD 56,4 millioner (18%), fra USD 306,0 millioner i 2007 til USD 249,6 millioner i Multiklient late sales ble redusert med USD 8,1 millioner (4%), til USD 189,8 millioner i Marine økte investeringene i multiklient databiblioteket med USD 9,2 millioner (4%), til USD 223,7 millioner i Pre-funding i prosent av investeringer i multiklient databiblioteket endte på 112% i 2008 sammenlignet med 143% i Reduksjonen i pre-funding nivået er drevet av høyere 2D- og reprosseseringsaktivitet, som vanligvis har lavere pre-funding enn multiklient 3Dprosjekter. I 2008 var flåtens aktivitetsfordeling (aktiv 3Dfartøystid) mellom kontraktbasert og multiklientbasert datainnsamling ca 80%/20%, sammenlignet med ca 64%/36% i Onshores driftsinntekter i 2008 var USD 273,1 millioner, en økning på USD 26,6 millioner eller 11% fra Økningen skyldes hovedsakelig en oppblomstring av det latinamerikanske markedet (Mexico, Brasil og Peru), delvis negativt oppveid av lavere aktivitet i Nord-Amerika. Totale multiklient inntekter ( pre-funding og late sales kombinert) ble redusert med USD 12,6 millioner (16%), til USD 68,6 millioner, hovedsakelig drevet av svakere late sales som følge av kutt i investeringer blant kunder i andre halvdel av 2008, sammenlignet med Multiklient late sales ble redusert med USD 8,3 millioner (40%), fra USD 20,9 millioner i 2007 til USD 12,6 millioner i Prefunding inntekter ble redusert med USD 4,3 millioner (7%), fra USD 60,3 millioner i 2007 til USD 56,0 millioner i Nedgangen i pre-funding er hovedsakelig drevet av en reduksjon i investeringer i multiklient databiblioteket på 11% fra 2007 til Driftskostnader som inkluderer solgte varers kost, forsknings- og utviklingskostnader og markedsførings- og administrasjonskostnader var USD 949,7 millioner i 2008 for hele konsernet, sammenlignet med USD 719,1 millioner i 2007, en økning på USD 230,6 millioner (32%). Marine driftskostnader økte med USD 180,2 millioner (35%), hovedsakelig som et resultat av økt aktivitet, mer kapasitet og prisinflasjon. Onshore driftkostnader økte med USD 31,7 millioner (19%) som et resultat av høyere aktivitet enn i I tillegg økte driftskostnader for øvrig virksomhet med USD 18,7 millioner til USD 52,0 millioner, og økningen relaterer seg i hovedsak til PGS EM. Rapporterte forsknings- og utviklingskostnader økte med USD 10,9 millioner (128%) til USD 19,4 millioner, mens markedsførings- og administrasjonskostnader økte med USD 10,6 millioner (15%) til USD 83,1 millioner. Forklaringen til den sterke økningen i forsknings- og utviklingskostnader relaterer seg til våre EM-applikasjoner og vårt forsøk på å utvikle en tauet EM-løsning. Forsknings- og utviklingskostnader er netto balanseførte utviklingsprosjekter som beløp seg til USD 11,5 millioner og USD 8,9 millioner for henholdsvis 2008 og GeoStreamer ble satt i produksjon i fjerde kvartal 2008 og av de USD 11,5 millionene er det USD 5 millioner som er relatert til utvikling av GeoStreamer. Resten kan i all hovedsak relateres til utviklingen av OptoSeis, vårt fiberoptiske system for 4D overvåkning. 6

8 STYRETS BERETNING Vårt generelle kostnadsnivå har økt i 2008 i takt med økt aktivitetsnivå. I tillegg øker våre kostnader knyttet til innleid fartøyskapasitet til å gjennomføre 2D-undersøkelser og til å bistå med innsamling av mer avanserte 3D-undersøkelser, samt å optimalisere produktiviteten av våre 3D-fartøyer. Det var en sterk kostnadsøkning på drivstoff, personellkostnader, vedlikeholdskostnader, verft og prosjektrelaterte kostnader som support- og skytebåter i Avskrivninger og amortiseringer for 2008 var USD 335,5 millioner sammenlignet med USD 313,1 millioner i 2007, en økning på USD 22,4 millioner (7%). Økningen relaterer seg hovedsakelig til høyere avskrivninger som et resultat av oppkjøpet av Arrow i november 2007, overlevering av Ramform Sovereign i mars 2008 og andre investeringer gjort i I motsatt retning slår lavere pre-funding av multiklient dataundersøkelser. Amortiseringen av multiklient databiblioteket i 2008 ble redusert med USD 42,9 millioner (18%) sammenlignet med Multiklient amortisering som en prosentandel av totale multiklient driftsinntekter var på 38% i 2008, sammenlignet med 40% i Reduksjonen er drevet av mindre pre-funding og kapasitet allokert til nye multiklient prosjekter. Balanseført verdi av multiklient databiblioteket var USD 294,6 millioner per 31. desember 2008, sammenlignet med USD 173,9 millioner per 31. desember Den lave balanseførte verdien vil føre til forholdsvis lav ordinær amortisering knyttet til salg fra vårt eksisterende bibliotek, mens amortisering knyttet til salg fra nye seismikkinvesteringer vil være høyere. Andre driftsinntekter på USD 71,6 millioner i 2008 relaterer seg til overleveringen av Ramform Victory til METI i januar I fjerde kvartal 2008 regnskapsførte vi nedskrivninger av anleggsmidler på USD 161,1 millioner. USD 99,1 millioner relaterer seg til nedskivninger av immaterielle eiendeler regnskapsført ved oppkjøpet av MTEM som et resultat av svakere markedsutvikling innenfor EM og reduserte EMambisjoner i Nedskrivningsindikatorer ble identifisert for enkelte fartøy som et resultat av utfordrende finansielle forhold. Disse inkluderte opplag av Polar Sea, utsatt ombygging av Southern Explorer og justering av balanseført verdi av Polar Pearl. I tillegg forventes samlet kostpris for nybygg 532 å overskride fremtidige driftsinntekter under den opprinnelige langsiktige leasingavtalen. Samlet omfattet dette nedskrivninger på USD 59,9 millioner. De resterende USD 2,1 millionene av den totale nedskrivningen på USD 161,1 millioner relaterer seg til nedskrivninger av olje- og gass eiendeler. Driftsresultatet ble USD 542,7 millioner i Ser man bort fra nedskrivninger av anleggsmidler så ble driftsresultatet USD 703,9 millioner, sammenlignet med USD 494,5 millioner i Rentekostnader var USD 56,6 millioner i 2008 sammenlignet med USD 37,5 millioner i Økningen er hovedsakelig et resultat av økt rentebærende gjeld, som delvis blir kompensert av en økning i balanseførte renter på multiklient databiblioteket og arbeid under utførelse. Andre finanskostnader, netto var et tap på USD 35,0 millioner i 2008, sammenlignet med et tap på USD 7,1 millioner i Et høyere tap er hovedsakelig forårsaket av et valutatap på USD 33,1 millioner som følge av appresieringen av den amerikanske dollaren i andre halvdel av En sterkere dollar er gunstig for driften vår siden en betydelig andel av våre kostnader er i andre valutaer. Vi sikrer en del av valutaeksponeringen vi har på driften. Disse posisjonene er vanligvis ikke bokført som sikringsposisjoner, men verdsatt til virkelig verdi på balansedagen sammen med kundefordringer og annen leverandørgjeld nominert i andre valutaer enn amerikanske dollar. Dermed blir den kortsiktige effekten av en sterkere amerikansk dollar negativ når dollaren styrker seg. Nedskrivning av aksjer tilgjengelig for salg medførte et tap på USD 7,3 millioner i 2008 og relaterer seg til eierskap i Boarders & Southern og Endeavour som opplevde en betydelig aksjekursnedgang i fjerdekvartal I løpet av 2008 kjøpte vi tilbake USD 45,5 millioner i nominell verdi av det konvertible obligasjonslånet som medførte en gevinst på USD 12,1 millioner. Skattekostnaden i 2008 var USD 32,8 millioner, sammenlignet med en skattefordel på USD 11,1 millioner i Skattekostnaden for 2008 var positivt påvirket av den planlagte inntreden for deler av virksomheten til den nye norske rederiskatteordningen med virkning fra 1. januar 2008, og fremdrift relatert til uttreden fra den gamle rederiskatteordningen med virkning fra 1. januar Til sammen beløper dette seg til USD 107 millioner. Skattekostnaden i 2008 er også positivt påvirket av valutasvingninger. Betalbar skatt i 2008 var USD 71,8 millioner, sammenlignet med en betalbar skatt i 2007 på USD 43,2 millioner. Betalbar skatt knytter seg hovedsakelig til kildeskatt og skatt i regioner hvor konsernet ikke har fremførbart underskudd, eller der det er begrensninger for bruk av slike eiendeler. Vi har betydelige eiendeler ved utsatt skatt i forskjellige jurisdiksjoner, hovedsakelig Norge og Storbritannia. Ved utgangen av 2008 beløp balanseførte eiendeler ved utsatt skatt seg til USD 221,8 millioner, mens gjenværende ikkebalanseførte eiendeler ved utsatt skatt beløp seg til USD 88,6 millioner. Resultat fra avhendet virksomhet, netto etter skatt, var på USD 1,5 millioner i 2008, sammenlignet med USD 1,0 million i 2007, som omfatter ytterligere betingede oppgjør for virksomhet som ble avhendet i 2003 og Årets resultat til aksjonærer i PGS ASA var et overskudd på USD 417,4 millioner, sammenlignet med USD 470,0 millioner i Arrow nybyggene Etter oppkjøpet av Arrow Seismic har PGS fire streamer 3D-seismikkfartøyer under bygging ved verftsgruppen Factorias Vulcano i Spania (Arrownybyggene (NB)). I 2008 inngikk vi reviderte avtaler med verftet, Pymar (den spanske skipsbyggingsorganisasjonen) og WesternGeco på insentiver, leveringstider og garantier. Verftsgruppen har frem til nå hatt betydelige forsinkelser og en stram likviditetssituasjon som vi følger tett. De to første fartøyene (NB 532 og NB 533) er på utleieavtaler med WesternGeco. Våre avtaler med henholdsvis verftet og WesternGeco er konstruert til å 7

Rekordår sterke utsikter for 2008

Rekordår sterke utsikter for 2008 Innhold: Konsernsjefens artikkel side 02 Årsberetning side 03 Eierstyring og selskapsledelse i PGS side 15 Konsolidert resultatregnskap side 20 Konsolidert balanse side 21 Konsolidert kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport. Årsberetning 1

Årsrapport. Årsberetning 1 Årsrapport 28 Årsrapport Årsberetning 1 StatoilHydroaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

GC RIEBER SHIPPING ASA

GC RIEBER SHIPPING ASA GC RIEBER SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014 GC RIEBER SHIPPING ASA 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 7 / STYRETS ÅRSBERETNING 14 / ÅRSREGNSKAP KONSERNET GC RIEBER SHIPPING ASA 19 / NOTER

Detaljer

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden.

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden. Årsberetning 2010 I.M Skaugen SE (IMS) er et maritimt transport service selskap innen transport av petrokjemiske gasser, kjemikalier, LPG og LNG, omlastning av råolje og LNG, samt design og bygging av

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Selskapets bokførte egenkapital pr. 31. desember 2011 var 1 914 millioner kroner, tilsvarende 50 % i bokført egenkapitalandel.

Selskapets bokførte egenkapital pr. 31. desember 2011 var 1 914 millioner kroner, tilsvarende 50 % i bokført egenkapitalandel. Årsrapport 2011 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I GC RIEBER SHIPPING Eierstyring og Selskapsledelse dreier seg i stor grad om god virksomhetsstyring i forhold til eierne,

Detaljer

- a flexible and reliable partner

- a flexible and reliable partner - a flexible and reliable partner Årsrapport 2008 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrappor t 20 12 Årsrapport DOF ASA 2012 Årsrapport DOF ASA 2012 DOF ASA Årsrapport 2012 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2012 2011 2010 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 8 136 6 503 5 403 Driftsutgifter -5 136-4

Detaljer

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor.

Growth comes from truly Tele understanding the needs of people, nor Årsrappo Årsrapport to drive relevant change rt 2009 2009 www.telenor. Årsrapport 2009 Innhold Til aksjonærene // 01 Årsberetning 2009 // 02 Årsregnskap Resultatregnskap // 16 Oppstilling av totalresultat // 17 Oppstilling av finansiell stilling // 18 Oppstilling av kontantstrømmer

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2009 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes torsdag 28. mai 2009 kl. 14:00 i selskapets kontorlokaler

Detaljer

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no

- a flexible and reliable partner. www.solstad.no - a flexible and reliable partner Årsrapport 2007 www.solstad.no Visjon Vår visjon er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip.

Detaljer

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13

DOF ASA Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrappor t 20 13 Årsrapport DOF ASA 2013 Årsrapport DOF ASA 2013 DOF ASA Årsrapport 2013 Nøkkeltall DOF konsern Beløp i MNOK 2013 2012 2011 Fra utvidet resultat 4 Driftsinntekter 9 754 8 136 6 503 Driftsutgifter -6 643-5

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

Melding til leseren:

Melding til leseren: ÅRSRAPPORT 2009 TGS 2 2 0 0 9 Å r s r a p p o r t Innhold Nøkkeltall 4 Styrets Beretning 6 Regnskap TGS Konsern 12 Noter til Konsernregnskapet 16 Regnskap Morselskap 37 Noter til Morselskapets Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR

ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR ÅRSRAPPORT 2014 SOSIALE ENTREPRENØRER VI SKAL SKAPE VARIGE VERDIER OG SETTE TYDELIGE SPOR STYRETS ÅRSBERETNING 2014 ble et år med varierende resultater for Ferds forretningsområder. Tre områder oppnådde

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

2010 Årsrapport 2010

2010 Årsrapport 2010 2010 Årsrapport 2010 2 Innhold Nøkkeltall 3 En kort presentasjon 4-5 Norges rolle i Europas energiforsyning 6 Styrets årsberetning 2010 7-11 Regnskap - Bonheur konsolidert 12-61 Konsolidert oppstilling

Detaljer

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no.

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no. Årsrapport 2010 CORPORATE GOVERNANCE 2 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I GC RIEBER SHIPPING Eierstyring og Selskapsledelse dreier seg i stor grad om god virksomhetsstyring i forhold til eierne, styret

Detaljer

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet:

Fantastiske kolleger. Konsernsjefen har ordet: Årsrapport 2013 Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 39 Aksjonærinformasjon 52 Eierstyring

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Nøkkeltall. Nøkkeltall. Styrets beretning. Årsregnskapet. Noter. Konsernsjefens og styrets erklæring. Revisjonsberetning

Innholdsfortegnelse. Nøkkeltall. Nøkkeltall. Styrets beretning. Årsregnskapet. Noter. Konsernsjefens og styrets erklæring. Revisjonsberetning Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 4 16 25 41 Nøkkeltall Styrets beretning Årsregnskapet Noter Konsernsjefens og styrets erklæring 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsinntekter millioner NOK 3

Detaljer

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007

Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Songa Offshore ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning 2007 Forretningsområde Songa Offshore konsernet ( konsernet ) eier fire halvt nedsenkbare borerigger og ett drillskip, hvorav to rigger og ett drillskip

Detaljer

Å R S R A PP ORT 20 0 6

Å R S R A PP ORT 20 0 6 Å R S R A PP ORT 20 0 6 INNHOLD 5 Melding fra Administrerende Direktør 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 44 Selskapsregnskap

Detaljer

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog

2009 Årsrapport. Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger. Vestparken, Lørenskog Lund Hagem Arkitekter / Atelier Oslo Vinner av arkitektkonkurranse Lervig Brygge, Stavanger Vestparken, Lørenskog 2009 Årsrapport 7aZ^`_Z]Vj\Zc 7 `_ c ' 6/ ', &%%b & CVjhik \]Vj\Zc \Z 6/ '' -%%b' @_³iiZ^ci

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer