Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Marit Borg, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse Utdanning Bachelor of Occupational Therapy (Ergoterapitudanning), Storbritannia Pedagogisk Veiledning, Statens lærerskole i forming og Statens lærarkurs Grunnfag kriminologi, Universitetet i Oslo Ledelse og administrasjon for helse- og sosialsektoren, NKI Vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig metode, Høgskolen i Oslo Cand san, Avdeling for helsefag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Philosophiae doctor i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse Akademiske og forskningsrelaterte stillinger Nordic Recovery Research Group. Norsk prosjektleder International Multicenter Recovery Research Group. Norsk prosjektleder Prosjektleder i stiftelsen SEPREP Forsknings- og utviklingsleder, voksenpsykiatri, Folloklinikken Stipendiat ved Høgskolen i Oslo Stipendiat ved Høgskolen i Buskerud Førstamanuensis ved Høgskolen i Buskerud

2 Universitetsforlaget, redaksjonsmedlem, Tidsskrift for psykisk helsearbeid Universitetsforlaget, FoU-konsulent, Tidsskrift for psykisk helsearbeid University of Central England, Birmingham, Faculty of Health, Honorary Research Fellow Rådet for psykisk helse, leder av Rehabiliteringsutvalget Rådet for psykisk helse, medlem av Forskningsutvalget Blefjell Sykehus HF, eksternt medlem i FoU utvalget FoU-utvalget, Høgskolen i Buskerud, varamedlem Avdeling for Helsefag ( medlem fra høst 2009) Regionalt forskningsnettverk innen stemnings -lidelser, MoodNet. Det regionale samarbeidsorganet, Helse Vest HF. Akademisk bistilling Leder for utvikling av brukerinvolverte forskningsprosjekt innen MoodNet Ansvarlig for utvikling og gjennomføring av Forskerskole for medforskere i regi av MoodNet og Universitetet i Bergen Gruppe for kvalitativ forskning innen psykisk helse, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen 2009 Faglige stillinger Universitetets psykiatriske klinikk, Vinderen, Oslo, Ergoterapeut/ led. Ergoterapeut Lier sykehus, Rehabiliteringsavd for unge stoffmisbrukere, led. ergoterapeut Åsterudhjemmet, Bærum kommune, miljøterapeut Oslo kommune, Vernet bokollektiv, led ergoterapeut Blakstad sykehus, ergoterapeutstilling/ avdelingslederstilling

3 Forskings- og utviklingsprosjekter Forskningsprosjekter # Nordic Recovery Research Group. Norsk prosjektleder # International Multicenter Recovery Research Group. Norsk prosjektleder # Å møte folk som folk. Brukerundersøkelse ved akuttavdelinger, Blakstad sykehus. Prosjektleder # SEPREP Handlekraft i eget liv. Finansiert av Helse-og Rehabilitering gjennom Rådet for Psykisk helse, prosjektleder # Crisis Resolution and Home treatment in Community Mental Health Service: Development, Practice, Experiences and Outcomes. Finansiert av Norges Forskningsråd # EX-IN: (EXperienced INvolvement). Utvikling av europeisk utdanningsprogram for personer med psykiske problemer. Finansiert av det europeiske Leonardo da Vinci programmet. Norsk deltager # PhD avhandlingen The Nature of Recovery as Lived in Everyday Life: Perspectives of individuals recovering from severe mental health problems. Institutt for sosial arbeid og helsevitenskap(ish), Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse,ntnu # Brukererfaringer med krisehåndtering og hjemmebehandling i lokalbasert psykisk helsearbeid. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Veileder PhD-prosjekt Monika Gullslett Winness 2007 # Subjective experiences of recovery in bipolar disorders. An empirical investigation within the framework of user involved research. Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Veileder PhD-prosjekt til Marius Veseth # Arbeid og psykisk helse - kvalitative studier av brukeres og helsepersonells erfaringsbaserte kunnskaper. Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Veileder PhD- prosjekt til Liv Grethe Kinn 2008 # How is the mental health care pathway useful for recovery? Users' perspectives on the continuum organization of Norwegian public mental health care. Veileder dr med Eva Biringer, MoodNet, Helse Fonna

4 Utviklingsprosjekter # Ergoterapeuten, Norsk Ergoterapeutforbund. Redaksjonskomité # Akershusprosjektet- Utviklingsprosjekt for kommuneergoterapeuter. Prosjektleder # Rapporten: Akershusprosjektet. Historier om psykiatri, ergoterapi og fagutvikling # Hearing Voices Network, norsk nettverksutvikler # Aktivitetshus i Asker og Bærum. Samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linjetjenesten. Prosjektdeltager # Case Management Prosjekt Blakstad sykehus # Utadrettet Team, Rehabiliteringsprosjekt Blakstad sykehus # Brukerinvolvert planlegging av ny rehabiliteringsavdeling. Blakstad sykehus. Prosjektleder 1999 # Utvikling av Brukerråd og brukermedvirkning i tjenesteutvikling Blakstad sykehus. Prosjektleder # Dialog. SEPREPs Bulletin. Redaksjonsmedlem # WAPR Bulletin. Redaksjonsmedlem Vitenskapelig veiledning # Avdeling for helsefag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. 1 masteroppgave # Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud, 9 masteroppgaver # Universitetet i Tromsø, Avd. for Sykepleie og Helsefag, Det Medisinske 2009 Fakultet. 1 masteroppgave # Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, 1 PhD-prosjekt Brukererfaringer med krisehåndtering og hjemmebehandling i lokalbasert psykisk helsearbeid. 4

5 # Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, 1 PhD-prosjekt Subjective experiences of recovery in bipolar disorders An empirical investigation within the framework of user involved research. # Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, 1 PhD-prosjekt Kvalifisering til arbeidslivet ved alvorlige psykiske problemer # MoodNet, etablering av forskningsprosjekt og forskningsgruppe How is the mental health care pathway useful for recovery? Users' perspectives on the continuum organization of Norwegian public mental health care. Vitenskapelig vurderings- og kommisjonsarbeid # Medlem av sakkyndig komité ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU 1996 # Medlem av sakkyndig komité ved Høgskolen i Hedmark 2008 # Medlem av sakkyndig komité ved Universitetet i Agder 2009 # Medlem av sakkyndig komité ved Høgskolen i Vestfold 2009 # Refereebedømmelse i Vård i Norden 2009 ( medlem av referee gruppen fra 2009) # Refereebedømmelse i Nordisk tidsskrift for helseforskning 2009 # Refereebedømmelse i Tidsskrift for norsk psykologforening 2009 Vitenskapelige publikasjoner Artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter (reviewed) Borg, M. & Kristiansen, K. (2004). Recovery-oriented professionals. Helping relations in mental health services. Journal of Mental Health. 13(5), (n) Borg, M., Sells, D., Topor, A., Mezzina, R., Marin, I. & Davidson, L. (2005). What Makes a House a Home: The Role of Material Resources in Recovery from Severe Mental Illness. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. Routledge Press. USA., 8 (3), (i) Davidson, L., Borg, M., Marin, I., Topor, A., Mezzina, R. & Sells, D.(2005). Processes of recovery in serious mental illness: Findings from a multi-national study. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. Routledge Press. USA. 8 (3), (i) Marin, I., Mezzina, R., Borg, M., Topor, A., Staeheli, M., Sells,D. & Davidson, L. (2005). The persons role in recovery. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. Routledge Press. USA. 8 (3), (i) 5

6 Mezzina,R., Borg, M., Marin,I., Sells,D., Topor,A, & Davidson, L, (2006). From participation to citizenship: How to regain a role, a status, and a life in the process of recovery. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. Routledge Press. USA. 9 (1), (i) Mezzina,R,, Davidson, L,, Borg, M,, Marin,I,, Topor, A, & Sells, D.(2006). The social nature of recovery. Discussion and implications for practice. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. Routledge Press. USA. 9 (1) (i) Sells, D., Borg, M., Davidson,L., Marin,I., Mezzina, R. & Topor, A. (2006). Arenas of Recovery for Persons with Severe Mental Illness. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. Routledge Press. USA. 9 (1), (i) Sells, D., Andrés-Hyman, R., Staeheli Lawless, M., Borg, M., Topor, A., Mezzina, R., Mearin, I. & Davidson, L. (2005). Contexts and narratives of recovery. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. Routledge Press. USA. 8 (3), (i) Topor, A., Borg, M., Mezzina, R., Sells,D., Marin,I., & Davidson, L. (2006). Others: The role of family, friends, and professionals in the recovery process. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. Routledge Press. USA. 9 (1), (i) Borg, M. (2007). PhD avhandlingen The Nature of Recovery as Lived in Everyday Life: Perspectives of individuals recovering from severe mental health problems. Institutt for sosial arbeid og helsevitenskap(ish), Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT), NTNU, Trondheim. Borg, M. & Davidson, L. (2008). Recovery as lived in everyday experience, Journal of Mental Health. 17(2), Borg, M. & Kristiansen, K. (2008). Working on the edge. Everyday life research from Norway on the meaning of work for people recovering in psychosis. Disability & Society, 23(5), Davidson, L., Ridgway, P., Kidd, S., Topor, A., & Borg, M. (2008). Using Qualitative Research to Inform Mental Health Policy. Canadian Journal of Psychiatry. 43(3), Karlsson, B., Borg, M. & Kim, S.H. ( 2008) From good intentions to real life: introducing crisis resolution teams in Norway. Nursing Inquriry. 15(3), Borg, M., Karlsson, B. & Kim, H.S. (2009) User involvement in community mental health services principles and practices. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 16 (3), Borg, M, Karlsson, B., Tandora, J. & Davidson, L. ( 2009). Implementing person-centred care in psychiatric rehabilitation: What does this involve? The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences. 46 (2), Winness, M.G.; Borg, M. & Kim, H.S (accepted for publication/in press) Service users s experiences with help and support from crisis resolution teams. A literature review. Journal of Mental Health. 6

7 Topor, A., Borg, M., Di Girolamo, S. & Davidson, L (accepted for publication/in press) Not just an individual journey: Social aspects of recovery. Journal of Social Psychiatry Lerdal, A., Schwartz Barcott, D,. Borg, M. (in review) Good Times and Bad Times. Experiences of time among individuals with long term health problems - a qualitative study. Klinisk Sykepleje. Borg, M., Karlsson, B.& Kim, H.S. (accepted for publication/in press). Double helix of research and practice Developing a practice model for crisis resolution and home treatment through participatory action research. Qualitative Studies on Health and Well-being. Artikler i nasjonale vitenskapelige tidsskrifter (reviewed) Borg, M. (2009). Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet. Brukererfaringer ved alvorlige psykiske problemer. Tidsskrift for norsk psykologforening Karlsson, B.; Borg, M. & Sjølie, H.: (2008). Akkurat som høy feber. Om krisehåndtering og hjemmebehandling i psykisk helsevern. Sykepleie Forskning Andre publiserte forsknings- og utviklingsarbeider Borg, M. (1996). Akershusprosjektet. Historier om psykiatri, ergoterapi og fagutvikling. Rapport. Blakstad sykehus Borg, M., Bjerke, C., Kufås, E., Topor, A. & Svensson, J. (1998). Veier ut av alvorlig psykisk lidelse en pilotstudie, Dialog, 2, (n) Borg, M., Bjerke, C., Kufås, E., Topor, A. & Svensson, J. (1998). Veier ut av alvorlig psykisk lidelse en pilotstudie, Ergoterapeuten, nr 11. (n) Borg, M. (1999). Virksomme relasjoner. Hva innebærer dette sett fra psykiatriske pasienters ståsted? Hovedfag i helsefag. Det medisinske fakultet. Universitetet i Oslo. (n) Borg, M. & Topor, A. (2000). Livet underveis erfaringsbasert kunnskap om bedringsprosesser, Dialog, nr 2-3, (n) Borg, M. (2000). Hva hjelper? Psykiatrisk rehabilitering - hva mener brukerne? Bris nr 2. Borg, M (2000). Mange begreper på en uoversiktelig arena. Bris nr 2. Borg, M. & Topor, A. (red.) (2001). Antologi. Perspektiv på bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser. Dialog Denne er også publisert på svensk. (n) Borg, M., Nordvik, T., Øvergaard, F.F. & Dullum, J. (2000). Å møte folk som folk. brukerundersøkelse ved Klinikk for akuttpsykiatri, Rapport. Blakstad sykehus. En 7

8 Borg, M. & Topor, A.(2003). Recovery form chronicity? WAPR Bulletin. (n) Borg, M.(2004). Behov for en ny hjelperrolle? Endringsagenter og barrierebrytere. Ergoterapeuten. nr 6: og Dialog nr Borg, M.(2004). Å leve i det motsetningsfylte. Kronikk i Psykisk Helse, nr 6. Topor, A. & Borg, M.(2007). Perspectives and experiences in recovery. In van Haaster, H. (red). Experienced knowledge: Reflecting experiences, recognizing knowledge. EX-IN partners. (n) (i) Borg, M. (2008). Recovery an integral part of everyday life. WAPR Bulletin. 22: Borg, M. (2008). Recovery needs to be recognized as an integral happening in everyday life. Psychosocial Rehabilitation Canada / Réadaptation Psychosociale Canada Borg, M. (2008). Everyday things in the home playing major role in recovery. Psychosocial Rehabilitation Canada / Réadaptation Psychosociale Canada Borg, M. (2008). Little things valued highly, study says key to recovery. Psychosocial Rehabilitation Canada / Réadaptation Psychosociale Canada Bøker og bokkapitler Borg, M. (2000). Muligheter til et virksomt liv. i Borge, L. & Almvik, A. (red): Tusenkunstnerne muligheter og mangfold i psykisk helsearbeid. Fagbokforlaget. Borg, M. & Topor, A. (2003). Virksomme relasjoner. Bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser. Kommuneforlaget. Ny revidert utgave utkom i (n) Borg, M. (2006). Arbeid, aktivitet og mening. I Borge, L & Almvik,A.(red): Psykisk helsearbeid i nye sko. Fagbokforlaget. Topor, A. & Borg, M.(2007). Relationer som hjälper: om återhämtningsprocesser vid svåra psykiska problem. Studentlitteratur. Lund. (n) Borg, M.( in press). Forord. Hvorfor medforskning? I: M. Borg & K. Kristiansen (red) Medforskning: å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. Universitetsforlaget. Borg, M. (in press). Intet om oss uten oss. I: M. Borg & K. Kristiansen (red). Medforskning: å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. Universitetsforlaget. Borg, M. & Hauge, S. (in press). Veien fram mot en problemstilling. I: M. Borg & K. Kristiansen(red). Medforskning: å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. Universitetsforlaget. 8

9 Kristiansen, K. & Borg, M. (in press). Etterord. Nokre refleksjonar vidare. I: M. Borg & K. Kristiansen (red) Medforskning: å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. Universitetsforlaget. Borg, M. ( in review). Ulike måter å være mennesker på i hverdagen. I: Borge L, Martinsen E, Moe T. Psykisk helsearbeid mer enn medisiner. Fagbokforlaget Undervisnings- og utdanningskompetanse # Høgskolen i Oslo, Ergoterapiutdanningen, utvikling av samarbeid mellom Blakstad sykehus og ergoterapiutdanningen # Mottok Best Paper Award for presentasjon av samarbeidet ved World Congress, World Federation of Occupational Therapists, London 1994 # SEPREP utvikling av utdanningstilbud innen bedringsprosesser ved alvorlig psykisk lidelse # Ansvar for utvikling og sikring av brukermedvirking i utdanningsprogrammene ved etablering av Brukerfokus, bruker-og pårørendeorgan i SEPREP-organisasjonen # Høgskolen i Oslo, utvikling av Hearing Voices Modul # Høgskolen i Oslo, EX-IN EU-prosjekt: utvikling av Recovery- modul, norsk prosjektleder - utvikling av utdanningsprogram med 8 moduler, norskdeltager # Høgskolen i Oslo, arbeidet ved Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid, med oppgaver innen programutvikling, veiledning av studentoppgaver, undervisning # Høgskolen i Buskerud, arbeidet først ved tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid, senere master i klinisk helsearbeid, med oppgaver innen programutvikling, veiledning av masterstudentoppgaver og undervisning # Ansvarlig for utvikling og gjennomføring av Forskerskole for medforskere i regi av MoodNet og Universitetet i Bergen # Ansvarlig for utvikling av fagplan for videreutdanning for medforskere, avd for helsefag, HiBu. Pågående arbeid Har holdt en rekke undervisningsopplegg i videreutdanningsprogram i regi 9

10 av SEPREP og høgskoler som framgår av senere oversikt. Faglig klinisk veiledning # Åsgård sykehus, Ergoterapiavdelingen # Hjelseth storavdeling, Ergoterapiavdelingen # Telemark sentralsykehus, Ergoterapiavdelingen # Solbu ettervernshjem Styrearbeid og verv # Norsk Ergoterapeutforbund. Tillitsvalgt # WAPR(World Association for Psychosocial Rehabilitation). WAPR s National # Secretary for Norway. Styremedlem i Norske WAPR # WAPR sentralestyre. Medlem av Board at large # SEPREP (Senter for Psykoterapi og Psykososial rehabilitering ved psykoser) Styremedlem. # Mølla Kompetansesenter, Bærum. Styremedlem # Rådet for psykisk helse. Representantskapet Statlige utvalg # Statens helsetilsyn; referansegrupper i utarbeidelse av statlige utredninger: # Koordinering av psykososialt arbeid for personer med langvarige og alvorlige psykiske lidelser. Statens helsetilsyns utredningsserie Oslo. # Distriktpsykiatriske sentre- organisering og arbeidsformer. Statens helsetilsyns utredningsserie Oslo. # Kvalitetsforbedring i psykisk helsevern: Prosessforbedring i klinisk virksomhet. Statens helsetilsyns utredningsserie Oslo: Statens helsetilsyn. # Kvalitetsforbedring i psykisk helsevern: Pasientstyrt forbedringsarbeid i psykiatriske sengeposter. Statens helsetilsyns utredningsserie Oslo: Statens helsetilsyn. 10

11 # Ekstern konsulent for Sosial- og helsedirektoratet i arbeidet med retningslinjer for behandlingstilbud for personer med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer Presentasjoner ved internasjonale fag- og forskningskonferanser 1994: Sharing and daring. International Congress of World Federation of Occupational Therapists. Best Paper Award. Reviewed Paper Recovery or chronicity? Vth Congress World Association for Psychosocial Rehabilitation. Rotterdam. Reviewed paper 1997: Nordic Recovery Research Group. Poster Presentation. XII International Symposium for the Psychotherapy of Schizophrenia. Reviewed paper. 1998: Recovery in severe mental illness. Nordic Recovery Research Group. World Congress, World Association for Psychosocial Rehabilitation. Hamburg. Germany. Reviewed paper. 2000: Proposed symposium: Paradoxes of recovery. Experiences by the Nordic Recovery Research Group, World Congress, World Association for Psychosocial Rehabilitation. Paris. France. Reviewed paper. 2000: Recovery - a new area or what? Symposium organiser of a full day program and own presentation. World Congress, World Association for Psychosocial Rehabilitation. Paris. France. 2001: Invited lecture: Helpful relationships as experienced by service users. Presentations by the International Recovery Research Group. Department of Mental Health of Trieste, Italy. 2002: Poster presentation. Breaking the rules. Innovations in Recovery & Rehabilitation: The Decade of the Person Conference. Boston, MA USA. Reviewed paper. 2002: Invited lecture. Helpful relationships. Presentations by International Recovery Research Group. Program for Recovery and Community Health, Institution for Social and Policy Studies, Yale University, New Haven, Connecticut. USA Invited lecture. Helpful relationships in mental health services. International Seminar on Psychiatry. Midlands Psychiatric Research Group. Collaboration: WPA Section on Psychiatric Rehabilitation - World Assocation for Psychosocial Rehabilitation. Coventry, United Kingdom. 2002: Who s evidence is it anyway? International conference: Rehabilitation and Recovery: Research and Experience. Heiloo, Netherlands. Reviewed paper. 11

12 2002: Invited lecture. Helpful relationships- as experienced by service users. Presentations by International Recovery Research Group. World Association for Psychosocial Rehabilitation. Roma. Italia. 2003: Invited key note lecture: Muligheter for en ny hjelperrolle? 6. Nordiske Case Management congress. Fredrikstad. Norge 2004: Surviving mental health land : Recovery research in Norway. World Congress. Rethink Rehabilitation. Norway. Reviewed paper. 2005: Invited course. Virksomme relationer. Relasjonsarbeide og samarbeide. Recovery competanseutdannelse. Greve. Danmark. 2005: Invited lecture. Recovery as a social process. Results from a multicenter international qualitative study. 8 th International Conference on Philosophy, Psychiatry, and Psychology, Yale University, Connecticut, USA. 2006: Proposed symposium: Process of Recovery in Serious Mental Illness: Findings from a Multinational Study. Larry Davidson & Marit Borg IRRG. WAPR World Congress. Athens. Reviewed paper. 2006: What s New Session: Recovery as lived in everyday life. WAPR World Congress. Athens. Reviewed paper. 2007: Invited lecture: EX-IN Conference in Bremen. New Orientation in Mental Health through Recovery. 2007: Invited lecture: Recoveryprocesser som de leves i hverdagslivet hva betyder det så? Tverrfaglig psykiatrikonferanse 2007, sindslidendes hverdagsliv. Jysk Center for videregående uddannelse. Danmark Invited lecture. Nordisk fagkongress. Kunst, kultur og psykisk helse. Stavanger. Bedringsprosesser- slik de leves i hverdagslivet. 2008: The 5th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in the Service of Health. The Experience and Meaning of Time among Individuals with Long-term Health Problems. Reviewed paper Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Recoveryforskning: hva er det og hva viser den? Gjesteforeleser ved forskerkurset Evidens och forskningsstrategier i studiet av mental hälsa. NHV- Nordiska högskolan för folkhälso- vetenskap. 2008: Invited lecture. Recovery as lived in everyday life. International symposium. European WAPR conference. Bilbao. 12

13 2009: Scientific symposium ved WAPR International Conference, Athens. Exploring and understanding processes of recovery. Symposium organiser and presentation: Involving service users in recovery research. 2009: Plenumsforelesning og workshop på 4. Tværfaglige Mestringskonference. Regionspsykiatrein Herning, Danmark. Presentasjoner ved nasjonale fag- og forskningskonferanser : Forelesninger om bedringsprosesser ved alvorlig psykisk lidelse ved SEPREPs Tverrfaglig videreutdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ved Tverrfaglig videreutdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser. 1999: Invited course: Bedringsprosesser fra alvorlig psykisk lidelse slik brukere ser det. Kr sund DPS. Kristiansund. Norge. 2004: Invited course: Bedringsprosesser og virksomme relasjoner. Molde sjukehus, Avdeling for voksenpsykiatri, Molde, Norge. 2004: Invited lecture. Virksomme relasjoner- i et brukerperspektiv. Sosial- og helsedirektoratet. Oslo. 2005: Invited course. Hva opplever mennesker med psykiske lidelser som virksomt i egen bedringsprosess? Fylkesmannen i Rogaland. Stavanger. Norge. 2005: Invited course. Om brukermedvirkning og bedringsprosesser. Fylkesmannen i Telemark. Skien. Norge. 2006: Invited lecture. Virksomme relasjoner- i samspill mellom bruker og hjelper. ISPSkonferanse, Hamar. Norge. 2006: Invited lecture: Bedringsprosesser slik det leves i hverdagslivet. Jysk Center for Videregående Uddannelse, Århus. 2006: Invited course: Bedringsprosesser slik det leves i hverdagslivet. Grorud DPS, Oslo. 2006: Invited course. Bedringsprosesser og virksomme relasjoner. Psykiatrisk hjemmetjeneste i Tromsø 2006: Invited lecture: Brukermedvirkning, bedringsprosesser og virksomme relasjoner. Avd for psykisk helse, Nedre Eiker kommune, Buskerud. 2006: Invited lecture: Hva hjelper- slike brukerne ser det?, Prosjekt nettverk og brukerkompetanse, Tøyen DPS, Oslo. 2007: Invited course: Bedringsprosesser, brukerkompetanse og virksomme relasjoner. Prosjekt Medarbeider med brukererfaring, Bærum kommune. 13

14 2007: Invited lecture. Vendepunkthistorier. Bruker-og pårørendedag, Sykehuset Innlandet HF, LPP og Mental helse 2007: Invited course: Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet. Dagskonferanse for Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere. 2007: Invited lecture. Prosjekt Fra planlegging til direkte medvirkning. DPS-klinikkene, Bergen. 2007: Invited lecture: Hva hjelper? Om bedringsprosesser slik de med egenerfaring ser det. Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien. Oslo 2007: Invited lecture: Arbeid, aktivitet og mening. Brobyggerprosjektet Notodden 2007: Fagseminar. Sykehuset Asker og Bærum. Fagrådet Psykisk helse. Bedringsprosesser ved alvorlige psykiske problemer slik brukerne ser det. 2007: Invited lecture: Fagdag om Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet å se ressursene hos pasientene. Blefjell sykehus. Psykiatrisk klinikk Høgskolen i Oslo. Videreutdanning i psykisk helsearbeid. Bedringsprosesser i et hverdagslivs-perspektiv Høgskolen i Oslo. FoU-arbeid innen ergoterapi i psykisk helsefeltet Fagseminar. Aker universitetssykehus HF. Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet- hva betyr så det? Plemumsforedrag Fagseminar. Øst-Finnmark DPS. Forelesning om bedringsprosesser Fagseminar. Lier kommune. Hvordan støtte menneskers bedringsprosess i det daglige? Tverrfaglig videreutdanning i ambulant og akutt krisehåndtering i psykisk helsevern. Høgskolen i Buskerud. Dagsforelesning Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse og rusrelaterte problemer. Høgskolen i Buskerud Workshop for pårørende ved ressurssenter for Psykisk helse Vinderen DPS SEPREP-program Alna DPS. Integrert behandling av alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser. Bedringsprosesser i hverdagen slik brukere ser det. 6 timer Gjesteforeleser ved Utdanningsprogram om tidlig psykose, Seksjon for kunnskapsbygging, Nordlandssykehuset Forelesning om brukerinvolvert forskning og deltagelse på nettverksmøte for forskere, Rådet for psykisk helse. 2009: Gjesteforeleser, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Kvalitativ metode i klinisk psykologi, utviklingspsykologi og musikkterapi: refleksivitet, kvalitet, brukerinvolvering og praksisrelevans 14

Psykiske helseproblemer

Psykiske helseproblemer NORDISK KONFERENCE OM SUPPORTED EMPLOYMENT 10. OG 11. JUNI 2010 KØBENHAVN Psykiske helseproblemer Er registrert som hovedårsak til ca 1/3 av alle uførepensjoner (Norge og OECD) Størst er økningen i uførepensjon

Detaljer

Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim okt. 2014

Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim okt. 2014 Å forske med eller forske på? Om forskning i psykisk helsearbeid. Trondheim 21.-22. okt. 2014 Kort presentasjon: avhandling Dr.gradsprosjekt SVT/NTNU Toril Anne Elstad, førsteamanuensis, ASP/HiST Participation

Detaljer

«Skitpraten» - broen til verdighet og samfunnsdeltakelse

«Skitpraten» - broen til verdighet og samfunnsdeltakelse «Skitpraten» - broen til verdighet og samfunnsdeltakelse Forskningsseminar Landskonferansen for psykiatriske sykepleiere Kristiansand 07.05.2012 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Forskningsprosjektet

Detaljer

Pensumliste Emne IV-A og IV-B VPH Kull 2013 Totalt ca. 1500 sider (inkludert selvvalgt pensum)

Pensumliste Emne IV-A og IV-B VPH Kull 2013 Totalt ca. 1500 sider (inkludert selvvalgt pensum) Pensumliste Emne IV-A og IV-B VPH Kull 2013 Totalt ca. 1500 sider (inkludert selvvalgt pensum) Bøker og rapporter: Barth, T. & Narholm, C. (2007). Motivernede samtale MI. Endring på egne vilkår. Bergen:

Detaljer

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker

2002-2012: Høyere utdanning og arbeid som tutor/veileder og forsker CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker 3 Telefon: 905 05 085 E-post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005-06: Bachelor

Detaljer

Mange ønsker seg en vanlig jobb, men kvier seg for å søke

Mange ønsker seg en vanlig jobb, men kvier seg for å søke Møteplass: Psykisk helse Psykisk helse der livene leves - arbeidsliv og utdanning Norsk Ergoterapeutforbund 10. februar 2011 Å FÅ SEG EN JOBB TILNÆRMING OG VIRKEMIDLER INNEN ARBEIDSRETTET REHABILITERING

Detaljer

Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013

Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Strategier for evidensbasert behandling av schizofreni i Norge The 11th Community Mental Health Conference Lund, 3-4 juni 2013 Torleif Ruud Avdelingssjef, FoU-avdeling psykisk helsevern, Akershus universitetssykehus

Detaljer

Akuttnettverket pr april 2013

Akuttnettverket pr april 2013 Akuttnettverket pr april 2013 Nettverkssamling 29-30 april 2013 Torleif Ruud, leder for Akuttnettverket Avd.sjef, FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus Akuttnettverket Nasjonalt nettverk for evaluering,

Detaljer

CURRICULUM VITAE - Bengt Karlsson, 26.06.1955. Utdanning. Akademiske stillinger. Faglige stillinger

CURRICULUM VITAE - Bengt Karlsson, 26.06.1955. Utdanning. Akademiske stillinger. Faglige stillinger CURRICULUM VITAE - Bengt Karlsson, 26.06.1955. Utdanning Ullevål sykepleierskole, grunnutdanning i sykepleie 1981 1984 Ullevål sykepleierskole, videreutdanning i psykiatrisk sykepleie 1985 1986 Norsk sykepleierforbund,

Detaljer

BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM

BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM - et utviklingsprosjekt for å videreformidle brukererfaringer fra mennesker med psykiske lidelser til studenter på helse- og sosialfaglige utdanninger ved universiteter og

Detaljer

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? SHOULD I STAY OR SHOULD I GO? OM TVERRPROFESJONELT SAMARBEID ATLE ØDEGÅRD PROFESSOR HØGSKOLEN I MOLDE Mye fungerer Men Er det alltid så enkelt? Fylkesmannen i Telemark 2016 Fylkesmannen i Telemark 2016

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

ILLNESS MANAGEMENT AND RECOVERY (IMR)

ILLNESS MANAGEMENT AND RECOVERY (IMR) ILLNESS MANAGEMENT AND RECOVERY (IMR) En evidensbasert behandlingsmetode Kristin S. Heiervang, psykolog PhD, forsker Ahus FoU psykisk helsevern Hvorfor implementere IMR? Behandlingsmetode med god effekt

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

r', Helsedirektoratet

r', Helsedirektoratet HELSE ^e^ MIDT-NORD Saksdok.: _-10 14-^'( -0 `-j Mottatt: 0 6 DIS, L^ åj r', Helsedirektoratet Høringsinstanser e Saksbeh.: -Jr;rji t^"1 Arkiv: Deres ref.: Saksbehandler: KGRAV Vår ref.: 1117850 Dato:

Detaljer

Høringsinnspill fra Blå Kors, avdeling Steg for Steg vedrørende: Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Høringsinnspill fra Blå Kors, avdeling Steg for Steg vedrørende: Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Høringsinnspill fra Blå Kors, avdeling Steg for Steg vedrørende: Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Den største mangelvaren på rusfeltet er operasjonalisering av brukermedvirkning

Detaljer

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd?

Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? Hva gjør vi når barnehagen opplever samlivsbrudd? En presentasjon basert på forskningsprosjektet BAMBI Førsteamanuensis / Dr. psychol. Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning To mål for presentasjonen

Detaljer

forord Marianne Storm

forord Marianne Storm Forord Arbeidet med å utvikle metodikken som utgjør tiltaket «Brukermedvirkning i praksis», begynte som et ønske om å sette fokus på hva brukermedvirkning er i konkrete handlinger, og i samhandling mellom

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag

Nord universitet med regionalt fokus. Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Nord universitet med regionalt fokus Kristin Bratseth, dekan Avdeling for helsefag Først en gladnyhet. Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og phdnivå, bl.a innen profesjonsfag 1 200

Detaljer

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi??

Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Hva kreves for at forskerskoler skal gi merverdi?? Anna Mette Fuglseth professor, dr. oecon. leder for forskerskolen www.nhh.no/nfb Oversikt Innledning Nasjonale forskerskoler Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi

Detaljer

Riv ned gjerdene - sammen om ROP

Riv ned gjerdene - sammen om ROP PROGRAM u ROP-dagen Riv ned gjerdene - sammen om ROP 27. november 2013 ved Oslo Kongresssenter Nasjonal for samtidig Nasjonal kompetansetjeneste rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Emnekode: MHVPP10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Nyhetsbrev for MoodNet

Nyhetsbrev for MoodNet NUMMER 9 Nyhetsbrev for MoodNet Regionalt forskningsnettverk for stemningslidelser September 2010 Høsten er her! Vi håper at dere har hatt en fin sommer og har gode minner som kan vare hele høsten og vinteren!

Detaljer

Brukerperspektivet og brukerinvolvert forskning. Marianne Storm Post-doc Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer Institutt for helsefag

Brukerperspektivet og brukerinvolvert forskning. Marianne Storm Post-doc Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer Institutt for helsefag Brukerperspektivet og brukerinvolvert forskning Marianne Storm Post-doc Kvalitet og sikkerhet i helsesystemer Institutt for helsefag Fokus : 1. Helsepolitiske forpliktelser og forventinger 2. Brukerperspektivet

Detaljer

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Tverrprofesjonell samarbeidslæring Tverrprofesjonell samarbeidslæring tar vi dette for gitt?! Atle Ødegård Professor/PhD Høgskolen i Molde Hva er god kvalitet på helse- og sosialtjenester? For brukeren/pasienten? For de ansatte de profesjonelle?

Detaljer

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid

Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Videreutdanning i Psykisk helsearbeid Delemne 1. Obligatorisk litteratur studieårene 2009-10 Brudal, L. F. (2006). Positiv psykologi: empati, flyt, kvinne og mann, humor. Bergen: Fagbokforl. [Kap. 1-5.

Detaljer

Kirsti Silvola. Karin Holt

Kirsti Silvola. Karin Holt Kirsti Silvola Utdanning: Psykiater og psykoterapeut i individuell psykoterapi. Gruppepsykoterapeut med psykodramametode. Erfaring: Jeg har lang erfaring som psykoterapeut med individer og terapi- og rehabiliteringsgrupper

Detaljer

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon

Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Rehabiliteringssykepleie, veien fram til en definisjon Anne Geard, Spesialrådgiver pårørende arbeid/sunhf, Master i klinisk sykepleievitenskap. Birgitte Dahl, Sykepleiefaglig rådgiver/sunhf, Master i sykepleievitenskap.

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning og innovasjon

Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Brukermedvirkning i forskning og innovasjon Maiken Engelstad, D Phil, MPH Avd. dir. Seksjon for forskning og utvikling November 2011 Langsiktig satsing på forskning NFR, RHF, FHI, AFE, Omsorg Stort forskningsfinansierende

Detaljer

kompetansegruppen i forskningsprosjektet krisehåndtering og hjemmebehandling informasjon om prosjektet finner du på: http://khhb.hibu.

kompetansegruppen i forskningsprosjektet krisehåndtering og hjemmebehandling informasjon om prosjektet finner du på: http://khhb.hibu. INFObrev fra Kompetansegruppen for bruker- og pårørenderfaringer i forskningsprosjektet Krisehåndtering og hjemmebehandling i lokalbasert psykisk helsearbeid. INFObrevet sendes til Ambulant Akutteam ved

Detaljer

Aarre, T. F. (2010). Manifest for psykisk helsevern. Oslo: Universitetsforl. [Del 1-3. 205 s.]

Aarre, T. F. (2010). Manifest for psykisk helsevern. Oslo: Universitetsforl. [Del 1-3. 205 s.] Emnekode: PSYD 6100 Emnenavn: Tverrfaglig fundament i psykisk helsearbeid (30 sp) Studieår: 2015/2016 Kull: 2015 deltid Semester: Høst 2015 Studieprogram: Videreutdanning i Psykisk helsearbeid (Kjeller)

Detaljer

Presentasjon av nye SHP-prosjekter

Presentasjon av nye SHP-prosjekter Presentasjon av nye SHP-prosjekter Promoting patient and professional competencies in diabetes care and management - a prerequisite for high-quality evidence-based health care Førsteamanuensis Marit Graue

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning - Er ikke å forske på, men - å forske med!

Brukermedvirkning i forskning - Er ikke å forske på, men - å forske med! Brukermedvirkning i forskning - Er ikke å forske på, men - å forske med! Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling! Brukerrådet i KPHA Målet for kunnskapsbasert praksis - større og tettere

Detaljer

Brukermedvirkning -hvorfor og hvordan? V/ Dagfinn Bjørgen, KBT-Midt-Norge og Gretha Evensen, NAPHA

Brukermedvirkning -hvorfor og hvordan? V/ Dagfinn Bjørgen, KBT-Midt-Norge og Gretha Evensen, NAPHA Brukermedvirkning -hvorfor og hvordan? V/ Dagfinn Bjørgen, KBT-Midt-Norge og Gretha Evensen, NAPHA Tid til, og arenaer å øve på «Vi må selv finne ut hva som kan hjelpe oss» «Dere må gi oss tid til å øve»

Detaljer

En kvalitativ studie om personlige opplevelser av og erfaringer med psykiske kriser og hjelp fra et ambulant akutteam (AAT)

En kvalitativ studie om personlige opplevelser av og erfaringer med psykiske kriser og hjelp fra et ambulant akutteam (AAT) Krisehåndtering og hjemmebehandling i lokalbasert psykisk helsearbeid (KHHB) En kvalitativ studie om personlige opplevelser av og erfaringer med psykiske kriser og hjelp fra et ambulant akutteam (AAT)

Detaljer

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet

Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet Familierådskonferansen Oslo, 2.-3. november 2015 Veronika Paulsen Stipendiat, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU veronika.paulsen@samfunn.ntnu.no

Detaljer

Hvordan finne kunnskap om akuttpsykiatri?

Hvordan finne kunnskap om akuttpsykiatri? Hvordan finne kunnskap om akuttpsykiatri? Akuttnettverket, Gardermoen 30.april 2013 Monica Stolt Pedersen Forskningsbibliotekar Sykehuset Innlandet HF Avdeling for kunnskapsstøtte/bibliotektjenesten E-post:

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid Emnekode: MHVTP10_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset

Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset Regional Sikkerhetsavdeling og Kompetansesenter Brøset En avdeling ved St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim, Psykisk helsevern. Kompetansesenteret er en av fire seksjoner ved den regionale

Detaljer

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis

Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Samarbeid mellom sikkerhetsforskning og sikkerhetspraksis Presentasjon 112-dagen, København. 11.februar 2013 Kenneth Pettersen, senterleder SEROS Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet http://seros.uis.no

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, tiltak nr. 40.

Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, tiltak nr. 40. Urolige spedbarn Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse

Detaljer

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Utdanning, forskning og arbeidsliv Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Mål med samarbeid med næringsliv 1) Styrke kvalitet og relevans på utdanning bidrar til humankapital og employability

Detaljer

VRI Østfold 2011-2013

VRI Østfold 2011-2013 VRI Østfold 2011-2013 Innsatsområde Helse- og omsorgsteknologi og serviceinnovasjon Bjørn Horten Daglig leder Borg Innovasjon VRI Østfold 2011-2013 Målsetting: etablering av flere og større næringsrettede

Detaljer

ACT-team og modellens fokus på arbeid Nettverkssamling 23. og 24.1.13. Seniorrådgivere Karin Irene Gravbrøt og Kaja Cecilie Sillerud

ACT-team og modellens fokus på arbeid Nettverkssamling 23. og 24.1.13. Seniorrådgivere Karin Irene Gravbrøt og Kaja Cecilie Sillerud ACT-team og modellens fokus på arbeid Nettverkssamling 23. og 24.1.13 Seniorrådgivere Karin Irene Gravbrøt og Kaja Cecilie Sillerud Innhold Betydningen av arbeid i et behandlingsperspektiv Nasjonal satsing

Detaljer

Rehabiliteringskonferansen Haugesund

Rehabiliteringskonferansen Haugesund Rehabiliteringskonferansen Haugesund 2013 Disposisjon Bakgrunnen for JobbResept. Metode Praktisk gjennomføring Resultat Vår visjon "Å øke opplevelsen av mestring og livskvalitet hos den enkelte. Skape

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2013 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert med vedtak i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet

Detaljer

Palliation i en international kontekst

Palliation i en international kontekst 1 PRC European Palliative Care Research Centre Palliation i en international kontekst Hvad sker der på internationalt niveau, hvad kan vi lære af det og hvordan spiller tiltagene i Danmark sammen med de

Detaljer

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo

Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Tid: 7.juni kl 09.00-16.00 Fagdag i smertebehandling i barnepalliasjon tirsdag 7. juni. Sted: Nordre Aasen Bo og Habiliteringssenter Hans Nielsen Hauges gate 44B, 0481 Oslo Pris: kr 800,- Påmelding: Nordre

Detaljer

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012:

Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Medlemmer av forskningsutvalgene i Helse Nord 2012 Kriterier for sammensetning av utvalgene sist oppdatert i USAM-møte 21.03.2012: Helse Nords forskningsutvalg har hatt utfordringer med habilitet pga.

Detaljer

LIVSFORSK 2015. Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

LIVSFORSK 2015. Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB LIVSFORSK 2015 Bergen 8. og 9. september Sted: Kalfarveien 31, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB Program Tirsdag 8. september, 12.00 18.00 Møteledelse: Astrid K. Wahl, professor UiO og

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6

CURRICULUM VITAE. Personalia: Utdanning: Praksis og yrkeserfaring: Internasjonal erfaring: Organisasjons- og styreerfaring: Side 1 av 6 CURRICULUM VITAE Personalia: Navn: Xiang Ying Mei Stilling: Forsker Telefon: 905 05 085 E post: xm@ostforsk.no Utdanning: 2009 12: Doctor of Philosphy, The University of Queensland 2005 06: Bachelor of

Detaljer

Hvorfor er brukermedvirkning i forskning viktig?

Hvorfor er brukermedvirkning i forskning viktig? Hvorfor er brukermedvirkning i forskning viktig? Maiken Engelstad, D Phil, MPH Avd. dir. Seksjon for forskning og utvikling November 2012 Brukermedvirkning etablert praksis Involverer brukerne og gir dem

Detaljer

OPPDRAG: PSYKIATRI. Politibetjent Anne Eskeland Asker og Bærum politidistrikt

OPPDRAG: PSYKIATRI. Politibetjent Anne Eskeland Asker og Bærum politidistrikt Politibetjent Anne Eskeland Asker og Bærum politidistrikt Kan polititjenestepersoner gjennom økt kunnskap om psykose og kommunikasjon forebygge fysisk vold hos en paranoid schizofren person Psykose Aggresjon

Detaljer

HVORFOR HOUSING FIRST? Lars-Marius Ulfrstad Husbanken

HVORFOR HOUSING FIRST? Lars-Marius Ulfrstad Husbanken HVORFOR HOUSING FIRST? Lars-Marius Ulfrstad Husbanken PROBLEMSTILLINGER Hva karakteriserer de problemene våre tjenester skal løse? Hvordan er dagens forvaltningssystem innrettet for å løse disse? Samarbeid:

Detaljer

Musikk som verktøy ved forebyggende arbeid

Musikk som verktøy ved forebyggende arbeid Musikk som verktøy ved forebyggende arbeid Viggo Krüger Aleris Ungplan & BOI GAMUT, Universitetet i Bergen viggo.kruger@grieg.uib.no Møteplass for barn og voksne Undervisning, veiledning Kunstnerisk arbeid

Detaljer

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Håndbok I møte med de som skal hjelpe Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Hvis jeg var din beste venn. Si aldri at «sånn har vi det alle sammen»,

Detaljer

Positiv endring og bedring ved bipolar lidelse

Positiv endring og bedring ved bipolar lidelse Positiv endring og bedring ved bipolar lidelse En refleksiv undersøkelse av bedringsprosesser innenfor et rammeverk av brukerinvolvert forskning Marius Veseth, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet

Detaljer

Aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT) Opplæringsseminar i regi av NAPHA, Trondheim 24. sept Anette Mjelde prosjektleder avd.

Aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT) Opplæringsseminar i regi av NAPHA, Trondheim 24. sept Anette Mjelde prosjektleder avd. Aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT) Opplæringsseminar i regi av NAPHA, Trondheim 24. sept. 2009 Anette Mjelde prosjektleder avd. psykisk helse 1 Disposisjon Satsing rettet mot de alvorligst psykisk

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Gjøvik kommune 19.11.2015 1. amanuensis FORBEREDENDE SAMTALE

Gjøvik kommune 19.11.2015 1. amanuensis FORBEREDENDE SAMTALE Gjøvik kommune 19.11.2015 1. amanuensis Anne Dreyer FORBEREDENDE SAMTALE Gjøvik kommune 19.11.2015 Anne Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix HENNING MANKELL: Døden ligger i livet. I dag er døden i sykehus

Detaljer

Medisinfrie enheter nasjonalt og regionalt. Geir Nyvoll Avdelingspsykolog Blakstad Medlem av Faggruppe psykisk helse i HSØ.

Medisinfrie enheter nasjonalt og regionalt. Geir Nyvoll Avdelingspsykolog Blakstad Medlem av Faggruppe psykisk helse i HSØ. Medisinfrie enheter nasjonalt og regionalt Geir Nyvoll Avdelingspsykolog Blakstad Medlem av Faggruppe psykisk helse i HSØ. Aksjonspunkter hentet fra regional plan for medisinfri behandling 1. Alle pasienter

Detaljer

Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme?

Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme? Pårørende til personer med demens i sykehjem - involverte eller brysomme? Linn Hege Førsund Høgskolelektor / Stipendiat HSN / NTNU (Illustrasjonsfoto) 1 Bakgrunn Forskning innenfor pårørendeomsorg til

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15.

Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15. Sak 11: Valg Sak 11.1: Arbeidsutvalget Valgkomiteens innstilling følger på de neste sidene. Begrunnelser for valgkomiteens innstilling tas i forbindelse med sak 11, lørdag 21.3.15. Gardermoen, 21.3.2015

Detaljer

De uunnværlige mellomledd Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus

De uunnværlige mellomledd Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus De uunnværlige mellomledd Pårørendes deltagelse under og etter utskrivning fra sykehus 26. oktober 2016 Den 5. nasjonale konferansen for omsorgsforskning Line Kildal Bragstad, Ergoterapeut, PhD Marit Kirkevold,

Detaljer

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA

Psykisk helse i BrukerPlan. Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA Psykisk helse i BrukerPlan Seminar etter kartlegging med BrukerPlan, Alta og Vadsø, 2. og 3. juni 2015 Faglig rådgiver Ellen Hoxmark, NAPHA BRUKERE MED SAMTIDIGE RUSLIDELSER OG PSYKISK LIDELSE, ROP-LIDELSER

Detaljer

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Anja Fog Heen, Sykehuset Innlandet, Norge Thomas Agoritsas, McMaster University, Canada www.magicproject.org/share-it

Detaljer

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009

Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Forelesningsplan for emnet Sykepleievitenskap og tjeneste, SYKVIT4011 (10P), høst 2009 Emneansvarlig: Foss Sted: Rom 223 i Frederik Holsts hus Tidsrom: Uke 34 t.o.m. uke 39, 2009 Undervisningsdager: er,

Detaljer

Improving standardized protocol for large scale clinical caracterization

Improving standardized protocol for large scale clinical caracterization Improving standardized protocol for large scale clinical caracterization (Fenotyper av alvorlige psykiske lidelser assossiasjon med genetiske varianter) Vidje Hansen Forskningsleder, Psykiatrisk forskningsavdeling,

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie

Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Emne MHVPP10_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:59 Faglige perspektiver i psykisk helsearbeid, profesjonell fagutøvelse: Fagspesifikk fordypning i psykiatrisk sykepleie Emnekode: MHVPP10_1,

Detaljer

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad

Bjørg Gammersvik. Victor Grønstad Bjørg Gammersvik Ansatt i Helsedirektoratet siden starten, 2001. Før det i Helsetilsynet der jeg jobbet med gjennomføring av opptrappingsplanen; omstrukturering og etablering av DPS. Før det 25 år i psykisk

Detaljer

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015

Q NESTLEDER VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 VALG AV FYLKESLEDER, FYLKESSTYRE OG DELEGATER TIL LANDSMØTET FOR NSF HORDALAND KANDIDATER TIL VALGET 2015 Skjemaet sendes innen 30. november2014 til: Norsk Sykepleierforbund Hordaland Bilde av kandidaten

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på?

Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på? Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på? Marit Solbjør Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU Trøndelag Forskning og Utvikling AS Marit.Solbjor@svt.ntnu.no Hvordan er det forsket på

Detaljer

Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på?

Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på? Kognitiv miljøterapi hvordan er det forsket på? Marit Solbjør Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU Trøndelag Forskning og Utvikling AS Marit.Solbjor@svt.ntnu.no Hvordan er det forsket på

Detaljer

OPPLEVD TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET. Den 3. nasjonale konferansen om forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

OPPLEVD TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET. Den 3. nasjonale konferansen om forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet OPPLEVD TVANG I DET PSYKISKE HELSEVERNET Den 3. nasjonale konferansen om forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser www.kognitiv.no Revidert november 2015 Mål for utdanningen Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon

Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon Hjemmerespiratorbrukere og medvirkning Brukernes erfaringer med innflytelse og medvirkning i planlegging og oppfølging av egen behandling, pleie og hjemmesituasjon Masteroppgave i helse- og sosialfag med

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring 30. oktober 2014, Gardermoen André Vågan seniorforsker, NK LMH Hva er kunnskapsbasert praksis? - Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser

Detaljer

ACT. oppsøkende behandlingsteam. Mosseregionen

ACT. oppsøkende behandlingsteam. Mosseregionen ACT Assertive Community Treatment/ / Aktivt oppsøkende behandlingsteam i Mosseregionen Målgruppen Målgruppen omfatter mennesker med alvorlige mentale lidelser hovedsakelig schizofreni-lidelser (ICD-10:

Detaljer

Hvordan styrke kvalitetsforbedringens og. utdanningen? Jo Inge Myhre og Unni Gopinathan Medisinstudenter Universitetet i Oslo

Hvordan styrke kvalitetsforbedringens og. utdanningen? Jo Inge Myhre og Unni Gopinathan Medisinstudenter Universitetet i Oslo Hvordan styrke kvalitetsforbedringens og pasientsikkerhetens plass i utdanningen? Jo Inge Myhre og Unni Gopinathan Medisinstudenter Universitetet i Oslo Healthcare will not realise its full potential unless

Detaljer

Fra kaos til mestring

Fra kaos til mestring u PROGRAM ROP-DAGEN Fra kaos til mestring Oslo Kongressenter u 11. januar, 2017 Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01187-142 Påminnelse - tilsagn - Tilsagn - NAV Telemark Seksjon akuttmottak Skien 159 Inngående eksternt produsert, 14/01481-26 Erstatningssak 2011/01398 - utbetaling av

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015:

Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Klinikk psykisk helse og avhengighet Handlingsplan forskning 2015 Klinikk PHA handlingsplan for forskning i perioden 2015: Denne handlingsplanen er en revisjon av tidligere handlingsplan for perioden 2012-2014basert

Detaljer

NORSE Klinisk tilbakemeldingssystem og kvalitetsregister

NORSE Klinisk tilbakemeldingssystem og kvalitetsregister NORSE Klinisk tilbakemeldingssystem og kvalitetsregister Norwegian Outcome Response System for Evaluation Eit klinikknært program for å betre tenester til pasientar Nasjonal fagdag for kvalitetsregister

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens.

Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens. Tjenestetilbudets betydning for sykdomsforløp hos personer med demens. Irene Røen Sykepleier, MSc, PhD kandidat Alderspsykiatrisk forskningssenter SI, UiO Resource use and disease course in Dementia -

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer