Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse"

Transkript

1 CURRICULUM VITAE Marit Borg, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for helsefag. PhD i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse Utdanning Bachelor of Occupational Therapy (Ergoterapitudanning), Storbritannia Pedagogisk Veiledning, Statens lærerskole i forming og Statens lærarkurs Grunnfag kriminologi, Universitetet i Oslo Ledelse og administrasjon for helse- og sosialsektoren, NKI Vitenskapsteori og samfunnsvitenskapelig metode, Høgskolen i Oslo Cand san, Avdeling for helsefag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo Philosophiae doctor i helsevitenskap, NTNU, Fakultet for samfunnsvitenskap og tenknologiledelse Akademiske og forskningsrelaterte stillinger Nordic Recovery Research Group. Norsk prosjektleder International Multicenter Recovery Research Group. Norsk prosjektleder Prosjektleder i stiftelsen SEPREP Forsknings- og utviklingsleder, voksenpsykiatri, Folloklinikken Stipendiat ved Høgskolen i Oslo Stipendiat ved Høgskolen i Buskerud Førstamanuensis ved Høgskolen i Buskerud

2 Universitetsforlaget, redaksjonsmedlem, Tidsskrift for psykisk helsearbeid Universitetsforlaget, FoU-konsulent, Tidsskrift for psykisk helsearbeid University of Central England, Birmingham, Faculty of Health, Honorary Research Fellow Rådet for psykisk helse, leder av Rehabiliteringsutvalget Rådet for psykisk helse, medlem av Forskningsutvalget Blefjell Sykehus HF, eksternt medlem i FoU utvalget FoU-utvalget, Høgskolen i Buskerud, varamedlem Avdeling for Helsefag ( medlem fra høst 2009) Regionalt forskningsnettverk innen stemnings -lidelser, MoodNet. Det regionale samarbeidsorganet, Helse Vest HF. Akademisk bistilling Leder for utvikling av brukerinvolverte forskningsprosjekt innen MoodNet Ansvarlig for utvikling og gjennomføring av Forskerskole for medforskere i regi av MoodNet og Universitetet i Bergen Gruppe for kvalitativ forskning innen psykisk helse, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen 2009 Faglige stillinger Universitetets psykiatriske klinikk, Vinderen, Oslo, Ergoterapeut/ led. Ergoterapeut Lier sykehus, Rehabiliteringsavd for unge stoffmisbrukere, led. ergoterapeut Åsterudhjemmet, Bærum kommune, miljøterapeut Oslo kommune, Vernet bokollektiv, led ergoterapeut Blakstad sykehus, ergoterapeutstilling/ avdelingslederstilling

3 Forskings- og utviklingsprosjekter Forskningsprosjekter # Nordic Recovery Research Group. Norsk prosjektleder # International Multicenter Recovery Research Group. Norsk prosjektleder # Å møte folk som folk. Brukerundersøkelse ved akuttavdelinger, Blakstad sykehus. Prosjektleder # SEPREP Handlekraft i eget liv. Finansiert av Helse-og Rehabilitering gjennom Rådet for Psykisk helse, prosjektleder # Crisis Resolution and Home treatment in Community Mental Health Service: Development, Practice, Experiences and Outcomes. Finansiert av Norges Forskningsråd # EX-IN: (EXperienced INvolvement). Utvikling av europeisk utdanningsprogram for personer med psykiske problemer. Finansiert av det europeiske Leonardo da Vinci programmet. Norsk deltager # PhD avhandlingen The Nature of Recovery as Lived in Everyday Life: Perspectives of individuals recovering from severe mental health problems. Institutt for sosial arbeid og helsevitenskap(ish), Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse,ntnu # Brukererfaringer med krisehåndtering og hjemmebehandling i lokalbasert psykisk helsearbeid. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Veileder PhD-prosjekt Monika Gullslett Winness 2007 # Subjective experiences of recovery in bipolar disorders. An empirical investigation within the framework of user involved research. Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Veileder PhD-prosjekt til Marius Veseth # Arbeid og psykisk helse - kvalitative studier av brukeres og helsepersonells erfaringsbaserte kunnskaper. Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Veileder PhD- prosjekt til Liv Grethe Kinn 2008 # How is the mental health care pathway useful for recovery? Users' perspectives on the continuum organization of Norwegian public mental health care. Veileder dr med Eva Biringer, MoodNet, Helse Fonna

4 Utviklingsprosjekter # Ergoterapeuten, Norsk Ergoterapeutforbund. Redaksjonskomité # Akershusprosjektet- Utviklingsprosjekt for kommuneergoterapeuter. Prosjektleder # Rapporten: Akershusprosjektet. Historier om psykiatri, ergoterapi og fagutvikling # Hearing Voices Network, norsk nettverksutvikler # Aktivitetshus i Asker og Bærum. Samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linjetjenesten. Prosjektdeltager # Case Management Prosjekt Blakstad sykehus # Utadrettet Team, Rehabiliteringsprosjekt Blakstad sykehus # Brukerinvolvert planlegging av ny rehabiliteringsavdeling. Blakstad sykehus. Prosjektleder 1999 # Utvikling av Brukerråd og brukermedvirkning i tjenesteutvikling Blakstad sykehus. Prosjektleder # Dialog. SEPREPs Bulletin. Redaksjonsmedlem # WAPR Bulletin. Redaksjonsmedlem Vitenskapelig veiledning # Avdeling for helsefag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. 1 masteroppgave # Avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud, 9 masteroppgaver # Universitetet i Tromsø, Avd. for Sykepleie og Helsefag, Det Medisinske 2009 Fakultet. 1 masteroppgave # Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, 1 PhD-prosjekt Brukererfaringer med krisehåndtering og hjemmebehandling i lokalbasert psykisk helsearbeid. 4

5 # Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, 1 PhD-prosjekt Subjective experiences of recovery in bipolar disorders An empirical investigation within the framework of user involved research. # Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, 1 PhD-prosjekt Kvalifisering til arbeidslivet ved alvorlige psykiske problemer # MoodNet, etablering av forskningsprosjekt og forskningsgruppe How is the mental health care pathway useful for recovery? Users' perspectives on the continuum organization of Norwegian public mental health care. Vitenskapelig vurderings- og kommisjonsarbeid # Medlem av sakkyndig komité ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU 1996 # Medlem av sakkyndig komité ved Høgskolen i Hedmark 2008 # Medlem av sakkyndig komité ved Universitetet i Agder 2009 # Medlem av sakkyndig komité ved Høgskolen i Vestfold 2009 # Refereebedømmelse i Vård i Norden 2009 ( medlem av referee gruppen fra 2009) # Refereebedømmelse i Nordisk tidsskrift for helseforskning 2009 # Refereebedømmelse i Tidsskrift for norsk psykologforening 2009 Vitenskapelige publikasjoner Artikler i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter (reviewed) Borg, M. & Kristiansen, K. (2004). Recovery-oriented professionals. Helping relations in mental health services. Journal of Mental Health. 13(5), (n) Borg, M., Sells, D., Topor, A., Mezzina, R., Marin, I. & Davidson, L. (2005). What Makes a House a Home: The Role of Material Resources in Recovery from Severe Mental Illness. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. Routledge Press. USA., 8 (3), (i) Davidson, L., Borg, M., Marin, I., Topor, A., Mezzina, R. & Sells, D.(2005). Processes of recovery in serious mental illness: Findings from a multi-national study. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. Routledge Press. USA. 8 (3), (i) Marin, I., Mezzina, R., Borg, M., Topor, A., Staeheli, M., Sells,D. & Davidson, L. (2005). The persons role in recovery. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. Routledge Press. USA. 8 (3), (i) 5

6 Mezzina,R., Borg, M., Marin,I., Sells,D., Topor,A, & Davidson, L, (2006). From participation to citizenship: How to regain a role, a status, and a life in the process of recovery. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. Routledge Press. USA. 9 (1), (i) Mezzina,R,, Davidson, L,, Borg, M,, Marin,I,, Topor, A, & Sells, D.(2006). The social nature of recovery. Discussion and implications for practice. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. Routledge Press. USA. 9 (1) (i) Sells, D., Borg, M., Davidson,L., Marin,I., Mezzina, R. & Topor, A. (2006). Arenas of Recovery for Persons with Severe Mental Illness. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. Routledge Press. USA. 9 (1), (i) Sells, D., Andrés-Hyman, R., Staeheli Lawless, M., Borg, M., Topor, A., Mezzina, R., Mearin, I. & Davidson, L. (2005). Contexts and narratives of recovery. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. Routledge Press. USA. 8 (3), (i) Topor, A., Borg, M., Mezzina, R., Sells,D., Marin,I., & Davidson, L. (2006). Others: The role of family, friends, and professionals in the recovery process. American Journal of Psychiatric Rehabilitation. Routledge Press. USA. 9 (1), (i) Borg, M. (2007). PhD avhandlingen The Nature of Recovery as Lived in Everyday Life: Perspectives of individuals recovering from severe mental health problems. Institutt for sosial arbeid og helsevitenskap(ish), Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT), NTNU, Trondheim. Borg, M. & Davidson, L. (2008). Recovery as lived in everyday experience, Journal of Mental Health. 17(2), Borg, M. & Kristiansen, K. (2008). Working on the edge. Everyday life research from Norway on the meaning of work for people recovering in psychosis. Disability & Society, 23(5), Davidson, L., Ridgway, P., Kidd, S., Topor, A., & Borg, M. (2008). Using Qualitative Research to Inform Mental Health Policy. Canadian Journal of Psychiatry. 43(3), Karlsson, B., Borg, M. & Kim, S.H. ( 2008) From good intentions to real life: introducing crisis resolution teams in Norway. Nursing Inquriry. 15(3), Borg, M., Karlsson, B. & Kim, H.S. (2009) User involvement in community mental health services principles and practices. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 16 (3), Borg, M, Karlsson, B., Tandora, J. & Davidson, L. ( 2009). Implementing person-centred care in psychiatric rehabilitation: What does this involve? The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences. 46 (2), Winness, M.G.; Borg, M. & Kim, H.S (accepted for publication/in press) Service users s experiences with help and support from crisis resolution teams. A literature review. Journal of Mental Health. 6

7 Topor, A., Borg, M., Di Girolamo, S. & Davidson, L (accepted for publication/in press) Not just an individual journey: Social aspects of recovery. Journal of Social Psychiatry Lerdal, A., Schwartz Barcott, D,. Borg, M. (in review) Good Times and Bad Times. Experiences of time among individuals with long term health problems - a qualitative study. Klinisk Sykepleje. Borg, M., Karlsson, B.& Kim, H.S. (accepted for publication/in press). Double helix of research and practice Developing a practice model for crisis resolution and home treatment through participatory action research. Qualitative Studies on Health and Well-being. Artikler i nasjonale vitenskapelige tidsskrifter (reviewed) Borg, M. (2009). Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet. Brukererfaringer ved alvorlige psykiske problemer. Tidsskrift for norsk psykologforening Karlsson, B.; Borg, M. & Sjølie, H.: (2008). Akkurat som høy feber. Om krisehåndtering og hjemmebehandling i psykisk helsevern. Sykepleie Forskning Andre publiserte forsknings- og utviklingsarbeider Borg, M. (1996). Akershusprosjektet. Historier om psykiatri, ergoterapi og fagutvikling. Rapport. Blakstad sykehus Borg, M., Bjerke, C., Kufås, E., Topor, A. & Svensson, J. (1998). Veier ut av alvorlig psykisk lidelse en pilotstudie, Dialog, 2, (n) Borg, M., Bjerke, C., Kufås, E., Topor, A. & Svensson, J. (1998). Veier ut av alvorlig psykisk lidelse en pilotstudie, Ergoterapeuten, nr 11. (n) Borg, M. (1999). Virksomme relasjoner. Hva innebærer dette sett fra psykiatriske pasienters ståsted? Hovedfag i helsefag. Det medisinske fakultet. Universitetet i Oslo. (n) Borg, M. & Topor, A. (2000). Livet underveis erfaringsbasert kunnskap om bedringsprosesser, Dialog, nr 2-3, (n) Borg, M. (2000). Hva hjelper? Psykiatrisk rehabilitering - hva mener brukerne? Bris nr 2. Borg, M (2000). Mange begreper på en uoversiktelig arena. Bris nr 2. Borg, M. & Topor, A. (red.) (2001). Antologi. Perspektiv på bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser. Dialog Denne er også publisert på svensk. (n) Borg, M., Nordvik, T., Øvergaard, F.F. & Dullum, J. (2000). Å møte folk som folk. brukerundersøkelse ved Klinikk for akuttpsykiatri, Rapport. Blakstad sykehus. En 7

8 Borg, M. & Topor, A.(2003). Recovery form chronicity? WAPR Bulletin. (n) Borg, M.(2004). Behov for en ny hjelperrolle? Endringsagenter og barrierebrytere. Ergoterapeuten. nr 6: og Dialog nr Borg, M.(2004). Å leve i det motsetningsfylte. Kronikk i Psykisk Helse, nr 6. Topor, A. & Borg, M.(2007). Perspectives and experiences in recovery. In van Haaster, H. (red). Experienced knowledge: Reflecting experiences, recognizing knowledge. EX-IN partners. (n) (i) Borg, M. (2008). Recovery an integral part of everyday life. WAPR Bulletin. 22: Borg, M. (2008). Recovery needs to be recognized as an integral happening in everyday life. Psychosocial Rehabilitation Canada / Réadaptation Psychosociale Canada Borg, M. (2008). Everyday things in the home playing major role in recovery. Psychosocial Rehabilitation Canada / Réadaptation Psychosociale Canada Borg, M. (2008). Little things valued highly, study says key to recovery. Psychosocial Rehabilitation Canada / Réadaptation Psychosociale Canada Bøker og bokkapitler Borg, M. (2000). Muligheter til et virksomt liv. i Borge, L. & Almvik, A. (red): Tusenkunstnerne muligheter og mangfold i psykisk helsearbeid. Fagbokforlaget. Borg, M. & Topor, A. (2003). Virksomme relasjoner. Bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser. Kommuneforlaget. Ny revidert utgave utkom i (n) Borg, M. (2006). Arbeid, aktivitet og mening. I Borge, L & Almvik,A.(red): Psykisk helsearbeid i nye sko. Fagbokforlaget. Topor, A. & Borg, M.(2007). Relationer som hjälper: om återhämtningsprocesser vid svåra psykiska problem. Studentlitteratur. Lund. (n) Borg, M.( in press). Forord. Hvorfor medforskning? I: M. Borg & K. Kristiansen (red) Medforskning: å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. Universitetsforlaget. Borg, M. (in press). Intet om oss uten oss. I: M. Borg & K. Kristiansen (red). Medforskning: å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. Universitetsforlaget. Borg, M. & Hauge, S. (in press). Veien fram mot en problemstilling. I: M. Borg & K. Kristiansen(red). Medforskning: å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. Universitetsforlaget. 8

9 Kristiansen, K. & Borg, M. (in press). Etterord. Nokre refleksjonar vidare. I: M. Borg & K. Kristiansen (red) Medforskning: å forske sammen for kunnskap om psykisk helse. Universitetsforlaget. Borg, M. ( in review). Ulike måter å være mennesker på i hverdagen. I: Borge L, Martinsen E, Moe T. Psykisk helsearbeid mer enn medisiner. Fagbokforlaget Undervisnings- og utdanningskompetanse # Høgskolen i Oslo, Ergoterapiutdanningen, utvikling av samarbeid mellom Blakstad sykehus og ergoterapiutdanningen # Mottok Best Paper Award for presentasjon av samarbeidet ved World Congress, World Federation of Occupational Therapists, London 1994 # SEPREP utvikling av utdanningstilbud innen bedringsprosesser ved alvorlig psykisk lidelse # Ansvar for utvikling og sikring av brukermedvirking i utdanningsprogrammene ved etablering av Brukerfokus, bruker-og pårørendeorgan i SEPREP-organisasjonen # Høgskolen i Oslo, utvikling av Hearing Voices Modul # Høgskolen i Oslo, EX-IN EU-prosjekt: utvikling av Recovery- modul, norsk prosjektleder - utvikling av utdanningsprogram med 8 moduler, norskdeltager # Høgskolen i Oslo, arbeidet ved Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid, med oppgaver innen programutvikling, veiledning av studentoppgaver, undervisning # Høgskolen i Buskerud, arbeidet først ved tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid, senere master i klinisk helsearbeid, med oppgaver innen programutvikling, veiledning av masterstudentoppgaver og undervisning # Ansvarlig for utvikling og gjennomføring av Forskerskole for medforskere i regi av MoodNet og Universitetet i Bergen # Ansvarlig for utvikling av fagplan for videreutdanning for medforskere, avd for helsefag, HiBu. Pågående arbeid Har holdt en rekke undervisningsopplegg i videreutdanningsprogram i regi 9

10 av SEPREP og høgskoler som framgår av senere oversikt. Faglig klinisk veiledning # Åsgård sykehus, Ergoterapiavdelingen # Hjelseth storavdeling, Ergoterapiavdelingen # Telemark sentralsykehus, Ergoterapiavdelingen # Solbu ettervernshjem Styrearbeid og verv # Norsk Ergoterapeutforbund. Tillitsvalgt # WAPR(World Association for Psychosocial Rehabilitation). WAPR s National # Secretary for Norway. Styremedlem i Norske WAPR # WAPR sentralestyre. Medlem av Board at large # SEPREP (Senter for Psykoterapi og Psykososial rehabilitering ved psykoser) Styremedlem. # Mølla Kompetansesenter, Bærum. Styremedlem # Rådet for psykisk helse. Representantskapet Statlige utvalg # Statens helsetilsyn; referansegrupper i utarbeidelse av statlige utredninger: # Koordinering av psykososialt arbeid for personer med langvarige og alvorlige psykiske lidelser. Statens helsetilsyns utredningsserie Oslo. # Distriktpsykiatriske sentre- organisering og arbeidsformer. Statens helsetilsyns utredningsserie Oslo. # Kvalitetsforbedring i psykisk helsevern: Prosessforbedring i klinisk virksomhet. Statens helsetilsyns utredningsserie Oslo: Statens helsetilsyn. # Kvalitetsforbedring i psykisk helsevern: Pasientstyrt forbedringsarbeid i psykiatriske sengeposter. Statens helsetilsyns utredningsserie Oslo: Statens helsetilsyn. 10

11 # Ekstern konsulent for Sosial- og helsedirektoratet i arbeidet med retningslinjer for behandlingstilbud for personer med alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer Presentasjoner ved internasjonale fag- og forskningskonferanser 1994: Sharing and daring. International Congress of World Federation of Occupational Therapists. Best Paper Award. Reviewed Paper Recovery or chronicity? Vth Congress World Association for Psychosocial Rehabilitation. Rotterdam. Reviewed paper 1997: Nordic Recovery Research Group. Poster Presentation. XII International Symposium for the Psychotherapy of Schizophrenia. Reviewed paper. 1998: Recovery in severe mental illness. Nordic Recovery Research Group. World Congress, World Association for Psychosocial Rehabilitation. Hamburg. Germany. Reviewed paper. 2000: Proposed symposium: Paradoxes of recovery. Experiences by the Nordic Recovery Research Group, World Congress, World Association for Psychosocial Rehabilitation. Paris. France. Reviewed paper. 2000: Recovery - a new area or what? Symposium organiser of a full day program and own presentation. World Congress, World Association for Psychosocial Rehabilitation. Paris. France. 2001: Invited lecture: Helpful relationships as experienced by service users. Presentations by the International Recovery Research Group. Department of Mental Health of Trieste, Italy. 2002: Poster presentation. Breaking the rules. Innovations in Recovery & Rehabilitation: The Decade of the Person Conference. Boston, MA USA. Reviewed paper. 2002: Invited lecture. Helpful relationships. Presentations by International Recovery Research Group. Program for Recovery and Community Health, Institution for Social and Policy Studies, Yale University, New Haven, Connecticut. USA Invited lecture. Helpful relationships in mental health services. International Seminar on Psychiatry. Midlands Psychiatric Research Group. Collaboration: WPA Section on Psychiatric Rehabilitation - World Assocation for Psychosocial Rehabilitation. Coventry, United Kingdom. 2002: Who s evidence is it anyway? International conference: Rehabilitation and Recovery: Research and Experience. Heiloo, Netherlands. Reviewed paper. 11

12 2002: Invited lecture. Helpful relationships- as experienced by service users. Presentations by International Recovery Research Group. World Association for Psychosocial Rehabilitation. Roma. Italia. 2003: Invited key note lecture: Muligheter for en ny hjelperrolle? 6. Nordiske Case Management congress. Fredrikstad. Norge 2004: Surviving mental health land : Recovery research in Norway. World Congress. Rethink Rehabilitation. Norway. Reviewed paper. 2005: Invited course. Virksomme relationer. Relasjonsarbeide og samarbeide. Recovery competanseutdannelse. Greve. Danmark. 2005: Invited lecture. Recovery as a social process. Results from a multicenter international qualitative study. 8 th International Conference on Philosophy, Psychiatry, and Psychology, Yale University, Connecticut, USA. 2006: Proposed symposium: Process of Recovery in Serious Mental Illness: Findings from a Multinational Study. Larry Davidson & Marit Borg IRRG. WAPR World Congress. Athens. Reviewed paper. 2006: What s New Session: Recovery as lived in everyday life. WAPR World Congress. Athens. Reviewed paper. 2007: Invited lecture: EX-IN Conference in Bremen. New Orientation in Mental Health through Recovery. 2007: Invited lecture: Recoveryprocesser som de leves i hverdagslivet hva betyder det så? Tverrfaglig psykiatrikonferanse 2007, sindslidendes hverdagsliv. Jysk Center for videregående uddannelse. Danmark Invited lecture. Nordisk fagkongress. Kunst, kultur og psykisk helse. Stavanger. Bedringsprosesser- slik de leves i hverdagslivet. 2008: The 5th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in the Service of Health. The Experience and Meaning of Time among Individuals with Long-term Health Problems. Reviewed paper Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Recoveryforskning: hva er det og hva viser den? Gjesteforeleser ved forskerkurset Evidens och forskningsstrategier i studiet av mental hälsa. NHV- Nordiska högskolan för folkhälso- vetenskap. 2008: Invited lecture. Recovery as lived in everyday life. International symposium. European WAPR conference. Bilbao. 12

13 2009: Scientific symposium ved WAPR International Conference, Athens. Exploring and understanding processes of recovery. Symposium organiser and presentation: Involving service users in recovery research. 2009: Plenumsforelesning og workshop på 4. Tværfaglige Mestringskonference. Regionspsykiatrein Herning, Danmark. Presentasjoner ved nasjonale fag- og forskningskonferanser : Forelesninger om bedringsprosesser ved alvorlig psykisk lidelse ved SEPREPs Tverrfaglig videreutdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ved Tverrfaglig videreutdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser. 1999: Invited course: Bedringsprosesser fra alvorlig psykisk lidelse slik brukere ser det. Kr sund DPS. Kristiansund. Norge. 2004: Invited course: Bedringsprosesser og virksomme relasjoner. Molde sjukehus, Avdeling for voksenpsykiatri, Molde, Norge. 2004: Invited lecture. Virksomme relasjoner- i et brukerperspektiv. Sosial- og helsedirektoratet. Oslo. 2005: Invited course. Hva opplever mennesker med psykiske lidelser som virksomt i egen bedringsprosess? Fylkesmannen i Rogaland. Stavanger. Norge. 2005: Invited course. Om brukermedvirkning og bedringsprosesser. Fylkesmannen i Telemark. Skien. Norge. 2006: Invited lecture. Virksomme relasjoner- i samspill mellom bruker og hjelper. ISPSkonferanse, Hamar. Norge. 2006: Invited lecture: Bedringsprosesser slik det leves i hverdagslivet. Jysk Center for Videregående Uddannelse, Århus. 2006: Invited course: Bedringsprosesser slik det leves i hverdagslivet. Grorud DPS, Oslo. 2006: Invited course. Bedringsprosesser og virksomme relasjoner. Psykiatrisk hjemmetjeneste i Tromsø 2006: Invited lecture: Brukermedvirkning, bedringsprosesser og virksomme relasjoner. Avd for psykisk helse, Nedre Eiker kommune, Buskerud. 2006: Invited lecture: Hva hjelper- slike brukerne ser det?, Prosjekt nettverk og brukerkompetanse, Tøyen DPS, Oslo. 2007: Invited course: Bedringsprosesser, brukerkompetanse og virksomme relasjoner. Prosjekt Medarbeider med brukererfaring, Bærum kommune. 13

14 2007: Invited lecture. Vendepunkthistorier. Bruker-og pårørendedag, Sykehuset Innlandet HF, LPP og Mental helse 2007: Invited course: Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet. Dagskonferanse for Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere. 2007: Invited lecture. Prosjekt Fra planlegging til direkte medvirkning. DPS-klinikkene, Bergen. 2007: Invited lecture: Hva hjelper? Om bedringsprosesser slik de med egenerfaring ser det. Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien. Oslo 2007: Invited lecture: Arbeid, aktivitet og mening. Brobyggerprosjektet Notodden 2007: Fagseminar. Sykehuset Asker og Bærum. Fagrådet Psykisk helse. Bedringsprosesser ved alvorlige psykiske problemer slik brukerne ser det. 2007: Invited lecture: Fagdag om Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet å se ressursene hos pasientene. Blefjell sykehus. Psykiatrisk klinikk Høgskolen i Oslo. Videreutdanning i psykisk helsearbeid. Bedringsprosesser i et hverdagslivs-perspektiv Høgskolen i Oslo. FoU-arbeid innen ergoterapi i psykisk helsefeltet Fagseminar. Aker universitetssykehus HF. Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet- hva betyr så det? Plemumsforedrag Fagseminar. Øst-Finnmark DPS. Forelesning om bedringsprosesser Fagseminar. Lier kommune. Hvordan støtte menneskers bedringsprosess i det daglige? Tverrfaglig videreutdanning i ambulant og akutt krisehåndtering i psykisk helsevern. Høgskolen i Buskerud. Dagsforelesning Tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse og rusrelaterte problemer. Høgskolen i Buskerud Workshop for pårørende ved ressurssenter for Psykisk helse Vinderen DPS SEPREP-program Alna DPS. Integrert behandling av alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser. Bedringsprosesser i hverdagen slik brukere ser det. 6 timer Gjesteforeleser ved Utdanningsprogram om tidlig psykose, Seksjon for kunnskapsbygging, Nordlandssykehuset Forelesning om brukerinvolvert forskning og deltagelse på nettverksmøte for forskere, Rådet for psykisk helse. 2009: Gjesteforeleser, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. Kvalitativ metode i klinisk psykologi, utviklingspsykologi og musikkterapi: refleksivitet, kvalitet, brukerinvolvering og praksisrelevans 14

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL

Detaljer

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Marit Borg, Ellinor Haugård og Bengt Karlsson* Ellinor Haugård, Introduksjonssenter for utlendinger, Drammen. Bengt Karlsson, Høgskolen i Buskerud,

Detaljer

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF

Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Årsmelding for 2013 Avdeling for forskning og utvikling (FOU-avdeling psykisk helsevern) Divisjon psykisk helsevern Akershus universitetssykehus HF Avdelingens arbeid og utvikling i 2013 Om avdelingen

Detaljer

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway

CURRICULUM VITAE. Brataas, Hildfrid Vikkelsmo. Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway CURRICULUM VITAE Brataas, Hildfrid Vikkelsmo Ph.D., MEd, BN, Associate Professor, Researcher at Centre for Care Research, Central Norway Faculty of Health Science Nord-Trøndelag University College Serviceboks

Detaljer

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt?

Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? 27. 28. AUGUST 2015 Scandic Fornebu, Oslo Inkluderingskompetanse et nytt fagfelt? Har du en jobb til meg? Foto: Colourbox Samarbeidskonferanse mellom Arbeids og velferdsdirektoratet og Nettverk for arbeidsinkludering

Detaljer

PROGRAMHEFTE NORDISK INSPIRASJONS- OG ERFARINGSKONFERANSE 4. 5. MAI 2015 BERGEN RADISSON BLU ROYAL HOTEL BRYGGEN

PROGRAMHEFTE NORDISK INSPIRASJONS- OG ERFARINGSKONFERANSE 4. 5. MAI 2015 BERGEN RADISSON BLU ROYAL HOTEL BRYGGEN 4. 5. MAI 2015 BERGEN RADISSON BLU ROYAL HOTEL BRYGGEN PROGRAMHEFTE NORDISK INSPIRASJONS- OG ERFARINGSKONFERANSE MUSIKKTERAPI SOM FOREBYGGING OG BEHANDLING AV RUS OG PSYKISKE LIDELSER Konferansen arrangeres

Detaljer

Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer

Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Samarbeid mellom forsknings- og brukermiljøer Ressurshefte Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen erfarings kompetanse.no 2011:4 1 1. utgave 2.

Detaljer

ANTIDEPRESSIVA CBT LAVTERSKEL TILTAK PSYKODYNAMISK TERAPI ORGANISASJON TIME TO CHANGE BEHANDLINGS- TILTAK EVIDENT- BASERT

ANTIDEPRESSIVA CBT LAVTERSKEL TILTAK PSYKODYNAMISK TERAPI ORGANISASJON TIME TO CHANGE BEHANDLINGS- TILTAK EVIDENT- BASERT PSYKODYNAMISK TERAPI P LAVTERSKEL TILTAK L ANTIDEPRESSIVA CBT C EVIDENT- BASERT E BEHANDLINGS- TILTAK B ORGANISASJON O TIME TO CHANGE? Schizofrenidagene 2014 har fokus på resultatene av våre psykiske helsetjenester.

Detaljer

Hva vi kan lære av menneskers egne erfaringer med vekst og positiv ut vik ling ved alvorlige psykiske lidelser

Hva vi kan lære av menneskers egne erfaringer med vekst og positiv ut vik ling ved alvorlige psykiske lidelser Fagessay Vitenskap og psykologi Folk blir bedre Hva vi kan lære av menneskers egne erfaringer med vekst og positiv ut vik ling ved alvorlige psykiske lidelser Bedring handler om levde liv. Det handler

Detaljer

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud

FoU-katalog 2006. Publikasjoner og prosjekter. FoU-katalog Publikasjoner og prosjekter 2006 Høgskolen i Buskerud 1 FoU-katalog 2006 Publikasjoner og prosjekter 2 3 Innhold Innhold... 3 Forord... 4 Innledning... 5 Definisjoner... 5 Om FoU-katalogen 2006... 6 Krav til publikasjoner i katalogen... 6 Krav til prosjekter

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning:

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning: Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling Miljøterapeutisk fordypning: Psykodynamisk tenkning og forståelse Hvordan forstå og bruke relasjonen miljøterapeutisk Samspillets og samhandlingens betydning

Detaljer

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin

Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Årsrapport 2009 for Seksjon for sosialmedisin Tidligere kalt Seksjon for arbeids - og trygdemedisin Gunnar Tellnes (red.) Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for helse og samfunn Det medisinske

Detaljer

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk

Program } Nasjonal konferanse. Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Program } Nasjonal konferanse Den 3. konferansen om tvang i psykisk helsevern: Menneskerettigheter, tvang og etikk Hamar } 24. og 25. november 2010 VELKOMMEN For tredje gang inviterer vi til nasjonal konferanse

Detaljer

Aktivitetsrapport 2014

Aktivitetsrapport 2014 Aktivitetsrapport 2014 Ansatte per 31.12.2014 ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Terje Christiansen Administrerende direktør Astri Vannebo Kommunikasjonsrådgiver (80 %) Inger-Hege Kristiansen Spesialkonsulent Rukiye

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2008 ÅRSMELDING 2008 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1. Organisasjon... 3 1.1 Norsk Psykoanalytisk

Detaljer

Rehabilitering mellom livsverden og funksjon

Rehabilitering mellom livsverden og funksjon Skandinavisk Rehabiliteringskonferanse Rehabilitering mellom livsverden og funksjon 11 12. november 2010 Program og abstraktbok 1 PROGRAM: Registrering og alle foredrag foregår på Høgskolen i Oslo, Pilestredet

Detaljer

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012

Prosjektkatalogen. Forsknings- og utviklingsprosjekter. Klinikk for Psykisk helse og rus. Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Klinikk for Psykisk helse og rus Prosjektkatalogen Forsknings- og utviklingsprosjekter Pågående prosjekter per 1.1.2013 Publikasjoner i 2012 Utgiver: Forsknings- og Utviklingsavdelingen Februar 2013 Kjære

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda

Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda Studieplan Ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Vilkår for profesjonsutøving Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskulen i Volda 1. Innledning Studieplanen for Ph.d.- studiet i helse-

Detaljer

BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM

BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM BRUKERSTEMMER I TEKST OG FILM - et utviklingsprosjekt for å videreformidle brukererfaringer fra mennesker med psykiske lidelser til studenter på helse- og sosialfaglige utdanninger ved universiteter og

Detaljer

Aktivitetsrapport 2013

Aktivitetsrapport 2013 Aktivitetsrapport 2013 Ansatte per 31.12.2013 ADMINISTRASJON OG FORMIDLING Terje Christiansen Administrerende direktør Astri Vannebo Kommunikasjonsrådgiver (70 %) Inger-Hege Kristiansen Spesialkonsulent

Detaljer

Det ble en annerledes plan

Det ble en annerledes plan Universitetsforlaget 217 TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID Vol. 8 Nr. 3 2011 Det ble en annerledes plan FAGARTIKKEL Brukeres erfaringer med nettbasert individuell plan i psykisk helsearbeid Ragnhild A.

Detaljer

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid?

Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Etisk kompetanseheving i norske kommuner hva er gjort, og hva har vært levedyktig over tid? Elisabeth Gjerberg 1, Lillian Lillemoen 2, Anne Dreyer 3, Reidar Pedersen 4 & Reidun Førde 5 1 Senter for medisinsk

Detaljer

Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern

Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern Musikkterapi som integrert del av standard behandling i psykisk helsevern Hans Petter Solli Musikk fra hjertet Jeg har vondt i sjelen Jeg mestrer ingen ting Jeg tar opp munnspillet og begynner å spille

Detaljer

Positiv endring og bedring ved bipolar lidelse

Positiv endring og bedring ved bipolar lidelse Positiv endring og bedring ved bipolar lidelse En refleksiv undersøkelse av bedringsprosesser innenfor et rammeverk av brukerinvolvert forskning Marius Veseth, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet

Detaljer

«Dere skal ikke lage avtaler om meg, men med meg!»

«Dere skal ikke lage avtaler om meg, men med meg!» VITENSKAP «Dere skal ikke lage avtaler om meg, men med meg!» OM ERFARINGER FRA BRUKERMEDVIRKNING I REHABILITERING ETTER ERVERVET HJERNESKADE Av Eli Langørgen Abstract PURPOSE: This qualitative study sought

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene

Stiftelsen Bergensklinikkene Årsrapport 2008 Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av Rusproblemer Helse Livsstil Avhengighet Behandling - Forskning - Forebygging - Undervisning 21.520 Behandlingsdøgn 10.825 Konsultasjoner 296 Veiledningsoppdrag

Detaljer

Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008

Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008 Psykisk Helsearbeid i Oslo kommune Bruker Spør Bruker B-S-B Evaluering 2006-2008 Sluttrapport Bruker Spør Bruker Dagfinn Bjørgen Heidi Westerlund Karl Johan Johansen. Side 2 av 137 Første opptrykk Flere

Detaljer