Prosjekt: Bredere lokalmiljøkontakt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt: Bredere lokalmiljøkontakt"

Transkript

1 Rødde Folkehøgskole 7224 MELHUS Prosjekt: Bredere lokalmiljøkontakt 2001

2 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport Innholdsfortegnelse 1. Innledning Forutsetninger Arbeidsmåter Internt arbeid Eksternt arbeid Rammefaktorer Målsettinger og oppnådde kontakter... 7 TOTALT OPPNÅDDE VI FEM KONTAKTER: Vurderinger av prosjektet... 9 Vedlegg Invitasjon til samarbeid Revisor godkjent regnskap

3 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport Bredere lokalmiljøkontakt 1. Innledning Vi på Rødde folkehøgskole ønsker å intensivere arbeidet med å bli mer integrert i lokalmiljøet i Melhus-regionen. Vi har pedagogiske ressurser og anleggsressurser som kan brukes på flere måter, og det har vi nå prøvd å utnytte. Folkehøgskoler kan lett bli isolerte øyer i lokalsamfunnene. Rødde har lenge hatt god kontakt med eierorganisasjonen, men lite kontakt med lokalmiljøet i Melhus og omegn. Noen av våre mål med dette prosjektet var å utvikle skolen som et ressurssenter lokalt i Melhus bygda. Vi skulle knytte tettere kontakt mellom virksomheten i helårskurset, elever som kommer fra mange kanter av landet, og lokalmiljøet i Melhus. Vi skulle også stimulere til at ressurser som finnes i bygda blir mer benyttet ved skolen. I vårt arbeid med å skape et større kontaktnett, har vi hatt 3 hovedmålgrupper: 1) Et delprosjekt rettes mot grunnskole eller videregående skole. 2) Et annet prosjekt skulle rettes mot en frivillig organisasjon i Melhus. 3) Det siste delprosjektet skulle vi prøve å få til et samarbeid med en virksomhet i næringslivet. Det kan være flere veier å gå mot et bredere kontakt-nett, vi på Rødde har forsøkt å finne en vei. Vi vil i denne rapporten gi en beskrivelse av hva vi har gjort og hvordan vi har gått fram. 2. Forutsetninger Rødde folkehøgskole er en skole som har mange fagfelt. Vi har kompetanse innenfor data, friluftsliv og idrett, musikk, kunst, mat, reiseliv og bil/trearbeid. På vår vei til å oppnå bredere lokalmiljøkontakt, var derfor mulighetene mange. Vår produktkatalog er lang, og sjansene for å oppnå et samarbeid innenfor noen av disse fagfeltene, var så absolutt tilstede mente vi. En annen faktor er den at vi sitter inne med kunnskaper og ferdigheter innenfor fagfelt som ikke er så utbredt utenfor folkehøgskole-verden. Vi kan ta eksempel ut i fra friluftsliv. Vår friluftslivlinje er på utallige turer igjennom et skoleår, vi fordyper oss i ulike friluftslivsgrener, og vi har rundt 25 overnattingsdøgn. Et tilsvarende friluftslivstilbud på hvilken som helst annen skole (grunnskolen eller v.g.s.) vil ikke være i nærheten av å kunne ha en så grundig fordypning innenfor friluftsliv som oss, først og fremst fordi vi har mye mer avsatt tid til å utøve friluftslivet. Friluftslivslinja på Rødde kan derfor være en ressurs for andre

4 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport skoler som bare har valgfag friluftsliv. De samme relasjonene kan også gjøres ved de øvrige fagtilbudene våre. I denne prosessen må det være en bevisstgjøring av kompetanse. Vi må selv være klar over vårt kompetansenivå, og på at vi faktisk er dyktige formidlere innenfor unike fagfelt, fagfelt som kanskje ikke har fått nok plass i det øvrige skoletilbudet. Det er først i de senere årene at friluftsliv har blitt et fag på grunnskolen. L-97 gir nå store muligheter for å utøve utendørsliv, dette som følge av at nyere forskning har vist at et nært forhold til naturen er viktig, både innenfor fysisk fostring og menneskelig utvikling. Vi på Rødde har praktisert dette lenge, og sitter derfor inne med mye kunnskap og ferdigheter som vi kan tilby til skoler og andre offentlige institusjoner som er i oppstartningsfasen av å etablere slike tilbud. Rødde folkehøgskole har derfor store forutsetninger for å lykkes med å oppnå bredere lokalmiljøkontakt. I tillegg til unike fagfelt står vi for tydelige kvaliteter innenfor dette med allmenndanning. Mennesker ved en folkehøgskole (både elever og lærere) lærer å møte seg selv og andre som sur, glad, sliten, inspirert, sint, støttende, og alt annet mennesker kan være. I den grad disse livsprosessene har ført til modning hos oss selv kan vi utforme opplegg for andre brukere der målet er å utvikle trygghet i grupper. Dette er attråverdig kompetanse både for ressurssterke og ressurssvake målgrupper. 3. Arbeidsmåter Hvordan kan vi på Rødde oppnå kontakter? Denne arbeidsfasen kan vi dele inn i 2 deler: 1. Internt arbeid 2. Eksternt arbeid 1. Internt arbeid Her hadde vi et møte med minst en representant fra hver undervisningsseksjon tilstede. Her hadde vi informasjon om prosjektet, og målet var at hver seksjon skulle i løpet av noen uker komme med et skriftlig forslag, for hvordan deres linje kunne få til et samarbeid med noen i vårt lokale miljø. I tilegg til å tenke fagseksjoner, ville vi også prøve å utnytte våre andre fagtilbud ( som eks. valgfagene og emnelørdagene). I en slik startprosess erfarte vi at det er viktig å tenke muligheter, ikke begrensninger. Vi ville først kartlegge vårt maksimale potensiale, for så i etterkant skille ut de tilbudene som vi mente hadde de beste mulighetene i et slikt prosjekt. Vårt interne arbeid endte ut i denne listen over kurs som Rødde kunne tilby (en fullstendig detaljert liste er lagt ved som vedlegg):

5 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport timers kurs: Kristne symboler med Nidarosdomen som utgangspunkt timers kurs: Norsk kunst fra Nasjonalromantikken til 1.verdenskrig timers kurs: Kunstnere fra Trøndelag timers kurs: Europeisk billedkunst fra Impresjonistene timers kurs: Kunsten i Renessansen timers kurs: Windowskurs timers kurs: Tekstbehandling timers kurs: Regneark. 9. Datahelg for pensjonister timers kurs: Bake kurs timers kurs: En reise gjennom musikkhistorien. 12. Kurs knyttet til turmål, både i inn- og utland timers kurs: Neversveip timers kurs: Kurs i lappeteknikk timers kurs: Kurs i lappeteknikk timers kurs: Kurs i akvarellmaling timers kurs: Kurs i akrylmaling. 18. Åpen Emnelørdag dagers samarbeidsprosjekt mellom en grunnskoleklasse og friluftsklassen dagers Friluftslivstur med vekt på teambuilding og havkajakk timers kurs: Innføring i fjellklatring. (totalt 21 kurs/prosjekt)

6 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport Eksternt arbeid Med til sammen 7 ulike fagseksjoner blir mulighetene mange, og listen kunne sikkert blitt lengre. Å oppnå kontakt med alle kursene, var vel litt ambisiøst, derfor valgte vi å lage en liste over aktuelle foreninger, bedrifter og skoler i vårt nærmiljø, som vi så på som potensielle samarbeidspartnere. Prosjektleder tok opp saken i lærerråd, hvor alle lærerne var til stede, og bidrog til å få laget en allsidig og realistisk partnerliste. Når den enkelte kontakt ble forespurt, valgte vi å tilby dem konkrete tilbud, fremfor å levere dem hele listen med 21.tilbud (etter anbefaling av næringssjef i Melhus Kommune; Anders Gåseidnes). Vi vektla personlig oppfølging av kontaktene våre: Vi ringte og avtalte møter med ansvarlige i virksomheten. Vi gjennomførte møter ute i virksomhetene. Tilbake på skolen fulgte vi opp avtaler gjort i møtet, samt holdt kontakten med virksomhetene pr telefon. Dette prioriterte vi fremfor upersonlige henvendelser pr post og lignende. Dette er kvalitet fremfor kvantitet. Listen over ønskede virksomheter: Brekke Industrier (fikk tilbud nr.20) Melhus. Sparebank1.avd.Melhus (fikk tilbud nr.20) Melhus Kommune (ulike seksjoner) (fikk tilbud nr.18) Melhus V.G.S. ( fikk tilbud nr. 20 og 21) Melhus Kunstforening ( fikk tilbud nr.2-5) Tomi Skole og Kompetansesenter (Heimdal. Ca.5 km fra Rødde) Rosenborg Trykkeri (Melhus) Melhus Musikkskole Grunnskoler (i Melhus og omegn) (*Melhus Idrettslag, Volleyball) Når det er snakk om et nytt produkt som skal ut på markedet, så er det viktig å stille seg spørsmålet om markedet har behov for et slikt produkt. Eksisterer det aktuelle kunder? Vil noen benytte seg av dette tilbudet? Derfor så valgte vi å begrense oss til skoler/bedrifter/institusjoner som vi antok ville være åpne for et slikt tilbud. I stedet for å postlegge mange brosjyrer, så prioriterte vi en besøksrunde, hvor avtaler ble gjort på forhånd. Vi foretrakk kvalitet framfor kvantitet på det vi skulle gjøre. Denne prosessen var nok den mest tidskrevende delen i dette prosjektet. Bedrifts- og skolebesøkene var resursskrevende, mange møter og avtaler skulle ordnes, og på hver kontakt ble det satt en tidsfrist, slik at vi kunne begynne å planlegge de evt. gjennomføringene. Blant våre ønskede kontakter, så ble alle forespurt, med unntak av Rosenborg Trykkeri og Brekke Industrier.

7 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport Rammefaktorer Prosjektleder/koordinator har hatt avsatt 2timer i uka. Noen uker har timeantallet vært mye høyere, mens det i andre uker har vært mindre. Dette som følge av at prosjektet måtte tilpasse seg undervisningsåret. Men det er klart at de timene som blir avsatt til dette er den viktigste rammefaktoren. Dets mer tid, dets større sjanse for å oppnå større kontaktsnett. Mange folkehøgskolelærere sier at det som ikke er planlagt ferdig til jul, blir ikke gjort før neste skoleår. Et skoleår går fort. Det er intenst, og det krever god planlegging. Det å legge inn et slikt prosjekt inn i undervisningsåret, krever ekstra stå-på innsats. Vår viktigste erfaring på dette området er at man må være ut i god tid. Det er ikke bare folkehøgskoleåret som kan være hektisk. Næringslivet har nok et enda høyere tempo, og for å komme i kontakt må man være en selgertype. Man må være frampå for å oppnå kontakter, og man må være innstilt på å føye seg etter dem, spesielt når man skal avtale møtetid ( man må være fleksible). Prosjektet har primært vært rettet mot at Rødde folkehøgskole skulle jobbe mot et bredere kontaktsnett mot Melhus Kommune. Her har Røddes geografiske beliggenhet vært både gunstig og ugunstig. Gunstig i den forstand at vi ligger bare 6 km fra Melhus sentrum og tett opp til vårt primære marked. Men vanskelig i den forstand at vi ligger midt mellom to gode markeder. Trondheim kommune grenser bare 1 km fra oss i nordlig retning, og gir oss mange muligheter i denne forbindelse. Hovedsakelig så har vi prøvd å konsentrere oss om å oppnå kontakter i Melhus Kommune, men vi har etter hvert krysset grensa til Trondheim kommune ved et par anledninger. Filosofien med dette prosjektet er å oppnå en bredere kontakt med lokalmiljøet, ikke at vi skal tjene masse penger på dette. Derfor så har vi prioritert å holde prisnivået så lavt som mulig, spesielt når vi har kontaktet organisasjoner med stramt budsjett. Akkurat på dette feltet så har nok vår organisasjonsform et fortrinn, vi ville gå ut å tilby et produkt til en gunstig pris, og heller etter hvert øke prisene i etterkant. Vi ser i dag at det dukker opp stadig nye kompetansesenter rundt omkring, som tilbyr noe av det samme som vi gjør (eks: datakurs). De er ute etter maksimal vinning, og stiller seg selv i fare for å overprise seg. Mens vi er ikke først og fremt ute etter pengene, men ute etter kontaktene. Dette gjør oss mer konkurransedyktig.

8 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport Målsettinger og oppnådde kontakter Vi vil nå framlegge listen over våre oppnådde kontakter. I etterkant vil vi også beskrive våre erfaringer med de kontaktene vi ikke lyktes med. TOTALT OPPNÅDDE VI FEM KONTAKTER: Sparebank1.Avd.Melhus: Her ble banksjef kontaktet, og vi la fram et tilbud,3 dagers friluftstur med vekt på teambuilding og havkajakk. Banken har i den siste tiden vært på utkikk etter å gjøre noe annerledes og spennende. De hadde positive erfaringer fra tidligere (for 3 år siden), hvor avdelingen gjennomførte noe tilsvarende. Vi viste at et slikt tilbud er noe som er in. Stadig flere bedrifter ser verdiene av å gjøre noe sammen ute i naturen. Her blir ansatte stilt ovenfor ulike problem, som krever samarbeid for at oppgaven/utfordringen blir løst. Turen som helhet blir arrangert ute i det fri, med lavvo som overnattingsform og bålplassen som kjøkken. Under åpen himmel utvikles ferdigheter og samhandlinger, som er nyttige å ha med seg videre i arbeidslivet. Turen er planlagt, og vil bli gjennomført våren Breidablikk skole: (5 km nord for Rødde. Trondheim kommune.) Vi fikk kontakt med en av lærerne som var klasseforstander for en 8.klasse. Han var interessert i et samarbeid med friluftsklassen på Rødde. Vi diskuterte oss fram til et opplegg som gikk ut på: en to dagers fjelltur, overnatting i lavvo, og med aktiviteter som rappellering og teambuilding. Opplegget er gjennomført ( ) og skolen var særdeles fornøyd med prosjektet, og ser gjerne for seg et framtidig samarbeid. Turen ble arrangert slik at alle elevene ved Rødde var med som instruktører og veiledet grunnskoleelevene gjennom aktivitetene. Rødde elevene hadde et foredrag om livet på en folkehøgskole, slik at de fikk et innblikk i vår hverdag på skolen. Tomi skole og kompetansesenter: (5 km nord for Rødde. Trondheim kommune.) Tomi er en privat skole som tilbyr utdanning innenfor reiseliv, økonomi og IT. I tilegg har de ulike kurs innenfor disse feltene. Vi så for oss et samarbeid med reiselivs-seksjonen, ut i fra at vår reiselivslinje dette året er lagt ned p.g.a. mangel på elever. Vi ville utvide og styrke vårt undervisningstilbud på reiselivslinja. Tomi har en 2-årig reiselivsutdanning med både teori og praksis. 1-året ved Tomi er i utgangspunktet identisk med vår reiselivslinje, og vårt spørsmål til dem var om våre elever kunne gå direkte inn på deres reiselivslinje ved 2-året. Vi mente at et slikt samarbeid ville styrke begge parter og gjøre begge skolene mer attraktive. Det utvikles et tverrfaglig samarbeid mellom vår linjelærer og lærere ved Tomi.

9 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport I høst fikk vi den hyggelige meldingen om at de ville være med på et slikt samarbeid. Etter å ha vurdert det faglige innholdet vi har tilbud om og allmenndanningskomponentene i folkehøgskoleåret har TOMI godkjent reiselivslinja ved Rødde som erstatning for første året i deres 2 årige løp. Åpen Emnelørdag på Rødde folkehøgskole: Lørdag den ble det arrangert åpen emnelørdag på skolen (som var åpent for alle utenfra). Foredragsholder Pål Helmersen hadde foredrag i rusmisbruk blant ungdom. Pål er tidligere rusmisbruker og har i de senere årene holdt en rekke kurs/foredrag innenfor dette temaet. Rødde har også i tidligere anledninger benyttet seg av Påls kunnskap innenfor dette feltet, og vi har vært veldig fornøyd med hans opplegg, derfor bestemte vi oss for å åpne for at også folk fra Melhus kunne komme. Dette ble markedsført som et arrangement under UKA for voksnes læring. Dagen ble gjennomført med 3 timer foredrag, hvor det hele ble avsluttet med en middag. En slik enkelt emnelørdag fikk ikke noen utenfra til å ta turen til Rødde. Vi bør utarbeide en folder om åpen folkehøgskolelørdag der vi tilbyr 4 lørdager som åpne hvert skoleår. Gjennom slik regularitet kan vi innarbeide dette tilbudet og få større oppmøte over tid. Den positive erfaringen var oppmerksomheten emnelørdagen fikk både i VOFO kretser og gjennom omtale og annonse i Trønderbladet. Melhus Idrettslag Innledningsvis ble det skrevet at et av våre mål var å opprette kontakt med en frivillig organisasjon, kor eller idrettslag og lignende. Vi jobber i dag med å prøve å få til et samarbeid med Melhus idrettslag (volleyball). Rødde har en ny og stor gymsal, som egner seg godt til volleyball. Melhus volleyball disponerer dårlige haller, og er på utkikk etter alternativer. Vi har vært i kontakt med de, og vi jobber nå med et treningssamarbeid, hvor de ved noen anledninger får trene her på Rødde sammen med idrettslinja vår(ikke endelig bekreftet ennå). Et biprodukt: Melhus kommune - barneverntjenesten I den siste tiden har denne etaten uoppfordret tatt kontakt med skolen vår. Vi har gjennomført to kvelder med innendørs klatring for ungdom i alderen år. Dette ser vi på som et signal om at Rødde er blitt synlig ute i bygda og at folk oppfatter at vi kan brukes til mye forskjellig.

10 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport Vurderinger av prosjektet Hva nådde vi? Hva nådde vi ikke? I en evaluering av et slikt pedagogisk utviklingsarbeid, er det viktig å gå tilbake å se på hele prosessen under ett. Hva kunne vi gjort annerledes? Vi nådde ut til fem av ni ønskede samarbeidspartnere. Vi har utarbeidet samarbeid med ulike instanser, både i vårt lokalmiljø, og med virksomheter i Trondheim kommune. Vi har lagt et viktig grunnlag, en plattform som vi kan utbygge videre til et større kontaktsnett. Med den støtten vi har fått til et slikt prosjekt, så har vi fått bygge broer ut til lokalsamfunnet vårt. Vi har fått viktige erfaringer, som vi kan ta med oss på veien mot et bredere lokalt kontaktsnett. I etterkant kan vi vel si om våre oppnådde kontakter, at disse fikk høy prioritering (høyt ønsket) under arbeidsprosessen. Den personlige oppfølging av hver enkelt kontakt er noe av årsaken til at vi oppnådde nettopp disse kontaktene. De kontaktene som vi ennå ikke har fått etablert konkrete samarbeidsavtaler med, har vi fortsatt et håp om å kunne få. Vi har markedsført oss, og i et langsiktig perspektiv så har vi et håp om at også disse kan oppnås. Mye av det vi har tilbudt våre kontakter er kanskje ikke så originale produkter, sammenlignet med mye annet på markedet. Kontaktene vil derfor ha litt tid på seg, før de ser nytten av slike tilbud. En av de viktigste faktorene til at det var vanskelig å oppnå flere kontakter, må vel være dagens stressede samfunn. Folk har det travelt og de har et høyt arbeidstempo, som gjør det vanskelig å komme innpå folk, og sette av tid til å gjøre gode avtaler. Skal en dørselger gjøre det bra, så avhenger det av hvor god man er til å selge. Det samme opplever vi også. For å ikke å bli avvist, må man være frampå, og man må klare å overbevise kunden om at dette har du bruk for. I vårt arbeid om å oppnå flere kontakter, følte vi at vi fikk liten tid avsatt til den enkelte kontakt. Og ofte blir man avvist, eller at man får beskjed om å komme tilbake senere. Dette er vel et velkjent fenomen, og det er lite man kan gjøre med det. Det som derimot er veldig viktig er at man har brosjyrer/kataloger som man kan legge igjen, slik at de i ettertid kan ta opp kontakten hvis de ønsker det. Ved å gjøre dette så har vi i hvert fall markert oss ut i lokalmiljøet, folk vet litt mer om hva vi driver med, og resultatet av en slik prosess ser vi ikke før det har gått en stund. Vi er i startfasen av å etablere partnere i lokalmiljøet. Det er et stort prosjekt og man får ingen ting gratis. Internt på skolen har prosjektet avlet refleksjon rundt hva det er vi har som andre kan være interessert i å få av oss og hvordan skal vi presentere det. I fortsettelsen blir det viktig å arbeide videre med en profilering av tilbud som har folkehøgskole i seg, der vi kan vise hva en får hos oss som er forskjellig fra det andre kurs og aktivitets tilbydere har. Arild Grønning Prosjektansvarlig Sven Sæther Rektor

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

FYSAK I OPPDAL KOMMUNE

FYSAK I OPPDAL KOMMUNE Øke den fysiske aktiviteten i hele befolkningen, med spesiell vekt på barn og unge. Stimulere til aktivitet i Skoler/barnehager FYSAK inn i faste former og forankret hos ledelsen i skolen Fokus på FYSAK

Detaljer

AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET. Samarbeid skole - idrett

AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET. Samarbeid skole - idrett AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET Samarbeid skole - idrett Evaluering Kolbjørn Hansen Høgskolen i Nesna Rapport: www.hinesna.no Bakgrunn Mangel på fysisk aktivitet er et økende helseproblem. Interessen

Detaljer

Ungdomsskolen 2015-2016

Ungdomsskolen 2015-2016 Ungdomsskolen 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til ungdomsskolen på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig solid

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring

Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring Visjon: Levanger kommune: Triveligst i Trøndelag Visjon : Sjefsgården voksenopplæring: Når mangfold blir en ressurs FOKUS: Samfunn Hovedmål 1: Elevene

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Gode grunner til å velge Steinerskolen

Gode grunner til å velge Steinerskolen Gode grunner til å velge Steinerskolen xxx Skolens mål er å skape livslang motivasjon for læring. Livslang x motivasjon for læring xxx Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål xxx for hver elev. Det pedagogiske

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Badmintonsenter på Otta Otta, ett av fire badmintonsentre i Norge med tilbud om toppidrett badminton: Otta ble toppidrettsenter

Detaljer

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy Prolog Gjennom en rekke arbeidsmøter med ansatte i Kirkens SOS har vi i K fått innblikk i hvordan innføringskurset drives i dag. Vi har møtt en gruppe svært kompetente veiledere, med sterkt engasjement

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

gode grunner til å velge Steinerskolen

gode grunner til å velge Steinerskolen 11 gode grunner til å velge Steinerskolen 1 Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. Samtidig er det pedagogiske opplegget langsiktig: Skolens mål er å skape en livslang motivasjon

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 123/11 - rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 14/11 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er Gründercamp? Idéverksted Fokus på kreativitet og nyskaping Konsentrert tidsrom og fokusert tema Fleksibelt program Oppdraget er reelt

Detaljer

NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE

NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE NESODDEN VIDEREGÅENDE SKOLE FORORD ELEKTROFAG s. 4 HELSE- OG OPPVEKSTFAG s. 6 Ved Nesodden videregående skole gir vi god elevoppfølging på alle nivåer. Alle elever følges tett opp med faglig veiledning

Detaljer

Kompetanse omfang og nivå

Kompetanse omfang og nivå Læring i If Kompetanse omfang og nivå HR: Kompetanseområder Kompetansenivå Kompetansekartleggingsverktøy Industri Commercial Privat If Future Employee Basic Advanced Spesialist If Future Employee - funksjonsbasert

Detaljer

Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen

Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen! -Det beste året i mitt liv, sier mange elever begeistret etter å ha gått et år på folkehøgskole. Nå

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Ungdomsskolen 2016-2017

Ungdomsskolen 2016-2017 Ungdomsskolen 2016-2017 kg.vgs.no Velkommen til ungdomsskolen på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig solid

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Revidert 060110 Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Skoler som anvender LP-modellen lykkes i å utvikle både læringsmiljøet og kulturen ved skolen. Modellen involverer

Detaljer

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til lærerne VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til NYTT SKOLEÅR Kjære lærer I år starter over 7 000 nye elever i videregående skoler i Akershus. Å gi ungdom en kompetanse som gjør

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

Referat Fjell Ungdomskole, FAU møte

Referat Fjell Ungdomskole, FAU møte Rita Algerøy Torsvik 6. mars 2013 1 (6) Tilstede Se logg Avbud Se logg Rektor deltar under eget punkt Agenda 1. Innleing v/nils Birger 2. Status aksjonsliste forrige møte 3. Informasjon fra SU v/nils Birger

Detaljer

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Vågan, Vestvågøy, Flakstad,

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Årsplan 2016 Verdier Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Vi er nå glad for å kunne gi deg vår nye arbeidsplan for 2016. Planen skal si noe om hva vi vil ha fokus på i tiden fremover. Du som har fulgt

Detaljer

Gruppeoppgave workshop 2

Gruppeoppgave workshop 2 Gruppeoppgave workshop 2 Hva skal til for å rekruttere flere frivillige? Gruppe 1 Informere foreldrene Involvere til kostymer Skrive lapper Ha et medlemsnett (sparebank 1), registrere og fakturere medlemmene

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

FOU Turn og basistrening i skolen. Et prosjekt for samspill med skolen

FOU Turn og basistrening i skolen. Et prosjekt for samspill med skolen FOU Turn og basistrening i skolen Et prosjekt for samspill med skolen Forskning Kristin B. Axberg er ansatt i NGTF og er doktorgradsstipendiat ved Norges Idrettshøgskole på et prosjekt med arbeidstittelen:

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Lyttetrening etter CI

Lyttetrening etter CI Lyttetrening etter CI Opplæring av pedagoger som skal drive lyttetrening for brukere med hørselshjelpemidler Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2010/3/0091 Sluttrapport februar 2012 Prosjektleder: Marion

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. - en veileder -

Lærende nettverk i friluft. - en veileder - Lærende nettverk i friluft - en veileder - 1. utgave 23. nov 2007 Innhold Om Læring i friluft... 3 Bakgrunn... 3 Mål med Læring i friluft... 3 Fire hovedbegrunnelser... 3 Virkemidler/ tiltak... 4 Lærende

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud

Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Søknad Søknadsnr. 2015-0117 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Kort beskrivelse Midt-Buskerud har særlig gode forutsetninger

Detaljer

gode grunner til å velge Steinerskolen

gode grunner til å velge Steinerskolen 10 gode grunner til å velge Steinerskolen Kunnskaping og evaluering 1 Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. Samtidig er det pedagogiske opplegget langsiktig: Skolens mål er å skape

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann

Hospitering. Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann Hospitering Hedmark fylkeskommune Cecilie Dangmann HOSPITERING Et tidsavgrenset opphold på en annen arbeidsplass med formål om at den som hospiterer skal oppdatere sin fagkunnskap eller lære seg noe nytt

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013

UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE UTVIKLINGSPLAN 2011-2013 Vår visjon: Læring i et inkluderende fellesskap Revidert august 2012 Utviklingsplanen er skolens styringsdokument. Den synliggjør skolens prioriteringer,

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd. Pedagogisk utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2006

Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd. Pedagogisk utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2006 Rapport til Norsk Folkehøgskoleråd Pedagogisk utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Utviklingsarbeid ved Toneheim folkehøgskole i 2006... 4 Elevsamtaler

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

Voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse

Voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse Rapport for 2015 Voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse Ansvarlig for rapport: Gudbrandsdal Krisesenter IKS Skrevet : Mars 2016. 0 Voldsforebyggende prosjekt i 6.klasse Gudbrandsdal Krisesenter IKS viser

Detaljer

Ups &Downs Bærum 28. januar 2010

Ups &Downs Bærum 28. januar 2010 Ups &Downs Bærum 28. januar 2010 FRA BARNEHAGE TIL FAST JOBB: MYE MORO OG LITT STREV ERFARINGER & REFLEKSJONER KRISTIAN BOGEN Tre viktige rettesnorer Alminneliggjøre ( Normalitetens mangfold ) Inkludere

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 182/07- rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 15/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober

Veivalgskonferanse 16.-17. oktober : Til skolen Rundskriv S 14-2014 Oslo, 25.08.2014 Veivalgskonferanse 16.-17. oktober Folkehøgskoleforbundet og NKF inviterer til Veivalgkonferansen 16.-17. oktober 2014. Åsane og Nordhordland folkehøgskole

Detaljer

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Forskningsbasert evaluering av rådgivingstjenesten i hele grunnopplæringen i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Bemanning Trond Buland, NTNU, prosjektleder

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Læring med digitale medier

Læring med digitale medier Læring med digitale medier Arbeidskrav 3- Undervisningsopplegg Dato: 15.12-13 Av: Elisabeth Edvardsen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Innledning... 1 Kunnskapsløftet... 2 Beskrivelse undervisningsopplegg...

Detaljer

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Foto: Geir Hageskal Politisk føring i budsjett 2013 Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet,

Detaljer

Oslo 18.august 2015. Til Guri Melby, Byråd for miljø og samferdsel

Oslo 18.august 2015. Til Guri Melby, Byråd for miljø og samferdsel Til Guri Melby, Byråd for miljø og samferdsel Oslo 18.august 2015 Kommunal satsing på skolehage forslag til landbruksmeldingen for Oslo om etablering av et kommunalt kompetansesenter for økologi og skolehagevirksomhet

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune

Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune Kvalitetsplan for SFO i Molde kommune 2013-2018 2 Formelle krav til kvalitet og innhold SFO i opplæringsloven Skolefritidsordningen er hjemlet i Opplæringsloven 13-7. Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Helse og trivsel - VGS. Psykisk helse, subjektiv livskvalitet og helseatferd

Helse og trivsel - VGS. Psykisk helse, subjektiv livskvalitet og helseatferd Helse og trivsel - VGS Psykisk helse, subjektiv livskvalitet og helseatferd Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall:

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Er du engasjert? Søk nå!

Er du engasjert? Søk nå! Er du engasjert? Søk nå! Vil du ha drømmejobben etter endt studie? Med det rette vervet øker du sjansen for å få jobben du ønsker deg. Akkurat nå har vi i Studentunionen flere ledige stillinger og oppfordrer

Detaljer

Integrering av VITEN i lærerutdanningen

Integrering av VITEN i lærerutdanningen Vedlegg til statusrapport til prosjektet: Integrering av VITEN i lærerutdanningen Veiledning av FPPU-studenter ved NTNU FPPU - Fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning er NTNUs fjernundervisningstilbud

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet:

Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Rekruttering Treteknikk Bakgrunnen for prosjektet: Trevare og trelastbransjene i Hedmark er en betydelig samfunnsaktør med ca. 3200 årsverk og en samlet omsetning på ca. 4 mrd. Gjennomsnittsalderen på

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3)

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3) Til alle klubber og kretser i Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) SOGNSVEIEN 73, N-0855

Detaljer

Hvem er vi og hva kan vi tilby

Hvem er vi og hva kan vi tilby Hvem er vi og hva kan vi tilby Vil du være med å bestemme din egen hverdag Du kan enkelt lære å kvitte deg med indre og ytre stress. Dette vil gi deg tilgang til hele ditt potensial, slik at du blir bevisst

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig.

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Handlingsplan 2009. Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Partnerskapet har etablert faggruppene

Detaljer

Sluttrapport: Prosjekt 2009/1/0542. Et aktivt liv! Tilrettelagt ballbinge et mer aktivt liv for tunghørte

Sluttrapport: Prosjekt 2009/1/0542. Et aktivt liv! Tilrettelagt ballbinge et mer aktivt liv for tunghørte Sluttrapport: Prosjekt 2009/1/0542 Et aktivt liv! Tilrettelagt ballbinge et mer aktivt liv for tunghørte Forord Dette prosjektet er gjennomført ved Briskeby skole og kompetansesenter as med hjelp av Exstra-midler

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter

Detaljer

HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15

HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15 HANDLINGSPLAN NVBF REGION Rogaland 2013-15 NVBFs satsningsområder Volleyball = samspill for alle Vekst Elite Trenere/ dommere Anleggsutvikling Organisasjon 10 000 flere medlemmer. Spillere, trenere, klubber.

Detaljer

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no

Velkommen som elev ved Stavanger kulturskole www.stavanger.kulturskole.no Fagplan Sang GLEDE OPPLEVELSE FELLESSKAP BILDE DRAMA DANS MUSIKK Fagplaner for Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er et kommunalt opplærings- og opplevelsessenter der alle kan få undervisning

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Snart skal du begynne på ungdomsskolen!

Snart skal du begynne på ungdomsskolen! Snart skal du begynne på ungdomsskolen! 1. Overgangen fra barneskolen til Vesong 2. Rutiner for sammensetting av nye 8. klasser 3. Fremmedspråk, fordypning i engelsk/norsk eller arbeidslivsfag 4. Valgfag

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring Ressurssamling pulje 2 Oslo 28. og 29. november 2011 Dagens program Kort om evalueringen fra siste samling Mål for denne samlingen Oppsummering av underveisrapportene

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Story Starter

Prosjektbeskrivelse: Story Starter Prosjektbeskrivelse: Story Starter -med biblioteket som arena Hovedmål: Gi barn og unge i aldersgruppen 6 16 år mulighet for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid.

Detaljer

Interessert i din historie?

Interessert i din historie? Interessert i din historie? Velkommen til Arkivsenteret på Dora i Trondheim Arrangementskalender høsten 2013 DIS Sør-Trøndelag Slekt og Data og Arkivsenteret på Dora arrangerer foredrag, omvisninger og

Detaljer