Prosjekt: Bredere lokalmiljøkontakt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt: Bredere lokalmiljøkontakt"

Transkript

1 Rødde Folkehøgskole 7224 MELHUS Prosjekt: Bredere lokalmiljøkontakt 2001

2 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport Innholdsfortegnelse 1. Innledning Forutsetninger Arbeidsmåter Internt arbeid Eksternt arbeid Rammefaktorer Målsettinger og oppnådde kontakter... 7 TOTALT OPPNÅDDE VI FEM KONTAKTER: Vurderinger av prosjektet... 9 Vedlegg Invitasjon til samarbeid Revisor godkjent regnskap

3 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport Bredere lokalmiljøkontakt 1. Innledning Vi på Rødde folkehøgskole ønsker å intensivere arbeidet med å bli mer integrert i lokalmiljøet i Melhus-regionen. Vi har pedagogiske ressurser og anleggsressurser som kan brukes på flere måter, og det har vi nå prøvd å utnytte. Folkehøgskoler kan lett bli isolerte øyer i lokalsamfunnene. Rødde har lenge hatt god kontakt med eierorganisasjonen, men lite kontakt med lokalmiljøet i Melhus og omegn. Noen av våre mål med dette prosjektet var å utvikle skolen som et ressurssenter lokalt i Melhus bygda. Vi skulle knytte tettere kontakt mellom virksomheten i helårskurset, elever som kommer fra mange kanter av landet, og lokalmiljøet i Melhus. Vi skulle også stimulere til at ressurser som finnes i bygda blir mer benyttet ved skolen. I vårt arbeid med å skape et større kontaktnett, har vi hatt 3 hovedmålgrupper: 1) Et delprosjekt rettes mot grunnskole eller videregående skole. 2) Et annet prosjekt skulle rettes mot en frivillig organisasjon i Melhus. 3) Det siste delprosjektet skulle vi prøve å få til et samarbeid med en virksomhet i næringslivet. Det kan være flere veier å gå mot et bredere kontakt-nett, vi på Rødde har forsøkt å finne en vei. Vi vil i denne rapporten gi en beskrivelse av hva vi har gjort og hvordan vi har gått fram. 2. Forutsetninger Rødde folkehøgskole er en skole som har mange fagfelt. Vi har kompetanse innenfor data, friluftsliv og idrett, musikk, kunst, mat, reiseliv og bil/trearbeid. På vår vei til å oppnå bredere lokalmiljøkontakt, var derfor mulighetene mange. Vår produktkatalog er lang, og sjansene for å oppnå et samarbeid innenfor noen av disse fagfeltene, var så absolutt tilstede mente vi. En annen faktor er den at vi sitter inne med kunnskaper og ferdigheter innenfor fagfelt som ikke er så utbredt utenfor folkehøgskole-verden. Vi kan ta eksempel ut i fra friluftsliv. Vår friluftslivlinje er på utallige turer igjennom et skoleår, vi fordyper oss i ulike friluftslivsgrener, og vi har rundt 25 overnattingsdøgn. Et tilsvarende friluftslivstilbud på hvilken som helst annen skole (grunnskolen eller v.g.s.) vil ikke være i nærheten av å kunne ha en så grundig fordypning innenfor friluftsliv som oss, først og fremst fordi vi har mye mer avsatt tid til å utøve friluftslivet. Friluftslivslinja på Rødde kan derfor være en ressurs for andre

4 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport skoler som bare har valgfag friluftsliv. De samme relasjonene kan også gjøres ved de øvrige fagtilbudene våre. I denne prosessen må det være en bevisstgjøring av kompetanse. Vi må selv være klar over vårt kompetansenivå, og på at vi faktisk er dyktige formidlere innenfor unike fagfelt, fagfelt som kanskje ikke har fått nok plass i det øvrige skoletilbudet. Det er først i de senere årene at friluftsliv har blitt et fag på grunnskolen. L-97 gir nå store muligheter for å utøve utendørsliv, dette som følge av at nyere forskning har vist at et nært forhold til naturen er viktig, både innenfor fysisk fostring og menneskelig utvikling. Vi på Rødde har praktisert dette lenge, og sitter derfor inne med mye kunnskap og ferdigheter som vi kan tilby til skoler og andre offentlige institusjoner som er i oppstartningsfasen av å etablere slike tilbud. Rødde folkehøgskole har derfor store forutsetninger for å lykkes med å oppnå bredere lokalmiljøkontakt. I tillegg til unike fagfelt står vi for tydelige kvaliteter innenfor dette med allmenndanning. Mennesker ved en folkehøgskole (både elever og lærere) lærer å møte seg selv og andre som sur, glad, sliten, inspirert, sint, støttende, og alt annet mennesker kan være. I den grad disse livsprosessene har ført til modning hos oss selv kan vi utforme opplegg for andre brukere der målet er å utvikle trygghet i grupper. Dette er attråverdig kompetanse både for ressurssterke og ressurssvake målgrupper. 3. Arbeidsmåter Hvordan kan vi på Rødde oppnå kontakter? Denne arbeidsfasen kan vi dele inn i 2 deler: 1. Internt arbeid 2. Eksternt arbeid 1. Internt arbeid Her hadde vi et møte med minst en representant fra hver undervisningsseksjon tilstede. Her hadde vi informasjon om prosjektet, og målet var at hver seksjon skulle i løpet av noen uker komme med et skriftlig forslag, for hvordan deres linje kunne få til et samarbeid med noen i vårt lokale miljø. I tilegg til å tenke fagseksjoner, ville vi også prøve å utnytte våre andre fagtilbud ( som eks. valgfagene og emnelørdagene). I en slik startprosess erfarte vi at det er viktig å tenke muligheter, ikke begrensninger. Vi ville først kartlegge vårt maksimale potensiale, for så i etterkant skille ut de tilbudene som vi mente hadde de beste mulighetene i et slikt prosjekt. Vårt interne arbeid endte ut i denne listen over kurs som Rødde kunne tilby (en fullstendig detaljert liste er lagt ved som vedlegg):

5 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport timers kurs: Kristne symboler med Nidarosdomen som utgangspunkt timers kurs: Norsk kunst fra Nasjonalromantikken til 1.verdenskrig timers kurs: Kunstnere fra Trøndelag timers kurs: Europeisk billedkunst fra Impresjonistene timers kurs: Kunsten i Renessansen timers kurs: Windowskurs timers kurs: Tekstbehandling timers kurs: Regneark. 9. Datahelg for pensjonister timers kurs: Bake kurs timers kurs: En reise gjennom musikkhistorien. 12. Kurs knyttet til turmål, både i inn- og utland timers kurs: Neversveip timers kurs: Kurs i lappeteknikk timers kurs: Kurs i lappeteknikk timers kurs: Kurs i akvarellmaling timers kurs: Kurs i akrylmaling. 18. Åpen Emnelørdag dagers samarbeidsprosjekt mellom en grunnskoleklasse og friluftsklassen dagers Friluftslivstur med vekt på teambuilding og havkajakk timers kurs: Innføring i fjellklatring. (totalt 21 kurs/prosjekt)

6 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport Eksternt arbeid Med til sammen 7 ulike fagseksjoner blir mulighetene mange, og listen kunne sikkert blitt lengre. Å oppnå kontakt med alle kursene, var vel litt ambisiøst, derfor valgte vi å lage en liste over aktuelle foreninger, bedrifter og skoler i vårt nærmiljø, som vi så på som potensielle samarbeidspartnere. Prosjektleder tok opp saken i lærerråd, hvor alle lærerne var til stede, og bidrog til å få laget en allsidig og realistisk partnerliste. Når den enkelte kontakt ble forespurt, valgte vi å tilby dem konkrete tilbud, fremfor å levere dem hele listen med 21.tilbud (etter anbefaling av næringssjef i Melhus Kommune; Anders Gåseidnes). Vi vektla personlig oppfølging av kontaktene våre: Vi ringte og avtalte møter med ansvarlige i virksomheten. Vi gjennomførte møter ute i virksomhetene. Tilbake på skolen fulgte vi opp avtaler gjort i møtet, samt holdt kontakten med virksomhetene pr telefon. Dette prioriterte vi fremfor upersonlige henvendelser pr post og lignende. Dette er kvalitet fremfor kvantitet. Listen over ønskede virksomheter: Brekke Industrier (fikk tilbud nr.20) Melhus. Sparebank1.avd.Melhus (fikk tilbud nr.20) Melhus Kommune (ulike seksjoner) (fikk tilbud nr.18) Melhus V.G.S. ( fikk tilbud nr. 20 og 21) Melhus Kunstforening ( fikk tilbud nr.2-5) Tomi Skole og Kompetansesenter (Heimdal. Ca.5 km fra Rødde) Rosenborg Trykkeri (Melhus) Melhus Musikkskole Grunnskoler (i Melhus og omegn) (*Melhus Idrettslag, Volleyball) Når det er snakk om et nytt produkt som skal ut på markedet, så er det viktig å stille seg spørsmålet om markedet har behov for et slikt produkt. Eksisterer det aktuelle kunder? Vil noen benytte seg av dette tilbudet? Derfor så valgte vi å begrense oss til skoler/bedrifter/institusjoner som vi antok ville være åpne for et slikt tilbud. I stedet for å postlegge mange brosjyrer, så prioriterte vi en besøksrunde, hvor avtaler ble gjort på forhånd. Vi foretrakk kvalitet framfor kvantitet på det vi skulle gjøre. Denne prosessen var nok den mest tidskrevende delen i dette prosjektet. Bedrifts- og skolebesøkene var resursskrevende, mange møter og avtaler skulle ordnes, og på hver kontakt ble det satt en tidsfrist, slik at vi kunne begynne å planlegge de evt. gjennomføringene. Blant våre ønskede kontakter, så ble alle forespurt, med unntak av Rosenborg Trykkeri og Brekke Industrier.

7 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport Rammefaktorer Prosjektleder/koordinator har hatt avsatt 2timer i uka. Noen uker har timeantallet vært mye høyere, mens det i andre uker har vært mindre. Dette som følge av at prosjektet måtte tilpasse seg undervisningsåret. Men det er klart at de timene som blir avsatt til dette er den viktigste rammefaktoren. Dets mer tid, dets større sjanse for å oppnå større kontaktsnett. Mange folkehøgskolelærere sier at det som ikke er planlagt ferdig til jul, blir ikke gjort før neste skoleår. Et skoleår går fort. Det er intenst, og det krever god planlegging. Det å legge inn et slikt prosjekt inn i undervisningsåret, krever ekstra stå-på innsats. Vår viktigste erfaring på dette området er at man må være ut i god tid. Det er ikke bare folkehøgskoleåret som kan være hektisk. Næringslivet har nok et enda høyere tempo, og for å komme i kontakt må man være en selgertype. Man må være frampå for å oppnå kontakter, og man må være innstilt på å føye seg etter dem, spesielt når man skal avtale møtetid ( man må være fleksible). Prosjektet har primært vært rettet mot at Rødde folkehøgskole skulle jobbe mot et bredere kontaktsnett mot Melhus Kommune. Her har Røddes geografiske beliggenhet vært både gunstig og ugunstig. Gunstig i den forstand at vi ligger bare 6 km fra Melhus sentrum og tett opp til vårt primære marked. Men vanskelig i den forstand at vi ligger midt mellom to gode markeder. Trondheim kommune grenser bare 1 km fra oss i nordlig retning, og gir oss mange muligheter i denne forbindelse. Hovedsakelig så har vi prøvd å konsentrere oss om å oppnå kontakter i Melhus Kommune, men vi har etter hvert krysset grensa til Trondheim kommune ved et par anledninger. Filosofien med dette prosjektet er å oppnå en bredere kontakt med lokalmiljøet, ikke at vi skal tjene masse penger på dette. Derfor så har vi prioritert å holde prisnivået så lavt som mulig, spesielt når vi har kontaktet organisasjoner med stramt budsjett. Akkurat på dette feltet så har nok vår organisasjonsform et fortrinn, vi ville gå ut å tilby et produkt til en gunstig pris, og heller etter hvert øke prisene i etterkant. Vi ser i dag at det dukker opp stadig nye kompetansesenter rundt omkring, som tilbyr noe av det samme som vi gjør (eks: datakurs). De er ute etter maksimal vinning, og stiller seg selv i fare for å overprise seg. Mens vi er ikke først og fremt ute etter pengene, men ute etter kontaktene. Dette gjør oss mer konkurransedyktig.

8 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport Målsettinger og oppnådde kontakter Vi vil nå framlegge listen over våre oppnådde kontakter. I etterkant vil vi også beskrive våre erfaringer med de kontaktene vi ikke lyktes med. TOTALT OPPNÅDDE VI FEM KONTAKTER: Sparebank1.Avd.Melhus: Her ble banksjef kontaktet, og vi la fram et tilbud,3 dagers friluftstur med vekt på teambuilding og havkajakk. Banken har i den siste tiden vært på utkikk etter å gjøre noe annerledes og spennende. De hadde positive erfaringer fra tidligere (for 3 år siden), hvor avdelingen gjennomførte noe tilsvarende. Vi viste at et slikt tilbud er noe som er in. Stadig flere bedrifter ser verdiene av å gjøre noe sammen ute i naturen. Her blir ansatte stilt ovenfor ulike problem, som krever samarbeid for at oppgaven/utfordringen blir løst. Turen som helhet blir arrangert ute i det fri, med lavvo som overnattingsform og bålplassen som kjøkken. Under åpen himmel utvikles ferdigheter og samhandlinger, som er nyttige å ha med seg videre i arbeidslivet. Turen er planlagt, og vil bli gjennomført våren Breidablikk skole: (5 km nord for Rødde. Trondheim kommune.) Vi fikk kontakt med en av lærerne som var klasseforstander for en 8.klasse. Han var interessert i et samarbeid med friluftsklassen på Rødde. Vi diskuterte oss fram til et opplegg som gikk ut på: en to dagers fjelltur, overnatting i lavvo, og med aktiviteter som rappellering og teambuilding. Opplegget er gjennomført ( ) og skolen var særdeles fornøyd med prosjektet, og ser gjerne for seg et framtidig samarbeid. Turen ble arrangert slik at alle elevene ved Rødde var med som instruktører og veiledet grunnskoleelevene gjennom aktivitetene. Rødde elevene hadde et foredrag om livet på en folkehøgskole, slik at de fikk et innblikk i vår hverdag på skolen. Tomi skole og kompetansesenter: (5 km nord for Rødde. Trondheim kommune.) Tomi er en privat skole som tilbyr utdanning innenfor reiseliv, økonomi og IT. I tilegg har de ulike kurs innenfor disse feltene. Vi så for oss et samarbeid med reiselivs-seksjonen, ut i fra at vår reiselivslinje dette året er lagt ned p.g.a. mangel på elever. Vi ville utvide og styrke vårt undervisningstilbud på reiselivslinja. Tomi har en 2-årig reiselivsutdanning med både teori og praksis. 1-året ved Tomi er i utgangspunktet identisk med vår reiselivslinje, og vårt spørsmål til dem var om våre elever kunne gå direkte inn på deres reiselivslinje ved 2-året. Vi mente at et slikt samarbeid ville styrke begge parter og gjøre begge skolene mer attraktive. Det utvikles et tverrfaglig samarbeid mellom vår linjelærer og lærere ved Tomi.

9 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport I høst fikk vi den hyggelige meldingen om at de ville være med på et slikt samarbeid. Etter å ha vurdert det faglige innholdet vi har tilbud om og allmenndanningskomponentene i folkehøgskoleåret har TOMI godkjent reiselivslinja ved Rødde som erstatning for første året i deres 2 årige løp. Åpen Emnelørdag på Rødde folkehøgskole: Lørdag den ble det arrangert åpen emnelørdag på skolen (som var åpent for alle utenfra). Foredragsholder Pål Helmersen hadde foredrag i rusmisbruk blant ungdom. Pål er tidligere rusmisbruker og har i de senere årene holdt en rekke kurs/foredrag innenfor dette temaet. Rødde har også i tidligere anledninger benyttet seg av Påls kunnskap innenfor dette feltet, og vi har vært veldig fornøyd med hans opplegg, derfor bestemte vi oss for å åpne for at også folk fra Melhus kunne komme. Dette ble markedsført som et arrangement under UKA for voksnes læring. Dagen ble gjennomført med 3 timer foredrag, hvor det hele ble avsluttet med en middag. En slik enkelt emnelørdag fikk ikke noen utenfra til å ta turen til Rødde. Vi bør utarbeide en folder om åpen folkehøgskolelørdag der vi tilbyr 4 lørdager som åpne hvert skoleår. Gjennom slik regularitet kan vi innarbeide dette tilbudet og få større oppmøte over tid. Den positive erfaringen var oppmerksomheten emnelørdagen fikk både i VOFO kretser og gjennom omtale og annonse i Trønderbladet. Melhus Idrettslag Innledningsvis ble det skrevet at et av våre mål var å opprette kontakt med en frivillig organisasjon, kor eller idrettslag og lignende. Vi jobber i dag med å prøve å få til et samarbeid med Melhus idrettslag (volleyball). Rødde har en ny og stor gymsal, som egner seg godt til volleyball. Melhus volleyball disponerer dårlige haller, og er på utkikk etter alternativer. Vi har vært i kontakt med de, og vi jobber nå med et treningssamarbeid, hvor de ved noen anledninger får trene her på Rødde sammen med idrettslinja vår(ikke endelig bekreftet ennå). Et biprodukt: Melhus kommune - barneverntjenesten I den siste tiden har denne etaten uoppfordret tatt kontakt med skolen vår. Vi har gjennomført to kvelder med innendørs klatring for ungdom i alderen år. Dette ser vi på som et signal om at Rødde er blitt synlig ute i bygda og at folk oppfatter at vi kan brukes til mye forskjellig.

10 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport Vurderinger av prosjektet Hva nådde vi? Hva nådde vi ikke? I en evaluering av et slikt pedagogisk utviklingsarbeid, er det viktig å gå tilbake å se på hele prosessen under ett. Hva kunne vi gjort annerledes? Vi nådde ut til fem av ni ønskede samarbeidspartnere. Vi har utarbeidet samarbeid med ulike instanser, både i vårt lokalmiljø, og med virksomheter i Trondheim kommune. Vi har lagt et viktig grunnlag, en plattform som vi kan utbygge videre til et større kontaktsnett. Med den støtten vi har fått til et slikt prosjekt, så har vi fått bygge broer ut til lokalsamfunnet vårt. Vi har fått viktige erfaringer, som vi kan ta med oss på veien mot et bredere lokalt kontaktsnett. I etterkant kan vi vel si om våre oppnådde kontakter, at disse fikk høy prioritering (høyt ønsket) under arbeidsprosessen. Den personlige oppfølging av hver enkelt kontakt er noe av årsaken til at vi oppnådde nettopp disse kontaktene. De kontaktene som vi ennå ikke har fått etablert konkrete samarbeidsavtaler med, har vi fortsatt et håp om å kunne få. Vi har markedsført oss, og i et langsiktig perspektiv så har vi et håp om at også disse kan oppnås. Mye av det vi har tilbudt våre kontakter er kanskje ikke så originale produkter, sammenlignet med mye annet på markedet. Kontaktene vil derfor ha litt tid på seg, før de ser nytten av slike tilbud. En av de viktigste faktorene til at det var vanskelig å oppnå flere kontakter, må vel være dagens stressede samfunn. Folk har det travelt og de har et høyt arbeidstempo, som gjør det vanskelig å komme innpå folk, og sette av tid til å gjøre gode avtaler. Skal en dørselger gjøre det bra, så avhenger det av hvor god man er til å selge. Det samme opplever vi også. For å ikke å bli avvist, må man være frampå, og man må klare å overbevise kunden om at dette har du bruk for. I vårt arbeid om å oppnå flere kontakter, følte vi at vi fikk liten tid avsatt til den enkelte kontakt. Og ofte blir man avvist, eller at man får beskjed om å komme tilbake senere. Dette er vel et velkjent fenomen, og det er lite man kan gjøre med det. Det som derimot er veldig viktig er at man har brosjyrer/kataloger som man kan legge igjen, slik at de i ettertid kan ta opp kontakten hvis de ønsker det. Ved å gjøre dette så har vi i hvert fall markert oss ut i lokalmiljøet, folk vet litt mer om hva vi driver med, og resultatet av en slik prosess ser vi ikke før det har gått en stund. Vi er i startfasen av å etablere partnere i lokalmiljøet. Det er et stort prosjekt og man får ingen ting gratis. Internt på skolen har prosjektet avlet refleksjon rundt hva det er vi har som andre kan være interessert i å få av oss og hvordan skal vi presentere det. I fortsettelsen blir det viktig å arbeide videre med en profilering av tilbud som har folkehøgskole i seg, der vi kan vise hva en får hos oss som er forskjellig fra det andre kurs og aktivitets tilbydere har. Arild Grønning Prosjektansvarlig Sven Sæther Rektor

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET. Samarbeid skole - idrett

AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET. Samarbeid skole - idrett AKTIV OPPVEKST NORDLANDSPROSJEKTET Samarbeid skole - idrett Evaluering Kolbjørn Hansen Høgskolen i Nesna Rapport: www.hinesna.no Bakgrunn Mangel på fysisk aktivitet er et økende helseproblem. Interessen

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Kulturskolen I Måsøy.

Kulturskolen I Måsøy. HØRINGSUTTALELSE FRA MÅSØY KOMMUNE: I Kulturløftet II som er regjeringens felles prioriteringer for norsk kulturpolitikk heter det bl.a.: 2. Kulturskole for alle barn som ønsker det Det skal gjennomføres

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer

Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring

Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring Virksomhetsplan høst 09 for Sjefsgården voksenopplæring Visjon: Levanger kommune: Triveligst i Trøndelag Visjon : Sjefsgården voksenopplæring: Når mangfold blir en ressurs FOKUS: Samfunn Hovedmål 1: Elevene

Detaljer

FYSAK I OPPDAL KOMMUNE

FYSAK I OPPDAL KOMMUNE Øke den fysiske aktiviteten i hele befolkningen, med spesiell vekt på barn og unge. Stimulere til aktivitet i Skoler/barnehager FYSAK inn i faste former og forankret hos ledelsen i skolen Fokus på FYSAK

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Ungdomsskolen 2015-2016

Ungdomsskolen 2015-2016 Ungdomsskolen 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til ungdomsskolen på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig solid

Detaljer

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole

Vedtekter. for. Berg kommunale. musikk- og kulturskole Vedtekter for Berg kommunale musikk- og kulturskole 1 Organisering Berg kommunale musikk- og kulturskole (heretter BMKS) eies og drives av Berg kommune. BMKS er administrativt underlagt oppvekstetaten

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Entreprenørskap i Verranskolen

Entreprenørskap i Verranskolen VERRAN KOMMUNE Oppvekst Entreprenørskap i Verranskolen 1. Innledning Verran kommune har undertegnet samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Trøndelag. I Verranskolen, særlig ved Folla skole, er det lang

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING

PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING PIONERO UB PLAN FOR MARKEDSFØRING MÅLGRUPPE En målgruppe er en bestemt gruppe mennesker man prøver å formdile et skreddersydd budskap til. En målgruppe defineres av ulike faktorer som kjønn, alder, inntekt,

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne

Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne SLT i Hemne Organiseringen av SLT-arbeidet i Hemne Den overordnete styringen av SLT-arbeidet er forankret politisk og gjennom en styringsgruppe. Den består av ordfører, lensmann, rådmann, leder NAV og

Detaljer

Gode grunner til å velge Steinerskolen

Gode grunner til å velge Steinerskolen Gode grunner til å velge Steinerskolen xxx Skolens mål er å skape livslang motivasjon for læring. Livslang x motivasjon for læring xxx Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål xxx for hver elev. Det pedagogiske

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune.

Sentralene er gjerne drevet av en frivillig organisasjon, forening, andelslag eller stiftelse, men også ofte direkte driftet av en kommune. Handlingsplan 2012 1 Om frivilligsentraler Frivilligsentraler er en møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet, og finnes over hele landet. Frivilligsentralene er ikke en frivillig

Detaljer

«Gode modeller for lokalt samarbeid»

«Gode modeller for lokalt samarbeid» «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 1 og 2 - Rissa kommune

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel 1 og 2 - Rissa kommune Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDBOKA Kapittel 1 og 2 - Rissa kommune Gjennomgående problemstilling A: «Innvandrerreisen», et flytskjema for en ny innbygger med innvandrerbakgrunn

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa Ås ungdomsskole sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf Valgfag 8. og 9. trinn ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2017 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2017 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG 1 Innhold: KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET OG SPYDEBERG... 3 Bakgrunn for planen:... 3 Planprosessen... 3 Visjon og mål for planen... 4 Målsetting:... 4 KULTURSKOLEN I DAG... 6 FREMTIDENS

Detaljer

Ungdomsskolen kg.vgs.no

Ungdomsskolen kg.vgs.no Ungdomsskolen 2017 kg.vgs.no Velkommen til ungdomsskolen på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig solid skole

Detaljer

Lyttetrening etter CI

Lyttetrening etter CI Lyttetrening etter CI Opplæring av pedagoger som skal drive lyttetrening for brukere med hørselshjelpemidler Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2010/3/0091 Sluttrapport februar 2012 Prosjektleder: Marion

Detaljer

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014

Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Folkehelse Frivillighet KS frivillighetskonferanse 9 des 2014 Foto: Geir Hageskal Politisk føring i budsjett 2013 Vi ønsker tetter samarbeid mellom frivilligsentralene og det forebyggende helsearbeidet,

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3)

UTLYSNING AV MIDLER TIL BREDDEIDRETT, BARN OG UNGE, KOMPETANSEUTVIKLING OG FUNK-IDRETT (POST 3) Til alle klubber og kretser i Norges Hundekjørerforbund Associated to/medlem av: The Norwegian confederation of Sports/ Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) SOGNSVEIEN 73, N-0855

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 Planen bygger på: Mål og visjoner for Drammenssamfunnet: Miljø og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap. Visjon og hovedmål for grunnskolen

Detaljer

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste

Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen. Kirkens Sosialtjeneste Bokn Bufellesskap Vi finner løsninger sammen Kirkens Sosialtjeneste Om Bokn Bufellesskap Målgruppe Individuell oppfølging, mestring og vekst Målsetting Metode-systematisk arbeidsmodell Vårt særpreg Faste

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

Omslagsdesign: Niklas Lindblad, Mystical Garden Design Sats: Dag Brekke / akzidenz as

Omslagsdesign: Niklas Lindblad, Mystical Garden Design Sats: Dag Brekke / akzidenz as 2016 J.M. Stenersens Forlag AS Omslagsdesign: Niklas Lindblad, Mystical Garden Design Sats: Dag Brekke / akzidenz as ISBN: 978-82-7201-631-8 Forfatteren har mottatt støtte fra Fritt Ord og Det faglitterære

Detaljer

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til lærerne VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til NYTT SKOLEÅR Kjære lærer I år starter over 7 000 nye elever i videregående skoler i Akershus. Å gi ungdom en kompetanse som gjør

Detaljer

Referat fra medvirkningsmøte om felles videregående skole Ungdomsrådet i Indre Fosen

Referat fra medvirkningsmøte om felles videregående skole Ungdomsrådet i Indre Fosen Referat fra medvirkningsmøte om felles videregående skole Ungdomsrådet i Indre Fosen Dato: 22. mars og 4. april 2017 Deltagere: Ungdomsrådet sammen med ungdomskonsulent, administrasjon og noen politikere.

Detaljer

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy Prolog Gjennom en rekke arbeidsmøter med ansatte i Kirkens SOS har vi i K fått innblikk i hvordan innføringskurset drives i dag. Vi har møtt en gruppe svært kompetente veiledere, med sterkt engasjement

Detaljer

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet

Årsplan Verdier. Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Årsplan 2016 Verdier Lytte Respekt Samarbeid Nysgjerrighet Vi er nå glad for å kunne gi deg vår nye arbeidsplan for 2016. Planen skal si noe om hva vi vil ha fokus på i tiden fremover. Du som har fulgt

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er Gründercamp? Idéverksted Fokus på kreativitet og nyskaping Konsentrert tidsrom og fokusert tema Fleksibelt program Oppdraget er reelt

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Badmintonsenter på Otta Otta, ett av fire badmintonsentre i Norge med tilbud om toppidrett badminton: Otta ble toppidrettsenter

Detaljer

Valgfag på Levanger ungdomsskole. «Aill ska få sjansen»

Valgfag på Levanger ungdomsskole. «Aill ska få sjansen» Valgfag på Levanger ungdomsskole «Aill ska få sjansen» Valgfag er et fag du har to timer i uka. Du får komme med ønsker om hvilket fag du skal ha disse timene. Målet med valgfagene er at du skal oppleve

Detaljer

Li skoles strategiske plan 2012/ /16

Li skoles strategiske plan 2012/ /16 Li skoles strategiske plan 2012/13-2015/16 Innledning Den strategiske planen for Li skole er en 4-årig plan i samsvar med Plan for kvalitetsutvikling i Bergen kommune. Den bygger på nasjonale og kommunale

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Revidert 060110 Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Skoler som anvender LP-modellen lykkes i å utvikle både læringsmiljøet og kulturen ved skolen. Modellen involverer

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

FOLKEVENN PROSJEKTET.

FOLKEVENN PROSJEKTET. Norsk folkehjelp Malm. SØKNAD OM AKTIVITETSMIDLER I VERRAN KOMMUNE. FOLKEVENN PROSJEKTET. Søknaden gjelder: Malm lag søker Verran kommune om Aktivitetsmidler til innkjøp av utstyr til de ulike aktivitetene

Detaljer

Ups &Downs Bærum 28. januar 2010

Ups &Downs Bærum 28. januar 2010 Ups &Downs Bærum 28. januar 2010 FRA BARNEHAGE TIL FAST JOBB: MYE MORO OG LITT STREV ERFARINGER & REFLEKSJONER KRISTIAN BOGEN Tre viktige rettesnorer Alminneliggjøre ( Normalitetens mangfold ) Inkludere

Detaljer

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014

NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Forskningsbasert evaluering av rådgivingstjenesten i hele grunnopplæringen i Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag NTNU PLU/IRIS/SINTEF Hell, 7. januar 2014 Bemanning Trond Buland, NTNU, prosjektleder

Detaljer

Kjennetegn med kommuner som lykkes med næringsutvikling. Næringsutvikling samling Hemne kommune Torbjørn Wekre, Distriktssenteret

Kjennetegn med kommuner som lykkes med næringsutvikling. Næringsutvikling samling Hemne kommune Torbjørn Wekre, Distriktssenteret Kjennetegn med kommuner som lykkes med næringsutvikling Næringsutvikling samling Hemne kommune 09.05.2017 Torbjørn Wekre, Distriktssenteret Distriktssenteret et nasjonalt kompetansesenter for lokal samfunnsutvikling

Detaljer

gode grunner til å velge Steinerskolen

gode grunner til å velge Steinerskolen 11 gode grunner til å velge Steinerskolen 1 Steinerskolen har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. Samtidig er det pedagogiske opplegget langsiktig: Skolens mål er å skape en livslang motivasjon

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen

Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen! -Det beste året i mitt liv, sier mange elever begeistret etter å ha gått et år på folkehøgskole. Nå

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Ungdomsskolen 2016-2017

Ungdomsskolen 2016-2017 Ungdomsskolen 2016-2017 kg.vgs.no Velkommen til ungdomsskolen på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig solid

Detaljer

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015

SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur SFO - Skolefritidsordningen 2011-2015 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag K-sak 72/2011 Innhold

Detaljer

Blogg som lærings- og vurderingsredskap. BIO 298, Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen.

Blogg som lærings- og vurderingsredskap. BIO 298, Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Blogg som lærings- og vurderingsredskap. BIO 298, Institutt for biologi ved Universitetet i Bergen. Torstein Nielsen Hole og Arild Raaheim Studenter som tar BIO 298 (10 stp-emne) har anledning til å søke

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Referat Fjell Ungdomskole, FAU møte

Referat Fjell Ungdomskole, FAU møte Rita Algerøy Torsvik 6. mars 2013 1 (6) Tilstede Se logg Avbud Se logg Rektor deltar under eget punkt Agenda 1. Innleing v/nils Birger 2. Status aksjonsliste forrige møte 3. Informasjon fra SU v/nils Birger

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Vågan, Vestvågøy, Flakstad,

Detaljer

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli

Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever. Fauske mars 2009 Hanne Haugli Samarbeid omkring minoritetsspråklige elever Fauske mars 2009 Hanne Haugli Strategiplanen sier: Med utgangspunkt i helhetlig planlegging skal det utvikles og utprøves gode samarbeidsmodeller mellom etatene

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Snart skal du begynne på ungdomsskolen!

Snart skal du begynne på ungdomsskolen! Snart skal du begynne på ungdomsskolen! 1. Overgangen fra barneskolen til Vesong 2. Rutiner for sammensetting av nye 8. klasser 3. Fremmedspråk, fordypning i engelsk/norsk eller arbeidslivsfag 4. Valgfag

Detaljer

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013

Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Prosjektskisse: Fullt mulig et prosjekt for å stimulere til frivillighet i Bydel Bjerke - 2013 Bakgrunn: I fjor samarbeidet Hjemmetjenesten i Bydel Bjerke med de lokale Pensjonistforeningene i bydelen,

Detaljer

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015

Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene. Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen, Konferanse og Reiselivets Oscarsutdeling -HSMAI Prisene Torsdag 29. januar 2015 Møte- og Eventbørsen Dagtid Norges nye og samlende møteplass og arena for både evententusiaster, kjøpere

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Gruppeoppgave workshop 2

Gruppeoppgave workshop 2 Gruppeoppgave workshop 2 Hva skal til for å rekruttere flere frivillige? Gruppe 1 Informere foreldrene Involvere til kostymer Skrive lapper Ha et medlemsnett (sparebank 1), registrere og fakturere medlemmene

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Hva kan Sektor bidra med? Hva koster det å bygge butikk? En butikk trenger

Detaljer

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent «Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr: 2008/9348 Klassering: 223/D11 Saksbehandler: Ellen

Detaljer

FOU Turn og basistrening i skolen. Et prosjekt for samspill med skolen

FOU Turn og basistrening i skolen. Et prosjekt for samspill med skolen FOU Turn og basistrening i skolen Et prosjekt for samspill med skolen Forskning Kristin B. Axberg er ansatt i NGTF og er doktorgradsstipendiat ved Norges Idrettshøgskole på et prosjekt med arbeidstittelen:

Detaljer

- et meningsfullt samarbeid!

- et meningsfullt samarbeid! Photo: Anne Buckle, Solabladet 2014 - et meningsfullt samarbeid! Fotball = Verdier Fotballen har fått meg til å le og gråte. Den har gjort meg lykkelig og gjort meg sur. Jeg har både bommet, scoret og

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Hilde og Jan Sivert 03.12.2015 1 Oppvekst- og utdanningskomiteen 1. desember 2015 Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Enkel filosofi bak versjon 2.0 Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

SFO foreldreundersøkelse for Bergen 2013

SFO foreldreundersøkelse for Bergen 2013 SFO foreldreundersøkelse for Bergen 2013 Antall respondenter 2 037 A. Navn på skole: B. Hvor mange barn har du i SFO? 1 1 1 668 81,9 % 82,4 % 2 2 340 16,7 % 16,8 % 3 3 14 0,7 % 0,7 % 4 4 2 0,1 % 0,1 %

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole

Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole Ca 250-300 oppdrag i året Omfang Innslag ved konferanser, møter og mottagelser, både

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE

VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE Vedtatt i Snillfjord kommunestyre 15.02.2017, K-sak 6/17 VEDTEKTER FOR SNILLFJORD KULTURSKOLE [FIRMANAVN] [Firmaadresse] Innhold 1. Kulturskolens oppdrag... 2 1.1 Opplæringsloven...

Detaljer