Lokaldemokrati og kommunesammenslåing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokaldemokrati og kommunesammenslåing"

Transkript

1 4. Juni 2015 Lokaldemokrati og kommunesammenslåing Beat for beat Laholmen, Stømstad

2 Bakgrunn: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro i «Lokal Agenda 21» handlet om å tenke globalt og handle lokalt om å lage sin lokale handlingsplan «LA 21». Agenda ble 21 videreført i Norge gjennom Fredrikstaderklæringen, en avtale inngått mellom kommuner, fylkeskommuner, organisasjoner og lokalsamfunnet for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. 2

3 Avtalen ble utformet på landskonferansen februar 1998 i Fredrikstad om lokalsamfunnets innsats for en bærekraftig samfunnsutvikling 3

4 Intensjon: LA 21 og en Lokalsamfunnsmodell Mobilisere innbyggere i organisasjoner og næringsliv gjennom lokale handlingsplaner for en bærekraftig utbygging. Lokale myndigheter må ta ansvar for å engasjere innbyggerne og sikre aktiv deltakelse, medansvar og medbestemmelse. Lokalsamfunn har en nøkkelrolle i å virkeliggjøre en bærekraftig utvikling. Miljø og utviklingsspørsmål håndteres best ved deltakelse fra de som blir direkte berørt. At utfordringen fra Rio også kan bidra til å fornye lokaldemokratiet i Norge. 4

5 Lokalsamfunnsmodell Mål: Målet var å skape flere møteplasser for folk som hadde lyst og evne til å utvikle lokalsamfunnet sitt, og at den frivillige sektoren skulle få bedre kontakt med kommunal organisasjon og planlegging. 5

6 «Nærmiljøpakka» i Miljøbyprogrammet STEDSANALYSE 1. Med midler fra Miljøverndepartementet ble det laget stedsanalyser i 23 lokalsamfunn, bestående av en stedsanalysedel og en tiltaksdel. HISTORIE SYSTEMATISERING AV KUNNSKAP FOR Å FORSTÅ STEDETS NÅVÆRENDE SITUASJON FRAMTIDSMULIGHETER bevisstgjøring av opprinnelse, særtrekk og stedskvalitet 2. Tiltaksdelen rommer forslag til ulike tiltak som endring av trafikk/trafikkstruktur, plassering av ulike aktiviteter i lokalsamfunnet og forslag til områder for fremtidig boligplasseringer. ANALYSEN er en PLATTFORM for å kunne diskutere TILTAK 6

7 1994: 5 kommuner blir til en Kommunesammenslåing 1994: Opprettelse av kommunedeler, tilsvarende de gamle kommunene med et kommunedelsutvalg i hver kommunedel = 5 kommunedelsutvalg. Kommunedelsutvalgene ble opprettet for å sikre lokaldemokratiet da Fredrikstad ble en storkommune. 2001: Modellen med kommunedelsutvalg erstattes av tre politiske utvalg innenfor tjenesteområdene sosialtjenester, omsorg og oppvekst. I tillegg opprettes 10 lokalsamfunnsutvalg med sju medlemmer hvert lokalsamfunnsutvalg. 7

8 Ny lokalsamfunnsorganisering: Prosjektperiode to år. 2001/2002: Ny lokalsamfunnsorganisering, var en videreføring av intensjonene fra Miljøbyprogrammet, hvor ideen var: Å reformere tankemåte og kultur i kommunen, herunder utvikle tverrsektoriell struktur og arbeidsmåte. Å utvikle områdebasert planlegging og drift Å stimulere det enkelte lokalsamfunn og utvide kontakten med kommunen gjennom økonomisk hjelp til lokalsamfunnstiltak. 8

9 Ny lokalsamfunnsorganisering Ønske om ulike suksessfaktorer i prosjektperioden: Ha oppnådd et godt samarbeid på tvers av seksjonene og virksomhetene innad i kommunen og utad mot de 10 lokalsamfunnene. Ha fremmet frivillighet og deltakelse og styrket samarbeidet mellom de ulike aktører innad i lokalsamfunnene og utad mot offentlig virksomhet. Ha igangsatt et mangfold av tiltak som virker positivt inn på miljø- og ressurssituasjonen og som utvikler det enkelte lokalsamfunn og Fredrikstad kommune i bærekraftig retning. Ha bidratt til økt kunnskapsnivå om sammenhengen mellom aktiviteter, miljøkvalitet og ressursbruk hos alle involverte aktører i prosjektet. Ha gjennomført en vellykket demokratiseringsprosess. 9

10 Resultater (2003): 1. Tverrsektorielt samarbeid innad i kommunen og utad mot de 10 lokalsamfunnene a. Oppnådd godt samarbeid med Teknisk Drift og bredere plass i planarbeidet i kommunen. En utfordring å få til et samarbeid med de andre seksjonene. b. Lokalsamfunnsutvalgene er viktige som høringsinstans, spesielt i forhold til reguleringsplaner. 2. Fremmet frivillighet og deltakelse og styrket samarbeidet mellom lokalsamfunnene og utad mot offentlig virksomhet. a. Organisasjonsformen er av en slik natur at den gir grunnlag for et bredt engasjement og samarbeidet innad i lokalsamfunnet oppfattes som godt, men samarbeidet mellom de ulike lokalsamfunnene kunne vært bedre og informasjonen ut til innbyggerne har ikke vært god nok. b. Tiltaksdelen i stedsanalysene burde vært fulgt opp bedre politisk. 10

11 Resultater forts: 3. Tiltak som virker positivt inn på miljø- og ressurssituasjonen og som utvikler det enkelte lokalsamfunn og Fredrikstad kommune i bærekraftig retning. a. Prosjektet har bidratt til utvikling av fysiske og tekniske tiltak, og sosiale og trygghetsskapende tiltak, eks. etablering av ballbinger, åpne møteplasser og fartsreduserende tiltak. Behov for tydeligere konkretisering av hva bærekraftig utvikling for Fredrikstad betyr, og hva betyr det for de ulike lokalsamfunnene? 4. Bidratt til økt kunnskapsnivå om sammenhengen mellom aktiviteter, miljøkvalitet og ressursbruk hos alle involverte aktører i prosjektet. a. Kunne brukt mer midler i prosjektet på kurs og kompetanseheving. 5. Gjennomført en vellykket demokratiseringsprosess. a. Lokalsamfunnene ønsker mer makt og reell myndighet. Manglende informasjon om og tydeliggjøring av mandat og målsetting for ordningen, samt manglende kunnskap hos innbyggerne om kommunens organisering og virkemåte. 11

12 2011 og 23 Lokalsamfunnsutvalg Evaluering av «Videreutvikling av lokalsamfunnsmodellen»: Prosjekt- og prosessplan Styrker og suksesser Samarbeidspartnere Finansiering Lokalsamfunnsmodellen Fokusområder Organisering og struktur Gjennomføring Ressurser og kompetanse 12

13 Lokalsamfunnsmodell Begrep: «Med nærdemokratiske institusjoner meiner vi demokratiske institusjonar under kommunenivået som er nært knytte til kommunen (men utan at dei av den grunn nødvendigvis inngår som eit formalisert nivå i den kommunale organisasjonen)» (Nyseth og Aarsæther 2002:18). 13

14 Nærdemokratiske ordninger Hva nå Sivilsamfunn Oversikt over tre typer underkommunale geografiske enheter (inspirert av Siv Sandberg og tilpasset fra Hansen mfl 2013) Nærdemokratiorgan (strukturert relasjon med kommunen) 1. Frivillige organisasjoner med et bestemt geografisk nedslagsfelt 2. Foreningsbasert lokalutvalgsmodell (Arena for sivilsamfunnet innenfor bestemte geografiske områder) 3. Organ med delegert beslutningskompetanse og tjenesteansvar (et ytre ledd av kommunen) Velforeninger, beboerforeninger Grendeutvalg, lokalsamfunnsutvalg, utviklingslag Bydeler Funksjon: Funksjon: Funksjon: * Fri og uavhengig * Innbyggeraktivitet * Ivareta interesser * Fellesskap, identitet * Varierende relasjon til kommunen * Informasjon * Initiativ * Diskusjonsforum * Link mellom folkelig engasjement og representative organer * Fellesskap, identitet * Delegert ansvar for budsjett eller tjenester * Beslutningskompetanse 14

15 HVA ER FORMÅLET? KOMMUNEN Utvikle tverrsektorielt samarbeid Demokratiutvikling Fremme folkehelse, med spesielt fokus på flerkulturelt arbeid Forløse frivillig arbeid Få til samfunnsbygging med fokus på sosialt entreprenørskap LOKALSAMFUNNET Stimulere til lokalt engasjement Mer ansvar til lokalnivået Fremme trivsel, livskvalitet og bærekraftig utvikling

16 Hva er hensikten? 16

17 Participatory Budgeting Deltakende budsjettering 17

18 Smarbeid: Sosialt entreprenørskap Sosiale entreprenører arbeider for sosiale endringer i de sprekkene og hullene som eksisterer mellom staten, markedet og det frivillige samfunn. En sosial entreprenør anerkjenner et sosialt problem og bruker virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse dette problemet. Suksess i sosialt entreprenørskap blir ikke målt i profitt, men i hvor stor positiv innvirkning virksomheten har på samfunnet. Nordisk ministerråd. 18

19 19

20 Takk for meg!

Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden

Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden NIBR-rapport 2013:4 Gro Sandkjær Hanssen Jan Erling Klausen Marte Winsvold Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden Andre publikasjoner fra NIBR:

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012

Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 BÆRUM KOMMUNE Frivillighetsmelding 2012 Vedtatt av kommunestyret 26. juni 2012 Innholdsfortegnelse Forord...3 1 Innledning...4 1.1 Definisjoner og begreper...4 1.2 Plattform for frivillighet i Bærum kommune...4

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012

Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Omsorgskommunen www.istockphoto.com Frivillighetsmelding for Skiptvet kommune 2009 2012 Vedtatt av Kommunestyret 10. februar 2009. Innhold: 1. Mandat.. 3 2. Frivillighet i Norge og Skiptvet 4 - Noen tanker

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak

Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak Forslag fra tverrpolitisk gruppe om sosialt entreprenørskap Gruppen ble nedsatt av HSK-komiteen i Grunerløkka bydel etter følgende vedtak HSK oppretter en arbeidsgruppe for sosialt entreprenørskap med

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-17 Vedtatt av Steinkjer kommunestyre 26.03.2014, sak 14/15

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-17 Vedtatt av Steinkjer kommunestyre 26.03.2014, sak 14/15 Steinkjer tar samfunnsansvar Kommuneplanens samfunnsdel 2014-17 Vedtatt av Steinkjer kommunestyre 26.03.2014, sak 14/15 Kort innholdsliste Kapittel 1 Kommuneplanens samfunnsdel side 3 Kapittel 2 Kort om

Detaljer

BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder. Programbeskrivelse

BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder. Programbeskrivelse BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder Programbeskrivelse Innhold 1. Forankring og bakgrunn...3 1.1 St.meld. nr. 21 (2005-2006)...3 1.2 Husbanken som aktør...4 1.3 Bakgrunn...4 2. BLEST...5 3. Visjoner

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune

Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Samarbeid mellom velforeninger i en kommune Utgitt av Vellenes Fellesorganisasjon basert på et tilsvarende dokument fra Norges Velforbund ( Versjon juni 2013) FORMELT SAMARBEID MELLOM VELFORENINGER I EN

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Innholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Sammendrag... 2 2.1 Forutsetninger for gode prosesser... 2 2.2 Anbefalinger

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program

Sak 7: Handlingsprogram og strategisk program Politiets Fellesforbund Postadr.: Møllergata 39, 0179 Oslo Tlf.: 23 16 31 00 E-post: pf@pf.no Org. nr.: NO 871 000 352 Besøksadr.: Møllergata 39, 4.etg. Faks: 23 16 31 40 Internett: www.pf.no Bankkonto:

Detaljer

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen

Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Kultur og helse videreføring av den nasjonale satsingen Evaluering av videreføringsarbeid av kultur og helse, med hovedvekt på nasjonalt knutepunkt for kultur og helse Erik Revdal Gjermund Wollan NORD-TRØNDELAGSFORSKNING

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET

TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET TA VARE PÅ VELGERNE DINE! SLIK GJØR VI DET Her får du som politiker vite hvordan du kan være med å skape et godt lokalsamfunn, få innbyggere som trives og skape en struktur som er bærekraftig. Vi gir deg

Detaljer

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge»

Praktisk og lønnsom integrering. «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» Praktisk og lønnsom integrering «Innvandring er en forutsetning for utvikling og vekst i Norge» «Nordland skal være et inkluderende samfunn der alle har rett til å delta og bidra ut fra egne forutsetninger.

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER

INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER Arkivsak-dok. 12/00644-1 Saksbehandler Hilde Holte Gare Saksgang Livsløpskomite Møtedato INTERKOMMUNALT SAMARBEIDE OM GJELDSRÅDGIVER Rådmannens innstilling Det utlyses 100% stilling som gjeldsrådgiver.

Detaljer

Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen

Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen Fylkesfunksjonsansvaret i rusomsorgen i Nord-Trøndelag Vurdering av ordningen Trond Kongsvik NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel Forfatter : FYLKESFUNKSJONSANSVARET I RUSOMSORGEN I NORD-TRØNDELAG.

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT

BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT BARNAS JURIST UTVIKLING AV EN MODELL FOR GRATIS RETTSHJELP TIL BARN OG UNGE MED ALVORLIGE PROBLEMER SÆRLIG KNYTTET TIL OMSORG, HELSE-OG SOSIALRETT Et prosjekt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i regi

Detaljer