Referanser, fotnoter og EndNote - i Word

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referanser, fotnoter og EndNote - i Word"

Transkript

1 Guide for studenter og ansatte Referanser, fotnoter og EndNote - i Word Guiden viser de vanligste måtene å håndtere referanser på i skriveprogrammet Microsoft Word. Enkle kildehenvisninger og fotnoter vises både for seg selv og sammen med referansehåndteringsprogrammet EndNote. Guiden er nyttig for mindre innleveringer til masteroppgaver og artikler. HiT Høst 2013

2 Generelt om referanser, fotnoter og programmet EndNote Denne guiden er om referanser i tekster. Den kan være relevant for både studenter og ansatte. De fleste studenter blir ikke utfordret til å ta i bruk EndNote før sine bachelor eller masteroppgaver, men vit at det kan være mye å hente i det å begynne med byggingen av sitt referansebibliotek så tidlig som mulig. Guiden er lagt opp slik: 1: Enkle kildehenvisninger 2: Litt om hurtigstiler og formateringer 3: Fotnoter 4: EndNote Referansehåndteringsprogrammet EndNote tilbys studenter og ansatte her: Tjenesten krever at man taster inn sitt brukernavn og passord. Når nedlastingen starter, følg anvisningene på skjermen. Se for øvrig de andre kildene på samme nettside for mer utførlig informasjon om bruken av EndNote. 1: Enkle kildehenvisninger Se også følgende nettside for mer om referanser: Det finnes flere kjøreregler for god referansepraksis. Refleksjonsnotater, masteroppgaver og artikler har ulike regler: det er den enkeltes ansvar å finne ut av de formelle kravene til sin tekst. Likevel er det noen generelle råd som kan være nyttige. Det viktigste er at man er konsekvent gjennom hele teksten. Hvis man refererer til en kilde slik (Imsen, 2005) i det ene tilfellet, så bør man ikke bytte til (Gunn Imsen 05) ved neste referanse. Hvis man bruker en kilde som man vanligvis omtaler som en forkortelse, så er det greit å tilkjennegi kilden med sitt fulle navn ved første forekomst: Læreplanen for Kunnskapsløftet 2006, og senere med (den mest typiske) forkortelsen LK06. Da oppfyller man krav til både grundighet og lesbarhet på samme tid. Å vise til en kilde er å anerkjenne en annens tanker og arbeid. Ofte er det snakk om å vise til helt konkrete steder i en tekst. Da bør man referere til siden(e) man henter stoffet fra, enten det er et sammendrag eller direkte sitat. Det kan se slik ut: (Imsen, 2005, s ). Referansen plasseres som regle etter sitatet eller sammendraget, eller der man nevner forfatteren først: «Imsen (Imsen, 2005) forteller følgende om læreplaner». Årstallet etter forfatternavnet hjelper leseren med å holde styr på hvilken kilde fra samme forfatter det er snakk om til en hver tid. 2: Lag en egen hurtigstil for sitater i Word I eksemplene over har jeg satt mine referanser med en annen skrifttype enn brødteksten. I noen tilfeller er dette en god måte å skille referansene fra annen tekst på, i andre tilfeller er det krav knyttet til teksten. Referansene skal da stå i kursiv, mindre bokstavstørrelse, annen farge, eller andre grep som skiller det ad fra brødteksten. Hvis dokumentet ditt ikke er forhåndsdefinert i form av en

3 mal, så kan man lett lage en formatering for referansene sine. Hovedpoenget med å lage formateringer/stiler, er at når biter av tekst først er formatert, så er det lett å endre alle instansene i etterkant hvis det skulle vise seg at man må ha et annet utseende. En standardformatering for referanser, kalt Svak Referanse i Word, er denne: IMSEN, 2005 Her benyttes annen font, kun store bokstaver, annen farge og underlinje. I de fleste tilfeller er dette altfor mange effekter, og skiller seg for mye fra resten av teksten. Hvis jeg nå vil endre denne stilen og dermed alle andre instanser hvor jeg har formatert noe med stilen - så markerer jeg teksten, gjør endringene jeg vil ha, og høyreklikker på stilen i Stilgalleriet øverst i Hjemfanen i Word > Oppdater [stilen] til å samsvare med merket område: Stilen blir da oppdatert: Imsen, Når dette er gjort én gang, er stilen lagret i dette dokumentet. Den kan endres på nytt, og da vil alle instansene også endres igjen. Det samme grepet kan selvfølgelig gjøres på alle tekstkomponentene: overskrifter, sitater, ingresser, normaltekst også videre. Har du laget et oppsett som du liker og vil ta vare på, kan du lagre det som et Stilsett: klikk på Endre stiler > Stilsett > Lagre som hurtigstilsett. Gi det et navn som viser til hovedtrekk ved stilen din, som Rødt&Rasende, eller Grått&Elegant etc. Hurtigstiler er det verktøyet i Word som kan spare en for mest tid og hodebry så lenge man planlegger litt først. Et annet område der man noen ganger må endre en formatering, er linker. Når man setter linker/hyperkoblinger inn i tekst, så vil Word ofte utheve dem med en egen formatering (farge, understreking). Det gir mening ettersom linken blir lett å finne og man skjønner at den har en spesifikk kvalitet (klikkbar), men det er ikke alltid ønskelig å ha tekstbiter i andre farger: I disse tilfellene kan man bare høyreklikke på tekstbrokken og velge Fjern Hyperkobling:

4 3: Fotnoter I eksemplene over har vi valgt å plassere referansen i teksten. Hvorvidt den bør være i teksten eller flyttes ned som en fotnote er til en viss grad et smaksspørsmål men bare i de tilfeller det ikke finnes noen formelle krav til referansehåndteringen. Plasseringen av kilder i brødteksten (normal tekst) påvirker lesbarheten: i mange tilfeller kan det være greit å ha kildene plassert i teksten slik at det går raskt å lese dem sammen med resten av tekstens mening. Hvis mange kilder og tilleggsinformasjoner bryter opp tekstflyten din, kan det være greit å flytte disse ned i fotnoter. Fotnotene ligger under Referanser > Sett inn fotnote: Ha markøren din der fotnoten skal plasseres. Legg merke til fotnoten 1 som dukker opp nederst på denne siden. På samme måte kan man legge litteraturreferanser i fotnoter 2. Og ikke minst URL-er (nettadresser) kan plasseres her 3. Når man setter inn fotnoter på denne måten, så man selv huske på å lage en alfabetisk litteraturliste bakerst i dokumentet (når man bruker EndNote genereres denne automatisk, som vi skal se senere). Med fotnoter flyttes informasjon 4 Legg merke til at fotnotene flytter seg når man klipper ut og flytter rundt på biter av tekst, og at nummereringen oppdateres i henhold til sin nye plassering blant de andre fotnotene. 4: EndNote Når vi nå har sett på to hovedmåter å sette inn referanser på, så blir det naturlig å trekke inn EndNote. Dette verktøyet kan brukes på begge måter, og har i tillegg en del andre nyttige funksjoner. Hovedpoenget med å håndtere referansene med et eget program, er at det bygges en automatisk kildeliste bakerst i dokumentet ditt der kildene sorteres alfabetisk. Et annet poeng er at etter hvert som man legger til kilder fra BIBSYS eller man legger dem inn manuelt, så lagres kildene i en liten bibliotekfil. Denne filen bør man ta vare på og ta med videre i sitt profesjonelle yrkesliv. Den både letter arbeidet med fremtidig kildehenvisning og lar deg holde en oversikt over hva du har jobbet med i tidligere dokumenter uten at man trenger tilgang til disse dokumentene. 1 Dette er en selvskrevet fotnote med utfyllende informasjon til leseren. 2 Imsen, 2005, s ( ). Her legges tilgangsdatoen til, altså når jeg åpnet den aktuelle nettsiden. 4 som hindrer tekstens lesningsflyt ned under hovedteksten. Her kan det påpekes at enkelte genre, spesielt faglitteratur, har en lei tendens til å ha så mye utfyllende informasjon at man med rette kunne spørre om ikke teksten burde ha vært disponert annerledes. Utfordringen med store ansamlinger av fotnoter (i små bøker spesielt), er at teksten blir uhyrlig liten og vanskelig å lese, selv for normaltseende. Eller hva synes du?

5 Det jeg har kalt for enkel kildehenvisning kan lett gjøres via EndNote. Sett markøren der kilden skal plasseres og åpne/bytt til EndNote. Klikk Insert Citation, og referansen (Hjardemaal, Tveit, & Kleven, 2002) plasseres med den referansestilen du har valgt (her brukes APA 6th). I tillegg har jeg valgt å formatere referansen med min egen utgave av stilen Svak Referanse (se kapittel over om stilformatering). Vil man endre stilformatering senere, så er det lett å gjøre det på alle referansene så lenge man har vært nøye med å formatere dem underveis. Kilden legges nå alfabetisk i en liste bakerst i dokumentet. Man kan selvfølgelig legge inn referanser i fotnoter med EndNote også. Sett inn en fotnote der det skal refereres til noe, og når markøren har flyttet seg ned der teksten skal plasseres så går man til EndNote, finner kilden og klikker Insert Citation 5. Her kan man også føye til sidetall. Høyreklikk på referansen > Edit Citation(s) > More og skriv inn de aktuelle sidetallene du refererer til i boksen Pages. I fotnoten 6 ser man nå at sidetallene er lagt til som «pp ». Dette skyldes at det er en engelsk stilpakke som er installert, endre til en norsk etter ønske. Klikk i EndNotes stilvelger > Select Another Style, og finn stilen som er korrekt for ditt arbeid. Bekreft med Choose. Sjekk at den samme stilen er satt i Word > EndNote > Style > [samme stil]. 5 (Imsen, 2005) Det er fortsatt mulig å skrive inn tilleggsinformasjon bak henvisningen. 6 (Imsen, 2009, pp )

6 Legg merke til at referansene som er importert ikke endres; det er bare måten de vises på som endres. Som regel er referansene man importerer korrekt oppført av biblioteket eller forlaget. Man kan likevel møte på feilkilder, eller man må rett og slett lage en egen referanse (noe som ofte er tilfellet med nettsider eller en del av en artikkelsamling etc.). Ny referanse lager man med det grønne plusstegnet i verktøyfanen i EndNote. En redigering gjøres ved å høyreklikke på en referanse fra listen > Edit References. Enten man lager en ny eller redigerer en eksisterende referanse, så er metoden ganske lik. Man får opp et vindu der all informasjon om referansen skal plottes inn i tilhørende tekstbokser: Først velger du hvilken type kilde du refererer til: bok, artikkel, nettside etc. Deretter fyller du ut boksene nedover på siden. Når man har fylt ut det man kan som regel får man ikke fylt ut alle boksene steng vinduet med det røde krysset øverst i høyre hjørne. Når du blir spurt om du vil lagre endringene, klikk ja/ok. Referansen endres eller legges til som en ny referanse i ditt bibliotek. Trippelsjekk at referansen er korrekt og uten skrivefeil, siden feilen forplanter seg med EndNote. Når man har blitt kjent med EndNote og har fått bedre oversikt over ens egne kilder, kan det være lettere å sette inn kilder direkte fra EndNotefanen i Word. Etter hvert som man søker opp kilder fra sitt EndNote bibliotek, legger disse seg i hurtiglisten man ser nedenfor. Marker kilden og klikk Insert.

7 Litteraturlisten legger seg bakerst. Man kan hoppe hit ved å holde Ctrl + museklikke på en kilde som er satt inn ved hjelp av EndNote. Korrekt formaterte kilder gjenkjennes ved at de får en grå bakgrunn når man klikker på dem. Kildene legges i alfabetisk rekkefølge av EndNote: Hjardemaal, F., Tveit, K., & Kleven, T. A. (2002). Innføring i pedagogisk forskningsmetode: en hjelp til kritisk tolking og vurdering. [Oslo]: Unipub. Imsen, G. (2005). Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi. Oslo: Universitetsforlaget. Imsen, G. (2009). Lærerens verden: innføring i generell didaktikk. Oslo: Universitetsforl. Teksten kan distribueres og endres fritt innad i Høgskolen i Telemark

STORE DOKUMENTER I WORD

STORE DOKUMENTER I WORD STORE DOKUMENTER I WORD Kine Rannekleiv Orakeltjenesten, NTNU 1.1 HVORDAN BRUKE BOKA...4 2.1 HVORFOR STILER?...5 2.2 Å JOBBE MED STILER...7 2.2.1 Formatere avsnitt med stiler...8 2.2.2 Standardstilene

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

versjon X for Windows Veiledning EndNote - et program for å holde orden på referansene!

versjon X for Windows Veiledning EndNote - et program for å holde orden på referansene! Versjon 1.0 versjon X for Windows Veiledning EndNote - et program for å holde orden på referansene! En veiledning i hvordan komme i gang med EndNote og kort om hvordan EndNote kan brukes. Høgskolen i Lillehammer,

Detaljer

EndNote Veiledning til versjon X6

EndNote Veiledning til versjon X6 Høgskolen i Lillehammer, Biblioteket 2012 EndNote Veiledning til versjon X6 Et program for å holde orden på referansene! - hvordan komme i gang med EndNote og kort om hvordan EndNote kan brukes. Bibliotekets

Detaljer

EndNote X7. Kursmanual. Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek

EndNote X7. Kursmanual. Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek EndNote X7 Kursmanual Utviklet av Marita Heintz Helsedirektoratets bibliotek med utgangspunkt i heftet «EndNote X6: en veiledning fra Medisinsk bibliotek, Oslo universitetssykehus» September 2014 Om dette

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X6. Windowsversjon Veiledning til EndNote X6 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2012 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNoteX6... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt...

Detaljer

Installering og bruk av Hot Potatoes 6

Installering og bruk av Hot Potatoes 6 Installering og bruk av Hot Potatoes 6 Av Kjetil Østereng, allmennlærerstudent Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Østfold Sist revidert 1. oktober 2006 1 Innholdsfortegnelse Installering og bruk av

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

EndNote referansehåndterings program

EndNote referansehåndterings program EndNote referansehåndterings program For Windows 13.02.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser. De organiseres i

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

OpenOffice.org Tekstbehandling

OpenOffice.org Tekstbehandling OpenOffice.org Tekstbehandling Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Writer Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum

Detaljer

Byafossen.no. Brukermanual

Byafossen.no. Brukermanual Byafossen.no Brukermanual Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon 4 1.1 Om brukermanualen 4 1.2 Wordpress 4 1.2.1 Oppdateringer 4 2 Innlogging 5 3 Dashboard 5 3.1 Right Now 7 3.2 Recent Comments 7 3.3 Quickpress

Detaljer

versjon 7 og 8 for Windows Veiledning

versjon 7 og 8 for Windows Veiledning versjon 7 og 8 for Windows Veiledning Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap, Ingeborg Hvaale, februar 2005 Innhold Hva er EndNote... 4 Brukermanual... 4 Hvilket referansehåndteringsverktøy

Detaljer

Kom i gang med Endnote for Windows

Kom i gang med Endnote for Windows Kom i gang med Endnote for Windows Oppdatert 09.04.2015 i Innholdsfortegnelse Hva er EndNote?... 1 Installere EndNote X7... 1 Kom i gang med EndNote... 2 Overblikk over EndNote... 3 Angi stil/mal... 4

Detaljer

Innføringskurs i bruk av EndNote

Innføringskurs i bruk av EndNote 12.03.2014/es Innføringskurs i bruk av EndNote Følger nettkurset http://webfronter.com/uia/endnote/ Innholdsfortegnelse Om EndNote... 3 1. Last ned programvare... 3 Studenter... 3 Ansatte... 3 Starte EndNote

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

versjon X1 for Windows Veiledning

versjon X1 for Windows Veiledning versjon X1 for Windows Veiledning Universitetsbiblioteket for miljø- og biovitenskap, Ingeborg Hvaale, 25. juni 2008 Innhold 1. Introduksjon... 4 1.1. Hva er EndNote... 4 1.2. Brukermanual og veiledninger...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. EndNote X7

Innholdsfortegnelse. EndNote X7 EndNote X7 Program for å holde orden på litteraturreferanser og lage litteraturlister. Med EndNote kan du søke og innhente referansedata, organisere referanser og bilder. I tillegg kan du raskt og enkelt

Detaljer

Redaktørhåndbok Versjon 4.20

Redaktørhåndbok Versjon 4.20 Redaktørhåndbok Versjon 4.20 ElektroPost Postbox 26 1326 Lysaker www.elektropost.no www.episerver.com Redaktørhåndbok for EPiServer 4.20 Rev A Opprettet 25.08.03 Sist lagret den 30 October 2003 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

Lynkurs høsten 2014. Medisinsk bibliotek v/åse Marit Hammersbøen aehm@ahus.no 679 68563. Sist oppdatert 26. november 2014. side 1

Lynkurs høsten 2014. Medisinsk bibliotek v/åse Marit Hammersbøen aehm@ahus.no 679 68563. Sist oppdatert 26. november 2014. side 1 Lynkurs høsten 2014 Medisinsk bibliotek v/åse Marit Hammersbøen aehm@ahus.no 679 68563 Sist oppdatert 26. november 2014 side 1 Innholdsfortegnelse HVA ER ENDNOTE?... 4 TILGANG TIL ENDNOTE PÅ AHUS... 4

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer