5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess"

Transkript

1 5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt Oslo Telefon 05003

2 Innhold Notater: REDAKTØRER: Ingrid Naustdal Torill Enersen Unni Sølberg Avdeling for Omsorg og foreningsutvikling FOTO: Forsidebilde: Olav Saltbones/Røde Kors LAYOUT OG PRODUKSJON: Bring Dialog OPPLAG: 3000 UTGITT: April trinn for verving av frivillige 5 trinn for verving av frivillige 19

3 Trinn 5: Etterarbeid - når verveperioden er over Siden målet med vervingen er å skaffe nye frivillige, er det viktig at de interesserte hører fra Røde Kors så snart som mulig, og at de kommer fort inn i miljøet i foreningen. De fire i ene er en fin huskeregel: Invitere Når dere får listene over nye frivillige, er det viktig at de raskt får en invitasjon til et møte, en samtale eller en aktivitet. Hva dere inviterer til er opp til dere, men det bør være noe som er interessant. Inkludere Når de nye frivillige møter på en aktivitet er det viktig at dere som allerede er frivillige inkluderer dem slik at de føler seg velkomne. Tenk på hvordan du ville likt å bli mottatt som ny frivillig i organisasjonen. Informere Når de nye frivillige først har møtt opp på en aktivitet er det viktig at de får informasjon om hvordan de kan bidra, og ikke minst hvordan de kan få den opplæringen de trenger. Dette innebærer også å inkludere dem på eventuelle e-postlister og sende nyhetsbrev hvis dere har det. Dersom det er lenge til neste kurs, sørg for at noen får ansvar for å ta med seg den nye ut på aktivitet. Innhold Hvorfor verve? Trinn 1: Trinn 2: Rekrutteringsgruppe Planlegg vervingen Verveplan Aktivitetsbrosjyre Trinn 3: Metoder for verving Verveuke / vervemåned / verveperiode Å stå på stand Vervekonkurranse Dør til dør Informasjonsmøter Trinn 4: Rekrutteringsarenaer Trinn 5: Tips til rekrutteringsarenaer Verving i bedrifter Internett Media og presse Etterarbeid når verveperioden er over De fire i ene Inspirere Å bli inspirert og motivert er viktig for alle frivillige, kanskje særlig for de nye. På denne måten øker sjansen for at de vil bli lenge i Røde Kors. Det er alltid inspirerende å møte engasjerte mennesker som er stolte av den aktiviteten de er med i. Å få tilbakemeldinger på det en bidrar med er også en god kilde til inspirasjon trinn for verving av frivillige 5 trinn for verving av frivillige 3

4 Hvorfor verve? Media og presse som rekrutteringsarena Hensikten med dette heftet er at lokalforeningene skal kunne finne tips om etoder, materiell og arenaer for hvordan vi kan verve frivillige. m person som kan kontaktes kan fungere like godt. Etter avtale med kommunen kan lokalforeningens nettside lenkes til kommunens nettsider. Dersom lokalforeningen har behov for hjelp til å opprette egen nettside, ta kontakt med distriktskontoret for mer informasjon. Røde Kors har ofte behov for flere frivillige når aktiviteter startes eller frivillige slutter i o rganisasjonen. Vi trenger både de som kan gjøre en frivillig innsats jevnlig, og de som kan gjøre en innsats når det oppstår mer akutte situasjoner, som for eksempel beredskapsvakter ved n asjonale naturkatastrofer. Vi vet at verving av frivillige fungerer ulikt fra by til land. Dere vet best hva som fungerer i deres lokalmiljø. Ta i bruk det som er best for deres lokalforening, men vær heller ikke redd for å prøve noe nytt. De viktigste grunnene til at folk ikke er frivillige er at de ikke har blitt spurt eller at de ikke vet hvem de skal kontakte. Dette kan vi gjøre noe med. Terskelen for å bli frivillig må gjøres så lav som mulig. En vervearena som har vist seg å ha god effekt, er oppslag i lokalpresse. Det kan være reportasjer om Ferie for alle eller en journalist som er med på nattevandring. Det kan også være intervju med en frivillig og en deltaker i besøkstjenesten som forteller hva aktiviteten gir av mening i hverdagen for begge parter. Slike reportasjer og intervjuer er med på å sette søkelyset på viktige behov i kommunen, og på at Røde Kors bidrar til å dekke behovene. Dette fører ofte til at frivillige melder sin interesse for å gjøre en innsats i Røde Kors. Tenk mangfold For å bli en mangfoldig organisasjon trenger Røde Kors frivillige og medlemmer med ulik bakgrunn. Det vil si ulik etnisitet, religion, kjønn, seksuell legning, alder, funksjonsgrad, sosial bakgrunn, livserfaring og språk. Mangfold gjør oss bedre i stand til å hjelpe flere mennesker. Dette betyr at vi må verve utenfor de miljøene vi ferdes i til daglig. Det er utarbeidet retningslinjer for mangfolds arbeidet i Røde Kors. Disse finner du på Korsveien. Alle ledere i Røde Kors er ansvarlig for at retnings linjene følges. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt 4 5 trinn for verving av frivillige 5 trinn for verving av frivillige 17

5 Trinn 1: Rekrutteringsgruppe Verving i bedrifter Mange bedrifter gir økonomisk støtte til Røde Kors, i tillegg oppfordrer noen av dem sine ansatte til å melde seg som frivillige. Dette kan bety at lokalforeningen får tilgang på kompetanse og nye frivillige. På Korsveien under Inntekt og markedsarbeid - Næringsliv kan du se hvilke bedrifter Røde Kors har opprettet samarbeidsavtale med. Disse er delt inn i hovedpartnere og prosjektpartnere. Det er prosjektpartnerne det kan være aktuelt å kontakte lokalt. Forskjellen på disse to er at prosjektpartnerne støtter et eller flere prosjekter over 2-3 år, men på et lavere nivå enn hovedpartnerne. Dere kan selvsagt også kontakte andre bedrifter i kommunen. Tips til hvordan: Ta kontakt med aktuelle bedrifter for å orientere om Røde Kors behov for frivillige og hvordan ansatte i bedriften kan bidra. Tilby å holde foredrag om Røde Kors og aktivitetene som drives lokalt. Tilby et førstehjelpskurs for de ansatte. Avtal med bedriften hvilke aktiviteter de ansatte kan bidra på. Ta godt imot de frivillige, gi opplæring og god oppfølging. Vis bedriften spesiell oppmerksomhet: for eksempel et diplom eller en plakett, eller tips lokalpressen om bedriften, hvis bedriften synes det er greit. Opprett gjerne en rekrutteringsgruppe i lokalforeningen med folk som har kunnskap om, og interesse for dette arbeidet. Gruppa kan være ansvarlig for kampanjer, materiell, opplæring, motivasjonsmøter, men er ikke automatisk ansvarlig for å gjøre alt. Engasjerte frivillige utgjør forskjellen på om en kampanje blir en suksess eller ikke. For å involvere de som skal delta i verveaktivitetene, kan det være smart å arrangere et motivasjonsmøte. Møtet kan innholde følgende punkter: viktigheten av å verve rekrutteringsverksted hvor dere lager gode argumenter for å melde seg inn i Røde Kors. Ta utgangspunkt i egen motivasjon for å være frivillig, og del med de andre. hvordan det er å stå på stand hvordan dere kan lage vervekonkurranser for å få økt oppmerksomhet til standen hvordan få sponsorer til vervepremier Internett som rekrutteringsarena Flere og flere søker informasjon gjennom internett. For de lokalforeningene som har egne nettsider, er det en unik mulighet til å verve frivillige. Nettsiden må være oppdatert, informativ og det må være enkelt for interesserte å melde seg som frivillig. Noen av de store foreningene har lagt ut et eget webregistreringsskjema hvor frivillige kan registrere seg. Et navn med telefonnummer til en 16 5 trinn for verving av frivillige 5 trinn for verving av frivillige 5

6 Trinn 2: Planlegg vervingen Trinn 4: Rekrutteringsarenaer Verveplan Før dere starter en vervekampanje er det viktig å planlegge. Dere bør ha diskutert følgende spørsmål på forhånd: Hvorfor skal foreningen verve nye frivillige? Er vi klare til å ta i mot nye? Hvilke aktiviteter trenger vi frivillige til? Trenger foreningen spesielle typer frivillige, for eksempel ungdom, pensjonister, personer med spesielle kunnskaper eller ferdigheter eller spesiell etnisk bakgrunn? Hvem skal følge opp de nye frivillige, og hvem skal lære dem opp? Når dere har funnet ut hvilke aktiviteter dere vil verve til eller om det er spesielle personer dere gjerne vil ha som frivillige, må dere skrive ned alt dere skal gjøre. Å ha en plan vil lette arbeidet for alle involverte og gjør at dere ikke glemmer noe. Planen må selvfølgelig være godt kjent og lett tilgjengelig for alle i lokalforeningen. Her finner du eksempel på en liten del av en plan: Stand på kjøpesenteret 5. desember: Aktivitet Dato Arbeidsoppgaver Hvor/antall Ansvar Brosjyrer Utarbeide brosjyre Røde Kors-huset Kari og Trond Ta kontakt med trykkeriet og avtal pris, bestill trykking 4. og Hent brosjyrene og lever 5.12 dem på standen Skaffe frivillige Ringe og avtale tid Vi trenger til stand 6 personer Torill Lære opp Forberede og gjennomføre Røde Kors- huset Unni frivillige opplæring Tips til rekrutteringsarenaer Vi har en tendens til å oppsøke de samme arenaene som vi alltid har gjort, eller vi snakker med de menneskene som vi alltid har gjort. Skal vi lykkes med å få et bredere mangfold blant frivillige, må vi oppsøke nye arenaer. Ha med informasjons brosjyrer, som forteller om Røde Kors-aktivitetene i lokalsamfunnet sammen med invitasjon til å delta. Husk å få med hvordan interesserte kan komme i kontakt med Røde Kors; navn på kontaktperson, e-post, adresse, telefonnummer og nettside. Dette er viktig fordi mange ikke vet hvordan de skal gå frem for å bli frivillige. Hva som er gode rekrutteringsarenaer avhenger av hva vi ønsker frivillige til. Her er noen tips: Rekruttering av leder eller medlemmer til styret: Oppsøk ulike bedrifter, høgskoler med leder utdanning, videregående skoler. Rekruttering av ungdom: Oppsøk ungdomsklubber, videregående skoler, festivaler, konserter, idrettsarrangementer, utdanningsinstitusjoner, utdanningsmesser, karrieredager. Rekruttering av pensjonister: Oppsøk arbeidsplasser, pensjonistforeninger, bridgeklubber, reiselivsmesser. Rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn: Oppsøk flerkulturelle organisasjoner, moskeer, klubber, fler kulturelle arrangementer og arbeidsplasser. Rekruttering til spesielle aktiviteter: Oppsøk utdanningsinstitusjoner og arbeidsplasser, NAV eller bedrifter der det finnes personer med den kompetansen dere trenger. Andre arenaer for verving: NAV, bibliotek, sosialkontor, helsestasjoner, legeog tannlegekontor, sykehus, kino, informasjonstorget i kommunen. 6 5 trinn for verving av frivillige 5 trinn for verving av frivillige 15

7 Det er en god idé om en frivillig forteller om hvorfor han/hun ble med i Røde Kors og hva ved kommende har igjen for det. Ved å bruke egne gode opplevelser vil man lettere kunne overbevise andre til å bli med. Det er ingen som har lyst til å bli med i en organisasjon hvis det ikke ser ut som man har det gøy. Aktivitetsbrosjyre Erfaringer viser at jo mer konkret en aktivitet eller oppgave er, jo enklere er det å verve frivillige. Alle som verver må regne med å få spørsmål om de aktivitetene de verver til. Det kan derfor være lurt å ha en liten brosjyre som sier noe om aktiviteten(e). En brosjyre kan inneholde: navn på aktiviteten(e), gjerne med bilde og et par setninger som forteller om aktiviteten hvor og hvor ofte aktiviteten foregår hva forventes av den frivillige hva den frivillige får igjen (kunnskaper, ferdigheter, nettverk, meningsfull fritid) navn på kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse God planlegging er halve jobben 14 5 trinn for verving av frivillige 5 trinn for verving av frivillige 7

8 Trinn 3: Metoder for verving Hvordan verver vi egentlig nye frivillige? Her er det mange muligheter, men følgende punkter er viktige å ha i bakhodet når vi verver: Vis frem Røde Kors aktivitetene da vil folk se nytten av Røde Kors sitt arbeid lokalt. Få frem hva frivillige får igjen for å gi av sin tid, kompetanse og engasjement til Røde Kors. Bruk frivillige på stand som selv er engasjert i den aktiviteten det skal verves til. Spør folk rett ut om de vil bli frivillige. Ikke mist motet om enkelte sier nei. Ha alltid verveblokken klar. Beskriv aktiviteten dere trenger frivillige til. Verveuke/ vervemåned/ verveperiode Det kan være flere tidsrom i løpet av året som kan være aktuelle for en rekrutterings kampanje, for eksempel i forbindelse med 8.mai, Røde Kors uka, eller når høyskole/universitet starter nytt semester. Det kan være lurt å planlegge aktiviteter over en periode. Ofte kan det ta litt tid før folk bestemmer seg for om de vil bli frivillige. Det kan derfor være lurt at de møter Røde Kors flere ganger i løpet av verveperioden. I verveperioden bør det legges opp til en rekke aktiviteter som for eksempel å stå på stand, holde informasjonsmøte, gå fra dør til dør, legge informasjon om Røde Kors i postkassene i kommunen. Ambisjonsnivået bør likevel ikke legges høyere enn at dere får gjennomført det dere planlegger. I konkurransene er det lurt å ta bilder, og kanskje filme det dere gjør. Det er gøy å ha til senere. Premier bør deles ut til så mange som mulig på den måten opplever mange å bli sett og verdsatt. Premiene kan variere fra små oppmuntringer til større premier, alt fra en blomst til reise til Solferino. Kontakt gjerne lokalt næringsliv for sponsing av premier. Dør til dør I 2007 ble det igangsatt en nasjonal vervekonkurranse for å få flere medlemmer. Lokalforeningen i Svelgen mobiliserte og gjorde det på gamlemåten. De gikk fra dør til dør og spurte om folk ville bli medlemmer. Resultatet ble en økning av medlemsmassen på 186 %. Denne metoden kan like gjerne benyttes til verving av frivillige. Informasjonsmøter Informasjonsmøter gir også en mulighet til å verve nye frivillige. Gjør arrangementet kjent i lokalmiljøet. Bruk gjerne plakatmalen og brosjyremalen som kan lastes ned fra Korsveien under Frivillighet. Lokalavisa er kanskje villig til å ta inn en annonse gratis. Butikker og skoler har ofte oppslags tavler dere kan bruke. Pass samtidig på at vegger eller andre steder ikke ødelegges eller forsøples av profileringsmateriell med Røde Kors-logo. Legg ut invitasjon på nettsider i ditt område og på aktuelle sosiale medier. På møtet kan det informeres om Røde Kors generelt og om aktiviteter lokalt spesielt. Det er viktig å få fram hvilke aktiviteter dere trenger frivillige til. I tillegg bør det komme fram hva frivillige kan forvente av for eksempel opplæring og oppfølging, og hvilke rettigheter og plikter en frivillig har (ref. Frivillighetspolitikken). 8 5 trinn for verving av frivillige 5 trinn for verving av frivillige 13

9 Sminking av markører til øvelse: Dette kan være gøy for publikum og fin informasjon om hvordan Røde Kors forbereder seg til hva man kan møte når ulykker og katastrofer inntreffer. Konkurranse - Er du min type? verving av blodgivere: Egner seg på mindre steder hvor de fleste kjenner hverandre og hvor det er tappested/blodbank. Utfordring til publikum kan være: Hvor mange blodgivere klarer du å verve på 30 minutter her på senteret?. Oppfordre samtidig potensielle blodgivere til å bli frivillige. Ha en liten premie til alle som deltar. Vervekonkurranse Det viktigste med å igangsette en vervekonkurranse er ikke selve konkurransen, men mulig hetene til at vi blir flere frivillige. Dere kan enten ha en konkurranse internt i lokalforeningen, dere kan utfordre naboforeningen eller distriktet kan utfordre alle sine lokalforeninger. Nedenfor følger forslag til vervekonkurranser: Hvem er mest kreativ i forhold til å beholde de frivillige? Hvem verver flest frivillige totalt? Hvem verver flest pensjonister? Hvem verver flest ungdommer? Hvem har den beste rekrutteringsplanen? Hvem er best på å synliggjøre aktivitetene sine? Utnevn ukas, månedens eller årets frivillige. Hvem har månedens beste reportasje om en frivillig? Hvem har månedens beste reportasje om en frivillig aktivitet? Her er forslag til hva en verveperiode kan inneholde: ha en eller flere informasjonsstands på sentrale steder for å skape oppmerksomhet informasjonsmøter åpent hus på Røde Kors-huset humanitært forum med innspill fra fagfolk/politikere/røde Kors som kan snakke om utfordringene i lokalsamfunnet og hvordan frivilligheten kan være med å bidra til løsninger humanitært forum med en deltaker i en aktivitet som forteller om hvordan den frivillige har bidratt i hans/hennes liv Hvis alle bare verver en venn hver, blir vi dobbelt så mange 12 5 trinn for verving av frivillige 5 trinn for verving av frivillige 9

10 Stå på stand Når dere står på stand, konkurrerer dere om oppmerksomheten til publikum. Det er derfor viktig å ha en stand som ser fin og proff ut, og ikke minst ha noen virkemidler som vekker folks nysgjerrighet. Det viktigste er at de som står på standen er blide og imøtekommende. Her er tips til hvordan lykkes: Arranger et møte for å avklare hva dere ønsker å oppnå, og sikre at alle har nok kunnskap og informasjon til å føle seg komfortabel med å stå på stand. Sørg alltid for å ha nødvendige tillatelser (politi/grunneier). Tips lokalavisen om hva dere skal gjøre og inviter dem til standen. Lag en enkel bemanningsplan over hvem som står på stand og når. Sett opp stand der folk samles, for eksempel på torg, skoler, bussterminal, kjøpesenter, messer, konserter, festivaler. Kle dere i Røde Kors t-skjorter eller gensere. Bekledning kan bestilles på Bruk et stort bord til brosjyrer, verveblokker og lignende. Stå et sted hvor det er mulig å henge opp plakater, bruk også gjerne roll-ups. Fakler er fint og tiltrekker folks oppmerksomhet. Ha gjerne lokkemat som kaffe eller drops på standen. Stå foran standbordet slik at det ikke blir en barriere mellom deg og personen du skal verve. Vis engasjement uten å bli for pågående. Se folk i øynene og vær blid. Fortell hvorfor Røde Kors trenger frivillige. Fortell folk hva de får igjen ved å gjøre en innsats for Røde Kors. Ha aktiviteter som publikum kan være med på, se under. Del ut brosjyrer eller andre effekter med et tydelig budskap, sammen med innmeldingsskjema. Rydd opp etter dere! Hvis dere deler ut brosjyrer eller annet som folk kaster fra seg, sørg for å rydde, også underveis, slik at det alltid ser hyggelig ut rundt dere. Aktiviteter på stand: Aktiviteter på standen trekker folk, spesielt dersom man har noen enkle premier å friste med. Quiz: Lag en quiz med spørsmål fra regler i krig, om humanitære utfordringer i Norge, om frivillighet. Det er bare fantasien som setter grenser. Quiz kan gjøres enkeltvis eller ved at deltakere konkurrerer mot hverandre som lag. Ha småpremier til alle som deltar for eksempel penner, stressball-hjerter med Røde Kors logo, pins, klistremerker. Demonstrasjon av hjerte-lunge-redning: Til hjerte-lunge-redning trenger dere: Anne-dukke, munn-til-munn-duk og brosjyre som beskriver hvordan hjerte-lunge-redning utføres. Ha en liten premie til alle som deltar. Demonstrasjon av førstehjelp: Til førstehjelp har dere mange muligheter. Aktiviteter som spjelking av brudd, behandling av kuttskader, behandling av brannskader, demonstrasjon av sideleie, hvordan lage en båre med enkle hjelpemidler, er bare noen forslag. Ha førstehjelpsbrosjyrer til utdeling 10 5 trinn for verving av frivillige 5 trinn for verving av frivillige 11

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD RØDE KORS UNGDOM HEFTE 4 FELLESSKAP OG MANGFOLD FELLESSKAP OG MANGFOLD Sentral Ungdomskonferanse vedtok i 2011 at Røde Kors Ungdom ønsket å satse på fellesskap og mangfold som et av sine strategiområder,

Detaljer

Vervehåndbok for Rødt

Vervehåndbok for Rødt hefte Vervehåndbok for Rødt 2 Rekruttering og partibygging hefte Rødt er et lite parti med store ambisjoner. Disse ambisjonene krever at mange mennesker engasjerer seg. Vi trenger mange medlemmer. Det

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4

Innhold DEL I DEL II DEL III. Innledning... side 4 Innhold Innledning... side 4 DEL I Hvem ønsker vi å nå?... side 5 Hvilke kanaler kan vi bruke?... side 6 Mediekanaler... side 7 Nyhetskriterier... side 10 DEL II Hvordan ta kontakt med mediene?... side

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst

Arbeidsbok. NY GIV i Y s Men !# $%&# '$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Arbeidsbok NY GIV i Y s Men!"# $%&# '"$%(%# Mobilisering Synliggjøring Rekruttering Trivsel Vekst Innholdsfortegnelse Strategi, mål og tiltak for 2011 2013... 3 Hvordan nå målene?... 4 Å være leder i Y

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON

RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON RØDE KORS UNGDOM HEFTE 3 MIGRASJON INNHOLD INTRODUKSJON 3 RØDE KORS UNGDOMS MÅL 3 HVA KAN DU GJØRE FOR Å NÅ MÅLENE VÅRE 4 FOR Å BLI BEDRE KJENT MED TEMAET 4 BEGREPER 5 BEVISSTGJØRING 6 DUELL 7 FILMVISNING

Detaljer

17. UNGDOMSLEDER - VEILEDNING

17. UNGDOMSLEDER - VEILEDNING Ungdomsarbeid omfatter arbeid både med barn og ungdom 17. UNGDOMSLEDER - VEILEDNING Med ungdomsarbeid mener vi arbeid med både barn og ungdom. Ungdomsarbeid har vært et av NJFFs viktigste satsingsområder

Detaljer