5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess"

Transkript

1 5 trinn for verving av frivillige Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremskritt, å arbeide sammen er suksess Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt Oslo Telefon 05003

2 Innhold Notater: REDAKTØRER: Ingrid Naustdal Torill Enersen Unni Sølberg Avdeling for Omsorg og foreningsutvikling FOTO: Forsidebilde: Olav Saltbones/Røde Kors LAYOUT OG PRODUKSJON: Bring Dialog OPPLAG: 3000 UTGITT: April trinn for verving av frivillige 5 trinn for verving av frivillige 19

3 Trinn 5: Etterarbeid - når verveperioden er over Siden målet med vervingen er å skaffe nye frivillige, er det viktig at de interesserte hører fra Røde Kors så snart som mulig, og at de kommer fort inn i miljøet i foreningen. De fire i ene er en fin huskeregel: Invitere Når dere får listene over nye frivillige, er det viktig at de raskt får en invitasjon til et møte, en samtale eller en aktivitet. Hva dere inviterer til er opp til dere, men det bør være noe som er interessant. Inkludere Når de nye frivillige møter på en aktivitet er det viktig at dere som allerede er frivillige inkluderer dem slik at de føler seg velkomne. Tenk på hvordan du ville likt å bli mottatt som ny frivillig i organisasjonen. Informere Når de nye frivillige først har møtt opp på en aktivitet er det viktig at de får informasjon om hvordan de kan bidra, og ikke minst hvordan de kan få den opplæringen de trenger. Dette innebærer også å inkludere dem på eventuelle e-postlister og sende nyhetsbrev hvis dere har det. Dersom det er lenge til neste kurs, sørg for at noen får ansvar for å ta med seg den nye ut på aktivitet. Innhold Hvorfor verve? Trinn 1: Trinn 2: Rekrutteringsgruppe Planlegg vervingen Verveplan Aktivitetsbrosjyre Trinn 3: Metoder for verving Verveuke / vervemåned / verveperiode Å stå på stand Vervekonkurranse Dør til dør Informasjonsmøter Trinn 4: Rekrutteringsarenaer Trinn 5: Tips til rekrutteringsarenaer Verving i bedrifter Internett Media og presse Etterarbeid når verveperioden er over De fire i ene Inspirere Å bli inspirert og motivert er viktig for alle frivillige, kanskje særlig for de nye. På denne måten øker sjansen for at de vil bli lenge i Røde Kors. Det er alltid inspirerende å møte engasjerte mennesker som er stolte av den aktiviteten de er med i. Å få tilbakemeldinger på det en bidrar med er også en god kilde til inspirasjon trinn for verving av frivillige 5 trinn for verving av frivillige 3

4 Hvorfor verve? Media og presse som rekrutteringsarena Hensikten med dette heftet er at lokalforeningene skal kunne finne tips om etoder, materiell og arenaer for hvordan vi kan verve frivillige. m person som kan kontaktes kan fungere like godt. Etter avtale med kommunen kan lokalforeningens nettside lenkes til kommunens nettsider. Dersom lokalforeningen har behov for hjelp til å opprette egen nettside, ta kontakt med distriktskontoret for mer informasjon. Røde Kors har ofte behov for flere frivillige når aktiviteter startes eller frivillige slutter i o rganisasjonen. Vi trenger både de som kan gjøre en frivillig innsats jevnlig, og de som kan gjøre en innsats når det oppstår mer akutte situasjoner, som for eksempel beredskapsvakter ved n asjonale naturkatastrofer. Vi vet at verving av frivillige fungerer ulikt fra by til land. Dere vet best hva som fungerer i deres lokalmiljø. Ta i bruk det som er best for deres lokalforening, men vær heller ikke redd for å prøve noe nytt. De viktigste grunnene til at folk ikke er frivillige er at de ikke har blitt spurt eller at de ikke vet hvem de skal kontakte. Dette kan vi gjøre noe med. Terskelen for å bli frivillig må gjøres så lav som mulig. En vervearena som har vist seg å ha god effekt, er oppslag i lokalpresse. Det kan være reportasjer om Ferie for alle eller en journalist som er med på nattevandring. Det kan også være intervju med en frivillig og en deltaker i besøkstjenesten som forteller hva aktiviteten gir av mening i hverdagen for begge parter. Slike reportasjer og intervjuer er med på å sette søkelyset på viktige behov i kommunen, og på at Røde Kors bidrar til å dekke behovene. Dette fører ofte til at frivillige melder sin interesse for å gjøre en innsats i Røde Kors. Tenk mangfold For å bli en mangfoldig organisasjon trenger Røde Kors frivillige og medlemmer med ulik bakgrunn. Det vil si ulik etnisitet, religion, kjønn, seksuell legning, alder, funksjonsgrad, sosial bakgrunn, livserfaring og språk. Mangfold gjør oss bedre i stand til å hjelpe flere mennesker. Dette betyr at vi må verve utenfor de miljøene vi ferdes i til daglig. Det er utarbeidet retningslinjer for mangfolds arbeidet i Røde Kors. Disse finner du på Korsveien. Alle ledere i Røde Kors er ansvarlig for at retnings linjene følges. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt 4 5 trinn for verving av frivillige 5 trinn for verving av frivillige 17

5 Trinn 1: Rekrutteringsgruppe Verving i bedrifter Mange bedrifter gir økonomisk støtte til Røde Kors, i tillegg oppfordrer noen av dem sine ansatte til å melde seg som frivillige. Dette kan bety at lokalforeningen får tilgang på kompetanse og nye frivillige. På Korsveien under Inntekt og markedsarbeid - Næringsliv kan du se hvilke bedrifter Røde Kors har opprettet samarbeidsavtale med. Disse er delt inn i hovedpartnere og prosjektpartnere. Det er prosjektpartnerne det kan være aktuelt å kontakte lokalt. Forskjellen på disse to er at prosjektpartnerne støtter et eller flere prosjekter over 2-3 år, men på et lavere nivå enn hovedpartnerne. Dere kan selvsagt også kontakte andre bedrifter i kommunen. Tips til hvordan: Ta kontakt med aktuelle bedrifter for å orientere om Røde Kors behov for frivillige og hvordan ansatte i bedriften kan bidra. Tilby å holde foredrag om Røde Kors og aktivitetene som drives lokalt. Tilby et førstehjelpskurs for de ansatte. Avtal med bedriften hvilke aktiviteter de ansatte kan bidra på. Ta godt imot de frivillige, gi opplæring og god oppfølging. Vis bedriften spesiell oppmerksomhet: for eksempel et diplom eller en plakett, eller tips lokalpressen om bedriften, hvis bedriften synes det er greit. Opprett gjerne en rekrutteringsgruppe i lokalforeningen med folk som har kunnskap om, og interesse for dette arbeidet. Gruppa kan være ansvarlig for kampanjer, materiell, opplæring, motivasjonsmøter, men er ikke automatisk ansvarlig for å gjøre alt. Engasjerte frivillige utgjør forskjellen på om en kampanje blir en suksess eller ikke. For å involvere de som skal delta i verveaktivitetene, kan det være smart å arrangere et motivasjonsmøte. Møtet kan innholde følgende punkter: viktigheten av å verve rekrutteringsverksted hvor dere lager gode argumenter for å melde seg inn i Røde Kors. Ta utgangspunkt i egen motivasjon for å være frivillig, og del med de andre. hvordan det er å stå på stand hvordan dere kan lage vervekonkurranser for å få økt oppmerksomhet til standen hvordan få sponsorer til vervepremier Internett som rekrutteringsarena Flere og flere søker informasjon gjennom internett. For de lokalforeningene som har egne nettsider, er det en unik mulighet til å verve frivillige. Nettsiden må være oppdatert, informativ og det må være enkelt for interesserte å melde seg som frivillig. Noen av de store foreningene har lagt ut et eget webregistreringsskjema hvor frivillige kan registrere seg. Et navn med telefonnummer til en 16 5 trinn for verving av frivillige 5 trinn for verving av frivillige 5

6 Trinn 2: Planlegg vervingen Trinn 4: Rekrutteringsarenaer Verveplan Før dere starter en vervekampanje er det viktig å planlegge. Dere bør ha diskutert følgende spørsmål på forhånd: Hvorfor skal foreningen verve nye frivillige? Er vi klare til å ta i mot nye? Hvilke aktiviteter trenger vi frivillige til? Trenger foreningen spesielle typer frivillige, for eksempel ungdom, pensjonister, personer med spesielle kunnskaper eller ferdigheter eller spesiell etnisk bakgrunn? Hvem skal følge opp de nye frivillige, og hvem skal lære dem opp? Når dere har funnet ut hvilke aktiviteter dere vil verve til eller om det er spesielle personer dere gjerne vil ha som frivillige, må dere skrive ned alt dere skal gjøre. Å ha en plan vil lette arbeidet for alle involverte og gjør at dere ikke glemmer noe. Planen må selvfølgelig være godt kjent og lett tilgjengelig for alle i lokalforeningen. Her finner du eksempel på en liten del av en plan: Stand på kjøpesenteret 5. desember: Aktivitet Dato Arbeidsoppgaver Hvor/antall Ansvar Brosjyrer Utarbeide brosjyre Røde Kors-huset Kari og Trond Ta kontakt med trykkeriet og avtal pris, bestill trykking 4. og Hent brosjyrene og lever 5.12 dem på standen Skaffe frivillige Ringe og avtale tid Vi trenger til stand 6 personer Torill Lære opp Forberede og gjennomføre Røde Kors- huset Unni frivillige opplæring Tips til rekrutteringsarenaer Vi har en tendens til å oppsøke de samme arenaene som vi alltid har gjort, eller vi snakker med de menneskene som vi alltid har gjort. Skal vi lykkes med å få et bredere mangfold blant frivillige, må vi oppsøke nye arenaer. Ha med informasjons brosjyrer, som forteller om Røde Kors-aktivitetene i lokalsamfunnet sammen med invitasjon til å delta. Husk å få med hvordan interesserte kan komme i kontakt med Røde Kors; navn på kontaktperson, e-post, adresse, telefonnummer og nettside. Dette er viktig fordi mange ikke vet hvordan de skal gå frem for å bli frivillige. Hva som er gode rekrutteringsarenaer avhenger av hva vi ønsker frivillige til. Her er noen tips: Rekruttering av leder eller medlemmer til styret: Oppsøk ulike bedrifter, høgskoler med leder utdanning, videregående skoler. Rekruttering av ungdom: Oppsøk ungdomsklubber, videregående skoler, festivaler, konserter, idrettsarrangementer, utdanningsinstitusjoner, utdanningsmesser, karrieredager. Rekruttering av pensjonister: Oppsøk arbeidsplasser, pensjonistforeninger, bridgeklubber, reiselivsmesser. Rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn: Oppsøk flerkulturelle organisasjoner, moskeer, klubber, fler kulturelle arrangementer og arbeidsplasser. Rekruttering til spesielle aktiviteter: Oppsøk utdanningsinstitusjoner og arbeidsplasser, NAV eller bedrifter der det finnes personer med den kompetansen dere trenger. Andre arenaer for verving: NAV, bibliotek, sosialkontor, helsestasjoner, legeog tannlegekontor, sykehus, kino, informasjonstorget i kommunen. 6 5 trinn for verving av frivillige 5 trinn for verving av frivillige 15

7 Det er en god idé om en frivillig forteller om hvorfor han/hun ble med i Røde Kors og hva ved kommende har igjen for det. Ved å bruke egne gode opplevelser vil man lettere kunne overbevise andre til å bli med. Det er ingen som har lyst til å bli med i en organisasjon hvis det ikke ser ut som man har det gøy. Aktivitetsbrosjyre Erfaringer viser at jo mer konkret en aktivitet eller oppgave er, jo enklere er det å verve frivillige. Alle som verver må regne med å få spørsmål om de aktivitetene de verver til. Det kan derfor være lurt å ha en liten brosjyre som sier noe om aktiviteten(e). En brosjyre kan inneholde: navn på aktiviteten(e), gjerne med bilde og et par setninger som forteller om aktiviteten hvor og hvor ofte aktiviteten foregår hva forventes av den frivillige hva den frivillige får igjen (kunnskaper, ferdigheter, nettverk, meningsfull fritid) navn på kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse God planlegging er halve jobben 14 5 trinn for verving av frivillige 5 trinn for verving av frivillige 7

8 Trinn 3: Metoder for verving Hvordan verver vi egentlig nye frivillige? Her er det mange muligheter, men følgende punkter er viktige å ha i bakhodet når vi verver: Vis frem Røde Kors aktivitetene da vil folk se nytten av Røde Kors sitt arbeid lokalt. Få frem hva frivillige får igjen for å gi av sin tid, kompetanse og engasjement til Røde Kors. Bruk frivillige på stand som selv er engasjert i den aktiviteten det skal verves til. Spør folk rett ut om de vil bli frivillige. Ikke mist motet om enkelte sier nei. Ha alltid verveblokken klar. Beskriv aktiviteten dere trenger frivillige til. Verveuke/ vervemåned/ verveperiode Det kan være flere tidsrom i løpet av året som kan være aktuelle for en rekrutterings kampanje, for eksempel i forbindelse med 8.mai, Røde Kors uka, eller når høyskole/universitet starter nytt semester. Det kan være lurt å planlegge aktiviteter over en periode. Ofte kan det ta litt tid før folk bestemmer seg for om de vil bli frivillige. Det kan derfor være lurt at de møter Røde Kors flere ganger i løpet av verveperioden. I verveperioden bør det legges opp til en rekke aktiviteter som for eksempel å stå på stand, holde informasjonsmøte, gå fra dør til dør, legge informasjon om Røde Kors i postkassene i kommunen. Ambisjonsnivået bør likevel ikke legges høyere enn at dere får gjennomført det dere planlegger. I konkurransene er det lurt å ta bilder, og kanskje filme det dere gjør. Det er gøy å ha til senere. Premier bør deles ut til så mange som mulig på den måten opplever mange å bli sett og verdsatt. Premiene kan variere fra små oppmuntringer til større premier, alt fra en blomst til reise til Solferino. Kontakt gjerne lokalt næringsliv for sponsing av premier. Dør til dør I 2007 ble det igangsatt en nasjonal vervekonkurranse for å få flere medlemmer. Lokalforeningen i Svelgen mobiliserte og gjorde det på gamlemåten. De gikk fra dør til dør og spurte om folk ville bli medlemmer. Resultatet ble en økning av medlemsmassen på 186 %. Denne metoden kan like gjerne benyttes til verving av frivillige. Informasjonsmøter Informasjonsmøter gir også en mulighet til å verve nye frivillige. Gjør arrangementet kjent i lokalmiljøet. Bruk gjerne plakatmalen og brosjyremalen som kan lastes ned fra Korsveien under Frivillighet. Lokalavisa er kanskje villig til å ta inn en annonse gratis. Butikker og skoler har ofte oppslags tavler dere kan bruke. Pass samtidig på at vegger eller andre steder ikke ødelegges eller forsøples av profileringsmateriell med Røde Kors-logo. Legg ut invitasjon på nettsider i ditt område og på aktuelle sosiale medier. På møtet kan det informeres om Røde Kors generelt og om aktiviteter lokalt spesielt. Det er viktig å få fram hvilke aktiviteter dere trenger frivillige til. I tillegg bør det komme fram hva frivillige kan forvente av for eksempel opplæring og oppfølging, og hvilke rettigheter og plikter en frivillig har (ref. Frivillighetspolitikken). 8 5 trinn for verving av frivillige 5 trinn for verving av frivillige 13

9 Sminking av markører til øvelse: Dette kan være gøy for publikum og fin informasjon om hvordan Røde Kors forbereder seg til hva man kan møte når ulykker og katastrofer inntreffer. Konkurranse - Er du min type? verving av blodgivere: Egner seg på mindre steder hvor de fleste kjenner hverandre og hvor det er tappested/blodbank. Utfordring til publikum kan være: Hvor mange blodgivere klarer du å verve på 30 minutter her på senteret?. Oppfordre samtidig potensielle blodgivere til å bli frivillige. Ha en liten premie til alle som deltar. Vervekonkurranse Det viktigste med å igangsette en vervekonkurranse er ikke selve konkurransen, men mulig hetene til at vi blir flere frivillige. Dere kan enten ha en konkurranse internt i lokalforeningen, dere kan utfordre naboforeningen eller distriktet kan utfordre alle sine lokalforeninger. Nedenfor følger forslag til vervekonkurranser: Hvem er mest kreativ i forhold til å beholde de frivillige? Hvem verver flest frivillige totalt? Hvem verver flest pensjonister? Hvem verver flest ungdommer? Hvem har den beste rekrutteringsplanen? Hvem er best på å synliggjøre aktivitetene sine? Utnevn ukas, månedens eller årets frivillige. Hvem har månedens beste reportasje om en frivillig? Hvem har månedens beste reportasje om en frivillig aktivitet? Her er forslag til hva en verveperiode kan inneholde: ha en eller flere informasjonsstands på sentrale steder for å skape oppmerksomhet informasjonsmøter åpent hus på Røde Kors-huset humanitært forum med innspill fra fagfolk/politikere/røde Kors som kan snakke om utfordringene i lokalsamfunnet og hvordan frivilligheten kan være med å bidra til løsninger humanitært forum med en deltaker i en aktivitet som forteller om hvordan den frivillige har bidratt i hans/hennes liv Hvis alle bare verver en venn hver, blir vi dobbelt så mange 12 5 trinn for verving av frivillige 5 trinn for verving av frivillige 9

10 Stå på stand Når dere står på stand, konkurrerer dere om oppmerksomheten til publikum. Det er derfor viktig å ha en stand som ser fin og proff ut, og ikke minst ha noen virkemidler som vekker folks nysgjerrighet. Det viktigste er at de som står på standen er blide og imøtekommende. Her er tips til hvordan lykkes: Arranger et møte for å avklare hva dere ønsker å oppnå, og sikre at alle har nok kunnskap og informasjon til å føle seg komfortabel med å stå på stand. Sørg alltid for å ha nødvendige tillatelser (politi/grunneier). Tips lokalavisen om hva dere skal gjøre og inviter dem til standen. Lag en enkel bemanningsplan over hvem som står på stand og når. Sett opp stand der folk samles, for eksempel på torg, skoler, bussterminal, kjøpesenter, messer, konserter, festivaler. Kle dere i Røde Kors t-skjorter eller gensere. Bekledning kan bestilles på Bruk et stort bord til brosjyrer, verveblokker og lignende. Stå et sted hvor det er mulig å henge opp plakater, bruk også gjerne roll-ups. Fakler er fint og tiltrekker folks oppmerksomhet. Ha gjerne lokkemat som kaffe eller drops på standen. Stå foran standbordet slik at det ikke blir en barriere mellom deg og personen du skal verve. Vis engasjement uten å bli for pågående. Se folk i øynene og vær blid. Fortell hvorfor Røde Kors trenger frivillige. Fortell folk hva de får igjen ved å gjøre en innsats for Røde Kors. Ha aktiviteter som publikum kan være med på, se under. Del ut brosjyrer eller andre effekter med et tydelig budskap, sammen med innmeldingsskjema. Rydd opp etter dere! Hvis dere deler ut brosjyrer eller annet som folk kaster fra seg, sørg for å rydde, også underveis, slik at det alltid ser hyggelig ut rundt dere. Aktiviteter på stand: Aktiviteter på standen trekker folk, spesielt dersom man har noen enkle premier å friste med. Quiz: Lag en quiz med spørsmål fra regler i krig, om humanitære utfordringer i Norge, om frivillighet. Det er bare fantasien som setter grenser. Quiz kan gjøres enkeltvis eller ved at deltakere konkurrerer mot hverandre som lag. Ha småpremier til alle som deltar for eksempel penner, stressball-hjerter med Røde Kors logo, pins, klistremerker. Demonstrasjon av hjerte-lunge-redning: Til hjerte-lunge-redning trenger dere: Anne-dukke, munn-til-munn-duk og brosjyre som beskriver hvordan hjerte-lunge-redning utføres. Ha en liten premie til alle som deltar. Demonstrasjon av førstehjelp: Til førstehjelp har dere mange muligheter. Aktiviteter som spjelking av brudd, behandling av kuttskader, behandling av brannskader, demonstrasjon av sideleie, hvordan lage en båre med enkle hjelpemidler, er bare noen forslag. Ha førstehjelpsbrosjyrer til utdeling 10 5 trinn for verving av frivillige 5 trinn for verving av frivillige 11

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Til alle ledere på MBUs leirer

Til alle ledere på MBUs leirer Til alle ledere på MBUs leirer Takk for at du har sagt ja til å være leder på leir! MBUs visjon er å skape fellesskap hvor barn og unge blir kjent med Jesus og vokser i tro. I dette arbeidet er leirvirksomheten

Detaljer

Slik selger vi annonser.

Slik selger vi annonser. Slik selger vi annonser. Medlemshåndboken kan bli en ny gullgruve for klubben. Voksne Y s Men har et stort kontaktnett av folk i firma som er glad for å kunne bidra. Forsikring, banker og andre bruker

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring

Hjelpekorps? Spesialutgave! Norges Røde Kors Hjelpekorps. Tema: Frivillighet i endring Mai 2001 Hjelpekorps? Norges Røde Kors Hjelpekorps Tema: Frivillighet i endring Spesialutgave! Hvilken kurs skal hjelpekorpsene velge? Foto: Stig M. Weston 2 Norges Røde Kors er nå midt oppi et stort dugnadsarbeid

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med]

Nyhetsbrev - grupper. Nyheter. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Nyhetsbrev - grupper - nyhetsbrev fra Norges speiderforbund utgave #3.11. I denne utgaven av nyhetsbrevet kan du lese om følgende: NYHETER [følg med] Mulighet: Lær mer om mangfold i speideren i Helsinki

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting?

Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Sak 11/11: Hvordan øke rekrutteringen til ungdomsting? Vedtak: UKM 2011 ber Ufung utarbeide strategier til bruk med hensikt å få flere delegater på UT i bispedømmene. Dette må skje i forlengelsen av dokumentet

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle.

RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli frivillig BLI FRIVILLIG RØFF, tøff, omsorgsfull eller engasjert? I Telemark Røde Kors har vi spennende og givende aktiviteter for alle. Bli med i hjelpekorset og bidra til å redde liv. Sjekk ut RØFF

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Arrangør. hefte. Heftet tilhører:

Arrangør. hefte. Heftet tilhører: Arrangør hefte Heftet tilhører: INNHOLD INNLEDNING 3 OVERSIKT 4 SJEKKLISTE 5 ORGANISERING 6 MARKEDSFØRING 7 TEKNIKK OG LOKALE 8 EVALUERE 10 TILLEGG: TIPS TIL EGNE PROSJEKT 11 2 INNLEDNING Dette heftet

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Alt du trenger å vite om Regnmakernes. Vennergidag!

Alt du trenger å vite om Regnmakernes. Vennergidag! Alt du trenger å vite om Regnmakernes 31. mai Vennergidag! Det nærmer seg årets Vennergidag, og vi håper at dere gleder dere! For å få best mulig læringsutbytte av dagen lønner det seg å jobbe med energistoff

Detaljer

Seniornett Norge - Fremtid

Seniornett Norge - Fremtid Seniornett Norge - Fremtid Hvordan kan vi markedsføre Seniornett og vår virksomhet? Hva betyr merkevarebygging for Seniornett, og hvordan kan vi drive med det? Hva er ønsket strategi? Jeg stilt noen spørsmål

Detaljer

INNSAMLING «En stemme til de stemmeløse»

INNSAMLING «En stemme til de stemmeløse» INNSAMLING «En stemme til de stemmeløse» 1. Brukermanual eksterne innsamlere Forberedelse Gjennomføring Etterarbeid 2. Tips til innsamlingen Hele flytstrømmen fra innlesing til publisering finner du i

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 2 Dreiebok Generelle bystudier Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 INFRASTRUKTUR I NORGE 2040 Hvordan bor, arbeider og reiser

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter www.earthhour.no Vil din bedrift bli en del av verdens største klimakampanje? Lørdag 27. mars 2010 fra klokken 20.30-21.30 slukker folk over

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole:

PÅ VEI TIL LÆREPLASS. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass. Utdanningsprogram: Skole: Opplæring i bedrift Søknad og formidling Hva skjer når? Søknad og CV Valg av lærefag Intervju Mine visittkort Logg for søknader Hvor finner du læreplassene Lærling eller lærekandidat Kontakter og adresser

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 VIDEREGÅENDE HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside

FORRETNINGSPLAN Hva skal forretningsplanen inneholde? Forside FORRETNINGSPLAN I forretningsplanen skal dere bla. gi en beskrivelse av forretningsideen, mål for bedriften, hvilke markeder dere ønsker å få innpass på og hvem som er kundene/målgruppen deres. For å få

Detaljer

Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015

Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015 Kontaktlærers forberedelsesmateriell til bruk overfor elever som skal på Karrieredag 2015 Dette er et hjelpemiddel for rådgivere og kontaktlærere på 10. trinn, som kan bidra til å sikre elevene godt utbytte

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Hos oss er forskjeller det normale. Mangfold og integrering i Posten-konsernet

Hos oss er forskjeller det normale. Mangfold og integrering i Posten-konsernet Hos oss er forskjeller det normale Mangfold og integrering i Posten-konsernet Vi er stolte av vårt etniske mangfold Personalintensiv virksomhet som gir alle like muligheter for arbeid og karriere Årets

Detaljer

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din

Undervisningsopplegg 3 Sykkelruter i byen din 1 Sykkelruter i byen din Innledning 2 Øvelser 6 Del 1: Inntak Øvelse 1: Fordeler med sykling 6 Øvelse 2: Erfaringer med sykling 7 Øvelse 3: Sykkeldeler 8 Øvelse 4: Forberedelse til sykling 9 Del 2: Teori

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke»

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» Evaluering Våler folkebibliotek Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» 1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet

Detaljer

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT.

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT. NYORG - HØRINGSSVAR. Mitt svar og kommentarer til høringen om sammenslåingen IOGT og DNT, bygger på det jeg har erfart etter 6 år i vervingsarbeid for IOGT. Samt de signaler og krav som jeg registrerer

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015)

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) 3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) Nå er min første måned tilbakelagt i Pensjonistforbundet Finnmark. Og jeg synes jo det har gått greit, selv om jeg ikke har hatt tid til alt jeg ville/burde, som f.eks.

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011

Nettvett Danvik skole. 4. Trinn 2011 Nettvett Danvik skole 4. Trinn 2011 Målet med å vise nettvett Mindre erting og mobbing Trygghet for voksne og barn Alle tar ansvar og sier i fra Personvern kildekritikk Digital mobbing Er e så nøye, a?

Detaljer

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6

Hensikt... 3. Mål... 3. Logo og profil... 4. Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 RETNINGSLINJER 2 INNHOLD SIDE Hensikt... 3 Mål... 3 Logo og profil... 4 Organisering... 5 Innmelding... 5 Organisasjonen... 6 Ledelse... 6 Veiledere... 6 Ledergruppe... 7 Årsplan... 7 Lederutdanning...

Detaljer

Velkommen tillitsvalgte

Velkommen tillitsvalgte Velkommen tillitsvalgte Lokallagsmøte 09.02.11 Vi får Norge til å gro! Takk for at du sa ja! Hva tror du selv du skal jobbe med? Hva ønsker du å jobbe med? Bygdedagen, Åpen gård Skolekontakt, Barnehagebesøk

Detaljer

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010

Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Referat NBF Organisasjonsdager rekrutteringsdelen Rica Hotel Gardermoen 17. - 18. april 2010 Grunnet islandsk vulkan og innstilte fly, ble det færre deltakere på Organisasjonsdagene enn det som var forventet.

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer

Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer Verv og arbeidsoppgaver for medlemmer Matematisk fagutvalg Struktur (1) Styret i) Leder ii) Nestleder iii) Økonomiansvarlig (2) Abelske verv i) Lesesalsansvarlig ii) Bokskapsansvarlig iii) Emneevalueringsansvarlig

Detaljer

Informasjonsmøte for utstillere. 21. mai 2015

Informasjonsmøte for utstillere. 21. mai 2015 Informasjonsmøte for utstillere 21. mai 2015 Agenda Velkommen Praktisk informasjon Årets tema er «MAT» Informasjon fra Forskningsdagene ved Ester Mæland Slik skapes det kontakt med publikum ved Erling

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG

PORTRETTET N R. 1 2 0 0 6. fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? Reklamens NYTT BLAD I SALG PORTRETTET WWW.AMERICANSEXPRESS.NO [ p r e s s ] N R. 1 2 0 0 6 5 fakta som sjokkerer deg! S T O R T E S T : Er DU deiligst? NYTT BLAD I SALG Reklamens virkemidler PORTRETTET STOR TEST! 1. Hvis du vil

Detaljer

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE

SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen Hansen 233/C60 RAPPORT ETTER ENDT PROSJEKTPERIODE - MAHA BIBLIOTEKENE - Vest-Agder fylkeskommune v/ Gunn Brenden Larsen Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S I /Oz(w3 C(i) 16-fi).&)( DYKKAR REF: 12/01313-12 : 233, C60 VÅR REF: 2012/578-5 SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: Tove Utengen

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal?

Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Registrere ditt lag/forening og aktiviteter på Eidsvoll kommunes Innbyggerportal? Gå inn på: https://www.eidsvoll.kommune.no Opplysningene om lag og foreninger ble ikke flyttet over fra gammel til ny portal.

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene

Bodø kommune Den kulturelle skolesekken. Kulturkontakten. Informasjon til kulturkontaktene og skolene Bodø kommune Den kulturelle skolesekken Kulturkontakten Informasjon til kulturkontaktene og skolene DKS i Bodø kommune Bodø kommune skal gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS) formidle profesjonell kunst

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt

Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt www.seedesign.no Hva er chatting? Et informasjonshefte for deg som husker Pompel og Pilt Utgiver: Redd Barnas rettighetssenter Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Tlf: 22 99 09 00 www.reddbarna.no

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK Title Text Ingvild Eknes 92 modell Født inn i svømmeverden Badevakt Drammensbadet 2011 d.d Drammen svømmeklubb 20112014 Asker svømmeklubb fra 2014 Økonomi & Ledelse

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder

web grafisk design reklame brosjyre bok rilling kreativ Svanemerket trykk folder web bok rilling folder engasjement idé erfaring grafisk design reklame brosjyre kreativ Svanemerket trykk Ingen armé kan motstå styrken av en idé som kommer når tiden er moden for den. (Victor Hugo) EKH

Detaljer

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn Fortsatt rom for lesing hjemme Leseutviklingen fortsetter De første skoleårene lærte barnet ditt å lese. Men leseferdighet utvikles ikke en gang for alle.

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN APRIL JUNI 2010 INNLEDNING: Mye har skjedd i forrige periode, vi har fått ny styrer Annelin, og en ny jente som heter Synne på avdelingen. Velkommen til dere begge. Det har vært

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Ideer til sex- og samlivsundervisning

Ideer til sex- og samlivsundervisning Ideer til sex- og samlivsundervisning Enten du er nyutdannet eller har mange års erfaring som lærer, kan du hente kunnskaper og inspirasjon fra denne idébanken. Du står fritt til å benytte og kopiere ideene.

Detaljer

Velkommen til dialogkonferanse!

Velkommen til dialogkonferanse! Velkommen til dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Se hverandre gjør en forskjell 1045 Pause 1100 Jobb for en bedre psykisk helse hva fungerer og hvorfor 1130 De gjorde

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden

sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden sjekkliste til deg som vil ut i verden! Ut i verden Lurt å tenke over Har du lyst ut i verden? Lyst til å oppleve noe nytt? Lyst til å bli kjent med en annen kultur? Kanskje også praktisere eller lære

Detaljer

RELASJONER. Å bli kjent i gruppa. Vennskap, fleksibilitet og kreativitet, gjensidighet og balanse, å sette egne grenser og å være med på andres ideer

RELASJONER. Å bli kjent i gruppa. Vennskap, fleksibilitet og kreativitet, gjensidighet og balanse, å sette egne grenser og å være med på andres ideer FAGHEFTE DEL 2 RELASJONER Å bli kjent i gruppa Vennskap, fleksibilitet og kreativitet, gjensidighet og balanse, å sette egne grenser og å være med på andres ideer Følelser (egne og andres) Kjærester og

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no

BØSK klubbens verdier og retningslinjer. www.bosk.no BØSK klubbens verdier og retningslinjer www.bosk.no HEFTETS FORMÅL Verdier og retningslinjer Bjugn/Ørland Skøyteklubb ble stiftet i oktober 1981. Klubben driver med bredde- og mosjonsaktivitet på is for

Detaljer

Velkommen til Dialogkonferanse!

Velkommen til Dialogkonferanse! Velkommen til Dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Vær med! 1050 Pause 1105 Tiltak for en god hverdag hva fungerer og hvorfor 1130 Hverdagen teller jeg har en psykisk

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2

Jobbsøking. Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 Jobbsøking Tema i Grønn gruppe - januar 2007 JOBBSØKING... 2 1. Stillingsannonser... 2 Hvorfor lese stillingsannonsen grundig?... 2 Hva må jeg se etter i annonsen?... 2 2. Slik finner du de ledige jobbene...

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

Medialab: Vær journalist for en dag!

Medialab: Vær journalist for en dag! Medialab: Vær journalist for en dag! Lærerveiledning Passer for: 9. 10. trinn, Vg1. 3. Varighet: Inntil 120 minutter Medialab: Vær journalist for en dag! er et skoleprogram der elevene får et innblikk

Detaljer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Hvordan jobber vi? Siktemål Barn og unge er en viktig målgruppe for OXLO. Siden startsskuddet for OXLO-arbeidet i 2001 har det vært gjennomført

Detaljer