OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Utvalg: Driftskomiteen i Levanger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Utvalg: Driftskomiteen i Levanger"

Transkript

1 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Frol barnehage Dato: Tid: 13:00 (Bruk skolens parkering! Barnehagestyrer vil hente DK-medlemmene ved parkeringsplassen) Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig, på tlf , eller e- post: Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 11/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll PS 12/13 Navnekonkurranse - Navn på resultatenheter og skoler som har fått nytt innhold og/eller ny geografisk plassering PS 13/13 Kretsgrenser fra skoleåret PS 14/13 Evaluering av forsøksperiode med samlokalisering av Helsestasjonen på Åsen og Skogn PS 15/13 Fysisk aktivitet i skolene i Levanger kommune - temaplan PS 16/13 Godkjenning av smittevernplan PS 17/13 Innmelding av nye anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg vår 2013 Temadag - Barnehagepolitisk verksted. Program: Kl Omvisning Frol barnehage Kl Driftskomitemøte - behandling av ordinære saker Kl Innledning med fakta og beskrivelser. Bilde av en barnehagehverdag. Kl Individuelt arbeid Kl Kafèdialog; gruppeoppgaver/refleksjoner. Vedlagt; St.meld.24. Levanger, 10. april 2013 Per Anker Johansen Leder OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

2 Innhold PS 11/13 VALG TIL GODKJENNING/UNDERSKRIVING AV PROTOKOLL... 2 NAVNEKONKURRANSE - NAVN PÅ RESULTATENHETER OG SKOLER SOM HAR FÅTT NYTT INNHOLD OG/ELLER NY GEOGRAFISK PLASSERING... 3 KRETSGRENSER FRA SKOLEÅRET EVALUERING AV FORSØKSPERIODE MED SAMLOKALISERING AV HELSESTASJONEN PÅ ÅSEN OG SKOGN FYSISK AKTIVITET I SKOLENE I LEVANGER KOMMUNE - TEMAPLAN GODKJENNING AV SMITTEVERNPLAN INNMELDING AV NYE ANLEGG TIL IDRETTSPOLITISK HANDLINGSPROGRAM ANLEGG VÅR PS 11/13 Valg til godkjenning/underskriving av protokoll Side 2 av 23

3 Levanger kommune Sakspapir Navnekonkurranse - Navn på resultatenheter og skoler som har fått nytt innhold og/eller ny geografisk plassering Saksbehandler: E-post: Tlf.: Sveinung Havik Arkivref: 2013/758 - /A20 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /13 Driftskomiteen i Levanger /13 Rådmannens forslag til vedtak: Resultatenheter og skoler som har fått nytt innhold og/eller ny geografisk plassering gis følgende navn: 1) Nesset Oppvekstsenter 2) Levanger ungdomsskole 3) Frol Oppvekstsenter 4) Levanger voksenopplæring Hjemmel/bakgrunn for saken: Navnekonkurranse - Navn på resultatenheter og skoler som har fått nytt innhold og/eller ny geografisk plassering Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Innkomne forslag Saksopplysninger: Med bakgrunn i Skolenavnsaken jfr. DK 3/13 ble det vedtatt å gjennomføre en offentlig navnekonkurranse for å finne navn på resultatenheter og skoler som har fått ny geografisk plassering og/eller innhold. Det gjelder følgende enheter/skoler: 1) Nesheim oppvekstsenter. Nesheim skole som skal flyttes til lokalene på Nesset u.skole. 2) Ny ungdomsskole på Røstad 3) Nytt oppvekstsenter/barneskole på Frol 4) Sjefsgården voksenopplæring som er lokalisert på Staup Side 3 av 23

4 Juryen har bestått av: Sveinung Havik, leder. Jens Syver Løvli, hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet, Rune Falch Moen, Levanger Ungdomsråd og Tone Nergård, leder i kommunalt foreldreutvalg. Juryen har hatt to møter. Innen fristen hadde 16 personer (noen på vegne av flere) sendt inn 11 ulike navneforslag. Vurdering: Juryen tolker sitt mandat og navnekonkurransen invitasjon som en svært åpen prosess. De fleste navneforslagene faller godt innenfor den tradisjonelle geografiske navneformen som har vært gjeldende i kommunen. I den grad det er sammenfall mellom forslagsstillerne og juryen legges det stor vekt på de gode argumentene. Det geografiske navnet som favner området for skolen blir prioritert, og dette mener juryen gir ønskelig lesbarhet både for kommunens innbyggere og folk i fylket ellers. Den førende praksis gjør at juryen enstemmig anbefaler disse skolenavnene: 1) Nesset Oppvekstsenter (inkluderer Staup barnehage) 2) Levanger ungdomsskole 3) Frol Oppvekstsenter videreføres 4) Levanger voksenopplæring Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig VEDTAK: 1. Det gjennomføres en offentlig navnekonkurranse for å finne navn på resultatenheter og skoler som har fått ny geografisk plassering og/eller innhold. 2. Frist for innkomne forslag settes til 15. mars Følgende oppnevnes til jury som skal vurdere de innkomne forslagene og foreslå nye navn: Sveinung Havik, leder Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Levanger Leder i Levanger ungdomsråd Leder i kommunalt foreldreutvalg i Levanger 4. Driftskomiteen fatter endelig vedtak i saken. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det gjennomføres en offentlig navnekonkurranse for å finne navn på resultatenheter og skoler som har fått ny geografisk plassering og/eller innhold. Side 4 av 23

5 2. Frist for innkomne forslag settes til 15. mars Side 5 av 23 Levanger kommune Driftskomiteen Sakliste 3. Følgende oppnevnes til jury som skal vurdere de innkomne forslagene og foreslå nye navn: Sveinung Havik, leder Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Levanger Leder i Levanger ungdomsråd Leder i kommunalt foreldreutvalg i Levanger 4. Driftskomiteen fatter endelig vedtak i saken. Hjemmel/bakgrunn for saken: Kommunestyresak 78/12: OU 2012 sluttrapport og forslag til tiltak Flytting av Sjefsgården voksenopplæring fra Sjefsgården til Staup. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 78/12 å flytte Nesheim barneskole til lokalitetene til Nesset ungdomsskole. Videre ble det vedtatt å bygge ny ungdomsskole på Røstad og å flytte elevene ved ungdomstrinnene ved Frol og Nesset dit. Elevene ved barneskolene på Mule og Okkenhaug ble vedtatt flyttet til Frol. Dette vedtaket gjør det nødvendig å vurdere nye navn for de tre resultatenhetene som nå flyttes geografisk og/eller får nytt innhold. Nesheim barneskole og Staup Natur- & Aktivitetsbarnehage er organisert sammen i Nesheim oppvekstsenter. Barnehagen, som er lokalisert på Staup, er ikke planlagt flyttet. Det nye oppvekstsenteret på Frol vil etter sammenslåingen bestå av barnehage, mottaksskole og TOA (spesialpedagogisk avdeling for funksjonshemmede) samt tidligere Frol, Mule og Okkenhaug barneskoler. Sjefsgården voksenopplæring, som er en skole organisert inn under Innvandrertjenesten, ble i februar i 2010 flyttet fra Sjefsgården til Staup. Det er naturlig å vurdere nytt navn for denne skolen når det først gjennomføres en navnekonkurranse for de andre skolene som får endret geografi og/eller innhold. Navn på kommunens skoler har tradisjonelt hatt en geografisk forankring. Navn er viktig for å skape identitet. Det synes derfor riktig å gjennomføre en navnekonkurranse hvor ansatte og innbyggerne får anledning til å komme med forslag til framtidige navn for disse skolene. Rådmannens foreslår at det nedsettes en jury til å vurdere innkomne forslag, og foreslår følgende medlemmer av denne: Sveinung Havik, leder Hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet i Levanger

6 Leder i Levanger ungdomsråd Leder i kommunale foreldreutvalg i Levanger Juryens forslag fremmes som sak for driftskomiteen. Driftskomiteen fatter endelig vedtak om navn på resultatenhetene/skolene. Frist for innkomne forslag settes til 15. mars Vurdering: Rådmannen tilrår at det gjennomføres en offentlig navnekonkurranse for å finne navn på resultatenheter og skoler som har fått ny geografisk plassering og/eller innhold. Innkomne forslag vurderes av en jury. Dersom driftskomiteen velger å sette inn politikere i juryen, tilrås det at Sveinung Havik blir medlem og sekretær for juryen. Driftskomiteen fatter endelig vedtak i denne saken i sitt møte i april Side 6 av 23

7 Levanger kommune Sakspapir Kretsgrenser fra skoleåret Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trude Marian Nøst Arkivref: 2013/776 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /13 Driftskomiteen i Levanger /13 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det etableres ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole fra skoleåret 2013/14, i tråd med vedlagte kart. 2. Det etableres ny kretsgrense mellom Nesheim skole, Halsan skole og Skogn barne- og ungdomsskole fra skoleåret 2014/15. Den nye kretsgrensen gjelder for de som starter på første trinn skoleåret 2014/15 og senere år. Øvrige elever fullfører skoleløpet på den skolen hvor de i dag er innskrevet. 3. Nesset ungdomsskole og Frol ungdomsskole slås sammen til ett inntaksområde for de som starter i 8. trinn i 2013/14 og 2014/15. Hjemmel/bakgrunn for saken: Kommunestyresak 78/12 sluttrapport og forslag til tiltak. Opplæringslovens 8-1. Udir Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser. Vedlegg: 1 Kart med ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole 2 Kart med ny kretsgrense mellom Skogn, Halsan og Nesheim Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Uttalelse fra klubben ved Utdanningsforbundet ved Nesheim skole, datert Uttalelse fra Nilay Bordevik, datert Uttalelse fra SU ved Ekne skole, datert Uttalelse fra Svend Arne og Ingrid Skjulsvik, datert Uttalelse fra Mariann Solberg, datert Uttalelse fra Per Morten Skjæran og Wenche S Rostad, datert Uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, datert Uttalelse fra FAU ved Nesheim skole, datert Uttalelse fra Lillian og Vidar Sandstad, datert Saksopplysninger: Driftskomiteen la saken Kretsgrenser fra skoleåret ut på høring med høringsfrist Det har kommet inn 9 uttalelser i saken. Side 7 av 23

8 Generell uttalelse Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune påpeker at endring av kretsgrenser vil medføre omorganisering av eksisterende skoleskyssopplegg og kan få økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen. Det påpekes videre at det vil bli etablert et rasjonelt og økonomisk forsvarlig skysstilbud som oppfyller elevenes rettigheter til skoleskyss. Fylkeskommunen ber derfor om å få opplysninger om endringer av kretsgrenser på et tidlig tidspunkt. Fylkeskommunen påpeker at endringen kan føre til endringer av på- /avstigningsplasser og at disse må være trygge. Ny kretsgrense mellom Skogn barne- og ungdomsskole og Ekne skole: Det er avgitt en høringsuttalelse: SU ved Ekne skole bifaller forslag til ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole. Ny kretsgrense mellom Halsan skole, Nesheim skole og Skogn barne- og ungdomsskole: Det er avgitt 7 høringsuttalelser: Mariann Solberg, Svend Arne Skjulsvik, Nilay Nyborg, Per Morten Skjæran og Wenche S. Rostad, Lillian og Vidar Sandstad mener at elever som allerede går på Nesheim skole må få fortsette der. Klubben i Utdanningsforbundet ved Nesheim skole tar ikke stilling til nye kretsgrenser eller tidspunkt for iverksetting av disse, men ber om at elever som i dag går ved Nesheim skole får fortsette der. FAU ved Nesheim skole foreslår at kretsgrensene endres når ny skole er ferdig utbygd og gang og sykkelvei gjennom Bjørklia, Momarka og til Halsan er sikret. Elever som går på Nesheim må få sluttføre der. Det må tas hensyn til søsken i senere vurdering av nærskole. Kretsgrense mellom Skogn barne- og ungdomsskole og Nesheim skole bør være E6. Felles opptaksområde for elever som starter ved Frol og Nesset ungdomsskoler fra høsten 2013 og senere år: Det har ikke kommet inn høringsuttalelser om denne endringen. Vurdering: Kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole: Ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole anbefales med iverksettelse fra skoleåret 2013/14 for elever som starter på 1. trinn dette skoleåret og påfølgende år, i tråd med forslaget som ble lagt ut på høring. For elever som i inneværende skoleår går på Tuv skole, gjelder vedtak i kommunestyresak 72/12. Kretsgrense mellom Nesheim skole, Skogn barne- og ungdomsskole og Halsan skole: Ny kretsgrense mellom Halsan skole, Nesheim skole og Skogn barne- og ungdomsskole iverksettes fra høsten 2014/15 for elever som starter på 1. trinn dette året og påfølgende år. Elever på øvrige trinn fortsetter på den skolen de i dag er innskrevet. Grensen mellom Skogn barne- og ungdomsskole og Nesheim skole, vil i hovedsak følge E6, jfr. vedlagte kart. Grensen mellom Nesheim og Halsan skoler blir endret slik at elever på Nossum i framtida skal sokne til Halsan. I dag er det omtrent lik avstand fra Nossum til Side 8 av 23

9 Side 9 av 23 Levanger kommune Driftskomiteen Sakliste henholdsvis Halsan og Nesheim. Halsan blir klart nærskolen for disse elevene når Nesheim skole flyttes til lokalene til Nesset ungdomsskole. Elevtallet ved Halsan skole er redusert de senere åra mens elevtallet ved Nesheim skole har økt. Endringen i kretsgrense vil redusere risikoen for klassesprekk på Nesheim skole. En klassesprekk koster mellom og kr. Elever på første trinn vil ha rett på skoleskyss det første skoleåret, da grensen for første trinn er 2 km. Fra andre trinn er grensen for rett på skoleskyss 4 km. Ny gang- og sykkelsti mellom Nossum og Momarka vil være ferdig høsten 2015 og vil dermed være klar til andreklassingene fra Nossum skal gå til Halsan skole. Felles inntaksområde for elever som starter ved Frol og Nesset ungdomsskoler høsten 2014 og senere: Gjennomføres i tråd med forslaget som ble lagt ut på høring. Saksprotokoll i Driftskomiteen i Levanger Forslag i møte: Ingen. Avstemning: Enstemmig VEDTAK: Følgende forslag til endring i kretsgrenser legges ut på høring med høringsfrist 5. april 2013: 1. Ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole fra skoleåret 2013/14, i tråd med vedlagte kart. 2. Elever som i dag sokner til Nesheim, som bor i Nossumområdet og i Gilstadlia, får Halsan som nærskole. For elever i området Gilstadlia er også Skogn bu mulig å vurdere som nærskole. Det er to alternative iverksettingstidspunkt: Skoleåret 2013/14 eller skoleåret 2014/ Nesset ungdomsskole og Frol ungdomsskole slås sammen til ett inntaksområde for de som starter i 8. trinn i 2013/14 og 2014/15. Rådmannens forslag til vedtak: Følgende forslag til endring i kretsgrenser legges ut på høring med høringsfrist 5. april 2013: 1. Ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole fra skoleåret 2013/14, i tråd med vedlagte kart. 2. Elever som i dag sokner til Nesheim, som bor i Nossumområdet og i Gilstadlia, får Halsan som nærskole. For elever i området Gilstadlia er også Skogn bu mulig å vurdere som nærskole. Det er to alternative iverksettingstidspunkt: Skoleåret 2013/14 eller skoleåret 2014/ Nesset ungdomsskole og Frol ungdomsskole slås sammen til ett inntaksområde for de som starter i 8. trinn i 2013/14 og 2014/15. Hjemmel/bakgrunn for saken: Kommunestyresak 78/12 sluttrapport og forslag til tiltak. Opplæringslovens 8-1. Udir Behandlingen av saker om skolenedleggelser og kretsgrenser.

10 Vedlegg: Kart over kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole. Kart over kretsgrense mellom Halsan skole, Nesheim skole og Skogn bu. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Innledning Opplæringslovens 8-1 første ledd lyder: 8-1. Skolen Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til. Levanger kommune har ikke forskrifter for alle skolekretsene i Levanger kommune. I praksis har man de senere årene praktisert lovens ordlyd direkte og gjort en konkret vurdering i de tilfeller det har oppstått spørsmål om hvilken skole som ligger nærmest. I de tilfeller hvor kommuner har forskrifter om skolekretsgrenser skal disse også ivareta nærskoleprinsippet. Kretsgrenser/avklaring av hva som er nærskole, vil i stor grad berøre foreldre og nærmiljø. Følgende bør derfor få anledning til å uttale seg i slike saker: Skolens samarbeidsutvalg/foreldreråd, fagforeninger for de ansatte og elevråd. Kommunestyrets vedtak om endring i skolestruktur i sak 78/12 gjør det nødvendig å klargjøre hva som er den praktiske forståelsen av nærskoleprinsippet med ny struktur. Kommunestyret vedtok følgende i sak 78/12 som vurderes å få konsekvenser for kretsgrensene: 1. Det bygges ny ungdomsskole på Røstad. Elevene ved ungdomstrinnene ved Frol og Nesset flyttes dit. 2. Nesheim barneskole flyttes til Nesset ungdomsskole. 3. Tuv barneskole legges ned og elevene overføres til Skogn fra høsten Elever som har kortere veg til Ekne overføres dit dersom de ikke ønsker å bli med resten av gruppen til Skogn. Videre var det i gruppa OU-2012 Barnehage og skole, som foreslo endringer i barnehage og skolestrukturen, forslag om følgende: Kretsgrensen mellom Halsan og Nesheim endres slik at Nossumområdet og Gilstadlia går til Halsan. Dette forslaget ble ikke vurdert av rådmannen i 2012 og ikke realitetsbehandlet av kommunestyret. Forslaget tas til vurdering nå. Bakgrunnen for at dette ble foreslått av OU-gruppa er både romsituasjonen ved skolene gjennom at det er bedre plass på Halsan enn Nesheim og det faktum at storparten av området ligger nærmere Halsan enn Nesheim. Dette blir selvsagt forsterket gjennom framtidig flytting av barneskolen på Nesset. Side 10 av 23

11 Ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn bu Tuv skole legges ned i fra høsten I vedtaket står det at elever som har kortere vei til Ekne overføres dit dersom de ikke ønsker å bli med resten av gruppen til Skogn. Dette er å forstå slik at det gjelder for de elevene som går ved Tuv skole i dag. Det skal settes en ny grense mellom Ekne og Skogn som gjelder for elever som starter på skolen høsten 2013 og påfølgende år. Vedlagt ligger et kart som skisserer dagens kretsgrense og mulig ny kretsgrense. Det er i forslaget søkt å ta hensyn til hvilke grender som naturlig sokner til Ekne og hvilke som naturlig sokner til Skogn. Hvis man hadde lagt nærskoleprinsippet om geografisk nærmeste skole til grunn, hadde større del av Tuv skolekrets soknet til Ekne skole. I praksis betyr forslaget at gårdsvaldene Daling, gnr 141 og Moan gnr 142 legges til Ekne skolekrets. Resten av Tuv skolekrets legges til Skogn skolekrets. Ny kretsgrense mellom Nesheim skole, Halsan skole og Skogn barne- og ungdomsskole Uavhengig av flytting av Nesheim skole til lokalitetene til Nesset ungdomsskole, foreslo OU-gruppa å endre kretsgrensa mellom Halsan og Nesheim, slik at elever som bor i Nossumområdet og i Gilstadlia, som i dag sokner til Nesheim, skal gå til Halsan. Dette forslaget ble ikke realitetsbehandlet av kommunestyret. Det er mulig å se for seg tre alternative måter å behandle et slikt forslag: Forslag 1: Denne endringen, se vedlagte kart, gjennomføres nå etter som alle elevene uansett har skyss. Grensen mellom Nesheim og Halsan vil bli mellom Eidesøra og Nossum. Forslag 2: Endringen i forslag 1 utsettes til veg Nossum - Høgberget er bygd, trolig høst Forslag 1 kan gi en ulempe for de av elevene som eventuelt velger å sykle, uavhengig av om de har skyss, da det gir en unødvendig lang vei til Halsan før ny vei er bygd. Forslag 3: På det tidspunkt Nesheim skole flytter inn i lokalene til Nesset ungdomsskole, vil man måtte vurdere grensene mellom Nesheim skole og henholdsvis Skogn bu og Halsan skole på nytt. For elever i områdene Alstadhaug, gnr 19 og Gilstad, gnr 25 kan det da vurderes overføring til Skogn. Sammenslåing av Nesset ungdomsskole og Frol ungdomsskole Nesset og Frol ungdomsskoler slås sammen administrativt fra høsten Det skal gis opplæringstilbud både på Nesset u og Frol u fram til innflytting i ny ungdomsskole. Elevene som starter på 9. og 10. trinn skal gå i de etablerte klassene skoleåret 2013/14. Elevene på 9. trinn vurderes slått sammen til 5 klasser når de starter på 10. trinn høsten For elever som skal starte på 8. trinn ved Nesset u og ved Frol u høsten 2013, har rektorene, gjort en faglig vurdering av at det er en fordel for disse elevene å starte i den klassen de skal gå i resten av ungdomsskoleløpet og på den måten etablere kontakt med de kontaktlærerne og faglærerne som skal følge dem ut ungdomsskolen. Side 11 av 23

12 I dag er det 3 klasser på Frol u og 3 klasser på Nesset u på hvert trinn. I den nye ungdomsskolen vil det være 5 klasser på hvert trinn. Det er vurdert slik at man fra høsten 2013 kan etablere 2 klasser på Frol og 3 klasser på Nesset for det nye 8. trinnet. I en sammenslått skole vil det være felles inntaksområde. Det betyr at elever i sentrumsområdet vil få tilbud om å starte i en klasse på Nesset u. Det er en forutsetning at ressurstildelingen til skolen blir tilsvarende 6 klasser slik at innsparingen tilfaller skolen. Vurdering: Følgende sendes ut på høring med høringsfrist 5. april 2013: Forslag til ny kretsgrense mellom Ekne skole og Skogn barne- og ungdomsskole. Forslag til ny kretsgrense mellom Halsan skole, Nesheim skole og Skogn bu. Tre alternativ. Forslag om felles inntaksområde for 8. trinn ved Frol og Nesset ungdomsskoler. Rådmannen vil i sitt endelige forslag foreta en helhetsvurdering hvor en legger vekt på høringsuttalelsene fra berørte innbyggere og hva som gir gode logistikkmessige løsninger. Side 12 av 23

13 Levanger kommune Sakspapir Evaluering av forsøksperiode med samlokalisering av Helsestasjonen på Åsen og Skogn. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Marit E Aksnes Side 13 av 23 Arkivref: 2011/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /13 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Samlokalisering av helsestasjonen på Åsen og Skogn etableres som en permanent ordning. 2. Merkantilstillingen ved helsestasjonen økes fra 30 til 50%. Økningen tas innenfor enhetens budsjettrammer. 3. Parkeringsmulighetene utredes med mål å få til faste plasser for helsestasjonens brukere. 4. Skolestartkontrollen for barn som skal begynne i 1. klasse utføres av skolehelsetjenesten ved Åsen barne- og ungdomsskole i stedet for i helsestasjonen på Skogn. Hjemmel/bakgrunn for saken: Det vises til saksutredning og vedtak i Driftskomiteen den (Sak 30/11) Vedtak i saken var: Helsestasjonen ved Åsen legekontor flyttes til Skogn Helsestasjon for en prøveperiode på ett år, med virkning fra 1. mars Tilbudet evalueres av brukere og helsesøster ved slutten av driftsåret. Evalueringsrapporten skal forelegges driftskomiteen til behandling. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. Sak DK 30/11: Skogn og Åsen helsestasjon -forslag om samlokalisering i en prøveperiode. 2. Spørreskjema til foreldre fra Åsen som bruker Skogn helsestasjon. 3. Spørreskjema til ansatte som gir tjeneste til brukere fra Åsen ved Skogn helsestasjon. 4. Oppsummert spørreundersøkelse i «stolp-diagram». Saksopplysninger: Det vises til saksframlegg og vedtak i DK, sak 30/11. Bakgrunnen for saken var at lokalene ved Åsen Helsetun ble vurdert som for dårlige. Det hadde kommet inn mange klager fra brukere på dette, og fagmiljøet ved Helsestasjons- og skolehelsetjenesten vurderte forholdene ved Åsen helsestasjon som lite egnet for å drive helsestasjonstjeneste etter dagens standard. I korthet gikk dette ut på smittefare ved deling av venterom med legekontoret, og manglende tilrettelegging for barn generelt, og

14 manglende kontormulighet for merkantil/helsesekretær. Det ble hevdet at familiene vil kunne få et bedre tilbud ved å slå sammen Åsen og Skogn helsestasjon. Forbedringen handlet både om generell tilgjengelighet, bedre lokaler/fasiliteter og muligheter for gruppetilbud sammen med andre foreldre. I tillegg ble det hevdet at et større fagmiljø med 2 helsesøstre og 2 leger ville gi bedre kvalitet og større effektivitet ved at merkantil ressurs kan deles. Oppsummeringsvis ble det hevdet at en samlokalisering, når en ser bort fra kjøreavstand, ville innebære en oppgradering av tilbudet til brukerne, bedre samarbeid mellom distriktene, bedre ressursutnyttelse og tryggere arbeidsmiljø for de ansatte. Det vises ellers til mer utfyllende beskrivelser i saksframlegg til sak 30/11, som ligger som uttrykt vedlegg. Ordningen med samlokalisering har vart i ett år (fra 1.mars 2012). Lokalene ved Skogn helsestasjon er tilpasset nye brukere, og det er laget et nytt helsesøsterkontor. Helsestasjonen er nå bemannet med to helsesøstre, to leger og en assistent. I februar ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant Helsestasjonens brukere som kommer fra Åsen (definert som Åsen sentrum, Åsenfjord, Hoklingen, Vuddudalen, «annet»). Spørreskjemaet ble sendt ut første uke i februar til alle med barn i alderen 0-6 år i Åsen distrikt, til sammen 94 skjema. Spørreskjemaet, som ligger som uttrykt vedlegg, lå en ferdig frankert konvolutt til Levanger kommune. Fristen var 1.mars svar (57%) kom innen fristen, og det har senere kommet inn tre ekstra svar, men de er ikke tatt med i vurderingen. Spørreskjemaet er designet med «påstander» som kan skåres fra 1-7, hvor 1 er «helt enig» og 7 er «helt uenig». I tillegg var det rom for egne kommentarer. Nedenfor følger en kort gjennomgang av resultatene for undersøkelsen: Det går greit for meg å bruke Skogn helsestasjon: Samlet score på 3,2. For de som har barn under tre år er score på 2,7 (1 er helt enig). For de som har barn over 3 år er skåre 3,9 (altså mindre enig). Jeg synes det er vanskelig å komme seg til/fra Skogn Helsestasjon: Samlet score på 4,8. For de som har barn under tre år er score på 5,2 (7 er helt uenig). For de som har barn over 3 år er skåre 4.2 (altså mindre uenig). Jeg er fornøyd med tilbudet ved Skogn helsestasjon: Samlet score på 2,5. For de som har barn under tre år er score på 2,2 (1er helt enig). For de som har barn over 3 år er skåre 2,9 (altså mindre enig). Jeg var mer fornøyd med tilbudet fra Åsen Helsestasjon: Samlet score på 3,5. For de som har barn under tre år er score på 4,6 (7 er helt uenig). For de som har barn over 3 år er skåre 2,4 (altså mindre uenig). Om Åsen helsestasjon ble åpnet igjen, ville jeg foretrekke det framfor Skogn: Samlet score på 2,7. For de som har barn under tre år er score på 3,6 (1er helt enig). For de som har barn over 3 år er skåre 1,4 (altså mer enig). Jeg ville fortsatt bruke Skogn helsestasjon om Åsen helsestasjon ble åpnet på nytt der det var fra før: Samlet score på 5,3. For de som har barn under tre år er score på 4,5 (7er helt Side 14 av 23

15 uenig). For de som har barn over 3 år er skåre 6,1 (altså mer uenig). Levanger kommune Driftskomiteen Sakliste Av personalet svarte tre av fire. Alle ansatte er tydelige på at Åsen helsestasjon, slik den var, ikke er egnet til formålet. Av positive forhold med samdrift nevnes et større arbeidsmiljø (2 helsesøstre, to leger, en merkantil), større fleksibilitet for brukerne, mer effektiv bruk av helsesøster når sekretæren utfører måling, veiling, tar telefoner, kaller inn osv. Dagens 30% -stilling er imidlertid for knapp i forhold til den økte pågangen, og det er ytret sterkt ønske om å øke denne til 50% for å kunne gi bedre service og mer tilstedeværelsestid med så mange brukere. Personalet er samstemte i at om helsestasjonen skal flyttes tilbake til Åsen, må det på plass et nytt venterom som er tilpasset helsestasjonsvirksomhet, generell oppussing og modernisering av kontorene, egen merkantilressurs i min 20%, telefonlinje tilknyttet rådhuset, og økning av helsesøsterstilling pga kjøretid. Vurdering: Svarene fra brukerne kan deles inn i tre kategorier: A: De som er overveiende for Skogn (11). B: De som er overveiende for å gå tilbake til Åsen (33) og C: De som ikke har en spesiell preferanse (9). I Kategori A er det lite utfyllende svar, men de som svarer begrunner dette med at lokalene på Åsen er for dårlige, og nevner spesielt venterommet som måtte deles med syke pasienter. Av positive sider ved Skogn skriver mange at lokalene er godt tilrettelagt for formålet. Samtlige av disse er helt uenige i at det er vanskelig å komme seg til Skogn. I kategori B begrunner de fleste dette med reise/kjøreavstand, og dårlige parkeringsmuligheter på Skogn. Mange sier at de også ønsker en oppgradering av lokalene ved Åsen, og at det er viktig for bygda å ha et helsestasjonstilbud. Gruppen er delt ca på midten mht som de synes det er vanskelig eller ikke å komme seg til/fra Skogn. Halvparten av de som svarer i denne kategorien har barn over fire år. I kategori C svarer 50% «vet ikke» på spørsmål om de vil foretrekke Åsen eller Skogn om Åsen blir åpnet igjen. Noen sier at de vil ha nye lokaler på Åsen, mens noen sier at de er veldig fornøyde med Skogn uansett. Det er viktig å merke seg at bruk av helsestasjonen er ulik ut fra barnas alder. Det første leveåret er det 8 kontroller, og videre er det kontroll ved 15 og16 mndr, ved 2 år og 4 år. Ellers er det muligheter for gruppetilbud, enkeltkonsultasjoner og veiledningssamtaler utenom faste kontroller. Dette betyr at mange av de som har svart, ikke har erfaring fra Skogn helsestasjon selv. Det gjelder alle de som har barn mellom 2 og fire år, eller mellom fire og seks, med mindre de også har yngre barn. Noen av de som har svart (de med barn som nå er ett år) har ikke erfaring fra Åsen. Det er viktig å ha dette i mente, også når det gjelder svar på om det er vanskelig å komme seg til/fra Skogn. De som er mest enig i det, er de som har barn over tre år, og de skal bruke helsestasjonen kun én gang per år. Om det fortsatt skal være helsestasjon i Åsen, må lokalene oppgraderes (eller bygges nytt) for å oppnå et forsvarlig tilbud for barn og deres familier. Spesifikt må det tilbys et eget venterom som er egnet for formålet, i tillegg til stellerom og toalett for helsestasjonens brukere. Videre må det settes inn telefonsentral som kobles opp mot Side 15 av 23

16 Levanger rådhus, slik at helsestasjonen blir mer tilgjengelig for de som ønsker råd, veiledning eller en ekstra time. Det bør opprettes stilling som merkantil i 20%, og ordnes en egnet kontorplass for denne personen. Det er ikke satt av midler til dette i budsjettet for 2013, og det må da finnes midler til dette i forbindelse med budsjettrevisjon. Ut fra en helhetsvurdering, basert på svar fra spørreundersøkelsen og erfaring gjennom forsøksåret, anbefaler rådmannen at helsestasjonstilbudet for Åsen/Skogn ved Skogn helsestasjon etableres som en fast ordning. Det bør imidlertid gjøres noe med parkeringsmulighetene for brukerne, og dette bør utredes nærmere. Målet må være å få til noen faste plasser for helsestasjonens brukere. Videre må merkantilstilingen oppgraderes fra 30 til 50% stilling. For å gjøre det enklere mht reising/kjøring for brukere med barn fra 5-6 år, utføres skolestartundersøkelsen for denne gruppen ved Åsen barne- og ungdomsskole/helsesøsters kontor. Side 16 av 23

17 Levanger kommune Sakspapir Fysisk aktivitet i skolene i Levanger kommune - temaplan Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trude Marian Nøst Arkivref: 2013/753 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /13 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Temaplanen Fysisk aktivitet i skolene i Levanger iverksettes i fra skoleåret innenfor skolenes tildelte økonomiske rammer. 2. Iverksettingen evalueres i etterkant av skoleåret Hjemmel/bakgrunn for saken: Kommunedelplan oppvekst mot år Innsatsområde Barn og unges helse Idrettspolitisk plan Vedlegg: 1 Prosjektrapport "Fysisk aktivitet i skolen" Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I kommunedelplan oppvekst er det prioritert flere innsatsområder. Ett av disse er Barn og unges helse. Et tiltak innenfor Barn og unges helse er økt fysisk aktivitet i barnehager og skoler (tiltak ). Tiltaket er beskrevet som at man ønsker at alle barn og unge skal ha ei daglig økt med fysisk aktivitet. Et annet tiltak er kompetanseutvikling i tema innenfor innsatsområdet Barn og unges helse (tiltak ). I idrettspolitisk plan er det et mål om at alle innbyggerne skal være fysisk aktiv minst 30 minutt hver dag. Tiltak i skolen er viktige fordi de når alle barn og unge i skolepliktig alder. Rådmannen nedsatte i 2012 ei gruppe, som fikk i oppgave å konkretisere tiltaket i kommunedelplan oppvekst og idrettspolitisk plan. Gruppa har bestått av følgende personer: Geir Mediås, enhetsleder/rektor og leder for gruppa Anette Bartnes Dalheim, idrettskonsulent og SLT-koordinator Jens Syver Løvli, kroppsøvingslærer og hovedtillitsvalgt for Utdanningsforbundet Ingjerd Ness, fysioterapeut ved Barn og familie enheten Side 17 av 23

18 Magne Storsve, kroppsøvingslærer v/nesheim skole Levanger kommune Driftskomiteen Sakliste Gruppa har utarbeidet vedlagte plan. De har i prosessen hatt flere møter med skolenes kroppsøvingslærere og har etablert et samarbeid med Høyskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Plana ble sendt på intern høring til fagforeningene og er behandlet i rektormøtet og justert i etterkant av dette før den nå fremmes for driftskomiteen. Gruppa foreslår følgende tiltaksområder: Tiltaksområde 1: Skolegård og friminutt. Tilrettelegging i skolegården med blant annet utstyr og utvikling av trivselsledere som skal legge til rette for aktivitet. Tiltaksområde 2: Kroppsøvingsfaget. Det skal utvikles et nettverk for kroppsøvingslærere og fagmiljøet ved HiNT har sagt seg villig til å lede dette nettverket. Et annet tiltak er at alle elever skal delta i kroppsøving gjennom tilrettelegging i timene. Tiltaksområde 3: Skolevei. Det skal tilbys sykkelpakker i bytte for buss ved alle ungdomsskolene. Det skal arbeides for å skape trygge skoleveier. Det skal lages informasjonsmateriell til foreldre om betydningen av å sykle/gå til skolen. Gruppa som har laget plana, ønsker å følge opp arbeidet det første året. Vurdering: Det er laget en kort og målrettet temaplan for fysisk aktivitet i skolene i kommunen. Det er et poeng at den er så kort fordi det betyr at den anses av rektorer og tillitsvalgte som realistisk å gjennomføre. Tiltakene vil ha effekt på barn og unges helse og vil kunne motivere til ytterligere fysisk aktivitet. Gruppa som har laget plana, har sagt seg villige til å følge opp tiltakene og sikre at det etableres et nettverk for kroppsøvingslærerne. Rådmannen mener dette er viktig i oppstarten av arbeidet. Skolene bør rapportere om gjennomføring av tiltakene i etterkant av skoleåret Det kan da lages en rapport til driftskomiteen. Side 18 av 23

19 Levanger kommune Sakspapir Godkjenning av smittevernplan Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ragnhild Holmberg Aunsmo Arkivref: 2013/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /13 Rådmannens forslag til vedtak: Smittevernplanen godkjennes. Hjemmel/bakgrunn for saken: I henhold til smittevernloven skal tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de blir overført utgjøre et eget område i planen for kommunens helse- og omsorgstjeneste. Vedlegg: 1 Smittevernplan Levanger kommune pr Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Det har nå vært omfattende lovendringer innen folkehelse og helse- og omsorgstjenestene, samt at ny smittevernlege felles for Verdal og Levanger har hatt behov for å gå detaljert gjennom planen og tjenestene mht smittevern. De vesentligste endringene er oppdateringer i hht henvisningene til lovverk, aktiv bruk av hyperkoblinger til nettbaserte ressurser, ajourføring av oversikter og ressurser. Risiko- og sårbarhetsanalysene som ble gjennomført ved tidligere revisjon oppfattes fortsatt som gyldige, disse er nå plassert som vedlegg til planen. En del av vedleggene er erstattet av lenker til dokumenter på internett. Tuberkulosekontrollprogrammet er også oppdatert i hht nye vaksinasjonsrutiner og oppdaterte kontrollrutiner i hht folkehelseinstituttets anbefalinger. Planen vil bli distribuert slik det er beskrevet i kapittel 1. Smittevernlegen vil ta seg av distribusjonen og formidling av prinsippene i smittevernarbeidet til de kommunale tjenestene og til aktuelle samarbeidspartnere. I tillegg til tidligere distribusjon vil planen nå også legges inn i Kvalitetslosen. Vurdering: Det er behov for en fornyet godkjenning av kommunens smittevernplan som nå er revidert. Side 19 av 23

20 Levanger kommune Sakspapir Innmelding av nye anlegg til Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg vår 2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Kjersti Nordberg Arkivref: 2013/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Levanger /13 Levanger kommunestyre Rådmannens forslag til innstilling: Idrettspolitisk plan justert Handlingsprogram for anlegg vedtas. Hjemmel/bakgrunn for saken: Oppfølging av Idrettspolitisk plan for Levanger ( ) Vedlegg: 1 Idrettspolitisk handlingsprogram anlegg vår 2013 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Det er et vilkår for å kunne søke om spillemidler at anlegget er med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Handlingsprogram for anlegg er en del av Idrettspolitisk plan, programmet skal rulleres hvert år og hovedrevisjon skjer hvert 4. år. Idrettspolitisk plan Handlingsprogram for anlegg skal være et verktøy for arbeidet med en helhetlig anleggsstrategi i Levanger kommune. Handlingsprogrammet skal inneholde alle planlagte nye idrettsanlegg eksisterende anlegg som planlegges rehabilitert Dette innebærer at både offentlige og private anlegg er inkludert i handlingsprogrammet. Uavhengig av eier bidrar alle anlegg i kommunen til det totale tilbudet innenfor idrett og fysisk aktivitet. Kommunen ønsker gjennom handlingsprogrammet å se på offentlige og private anlegg i sammenheng. Dette for best mulig utnyttelse av ressurser, samt at en helhetlig anleggsstrategi er viktig for å nå målet om at Alle innbyggerne i Levanger kommune skal ha tilgang til tidsriktige og innbydende anlegg for variert fysisk aktivitet i hele kommunen. Side 20 av 23

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119, Levanger Rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Høringsinstanser Deres ref: Vår ref: TNS 2013/776 Dato: 13.02.2013 Høring kretsgrenser for skoleåret 2013/14 Driftskomiteen vedtok følgende i sitt møte 13.2.13: Følgende forslag

Detaljer

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by -

Endring av forskrift om hvilke skoler elevene sokner til i Kongsvinger - Forslag til endring av barneskolekretsene i Kongsvinger by - KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 16.02.2012 004/12 HENO Kommunestyret 08.03.2012 018/12 HENO Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

TIDSPLAN: 10.00 10.20 Oppmøte ved rådhuset. Kjøre til Ekne med buss 20 min 10.20 10.50 Befaring Ekne Barnehage (Ikke vært der før.

TIDSPLAN: 10.00 10.20 Oppmøte ved rådhuset. Kjøre til Ekne med buss 20 min 10.20 10.50 Befaring Ekne Barnehage (Ikke vært der før. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Befaring oppmøte for felles transport utenfor rådhusets hovedinngang kl. 10.00 Merk oppmøtested og tidspunkt! Dato: 15.10.2014

Detaljer

Fysisk aktivitet i skolene i. Levanger kommune

Fysisk aktivitet i skolene i. Levanger kommune Levanger kommune Rådmannen Fysisk aktivitet i skolene i Levanger kommune Skiturer mellom tunge graner til toppen av Marsteinsvola i Verdal er det jeg ønsker meg i romjula. Det gjør meg godt å baske på

Detaljer

Revidering av skolebruksplan. Orientering DK

Revidering av skolebruksplan. Orientering DK Revidering av skolebruksplan Orientering DK 060509 Vedtak DK VEDTAK: 1) Rådmannen gis mandat til å igangsette et prosjekt som skal revidere skolebruksplanen med tanke på perioden 2009-2015. 2) Driftskomiteen

Detaljer

Før møtet ble det gitt en orientering og omvisning ved Helsestasjon Rus v/prosjektleder Heidi Hammer.

Før møtet ble det gitt en orientering og omvisning ved Helsestasjon Rus v/prosjektleder Heidi Hammer. Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Dagsverket og rom 1119 i Rådhuset Dato: 09.05.2012 Tid: 15:15 16.47 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato:

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 20.06.2017 Tid: 12:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Skogn barne- og ungdomsskole Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Skogn barne- og ungdomsskole Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Skogn barne- og ungdomsskole Dato: 13.09.2017 Tid: 13:00 Merk! Møtested!! Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet.

Detaljer

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119, Levanger rådhus Dato: 16.11.2016 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende skoleområder i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2009/2510 - /B12 Saksordfører:

Detaljer

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min.

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.12.2017 Tid:

Detaljer

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: Seminar-rommet, Trønderhallen Dato: Tirsdag

Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: Seminar-rommet, Trønderhallen Dato: Tirsdag Levanger kommune Møteinnkalling Rev. 02.12.14 Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: Seminar-rommet, Trønderhallen Dato: Tirsdag 02.12.2014 Tid: 12:00 På forhåndsvarselet

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Markabygda Montessoriskole Dato: 15.11.2006 Tid: 12:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Mikalsen

Detaljer

Levanger kommune Driftskomiteen FAU Enhetsledere oppvekst Referat fra dialogmøte

Levanger kommune Driftskomiteen FAU Enhetsledere oppvekst Referat fra dialogmøte Levanger kommune Driftskomiteen FAU Enhetsledere oppvekst Referat fra dialogmøte 06.05.09 Deltakerliste: Navn funksjon Skole/organisasjon Gjertrud Aas Sekretær, FAU, u-trinn Frol OS Bjørg Boneng Avdelingsleder,

Detaljer

Høringsuttalelser. Klubben v/melkevarden skole. FAU v/melkevarden skole. Samarbeidsrådet v/melkevarden skole. Klubben v/fossen skole

Høringsuttalelser. Klubben v/melkevarden skole. FAU v/melkevarden skole. Samarbeidsrådet v/melkevarden skole. Klubben v/fossen skole Høringsuttalelser De ulike alternativer til skoleutbygging ble den 10.06.11 sendt på høring til de berørte skolenes samarbeidsutvalg, foreldreutvalg, elevråd og tillitsvalgte. Høringsfristen ble satt til

Detaljer

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014

Midlertidige endringer av ungdomsskolegrenser for å løse kapasitetsutfordringene ved Holt ungdomsskole for 8. trinn skoleåret 2013/2014 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for oppvekst 21.03.2013 004/13 HENO Kommunestyret 18.04.2013 033/13 HENO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-B12 : Arkivsaknr.:

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring

Oppvekst og kultur Flatanger. Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring Flatanger kommune Oppvekst og kultur Flatanger Saksmappe: 2014/179-30 Saksbehandler: Gurid Marte Halsvik Saksframlegg Framtidig skolesamarbeid - ny behandling etter høring Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.12.2016 Tid:

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1058, Levanger Rådhus Dato: 14.11.2007 Tid: 14:00 16:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Anker

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/raymond Londal Forslag til ny innstilling

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra V v/raymond Londal Forslag til ny innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.08.2017 Sak: PS 60/17 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: B00 Arkivsak: 17/2949-2 Tittel: SP - NEDLEGGING KÅFJORD SKOLE Kommunestyrets behandling:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Frol OS MERK!! Møtested. Bruk hovedinngangen!! Dato: 29.08.2007 Tid: 15:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av saken,

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Staup Dato: 29.08.2012 Tid: 13:00 Befaring, jfr. vedlagte program!! NB!! Merk tidspunkt! 14:45 Driftskomitemøte (Sjefsgården

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.09.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Vel møtt! Leder Anne Kari Haugdal (sign)

Vel møtt! Leder Anne Kari Haugdal (sign) Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ørmelen skole Dato: 09.11.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Innspill som vi ber Levanger kommune ta hensyn til i behandlingen av OU2012:

Innspill som vi ber Levanger kommune ta hensyn til i behandlingen av OU2012: Sted: Mule OS Dato: 13.11.2012 Høringsgruppa ved Mule og okkenhaug består av: Håvard Lutdal Gruppeleder Høringsgruppa, og SU representant for Mule barnehage Kathrine Amdahl Leder for FAU Mule skole Maria

Detaljer

Kari Olafsen Aunet (sign) leder

Kari Olafsen Aunet (sign) leder Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Staup helsehus Dato: 13.02.2017 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Frol oppvekstsenter Dato: 24.09.2008 Tid: Kl. 13.00 14.00 Omvisning på Frol oppvekstsenter. Kl. 14.00 17.25 Møte på Frol oppvekstsenter.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: 1119 (v/kommunestyrsalen), Levanger Rådhus Dato: 07.09.2011 Tid: 13:00 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer er med

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 07.12.2005 Tid: 15:00 17:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Orienteringer: Organisering av ny interkommunal legevakt v/daglig leder Peter Daniel Aune og enhetsleder institusjonstjenester LK Jørgen Worum.

Orienteringer: Organisering av ny interkommunal legevakt v/daglig leder Peter Daniel Aune og enhetsleder institusjonstjenester LK Jørgen Worum. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: møterom 1119, Levanger rådhus Dato: 15.03.2017 Tid: 13:00 Oppmøte ved Kombinasjonsbygget legevakt for omvisning. 14:00 DK-møtet

Detaljer

Dialogkonferansen Hordaland fylkeskommune 02. september 2014

Dialogkonferansen Hordaland fylkeskommune 02. september 2014 Dialogkonferansen Hordaland fylkeskommune 02. september 2014 Kvinnherad, Kjersti Nordberg Idrettskonsulent i 1 By og kommune i Nord-Trøndelag Feiret tusenårsjubileum i 2011 19 291 innbyggere Del av Innherred

Detaljer

Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 (før formannskapets møte)

Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 (før formannskapets møte) Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Administrasjonsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 08.02.2017 Tid: 13:00 (før formannskapets møte) Faste medlemmer er med dette kalt

Detaljer

Orientering: I forbindelse med sak 026/05 vil leder for trafikksikkerhetsutvalget Guri Skjesol og saksbehandler Olav Skille være tilstede.

Orientering: I forbindelse med sak 026/05 vil leder for trafikksikkerhetsutvalget Guri Skjesol og saksbehandler Olav Skille være tilstede. LEVANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet TID: 06.04.2005 Kl. 13:00 STED: Rådhuset, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/ Overhalla kommunestyre 58/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/ Overhalla kommunestyre 58/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2012/470-2 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Skolestrukturutvalgets anbefaling Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 59/12 08.05.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen.

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune, Alle hovedutvalgene inviteres til Rødberg skole kl for omvisning etter ombyggingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 1-2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 15:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på

Detaljer

Høring om nedleggelse av skolestedene Grønfjelldal og Storvoll og endring av kretsgrenser for Storforshei skole

Høring om nedleggelse av skolestedene Grønfjelldal og Storvoll og endring av kretsgrenser for Storforshei skole Til høringspartene Mo i Rana, 27.03.2014 Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. 2014/1877-2 079 SKOLE/JHH Høring om nedleggelse av skolestedene Grønfjelldal og Storvoll og endring av kretsgrenser

Detaljer

a. skal sikre en framtidsrettet og robust skolestruktur som bidrar til å styrke kvaliteten i opplæringa.

a. skal sikre en framtidsrettet og robust skolestruktur som bidrar til å styrke kvaliteten i opplæringa. Høringspartene Mo i Rana, 18.02.2016 Saksnr.-dok.nr. Arkivkode Avd/Saksb Deres ref. 2015/1345-9 000 SKOLE/JHH Høring skolestruktur i Rana kommune Rana kommune inviterer med dette høringspartene og andre

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 04.11.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER

SKOLESTRUKTUR I ALSTAHAUG KOMMUNE, FLYTENDE KRETSGRENSER Grunnskoler og barnehager i Alstahaug kommune Utdanningsforbundet Skolenes Landsforbund Skolelederforbundet Fagforbundet Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Dato Gradering 14/575-28 B12 KOE/ADM/CPE 21.10.2014

Detaljer

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign.

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 06.11.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyesalen, Verdal Rådhus Dato: 14.02.2008

Detaljer

Saksfremlegg. Endringen iverksettes ved at 5. 10. klasse samlokaliseres ved Gratangsbotn skole f.o.m. 01.08.2013.

Saksfremlegg. Endringen iverksettes ved at 5. 10. klasse samlokaliseres ved Gratangsbotn skole f.o.m. 01.08.2013. GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: ENDRING AV SKOLESTRUKTUR- VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: 11.10.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har

Detaljer

Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen.

Orienteringer: Orientering/drøfting av formannskapets arbeidsform framover. Arbeidet med budsjett og økonomiplan v/rådmannen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.10.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Meinhardt MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Meinhardt MEDL FRP Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2005 Tid: 13:00 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Norberg Nestleder H Odd E Thraning Leder

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kunnskapsdepartementet Deres ref: Vår ref: HILKAR 2014/7580 Dato: 11.12.2014 Høringsuttalelse - Forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) - Levanger kommune Ovennevnte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 17:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 16:00 Slutt: 17:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 14.12.2016 Tid: 16:00 Slutt: 17:10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold, Alf Steinar Tømmervold,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 12.01.2011 Tid: 13:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Trine Reitan/sign./ leder

Trine Reitan/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 16.08.2017 Tid:

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: Tid: 10:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Formannskapssalen, rom 3008, Levanger kommune Dato: 09.04.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 12/17 PLAN FOR PSYKISK HELSE- OG RUSARBEID - FELLES ARBEIDSMØTE I FAGUTVALG FOR HELSE OG OMSORG OG OPPVEKST 10.

MØTEINNKALLING SAKLISTE 12/17 PLAN FOR PSYKISK HELSE- OG RUSARBEID - FELLES ARBEIDSMØTE I FAGUTVALG FOR HELSE OG OMSORG OG OPPVEKST 10. Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Birkebeinersalen (kommunestyresalen) Møtedato: 10.05.2017 Tid:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Holmen MEDL AP/SP/KRF Silje Augdal Friberg MEDL AP/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Holmen MEDL AP/SP/KRF Silje Augdal Friberg MEDL AP/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119, Leva-Fro befaring - møte rådhuset Dato: 11.05.2016 Tid: 13:00 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

17/3 17/724 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL DELEGERTE SAKER(UNNTATT OFFENTLIGHET) SENDES FOR SEG SELV TIL MEDLEMMER I UTVALGET.

17/3 17/724 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL DELEGERTE SAKER(UNNTATT OFFENTLIGHET) SENDES FOR SEG SELV TIL MEDLEMMER I UTVALGET. SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.04.2017 Tid: 17.30 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling:

Detaljer

Referansegruppa består av: ansatte, tillitsvalgte (ATV), foresatte/representanter fra FAU og SU, representanter fra frivilligheten.

Referansegruppa består av: ansatte, tillitsvalgte (ATV), foresatte/representanter fra FAU og SU, representanter fra frivilligheten. Sandvollan skole og barnehage Referat fra møte i referansegruppa mandag 14.3.2016, kl. 18.00. Til stede: Elever: Johan Lidbom, Lars Bragstad Rannem. Idrettslaget: Tore Fjerstad Fau skole: Lillian Stornes,

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Trønderhallen Levanger Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Trønderhallen Levanger Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Trønderhallen Levanger Dato: 15.06.2015 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 11/116

Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 11/116 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Kommunestyret BTHE Formannskap BTHE Formannskap 22.11.2011 094/11 BTHE Komité for oppvekst 24.11.2011 014/11 BTHE Formannskap 29.11.2011

Detaljer

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser

Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Våler kommune Til høringsinstanser Dato: 11.12.2017 Vår ref: 17/1628-1 Deres ref: Saksbeh. tlf: Dagrun Gundersen 62 42 40 13 Høring om endring av skolestruktur og oppheving av skolekretsgrenser Bakgrunn

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref:

Detaljer

Oppmøte ved Utstyrsbua kl , i Leva-Fro AS sine lokaler for omvisning og orientering: Bakgrunn og status. Levanger, den. 11.

Oppmøte ved Utstyrsbua kl , i Leva-Fro AS sine lokaler for omvisning og orientering: Bakgrunn og status. Levanger, den. 11. Levanger kommune Møteinnkalling Rev. 12.01.17, kl. 13 Lagt til FO 1/17 Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1119, Levanger rådhus Dato: 18.01.2017 Tid: 13:00 OPPMØTE Utstyrsbua for omvisning

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2008/5069 - / Saksordfører:

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 15.01.2015 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Rådmann vil under sak nr. 4/17 orienterte om Nye Verdal kommune. Verdal, 9. februar Bjørn Iversen ordfører (s)

Rådmann vil under sak nr. 4/17 orienterte om Nye Verdal kommune. Verdal, 9. februar Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.02.2017

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.06.2012

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Ellers møtte: Assisterende rådmann Ingvar Rolstad og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Ellers møtte: Assisterende rådmann Ingvar Rolstad og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Driftskomité Møtested: Rådhuset, kantina Møtedato: 21.04.2004 Møtetid: Kl. 15:00 18:05 Fra saksnr. 022/04-028/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11 Oppmøte:

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Kvalitetskommuneprogrammet 2007-2009. Evalueringer og veien videre. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Anne Grete Wold anne.grete.wold@innherred-samkommune.no 74048293 Arkivref:

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9593/16 Arkivsaksnr.: 16/ ENDRING AV FORSKRIFT FOR GRUNNSKOLEN I GAUSDAL KOMMUNE KNYTTET TIL SKOLEPLASS OG SKOLEBYTTE

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9593/16 Arkivsaksnr.: 16/ ENDRING AV FORSKRIFT FOR GRUNNSKOLEN I GAUSDAL KOMMUNE KNYTTET TIL SKOLEPLASS OG SKOLEBYTTE Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9593/16 Arkivsaksnr.: 16/1790-1 Saksbehandler: Cathrine Furu ENDRING AV FORSKRIFT FOR GRUNNSKOLEN I GAUSDAL KOMMUNE KNYTTET TIL SKOLEPLASS OG SKOLEBYTTE Vedlegg: Rådmannens forslag

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.12.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Olafsen Aunet Leder Tove Randi Olsen Nestleder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Olafsen Aunet Leder Tove Randi Olsen Nestleder Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Levanger Rådhus -Møterom 3008 Formannskapssalen Dato: 24.04.2017 Tid: 13:00 14:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad

Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad Arkivsaksnr.: 13/2017-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Seksjonsleder idrett og fysisk aktivitet, Else Hagen Lyngstad SPILLEMIDLER TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK ALTIVITET 2014. PRIORITERING AV SØKNADER Hjemmel:

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Sluttrapport OU Levanger,

Levanger kommune rådmannen. Sluttrapport OU Levanger, Levanger kommune rådmannen Sluttrapport OU 2012 Levanger, 03.10.12 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN, MÅL OG MANDAT... 3 1.1 BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.2 MANDAT FOR DETTE FORPROSJEKTET... 3 2. GJENNOMFØRING...

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Møterommet, 3. etasje, Herredhuset Dato: 13.03.2013 Tid: 09:00- ca. kl 12:00 Obs! Merk

Detaljer

Sektorstyre for oppvekst og kultur

Sektorstyre for oppvekst og kultur Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 08.04.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Tilleggsliste Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 11.04.2016 Møtested:

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Oppvekstsjefen i Namsos. Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter.

Namsos kommune. Saksframlegg. Oppvekstsjefen i Namsos. Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter. Namsos kommune Oppvekstsjefen i Namsos Saksmappe: 2012/2471-2 Saksbehandler: Knut H. Storeide Saksframlegg Sommer-SFO ved Sørenget oppvekstsenter. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos kommunestyre

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00

Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Onsdag 04.03.2009 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA

Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2013/4376-21 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Anmodning om uttalelse til søknad fra Moamarka Montessoriskole SA Utvalg

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt)

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. SBK: Informasjon fra kulturmedarbeiderne (kulturminnevern, ungdomsarbeid og folkehelseprosjekt) Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 15-16 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2017 Tidspunkt: 15:00-17:30 Orienteringssaker: SBK: Informasjon

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Levanger rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Lise Heggdal Leder (sign)

Lise Heggdal Leder (sign) Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdal Rådhus møterom 3.etg Dato: 12.12.2016 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 12.03.2012 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder

Vel møtt! Anne Kari Haugdal (sign) leder Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU Levanger og Verdal) Møtested: Møtested Levanger Rådhus - Møterom 3008 Dato: 20.04.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Brønnøy kommune Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2014/1089-29 Saksbehandler: Knut Johansen Saksfremlegg Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Revidert lokal

Detaljer

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole.

Det foreslås at Svatsum skule legges ned med virkning fra skoleåret 2009/2010 og elevene overføres til Forset skole. Ark.: B12 Lnr.: 9070/08 Arkivsaksnr.: 08/1828-2 Saksbehandler: Lars Erik Lunde SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det foreslås

Detaljer