Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport."

Transkript

1 Kommunalt FAU v/stine L. Bjerklund, Skjelfossveien 57, 1827 Hobøl Mob e- post: Hobøl kommune Hobøl, 10.april 2014 Høringsuttale i forbindelse med Prosjekt Organisasjonsgjennomgang i Hobøl kommunes sluttrapport. 1. Innledning: Vi forstår at Hobøl kommune har utfordringer i forhold til økonomi og drift, og at noe må gjøres. Vi har forståelse for at dette er et omfattende arbeid, og at tidsrammene i dette prosjektet har gjort at begrunnelsene og arbeidet med å kartlegge alle faktorer er mangelfulle eller ikke har latt seg gjøre. Vi ønsker derfor å belyse flere faktorer som vi mener kan være såpass avgjørende og risikofylte at vi ikke kan se at anbefalingene til prosjektgruppa kan la seg gjennomføre. 2. Innspill: Vårt første innspill totalt sett, er: 2.1.: Er det mulig å iverksette tiltak, for eksempel opprette et prosjekt, som kan se på hvordan vi kan øke inntektsgrunnlaget til kommunen? (Dette har bl.a. kommunalt FAU kommet med innspill om i referansegruppen og er nevnt i referatet fra januar) Vi ønsker videre spesielt å belyse punkt 5 Organisering av fremtidig Hobølskole i Sluttrapporten: 2.2.: Hvilke konsekvenser vil det ha for et nærmiljø i Hobøl å miste sin nærskole slik som Modell ll, Modell lll og Modell lv beskriver? Det er slik at beslutninger som er av stor viktighet og har stor samfunnsmessig betydning krever særlig opplysning. For samtlige foreslåtte alternativer er fordeler og ulemper kun stikkordsmessig beskrevet. Det foreligger ingen konkret beskrivelse av hva særlig ulempene innebærer. Vi mener at forslagene og anbefalingene i sluttrapporten er av stor viktighet og har stor samfunnsmessig betydning FAU- representanter fra hele Hobøl har vært engasjert i dette arbeidet, og sammen ønsker vi å belyse disse faktorene i forhold til innspill nr. 2.2.: Vi mener at flere av Hobøl kommunes og Hobølskolens mål og visjoner er i strid med anbefalingene til prosjektgruppa: Vi nevner noen: Hobøls visjon: Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører Overordnet serviceerklæring for Hobøl kommune: Målet er å gjøre overleveringen av tjenester slik at den på alle måter oppleves som god av innbyggeren En av Hobølskolens visjoner: Tar del i fellesskapet på fritiden

2 En av målene til prosjektarbeidet: Vårt mål er å gjøre det enklere for våre brukere å få nødvendige tjenester fra Hobøl kommune. Vi mener at det er store usikkerhetsmomenter i forhold til hvordan forslaget om å transportere barn inntil 1,6 mil lenger hver vei hver dag vil påvirke barna. Hvilke følger vil det ha for barna å sitte på buss inntil 1,5 time hver dag? Hva går de glipp av og hvor viktig er det? Trivsel og læring: Barnekonvensjonen er tatt inn i norsk rett ved menneskerettsloven i 2003, og forplikter kommunene å legge vekt på barnets beste, blant annet i saker om skolestruktur. Ref. Barnekonvensjonens artikkel 3 nr 1: Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn Dersom barnets beste ikke er tilstrekkelig utredet i saksframlegget, vil det være en saksbehandlingsfeil som kan føre til at vedtaket er ugyldig Nordlandsforskning gjennomførte en spørreundersøkelse I 2003 blant 32 skoler I 11 fylker. Spørreskjemaet ble sendt til elever som hadde opplevd skolenedleggelse, og hvor avstanden mellom ny og gammel skole var minst 10 kilometer.: 70% ønsket kortere reisevei elevene oppga at de trivdes bedre på den gamle skolen. (Dette gjaldt spesielt de minste barna de eldre barna viste at de trivdes like godt nå som før) Flere opplevde mobbing Færre elever deltok I fritidsaktiviteter på skolen (Barna opplevde at tilbudene hadde økt, men at tilgjengeligheten var redusert pga lang reisevei) FUG skriver om viktigheten av at foreldre kjenner hverandre og at dette fører til bedre samarbeid og oppfølging. Dette gjelder både i forhold til læring og trivsel. Vi mener at dette er mye lettere å få til med dagens skolestruktur. Når reiseveien blir for lang, kan det gå utover elevens rett til et godt skolemiljø. Vi viser til opplæringsloven kapittel 9a. Elever som er slitne etter reisen, eller gruer seg til reisen, kan få et redusert læringsutbytte. Utdanningsdirektoratet har i rundskriv nr presisert at retten til et godt psykososialt miljø også gjelder på skoleveien. Barnekonvensjonen artikkel 31 beskriver hvordan lang reisevei kan gå utover retten til tid til lek, hvile og fritidsaktiviteter. I enkelte tilfeller kan elever få rett til spesialtransport. Risikoen for dette vil øke etter hvor lang reisevei barna får. Veien mellom Elvestad/Tomter og Knapstad/Tomter har dessuten vist seg ved flere anledninger å være risikofylt med smale, svingete og tidvis svært glatte veier. Hvordan vil denne veien bli påvirket av arbeidet med ny E18? Vil fylkesvei 120 bli berørt av dette?

3 Å tilbringe lang tid uten tilsyn på skoleskyss er et område som bør risiko vurderes i større grad. I sluttrapporten beskrives at Hobølskolen trenger ro til å fullføre arbeidet som er påbegynt i nåværende skolemodell. Dette med tanke på at effekten av endringsarbeid kommer først etter 2-5 år avhengig av hvor stor endringen er. Vi mener at dette bør legges stor vekt på, særlig i lys av andre usikkerhetsmomenter som for eksempel kommune- sammenslåing. Økonomi: Eksempel på et regnestykke: Dersom SFO tilbudet flyttes 16 km lenger unna, kan dette for enkelte bety en lengre reisevei på 3,2 mil for å levere og 3.2 mil for å hente. Etter statens satser vil det bety økte utgifter for en familie på kr (200 dager x 64km x 4,05kr) Er innbyggerne interessert i å øke eiendomsskatten for å sikre nærskolenes framtid? Ordføreren opplyste om at det uansett er for sent å innføre endringer vedr. dette i innværende år. Vårt forslag er å undersøke muligheter for dette fom neste år. Er det mulig å se på organiseringen av skolene uten at dette berører nærskolene? Hva med å se på skole- ledelsen? Er det behov for egen skolesjef, eller kan rektorene være direkte underlagt kommunalsjef. Dette ville gitt kommunen en innsparing på kr Prosjektgruppas anbefalte modell, beskriver at det blir en besparelse på kr inneværende år. I dette regnestykket ligger bl.a. en rektor- stilling på kr ,-. Er det praktisk mulig at en rektor skal gjøre jobben som to har gjort til nå bare fordi de flytter til samme bygg? Vil det holde å øke faglederstiling på Tomter med 30%? Eller betyr dette på sikt merkostnader i form av flere mellom- ledere fordi rektorens kontrollspenn blir for stort? Er dette godt nok utredet? Hva kan nedleggelse av nærmiljøskole gjøre for et tettsted på sikt? Vi frykter at dette kan påvirke at barnefamilier ønsker å flytte vekk, at prisene på husene synker og at andre med mindre ressurser og behov for kommunal bistand flytter inn. Hvilke økonomiske konsekvenser kan dette føre til på lengre sikt? Vi stiller også spørsmålstegn ved rapportens stimulerte kostnader i forhold til å bygge om skolene til ny skolestruktur og eventuelt flytting av administrasjonen fra Elvestad til Ringvoll. Helse og Miljø: Noen familier bruker i dag kollektiv transport til/fra jobb. Dersom SFO- tilbudet i nærmiljøet forsvinner, kan dette bety at flere må gå til innkjøp av bil for å frakte/hente barn. Infrastrukturen mellom tettstedene i Hobøl er i dag ikke slik at det er mulig å erstatte bil med for eksempel buss el. Tog.

4

5 Kilder: Barnevernkonvensjonen Forskrift om skolestruktur Opplæringsloven ( 8-1) Nordlandsforskning Utdanningsdirektoratet (Rundskriv nr ) Forvaltningsloven LUFS Menneskerettsloven FUG

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg

Høringssvar til rapporten om. framtidig skolestruktur. Sør-Aurdal. fra. Hedalen bygdeutvalg Høringssvar til rapporten om framtidig skolestruktur i Sør-Aurdal fra Hedalen bygdeutvalg Sendt til: Saksutreder Inger Randi Islandsmoen Kleven Kopi til: Rådmannen Ordføreren Kommunestyrets medlemmer Utvalgte

Detaljer

FRAMTIDIG ORGANISERING AV UNGDOMSTRINNET I TANA

FRAMTIDIG ORGANISERING AV UNGDOMSTRINNET I TANA FRAMTIDIG ORGANISERING AV UNGDOMSTRINNET I TANA 1 Innhold 1. Retningslinjer for behandling av saker om endring av skolemønstret i en kommune 3 2. Sentrale punkter i vurderingen av felles ungdomstrinn i

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

Kjære Kommunestyrerepresentanter.

Kjære Kommunestyrerepresentanter. Kjære Kommunestyrerepresentanter. Sandøy vel og Sandøya FAU har samlet dere her i skolestua - for å vise dere skolen vår og for at dere skal føle på engasjementet blant oss som bor her ute. Det er ikke

Detaljer

SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013

SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER. Høringsdokument Juni 2013 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD TØMMERÅS SKOLER Høringsdokument Juni 2013 1 2 SKOLESTRUKTUR EBBESTAD OG TØMMERÅS SKOLER HØRINGSDOKUMENT juni 2013 I dette dokumentet finner du utredningen Skolestruktur Ebbestad

Detaljer

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små.

Jeg er svært skuffet og misfornøyd over dere avgjørelse som vil har stor innvirkning på innbyggerne som rammes, både store og små. Fra: anna kristine dale bayram Sendt: 14.02.2012 Til: Postmottak Birkenes kommune Kopi: Eva Bäkstrøm Emne: Til særlig Ordfører, Rådmann og skolesjef i Birkenes kommune. Ang bestemmelsen om å avslutte Birkenes-barn

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR

HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR Side 1 av 42 HØRINGSUTTALELSE OM SKOLESTRUKTUR INNHOLD Oppsummering... 3 Innledning... 4 Samfunnsmessige konsekvenser... 5 Bygdeutvikling og boligmønster... 5 Sosiale forhold og miljø... 5 Trafikksikkerhet

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147)

HØRING - forslag om lovfesting av krisesentertilbudet (Ref nr. 200804147) 1 Krisesentersekretariatet Storgata 11 0155 Oslo Barne- og likestillingsdepartementet Oslo 14.01.2009 Samlivs- og likestillingsavdelingen Postboks 8036, Dep 0030 Oslo HØRING - forslag om lovfesting av

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01232-2 Ane Gjerde 5. desember 2014

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01232-2 Ane Gjerde 5. desember 2014 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet E-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 14/01232-2 Ane Gjerde 5. desember 2014 Høring - Forslag om å utvide

Detaljer

Offentleg høyring - høyringssvar

Offentleg høyring - høyringssvar Fjell kommune Rådhuset Postboks 184 5342 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no Innsendt: 25.02.2013 17:25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

Levanger kommune Barn og familie

Levanger kommune Barn og familie Levanger kommune Barn og familie NOTAT Kunnskapsdepartementet Deres ref: Vår ref: BGH 2015/1746 Dato: 31.05.2015 Høringsuttalelse fra Levanger kommune til NOU 2015-2 "Å høre til - Virkemidler for et trygt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

"DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..."

DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1... SØR-VARANGER KOMMUNE "DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..." FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 Da klokka klang, tekst av Margrethe Munte 1 Innledning... 3 1.1 Tilbakeblikk... 5 2 Læreplanen

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning

Aurskog-Høland kommune. Sektorplan Oppvekst og utdanning Aurskog-Høland kommune Sektorplan Oppvekst og utdanning Vedtatt i kommunestyret 22. september 2014 Innhold 1 HVA ER EN SEKTORPLAN? 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SEKTORPLANENE OG ANDRE STYRINGSDOKUMENTER 4 1.3 BRUK

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester

Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester Veiledende informasjon om anskaffelse av veterinærvakttjenester 1. Innledning Les dette sammen med A-rundskriv nr. 2/2012 samt malen til konkurransegrunnlag. Konkurranselovgivningen og andre grupper Også

Detaljer