Ungdomsrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdomsrådet 10.12.2013"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Ungdomsrådet Fra lysvandringen 2013

2 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 8/13 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudhellinga 47. oppgang C Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl Sekretariat: SAKSKART Saker til behandling Sak 65/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden URG... 1 Sak 66/13 Godkjenning av protokoll... 2 Sak 67/13 Informasjon fra bydelens tjenestesteder... 3 Sak 68/13 Programplan områdeløft Ammerud Sak 69/13 Erfaringer med områdeløftet på Romsås - sluttrapport... 7 Sak 70/13 Budsjett 2014 og økonomiplan Sak 71/13 Søknad om støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser, for Sak 72/13 MØTEPLAN VÅREN 2014 FOR UNGDOMSRÅDET Sak 73/13 Nytt fra ungdomsmiljøet Sak 74/13 Nytt fra arbeidsgruppene i URG Sak 75/13 Campus Grorud Vy-Vy Tran leder Habib R. Tahir sekretær

3

4 Sak 65/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden URG Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Habib R. Tahir Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet Grorud /13 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN URG Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innkallingen godkjennes 1

5 Sak 66/13 Godkjenning av protokoll Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Habib R. Tahir Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet Grorud /13 GODKJENNING AV PROTOKOLL Bydelsdirektørens forslag til vedtak Ungdomsrådets vedtar protokoll fra møtet 19.november 2

6 Sak 67/13 Informasjon fra bydelens tjenestesteder Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Henrik Mevold Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet Grorud /13 Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Byutvikling- og miljøkomiteen /13 Bydelsutvalget /13 Helse- og sosialkomiteen INFORMASJON FRA BYDELENS TJENESTESTEDER Barnevern Omorganiseringsprosessen er i rute. Oppstart januar Det er utlyst stilling som avdelingsleder til nytt Ungdomsteam Det er utlyst stilling som fagkonsulent med ansvar for samhandling, fagutvikling og prosjekter. Fra januar til 21. november 2013 kom det inn 403 bekymringsmeldinger. Det er ett snitt på 1,24 bekymringsmeldinger per dag. Snitt er en oppgang siden oktober. Bekymringsmeldinger siste tre år ligger ikke stabilt på årsbasis: Jan-november (21/ ) Helsestasjonen Helsestasjonen har gitt tilbud til ansatte i bydelen over 65 år eller i risikogruppene om å få influensavaksine. Helsesøstre og jordmødre har startet med kartlegging av nedstemthet hos gravide og barselkvinner ved hjelp av Edinburghmetoden. Vi har i den forbindelse startet et samarbeid med Groruddalen DPS ( Distriktpsykiatrisk poliklinikk ) om oppfølging av kvinner som trenger støttesamtaler. Seniorkonsulent: Alle beboere som har fylt 80 år i 2013 har i løpet av året hatt besøk eller fått tilbud om hjemmebesøk av seniorkonsulent Planlegger oppstart og informasjon av «Livstils-kafe» i samarbeid med Rødtvet seniorog aktivitetssenter Mottar ukentlig bekymringsmelding om brukere i bydelen. Henvendelsene tas videre til rett instans. Barnehagene Lilleslottet barnehage på Romsås fikk besøk av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne og byråd for kultur og utdanning Anniken Hauglie 3

7 fredag 29. november. Bakgrunnen var ny rapport om gode resultater med gratis kjernetid ordningen i barnehagene. Besøket ble dekket av Dagsavisen og NTB Informasjon: Bydelen har fått 2 ukers gratis reklame på 30 av reklameleskurene til Oslo kommune i juni 2014, for å markedsføre Grorudparken Hjemmetjenesten Bydelens nye kreftkoordinator er på plass. Kreftkoordinatoren er et gratis tilbud til kreftsyke og deres pårørende. Målet er å gjøre deres hjemmesituasjon og hverdag best mulig, samt bistå i en vanskelig tid. Det er et lavterskeltilbud, som betyr at man ikke trenger et vedtak for å få råd eller hjelp. HR/Personal Det er ansatt ny HR leder og ny HR konsulent. De starter i januar Aktivitetsenheten for barn og unge Ammerud aktivitetssenter 31. oktober arbeidet 11 ungdommer på Ammerud Aktivitetssenter i forbindelse med Operasjon Dagsverk. Samme dag tok Aktivitetssenteret imot over 200 elever fra aktivitetsskolene i bydelen til et Halloween-arrangement hvor ungdommene selv fungerte som aktivitetsledere. Ammerud Aktivitetssenter har i november startet opp en ny sanggruppe for ungdom. Gruppa skal sammen med en sanginstruktør møtes til øving en kveld i uka. Arrangementet «So you think you can dance AMD Crew Battle» gikk av stabelen lørdag 23. november på Ammerud Aktivitetssenter. 140 ungdommer møtte opp for å se dansecrew fra hele Oslo konkurrere om vinnerpremien på 1000 kroner. Ni ansatte fra Ammerud Aktivitetssenter har til sammen deltatt på Grunnkurs for ungdomsarbeidere, BUFF (Barne- og ungdomsfaglig forum i Sandefjord) tema «Fattigdom og psykisk helse», Helseetatens og Pro Senterets opplæringsdag tema «Forebygging av voldtekt og arbeid med ungdom som bytter eller selger seksuelle tjenester», og Justis- og beredskapsdepartementets «Radikaliseringskonferansen 2013 felles ansvar for tidlig forebygging». Erfaringene vil bli delt med de øvrige ansatte gjennom foredrag på personalmøtet i desember. Ammerud aktivitetssenter arrangerer gratis julefeiring for barn og familier. Som det eneste aktivitetssenteret i kommunen holder Ammerud aktivitetssenter åpent på kvelden den for alle mellom 10 og 18 år, med eller uten foreldre. Det er sjette året det gjennomføres julekveld på aktivitetssenter, og det har blitt en populær tradisjon for mange å legge turen til klubben denne kvelden. Fra den spede begynnelse med 40 gjester det første året har det bare økt, og i fjor var 170 stykker på besøk for mat og hygge. Det blir også i år servering av norsk julemat og internasjonale retter. Ungdomshuset The Raven Romsås Hiphop workshop med Don-martin og Jonathan Castro 29.nov. Ungdomskveld med lokale idoler som veiledet ungdom. Lanparty, Spill kveld på Ungdomshuset Nattfotball for ungdom fra 13 til 18 år 7.des. Enkelt og moro turnering, 7 personer på hvert lag, vinner laget fikk kino billetter. Nattfotball for eldre ungdom des. 4

8 Kalbakken fritidssenter Kalbakkenklubben har i november fortsatt arbeidet med film og foto verksted. Klubben har også arbeidet mye med t-skjorte trykk dere juniorene og ungdommene selv designer trykket. 19. November hadde klubben besøk av Samsaya med fullt band. 150 juniorer og ungdom overvar konserten. Helgen november arrangerte klubben foto kurs for hele familien. Tirsdag 26. november var det masse god mat på vår internasjonale matfest. Teatergruppa linje 5 arbeider i disse dager med et julestykke som gruppa har laget selv. Stykket fremføres 10 desember på Kalbakkenklubben. Salto Sinnamann. Mandag ble det satt fokus på Vold i nære relasjoner og det å være vitne til vold til alle 9 klassene i Bydelen. Nærmere 200 elever + lærere deltok. Gjennom teaterforestillingen Sinnamann( ) fikk ungdomsskolen se forestillingen i auditoriet på Grorud skole. Etter var det dialog og refleksjoner mellom elevene og et panel bestående av representanter fra skolehelsetjenesten, IMDI, Politi, barneverntjenesten. Det er etablert en Styringsgruppe og koordineringsgruppe for SaLTo arbeidet i bydelen. Det er 2 faste arbeidsgrupper som møtes fast hver måned. De 2 gruppene har følgende alder i fokus år og år. I disse representer barneverntjenesten, ungdomsskoler, skolehelsetjenesten, Røde Kors, Politi, Oppfølgingsteam, ettervern barneverntjenesten, fritidsklubbene, NAV kvalifisering, Skjer a, Campus Grorud SaLTo koordinator har søkt om midler til å sette fokus på radikalisering og ekstremisme. Det skal gis økt kunnskap til unge i ungdomsråd og ungdomsutvalg i bydelen. Målet er å forebygge ekstremisme med blant annet ung til ung info, dialogmøter. Et utvalg ungdommer skal sammen med ansatte fra Bydelen på studietur til København og besøke VINK. Søknaden er godkjent og penger er bevilget. SaLTo-koordinator koordinerte feltarbeider under Granittrock. SaLTo-koordinator deltar i et Kontaktforum med fokus på radikalisering, ekstremisme og radikalisering, ledet av SaLTo sekretariatet Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar saken til orientering Marit Jansen bydelsdirektør 5

9 Sak 68/13 Programplan områdeløft Ammerud 2014 Arkivsak: Arkivkode: 514 Saksbehandler: Cecilie Kjølnes Skar Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet Grorud /13 Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Helse- og sosialkomiteen Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Byutvikling- og miljøkomiteen /13 Bydelsutvalget /13 PROGRAMPLAN OMRÅDELØFT AMMERUD 2014 Saksframstilling: Programplanen er programleders arbeidsverktøy og bydelens styringsredskap i områdeløftet. I del 1 skisseres det overordnede grunnlaget for programarbeidet med områdets utfordringer, mål, strategier og overordnet organisering av arbeidet. I del 2 beskrives programmets prosjektportefølje med budsjett og finansieringsplan for På bakgrunn av denne planen, tildeler Husbanken årlige midler til gjennomføring av programarbeidet. Programplanen rulleres årlig, godkjennes av programmets styringsgruppe, og blir kommunalt forankret gjennom vedtak i Bydelsutvalget. Områdeløftets prioriteringer utspiller seg i strategier og prosjekter som er basert på kunnskap fra rapporten Vi her på Ammerud, gjennomførte medvirkningsprosesser og nullpunktsanalyse bestående av spørreundersøkelse, levekårs- og boligprisstatistikk. Nullpunktsanalysen som ble ferdigstilt i 2013 er tilgjengelig i egen rapport. Det er gjort små endringer i hele planen siden 2013, men det er særlig kapittel 1.2, der Husbankens nye mål for områdeløft er satt inn, samt hele del 2 som beskriver prosjektene for 2014, som har størst endringer i forhold til programplan Bydelsdirektørens forslag til vedtak Grorud Bydelsutvalg vedtar fremlagte programplan for områdeløftet på Ammerud Marit Jansen bydelsdirektør Ole-Jørgen Pettersen avdelingssjef 6

10 Sak 69/13 Erfaringer med områdeløftet på Romsås - sluttrapport Arkivsak: Arkivkode: 514 Saksbehandler: Ole Jørgen Pettersen Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet Grorud /13 Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Byutvikling- og miljøkomiteen /13 Bydelsutvalget /13 Helse- og sosialkomiteen ERFARINGER MED OMRÅDELØFTET PÅ ROMSÅS - SLUTTRAPPORT Innledning: Samarbeidsutvalget for Groruddalen vedtok i sitt møte 17.juni 2013 at bydelene skal bes om å utarbeide en kort rapport til den politiske ledelsen for Groruddalssatsingen i forbindelse med fire områdeløftene som avsluttes i Rapporteringen skal være en kort oppsummering på 2-3 sider og erfaringene skal beskrives på et overordnet nivå. Saksframstilling: Samarbeidsutvalget ønsker svar på følgende spørsmål: På hvilken måte og i hvilken grad har områdeløftene bidratt til å styrke de aktuelle områdene? I bydel Grorud er det områdeløftet på Romsås som avsluttes Et av de første tiltakene som blei gjennomført ved oppstart av områdeløftet på Romsås var å gjennomføre og få utarbeidet en skriftlig rapport med overskriften: Fysisk og sosiokulturell stedsanalyse for Romsås Romsås vil. Bydel Grorud utlyste en offentlig anskaffelse for å få utarbeidet stedsanalysen. Gate Design vant konkurransen og i januar 2008 var rapporten utarbeidet. Funnene i denne analysen har vært førende for alle prioriteringer som er gjort i hele prosjektperioden Bydel Grorud hadde ikke stor troverdighet blant mange av beboerne på Romsås. De opplevde bydelsreformen i 2003 som et nederlag, da Romsås blei avviklet som en selvstendig bydel og blei en del av den nye Bydel Grorud. Innbyggernes opplevelse av at det offentlige tok mindre ansvar blei forsterket ved at den nye bydelsadministrasjonen blei flyttet ut av Romsås og samlet på Ammerud. Derfor var det var viktig for Bydel Grorud at stedsanalysen blei gjennomført av et uavhengig konsulentmiljø, som kunne formidle innbyggernes vurderinger, behov og ønsker for framtida. Svarttjern: Svarttjern er et tjern som ligger inne i boområdet på Romsås. Ved utbygging av Romsås ble vannet fremhevet som badedam, og var et salgsfremmende virkemiddel for området. Tjernet og området rundt har vært flittig benyttet av beboerne på Romsås. Blant annet fremhever mange gode minner knyttet til Romsås-duppen, som fungerte som kvalifisering til Ta sjansen i Holmenkollen. De siste årene - før områdeløftet - har bading i tjernet vært frarådet grunnet høyt bakterieinnhold. Helse- og velferdsetaten stiller også spørsmål ved vannets kvalitet tidligere. Prøvetakning foregikk tidligere ikke fullt så systematisk. Å få tilbake badevannskvalitet på Svarttjern, og en bedre tilrettelegging av området rundt har vært et av de høyest prioriterte 7

11 tiltaket innenfor områdesatsingen for Romsås. Tiltaket var beskrevet i handlingsplanen for 2007, 2008 og ferdigstilt i I utviklingen av dette tiltaket blei det gjennomført idedugnader sammen med befolkningen og det blei etablert referansegrupper som fulgte arbeidet fra ide til ferdigstilt produkt. Opprustingen av Svarttjern og etablering av parkanlegget var det endelige bevis på at Bydel Grorud hadde alvorlige hensikter med sitt engasjement for å bidra til gode møteplasser for befolkningen på Romsås. I 2009 blei Svarttjernsparkens venner etablert utelukkende bestående av befolkningen selv. Dette var og er et viktig uttrykk for at befolkningen selv opplever eierskap til parkanlegget. Dette eierskapet har frem til dags dato resultert i at parkanlegget ikke er utsatt for hærverk og at parken brukes aktivt av alle på Romsås også i Hvilken betydning har tverrsektorielt samarbeid hatt for områdeløftarbeidet? Svarttjernparken hadde ikke vært mulig å etablere uten et tett samarbeid med daværende Friluftsetat (FRI) nå Bymiljøetat (BYM) og Vann og avløpsetaten. Bydel Grorud innledet allerede i 2007 et samarbeid med Friluftsetaten som forvalter av området. FRI hadde ikke ressurser til å prioritere arbeidet med Svarttjernparken på dette tidspunktet. Bydel Grorud kunne gjennom ressurser fra områdeløftet prioritere dette og FRI og Bydel Grorud blei enige om at Bydel Grorud skulle ta prosjektledelse og byggherreansvar for prosjektet i tett samarbeid med FRI og VAV. Denne modellen fungerte godt i dette prosjektet og nødvendige avtaler for overføring av anlegget til FRI etter ferdigstillelse blei utarbeidet og undertegnet av partene. Romsås bibliotek har vært og er en viktig møteplass for barn og unge på Romsås senter. Biblioteket ligger under Kulturetatens ansvarsområde. Biblioteket hadde kun åpningstid 3 dager i uka. Via områdesatsingen inngikk Bydel Grorud en avtale med Kulturetaten om utvidelse av åpningstiden for Romsås bibliotek fra 3 til 5 dager i uken. Kostnaden på kr blei dekket av områdesatsingen fra oktober 2007 til Fra overtok Kulturetaten også det finansielle ansvaret for utvidet åpningstid. Dette er et ansvar de har ivaretatt. Utvidet åpningstid har resultert i utvidet utlån av bøker, flere besøk fra publikum og sannsynligvis en økt leseaktivitet i befolkningen. Økt besøk har også ført til at Romsås senter fremstår som et mer levende senter en tidligere. I 2013 har den lokale KIWI butikken også utvidet sin virksomhet med 150 m2 som igjen betyr at flere av innbyggerne på Romsås bruker senteret mer aktivt enn tidligere. 3. Hva har bydelen lært av arbeidet med områdeløft og hva vil dere ta med dere videre? Områdeløftet på Romsås har hatt 3 hovedstrategier for sitt arbeid: - Utvikling av gode møtesteder og sentra/næringsarealer - Utvikling av bo - og oppvekstmiljøer - Utvikling av lokal kunnskap og ledelseskapasitet. 8

12 Arbeidet med områdeløft har gitt bydelen mulighet til å satse på sosiale tiltak, lokal mobilisering og deltakelse fra befolkningen. Derfor har Bydel Grorud de siste årene i satsingen på Romsås hatt fokus på frivillighet i sentrum. Områdeløftet på Romsås har siden oppstart 2007 økt beboernes deltakelse i aktiviteter knyttet til nærmiljøet. Det er opprettet 14 selvstendige organisasjoner/lag og foreninger på Romsås i perioden. Aktivitet i tilknytning til frivillig-sentralen på Romsås har økt markant i tidsrommet. Økning i antall frivillige ved sentralen gir et godt måltall. Fra 80 personer i 2007 til 142 personer i I perioden har antall registrerte frivillige med minoritetsbakgrunn også steget. Det har vært en merkbar økning i antall arrangementer og opplæringstilbud som tilbys befolkningen i nærområdet og i bydelen. I perioden ble det gjennomført 45 arrangementer i regi av Kultur-Arrangørene (KA). Romsås dans og møteplass har åpen frivilligkafe seks dager i uken, i tillegg arrangeres det danseaften en gang i måneden. Romsås Reiret har frivillig kafe på Nærmiljøhuset hver søndag. Prateklubben for kvinner har språk- og kulturopplæring hver onsdag. Dette er noen av de organisasjonene som er konkrete resultater av Områdeløftet på Romsås. Arbeidet med lokalbefolkningen er spennende, læringsrikt og ressurskrevende. Bydel Grorud foreslår derfor at et årsverk blir videreført fra områdeløftet på Romsås slik at dette viktige arbeidet kan vedlikeholdes og videreutvikles etter programperioden er over. 4. Hvilke anbefalinger kan bydelen gi før igangsetting av nye områdebaserte innsatser? Bydel Grorud har gode erfaringer med områdebasert innsats. Denne måten å arbeide på gir større muligheter for å utvikle ny kunnskap, nye arbeidsmetoder og modeller. Et viktig mål har vært å skape nye samarbeidsformer på tvers av sektorer og organisasjonsenheter. Ved å bygge på de lokale ressursene som allerede eksisterer er det mulig å skape nye partnerskapsmodeller mellom offentlige tjenesteyting, private og frivillige organisasjoner. Bydel Grorud vil gi følgende anbefalinger før igangsetting av nye områdebaserte innsatser: - Det må gjennomføres en grundig stedsanalyse før tiltak iverksettes. - Det bør lages en informasjonsplan som gjennomføres i hele programperioden. - Det må sikres en brei lokal mobilisering og deltakelse fra lokalbefolkningen. - Offentlige tjenester i det aktuelle området må mobiliseres til forpliktende deltakelse i dette arbeidet. - Handlingsprogram som utvikles må være realistiske. Det må ikke skapes urealistiske forventninger og fremtidsvisjoner i lokalbefolkningen. - Vær klar over at denne måten å arbeide på er en langsiktig strategi. Det er viktig å ha fokus på hva som skal og kan videreføres etter at programperioden er over. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Grorud Bydelsutvalg tilslutter seg bydelsdirektørens vurderinger og anbefalinger slik det fremgår av saksfremlegget. Marit Jansen bydelsdirektør Ole-Jørgen Pettersen avdelingssjef 9

13 Sak 70/13 Budsjett 2014 og økonomiplan Arkivsak: Arkivkode: 121 Saksbehandler: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet Grorud /13 Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Byutvikling- og miljøkomiteen /13 Bydelsutvalget /13 Helse- og sosialkomiteen BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN Sammendrag: Vedlagt følger bydelsdirektørens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan Forslaget ble offentliggjort Kapittel 1 inneholder en oppsummering av hovedpunktene i budsjettet. Saksframstilling: Den 11. desember vedtar bystyret budsjett 2014 og økonomiplan Endringer som følge av dette vedtaket blir innarbeidet i det endelige forslaget fra bydelsdirektøren. Endelig forslag blir lagt frem for vedtak i bydelsutvalgets møte 19. desember. Etter offentliggjøring av budsjettforslaget er det oppdaget en teknisk feil i dokumentet. Under de forskjellige tjenesteområdene er det satt opp en tabell med budsjettspesifikasjon. Denne tabellen inneholder enkelte tall som ikke er korrekte for 2014-budsjettet. Den samme budsjettspesifikasjonen fremkommer også i slutten av dokumentet. Tabellene som fremkommer i kapittel 20 og 21 er korrekte. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Budsjett 2014 og økonomiplan vedtas slik den fremkommer av dette dokumentet. Tallbudsjettet for 2014 vedtas iht tabellene som fremkommer nedenfor. I tallbudsjettet er følgende aktivitetsendringer innlagt: Flere tiltak i bydelsadministrasjonen iverksettes for å redusere bydelens kostnader med til sammen 0,4 millioner kroner Områdeløftet på Romsås avsluttes Bydelen har i tilknytning til områdeløftet hatt en egen prosjektleder. Stillingen som prosjektleder avsluttes samtidig som områdeløftet avsluttes. For å kunne videreføre noe av aktiviteten som har vært en del av områdeløftet opprettes en ny stilling ved Frivillighetssentralen. Siden den nye stillingen er lavere lønnet enn prosjektlederen, sparer bydelen årlig 0,25 millioner kroner Stillingen som bydelsoverlege er for tiden ubesatt. Det foreslås å redusere denne stillingen midlertidig fra 100 % til 50 % I tråd med økt tildeling av midler til arbeid med booppfølging opprettes en 100 % stilling som boligfremskaffer/booppfølger 10

14 Budsjettet for Kalbakkenklubben kompenseres for reduserte inntekter når Aktivitetsskolen flytter ut av lokalene. Dagens aktivitetsnivå på Fyrhuset er lagt inn i budsjettforslaget Stillingen som Salto-koordinator økes fra 50 % til 100 % stilling I tråd med økt tildeling av midler styrkes Helsestasjon og skolehelsestjenesten med 160 % stilling som helsesøstre Samlokalisering av helsestasjonene i bydelen til Grorud har gjort det mulig å redusere bemanningen ved helsestasjonen med 30 % merkantil stilling Bemanningen ved pedagogisk team reduseres med 60 % Nivået på antall barn som får hjelp av barnevernet opprettholdes, men kostnadene ved barnevernstjenesten reduseres med 2,3 millioner kroner Det etableres et innsatsteam i pleie- og omsorgstjenesten Vedtakstiden i hjemmetjenesten reduseres med 100 timer per uke Forbruket av sykehjemsplasser reduseres med 10 plasser Forbruket av TT-kjøring reduseres med en million kroner Forbruket av økonomisk sosialhjelp reduseres til tildelt budsjettramme Beløp i hele tusen kroner Regnskap 2012 Opprinnelig budsjett 2013 Budsjett 2014 FO1 Helse, sosial og nærmiljø FO2A Barnehager FO2B Oppvekst FO3 Pleie og omsorg FO4 Økonomisk sosialhjelp Sum bydel Grorud Beløp i hele tusen kroner Regnskap 2012 Opprinnelig budsjett 2013 Budsjett 2014 Bestillerkontoret Barnevern Nav Kommune ESIS Bydelsadministrasjonen Avdeling for barn og unge Avdeling for samfunn og nærmiljø Avdeling for velferd og sosiale tjenester Sum bydel Grorud Opprinnelig budsjett 2013 Budsjett 2014 Regnskap Beløp i hele tusen kroner Politisk styring og kontrollorganer Kontroll og revisjon

15 120 Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Annet forebyggende helsearbeid Diagnose, behandling, re-/habilitering Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Kommunale sysselsettingstiltak Introduksjonsordningen Bistand til etablering og opprettholdelse av bolig Naturforvaltning og friluftsliv Andre kulturaktiviteter og tilskudd til kulturbygg Kommunale kulturbygg FO1 Helse, sosial og nærmiljø Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss FO2A Barnehager Aktivtetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten Barnevernstjeneste Barneverntiltak i familien Barneverntiltak utenfor familien FO2B Oppvekst Aktivisering og servicetjenesten overfor eldre og 234 funksjonshemmede Pleie og omsorg i institusjon Kjernetjenester knyttet til pleie og omsorg til hjemmeboende Transport (ordninger) for funksjonshemmede FO3 Pleie og omsorg Kvalifiseringsprogrammet Økonomisk sosialhjelp FO4 Økonomisk sosialhjelp og KVP Sum bydel Grorud Fullmakter m.v til bydelsdirektør Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta den detaljerte budsjettfordeling innenfor rammen av bydelsutvalgets vedtak. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer for alle artsgrupper innenfor funksjonsområdene. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å opprette og inndra stillinger innenfor rammen av vedtatt budsjett. 12

16 Budsjettet skal dekke de aktiviteter som er forutsatt i motivteksten. Bydelsdirektøren pålegges å gjennomføre budsjettet i henhold til de vedtatte tiltakene og de bevilgninger som er gitt innefor hvert hovedinnsatsområde. Bydelsdirektøren gis fullmakt til å fordele midler som tildeles gjennom året som er øremerket til spesielle formål. I tilknytning til tertialrapporten redegjør bydelsdirektør for disse budsjettendringene. Betalingssatser Betalingssatser for fulltidsplasser i barnehagene vedtas av bystyret. Betalingssatser for deltidsplasser fastsettes av bydelen. Bydelsutvalget gir bydelsdirektøren fullmakt til å justere oppholdsbetalingen i barnehagene for 50 % plass og korttidsbarnehager i tråd med økningen i fulltidsplasser. Bydelsutvalget vedtar at egenbetaling for trygghetsalarmer videreføres i Marit Jansen bydelsdirektør 13

17 Sak 71/13 Søknad om støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser, for 2014 Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Åste Wergeland Haug Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet Grorud /13 Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Bydelsutvalget /13 SØKNAD OM STØTTE TIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN - ÅPNE MØTEPLASSER, FOR 2014 Sammendrag: På vegne av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet forvalter Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Ansvaret for å utlyse ordningen for beboere og ansatte i Bydel Grorud, motta søknadene og sørge for administrativ og politisk prioritering er delegert bydelsdirektøren. Bydelens innstilling oversendes Bufdir som skal sikre fordelingen av tilskuddsmidler mellom tiltak, byer og byområder. Bufdir har fullmakt til å omprioritere den enkelte søknad. Søker har klagerett på det endelige vedtak i henhold til Forvaltningsloven 27 tredje ledd. For 2014 er søknadsordningen todelt hvorav den ene, Tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn, unge og familier, ennå ikke er klar for utlysning. Tilskuddsordningen Åpne Møteplasser skal være et virkemiddel for å bidra til å bedre oppvekst- og levekår i større bysamfunn gjennom å etablere og utvikle åpne møteplasser for målgruppen. En åpen møteplass innebærer at tjenesten er en sosial arena hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassen skal særlig legge til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter. Møteplassen skal være et lavterskeltilbud, hvor det ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader for deltakerne. Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering er høyt prioritert. Det vil videre bli lagt vekt på samarbeid mellom bykommuner og frivillig sektor. Formål Formålet med tilskuddsordningene er å bedre oppvekst- og levekårene for barn og unge i Bydel Grorud ved å gi tilskudd til: a) tiltak som forebygger uønsket sosial atferd, bl.a. vold, mobbing, kriminalitet og rus, og motvirker fordommer, diskriminering og fremmer gjensidig aksept b) tiltak som bidrar til medvirkning og deltakelse for ungdomsgrupper som i liten grad benytter seg av de eksisterende kultur- og fritidstilbud c) tiltak som bidrar til kvalifisering og inkludering blant annet gjennom etablering av alternative mestringsarenaer d) tiltak som motvirker og/eller demper fattigdomsproblemer blant barn, unge og deres 14

18 familier e) tiltak som fremmer likeverd og like muligheter for jenter og gutter f) tiltak som fremmer deltakelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne Målgruppe Barn og ungdom i alderen 10 til 20 år med spesielle behov, utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Hvem kan søke Offentlige og private instanser, bydelens tjenesteapparat, frivillige organisasjoner og ungdomsgrupper. Tiltak som prioriteres bør ha barn og unge bosatt i Bydel Grorud som målgruppe og Bydel Grorud som geografisk nedslagsfelt for tiltaket. Rapport og regnskap Bydel Grorud har ansvar for at regnskap og rapport for hvert enkelt tiltak oversendes samlet til departementet innen 1. mars. Regnskap skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor. Generelle krav Tildelingene kan ikke benyttes til klientrettede tiltak eller tiltak av behandlende karakter. Ei heller til tiltak/prosjekter som inngår i aktivitetsskolen eller har deltakelse i ordinære idrettsaktiviteter som målsetting. Tildeling for 2013 For 2013 var søknadsordningen med ovennevnte formål og målgruppe todelt hvorav den ene, Spesialsatsing fases ut i 2014 og ressursene overføres Åpne møteplasser. Totalt ble Bydel Grorud tildelt 1,110 mill. kroner til 8 tiltak, hvorav to er Åpne møteplasser med 0,650 mill. kroner i 2013, 0,800 mill. i 2014 og Søknader for 2014 Ordningen Åpne møteplasser ble annonsert på intranett og internett 21. oktober og i Akers Avis 23. oktober, med søknadsfrist 11. november For 2014 er det innkommet 6 søknader med et samlet søknadsbeløp på 2,672 mill. kroner. Som nevnt over ble Bydel Grorud allerede i 2013 tildelt 0,800 mill. kroner til denne ordningen for I vurderingen som ligger til grunn for bydelsdirektørens innstilling er det lagt vekt på: 1) Målgruppe og søknadenes tydelighet på hvilke rekrutteringsarenaer og metoder som skal benyttes. 2) Plan for videreføring etter støtteperioden. 3) Konkretisering av unges innflytelse på gjennomføringen av tiltaket. 4) Konkretisering av samarbeid mellom fag- og etatsgrupper og mellom privat og offentlig sektor. 5) Etablere/videreutvikle en mangfoldig og flerkulturell møteplass med lavterskeltilbud og alternative mestringsarenaer. Vedlagt følger en skjematisk framstilling som viser søknadsbeløp og forslag på tildeling og begrunnet prioritering av seks nye søknader for

19 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tilslutter seg bydelsdirektørens innstilling til fordeling av midler til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, Åpne møteplasser for 2014 Marit Jansen /s bydelsdirektør 16

20 Sak 72/13 MØTEPLAN VÅREN 2014 FOR UNGDOMSRÅDET Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Habib R. Tahir Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet Grorud /13 MØTEPLAN VÅREN 2014 FOR UNGDOMSRÅDET Saksframstilling: Grorud bydelsutvalg vedtok i sitt møte følgende møteplan våren 2014: BU: BU: BU: BU: Bydelsdirektøren foreslår at Ungdomsrådet avholder sine møter tirsdag uken før BU- møtet. Dette gir følgende møtedatoer: Bydelsdirektørens forslag til vedtak Ungdomsrådet gjennomfører følgende møtedatoer våren 2014: , , og Møtene avholdes i Ammerudhellinga 47 kl

Glenn Korshaugen (politisk observatør, AP), Anne C. Bjørnstad (politisk observatør, V). Habib Tahir og Tonje Brustuen

Glenn Korshaugen (politisk observatør, AP), Anne C. Bjørnstad (politisk observatør, V). Habib Tahir og Tonje Brustuen Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 7/13 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudvn. 22 møterom 3.etj Møtetid: Tirsdag 19. november 2013 kl. 17.30 Sekretariat: 95449885 Møteleder: Vy-Vy

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201200039 Arkivkode: 121 Saksbeh: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Ungdomsrådet Grorud 11.12.2012 51/2012 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 8/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 8/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 8/09 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Dr. Londons vei 5 Kulturhuset Steinbruddet Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 468 12 153

Detaljer

Jan Martinussen Norges hanikapforbund Oslo

Jan Martinussen Norges hanikapforbund Oslo Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Protokoll 6/13 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Grorudveien 3 Møtetid: Onsdag 11. desember 2013 kl. 17.00 Sekretariat: 46812153 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Natasa Stevanovic (Ammerud aktivitetssenter)

Natasa Stevanovic (Ammerud aktivitetssenter) Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 3/14 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudhellinga 47 C Møtetid: Tirsdag 13. mai 2014 kl. 17.30 Sekretariat: 95449885 Møteleder: Natasa Stevanovic (Ammerud aktivitetssenter)

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 7/09 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23421924 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Jemila Daush (Bjøråsen skole) Carl Kampevold (Bjøråsen skole) Glenn Korshaugen (politisk observatør, AP)

Jemila Daush (Bjøråsen skole) Carl Kampevold (Bjøråsen skole) Glenn Korshaugen (politisk observatør, AP) Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudhellinga 47 C Møtetid: Tirsdag 02. desember 2014 kl. 17.30 Sekretariat: 95449885 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Saker til behandling Sak 29/09 Groruddalssatsingen - handlingsplan Sak 30/09 Deichmanske bibliotek i Bydel Grorud...3

Saker til behandling Sak 29/09 Groruddalssatsingen - handlingsplan Sak 30/09 Deichmanske bibliotek i Bydel Grorud...3 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 4/09 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: mandag 08. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART II Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/13 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/13 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudvn. 22 møterom 3.etj Møtetid: tirsdag 16. april 2013 kl. 17.30 Sekretariat: 95449885 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/15 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. desember 2015 kl. 17.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 07/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 07/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 07/09 Møte: Eldrerådet Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 14.00 Sekretariat: 23421923/94 SAKSKART Åpen halvtime Saker

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/08 Oslo kommune Møteinnkalling 2/08 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 08. april 2008 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Jemila Daush (Bjøråsen skole)

Jemila Daush (Bjøråsen skole) Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 1/15 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudhellinga 47 C Møtetid: Tirsdag 03. februar 2015 kl. 17.30 Sekretariat: 95449885 Møteleder: Tilstede: Forfall: Jemila

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 7/08 Oslo kommune Møteinnkalling 7/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudvn. 22 Møtetid: onsdag 10. desember 2008 kl. 17.00 Sekretariat: Anne E Stålung SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

På grunn av sykdom hos møtesekretæren skrev Frode Englund (A) referat fra møtet. (spesialkonsulent Åste Wergeland Haug har skrevet protokollen)

På grunn av sykdom hos møtesekretæren skrev Frode Englund (A) referat fra møtet. (spesialkonsulent Åste Wergeland Haug har skrevet protokollen) Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudvein 22 Møtetid: Torsdag 04. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 98220173 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 5/12

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Protokoll 5/12 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 5/12 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudvn. 22 møterom 3.etj Møtetid: tirsdag 18. september 2012 kl. 17.30 Sekretariat: 23421835 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 3/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: mandag 28. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen halvtime

Detaljer

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Ungdomsrådet 17.09.2013 Kinsbakken Møteinnkalling 5/13 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudvn. 22 møterom 3.etj Møtetid: Tirsdag 17. september 2013 kl. 17.30

Detaljer

Godkjenning av innkalling og dagsorden URG

Godkjenning av innkalling og dagsorden URG Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 1/12 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudvn. 22 møterom 3.etj Møtetid: tirsdag 21. februar 2012 kl. 17.30 Sekretariat: 23421835 Møteleder: Christopher B. Wiik

Detaljer

Natasa Stevanovic (Ammerud aktivitetssenter)

Natasa Stevanovic (Ammerud aktivitetssenter) Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudvn. 22 møterom 3.etj Møtetid: tirsdag 19. februar 2013 kl. 17.30 Sekretariat: 95449885 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 7/10 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 10. november 2010 kl. 17.00 Sekretariat: Jørn Linnerud SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 1/08 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 19. februar 2008 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 52 20 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune. Protokoll 8/12

Oslo kommune. Protokoll 8/12 Oslo kommune Protokoll 8/12 Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 13. desember 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 98220173 Møteleder: Tilstede: Marit Johanne Bjerke

Detaljer

Ungdomsrådet 09.09.2014

Ungdomsrådet 09.09.2014 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Ungdomsrådet 09.09.2014 Ferieklubb Kinsbakken 2014 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling 5/14 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudhellinga 47 C Møtetid:

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene (kommunene og bydelene); Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad,

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Ungdomsrådet

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Ungdomsrådet Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Ungdomsrådet 20.11.2012 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling 7/12 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudvn. 22 møterom 3.etj Møtetid: tirsdag 20. november

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 10/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 06. desember 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

Groruddalssatsingens målsetninger for Programområde 3 Bolig-, by- og stedsutvikling - Områdeløft og stedsutvikling (PG3A)

Groruddalssatsingens målsetninger for Programområde 3 Bolig-, by- og stedsutvikling - Områdeløft og stedsutvikling (PG3A) Groruddalssatsingens målsetninger for Programområde Bolig-, by- og stedsutvikling - Områdeløft og stedsutvikling (PGA) GDS sitt hovedmål En bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet

Detaljer

Endringer i revidert programplan PG3A-møte 10. oktober 2012

Endringer i revidert programplan PG3A-møte 10. oktober 2012 Endringer i revidert programplan PG3A-møte 10. oktober 2012 Bildet viser planavgrensningen av Ammerud er markert med rødt (den midterste avgrensingen), særlig innsatsområde er markert med blått (den innerste

Detaljer

Ungdomsrådet 04.11.2014

Ungdomsrådet 04.11.2014 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Ungdomsrådet 04.11.2014 Fra lysvandringen langs Alna 2014, tatt ved steinbrua på Kalbakken Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/14

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/14

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/14 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 7/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22, 3.ets. Møtetid: Mandag 29. september 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 97656614 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Møteinnkalling 1/12 SAKSKART. Åpen halvtime

Møteinnkalling 1/12 SAKSKART. Åpen halvtime Møteinnkalling 1/12 Møte: Mangfold-, oppvekst og kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 23. februar 2012 kl. 17.00 Sekretariat: 98220173 SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak

Detaljer

Eldrerådet

Eldrerådet Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Eldrerådet 11.12.2013 Fra lysvandringen 2013 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 5/13 Møte: Eldrerådet Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 09. desember 2008 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 56 05 Møteleder: Tilstede: Ivar Børsheim Ulla

Detaljer

Anders Ørnø Rødberg-Larsen. Anders Ørnø Rødberg-Larsen (AP) Jorun Rymarczyk (AP) Judith Kvernes (SV) Maren Rismyhr (R) Bjørn Borge-Lunde (FRP)

Anders Ørnø Rødberg-Larsen. Anders Ørnø Rødberg-Larsen (AP) Jorun Rymarczyk (AP) Judith Kvernes (SV) Maren Rismyhr (R) Bjørn Borge-Lunde (FRP) Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 6/08 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: Tirsdag 03. juni 2008 kl. 17.00 Sekretariat: Anita I. B. Christiansen Møteleder: Tilstede: Anders Ørnø

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1 10Bakgrunn. 1.1 Stedsanalyse: «Vi her på Ammerud»

Kravspesifikasjon. 1 10Bakgrunn. 1.1 Stedsanalyse: «Vi her på Ammerud» Kravspesifikasjon 1 10Bakgrunn Områdeløft Ammerud er en del av Groruddalssatsingen i Bydel Grorud og arbeider for å gjøre Ammerud kjent som et lokalsamfunn hvor det er godt å bo og være for alle, med en

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/09 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/09 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 31. august 2009 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/09

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/09 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/09 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: torsdag 11. juni 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 98220173 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 3/12

Oslo kommune Bydel Grorud. Protokoll 3/12 Protokoll 3/12 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudvn. 22 møterom 3.etj Møtetid: onsdag 02. mai 2012 kl. 17.30 Sekretariat: 23421835 Møteleder: Christopher B. Wiik Tilstede:Sharik Ahmad (Apalløkka

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 8/11

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 8/11 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 8/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 05. desember 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud. Møteinnkalling 3/11

Oslo kommune Bydel Grorud. Møteinnkalling 3/11 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling 3/11 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3 etg. Møtetid: onsdag 11. mai 2011 kl. 18.00 Sekretariat: 23421824 SAKSKART Åpen halvtime Saker til

Detaljer

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73)

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Rundskriv Q-10/2008 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene;

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/14

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/14 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 4/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22, 3.ets. Møtetid: Mandag 02. juni 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 97656614 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN - 2018 Vedlagt følger bydelsdirektøren forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 Konsekvensene av tilleggsinnstillingen og Stortings budsjettforlik

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/12 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/12 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 11. juni 2012 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Presentasjon programsamling for områdeløft Katrine M. Woll

Presentasjon programsamling for områdeløft Katrine M. Woll Presentasjon programsamling for områdeløft 19.06.2013 Katrine M. Woll Programbeskrivelse for områdeløft Programbeskrivelsen er Styringsdokument i Husbanken Styringsdokument mellom Husbanken og kommunene

Detaljer

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2012 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/08

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 4/08 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 4/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudveien 22, 3 etasje Møtetid: onsdag 11. juni 2008 kl. 17.00 Sekretariat: SAKSKART I Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 10. juni 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen. Protokoll 3/08 Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Protokoll 3/08 Møte: Oppvekstkomiteen Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: mandag 28. april 2008 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Ikke

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Møteinnkalling 1/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 16. februar 2009 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 55 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22, 3. etasje Møtetid: Mandag 11. november 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 42 19 11 SAKSKART Åpen

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60)

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 02 / 2015 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post

Detaljer

Vinjard Talsnes Cecilie Brakstad Ylva Fjeldberg Olaf Alexander Brudevoll Styrmoe

Vinjard Talsnes Cecilie Brakstad Ylva Fjeldberg Olaf Alexander Brudevoll Styrmoe Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Geir

Detaljer

Avdelingsdirektør Sven Bue Berger

Avdelingsdirektør Sven Bue Berger Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 59 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/2012

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 1/2012 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 1/2012 Møte: Kultur- og oppvekstkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, 3. et Økern senter Møtetid: mandag 23. januar 2012 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Informasjon fra bydelsdirektøren Bydelens kommentarer til byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester om konsekvenser av byrådets budsjettforslag

Informasjon fra bydelsdirektøren Bydelens kommentarer til byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester om konsekvenser av byrådets budsjettforslag Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Bydelssalen, Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. et. Møtetid: Torsdag 30. oktober 2014 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Jack Grimsrud (AP) Maren Rismyhr (Rødt) observatør Jon Julius Sandal (V) observatør Pulendran Kanagaratnam observatør fra sak 52/11

Jack Grimsrud (AP) Maren Rismyhr (Rødt) observatør Jon Julius Sandal (V) observatør Pulendran Kanagaratnam observatør fra sak 52/11 Oslo kommune Bydel Grorud Protokoll 08/11 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22, 3. etg. Møtetid: Mandag 28. november 2011 kl. 17.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Jack Grimsrud (AP) Frode

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/11 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: mandag 09. mai 2011 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Ungdomsrådet 12.03.2013

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Ungdomsrådet 12.03.2013 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Ungdomsrådet 12.03.2013 UngMedkonferansen 2013 Møteinnkalling 2/13 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudvn. 22 møterom 3.etj Møtetid: tirsdag 12. mars 2013

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 5/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 5/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 08. september 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/15

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 1/15 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 1/15 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: Mandag 26. januar 2015 kl. 18.00 Sekretariat: 97656614 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Protokoll 7/07. Mona Verdich (H) - leder Frode Woldsund (Krf) Ulf Stigen (Frp) Steinar Andersen (A) Tom Lium (H) Gidske Spiten (V) Tilstede:

Protokoll 7/07. Mona Verdich (H) - leder Frode Woldsund (Krf) Ulf Stigen (Frp) Steinar Andersen (A) Tom Lium (H) Gidske Spiten (V) Tilstede: Protokoll 7/07 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Møtesalen 2.etasje - bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: mandag 10. desember 2007 kl. 19.00 Sekretariat: Tilstede: Mona Verdich (H)

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 12/13744-13 Dato: 15.11.12 BLD - STORBYMIDLER 2013 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING / BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. desember 2008 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Økernveien 145, 3 et. møterom 7-8 Møtetid: Mandag 04. november 2013 kl. 16.00 Sekretariat:

Detaljer

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak 18.12.2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/12

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen. Møteinnkalling 3/12 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 3/12 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudvn. 22 møterom 3.etj Møtetid: onsdag 02. mai 2012 kl. 17.30 Sekretariat: 23421835 SAKSKART Saker

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning. Protokoll 7/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning. Protokoll 7/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Protokoll 7/07 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Lille møtesal, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. desember 2007 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Ivar Børsheim. Ruth Mathisen. Jan Helge Nordbye

Ivar Børsheim. Ruth Mathisen. Jan Helge Nordbye Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/13 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl. 15.00 Sekretariat: 23475344 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Øyvind Henriksen. Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN SØKNAD OM STØTTE FOR 2013

Øyvind Henriksen. Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN SØKNAD OM STØTTE FOR 2013 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg 32/12 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Øyvind Henriksen Saksgang: Møtedato Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 27.11.2012 BARNE- OG UNGDOMSTILTAK

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 9/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 9/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 9/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lille Bislett, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 09. desember 2014 kl. 16.30 Sekretariat: 23 47 56 12 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/07 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 10. desember 2007 kl. 18.00 Sekretariat: Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Jack Grimsrud (A) Marit Johanne Bjerke (A) Mobashar Banaras (A)

Jack Grimsrud (A) Marit Johanne Bjerke (A) Mobashar Banaras (A) Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 6/14 Møte: Arbeidsutvalget Møtested: Ammerudveien 22, 3.ets. Møtetid: Mandag 01. september 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 97656614 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Jack Grimsrud (A) Ingen. Ingen

Jack Grimsrud (A) Ingen. Ingen Oslo kommune Protokoll 8/10 Møte: Byutvikling, samferdsel - og miljøkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: tirsdag 07. desember 2010 kl. 17.30 Sekretariat: 23421956 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Rådet for funksjonshemmede 12.12.2012

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Rådet for funksjonshemmede 12.12.2012 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Rådet for funksjonshemmede 12.12.2012 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 6/12 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Møtetid: Onsdag

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200701779 Arkivkode: 122 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.12.2008 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER 2008 I denne sak legges det fram regnskapstabeller

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 153/2013 OKN-sak 67/2013 Dato: 18.11.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr): 2013/1488 Saksbeh: Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 Arkivkode:

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Rådet for funksjonshemmede

Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Rådet for funksjonshemmede Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Rådet for funksjonshemmede 21.11.2012 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 6/12 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/07 Møte: Byutvikling, miljø og samferdsel Møtested: Store møterom 2.etg., Bydelsadm., Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 11. desember 2007

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud. Møteinnkalling 01/11

Oslo kommune Bydel Grorud. Møteinnkalling 01/11 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling 01/11 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Ammerudveien 20, 4. etg. Møtetid: Torsdag 17. februar 2011 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling

Detaljer

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak.

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak. 10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak. 1. Budsjettet vedtas totalt fordelt på postgruppenivå som det framkommer i tabellen nedenfor. Vedtakstabell budsjettet hele

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Eldreråd Møtested: Økernveien 145, 3. et Rom 7-8 Møtetid: Mandag 30. september 2013 kl. 13.00 Sekretariat: 23439529 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Møteinnkalling 1/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 17. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 11. november 2013 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte for 2015 Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23191/2015 2015/1896 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 22.04.15 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Søknad om støtte

Detaljer

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Bjerke Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Ungdomsråd Møtested: Økernsenteret, 3 et Møtetid: Mandag 04. november 2013 kl. 16.00 Sekretariat: May Britt Grunnaleite 47611620

Detaljer

Ridoan Taibi, Shymma Jaber, Laiba Rubab Khan, Stian Hebjerk

Ridoan Taibi, Shymma Jaber, Laiba Rubab Khan, Stian Hebjerk Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Protokoll 1/14 Møte: Alna Ungdomsråd Møtested: Møterom Møtetid: Mandag 10. februar 2014 kl. 17.00 Sekretariat: 93861147 Møteleder: Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/08

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/08 Oslo kommune Møteinnkalling 4/08 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Ammerudveien 22, 3.etasje Møtetid: tirsdag 10. juni 2008 kl. 18.00 Sekretariat: SAKSKART Åpen halvtime Saker til behandling Sak 32/08

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 9/13

Oslo kommune Bydel Vestre Aker. Møteprotokoll 9/13 Oslo kommune Bydel Vestre Aker Møteprotokoll 9/13 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Sørkedalsveien 150 A. Møterom Bogstad Møtetid: 05.12.2013 kl. 17:00 Sekretariat: 23 47 60 64 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra møte 28. oktober Informasjon fra bydelsadministrasjonen orienteringer

Godkjenning av protokoll fra møte 28. oktober Informasjon fra bydelsadministrasjonen orienteringer Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/14 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Furuset senter, Bydelssalen inngang A - 2. et. Møtetid: Tirsdag 02. desember 2014 kl. 17.00

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. desember 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2010 (kap. 857 post 73)

Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2010 (kap. 857 post 73) DET KONGELIGE BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENT Rundskriv Q-10/2009 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2010 (kap. 857 post 73) á Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer