Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Ungdomsrådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling. Ungdomsrådet 12.03.2013"

Transkript

1 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Ungdomsrådet UngMedkonferansen 2013

2 Møteinnkalling 2/13 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudvn. 22 møterom 3.etj Møtetid: tirsdag 12. mars 2013 kl Sekretariat: SAKSKART Saker til behandling Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden...2 Sak 13/13 Godkjenning av protokoll...3 Sak 14/13 Ungdomskonferanse Sak 15/13 PRIORITERTE SAKER FRA UNGDOMSKONFERANSEN I GRORUD...5 Sak 16/13 Ungdommens kulturmønstring (UKM) Sak 17/13 Nytt fra ungdomsmiljøet...9 Sak 18/13 Referat og orienteringssaker...10 Bydel Grorud Vy-Vy Tran leder Habib R. Tahir sekretær 1

3 Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og dagsorden Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Habib R. Tahir Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet Grorud /13 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innkallingen godkjennes

4 Sak 13/13 Godkjenning av protokoll Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Habib R. Tahir Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet Grorud /13 GODKJENNING AV PROTOKOLL Bydelsdirektørens forslag til vedtak Ungdomsrådets vedtar protokoll fra møtet 22.februar 3

5 Sak 14/13 Ungdomskonferanse 2013 Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Habib R. Tahir Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet Grorud /13 UNGDOMSKONFERANSE 2013 Evaluering av Grorud ungdomskonferanse 2013

6 Sak 15/13 PRIORITERTE SAKER FRA UNGDOMSKONFERANSEN I GRORUD Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Habib R. Tahir Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet Grorud /13 PRIORITERTE SAKER FRA UNGDOMSKONFERANSEN I GRORUD 27. februar 2013 ble Ungdomskonferansen i Grorud arrangert av Ungdomsrådet. Det er tredje år på rad at Grorud har en egen ungdomskonferanse. Delegatene på konferansen kom fra Ungdomsrådet, tre ungdomsskoler, fire fritidsklubber, idrettslagene i Grorud og Grorud Ungdomsforum, et forum for ungdom i alderen Konferansen stemte frem fire saker som sendes videre til politisk behandling i Bydelsutvalget. Totalt har ca 1200 ungdommer i alderen deltatt i prosjektet UNGMED Ung Medvirkning Grorud, som er en del av Groruddalssatsingen i bydelen. Her har ungdommene har fått muligheten til å diskutere og foreslå tiltak som kan gjøre Grorud til et bedre sted å vokse opp, bo og gå på skole. Målet med prosjektet er å legge til rette for at ungdom med ulike bakgrunn kan samarbeide om sine visjoner, og å bidra til at flere unge engasjerer seg i politikken, frivillige organisasjoner, borettslagsstyrer og idrettslag. I første del av prosjektet ble elevrådsrepresentantene på alle bydelens ungdomsskoler kurset til å gjennomføre debatter og avstemninger i sine klasser. Elevene foreslo saker innenfor kategoriene Mangfold, Levekår, Fritid, Miljø, Nærmiljø og Utdanning. Sakene ble behandlet i innledende elevrådskonferanser i februar Lignende konferanser ble også holdt for fritidsklubbene og for eldre ungdom tilknyttet nettverket Grorud Ungdomsforum. Alle forslag gikk gjennom en demokratisk prosess og før de gikk videre til konferansen 27. februar. Under finner man de fire sakene Ungdomskonferansen 2013 valgte å prioritere. 1 FASTE MIDLER TIL FYRHUSET Bakgrunn: Ungdomsrådet mener Fyrhuset må få faste midler i bydelens budsjett. Fyrhuset sliter med å få innvilget midler fra bydelen. Administrasjon foreslo å tredoble kontingenten for medlemmene, men ca 30% av medlemmene sier at de ikke har mulighet til å fortsette som medlemmer av Fyrhuset dersom dette skjer. En økning i kontingenten fører til at Fyrhuset ikke lenger er et lavterskeltilbud for ungdom i bydel Grorud. Det blir så dyrt å være medlem at personer i familier med lavere enn gjennomsnittelig inntekt ikke vil ha råd til å sende barna til Fyrhuset. Fyrhuset er det eneste tilbudet for musikk- og instrumentinteressert ungdom i bydelen. Hvis dette tilbudet forsvinner så vil ikke musikerne ha et sted å dyrke sin interesse for musikk, og å bli en del av musikkmiljøet i bydelen. Fyrhuset er også en viktig psykisk healer for mange unge. Det er svært mange personer som ikke har følt seg velkomne noe sted før de begynte på Fyrhuset og møtte personer med samme interesse. Det er derfor svært viktig å opprettholde Fyrhuset fordi det er et unikt tilbud, og fordi det har en stor innvirkning på ungdommenes psykiske helse. Det er vanskelig å sikre driftsmidler til Fyrhuset fra andre steder enn bydelen. Når man søker midler fra andre steder er det greit å få midler til utstyr, men det er lite penger å skaffe til drift 5

7 av Fyrhuset. Uten faste midler fra BU er Fyrhuset ofte i en usikker situasjon der medlemmene ikke vet om de kan gå til Fyrhuset neste år. Flere medlemmer slutter på grunn av usikkerheten rundt Fyrhusets fremtidige økonomiske situasjon. Stabilitet rundt finansiering er viktig for kontinuitet i tilbudet og sikkerhet for ungdommene som bruker huset. De foreslåtte kuttene for 2013 tilsvarer lite penger for bydelen, men rammer i denne omgang et godt tilbud for ungdommer. Forslag til vedtak: Fyrhuset skal være et lavterskeltilbud som alle har råd til å bruke. Kontingenten bør derfor ikke overstige 500 kroner i semesteret. Det trengs midler fra BU for å sikre at antall årsverk holdes på likt nivå som før kuttene. For 2013 er det stipulert at man trenger kroner for å beholde antall årsverk på likt nivå som før Fyrhuset ble foreslått kuttet. BU bør sikre forutsigbarhet i tildelinger fra bydelen hvert år, slik at man slipper en usikker situasjon med mulige kutt år etter år. 2 BEDRE RÅDGIVERE PÅ UNGDOMSTRINNET Bakgrunn: Rådgivningen på ungdomstrinnet er ikke god nok. Ungdomsskolen er en alder der du ikke vet hva du vil, og det er lett og velge feil. Sannsynligheten er større for å falle fra på videregående dersom du har valgt feil fra ungdomsskolen fordi å være på feil linje kan virke demotiverende. Rådgiveren kan fungere som en motivator gjennom hele ungdomsskolen. Den må kjenne deg for å kunne gi deg gode råd og da må man møtes oftere. Det er mulig å gi noen bedre hjelp dersom man følger dem tett gjennom tre år. Rådgiverne har for lite tid og for lite ressurser per i dag. De må prioriteres for å unngå frafall i videregående skole og i jobb senere. Rådgivningstjenesten på ungdomstrinnet må styrkes. Forslag til vedtak: Det er et obligatorisk møte hvert år på hele ungdomsskolen. Hver termin i tiende klasse. Rådgiveren introduserer seg selv hvert år på begynnelsen av året. Rådgiveren må ha tilstrekkelige norskkunnskaper Flere rådgivere per skole, for eksempel en per trinn. Samme rådgiver følger eleven hele ungdomsskolen.

8 3 SVØMMETRENING I SKOLEN Bakgrunn: Bydelen har mange badevann som er mye i bruk. Samtidig er det veldig mange i bydelen som ikke kan svømme. Det har allerede vært drukningsdødsfall. Svømmeundervisning tidligere og gjennom hele skoletiden kan hindre dødsfall. Det er viktig fordi det kan redde ditt liv og andres liv. Det er ikke alle foreldre som kan svømme og derfor kan ikke familien lære ungene sine det selv. Obligatorisk svømmeundervisning kan utjevne forskjeller. Det kan hjelpe mot overvekt og sykdom og det er en god aktivitet å drive med på fritiden. Norge er et land med mye kyst og mange vann, og å kunne svømme er en livsferdighet alle må kunne. Alle i Oslo må kunne svømme. Forslag til vedtak: Svømming kan være eget fag en gang i uka, eller det kan integreres i gymfaget. Man kan starte dagen med svømming. Det er tettere kontakt med svømmeinstruktører/svømmeklubb for å sikre kvalitet i opplæringen og man må ha flere enn en lærer (instruktør) som underviser. Bruke kvinnelige og mannlige instruktører, og kanskje dele inn i gutter/jenter. Dette kan unngås dersom det startes tidlig. Foreldrene lærer å svømme undervisning for dem. Alle gymlærere må ha svømmetrening som en del sin undervisning. Det bør finnes et opplæringstilbud utenfor skolen i regi av kommunen. 4 JOBB FOR UNGDOM Bakgrunn: Flere ungdommer sliter med å skaffe seg jobb. Det burde vært en egen oversikt over jobber som passer for ungdom på en egen nettside. Det finnes en egen side for Operasjon Dagsverk, og også andre jobbsider som ikke er spesielt tilrettelagt for ungdom under 16 år. Det bør lages en egen side hvor jobbtilbud er samlet. Jobbene kan være i nærmiljøet, eller andre steder i Oslo. Det bør også legges opp kurs i sammenheng med den jobben man søker. Forslag til vedtak: Det bør lages en egen nettside hvor ungdom kan finne fram til aktuelle jobber for dem. På nettsiden bør det også ligge informasjon om hvordan man søker jobb, skriver en CV osv. Jobbene bør kunne kategoriseres etter type og beliggenhet. Nettsiden må gjøres kjent gjennom bedre markedsføring rettet mot ungdom i bydelen. 7

9 Sak 16/13 Ungdommens kulturmønstring (UKM) 2013 Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Habib R. Tahir Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet Grorud /13 UNGDOMMENS KULTURMØNSTRING (UKM) 2013 Evaluering av UKM 2013

10 Sak 17/13 Nytt fra ungdomsmiljøet Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Habib R. Tahir Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet Grorud /13 NYTT FRA UNGDOMSMILJØET 9

11 Sak 18/13 Referat og orienteringssaker Arkivsak: Arkivkode: 0 Saksbehandler: Habib R. Tahir Saksgang Møtedato Saknr Ungdomsrådet Grorud /13 REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

12 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Vedleggshefte Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudvn. 22 møterom 3.etj Møtetid: tirsdag 12. mars 2013 kl Sekretariat: Saksnr Sakstittel- Dokumentbeskrivelse Dokumentnr Sak 13 /13 Godkjenning av protokoll Forløpig protokoll URG

13 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Protokoll 1/13 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudvn. 22 møterom 3.etj Møtetid: tirsdag 19. februar 2013 kl Sekretariat: Møteleder: Tilstede: Forfall: Natasa Stevanovic (Ammerud aktivitetssenter) Fatima Rafique (Groruddalen skole) Sharik Ahmad (Apalløkka skole) Rukiya Omar Daher (Bjøråsen skole) Daniel Nystadnes (Fyrhuset) Christopher B. Wiik (The Raven) Natasa Stevanovic (Ammerud aktivitetssenter), Lars Digerud (Groruddalen skole) Martine Simonsen (Apalløkka skole) Balla Rasool (Apalløkka skole) Kristiane Jøkling Solvang (Kalbakken fritidssenter) Jaturshan Pulendran (Ammerud aktivitetssenter) Carina Andrea Johanson (Bjøråsen skole) Vy-Vy Tran (The Raven) Som vara møtte: I tillegg møtte: Glenn Korshaugen (politisk observatør, AP) Jon Julius Sandal (politisk observatør, V) Steffen Rogne ansvarlig leder for UKM Grorud var tilstede på første del av møtet Møtesekretær: Tonje Brustuen og Ane B. Mandal Åpen halvtime Saker behandlet under møte Sak 1 /13 Godkjenning av innkalling og dagsorden URG... 1 Sak 2 /13 Godkjenning av protokoll for Ungdomsrådet... 1 Sak 3 /13 Grorud ungdom App... 1 Sak 4 /13 Årsberetning

14 Sak 5 /13 Regnskap og årsstatistikk Sak 6 /13 Høring - Forskrift om tildeling av tilskudd til idretts-, frilufts- og naturvernorganisasjoner og sammenslutninger i Oslo kommune... 2 Sak 7 /13 Område KVU for Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Boliger til personer med sammensatte utfordringer... 2 Sak 8 /13 Nytt fra ungdomsmiljøet... 2 Sak 9 /13 Ungdommens kulturmønstring (UKM) Sak 10 /13 Ungdomskonferanse Sak 11 /13 Referat og orienteringssaker... 3 ii

15 Sak 1 /13 Godkjenning av innkalling og dagsorden URG Bydelsdirektørens forslag til vedtak Innkallingen godkjennes Vedtak Innkallingen godkjennes Enstemmig Sak 2 /13 Godkjenning av protokoll for Ungdomsrådet Bydelsdirektørens forslag til vedtak Ungdomsrådets vedtar protokoll fra møtet 11.desember Vedtak Ungdomsrådets vedtar protokoll fra møtet 11.desember Enstemmig Sak 3 /13 Grorud ungdom App Ungdomsrådet har utviklet APP med informasjon om hva som skjer av ungdomsaktiviteter i Bydel Grorud. Ungdomsrådet lanserte denne uken en smartelefon-app med informasjon om ungdomstilbudet i bydelen. Den heter aktivigrorud og finnes for android og iphone. Sak 4 /13 Årsberetning 2012 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget godkjenner årsberetningen 2012 for bydel Grorud. Vedtak Bydelsutvalget godkjenner årsberetningen 2012 for bydel Grorud. Enstemmig Sak 5 /13 Regnskap og årsstatistikk 2012 Bydelsdirektørens forslag til vedtak Bydelsutvalget tar årsregnskapet og statistikken til orientering. Vedtak Bydelsutvalget tar årsregnskapet og statistikken til orientering. Enstemmig 1

16 Sak 6 /13 Høring - Forskrift om tildeling av tilskudd til idretts-, frilufts- og naturvernorganisasjoner og sammenslutninger i Oslo kommune Bydelsdirektørens forslag til vedtak Forslag til forskrift om tildeling av tilskudd til idretts-, frilufts- og naturvernorganisasjoner og sammenslutninger i Oslo kommune tas til etterretning uten merknader. Vedtak Forslag til forskrift om tildeling av tilskudd til idretts-, frilufts- og naturvernorganisasjoner og sammenslutninger i Oslo kommune tas til etterretning uten merknader. Enstemmig Sak 7 /13 Område KVU for Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Grorud og Bydel Stovner. Boliger til personer med sammensatte utfordringer. Bydelsdirektørens forslag til vedtak Grorud Bydelsutvalg tar sak om utarbeidelse av konseptvalgutredning for personer med sammensatte behov i Groruddalen til orientering. Vedtak Ungdomsrådet tar sak om utarbeidelse av konseptvalgutredning for personer med sammensatte behov i Groruddalen til orientering. Enstemmig Sak 8 /13 Nytt fra ungdomsmiljøet Apalløkka: UngMed ble gjennomført på skolen og tilbakemeldingen er at det var bedre i år enn i fjor. Positivt at det var mer tid til å diskutere. Romsåsklubben: Dratt inn mange nøkler fordi det er delt ut for mange. Fyrhuset: Jobber frem mot UKM. I tillegg holder de på og spiller inn en CD som kan bli gitt til politikere i tillegg til å gi ungdom mulighet til å se hvordan det er å spille inn CD i studio. Ammerudklubben: Fin julefeiring. Opprettet kontor for Ung Kompetanse og når lokalene i Ammerudhellinga 47 blir ledige i løpet av våren 2013, opprettes det kurs- og kompetansesenter innenfor dette prosjektet. Sak 9 /13 Ungdommens kulturmønstring (UKM) 2013 Steffen Rogne ansvarlig leder for UKM Grorud informerte om UKM 9. mars

17 Sak 10 /13 Ungdomskonferanse 2013 Ungdomsrådet arrangerer 27. februar Ungdomskonferansen i bydel Grorud. Sak 11 /13 Referat og orienteringssaker Sharik og Rukiya fortalte om Ungdommens bystyremøte Sakene som ble vedtatt, var: 1 Barn på hospits. - UBM mener at ingen barn skal bo på døgnåpne overnattingssteder som ikke egner seg for barn. Kommunen må skaffe seg kvalitetsavtaler med overnattingssteder kun for barnefamilier eller opprette egne overnattingssteder beregnet kun for barnefamilier. 2 - Svømmeferdighetene til Osloungdommen trenger et løft. - UBM mener svømmeundervisningen må løftes frem i Osloskolen. Det må settes et minimumskrav til antall svømmeøkter på barneskole og ungdomsskole. UBM mener at svømmehallene må bli gratis for barn og ungdom. Det burde bygges flere svømmehaller. UBM mener at kommunen burde tilby svømmekurs til voksne som ikke kan svømme. 3 Skolehelsereformen. UBM mener at helsesøstertittelen burde endres til en kjønnsnøytral tittel; Oslo kommune burde legge til rette for flere mannlige helsepleiere med mål om minimum 20 prosent menn i skolehelsetjenesten innen 2025; skolehelsepleiere burde være tilgjengelige fem dager i uken ved alle skoler; Alle elever innkalles til obligatorisk samtale med skolehelsepleier minst én gang i året; alle elever har rett på- og henvisning til gratis konsultasjon med psykoslog dersom eleven og/eller skolehelsepleier finner det nødvendig; det burde være en maksgrense på 500 elever per årsverk i skolehelsetjenesten; og Sex og samfunn senter for ung seksualitet burde få økt sin bevilgning. Disse pengene må komme før budsjettet for Eksamenstilbud i Sommerskolen. - Byrådet bes se på muligheten for å ta privatisteksamen i sommerferien og utvide sommerskoleordningen med å opprette et kommunalt gratistilbud direkte knyttet opp mot privatisteksamen. En ordning i tillegg hvor 10.klassinger også får muligheten til å ta privatisteksamen om sommeren, slik at de får muligheten til å bedre snittene til de siste vgs-inntakene. UBM mener at elever som har strøket i fag i tredjeklasse skal få muligheten til å ta opp disse fagene i sommerferien uten at det kommer på 2. vitnemålet. Slik vil utdanningsmessig svake elever få muligheten til å forbedre snittet sitt og åpne for flere muligheter i fremtiden. 5 - En behovsbasert finansieringsmodell (tidl. Nei til stykkprisfinansiering i Osloskolen. ) - Byrådet bes endre gjeldende finansieringsmodell så den tar hensyn til: - Ressursbehov for tilpasset opplæring - Størrelse på elevgruppene - Lærernes kompetanse og ansiennitet - Elever med særskilte behov - Bygningsmessige forhold - Behovet for kompensert elevbetaling - Ressursbehov for IKT-drift, fagtilbudet, skoletilbudet, kantine, treningslokaler og annet utstyr - Ressursbehov for innkjøp av nytt materiell, utstyr, samt oppussing - Særegne fag 3

18 Bydel Grorud, Natasa Stevanovic (Ammerud aktivitetssenter) 4

19 Bydel Grorud Besøksadresse / postadresse: Bydel Grorud Ammerudveien Oslo Telefon: Faks: E-post: Internettadresse:

Ungdomsrådet 10.12.2013

Ungdomsrådet 10.12.2013 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Ungdomsrådet 10.12.2013 Fra lysvandringen 2013 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 8/13 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudhellinga

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 04.12.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møtebok. Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 04.12.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Oslo kommune Bydel Sagene Møtebok Utvalg: Kultur- og nærmiljøkomiteen Møtedato: 04.12.2013 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Sagene samfunnshus, Trinserud Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Bente M. Larsen (A) Kjetil Berkvist (FRP) Preben Winger, ass. bydelsdirektør Espen Søreng, leder Ungdomskontoret Unni Haug, SaLTo-koordinator

Bente M. Larsen (A) Kjetil Berkvist (FRP) Preben Winger, ass. bydelsdirektør Espen Søreng, leder Ungdomskontoret Unni Haug, SaLTo-koordinator Oslo kommune Bydel Nordre Aker Protokoll 3/14 Møte: Kultur- og oppvekstkomite Møtested: Glasshuset, Sognsveien 210 Møtetid: Tirsdag 03. juni 2014 kl. 18.00. Omvisning kl. 17.00. Sekretariat: Driftsavdelingen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/13 Møte: Oppvekstkomite Møtested: Fagsenter barn og unge, Bydelsadministrasjonen, Olaf Helsets vei 6 Møtetid: Mandag 14. oktober 2013

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 28. oktober 2014 i Oslo Rådhus

INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 28. oktober 2014 i Oslo Rådhus INNKALLING TIL MØTE Tirsdag 28. oktober 2014 i Oslo Rådhus Møtedato: 28.10.2014 Tid: Møtestart kl 17:00 møteslutt innen kl. 20:00 Sted: Oslo Rådhus, Møterom Stranger 11. etg østre tårn Servering: Pizza

Detaljer

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012

UNGDOM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 UNGDOM OM ELSE UNGDOMSHØRINGEN 2012 INNHOLD Artikkel 12 side 4 Forord side 5 Sammendrag og høringens hovedfunn side 8 Målet for høringen side 10 Ord fra Andreas Svela, SUR side 11 Ord fra Anne Lindboe,

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Type Tittel 6/06 05/3076 BARNEHAGESTRUKTUR I KARMØY - UTSATT SAK KARMØY KOMMUNE Utvalg: Hovedutvalg skole og kultur Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 22.02.06 Tid: Kl. 19.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 02.06.2014 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 13/14

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Protokoll Ungdommens bystyremøte. 15.mars 2007

Protokoll Ungdommens bystyremøte. 15.mars 2007 Protokoll Ungdommens bystyremøte 15.mars 2007 Åpning Dette Ungdommens bystyremøte er det ellevte i rekken, og ble åpnet av leder i Sentralt Ungdomsråd i Oslo (SUR) Guro Lystad fra bydel Nordre-Aker og

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 22. april 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 02180 SAKSKART Åpen

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011

17.01.2011 19.01.2011 24.01.2011 02.02.2011 22.02.2011 01.03.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802699 : E: G10 : Liv Kjersti Sandve Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Utvalg for byutvikling

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 16.09.2013 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30

Oslo kommune. Bydel Sagene. Møteinnkalling. Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 16.09.2013 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30 Oslo kommune Bydel Sagene Møteinnkalling Utvalg: Barne- og ungdomsrådet Møtedato: 16.09.2013 Møtested: Torshovdalen aktivitetshus Tidspunkt: 18:30 Bydel Sagene Post- og besøksadresse: Thorvald Meyers gate

Detaljer

Manifest om helse og omsorg

Manifest om helse og omsorg AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet 2011 1 2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial-

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer