Innkalling til Riksmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Riksmøte"

Transkript

1 Innkalling til Riksmøte 2012 Gode venner som hjelper andre

2 Program Riksmøte 2012 Fredag 1. juni Kl Kl Kl Åpning i Agdersalen på Quality Hotel & Resort Riksmøte del I i Agdersalen på Quality Hotel & Resort Velkomsttreff på Quality Hotel & Resort, (transport til og fra Hotel Comfort) Lørdag 2. juni Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Registrering på Quality Hotel & Resort Riksmøte del II i Agdersalen Quality Hotel & Resort Ledsagertur fra hotellene Seminarer på Quality Hotel & Resort, 3 seminarer Lunsj Riksmøte del III (Transport til og fra Hotel Comfort) Festmiddag på Quality Hotel & Resort 2

3 Innkalling til Riksmøte I henhold til LOV FOR MULTIPPELDISTRIKT 104, Kapittel IX Riksmøtet, 16.5 skal Innkalling til riksmøtet med dagsorden, beretninger, regnskap, innkomne forslag og budsjettforslag sendes klubbene senest 45 dager før riksmøtet. Det innkalles derfor til det 60. RIKSMØTE som avholdes fredag 1. og lørdag 2. juni 2012 på Quality Hotel & Resort Kristiansand Sørlandsparken. Klubbenes delegater Antall delegater til Riksmøtet avhenger av medlemstallet i klubben: Klubber med 14 medlemmer eller færre har rett til 1 delegat. Klubber med fra 15 til og med 24 medlemmer har rett til 2 delegater. Klubber med fra 25 til og med 34 medlemmer har rett til 3 delegater. Klubber med fra 35 til og med 44 medlemmer har rett til 4 delegater. Klubber med fra 45 til og med 54 medlemmer har rett til 5 delegater. Klubber med fra 55 til og med 64 medlemmer har rett til 6 delegater, osv. Delegatenes stemmerett Tidligere medlemmer i det internasjonale styret, guvernørrådsleder, assisterende guvernørrådsleder og de 10 distriktsguvernørene har full delegatstatus i tillegg til sin klubbs kvote. Det er en betingelse for å ha stemmerett at delegatenes klubber er à jour med sine økonomiske forpliktelser til hovedkontoret i Oak Brook, Lionskontoret i Oslo og til eget distrikt pr. 1. april Alle fremmøtte, godkjente delegater har én stemme i alle voteringer. Det er ikke anledning til å avgi stemme ved fullmakt. Ved alle personvalg skal det foreligge en innstilling fra multippeldistriktets valgkomité. Reisefordeling Det er også utarbeidet retningslinjer for reisefordeling ved riksmøter. Disse retningslinjene er å finne i ARBEIDSORDNING FOR MULTIPPELDISTRIKT 104, kapittel V, 17. Det blir utarbeidet en egen reiseregning for Riksmøtet, der én delegat fra hver klubb inngår. Retningslinjene blir trykt på baksiden av reiseregningen og er også å finne i Arbeidsordningen som vist over. Vel møtt til det 60. Riksmøte i Kristiansand!

4 DAGSORDEN FOR RIKSMØTET Åpning 1.1 Guvernørrådsleder Hilde Straumsheim 1.2 Lions etiske norm 1.3 Valg av møteledelse Guvernørrådet har nominert tidligere guvernørrådsleder Lars Skjold Wilhelmsen fra LC Laksevåg som møteleder for Riksmøte Bisitter er assisterende guvernørrådsleder Christian H. Johansen, LC Oslo/Nordstrand. 1.4 Godkjenning av innkalling og dagsorden 1.5 Valg av to møtereferenter 1.6 Valg av to delegater til å undertegne protokollen 1.7 Valg av redaksjonskomite. Guvernørrådet foreslår lovkomiteens leder, PDG Tom Sletner, LC Heggedal og representanter for forslagsstillerne 1.8. Valg av reisefordelingskomité 1.9 Fastsettelse av antall stemmeberettigede Årets høydepunkter Ved guvernørrådsleder Hilde Straumsheim 2 Rapporter og regnskaper 2.1 Årsregnskap, årsberetning, aktivitetsregnskap og revisors beretning for 2010/2011 for Multippeldistrikt 104 (Lions Norge) 2.2 Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2011 for Lions Aid Norway 2.3 Prosjektregnskap, årsberetning og revisors attestasjon for 2011 for Aid in Meeting 2.4. Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2011 for Stiftelsen Det er mitt valg. Status for prosjekt LIONS 2014 Ved prosjekteder Hroar Thorsen 3 Våre aktiviteter Beitoleiren 40 år Ved leirsjef Rune Johansen, LC Oslo 3.1 Beitoleir i 2012 Helsesportuka 2013 i Tana Ved ukesjef Olavi Matti Sipinen, LC Tana-Nesseby 3.2 Helsesportsuka i Tana i 2013 Det er mitt valg Nye produkter Nye målgrupper Ved daglig leder Ivar Tollefsrud og instruktør Trond Rekstad Våre prosjekter i utlandet Ved utenlandssjef og daglig leder for Lions Aid Norway, Eline Oftedal 4. Forslag 4.1 Presisering av lovtekst: Valgkomiteens sammensetning 4.2. Forslag om økonomisk sikring av øyehelseprosjektene de neste seks årene 4.3 Forslag fra LC Vergårshei om å nedsette et utvalg med mandat til å fremme et forslag til et nytt motto for Lions Norge 4.4 Forslag fra LC Skånevik om å etablere en kontrollkomite, samt sammensetningen av denne 4.5. Prosjekt 2014 forslag til rammeplan 4.6. Forslag fra bla. LC Nesodden om nedleggelse av MD-IRC rollen 4.7. Forslag om endring av sammensetning av AU oppheving av feilaktig vedtak fra forrige riksmøte 4.8. Forslag fra LC Krødsherad om tilpasning av økonomi 4.9. Familiemedlemskap Forslag om prosjekt mot malaria i Sierra Leone Seminarer Ny rammeplan for opplæring Håndbøker og verktøy for klubb, sone og distrikt. Ved leder for opplæring Svein Berntsen Åpent seminar om Lederskap Å bygge et team Hvordan blir klubben et godt sammensveiset team? Styrets nøkkelrolle. Ved daglig leder Ivar Tollefsrud og instruktør Trond Rekstad fra DMV Utfordringer for lederskap i frivillige organisasjoner/lions Ved internasjonal direktør Per Christensen, Lions Danmark 5 Planer og budsjetter 5.1 Langtidsplaner Organisasjon og utvikling 2. Ungdomsarbeid 3. Nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid 4. Synlighet 5.2 Driftsbudsjett for Lionsåret 2012/ Valg Valgkomiteen 2011/2012 har bestått av: Arne Kolsrud, LC Notodden (Leder) Hilde Straumsheim, LC Sykkylven/Sigtuna Christopher Knag, LC Bergen/Vest Inger Elise Bergaust, LC Bærum/Verdande Arild Dahle, LC Andøy Samtlige kandidater er foreslått av egen klubb. Alle har erklært seg villige til å motta valget. Valgkomiteens innstilling omfatter alle foreslåtte kandidater. 4

5 Valgkomiteens innstillinger: 6.1. Guvernørrådsleder for 2012/2013. (Stadfestelse av valg i 2011) 1. Christian H. Johansen, LC Oslo/Nordstrand 6.2 Guvernørrådsleder 2013/2014 (samt Assisterende Guvernørrådsleder 2012/2013) 1. Bjørn Kristian Skovly, LC Luster 6.3 Leder for internasjonalt og nasjonalt hjelpearbeid 2012/ Ole Romslo Traasdahl, LC Vågå 6.4 Leder for forebyggende arbeid mot rusmisbruk 2012/ Hroar Thorsen, LC Larvik 6.5 Riksmøtets valgkomité 2012/2013. Arne Kolsrud, LC Notodden Jan Storo, LC Oslo/Grefsen Christopher Knag, LC Bergen/Vest (gjenvalg) De tre nevnt ovenfor er foreslått som valgkomité. I tillegg består valgkomiteen av guvernørrådslederne for 2010/2011 og 2011/2012. Arild Dahle er foreslått av sin klubb LC Andøy, og er følgelig valgbar. 6.6 Revisor Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS (gjenvalg) 6.7 Riksmøte LC Tana-Nesseby og LC Kirkenes 2. LC Heradsbygd Til orientering; Lions lovkomité Lovkomiteen er oppnevnt av Guvernørrådet, ref. MD lov Vedtak i sak 4.1 RM Tom Berge (jurist) LC Odda Sven Senstad LC Sandnes/Riska Atle Lerøy, LC Fana Presentasjon av Riksmøte 2013 i Loen Ved Lions Club Stryn 7 Presentasjoner Guvernørrådet 2012/ Avslutning 8.1 Guvernørrådsleder Hilde Straumsheim 8.2 Påtroppende guvernørrådsleder 2012/2013 Christian H. Johansen 2. RAPPORTER OG REGNSKAPER 2.1 ÅRSREGNSKAP FOR 2010/2011 FOR LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 104 (LIONS NORGE) Forslag til vedtak: Årsrapporten for 2010/2011 med årsberetning, aktivitetsregnskap, balanse og revisors beretning for Lions Clubs International MD 104 fremlegges for riksmøte 2012 for godkjenning. Generelt Lions Club International MD 104 (Lions Norge) er administrasjonskontoret for Lionsklubbene i Norge. Lions er verdens største frivillige humanitære serviceorganisasjon med ca. 1,4 mill medlemmer. I Norge hadde vi 30. juni 2011 totalt medlemmer i 480 Lionsklubber. Kontoret holder til i Ensjøveien 18, 0661 Oslo. Lions Norges høye beskytter er H.M. Kong Harald V. Vi har gjennom Lionsåret hatt stor glede av samarbeidet med Det Kongelige Slott, særlig ved at en rekke klubber har fått gratulasjonstelegram i forbindelse med 50-års jubileer. Vi har ikke hatt audiens dette året. Årsregnskapet er utarbeidet etter God Regnskapsskikk for Ideelle Organisasjoner (foreløpig standard). For ordens skyld har vi bakerst i noteopplysningene satt opp driftsregnskap og aktivitetsregnskap slik det har blitt presentert tidligere (regnskapslovens ordinære oppstillingsplan). Lions Norges likviditetsmessige og soliditetsmessige stilling er meget god. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2010/2011 er satt opp under denne forutsetning. Ledelse Ledelsen i Lions Norge er guvernørrådet (GR) som består av ti distriktsguvernører valgt av sine distriktsmøter samt guvernørrådsleder (GRL), assisterende guvernørrådsleder (AGRL) og fem ledere av de ulike fagområdene valgt av riksmøtet. Administrasjonen består av generalsekretær og hans stab. Lions Aid Norway (LAN) og Stiftelsen Det er Mitt Valg (DMV) har egne styrer og ledelse som alle rapporterer til GR. Årets distriktsguvernører var: A: Georg Joramo, LC Andenes B: Morten Singsaas, LC Orkdal C: Perry Ulla, LC Ålesund/Hessa D: Helge Sagvåg, LC Stord-Fitjar E: Sven Senstad, LC Sandnes/Riska F: Arne Martin Gjøseid, LC Hisøy G: Nils Weido Ørum, LC Holmestrand H: Geir Hindal, LC Oslo/Grorud J: Karin Ottosen, LC Lørenskog/Fjellhamar K: Kjell Børresen, LC Vang Guvernørrådsleder var Arne Kolsrud, LC Notodden og assisterende guvernørrådsleder var Hilde Straumsheim LC Sykkylven/Sigtuna Arbeidet har tatt hensyn til strategi- og langtidsplan, årsplaner samt planer i våre distrikter og fagområder. Arbeidet har vært forankret i Lions etiske norm, mål og vår visjon: Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon 5

6 Å skape større forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp og å yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid. Hovedmål for Guvernørrådet Jobb nr. 1 = Øke medlemstallet ved kontinuerlig og målrettet rekruttering Synlighet - Øke kunnskapen om Lions, både i og utenfor organisasjonen. Aktivitetene: nøkkelen til vekst Utvikle organisasjonen i takt med tiden Støtte og følge opp prosjektet Lions 2014 Fokus på soneledere Øke tulipansalget Øke kunnskapen om programmet Det er mitt valg Alle 10 distrikter skal delta i Lions tegnekonkurransen for fred Videreutvikle vår fadderbarnordning Gjennomføre og videreutvikle Regional Leadership Institute Videreutvikle våre internasjonale prosjekter I tillegg hadde vi en rekke økonomiske mål som er satt i samarbeid med distriktene. De totale målene var på 3,1 mill, mens våre klubber totalt bevilget 4,2 mill. Overskridelsen kom først og fremst fra bidragene til Lions Katastrofeberedskap med 2,2 mill mot et mål på 1.1 mill. Dessverre nådde vi ikke målet på tulipaner til Lions Tulipanaksjon. Men totalt tulipaner bidro til at vi kan gjennomføre ungdomsaktiviteter mot rus for nærmere 7 mill kroner. For første gang på mange år er det etablert hele fem nye klubber. Et høyt fokus har gitt oss gode resultater dette Lionsåret. Medlemsreduksjon har stoppet litt opp selv om også dette året viser en netto nedgang på 108 medlemmer. Men det må helt klart jobbes videre for å oppnå at alle distriktene får mer enn 1250 medlemmer. Et annet alternativ som vil bli utredet er å redusere antall distrikter. Klubbene og MD 104 har bidratt ved å bruke mye tid på å utvikle og gjennomføre flere nødvendige store og små forbedringsprosjekter. I årene som kommer vil man se resultater av dette samt implementering av pågående MD 104 prosjekter, som Synlighet som et av årets hovedmål, har utviklet seg positivt med en langt bedre informasjon av Lions organisasjonen båre internt og eksternt. Riksmøte i Ålesund ble en suksess med flere viktige vedtak. Etter forslag fra Guvernørrådet ble det bl.a. vedtatt følgende: Øke medlemskontingenten med kr pr. medlem til kr Ansette en ny daglig leder for Lions Aid Norway (LAN)/utenlandssjef for Lions Norge GLT (Global Leadership Team) og GMT (Global Membership Team) som nye fagområder til erstatning for lederutvikling (LD) og medlemsutvikling (ME) Våre aktiviteter Vår eksistens er basert på Lions Mål, og våre aktiviteter er verktøyene vi benytter for å nå disse. Aktivitetene kan deles i to: ulike inntektsbringende tiltak og ulike tjenester vi gjør for andre lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Klubbene er kjernen i all vår virksomhet, og støttes opp av faglige ledere på distrikts- og nasjonalt plan. Fagområdene har stort sett sammenfallende ledelsesstruktur sentralt Prosjektet Lionshus til Haiti skal bygge 50 permanente boliger bydelen Blanchard i jordskjelvrammede Port-Au-Prince. og i distriktene, og er: Internasjonalt arbeid, ungdomsarbeid, forebyggende ungdomsarbeid, lederopplæring og medlemsutvikling. PR og IT er lagt til Lionskontoret. Internasjonalt arbeid Leder: MD-IRC Marit Klokkerhaug, LC Trondheim/Nidaros Lions Norge har hatt et aktivt år hvor alle distrikter og klubber har vært delaktige og bidratt til felles IR-innsats. Dette gjelder innbetalinger til LCIF, NSR, fadderbarn i Uganda, generelt bistandsarbeid. Det er innbetalt spesielt mye penger til katastrofeberedskapen. Klubbene støtter også våre ungdomsleirer for funksjonshemmede på Beito og i Tana. Dette viser at vi fortsatt er med og støtter der nøden er størst, og at Lions er aktiv medvirkende til bekjempelse av verdens blindhet. Utfasing i Uganda er under planlegging. Norad har gitt oss frist for avvikling i Uganda til Vi planlegger å avslutte i Arua i 2012 og i Gulu i Utfasing vil også si at 8 medarbeidere må avslutte sine arbeidsforhold, mot en avviklingsgodtgjørelse som følger av Uganda sin lovgivning. Ingen bygningsmessige arbeider av betydning er gjennomført i Uganda dette året. I oktober 2010 ble Zomba-klinikken i Malawi åpnet. I tillegg til representanter fra Lions Norge og LAN hadde vi hyggelig besøk av Malawis visehelseminister som sammen med Norges ambassadør til Malawi Bjørn Johannesen og GRL Arne Kolsrud klippet snoren for den nye klinikken. Flere spesialsykepleiere har vært på kurs for å utdanne seg til OCOer og øyelege er sikret til klinikken i Zomba. Det er også påbegynt arbeid med poliklinikk i Karonga. Jan Erik Larsen ble ansatt som stedlig representant i Zambia fra 1. oktober Han har hatt mange møter med landets myndigheter for å få innsikt i situasjonen for øyehelse i landet. Etter ønske fra myndighetene skal vi starte vår bistand i Western Province. Det er stor mangel på øyehelsepersonell i provinsen, og et stort behov for å utdanne personell. 6

7 IR-katalogen er nå tilgjengelig på den nye hjemmesiden. Målet med denne katalogen er at alle klubber skal ha mulighet til å kjøpe seg sine egne små prosjekter. Det er et stort ønske om flere små prosjekter til katalogen og at klubbene i enda større grad bruker katalogen når bevilgninger diskuteres på klubbmøtene. Styret i Lions Katastrofeberedskap har bevilget kr ,- til Soroti i Uganda, et område som ble rammet av en stor flom. Det er også bevilget kr til katastrofen i Japan. Våre klubber har i tillegg bidratt stort til katastrofen i Japan. Totalt er det utbetalt vel 2,5 mill til ulike katastrofer. Lions Norge har bidratt med nesten to millioner kroner til nødhjelpsarbeidet etter jordskjelvkatastrofen i januar 2010 på Haiti. I mai 2010 ga Guvernørrådet klarsignal om å utrede planer for et gjenoppbyggingsprosjekt, "Village Norway". Den 23. februar 2011 ankom Haitikomiteen hovedstaden Port Au Prince for sitt første møte med prosjektgruppa i Haiti. Prosjektleder er PDG Reidar Elnan med LAN som rådgiver. På riksmøtet i Ålesund fremmet Haitikomiteen en sak med anmodning om innbetaling av kr pr. medlem eller etter evne for å kunne bygge 50 hus. Dette ble vedtatt. Rådsmøte i Nordisk samarbeidsråd (NSR) i januar 2011 i Aalborg vedtok Norge sitt nye prosjekt i Georgia. Prosjektet går ut på å implementere Det er mitt valg i Georgia. Prosjektet starter opp 1. juli Rehabiliteringssenteret for familier med kreftsyke barn i Minsk ble lørdag 7. mai åpnet med en flott markering. Det er klubbene i distrikt 104K som har vært drivkraft i prosjektet med PDG Erik Evang som prosjektleder. Prosjektet er støttet av Lions Norge, distrikt 104K, Nordisk samarbeidsråd og flere norske klubber og enkeltpersoner. Ca 50 lionsmedlemmer dro til Minsk denne helgen for å være med på åpningen. Selve åpningen fikk omtale på Dagsrevyen og flere artikler i lokale aviser. Det er kommet inn nærmere 0,5 mill kroner til fadderbarnordningen i Uganda. Dette vil bidra til at vi kan hjelpe enda flere barn og ungdom videre i livet. Våre leirer i Tana og Beito for utviklingshemmede ungdommer har også dette året hatt stor oppslutning. Klubbene viser stor interesse for å støtte opp om disse leirene. Arbeid for og med ungdom Leder: MD-YCE Christopher Knag LC Bergen Vest Leder: MD-NAC Hroar Thorsen, LC Larvik Vi har avholdt tre ungdomsleirer i Norge med 108 deltakere fra 30 land. Vi har sendt 68 ungdommer på Youth Exchange til 20 land. Tre ungdommer avbrøt oppholdet før tid, en av dem allerede på ankomst flyplassen! På riksmøtet i Bergen i 2010 ble det vedtatt en helt ny finansieringsform og gjennomføring av fremtidige leire. Arbeidet med denne reformen er i gang og vil bli implementert fra Lionsåret 2012/13. Lions Tulipanaksjon ble gjennomført på en meget tilfredsstillende måte. Tulipanaksjon i 2011 resulterte i omsatte tulipaner, en liten økning fra året før. Flere klubber opplevde å være utsolgt veldig tidlig og har gitt tilbakemelding om at de ønsker å bestille flere til neste år. Noe av grunnen til årets suksess var at det ble satt fokus på at det skulle skje noe mer på standen en bare salg av tulipaner. Guvernørrådet vil arbeide for at Lions Tulipanaksjon skal gjenoppstå som den dagen hele Lions Norge er ute for å markedsføre seg med informasjon og aktiviteter. I Stiftelsen Det er mitt valg har det gjennom våre klubber blitt solgt mange kurs i de aller fleste kategoriene. Spesielt vil vi fremheve gjennomføringen av barnehagekurs. Kurset er veldig godt mottatt og resultatene er gode. Vi har en utfordring i forhold til at det ikke er nok penger i Lions Tulipanfond til å dekke alle kurs som er solgt. Derfor ble egenandelen til klubbene justert opp i siste Lions år. Lions fredsplakatkonkurranse hadde i år deltagelse i fra alle distrikter. Det norske vinnerbidraget ble sendt til Convention i Seattle, men nådde dessverre ikke opp i konkurransen med bidrag fra nærmer 150 land. Medlemsutvikling Leder: MD-MEC Alexander Grønvold, LC Vegårdshei Pr hadde Lions Norge medlemmer fordelt på 480 klubber. Dette er en netto reduksjon på 108 medlemmer, men en netto økning fra 478 til 480 klubber. Det ble chartret fem nye klubber, LC Orkla i distrikt B, LC Gausdal/Kvitsymra i distrikt C, LC Hisøy/Diamantene i distrikt F, LC Oslo-Futura og LC Oslo-Momentum i distrikt H. I tillegg er LC Oslo/Vålerenga-Helsfyr gjenoppstått som en tilnærmet ny klubb. Guvernørrådet gratulerer de distriktene som har bidratt til denne positive klubbetableringen. Dette viser at det er rom for langt flere klubber, spesielt i våre større byer. Av landets ti distrikter er fem under grensen på 1250 medlemmer og ett balanserer på grensen. Av de fem som ligger under er det flere som ligger godt under, og som vil ha en tung jobb med å nå 1250 medlemmer. Sett i lys av de signalene som kommer fra Oak Brook og det som fremkom under riksmøtet i 2011 i forbindelse med prosjekt 2014 drøftes det et forslag om å redusere antall distrikter. Fra 1. juli 2011 endrer fagområdet navn til Global Membership Team (GMT). Lederopplæring Leder: MD-LDC Helge Toftner, LC Vestby Alle undersøkelser viser at kunnskapen om Lions er for liten både blant medlemmene og i samfunnet forøvrig. Slik kunnskap er fundamental både for at medlemmene skal kunne være engasjerte og entusiastiske, og for lettere å rekruttere tillitsvalgte til de ulike funksjonene i organisasjonen. Det er derfor helt bevisst at LDCene har fokusert på en generell kunnskapsheving for våre tillitsvalgte. Ulike konsepter er prøvet ut og det gjenstår å evaluere disse for å finne de beste. Lederutdanning for våre fremste tillitsvalgte har derfor vært prioritert, både gjennom VDG-opplæring og Regional Lions Leadership Institute (RLLI). Flere distrikter har gjennomført styreseminar, et felles opplæringsprogram for klubbenes tillitsvalgte, med positiv tilbakemelding. Disse programmene bør evalueres og samordnes for deretter å bli lagt ut på våre web-sider som en felles ressurspool. LCI ønsker å utnytte de positive erfaringene med GMT- programmet til en tilsvarende organisering av opplæringen innen Lions, og introduserte Global Leadership Team (GLT). GLT- koordinatoren har ansvaret for både identifisering av lederkandidater og opplæring av disse, samt opplæring generelt. 7

8 Lions rehabiliteringssenter for familier med kreftsyke barn ble åpnet i Minsk, Hviterussland 7 mai Renoveringsprosjektet har vært drevet av Lions i distrikt 104 K med støtte fra Lions i Norden som vårt felles NSR-prosjekt i perioden PR og IT Leder: MD-PRC Vibeke Aasland, Lionskontoret Leder: MD-IT Otto Brødholt, Lionskontoret. Det har i dette Lionsåret vært en meget høy aktivitet innen PR og IT området, med følgende hovedpunkter: Ferdigstilling av nettsidene, arkivering av gamle sider, opplæring og IR-katalog. Strategi for sosiale medier. Juleaksjon/julekalender og oppdatering av profilhåndbok. I tillegg er det arbeidet med fokus på fyrtårn i LION, nyhetsbrev, bruk av SMS i aksjoner og en rekke mindre PR/informasjonssaker. På IT-siden er det medlemsregisteret som har krevd mye arbeid, og som nå har fått en helt ny utforming. Den største endringen er at medlemmene nå selv kan gå inn i systemet og rette feil eller legge inn nye opplysninger. Den største utfordringen har vært koordineringen med de nye nettsidene samt definisjoner av hvem som har adgang til hva i systemene. Dette har vært et meget krevende arbeid som nå ser ut til å fungere meget bra. Det problemet vi fortsatt sliter med er problemer knyttet til brukernavn og passord. Men ved hjelp av dyktige fagfolk rundt i distriktene ser det ut til at problemene vil finne sin løsning. E-postsystemet virker tilfredsstillende med lite feil, men vi sliter med at medlemmene ikke holder sine e-postadresser à jour. Dermed blir det en del sendinger (bl.a. LION) som ikke når frem til mottaker. Når klubbene videre ruter klubbens e-post til enkeltpersoner i klubben, kommer ikke posten frem til rette vedkommende når klubben ikke vedlikeholder adressene. Resultat intern drift Som det fremgår av resultatoppstillingen over den interne driften etter note 15, viser denne et underskudd for lionsåret 2010/11 på kr mot et budsjett på +/- 0. Hovedårsakene til dette resultatet er (i 1000 kroner): Ekstra kostnader i forbindelse med ansettelse av ny generalsekretær 290 Mindre refusjon og økte kostnader fra Oak Brook til Convention 91 Lavere momsrefusjon pga endrede regler (klubbene har fått 1,6 mill) 159 Lavere innskuddsrente enn forutsatt 59 Økte kostnader til fagsjefmøte og annen reisevirksomhet 124 Færre medlemmer enn forutsatt ga lavere medlemskontingenter 30 Guvernørrådet er ikke tilfreds med dette resultatet selv om flere av postene er overskredet av utenforstående årsaker. Guvernørrådet har satt i gang tiltak for å sikre at budsjettet for 2011/12 ikke overskrides. Møter og representasjon Guvernørrådet har holdt fem ordinære møter. Riksmøtet 2011 ble avholdt i Ålesund med LC Ålesund/Hessa som teknisk arrangør. Det ble et særdeles vellykket riksmøte. Norge var representert under Convention i Seattle, Europa Forum i Italia, NSR i Finland og ved Riksmøtene i de andre nordiske landene. Beregning av formålsprosent i regnskapet Lions er en organisasjon der stort sett all aktivitet foregår på frivillig basis. Det betyr at alle inntekter som genereres gjennom aktiviteter i 8

9 våre klubber har null i andel til administrasjon. Driften av Lionskontoret som inngår i kostnadene i aktivitetsregnskapet finansieres 100 % av medlemskontingenter. Ingen administrasjonskostnader blir derfor belastet aktivitetene og vi er derfor stolte over å kunne si at 100 % av våre midler går til formålet. Et annet moment er at alle inntekter som klubbene oppnår gjennom sitt arbeid, ikke fremkommer i regnskapet til Lions Norge. F.eks. for Lions Tulipanaksjon betyr dette at ca. 5,6 mill kroner ikke kommer med, mens de faktiske innkjøpskostnadene klassifiseres i regnskapet som formålskostnader og gjør at utregningen av formålsprosent vil bli liggende på ca. 70 %. Nærstående parter Lions Norge har kontorfellesskap med to nærstående parter, Lions Aid Norway (LAN) og Stiftelsen Det er mitt valg. For begge faktureres husleie og andre administrasjonskostnader på helt normal måte, dvs. etter forbruk. Hver av partene har egne styrer som tar alle beslutninger. Administrasjonen Administrasjonen har bestått av generalsekretær Egil Moe-Helgesen, økonomikonsulent Solveig Selle Gran og informasjonskonsulent/redaktør Vibeke Aasland. Erik Sontum tiltrådte som kommunikasjonskonsulent den Magnus Jenssen ble midlertidig ansatt den 1. mars 2011 som regnskapskonsulent. I tillegg har Otto Brødholt vært engasjert som rådgiver på timebasis. Pr utgjorde denne bemanningen ca. 4,5 årsverk, hvorav ca. 4 årsverk arbeidet med Lions Norge. Medlemsbladet LION kom ut med seks nummer. Bladet utvikles stadig og i tillegg legges nå nyheter og annet stoff fortløpende ut på våre nettsider. Jon Sigurd Vangsøy er fortsatt engasjert til salg av annonser. Guvernørrådet har ansatt Heidi Lill Mollestad Oppegaard som ny generalsekretær. Hun overtar etter Egil Moe-Helgesen fra Sluttkommentarer Det indre miljø er tilfredsstillende. En av de ansatte har hatt et lengre sykefravær. Bortsett fra dette har sykefraværet vært minimalt. Det har ikke vært skader eller ulykker på arbeidsplassen. Lions Norge har stor fokus på miljø, og driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Over 50 % av våre ansatte er kvinner. Årets netto aktivitetsunderskudd er kr Disponeringen av årets aktivitetsresultat fremgår av aktivitetsregnskapet. Vi mener at vedlagte balanse og aktivitetsregnskap med tilhørende noter viser et rettvisende bilde av organisasjonens stilling pr og av driften i regnskapsåret avsluttet samme dato. Guvernørrådet kjenner ikke til hendelser etter balansedagen som vesentlig påvirker det fremlagte regnskapet. Oslo, 25. oktober

10 AKTIVITETSREGNSKAP LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD104 Note 2010/ /2010 ANSKAFFEDE MIDLER Medlemsinntekter Medlemskontingent Tilskudd Andre tilskudd SUM tilskudd Innsamlede midler, gaver mv. Tulipanaksjonen Annet ungdomsarbeid Campaign SightFirst II Lions Røde Fjær Katastrofeberedskapen Andre innsamlinger SUM innsamlede midler, gaver, mv Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt på: Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål Riksmøteadministrasjon Ulykkesforsikring Aktiviteter som skaper inntekter Salg av rekvisita, annonser og div. tjenester SUM opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Finans- og investeringsinntekter Andre inntekter Sum anskaffede midler FORBRUKTE MIDLER Kostnader til anskaffelse av midler Innsamlinger og gaver 3, Andre kostnader til anskaffelser SUM kostnader til anskaffelse 4, Kostnader til organisasjonens formål Tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av organisasjonens formål Forebyggende ungdomsarbeid Annet ungdomsarbeid Campaign SightFirst II Katastrofearbeid Lions Røde Fjær Andre tilskudd og bevilgninger Tilskudd distrikter og nye klubber SUM tilskudd, bevilgninger til formål Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet Ungdomsarbeid Informasjon og organisasjonsarbeid Andre formålsaktiviteter SUM kostnader til formålsaktiviteter SUM Kostnader til organisasjonens formål 4, Administrasjonskostnader (dekket av medlemskontingent) Sum forbrukte midler 4, Årets aktivitetsresultat /(overforbruk) Tillegg/(reduksjon) formålskapital: Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner ( ) ( ) Formålskapital med selvpålagte restriksjoner ( ) Annen formålskapital ( ) ( ) Sum tillegg / (reduksjon) formålskapital ( ) ( ) 10

11 BALANSE PR LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD104 Note Eiendeler Anleggsmidler Inventar m.v Omløpsmidler Fordringer Utestående fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Formålskapital og gjeld Formålskapital Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum formålskapital Kortsiktig gjeld Kreditorer Conventionlotteriet Skyldige offentlige avgifter Avsetninger Annen kortsiktig gjeld Lions Røde Fjær Sum kortsiktig gjeld Sum formålskapital og gjeld Oslo, 15. november

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd.

Saker som ønskes løftet inn i GRM må meldes til GRL på forhånd. Guver nør r åds møt e 1 7.f ebr uar201 3 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 16.2 2013 På Rica Helsfyr Hotell Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning på. Saken

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.05.2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 Guvernørrådsmøte den 24. mai 2013 Hotel Aleksandra Sakstyper: O - Orientering. Saker som det har vært gjort beslutning

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 24.08.2013 Lions Norge Saksliste GRM 24.8. 2013 Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning på. Saken er kun til orientering I til informasjon.

Detaljer

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2

Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 2015 Konstituerende Distriktsmøte i Distrikt 104 B2 Bårdshaug Hotell, 26. April kl. 09.30 Møtepapirer. 19.04.2015 Distriktsmøte i Distrikt 104 B2, 26. april 2015. Bårdshaug Herregård, kl. 09.30 12.30 Saksliste:

Detaljer

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013

LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 LIONS NORGE MD104 ÅRSBERETNING 2012/2013 Virksomheten og administrasjon Lions Club International (LCI) er en verdensomspennende organisasjon som består av 46 000 klubber og 1,35 millioner medlemmer. Lions

Detaljer

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal

Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal. Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte D 104 B 19. 21. april 2013 Arrangører: LC Oppdal Kjerringrokk og LC Oppdal Skifer Hotel Oppdal Distriktsmøte 2013 Distrikt D 104 B Oppdal Sted: Rica Skifer Hotell Tid: Lørdag 20.04.2013 kl.

Detaljer

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp

DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp The international association of Lions Clubs District 104 A, Norway DG Roald Nilssen Lions Club Nordkapp Honningsvåg, den 26.mars 2013 Hilsen fra Distriktsguvernøren i 104 A Hjertelig velkommen til distriktsmøte

Detaljer

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion

Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion Det 40. separate Distriktsmøte Distrikt 104E 3. mai 2014 Stavanger Hotell Clarion 1 Innhold 1 Velkommen til Distriktsmøte i Stavanger 3. mai 2014... 4 2 Hilsen fra ordføreren i Stavanger... 5 3 Hilsen

Detaljer

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS

[År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS [År] [Dokumenttittel] [DOKUMENTUNDERTITTEL] HELLE SOOS Innledning Distriktsråds arbeide foregår som alt annet LIONS arbeid i den enkeltes fritid. Det gjelder derfor om å kunne utfører dette arbeid så effektivt

Detaljer

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013

Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Distriktsmøte 104 H 13. april 2013 Lions Club Kolsås Sandvika videregående skole Elias Smiths vei 15 SANDVIKA Se veiviser på neste side! Distriktsmøte 104 H Lørdag 13. april 2013 Sandvika videregående

Detaljer

Dagsorden 9. april 2011

Dagsorden 9. april 2011 Dagsorden 9. april 2011 Distriktsmøte 104F Strand Hotel Fevik 8. - 10. april 2011 Arrangør LC Hisøy 06.04.2011 Distriktsmøtepapirer DM D104F, 09. april 2011 Side 1/36 Dette sier Lov for D104F om Distriktsmøtet:

Detaljer

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes

Protokoll. for Lions Norges Riksmøte 2015. i Kirkenes Protokoll for Lions Norges Riksmøte 2015 i Kirkenes 1 2 1 Åpning 1.1 MØTET BLE ÅPNET Ved at guvernørrådsleder (GRL) Kay Arne Sørensen framførte sangen «Håpets flamme» og ønsket delegater, gjester og arrangører

Detaljer

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104

KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL. Multippeldistrikt 104 KLUBBHÅNDBOKEN LIONS CLUBS INTERNATIONAL Multippeldistrikt 104 9. utgave 2006 2 FORORD Med dette foreligger 9.utgave av KLUBBHÅNDBOKEN. Et stort og omfattende arbeid er avsluttet. En slik bok vil naturligvis

Detaljer

Saksliste og dokumenter

Saksliste og dokumenter Lions distrikt 104 K Saksliste og dokumenter Distriktsmøtet 2015 Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus Rena 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena Til tjeneste det gleder Side 1 av 64 THE INTERNATIONAL

Detaljer

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859.

Resultatrapport 2013. Medlemsorganisasjonen 24 495. Asyl og integrering 123 492. Miner og våpen 265 484. Langsiktig utvikling 346 859. Resultatrapport 2013 Asyl og integrering 123 492 Medlemsorganisasjonen 24 495 Miner og våpen 265 484 Omsetning 2012 849 917 2013 826 929 Langsiktig utvikling 346 859 Givere 2012 57 613 2013 65 114 Donorer

Detaljer

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014

Lions Clubs International Distrikt 104 E 2013 2014 Tlf. 51 62 49 28 Mob. 91 36 07 17 odd.rage@lyse.net albert.moe@lyse.net jhl@hotel-epress.no Til tjeneste 2013 2014 Månedsbrev nr. 1 JULI 2013 egfriest@kleppnett.no plillesand@gmail.com 90 63 28 30 jarl.sie1@lyse.net

Detaljer

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013

Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Sluttrapport: Aid in Meeting (AiM) 2013 Innholdsfortegnelse PROSJEKTGRUPPEN One Parent one Pig Kawempe Home Care Sanyu Babies home Fontes Foundation Mulige prosjektforslag Ubrukte prosjektmidler Kontaktinformasjon

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr Guvernørrådsmøte den 14.2. 2015 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere

Årsberetning 2008. hjelp til kvinner hjelper flere Årsberetning hjelp til kvinner hjelper flere 1 Binda Balamba, 20 år, sparer for å få råd til å sende datteren Aisa, som hun har på ryggen, på skole om syv år. Hun er medlem av CAREs spare- og lånegruppe

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 14.02.2015 Sak- og dok.nr 1 Åpning og konstituering 2 Protokoller og referater 2.08 Protokoll fra Guvernørrådsmøte den 22. november 2014 B 2.09 Protokoll fra

Detaljer

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE

INNHOLD RØDE KORS-PRINSIPPENE ÅRSRAPPORT 2012 RØDE KORS-PRINSIPPENE HUMANITET Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og nasjonale arbeid streber Røde

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

hjelp og beskyttelse til mennesker på flukt

hjelp og beskyttelse til mennesker på flukt F L Y K T N I N G E R Å D E T Flyktningerådet hjelp og beskyttelse til mennesker på flukt Flyktningerådet er den eneste norske organisasjonen som har spesialisert seg på internasjonalt arbeid for flyktninger

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 15 mars 2012 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes torsdag 15. mars 2012

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Digitale Gardermoen IKS

Digitale Gardermoen IKS Digitale Gardermoen IKS 2010 ÅRSBERETNING Kommunikasjon gjort lekende lett Digitale Gardermoen IKS 04 ÅRSBERETNING 2010 Innhold ADM. DIR HAR ORDET 6 STYRETS BERETNING 1. OM VIRKSOMHETEN 8 2. ORGANISERING

Detaljer