Innkalling til Riksmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til Riksmøte"

Transkript

1 Innkalling til Riksmøte 2012 Gode venner som hjelper andre

2 Program Riksmøte 2012 Fredag 1. juni Kl Kl Kl Åpning i Agdersalen på Quality Hotel & Resort Riksmøte del I i Agdersalen på Quality Hotel & Resort Velkomsttreff på Quality Hotel & Resort, (transport til og fra Hotel Comfort) Lørdag 2. juni Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Registrering på Quality Hotel & Resort Riksmøte del II i Agdersalen Quality Hotel & Resort Ledsagertur fra hotellene Seminarer på Quality Hotel & Resort, 3 seminarer Lunsj Riksmøte del III (Transport til og fra Hotel Comfort) Festmiddag på Quality Hotel & Resort 2

3 Innkalling til Riksmøte I henhold til LOV FOR MULTIPPELDISTRIKT 104, Kapittel IX Riksmøtet, 16.5 skal Innkalling til riksmøtet med dagsorden, beretninger, regnskap, innkomne forslag og budsjettforslag sendes klubbene senest 45 dager før riksmøtet. Det innkalles derfor til det 60. RIKSMØTE som avholdes fredag 1. og lørdag 2. juni 2012 på Quality Hotel & Resort Kristiansand Sørlandsparken. Klubbenes delegater Antall delegater til Riksmøtet avhenger av medlemstallet i klubben: Klubber med 14 medlemmer eller færre har rett til 1 delegat. Klubber med fra 15 til og med 24 medlemmer har rett til 2 delegater. Klubber med fra 25 til og med 34 medlemmer har rett til 3 delegater. Klubber med fra 35 til og med 44 medlemmer har rett til 4 delegater. Klubber med fra 45 til og med 54 medlemmer har rett til 5 delegater. Klubber med fra 55 til og med 64 medlemmer har rett til 6 delegater, osv. Delegatenes stemmerett Tidligere medlemmer i det internasjonale styret, guvernørrådsleder, assisterende guvernørrådsleder og de 10 distriktsguvernørene har full delegatstatus i tillegg til sin klubbs kvote. Det er en betingelse for å ha stemmerett at delegatenes klubber er à jour med sine økonomiske forpliktelser til hovedkontoret i Oak Brook, Lionskontoret i Oslo og til eget distrikt pr. 1. april Alle fremmøtte, godkjente delegater har én stemme i alle voteringer. Det er ikke anledning til å avgi stemme ved fullmakt. Ved alle personvalg skal det foreligge en innstilling fra multippeldistriktets valgkomité. Reisefordeling Det er også utarbeidet retningslinjer for reisefordeling ved riksmøter. Disse retningslinjene er å finne i ARBEIDSORDNING FOR MULTIPPELDISTRIKT 104, kapittel V, 17. Det blir utarbeidet en egen reiseregning for Riksmøtet, der én delegat fra hver klubb inngår. Retningslinjene blir trykt på baksiden av reiseregningen og er også å finne i Arbeidsordningen som vist over. Vel møtt til det 60. Riksmøte i Kristiansand!

4 DAGSORDEN FOR RIKSMØTET Åpning 1.1 Guvernørrådsleder Hilde Straumsheim 1.2 Lions etiske norm 1.3 Valg av møteledelse Guvernørrådet har nominert tidligere guvernørrådsleder Lars Skjold Wilhelmsen fra LC Laksevåg som møteleder for Riksmøte Bisitter er assisterende guvernørrådsleder Christian H. Johansen, LC Oslo/Nordstrand. 1.4 Godkjenning av innkalling og dagsorden 1.5 Valg av to møtereferenter 1.6 Valg av to delegater til å undertegne protokollen 1.7 Valg av redaksjonskomite. Guvernørrådet foreslår lovkomiteens leder, PDG Tom Sletner, LC Heggedal og representanter for forslagsstillerne 1.8. Valg av reisefordelingskomité 1.9 Fastsettelse av antall stemmeberettigede Årets høydepunkter Ved guvernørrådsleder Hilde Straumsheim 2 Rapporter og regnskaper 2.1 Årsregnskap, årsberetning, aktivitetsregnskap og revisors beretning for 2010/2011 for Multippeldistrikt 104 (Lions Norge) 2.2 Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2011 for Lions Aid Norway 2.3 Prosjektregnskap, årsberetning og revisors attestasjon for 2011 for Aid in Meeting 2.4. Årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2011 for Stiftelsen Det er mitt valg. Status for prosjekt LIONS 2014 Ved prosjekteder Hroar Thorsen 3 Våre aktiviteter Beitoleiren 40 år Ved leirsjef Rune Johansen, LC Oslo 3.1 Beitoleir i 2012 Helsesportuka 2013 i Tana Ved ukesjef Olavi Matti Sipinen, LC Tana-Nesseby 3.2 Helsesportsuka i Tana i 2013 Det er mitt valg Nye produkter Nye målgrupper Ved daglig leder Ivar Tollefsrud og instruktør Trond Rekstad Våre prosjekter i utlandet Ved utenlandssjef og daglig leder for Lions Aid Norway, Eline Oftedal 4. Forslag 4.1 Presisering av lovtekst: Valgkomiteens sammensetning 4.2. Forslag om økonomisk sikring av øyehelseprosjektene de neste seks årene 4.3 Forslag fra LC Vergårshei om å nedsette et utvalg med mandat til å fremme et forslag til et nytt motto for Lions Norge 4.4 Forslag fra LC Skånevik om å etablere en kontrollkomite, samt sammensetningen av denne 4.5. Prosjekt 2014 forslag til rammeplan 4.6. Forslag fra bla. LC Nesodden om nedleggelse av MD-IRC rollen 4.7. Forslag om endring av sammensetning av AU oppheving av feilaktig vedtak fra forrige riksmøte 4.8. Forslag fra LC Krødsherad om tilpasning av økonomi 4.9. Familiemedlemskap Forslag om prosjekt mot malaria i Sierra Leone Seminarer Ny rammeplan for opplæring Håndbøker og verktøy for klubb, sone og distrikt. Ved leder for opplæring Svein Berntsen Åpent seminar om Lederskap Å bygge et team Hvordan blir klubben et godt sammensveiset team? Styrets nøkkelrolle. Ved daglig leder Ivar Tollefsrud og instruktør Trond Rekstad fra DMV Utfordringer for lederskap i frivillige organisasjoner/lions Ved internasjonal direktør Per Christensen, Lions Danmark 5 Planer og budsjetter 5.1 Langtidsplaner Organisasjon og utvikling 2. Ungdomsarbeid 3. Nasjonalt og internasjonalt hjelpearbeid 4. Synlighet 5.2 Driftsbudsjett for Lionsåret 2012/ Valg Valgkomiteen 2011/2012 har bestått av: Arne Kolsrud, LC Notodden (Leder) Hilde Straumsheim, LC Sykkylven/Sigtuna Christopher Knag, LC Bergen/Vest Inger Elise Bergaust, LC Bærum/Verdande Arild Dahle, LC Andøy Samtlige kandidater er foreslått av egen klubb. Alle har erklært seg villige til å motta valget. Valgkomiteens innstilling omfatter alle foreslåtte kandidater. 4

5 Valgkomiteens innstillinger: 6.1. Guvernørrådsleder for 2012/2013. (Stadfestelse av valg i 2011) 1. Christian H. Johansen, LC Oslo/Nordstrand 6.2 Guvernørrådsleder 2013/2014 (samt Assisterende Guvernørrådsleder 2012/2013) 1. Bjørn Kristian Skovly, LC Luster 6.3 Leder for internasjonalt og nasjonalt hjelpearbeid 2012/ Ole Romslo Traasdahl, LC Vågå 6.4 Leder for forebyggende arbeid mot rusmisbruk 2012/ Hroar Thorsen, LC Larvik 6.5 Riksmøtets valgkomité 2012/2013. Arne Kolsrud, LC Notodden Jan Storo, LC Oslo/Grefsen Christopher Knag, LC Bergen/Vest (gjenvalg) De tre nevnt ovenfor er foreslått som valgkomité. I tillegg består valgkomiteen av guvernørrådslederne for 2010/2011 og 2011/2012. Arild Dahle er foreslått av sin klubb LC Andøy, og er følgelig valgbar. 6.6 Revisor Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS (gjenvalg) 6.7 Riksmøte LC Tana-Nesseby og LC Kirkenes 2. LC Heradsbygd Til orientering; Lions lovkomité Lovkomiteen er oppnevnt av Guvernørrådet, ref. MD lov Vedtak i sak 4.1 RM Tom Berge (jurist) LC Odda Sven Senstad LC Sandnes/Riska Atle Lerøy, LC Fana Presentasjon av Riksmøte 2013 i Loen Ved Lions Club Stryn 7 Presentasjoner Guvernørrådet 2012/ Avslutning 8.1 Guvernørrådsleder Hilde Straumsheim 8.2 Påtroppende guvernørrådsleder 2012/2013 Christian H. Johansen 2. RAPPORTER OG REGNSKAPER 2.1 ÅRSREGNSKAP FOR 2010/2011 FOR LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 104 (LIONS NORGE) Forslag til vedtak: Årsrapporten for 2010/2011 med årsberetning, aktivitetsregnskap, balanse og revisors beretning for Lions Clubs International MD 104 fremlegges for riksmøte 2012 for godkjenning. Generelt Lions Club International MD 104 (Lions Norge) er administrasjonskontoret for Lionsklubbene i Norge. Lions er verdens største frivillige humanitære serviceorganisasjon med ca. 1,4 mill medlemmer. I Norge hadde vi 30. juni 2011 totalt medlemmer i 480 Lionsklubber. Kontoret holder til i Ensjøveien 18, 0661 Oslo. Lions Norges høye beskytter er H.M. Kong Harald V. Vi har gjennom Lionsåret hatt stor glede av samarbeidet med Det Kongelige Slott, særlig ved at en rekke klubber har fått gratulasjonstelegram i forbindelse med 50-års jubileer. Vi har ikke hatt audiens dette året. Årsregnskapet er utarbeidet etter God Regnskapsskikk for Ideelle Organisasjoner (foreløpig standard). For ordens skyld har vi bakerst i noteopplysningene satt opp driftsregnskap og aktivitetsregnskap slik det har blitt presentert tidligere (regnskapslovens ordinære oppstillingsplan). Lions Norges likviditetsmessige og soliditetsmessige stilling er meget god. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2010/2011 er satt opp under denne forutsetning. Ledelse Ledelsen i Lions Norge er guvernørrådet (GR) som består av ti distriktsguvernører valgt av sine distriktsmøter samt guvernørrådsleder (GRL), assisterende guvernørrådsleder (AGRL) og fem ledere av de ulike fagområdene valgt av riksmøtet. Administrasjonen består av generalsekretær og hans stab. Lions Aid Norway (LAN) og Stiftelsen Det er Mitt Valg (DMV) har egne styrer og ledelse som alle rapporterer til GR. Årets distriktsguvernører var: A: Georg Joramo, LC Andenes B: Morten Singsaas, LC Orkdal C: Perry Ulla, LC Ålesund/Hessa D: Helge Sagvåg, LC Stord-Fitjar E: Sven Senstad, LC Sandnes/Riska F: Arne Martin Gjøseid, LC Hisøy G: Nils Weido Ørum, LC Holmestrand H: Geir Hindal, LC Oslo/Grorud J: Karin Ottosen, LC Lørenskog/Fjellhamar K: Kjell Børresen, LC Vang Guvernørrådsleder var Arne Kolsrud, LC Notodden og assisterende guvernørrådsleder var Hilde Straumsheim LC Sykkylven/Sigtuna Arbeidet har tatt hensyn til strategi- og langtidsplan, årsplaner samt planer i våre distrikter og fagområder. Arbeidet har vært forankret i Lions etiske norm, mål og vår visjon: Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon 5

6 Å skape større forståelse hos alle mennesker for verdens behov for humanitær hjelp og å yte frivillig innsats med lokalt engasjement og internasjonalt samarbeid. Hovedmål for Guvernørrådet Jobb nr. 1 = Øke medlemstallet ved kontinuerlig og målrettet rekruttering Synlighet - Øke kunnskapen om Lions, både i og utenfor organisasjonen. Aktivitetene: nøkkelen til vekst Utvikle organisasjonen i takt med tiden Støtte og følge opp prosjektet Lions 2014 Fokus på soneledere Øke tulipansalget Øke kunnskapen om programmet Det er mitt valg Alle 10 distrikter skal delta i Lions tegnekonkurransen for fred Videreutvikle vår fadderbarnordning Gjennomføre og videreutvikle Regional Leadership Institute Videreutvikle våre internasjonale prosjekter I tillegg hadde vi en rekke økonomiske mål som er satt i samarbeid med distriktene. De totale målene var på 3,1 mill, mens våre klubber totalt bevilget 4,2 mill. Overskridelsen kom først og fremst fra bidragene til Lions Katastrofeberedskap med 2,2 mill mot et mål på 1.1 mill. Dessverre nådde vi ikke målet på tulipaner til Lions Tulipanaksjon. Men totalt tulipaner bidro til at vi kan gjennomføre ungdomsaktiviteter mot rus for nærmere 7 mill kroner. For første gang på mange år er det etablert hele fem nye klubber. Et høyt fokus har gitt oss gode resultater dette Lionsåret. Medlemsreduksjon har stoppet litt opp selv om også dette året viser en netto nedgang på 108 medlemmer. Men det må helt klart jobbes videre for å oppnå at alle distriktene får mer enn 1250 medlemmer. Et annet alternativ som vil bli utredet er å redusere antall distrikter. Klubbene og MD 104 har bidratt ved å bruke mye tid på å utvikle og gjennomføre flere nødvendige store og små forbedringsprosjekter. I årene som kommer vil man se resultater av dette samt implementering av pågående MD 104 prosjekter, som Synlighet som et av årets hovedmål, har utviklet seg positivt med en langt bedre informasjon av Lions organisasjonen båre internt og eksternt. Riksmøte i Ålesund ble en suksess med flere viktige vedtak. Etter forslag fra Guvernørrådet ble det bl.a. vedtatt følgende: Øke medlemskontingenten med kr pr. medlem til kr Ansette en ny daglig leder for Lions Aid Norway (LAN)/utenlandssjef for Lions Norge GLT (Global Leadership Team) og GMT (Global Membership Team) som nye fagområder til erstatning for lederutvikling (LD) og medlemsutvikling (ME) Våre aktiviteter Vår eksistens er basert på Lions Mål, og våre aktiviteter er verktøyene vi benytter for å nå disse. Aktivitetene kan deles i to: ulike inntektsbringende tiltak og ulike tjenester vi gjør for andre lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Klubbene er kjernen i all vår virksomhet, og støttes opp av faglige ledere på distrikts- og nasjonalt plan. Fagområdene har stort sett sammenfallende ledelsesstruktur sentralt Prosjektet Lionshus til Haiti skal bygge 50 permanente boliger bydelen Blanchard i jordskjelvrammede Port-Au-Prince. og i distriktene, og er: Internasjonalt arbeid, ungdomsarbeid, forebyggende ungdomsarbeid, lederopplæring og medlemsutvikling. PR og IT er lagt til Lionskontoret. Internasjonalt arbeid Leder: MD-IRC Marit Klokkerhaug, LC Trondheim/Nidaros Lions Norge har hatt et aktivt år hvor alle distrikter og klubber har vært delaktige og bidratt til felles IR-innsats. Dette gjelder innbetalinger til LCIF, NSR, fadderbarn i Uganda, generelt bistandsarbeid. Det er innbetalt spesielt mye penger til katastrofeberedskapen. Klubbene støtter også våre ungdomsleirer for funksjonshemmede på Beito og i Tana. Dette viser at vi fortsatt er med og støtter der nøden er størst, og at Lions er aktiv medvirkende til bekjempelse av verdens blindhet. Utfasing i Uganda er under planlegging. Norad har gitt oss frist for avvikling i Uganda til Vi planlegger å avslutte i Arua i 2012 og i Gulu i Utfasing vil også si at 8 medarbeidere må avslutte sine arbeidsforhold, mot en avviklingsgodtgjørelse som følger av Uganda sin lovgivning. Ingen bygningsmessige arbeider av betydning er gjennomført i Uganda dette året. I oktober 2010 ble Zomba-klinikken i Malawi åpnet. I tillegg til representanter fra Lions Norge og LAN hadde vi hyggelig besøk av Malawis visehelseminister som sammen med Norges ambassadør til Malawi Bjørn Johannesen og GRL Arne Kolsrud klippet snoren for den nye klinikken. Flere spesialsykepleiere har vært på kurs for å utdanne seg til OCOer og øyelege er sikret til klinikken i Zomba. Det er også påbegynt arbeid med poliklinikk i Karonga. Jan Erik Larsen ble ansatt som stedlig representant i Zambia fra 1. oktober Han har hatt mange møter med landets myndigheter for å få innsikt i situasjonen for øyehelse i landet. Etter ønske fra myndighetene skal vi starte vår bistand i Western Province. Det er stor mangel på øyehelsepersonell i provinsen, og et stort behov for å utdanne personell. 6

7 IR-katalogen er nå tilgjengelig på den nye hjemmesiden. Målet med denne katalogen er at alle klubber skal ha mulighet til å kjøpe seg sine egne små prosjekter. Det er et stort ønske om flere små prosjekter til katalogen og at klubbene i enda større grad bruker katalogen når bevilgninger diskuteres på klubbmøtene. Styret i Lions Katastrofeberedskap har bevilget kr ,- til Soroti i Uganda, et område som ble rammet av en stor flom. Det er også bevilget kr til katastrofen i Japan. Våre klubber har i tillegg bidratt stort til katastrofen i Japan. Totalt er det utbetalt vel 2,5 mill til ulike katastrofer. Lions Norge har bidratt med nesten to millioner kroner til nødhjelpsarbeidet etter jordskjelvkatastrofen i januar 2010 på Haiti. I mai 2010 ga Guvernørrådet klarsignal om å utrede planer for et gjenoppbyggingsprosjekt, "Village Norway". Den 23. februar 2011 ankom Haitikomiteen hovedstaden Port Au Prince for sitt første møte med prosjektgruppa i Haiti. Prosjektleder er PDG Reidar Elnan med LAN som rådgiver. På riksmøtet i Ålesund fremmet Haitikomiteen en sak med anmodning om innbetaling av kr pr. medlem eller etter evne for å kunne bygge 50 hus. Dette ble vedtatt. Rådsmøte i Nordisk samarbeidsråd (NSR) i januar 2011 i Aalborg vedtok Norge sitt nye prosjekt i Georgia. Prosjektet går ut på å implementere Det er mitt valg i Georgia. Prosjektet starter opp 1. juli Rehabiliteringssenteret for familier med kreftsyke barn i Minsk ble lørdag 7. mai åpnet med en flott markering. Det er klubbene i distrikt 104K som har vært drivkraft i prosjektet med PDG Erik Evang som prosjektleder. Prosjektet er støttet av Lions Norge, distrikt 104K, Nordisk samarbeidsråd og flere norske klubber og enkeltpersoner. Ca 50 lionsmedlemmer dro til Minsk denne helgen for å være med på åpningen. Selve åpningen fikk omtale på Dagsrevyen og flere artikler i lokale aviser. Det er kommet inn nærmere 0,5 mill kroner til fadderbarnordningen i Uganda. Dette vil bidra til at vi kan hjelpe enda flere barn og ungdom videre i livet. Våre leirer i Tana og Beito for utviklingshemmede ungdommer har også dette året hatt stor oppslutning. Klubbene viser stor interesse for å støtte opp om disse leirene. Arbeid for og med ungdom Leder: MD-YCE Christopher Knag LC Bergen Vest Leder: MD-NAC Hroar Thorsen, LC Larvik Vi har avholdt tre ungdomsleirer i Norge med 108 deltakere fra 30 land. Vi har sendt 68 ungdommer på Youth Exchange til 20 land. Tre ungdommer avbrøt oppholdet før tid, en av dem allerede på ankomst flyplassen! På riksmøtet i Bergen i 2010 ble det vedtatt en helt ny finansieringsform og gjennomføring av fremtidige leire. Arbeidet med denne reformen er i gang og vil bli implementert fra Lionsåret 2012/13. Lions Tulipanaksjon ble gjennomført på en meget tilfredsstillende måte. Tulipanaksjon i 2011 resulterte i omsatte tulipaner, en liten økning fra året før. Flere klubber opplevde å være utsolgt veldig tidlig og har gitt tilbakemelding om at de ønsker å bestille flere til neste år. Noe av grunnen til årets suksess var at det ble satt fokus på at det skulle skje noe mer på standen en bare salg av tulipaner. Guvernørrådet vil arbeide for at Lions Tulipanaksjon skal gjenoppstå som den dagen hele Lions Norge er ute for å markedsføre seg med informasjon og aktiviteter. I Stiftelsen Det er mitt valg har det gjennom våre klubber blitt solgt mange kurs i de aller fleste kategoriene. Spesielt vil vi fremheve gjennomføringen av barnehagekurs. Kurset er veldig godt mottatt og resultatene er gode. Vi har en utfordring i forhold til at det ikke er nok penger i Lions Tulipanfond til å dekke alle kurs som er solgt. Derfor ble egenandelen til klubbene justert opp i siste Lions år. Lions fredsplakatkonkurranse hadde i år deltagelse i fra alle distrikter. Det norske vinnerbidraget ble sendt til Convention i Seattle, men nådde dessverre ikke opp i konkurransen med bidrag fra nærmer 150 land. Medlemsutvikling Leder: MD-MEC Alexander Grønvold, LC Vegårdshei Pr hadde Lions Norge medlemmer fordelt på 480 klubber. Dette er en netto reduksjon på 108 medlemmer, men en netto økning fra 478 til 480 klubber. Det ble chartret fem nye klubber, LC Orkla i distrikt B, LC Gausdal/Kvitsymra i distrikt C, LC Hisøy/Diamantene i distrikt F, LC Oslo-Futura og LC Oslo-Momentum i distrikt H. I tillegg er LC Oslo/Vålerenga-Helsfyr gjenoppstått som en tilnærmet ny klubb. Guvernørrådet gratulerer de distriktene som har bidratt til denne positive klubbetableringen. Dette viser at det er rom for langt flere klubber, spesielt i våre større byer. Av landets ti distrikter er fem under grensen på 1250 medlemmer og ett balanserer på grensen. Av de fem som ligger under er det flere som ligger godt under, og som vil ha en tung jobb med å nå 1250 medlemmer. Sett i lys av de signalene som kommer fra Oak Brook og det som fremkom under riksmøtet i 2011 i forbindelse med prosjekt 2014 drøftes det et forslag om å redusere antall distrikter. Fra 1. juli 2011 endrer fagområdet navn til Global Membership Team (GMT). Lederopplæring Leder: MD-LDC Helge Toftner, LC Vestby Alle undersøkelser viser at kunnskapen om Lions er for liten både blant medlemmene og i samfunnet forøvrig. Slik kunnskap er fundamental både for at medlemmene skal kunne være engasjerte og entusiastiske, og for lettere å rekruttere tillitsvalgte til de ulike funksjonene i organisasjonen. Det er derfor helt bevisst at LDCene har fokusert på en generell kunnskapsheving for våre tillitsvalgte. Ulike konsepter er prøvet ut og det gjenstår å evaluere disse for å finne de beste. Lederutdanning for våre fremste tillitsvalgte har derfor vært prioritert, både gjennom VDG-opplæring og Regional Lions Leadership Institute (RLLI). Flere distrikter har gjennomført styreseminar, et felles opplæringsprogram for klubbenes tillitsvalgte, med positiv tilbakemelding. Disse programmene bør evalueres og samordnes for deretter å bli lagt ut på våre web-sider som en felles ressurspool. LCI ønsker å utnytte de positive erfaringene med GMT- programmet til en tilsvarende organisering av opplæringen innen Lions, og introduserte Global Leadership Team (GLT). GLT- koordinatoren har ansvaret for både identifisering av lederkandidater og opplæring av disse, samt opplæring generelt. 7

8 Lions rehabiliteringssenter for familier med kreftsyke barn ble åpnet i Minsk, Hviterussland 7 mai Renoveringsprosjektet har vært drevet av Lions i distrikt 104 K med støtte fra Lions i Norden som vårt felles NSR-prosjekt i perioden PR og IT Leder: MD-PRC Vibeke Aasland, Lionskontoret Leder: MD-IT Otto Brødholt, Lionskontoret. Det har i dette Lionsåret vært en meget høy aktivitet innen PR og IT området, med følgende hovedpunkter: Ferdigstilling av nettsidene, arkivering av gamle sider, opplæring og IR-katalog. Strategi for sosiale medier. Juleaksjon/julekalender og oppdatering av profilhåndbok. I tillegg er det arbeidet med fokus på fyrtårn i LION, nyhetsbrev, bruk av SMS i aksjoner og en rekke mindre PR/informasjonssaker. På IT-siden er det medlemsregisteret som har krevd mye arbeid, og som nå har fått en helt ny utforming. Den største endringen er at medlemmene nå selv kan gå inn i systemet og rette feil eller legge inn nye opplysninger. Den største utfordringen har vært koordineringen med de nye nettsidene samt definisjoner av hvem som har adgang til hva i systemene. Dette har vært et meget krevende arbeid som nå ser ut til å fungere meget bra. Det problemet vi fortsatt sliter med er problemer knyttet til brukernavn og passord. Men ved hjelp av dyktige fagfolk rundt i distriktene ser det ut til at problemene vil finne sin løsning. E-postsystemet virker tilfredsstillende med lite feil, men vi sliter med at medlemmene ikke holder sine e-postadresser à jour. Dermed blir det en del sendinger (bl.a. LION) som ikke når frem til mottaker. Når klubbene videre ruter klubbens e-post til enkeltpersoner i klubben, kommer ikke posten frem til rette vedkommende når klubben ikke vedlikeholder adressene. Resultat intern drift Som det fremgår av resultatoppstillingen over den interne driften etter note 15, viser denne et underskudd for lionsåret 2010/11 på kr mot et budsjett på +/- 0. Hovedårsakene til dette resultatet er (i 1000 kroner): Ekstra kostnader i forbindelse med ansettelse av ny generalsekretær 290 Mindre refusjon og økte kostnader fra Oak Brook til Convention 91 Lavere momsrefusjon pga endrede regler (klubbene har fått 1,6 mill) 159 Lavere innskuddsrente enn forutsatt 59 Økte kostnader til fagsjefmøte og annen reisevirksomhet 124 Færre medlemmer enn forutsatt ga lavere medlemskontingenter 30 Guvernørrådet er ikke tilfreds med dette resultatet selv om flere av postene er overskredet av utenforstående årsaker. Guvernørrådet har satt i gang tiltak for å sikre at budsjettet for 2011/12 ikke overskrides. Møter og representasjon Guvernørrådet har holdt fem ordinære møter. Riksmøtet 2011 ble avholdt i Ålesund med LC Ålesund/Hessa som teknisk arrangør. Det ble et særdeles vellykket riksmøte. Norge var representert under Convention i Seattle, Europa Forum i Italia, NSR i Finland og ved Riksmøtene i de andre nordiske landene. Beregning av formålsprosent i regnskapet Lions er en organisasjon der stort sett all aktivitet foregår på frivillig basis. Det betyr at alle inntekter som genereres gjennom aktiviteter i 8

9 våre klubber har null i andel til administrasjon. Driften av Lionskontoret som inngår i kostnadene i aktivitetsregnskapet finansieres 100 % av medlemskontingenter. Ingen administrasjonskostnader blir derfor belastet aktivitetene og vi er derfor stolte over å kunne si at 100 % av våre midler går til formålet. Et annet moment er at alle inntekter som klubbene oppnår gjennom sitt arbeid, ikke fremkommer i regnskapet til Lions Norge. F.eks. for Lions Tulipanaksjon betyr dette at ca. 5,6 mill kroner ikke kommer med, mens de faktiske innkjøpskostnadene klassifiseres i regnskapet som formålskostnader og gjør at utregningen av formålsprosent vil bli liggende på ca. 70 %. Nærstående parter Lions Norge har kontorfellesskap med to nærstående parter, Lions Aid Norway (LAN) og Stiftelsen Det er mitt valg. For begge faktureres husleie og andre administrasjonskostnader på helt normal måte, dvs. etter forbruk. Hver av partene har egne styrer som tar alle beslutninger. Administrasjonen Administrasjonen har bestått av generalsekretær Egil Moe-Helgesen, økonomikonsulent Solveig Selle Gran og informasjonskonsulent/redaktør Vibeke Aasland. Erik Sontum tiltrådte som kommunikasjonskonsulent den Magnus Jenssen ble midlertidig ansatt den 1. mars 2011 som regnskapskonsulent. I tillegg har Otto Brødholt vært engasjert som rådgiver på timebasis. Pr utgjorde denne bemanningen ca. 4,5 årsverk, hvorav ca. 4 årsverk arbeidet med Lions Norge. Medlemsbladet LION kom ut med seks nummer. Bladet utvikles stadig og i tillegg legges nå nyheter og annet stoff fortløpende ut på våre nettsider. Jon Sigurd Vangsøy er fortsatt engasjert til salg av annonser. Guvernørrådet har ansatt Heidi Lill Mollestad Oppegaard som ny generalsekretær. Hun overtar etter Egil Moe-Helgesen fra Sluttkommentarer Det indre miljø er tilfredsstillende. En av de ansatte har hatt et lengre sykefravær. Bortsett fra dette har sykefraværet vært minimalt. Det har ikke vært skader eller ulykker på arbeidsplassen. Lions Norge har stor fokus på miljø, og driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Over 50 % av våre ansatte er kvinner. Årets netto aktivitetsunderskudd er kr Disponeringen av årets aktivitetsresultat fremgår av aktivitetsregnskapet. Vi mener at vedlagte balanse og aktivitetsregnskap med tilhørende noter viser et rettvisende bilde av organisasjonens stilling pr og av driften i regnskapsåret avsluttet samme dato. Guvernørrådet kjenner ikke til hendelser etter balansedagen som vesentlig påvirker det fremlagte regnskapet. Oslo, 25. oktober

10 AKTIVITETSREGNSKAP LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD104 Note 2010/ /2010 ANSKAFFEDE MIDLER Medlemsinntekter Medlemskontingent Tilskudd Andre tilskudd SUM tilskudd Innsamlede midler, gaver mv. Tulipanaksjonen Annet ungdomsarbeid Campaign SightFirst II Lions Røde Fjær Katastrofeberedskapen Andre innsamlinger SUM innsamlede midler, gaver, mv Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt på: Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål Riksmøteadministrasjon Ulykkesforsikring Aktiviteter som skaper inntekter Salg av rekvisita, annonser og div. tjenester SUM opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter Finans- og investeringsinntekter Andre inntekter Sum anskaffede midler FORBRUKTE MIDLER Kostnader til anskaffelse av midler Innsamlinger og gaver 3, Andre kostnader til anskaffelser SUM kostnader til anskaffelse 4, Kostnader til organisasjonens formål Tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av organisasjonens formål Forebyggende ungdomsarbeid Annet ungdomsarbeid Campaign SightFirst II Katastrofearbeid Lions Røde Fjær Andre tilskudd og bevilgninger Tilskudd distrikter og nye klubber SUM tilskudd, bevilgninger til formål Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet Ungdomsarbeid Informasjon og organisasjonsarbeid Andre formålsaktiviteter SUM kostnader til formålsaktiviteter SUM Kostnader til organisasjonens formål 4, Administrasjonskostnader (dekket av medlemskontingent) Sum forbrukte midler 4, Årets aktivitetsresultat /(overforbruk) Tillegg/(reduksjon) formålskapital: Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner ( ) ( ) Formålskapital med selvpålagte restriksjoner ( ) Annen formålskapital ( ) ( ) Sum tillegg / (reduksjon) formålskapital ( ) ( ) 10

11 BALANSE PR LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD104 Note Eiendeler Anleggsmidler Inventar m.v Omløpsmidler Fordringer Utestående fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Formålskapital og gjeld Formålskapital Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum formålskapital Kortsiktig gjeld Kreditorer Conventionlotteriet Skyldige offentlige avgifter Avsetninger Annen kortsiktig gjeld Lions Røde Fjær Sum kortsiktig gjeld Sum formålskapital og gjeld Oslo, 15. november

12 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2010/2011 Organisasjonen har benyttet seg av valgadgangen i regnskapsloven og utarbeider årsregnskapet etter "Foreløpig regnskapsstandard til God Regnskapsskikk for ideelle organisasjoner". Regnskapet klassifisert etter regnskapslovens ordinære oppstillingsplan er vist etter note 15. Inntektsføring Alle inntekter fra medlemsavgifter og annen fakturering til Lionsklubbene inntektsføres ved faktureringen. Innbetaling fra klubbene til våre forskjellige aktiviteter (fundraising) inntektsføres når beløpet er godskrevet bankkonto. Fordeling av kostnader. Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til. Kostnader tilhørende mer enn en aktivitet er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og konsistent måte på de ulike aktiviteter. Ved fordelig av kostnader, er noe henført direkte, noe fordelt prosentvis. Administrasjonskostnader Alle administrasjonskostnader for Lions Norge betales av våre medlemmer gjennom medlemskontingenten. Da ingen av disse kostandene belastes aktiviteter, går 100% av våre innsamlede midler til formålet. Se også egen kommentar i årsberetningen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Øvrige poster er klassifisert som anleggs-midler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost og avskrives lineært over driftsmiddelets levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets levetid dersom de har en levetid på 3 år eller mer, og har en kostpris på mer enn kr Fordringer Fordringer er oppført i balansen til pålydende. Avsetning til mulig tap på kr ,- er ført som reduksjon av fordringene. Pensjonsforpliktelser Pr omhandlet pensjonsordningen tre personer. Premiebeløpet er kostnadsført i sin helhet. Pensjonsordningen tilfredsstiller den nye tjenestepensjonsordningen. Pensjonskostnadene er ikke aktuarberegnet. NOTE 1 MEDLEMSKONTINGENT 2010/ /2010 Medlemskontingent Riksmøteadministrasjon Lions ulykkesforsikring Sum innbetalt som kontingent NOTE 2 TILSKUDD 2010/ /2010 Tilskudd fra Lions International vedr. medlemsbladet Lion Sum tilskudd

13 NOTE 3 INNSAMLEDE MIDLER Lions har vedtektsfestet at alle innsamlede midler skal gå direkte til innsamlingens formål. Oversikten viser brutto innsamlet beløp, direkte kostander til innsamlingen og beløp som er disponibelt til formålet. Midlene er enten brukt i inneværende år eller disponert til formålskapital med eksterne restriksjoner. Brutto Kostnader til Rest til Benyttet til Overført innsamlet innsamlingen formålet formål i år formålskapital med eksterne restriksjoner Tulipanaksjonen Campaign SightFirst II (19 650) Lions Røde Fjær ( ) Katastrofeberedskapen ( ) Annet ungdomsarbeide ( ) Andre innsamlinger SUM innsamlinger ( ) NOTE 4 FORBRUKTE MIDLER (AV BÅDE MEDLEMSKONTINGENTER OG INNSAMLEDE MIDLER) Til anskaffelse Til formål Sum Adm.kostn Totalt Forebyggende ungdomsarbeid Annet ungdomsarbeid Lions Røde Fjær Katastrofeberedskapen Lion Mints LCIF CSFII Diverse andre prosjekt Annet Sum forbrukte midler NOTE 5 KOSTNADER TIL ANSKAFFELSE AV MIDLER 2010/ /2010 Innsamlinger og gaver: Forebyggende ungdomsarbeid Annet ungdomsarbeid Lions Røde Fjær Katastrofefondet - - CSFII - - Annet Sum

14 NOTE 6 KOSTNADER TIL ORGANISASJONENS FORMÅL 2010/ /2010 Tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av organisasjonens formål Forebyggende ungdomsarbeid Annet ungdomsarbeid Katastrofeberedskapen Lions Røde Fjær Lion Mints Lions Lys - LCIF CSFII Diverse andre Til distriktene Til nye klubber Sum Aktiviteter som oppfyller formålet Annet ungdomsarbeid Informasjonskampanjen Kostnader medlemsbladet Lion Ulykkesforsikring Riksmøte Opplæring/org.utvikling Annet Sum Sum kostnader til organisasjonens formål NOTE 7 ENDRINGER I FORMÅLSKAPITALEN Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner: Inngående balanse Tilført Anvendt Utgående balanse Forebyggende ungdomsarbeid Annet ungdomsarbeid Katastrofeberedskapen Lion Mints LCIF CSFII Andre prosjekter Sum aktivitetsregnskapet etter gammel regnskapsstandard Lions Røde Fjær Sum endring i formålkapital med eksternt pålagte restriksjoner Formålskapital med selvpålagte restriksjoner: Avsetning framtidige riksmøter: Annen formålskapital: Sum endring i formålskapitalen

15 NOTE 8 ANLEGGSMIDLER Inventar og maskiner Tilgang Avskrivninger ( ) (99 346) Sum anleggsmidler Avskrivningstid er 3-5 år NOTE 9 UTESTÅENDE FORDRINGER OG FAKTURERING MELLOM TILKNYTTEDE SELSKAPER Lions Norge har kontorfellesskap med to nærstående parter, Lions Aid Norway (LAN) og Stiftelsen Det er mitt valg (DMV). For begge faktureres husleie og andre administrasjonskostnader på helt normal måte, dvs. etter forbruk. Hver av partene har egne styrer som tar alle beslutninger. Bestilling av tulipaner til den årlige Tulipanaksjonen foretas av Lions sentralt, og den enkelte lokale klubb faktureres for bestilte tulipaner. Det foregår også "fundraising"-aktiviteter i Lions Norge som overføres til henholdsvis LAN og DMV Ikke innbetalt vedr tulipaner Ikke innbetalt vedr. ungdomsutveksling Mellomværende med LAN (1 903) Mellomværende med Stiftelsen Det er mitt valg - - Mellomværende Nordisk Samarbeidsråd Andre debitorer og lån Sum Godskrevet og belastet tilknyttede selskaper 2010/ /2010 Fra Lions Norge til DMV ( ) Fra Lions Norge godskrevet LAN (fundraising) Fra DMV godskrevet Lions Norge (inkl. bevilgninger over tulipanfondet) Belastet fra Lions Norge mot DMV (lokalleie, regnskap) Belastet fra Lions Norge mot LAN (lønn, lokalleie, administrasjon etc.) Det er endret prinsipp for spesifisering fra regnskapsåret 2009/2010 til 2010/2011. Tallene er derfor ikke direkte sammenlignbare. Kostnader hentet fra regnskapene til LAN og DMV gjelder kalenderår. Kostnader ift. regnskapsår vil ikke avvike vesentlig. NOTE 10 ANDRE FORDRINGER Ref. Oak Brook vedr. Lion Ref. Oak Brook Merverdiavgiftskompensasjon totalt Ikke innbetalt vedr. Lion Mints Avs. overskudd Riksmøte Ålesund Nye nettsider / Mysoft VDG-opplæring Forskudd Convention Ungdomsutveksling Tulipaner 104D Påløpne renter Diverse forskudd forsikringer/pensjoner Annonser Lion nr Andre forskuddsbetalte kostnader/fordringer Sum andre fordringer

16 NOTE 11 LIKVIDER ER TILHØRENDE Formålskapital med eksterne restriksjoner (aktivitetsregnskapet og Lions Røde Fjær) Garanti husleie Skattetrekkskonto Driftskonti Sum likviditer NOTE 12 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Skyldige feriepenger Distriktskontingent fakturert, ikke innbetalt MVA refusjon klubber Påløpte og forskuddsbetalte kostnader Sum Annen kortsiktig gjeld NOTE 13 PERSONALKOSTNADER, REVISJON Lønn og feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum personalkostnader Gjennopmsnittlig antall årsverk (inkl. redaktør) 3,50 3,50 Årsverk knyttet til drift av Lions Norge (eks DMV) 2,80 2,80 Daglig leder Styre Årslønn daglig leder Pensjonskostnader Øvrige ytelser Totalt Daglig leders lønn og andre godtgjørelser gjelder kalenderår. Kostnad i forhold til regnskapsår vil ikke avvike vesentlig. 2010/ /2010 Honorarer revisor Annen bistand - - Totalt revisjon

17 NOTE 14 KOSTNADER ETTER ART 2010/ /2010 Varekjøp Personalkostnader Avskrivninger Andre kostnader Finanskostnader Sum kostnader I aktivitetsregnskapet er inntekter og kostnader fordelt på aktivitet i den grad dette er mulig. Dette omfatter også rente- og finansposter. Deler av renteinntektene er henført til den inntektsbringende aktiviteten som har generert avkastningen. 2010/ /2010 Formålsprosent (forbrukt til formålet i prosent av totalt forbrukt) 59,8 % 76,4 % Anskaffelsesprosent (anskaffet til formålet i prosent av totalt forbrukt) 15,9 % 13,3 % Totalt til formålet og anskaffet til formålet i prosent av totalt forbrukt 75,7 % 89,7 % 2010/ / /2009 Administrasjonsprosent (administrasjonskostnader i prosent av totalt forbrukt) 24,3 % 10,3 % 10,8 % (I Lions dekkes administrasjonkostnadene av medlemskontingenter - se kommentar under Administrasjonskostnader først i notene og i årsberetningen) Innsamlingsprosent (netto etter direkte kostander i prosent av totalt innsamlet - ref. IK's def.) 73,8 % 67,2 % 63,0 % NOTE 15 AVSETNINGER Balansen gjelder avsetning til ny informasjonskampanje som ble foretatt i regnskapsåret 2009/

18 RESULTATREGNSKAP ETTER TIDLIGERE REGNSKAPSSTANDARD (REGNSKAPSLOVENS ORDINÆRE OPPSTILLINGSPLAN) Regnskap Regnskap Budsjett Administrasjon og drift INNTEKTER Innbetalt som kontingent Tilskudd The Lion, annonser Salg rekvisita, matrikkel, E-post Andre inntekter SUM INNTEKTER PRODUKSJONSKOSTNADER Avsatt til Riksmøteadministrasjon Lions ulykkesforsikring Kjøp rekvisita, matrikkel, E-post SUM PROD. KOSTNADER NETTO DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Personalkostnader Rekruttering Lokalkostnader Revisjon Kontor- og adm.kostn The Lion - trykk og porto Reiser, møter Andre driftskostnader Reklame, PR Avsatt til mulig ny infokampanje Endring avsetning for ubetalte fakturaer klubber (63 438) 0 Endring avsetning Riksmøtefond ( ) (13 054) Avskrivninger Overført til distriktene SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT ( ) ( ) Refusjon merverdiavgift Netto finansresultat ÅRSRESULTAT ( ) ( ) 63 18

19 AKTIVITETSREGNSKAPET ETTER GAMMEL REGNSKAPSSTANDARD (IKKE MEDREGNET LRF) Narkotikabekjempelse Annet ungdomsarbeide 2010/ / / /2010 Beholdning Innbetalt Til tiltak i Norge ) Til internasjonale tiltak 0 0 1) Kjøpskostnader, frakt etc Admin. og markedsføring Årets resultat Ekstraordinære poster Beholdning Lion Mints YE 2010/ / / /2010 Beholdning Innbetalt Til tiltak i Norge 0 0 Til internasjonale tiltak Kjøpskostnader, frakt etc Admin. og markedsføring Årets resultat Ekstraordinære poster Beholdning Diverse andre CSFII 2010/ / / /2010 Beholdning Innbetalt Til tiltak i Norge Til internasjonale tiltak Kjøpskostnader, frakt etc. 0 0 Admin. og markedsføring Årets resultat Ekstraordinære poster Beholdning Katastrofeberedskapen LCIF 2010/ / / /2010 Beholdning Innbetalt Til tiltak i Norge Til internasjonale tiltak Kjøpskostnader, frakt etc. 0 0 Admin. og markedsføring 0 0 Årets resultat Ekstraordinære poster Beholdning SUM ALLE AKTIVITETER 2010/ /2010 Beholdning Innbetalt Til tiltak i Norge Til internasjonale tiltak Kjøpskostnader, frakt etc Admin. og markedsføring Årets resultat Ekstraordinære poster 0 0 Beholdning ) Beitoleiren er fra 08/09 rapportert som tiltak i Norge. 19

20 20

Aktivitetsregnskap Note 2013/ /2013

Aktivitetsregnskap Note 2013/ /2013 LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD104 Aktivitetsregnskap Note Anskaffede midler Medlemsinntekter Medlemskontingent 1 6 863 703 6 860 756 Tilskudd Offentlig tilskudd (Norad til Lions Aid Norway) 7 000 000 - Andre

Detaljer

Stiftelsen Det er mitt valg

Stiftelsen Det er mitt valg Stiftelsen Det er mitt valg Aktivitetsregnskap 1.1-31.12 Note 214 213 1) Anskaffede midler b) Tilskudd (ikke offentlige) Tilskudd offentlige d) Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L R I K S M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L R I K S M Ø T E LIONS CLUBS INTERNATIONAL MD 104 I N N K A L L I N G T I L R I K S M Ø T E Til tjeneste I henhold til LOV FOR MULTIPPELDISTRIKT 104, Kapittel IX Riksmøtet, 16.5 skal Innkalling til riksmøtet med dagsorden,

Detaljer

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd

ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd Sum tilskudd Organisasjonens navn REGNSKAP Organisasjonsnummer Alfalah Scholarship Scheme 986 788 743 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter 1b TILSKUDD 1b i Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Capacare. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Capacare. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Capacare Foretaksnr. 992100125 Organisasjonens art Organisasjonen driver med opplæring av medisinsk fagpersonell i områder hvor det er mangel på slikt personell. Organisasjonen arbeider

Detaljer

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen

Årsregnskap. Sunnaasstiftelsen Årsregnskap Sunnaasstiftelsen 2015 Sunnaasstiftelsen Aktivitetsregnskap NOTE ANSKAFFEDE MIDLER 2015 Tilskudd 2 Offentlige tilskudd 958 848 Innsamlede midler TV2 Aksjonen 9 190 580 Gaver 1 938 150 3 Sum

Detaljer

Stiftelsen Mercy Ships Norge

Stiftelsen Mercy Ships Norge Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med NRS(F) God regnskapsskikk for idelle organisasjoner. Klassifisering av inntekter Innsamlede midler og gaver inntektsføres på mottakstidspunktet.

Detaljer

Regnskap og balanse

Regnskap og balanse Regnskap og balanse 2016 31.12.2016 Regnskap 2016 Resultat Budsjett Prosent av 31.12.2016 2016 budsjettet Inntekter: Medlemskontingenter Offentlige tilskudd Andre inntekter Inntekter overført til neste

Detaljer

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler

LIV LAGA. Medlemsinntekter 4. Tilskudd Offentlige midler 3. Innsamlede midler, gaver mv. Sum anskaffede midler LIV LAGA Tekst Note 2009 Anskaffede midler Medlemsinntekter 4 Tilskudd Offentlige midler 3 Sum tilskudd Innsamlede midler, gaver mv Sum anskaffede midler 19 000 150 000 150 000 1 787 170 787 Forbrukte

Detaljer

AKTIVITETSREGNSKAP 2015

AKTIVITETSREGNSKAP 2015 AKTIVITETSREGNSKAP 2015 Norsk Barnelegeforening Org.nr. 975 690 555 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Barnelegeforening

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap ADINA STIFTELSEN. Org. nr

Årsregnskap ADINA STIFTELSEN. Org. nr Årsregnskap ADINA STIFTELSEN Org. nr. 984 048 769 2013 Organisasjonens navn Adina Stiftelsen AKTIVITETSREGNSKAP Noter Organisasjonsnummer 984 048 769 ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 31.12.2013 31.12.2012

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID

STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID STIFTELSEN FADDERBARNAS FRAMTID Aktivitetsregnskap 2012 Tekst Note 2012 2011 Anskaffede midler Medlemsinntekter Tilskudd Offentlige tilskudd 4 36 856 0 Sum tilskudd 36 856 0 Innsamlede midler, gaver, mv

Detaljer

Innkalling til Riksmøte 2013

Innkalling til Riksmøte 2013 Innkalling til Riksmøte 2013 Gode venner som hjelper andre Program Riksmøtet 2013 Fredag 24. mai Kl 10:00-13:00 Kl 13:00-14:30 Kl 14:30-15:00 Kl 15:00-18:00 Kl 19:30 23:00 Registrering i Nordfjordstova

Detaljer

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212

Note 2010 2009 2008. Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Aktivitetsregnskap 2010 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2010 2009 2008 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.130 1.172 1.212 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter

ÅRSREGNSKAP Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter ÅRSREGNSKAP 2015 Norsk Forening For Medisinsk Mikrobiologi Org.nr. 992 768 673 Innhold: Aktivitetsregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Aktivitetsregnskap Norsk Forening For Medisinsk

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

3 Innkalling til årsmøte. 4 Årsberetning 2015. 8 Regnskapet 2015. 17 Revisors beretning. 19 Innstilling til valg

3 Innkalling til årsmøte. 4 Årsberetning 2015. 8 Regnskapet 2015. 17 Revisors beretning. 19 Innstilling til valg 3 Innkalling til årsmøte 4 Årsberetning 2015 8 Regnskapet 2015 Resultatregnskap s. 8 Balanse s. 10 Noteopplysninger s. 12 17 Revisors beretning 19 Innstilling til valg 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

1b TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd - - Sum tilskudd

1b TILSKUDD 1b i Offentlige tilskudd b ii Andre tilskudd - - Sum tilskudd Organisasjonens navn AKTIVITETSREGNSKAP Organisasjonsnummer Tanzaniaprosjektet 993000698 tkr tkr ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER 2015 2014 1 ANSKAFFEDE MIDLER 1a Medlemsinntekter - 0 1b TILSKUDD

Detaljer

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre

Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND. Gode venner som hjelper andre Til tjeneste PROTOKOLL FRA DET 59. RIKSMØTE 2011 I ÅLESUND Gode venner som hjelper andre Protokoll fra Riksmøtet 2011 i Ålesund DAGSORDEN 1 Åpning 1.1 Møtet ble åpnet kl. 15.30 av guvernørrådsleder (GRL)

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F

Til tjeneste. Arbeids ordning. for Lions distrikt 104 F Til tjeneste Arbeids ordning for Lions distrikt 104 F Dato Endring iht. DM vedtak Side Kapittel 17/4 DM Skien 2004 4 6-3 og 6-4 23/4 DM Notodden 2005 5 10 29/4 DM Kristiansand (Birkenes) 2006 (se protokoll

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave

Distrikt 104 A 2015-2016 Distrikts guvernør Rolf Helge Stave Handlingsplan 2015/2016 for distrikt 104 A Dato: 11.03.2015 Statusoppdatering: 15.aug. 2015, 15. oktober 2015, 15. januar 2016 og 15. mai 2016. 1. Distriktets mål: planarbeid, klubbene Mål Handling Virkemidler,

Detaljer

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra

Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra Forslag til Arbeidsordning for Lions International Distrikt 104 E6 Gjeldende fra 1.7.2016 Innholdsfortegnelse Kapittel I Kapittel II Kapittel III Kapittel IV Kapittel V Distriktsråds og distriktsstyremøter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Aktivitetsregnskap 2015

Aktivitetsregnskap 2015 Aktivitetsregnskap 2015 Aktivitetsregnskap 2015 NOTE 2015 2014 ANSKAFFEDE MIDLER Medlemsinntekter Medlemskontingent 8 0 0 Tilskudd Offentlige: Statstøtte, driftstilskudd 7 1 347 130 1 294 969 Andre: Støtte

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: IK system Lions Norge Møtedato: Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: IK system Møtedato: 27.08.2016 Saksnr: 5.06 Saksbehandler: Rolf Norgren / HT Sakstype B VEDLEGG: diverse presentasjoner og eksempler VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: SAMMENDRAG

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap

NORSK FRILUFTSLIV Resultatregnskap Resultatregnskap Note Regnskap Budsjett Regnskap 2016 2016 2015 INNTEKTER Drift 2-6 568 670-6 351 000-6 157 366 Prosjekter 3-28 135 116-33 130 956 Sum inntekter -34 703 786-6 351 000-39 288 321 KOSTNADER

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer