Aud Marit Sollid, leder i avdeling 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aud Marit Sollid, leder i avdeling 4"

Transkript

1 Aud Marit Sollid, leder i avdeling 4 Nr 4/2013 Medlemsblad Forbundet Ledelse Teknikk Filat rydder miner FLTs minehund i aksjon i Sør-Sudan Bjørn Sommerud «Mr Fagbund» blir psjonist slutter i FLTs bundsstyre Ferielov Pass på at du får riktig utbetaling

2 Medlemsblad Forbundet Ledelse Teknikk innhold nr Redaktør ordet Ikke folk flest Forbundet Ledelse Teknikk (FLT) er et fagbund ledere, ingiører teknikere. FLT er tilsluttet LO. Forbundet ca medlemmer 27 ansatte. Besøksadresse: Hammersborggt Oslo Postadresse: P.b. 8906, Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: (+47) Faks: (+47) Webadresse: E-postadresse: Ansvarlig redaktør: Jonny Simmes Redaktør: Astor Lars E-post: Grafisk produksjon: GLOG as E-post: Opplag: Medlem av: Landsorganisasjons Fagblading Bladet Ledelse Teknikk kommer ut med 8 nummer i året Foto: Christina Johns Minerydding Bosnia-Hercegovina Forbundet Ledelse Teknikk Rapport 2012 Leder side 3 Tar over avdeling 4 side 4 Det daglige brød side 6 Jubilant i Kongsberg side 8 Norsk Folkehjelp rydder miner side 9 EM-sølv til Eikanger-Bjørsvik side 13 Bjørn Sommerud blir psjonist side 14 Viktige arbeidere side 16 Utdanning: Dette tilbyr FLT side 20 Kvinne tok stemmerett side 22 Tips tillitsvalgte side 24 Tips tillitsvalgte: Ferielov side 26 Tips tillitsvalgte side 28 Tips tillitsvalgte: Forhandlinger side 30 Teknikk, skning, vitskap side 32 Fra Spørsmål svar om Bank sikring side 34 Stortingsvalget nærmer seg. Det kan de godt, m det haster i så fall snu negativ trd på mingsmåling. Det kan så de katastrofalt fagbevegels. For kort tid sid avholdt Fremskrittspartiet sitt landsmøte. Der kom d norske modell under angrep fra partiets leder Siv Js (bildet). Det er selvsagt litt ulike minger om hva er d norske modell. M de fleste vil være ige om følgde: D innebærer at samfunnet universelle gode velferdsordninger, at de økonomiske skjelle er (relativt) små, blant annet di skattesystemet jevner ut skjelle, det tredje er at modell er preget av et samarbeid mellom fagbevegels, arbeidsgivere stat. Det tredje punktet, trepartssamarbeidet, må nødvdigvis innebære at fagbevegels er sterk, både i antall medlemmer organisasjonsmessig. Fremskrittspartiet går til angrep på helt stral del av d norske modell fagbevegels. No eksempler: Partiet vil fjerne skattefradraget fagingskontingt. (Så mye snakket om lavere skatter!) Dette fradraget bidrar til at Norge sterk fagbevegelse. Partiet ønsker tilsvarde avvikling av AFP-ordning så d viktig fagorganiserte. Partiet er så mot strale handlinger om lønn andre spørsmål. Hver kelt skal handle seg selv eller stå med lua i handa det het før nytale satte inn i norsk politikk. Fremskrittspartiet ønsker så å svekke arbeidsmiljølov vil åpne opp mer midlertidige ansettelse et punkt d siste Bondevik-regjering så tok til orde. Riktignok ble det ikke vedtatt å svekke sykelønssordning på Fremskrittspartiets landsmøte, slaget falt, m fikk mange stemmer. Svekking av sykelønnsordning er øvrig gjnomført i Sverige nettopp etter at landet fikk e blå regjering. Forbundsleder Jonny Simmes sier det på følgde måte: Som medlem av internasjonale utvalg i fagbevegels møter jeg ofte nordiske europeiske kolleger. Når gjnomsnittet i Europa er ledighet på 12 prost med ungdomsledighet på 24 prost, jeg teller om vår på 3 prost, så er vi i særstilling. Det ikke kommet av seg selv. Jeg tker da at det kanskje ikke er så rart at Norge er kåret til verds beste land å bo i. Mine europeiske kolleger blir sjokkert når jeg teller dem at mingsmålinger tyder på at det kan bli borgelig regjering til høst. Valget er ikke avgjort, det er tsatt god tid til å snu stemning sørge at Norge ikke får blå-blå regjering ønsker konfrontasjon med fagbevegels. M da må alle gode krefter ta et krafttak. Det haster. Astor Lars Redaktør Siw Js Foto: Scanpix Forsidefotoer: Tor Berglie 3

3 For Gud hvermann Tekst: ASTor LARSEN Foto: tor berglie Aud Marit legger ut om kommunevalget i Hun sto i spiss SV-liste i Fyresdal. Hun to andre jter ble valgt inn i kommunestyret. Det var et kommunestyre med svært mange kvinner. - M, sier hun, - jeg tror ikke jeg kommer til å stemme SV i år. La oss heller snakke om FLT avdeling 4. Så gjør vi det. Hun teller at hun meldte seg inn i D gang var vi fem medlemmer på Fretex. Nå er vi 38. M da kan vi bli flere. - Du liker fagingsarbeid? - Det begynte med at jeg deltok på mange kurs i FLT. Det dte med at jeg ble valgt inn i styret i Så nå bruker du all fritida di på tillitssvalgtarbeid? - Styret i avdeling 4 er flott gjg det er hyggelig å jobbe samm med. Dessut får vi gjnom ting. Nå kan vi åpne overskomst se at der står det fire linjer vi fått, fire viktige linjer. Rekruttering Først fremst er Aud Mari opptatt av rekruttering. Det fins et stort potsial der ute. - Det er bare å se på antallet studtmedlemmer. For et års tid sid hadde avdeling 4 håndfull studtmedlemmer. Nå er vi oppe i 121. Dessut må vi få inn flere ingiører medlemmer, være attraktiv d gruppa. Dessut er jeg opptatt av at det blir dannet bedriftsgrupper på bedrifte, få sparket i gang FLT-klubb. - Og hva er det beste argumtet å overbevise no om å melde seg inn i FLT? - Trygghet, sikkerhet. At du får hjelp der det oppstår konflikt på arbeidsplass. Dessut utdanningstilbudet gjnom Addisco. På Fretex er det mange brukt det tilbudet tar gratis utdanning. Sosiale medier - Jeg står jo politisk til vstre, teller Aud Marit Sollid. M mest er hun opptatt av avdeling 4 Oslo Akershus. Ikke så rart leder sid 1. april i år. Aud Marit er opptatt av d nye tid. Hun ønsker at FLT blir da flinkere til å bruke sosiale medier WEB. - Jeg er på nett hele tida. Og jeg må si at hjemmesid til FLT er blitt mye bedre, m da tror jeg det fins et bedringspotsial. Det er bra at landsmøtet til høst blir digitalisert. Jeg var jo delegat på LO-kongress LO stralt klarte å gjnomføre landsmøtet sitt digitalt. Hurra. - Styret i avdeling 4 jobber nå med å skaffe e-postadresser til alle medlemme. Vi hadde stor oppdatering et år sid. - Så nå blir all inmasjon sdt til medlemme elektronisk? - Vi sder ut til bedriftsgruppe, det er grunn til at det er viktig å danne lokale klubber. På d måt står man jo så langt sterkere ved lokale lønnshandlinger. Fretex Umulig å snakke med Aud Marit ut at Fretex kommer på ban. - Fretex er jo eid av Frelsesarme. Frelsesarme er jo 125 år i år, det skal jo feires, m det er ikke noe religiøst ved arbeidsplass. Nei, det er ing her spiller gitar eller går i unim. Mange tror jo det. M Fretex visjon: Vi gir folk grunn til å tro på framtid, jeg er opptatt av dette med visjoner. Når det no år sid skulle lages et slagord Fretex syns jeg Vi gir folk osv var litt langt, mange ord. Jeg eslo: Fretex: For Gud hvermann. M det ble ikke godtatt. Min jobb her oppe? Jeg er driftsleder. Jeg skal kvitte meg med folk, at de er på tiltak eller arbeidssøkere vi kaller dem skal ut i ordinært arbeid. Fretex øvrig innført jobbgaranti. Som første attføringsbedrift garanterer vi jobbsøkere i sine attføringsprram ett relevant jobbtilbud i løpet av kvalifiseringstid. Det er vi stolte av. Aud Marit Sollid Leder avdeling 4 Født i 1965 Oppvokst i Vest-Telemark Driftsleder på Fretex Du finner hne på Facebook Så er d tilmålte tid over. Aud Marit haster tilbake til arbeidsoppgave. De står i kø. Og etter jobb bærer det av sted til styremøte i avdeling 4. Ut frivillige stopper Norge. Det gjelder så FLT. 4 5

4 Det daglige brød Tekst foto: Terje Hanste Det er ikke overraskde NNN råder grunn hos Goman Bakeri Østfold AS på Rolvsøy. Produksjonsleder Lasse Solberg er eløpig d este FLT-er. Det ble han rundt år 2000, etter råd fra tillitsvalgt i NNN da han fikk lederstilling. M det er viktig å understreke eløpig. For ting er på gang. Sannsynligvis kan FLT snart notere seg to medlemmer hos Goman. Nytt medlem? - Hilde burde absolutt bli medlem i FLT. Hun hatt stilling salgs administrasjonsleder i ett år nå kommer i merkelig situasjon hvis det blir handlinger hun sitter på d andre sid av bordet. Dessut er det ikke til å stikke under stol at det er no bedre betingelser i FLT n i NNN, blant annet når det gjelder sikringer, sier Solberg. dermed var bakeriet blitt nærmere 7000 kvadratmeter stort. I dag er det 92 ansatte delt på 82 årsverk det ble omsatt 220 millioner i fjor. Lasse jobb er å styre fire avdelinger fire avdelingsledere, han det overordnete ansvaret produksjon, råvarer, produktkvalitet, leveranser til kunder, personalplanlegging produktutvikling. Med andre ord svært variert arbeidsdag. Her blir jeg til jeg blir psjonist, smiler Lasse opp gjnom åre fått flere jobbtilbud fra næringsindustri. M han vet hvor han vil være.- Det er veldig sosialt her, flotte kolleger. Og veldig lit turnover. Flere hatt 40 årsjubileum, mange vært her i over 25 år. Det går døgnet rundt hos bakeriet Goman på Rolvsøy i Fredrikstad. 300 ulike produkter kommer herfra. Omtrt halvpart av produksjon er brød sdes til hele landet. Ja faktisk helt til Svalbard. M så snakker vi altså om ca brød i døgnet. Produksjonsleder Lasse Solberg er eløpig det este FLT-medlemmet hos Goman på Rolvsøy. Han prøver å overtale Hilde Døvre til å melde seg inn. Da hun fikk høre om Addisco, virket det straks mer lokkde med et medlemsskap. Engasjert lærling Bedicte Lindberg hadde seks ulike tilbud å velge mellom da hun skulle bli konditorlærling. Valget falt på Goman på Rolvsøy. Et svært godt valg, konstaterer hun i ettertid. -Jeg visst hele tid at jeg ville bli konditor. Det er moro, jeg liker å bruke kreativitet min, jeg liker farger jeg er glad i å tegne. Her får jeg brukt alt. Nei, brødbaking er jeg ikke interessert i, det er konditor jeg vil bli. Om kveld tar jeg i tillegg studiespesialisering, det gir meg mulighet til å gå på høyskole sere, teller Lindberg var én av to elever ved Glem- - Hva med mulighete gjnom Addisco? - Det er så et veldig godt argumt å bli med, sier Solberg titter ivrig over på kollega Hilde Døvre, hittil nølt del ikke vært helt sikker på om hun vil være med på et bilde. M når Addisco kommer på ban, blir det straks mer interessant å høre hva FLT å tilby. Hun vil gjerne vite mer. Og etter beste evne prøver journalist å klare. Tror jaggu at det ble et nytt medlem der. Gammelt bakeri Lasse (46) holdt det gåde i 28 år i samme bedrift kan historikk på rams. Allerede tilbake i 1967 bygde Samvirkelaget, dags Coop, et bakeri på Rolvsøy produksjon av ferske bakervarer til butikke i Østfold. Seks år sere ble bakeriet bygd på til d dobbelte størrels, deretter fulgte det gradvise utbygginger. I år 2000 var bakeriet på hele kvadratmeter. Samme år så Goman lettbakst dags lys vi fikk et av Nord Europas mest moderne bakerilinjer. Kapasitet var på 2500 brød i tim, linja ble kjørt av to bakere. D linja går tsatt fullt er muligs i dag Nords største brødlinje. Fra 2000 til 2005 produserte vi så mye baguetter, m så flommet det over av billigbaguetter over grs vi ga opp d produksjon, teller Lasse. I 2009 var et nytt byggetrinn på 1600 kvadratmeter ferdig, - Får jeg et tilbud om jobb her etter dt lærlingtid, så slår jeg til, lover lærling Bedicte Lindberg. Ing dramatikk på Rolvsøy Goman vist seg å være trygg arbeidsplass i alle år, det eksempel aldri vært snakk om permitteringer. Det rådet kort periode litt usikkerhet tidlig på tallet da bedrift var eid av Coop Nord. Coop Sverige hadde solgt ut alt av industri, dermed skapte det noe frykt at det samme ville skje på Rolvsøy. M mye takket være direktør jobbet iherdig å beholde Coop Industri i Norge, så skjedde det ikke noe dramatisk i Østfold heller. I dag produseres det 300 ulike produkter på Rolvsøy, alt fra brød til napoleonskaker. Mye av produksjon dreier seg om brød med lang holdbarhet sdes til det ganske land. Lasse legger ikke skjul på at bakeribransj er usikker bransje med stadig færre aktører. Goman la ned i Oslo et par år sid, m produksjon både i Fredrikstad Hønefoss ble beholdt. Mange mindre bakerier svunnet de siste femt åre. Prispress er av grunne. -St på tallet var det knalltøft i brødbransj. Alle produserte kneippbrød, m ing tjte pger på det. De siste ti åre brukerne snudd vil ha kvalitet. Nå betaler man gjerne mer å få godt brød. I dag står kneipp rundt åtte prost av produksjon vår, vi tjer ikke noe særlig på det. Det vi tjer mest på, er andre brødslag. Vi må dessut være kreative finne på nye produkter passe på kostnade, slik at vi kan være konkurransedyktige på pris kvalitet. Jeg ser ikke no trusler de nærmeste åre. M skulle importvernet svinne det kommer masse varer fra Europa, kan det bli farlig, sier produksjonsleder berømmer eier Coop å være bra eier. Vi får investeringer til å bygge videre, jeg føler at de satser på oss. M vi blir så hele tid vurdert på pris kvalitet, så det er ing gratisreise. Akkurat det føles ikke noe press, m sunn drift. Da sover vi heller ikke i tim. Blir mer profesjonalisert Driftsleder Trond Anders vært da lger hos Goman n kollega. Han føler at han vært med på rivde utvikling i bakeriet. -Det er hele tid utvikling i bedrift, det skaper utdringer. Kjededannelse påvirker oss så, det skaper vridning på hvem får ikke får produksjon. I dag vi fire store aktører i Norge. Norgesgrupp eksempel kjøpt opp Bakers. Dette får store konsekvser i markedet. Import øker dessut hele tid, det er med på å skape utdringer. Samtidig er dette utvikling vi ikke kan gjøre noe med. Nordmn vil ha ferskt brød hver dag, det er spesielt Norge, det gjør at import til viss grad utelukkes. - Hva skjer om ti år? - De mellomstore svinner mer mer, bakeribransj vil bli alt mer profesjonalisert med større kraftigere aktører, tror jeg. m videregåde skoles matlinje fikk tilbud om lærlingeplass. M hvis jeg får tilbud om jobb her etter dt lærlingtid, så slår jeg til. Jeg vært innom flere bakerier, m her er det best. Det er mye å gjøre hele tid, jeg liker at det skjer ting. - Vi håper jo at Bedicte tar imot et jobbtilbud når hun er ferdig, vi rekrutterer lærlinger di vi ønsker å ansette dem, tilføyer Lasse Solberg. Det er ikke lett å finne faglært personell, få er dessverre guint interessert i bakerfaget. Årlig tester vi åtte ti elever, m resultatet er dårlig. Bedicte er unntaket. 6 7

5 ASVO-Kongsberg fylte 25 år Tekst: Kjetil Holm Klaves Foto: Mathias Ytterdahl Det var mange på besøk hos jubilant, både fra kommun samarbeidspartnere. Her ble det servert verds største vaffel fra et jern tilhører Stats vegves. Røra var når jernet ellers var i bruk laget på nettopp ASVO i Kongsberg. På d store dag stilte avdeling 29 Kongsberg mannsterke opp. Avdelingsleder Lars Christian Nils nestleder Olav Vik sto på populær stand der flere kom bort prat. FLT blitt sterke på ASVO nå 17 medlemmer. Siste medlem er Berit Marie Aasbø før var medlem av FO. Mangfoldig tilbud Det er mye ASVO-Kongsberg er involvert i no eksempler er fruktordning, bruktbutikk, sykkelverksted kantine. Hele året er det aktivitet nye oppgaver å holde på med. ASVO-Kongsberg mye å være stolte av, flere fått hjelp til å komme inn i arbeidslivet. To av medlemme vi snakket med jobber med kvalifisering. Det innebærer at NAV sder folk til attføringsbedrift, ASVO vil så kartlegge/avklare folks arbeidsevne. Her er det brukere er alt fra damer rundt 60 år mistet sitt tidligere arbeid, yngre med adhd eller andre diagnoser, folk slitt med rus til de er utbrte. Variasjon er med andre ord stor. Og dét er så variasjon i bakgrunn til de ansatte. Det er alt fra folk med bankerfaring, butikkerfaring, industrierfaring, helseerfaring, lærererfaring sosionom. Jan Rustgård er medlem av avdeling 29 Kongsberg sin erfaring fra Volvo aero da han jobbet under 1. nestleder Ulf Mads. M han nå 12 år bak seg ansatt i ASVO FLT medlem. D siste tid han så gjnomført kurs i regi av Addisco inn personalledelse arbeidspsykoli. Silvia Skårsvik vært 15 år i ASVO teller om flere suksesshistorier der de hjulpet folk inn i arbeid. 8 9 Foto: Foto: Christina Christina Johns Johns Minerydding Minerydding Bosnia-Hercegovina Bosnia-Hercegovina Forbundet Ledelse Teknikk Forbundet Ledelse Teknikk Rapport 2012 Rapport 2012

6 Takk samarbeidet Norsk Folkehjelp startet mineryddng i Bosnia-Hercegovina Takk Takk 858 fotballbaner i i 2012 Sid da Takk I 2010 inngikk samarbeidet Norsk Folkehjelp FLT avtale om å samarbeide om internasjonalt Norsk vi fotballbaner kartlagt fotballbaner Folkehjelp nærmere i 2012 startet 200 i 2012 mineryddng km 2 land, Norsk Norsk Folkehjelp Folkehjelp startet i solidaritetsarbeid. Som del av dne avtal støtter FLT Norsk Folkehjelps frigjort startet mineryddng i over 100 km 2 mineryddng i i destruert Sid ca. Bosnia-Hercegovina Bosnia-Hercegovina i i Sid Sid da da da I 2010 tringsster inngikk Norsk minehunder Folkehjelp i Sarajevo, FLT avtale minerydding om å samarbeide i Bosnia-Hercegovina om med 9000 vi miner kartlagt nærmere I 2010 I 2010 inngikk inngikk Norsk Norsk Folkehjelp Folkehjelp FLT FLT avtale avtale om om å samarbeide å samarbeide om om internasjonalt internasjonalt vi kartlagt vi kartlagt nærmere nærmere km km km 2 land, 2 land, solidaritetsarbeid kroner årlig. Som Som del del av av dne dne avtal avtal støtter støtter FLT FLT Norsk Norsk Folkehjelps blindgjgere. 2 land, solidaritetsarbeid. Som del av dne avtal støtter FLT Norsk Folkehjelps frigjort frigjort frigjort over over over km km km destruert destruert ca. ca. ca. tringsster minehunder minehunder i Sarajevo, i Sarajevo, i Sarajevo, minerydding i Bosnia-Hercegovina i i med med med miner miner nærmere nærmere Støtt kroner kroner årlig. kommet godt med på hundesteret årlig utdanner over 100 mineårlig. årlig. blindgjgere. Personellet i dag består av 124 eksplosivhunder av beste kvalitet. Vi så kunnet tsette det møymelige nasjonalt ansatte i ulike team, blant Støtt arbeidet kommet med å godt fjerne med mine på på hundesteret i Bosnia-Hercegovina årlig et utdanner av de dest over 100 rammede mine- Personellet annet kartleggingsteam, i dag består av manuelle 124 Støtt kommet godt med på hundesteret årlig utdanner over 100 mine- Personellet i dag består av 124 eksplosivhunder lande i verd av beste av når det kvalitet. kommer Vi til Vi miner så kunnet eksplosiver. tsette det møymelige nasjonalt ryddeteam, ansatte eksplosivryddingsteam i ulike team, blant eksplosivhunder av beste kvalitet. Vi så kunnet tsette det møymelige nasjonalt ansatte i ulike team, blant arbeidet arbeidet med med å fjerne å fjerne mine mine i Bosnia-Hercegovina i et av et de av de dest rammede annet medisinske kartleggingsteam, støtteteam. Vi manuelle to Mini lande arbeidet med å fjerne mine i Bosnia-Hercegovina et av de dest rammede annet kartleggingsteam, manuelle lande På i vegne verd i verd av når Norsk når det det kommer Folkehjelp kommer til miner til våre miner partnere, eksplosiver. eksplosiver. sder jeg varm takk til alle i FLT. ryddeteam, MineWolf mineryddemaskiner, eksplosivryddingsteam lande i verd når det kommer til miner eksplosiver. medisinske ryddeteam, eksplosivryddingsteam Tempest-5 medisinske støtteteam. mini-flail støtteteam. mineryddemaskin MineWolf mineryddemaskiner, én mineryddemaskiner, armert hjullaster. Og sist, Vi Vi to Mini to Mini På På vegne medisinske støtteteam. Vi to Mini vegne Vnlig av Norsk av hils Norsk Folkehjelp Folkehjelp våre våre partnere, partnere, sder sder jeg jeg varm varm takk takk til alle til alle i FLT. i FLT. MineWolf På Liv vegne Tørres, av geralsekretær Norsk Folkehjelp våre partnere, sder jeg varm takk til alle i FLT. Tempest-5 m Tempest-5 MineWolf ikke minst, mini-flail mineryddemaskiner, mini-flail åtte minehunder. mineryddemaskin mineryddemaskin Tempest-5 Vnlig Vnlig hils hils én én armert mini-flail armert hjullaster. hjullaster. mineryddemaskin ikke Og Og sist, sist, Liv Liv Tørres, Vnlig Tørres, geralsekretær hils geralsekretær m m ikke minst, minst, én åtte armert åtte minehunder. minehunder. hjullaster. Og sist, Liv Tørres, geralsekretær m ikke minst, åtte minehunder. I 2012 ryddet Norsk Folkehjelp til samm over seks millioner m 2 i Bosnia-Hercegovina. Fjerner mine frykt Dette tilsvarer litt over 858 fotballbaner av standard størrelse (120x60). I 2012 ryddet Norsk Folkehjelp til samm over seks millioner m I 2012 ryddet Norsk Folkehjelp til samm over seks millioner m 2 i Bosnia-Hercegovina. Fjerner Hver dag drepes mine lemlestes uskyldige frykt mnesker av miner klasebomber ligger igj etter krig 2 i Bosnia-Hercegovina. Fjerner mine frykt Dette tilsvarer litt over 858 fotballbaner av standard størrelse (120x60). Dette tilsvarer litt over 858 fotballbaner av standard størrelse (120x60). Hver Hver dag konflikt. dag drepes drepes Dette lemlestes er uakseptabel lemlestes uskyldige uskyldige mnesker helt unødvdig mnesker av miner trussel av miner klasebomber rammer I 2012 ryddet Norsk Folkehjelp til samm over seks millioner m klasebomber sivile ligger barn ligger igj voksne igj etter etter krig over krig 2 i Bosnia-Hercegovina. Fjerner mine frykt Dette tilsvarer litt over 858 fotballbaner av standard størrelse (120x60). konflikt. hele verd konflikt. Dette Dette er lge er uakseptabel etter at krig uakseptabel helt er over. helt unødvdig unødvdig trussel trussel rammer rammer sivile sivile barn barn voksne voksne over over hele Hver dag drepes lemlestes uskyldige mnesker av miner klasebomber ligger igj etter krig hele verd verd lge lge etter etter at krig at krig er over. Filat nyutdannet minehund er over. Norsk konflikt. Folkehjelp Dette er verds uakseptabel største helt av unødvdig svært få organisasjoner trussel i rammer verd sivile barn voksne over Filat Midler Filat fra FLT nyutdannet blitt brukt til å utdanne minehund minehund Filat. Høst 2012 ble han overført til Norsk Norsk hele Folkehjelp humanitære Folkehjelp verd er minerydderorganisasjon. lge verds verds etter største største at krig er over. av svært av svært både få organisasjoner få driver organisasjoner operasjonelt i verd i verd Midler Norsk Midler fra Folkehjelps fra FLT FLT blitt mineprram blitt brukt brukt til å til i utdanne Sør-Sudan. å utdanne minehund minehund Filat. Filat. Høst Høst ble ble han han overført overført til til humanitære humanitære Vi rydder minerydderorganisasjon. minerydderorganisasjon. klasebomber i 28 både ryddearbeid både driver driver operasjonelt operasjonelt politisk påvirkningsarbeid. av svært For Norsk Filat Norsk Folkehjelps nyutdannet Folkehjelps mineprram mineprram i Sør-Sudan. i Sør-Sudan. Vi rydder Vi Norsk rydder land. miner Folkehjelp Hver miner dag klasebomber finner klasebomber verds uskadeliggjør i største 28 i 28 ryddearbeid ryddearbeid politisk få oss organisasjoner politisk det påvirkningsarbeid. to påvirkningsarbeid. samme sider i av verd Midler fra FLT blitt brukt til å utdanne Selv minehund om han hadde Filat. bestått Høst minehundeksam 2012 ble Hundeteamet han overført til funnet ut at lang land. land. humanitære Hver vi Hver miner, dag dag finner klasebomber minerydderorganisasjon. finner uskadeliggjør uskadeliggjør ann For både For oss mynt. oss driver det operasjonelt det to sider to sider av av Norsk Folkehjelps mineprram i Sør-Sudan. Selv Selv om om han på han hundesteret hadde hadde bestått bestått i minehundeksam Sarajevo, minehundeksam tur Hundeteamet hver Hundeteamet morg hjelper. funnet funnet Da får ut at ut Filat lang lang vi miner, vi Vi miner, klasebomber rydder klasebomber miner klasebomber ann ann samme i 28 samme mynt. ryddearbeid mynt. politisk påvirkningsarbeid. For oss er det to sider av Selv måtte på på hundesteret hundesteret i Sarajevo, i Sarajevo, tur tur hver hver morg morg hjelper. hjelper. Da Da får får Filat ueksplodert ammunisjon. M kanskje måtte han gjnom brukt opp litt ergi klarer bedre å Filat ueksplodert ueksplodert ammunisjon. land. Hver dag ammunisjon. M finner M kanskje uskadeliggjør kanskje måtte han om han gjnom han gjnom hadde bestått brukt minehundeksam etterutdanning brukt opp opp litt litt ergi ergi klarer klarer bedre bedre å da viktigere vi fjerner frykt. Våre Minerydding etterutdanning slik at han skulle bli holde Hundeteamet fokus rest av dag. funnet ut at lang å da da viktigere vi miner, viktigere vi klasebomber fjerner vi fjerner frykt. frykt. Våre ann Våre Minerydding Minerydding etterutdanning samme mynt. slik på hundesteret slik at han at han skulle i skulle bli Sarajevo, bli holde tur holde fokus hver fokus rest morg rest av dag. hjelper. av dag Da får Filat 1000 mineryddere 1000 mineryddere ueksplodert mineryddere går ammunisjon. går på går på jobb på jobb med jobb M med ett med ett kanskje ett Krig Krig Krig i Bosnia-Hercegovina i Bosnia-Hercegovina i Bosnia-Hercegovina etterlot etterlot akklimatisert etterlot akklimatisert måtte akklimatisert godt han gjnom godt kjt godt kjt med kjt med de med de de mål brukt opp litt ergi klarer bedre å mål mål øye øye å øye gjøre å å gjøre hverdag gjøre hverdag hverdag trygg trygg trygg seg seg seg dyster dyster dyster arv arv arv miner, miner, nye miner, nye holde. nye holde. Glad holde. Glad i luksus Glad i luksus i luksus da viktigere vi fjerner frykt. Våre Minerydding etterutdanning slik at han skulle bli holde fokus rest av dag. millioner millioner millioner av mnesker av mnesker av mnesker daglig daglig daglig blindgjgere blindgjgere blindgjgere ammunisjon ammunisjon ammunisjon ligger ligger Akkurat ligger Akkurat Akkurat oss oss mnesker, oss mnesker, trger mnesker, trger trger lever lever 1000 med lever med frykt mineryddere med frykt frykt å miste går å å miste på miste sine jobb sine barn sine med barn barn ett igj igj Krig igj overalt overalt overalt i Bosnia-Hercegovina i landet i landet i landet utgjør utgjør utgjør etterlot I desember akklimatisert I desember gikk godt Filat gikk Filat kjt opp Filat opp med til opp til de til minehunde minehunde oppmerkhet, mosjon oppmerkhet, mosjon mosjon eller eller mål sitt eller sitt eget sitt eget øye liv. eget liv. Først å liv. Først gjøre når Først når hverdag det når det skapes det skapes skapes trygg trussel trussel seg trussel mot mot dyster samfunn, mot samfunn, samfunn, arv økonomi miner, økonomi økonomi akkreditering nye akkreditering holde. i i Juba. i Juba. Han Han bestod de bestod de de Glad regelmessige regelmessige i luksus helsesjekker. Hver helsesjekker. Hver Hver trygghet trygghet trygghet millioner åpnes åpnes åpnes mulighet av mulighet mnesker mulighet daglig keltpersoner. keltpersoner. blindgjgere Hvert Hvert Hvert ammunisjon fjerde fjerde fjerde bebodde bebodde bebodde ligger internasjonale internasjonale krave krave med med % % dag, dag, Akkurat dag, før før før morgtrimm morgtrimm oss mnesker, sjekker sjekker sjekker trger gjoppbygging gjoppbygging lever gjoppbygging med frykt utvikling. utvikling. å utvikling. miste sine barn område område igj område overalt hver hver hver tredje i landet tredje tredje innbygger innbygger innbygger utgjør i i i suksessrate! I suksessrate! desember To 2012 måneder To måneder gikk Filat sere sere opp ble ble til ble hundeteamet minehunde hundeteamet at Filat oppmerkhet, Filat at Filat de de andre de andre andre mosjon eller sitt eget liv. Først når det skapes landet landet trussel landet er berørt. er mot berørt. berørt. samfunn, Bosnia-Hercegovina økonomi han akkreditering han overført overført til til Abyei, til i Juba. Abyei, det det Han det omstridte bestod omstridte de hunde hunde regelmessige er er friske friske er friske glade. helsesjekker. glade. glade. Hver Parallelt Parallelt trygghet Parallelt med med selve åpnes med selve rydding selve mulighet rydding rydding av miner av av miner miner er et er keltpersoner. er av et et lande av av lande i verd i Hvert i verd med fjerde med størst bebodde størst området internasjonale området på på på grs grs krave mellom mellom med nord nord 100 nord % dag, før morgtrimm sjekker blindgjgere gjoppbygging blindgjgere Norsk Norsk utvikling. Norsk Folkehjelp Folkehjelp antall antall område antall ofre ofre ofre miner hver miner tredje blindgjgere innbygger blindgjgere i i i i sør. sør. By var et under Arbeidsuk avsluttes på spa. Forbundsleder Jonny Simmes med FLT- suksessrate! By var var et et konfliktområde To måneder sere under under ble Arbeidsuk Arbeidsuk hundeteamet avsluttes avsluttes at Filat på på spa. spa. Forbundsleder Jonny Simmes med FLTvært de andre vært vært stral stral stral bidragsyter bidragsyter til å til få å til på få å på få på gjnomsnitt landet gjnomsnitt pr. er berørt. pr. million pr. Bosnia-Hercegovina million innbyggere. innbyggere. valp Filat. I dag er Filat ferdig utdannet valp Filat. I dag er Filat ferdig utdannet kamp kamp han kamp overført et et selvstdig selvstdig et til Abyei, det Sør-Sudan Sør-Sudan omstridte Sør-Sudan Ingting Ingting hunde Ingting er er bedre bedre er er friske bedre n n å n få å glade. pels få å pels få pels plass plass de de viktige viktige internasjonale Sid Sid 1992 er det er det registrert mer n minehund, i full gang med å snuse opp miner det det tsatt er tsatt uigheter uigheter om hvor hvor stelt, stelt, litt litt massasje, massasje, kloklipp kloklipp Parallelt plass de med viktige selve internasjonale rydding av miner er Sid et av 1992 lande er det i verd registrert med mer størst n minehund, i full gang med å snuse opp miner området er tsatt på grs uigheter mellom om nord hvor stelt, litt massasje, kloklipp bude bude mot mot antipersonellminer ofre ofre disse våpne. i Sør-Sudan. i i grse Sør-Sudan. grse skal skal gå. gå. potepleie. potepleie. Filat Filat raskt raskt blitt blitt vant vant til til bude blindgjgere mot antipersonellminer Norsk Folkehjelp antall 5000 ofre ofre miner disse våpne. blindgjgere i grse sør. By skal var gå. et konfliktområde under potepleie. Arbeidsuk Filat avsluttes raskt blitt på vant spa. til klaseammunisjon. Norsk Norsk Folkehjelp Folkehjelp er er Forbundsleder Jonny Simmes med FLTdne dne luksus luksus løper løper ivrig ivrig inn. inn. vært klaseammunisjon. stral bidragsyter Norsk Folkehjelp til å få på er gjnomsnitt pr. million innbyggere. valp Filat. I dag er Filat ferdig utdannet Til kamp tross Til tross de et de selvstdig de arbeidsholde arbeidsholde Sør-Sudan dne Ingting luksus er bedre løper n ivrig å få inn. pels plass de viktige internasjonale Sid 1992 er det registrert mer n Til minehund, i full gang med å snuse opp miner tross er det Filat er er de Filat sunn tsatt de sunn uigheter arbeidsholde veldig grse glad, glad, gjør om gjør det hvor det Hvert stelt, Hvert kvartal litt kvartal massasje, får får hunde hunde kloklipp bude mot antipersonellminer 5000 ofre disse våpne. i Sør-Sudan. er Filat sunn veldig bra. bra. M skal M han gå. glad, gjør det Hvert han er tsatt er tsatt ung, ung, fullstdig potepleie. kvartal får fullstdig helsesjekk Filat hunde helsesjekk raskt av d av blitt d lokale vant lokale til Filat fører hans jobber med å klarere områder veldig bra. M han er tsatt ung, fullstdig helsesjekk av d lokale FAKTA klaseammunisjon. Norsk Folkehjelp er Filat fører hans jobber med å klarere områder kan kan no no ganger ganger bli bli litt litt ivrig. ivrig. veterinær. dne veterinær. luksus løper ivrig inn. FAKTA OM OM BOSNIA-HERCEGOVINA BOSNIA-HERCEGOVINA i Sør-Sudan Filat i Sør-Sudan fører skal hans brukes skal jobber til brukes med veier til å veier klarere ann områder ann kan no ganger bli litt ivrig. veterinær. FAKTA OM BOSNIA-HERCEGOVINA infrastruktur. i Sør-Sudan Til tross de de arbeidsholde er Filat sunn glad, gjør det Hvert kvartal får hunde Hovedstad: infrastruktur. skal brukes til veier ann Hovedstad: Sarajevo Sarajevo infrastruktur. Språk: Språk: Hovedstad: Bosnisk Bosnisk (offisielt), Sarajevo (offisielt), kroatisk, kroatisk, serbisk serbisk Religion: veldig bra. M han er tsatt ung, fullstdig helsesjekk av d lokale Religion: Språk: Muslimer Muslimer Bosnisk (40(offisielt), %), %), ortodokse ortodokse kroatisk, kristne serbisk kristne (31 (31 %), %), katolikker Filat fører hans jobber med å klarere områder kan no ganger bli litt ivrig. veterinær. katolikker FAKTA Religion: (15 OM (15 %) Muslimer BOSNIA-HERCEGOVINA %) andre andre (14(40 (14 %) %), ortodokse kristne (31 %), Enkel i Sør-Sudan Enkel belønning belønning Snakker skal brukes til veier ann Snakker norsk norsk Kan Kan ha ha dårlige dårlige dager dager Flateinnhold: Flateinnhold: katolikker 51 ( %) 197 km andre km 2 (232 2 (14 ( %) 802 km km 2 ) 2 ) En infrastruktur. Enkel såkalt såkalt belønning kong kong er er kel kel lit lit Snakker Norsk Norsk Folkehjelps norsk Folkehjelps minehunder minehunder Kan Det ha Det hder dårlige hder at dager hunde at hunde dårlig dårlig Folketall: Folketall: Hovedstad: Flateinnhold: 3,8 3,8 millioner Sarajevo millioner 51 (Norge 197 (Norge km 2 5 (232 millioner) 5 millioner) 802 km 2 ) gummileke En gummileke såkalt kong følger er følger minehund kel minehund lit Norsk snakker snakker Folkehjelps norsk. norsk. Kommandoorde minehunder Kommandoorde er er Det dag, hder dag, m m at det hunde det finner finner hundetrerne hundetrerne dårlig ut ut Forvtet Forvtet Språk: levealder: Folketall: Bosnisk levealder: 3,8 millioner (offisielt), 78,9 78,9 år (Norge (Norge år kroatisk, (Norge 80 5 millioner) serbisk 80 år) år) hele gummileke hele livet livet fungerer fungerer etter følger minehund etter hvert hvert norske, snakker norske, uansett norsk. uansett hvor Kommandoorde hvor hundefører hundefører er er er på dag, på morg-teste, m morg-teste, det finner hundetrerne da da slipper slipper ut BNP BNP Religion: pr. Forvtet pr. innbygger: innbygger: Muslimer levealder: 8 ( dollar 78,9 %), dollar ortodokse (Norge år (Norge kristne år) 000 dollar) (31 dollar) %), d hele d este livet este m fungerer m etter belønning. belønning. fra. hvert norske, fra. Sitt, Sitt, ligg, uansett ligg, søk, hvor søk, slipp, hundefører slipp, fot fot flink flink hund er på morg-teste, hund å jobbe å jobbe d d dage da dage slipper katolikker BNP pr. (15 innbygger: %) andre 8 ( %) dollar (Norge dollar) d Enkel este belønning brukes m belønning. fra. Snakker brukes over Sitt, ligg, over norsk hele søk, hele verd. slipp, verd. fot flink hund Kan å ha jobbe dårlige d dager Flateinnhold: km 2 ( km 2 ) En såkalt kong er kel lit brukes Norsk over Folkehjelps hele verd. minehunder Det hder at hunde dårlig Folketall: 10 3,8 millioner (Norge 5 millioner) gummileke følger minehund snakker norsk. Kommandoorde er dag, m det finner hundetrerne 11 ut Forvtet levealder: 78,9 år (Norge 80 år) hele livet fungerer etter hvert norske, uansett hvor hundefører er på morg-teste, da slipper 2 FLT Rapport 2012 FLT Rapport Foto: Christina Johnson Foto: Christina Johnson Foto: Christina Foto: Johnson Christina Johnson Foto: Foto: Foto: Foto:

7 EM-sølv til Eikanger-Bjørsvik Musikklag Eikanger-Bjørsvik Musikklag (EBML) fikk EM-sølv under EM i Brass. Vinner var Cory Band hadde like mange sluttpog Eikanger-Bjørsvik. Seier kom på grunn av høyere pog på pliktnummeret. Eliteskol hunder Norsk Folkehjelps spesialtrte minehunder finner i snitt miner 20 ganger raskere n mneskelig minerydder. Bak hver hund ligger nitidig planlegging grundig opplæring på Folkehjelps eget avls- tringsster minehunder i Sarajevo, Bosnia-Hercegovina. Steret er anerkjt et av de beste i verd i sitt slag, med sine 24 ansatte kapasitet til å avle fram levere 110 godkjte hunder i året. I tillegg utdannes det hundeførere hundetrere. Ulik ekspertise Steret driver så eg avl, årlig fødes det om lag 70 valper. Når valpe er 18 måneder gamle, er de ferdige med opplæring ved steret i Sarajevo. Godkjte valper sdes da ut på oppdrag til land Bosnia- Hercegovina, Kambodsja, Etiopia Sør-Sudan. FLT erklært seg Rasismefri Sone. Med det plikter bundet seg til å ta hvdelser om rasisme diskriminering på alvor tydelig markere at alle er velkomne uansett hudfarge, religion eller kulturell bakgrunn. Hunde ulike spesialiteter. No er eksperter på å finne miner, såkalte Mine Detection Ds, ms no er spesial-trte til å snuse opp andre typer eksplosiver, tittel Explosive Detection Ds. Avls- tringssteret leverer kvalitetshunder, ikke bare til Norsk Folkehjelps egne ryddeprrammer, m så til andre mineryddingsoperatører. Som inntektsgivde aktivitet leverer steret så spesialtrte arbeids- søkshunder til offtlige kommersielle organisasjoner. INVITASJON TIL Å BIDRA Steret bygd opp sin eg basis avl er ikke avhgig av å kjøpe hunder utfra. Fra tid til ann kan det allikevel være behov å kjøpe inn spesielt utvalgte hunder kan settes inn i avl. Kontinuerlig oppfølging grundig opplæring av hunde kombinert med god veterinærordning, er avgjørde å minimere antallet hunder ikke blir godkjt. Sikkerhet er høyt prioritert. Ing av Norsk Folkehjelps hunder no gang blitt skadet eller drept av miner eller andre eksplosiver. Der din klubb/ing/bedrift ønsker å bidra eller prestasjon av Norsk Folkehjelps arbeid, ta kontakt med: Christina Johns, tlf: Bruk kontonummer merk: FLT-Minerydding Bosnia «2nd place us, a bit dissapointing, beat by Cory Band. Congratulations to them and thanks to all a great weekd!», tvitret Eikanger-Bjørsvik like etter at kåring var unnagjort. Tapte på målstrek Det å tape så på målstrek er nok ekstra vanskelig. M Eikanger-Bjørsvik får mulighet til å ta revansje under EM Perth, Skottland i D kvalifiserte Eikanger-Bjørsvik seg til etter å ha vunnet over Manger på tilsvarde måte under NM-final tidligere i år. Trodde på seier Bjørn Sommerud er medlem av korpspriskomite til minne om Magnus Midtbø fulgte med på alle nummere, både på plikt selvvalgt. Han hadde stor tro på seier, uttalte at dette var det beste Eikanger-Bjørsvik hadde levert i EM de sere år. Det fikk han jo så rett i da dette var så nær 1 plass kan komme. Stolte av Eikanger-Bjørsvik - Vi er stolte av det de oppnådd. Måt de represterer seg selv på, evn til å holde et ekstremt høyt nivå imponserer stort, sier bundsleder i FLT Jonny Simmes. Han understreker at dette var så nær seier kan komme. - Nå tjer de 1. plass. Vi får satse på at de tar d neste år, teller Simmes fra LO-kongress. Hovedsponsor Eikanger-Bjørsvik Hele Norge det siste året blitt kjt med Eikanger-Bjørsvik gjnom NrK prrammet «Korpsfiksert». FLT derimot kjt EBML i flere år, sponser korpset med et betydelig beløp. FLT er opptatt av at fagbund brassband felles verdigrunnlag, bakgrunn historie. Gjnom samarbeidet ønsker FLT å sikre positiv videreutvikling av EBML, bidra til å ta vare på viktig del av vår kulturarv. Her er list over de fem beste: 1. plass: 191 pog - Cory Band 2. plass: 191 pog - Eikanger-Bjørsvik 3. plass: 186 pog - Black Dyke Band 4. plass: pog - Brassband Buizing 5. plass: 182 pog Brass Band Schoonhov Tekst: Kjetil Holm Klaves Foto: tor berglie FLT Rapport 2012

8 Mr. Faging blir psjonist Bjørn Sommerud på arbeidsplass i BSH gått under navnet Mr. Faging. Navnet fikk han etter å ha bygd opp d lokale faging i 30 års periode. Som bedriftstillitsvalgt var han så medlem av bedriftsstyret i Stockholm i mer n 20 år. Fra 1. mai gikk han over i psjonistes rekker måtte dermed late bundsstyret i FLT. Tekst: kjetil HoLM Klaves Foto: tor berglie Bjørn Sommerud kom inn i fagbevegels gjnom sin far var leder i Norsk Kjemisk Industriarbeiderbund i Dramm. Av sin far ble han tatt med på 1. mai- markering allerede ettåring. M det var fra sin mor han fikk korpsinteress. Hun var med på å stifte Åssid skolemusikk i Dramm. Fra ni års alder spilte han slagverk i korpset. Fagbladet møter Bjørn Sommerud under EM i Brassband. Han følger med på samtlige deltakere krysser fingre Eikanger-Bjørsvik. Jeg aldri sett dem bedre, teller Sommerud. Og han ser alle fremførelse, både pliktnummer selvvalgt nummer. Og dag etter fikk han så rett sid Eikanger-Bjørsvik fikk sitt beste resultat sid førsteplasse i Nå med flott andreplass lik pogsum vinner Cory Band fra Wales. For han er lidskapelig gasjert i korps, er medlem av komite til Addiscos korpspris til minne om Magnus Midtbø. Der daglig leder i Addisco Nina Hriks bundsleder i FLT Jonny Simmes sagt jeg kan sitte på livstid, humrer Sommerud. Det var veldig gøy å få ær av å dele ut korpspris 2013 til Tertnes skoles musikkorps, teller han. Ikke bare han spilt i korps, han var så korpsleder i Lør Skolekorps i 8 år frem til Bakgrunn det var at datter var ivrig i korpset. From Siems with love Kona Bjørg Sommerud møtte han på jobb, da hun jobbet i Siems. De fire barn, 5 barnebarn. Samm trives de med hagearbeid de sere år feriert på Grand Canaria. Begge veldig sans Elton John, de stiller opp på alle hans konserter i Norge. Billette er alt kjøpt inn når han igj gjester Norge i desember. - Det blir stas. Jeg er nemlig allsidig i musikksmak, så det er ikke sånn at jeg kun hører på korps, teller han. Jeg synes så fotball er artig. Mitt lag er Godset (Strømsgodset). Det blir spnde om de dne sesong holder helt til siste kamp. De leder dne sesong de gjort flere år nå. Håpet er seriemesterskap. Det de kun klart gang før, nemlig i Nå er det på tide igj, sier Sommerud. I FLT er Bjørn Sommerud kjt alltid er i godt humør. Er du alltid blid spør vi? Jeg er vel regel det. M kan så ta diskusjon si ifra. Jeg liker å gi beskjed med én gang bli ferdig med problemet, sier Sommerud. Han kan så ta kamp om det er dét skal til. En gang tok han sak i bedrift til øverste sjef i Tyskland. Sak gjaldt om man kunne flytte etaksnummeret når man skulle omstille internservice i BSH. Ledels i Norge Sverige mte nei, m etter å ha tatt opp sak på øverste nivå fikk de ett brev fra Münch. Det ble bedriftstillitsvalgte Bjørn Sommerud sa. Ved å flytte etaksnummeret ikke starte på nytt kunne videreføre rettighete, eksempel inn psjon. Dette brevet jeg tatt vare på, sier Sommerud. - Ikke alle rike eldre Bjørn Sommerud er så politisk gasjert pogterer at vi må få med i intervjuet at valget i 2013 er svært viktig. Det er Arbeiderpartiet tar seg av saker vi i fagbevegels er opptatt av. Fremover håper Sommerud at det blir satset mer på boligbygging. Særlig flere studtboliger må på plass, sier han, slår fast at nå må jo mange eldre besteeldre stille opp. Ikke alle rike eldre, sier Sommerud. Bjørn Sommerud var interessert i å lære gikk bundsskol til FLT på Gol. Jeg savner dette tilbudet, teller han. Da fikk vi greie på det meste, fikk kunnskap selv om de mindre avtale. Fra 1994 han vært aktiv i avdeling 4 Oslo/Akershus leder fra 2005 til 2013 (med ett års opphold i 2009). Aktiv han så vært på stralt nivå, med to perioder bak seg i bundsstyret. Det vært kjempegøy. Vi lært masse, særlig det å valte økonomi til bundet, sier Sommerud. - Og det er ikke kun i korpskomite FLT vil se meg. Jeg et ønske om å tsatt stå på. Jeg vil gjerne stå på stand avdeling rekruttere studter. Når jeg står på stand kommer studte ofte bort til meg stiller spørsmål. Det synes jeg er artig, sier Sommerud. Det ble litt brått å bli psjonist. Jeg ville gjerne jobbet noe til. Jeg vært gasjert i hele mitt liv. Så håper ikke det blir et stort tomrom, avslutter Sommerud. - En hedersmann inngir tillit Forbundsleder i FLT Jonny Simmes er glad at Bjørn Sommerud vil tsette å gasjere seg FLT selv om han blitt psjonist. Dette gjelder både i korpskomite ved å rekruttere medlemmer. Bjørn er inngir tillit. Jeg kan stole på at det han sier er riktig, man vet hvor han står. En hedersmann det vært flott å jobbe samm med, teller bundsleder Jonny Simmes

9 Viktige arbeidere Sommer står døra. Med d kommer humler bier. Det skal vi være glade. Humler bier er viktige blir de borte vil det raskt bli mangel på kelte matvarer. Og disse nyttedyre er i tibakegang. H umler er gruppe av årevinger, de tilhører bie, er plassert i famili Apidae, samm med blant annet honningbier. Humler kjnetegnes på sin noe tykke brede, vanligvis tett behårete kropp, vinge virker små i hold til kropp. Bare dronninger arbeidere hos humler stikkebrodd. Flere av arte er såkalte «gjøkhumler» lever snyltere i bolet til de sosiale humle. Humler regnes viktige pollinering av mange planteslag, i sere år bruk av «ferdiglagde» humlebol i veksthus økt. Humlebestand lar seg lett påvirke av landbruk, skbruk, hagebruk diverse aktiviteter. Humles hovedernæring er nektar de samler poll mat til avkommet. Det er over 250 ulike humler i verd, de fleste på d nordlige halvkule, 16 m de er så vanlige på New Zealand Tasmania. M man regner med at det er 34 arter i Norge. Humlestikket oppleves brnde smerte. Dne brnde smert resultert i oppfatning om at «humle ikke stikker, de brner».m humle brodd, de stikker smertefullt. M stikket er ikke farlig med mindre man reagerer allergisk. Der humle får være ustyrret, er de svært fredelige. Humler finner man stort sett alle steder der man finner blomsterplanter er tilpasset humler bier. De skjellige arte skjellige «blomsterpreferanser», m preferanse er kanskje ikke så sterke man skulle tro. Mye skyldes trolig konkurranse arte i mellom. Når konkurrte svinner eller blir redusert i antall, ser man ofte at andre humlearter «overtar» preferans. Dette ser man tydelig hos lushatt. I fravær av lushatthumle finner man ofte andre arter på dne plant. M er lushatthumlebestand stor, er det nest utelukkde dne art man observerer på lushatt. Humlebestand lar seg lett påvirke av landbruk, skbruk, hagebruk diverse aktiviteter. Ved massiv brning av gressmark reduseres humls mulighet til å finne egnede bolplasser. Når man slår gressletter grøntområder, mister humle mye av det naturlige næringsgrunnlaget. Effektivt skbruk reduserer mgd blåbær, tyttebær de plantearte humle er avhgige av. Sprøyting brning av veikanter lignde, dreper så mange humler ødelegger deres muligheter til å finne bolpasser i disse område. Humler er sårbare ov dringer i natur, det er godt dokum- 17

10 tert at mange humlearter gått sterkt tilbake fra 1950-tallet frem til En studie gjort mellom , viste stor tilbakegang fire av åtte studerte humlearter i USA. I løpet av dne period, hadde populasjon sunket med opptil 96 %. Noe lignde skjedde i Europa, hvor mange humlearter gått sterkt tilbake. Bier er svært viktige landbruket i verd, omlag 30 prost av verds jordbruksproduksjon er avhgig av pollinering av bier. I kroner ører betyr det at bie bidrar med mat til verdi av 240 milliarder. Humler pollinerer blant annet tomater paprika, er avgjørde dyrking av disse grønnsake. Årsaker til tilbakegang er flere. Særlig problematisk kan dette være på steder med stort utbygningspress, kyst av sør østlandet i Norge. M de store dringe i jordbruket de siste 100 år trolig mye av skyld. Flere arter stiller spesielle krav både til reirplass blomster. Mangel på kunnskap om bies utbredelse krav til habitat er bekymringsverdig lav i Norge. No hypoteser er: Redusert blomstertilbud Tap av boplasser Oppstykking av leveområder Pesticider (sprøytemidler) Parasitter sykdommer Predatorer Giftige planter Biltrafikk No humlearter er tsatt vanlige, to arter (mørk jordhumle steinhumle) hatt fremgang i Norge. Som grunnlag Norsk rødliste arter 2010, ble det gjort analyse, viste at så seks av de 34 norske humlearte er truet. 18

11 ADDISCO tilbyr følgde kurs utdanninger: Addisco samarbeider med anerkjte nasjonale inter nasjonale utdanningsinstitusjoner om å tilby etter- videreutdanning av meget høy kvalitet. Vi bruker de beste lærekrefte, kurse bygger på internettbasert fjernundervisning kombinert med helgesamlinger. Som medlem av FLT med godkjt tariffavtale kan du søke FLTs støtteordning etter- videreutdanning om finansiering av kurse. Mer om våre kurs på LeaN Ledelse 15 studiepog Etter å ha fullført kurset Lean ledelse skal kandidate kunne bidra til nytkning utvikling inn sine områder beherske grunnleggde metoder kundeverdianalyse, ståstedsanalyse, verdistrømskartlegging, styring bruk av produksjonstavler daglig målstyring. De skal kunne beherske ulike lederroller i virkheter med LEAN kultur bidra aktivt i videreutvikling av virkheter basert på prinsippe i Lean på selvstdig grunnlag oppdatere sin kunnskap gjnom bruk av internett, litteratur gjnom kontakt med andre aktuelle fagmiljøer. I kurset gjnomgås: Lean-prinsippe styringsprosesse Verktøy, systemer analyser, optimal utvikling styring av prosesser etter prinsippe i Lean Lean tkning i ulike type virkheter Prosjektbasert produksjon av produkter tjester Lean innovasjons- produktutvikling (Knowledge based product developmt KBD) Opptakskravet er studiekompetanse kurs i Total Kvalitetsledelse (eller tilsvarde). Bedriftsøkonomisk analyse 15 studiepog Kurset skal gi grunnleggde kunnskaper i bedriftsøkonomisk teori metode. Kurset starter med innføring i registrering av de vanligste regnskapsmessige transaksjone. Det skal gis innsikt i registreringsprinsipper, registreringsrutiner kontoplan. Kursdeltakerne skal så lære å avslutte prestere et årsregnskap. Deretter gjnomgås hvordan regnskapsdata videre bearbeides gjnom driftsregnskap bruk i ulike beslutningssammhger. Kalkylemetoder teknikker økonomiske beslutninger på kort lang sikt vil stå stralt. Kurset skal gi innsikt i prinsipielle praktiske problemstillinger i tilknytning til anskaffelse anvdelse av kapital, med spesiell vekt på ulike modeller prosjektvurdering. Opptakskravet er matematikk fra videregåde skole. Teknoliledelse 15 studiepog Studiet i Teknoliledelse gir innføring i ledelse av arbeidsheter i teknolipregede virkheter er konkurranseutsatte kundeoriterte. Studte skal etter dt studium ha grunnleggde kunnskap om førstelinjelederes roller oppgaver, kunne stå d sosiale organisatoriske kontekst slike roller kunne analysere løse praktiske ledelsesoppgaver vedrørde kunderelasjoner, kvalitetssikring, jobbanalyser, inmasjonssystemer, medarbeiderutvikling, samarbeid i lag prosjekter, ha utsetninger å være kyndige deltakere i dringsprosesser. Opplegget skal tre studte i løse praktiske oppgaver med basis i teori lærestoff, idet søker å relatere analyser løsninger til egne erfaringer på arbeidsplass. Utveksling av bearbeiding av erfaringsmateriale er viktig del av læringsprosess så til mål å fremme studtes gerelle evne til å tematisere kommunisere om slike erfaringer. Personalledelse, arbeids- organisasjonspsykoli 15 studiepog Fag 1 - Personalledelse, 7,5 sp Personalledelse omhandler rekrutteringsarbeid; stillingsanalyse, ansettelses-intervju innhting av referanser. Kurset fokuserer så på utsetninger, gjnomføring av, karriereplanlegging. Personalledelse redegjør hvordan personalutvikling kan administreres, legger betydelig vekt på at d må være ankret i personalpolitikk. I d bindelse behandler faget ulike læringsmer, opplæringsplanlegging ulike typer læringsmiljø. Ulike belønningssystemer hvordan man kan motivere til innsats er så et stralt tema i Personalledelse. Fag 2 - Arbeids- organisasjonspsykoli, 7,5 sp Arbeids- organisasjonspsykoli gir deg innblikk i ulike syn på personlighetsutvikling strale drivkrefter mnesker i hold til arbeid yrke. Du lærer om strale sider i samspillet mellom mnesker mellom organisasjon ansatte, slik du kan møte det i arbeidslivet. Du lærer så om hold betydning personlig utvikling, læring trivsel i arbeidssituasjon. Total Kvalitetsledelse 15 studiepog Formålet etter fullføring av kurset er at deltagerne skal kunne bidra til å øke effektivitet konkurranseevn, spesielt i små mellomstore bedrifter, ved å utnytte bedrifts ressurser på bedre måte samt skape medvirkde holdning til bedrifts virkhet. Deltagerne vil gjnom faglig læring i kurset løsning av øvingsoppgaver basert på egerfaring fra bedrift, kunne delta ved etablering av nettbasert modell (TKL-system) kvalitetssikring kontinuerlig bedring av virkhet i bedrift. Addisco Stockholm universitet lanserer nytt studietilbud til FLT medlemmer MASTER IN PROJECT MANageMENT (IT). Som medlem i FLT med tariffavtale du nå mulighet til å skaffe deg utdanning tilførerer deg etterspurt kompetanse gjør deg attraktiv i næringslivet. Du lærer bl.a. økonomi, prosjektledelse, strategi, ledelse kommunikasjon på toppnivå. Utdanning er lagt opp etter kjt Addiscometodikk med helgesamlinger i kombinasjon med nettstudier. Studiet består av 12 fag (inklusiv prosjektoppgave) strekker seg over 4 år. Fagpersoner eleserne er htet fra øverste hylle hos Stockholms universitet samlinge er lagt til universitetets campus i Stockholm. Opptakskravet er 3 årig Bachelorgrad. Etter gjnomført bestått studie vil du oppnå Master of Scice. Det er så muliget å søke opptak via Special Entry (realkompetanse), m du vil da ikke ha rettigheter til Mastertittel. Da studiet er på gelsk stilles det krav til språkkunnskaper, du må avlegge IELTS språktest, minimumscore er 6.5. Diploma in project managemt 15 studiepog Studieprram i ledelse, organisering styring av prosjekter Dette er et utdanningsprram på 15 studiepog i Prosjektledelse i samarbeid med Høgskol i Berg. Hsikt er å gi deltakerne grundig kjnskap til strale kunnskapråder inn det moderne prosjektfaget å utvikle deres kompetanse prosjektledere i å håndtere prosjektomfang, tidsplaner, kostnader, kvalitet, kommunikasjon, kontrakter usikkerhet. Kursopplegget er modulbasert. Studieaktiviteter, case oppgaver i hver modul gir mulighet til å anvde kunnskap, metoder verktøy å utvikle ferdigheter er avgjørde å organisere, planlegge, følge opp, avslutte evaluere et prosjekt på svarlig måte. HMS-kultur: ledelse dring 15 studiepog Gjnom studiet får du bred innføring i fagområde ledelse økonomi i HMS ståelse innsikt i samspillet mellom individ, organisasjon samfunn i hvilk grad dette kan påvirke HMS-kultur i bedrift. Du skal etter avsluttet utdanning kunne vurdere iverksette HMS-strategier i eg bedrift. Arbeidsme vil variere mellom elesninger, gruppearbeid, prestasjoner diskusjoner. I tillegg vil kurset være ikt-støttet slik at kontakt mellom deltakerne lærerne vil kunne opprettholdes. Mellom samlinge er det et krav vurderes bestått/ Nytt studie 2013 ikke bestått. Innholdet i disse prøve skal dekke kursets faglige temaområder, ledelse, økonomi lov- avtaleverket skal trinnsvis ta utgangspunkt i deltakernes eg virkhet. Managemt prosjektledere 60 studiepog Studiet styrker din kompetanse inn ledelse, prosjektorganisering, organisasjonsteori, personalledelse, arbeidsrett, bedriftsøkonomi, prosjektledelse prosjektøkonomi d ringsledelse. Studiet Managemt prosjektledere er 7 selvstdige studiemoduler inn ledelse prosjektledelse, hvor hver modul i ledelse utgjør 7,5 studiepog de 2 module i prosjektledelse utgjør 15 studie pog. Studiemodule kan tas keltvis eller settes samm til 30 studiepog Ledelse 30 studiepog Prosjektledelse. Studieprrammet er egnet deg ønsker å heve din kompetanse inn ledelse gerelt, prosjektledelse spesielt. Fagplan Kurshet Sp. Semester Practical project managemt 7,5 Høst 13 Business strategy and IT-projects 7,5 Høst 13 Leadership in projects I 7,5 Vår 14 Leadership in projects II 7,5 Vår 14 Inmation and Communication in IT-projects 7,5 Høst 14 IT project methodoly 7,5 Høst 14 Controlling IT projects 7,5 Vår 15 Business law 7,5 Vår 15 Scitific methods 7,5 Høst 15 Scitific writing 7,5 Høst 15 Workplace training 15 Vår 16 Master thesis 30 Høst 16 vår 17 Oppstart er planlagt i start av september, det er meget begrset med plasser. Er du interessert? For mer inmasjon om studiet søknadsskjema, sd e-post til så tar vi kontakt 20 21

12 Fru Q stemmerett Kvinne fikk ikke stemmerett. De tok d. 11. juni er det 100 år sid stemmerett i Norge ble allmn, kvinner ble tillatt å stemme ved Stortingsvalg. Ennå friskt i været. Solstreif merbris over by fører til at uteplasse på restaurante fylles opp. Ennå et par dager til 1. mai. Ved nabobordet sitter første kvinnelige LO-leder Gerd Liv Valla, om få dager blir ei ny valgt. Team Qvam Magnhild Folkvord skrevet birafi «Fredrikke Marie Qvam rabaldermneske strateg». Hun valgt å møtes på pub ved Folkets Hus, med Folketeaterbygning tvers over torget. Nå feier hun inn på Youngstorget på sykkel, takker ja til caffe latte teller om boklansering i Steinkjer tidligere på dag. Tekst foto: Øystein Hag Det var fint. 200 til stede. I Steinkjer vet de tsatt hva Fredrikke sto, sier hun. Folkvord ble på navn med fru Qvam i skriveprosess. Det faller naturlig å gjgi i moderne norsk hva eldstedatter Louise sa: «Hva mamma pappa gjort kvinners stemmerett? Det er de gitt oss d, rett slett.» Louise var i mange år mors sekretær medhjelper. Fredrikkes ektemann Ole Anton var så alliert, på Stortinget regjering. «Team Qvam»-begrepet dukket opp, ja, sier Folkvord. Fire store Regjering valgte i 2009 komité til å arrangere stemmerettsjubileet, d konstrerte jubileumsplane rundt fire strale kvinners kamp likestilling stemmerett: Camilla Collett skrev roman «Amtmands Døtre». Hrik Wergelands hadde verk stemmerett, rett til utdanning eller mulighet til å sørge seg selv. Gina Kr, lærer leder i Norsk Kvinnesaksing, Kvinnestemmerettsing Norske Kvinners Nasjonalråd, redaktør Norges første kvinnepolitiske tidskrift Nylænde. Fredrikke Marie Qvam gikk ofte i parløp med Kr, m hne på strale spørsmål. I tillegg til å styreplass ledelse i de samme inge Kr stiftet hun Norske Kvinners Saniteting (NKS) Landkvinnestemmerettsing. Hnes sterke side var nettverksbygging. Fernanda Niss, de øvrige av borgerlig herkomst, ble valgt leder av Fyrstikkarbeiderskes faging, gikk i streik i 1899 mot lønnskutt helsefarlig arbeidsmiljø. La oss stemme Fru Qvams største prestasjon var å mobilisere nær halvpart av norske kvinner i stemmerettsalder til å stemme over oppløsning av union med Sverige i 1905, selv om de ikke hadde lov. I 1905 la regjering ned sine verv. Stortinget gjnomførte prosedyre førte til at Sveriges Norges kong Oscar II ble tvunget til å abdisere. Prosess skulle ankres i folket i folkeavstemning no uker etter Stortingsvedtaket. Halvpart av folket hadde ikke stemmerett. Gina Kr skrev i artikkel at kvinne følte bitter avmakt over ikke å kunne delta i avstemning, m sa så at tida var knapp til å gjøre noe med det. Fredrikke Qvam mte tida var inne: Skal norske kvinner ikke få anledning til å støtte opp om så stor begivhet Norges uavhgighet? spurte hun, satte i gang landfattde underskriftsaksjon. Året før hadde Fredrikke mistet mann. Av de FEM barna hun hadde født levde bare Louise tsatt. På tross av dette drev Fredrikke igang underskriftskampanje med ergi få i dag kan vise mak til. Nettverk Hun hadde et omfattde nettverk. Sanitetsing hadde avtalt med postbåte at når NKS reiste å holde kurs om folkehelse, reiste de gratis. Ing brukte dne ordning mer n Fredrikke. Samtidig byttet hun anledning til å holde edrag møter om likestilling, stemmerett kvinnehandel. I løpet av et par år ble det bygget opp et kontaktnett med lokale organisasjoner over det meste av landet. Hun supplerte med adresselister lot seg oppdrive: Medlemsregistre i inge, abonnemtsregistre til Nylænde, hvem-er-hvem oversikter over preste- legefruer. Fredrikke drev et moderne nettverksarbeid de aller færreste kunne gjort hne etter, selv med Facebook, Twitter, epost Internett tilgjgelig. I løpet av no uker var kvinner over hele landet aktivisert. I tide ble det levert underskriftslister fra hele landet. Nøyaktige tall finnes ikke, m omlag hadde skrevet under på at de støttet unionsoppløsning. Kvinne hadde ikke stemmerett, m de hadde stemt, på d måt Fredrikke fant praktisk mulig. Det tok 8 år før Stortinget tillot alle kvinner å delta i Stortingsvalg. Da vedtaket ble gjort, var det stemmig. Underskriftsaksjon i 1905 hadde vist at kvinnes stemmer måtte telles med. Kr Qvam Fru Qvam fikk tilnavnet «Korridores dronning». «Alle tråder samles hos fru Qvam», het det. Hun var god strateg iverksetter, kombinerte langsiktige strategier med praktiske løsninger. Hvor kalle hne «rabaldermneske»? Det er hnes egne ord. Qvam satt i styret Kvinnestemmerettsing, med Gina Kr leder. I 1888 eslo Fredrikke at ing burde markere kamp stemmerett i det radikale 17. mai-tet, m det satte Gina Kr stopper. Året etter var det da viktigere å delta. Mange faginger var drivkraft i det radikale stemmerettstet var 100-års jubileumsår D store franske revolusjon, da krave «Frihet, likhet, brorskap» ble mulert. Fyrstikkarbeiderske i Oslo var i streik. Fredrikke eslo så det året at Kvinnestemmerettsing skulle være med. I et brev til ektemann teller Fredrikke hvordan slaget ble mottatt: «... da jeg kom, saa sad alle der, Storinkvisitorer færdige til at føre os Brandstiftere Rabaldermnesker paa Baalet til Skræk Andre, der kan driste sig til at have and Ming d Frøk Kr.». For første gang kom mingsskjelle mellom Fredrikke Qvam Gina Kr åpt ut. Foring deltok ikke i tet, m Fredrikke oppdret hver kelt til å stille, privatpersoner. Fredrikke var tydligvis mer effektiv organisator, fikk utrettet mer n Gina Kr. Kr gjorde på sin side god jobb redaktør i Nylænde, var sterk retoriker. Kr Qvam var skjellige, m samarbeidet godt i årevis. Breve - Interess fru Qvam jeg hatt lge. D begynte med artikkel av Bjarne Slapgard i Trønder-Avisa. I fjor tok jeg fatterstudiet på Høgskol i Oslo. Aktuelle bokprosjekter? Da Fredrikke ble valgt av de fire store i jubileumsåret ga svaret seg selv. Fritt Ord ga støtte,slik at jeg kunne ta fri gå dypere inn i stoffet. D omfattde brevveksling mellom Ole Anton Fredrikke Marie Qvam ble viktig kilde. Breve finnes på gård Gævran, universitetsbiblioteket ved NTNU digitalisert gjort tilgjgelig 2500 av dem. Det er Norgeshistorie kjærlighetshistorie. Ole Anton Qvam ble stral Vstremann i Stortinget regjering, m kom først til By gård i Nordtrøndelag huslærer Fredrikke Marie Qvam. Hun var 14, han 23. De hadde knapt kjt hverandre et halvt års tid før de hadde lovet hverandre evig troskap. Hans karriere jurist politiker førte til at de bodde lang fra hverandre i mange år. De skrev brev. Breve viser hvor belest oppdatert fru Qvam var i samfunn politikk. Hun fikk mye inmasjon kontakter via Ole Anton, hans stortings- regjeringskolleger kone deres, Og hun nølte ikke med å sette husbond på plass iblant, kalte han både vimsete korttkt. Ikke adgang Ole Anton Qvam gjorde solid politisk karriere på Vstres vstre fløy, var lokalpolitiker, stortingsmann, odelstings- lagtingspresidt, hadde diverse ministerposter i regjering var til slutt statsminister i Vstreregjering i Stockholm i Unions siste år. Han var først til å ta opp kvinners stemmerett i Stortinget. Lege Oscar Niss var nær alliert i Vstres vstrefløy. Han var markert aktivist folkehelse totalavhold, gift med Fernanda Niss. De to ektefelle gjorde felle sak med Fredrikke Fernanda, spilte samtidig roller på araer der kvinner på det tidspunktet ikke hadde adgang. Oscar Niss gikk over til Arbeiderpartiet. Han var redaktør av Social- Demokrat fra leder Arbeiderpartiet fra 1906 til oktober 1894 skriver Niss : I dag går kvinner mn samm til avstemning første gang i vårt land. Det er brnevinet det gjelder. ( ) For kvinne er det første skritt på offtlighets bane.» Rett nok. Et lokalvalg. Om et avgrset spørsmål. Deretter nest 20 år før kvinne vant full stemmerett. Det måtte no grepa kvinnfolk til. Kake kultur Stemmerettstet folkemøtet ved 17. mai-feiring i 1889 kan sees et tidsskille. Fyrstikkarbeiderske i Oslo streiket. De gikk først i tet. På møtet i Arbeidersamfunnet talte Bjørnstjerne Bjørnson de streikdes sak, Fernanda Niss sto fram leder i Fyrstikkarbeiderskes nystartede faging. I dragsuget etter industris gjnombrudd fra 1860-tallet av i Norge vokste det fram partier, fagbevegelse, interesseorganisasjoner velferdsinstitusjoner. Det moderne samfunnet manifesterte seg. Det startet blant borgerlige intelektuelle ble masseorganisasjoner folkebevegelser. I år kommer det birafer temabøker om de fire store. Line Baugstø skrevet Camilla Colletts birafi. Johan L. Tønneson Berit von der Lippe utgir «D retoriske kraft i kamp om stemmerett kvinner ». I høst kommer Mari Jonass med birafi om Fernanda Niss. Jubileumsdag feires med fødselsdagskake på Universitetsplass i Oslo andre steder i Norge. I Oslo opptrer skuespillere i historiske kostymer med datidas taler likestilling stemmerett. Stemmerettsjubileet påminner om neste års 200-års jubileum Eidsvoldsamling Grunnlov.

13 FLTs KRYSSORD KRIGS- HELT- ENE FOR- SMAK PÅ BLÅ REGJ. EVIGE PUBLI- SERES Vinner av rige nummers kryssord er: Reidun Hstad 4022 Stavanger GAM- LING SJAUER LITEN MUR HOVED- KALA- STAD GML. MYNT MITET LAND BARNA YTRE USLE RADIUS BIB. NAVN TO- GIFTE ADELS- MANN KRYPT ELV HJELP- ER RELI- GION KORN FISK GIFT TALL FAN- TAS- TISK SOBER ANNONSE Inmasjon fra LOfavør TOM TRENGS I KOR LAND TILLITS- MANNEN ROMER- TALL STOR- BY ORDNE FISK KRIGS- MENN TIL BIFF FASE LØFTE LED- ELSE HÅND- TAKET DOVEN SAMT DUR LO- NAVN BE- LEGG PARTI BLOMST BIBEL- DEL RET- NING BUNT FINE FASE SLAG- FERDIG- HET DEMRE DRAMA- TIKKEN SPION- ENE SØR- LANDET VOKS PRON. ÅRE BEVE- GER FRAM SVI GRUNN- STOFF PURE SLEKT- NING LEKER HALER NULL MÅL DEN FØRSTE VIDT SCOO- TER ART. Visste du at du gode medlemsdeler inn ferie opplevelser gjnom LOfavør? HISSE POTEN DEILIG PLATE GRIPE Ent det er d store ferietur eller kjærestetur til Roma frister mest. Mulighete er mange gjnom våre samarbeidspartnere. EVIG- HET FUGL KRAN- GEL SVIND- LET S G K I S E U S L O K O N G R E S S O G F L T V P A R T I L E D E R N A V N A V L E A P I R A V R A R A A R E A L R O T E R T E V E I E R S V I N G R Ø M T U T S P I L L V I K E D E R A V T E I S S E R V E N U S DRIKK PRON. TIGGE Sd løsning samm med dne kupong til: Forbundet Ledelse Teknikk Pb 8906, Youngstorget 0028 Oslo Bruk BLOKKBokstaver RYDDE PARTI TITTE SINT VOKS PARTI LOfavør Feriereiser vi gir deg gode råd ferietips. Bestiller du gjnom oss får du rabatt på rekke reiser fra de beste mest anerkjte turoperatøre. Vi kan så lage pakke helt etter dine ønsker. Vi gjør feriedrømm din til virkelighet! Hotellopphold hos Rica Hotels får du fast lavpris i helg til kr 995,-. Tilbudet gjelder fredag til mandag, dobbeltrom med frokost. Du får i tillegg gode priser på Ricas hoteller i Sverige. Gjnom Nordic Choice Hotels får du 20 % rabatt, på alle deres hoteller i Norge. Leiebil trger du stor stasjonsvn å ta med deg famili på hyttetur, varebil å kunne flytte, eller drømmer du kanskje om å kjøre Route 66 i Ford Mustang! Gjnom vår samarbeidspartner Hertz Bilutleie får du opptil 33 % i rabatt på leiebil over hele verd. Reisesikring du reisesikring i ord før feri? Med LOfavør Reisesikring er du famili din sikret hele året. Mobilt internett unngå store overraskelser etter feri. Med mobilt bredbånd fra ice.net følger det ing ekstra kostnader internettbruk i Sverige Danmark. Digital bankboks vi tilbyr trygg lagring av dine dokumter gjnom vår samarbeidspartner SafeBox Systems. Lagrer du reisedokumter, pass, resepter lignde i digital bankboks, du tilgang til dem uansett hva måtte skje. Et godt tips er å lagre dine beste bilder underveis i feri, så mister du ikke gode minner om mobil eller kameraet skulle bli borte. Les mer om alle dine medlemsdeler på lofavør.no L E N I N I S T E K S E M E R M E R S O N I V R E M A S E E Ø S R A D T E T Å V A N N B Ø T T E Navn: L A S E R S T R Å L E N A R R E L A L T E R T A V L E S U R O E S T I E R R Ø R R E T E N E S E F A R P R I K K A N F Ø R S E L E N N I L S E N E S S Ø K T I N I S N E K A N N E F R E D E L I G E E G A L E V E I E N E Ø V E E R Løsning fra nr Adresse: Postnr: E-post: Sted: Ring Medlemsservice tast 3 så 2 LOfavør Postboks 778 Strum, 0106 Oslo facebook.com/lofavor.no 24

14 Tillitsvalgtseksjon Forbundsledelss blg Kursmodul i «Tillitsvalgtverktøyet» Velkomm til Tillitsvalgtseksjon Tillitsvalgtseksjon er mt å motivere å gi deg tillitsvalgt inmasjon i din hverdag. Vi setter pris på at du tipser oss om konkrete saker inmasjon du ønsker på side. Tips oss på Sid rige Tillitsvalgtseksjon bundsleder Jonny Simmes skrevet et innlegg om tariffoppgjøret 2013, LO-kongress både før etter. Forbundsleder Jonny Simmes skriver om d de handlingsrund med NHO om resultatet i handlinge. Særlig trekker Simmes frem at stor del av medlemmers lønnsdannelse skjer i lokale handlinger. Oppsummering av LOs 33. Kongress: FLT deltok aktivt i debatte. Vi fikk oppslag i LO-aktuelt både om attføring organisasjon. Det var debatt rundt organisering av LO, m ing vedtak ikke FLT lever godt med. Tillitsvalgte i avdeling tilgang til et unikt medlemsverktøy ved å lge seg inn på «Medlemsside» på Blant alle funksjone i Tillitsvalgtverktøyet, finnes muligheter å få oversikt over avholdte kommde kurs/konferanser er godkjt fra bundet stralt. Avdelingstillitsvalgte kan så registrere deltakere på sine kurs konferanser. Forbundet laget brukerveiledning til Tillitsvalgtverktøyet. Fra side 6 til med side 11 beskrives funksjone knyttet til avdelings kurs- konferansevirkhet. Vi oppdrer tillitsvalgte til å ta i bruk verktøyet! Lg inn på Medlemsside les mer under my «Tillitsvalgtverktøy». Her finnes så lke til brukerveiledning. Faksimile fra veiledning: Nytt om dekning av tapt arbeidstjeste Toppskoleringsdeltakere Fra høst 2013 av kan tillitsvalgte starter på Toppskolering i regi av AOF Norge, få dekt tapt arbeidstjeste i sin helhet etter søknad med dokumtasjon til bundet. Forutsetning er at deltakerne er anbefalt/innstilt fra sin lokale avdeling. Se rundskriv nr 12 mer inmasjon. Spørsmål kan stilles til organisasjonsavdeling. FLT er åpt hele mer Forbundskontoret er fra 15. mai til 15. september åpt fra 8 til 15. Forbundet vil holde åpt hele merferi være bemannet fra alle avdelinger av administrasjon. Trger du hjelp fra bundet i din ferie, så ta all del kontakt. Innsding av fullmaktsskjemaer kurs landsmøtedelegater Foto: Tor Berglie Frist fra bundet til å sde ut sakspapirer fullmaktsskjemaer til avdelinge er 26. juni. Forbundet minner i d anledning om at frist å sde inn fullmaktskjemaer med navn på delegater til bundet stralt er 16. august. I uke 41 vil det bli arrangert kurs alle skal delta delegater på landsmøte. Kurset vil ta seg organisasjonsarbeid i hold til gjnomføring av landsmøtet. På timeplan står blant annet møteledelse, prestasjonsteknikk bruk av elektroniske verktøy. Kurset holdes på Gardermo regnes obligatorisk de medlemme ønsker å være delegater. Alle kostnader evtuell tapt arbeidstjeste vil bli dekket. Når avdelinge meldt inn sine delegater, vil disse få mer inmasjon om kurset. Medlemmer av redaksjonskomite (RK) til tillitsvalgtseksjon Komite består av ansatte fra kommunikasjons utredningsavdeling pluss fra hver av de andre avdelinge i FLTs administrasjon. RK er bredt sammsatt å fange opp det rører seg ute i organisasjon. Det er to møter før hver seksjon, Kjetil Holm Klaves er møteleder i RK. Kjetil Holm Klaves kommunikasjonsrådgiver Tormund Hans Skinnarmo kommunikasjonsrådgiver Mathias Ytterdahl kommunikasjonsrådgiver Frode Janborg utreder i kommunikasjons- utredningsavdeling Elisabeth M. Mård rådgiver i organisasjonavdeling Marius Træland jurist/rådgiver i arbeidslivavdeling Tone P. Eriks avdelingsleder medlemsservice Rebecca Heggbrna Florholm avdelingsleder økonomiavdeling Anbefalt nettside: Er du på reise et nytt sted lurer på hvilke spisesteder er bra? Eller lurer du på om hotellet er eslått av cterselskapet egtlig er noe deg? Da kan det kanskje være god idé å sjekke med tripadvisor.com først. TripAdvisor.com er et reisettsted bistår kunder i å samle reiseinmasjon, legge ut anmeldelser minger av reiserelatert innhold gasjere seg i interaktive reisea. Nettstedets tjester er gratis brukerne, skaper det meste av innholdet selv. Restauranter, hoteller liknde blir gitt karakterer av brukerne, fra én til fem stjerner. I tillegg kan brukerne selv legge inn utdypde tekst med begrunnels karaktersetting. Tripadvisor gir ofte god pekepinn på hva du kan vte av besøksmål, m vær gjerne bevisst på å sjekke grunnlaget gjnomsnittskaraktere: Der kun én gitt karakter på et utested, gir ikke dette nødvdigvis et riktig bilde av utestedet. Til FLT s landsmøte i 2013 skal det presteres et faglig regnskap. Et faglig regnskap er det samme praktisk rapportering av alt organisasjon arbeidet med i d landsmøteperiod nå nærmer seg slutt. Som del av det faglige regnskapet inngår rapportering fra alle avdelinger. Administrasjon der nå sdt ut et elektronisk spørreskjema, ber alle avdelinger besvare skjemaet, slik at rapporteringsgrunnlaget organisasjon blir best mulig. Formålet med at hver avdeling rapporterer, er blant annet å beskrive korrekt status ytre organisasjon (avdelinge). Til grunn utming av våre rapporteringsspørsmål ligger handligsprrammets punkter 1.2.2, 1.3, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 6, samt normalvedtekter avdelinger , 4 6. Rett på tråd Av Kjetil Holm Klaves Jan Erik Nils, 31 år Nestleder i FLT avdeling 053, Kjøpsvik. Under arbeidslederavtal på Norcem AS Semtfabrikk Hvor ble du medlem av FLT? Jeg var ferdig fra lærling ti år sid FLT var de organiserte inn mine arbeidsoppgaver. Hos oss det vært stor organisasjonsgrad på nest 100 prost oppslutning vi er om lag 25 FLTere på min arbeidsplass. Det var der naturlig meg å bli medlem av FLT. Hva var grunn til at du ble tillitsvalgt? No må jo stille opp gjøre innsats. Jeg ønsket å bli med å gjøre skjell få til bedringer. Ble spurt takket ja til å bli nestleder i avdeling 5-6 år sid. Har du lært noe tillitsvalgt? Jeg lært at ut fellesskapet så stopper ting opp. For å få til bedringer må alle bidra å få hjule til å gå rundt vi må løse utdringer konflikter underveis. Utdringer blir best løst om vi står samm. Hva er ditt beste rekrutteringstips? Jeg teller person om hvilke rettigheter vi om vi står samm om FLTs medlemstilbud. Et godt eksempel er reisesikring. D hadde jeg selv nytte av da jeg var askefast no år sid fikk dekket leiebil fra Oslo hjem. Hva bør FLT markere seg på fremover? Vi må få flere medlemmer potsialet er stort. Der må vi ha da større fokus på rekruttering. Selv synes jeg kurse i bundet er veldig bra vi kan bidra til å markedsføre det positive vi opplever til potsielle medlemmer. Hvilk politisk sak brner du mest hvor? Oljeboring i Lofot. Er selv fra Lofot, ser selv hvilk skremmde vei utvikling går hvis vi ikke starter med oljeboring får nye arbeidsplasser til distrikte. Nå er det mye fraflytting tomme hus der jeg kommer ifra folk flytter dit det finnes arbeid. Rikfolk sørfra derimot kjøper rimelige feriehus. Jeg vil ha vekst hos oss slik Hammerfest blomstret de sere år. Hvordan mer du FLT kan bli mer synlig? Vi må være aktive på de araer der andre så deltar, eksempelvis lokalt regionalt i LO. Hva liker du å gjøre i fritid? Jeg trer fotball på bedriftsfotballaget så der må jeg ta no de taklinger av til. Trives ellers sosialt med vner familie

15 Fra Arbeidslivsavdeling FAKTABOKS: Ferielov 6 (1): Arbeidsgiver skal i god tid før feri drøfte fastsetting av feriefritid oppsetting av ferielister med d kelte arbeidstaker eller vedkommdes tillitsvalgte ( ) Ferie Av Marius Træland Rådgiver/jurist Ferielov 6 (2): Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsetting tidligst mulig sest 2 måneder før feri tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder dette ( ) Feri nærmer seg de fleste. I d bindelse søker tillitsvalgtseksjon å klargjøre arbeidstakers rettigheter praktisk viktige regler rundt feriefastsettelse, dring av ferie feriepger. Ferietids lgde I Norge alle arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie. I tillegg gis arbeidstakere er omfattet av overskomst fem ekstra feriedager. Flertallet av organiserte arbeidstakere altså 30 virkedager ferie i året. En virkedag er alle dager ikke er søndager eller høytidsdager. Også lørdag regnes der virkedag. Organiserte arbeidstakere med overskomst altså fem ukers ferie. I tillegg arbeidstakere fylt 60 år rett på seks ekstra virkedager ferie. Arbeidstakere fylt 60 år overskomst altså seks uker ferie. Fastsetting av ferie Arbeidsgiver arbeidstaker skal søke å komme til ighet om tidspunktet ferie. Arbeidsgiver plikter der å drøfte tidspunktet feri med arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte. Der parte ikke kommer til ighet, er det opp til arbeidsgiver å fastsette tidspunktet feri. Dette begrses av at arbeidstaker kan kreve at 18 av feriedage skal gis i periode mellom 1. juni 30. september. Videre kan arbeidstaker kreve at 7 dager ferie gis samlet. Arbeidstaker utgangspunkt krav på å få oversikt over feriefastsetting så tidlig mulig, sest to måneder før feri avholdes. Endring av tidspunkt ferie Etter tidspunktet ferie er fastslått, er utgangspunktet at arbeidsgiver ikke kan dre på dette ut samtykke fra arbeidstaker. Et unntak er når det oppstår uutsette hdelser i bedrift. Arbeidsgiver kan da, på visse vilkår, Foto: Tor Berglie dre tidspunktet feri. Med uutsette hdelser mes hdelser ikke var kjt bedrift før de oppsto. Påregnelige hdinger vanskeliggjør drift er altså noe arbeidsgiver må reservere seg mot på ann måte. Arbeidsgiver kan ikke dre tidspunktet ferie på grunnlag av hdelser hun utså kom til å oppstå, kunne unngått på ann måte. De uutsette hdelse må ha medført vestlige driftsproblemer at det skal være grunnlag å dre tidspunktet feri. Det er altså ikke tilstrekkelig at det oppstår driftsproblemer, m de må være av viss størrelse at det skal gi grunnlag dring. Videre er det et vilkår at det ikke kan skaffes Ferielov 10 (1): Feriepger fra arbeidsgiver beregnes på grunnlag av arbeidsvederlag er utbetalt i opptjingsåret ( ) stedtreder. I tilfeller hvor arbeidsgiver mulighet å hte inn øvrig arbeidskraft å bøte på driftsprobleme, vil arbeidsgiver ha oppdring til å gjøre det. Arbeidsgiver kan da ikke dre tidspunktet feri. Der arbeidsgiver tker å dre tidspunktet feri, skal arbeidsgiver drøfte dette med arbeidstaker. Arbeidstaker i drøftelse rett til å la seg bistå av tillitsvalgt. Arbeidsgiver skal i møtet gjøre rede bakgrunn hvor han ønsker å dre tidspunktet feri. Som arbeidstaker er det viktig å gi opplysninger om de merutgifter dring vil medføre da dette kan søkes erstattet. De utgifter er nærliggde følge av dring vil arbeidstaker ha rett til å få erstattet av arbeidsgiver. Eksempelvis vil dette være reiseutgifter. Sykdom i feri Hvis du blir syk før feri, du krav på å utsette feri til sere på året. Kravet er at du blir helt arbeidsufør, det vil si 100 prost sykemeldt. Du må da levere legeerklæring sest siste arbeidsdag du skulle hatt før feri. Feri utsettes da til sere, når du ikke lger er sykemeldt. Hvis du blir syk under avvikling av feri, vil du no ganger ha rett til å få utsette feri. Det kreves da at du er 100 prost sykemeldt i minimum seks dager. Sykemelding må overføres arbeidsgiver ut ugrunnet opphold. Du da rett til at et tilsvarde antall dager utsettes til sere i ferieåret. Om sykdomm gjør at du ikke får avviklet ferie inn årets utløp du rett til å få overført inntil 12 virkedager ferie til neste års ferie. De overførte feriedage vil da komme et supplemt til ferietid det påfølgde året. Overføring av ferie No ganger vil det være ønskelig, både arbeidstaker arbeidsgiver, å overføre deler av feri til det påfølgde året. Parte kan inngå slik avtale overfører inntil 12 virkedager ferie. Begge parter må samtykke til overføring, avtal må gjøres skriftlig. Også d ekstra ferieuk følger av tariffavtale kan avtales overført til det påfølgde året. Også dette må gjøres skriftlig. På samme måte kan arbeidstaker arbeidsgiver avtale at inntil 12 virkedager ferie blir gitt skudd. Også dette må gjøres skriftlig. Ferie ikke blir holdt på grunn av brudd på regelverket, overfølges til det påfølgde år uavhgig av lgde på feri ikke er avholdt. Et tilsvarde antall feriedager ikke er avholdt blir da overført. Feriepger Feriepger beregnes ut fra prostsats av d lønn ble ytt det egåde året. Altså er størrels på feriepge avhgig av hvor mye arbeidstaker tjte året før feri tas ut. Utgangspunktet er at arbeidstaker får utbetalt 10,2 prost feriepger. For arbeidstakere er underlagt overskomst ytes det 12 prost. For arbeidstakere med ekstra ferie etter fylte 60 år økes prostsats med 2,3. Feriepge utbetales siste vanlige lønningsdag før feri. Der siste lønningsdag før feri kommer tett på tidspunktet feri arbeidstaker likevel rett til feriepge utbetalt sest uke før feri starter. Det betales skatt av feriepger vanlig inntekt. Det er imidlertid flere arbeidsgivere trekker høyere prostsats gjnom året at feriepge skal betales ut i sin helhet. Foto: Tor Berglie 28 29

16 Robotar får syn samarbeidsevner Norge kan ta føring globalt Kilder: Moderne arbeidsplasser fungerer stammesamfunn Moderne samarbeid på byggeplasser styres ikke bare av planer, tegninger tabeller. Problemer uoversstemmelser blir løst etter samme uskrevne regler stammesamfunn bruker til å skape moni. Forskjellige faggrupper ofte skjellige syn på løsninger av uvtede problemer. Fundamtet et godt samarbeid støpes gjnom balansert utveksling av tjester løsningsslag. Når skjellige faggrupper skal bli ige om løsninger på uvtede problemer, skjer det gjnom samme underleggde dynamikk hos stammesamfunn i Indonesia. Det erfarte Martin Peders, doktorgradsstudt i psykoli ved Aarhus universitet, under sitt to år lange feltarbeid på dansk byggeplass. Prinsippet fra stammesamfunne er, kort talt, at når man får gave fra ann stamme, er man pliktet til å gi tilsvarde tilbake hvis man vil opprettholde vnskapet det gode samarbeidet. Stammefolke utvekslet materialer, blant annet treverk, ms fagfolke på byggeplass utveksler tjester løsningsslag. En gerell dynamikk Dne måt å løse problemer på gjelder ikke bare byggeplasser, sier Peders. Han framhever at lignde studier viser samme tds: Det tyder på at dette er gerelt samarbeid på tvers av profesjoner. Uigheter mellom faggrupper oppstår ofte di gruppe ulike perspektiver, verdier interesser. På byggeplass hadde arkitekt eksempel tegnet store vinduer å gi et vakkert lys. Ingiør mte det var å sløse med strømm. De uskrevne regle gavegivning innebar at hvis arkitekte lot ingiøre få bestemme, måtte ingiøre gi noe tilsvarde i et ann hsede. Foto: Tor Berglie Kan dyrke fram alger spiser oljesøl Ms dags bonde kan skue utover sin bugnede åker fra låvebrua, kan framtids bonde se utover havets åker fra strandkant. Kanskje dyrker han alger kan rse urset sjøvann. Verds befolkning vokser raskt, fram mot 2050 vil matproduksjon måtte økes med anslagsvis 70 prost. Det skal skje på omtrt samme landareal i dag. Det synes umulig. Løsning kan ligge i havet. I dag kommer kun fem prost av matproduksjon fra havet. Fisk er det vi primært høster herfra, m havet er fullt av andre organismer ressurser. Mestepart av biomass i havet er alger, produksjon kan mangedobles brukes til næring. I nær framtid er det aktuelt å dyrke tang tare til dyrefôr. Det vil frigjøre dyrket mark på land brukt til fôrproduksjon i stedet brukes dyrke mneskemat, sier Atle Bones, professor i bioli ved NTNU. Flere prøveprosjekt med tareproduksjon er i gang langs kyst. Tar inneholder karbohydrater proteiner, kan så brukes å lage bioetanol. Og bioetanol kan muligs erstatte vegetabilske råvarer i fiskefôret. I dag brukes blant annet villfisk plantefrø fra soya raps i fôret. Tareproduksjon rundt oppdrettsanlegg gir dessut vinn-vinn situasjon. Avføring fra oppdrettsanlegget urser vannet med næringssalter. Dette er r næring alge, slik at de vokser raskt, samtidig de rser vannet. Et ekstra pluss er at alge binder karbondioksyd (CO2), dermed bidrar med nyttig karbonfangst. Halsbrann kobles til kreftrisiko Hyppig halsbrann over tid kan være et varsel om kreftsykdom. Nå rapporterer amerikanske skere kobling mellom hyppige halsbranner kreft i t svelget eller strupehodet. Mange opplevd sure oppstøt eller halsbrann, ut at det trger å ha no alvorlig klaring. Ved hyppig halsbrann kan det være snakk om refluks, sykdomstilstand der muskler skal Tang tare mneskemat er så et scario i ikke alt fjern framtid. Det skjer allerede i asiatiske land Kina Japan. Det står skrevet i ge Når det gjelder havets ressurser, de ørsmå mikroalge et stort potsial. Bare brøkdel av disse cellealge er kartlagt. Mikroalge byr både på store muligheter store mysterier. Grunn til at vi begynt å ske på alger, er at vi fått nye verktøy gjør at vi kan studere hele gmaterialet under ett. Vi kan sekvsere hele gomet altså arvestoffet, studere hvilk funksjon hvert g i organism, sier Bones. Når det gjelder havets ressurser, de ørsmå mikroalge et stort potsial. Bare brøkdel av disse cellealge er kartlagt. Naturs eget rseanlegg Når skere studerer gomet inne i cellekjerne, er de interessert i å finne ut hvordan celle fungerer hvor de oppfører seg på d e eller d andre måt. For eksempel finnes det ger koder proteiner tillater alge å eliminere giftige stoffer. Dette er interessant i hold til oljeursning miljøovervåkning. Dette kan brukes på mange måter. Det kan utvikles ssitive systemer miljøovervåking basert på mikroalger kjner igj giftige stoffer i havet. Og det kan utvikles organismer spiser opp oljesøl, klarer Bones stge øverst i magesekk ikke virker de skal. Da kommer surt mageinnhold opp i spiserøret. I Norge studie av nær personer vist at andel voksne plages uktlig med halsbrann sure oppstøt nest er doblet på ti år. D økte ekomst kan delvis klares med flere overvektige fete i befolkning. Nettopp overvekt er blant faktore nevnes i sammhg med økt risiko reflukssykdom. Det gjør så røyking, høyt alkoholinntak, kaffe eller det å spise fet eller krydret mat. Nye løysingar vil gje industrirobotar mneskesyn evna til å korrigere avvik, vil dei første av sin art lære å samarbeide. Dei skal lage flymotorar. Industrirobotane fungerer i dag evigheitsmaskiner, repeterer same prrammerte oppgåva om igj om igj. Per dags dato klarar dei ikkje å utføre ei oppgåve om produkta varierer i dimsjon, eller om dei ikkje veit kor alle delane er på førehand. Dette gjer at ekspertar gjerne omtalar dei lite fleksible. Ei ny løysning utvikla ved Institutt produksjons- kvalitetsteknikk ved NTNU, vil derimot gje industrirobot auge, kraft evna til å montere saman sveise hovudkompontar i store jetmotorar, utan mneskeleg hjelp i prosess. Revolusjonerer industri På robotlab står doktorgradsstipdiat Lars Tingelstad trykkjer på prrammeringseininga til industrirobot Nachi SC15F. Han sjekkar at alt går riktig føre seg. Forskarane jobbar tida på sprg å finne nye løysingar vil revolusjonere industri ein gong alle. Ei av desse er Tingelstad sitt prosjekt. Dette prosjektet går ut på ei samanstilling av d bakre store kompont i flymotorane til nye Boeing 787 Dreamliner 747-8, klarar Tingelstad. Er ost best før gått ut på dato? Foto: Tor Berglie Det kan være greit å merke seg skjelle på matprodustes datomerking. Begrepet best før brukes kvalitetsgaranti på produkter poget med dne datomerking er at bruker skal få samme kvalitet hver gang man kjøper et produkt. Mat behøver altså ikke å være ødelagt eller smake dårlig når dne dato er overskredet. Siste bruksdag brukes på lett bedervelige matprodukter. Dette begrepet brukes trygghetsgaranti; du blir ikke sjuk av mat så lge d spises før siste bruksdag. Det handler om smak helse. Hvert år kaster hver este nordmann 51 kilo spiselig mat. Det blir tonn med mneskeføde rett i søpla. Matskningsinstituttet Nofima gjnomført studie å undersøke om brukere likte oster inn best før-dato bedre n oster gått over best før-dato. Nofimas ssoriske dommerpanel bedømte de samme oste egskaper lukt, smak tekstur. Utvikling mot lavkarbonsamfunnet går frustrerde langt, CO2-utslippe tsetter å øke. Norge kan gjøre skjell å få verd ut av dødvannet mer Keith Smith fra Imperial College i London. Dags problem er at stort sett all ergipolitikk konstrerer seg om økonomiske virkemidler karbonskatt. Det er veldig lite fokus på radikal innovasjon inn ergiteknoli mer Smith innledet på Energiskningskonferans Økonomiske virkemidler fungerer bare i begrset grad. Vi trger modigere tilnærming til skning innovasjon nye ergiteknolier, vi må finne et fullstdig alternativ til hydrokarboner. D utdring tas ikke på alvor i dag. Alle viktige teknolie vi lever med, er utviklet med offtlig støtte. For eksempel er iphone ikke oppfinnelse gjort av Apple, m resultatet av lang utvikling støttet av myndighete. Utvikling av mobiltelefon tok 50 år. Ing selskaper kunne gjort det. Myndighete tok risiko gav støtte over lang tid, sier han. Energiskningskonferans 2013 hadde tema «FoU et globalt marked». Konferans samlet et par hundre deltagere fra skningsmiljøer, næringsliv myndigheter, ble i år arrangert hos Universitetet i Oslo. Smith blir litt nedstemt når han ser hvor lite skjedd med utslipp av klimagasser til nå. Vi Strøm mot soppsvarte hus Mindre gift i maling våtere klima er årsak til at det er blitt mer svertesopp på hus. Nå søker skere å finne mottiltak ett av dem kan være strøm. Svertesopp fått navnet sitt di d ser ut sverte eller sot på vegg. Svertesopp er fellesbetegnelse på muggsopparter danner blåsvart misfarging i de ytre lage av ved, på overflat av beis maling, sier treteknol Lone Ross Gobakk ved Norsk institutt sk landskap. Vanligvis holder soppe seg på overflat er bare et estetisk problem. M kelte svertesopper kan trge gjnom maling. Det kan gi råtesopp mulighet til å komme inn i treverket, da man et langt mer alvorlig problem, klarer Gobakk. Vter mer sopp Tidligere ble det brukt så mye kjemikalier tungmetaller i maling at svertesopp ikke trivdes. Soppdreperne i dag er mer miljøvnlige, ikke samme effekt mot svertesopp Sid de mest effektive midle ikke er tillatt lger, må vi finne fram til nye metoder. Utvikling av mer miljøvnlige metoder behandling av tre er der et viktig Foto: Tor Berglie passert 400 ppm CO2 i lufta lite tyder på at vi kan holde oss under tradersgrs. - Vi trger seriøs tkning om hvordan vi skal komme fra hvor vi er i dag til radikalt bedret ergiteknoli. D este måt dette kan bli virkelighet på er at et eller flere land tar lederrolle. D roll kan Norge ta. Norge er et land veldig høy anseelse internasjonalt. Landet evner, et intelligt lederskap, ressurser god «track record» i internasjonal politikk. Norge kan tilby et intellektuelt politisk rammeverk kan bidra til global ighet. Dere kan ta lederrolle trekke land samm, sier Smith. - Jeg tror Norge kan lykkes. Et lite land med tar modig intellektuell lederrolle kan gjøre stor oppgave verd, sier Smith. skningråde på instituttet, sier Gobakk. Vi gjør tradisjonelle feltsøk hvor vi tester ut ulike behandlinger på ulike treslag, med ulik væreksponering å finne de beste kombinasjone av tresubstrat malingssystem. Vi gjør så tester i laboratoriet, hvor trebiter utsettes soppsporer å se hvor lett maling treverk misfarges eller brytes ned, sier Gobakk. Det mest spesielle prosjektet skerne på gang, er bruk av strøm soppbeskyttelse. Ved å koble et lavt pulserde elektrisk felt til treverket, de funnet ut at soppangrep kan reduseres eller hindres. Testresultate fra laboratoriet viser at strøm god effekt mot sopp. Det gjstår å se om vi får de samme resultate ved utdørs testing over lgre tid, sier sker Andreas Treu ved Sk landskap. Foto: Tor Berglie 30 31

17 BBF12 Bouvet Reklamebyrå / Foto: Terje Borud «ice.net dekker 91 % av norske husstander, 80% av alle hytter, 75 % av landområdet. Bruk i hele Skandinavia er inkludert! Folk flest bor ikke i store byer! Mobilt bredbånd til alle nå! Ja, det skulle da bare mangle. Og det er akkurat det det kan bli nå nå ice.net er blitt del av LOfavør!» R90 Mobilt Bredbånd Kr 1,Fri frakt. 259,- 8 GB pr. mnd. For ice.net overleg dekning gerafisk i et av Norges mest stabile nett du medlem i et LO-bund, får markedets beste betingelser på bestselger R90 Mobilt Bredbåndsrouter med Alltid-abonnemt. Totalpris første år er 3109,-. Dermed kan du være på nettet overalt hvor du befinner deg. Hjemme, eller på tur. Ta router ut av pakk slå d på. Så er du på. Dette er dekning til alle i praksis. Du kan få mer inmasjon bestille på: Medlemstelefon (valg 5 2) eller sd LOFAVØR til så ringer vi deg. overleg dekning i Norge 33

18 Spørsmål sdes på e-post til eller skriv til: Sparebank 1 Grupp, v/magne Gunders Postboks 778 Strum, 0106 Oslo. Alle skader skal meldes til Ringer du fra utlandet er skadetelefon Alle tyveri- eller brann skader skal så meldes politiet. Hvis du ringer fra utlandet: Skade på reise Kontakt SOS International: (faks ) Alle mer tyveri brann skal så meldes til det lokale politiet. Veihjelp via bilsikring: (direkte til Falck) Koffert på avveie På vei til USA svant koffert dukket opp først etter hjemkomst. I tillegg ble d nye koffert sinket flere dager på vei hjem. Dekker reisesikring mine ekstrautgifter? MED DIN STØTTE ER DET FAKTISK MULIG Kristian S Høreapparat Jeg nylig fått høreapparat lurer på om det dekkes av d kollektive hjemsikring hvis uhellet skulle være ute? Eller trger jeg eg sikring? Ev LOfavør kollektiv hjemsikring dekker skader på høreapparatet følge av brann tyveri fra bolig samt tilfeldige plutselige skader. Selvskyldt skade, hvis du glemmer eller mister apparatet, dekkes ikke. Egandel er kr 3.000,-. Hjemsikring din vil i praksis dekke de fleste skader, m du får bedre dekning med verdisaksikring på høreapparatet. Forsikring såkalt «all risk» dekning, gjelder over hele verd egandel på kr 1.000,-. Magne Gunders Rabatt med alarm? Jeg fått installert innbrudds- brannalarm. Får jeg da rabatt på d kollektive hjemsikring? Marius H Du får nok ing prisreduksjon på LOfavør hjemsikring. Dette er kollektiv avtale fast, lav pris alle medlemme. Ved sinket eller svunnet bagasje er det vanlig først å kontakte flyselskapet be det dekke dine ekstrautgifter. Det er jo flyselskapet ansvaret din bagasje. Hvor mye flyselskapet dekker er alltid lurt å avklare før du begynner å handle. Reisesikring din gjelder når bagasj er sinket mer n fire timer. Da er du dekket inntil kroner til nødvdige utgifter. Forsikring dekker bare sinkelser ved utreise. Ved hjemreise får du ing erstatning om bagasj blir sinket. Magne Gunders Samme hus ulik husstand Vi bor i gerasjonsbolig med mine svigereldre, m i hver våre leiligheter. Svigermor jeg er LO-medlemmer. Slipper vi egandel ved skade da? Gry V Nei, dere gjør nok ikke det. Etter det er to skjellige familier vil det ikke være fri egandel selv om dere bor i samme hus. For å få fri egandel må det være minst to LO medlemmer i samme husstand, eksempel ektefeller, samboere eller eldre hjemmebode barn. Magne Gunders Felles økonomi Mann min 1,1 mill i boliggjeld ms jeg er gjeldfri no kroner på bok. Nå ønsker vi å kjøpe hytte, m hva gjør vi når vi sitter så ulikt i det økonomisk? Vibeke L Som ektefeller dere felles ansvar økonomi all gjeld alle pliktelser dere påtar dere. Der vil bank se på dere økonomisk het vurdere hva dere samlet anledning til å låne til hytte. Så lge dere er gift spiller det lit rolle hvem gjeld hvem pger på bok. Da er dere samm om inntekte utgifte. Magne Gunders M på boligsikring bør du få rabatt. Det er vanlig med rabatt når du tyverialarm innbruddsalarm tilknyttet alarmstral. Også vannstopper elkontroll kan gi deg rabatt. Størrels på rabatt avhger av hvilke tiltak du gjort varierer fra selskap til selskap. Rabatt kan så variere ut fra hvor i landet du bor. F. eks. kan installering av alarm gi størst rabatt i kommuner med størst risiko innbrudd. Med LOfavør Hussikring får du rest både rabatt lavere egandel om du montert alarm eller gjnomført skadereduserde tiltak. Magne Gunders Foto: Hallvard Bræin Det finnes to muligheter å redusere antallet miner klasebomber i verd. Vi kan la uskyldige mnesker finne dem. Eller vi kan fjerne mine før det skjer gru ulykke. Som Folkehjelper støtter du Norsk Folkehjelps arbeid verd over. Ditt månedlige bidrag vil blant annet utdanne lokalt ansatte mineryddere. Slik får folk i Laos mulighet til selv å fjerne de livsfarlige bombe. Din støtte vil redde liv. Bli med oss i kamp minefri verd! STØTT OSS FAST BLI FOLKEHJELPER OG GI 200 KR I MÅNEDEN. Se eller sd sms: FH til

19 En fest alle Sankthans, sankt hans, jonsok eller midtmer er kirkelig høytid til minne om døper Johannes fødsel. Dag feires d 24. juni er oppkalt etter døper Johannes danske helgnavn, St. Hans. Dag var helligdag inntil 1770 da d ble avskaffet ved festdagsreduksjon. «Jonsok» kommer av jónsvaka, er norrønt betyr «våkatt Jon» ( ann variant av Johannes). Sankthansaft feires 23. juni, kveld før høytidsdag, på samme måte eksempel jul-, påske- pinseaft. Sankthansfeiring er knyttet til gamle, før-kristne midtmertradisjoner blitt markert på ulikt vis over hele Nord-Europa, oftere folkelig midtmerfest n krist høytid. I Norge feires særlig sankthansaft merfest 23. juni, mange steder med store sankthansbål hvis været tillater det. Sommersolverv er tidspunktet når Jord er i det punktet av ban, der d nordlige halvkule heller sterkest mot sola. Når sola står i sør midt på dag d sin største høyde over horisont i året, det er d dag størst daglgde. I dagligtale sier man ofte at «sola snur» på dette tidspunktet. På d nordlige halvkule inntreffer mersolverv t 20. eller 21. juni. I Norge, Danmark Finland er særlig tradisjon med sankthansbål på sankthansaft bevart. Mange steder i Danmark er det så vanlig å brne papirhekser på sankthansbålet, tradisjon skal ha kommet med tyske håndverkere på 1860-tallet et symbol på hekser onde ånder skal holdes vekk. I Sverige er feiring av midmar særlig omfattde. Midmardag er der offisiell flaggdag, midmarafton sid 1953 alltid blitt lagt til d fredag inntreffer i period 19. til 25. juni. 37

til minne om Magnus Midtbø

til minne om Magnus Midtbø til minne om Magnus Midtbø For å forstå fremtiden må man lære av fortiden. Magnus Midtbø Fagbevegelsen har gjennom hele sin historie lagt stor vekt på at kunnskap og kompetanse fra arbeidserfaring, opplæring

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no

Bli helsefagarbeider. www.helseogsosialfag.no Fakta og myter om helsearbeiderfaget Helsefagarbeideren har varierte arbeidsoppgaver, og en god startlønn sammenliknet med andre med fagutdanning fra videregående skole. Noen myter om faget henger likevel

Detaljer

Handlingsplan for rekruttering

Handlingsplan for rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk Handlingsplan for rekruttering sammen er JEG sterkere! 2 Rekruttering Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) har som formål å organisere arbeidstakere og fremme deres lønn-

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV

VERDT Å VITE OM UTDANNING OG ARBEIDSLIV Yrkesveiledning Å velge yrke kan være vanskelig for alle, men en ekstra utfordring når man har en kronisk sykdom som medfødt hjertefeil å ta hensyn til. Her får du litt informasjon som kan være nyttig

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no

Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! SPRÅKFAG. www.greaker.vgs.no Språkfag for deg som vil ha verden som arbeidsplass! www.greaker.vgs.no Velg språk! Du som leser dette, står antagelig overfor flere viktige valg: Skal jeg velge fransk, spansk eller tysk som fremmedspråk?

Detaljer

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport.

Ferd. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Sporty: Katharina Andresen liker å trene, har gjort det godt i både fotball og sprangridning og valgte sommerjobb hos Anton Sport. Jeg opplever at jeg har et ansvar. Jeg har en oppgave, og jeg må bidra.

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo

Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Hva er gode arbeidsmetoder i NAVs arbeidsmarkedskurs for innvandrere? Anne Britt Djuve, Fafo Bakgrunn for prosjektet Modul 4 fire i FARVE-finansiert prosjekt om arbeidsmarkedstiltak for innvandrere Modul

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Hva har vi gjort for deg? Faglig regnskap for landsmøteperioden 2010 2013

Hva har vi gjort for deg? Faglig regnskap for landsmøteperioden 2010 2013 Hva har vi gjort for deg? Faglig regnskap for landsmøteperioden 2010 2013 2 Landsmøteperioden 2010-2013 i tall 3 000 medlemmer har deltatt på kurs og konferanser i regi av forbundet 4 652 har likt og kommentert

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsatt funksjonsevne En døråpner til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidere er velkomne hos de fleste arbeidsgivere. Men unge med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag

Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Med Fagskoleutdanning bidrar du til at ressursene styrkes og du får selv en mer givende arbeidsdag Fagskolen Rogaland Helsefag Helse, aldring og aktiv omsorg Kreftomsorg og lindrende pleie Psykisk helsearbeid

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent:

Deltagende bransjeorganisasjoner: Fylker: Gjennomføringsperiode: Antall utsendte: Antall respondenter: Svarprosent: Bedriftsundersøkelse Kompetansebehov innen prosjekt- og byggeplassledelse Prosjekt «Yrkeshøyskolen øst» Deltagende bransjeorganisasjoner: NELFO, EBA, Rørentreprenørene Fylker: Oppland, Hedmark, Akershus,

Detaljer

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no NYHET! Fagbrev og studiekompetanse i ett og samme studium! KUNNSKAP essensen av Lier vgs INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Utdanningstilbudene gir deg et solid og unikt

Detaljer

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad

FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad FagAkademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ett år på FFA ga meg drømmejobben! F redrikstad agakademi Tidl. NæringsAkademiet Fredrikstad Ann-Charlotte, Regnskap og økonomi Utdanningen fra FFA har gitt

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? - Hva er folk bekymret for og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport fra personvernundersøkelsen november 2013 Februar 2014 Innhold Hva er du bekymret for?...

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Ledelse av prosesser. Lederskap as. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium. Et samarbeidsprosjekt mellom: Ledelse av prosesser Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium Et samarbeidsprosjekt mellom: Lederskap as Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling UTVIKLING TRENING - STUDIUM

Detaljer

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA

ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA ETTERUTDANNING FOR LÆRERE FAGLIG OPPDATERING I EUROPA Etterutdanningstilbud i Europa SIU forvalter flere programmer rettet mot deg som arbeider i skolen. I dette heftet presenterer vi kort SIUs samlede

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Norsk Folkehjelp Kambodsja. - Minerydding - Minehunder - Landtyveri

Norsk Folkehjelp Kambodsja. - Minerydding - Minehunder - Landtyveri Norsk Folkehjelp Kambodsja - Minerydding - Minehunder - Landtyveri MINERYDDING Annen hver time drepes eller lemlestes barn og voksne av landminer og klasebomber som ligger igjen etter krig og konflikt.

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE

SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE SPØRRESKJEMA TIL PEDAGOGISKE LEDERE Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. ID-nummer Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket:

Detaljer

Kurs om humler og relatert for kommuneansatte i Østfold, Oslo og Akershus

Kurs om humler og relatert for kommuneansatte i Østfold, Oslo og Akershus Kurs om humler og relatert for kommuneansatte i Østfold, Oslo og Akershus Østfold 3. mars og Akershus 5. mars 2015 Roald Bengtson (La Humla Suse) Humlers forekomst og biologi/økologi Rundt 250 arter av

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Vi rydder for livet. TV-aksjonen NRK 2011 går til Norsk Folkehjelps arbeid med å rydde miner og klasebomber

Vi rydder for livet. TV-aksjonen NRK 2011 går til Norsk Folkehjelps arbeid med å rydde miner og klasebomber Vi rydder for livet TV-aksjonen NRK 2011 går til Norsk Folkehjelps arbeid med å rydde miner og klasebomber H.K.H. Kronprins Haakon er høy beskytter for TV-aksjonen NRK Norsk Folkehjelp Det nytter Midlene

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Nytt prosjekt: Bedre pollinering av rødkløver ved hjelp av humler og honningbier (PolliClover) Lars T. Havstad, Bioforsk Øst Landvik

Nytt prosjekt: Bedre pollinering av rødkløver ved hjelp av humler og honningbier (PolliClover) Lars T. Havstad, Bioforsk Øst Landvik Nytt prosjekt: Bedre pollinering av rødkløver ved hjelp av humler og honningbier (PolliClover) Lars T. Havstad, Bioforsk Øst Landvik Kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) Finansiering / samarbeidspartnere:

Detaljer

Eventyrlyst? Lærling i utlandet

Eventyrlyst? Lærling i utlandet Eventyrlyst? Lærling i utlandet HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE I EUROPA? - Det er mulig om du vil Gjennom Erasmus + kan du enkelt ta deler av læretida i Europa. Noen fordeler med et utenlandsopphold: Unik kompetanse

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

HUMLENYTT nr 8. Juni - 2010

HUMLENYTT nr 8. Juni - 2010 Skrift for Norges eneste(?) humleklubb: Beitostølen Humleklubb. HUMLENYTT nr 8. Juni - 2010 Foto: B.Sonstad HUMLENES VERSTE FIENDE ER BILEN! Tusener ligger døde langs veiene. Redaktør: Bodvar Sonstad,

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger.

Endringer i AML. SAFE mener at midlertidige ansettelser innebærer en usikkerhet og uforutsigbarhet, for både arbeidstakeren selv og dennes kolleger. Endringer i AML De foreslåtte endringene av arbeidsmiljøloven (aml) ble 1.gangs behandlet i Stortinger tirsdag 24. mars 2015. Det er ingen grunn til å tro at det vil skje annet enn eventuelt små formalendringer

Detaljer

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no DObbelkompetanse et solid springbrett lier.vgs.no Nye utdanningstilbud med muligheter for å velge både yrkes- og studiekompetanse, gir elevene et solid og unikt springbrett for fremtidig karrierevalg.

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år

STUDIEPLAN. Deltid anbefalt over 3 år STUDIEPLAN egis Nettbasert års-studium i geografiske informasjons-systemer (07/08) (Netbased Further Course in Geographical Information Systems, GIS) 60 studiepoeng (ECTS) Deltid anbefalt over 3 år Studiet

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Fotterapeuter. Ikke alltid underst.

Fotterapeuter. Ikke alltid underst. Fotterapeuter Ikke alltid underst. Hvem er disse fotterapeutene? Tilskuerens posisjon Hvorfor vil jeg finne ut noe om snekkere, malere etc? Hvorfor vil jeg finne ut noe om fotterapeuter? Hvilket yrke vil

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger?

Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Full kontroll? Hva er folk bekymret for, og har de opplevd å miste kontroll over egne personopplysninger? Delrapport 1 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. "Min bolig - mitt hjem"

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Min bolig - mitt hjem SLUTTRAPPORT for prosjektet "Min bolig - mitt hjem" Gode eksempler på ulike boformer for mennesker med utviklingshemning Y urw;rgstwmrr,ede Forord Målet med denne rapporten er å presentere gjennomføringen

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN

Farlig avsporing Manifest Tidsskrift. 22. mai 2015 GRETHE THORSEN FARLIG AVSPORING Infrastrukturen er sprengt og togene gamle. Kan Krf og Venstre svare på hvordan 22. mai 2015 GRETHE THORSEN (f. 1973) Grethe Thorsen er lokomotivfører og forbundstyremedlem i Norsk Lokomotivmannsforbund.

Detaljer

VI RYDDER FOR LIVET TV-AKSJONEN NRK 2011 GÅR TIL NORSK FOLKEHJELPS ARBEID MED Å RYDDE MINER OG KLASEBOMBER.

VI RYDDER FOR LIVET TV-AKSJONEN NRK 2011 GÅR TIL NORSK FOLKEHJELPS ARBEID MED Å RYDDE MINER OG KLASEBOMBER. VI RYDDER FOR LIVET TV-AKSJONEN NRK 2011 GÅR TIL NORSK FOLKEHJELPS ARBEID MED Å RYDDE MINER OG KLASEBOMBER. H.K.H. KRONPRINS HAAKON er høy beskytter for TV-aksjonen NRK Norsk Folkehjelp DET NYTTER MIDLENE

Detaljer

Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne?

Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne? Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne? Difi 29.11.12 Eivind Falkum www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen En brosjyre for enkeltmedlemmer Lønnsforhandlinger med sjefen 2 Lønnsforhandlinger med sjefen Denne brosjyren er for enkeltmedlemmer som forhandler lønn på egenhånd. Som enkeltmedlem har man ikke den fordelen

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er

Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Bemanning og rekruttering er mye mer enn å lese CV er Emerio Norge AS «Vi i Emerio mener at bemanning og rekruttering er mye mer enn å gjennomgå søknader og lese CV er.» En imponerende CV er ikke alt Svært

Detaljer

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe.

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe. Navn: Jakob Loe Telefonnummer: 97695259 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Ergoterapi Alder: 22 Høgskolestyret Jeg ønsker å stille til valg til Høgskolestyret fordi jeg

Detaljer

Erfaringer fra KOMPASS

Erfaringer fra KOMPASS Erfaringer fra KOMPASS Høgskolelektorer i pedagogikk Marit Granholt og Anne Furu Institutt for førskolelærerutdanning HiOA 14.09.2012 22.09.12 KOMPASS KOMPASS = Kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/05

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/05 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/05 Møte: Omsorgskomite Møtested: Møtetid: tirsdag 13. september 2005 kl. 18.00 Sekretariat: Trude Blester 23438570 SAKSKART II Åpen halvtime

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer