rientering Nei til EU feirer dobbeltjubileum Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rientering Nei til EU feirer dobbeltjubileum Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014"

Transkript

1 rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014 Nei til EU feirer dobbeltjubileum I år er Grunnloven som garanterer folkestyre i Norge 200 år, og samtidig er det 20 år sidan me i 1994 vant folkeavstemninga om norsk medlemskap i EU. Me legg opp til ei landsomfattande feiring av desse dobbeltjubilea. Blant anna vert det ein jubileumsstafett i Rogaland august og det vert fest i Stavanger 25. september der Heming Olaussen som er vår leiar, skal halda hovedtalen. Elles vert det eit stort jubileumsmarkering i Oslo på avstemningsdagen, 28. november. Mange frå Rogaland vil delta også på dette åpne arrangementet. Endeleg skal me utgje jubileumsbok og Nei til EU sin historie. Dette vert ei flott og interessant bok med mange bilder som kan kjøpast av alle som vil. Håpar du som medlem også finn det interessant å delta i feiringa. Olaf Gjedrem Leiar av Nei til EU i Rogaland Følg Rogaland Nei til EU på facebook.com/rogalandnteu

2 Jubileumsstafetten kommer til Rogaland! 200-års jubileet for Grunnloven av 1814 og 20-års jubileet for folkeflertallets nei til EU-medlemskap i 1994, står på de samme to bærebjelkene: Ja til folkestyret og ja til nasjonal suverenitet. I jubileumsåret legger Nei til EU ut på veien med to festpyntede biler. Målet er å besøke flest mulige steder over hele landet for å feire folkestyret! august kommer stafetten til Rogaland. Stafettbilen er fullpakket av nyttig materiell og det blir møter, stands og overrekking av stafettpinne med politisk budskap. Alle planene var ikke klare når Orientering gikk i trykken, men her er det foreløpige opplegget: Onsdag 6. august: Sandnes Stand kl Overrekkelse av stafettpinne med politisk budskap til ordfører eller varaordfører. Fredag 8. august Bryne, Hå og Bjerkreim Stands og overlevering av stafettpinne med politisk budskap til flere ordførere Lørdag 9. august Stavanger Storstand på Arneageren fra Hele nei-alliansen er invitert med på storstand, det blir appeller, musikk med mer. Følge med på nettsiden og på Facebook for oppdatert informasjon om stafetten i Rogaland. Det er fortsatt en sjanse for å få stafetten dit du bor, ta gjerne kontakt med fylkessekretær Trude Koksvik Nilsen på telefon / Torsdag 7. august: Stavanger Stand på Arneageren kl

3 Tema: Island Rogaland Nei til EU på norsk/islandsk konferanse om forholdet til EU Tekst: Kari Bukve Bilder: Sara Nustad Mauland Disse var med fra styret i Rogaland Nei til EU: Olaf Gjedrem, Tron Haaland, Kate Elin Norland, Ingrid Schjelderup, Sara Nustad Mauland, Gunnar Sirevåg, Jens Peter Hansen og Kari Bukve. Den 22. mars 2014 reiste delegasjonen fra Rogaland ned til Reykjavik på Island der konferansen fant sted. Det ble også rom for et besøk til organisasjonen Heimssýn som er den islandske Nei til EU-organisasjonen, samt en flott omvisning på Alltinget, som er regnet som et av verdens eldste fungerende parlament. Navnet Heimssýn betyr utsikt til verden, og som det også ble sagt på konferansen: verden er mer enn bare EU! Når det gjelder Islands forhold til EU vedtok Alltinget på Island i 2009 å sende en søknad om EU-medlemskap. I 2010 vedtok Europakommisjonen å innlede medlemskapsforhandlinger med Island. Den 22. februar 2014 vedtok Island og trekke EU søknaden. Etter hva vi får opplyst vil det bli avholdt folkeavstemning om dette i juni/juli Island har vært medlem av EFTA siden 1970, og er gjennom EØS en del av EUs indre marked. Island ble også medlem av Schengen-området den 25. mars Rogaland Nei tll EU vil rette en stor takk til organisasjonen Heimssýn for varm velkomst og imøtekommenhet under oppholdet vi hadde på Island. Konferansen hadde et bredt spekter med innledere fra Island, Grønland og Norge. 3

4 leder og nesteleder i Rogaland Nei til EU, Olaf Gjedrem og Kari Bukve Fra den Islandske delen var blant annet: Stefan Stefansson, professor ved Juridisk fakultet, Universitetet på Island som kom med en betraktning om hvorvidt EU kan regnes som en stat. Ragnald Arnalds, som redegjorde for de nordiske staters kyststater selvstendighet utenfor EU. Arnalds har erfaring som stortingsrepresentant, samt som utdanningog kommunikasjonsminister på Island. Han var formann Heimssýn i perioden Ragnalds snakket om Islands fiskeripolitikk, torskekrigen mellom Island og England samt at han også tok et historisk tilbakeblikk på Islands selvstendighetskamp. Halldóra Hjaltadóttir, representant for Heimssýns ungdomsorganisasjon (se eget intervju). Brynja Borg Halldisdottir, som snakket om EØS-rettigheter. Erna Bjarnadottir, leder for landbruksorganisasjonen på Island og medlem av Heimssýn. Hun redegjorde for diskusjonsklimaet nei-bevegelsen på Island opplever, blant annet i media. Koblingen mellom nei-organisasjonen Heimssýn og landbruksorganisasjonen på Island ble nyhetens interesse på Island da de lånte ut stoler og bord til Heimssýn til en konferanse. En journalist lagde en stor sak om dette. Fra Grønland kom Josef Motzfeldt som har en lang politisk karriere. Han var blant annet formann for partiet Inuit Ataqatigiit , medlem av kommunalbestyrelsen i Nuuk Kommune for Inuit Ataqatigiit (IA) ( ), medlem av Landstinget siden 1987, samt flere andre viktige politiske poster. Han viste til Grønlands erfaring om å være underlagt andre land, litt om 4

5 70/80 % av Norges befolkning sier nei til EU i dag. Flere fagforeninger signaliserer misnøye med EØS, men den generelle kunnskapen om EØS avtalen er lav. Transportarbeiderforbundet er et av forbundene som har signalisert at de ønsker seg ut av EØS-avtalen. Nei-bevegelsen i Norge er en kunnskapsbank for folk. stemningen da Grønland som det eneste land hadde gått ut av EU og om hvordan EU fristet med materielle virkemidler. Han uttrykte også bekymring for høyreekstreme krefter som er under utvikling i Europa. Det ble også vist til landene rundt Nordatlanteren og fordelen de hadde av å være sterke fiskerinasjoner. Innledere fra den norske Delegasjonen Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet i LO og styremedlem i Nei til EU, om Nei til EU som bevegelse og fagbevegelsens rolle. Han understreket at det heter ja til Europa og nei til unionen. Når det gjelder EU har de som arrangerte festen stukket av og latt arbeidstakeren betale regninga. Han viste også til at når det gjelder motstanden mot EU er bevisbyrden lagt til de som vil ha sjølstendighet, dette er pengemakt mot folkemakt. Nei til EU Norge vil ha Norge ut av EØS ved folkeavstemning Per Olav Lundteigen viste til at EU sine demokratiske problemer er mye knyttet til forskjell i kultur og språk. Den økonomiske krisen fører til at grupper og individer i Europa blir presset til det ytterste. Strauss Kahn, tidligere IFM leder, sammenligner krisen i Europa med tiden etter første verdenskrig. Et tilbakeblikk på nei-bevegelsen i Norge på 90 tallet, den var åpen for alle mennesker og inkluderende. Konsesjonslovene og 93 ble også nevnt det norske storting har anledning til å avgi suverenitet på saklig begrenset grunnlag. EØS avtalen er ikke et saklig begrenset område og den setter begrensinger på hvordan en kan bruke demokratiske midler på bygdene/ungdommen. Olaf Gjedrem fortalte om grunnlovsjubileet i Norge og samtidig som vi feirer at det er 20-årsjubileum for at det norske folk sa nei til EU-medlemskap for andre gang. Nei til EU vil bruke grunnlovsjubileet til å markere norsk folkestyre utenfor EU. Olaf viste til diskusjonene om å gjenreise eftaavtalen og forhandle frem et handelsfellesskap utenfor EU. Olaf viser til at det er et seminar på Eidsvoll/Gardemoen 26. april og om utgivelse av jubileums bok. Representanter fra Heimssýn på Island vil bli invitert til Norge ved jubileumsfeiring i november. 5

6 Intervju med Leder av ungdom Nei til EU Halldóra Hjaltadóttir Tekst: Kari Bukve Bilder: Sara Nustad Mauland Halldóra er 29 år, hun har deltidsjobb i organisasjonen Heimsyn som koordinator. Hun studerer politikk ved universitetet på Island. På konferansen holdt Hjaltadóttir en innledning om hvordan det var å være ung representant og delta i Nei - debatten. Hun stilte også spørsmålet om hvorfor ungdom skulle velge og gå inn i EU, hva har en å se frem til? Situasjonen i EU er ikke bare en krise, det er en ren nødsituasjon flere steder.eu arbeider for særintressene og sprer redselspropaganda og tyngden av denne informasjonen har økt i det siste. Hvordan synes du det er å være ung Nei-representant på Island? «Diskusjonsklimaet Nei til EU arbeider under kan være veldig tøft», svarer Halldóra. «Siden Island opplevede den økonomiske krisen i 2009 ble EU-medlemskap en løsning for mange. Pro-EU folk kan stoppe meg på vei til butikken for å spørre om jeg virkelig mener det eller det. I diskusjonfora på nettet der jeg er aktiv, blir en fort stemplet som antidemokratisk, kommunist eller endog fascist. Jeg er redd denne hersketeknikken bryter ned de unge med nei-standpunkt slik at de ikke tør å stikke seg frem og si sin mening fordi det blir ubehagelig.» «Journalistene er heller ikke veldig interessert i å få frem meningsforskjeller», viser lederen i Ung-organisasjonen til, «de synliggjør sjelden EU-motstand og dekningen blir dermed lite balansert etter mitt syn. De henter mest informasjon fra Ja-siden.» «EU støtter flere organisasjoner på Island», viser Halldóra til, «for eksempel er det en organisasjon/person har fått støtte fra EU for å spre filmen «Iron Lady» på Island. Dette finner jeg litt rart. Ung-organisasjonen til ja-siden har fått støtte, og også to kirker og flere andre organisasjoner som ikke kan synligjøre hva støtten går til. Vi på nei-siden kunne også ha søkt om økonomisk støtte fra EU, men valgte å ikke gjøre det etter som nei til EU er vårt standpunkt. Vårt budsjett er derfor knapt». Hvordan møter dere denne motstanden? «Vi forsøker å støtte hverandre», sier Halldóra, «og å møte argumentene på saklig vis». Hvordan er kontakten med ungdomsorganisasjonen til Nei til EU (Ungdom mot EU) i Norge? «Det har vært en del utskiftninger i ledelsen og det kan vanskeliggjøre kontakt til tider. Men,» understreker Halldóra, «vi oppfordrer den norske ung-delen til å komme på møter og konferanser her på Island. Dette betyr mye for oss, og om de har et lavt budsjett og trenger rimelig overnatting kan vi alltid finne en ordning». 6

7 Referat fra årsmøtet i Rogaland Nei til EU 2014 Rogaland Nei til EU hadde årsmøte på Quality Hotel Residence i Sandnes lørdag 8. februar 2014 fra Det var 25 medlemmer tilstede. Fylkesleder Olaf Gjedrem åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. Deretter behandlet årsmøtet følgende saker: Konstituering Saksliste og innkalling ble godkjent Leder Olaf Gjedrem ble valgt som ordstyrer Fylkessekretær Trude Koksvik Nilsen ble valgt som referent Årsmelding Olaf Gjedrem la fram årsmelding for Rogaland Nei til EU for Hovedsaken i året som gikk var arbeidet med Stortingsvalgkampanjen, hvor Rogaland delte ut ca valgaviser. Rogaland Nei til EU er fortsatt landets største fylkeslag målt i antall medlemmer. Årsmøtet tok årsmeldingen til etterretning. Regnskap Olaf Gjedrem la frem regnskapet for Regnskapet viser et overskudd på ca Olaf opplyste om at det har blitt opprettet en høyrentekonto i tråd med vedtaket på årsmøtet i Revisor har godkjente regnskapet, og styret tar revisjonsrapporten til etterretning. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Arbeidsplan Olaf Gjedrem la fram forslag til arbeidsplan for Etter innspill fra salen ble følgende tillegg foreslått inn i siste kulepunkt «og grendekontaktar», slik at setningen blir «Arbeidet med å sikra kommunekontaktar og grendekontaktar i alle kommunar skal halda fram, og der det er mogleg, skal fylkeslaget trø til for å organisera lokallag». Arbeidsplanen ble enstemmig vedtatt med dette tillegget. Klokken tok årsmøtet en pause fra behandling av årsmøtesakene for å slippe til Nei til EUs leder Heming Olaussen som innledet om Nei til EUs to kampanjer i 2014 og den politiske situasjonen, med påfølgende debatt. Deretter var det lunsj, før behandling av årsmøtesaker ble gjenopptatt klokken Innkomne forslag og uttalelser Anders M. Andersen fortalte om Wergelands venner og oppfordret flest mulig om å gå under fanen i årets 17. maitog i Stavanger. Budsjett Olaf Gjedrem la fram forslag til budsjett for 2014 og svarte på spørsmål fra salen. Budsjettet ble enstemmig vedtatt. Valg Leiv Olsen la fram valgkomiteens innstilling. Valgkomitéen har i tillegg til Leiv Olsen bestått av Elin Sørskår og Samuel Thengs. 7

8 Følgende styre ble valgt: Olaf Gjedrem leder (gjenvalg) Gunnar Sirevåg styremedlem (gjenvalg) Jens Peter Hansen styremedlem (gjenvalg) Jan Refsnes styremedlem (gjenvalg) Tron Håland styremedlem (gjenvalg) Olav Lian styremedlem (gjenvalg) Kate Elin Norland styremedlem (gjenvalg) Sara Nustad Mauland styremedlem (gjenvalg) Eldbjørg Engebretsen Øgreid styremedlem (gjenvalg) Kari Bukve styremedlem (gjenvalg) Åsmund Kalstveit styremedlem (gjenvalg) Steffen Høiland styremedlem (ny) I tillegg har Stavanger Ungdom mot EU en representant i styret som de velger selv. Asgeir Bell ble gjenvalgt som revisor. Samuel Thengs, Elin Sørskår og Leiv Olsen ble gjenvalgt som valgkomite. Leder Olaf Gjedrem takket valgkomiteen for innsatsen. Nestleder Kari Bukve takket Olaf Gjedrem for godt lederskap, gratulerte med gjenvalget og overrakte blomster.. Olaf Gjedrem overrakte blomster og takket Arne Kverneland og Olav Lian for god innsats i forbindelse med flyttingen av lokaler før jul. Olaf Gjedrem takket fylkessektetær Trude Koksvik Nilsen for godt utført arbeid og overrakte blomster. Leder Olaf Gjedrem takket for oppmøtet og hevet møtet klokken Ingrid Schjelderup varamedlem (gjenvalg) Gerd Irene Dahl varamedlem (gjenvalg) Kjell Jamne varamedlem (gjenvalg) Eirik Faret Sakariassen varamedlem (ny) Oslo, Trude Koksvik Nilsen Fylkessekretær og referent Følg Rogaland Nei til EU på facebook.com/rogalandnteu 8

9 Denne teksten om Rogaland Nei til EU blir å finne i den historiske boka til Dag Seierstad, «Folket sa nei», som komme ut i høst. Teksten er skrevet av Kari Bukve. FYLKESLAGET NEI TIL EU ROGALAND Nei til EU Rogaland er pr i dag det største fylkeslaget i landet og har lokallag eller kontaktpersonar i dei fleste av dei 26 kommunene i Rogaland. Antall medlemmer i skrivende stund er rundt Initiativet til Nei til EU som organisasjon starta i Rogaland, den gang som Nei til EF. Den 25. september 1988 på eit møte i Stavanger, to år før Nei til EF blei etablert på landsplan, danna dei eit interimstyre der både leiarane for Folkerørsla mot EF i 1972 i Rogaland og Stavanger, Kurt Nordbø og Bjarne Frøystad blei valde inn i styret, saman med Eldar Myhre, Steinar Torgersen, Kari Hauge Rasmussen, Åse Ommundsen, Hadle Nevøy, Anne Kristin Nybø Ims, Helge Solum Larsen, Elin Wetås og Torolf Nordbø. Anders M. Andersen blei vald til leiar av interimstyret. I 1990 blei det første styret i Nei til EU Rogaland klart der klubbleiar Eldar Myhre, i Rosenbergklubben i Kværner, vart valgt til leiar fram til I 1991 ble det danna lokallag for å kunne ta fatt i dei mange oppgavene som oppstod. Over 20 lokallag blei oppretta på kort tid. Ein fylkessekretær, Jostein Lindland, vart tilsett og medlemstallet auka fra 300 til 6000 og var med dette den største politiske organisasjonen i Rogaland. Faglig utvalg blei også danna i fylkesorganisasjonen og spegla eit breidt spekter av tillitsvalgte frå fleire sektorar. Fram til 1994 steig medlemstallet javnt til medlemmer. Av styremedlemmer i perioden fram til 1994 kan det og nevnast nevnast: Birgitta Vollan Kleven, Kate Elin Norland, Åsa Gro Gjølme, Solveig Nårstad, Amy Frugård, Marta Voll, Elin Wetås, Wenche Haugen Havrevoll, Helle Borgen, Hildegunn Birkeland, Per Gunnar Hårr, Bent Hognestad, Kurt Nordbø, Olav Gjesteland, Håkon Helle, Jonas Sørnes, Geir Skrunes, Hadle Nevøy, Jan Ove Lunde, Idar Helle, Olav Lian, Arne Kverneland, Egil Svela og Steinar Alsos. Leiarar i Rogaland Nei til EU etter dette har vært: Fartein Haga Tarald Oma Øyvind Bergøy Kjell Jamne Eilif Meland Olaf Gjedrem 2006 pr dags dato Aksjonar: Av større aksjonar i nyare tid etter storaksjonen i 1994 er det verd og nevna ein landsomfattande aksjon mot EUs jernbanepakke der Nei til EU Rogaland den 19. august hadde stands både i Stavanger og Sandnes. 9

10 Verv og vinn 2014 Sammen er vi sterke: Motstanden mot EU-medlemskap har alltid basert seg på engasjement blant vanlige folk. Nei til EU en demokratisk medlemsorganisasjon. Både medlemmer som bare betaler kontingenten og de som også velger å være aktive gjør Nei til EU til den brede, tverrpolitiske og aktive organisasjonen vi er i dag. Av og til er det kun et spørsmål som skiller folk fra å bli medlem, nemlig «vil du være medlem i Nei til EU?». Bli med å gjøre det store løftet for Nei til EU verv og vinn! Vervekonkurransen vil foregå fra nå og fram til 1. november HVA GJØR DU? Finn ut hvem du tror kan tenke seg å være medlem i Nei til EU, og spør disse om de vil tegne medlemskap hos oss. Medlemskapet koster 150,- kroner ut Fyll så inn navn og adresse til vedkommende, og send i posten til: Nei til EU, Storgata 32, 0184 OSLO, eller på e-post til neitileu.no. Skriv også ditt eget navn/adresse, samt hvilke(n) vervepremie(r) du ønsker deg. Vervepremiene blir sendt ut så snart kampanjeperioden er avsluttet. Lykke til! Vervepremier: 1. premie: Opphold for 2 personer i 2 netter ved Igloo Hotell i Sorrisniva, en 3-retters middag for 2, og hundekjøring for 2 personer. Mars 2015, under Finnmarksløpet Verdi ca. kr ,- Igloo Hotell ligger ca 20 kilometer fra Alta i idylliske omgivelser ved bredden av Altaelva Ishotellet er det eneste av sitt slag og er vel 2000 kvm stort. Sjekk ut nettsiden 2. premie: Nettbrett, Samsung Galaxy Tab Pro 12 WiFi Verdi kr ,- 3. premie: Nettbrett, Samsung Galaxy Tab 3 Lite 3G, Verdi kr ,- 4. premie: Nettbrett, Samsung Galaxy Tab 3 Lite 3G, Verdi kr ,- Se nettsiden neitileu.no for øvrige premier, mer info og regler for vervekonkurransen. 10

11 Nytt fra Stavanger Ungdom mot EU Skrevet av: Karianne Hagen Wendt For første gang på en god stund har vi et aktivt styre og lokallag i det som kalles Stavanger Ungdom mot EU, men som egentlig fungerer som Rogaland Ungdom mot EU. Vi jobber aktivt for å kjempe mot den stadige utvidelsen av EUs påvirkning i Norge. I år fokuserer vi spesielt på jubileumene og nye direktiver, samt TTIP. Styret vårt består av 5 medlemmer. Som leder har vi Karianne Hagen Wendt fra Stavanger. Hun er 18 år og skal starte på sitt tredje år på Stavanger Katedralskole. Utenom skolen, jobber hun med markedsanalyse og sitter i Landsstyret i Ungdom mot EU. Karianne er ellers partipolitisk uavhengig. Direktivet Karianne misliker mest er Håndhevingsdirektivet. Som nestleder har vi Elias Håvarstein fra Randaberg. Han er 17 år og skal starte på sitt tredje år på Stavanger Katedralskole. Utenom skolen jobber han på museum, og er aktiv i Rød Ungdom. Direktivet han misliker mest er vikarbyrådirektivet. Som kasserer har vi Eirik Andre Nærland fra Stavanger. Han er 19 år og skal til høsten starte på folkehøyskole. Han jobber med markedsanalyse, og er medlem i Rød Ungdom. Direktivet han misliker mest er EUs tredje postdirektiv. Som sekretær har vi Eskild Finnesand fra Mosterøy. Han er 18 år og skal til høsten begynne å studere. Han jobber som avløser på familiegården og er medlem i Rød Ungdom. Direktivet han misliker mest er biopatentdirektivet. Som styremedlem har vi Marita Bratland Bakkedal fra Stavanger. Hun er 18 år, og skal til høsten gå tredjeåret på St.Olav videregående skole. Utenom skolen jobber hun som barrista, og er partipolitisk uavhengig. Marita misliker de fleste direktivene, og synes det er vanskelig å peke på et hun misliker mer enn de andre. Sammen holder vi møter, har innledninger og jobber for å informere samt engasjere ungdom i Rogaland på Nei-siden. Vi ønsker oss nye kontaktpersoner! Rogaland Nei til EU ønsker seg flere kontaktpersoner rundt omkring i fylket. Som kontaktperson får du litt ekstra informasjon, og du vil bli spurt om hjelp i forbindelse med større arrangement eller kampanjer. Vi er særlig interessert i nye kontaktpersoner på følgende steder: Gjesdal, Sola, Forsand, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Karmøy og Utsira, men ta gjerne kontakt om du bor et annet sted om dette. Lurer du på hva det innebærer å være kontaktperson, eller vil du bli kontaktperson, så kan du sende e-post eller ringe fylkessekretær Trude Koksvik Nilsen på eller 11

12 Returadresse: Rogaland Nei til EU, Storgata 32, 0184 Oslo Kjære nei-venn, bli jubileumspartner! I 2014 er det 200-årsjubileum for Grunnloven og det er 20-årsjubileum for at det norske folk for andre gang sa nei til EU-medlemskap. I Nei til EU feirer vi begge disse jubileene! Fellesnevneren for jubileene er ideen om folkestyret. Vi jobber for å sikre at det fremdeles skal være det norske folket som bestemmer i Norge. I høst kommer jubileumsboka «Folket sa nei norsk EU-motstand frå 1961 til i dag» ut på Det Norske Samlaget. Boka er skrevet av Dag Seierstad og er rikt illustrert med bilder fra den allsidige og mangfoldige nei-motstanden i Norge. Året avsluttes med en jubileumsdag i Oslo 28. november på dagen 20 år etter sist EU-avstemning. Det blir seminar på dagtid (kl ) og festforestilling om kvelden (kl. 19, Sentrum Scene). Vi byr på tapas og kjente artister med ulike kulturuttrykk. Denne kvelden vil du ikke gå glipp av! For å få til alle planene trenger vi din støtte. Jubileumskampanjen er et stort løft som vi trenger økonomisk støtte til, og vi ønsker oss flere jubileumspartnere! Som jubileumspartner får du: 1 signert utgave av jubileumsboken (ordinær pris 350,- pluss porto) 2 billetter til jubileumsdagen 28. november (seminar: ordinær pris pr. person 200,- fest: ordinær pris 500,- pr. person pluss billettavgift) Navnet ditt trykket i festskrift som deles ut 28. november. Navnet blir også offentliggjort på hjemmesida vår. Bestill jubileumspartnerpakka på nettsiden neitileu.no, på e-post til eller ring » Alt til den nette sum av 1994 kroner.

Velkommen til årsmøte!

Velkommen til årsmøte! Velkommen til årsmøte! Vi kaller med dette inn til årsmøte i Rogaland Nei til EU lørdag 12. februar kl. 11-15 på Havly hotell i Stavanger. Politisk punkt på årsmøtet: EUs landbrukspolitikk hva nå? Den

Detaljer

Hordaland Nei til EU

Hordaland Nei til EU Hordaland Nei til EU Årsmelding 2013 Årsmøte fredag 21. mars 2014 kl 18.00 på Grand Hotell, Stord Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon 2013. Fra venstre: Hildur Straume, Tori Aarseth, Maria Melve

Detaljer

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. SEPTEMBER 2012 Medlemsblad for Troms Nei til EU Nordland, Troms og Finnmark inviterer til konferanse: EUs appetitt på Nordområdene Troms Nei til EUs årsmøte Lokallaget: Tromsø Nei til EU Du kan

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning

Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Årsmelding 2013-2014 Regnskap 2013 Revisors beretning Styrets årsberetning Innhold 1. Innledning... 2 2. Landsmøtet... 2 3. Rådet... 2 4. Styret og arbeidsutvalget... 3 5. Ansatte... 4 6. Politisk arbeid

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

Medlemsblad for Troms Nei til EU

Medlemsblad for Troms Nei til EU NR. 1. Desember 2011 Medlemsblad for Troms Nei til EU Troms Nei til EU inviterer til konferanse: Europameldingen og Norges forhold til EU Harstad Nei til EU 20 år Helene Bank gjestet Tromsø og Internasjonalt

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2008 Årgang 13 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Arrogante tjenestedirektivforsvarere, Årsmøte i Rogaland Elektromontørforening,

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2004 Årgang 9 I dette nummer: «Klubbenes årsmøter» «Pensjonsspørsmål» Intervju med Kjetil Velde Samleskinnen Utgitt av: Rogaland Elektromontørforening

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 29.-30. november 2014 Velkommen til landsmøte!

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 29.-30. november 2014 Velkommen til landsmøte! Til Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Oslo, 12.11.2014 Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København

medlemmer Standpunkt Må få fram alternativa I-land mot u-land i København 1-2010 www.neitileu.no Nye 15 år utenfor EU! Standpunkt største medlemstall i nei til eu siden 1994: 30 000 heimssýn: Ingen javind over Island Side 12 medlemmer Innen utgangen av 2009 vil Nei til EU trolig

Detaljer

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012

Hedmark Nei til EU. Årsmelding 2012 Hedmark Nei til EU Årsmelding 2012 Årsmøte lørdag 23. februar 2013 kl 11.00 på Trudvang Rena Hotell, Rena Hedmarks delegasjon på Nei til EUs landsmøte 2012. Fra venstre: Marianne Tvedt Græsby, Karl-Sverre

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet

Bibliotekaren. Synlighet og karriereutvikling. Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi. Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Bibliotekaren 3 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Doktordisputas om folkebibliotekenes verdi Synlighet og karriereutvikling Biblioteket + Kvalitetsreformen = Sant Forskning, formidling og folkebibliotek:

Detaljer

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid

Med hilsen Tor Haave, Styreleder Ungdom & Fritid 2/2013 ung& fri et blad fra Ungdom & Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Ungdom & Fritids pris til musikalungdom Fritidsklubbenes dag over hele landet Øyeblikk ( œjeblik): En fotokonkurranse

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Norsk landbruk under press!

Norsk landbruk under press! Høstnummer 2014 OKTOBER1 Liljekonvallen Medlemsblad for Østfold Nei til EU Norsk landbruk under press! Jubileumsboka «Folket sa nei Norsk EU-motstand fra 1961 til i dag» 2 Leder 20 år siden folket sa nei!

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmelding 2011. Årsmøte lørdag 25. februar 2011 kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmelding Årsmøte lørdag 25. februar kl 11.00 på Mølla Hotell, Lillehammer Opplendinger på Nei til EUs landsmøte. Fra venstre: Kari Jægersletten, Kjell Madsen, regionsekretær Karl Sverre

Detaljer

Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status.

Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets status. Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.2-2008 Bli med på FO Buskerud seminaret TYRIFJORD HOTELL, 6.-7. MARS 2009 Også i 2009 inviterer vi til FO Buskerud - seminaret. Denne gang med fokus på sosialfagets

Detaljer

Samleskinnen. I dette nummeret: Demonstrasjon mot Tjenestedirektivet Årsmøte i klubbene Solidaritet i 25 år

Samleskinnen. I dette nummeret: Demonstrasjon mot Tjenestedirektivet Årsmøte i klubbene Solidaritet i 25 år Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2006 Årgang 11 I dette nummeret: Demonstrasjon mot Tjenestedirektivet Årsmøte i klubbene Solidaritet i 25 år Demonstrasjon i Strasbourg.

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer