rientering Nei til EU feirer dobbeltjubileum Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "rientering Nei til EU feirer dobbeltjubileum Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014"

Transkript

1 rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2014 Nei til EU feirer dobbeltjubileum I år er Grunnloven som garanterer folkestyre i Norge 200 år, og samtidig er det 20 år sidan me i 1994 vant folkeavstemninga om norsk medlemskap i EU. Me legg opp til ei landsomfattande feiring av desse dobbeltjubilea. Blant anna vert det ein jubileumsstafett i Rogaland august og det vert fest i Stavanger 25. september der Heming Olaussen som er vår leiar, skal halda hovedtalen. Elles vert det eit stort jubileumsmarkering i Oslo på avstemningsdagen, 28. november. Mange frå Rogaland vil delta også på dette åpne arrangementet. Endeleg skal me utgje jubileumsbok og Nei til EU sin historie. Dette vert ei flott og interessant bok med mange bilder som kan kjøpast av alle som vil. Håpar du som medlem også finn det interessant å delta i feiringa. Olaf Gjedrem Leiar av Nei til EU i Rogaland Følg Rogaland Nei til EU på facebook.com/rogalandnteu

2 Jubileumsstafetten kommer til Rogaland! 200-års jubileet for Grunnloven av 1814 og 20-års jubileet for folkeflertallets nei til EU-medlemskap i 1994, står på de samme to bærebjelkene: Ja til folkestyret og ja til nasjonal suverenitet. I jubileumsåret legger Nei til EU ut på veien med to festpyntede biler. Målet er å besøke flest mulige steder over hele landet for å feire folkestyret! august kommer stafetten til Rogaland. Stafettbilen er fullpakket av nyttig materiell og det blir møter, stands og overrekking av stafettpinne med politisk budskap. Alle planene var ikke klare når Orientering gikk i trykken, men her er det foreløpige opplegget: Onsdag 6. august: Sandnes Stand kl Overrekkelse av stafettpinne med politisk budskap til ordfører eller varaordfører. Fredag 8. august Bryne, Hå og Bjerkreim Stands og overlevering av stafettpinne med politisk budskap til flere ordførere Lørdag 9. august Stavanger Storstand på Arneageren fra Hele nei-alliansen er invitert med på storstand, det blir appeller, musikk med mer. Følge med på nettsiden og på Facebook for oppdatert informasjon om stafetten i Rogaland. Det er fortsatt en sjanse for å få stafetten dit du bor, ta gjerne kontakt med fylkessekretær Trude Koksvik Nilsen på telefon / Torsdag 7. august: Stavanger Stand på Arneageren kl

3 Tema: Island Rogaland Nei til EU på norsk/islandsk konferanse om forholdet til EU Tekst: Kari Bukve Bilder: Sara Nustad Mauland Disse var med fra styret i Rogaland Nei til EU: Olaf Gjedrem, Tron Haaland, Kate Elin Norland, Ingrid Schjelderup, Sara Nustad Mauland, Gunnar Sirevåg, Jens Peter Hansen og Kari Bukve. Den 22. mars 2014 reiste delegasjonen fra Rogaland ned til Reykjavik på Island der konferansen fant sted. Det ble også rom for et besøk til organisasjonen Heimssýn som er den islandske Nei til EU-organisasjonen, samt en flott omvisning på Alltinget, som er regnet som et av verdens eldste fungerende parlament. Navnet Heimssýn betyr utsikt til verden, og som det også ble sagt på konferansen: verden er mer enn bare EU! Når det gjelder Islands forhold til EU vedtok Alltinget på Island i 2009 å sende en søknad om EU-medlemskap. I 2010 vedtok Europakommisjonen å innlede medlemskapsforhandlinger med Island. Den 22. februar 2014 vedtok Island og trekke EU søknaden. Etter hva vi får opplyst vil det bli avholdt folkeavstemning om dette i juni/juli Island har vært medlem av EFTA siden 1970, og er gjennom EØS en del av EUs indre marked. Island ble også medlem av Schengen-området den 25. mars Rogaland Nei tll EU vil rette en stor takk til organisasjonen Heimssýn for varm velkomst og imøtekommenhet under oppholdet vi hadde på Island. Konferansen hadde et bredt spekter med innledere fra Island, Grønland og Norge. 3

4 leder og nesteleder i Rogaland Nei til EU, Olaf Gjedrem og Kari Bukve Fra den Islandske delen var blant annet: Stefan Stefansson, professor ved Juridisk fakultet, Universitetet på Island som kom med en betraktning om hvorvidt EU kan regnes som en stat. Ragnald Arnalds, som redegjorde for de nordiske staters kyststater selvstendighet utenfor EU. Arnalds har erfaring som stortingsrepresentant, samt som utdanningog kommunikasjonsminister på Island. Han var formann Heimssýn i perioden Ragnalds snakket om Islands fiskeripolitikk, torskekrigen mellom Island og England samt at han også tok et historisk tilbakeblikk på Islands selvstendighetskamp. Halldóra Hjaltadóttir, representant for Heimssýns ungdomsorganisasjon (se eget intervju). Brynja Borg Halldisdottir, som snakket om EØS-rettigheter. Erna Bjarnadottir, leder for landbruksorganisasjonen på Island og medlem av Heimssýn. Hun redegjorde for diskusjonsklimaet nei-bevegelsen på Island opplever, blant annet i media. Koblingen mellom nei-organisasjonen Heimssýn og landbruksorganisasjonen på Island ble nyhetens interesse på Island da de lånte ut stoler og bord til Heimssýn til en konferanse. En journalist lagde en stor sak om dette. Fra Grønland kom Josef Motzfeldt som har en lang politisk karriere. Han var blant annet formann for partiet Inuit Ataqatigiit , medlem av kommunalbestyrelsen i Nuuk Kommune for Inuit Ataqatigiit (IA) ( ), medlem av Landstinget siden 1987, samt flere andre viktige politiske poster. Han viste til Grønlands erfaring om å være underlagt andre land, litt om 4

5 70/80 % av Norges befolkning sier nei til EU i dag. Flere fagforeninger signaliserer misnøye med EØS, men den generelle kunnskapen om EØS avtalen er lav. Transportarbeiderforbundet er et av forbundene som har signalisert at de ønsker seg ut av EØS-avtalen. Nei-bevegelsen i Norge er en kunnskapsbank for folk. stemningen da Grønland som det eneste land hadde gått ut av EU og om hvordan EU fristet med materielle virkemidler. Han uttrykte også bekymring for høyreekstreme krefter som er under utvikling i Europa. Det ble også vist til landene rundt Nordatlanteren og fordelen de hadde av å være sterke fiskerinasjoner. Innledere fra den norske Delegasjonen Odd Haldgeir Larsen, nestleder i Fagforbundet i LO og styremedlem i Nei til EU, om Nei til EU som bevegelse og fagbevegelsens rolle. Han understreket at det heter ja til Europa og nei til unionen. Når det gjelder EU har de som arrangerte festen stukket av og latt arbeidstakeren betale regninga. Han viste også til at når det gjelder motstanden mot EU er bevisbyrden lagt til de som vil ha sjølstendighet, dette er pengemakt mot folkemakt. Nei til EU Norge vil ha Norge ut av EØS ved folkeavstemning Per Olav Lundteigen viste til at EU sine demokratiske problemer er mye knyttet til forskjell i kultur og språk. Den økonomiske krisen fører til at grupper og individer i Europa blir presset til det ytterste. Strauss Kahn, tidligere IFM leder, sammenligner krisen i Europa med tiden etter første verdenskrig. Et tilbakeblikk på nei-bevegelsen i Norge på 90 tallet, den var åpen for alle mennesker og inkluderende. Konsesjonslovene og 93 ble også nevnt det norske storting har anledning til å avgi suverenitet på saklig begrenset grunnlag. EØS avtalen er ikke et saklig begrenset område og den setter begrensinger på hvordan en kan bruke demokratiske midler på bygdene/ungdommen. Olaf Gjedrem fortalte om grunnlovsjubileet i Norge og samtidig som vi feirer at det er 20-årsjubileum for at det norske folk sa nei til EU-medlemskap for andre gang. Nei til EU vil bruke grunnlovsjubileet til å markere norsk folkestyre utenfor EU. Olaf viste til diskusjonene om å gjenreise eftaavtalen og forhandle frem et handelsfellesskap utenfor EU. Olaf viser til at det er et seminar på Eidsvoll/Gardemoen 26. april og om utgivelse av jubileums bok. Representanter fra Heimssýn på Island vil bli invitert til Norge ved jubileumsfeiring i november. 5

6 Intervju med Leder av ungdom Nei til EU Halldóra Hjaltadóttir Tekst: Kari Bukve Bilder: Sara Nustad Mauland Halldóra er 29 år, hun har deltidsjobb i organisasjonen Heimsyn som koordinator. Hun studerer politikk ved universitetet på Island. På konferansen holdt Hjaltadóttir en innledning om hvordan det var å være ung representant og delta i Nei - debatten. Hun stilte også spørsmålet om hvorfor ungdom skulle velge og gå inn i EU, hva har en å se frem til? Situasjonen i EU er ikke bare en krise, det er en ren nødsituasjon flere steder.eu arbeider for særintressene og sprer redselspropaganda og tyngden av denne informasjonen har økt i det siste. Hvordan synes du det er å være ung Nei-representant på Island? «Diskusjonsklimaet Nei til EU arbeider under kan være veldig tøft», svarer Halldóra. «Siden Island opplevede den økonomiske krisen i 2009 ble EU-medlemskap en løsning for mange. Pro-EU folk kan stoppe meg på vei til butikken for å spørre om jeg virkelig mener det eller det. I diskusjonfora på nettet der jeg er aktiv, blir en fort stemplet som antidemokratisk, kommunist eller endog fascist. Jeg er redd denne hersketeknikken bryter ned de unge med nei-standpunkt slik at de ikke tør å stikke seg frem og si sin mening fordi det blir ubehagelig.» «Journalistene er heller ikke veldig interessert i å få frem meningsforskjeller», viser lederen i Ung-organisasjonen til, «de synliggjør sjelden EU-motstand og dekningen blir dermed lite balansert etter mitt syn. De henter mest informasjon fra Ja-siden.» «EU støtter flere organisasjoner på Island», viser Halldóra til, «for eksempel er det en organisasjon/person har fått støtte fra EU for å spre filmen «Iron Lady» på Island. Dette finner jeg litt rart. Ung-organisasjonen til ja-siden har fått støtte, og også to kirker og flere andre organisasjoner som ikke kan synligjøre hva støtten går til. Vi på nei-siden kunne også ha søkt om økonomisk støtte fra EU, men valgte å ikke gjøre det etter som nei til EU er vårt standpunkt. Vårt budsjett er derfor knapt». Hvordan møter dere denne motstanden? «Vi forsøker å støtte hverandre», sier Halldóra, «og å møte argumentene på saklig vis». Hvordan er kontakten med ungdomsorganisasjonen til Nei til EU (Ungdom mot EU) i Norge? «Det har vært en del utskiftninger i ledelsen og det kan vanskeliggjøre kontakt til tider. Men,» understreker Halldóra, «vi oppfordrer den norske ung-delen til å komme på møter og konferanser her på Island. Dette betyr mye for oss, og om de har et lavt budsjett og trenger rimelig overnatting kan vi alltid finne en ordning». 6

7 Referat fra årsmøtet i Rogaland Nei til EU 2014 Rogaland Nei til EU hadde årsmøte på Quality Hotel Residence i Sandnes lørdag 8. februar 2014 fra Det var 25 medlemmer tilstede. Fylkesleder Olaf Gjedrem åpnet årsmøtet og ønsket velkommen. Deretter behandlet årsmøtet følgende saker: Konstituering Saksliste og innkalling ble godkjent Leder Olaf Gjedrem ble valgt som ordstyrer Fylkessekretær Trude Koksvik Nilsen ble valgt som referent Årsmelding Olaf Gjedrem la fram årsmelding for Rogaland Nei til EU for Hovedsaken i året som gikk var arbeidet med Stortingsvalgkampanjen, hvor Rogaland delte ut ca valgaviser. Rogaland Nei til EU er fortsatt landets største fylkeslag målt i antall medlemmer. Årsmøtet tok årsmeldingen til etterretning. Regnskap Olaf Gjedrem la frem regnskapet for Regnskapet viser et overskudd på ca Olaf opplyste om at det har blitt opprettet en høyrentekonto i tråd med vedtaket på årsmøtet i Revisor har godkjente regnskapet, og styret tar revisjonsrapporten til etterretning. Regnskapet ble enstemmig godkjent. Arbeidsplan Olaf Gjedrem la fram forslag til arbeidsplan for Etter innspill fra salen ble følgende tillegg foreslått inn i siste kulepunkt «og grendekontaktar», slik at setningen blir «Arbeidet med å sikra kommunekontaktar og grendekontaktar i alle kommunar skal halda fram, og der det er mogleg, skal fylkeslaget trø til for å organisera lokallag». Arbeidsplanen ble enstemmig vedtatt med dette tillegget. Klokken tok årsmøtet en pause fra behandling av årsmøtesakene for å slippe til Nei til EUs leder Heming Olaussen som innledet om Nei til EUs to kampanjer i 2014 og den politiske situasjonen, med påfølgende debatt. Deretter var det lunsj, før behandling av årsmøtesaker ble gjenopptatt klokken Innkomne forslag og uttalelser Anders M. Andersen fortalte om Wergelands venner og oppfordret flest mulig om å gå under fanen i årets 17. maitog i Stavanger. Budsjett Olaf Gjedrem la fram forslag til budsjett for 2014 og svarte på spørsmål fra salen. Budsjettet ble enstemmig vedtatt. Valg Leiv Olsen la fram valgkomiteens innstilling. Valgkomitéen har i tillegg til Leiv Olsen bestått av Elin Sørskår og Samuel Thengs. 7

8 Følgende styre ble valgt: Olaf Gjedrem leder (gjenvalg) Gunnar Sirevåg styremedlem (gjenvalg) Jens Peter Hansen styremedlem (gjenvalg) Jan Refsnes styremedlem (gjenvalg) Tron Håland styremedlem (gjenvalg) Olav Lian styremedlem (gjenvalg) Kate Elin Norland styremedlem (gjenvalg) Sara Nustad Mauland styremedlem (gjenvalg) Eldbjørg Engebretsen Øgreid styremedlem (gjenvalg) Kari Bukve styremedlem (gjenvalg) Åsmund Kalstveit styremedlem (gjenvalg) Steffen Høiland styremedlem (ny) I tillegg har Stavanger Ungdom mot EU en representant i styret som de velger selv. Asgeir Bell ble gjenvalgt som revisor. Samuel Thengs, Elin Sørskår og Leiv Olsen ble gjenvalgt som valgkomite. Leder Olaf Gjedrem takket valgkomiteen for innsatsen. Nestleder Kari Bukve takket Olaf Gjedrem for godt lederskap, gratulerte med gjenvalget og overrakte blomster.. Olaf Gjedrem overrakte blomster og takket Arne Kverneland og Olav Lian for god innsats i forbindelse med flyttingen av lokaler før jul. Olaf Gjedrem takket fylkessektetær Trude Koksvik Nilsen for godt utført arbeid og overrakte blomster. Leder Olaf Gjedrem takket for oppmøtet og hevet møtet klokken Ingrid Schjelderup varamedlem (gjenvalg) Gerd Irene Dahl varamedlem (gjenvalg) Kjell Jamne varamedlem (gjenvalg) Eirik Faret Sakariassen varamedlem (ny) Oslo, Trude Koksvik Nilsen Fylkessekretær og referent Følg Rogaland Nei til EU på facebook.com/rogalandnteu 8

9 Denne teksten om Rogaland Nei til EU blir å finne i den historiske boka til Dag Seierstad, «Folket sa nei», som komme ut i høst. Teksten er skrevet av Kari Bukve. FYLKESLAGET NEI TIL EU ROGALAND Nei til EU Rogaland er pr i dag det største fylkeslaget i landet og har lokallag eller kontaktpersonar i dei fleste av dei 26 kommunene i Rogaland. Antall medlemmer i skrivende stund er rundt Initiativet til Nei til EU som organisasjon starta i Rogaland, den gang som Nei til EF. Den 25. september 1988 på eit møte i Stavanger, to år før Nei til EF blei etablert på landsplan, danna dei eit interimstyre der både leiarane for Folkerørsla mot EF i 1972 i Rogaland og Stavanger, Kurt Nordbø og Bjarne Frøystad blei valde inn i styret, saman med Eldar Myhre, Steinar Torgersen, Kari Hauge Rasmussen, Åse Ommundsen, Hadle Nevøy, Anne Kristin Nybø Ims, Helge Solum Larsen, Elin Wetås og Torolf Nordbø. Anders M. Andersen blei vald til leiar av interimstyret. I 1990 blei det første styret i Nei til EU Rogaland klart der klubbleiar Eldar Myhre, i Rosenbergklubben i Kværner, vart valgt til leiar fram til I 1991 ble det danna lokallag for å kunne ta fatt i dei mange oppgavene som oppstod. Over 20 lokallag blei oppretta på kort tid. Ein fylkessekretær, Jostein Lindland, vart tilsett og medlemstallet auka fra 300 til 6000 og var med dette den største politiske organisasjonen i Rogaland. Faglig utvalg blei også danna i fylkesorganisasjonen og spegla eit breidt spekter av tillitsvalgte frå fleire sektorar. Fram til 1994 steig medlemstallet javnt til medlemmer. Av styremedlemmer i perioden fram til 1994 kan det og nevnast nevnast: Birgitta Vollan Kleven, Kate Elin Norland, Åsa Gro Gjølme, Solveig Nårstad, Amy Frugård, Marta Voll, Elin Wetås, Wenche Haugen Havrevoll, Helle Borgen, Hildegunn Birkeland, Per Gunnar Hårr, Bent Hognestad, Kurt Nordbø, Olav Gjesteland, Håkon Helle, Jonas Sørnes, Geir Skrunes, Hadle Nevøy, Jan Ove Lunde, Idar Helle, Olav Lian, Arne Kverneland, Egil Svela og Steinar Alsos. Leiarar i Rogaland Nei til EU etter dette har vært: Fartein Haga Tarald Oma Øyvind Bergøy Kjell Jamne Eilif Meland Olaf Gjedrem 2006 pr dags dato Aksjonar: Av større aksjonar i nyare tid etter storaksjonen i 1994 er det verd og nevna ein landsomfattande aksjon mot EUs jernbanepakke der Nei til EU Rogaland den 19. august hadde stands både i Stavanger og Sandnes. 9

10 Verv og vinn 2014 Sammen er vi sterke: Motstanden mot EU-medlemskap har alltid basert seg på engasjement blant vanlige folk. Nei til EU en demokratisk medlemsorganisasjon. Både medlemmer som bare betaler kontingenten og de som også velger å være aktive gjør Nei til EU til den brede, tverrpolitiske og aktive organisasjonen vi er i dag. Av og til er det kun et spørsmål som skiller folk fra å bli medlem, nemlig «vil du være medlem i Nei til EU?». Bli med å gjøre det store løftet for Nei til EU verv og vinn! Vervekonkurransen vil foregå fra nå og fram til 1. november HVA GJØR DU? Finn ut hvem du tror kan tenke seg å være medlem i Nei til EU, og spør disse om de vil tegne medlemskap hos oss. Medlemskapet koster 150,- kroner ut Fyll så inn navn og adresse til vedkommende, og send i posten til: Nei til EU, Storgata 32, 0184 OSLO, eller på e-post til neitileu.no. Skriv også ditt eget navn/adresse, samt hvilke(n) vervepremie(r) du ønsker deg. Vervepremiene blir sendt ut så snart kampanjeperioden er avsluttet. Lykke til! Vervepremier: 1. premie: Opphold for 2 personer i 2 netter ved Igloo Hotell i Sorrisniva, en 3-retters middag for 2, og hundekjøring for 2 personer. Mars 2015, under Finnmarksløpet Verdi ca. kr ,- Igloo Hotell ligger ca 20 kilometer fra Alta i idylliske omgivelser ved bredden av Altaelva Ishotellet er det eneste av sitt slag og er vel 2000 kvm stort. Sjekk ut nettsiden 2. premie: Nettbrett, Samsung Galaxy Tab Pro 12 WiFi Verdi kr ,- 3. premie: Nettbrett, Samsung Galaxy Tab 3 Lite 3G, Verdi kr ,- 4. premie: Nettbrett, Samsung Galaxy Tab 3 Lite 3G, Verdi kr ,- Se nettsiden neitileu.no for øvrige premier, mer info og regler for vervekonkurransen. 10

11 Nytt fra Stavanger Ungdom mot EU Skrevet av: Karianne Hagen Wendt For første gang på en god stund har vi et aktivt styre og lokallag i det som kalles Stavanger Ungdom mot EU, men som egentlig fungerer som Rogaland Ungdom mot EU. Vi jobber aktivt for å kjempe mot den stadige utvidelsen av EUs påvirkning i Norge. I år fokuserer vi spesielt på jubileumene og nye direktiver, samt TTIP. Styret vårt består av 5 medlemmer. Som leder har vi Karianne Hagen Wendt fra Stavanger. Hun er 18 år og skal starte på sitt tredje år på Stavanger Katedralskole. Utenom skolen, jobber hun med markedsanalyse og sitter i Landsstyret i Ungdom mot EU. Karianne er ellers partipolitisk uavhengig. Direktivet Karianne misliker mest er Håndhevingsdirektivet. Som nestleder har vi Elias Håvarstein fra Randaberg. Han er 17 år og skal starte på sitt tredje år på Stavanger Katedralskole. Utenom skolen jobber han på museum, og er aktiv i Rød Ungdom. Direktivet han misliker mest er vikarbyrådirektivet. Som kasserer har vi Eirik Andre Nærland fra Stavanger. Han er 19 år og skal til høsten starte på folkehøyskole. Han jobber med markedsanalyse, og er medlem i Rød Ungdom. Direktivet han misliker mest er EUs tredje postdirektiv. Som sekretær har vi Eskild Finnesand fra Mosterøy. Han er 18 år og skal til høsten begynne å studere. Han jobber som avløser på familiegården og er medlem i Rød Ungdom. Direktivet han misliker mest er biopatentdirektivet. Som styremedlem har vi Marita Bratland Bakkedal fra Stavanger. Hun er 18 år, og skal til høsten gå tredjeåret på St.Olav videregående skole. Utenom skolen jobber hun som barrista, og er partipolitisk uavhengig. Marita misliker de fleste direktivene, og synes det er vanskelig å peke på et hun misliker mer enn de andre. Sammen holder vi møter, har innledninger og jobber for å informere samt engasjere ungdom i Rogaland på Nei-siden. Vi ønsker oss nye kontaktpersoner! Rogaland Nei til EU ønsker seg flere kontaktpersoner rundt omkring i fylket. Som kontaktperson får du litt ekstra informasjon, og du vil bli spurt om hjelp i forbindelse med større arrangement eller kampanjer. Vi er særlig interessert i nye kontaktpersoner på følgende steder: Gjesdal, Sola, Forsand, Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Karmøy og Utsira, men ta gjerne kontakt om du bor et annet sted om dette. Lurer du på hva det innebærer å være kontaktperson, eller vil du bli kontaktperson, så kan du sende e-post eller ringe fylkessekretær Trude Koksvik Nilsen på eller 11

12 Returadresse: Rogaland Nei til EU, Storgata 32, 0184 Oslo Kjære nei-venn, bli jubileumspartner! I 2014 er det 200-årsjubileum for Grunnloven og det er 20-årsjubileum for at det norske folk for andre gang sa nei til EU-medlemskap. I Nei til EU feirer vi begge disse jubileene! Fellesnevneren for jubileene er ideen om folkestyret. Vi jobber for å sikre at det fremdeles skal være det norske folket som bestemmer i Norge. I høst kommer jubileumsboka «Folket sa nei norsk EU-motstand frå 1961 til i dag» ut på Det Norske Samlaget. Boka er skrevet av Dag Seierstad og er rikt illustrert med bilder fra den allsidige og mangfoldige nei-motstanden i Norge. Året avsluttes med en jubileumsdag i Oslo 28. november på dagen 20 år etter sist EU-avstemning. Det blir seminar på dagtid (kl ) og festforestilling om kvelden (kl. 19, Sentrum Scene). Vi byr på tapas og kjente artister med ulike kulturuttrykk. Denne kvelden vil du ikke gå glipp av! For å få til alle planene trenger vi din støtte. Jubileumskampanjen er et stort løft som vi trenger økonomisk støtte til, og vi ønsker oss flere jubileumspartnere! Som jubileumspartner får du: 1 signert utgave av jubileumsboken (ordinær pris 350,- pluss porto) 2 billetter til jubileumsdagen 28. november (seminar: ordinær pris pr. person 200,- fest: ordinær pris 500,- pr. person pluss billettavgift) Navnet ditt trykket i festskrift som deles ut 28. november. Navnet blir også offentliggjort på hjemmesida vår. Bestill jubileumspartnerpakka på nettsiden neitileu.no, på e-post til eller ring » Alt til den nette sum av 1994 kroner.

rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2015 bærande element for vår framtid, slik grunnloven slår fast.

rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2015 bærande element for vår framtid, slik grunnloven slår fast. rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2015 Gode medlem 2014 vart Jubileumsåret. Me feira grunnlova som har og har hatt slik eineståande påverknad på vår demokratiske styreform. Me lever

Detaljer

rientering Kjære medlem i Nei til EU Velkomen til årsmøte på Quality Hotel Residence i Sandnes laurdag 19. januar klokka 11.00.

rientering Kjære medlem i Nei til EU Velkomen til årsmøte på Quality Hotel Residence i Sandnes laurdag 19. januar klokka 11.00. rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 2/2012 Kjære medlem i Nei til EU Velkomen til årsmøte på Quality Hotel Residence i Sandnes laurdag 19. januar klokka 11.00. Styret i Nei til EU i Rogaland

Detaljer

rientering Gode medlem i Rogaland Nei til EU Velkomen til årsmøte lørdag 8. februar kl. 10.30 på Quality Hotel Residence i Sandnes.

rientering Gode medlem i Rogaland Nei til EU Velkomen til årsmøte lørdag 8. februar kl. 10.30 på Quality Hotel Residence i Sandnes. rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2014 Gode medlem i Rogaland Nei til EU Me vil først takka deg for at du er vår medlem i år også. Dette betyr mykje for oss, og me er nå omlag 2700 medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 12.-14. november 2010 Til Oslo, 27.10.2010 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Oppland Nei til EU. Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer

Oppland Nei til EU. Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer Oppland Nei til EU Årsmøte lørdag 17. april 2010 kl 11.00 på Bjørn's Kro og Hotell, Lillehammer Landsmøtedelegasjonen 2009 fra Oppland Nei til EU. Fra venstre: sentralstyremedlem Eivind Brenna, regionssekretær

Detaljer

Kjære medlem i Nei til EU

Kjære medlem i Nei til EU rientering Medlemsblad for Rogaland Nei til EU nr. 1/2012 Kjære medlem i Nei til EU Velkommen til årsmøte i Rogaland Nei til EU på hotell Residence i Sandnes laurdag 4. februar kl. 11.00. Nei til EU har

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling

Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling Medlemmer i Rogaland inviteres til årsmøte 28. april 2016 Tid: Torsdag 28. april 2016, kl. 19:00 Sted: Sandnes Brygge, Sandnes. Påmelding: Sendes til samfunnsviterne.rogaland@gmail.com

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Medlemsavis. Årsmøteprotokoll. Feriehytter/leiligheter. Båttur. Informasjon fra pensjonistgruppen. Styret i Fagforbundet Sandnes. www.fagforbundet.

Medlemsavis. Årsmøteprotokoll. Feriehytter/leiligheter. Båttur. Informasjon fra pensjonistgruppen. Styret i Fagforbundet Sandnes. www.fagforbundet. www.fagforbundet.no FAGFORBUNDET AVD.281 Tlf. 51 97 57 94 51 97 57 94 51 97 58 23 Medlemsavis Årsmøteprotokoll Feriehytter/leiligheter Båttur Informasjon fra pensjonistgruppen Styret i Fagforbundet Sandnes

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Rolvsøy 31. januar 2016 Til våre medlemsorganisasjoner Innkalling til årsmøte Med dette innkalles representanter fra medlemsorganisasjonene i fylket til årsmøte i Studieforbundet natur og miljø Østfold

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013

Protokoll. Ammehjelpens 41. generalforsamling. Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Protokoll Ammehjelpens 41. generalforsamling Radisson Blu Hotel, Gardermoen 13. april 2013 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012

Kasernegaten 47, 1632 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 29. MARS 2012 Fredrikstad musikkråd avholdt sitt årsmøte 2012 på Nissenatthuset i Gamlebyen torsdag 29.mars. Møtet ble satt kl. 18:30 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen, som

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012

Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Saksliste Protokoll fra årsmøtet i Utdanningsforbundet Aurskog-Høland 2012 Årsmøtet ble avholdt på Leikvin 15. april, kl. 18.00 Sak 1 Konstituering, møtereglement, valgreglement Sak 2 Årsmelding fra styret

Detaljer

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding.

SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer. Valg av referent. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. V) Årsmelding. PROTOKOLL GENERALFORSAMLING HERREKORET COMPAGNIE TRASS 2011 SAKSLISTE: I) Valg av ordstyrer II) Valg av referent III) Godkjenning av innkalling IV) Godkjenning av saksliste V) Årsmelding A) Årsmelding

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund

Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund MØTEBOK - Helgeland Historielag Årsmøte 2015 Møte Tid: Søndag 19. April 2015. Møte Sted: Lovund RorbuHotell, Lovund Deltagere: 21 av lagets medlemmer deltok: Olav Håkon Dybvik, Ester J. V. Ødegård, Rigmor

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010

Protokoll. Ammehjelpens 38. generalforsamling. Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Protokoll Ammehjelpens 38. generalforsamling Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 16. oktober 2010 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste

Detaljer

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen

Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen Dagsorden til årsmøte i TFS 27.feb. 2013 Kl. 19.00 i Frida Hansen 1. Konstituering av årsmøtet. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å signere protokollen. 2. Godkjenning av dagsorden 3. Årsberetning

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011

Protokoll. Ammehjelpens 39. generalforsamling. Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Protokoll Ammehjelpens 39. generalforsamling Radisson Blu hotell, Gardermoen 2. april 2011 Saker til behandling: 1. Åpning 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av innkalling 2.2. Godkjenning av sakliste 2.3.

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I NORSK ABERDEEN ANGUS, RICA AIRPORT HOTEL STAVANGER, 6. NOVEMBER 2010 17 deltakere til stede, herunder æresmedlem Niels Jørgen Aarvik. Leder Elisabeth B. Haugarne ønsket velkommen

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol

Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol Til : NHIF MEDLEMMER Tilstede : Ullevål Universitetssykehus BIL Ole Kristian Nordby Ullevål Universitetssykehus BIL Liv Berit Tordhol BIL Haugesund Rolf Bratteli Haukeland sykehus BIL Solfrid Tollefsen

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 ÅRSMØTEPROTOKOLL UTDANNINGSFORBUNDET OPPDAL 2015 Møtested: Oppdal ungdomsskole Dato: 25.3.2015 Tilstede: 17 stemmeberettigede(6 barnehage, 9 grunnskole, 2 vgs.) Årsmøtet startet med sang og musikk fra

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11

Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 ~7 En møteplass for kommunale og fylkeskommunale PROTOKOLL Årsmøte i FKT. Dato: 6.6.2012 Kl.: 16.00 16.40 Stad: Clarion Hotel & Congress Trondheim Saknr.: 1 11 SAKSLISTE: 1. Registrering 2. Valg av dirigent,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus.

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleiar 3. Valg av to personer til å skrive

Detaljer

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006

REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 REFERAT FRA CON VITA-KORETS ÅRSMØTE 13.2.2006 Møtet ble holdt på Nannestad Kommunehus, Kommunestyresalen Det var 17 medlemmer tilstede. Linn Asak møtte som dirigent. Anne Grete Fjeldberg ønsket velkommen

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Værnes, 030314 ÅRSMØTEREFERAT 2014 Norsk Forening

Detaljer

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011

Sakspapirer til landsmøtet i Nei til EU, 11.-13. november 2011 Til Oslo, 26.10.2011 Styret Delegatene fra fylkeslagene Direktevalgte rådsrepresentanter Ungdom mot EU Ansatte Observatører fra studentlagene Ledere av faste utvalg Gjester Sakspapirer til landsmøtet i

Detaljer

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig

Kl. 13.00-14.00 Lunsj og avreise Vi forventer å være ferdig til lunsj, men fortsetter om vi ikke blir ferdig Til lokalforeningene i Rogaland, tillitsvalgte og fylkesinstruktører i INNKALLING Kopervik, 18.02. 2015 til årsmøte i den 21. og 22. mars 2015 (TV-samling lørdag 21. mars og årsmøte søndag den 22. mars)

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT

ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT LMF ÅRSMØTE 2012 FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING PROTOKOLL/REFERAT REFERAT/PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2012 I LANGESUND MOTORBÅTFORENING (LMF) A) Referat Årsmøtet ble åpnet i foreningens lokale Motorbåten fredag

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET FOR 2014 18.mars 2015 Sted: Fylkeshuset, Kristiansand Sak 1 Åpning Kristian Nilsen, leder i VABUR, ønsket velkommen. 1.1 Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling enstemmig godkjent.

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER.

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. Det møtte 30 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsmelding

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00.

Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Referat fra årsmøtet i Myrefjell & Omegn hytteforening 7. april 2012, klokken 12:00. Møtet ble holdt ved Folkehjelpshytta kl.1200 med 62 fremmøtte i tillegg til styret. 1. Åpning Møtet ble åpnet av styrets

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat.

Årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb for 2013. Referat. Årsmøte ble avholdt torsdag 13.2.2014 KL.19.00 i Jegerhuset i Krokstadelva, det møtte totalt 20 medlemmer inkludert det sittende styret. Forfall fra styret: Lasse Leander, Eirik Bøhm Følgende saker var

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FAGFORBUNDET ULLENSAKER TIRSDAG 28. JANUAR 2014 kl. 18.00 HERREDSSTYRESALEN, RÅDHUSET SAK NR. 1 ÅPNING Leder Erik Hajum ønsket 42 medlemmer velkommen. Årsmøtet er kunngjort i Romerikes

Detaljer

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013

REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 1 REFERAT FRA SKYTTERKRETSTINGET 2013 Tid: Onsdag 29. januar 2014. Sted: Steinkjersannan Hotell. Fra Styret møtte: Pål Kristiansen Erik Stai Edmund Nicolaisen Finn Jarle Sørli Kjell Åke Andresen Forfall:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011

REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 REFERAT FRA ÅRSMØTET HEGRA IL 31.MARS 2011 Til stede: Marit Fossbakk, Brit Sivertsen, Knut Solem, Lene Næsbø Wikmark, Rolf Einar Pedersen, Arve Haugen, Birgitta Trelstad Næsbø, Thomas Wintervold, Axel

Detaljer

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007

Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag www.storenhistorielag.org Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag Årsberetning for 2007 Støren museum og historielag har i 2007 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående)

ÅRSMELDING 2009. Det offisielle årsmøtet ble holdt fredag kveld. (Se nedenstående) Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2009 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010:

Utviklingen av medlemstallet 2006 2010: Norsk Forening For Albinisme ÅRSMELDING 2010 Norsk Forening For Albinisme (NFFA) er en landsdekkende forening for mennesker med albinisme og deres pårørende. Foreningens formål er å hjelpe alle som er

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND REFERAT FRÅ ÅRSMØTE TIL NJFF-AUST-AGDER 24.03.15 PÅ EIKELY i FROLAND Arne Gunnerud ønska på vegne av styret velkommen til årsmøtet for NJFF-Aust-Agder 2015. Navneliste ligger vedlagt. 1. Konstituering

Detaljer

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk.

Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb. Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. Referat frå årsmøte Voss Hang- og Paragliderklubb Årsmøte Laurdag 08.02.13 kl. 18. 00. Stad Park Hotel Voss. Totalt 22 stk. medlemmer møtte Sak 01/2014 Opning av årsmøte 2013 Formann Frode Fester ønskte

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset

Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014. Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Referat fra årsmøte i Skillebekk Vel 2014 Onsdag 19. mars Tid: kl. 19.00 Sted: Grendehuset Dagsorden for årsmøtet 2014 1. Velkomst innledning 2. Valg av møteleder og referent 3. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010

Gyssestad Båtforening. Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Gyssestad Båtforening Referat fra årsmøtet 18.mars 2010 Møtet ble avholdt på Valler videregående skole fra kl.18:30 til kl.20:30. Fra sittende styre 2 forfall. En p.g.a.arbeid, og en p.g.a.sykdom. Antall

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik

ÅRSMØTE 2013. Lindesnes historielags årsmøte. Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik ÅRSMØTE 2013 Lindesnes historielags årsmøte Dato: Onsdag 13. mars 2013 kl 18 Sted: Sjølingstad Uldvarefabrik Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og to til

Detaljer

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015 Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1 Organisatoriske arbeidsområder...3

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00.

Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Innkalling til Årsmøte i Lillehammer Ro- og kajakklubb onsdag 20 mai 2015. Kl 20.00 21.00. Sted: I naustet på Vingnes / Klubbhuset Styret inviterer alle medlemmer til klubbens årsmøte. Stemmeberettiget

Detaljer

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20

Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Protokoll Landsmøte Norsk OCD forening, Ananke 21.03. 2009 Rica Hotel Bergen Møtestart: 12.20 Til stede Styret: Vara: Delegater Bergen: Oslo: Stavanger: Tromsø: Tromsø: Trondheim: Ålesund: Mona Brester

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013

Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013 HALDEN IDRETTSRÅD Postboks 2105, Brødløs 1760 Halden tlf: 69 18 66 86 tlf: 69 17 49 66 kontakt@halden-idrettsrad.com Protokoll fra årsmøte i Halden Idrettsråd 5.mars 2013 Leder Per Nordlie ønsket alle

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012

RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 RYGGSTRANDEN BÅTFORENING INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2012 Randaberg Arena, Torsdag, 21 Februar, 2013. KL. 19:00. SAKSLISTE:. 1. Godkjenning av innkalling. 2. Godkjenning av dagsorden. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Sak04/15: Å,rsberetning20l4. Lørdzg2l.mars k1.11:00 - søndag 22.m*s kl. 12:00. Protokoll ArsmØtet Troms historielag 2015. Scandic Grand hotell TromsØ

Sak04/15: Å,rsberetning20l4. Lørdzg2l.mars k1.11:00 - søndag 22.m*s kl. 12:00. Protokoll ArsmØtet Troms historielag 2015. Scandic Grand hotell TromsØ Troms historietaq Romssa historjåsearvi - Protokoll ArsmØtet Troms historielag 2015. Lørdzg2l.mars k1.11:00 - søndag 22.m*s kl. 12:00 Scandic Grand hotell TromsØ Tilstede: Fra styret: Elin Myhre, Eilif

Detaljer

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMØTE 20/2 2013 Ta heftet med til årsmøtet ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub

Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Protokoll fra Generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub Sted: Scandic Hotel, Tromsø Tid: Fredag 28. februar 2014 kl. 18.00. Leder i Norsk Gordonsetter Klub, Bjørnar Boneng, ønsket velkommen til Tromsø

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen

Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar Waksvik og Kai Corneliussen. Sølvi Hagen og Odd-Kjetil Talsethagen Protokoll styremøte Dato: Onsdag 26. oktober 2011 Sted: FFO Møre og Romsdal, Storgt. 9, 2.etg. Tid: 16:00 18:15 Tilstede: Meldt forfall: Annlaug Stavik, Astor Sve, Gunnar Steen, Oddrun Beyer Holm, Steinar

Detaljer

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps

Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Konstituering Nytt forslag til dagsorden/program Styrets innstilling til dirigentkorps, komiteer under møtet, protokollunderskrivere og tellekorps Forslag til rammeprogram for Nei til EUs landsmøte 2014

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk

Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Norsk Forening for Medisinsk Fysikk Postboks 70, 1332 Østerås URL: www.nfmf.org E-post: post@medfys.no Org.nr. 981 402 154 Stiftet 1976 Til NFMF-medlemmene Kvitfjell, 020214 ÅRSMØTEREFERAT 2015 Norsk Forening

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer