Locus Helse Nyhetsbrev

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Locus Helse Nyhetsbrev"

Transkript

1 Nr Locus Helse Nyhetsbrev ELEKTRONISK AMBULANSEJOURNAL i prehospital tjeneste NY KARTLØSNING til AMK- sentralene KLINISK LOGISTIKK med Cetreas løsninger

2 Leder Kjære leser, Locus Helse er inne i en meget spennende tid. Det er mye som skjer og flere nye produkter er under lansering. Vi har lenge arbeidet med ny TransMed til AMK-sentralene. TransMed 7 er det nye navnet, og mange tusen timer med utvikling er lagt ned i arbeidet med dette nye produktet. Prosessen har vært lang, og vi ser frem til å endelig få TransMed 7 i drift. Nytt brukergrensesnitt, bedre kartvisning og tettere knytning mot AMIS er noen av hovedpunktene dere kan lese om i dette nyhetsbrevet. Elektronisk Ambulansejournal er også et produkt som kommer i ny versjon. Vår tanke var å finne en felles ambulansejournal for Norge, men dette arbeidet ble for krevende. Derfor har vi tatt frem et produkt som enkelt kan tilpasses de ulike helseforetakenes behov. Vestre Viken HF i Norge og Region Sjælland i Danmark er de første til å ta i bruk elektronisk ambulansejournal fra Locus, og vi opplever stor interesse fra andre helseforetak. Jeg har arbeidet med prosjekter innenfor det prehospitale miljøet i mange år. Noen ganger kan det virke tungt å få gjennomført prosjektene, ting tar tid. Med litt tålmodighet og godt samarbeid blir gode løsinger realisert. Et eksempel på dette er prosjektet vi har hatt sammen med Luftambulansetjenesten, med installasjon av mobile terminaler i ambulansehelikoptrene. Det hele startet som et pilotprosjekt med håndholdte PDA er i 2005, og nå i disse dager utstyres alle Luftambulansens helikoptre med TransMobile PC er slik at disse er synlige i TransMed kartet på AMK-sentralen. Dette er en viktig milepæl for å kunne se og benytte ressurser på tvers av helseforetaksgrensene. Vårt hovedfokus for helse i 2011 er blant annet videre arbeid med en prehospital elektronisk verdikjede, samhandling mellom nødetatene og tilrettelegging av virksomhetsdata for analyse og rapportering. Vi kan selvsagt ikke løse dette alene, samarbeidet med dere som brukere er helt nødvendig. Vår viktigste arena for dette er vårt årlige brukerforum som arrangeres mai. Jeg håper vi sees på Locus Brukerforum 2011! Trond K. Nerdal Leder avd. Public Safety 1

3 Elektronisk ambulansejournal i prehospital tjeneste En elektronisk versjon av dagens papirutgaver av ambulansejournal har lenge vært diskutert i miljøet. Inne på sykehuset har vi sett at de fleste har kommet godt i gang med en eller annen versjon. I det prehospitale miljøet, har flere høringer og uttalelser blitt gjennomført uten konklusjoner, og en mer avventende holdning har vært konsensus. eksisterende Transmobile PC, til mer bærbare PCløsninger. Integrert mot AMIS Elektronisk ambulansejournal fra Locus er integrert med AMIS oppdragshåndtering, noe som forenkler innmating av data og minsker feilinformasjon. Løsningen gir også muligheter for å integrere annet medisinteknisk utstyr i ambulansen, for eksempel vitale data fra avansert telemedisinsk utstyr. Locus har jobbet lenge med Elektronisk ambulansejournal. Prehospital avdeling i Vestre Viken har vært testpilot for den første elektroniske versjonen av ambulansejournal i prehospital tjeneste i Norge. Det har vært et lærerikt og tett samarbeid med Vestre Viken for å komme frem til den løsningen som passet tjenesten. Locus har også installert elektronisk ambulansejournal i Danmark, foreløpig i 17 akuttbiler og ambulanser i Region Sjælland (Slagelse, Roskilde og Ringstad). Ny konfigurerbar ambulansejournal Locus har satset tungt innenfor elektronisk ambulansejournal. Erfaringene tilsier at ønskene og kravene fra de ulike helseforetakene er forskjellige. Å lage en felles journal for den prehospitale tjenesten er komplisert og utfordrende. Derfor er Locus glade for å lansere en ny konfigurerbar elektronisk ambulansejournal som skreddersyr de ulike behovene tjenesten har. Ikke bare er det lettere å tilpasse ønskene i brukergrensesnittet, vi kan også levere journalen på ulike hardware plattformer, fra en innstegsvariant med bruk av Hastegrad, pasientstatus og behandling Informasjon som ambulansen registrerer i sin elektroniske journal blir kontinuerlig oppdatert inne på sykehuset. Dette gir akuttmottaket løpende informasjon om innkommende pasienter. Sammen med hastegrad, pasientstatus ved ambulansens ankomst og annen informasjon rundt behandlingen av pasienten, vil mottakende enhet kunne være mer forberedt på å gi adekvat behandling til pasienten. I vår nye versjon av elektronisk ambulansejournal vil også triagestatus vises. Gode statistikker og rapporter I etterhånd kan registrerte data hentes ut i form av statistikker og rapporter. Dette har lenge vært et ønske. Hvilke tjenester utfører ambulansen i dag? Hvor godt løser man oppgavene som tjenesten skal dekke? Med elektronisk ambulansejournal kan man stille disse spørsmålene og få et svar. Alt i fra hvor mange oppdrag som er relatert til hjertediagnostikk, fødsler etc, til medikamentbruk, intubasjon osv. Alle data lagres i en database. Informasjonen ambulansen registrerer i sin elektroniske journal blir kontinuerlig oppdatert inne på sykehuset. 2

4 Fakta om elektronisk ambulansejournal fra Locus: Triagestatus Skreddersydd brukergrensesnitt Fleksibilitet på hardwaresiden Integrert mot AMIS Statistikk og rapporter Raskere informasjonsflyt fra ambulanse til akuttmottaket Ny versjon! Har du spørsmål om EPJ i din tjeneste? Kontakt: Ragnar Pettersen tlf

5 Navigasjon i ambulansene Den nye versjonen av programvaren TransMobile 7 med navigasjon er straks klar og lanseres over sommeren! TransMobile 7 for ambulansene leveres med nytt brukergrensesnitt, ny kartløsning og navigasjon. Navigatoren viser kjøreanvisning, ankomsstid, avstand, gatenavn og husnummer. Sykehuset i Vestfold skal være pilot og teste ut løsningen i en ambulanse. Enklere oppdatering av kart i TransMobile PC I forbindelse med kartrelease den 15.mars lanseres en enklere løsning for oppdatering av kart og programvare i ambulansene. Installasjonspakker for kart blir tilgjengeliggjort for nedlastning på og legges inn på en USB-minnepenn. Jobben er forenklet i forhold til tidligere da man trengte tekniske systemansvarlige for å utføre denne jobben. Alt som skal til er å overføre filene til TransMobile PC. Løsningen er kostnadsfri! 4

6 TransMed i ny drakt Locus har utviklet flåtestyringssystemet TransMed 7 i samarbeid med operatører fra ulike AMK-sentraler i Norge. TransMed 7 bidrar med beslutningsstøtte og bedre ressurshåndtering for AMK personell, slik at raskest mulig responstid sikres. Installasjon av TransMed 7 pågår i disse dager i AMK-sentralene på St.Olav og Haukeland, deretter står AMK-sentralene rundt om i Norge for tur. TransMed 7 bidrar til å sikre effektiv koordinering av ambulanseressursene ved hjelp av detaljerte kart som viser oversikt over alle ambulanser, båter, helikopter og legevakter som er tilknyttet et AMK distrikt. Nytt brukergrensesnitt, ny kartteknologi og gode verktøy for beslutningsstøtte er hovedstikkord for TransMed 7. Ny kartteknologi gir raskere kart og økt brukeropplevelse for operatørene. Noen funksjoner i TransMed 7: Visning av flere kartkilder, f.eks ortofoto, sjøkart, relieff, turkart Viser responsområder i kartet Ruteberegning; beregner kjøreruten mellom to vilkårlig valgte posisjoner i kartet Finn nærmeste; finn nærmeste ressurs eller POI (Point Of Interest) Direkte tilordning av ressurser til et oppdrag i kartet Videresending av alarm til andre nødsentraler Åpen hendelse; minikart med ressursoversikt Nytt adressesøk Nytt brukergrensesnitt med stor vekt på verktøy for beslutningsstøtte. Informasjon er inndelt i kategorier på venstre siden som kan grupperes, filtreres og sorteres. Øverst til høyre vises et oversiktskart. Til høyre vises verktøy for beslutningsstøtte. 5

7 Noen eksempler: Visning av flere kartkilder. Her vises ortofoto sammen med basiskartet. Responstid beregner dekningsområdene til ressursen, dvs. hvor langt en eller flere ressurser kan kjøre fra sitt utgangspunkt innen en gitt tid. Det kan defineres ulike responsområder for hver en eller flere ressurser. Bildet viser beregning av responsområdet til en amulanse, beregnet ut fra veinettet. Kjørebeskrivelse beregner kjøreruten mellom to vilkårlig valgte posisjoner i kartet basert på veinettet. Åpen hendelse I en åpen hendelse vises hendelsesinformasjon, kartutsnitt, tiltak og POI.Kartet zoomes automatisk; jo nærmere tiltaket kommer hendelsens henteadresse, jo mer detaljert blir kartutsnittet. Finn nærmeste Finn nærmeste er et nyttig beslutningsstøtteverktøy som finner nærmeste ressurs og POI for et objekt med gyldig posisjon. Finn nærmeste beregner avstand i kilometer mellom valgt objekt, øvrige ressurser og POI. 6

8 Locus er nå forhandler av Cetreas produkter i Norge Locus har inngått et samarbeid med det danske selskapet Cetrea som utvikler programvare spesielt for akuttmottak og kirurgiske avdelinger. Ved å erstatte whiteboardet på sykehusene med digitale touch skjermer, vil Locus bidra til å gjøre hverdagen for leger og sykepleiere i Norge langt enklere. - Basert på erfaringer fra en rekke vellykkede innføringer av denne løsningen i Danmark, ser vi frem til å kunne gjøre det samme i Norge, sier administrerende direktør i Locus AS Arne Harry Pettersen. Dagens situasjon på akuttmottak stiller stadig høyere krav til effektivitet og mer avanserte behandlinger. Det digitale systemet Cetrea Emergency gir akuttmottaket klar og tydelig informasjon om pasienter på vei til mottaket, på venterommet eller under behandling, sier overlege Ove Gaardboe ved Regionshospitalet Horsens. Forskningsprosjekt Locus har inngått en samarbeidsavtale med det danske selskapet Cetrea. De utvikler programvare spesielt for kirurgiske avdelinger og akuttmottak. Produktene oppstod etter et forskningsprosjekt ved Regionshospitalet Horsens i Danmark i Cetrea har flere systemer som er tilpasset forskjellige avdelinger på sykehusene. I første omgang lanserer Locus AS Cetrea Emergency, som er tilpasset akuttmottakene. Digital revolusjon - Cetreas produkter innebærer en digital revolusjon for leger, sykepleiere og kontormedarbeidere. Overlege Ove Gaardboe ved Regionshospitalet Horsens i Danmark 7

9 På skjermene kan personalet se hvilke leger og sykepleiere som er tilgjenglige, og hvilke rom og senger som er ledige. Det gjør at de sparer mye tid. 4 av 5 regioner I Danmark benytter Cetrea s løsninger Fornøyde brukere I Danmark har de fleste sykehus tatt i bruk Cetreas systemer, med svært gode resultater. I løpet av de 7 siste månedene har Cetreas løsninger blitt installert på 10 danske sykehus Ved hjelp av store trykkbaserte skjermer, får personalet et raskt vakt, og hvilke ressurser som er tilgjengelig. - I tillegg til at systemet gir en god oversikt, er programmene svært brukervennlige, og personalet trenger lite opplæring før de kan ta i bruk skjermene, forteller Pettersen. Bedre arbeidsmiljø De ansatte ved sykehusene der de digitale systemene er tatt i bruk, forteller at de opplever et markant forbedret arbeidsmiljø på grunn av mindre stress og færre avbrytelser både av leger og sykepleiere. - Personalet melder om at arbeidsmiljøet er blitt langt bedre. De bruker betraktelig mindre tid på å få tak i hverandre via telefonen, og vesentlig mindre tid på å løpe i gangene. Dette gjør at de får brukt fokuset sitt der de skal, nemlig hos pasienten, sier Pettersen. Mobile enheter Cetreas produkter kan knyttes opp mot en rekke forskjellige mobile enheter, som gjør at legene kan motta melding på telefonen sin om alt fra blodprøve- og røntgensvar som er klare, til hvilke pasienter som sitter på venterommet eller er på vei i ambulansen. På Skejby Hospital i Danmark reduserte sykepleierne antall skritt med 32 prosent, og antall interne telefonsamtaler med 39 prosent etter de tok i bruk Cetreas systemer. Øker pasientflyten Cetrea har også andre systemer som med hell er blitt tatt i bruk på sykehus i Danmark. - Cetrea Surgical viser et overblikk over bestilte operasjoner, ressurser og pasienter i alle operasjonsstuer. Det bidrar til at personalet enkelt kan se operasjonsstatus på de ulike operasjonsstuene, forteller Gaardboe. På Regionshospitalet Horsens blir det gjennomført to operasjoner ekstra hver eneste dag etter at de tok i bruk Cetrea Surgical. Fakta om Cetrea Dansk selskap som ble stiftet i 2006 etter et forskningsprosjekt Tilbyr produkter som hjelper sykehus med å behandle flere pasienter med høyere kvalitet, og som skal bedre hverdagen til leger og sykepleiere Har produktene: Cetrea Emergency, Cetrea Surgical, Cetrea Safety, Cetrea Anywhere, Cetrea Patient Ward og Cetrea Business Intelligence For mer informasjon, kontakt Ragnar Pettersen, tlf

10 Geografiske virksomhetsrapporter God ledelsesinformasjon er avgjørende. Summen av alle data som samles inn under et ambulanseoppdrag benyttes til analyser og dokumentasjon. Locus tilbyr standardiserte GIS- rapporter basert på virksomhetsdata. Ved hjelp av GIS-teknologi (Geografisk informasjonssystem) kan rapporter vises i kart. Derved er det mulig å visualisere all historikk, som igjen danner grunnlaget for å være i forkant ved neste store hendelse. Virksomhetsrapportene leveres som trykket kart i pdfformat. Tjenesten krever ingen investering i programvare. Standardrapporter Responstid viser kjøretidsanalyser for ulike hendelsestyper og hastegrader, vurdert opp mot anbefalt responstid (iht. SSB definisjon av tettsted) Fordeling viser geografisk fordeling av hendelser for ulike hendelsestyper og hastegrader. Demografi og befolkningstetthet kan inngå i analysene Ressursbruk viser geografisk fordeling av oppdrag pr. ressurs eller ambulansestasjon Trender viser utvikling over tid for overnevnte rapporter Eksempelet viser fordeling av oppdrag per grunnkrets, der konsentrasjonene av oppdrag fargekodes. Områdene kan deles inn etter ønsket behov, f.eks egendefinerte områder, kommunegrenser, AMK- områder osv. For priser og mer informasjon, kontakt: Ragnar Pettersen tlf

11 LOCUS BRUKERFORUM Kommunikasjon og samspill Igjen ønsker vi deg velkommen til Locus Brukerforum! I år er vi tilbake på Rica Park Hotell, hvor vi samler dere som jobber med våre løsninger i nødetatene. Tema for årets konferanse er kommunikasjon og samspill. Vi byr på et spennende faglig program, og gjør en ny vri med felles workshop, hvor vi simulerer en felles hendelse for helse og brann etterfulgt av separat gruppearbeid. Workshopen ledes av Utrykningspersonellets Fellesutvalg Norge (UF Norge). Tirsdag kveld inviterer vi til utendørsaktiviteter og middag med underholdning på flotte Skjellvika utenfor Sandefjord, så pakk med fritidsklær! Vi håper mange finner veien til Locus Brukerforum mai Dette er en veletablert arena med anledning til å diskutere med kollegaer, se nyheter, komme med ris og ros, være med på å forme fremtidens produkter og ha et par hyggelige dager! Program og påmeldingsskjema finner du på Kontaktinformasjon: Hanne Torp Nilsen tlf Berit H. Gausdal tlf Velkommen! Prisinformasjon Prisen for hele arrangementet er NOK 4.510,- pr. person og inkluderer:deltakelse, over- natting (1 natt) med frokost, lunsjbuffet begge dager, kaffe/ te, og sosialt arrangement med middag og underholdning Enkelte kunder har dekket Locus Brukerforum i sin vedlikeholdsavtale, og disse betaler kun NOK 1.370,- for overnatting og deltakelse Deltakelse med privat overnatting og festmiddag, NOK 3.050,- Ankomst mandag? Vi opprettholder den uformelle samlingen på mandagskvelden! Ekstra overnatting koster NOK 1.370,- 10

12 Her treffer du Locus våren 2011: Dato Sted Arrangement 17. februar Gardermoen Kartsamling for helseforetakene. Locus AS er arrangør 1. mars Gardermoen Halvdagsseminar om nasjonale standarder i prehospital akuttmedisin mars Bergen Forum for IKT i medisinsk nødmeldetjeneste mars Gardermoen Skandinavisk Akuttmedisin april Gardermoen AMIS Brukerforum mai Sandefjord Locus Brukerforum 2011 Se våre nye produkter og løsninger - besøk oss på vår stand! Returadresse Locus AS Leif Weldingsvei 20 PB Sandefjord 11

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

Bo lenger hjemme med mobil trygghetsalarm? Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum kommune

Bo lenger hjemme med mobil trygghetsalarm? Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum kommune - Åpen Rapport Bo lenger hjemme med mobil trygghetsalarm? Erfaringer med mobil trygghetsalarm i Bærum kommune Forfattere Mette Røhne, Ingrid Svagård, Dag Ausen, SINTEF IKT Anne Berit Fossberg, Irene Husebø,

Detaljer

Ble med brukeren på jobb

Ble med brukeren på jobb Et kundemagasin fra Norconsult Informasjonssystemer AS Utgave nr. 02/14 Ble med brukeren på jobb Da Cathrine Marstein Engen hos NoIS skulle utvikle appen ISY ProAktiv Mobil Service, observerte hun en brukers

Detaljer

d:mag på Vei til suksess Tester tryggere kirurgi i vest Bestiller time på internett Som å gå fra

d:mag på Vei til suksess Tester tryggere kirurgi i vest Bestiller time på internett Som å gå fra d:mag et magasin fra DIPS ASA på Vei til suksess I 112 timer driftet Helse Bergen HF og fem private, ideelle institusjoner tilknyttet foretaket på reservesystemer, mens millioner av dokumenter ble matet

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted

Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 60 2013 Medisinsk teknisk verksted Saksbehandler: Mariann M. Hunstad,

Detaljer

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo d mag Et magasin fra DIPS ASA 2-2013 Ingen tid å miste Vaktlistene til leger og sykepleiere kan nå integreres med timeboka i DIPS, slik at det blir enklere å planlegge effektivt. Helse Vest har regnet

Detaljer

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK

RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9. Sluttevaluering av SAMLOK RAPPORT: Bergen, desember 2012 ISBN: 978-82-8210-022-9 TITTEL KOKOM RAPPORT KoKom Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap KoKoms hovedoppgave er å monitorere og videreutvikle

Detaljer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens ledende leverandør av elektroniske kjørebøker THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre verdiskapende elementer som gjør det mulig for selskapet å skape konkurransefortrinn og

Detaljer

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter. Årsrapport 2009. Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin

Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter. Årsrapport 2009. Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter Årsrapport 2009 Fokus: Samhandlingsreformen og akuttmedisin Innhold RAKOS-året 2009......................................................................................

Detaljer

22. årgang :: April 2010 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS. :magasinet

22. årgang :: April 2010 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS. :magasinet 22. årgang :: April 2010 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 4 Hovedtema: Beredskap og samfunnssikkerhet Det er få områder hvor GIS kan gjøre større nytte enn innenfor beredskap og samfunnssikkerhet.

Detaljer

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets trinn 1 Rapport 31. oktober 2012 Innhold Sammendrag... 4 1 Innledning oppdrag og metode... 7 1.1 Om oppdraget... 7 1.2

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE FOR BRUKERE AV HORSEPRO OG ANDRE INTERESSERTE INNLEDNING Vi som jobber i CompetIT med HorsePro har noen overordnede mål: 1) De som bruker våre datasystemer skal være fornøyde brukere

Detaljer

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN

d mag ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Med blikk for horisonter SIDE 28-31 Full kontroll på medisinen SIDE 16-17 DIPS Arena start på UNN d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2013 Med blikk for horisonter SIDE 28-31 ÉN PASIENT ÉN JOURNAL Hovedtrekkene i «Én innbygger én journal» kan være realisert mindre enn fem år fra nå, mener stortingsmeldingens

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

TEMA: MAGASINET GEOGRAFISKE ANALYSER GEODATA KUNDEMAGASIN MAI 2015

TEMA: MAGASINET GEOGRAFISKE ANALYSER GEODATA KUNDEMAGASIN MAI 2015 MAGASINET TEMA: GEOGRAFISKE ANALYSER GEODATA KUNDEMAGASIN MAI 2015 :leder :innhold LEDER: KART ER INTET MÅL, MEN ET MIDDEL 6 INNHOLD: :hovedtema 6 Geografiske analyser 8 Forståelse av hvor 9 Måle størrelse,

Detaljer

Virkninger av skytjenester

Virkninger av skytjenester Virkninger av skytjenester Hovedprosjekt våren 2014 En undersøkelse vinklet mot virkninger av skytjenester i bedriftsmarkedet Av: 113062 Jørgen Hansen Steigen 106281 Håkon Lindheim Johansen Side 2 av 71

Detaljer

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler

Definisjon av indikatorer og datasett, og system for registrering av data fra AMKsentraler ISBN: -13: 978-82-996335-6-7 ISBN-10: 82-996335-6-7 kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom kommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkommunikasjonkom

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as September 2002 Finale Benchmark Center er i gang Jan-Eirik Lindberg trådte inn i stillingen som administrerende direktør i Finale Benchmark Center 1. september,

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

:magasinet. Kunnskap er ferskvare - Invester i opplæring og få mer ut av dine GIS-ressurser

:magasinet. Kunnskap er ferskvare - Invester i opplæring og få mer ut av dine GIS-ressurser :magasinet April 2014 Geodata kundemagasin Kunnskap er ferskvare - Invester i opplæring og få mer ut av dine GIS-ressurser Hvordan sikre dine tjenester i skyen? -ArcGIS Online: Et sikkert alternativ for

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest

Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest Plan for prehospitale tjenester i Helse Vest 1.0 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeidsmåte... 2 1.1 Mandat... 3 1.2 Sammensetning... 4 1.3 Arbeidsmåte... 4 2.0 Problemstillinger og anbefalte tiltak....

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Unified Communication Kundecaser Bilder fra høstseminaret

Unified Communication Kundecaser Bilder fra høstseminaret NR. 2 2007 16. ÅRG. B r u k e r f o r e n i n g e n f o r E r i c s s o n s B e d r i f t s k o m m u n i k a s j o n s l ø s n i n g e r Unified Communication Kundecaser Bilder fra høstseminaret Lederen

Detaljer