Ledermøte 8. april 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ledermøte 8. april 2015"

Transkript

1 Ledermøte 8. april 2015 Tid: 8. april 2015 Sted: Odderøya 17 Innkalles: Ledergruppa Forfall: Kopi: Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist Godkjenning av dagsorden og valg av referent Dagsorden godkjennes Referent: Birgitte, Gro, Inge, Kathrin Gjennomgang og godkjenning av referat fra sist møte Referent har ansvar for å sende godkjent referat til Eva for publisering på Intranett. Vedtak Referat er godkjent legges ut på nett Navn på ny fane, Odderøya Digital gruppe trenger en avklaring på navn på ny fane på museets hjemmesider. Museumsetableringen på Odderøya er mer enn museumshavna og "Odderøya" foreslås derfor som samlebetegnelse. Ledergruppa har tidligere vedtatt "Odderøya museumshavn" som navn på museumshavna og at denne skal ha egen "logo og farge". Kathrin (Gunhild) Vedtak Ny fane på hjemmesidene blir "Odderøya". Det vises for øvrig til parallellen med "Lista museum" Fordeling av midler fra VAF VAM mottar årlig ekstra tilskudd fra VAF til definerte prosjekter/tiltak. Det er en viss fleksibilitet i bruken av disse. Vedlagte oppsett er forslag til disponering gitt visse forutsetninger. John 1

2 Ledergruppa gir sin tilslutning til vedlagte oppsett. På fylkeskommunens budsjettmøter deltar Inge når det gjelder Vest-Agder museumslag, Listerskøyta kystkultursenter og Lister forsvarshistoriske forening. Gro deltar på møte vedrørende Steinfoss Tømmerrenne Status søknader på kulturrådets nye programmer Gunhild og John var på samling før påske ang. de nye søknadsprogrammene fra Kulturrådet. Frist er tidlig mai (8?). De nye søknadene kan strekke seg over inntil tre år. Inge/Gro Kathrin/John Innspill på prosjekter å søke midler på: - Samfunnsrolle/etikk (Kathrin). - Samlingsforvaltning/kompetanseoverføring knyttet til landets fem museumsbaner (Tom/John). - ROS-analyse alle avdelinger (Faveo/John). - Annet? Kathrin og John følger dette opp. John har kontakt med tilbydere vedrørende ROS-analyser Bemanningssituasjonen Lista Søknadsfristen til stillingen som vikarierende avdelingsleder har gått ut og det er ni søkere. Gro Intervju gjennomføres i løpet av uke Hangar 45 Det orienteres om status for videre leie av Hangaren. Inge Ny leieavtale inngått, kr 300' pr. år. Avtale inngås med Lister forsvarsforening om kostnadsfordeling Utstillingsprosjekt Kjevik flyplass Agderforskning og Avinor skal samarbeide om nytt opplevelsesområde på Kjevik lufthavn for å markedsføre regionen. De ønsker samarbeid med Vest-Agder-museet hvor museet får mulighet til å profilere seg. Kathrin Vi er positive til å delta i forprosjektet og Kathrin følger dette opp videre Setesdalsbanen hvilke funksjoner skal fremover løses internt og hvilke skal settes ut eksternt Spørsmålet ble reis på sist møte i Driftsbestyrelsen og administrasjonssjefen ble bedt om å lage en oppsummering Gro 2

3 av innspillene i DfS til neste møte. Det er naturlig at saken drøftes i ledergruppa før en går tilbake til DfS. Ledergruppa gir sin tilslutning til redegjørelsen fra adm. sjef Ferieavvikling + stedfortreder Det nærmer seg for tiden for at årets ferielister skal legges. Det må i den forbindelse avklares hvordan dette løses på de ulike avdelingene, oppnevnes det stedfortredere? Det er viktig at kontorfunksjoner som fakturering/innsending av fakturaer/bilag også følges opp i feriene. Alle Oversikt over avdelingsledernes ferie, inkludert hvem som fungerer, avklares innen 15. april. Samme frist gjelder for innmelding av ferieønsker fra de ansatte. Endelig ferieliste skal gjøres kjent for de ansatte før 1. mai Fokus på økt egeninntjening, videre arbeid med markedsplaner Høsten arbeid med budsjett for 2015 var krevende og resulterte bl.a. i vedtak om å holde noen stillinger vakante, øke billettprisen og kutte kostnader hvor mulig. Å holde stillinger vakante er ikke en varig løsning, men kun en mulighet for å gi oss tid til å områ oss og iverksette andre tiltak. Fokus i VAM skal være på å øke egeninntjeningen. Med dette som bakgrunn ble det satt i gang et arbeid med markedsplaner for alle avdelinger. Det er mottatt innspill fra avdelingene på hvordan dette arbeidet ble organisert, og utkast til planer er nå innsendt fra alle avdelinger unntatt Setesdalsbanen som vil ta fatt på dette når ny konsulent er på plass. Vi har nå mottatt kommentarer/råd/forslag til justeringer på markedsplanene (vedlagt). Spørsmål til ledergruppa: - Hvordan kan dette arbeidet best tas videre og status på arbeidet i avdelingene med å øke egeninntjeningen. Arbeid med markedsplaner gjenopptas til høsten og må knyttes til årsplanarbeidet. Avdelingene må fortsette arbeidet med økt inntjening i museumsbutikkene, samt jobbe målrettet for å øke besøket ved avdelingene Tall Ships VAM er forespurt om å være med. Fristen for å melde tilbake areal gikk egentlig ut før helga. Tilbakemeldinger? 3

4 Fotoutstilling plasseres rundt på området (fotosamling kjøpt inn av Fylkeskonservator). Listerskøyta Kystkultursenter deltar på søndagen. Andre avdelinger utfordres til å delta slik at det er minst én person fra museet pr. dag. Filmmateriale i museet vurderes blant annet Deltakelse andre arrangementer - Arendalsuka. Vi har sagt ja til å være tilstede på stand sammen med de andre museene på Agder og Museumsforbundet. Omfang, type aktivitet osv. er ikke avtalt. Det avventes at nye direktører i øst skal komme på plass. - Forespørsel fra Lindesnes fyr om deltakelse på "Tusenårsstedets dag" se vedlegg Eventuelt Saker til neste styremøte: - Revidert sikkerhetsstyringssystem på Setesdalsbanen - Ny samarbeidsavtale mellom VAM og Setesdalsbanens Venner - HMS-system /overordnede mål for HMS i VAM Gro lager forslag som oversendes ledergruppa før styresaken ferdigstilles. - Utkast til avtaler ift. Hestmanden Runde rundt bordet Kathrin: - Orientering fra møte med VAF vedr. Festung Lista. - Deler av Furuborgsamlingen er nå inntatt i VAM. - Person på tiltak fra NAV begynner i fagseksjonen i morgen og skal arbeide med registrering. - Forskeruker i fagseksjonen har fungert bra. Inge: - Venter på svar fra Riksantikvaren om disp. fra Kulturminneloven om endring på inngangspartiet på Østhassel redningsstasjon. - Fugleutstillingen ble åpnet i påska. - Nesten 1000 besøkende på Lista i påska. John: - Saken angående byggeskikksenteret i Flekkefjord som ble fremmet i Fylkesutvalgsmøtet, ble sendt i retur for ytterligere utredning. - Arbeid med konsolidering av Hestmanden pågår. - Deltar på direktørnettverk i Virke torsdag og fredag 4

5 denne uka. - Deler av ledergruppa reiser på nettverksmøte for ledere i Museumsforbundet torsdag og fredag neste uke. Gro: - Det gjennomføres intervjuer til vikarstillingen på Lista neste uke. - VAM har mottatt gaveforsterkningsmidler fra Kulturdepartementet på kr knyttet til gaver fra UNI til Eikentunet og Solstrand. Birgitte: - Arbeid med reetablering av ammunisjonsjernbanen på Møvig - Intervjuer og ansettelser av fortellere ved alle avdelinger i Kristiansand nærmer seg slutten - Påskeåpent på Kristiansand museum 3 dager i påska - Gimle Gård venter på svar på søknad om disp. fra kulturminneloven for utbedringer av publikumstoaletter - Arkeologiske prøvestikk på Kongsgård gav ingen funn og arbeidet med "Over heia" kan fortsette - Arbeid med skilting og annen revitalisering på Kongsgård Neste møte: 21. april 2015, Odderøya 17 5

Referat fra ledermøte 13. januar 2015

Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Referat fra ledermøte 13. januar 2015 Tid: 13. januar 2015 Sted: Innkalles: Andorsengården Ledergruppa Forfall: Kopi: Avd. ledere Dagsorden Sak Ansvar Frist 01.15 Godkjenning av dagsorden og valg av referent

Detaljer

STYRESAK 13/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 26. februar 2015. Saksbehandler VAM, adm.

STYRESAK 13/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 26. februar 2015. Saksbehandler VAM, adm. STYRESAK 13/15 ORIENTERINGER FRA DRIFTEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 26. februar 2015 Saksbehandler VAM, adm. Saksfremlegg 1. Lista museums vaktmester gjennom 11 år, Sten Stålesen, gikk av med

Detaljer

STYRESAK 10/14 ÅRSMELDING 2013 INKL. REGNSKAP. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 25. februar 2014

STYRESAK 10/14 ÅRSMELDING 2013 INKL. REGNSKAP. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 25. februar 2014 STYRESAK 10/14 ÅRSMELDING 2013 INKL. REGNSKAP Går til Styrets medlemmer Styremøte 25. februar 2014 Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby og John Olsen Saksfremlegg Vedlagt saksframlegget

Detaljer

REFERAT FRA ONSDAGSMØTET, 23.10.2013 Odderøya 17

REFERAT FRA ONSDAGSMØTET, 23.10.2013 Odderøya 17 REFERAT FRA ONSDAGSMØTET, 23.10.2013 Odderøya 17 Deltakere: Fagseksjon Forfall: (permisjon t.o.m. 30.11.) og Klaus. (ferie) 1. GJENNOMGANG SISTE REFERAT Ingen innspill/rettelser 2. GENERELL INFO/OPPDATERING

Detaljer

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren

SSØ skal gi tilbakemelding før ferien til sektoren på utrullingstidspunkt og hva som må gjøres i sektoren Møtetype: SAP HR statusmøte mellom og UNINETT FAS Til stede: Geir Knudsen,, Tone Thorstensen,, Øyvind Akselsen,, Tore Bjørn Hatleskog, UiS, Anne Grete Lindeland, UiA, Eirin Fjeld Melund, UNINETT FAS, Arild

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD

ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD ÅRSMELDING 2013 VEST-AGDER-MUSEET IKS INNHOLD DIREKTØREN HAR ORDET... 2 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 3 VEST-AGDER-MUSEET IKS FORMÅL OG ORGANISASJONSFORM... 3 UTFORDRINGER... 6 TAKK TIL ANSATTE OG FRIVILLIGE...

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby, John Olsen m.fl.

Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby, John Olsen m.fl. REPRESENTANTSKAPSSAK 04/15 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2014 Går til Representantskapets medlemmer Styremøte 12. mars 2015 Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby, John Olsen m.fl. Saksfremlegg

Detaljer

Styret ved Vea. Protokoll

Styret ved Vea. Protokoll 09.06.2011 Side 1 av 7 Tilstede: Styrerepresentanter: Ole Rud, Arild Sørum Stana, Mari Kramprud Arnesen, Hildegunn Aas, Sigurd Kolloen og Jørn Inge Løssfelt, Administrasjon: Hildegard Johannessen, Stein

Detaljer

Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby, John Olsen m.fl.

Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby, John Olsen m.fl. STYRESAK 03/15 ÅRSMELDING 2014 INKL. REGNSKAP Går til Styrets medlemmer Styremøte 26. februar 2015 Saksbehandlere Gro Eikeland, Janne Baugerød, Gunhild Aaby, John Olsen m.fl. Saksfremlegg Vedlagt saksframlegget

Detaljer

Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15.

Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15. Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15. «Administrativ Ressurs Aure IL» Vedtak fra årsmøtet: Årsmøtet har valgt en komite som skal jobbe med en prosess vedrørende eventuell

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00.

HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00. HØRINGSNOTAT 5.11.2010 Mottakere: Fagforeninger i Vest-Agder-museet Høringsfrist: Tirsdag 16.11.2010. Kl 12:00. STRATEGISAK SKAL BEHANDLES i VAM IKS STYRE 25.11.2010 Strategisaken består av en overordnet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15)

Innkalles: Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland (leder) Ordfører i Mandal Tore Askildsen (til kl. 11:15) LINDESNESRÅDET REFERAT (GODKJENT AV LINDESNESRÅDET I MØTE 19.9.2014) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Audnedal rådhus, Kommunestyresalen Dato: Fredag 20.6.2014 Tidsrom: 9.00 12:15. Innkalles: Ordfører

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14

UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll styremøte 6 13/14 Sted: Fagforeningskontoret Tid: fredag 10.01.14 kl. 12.00 15.00 Møteleder: Geir Evensen Ordstyrer: Kjersti Thommesen Referent: Astrid Danbolt/Kristian Lilleskaret UTDANNINGSFORBUNDET PORSGRUNN Protokoll

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 23.01.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynte 17:43) Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede i dag: Leder, KA, ØA, KVK, FA, MA, LIM SAK 10 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 14.11.08 kl. 09.00 16.30 Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad Hilde Thorstensen Rosvold Veslemøy Viervoll Morten Bråten Ragnhild Mauseth

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL

NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL NESODDEN IDRETTSFORENING PROTOKOLL Gruppe: HS Møtenr: 1 Dato: 07.01.14 Start: 19:15 Slutt: 22:00 Til stede: Adm: Marianne Ellingstad (ME) Ricky Vatten (RV) Pål Løkkevik (PL) Kirsti Langvatn (KL) Geir Torbjørnsen

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Vedlegg til saken Regnskapsrapporter (10 stk.) pr. 31. august 2014 for alle avdelingene i VAM og for fagseksjonen og administrasjonen.

Vedlegg til saken Regnskapsrapporter (10 stk.) pr. 31. august 2014 for alle avdelingene i VAM og for fagseksjonen og administrasjonen. STYRESAK 45/14 REGNSKAP PR. 31. AUGUST 2014 Går til Styrets medlemmer Styremøte 9. oktober 2014 Saksbehandler Janne Baugerød og Gro Eikeland Vedlegg til saken Regnskapsrapporter (10 stk.) pr. 31. august

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

09/11 STYRESAK ORIENTERINGER OM DRI FTEN

09/11 STYRESAK ORIENTERINGER OM DRI FTEN 09/11 STYRESAK ORIENTERINGER OM DRI FTEN Går til Styrets medlemmer Styremøte 20 januar 2011 Saksbehandler Morten Westvik, Arild Johannessen, Per Grimsgård, Agnete Kjellin, Agnete Kjellin og Sylvi Sørensen

Detaljer

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014

Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Agenda / Forretningsorden Ormåsen Grendeutvalgs årsmøte 2014 Klokken 20:00 åpning 1. Konstituering a. Valg av ordstyrer, referent, to til å underskrive protokollen og tellekorps. Utvalget foreslår Teodor

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer