Folkehelse som verktøy for bedre samfunnsutvikling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkehelse som verktøy for bedre samfunnsutvikling."

Transkript

1 Folkehelsekonferansen Buskerud fylkeskommune Drammen 11. mars 2014 Folkehelse som verktøy for bedre samfunnsutvikling. Byplanlegger Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Arendal kommune 12. mar mar

2 God helse = gode liv 2

3 Det er bare 10% av folkets helseproblemer helsetjenesten kan gjør noe med. 3

4 Veldig mye fokus på klimatilpasset byutvikling 12. mar

5 og lite på utvikling av menneskevennelige byer: 12. mar

6 "Helsefremmende by- og arealplanlegging v/michael Fuller-Gee, Arendal kommune

7 Arkitektnytt juni 2013

8 Selv verdens rikeste land har ikke råd til å fylle opp bassengene. Vi kommer ikke til å få det heller. Dagens Næringsliv 7. mars mar

9 Vi må forbereder oss på at det offentlige må leverer færre tjenester, ikke flere.. 9

10 Bassengene ikke fylles, aktivitetstilbud kuttes, vedlikeholdet utsettes og byutvikling nedprioriteres 10

11 Agderposten 7. mars

12

13 A lot of Norwegians are round, relaxed, Utfordinger: lonely (sad and lonely) And getting old. 13

14 ROUND 14

15 2 av 3 nordmenn er overvektige Mallaga, Spania

16 30% av den voksne befolkningen har kronisk smerter Den viktigste årsaken til langtidssykefravær og uførhet. Kvinner er mer utsatt enn menn. Folkehelseinstituttet

17 RELAXED (very..?) 17

18 Norske 15-åringer sitter mer stille enn mennesker i alderen år.

19 Norges befolkning sett under ett er blant de MINST fysisk aktiv i Europa 19

20 Livskvalitet : Norge er Nr.1 i verden. 12. mar

21 Men - er vi et lykkelig folk? Foto: Torill Brunsvik 21

22 Lonely 22

23 Ensomhet er Norges største folkesykdom : Røde Kors, 2011 Utfordinger: Ensomhet ofte fører til sykdom, som f.eks tristhet, angst og depresjon. 23

24 Andel ensom er høyest blant unge mellom og eldre over 70 år.

25 12. mar

26 LONELINESS KILLS - NORWAY die in traffic accidents 550 kill themselves - each year And more young people than ever before. 12. mar

27 LONELINESS KILLS - NORWAY die in traffic accidents 550 kill themselves - each year in Norway And more young people than ever before. 12. mar

28 Færrest trafikkdøde på 50 år. Det laveste tallet siden I forholdet til gjennomsnittet i alle år siden tusenårsskiftet på 250 drepte, har vi nå nesten 100 færre trafikkdrepte. 28

29 SELVMORD: 6 per i Storbritannia 12 per i Norge 12. mar

30 Utvikler vi tette eller teite steder?

31 Utvikler vi farlige steder?

32 Human beings seek happiness above ALL else. Aristotle 12. mar

33 Vi må lære å snakke sammen.

34 personer bor alene i Norge Befolkningsstatistikk. 1. januar mar

35 40 % av alle husholdningene i Norge består i dag av en person

36 Mange, MANGE flere eldre Seville, Spania

37 I 2023 vil de eldre etterspørre minst 50% av alle boliger som blir produsert i Norge. Utfordinger:

38 140 Årlig boligbehov per aldersgruppe i Arendal < 25 år år år år år år 75 år + Kilde: Prognosesenteret

39 Vi har MANGE brukt eneboliger i 2013 er 72% av boliger i Arendal eneboliger

40 40

41 41

42 Universell utforming - tilgjengelighet

43 Forbud mot flere eneboliger! 43

44

45 MARISBERG - et nytt område for boligbygging S 17 LANDSKAPSANALYSE MARISBERG SETT FRA FLY Skråfoto viser Marisberg sett fra nordøst. Marisberg ca 800 boliger 12. mar

46 Krøgenes med ca 800 boliger

47 .Strømsbuslette Myrene, Arendal

48 En levende bydel med - offentlige tjenestetilbud, - handel, - arbeidsplasser, - boliger - kultur Charter Quay, Richmond, London

49 :19 Bodil (84) ble sendt hjem med gåstol til ektemann (90) i rullestol VG NETT 49

50 Den nye mjølkerampa kan være ramme rundt en møteplass og videreføre den sosiale funksjonen som de opprinnelige mjølkerampene hadde

51

52 Møter skaper steder Folk møtest sjeldan bare for å møtast og sosialisera, men fordi vi har eit eller anna ærend der. Dagbladet Andreas Hompland 52

53 Kultur eller folkehelsearbeid? 53

54 Men som oftast er møte på møteplassar kopla til noe anna Det kan vera rituelle og kulturiske handlingar - alt frå fotballkampar til offisielle markeringar og religiøse seremoniar. Dagbladet Andreas Hompland 54

55 Kultur eller folkehelsearbeid? 55

56 Et moderne bibliotek brukes mest som en uformell møteplass 46 % av de som bruker biblioteker låner bøker der, 80 % av bøkene lånes sjelden ut! Flere tilbud som foredrag, underholdning og møtevirksomhet.

57 Bibliotek som møteplass Bibliotek og museum, Vigeland

58 Kafé, Bibliotek med aviser, tidskrifter, nye bøker, dvd og musikk 58

59 12. mar

60 12. mar

61 Vi møtest sjeldan bare for å møtast Ein veit at det er stor sannsynlighet for at det er noen å treffa der bare ved å møta opp utan konkret avtale. Dagbladet Andreas Hompland 61

62 62

63 63

64 12. mar

65 Frivillig sentral midt i sentrum

66 Hva er det de unge mener? 12. mar mar

67 Mye idrett, lite musikk De skryter av idrettstilbudet, - men irriterer seg over at det øvrige aktivitetstilbudet for ungdom blir stadig dårligere. 12. mar mar

68 Men ungdom dropper idrett Halvparten av idrettsungdom slutter i 13-14årsalderen. Og det blir stadig verre. Samtidig: det investeres i fotballanlegg og idrettshaller som brukes til trening av en stadig mindre andel av befolkningen.

69 Det er lite trolig at bygging av flere idrettsbaner vil løse folkehelseproblemet Sør Amfi, Myra, Arendal

70 ..

71 Det er sååå kjedelig her! 12. mar mar

72 12. mar

73 vi treffes på parkeringsplassen 12. mar

74 BYUTVIKLING: Vi MÅ samle aktiviteter rundt et torg 12. mar

75 18 29 åringer i flyttestrømmene

76 Flesteparten av dem som flytter til Oslo, er unge mennesker. Kvinner i alderen år flytter hyppigst. Statistisk Sentralbyrå 12. mar

77

78

79 Oppvekstsforhold = attraktivitet

80 barn på ulovlige skoler som ikke har godkjent inneklima. For barna betyr det at de hver eneste dag risikerer å få vondt i hodet, hoste, og lære mindre når de er på skolen. 80

81 Typisk norsk å være best 81

82

83 Dette landet er på vei til å skamfere seg selv Ved hjelp av: 1. Dårlig kommunalt planarbeid. 2. Svake politikere. 3. Liten nasjonal styring. Tette eller teite steder? v/erling Dokk Holm: Plan 1/ mar

84 Energien tapes bevisst. Det bygges kjøpesenter som årelater småbyene. Eneboliger legges til merkverdige steder, der det er langt til alt. Fylkeskommuner bygger nye videregående skoler langt fra sentrum og fasiliteter. Staten bygger nye høyskoler på jorde. Tette eller teite steder? v/erling Dokk Holm: Plan 1/ mar

85 HVA GJØR VI I 2012? 12. mar

86

87 By- og stedsutvikling i Norge mar

88 Hva er dette? 88

89 Sam Eyde s Vgs. Skole, Arendal med 1200 elever og 200 ansatt Kr 700 millioner Ut av sentrum (+ 300 mill. for Idrettshall). E18 Barbu Arendal sentrum 12. mar mar

90 Et flertall (6 av 8) i arbeidsgruppen anbefaler plassering i Barbubukt, Arendal sentrum Begrunnelsen er: 1. Elever og ansatte ved Strømsbu videregående skole ønsker lokalisering i sentrum 2. Viktigheten av nærhet til alternative læringsarenaer som f. eks. bibliotek og museum. 3. Lokalsamfunnet brukes aktivt i opplæringen så vel i yrkesfag som i allmennfag. 4. En sentrumsskole vil i tillegg gi gode muligheter for flerbruk, med skolen som samfunnsarena. 5. Skolen vil kunne holde åpent hele dagen og ulike aktører vil kunne ta den i bruk. 6. Behovet for å styrke det historiske bysentrum i Arendal. 7. Lokalisering av skolen til Arendal Kunnskapshavn kan også gi gode muligheter for samspill med andre aktører, blant annet i det planlagte læresenteret. 8. En ny videregående skole i sentrum vil bidra til å hindre uønsket byspredning og økt transportbehov, i tråd med vedtatt fylkesdelplan for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering. Arbeidsgruppens konklusjon Pkt 10. Konklusjon. Arbeidsgruppens innstilling av 20 april 2006.

91 Et flertall (6 av 8) i arbeidsgruppen anbefaler plassering i Barbubukt, Arendal sentrum Begrunnelsen er: 1. Elever og ansatte ved Strømsbu videregående skole ønsker lokalisering i sentrum 2. Viktigheten av nærhet til alternative læringsarenaer som f. eks. bibliotek og museum. 3. Lokalsamfunnet brukes aktivt i opplæringen så vel i yrkesfag som i allmennfag. 4. En sentrumsskole vil i tillegg gi gode muligheter for flerbruk, med skolen som samfunnsarena. 5. Skolen vil kunne holde åpent hele dagen og ulike aktører vil kunne ta den i bruk. 6. Behovet for å styrke det historiske bysentrum i Arendal. 7. Lokalisering av skolen til Arendal Kunnskapshavn kan også gi gode muligheter for samspill med andre aktører, blant annet i det planlagte læresenteret. 8. En ny videregående skole i sentrum vil bidra til å hindre uønsket byspredning og økt transportbehov, i tråd med vedtatt fylkesdelplan for tettstedsutvikling og kjøpesenteretablering. Arbeidsgruppens konklusjon Pkt 10. Konklusjon. Arbeidsgruppens innstilling av 20 april 2006.

92 Et mindretall bestående av fylkeskommunes repr. (2 av 8) går inn for etablering av den nye skolen i Myra Begrunnelsen er: 1. Nærheten til idrettsanlegg 2. Plassering vil gi synergieffekter i forhold til regionens idrettsliv. Arbeidsgruppens konklusjon Pkt 10. Konklusjon. Arbeidsgruppens innstilling av 20 april 2006

93 Et felles elevråd har enstemmig vedtatt støtte til ny skole i Arendal sentrum Agderposten 27. Mars Ingen ønsket å flytte skolen på landet, og ingen så noe positivt med det heller. sier elevrådsleder Astrid Elise Grov. 12. mar

94 Men det verste er altså prosessen, måten det skjer på. For det er liksom ikke måte på hva ungdommen skal finne seg i. Tone Frivold leder Ungdomsbystyre Arendal 12. mar mar

95 3.juni 2013

96 25% slutter i VG skoler pga psykiske problemer.

97 Politikerne svikter de unge Mennesker med makt og innflytelse svikter de unge. "Veien til makta og "det gode liv"? v/ Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) mar

98 Alene i skogen v/e18 eller på en skole midt i byen? 12. mar

99 12. mar mar

100 2300 studenter og 300 ansatte Ikke i Grimstad sentrum 12. mar

101 Høgskole i Kongsberg på et jorde 1 km utenfor byen

102 HiBu sentralt i Kongsberg vil være med på å skape et positivt og spennende bysentrum. Laagendalsposten 22. september mar

103 Kongsberg har 800 studenter som vil til sentrum! 1 km HIBU 1. Flytting av Høgskolen til sentrum. Nytorvet 12. mar mar

104 HiBu sentralt i Kongsberg vil være med på å skape et positivt og spennende bysentrum. Laagendalsposten 22. september mar

105 Høgskolen i Buskerud får fullmakt til å inngå leiekontrakt om nye lokaler i Kongsberg sentrum i mar

106

107 Byggestart august 2013: Kunnskaps- og kulturtorget Vestsida

108

109 Skien sentrum kvm ubrukt lokaler 12. mar mar

110

111 Vi er ofte handlingsorientert. Men uten retning.

112 STEDER MÅ TA REGI OVER EGEN FRAMTID.

113 kunder innenfor 2 timer!

114 Landsbytenking : Gangavstand med butikker, kontorer, skoler og boliger. 12. mar mar

115 Pris blir delt ut av Kommunal- og regionaldepartementet

116 Attraktiv Stad : Det er steder som satser på: Sentrumsutviklingsplan, Boligbygging, Næringspolitikk, Innbyggerdeltagelse.

117 Strategi: Landsbytenking Konsentrer innsatsen og ressursene på et avgrenset sentrumsområde Radius 50 m til maks 1 km - avhengig av stedets størrelse.

118 Landsbytenking kreve byplanlegging på en helt annen måte enn hittil. Ikke bare fortetting, men også variasjon slik at butikker, bedrifter, barnehager, skoler og boliger blandes. Synergi Kort gangavstander (5 min.) 12. mar mar

119 Lokalsamfunnsutvikling i Vegårshei Planlagt utvikling 1950 innbyggere innen 2018

120 Et definert sentrum en styrke for bygda - utvikles for alle - fritidsaktiviteter - friluftsliv og idrett - handel og næring - liv mellom husene - offentlige tjenestetilbud - fremtidens omsorgsutfordringer - variert botilbud

121 Vegårshei BEFOLKNINGSSTATISTIKK 2000: 1832 innbyggere 2006: 1856 innbyggere 2009: 1887 innbyggere 2010: 1916 innbyggere 2011: 1921 innbyggere 2011: 1940 innbyggere 2012: 1976 innbyggere 2013: 2000 innbyggere

122 Vegårshei: Nye bygninger 1. På øst og vestsiden av aldersheimen 2. Rundt torget 1 Under opparbeidelse: 3. Hovet 35 boliger mar Tettstedsutvikling Myra Husbanken, Grønn_strek, Asplan Viak

123 Tettstedsutvikling Myra Husbanken, Grønn_strek, Asplan Viak MANGE nye boliger i Myra sentrum, Vegårshei NYE BOLIGER 12. mar Tettstedsutvikling Myra Husbanken, Grønn_strek, Asplan Viak

124 Vegårshei kommune i samarbeid med Husbanken: Utbyggingsområdet er ca. 10 da stort, ligger solrikt og vestvendt på et høydedrag mellom sentrum og storelva. I gangavstand til kommunehus, butikker og andre 12. mar

125 Fase 1 solgt på en dag! 23. August mar

126 Innbyggertallet økt med 100 personer i 2012 (6 år før tiden) Håvet boligområde m/18 universell utformet boliger Ombygd låve i sentrum til tre leiligheter universell utformet 126

127 HOVET - Dette nyetablerte Håvet boligområde er plassert i et meget solrikt området, i sentrum i Vegårshei kommune.

128 Der er barnevennlige omgivelser, med trygg vei til barnehage og barn -og ungdomsskole som ligger i kort gangavstand. 12. mar

129 Tre boliger av falleferdig låve Den falleferdige låvebygningen i sentrum av Myra skal fortsatt se ut som en låve, men likevel romme tre moderne leiligheter. Eierne Håkon og Einar Stebekk har fått Husbanken med på å lage et ganske unikt «låveprosjekt». Tvedestrandsposten mar mar

130 Låve I sentrum før ombygging 12. mar

131 Låve I sentrum ombygd til tre leiligheter

132 12. mar

133 12. mar

134 Alene 20 år i stort hus, 1 mil fra sentrum Liv Skeimo (76) og Tordis Bråten (80) hadde begge store eneboliger 1 mil utenfor sentrum og bodde alene i 15 og 20 år etter at ektemennene gikk bort. De hadde mange rom og store hager å holde i stand, og de var avhengige av bil for å handle og treffe andre mennesker. 12. mar

135 Nå bor Liv i i hovedhuset, og Tordis bor i låven. Herfra er det gangavstand til alt de trenger - og gode venner. 12. mar

136 venner og vi trenger gode steder vi kan treffe dem. 12. mar

137 Behov for ingeniører i Norge De har fokus på utdanningsmuligheter og oppveksttilbud. Dagen Næringsliv

138 12. mar

139 139

140 Hva er dette? 12. mar

141 Tangen videregående skole, Kristiansand 1000 elever & 175 ansatte kvm Fotavtrykket m2 Studieprogrammer bl.a: Bygg- og anleggsteknikk, Design og håndverk Medier og kommunikasjon, Restaurant- og matfag 12. mar

142 Kristiansand Tangen v.g skole 12. mar mar

143 Bystranda i Kristiansand er kåret til en av Norges tre beste badestrender. 12. mar

144

145

146 800 leiligheter

147 Selvaag Pluss, 121 leiligheter Kristiansand

148 Arendal 2023 I 2023 er det 300 år siden Arendal fikk bystatus

149 2001: : : : 2005: Arendal: Befolkningsutvikling 12. mar

150 Arendal sentrum 2003 busstasjon med pomfrits 12. mar mar

151 12. mar mar

152 2001: : : : : : : : : : : : : Arendal: Befolkningsutvikling 12. mar

153 : nye innbyggere : nye innbyggere : 5 000?

154 Den veksten skal bidra til: - bedre oppvekstmiljø - rikere opplevelsestilbud - økt kvalitet i omgivelsene - TRIVSEL (den gode by)

155 Folkehelse som verktøy for bedre samfunnsutvikling. 155

156 Bydel senter

157 Vi har MANGE brukt eneboliger 72% av boliger i Arendal eneboliger

158 Byplan 2023 ønsker også å legge til rette for at - flere eldre kan leve et liv mest mulig uavhengig av offentlige tjenester.

159 Byen må bli tettere, høyere, mer barnevennlig og full av folk. Ordfører Einar Halvorsen (H) skal bygge urbane, klimavennlige Arendal. BYNATT 23. november mar

160 Arendal kommune 2023: utvikling fra til nye boliger 1 km radius fra Rådhus 12. mar

161 2 000 nye boliger 1 km radius fra Rådhus TRANSFORMASJON AV OMRÅDER 1. Barbu Brygge 2. Barbu (kommune) 3. Strømsbuslette 9 Bakke Lie Sørensen 4. Strømsbuslette - Volvo 5. Myrene-Bjørnes Transformasjon av Bygning(er) Næringsbygg (m/boliger?) Planlagt nye leiligheter Transformasjon av områder 12. mar Attraksjoner/museumm

162

163 Fokus på gang og sykkel 12. mar mar

164 Byløypa på 7 km 164

165 2013: 1 av 5 husholdninger i Arendal eier IKKE bil. V

166 Skal Arendal lykkes med å bli en sykkelby og få den stor økning en i sykkelbruk vi ønsker, er el-sykkel eneste alternativ. Mike Fuller-Gee Agderposten

167 Folk som bruker kollektiv gå mye

168 Folkehelse og identitet : 168

169 Pollen, Arendal mar mar

170 Pollen, Arendal 1996/

171 171

172 172

173 Her graves Arendals kanal fra 1700-tallet frem Kanalveggen var sist framme i dagen i Det har vært sett på om kanalens murer kan være formgiver til både grønne plener og eventuelt kombinert med en grunn kanal. Eller noe mer!

174 12. mar

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184 Kultur, idrett eller folkehelsearbeid? 184

185 12. mar

186 12. mar

187 12. mar

Fra mulighet til realitet - hvordan kan kursets tanker omsettes i praksis?

Fra mulighet til realitet - hvordan kan kursets tanker omsettes i praksis? Boligplanlegging i by Drammen, 15.- 19. oktober 2012 Fra mulighet til realitet - hvordan kan kursets tanker omsettes i praksis? Byplanlegger Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Arendal

Detaljer

Men hvorfor er mange norske tettsteder så stygge og sååååå kjedelig? Norges styggeste sted?

Men hvorfor er mange norske tettsteder så stygge og sååååå kjedelig? Norges styggeste sted? Konferanse om stedsutvikling i Hordaland Vossevangen 21. august 2007 Tettstaden som drivkraft: Husbanken si nye rolle i tettstedsutvikling Mange norske tettsteder er så stygge at jeg tråkker klampen i

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER.

LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. LEV GODT I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM, VED LÅGENS SOLRIKE BREDDER. DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKAL ÅPNES SOMMEREN 2015 DAMPSAGA BARNEHAGE PÅ HELLEBÆK SKISSEPROSJEKT

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

Kommunedelplan 2015 2027. Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014

Kommunedelplan 2015 2027. Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014 Kommunedelplan 2015 2027 Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014 Høringsfrist 20.02.2015 Kommunedelplan 2015 2027 Larvik by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE Innhold

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Bylabrapport 2:2012 Denne rapporten er finansiert og utgitt av stiftelsen Norsk Form, ved Bylab. Den er forfattet

Detaljer

Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim

Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim TØI rapport 1355/2014 Kjersti Visnes Øksenholt Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim TØI rapport 1355/2014 Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim Kjersti Visnes Øksenholt

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14.

Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027. Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14. Planprogram for kommuneplanen - samfunnsdel - 2015-2027 Vedtatt av Kommuneplanutvalget den 11.06.2014 i sak 005/14 Eigersund kommune INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1. Planprogram for Eigersund kommune... 3 Hva

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg 1 INNHOLD 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 Vedlegg

Detaljer

Folkehelserapport. Tydal kommune

Folkehelserapport. Tydal kommune Folkehelserapport Tydal kommune 2012 2016 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 2.1. Bakgrunn:... 4 2.2. Metode:... 5 3. Resultater for Tydal... 7 3.1. Kommunebarometeret for Tydal:... 7 3.2. Beskrivelse

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07.

LINDESNES KOMMUNE. - et fyrtårn for helse og trivsel. Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07. LINDESNES KOMMUNE - et fyrtårn for helse og trivsel Foto: Rolf Dybvik Godkjent av Lindesnes kommunestyre i møte 21.06.07 og 15.11.07 Kommuneplan 2007 2018 De nye veiene Eventyr fra virkeligheten i Lindesnes

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015

Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Eigersund kommune Kommuneplan 2015-2027. Samfunnsdel Høringsutkast juni 2015 Utgave: 1 Dato: 2015-05-25 fotografenas.no / Fotografen AS Eigersund kommune Kommuneplan Eigersund 2015-2027. Samfunnsdel 1

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Arendal den grønne byen ved det blå havet.

Arendal den grønne byen ved det blå havet. Utkast Forslag program 0-0-0 Utkast Forslag til program Arendal Venstre 0-0 Arendal den grønne byen ved det blå havet. 0 I politikken er partienes arbeidsform ofte like viktig som standpunkter i enkeltsaker.

Detaljer

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 Rådmannens forslag 30.05.2013 1 Innledning... 5 1. Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 2. Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 3. Hva og hvem er Frogn kommune i denne sammenheng?...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer