Fra mulighet til realitet - hvordan kan kursets tanker omsettes i praksis?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra mulighet til realitet - hvordan kan kursets tanker omsettes i praksis?"

Transkript

1 Boligplanlegging i by Drammen, oktober 2012 Fra mulighet til realitet - hvordan kan kursets tanker omsettes i praksis? Byplanlegger Michael J. Fuller-Gee Dip LA, MA (urban design), MNLA Arendal kommune 1

2 DAG 1 BYPLANLEGGING MED TANKE PÅ BOLIGKVALITET Hvordan kan arealeffektivitet og høy tetthet forenes med en bærekraftig byutvikling som ivaretar hensynet til god boligkvalitet for alle? 2

3 Kriterier for uteromskvalitet i byområder Hvordan kan: god planlegging, kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid gjennom planprosessen bidra til et bedre resultat? 3

4 2008 The City of Drammen: European Planning Award The European Council of Spatial Planners

5

6

7 2009 European Steel prize

8 2008 Norwegian Best New Park Award: Skatepark under the motorway

9 15 km gronnstruktur ikke bare fugler og sopp men steder for folk 9

10 10

11 Utbyggingsavtaler er nøkkel.. Bernt Greni Drammen kommune 11

12 Blågrønn urbanisme: Vi har lovverket med oss. Endring fra prosjekt til prosess Rainar Stange 1. nov

13 Kriterier for uteromskvalitet i byområder Hvilke kvaliteter bør innarbeides og hvordan evaluere dem? Jon Guttu, arkitekt / forsker, NIBR 13

14 Fortett med vett 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Er det grenser for tetthet? Ja. Særlig i forhold til sol, lys og utendørs aktiviteter 20

21 Minst 25% av området solbelyst 5 timer ved jevndøgn 21

22 Hva er det urbane? Tetthet, lukket rom men uten urbane liv og kvaliteter i 1. etj fungerer det ikke. 22

23 1. nov

24 1. nov

25 1. etasje: Fortette med funksjonsblanding - synergi mellom funksjoner 25

26 Urbane liv og kvaliteter i 1. etj : - offentlige tjenestetilbud, - handel, - arbeidsplasser, - boliger - kultur Charter Quay, Richmond, London

27 27

28 1. nov

29 1. nov

30 30

31 31

32 32

33 DAG 2 UTEROMSKVALITET Godt utemiljø er en viktig forutsetning for menneskers trivsel og velvære. Vi setter fokus på overvannshåndtering, belysning, vegetasjon og klimatilpasning;. 33

34 - faktorer som bidrar til opplevelsen av boligområder som funksjonelle, vakre og trygg 34

35 Bærekraftig overvannshåndtering Fortetting gir nye harde flater som kan skape problemer for overvannshåndteringen. Hva skjer innen dette området i dag? Svein Ole Åstebøl, MSc, rådgiver vannmiljø, COWI 35

36 Fra lukket til åpen løsninger. Mye mer regn i dag og i fremtiden. Fordrøyning forsinkelser: reduserer flom, - forurensningsutslipp, jorda renser vann: Rain Gardens Rekreasjonsverdi og estetikk 50% kostnadsbesparelse 36

37 37

38 Gode forbilder: 1. Fornebu, Oslo: 2. Brøsett, Trondheim: 3. Kildepark, Ålborg - Krever samordning i planlegging, terrengdorming, fallforhold, materialvalg og arealer 38

39 Klimaanalyse i bymiljøer Hvordan planlegge for å skape et godt klima med hensyn til helse, trivsel og miljø i boligområder? Hanne C. Jonassen, arkitekt, Arkitekturverkstedet / Asplan Viak 39

40 Klima fordeler: Sikre gode oppholdsplasser. Reduserer byggskader. Reduserer energitap. Kald luft renner nedover som sirup. Vindskjeming er nødvendig Passiv solvarmer = 10-15% av oppvarmingsbehov 40

41 Utendørsbelysning Lyssetting av offentlige uterom påvirker både opplevelsen av trygghet og kan bidra til økt opplevelsesverdi. Jöran Linder, lysdesigner, Olsson & Linder ljusdesign och belysningsplanering 41

42 Lysdesign er kreativ Our belief is that something is better than nothing! 42

43 Rett lys på rett plass med rett mengde 1. nov

44 44

45 Kjærlighet - til mennesker, sted og prosjektet 45

46 DAG 3 PLANLEGGING AV UTEMILJØ FOR ALLE Hvordan temaer fra kurset konkret kan nyttiggjøres i praktisk planlegging. 46

47 En mer urban livsstil kan fremme trivsel og bedre fysisk og psykisk helse. Hvorfor? 1. nov

48 STATUS NORGE 2011: 48

49 Norge på smertetoppen i Europa! 49

50 30% av den voksne befolkningen har kronisk smerter Den viktigste årsaken til langtidssykefravær og uførhet. Kvinner er mer utsatt enn menn. Folkehelseinstituttet

51 Psykiske lidelser er en av de største helseutfordringene her i landet. Norge (med 30%) har høyest forekomst av 15 europeiske land, og betydelig høyere enn våre naboland, hvor forekomsten var %. De vanligste lidelsene er angst, depresjon og rusrelaterte lidelser.

52 2 av 3 nordmenn er overvektige Mallaga, Spania

53 .det er en større andel enn i USA. Stadig flere nordmenn står i fare for å få type 2- diabetes.

54 Nordmenn flest blir sofagriser fra de blir 10 år gamle. 80% av nordmenn driver ikke med selv moderat mosjon.

55 Mest fritid pr. dag i Europa og flest biler

56 Livskvalitet : Norge er Nr.1 i verden. Plassering: Livskvalitet nr. 1 Samfunnsforhold/politikk nr. 2 Helse nr. 7 Økonomi nr. 21 Utdanning nr.33 Newsweek 1. nov

57 Men - er vi et lykkelig folk? Foto: Torill Brunsvik 57

58 Ensomhet en utfordring for oss alle 23 % av oss er plaget av ensomhet. Statistisk sentralbyrå SSB, nov nov

59 50% av alle som er enslige, skilte og separerte er plaget av ensomhet 1. nov

60 1. nov

61 LONELINESS KILLS - NORWAY die in traffic accidents 550 kill themselves - each year And more young people than ever before World Health Organisation. 1. nov

62 Trafikk Nullvisjonen En visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade. Nasjonal transportplan for

63 SELVMORD: NULLVISJONEN? 6 per i Storbritannia 12 per i Norge 1. nov

64 Ensomhet er Norges største folkesykdom : Røde Kors, 2011 Ensomhet ofte fører til sykdom, som f.eks tristhet, angst og depresjon og til fysiske lidelser som hjerte-og karsykdommer. 64

65 Andel er høyest blant unge mellom og eldre over 70 år.

66 Aldri har vi tidligere hatt så mange muligheter til å komme i kontakt med hverandre nov

67 Mange er alene på gode møteplasser 1. nov

68 Mange er alene på gode møteplasser 1. nov

69 1. nov

70 1. nov

71 1. nov

72

73 Samfunnet 2011: Flere lever enslig, Flere lever lenger, Mange er alene med barn. 1. nov

74 40% av alle husholdningene i Norge består i dag av en person 1. nov

75 personer bor alene Befolkningsstatistikk. 1. januar nov

76 Dobling av antall personer over 67 år Fra i ,5 millioner i Veksten er en følge av store fødselskull fra 1933 til 1946, økende levealder og høy innvandring. Statistisk sentralbyrå 76

77 Riktige boliger på riktige tomter - til rett pris 1. nov

78 BYUTVIKLING I ARENDAL

79 Arendal: Befolkningsutvikling 2001: : : : 2005: 1. nov

80 Arendal: 1. nov Befolkningsutvikling 2001: : : : : : : : : : : + 572

81 = flere i Arendal 2021

82 Arendal sentrum frem til 2003 busstasjon med pomfrits 1. nov. 1. nov

83 1. nov. 1. nov

84

85

86

87 BYUTVIKLING ER IKKE NOE JÅLERI SENTRUM TRUES.

88 Pollen, Arendal 1994 Før 1. nov nov

89 Pollen, Arendal 1996 Etter Pollen, Arendal Konsept M.J. Fuller-Gee Prosjektering Asplan Viak Sør 1. nov nov

90 30 nye leiligheter 3. & 4 etj. 1. nov nov

91 1. nov

92 Arendal 2023 I 2023 er det 300 år siden Arendal fikk bystatus

93 BYUTVIKLING - PRIORITERT TILTAK: 1. Fortette med funksjonsblanding i sentrumskjernen for å skape synergi mellom funksjoner. 2. Plasser barnehager, skoler og universiteter i sentrum 3. Skap bedre tilgjengelighet med bil, bus, sykkel og til fots. 4. Reduser biltrafikk og forbedre kollektivtransport, gang- og sykkelveier. 5. Transformer bygninger og parkeringsplasser til nye formål. 6. Bygg mange nye attraktive, sentrumsnære boliger. 7. Øk fokus på folkehelse ved utvikling av sosiale møtesteder 8. Synliggjør kulturarv og kulturmiljøer 9. Utvikle sjøsider og elvebredder med nye bygninger, parker og plasser. 10. Skape dialog og klima for investering mellom nærings- eiendoms- og offentlige aktører 93

94 VI BYGGER TETT FOR Å SKAPER MER LIV 1. Fortette med funksjonsblanding - synergi mellom funksjoner. 2. Barnehager, skoler 3. Attraktive, sentrumsnære boliger. 4. Møtesteder 94

95 Arendal kommune 2021: utvikling fra til ? nye boliger? 500+? 1 km radius fra Rådhus 1. nov

96 1 750 nye boliger 1 km radius fra Rådhus TRANSFORMASJON AV OMRÅDER 1. Barbu Brygge 2. Barbu (kommune) 3. Strømsbuslette 9 Bakke Lie Sørensen 4. Strømsbuslette - Volvo 5. Myrene-Bjørnes Transformasjon av Bygning(er) Næringsbygg (m/boliger?) Planlagt nye leiligheter Transformasjon av områder 1. nov Atraksjoner/museum

97 Arendal kommune : utvikling grønnstruktur 1 km radius fra Rådhus 1. nov

98 98

99 99

100

101 Her graves Arendals kanal fra 1700-tallert frem Kanalveggen var sist framme i dagen i Kan kanal blir grønn attraksjon på Kanalplassen?

102 Alt 4

103

104

105

106

107

108

109 21.Juni 2012

110 Barn i byen som før 1. nov

111 1. nov

112

113

114

115

116

117

118

119 119

120 Arendal og Grimstad trenger nye boliger innen 2019 Agderposten, 10. jan nov

121

122 Sørlandets kunnskapshavna, Arendal 122

123 Havnegården

124 1. nov

125 21.Mars 2012

126 1. nov nov

127 1. nov

128 Strømsbuslette - Myrene

129 Slik kan Arendals nye vestkant bli 700 nye boliger med nye innbyggere. Boligblokker opp i ti etasjers høyde

130

131

132

133

134 Kvalitetskrav til grønne tak

135 Vi må være enormt god på å bygge uterom på tak Øystein Bull-Hansen, Drammen kommune 135

136 136

137 137

138 138

139 Dalston Roof Park, London Zector Architects

140 140

141 "Gode byrom er som bra fester

142 "Gode byrom er som bra fester, der du får lyst til å oppholde deg lenger enn planlagt". Fritt etter Jan Gehl

143

144

145 145

146

147 OPPSUMMERING:

148 Boligutvikling handler om mennesker 1. nov

149 Vi må sette krav for å sikre attraktive og positive uteområder Normaler, Formingsveiledere, Utbyggingsavtaler, Krav i reguleringsplan, og detaljplan 149

150 Hva er suksesskriterier for gode uteområder? 1. nov

151 Suksesskriterier for gode uteområder 1. Sitteplasser valgmuligheter. Tak og le. 2. Trær sol eller skygge. 3. Vann utsikt og/eller berøring 4. Mat nødvendige, valgfrie og sosiale aktiviteter. 5. Aktiviteter å deltar, leker eller se på. Gress/ belegg. 6. Triangulation snakke med andre. 7. Midt i sentrum - trygghet og folkemengde. 8. Levende fasaderer trygghet og tilbud. 9. Vakre steder fungere bedre!

152 Trær Mat Levende fasader sol eller skygge Triangulation Vann Midt i sentrum Sitteplasser 1. nov. 1. nov

153 Sitteplasser valgmuligheter. Tak og le. 153

154 154

155 Det er i rommet mellom husene vi treffes spontant. Mangfold & Møteplasser 1. nov

156 Uterom med et tak over hodet 156

157 MEETING PLACE THE NEW MILK RAMP Den nye mjølkerampa kan være ramme rundt en møteplass og videreføre den sosiale funksjonen som de opprinnelige mjølkerampene hadde

158 158

159 Vakre steder fungere bedre! 159

160 160

161 De ti bud Vet du hvor mange bud det er? spurte læren Det er ti bud svarte Jens Og hva skjer hvis du bryter ett av budene? 161

162 De ti bud Vet du hvor mange bud det er? spurte læren Det er ti bud svarte Jens Og hva skjer hvis du bryter ett av budene? Da er det ni igjen! 162

163 Vi må sette krav for å sikre attraktive og positive uteområder med fokus på: - de viktigste planmessige prinsipper - hvilke kvaliteter og løsninger er viktig for offentligheten/kommunen. NB!enkle og lett målbare i forbindelse med saksbehandling og kontroll i ettertid. - hvordan kommunen og fellesskapet best mulig sikrer seg at kvalitetene garanteres uavhengig av hvem som eier de ulike tomtene og når de utbygges. 163

164 Byen må bli tettere, høyere, mer barnevennlig og full av folk. Tonsberg Blad 4. november 2010 Ordfører Petter Berg (H) skal bygge urbane, klimavennlige Tønsberg. 1. nov

165 Takk for oppmerksomhet & lykke til. 1. nov

PROGRAM B OLI GPLA NLEGGING I BY 2 0 1 2. Hvordan skape gode boligområder for alle

PROGRAM B OLI GPLA NLEGGING I BY 2 0 1 2. Hvordan skape gode boligområder for alle PROGRAM B OLI GPLA NLEGGING I BY 2 0 1 2 DAG 1 BYPLANLEGGING MED TANKE PÅ BOLIGKVALITET Hvordan kan arealeffektivitet og høy tetthet forenes med en byutvikling som ivaretar hensynet til god boligkvalitet

Detaljer

Men hvorfor er mange norske tettsteder så stygge og sååååå kjedelig? Norges styggeste sted?

Men hvorfor er mange norske tettsteder så stygge og sååååå kjedelig? Norges styggeste sted? Konferanse om stedsutvikling i Hordaland Vossevangen 21. august 2007 Tettstaden som drivkraft: Husbanken si nye rolle i tettstedsutvikling Mange norske tettsteder er så stygge at jeg tråkker klampen i

Detaljer

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014

Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 Boliganalyse - Byplan 2023 Arendal kommune - Revidert mai 2014 A R E N D A L 2 023 BYPLAN ANSVARLIG: Michael Fuller-Gee, Arendal kommune ARBEIDSGRUPPA: Ragnild Hammer, Arendal kommune Gøril Onarheim Christiansen,

Detaljer

Anna Lindholm. Vinter i Drammen. Trondheim 10. juni 2014

Anna Lindholm. Vinter i Drammen. Trondheim 10. juni 2014 Anna Lindholm Vinter i Drammen - en studie av hvordan barns lek kan bidra til byliv om vinteren Trondheim 10. juni 2014 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultetet for arkitektur og billedkunst

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5

Innledning... 5 Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 Rådmannens forslag 30.05.2013 1 Innledning... 5 1. Hva bruker vi kommuneplanen til?... 5 2. Hva skal planarbeidet bidra med i samfunnsutviklingen?... 5 3. Hva og hvem er Frogn kommune i denne sammenheng?...

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia

Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Bærekraftig utvikling av Brokelandsheia Skrevet av Thomas Brattheim og Eivind Randen 2008 Oppgaven er en prosjektoppgave innen masterstudiet i Fysisk planlegging høsten 2008. Den tar for seg en bærekraftig

Detaljer

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene

HØYHUS I HAMAR. Høyhusplanen vil være verktøyet for å kunne styre utviklingen og samtidig ha en bevissthet om konsekvensene HØYHUS I HAMAR høyhus som følger denne planen. - LANDEMERKER OG BYENS PLASS I HEDMARKENS LANDSKAP Bakgrunn Etablering av høyhus vil kunne endre byens preg i større grad enn andre bygninger og vil ha betydning

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Byøkrapport 04/13. Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN

Byøkrapport 04/13. Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN Byøkrapport 04/13 Senter for byøkologi 2013 DEN HØYE HAGEN OM URBAN DYRKING PÅ TAK BYØK-RAPPORT 04/13 SENTER FOR BYØKOLOGI 2013 TITTEL: Den høye hagen: OM urban dyrking på tak Forfattere: marte dæhlen

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2010-2025

KOMMUNEPLAN 2010-2025 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY STAVANGER KOMMUNE VEDTATT AV BYSTYRET 14.06.2011 1 2 3 KOMMUNEPLAN 2010-2025 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY Forord Den nye plan- og bygningsloven som trådte i kraft

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023

KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 KOMMUNEDELPLAN FOR FREDRIKSTAD BYOMRÅDE 2011-2023 Egengodkjent av bystyret 16.06.2011 FORORD I handlingsplan for 2009-2013 ble det gitt en politisk bestilling om rullering av Sentrumsplanen 1999-2010,

Detaljer

om srorsatstng på ganrkrafttg BYUTVIKIING

om srorsatstng på ganrkrafttg BYUTVIKIING Det faglige nettverket Byutviklingens Lange Linjer (BULL) v/ Kjell Spigseth, Sigurd lversens vei 39A, 0281 Oslo Regjeringen ved miliøvernminister Bård Vegar Solhjell M i ljøve rndepa rte me ntet Postboks

Detaljer

Fremtidens by. Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase. JUNI 2015 FREMTIDENSBY.

Fremtidens by. Ensjøbyen i Oslo er i total forandring. Ensjøbyen har gått fra «grå harde flater» til en naturban oase. JUNI 2015 FREMTIDENSBY. ANNONSE JUNI 2015 FREMTIDENSBY.NO PÅ NETT! Flytende boliger kan være fremtiden i Oslofjorden. Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet HOVINBYEN. En bydel i stadig fornyelse og vekst. LILLESTRØM.

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

Byer som lever og leverer

Byer som lever og leverer Byer som lever og leverer Rapport fra konferansen Nasjonal konferanse om attraktiv og klimavennlig byutvikling Union Scene Drammen 2. 3. november 2010 1 Innhold Byer som lever og leverer... 3 Velkommen

Detaljer

Geitmyra Skolehage Stedskvaliteter og utviklingsmuligheter

Geitmyra Skolehage Stedskvaliteter og utviklingsmuligheter Geitmyra Skolehage Stedskvaliteter og utviklingsmuligheter september 2004 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 INTRODUKSJON GEITMYRA I ET HISTORISK PERSPEKTIV 5 GEITMYRA I BYEN - GRØNNSTRUKTUR OG BIOLOGISK MANGFOLD

Detaljer

22 23 JUNI CITISENSE09 SANDEFJORD NY TID NYE HANDLI NGER

22 23 JUNI CITISENSE09 SANDEFJORD NY TID NYE HANDLI NGER CITISENSE09 SANDEFJORD 22 23 JUNI Transformasjon er hovedstikkord for Citisense09, hvordan vi håndterer store omveltninger på positive og konstruktive måter. Dette gjør Citisense09 til årets viktigste

Detaljer

Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim

Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim TØI rapport 1355/2014 Kjersti Visnes Øksenholt Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim TØI rapport 1355/2014 Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim Kjersti Visnes Øksenholt

Detaljer

VISJON / VIRKELIGHET. SWECO 25. oktober 2012 Julie Sjøwall Oftedal

VISJON / VIRKELIGHET. SWECO 25. oktober 2012 Julie Sjøwall Oftedal VISJON / VIRKELIGHET SWECO 25. oktober 2012 Julie Sjøwall Oftedal Realisering av visjoner i fortetting av byer 1. Tjuvholmen: visuell og språklig retorikk 2. Barcode: noe å lære? 3. Furuset: fortetting

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen Samferdselspakke fase 2 for Kristiansandsregionen KVU Forside Rapport 7 KVU Kristiansandsregionen rapport Gående i vestre del av Kvadraturen 1 Her befinner vi oss: Vest-Agder fylke Kristiansand kommune

Detaljer