Strategi av: Caroline Johnsen Nordby Victoria Aamodt Fure Morten Hagelund Cecilie Hestad Anders Hauge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi av: Caroline Johnsen Nordby Victoria Aamodt Fure Morten Hagelund Cecilie Hestad Anders Hauge"

Transkript

1

2 Strategi av: Caroline Johnsen Nordby Victoria Aamodt Fure Morten Hagelund Cecilie Hestad Anders Hauge Innholdsfortegnelse: Situasjonsbeskrivelse s.4 Oppdrag s.4 Produktbeskrivelse s.4 Konkurrenter s.5 Swot-analyse s.6 Merkevarehjulet s.7 Posisjonering s.7-8 Målet for kampanjen s.8 Målgruppebeskrivelse s.8 Markeds- og kommunikasjonsstrategi s.8 Verdier s.9 Informasjon og samfunnskontakt s.9 Problemstilling s.9 Budskap s.9 Kanaler s.9 Kreative løsninger s.10 De 5- pene s.10

3 Prospekt og planløsning s Finn.no s.14 Boligannonse s Stunt s.15 Kilder s.15 Vedlegg 1 s.16 Situasjonsbeskrivelse Organisasjonen Stine Sofies Stiftelse er stiftet av Ada Sofie Austegard. Ada var moren til Stine Sofie, et av ofrene i Baneheia-saken. Stiftelsen jobber for at alle barn skal få oppleve en barndom uten vold. I dag blir 1 av 10 barn utsatt for omsorgssvikt, misbruk eller vold. Det folk kan gjøre er å si ifra hvis de mistenker at et barn ikke har det bra, eller støtte Stine Sofies Stiftelse i deres arbeid. Per i dag har Stine Sofies Stiftelse 7 ansatte og de er lokalisert i Grimstad. Stiftelsen har blandt annet åpnet et advokatkontor, der alle advokatene har spisskompetanse under fagområdet «å ta vare på barns rettsikkerhet». Oppdrag

4 Oppdraget er å finne en løsning som viser Stine Sofie Stiftelses arbeid, endre holdninger eller belyse problemet på en ny måte. En annen måte er å samle inn penger og midler slik at Stine Sofies Stiftelse kan fortsette arbeidet sitt. Få støtte til stiftelsen, eller få folk til å si ifra når de mistenker at barn har det vondt. Produktbeskrivelse 19.mai 2012 skal Ada Sofie Austegard sykle Norge på langs (kystveien) for en barndom uten vold. Per i dag er det ca 50 personer som ønsker å være med på deler eller hele turen. På turen ønsker vi å samle inn penger til et senter for voldsutsatte barn og spesielt Stine Sofie Senteret. Stine Sofie Senteret skal være et senter for voldsutsatte barn hvor fokuset er på mestring og livsglede. Barn som har blitt utsatt for vold, overgrep eller har vært vitne til vold skal kunne komme på et opphold på senteret sammen med sine omsorgspersoner. Under oppholdet vil fokuset være mestring og økt livsglede. Barn og pårørende skal lære å mestre den situasjonen de er havnet i. Pårørende skal gis relevant informasjon og kurses i hvordan de skal være en sterk og god ansvarsperson. Barna skal oppleve å ha det morsomt samtidig som de er sammen med andre barn i samme situasjon. Vi er veldig opptatt av likemannsprinsippet, og åpenhet og fellesskap er to av de viktigste verdiene ved senteret. Det skal samtidig være fokus på opplevelser. Barna skal le, de skal ha det morsomt, de skal dele opplevelser med andre barn og de skal gjennom mestring oppleve at det er mulig å få et godt liv selv etter det de har opplevd. Vi ønsker å tilby opphold til 500 barn og deres pårørende per år, hvor et barn er definert i alderen 0 til 18 år. Stine Sofie Senteret skal også gi et tilbud til nære etterlatte og søsken av barn som har blitt drept. Målet er at senteret skal åpne i Konkurrenter Stine Sofie Stiftelsens største «konkurrenter» er de store veldedighetsorganisasjonene som Redd Barna, Røde Kors, Unicef og Plan Norge. Disse jobber mot vold og overgrep av barn i Norge. De har mer ressurser og er i større grad integrert i forbrukers bevissthet. Disse organisasjonene jobber i hovedsak internasjonalt, og vi mener derfor at de ikke utgjør en stor trussel for Stine Sofies Stiftelse. Innen kategorien frivillige organisasjoner er det rart å snakke om konkurrenter, siden de alle jobber for samme sak. Likevel er det kniving om giverpenge for å utrede sine mål og meninger.

5 Redd Barna: Redd Barna har flere tusen frivillige, som deltar i aktiviteter på lokalt plan over hele landet. Redd Barna ligger inn under Save The Children, som er den største bevegelsen for barns rettigheter i verden. Redd Barna er partipolitisk og religiøst nøytrale. Eller som de pleier å si: Redd Barna er på parti med barna. Røde Kors: Røde Kors i Norge ble stiftet i 1865 og har i dag rundt medlemmer. Hovedkontoret ligger i Oslo. Det finnes også en internasjonal Røde Kors- og Røde Halvmånebevegelse som er verdens største og frivillige humanitære hjelpeorganisasjon. Den internasjonale organisasjonen har ca 97 millioner medlemmer og frivillige, og over ansatte. Det sies ofte at Røde Kors ble født på slagmarken, og det var nettopp på en slagmark grunnlaget for Røde Korsbevegelsen ble lagt. Unicef: Hver dag kjemper Unicef for barns rettigheter. Det er Unicef sin oppgave å kjempe for barna og deres rettigheter. De er til stede der det er nød, sult, krig og katastrofe. Unicef er også spesialister i felten og ser hva som må gjøres. De har stor gjennomslagskraft, og jobber for barn både på lang sikt og under katastrofer. Unicef samarbeider med regjeringer og myndigheter. Plan Norge: Plan Norge er en internasjonal humanitær organisasjon som har hovedvekt på barnerett og utviklingsarbeid uten politiske eller religiøse bindinger. Plan Norge jobber for en verden der alle barn har mulighet til å realisere sine drømmer og ambisjoner. En verden der barna respekteres som individer og deres rettigheter blir beskyttet. I stedet for å fortelle fattige mennesker i fattige land hva som er best for dem, jobber Plan Norge for å tilrettelegge for at barn og voksne selv kan ta de beslutningene de mener er best for seg selv og omgivelsene sine. Swot- analyse Interne faktorer:

6 Styrker Hjelper barn som blir utsatt for vold og misbruk i hjemmet Gode ambasadører Advokatkontor Skal starte et krisesenter Lederen for organisasjonen har opplevd vold i hjemmet når hun var liten, hun har også mistet et barn Godt nettverk og gode samarbeidspartnere Gode relasjoner Barnehagepakke Fadderbarn i Norge Holder foredrag rundt om i Norge Svakheter Hjemmesiden Stine Sofies Stiftelse har ikke kontorer andre steder enn Grimstad «engangs giver» siden Kun kvinnelige ambasadører Feminin organisasjon og profil Stiftelsen huskes for «Baneheia saken» og ikke aktuelle saker de fremmer Eksterne faktorer: Muligheter Stine Sofies Stiftelses senter Sykkelturen Gjøre hjemmesiden mer brukervennlig Utvidelse av advokatkontoret Flere «støttespillere» Få folk til hjemmesiden Profilering av stiftelsen i media Nye samarbeidspartnere Trusler Konkurrentene Når man gir, vet man ikke hva pengene går til En lite kjent stiftelse blandt målgruppen Konklusjon: Ut i fra Swot-analysen ser vi at Stine Sofie Stiftelse er en organisasjon som hjelper barn som opplever misbruk eller vold i hjemmet. Det er en takknemmelig organisasjon, med et bredt nettverk og gode ambassadører. De kan jobbe for å utvide Stine Sofies Stiftelse ved å få flere lokaler i de største byene. De har også muligheter til å få flere samarbeidespartnere, og flere givere.

7 Merkevarehjulet Egenskaper Relativt liten organisasjon, som har mulighet til å ta raske beslutninger. Hjelper til i barnerettsaker Mange muligheter til å hjelpe (advokat kontor, barnehagepakken) Fordeler Mange samarbeidspartnere Folk har positive relasjoner til Stine Sofies Stiftelse Stine Sofies Stiftelses leder har selv opplevd vold i barndommen Omstillingsdyktig Verdier Meningsfull organisasjon som arbeider for en god sak Takknemmelig organisasjon, som setter pris på all hjelpen de får Annerkjent i næringslivet Personlighet Snill Takknemlig Omsorgsfull God relasjonsbygger Sterk Essens Stine Sofies Stiftelse er en relativt liten organisasjon, som jobber med å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn. De har mange gode samarbeidspartnere og ambassadører som gjør at de er anarkjent i næringslivet. Stine Sofies Stiftelse er takknemlig og omsorgsfull. Possisjonering Stine Sofies Stiftelse er en organisasjon som skal forebygge og avdekke vold mot barn i Norge. Stiftelsen har også opprettet et advokatkontor. Gode bistandsadvokater som jobber for å bedre og ivareta barns rettsikkerhet. Stiftelsen arbeider med å utvikle og skaffe ressurser til et senter for voldsutsatte barn. Stine Sofie Senteret er tilrettelagt for at barn og pårørende, gjennom mestringstrening, skal finne tilbake livsgleden. Stine Sofies Stiftelse er godt etablert, og det er mange som har kjennskap til arbeidet de gjør. Stine Sofies Stiftelse har en unik posisjon i forhold til sine konkurrenter. De jobber kun med

8 saker rettet mot barn i Norge. I forhold til konkurrentene som er internasjonale blir Stine Sofies Stiftelses ressurser bare rettet mot saker i Norge. Laddering: Når man tar for seg ladderingteknikken så avdekker man de underliggende behovene for Stine Sofies Stiftelse. Maslows behovshierarki er modellen vi bruker. Stine Sofies Stiftelse faller under sikkerhet og trygghets prinsippet, fordi de jobber mot en barndom uten vold. Dette innebærer beskyttelse, orden og stablitet. Målet for kampanjen Kognitive: Målgruppen skal ha kjennskap og kunnskap om Stine Sofies Stiftelse. Affektive: Målgruppen skal ha en positiv innstilling til organisasjonen og arbeidet de gjør. Handlingsmål: Folk skal engasjere seg, bidra og gi penger eller andre midler til stiftelsen Målgruppebeskrivelse Primærmålgruppe: Kvinner og menn i alderen Sekundærmålgruppe: Kvinner og menn i alderen 20+ Markeds- og kommunikasjonsstrategi Hva skal vi si? At Stine Sofies Stiftelse hjelper barn, som opplever vold og missbruk i hjemmet. Hvem skal vi si det til? Kvinner og menn i alderen år. Hvorfor skal vi si det?

9 For at målgruppen skal få kjennskap til Stine Sofies Stiftelse og donere penger til organisasjonen. Hvor skal vi si det? Der befolkningstettheten er størst i Norge, og i tettsedene rundt. Hva vil vi oppnå? Målgruppen skal få bedre kjennskap og kunnskap om organisasjonen, i tillegg til å engasjere seg, bidra eller donere penger til Stine Sofies Stiftelse. Verdier: Tydelige Stine Sofies Stiftels går rett på sak og bruker eksempler fra virkeligheten. Handlingskraftige De er en dynamisk organisasjon, som evner å reagere hurtig. Kreative - Med arbeidsglede og optimistisk innstilling finner de løsninger. Tilgjengelige - Stiftelsen er tilstede, oppriktige og interesserte Informasjon og samfunnskontakt Hvis ikke Stine Sofies Stiftelse har utformet en PR strategi, så råder vi organisasjonen til å gjøre dette. Hvordan de skal fremstå i media, og hvem som er talsperson utad. Vanligvis er det Ada Sofie Austegard, som uttaler seg i regi av stiftelsen. Hun snakker ofte om hva som skjedde, i Baneheia, for 11 år siden. Vi mener Stine Sofies Stiftelse gjør lurt i å bruke en talsperson, som man ikke forbinder med det som skjedde den gangen. De bør ha fullt fokus mot hva de gjør og ønsker å utrette for «en barndom uten vold.» Vi ønsker helst at dette er en mann, fordi stiftelsen per dags dato kan virke over middels feminin gjennom sin profil. Problemstilling Hvordan kan vi gi målgruppen informasjon om Stine Sofies Stiftelse på en ny måte? Budskap Omsorgssvikt, vold og missbruk, kan skjules bak en tilsynelatende fin fasade. Kanaler Vi har valgt kanalene:

10 boligprospekt (levert i posten) annonse på finn.no boligannonse i aviser stunt av planløsningen Kreative løsninger Idèprosessen var omfattende, og vi ville komme med noe som skulle belyse temaet på en annerledes måte. Vi ville også legge vekt på at man enkelt kan bidra ved å sende «barn» til 2272 og gi 30,-. Vi har valgt å utført en analyse av de 5-pene i forhold til våre kreative løsninger: De 5 p-ene Pris: Man kan gi 30,- til Stiftelsen ved å sende barn til 2272, dette er noe vi vil fokusere på. Vi vil også si at det er fler muligheter til å gi større pengesummer. Produkt: Stine Sofies Stiftelse arbeider mot vold og missbruk av barn. De skal også starte opp et senter for barn som blir utsatt for vold og overgrep i hjemmet. Her skal barn og omsorgspersoner komme for å få tilbake livsgleden. Plass: Hjemmesiden: De har også kontorer i Grimstad People: Ansatte hos Stine Sofies Stiftelse har felles forståelse av kampanjen. De burde også tenke på hvordan de uttaler seg i media, ved spørsmål om kampanjen. Dette kan eventuelt være første møte med ny talsperson for organisasjonen. Promotion:

11 Vi vil promotere stiftelsen på en anderledes måte. Ved å sende prospektet i posten vil man få det direkte hjem i postkassen, dette er en kanal man vanligvis ikke blir truffet gjennom av stiftelser og organisasjoner. Vi vil gi temaet, vold og omsorgssvikt mot barn, en ny vinkling ved å belyse det på en sterk og deskreptiv måte. Kampanjen skal dekkes i flere medier: Prospekt, boligannonse, stunt i de store byene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø) og Finn.no. Prospekt og planløsning Vi har laget et boligprospekt der budskapet er: Vold i hjemmet er ofte vanskelig å se fra utsiden. Det er lett å bli lurt av en fin fasade. Prospektet er på åtte sider inkludert forside og bakside. Det inneholder bilder av et fint hus, men teksten avslører underveis at dette huset har mange hemmeligheter. Et hjem der barn har blitt utsatt for omsorgssvikt, vold eller missbruk. Planløsningen illustrerer romfordelingen, men vi har gitt noen av rommene andre navn for å videre understreke at dette ikke er et vanlig hjem. Prospektet ønsker vi å sende i posten til utvalgte tettsteder rundt de store byene i Norge, der barnefamilier ofte bosetter seg. Mer ruralt enn urbant. Vi har valgt å personifisere menneskene som kunne ha bodd i boligen for å gjøre det lettere å utforme budskapet i prospektet. Personifisering Mor: Navn: Gro Hansen Alder: 38 år Jobb: Resepsjonist på et Thon hotell Barndom: Gro hadde en relativt tøff barndom, foreldrene hadde veldig store krav til henne, hun føyde seg i støvet og selvtilitten hennes sank betraktelig. Personlighet: Hun har histirioniskepersonlighetsforstyrrelse. Dette betyr at de har vanseklig for å opprettholde varige og stabile forhold til andre. I tillegg er de lett påvirklige av omgivelsene. Far: Navn: Runar Hansen

12 Alder: 43 år Jobb: Har tidligere jobbet i spesialstyrken i millitæret, og nå jobber med å rekrutere nye speialsoldater ved rekruttskolen. Barndom: Da Runar var liten, var hans store forbilde farens hans som var general i forsvaret. Oppveksten hans hadde voldelige trekk, men Runar så på dette som god disiplin. Personlighet: Tvanghetspregetpersonlighetsforstyrrelse. Dette betyr av Runar er sykelig opptatt av regler, prinsipper og detaljer. Personer med en slik forstyrrelse kan gjerne bli oppfattet som rigide, stae og vanskelige å samarbeide med. Barnet: Navn: Jonas Hansen Alder: 8 år Oppvekst: Jonas går på skolen i 3 klasse. Han liker seg godt på skolen, etter skolen er slutt blir han så lenge som mulig på SFO. Hver tirsdag spiller han fotball. Jonas vil bli fotballspiller når han blir stor, dette er noe som fortviler faren hans. Hjemme har han strenge rutiner og plikter. Blir ikke dette gjort, vet han at det kommer til å få konsekvenser. Han kan fort oppfattes som distre og tilbakeholden. Når dette var gjort ble det lettere å utforme prospektet: Forsiden På forsiden har vi et bilde av et fint hus, med en pen eiendom. Teksten på forsiden: Overskrift: «Solsiden» Undertekst: «En fin fasade, desverre». Prisantydning: 30,- Side 2-3 Et nærmere bilde av huset viser tydelig at gardinene er trukket for som begrenser innsynet til hva som skjer innenfor husets fire vegger.

13 Tekst: Uhyggelig vakkert Meget attraktiv beliggenhet i praktfulle omgivelser. Tomten er inngjerdet med lang avstand til veien, slik at naboene og forbipasserende har begrenset innsyn. Solid byggverk med tykke vegger og god lydisolasjon. Gangavstand til fin lekeplass med mange gode gjemmesteder. Side 4-5 På side 4 ser man et lite bilde av barnerommet og et litt større bilde av kjøkkenet. Stuen er vist i fullformat på bilde 5. I bildene har vi noen små hint som tyder på at alt ikke er som det skal. Barnerommet: På bildet er det en enkeltseng i tre med en kommode ved siden av. Det ligger en bamse under sengen. Kjøkkenet: Det er et fint, moderne kjøkken. Interiøret er hvitt, mens gulvet er dekket av svarte fliser. Knivene henger tilgjengelig for barn og det er en tegning av djevelen på kjøleskapet. Stuen: Romslig og lys stue med gardiner som er trukket for. Vinkelen er rettet fra sofaen, så man ser ut i rommet på peisen og spisestuen. På veggen, over spisebordet, henger et skjevt bilde. Tekst: Dagens lys slipper ikke inn Mens solen skinner på fasaden, kommer mørket frem når dørene åpnes. Tunge gardiner og flott interiør, skjuler boligens dystre hemmeligheter. Kjøkkenet er moderne innredet med stor spiseplass. Dette er husets naturlige samlingspunkt med rom for heftige diskusjoner og utblåsninger. Stuen har robuste gulvflater og godt med albuerom. Fra sofaen er det fri sikt til soverommene, slik at man alltid kan kontrollere aktiviteten til barna. Forøvrig er sengen på barnerommet solid og tåler regelmessig fysisk utfoldelse, for både store og små. Side 6 Bilde av planløsningen: Se vedlegg 1. Side 7

14 Tekst: Viktig informasjon I hjemmet skal barn ha muligheten til å utvikle seg, føle seg trygge og beskyttet. Men for mange barn er hjemmet slett ikke (et) trygt sted. Mens volden er skjult og tilslørt for omverdenen, blir den for mange barn sentrum i deres liv. 1 av 10 barn blir utsatt for omsorgssvikt, misbruk eller vold. Vi i Stine Sofies Stiftelse arbeider, hver dag, med å forebygge og avdekke nettopp dette omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn. I tillegg er det viktig for oss å iverata de voldsutsatte barna og deres pårørende. Derfor jobber vi med å etablere Stine Sofie Senteret, hvor barn og pårørende ved hjelp av mestringstrening skal finne tilbake livsgleden. Vi ønsker å kunne tilby 500 barn, og deres pårørende, et opphold på senteret hvert år. Målet er at senteret skal åpne i Vi trenger din støtte for å realisere prosjektet og fortsette vårt arbeid. Send "barn" til 2272 (30,- ingen binding) eller sett inn ett valgfritt beløp på giverkonto: (Tusen takk?) Bakside Gi 30,- Send «barn» til «2272» Avsender: Hjemmeside: Finn.no Stine Sofies Stiftelse Bilder: Hovedbilde av fasaden Underliggende bilder av planløsning, stue, kjøkken og barnerom. Tekst: SOLSIDEN - En fin fasade, dessverre. Prisantydning: 30,- Adresse: Rett i nærheten Primærrom: 227,2 kvm Uhyggelig vakkert. Lydtette vegger og lite innsyn.

15 Store rom for ubehag. Sengene tåler regelmessig fysisk utfoldelse for både store og små. Avsender: Stine Sofies Stiftelse Telefon: Giverkonto: Stine Sofies Stiftelse jobber for å forebygge, avdekke og iverareta barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold eller missbruk. Send barn til 2272 (30,-) eller sett inn ett valgfritt beløp til vår giverkonto. Boligannonse Vi ønsker å plassere en annonse under boligannonsene i Aftenposten og Dagens Næringsliv. Dette er landsdekkende aviser, som er rettet mot målgruppen. Bilde: Av fasaden og barnerommet ved siden av hverandre. Tekst: Uhyggelig vakkert. Lydtette vegger og lite innsyn. Store rom for ubehag. Sengene tåler regelmessig fysisk utfoldelse for både store og små. Adresse: Primærrom: Rett i nærheten 227,2 kvm Stine Sofies Stiftelse jobber for å forebygge, avdekke og iverareta barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold eller missbruk. Send barn til 2272 (30,-) eller sett inn ett valgfritt beløp til vår giverkonto. Kilder: wwww.stinesofiesstiftelse.no

16 Prospekter fra: Krogsveen DNB nor Vedlegg 1.: Planløsning

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Ny kirke i Rio - hjelp oss å fylle en drøm! Nr. 2 2013 Sjømannskirkens ARBEID Rio de Janeiro Sammen om en drøm Økt aktivitet i norsk næringsliv i Brasil gjør at mange nordmenn bosetter seg i Rio. Behovet

Detaljer

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn

Hvordan få til den gode samtalen. Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hvordan få til den gode samtalen Mestringsenheten 12.desember 2012 Randi Mossefinn Hva skal jeg snakke om: Gode strategier for en god samtale Hvordan snakke med foreldre om deres omsorg for barna / hvordan

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for.

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn. også for. KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad For kvinner, menn og deres barn også for menn Er du utrygg i ditt eget hjem? Får du høre at du ikke er noe verdt?

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen Psykologens rolle i palliativ behandling Stian Tobiassen Psykolog Radiumhospitalet Styreleder Stine Sofies Stiftelse Hovedtemaer Hvilken rolle har psykologer i palliativ behandling av barn i dag? Hva er

Detaljer

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad

KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad KRISE- OG INCESTSENTERET I FREDRIKSTAD en virksomhet i Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad Er du utrygg i hjemmet ditt? Får du høre at du ikke er noe verdt? Blir du truet eller slått? Er du blitt seksuelt

Detaljer

For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse

For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse For barnas beste, må DU tørre å tenke det verste! Stine Sofies Stiftelse NB! Sterke bilder - en barndom Forebygge Formidle kunnskap for å heve kompetansen. uten vold - Avdekke Med overføring av kompetanse

Detaljer

Handlingskompetanse ved bekymring for eller kjennskap til at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep

Handlingskompetanse ved bekymring for eller kjennskap til at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep Handlingskompetanse ved bekymring for eller kjennskap til at barn utsettes for vold og seksuelle overgrep Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene 26. 27. november 2014 Siri Leraand Barndommen

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Undervisningsopplegg 1: Forberedelse til undervisningsopplegg 9, forkortet Alle barn har rett til å bli tatt vare på/omsorg fra voksne ( 20)

Undervisningsopplegg 1: Forberedelse til undervisningsopplegg 9, forkortet Alle barn har rett til å bli tatt vare på/omsorg fra voksne ( 20) Undervisningsopplegg 1: Forberedelse til undervisningsopplegg 9, forkortet Alle barn har rett til å bli tatt vare på/omsorg fra voksne ( 20) MÅL: Få kjennskap til at alle barn har rett til omsorg og til

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Arbeidskrav for samfunnsfag og religion: Barn og seksualitet. Gruppe 3A

Arbeidskrav for samfunnsfag og religion: Barn og seksualitet. Gruppe 3A Arbeidskrav for samfunnsfag og religion: Barn og seksualitet Gruppe 3A Katrine Anthonisen, Christine Fjellum, Karoline Grønning, Gry Anh Holme, Camilla Bertelsen Olsen og Line Steen Innledning Barn er

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Hva er viktigst? Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring.

Detaljer

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1

veileder en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 En veileder SmåbaRn og skjermbruk en god start SMÅBARN OG SKJERMBRUK 1 Digitale enheter i hjemmet gir hele familien mange nye medieopplevelser og mulighet til kreativ utfoldelse og læring. Hvordan kan

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013

Vold i nære relasjoner. Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013 Vold i nære relasjoner Kunnskapsoppdatering for Kontaktutvalget i Helse- og Omsorgsdepartementet 28.01-2013 Utsatte Fra alle samfunnslag, men mest utbredt der det er lav utdannelse og lav inntekt Barn

Detaljer

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene.

Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Kvinnedagen 8 Mars 2016 Tema fyll dine online kurs eller workshops med de rette kundene. Hvordan fylle dine kurs og workshops med de rette kundene som gjerne betaler det hva koster? Det har aldri før vært

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

KoiKoi: Barnekompendiet

KoiKoi: Barnekompendiet KoiKoi: Barnekompendiet 1. Om kjønn hos Ankoi Opptakstprøvene Den første natten av KoiKoi samles alle av hvert kjønn for å holde MannRit, NukRit og KvinnRit. Din rolles kjønn ble avgjort på en av disse

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

En størrelse ned. Hvem? Interiørdesigner Laila Sjøholt og mannen Helge Onsum.

En størrelse ned. Hvem? Interiørdesigner Laila Sjøholt og mannen Helge Onsum. En størrelse ned Laila Sjøholt og mannen ønsket seg færre kvadratmeter etter at barna hadde flyttet ut. De endte opp med en 107 kvadratmeter stor leilighet på Frogner i Oslo. Tekst: Helle Tjaberg Styling:

Detaljer

Krav = kjærlighet. Hva gjør oss sterkere?

Krav = kjærlighet. Hva gjør oss sterkere? Krav = kjærlighet Hva gjør oss sterkere? Drømmer? Tro Håp Kjærlighet Relasjoner? Trening? Mindfulness? Kosthold? Åpenhet og inkludering? Motivasjon? Naturopplevelser? Balanse? å leve å leve er ikkje akkurat

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade

MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade MIN BOK Når noen i familien har ryggmargsskade St. Olavs Hospital HF Avdeling for Ryggmargsskader Postboks 3250 Sluppen 7006 TRONDHEIM Forord Dette heftet er utarbeidet av barneansvarlig ved avdeling for

Detaljer

Ada Sofie Austegard og Stian Tobiassen. Oppdrift. Om sorg og vekst

Ada Sofie Austegard og Stian Tobiassen. Oppdrift. Om sorg og vekst Ada Sofie Austegard og Stian Tobiassen Oppdrift Om sorg og vekst Om forfatterne: Ada Sofie Austegard (f. 1963) er grunnlegger og leder av Stine Sofies Stiftelse og arbeider hver dag for «en barndom uten

Detaljer

Presentasjon Risør Kommune 08.05.14. Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen

Presentasjon Risør Kommune 08.05.14. Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen Presentasjon Risør Kommune 08.05.14 Inger Brit Line og Britta Tranholm Hansen ALTERNATIV TIL VOLD - ARENDAL Statlig ønske om Alternativ til Vold kontor i alle fylker (2005) - 11 kontorer i 2014. ATV-Arendal

Detaljer

Selvfølelse og selvtillit

Selvfølelse og selvtillit Selvfølelse og selvtillit Når vi snakker om sevlbildet/selvfølelsen vår, menes summen av de inntrykk og tanker enkeltmenneske har om seg selv. Det kan være bra, eller mindre bra. Selvfølelsen henger tett

Detaljer

Veileder. for filmene "Det trygge huset" og "Fuglekassa"

Veileder. for filmene Det trygge huset og Fuglekassa Veileder for filmene "Det trygge huset" og "Fuglekassa" INNLEDNING Filmene er laget for å gi barn en kort og lettfattelig informasjon om hva et krisesenter er. Hovedbudskapet er å fortelle barn at de er

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling!

GARANTI BOLIGAVIS. 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 22 /2015 Bladet utgis av GARANTI Alta 3 meglere som jobber i team for deg Start salget nå! Kontakt GARANTI Eiendomsmegling! Apanes Brl Alta Nyhet ALTA/ Unik endeleilighet med i Apanes

Detaljer

Familieboliger og leiligheter midt i sentrum av Jørpeland

Familieboliger og leiligheter midt i sentrum av Jørpeland Familieboliger og leiligheter midt i sentrum av Jørpeland EPLEHAGEN BLIR BEHAGELIGE BOLIGER Like ved skolen, her hvor det en gang lå en koselig gård, kommer det 10 treromsleiligheter fordelt på to lavblokker.

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson

Kristina Ohlsson. Glassbarna. Oversatt av Elisabeth Bjørnson Kristina Ohlsson Glassbarna Oversatt av Elisabeth Bjørnson Om forfatteren: Kristina Ohlsson (f. 1979) omtales som Sveriges nye barnebokforfatter, og sammenliknes med Maria Gripe. Glassbarna er hennes første

Detaljer

vet vi hvilke fartsgrenser som gjelder der vi er???

vet vi hvilke fartsgrenser som gjelder der vi er??? 1 2 vet vi hvilke fartsgrenser som gjelder der vi er??? 3 Kan vel egentlig svare Hvorfor ikke? Begrunnelsen er hentet fra den sentrale fartsforskiften som gjelde rhele landet. Denne forskriften hjemler

Detaljer

Sammen Barnehager. Mål og Verdier

Sammen Barnehager. Mål og Verdier Sammen Barnehager Mål og Verdier Kjære leser Rammeplan for barnehager legger de sentrale føringene for innholdet i alle norske barnehager. Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Var du russ eller valgte du å ikke feire russetiden? Hva var din grunn for å bli med/ikke bli med på russefeiringen?

Var du russ eller valgte du å ikke feire russetiden? Hva var din grunn for å bli med/ikke bli med på russefeiringen? Stiftelsen Oslo, mai 1997 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 174 RUSSETID RUSSEKLÆR Denne spørrelisten handler om et spesielt norsk fenomen som særlig i byene

Detaljer

Identitetsstøttende omsorg for personer med demens

Identitetsstøttende omsorg for personer med demens Identitetsstøttende omsorg for personer med demens - med fokus på livstemaer Signe Tretteteig Konferanse Langesund 25.04.09 Å leve til vi dør Hvem er vi? Har vi den samme identiteten gjennom livet? Kan

Detaljer

NEDRE VARDEN 15, SOLA: TILPASSET BOFELLESSKAP MED HØY STANDARD

NEDRE VARDEN 15, SOLA: TILPASSET BOFELLESSKAP MED HØY STANDARD NEDRE VARDEN 15, SOLA: TILPASSET BOFELLESSKAP MED HØY STANDARD Kom på visning! Vi vil gjerne vise deg hvor fint det er her GODE OPPLEVELSER GIR ET RIKERE LIV Et hjemmekoselig og trygt alternativ Ta kontakt

Detaljer

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012 Ringsaker kommune 10. mai 2012 Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne og likestillingsministeren Justisministeren Forskningsmiljøene Media

Detaljer

NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning

NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning 04.03.2014 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor tilveningstid s. 3 2. Plan for tilvenning av småbarna (1 3 år) s. 4 3. Plan for tilvenning av storebarna

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Sluttrapport Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Forord Denne sluttrapporten gir en gjennomgang og oppsummering av prosjektet

Detaljer

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter De kan oppleve forskjellige forventninger - hjemme og ute Når de er minst mulig norsk blir de ofte mer godtatt i minoritetsmiljøet Når de er

Detaljer

Eksempel på langsvarsoppgavesvar på eksamen 2015

Eksempel på langsvarsoppgavesvar på eksamen 2015 Eksempel på langsvarsoppgavesvar på eksamen 2015 Denne sammensatte teksten er de tre første sidene av et kampanjemagasin fra bistandsorganisasjonen Plan Norge. Magasinet ble sendt i posten til medlemmene

Detaljer

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland

PIKEN I SPEILET. Tom Egeland PIKEN I SPEILET Tom Egeland Kompetansemål etter vg 2 Muntlige tekster bruke norskfaglig kunnskap i samtale om tekster Skriftlige tekster bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving,

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef

Slik jobber vi med kommunikasjon. Per Tøien Kommunikasjonssjef Slik jobber vi med kommunikasjon Per Tøien Kommunikasjonssjef Jeg har tenkt å si noe om premissene for vår jobbing med kommunikasjon Premissene for det daglige arbeidet ligger i hva vi har bestemt oss

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Grønnposten NOVEMBER 2015

Grønnposten NOVEMBER 2015 Grønnposten NOVEMBER 2015 MÅNEDEN SOM HAR GÅTT: De nye barna har blitt trygge og tør å by på seg selv og vise hvem de er. De etablerte barna har blitt «store»; de kan leke og er forbilder. Vi har mange

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og..

Mmm Vi sier et eller annet sted i dette materiellet, i den skriftlige delen, så sier vi det kreves en landsby for å oppdra et barn og.. TRINN 4 Trinn 4 Torill Barnets andre leveår. Tema for trinnet er tospråklig og tokulturell oppvekst og familieliv. Også snakker man om hva man skal se på ved start i barnehage. Observasjon av hvordan barnet

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

ROSSABØ HAVN UtSikteN til et friere liv

ROSSABØ HAVN UtSikteN til et friere liv ROSSABØ HAVN Utsikten til et friere liv rossabø havn innfrir dine drømmer Særdeles gunstig Husbankfinansiering på de fleste leilighetene - intil 80% er allerede ordnet. Du slipper å gå i banken. Rente

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Organisasjonen. Voksne for Barn

Organisasjonen. Voksne for Barn Organisasjonen Voksne for Barn Hvem er Voksne for Barn? Voksne for Barn er opptatt av at barn og unges interesser synliggjøres og at barn og unges psykiske helse ivaretas. Vi er en frivillig, ideell medlemsorganisasjon

Detaljer

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet?

Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva kan bidra til å styrke vår emosjonelle utvikling, psykiske helse og positive identitet? Hva trenger vi alle? Hva trenger barn spesielt? Hva trenger barn som har synsnedsettelse spesielt? Viktigste

Detaljer

Øvre Myrland. Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna.

Øvre Myrland. Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna. Øvre Myrland Moderne funkisleiligheter i Elvebakken i Sortland. Her har du Sortlandsmarka som din nærmeste nabo og sentrum kun 5 minutter unna. Omgivelser I Øvre Myrland bor du i et trygt og barnevennlig

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

MÅNEDSPLAN RÅDYR TLF UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 Barn, kropp og berøring 5. FOTOGRAFEN KJEM. 4. Møtedag Lek inne og ute

MÅNEDSPLAN RÅDYR TLF UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 Barn, kropp og berøring 5. FOTOGRAFEN KJEM. 4. Møtedag Lek inne og ute MÅNEDSPLAN RÅDYR TLF 51 78 60 20 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 40 3. 5. FOTOGRAFEN KJEM 6. MILJØDAG 4. 7. 41 10. 11. 12. 13. Tur/dag 14. 42 43 17. 24. FN-DAG 18. Andre 5 år! 25. 19. 26. Fellessamling

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle»

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» «Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» Ingrid Ingrid Lund, Lund, Professor Professor i Spesialpedagogikk spesialpedagogikk «Hvor kjapt skal man heve flagget? Bruke begrepet mobbing?

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

Nærværskompetanse møte med deg selv og andre

Nærværskompetanse møte med deg selv og andre + Nærværskompetanse møte med deg selv og andre Fagdager i Alta, 1. 2. april 2008, Stiftelsen Betania Førsteamanuensis Ingunn Størksen, Senter for atferdsforskning, Universitetet i Stavanger + Relasjoner

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no

Parkhuset. en deilig plass i Oslo sentrum. Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Pilestredet Skanska Bolig AS Postboks 274 Sentrum 0103 Oslo Besøksadr. Grensevn. 107 www.parkhuset.no Forbehold Alle opplysningene i denne beskrivelse er gitt med forbehold om rett til endringer som er

Detaljer

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2. 4 soverom. Praktiske og familievennlige BOLIGER FRA TEAMBYGG

Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST UNIK UTSIKT. 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2. 4 soverom. Praktiske og familievennlige BOLIGER FRA TEAMBYGG BOLIGER FRA TEAMBYGG 9 boliger i kjede BK 10 UNIK UTSIKT 4 soverom Praktiske og familievennlige Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 9 BOLIGER I KJEDE 184 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

Detaljer

DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO)

DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO) DAVID FOENKINOS CHARLOTTE ROMAN OVERSATT FRA FRANSK AV AGNETE ØYE (MNO) SOLUM BOKVENNEN 2017 Den som ikke mestrer livet sitt mens han lever, trenger den ene hånden for å holde fortvilelsen over sin skjebne

Detaljer

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET.

RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. RESPEKT, OMSORG, ANSVAR OG ÆRLIGHET. Litt om avdelingen. Frøya er en småbarnsavdeling, dvs. barn som er fra 1 til 3 år. I år er vi 13 barn til sammen, 5 jenter og 8 gutter. Hverdagen vår er preget av faste

Detaljer

ALLEMED. Hva gjør vi bra? Sko til besvær. Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge

ALLEMED. Hva gjør vi bra? Sko til besvær. Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge ALLEMED ALLEMED er et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne ut hva som skal

Detaljer

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold

Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Män som slår motiv och mekannismer. Ungdomsstyrelsen 2013 Psykolog Per Isdal Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til Vold STAVANGER Per Isdal - Alternativ til Vold Per Isdal - Alternativ til vold

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

Modul 4 - Merkevare. Generelt

Modul 4 - Merkevare. Generelt Modul 4 - Merkevare I denne modulen gjennomgår vi begrepet merkevare og hvordan foreninger kan bruke dette i sitt profileringsarbeid. Merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og antipatier)

Detaljer

e n e b o l i g e r B F 1 2 UNIK UTSIKT KLEPPEVARDEN VEST

e n e b o l i g e r B F 1 2 UNIK UTSIKT KLEPPEVARDEN VEST BOLIGER FRA TEAMBYGG eneboliger BF 12 UNIK UTSIKT 4 soverom Carport og utvendig bod Klepps flotteste område KLEPPEVARDEN VEST 3 ENEBOLIGER 130 m 2 2 STAVANGER STAVANGER LUFTHAVN, SOLA FORUS Det viktigste

Detaljer

Selv om leiligheten har fått en ny, senket himling, er det fortsatt mer enn tre meter under taket. Møbleringen og valget av malerier skaper et

Selv om leiligheten har fått en ny, senket himling, er det fortsatt mer enn tre meter under taket. Møbleringen og valget av malerier skaper et 80 Selv om leiligheten har fått en ny, senket himling, er det fortsatt mer enn tre meter under taket. Møbleringen og valget av malerier skaper et stilrent uttrykk med elementer som bidrar til en varm og

Detaljer

Miljøarbeid i bofellesskap

Miljøarbeid i bofellesskap Miljøarbeid i bofellesskap Hvordan skape en arena for god omsorg og integrering Mary Vold Spesialrådgiver RVTS Øst mary.vold@rvtsost.no Ungdommene i bofellesskapet Først og fremst ungdom med vanlige behov

Detaljer

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager!

GARANTI BOLIGAVIS. Onsdag 27 - fredag 29 mai. Velkommen til åpningsdager! GARANTI BOLIGAVIS Nr. 10/2015 Bladet utgis av GARANTI Alta Velkommen til åpningsdager! Onsdag 27 - fredag 29 mai Vi har åpningsdager i våre nye lokaler i Alta Sentrum onsdag 27 - fredag 29 mai! Tollevikbergan

Detaljer

Svalevegen. Illustrasjonsbilde. Eneboliger i kjede med ettertraktet beliggenhet på Byåsen.

Svalevegen. Illustrasjonsbilde. Eneboliger i kjede med ettertraktet beliggenhet på Byåsen. Svalevegen Illustrasjonsbilde Eneboliger i kjede med ettertraktet beliggenhet på Byåsen. Illustrasjonsbilde Eneboligene er romslig og vil passe ypperlig til småbarnsfamilier som får den plassen de trenger,

Detaljer

6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER

6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER FINN DIN BOLIG I LANDLIGE OMGIVELSER, MEN LIKEVEL SENTRALT I SELBU. 6 TOMANNSBOLIGER 2 ENEBOLIGER I dette rolige og familievennlige området i Innbygda har du gangavstand til det aller meste. Her bygges

Detaljer

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2

Rom for mer. 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 4 eneboliger: 184 m 2 BRA Tomt: 505-579 m 2 Rom for mer På Jærens tak selger vi nå fire store eneboliger. Her er det rom for aktivitet på den store tomten eller i et fantastisk terreng. Men husk å ta deg

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Våre hus har ingen bakside!

Våre hus har ingen bakside! Våre hus har ingen bakside! Kundetilpasset kvalitetshus Nå har du sett hvilke hus vi har å vi på de beste håndverkstradisjoner, med gjennomført kvalitet by på. Men i motsetning til denne katalogen, har

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer