NYHETER Gemini 3D Terreng & Entreprenør Versjon 8

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETER Gemini 3D Terreng & Entreprenør Versjon 8"

Transkript

1 NYHETER Gemini 3D Terreng & Entreprenør Versjon 8

2

3 Innhold INNHOLD... 1 INNLEDNING... 6 INFO OM GEMINI 3D TERRENG & ENTREPRENØR MSI SETUP... 8 SPRÅK OG MARKED... 9 LISENSLÅS APPLIKASJONSLAG OMBYGGING AV EGENSKAPSDIALOG FOR APPLIKASJONSLAG SJIKT D-PRESENTASJON AV RØR OG KUMMER D-PRESENTASJON AV LINJER OG POLYGON TRIANGULERING ATTRIBUTTKODER IMPORT INNENFOR TERRENGMODELLOMRÅDE SORTERING AV APPLIKASJONSLAG KOMMENTARFELT SORTERING I LISTEFELT OPENGL/GDI GENERELT PARAMETRE FOR TEGNING AV STORE PUNKTSKYER TIL SKJERM D NAVIGERING OG SELEKTERING FLYTTING AV OBJEKT RENDERTYPER... 23

4 VERKTØYSETT TEGNING I 3D INNSTILLINGER FOR RENDER TUNNEL- OG VEGOBJEKT LIGHTWORKS BEREGNING AV 3D-GRID-MODELL TVERRPROFILER OG MASSEBEREGNING HENT FORSLAG FRA MAL HENT FORSLAG PRESENTASJON AV MASSETYPER KATEGORI OG ID PROSESSKODER LAG MASSERAPPORT LAG SAMLERAPPORT MASSERAPPORT GRUPPEREDIGERING - SORTER GRUPPEREDIGERING SAMMENFØY HYPERLINK VEDLEGG PÅ OBJEKT BASISKATALOG IMPORT/EKSPORT APPLIKASJONSLAGSLAG IMPORT/EKSPORT BATCHIMPORT FOR PLANDATA FRA ARCHICAD SOSI GENERELT VEGMODELLER TUNNEL EKSPORT VEGMODELL IMPORT Side 2 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

5 PREVIEW I OVERBYGNING GENERELT DIALOG GOOGLE STREETVIEW LENGDEPROFILARK IFC KRYSS OVERHØYDE OVERBYGNING VA-PÅSKRIFT GEOMETRISK KONTROLL MULTIPLE SELECT MÅLSETTING NVDB TOPOLOGIOPPRYDDING ANNET FEIL OG ØNSKER NY E-POSTADRESSE NYHETER VERSJON 8.0 RELEASE GEOMETRI I BYGGEGROP IMPORT AV PUNKTSKY LASERDATA (BRUKERDEFINERTE FORMAT) PÅSKRIFT I LENGDEPROFILER TEGNFORKLARING NVDB SPRÅK OG MARKED PARALLELL LAG I MASSEBEREGNING SAMME LAG FLERE GANGER I TIL- OG FRA-LAG Side 3

6 AKSEPTER AT EN ENKELT FLATE INNGIS UTEN PARENTESER SORTER PÅ HØYDER I GRUPPEREDIGERING TEORETISKE SJIKT KONTURER/KOPIER TERRENGGRID VOLUM PÅ TRIANGLENETT BESKRIVELSER I MASSETYPER (RAPPORT) TEGNER IKKE 4.1 FLATEN I 2D VISNING (TUNNEL SPRENGINGSPROFIL) FORSKJELLIG MÅLESTOKK I TEGNFORKLARING D LINJER VEGMODELL DWG IMPORT IMPORT AV SHAPE BATCH IMPORT FORMATOPPSETT HXML EKSPORT ROADRUNNER ADDON (LEICA DBX EKSPORT) EKSPORT AV DWG/DXF PROFILINTERVALL EKSPORT TIL ANPAKKE BUG TERRENGMODELLOMRÅDE SELEKTERE TRIANGLENETT SMART SNAPPING OG GEO SNAPPING LAGRE SOM MAL TAR MED SEG TUNNEL BYGGING AV VIPS TRAU MED PLASTRINGSLAG RETTELSER I VIPS LISENSSYSTEM (RETTELSER) CRASH-RAPPORTER OG ANDRE SMÅFEIL NYHETER VERSJON 8.0 RELEASE ENDRINGER I MANUELL VEGMODELL D-RØR Side 4 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

7 MASSEBEREGNING LANDSKAPSANALYSE - SOL/SKYGGEBEREGNING RGB-FARGER PUNKTSKY LISENSSYSTEM DWG IMPORT HYPERLINK NVDB IFC TRANSFORMASJON LIGHTWORKS SOSI-EKSPORT Side 5

8 Innledning Vi har gleden av å presentere ny versjon av Gemini 3D Terreng & Entreprenør! Gemini 3D Terreng & Entreprenør versjon 80 erstatter i sin helhet Gemini 3D Terreng & Entreprenør versjon 73. Versjon 80 inneholder en rekke nyheter som vi har sett frem til å tilby våre brukere. Versjonen datert 06. november 2013 er hovedrelease. Dette dokumentet beskriver hva som er nytt. Alle offisielle versjoner og tilhørende beskrivelser vil være tilgjengelig for nedlastning på våre supportsider. Vi takker alle våre brukere for tilbakemeldinger og forslag til forbedringer av produktet vårt. Dette gjør at vi kan tilpasse programmet etter brukerens behov. Spørsmål vedrørende salg og utvidelser: Fredrik Jacobsen Trond Vindenes E-post: E-post: Tlf.: Tlf.: Support: Tlf.: E-post: Nedlasting og nyttige FAQ-videoer: Side 6 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

9 Info om Gemini 3D Terreng & Entreprenør 8.0 Programpakken er i kontinuerlig endring. Vi jobber hardt for å kunne tilby kundene våre en programpakke som effektiviserer arbeidsdagen og som tilfredsstiller nødvendige krav. Gemini 3D Terreng & Entreprenør er i dag: Et verktøy for å behandle og produsere landmålte data Støtter import/eksport for alle målebøker og maskinstyring Transformasjon Produserer FKB-/NVDB-data 3D-terrengmodeller Snittberegninger Et komplett prosjekteringsverktøy for teknisk infrastruktur Vegprosjektering Tunnel- og kulvertprosjektering T-kryss, X-kryss og rundkjøringer Vann- og avløpsanlegg Prosjektering av byggegrop Et verktøy for arkitekt/planlegger Regulerings-/kommuneplan Landskapsanalyse Egnethetsanalyse Støtte for IFC Et verktøy for utførende Mengdeberegning Direkteimport av VIPS-modeller Slutt- og månedsdokumentasjon As built-dokumentasjon Avviksdokumentasjon Et 3D-visualiseringsprogram 2D/3D DAK-system Side 7

10 MSI Setup Gemini 3D Terreng & Entreprenør støtter nå multispråklig installasjon, der det er mulig å velge følgene: Språk - Norsk - Svensk (under utvikling) - Engelsk (under utvikling) Marked - Norsk - Svensk (under utvikling) Programmet vil da starte iht. valgt språk og marked. Valget kan endres senere (se neste side). Side 8 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

11 Språk og marked Ny funksjonalitet hvor man kan velge under installasjon, eller når en kjører programmet, hvilket språk en ønsker, og hvilket marked en jobber i. Programmet vil da peke mot forskjellige språk-/markedsmapper. Språk - Norsk - Svensk (under utvikling) - Engelsk (under utvikling) Marked - Norsk - Svensk (under utvikling) Velger du eksempelvis Svensk språk og Norsk marked, vil programmet vise seg med svensk tekst i alle dialoger, men alle rapporter etc. vil bli generert iht. norske standarder. Valget finner du her under Hjelp Installasjonsinformasjon: Side 9

12 Lisenslås Vi har byttet lisenssystem og byttet ut gammelt system. Dvs. gammel lisensfil (GMI.CFG) vil ikke fungere på denne versjonen, heller ikke fremtidige. Se releasedokumentet for mer informasjon hvordan det nye systemet fungerer. Side 10 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

13 Applikasjonslag Ombygging av egenskapsdialog for applikasjonslag Egenskapsdialogen for applikasjonslag er bygget om og utvidet. De viktigste endringene er: - Ulike grupper med funksjoner er sortert i faner - Dialogene for Sjikt, Filter, Påskrift og Presentasjon er flyttet fra høyreklikk på applikasjonslaget til egne faner i applikasjonslagsdialogen. - Import og Eksport er samlet på ett sted - Egne faner for Attributter (egenskaper) og Attributtkoder (egenskapskoder) - Tilpassing av brukergrensesnitt Side 11

14 Sjikt Listen over tilgjengelige brukerdefinerte sjikt er utvidet fra 40 til D-presentasjon av rør og kummer Utvidet med støtte for firkantet rør (eksempelvis trekkerørskanal) fra linjer og kummer fra punkt. Begge deler kan ha faste parametre, eller hente verdier fra egenskaper på objektet ved å velge knappen med tre prikker. For rør kan du også velge om du vil ha åpen topp, eller legge inn en bendradius i brudd (programmet beregner da et en radius og kurver 3D-objektet) For punkt kan du velge mellom firkant, sylinder eller sylinder med kjegle. Presentasjon av punkt er laget for å kunne gjennskape kummer fra VA-data og henter verdier fra egenskaper. Side 12 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

15 3D-presentasjon av linjer og polygon Triangulering Presentasjonsregelen brukes til å generere triangelobjekter ut fra polygonene i applikasjonslaget. I tillegg kan data for trianguleringen hentes fra linjer i applikasjonslaget eller terrenggridet. Man kan også velge om man ønsker at det skal tegnes vegger mot terreng fra triangelnettet og om man ønsker å utføre terrenginngrep. Presentasjonsregelen vil eksempelvis være aktuell i følgende tilfeller: Tegne opp bygg (SOSI40): Vise vegflater i applikasjonslag Side 13

16 Vise arealformål: Valget finner du her: Side 14 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

17 Attributtkoder Koder for egenskaper i applikasjonslag kan legges felles for alle geometrityper eller direkte knyttet til valgt geometritype. Maler for reguleringsplan er endret slik at kun aktuell objektkode er valgbar avhengig av hvilket objekt du velger (linje, punkt, polygon, tekst) Side 15

18 Import innenfor terrengmodellområde Import-dialogen for applikasjonslag er utvidet fra å kun importere data innenfor et område tastet inn manuelt eller lest fra fil, til også å hente avgrensningen fra terrengmodellområdet. Dette er også lagt til for batch-importen. Sortering av applikasjonslag Det er nå mulig å markere applikasjonslag og sortere disse automatisk etter navn/nummerering. Valget finner en ved å markere og høyreklikke i det vertikale listefeltet. Side 16 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

19 Kommentarfelt Det er opprettet en egen fane Administrative data i applikasjonslagsdialogen, hvor man kan inngi informasjon om applikasjonslaget. Sortering i listefelt Data man merker i skjermen vil sorteres øverst i det horisontale listefeltet. Side 17

20 OpenGL/GDI Generelt Programmet har nå støtte for OpenGL i plan- og 3D-visning. Du kan fremdeles skifte tilbake til «gammel» metode (GDI) ved å deaktivere dette ikonet: Forskjellen mellom GDI og OpenGL er hvilke mekanismer som benyttes når det tegnes ut 2D- og 3D-grafikk. Graphics Device Interface (GDI) er en måte å tegne grafikk ved å benytte Windowskomponenter. OpenGL (Open Graphics Library) er en metode for å tegne grafikk ved å kommunisere direkte med skjermkortet. OpenGL er mye brukt i CAD-programmer og har sine fordeler i både 2D og 3D. OpenGL er både raskere til å tegne grafikk og for brukeren vil bruksområdene i 3D ekspandere ved at en kan nå jobbe i OpenGL i alle rendermoduser. Modelloversikt i OpenGL (klikkbar) Side 18 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

21 OpenGL er mye brukt i 3D, men ikke like mye i 2D. Derfor vil det være hensiktsmessig å bruke GDI i 2D. OpenGL vil gå kjappere, men tegnerekkefølgen er ikke like god som i GDI. Flytting i 3D (OpenGL) Flytting i 3D (GDI) Tegnrekkefølge (GDI) Tegnerekkefølge (OpenGL) Med andre ord, bruk OpenGL i 3D, bruk OpenGL i 2D kun når tegnerekkefølge ikke er i fokus. Side 19

22 Parametre for tegning av store punktskyer til skjerm Med dette valget under Format - Opsjoner for planlegging, prosjektering og utføring kan vi styre hvor mange punkt som maksimalt blir tegnet til skjerm i GDI- og OpenGLmodus. Når vi er vi langt vekke vil programmet uavhengig av denne innstillingen ikke tegne alle punktene. Når vi navigerer oss inn i modellen vil flere og flere punkt tegnes til vi når maks.-grensen. For OpenGL-modus er maks.-grensen 1 million punkter. Merk at dette valget kun gjelder tegning til skjerm. Hvis vi eksempelvis lager et plott må vi bruke presentasjonsregelen Punktsky for å redusere punktmengden. Side 20 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

23 3D Vi har en ny måte å tegne grafikk i 3D. Samtidig er en rekke andre ting endret. Navigering og selektering Siktepunkt er nå vekke. Programmet vil både zoome og rotere avhengig av hvor du har musepekeren din. For å rotere holder du inne venstre musetast, du vil da se et grønt symbol som representerer rotasjonspunktet. Når du holder inne venstre musetast, vil programmet lete etter piksel(er) i skjermen og klistre seg til nærmeste: Programmet leter etter rene linjer, punkt eller 3D-flater. På samme måte fungerer zooming mot objekt. Holder du inne venstre tast lengre enn ett sekund, vil du få opp en hånd og du kan panorere. Nyttig når du ikke har mus med scrollehjul. Dersom du skal merke objekter i 3D-visning, hold inne tasten [Shift]. Side 21

24 For å flytte modellen, holder du inne scrollehjulet. Da kan flytte du flytte modellen opp, ned og til venstre/høyre side. Selektering gjøres ved å klikke på objektet, eller holde inne [Shift] etterfulgt av venstre musetast og dra et rektangel (markere flere) Markerte objekt vil bli uthevet i alle rendermoduser: Flytting av objekt Objekt flyttes nå dynamisk i sanntid, alle rendermoduser (bortsett fra Lightworksmodus). Side 22 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

25 Rendertyper Følgene rendertyper er nå tilgjengelig: Konturmodell (skjulte linjer) Sjattert (render med material og skjulte linjer) Tegneserie (render med material og linjer) Tegneserie (render med material, linjer og skygge) Trådmodell (viser bare linjer) Render via farge (samme som sjattert, bare med RGB) Render med full skyggeberegning (krever Lightworks-modul) Verktøysett Endret verktøysett og satt inn de mest vanlige rendertypene på verktøylinjen. Side 23

26 Tegning i 3D Det er nå mulig å tegne i alle rendermoduser (bortsett fra Lightworks). Dette er veldig nyttig når en skal digitalisere data ved å snappe til en 3D-modell. Eks: Konturmodell Eks: Sjattert: Side 24 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

27 Innstillinger for render Det er gjort endringer i innstillinger for render, som du finner i verktøyboksen for Render: Her har du nå en fane for OpenGL Visningsinnstilling der en kan justere alt fra lys, hastighet til strektykkelse i 3D. Tunnel- og vegobjekt Gjort forbedringer der vi nå tegner modellene raskere i 3D. Side 25

28 Lightworks Gjennomsiktighet renderes nå i Lightworks. Gjennomsiktighet settes via fanen for Gjennomsiktighetsmodus i dialogen Innstillinger for render: Merk! For å få objekt gjennomsiktig, må du inn i denne dialogen. Side 26 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

29 Beregning av 3D-GRID-modell Vi har skrevet om algoritmen for beregning av GRID i overganger mot veg, grop, og kryss. Tidligere kunne en oppleve å få hull i modellen. Dette er nå blitt mye bedre: Side 27

30 Tverrprofiler og masseberegning Hent forslag fra mal Tilført ny funksjonalitet der en kan hente kun utvalgte massetyper fra en mal. Valget finnes i Gemini vegmodell (SFI) Massetyper. Når du velger Hent fra mal velger du en SFI eller en EFI, XFI (avhengig hvilken modell du jobber mot) og kan selektere de massetypene du vil hente: Henter du inn en massetype som allerede finnes vil du få opp dette valget: Side 28 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

31 Hent forslag Vi har bygget om denne funksjonen. Tidligere var dette hardkodet i programvaren hvilke massetyper som lå som forslag. Nå er alt flyttet over på SFI, EFI og-xfi filer. Dvs. kan bruker om dette er ønskelig opprette egne Hent forslag -maler i programmet, ved å opprette filer med like navn på User-katalogen. Presentasjon av massetyper Presentasjon av massetyper via Format-menyen er fjernet. Nå bygger vi på konseptet at alle massetyper utover forslagene som ligger i programmet, er lagret på SFI, EFI, XFIformat, dvs. egne presentasjonsoppsett som ligger lagret på prosjektet og kan kollidere med presentasjon fra masser som hentes inn. Kategori og ID Det er nå mulig å sette kategori på en massetype: Dette er nyttig dersom du oppretter egne maler og vil filtrere når du overfører masser. Det er også mulig å endre ID på massetyper ved å velge [Alt] + [D] når dialogen står åpen. Prosesskoder Vi har oppdatert vår bibliotek, nå har vi prosesskoder iht. siste gjeldene standard (Håndbok 025, desember 2012). Forslagsmassene som følger med programmet er justert iht. nye koder og nye mengdeberegningsregler. Side 29

32 Lag masserapport Det er nå mulig å velge hvilke massetyper en ønsker å rapportere i Excel. Dialogen inneholder muligheter for sortere masser (rekkefølge), rapportere alle masser og ved å klikke på massetypen vil en kunne se massebeskrivelse. Dersom du har massetype med likt navn, lik prosess/ns, eller lik kontrakt, vil programmet nå rapportere denne samlet. Lag samlerapport En har samme muligheter som over når en lager samlerapport Side 30 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

33 Masserapport Vi tar nå med beskrivelsen ut i rapporten: Programmet legger nå ut formler i bunn av arket, dvs. dersom du endrer et tall ovenfor vil masseresultatet endre seg: I bunn er det nå to rader: Total = faste masser (som før) Total korrigert = Anbrakt masse (fast x balansefaktor) Side 31

34 Grupperedigering - sorter Sortering på avstand via grupperedigering fjernet tidligere hull i lag, sortering på avstand tar nå hensyn til hull i lag. Grupperedigering sammenføy Vi har laget en spesialfunksjon for å kunne eksportere ut en sammenhengende tunnelprofil der du vil ha ut trauet i veg og sprengingsprofilen i samme laget: Valget finner du i grupperedigering: Programmet syr da sammen de to lagene du marker og du kan velge resultatlag og hvilket kodelag som skal brukes. Før: Side 32 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

35 Etter: Det er laget en egen eksport for slike egendefinerte lag. Se under Import/Eksport Side 33

36 Hyperlink Ny funksjon som gjør det mulig å legge til vedlegg på senterlinjen, eller linjer, punkt og polygoner i applikasjonslag. Vedlegg på objekt Hyperlinkene legges til i en egen fane Hyperlink i dialogen for objektet. Bruk dialogen til å koble opp ett eller flere vedlegg til punkt/linjer/polygoner i applikasjonslag eller senterlinja i en vegmodell (SFI-fil). Vedlegget kan være f.eks. et bilde, en masserapport, link til en web-side, en PDF-utskrift eller en fil med måledata. En kan velge filer via vanlig Windows utforsker, eller «dra» over objektet. Kommentarer til vedlegget kan legges til i kolonnen for Kommentar. Flere vedlegg kan legges til på ett objekt, og plasseres langs linjen etter profilnummer. Dialogen inneholder også en forhåndsvisning av enkelte vedleggstyper. Hyperlinkene vises som små firkantede symboler langs geometrien, både i 2D og 3D. Visningen kan skrus av via Tegningsinnstillinger for applikasjonslag. Side 34 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

37 Basiskatalog For å forenkle visningen av filstiene i fanen for Hyperlink, er det mulig å legge til egne basiskataloger for disse, såkalte Hyperlinkmapper. Dette gjøres i dialogen Prosjektinnstillinger for applikasjonslag fanen Hyperlinkmapper. Hyperlinker til filer som ligger i hyperlinkmappene vil vises med relative og ikke absolutte stier i hyperlinkfanen og -feltet for det aktuelle objektet. Selve prosjektmappen er alltid lagt til som en hyperlinkmappe, noe som innebærer at vedlegg på denne plasseringen alltid vil vises med relativ filsti i hyperlink-listen. På samme måte kan du legge til andre kataloger. Merk at rekkefølgen på mappene har en funksjon dersom samme filnavn finnes i flere mapper, er det filen fra mappen som ligger høyest i listen som vil bli lagt ved som vedlegg. Side 35

38 Import/Eksport Applikasjonslagslag import/eksport Konvertering (Import/Eksport-muligheter fra applikasjonslag) er nå bygget om som en 64Bit-applikasjon. Vi støtter nå import av DWG 2013 via import DWG/DXF Direct. Det er gjort endringer av SOSI-eksport av plandata. Eksport av plandata utføres nå alltid uten høyder ved valg av SOSI-versjonene 4.2, 4.3 og 4.5. Dette gjør at en slipper å sette udefinert høyde på alt av geometri før eksport av plandata til SOSI. Side 36 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

39 Batchimport for plandata fra ArchiCAD Tidligere ble Gemini Konvertering benyttet til å lese reguleringsplaner på DXF-format fra ArchiCAD og produsere SOSI-filer for leveranse til kommunen. Funksjonaliteten herfra er nå bakt inn i Gemini 3D Terreng & Entreprenør. Da vil man i tillegg til batch-import og SOSI-eksport også kunne dra nytte av topologifunksjonene og egenskapskodingen i programmet. Detaljert informasjon om dette finnes i programmets hjelpetekst i kapittelet Planlegging. SOSI generelt Vi takler nå egenskaper som har hermetegn som attributtegenskap og eksporter dette korrekt til SOSI formatet. Vi skriver nå ut automatisk til SOSI nivå 1 og 2 dersom dataene kun er punkter eller linjer uten KP-punkt Vegmodeller Når en eksporter vegmodeller til totalstasjon, får en nå med flatebeskrivelse fra vegmodell. Dette ble fjernet i siste versjon. Dersom du eksporterer til TopCon, får du ikke med flatebeskrivelser. Side 37

40 Tunnel eksport Det er laget en ny eksport for tunnellag, der det er ingen begrensinger for hva en kan eksportere. Vegmodell import Det er nå mulig å importere flere VIPS modeller i en operasjon. Det settes nå inn automatisk vegkropp av VIPS Teoretisk når en importerer vegmodeller. Side 38 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

41 Preview i overbygning Det er nå forhåndsvisning i overbygningstabellen. Dette gjelder tabell for: - Overbygning o Indre fyllingsskråning o Overganger i overbygning - Spesiell planering Her kan en bl.a. se hvilken overbygningsmal som vises, samt simulere ulike situasjoner. Dialogen har fellestrekk med forhåndsvisning i tabell for overflatebeskrivelser Side 39

42 Generelt Omhandler diverse endringer Dialog Tidligere dukket dialog for egenskaper på linje og polygon opp når en flyttet seg i modellen, selv om den var skrudd av. Dette er fikset. Dialog åpner seg heller nå aldri når du går i redigering. Dialog står ikke lenger i fokus når en digitaliserer, modellen står nå alltid i fokus når en står i redigeringsmodus. Google Streetview Starter nå i Explorer, og ikke via et av programmets vinduer. Lengdeprofilark Rette feil der terrenghøyder ble tekstet feil ut når linje hadde som startprofil IFC Støtter nå mesh (grid) via IFC Kryss Rettet feil der det ikke var mulig å skru av Bergen fra justert terreng i kryssmodellen Overhøyde Overhøyde genereres nå for alle automatiske veger i vegklasse SA (samleveg). Overbygning Rettet feil der det ikke var mulig å kopiere verdier fra overbygningsmaler inkl. trapping. Tilført funksjonalitet der det er mulig å kopiere overbygningsmaler. Side 40 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

43 VA-påskrift Rettet feil der rotering av påskrift på linjedefinisjonsdata ble feil og ikke lesbar når en tok kartutsnitt. Geometrisk kontroll Geometrisk kontroll av veg er nå delt på to faner i Excel, en enkel og en utvidet: Multiple select Det er nå mulig å sette inn flere SFI-filer i én operasjon. Målsetting Når en skal angi vinkel på målsetting, trenger en ikke lenger aktivere dette via dialogen for målsetting. Dette kan justeres direkte i tegningen Dette gjøres ved å endre på knekkpunktene. Side 41

44 NVDB Oppdatert iht. siste objektkatalog ( ) fra Statens Vegvesen. Det er også lagt til nye NVDB-maler i forhold til tidligere. Topologiopprydding Ny funksjon Konnekter høyder for endepunkt (Z). Funksjonen setter lik høyde på et utvalg linjer som har lik geometri i XZ, men ulik Z, hvor høydeforskjellen ligger innenfor en gitt søkeradius. Høyden settes til høyden for den valgte linjen med lavest ID (først lagt inn i applikasjonslaget). Side 42 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

45 Annet Rettet en del andre ønsker/feil og fikset en rekke feilrapporter meldt inn av brukere. Side 43

46 Feil og ønsker ny e-postadresse Vi ønsker tilbakemelding fra våre kunder både vedrørende feil og ønsker. Her har du muligheten til å gi oss din tilbakemelding. Fortell oss hva du liker, og hva som har rom for forbedring. Vær ærlig. Dine meninger har direkte innflytelse på vårt arbeid. Finner du feil i programmet, har ønsker om ny/utbedret funksjonalitet, ris eller ros, lag en kort beskrivelse og send den til oss på følgende e-postadresse: Merk at programmet har en egen krasjlogg. Ved et krasj får du anledning til å sende loggen til oss. Det letter feilsøkingen for oss om du i tillegg legger inn en kort beskrivelse av hva du gjorde før programmet krasjet. Side 44 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

47 Nyheter versjon 8.0 release Geometri i byggegrop Geometri i byggegrop lar seg nå velge og vises i 3D-visning også i OpenGL-modus Import av punktsky Punktskyer på pts-format lar seg nå importere både med filtype PTS og pts (skiller ikke mellom store og små bokstaver). Laserdata (brukerdefinerte format) Det er nå mulig å importere Laserskann, der en oppretter et brukerdefinert format. Valget finnes på egenskaper for applikasjonslag: Import brukerdefinert Påskrift i lengdeprofiler Ikke lenger feilaktig dobbel påskrift dersom man velger påskrift for helning. Tegnforklaring Avkrysningsvalget Visk ut under rammen fungerer som det skal. NVDB Nye maler iht. datakatalogen versjon 1.94 datert Alle NVDB maler har nå versjonsnummer lagret under «Adm data» på applikasjonslaget Språk og marked Svensk språk og markedsinnstillinger er nå ferdige. Side 45

48 Parallell lag i masseberegning I avanserte innstillinger for massetyper (valg på lag) er det nå mulig å velge Parallell. Dette er en nyttig funksjon der en nå slipper å parallelljustere lag. Valget finner du ved å høyreklikke på et lag i massetypedialogen og velg Rediger. Samme lag flere ganger i til- og fra-lag Det er nå mulig å legge til samme laget i til/fra lag (massetypedialogen). Tidligere var det begrensinger på dette. Aksepter at en enkelt flate inngis uten parenteser Rettet feil der du alltid måtte sette inn parenteser (massetypedialogen for flateutvalg) Side 46 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

49 Sorter på høyder i grupperedigering Innført nytt valg i grupperedigering der en kan sortere på høyder Teoretiske sjikt Det er nå mulig å sette et applikasjonslagsjikt (brukerdefinerte lag) som et Teoretisk lag: Side 47

50 Fordelen med denne funksjonen er at du nå kan ha et sjikt som kun er med i masseberegninger og visualiseringer (det bygges ikke skjær/fyll linjer mot dette sjiktet). Tidligere var det et problem at en hadde flere fysiske lag som en måtte deaktivere for å sikre at en bygging ikke klippet mot dette laget. Konturer/kopier terrenggrid Dersom en høyreklikker på et sjikt, vil en få mulighet til å konturere/kopiere gridmodellen. Vi har utvidet denne slik at en har mulighet til å generere opp en ny 3D modell der vi tar differansen mellom 2 lag: Resultatet kan tas ut som koter, enkeltpunkter eller punktsky. Denne metoden er fin dersom en ønsker å finne skjæringslinjer mellom to 3D modeller. Geometri med verdien 0 i høyde definerer da skjæringen mellom 2 modeller. Vi har også utvidet dialogen slik at en kan ta ut en punktsky fra en sjiktmodell. Side 48 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

51 Volum på trianglenett Vi legger nå ut volum som en egenskap på triangelnett: Det stilles store krav til geometrien til objektet for at programmet skal beregne volum. I tilfeller der det er tilsynelatende et objekt som ser ut som et volumobjekt, kan dette inneholde «hull» i slike tilfeller er ikke forutsetningene til stede og volum blir blank. Beskrivelser i massetyper (rapport) Vi legger nå ut «Massetype ID» beskrivelse i Excel-rapporten. Tidligere var det et problem at dersom en hadde lik prosess, var det vanskelig å skille massetypene fra hverandre. Side 49

52 Tegner ikke 4.1 flaten i 2D visning (tunnel sprengingsprofil) Rettet feil der vi ikke tegnet ut 4.1 flaten i planvisning (tunnel) Forskjellig målestokk i tegnforklaring Det er nå mulig å justere fritt skala på figurer i tegnforklaringen. Tidligere hentet denne alltid fra målestokk på kartutsnittet. Nå er det mulig å overstyre denne med en skalafaktor Side 50 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

53 3D linjer Vegmodell Det er nå mulig å opprette en egen vegmodell fra 3D linjer som normalt tas inn via et applikasjonslag. Med andre ord, har vi åpent for at en kan generere opp en vegmodell fra vanlige linjer, en er ikke avhengig av at vegmodeller må skrives til et spesielt XML format for import. Denne er ikke helt ferdig enda, men kan testes ut. Henviser til hjelp i programmet for mer info DWG import Implementert støtte for 2013 DWG import via applikasjonslag, samt rettet feil. Import av SHAPE Rettet feil der en ved import av SHAPE satt 2D linje istedenfor 3D linjer (data ble importert uten høyder) Side 51

54 Batch import formatoppsett Det er nå mulig å gå inn på formatoppsett når en tar Batchimport HXML eksport Implementert nytt format i Eksport til felt. Dette er et format som brukes mot Leicautsyr og gir muligheter der en eksporterer ut alle egenskaper som henger på geometrien som ligger i et applikasjonslag. Side 52 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

55 Roadrunner Addon (Leica DBX eksport) Rette feil i DBX eksport, der bruker fikk errorcode 1 (XML fil kunne ikke konverteres) Eksport av DWG/DXF I lengde/tverrprofilvisning legger vi nå ut alle lag i vegmodellen og massetyper på egne Tegningslag Samtidig legger vi ut ark, rutenett etc. som finnes i tegningen på egne lag. Ved eksport til DWG bevares denne lagstrukturen. Det er også kommet et nytt valg under egenskaper til applikasjonslag, der du kan separere påskrift på ulike lag. Eksempel der dette valget står på: Side 53

56 Eksport til DWG i plan tar nå med seg høyder (tidligere ble alt 0) Dersom en eksporter geometri (linje, polygon..) eksporteres dette ikke som en «Insert» lenger, men 3D polyline og Hatch. Triangelnett eksporteres som en «Block» men består av geometri typen 3D face. Profilintervall eksport til Anpakke Det er nå mulig å styre profilintervall når en tar eksport av vegmodell til Anpakke. Tidligere var det et problem at veien måtte stykkes opp pga. systemene som mottar data ikke takler store datamengder. Valget finner du i eksportdialogen. Side 54 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

57 Bug Terrengmodellområde Rettet feil der klipping og 3D boks ikke fungerte på triangelnett og punktsky. Samtidig har vi optimalisert programmet så klipping ikke tar så lang tid (ca. 50 % reduksjon i tid) Selektere trianglenett Rettet feil der selektering av triangelnett bare virket på noen av triangellinjene. Samtidig har vi rettet der det var vanskelig å velge triangelnett. Smart snapping og geo snapping Smartsnapp og snapp slo seg av ved noen tilfeller. Dette er rettet. Lagre som mal tar med seg tunnel Når du nå lagrer en SFI som mal, tar denne med seg tunnelparameter Bygging av VIPS trau med plastringslag Det er nå mulig å bygge VIPS trau der det er definert plastringslag. Dette ble feil tidligere. Rettelser i VIPS Det er gjort mye rettelser i VIPS bygging, der det var differanse mellom Gemini og VIPS lag Lisenssystem (rettelser) Det er gjort mye rettelse i nytt lisenssystem iht. tilbakemeldinger fra brukere. Crash-rapporter og andre småfeil Rettet feil som er rapportert inn fra våre brukere. Side 55

58 Nyheter versjon 8.0 release Endringer i manuell vegmodell VIPS grøftetabell Ny tabell i overflateredigering Denne tabellen gjør det mulig å påtvinge bygging av grøfteflater (4 er flater) i fyllinger. Med andre ord sjekker da ikke programmet på om forutsetningene for å bygge grøft er der, men bygger grøften uansett. Dette er en flott funksjon dersom en ikke ønsker å bruke 3 er flater for å bygge grøft mot eksempelvis en støyvoll. Side 56 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

59 Spesiell planering Endret byggerutinen der vi sjekket nå på ytterste 2 er flate for minimum dybde. Dypsprengning Endret byggerutinen der vi nå avslutter dypsprengningen mot ytterste 4 er flate (tidligere ble denne avsluttet på 4.2) Overbygning Endret byggerutine der vi nå støtter filter og frostsikringslag på en bedre måte i VIPS prosjekter, ved å korrigere tykkelsen nedenfra og opp. Rettet feil i midtdeler der vi ikke bygget steinskråningslaget på samme måte som VIPS, samtidig har vi rettet feil der vi klippet overbygningslaget i tilfeller det var «gjennomgående» Rettet feil i «klipping» mot trapping i vegmodell. Nå bygges lagene lengre enn tidligere. Før etter endringen, viser eksempelvis bærelag (rød farge) Avsluttning mot terreng Rettet feil der vi bygget med annen helning enn VIPS ved avslutting av VIPS plastringslag mot terrenget. Side 57

60 Overskriv Optimalisert innlesning av VIPS slik at bruker ikke skal få «Overskriv» på flater i overflatebeskrivelser, der det er flate avgrensning. Noe som gjør tabellverdiene mer oversiktlig og enklere å jobbe med ved evt. redigeringer. 3D-rør Optimalisert beregningen i tilfeller en har 90grader bend på rør vertikalt og referanselinje i senter Masseberegning Optimalisert beregningen slik at det nå er mulig å trekke fra eksempelvis 3D snitt av rør i en grøfteberegning, ved bruk av «volum differanse» Merk! For at dette skal fungere optimalt, må hvert enkelt rør representeres som egent lag i tverrprofilet. Landskapsanalyse - Sol/skyggeberegning Rettet feil der en i noen tilfeller kjørte sol/skyggeberegning og haket av for «ta med 3D objekt» og alt ble skygge. RGB-farger punktsky Rettet feil i tilfeller en redigerte på punktsky med RGB verdier og selve fargene forsvant etter redigering. Side 58 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

61 Lisenssystem Nettverk logge seg på lisensfil Endret tilfeller der flere forsøker å logge seg på nettverkslisensen samtidig. I slike tilfeller ble programmet noen ganger avsluttet. Nå vil programmet prøve flere ganger (med 30 sek pause mellom hver gang). Dette vil hindre at brukere får ulogiske feilmeldinger når en logger seg på nettverkslisensen, men noen ganger vil en få litt lengre pauser ved oppstart. Nettverk backup Vi har opplevd at nettverkslisensfilen av og til blir ødelagt (0 Byte). Dette skyldes tilfeller der nettforbindelsen er veldig treg, eksempelvis mobilt bredbånd 2G som ofte er brukt når man er ute på anlegg. Dersom nettforbindelsen brytes ved pålogging kan denne situasjonen oppstå. I disse tilfellene der lisensfilen forblir 0byte, kunne en i tidligere versjon bare reparere dette ved å kjøre en ny aktivering via support. Vi legger nå automatisk ut en backup av den siste vellykkede nedlasting fra vår lisensserver, og denne kan benyttes for å gjenopprette lisensfilen. Nettverk gjenopprette fra backup I tilfeller der filen blir ødelagt, vil nå hvilken som helst av brukerne kunne gjenopprette lisensfilen fra siste backup. Hva skjer når lisensfilene blir ødelagt mens flere bruker programmet? 1. Innloggede brukere får lov til å jobbe i programmet selv om filen er ødelagt 2. En ny bruker logger seg på nettverkslåsen. Programmet fanger nå opp at lisensfilen er ødelagt, og gir følgende melding: Side 59

62 3. Bruker velger her Slutt og en ny dialog dukker opp: Denne gir en mulighet til å prøve på ny. Vi anbefaler at man her trykker Ja for å forsøke en gang til. (programmet vil gi deg denne muligheten 2 ganger) 4. Om problemet vedvarer, kan man trykke Nei, og en får opp denne meldingen: Dersom en nå trykker Ja vil programmet hente en sikkerhetskopi, og Side 60 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene.

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. > > Stor oppgradering i Novapoint Jernbanemodul. > > Nye funksjoner i Novapoint Vegmodell med brukerdefinert overbygging

Detaljer

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll Nicholas Johannessen, Vianova Systems Novapoint GO Få tilgang til prosjektet ditt på telefonen! Statens

Detaljer

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4 Innholdsfortegnelse OPPSTART NOVAPOINT...2 Oppstart Site Tool...2 Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4 Tverrprofilviseren...4 3D view Perspektiv viser...5 STIKNINGSDATA...6 Eksport

Detaljer

Veiledning - Avansert kart

Veiledning - Avansert kart Veiledning - Avansert kart Nedenfor får du tips til hvordan det avansert kartet kan brukes. Dette er webapplikasjon som kan presentere både vektorkart (punkter, linjer og flater) og rasterkart (punktgrafikk).

Detaljer

Tegningsproduksjon for Novapoint Veg og Jernbane

Tegningsproduksjon for Novapoint Veg og Jernbane Tegningsproduksjon for Novapoint Veg og Jernbane Tips og nyheter for tegningsproduksjon Nicholas Johannessen Tegningsproduksjon: Er tegninger fremdeles i bruk? Hvordan kan det blir mer effektivt? 1 Oppsett

Detaljer

Oversikt over løsningens skjermkomponenter:

Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Tittel og søkefelt: Her ser du applikasjonens navn og versjon, samt søkefeltet som brukes for å søke etter objekter i kartet. Man kan også logge inn for å få

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Fotorealistisk fremstilling... 3

Fotorealistisk fremstilling... 3 DDS-CAD 9 Fotorealistisk fremstilling Kapittel 4 1 Innhold Side Kapittel 4 Fotorealistisk fremstilling... 3 Perspektiv... 3 Rendere konturmodell... 4 Rendere sjattert - sanntid... 5 Materialer... 5 Teksturkobling...

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

Foredragsholder: Ronny Rostad og Heidi Berg, Vianova Systems as

Foredragsholder: Ronny Rostad og Heidi Berg, Vianova Systems as Foredrag A 6: Nytt i Veg og Anlegg Foredragsholder: Ronny Rostad og Heidi Berg, Vianova Systems as 27. 29. mai 2008 Overbygning Helt ny dialog med en rekke nye funksjoner: Overbygning Dialogen er snudd

Detaljer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Dette er en beskrivelse på å bygge opp en overflatemodell for visualisering hvor en kombinerer triangelmodell og rutenettsmodell. Prosjektert veg er lagret

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015 Brukerveiledning Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no Oppdatert 17.11.2015 Navigasjon i kart Øverst til venstre: Finn din posisjon Øverst til høyre: Zoom inn Nederst til venstre: Vis hele

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

Brukerveiledning. Yggdrasil. Livet i havet vårt felles ansvar

Brukerveiledning. Yggdrasil. Livet i havet vårt felles ansvar Brukerveiledning Yggdrasil Livet i havet vårt felles ansvar Innhold... 1 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av basisknapper og funksjonalitet... 4 2.1.... 4 2.2. Tabellvisning... 5 2.3.... 6 2.4. Zoom i

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010

Excel. Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 Excel Kursopplegg for SKUP-skolen 2010 1 Excel: Basisfunksjoner Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav) og vannrette

Detaljer

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Velkommen til webseminar Novapoint DCM - Store modeller VIANOVA/Statens vegvesen Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Innhold Hvitbok Store modeller Hva gjør en modell stor? Tiltak Demo Egen modell for eksisterende

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

Energiberegning, hvordan uføre

Energiberegning, hvordan uføre Page 1 of 10 Energiberegning, hvordan uføre Å utføre energiberegning det gjeldende prosjektet. Dette blir generert via den 3 dimensjonelle modellen. Energiberegning blir generert via den 3 dimensjonale

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

2017/01/26 09:04 1/8 Håndtering av vegkanter

2017/01/26 09:04 1/8 Håndtering av vegkanter 2017/01/26 09:04 1/8 Håndtering av vegkanter Håndtering av vegkanter Nordisk beregningsmetode er laget for at man manuelt skal kunne kjøre beregningene. Det innebærer at det ikke er tenkt på at dataene

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2017/02/01 01:29 1/5 Versjon 19.20.FP5 and Versjon 19.25.FP5 Versjon 19.20.FP5 and Versjon 19.25.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3

Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3 11.12.2008 Kapittel 4... 1 DDS-CAD 6.5 Fotorealistisk fremstilling Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 - Fotorealistisk fremstilling... 3 Perspektiv... 3 Rendere konturmodell... 4 Rendere sjattert - sanntid...

Detaljer

B7 Novapoint Basis Tips & Triks

B7 Novapoint Basis Tips & Triks B7 Novapoint Basis Tips & Triks Solveig Fiskaa, Vianova Systems Kategoriene N > innstillinger Utforsker > Meny høyre museklikk Import Utvalg/spørringer mot modell Presentasjonsoppsett Store modeller: tips

Detaljer

Dekorere fasade og snitt... 3

Dekorere fasade og snitt... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Dekorere fasade og snitt Kapittel 12 1 Innhold Side Kapittel 12 Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil (geometrifil)... 6 Skriv ut fasaden... 6 Figur som raderer bort...

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 Knapperaden, illustrasjoner... 2 KNAPPERADEN: FARGE, SKRAVUR, LINJE OG SYMBOL... 11 SLETTE ET EGENDEFINERT OBJEKT... 11 FLYTTE EN EGENDEFINERT TEKST... 11 ROTERE

Detaljer

Foredragsholder: Elin Lisbakken og Kristin Lysebo ViaNova Systems

Foredragsholder: Elin Lisbakken og Kristin Lysebo ViaNova Systems Spesialtema / Workgroups 2: Arealplanlegging Foredragsholder: Elin Lisbakken og Kristin Lysebo ViaNova Systems 8. 10. mai 2007 Gjennomgang av ny arbeidsmetodikk i 16.30. Definisjon og redigering av formål.

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2016/07/01 23:37 1/5 Versjon 19.2X.FP5 Versjon 19.2X.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk

Detaljer

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Bakgrunn > Gemini VA mangler gode importrutiner > Pr. i dag kun

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 19.07.2012 Kapittel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Dekorere fasade og snitt Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil... 6 Skriv

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 I informasjonssamfunnet er det en hard kamp om å nå målgruppene. Det er som regel ikke nok med enkle A4 ark stiftet sammen. Fine trykksaker er ofte nødvendig,

Detaljer

Brukerveiledning for Statistikkbanken

Brukerveiledning for Statistikkbanken Statistikkbanken Brukerveiledning 2010 Brukerveiledning for Statistikkbanken 1. Hvordan finne Statistikkbanken?... 2 2. Navigering i Statistikkbanken... 3 3. Søk etter statistikk... 4 4. Velg variabler

Detaljer

Foredragsholder: Arild Steen, Vianova Systems

Foredragsholder: Arild Steen, Vianova Systems Foredrag Tema 1 Vegprosjektering Nytt i Vegmodellen Foredragsholder: Arild Steen, Vianova Systems 27. 29. mai 2008 Del 2: Normalprofil og vegnormalberegninger Stikkord: Vegstandard Normalprofil Tverrfall

Detaljer

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3 21.10.2009 Kapittel 17... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 17 -... 3 Bodvegg... 3 Gulv... 6 Dør... 7 Skyvedør... 9 Søyle... 10 Frittdefinert tak... 13 Kvist i 2. etasje... 19 Vindu i kvist... 21 Koblingstak

Detaljer

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no 1. Oppbygningen av kartverktøyet...3 2. Karttyper...3 3. Verktøylinjen...4 4. Søk i kartet...5 4.1 Søk på adresse...5

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Fikset Brukere av 64 bit operativsystem har meldt om problemer med verdier i forhåndsinnstillinger og manuell målsetting (JavaScript filer). Dette

Detaljer

E6 Novapoint Arealplan

E6 Novapoint Arealplan E6 Novapoint Arealplan Forbedret geometrikontroll, feilfri SOSI-filer, tips og triks Jakob Kowalski AGENDA Ny geometrikontroll Tips feilfri SOSI-filer Veg funksjonalitet 3D visning av plan Eksport til

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Gemini Tunnel. 24. September 2009. Øyvind Hauge

Gemini Tunnel. 24. September 2009. Øyvind Hauge Gemini Tunnel 24. September 2009 Øyvind Hauge Agenda Litt om Powel Gemini Gemini Tunnel Demo av tunnel Hovedområder for Powel s løsninger ENERGI, MILJØ, OFFENTLIG FORVALTNING, KONSULENTER & ENTREPRENØRER

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune

Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BRUKERGRENSESNITT... 3 Kartvindu... 3 Oppgavelinje... 4 Funksjonsfaner... 5 Søk... 5 Adressesøk... 5 Eiendomssøk...

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Veggdatabase - administrering

Veggdatabase - administrering Page 1 of 5 Veggdatabase - administrering Å administrere veggdatabaser - dvs kopiere fra/til eller flette sammen med andre veggdatabaser samt konvertere annen type veggdatabase eller eksportere veggdefinisjoner

Detaljer

Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler

Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler Funksjonen for import av rutenettsmodell er utvidet og inkluderer nå en funksjon for import av laserscan datafiler. Metoden bak funksjonen fungerer som følger:

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler

Tips og triks 3. Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Tips og triks 3 Fargelagte fasader Felles bruker hvordan håndtere? Penn, lag og fontfiler Enkel render av fasader Det er tilføyd en ny materialfil som inneholder enkle fargekoblinger til alle materialer.

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool):

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Når man skal lage terreng i ArchiCAD må man først ha et kartgrunnlag å gå ut fra. Dette kan godt være en jpeg eller lignende, men det beste er en vektortegning.

Detaljer

E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter. Kristin Lysebo Vianova Systems as

E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter. Kristin Lysebo Vianova Systems as E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter Kristin Lysebo Vianova Systems as Tema for foredraget: Grunnlag og presentasjon av planer Generere terrengoverflate og beskrive eksisterende

Detaljer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Dette er en beskrivelse på å bygge opp en overflatemodell for visualisering hvor en kombinerer triangelmodell og rutenettsmodell. Prosjektert veg er lagret

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen

Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i DCM Innstillinger for terrengoverflate Laveste gravenivå

Detaljer

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 Mini kurshefte for: F2 Modellering av bruer og konstruksjoner Innhold Introduksjon... 3 STEG 1 - Modellere bruoverbygningen i Novapoint Bru... 4 STEG 2 Sette inn

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Cecilie Kinstad og Solveig Fiskaa Vianova Systems Hvorfor skal du ta i bruk Novapoint 19 DCM? Hvilke fordeler er det for deg som prosjekterer Landskap?

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Krav og rutiner for å håndtere Modell data Høyere krav til grunnlagsdata Modellbasert prosjektering for

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Full kontroll på prosjektet. utviklet for fagfolk av fagfolk

Full kontroll på prosjektet. utviklet for fagfolk av fagfolk Full kontroll på prosjektet utviklet for fagfolk av fagfolk Gemini Terreng gjør det mulig å se både starten og enden av tunnelen, samtidig som jeg har full kontroll med alle krumninger underveis. Hege

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer