NYHETER Gemini 3D Terreng & Entreprenør Versjon 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYHETER Gemini 3D Terreng & Entreprenør Versjon 8"

Transkript

1 NYHETER Gemini 3D Terreng & Entreprenør Versjon 8

2

3 Innhold INNHOLD... 1 INNLEDNING... 6 INFO OM GEMINI 3D TERRENG & ENTREPRENØR MSI SETUP... 8 SPRÅK OG MARKED... 9 LISENSLÅS APPLIKASJONSLAG OMBYGGING AV EGENSKAPSDIALOG FOR APPLIKASJONSLAG SJIKT D-PRESENTASJON AV RØR OG KUMMER D-PRESENTASJON AV LINJER OG POLYGON TRIANGULERING ATTRIBUTTKODER IMPORT INNENFOR TERRENGMODELLOMRÅDE SORTERING AV APPLIKASJONSLAG KOMMENTARFELT SORTERING I LISTEFELT OPENGL/GDI GENERELT PARAMETRE FOR TEGNING AV STORE PUNKTSKYER TIL SKJERM D NAVIGERING OG SELEKTERING FLYTTING AV OBJEKT RENDERTYPER... 23

4 VERKTØYSETT TEGNING I 3D INNSTILLINGER FOR RENDER TUNNEL- OG VEGOBJEKT LIGHTWORKS BEREGNING AV 3D-GRID-MODELL TVERRPROFILER OG MASSEBEREGNING HENT FORSLAG FRA MAL HENT FORSLAG PRESENTASJON AV MASSETYPER KATEGORI OG ID PROSESSKODER LAG MASSERAPPORT LAG SAMLERAPPORT MASSERAPPORT GRUPPEREDIGERING - SORTER GRUPPEREDIGERING SAMMENFØY HYPERLINK VEDLEGG PÅ OBJEKT BASISKATALOG IMPORT/EKSPORT APPLIKASJONSLAGSLAG IMPORT/EKSPORT BATCHIMPORT FOR PLANDATA FRA ARCHICAD SOSI GENERELT VEGMODELLER TUNNEL EKSPORT VEGMODELL IMPORT Side 2 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

5 PREVIEW I OVERBYGNING GENERELT DIALOG GOOGLE STREETVIEW LENGDEPROFILARK IFC KRYSS OVERHØYDE OVERBYGNING VA-PÅSKRIFT GEOMETRISK KONTROLL MULTIPLE SELECT MÅLSETTING NVDB TOPOLOGIOPPRYDDING ANNET FEIL OG ØNSKER NY E-POSTADRESSE NYHETER VERSJON 8.0 RELEASE GEOMETRI I BYGGEGROP IMPORT AV PUNKTSKY LASERDATA (BRUKERDEFINERTE FORMAT) PÅSKRIFT I LENGDEPROFILER TEGNFORKLARING NVDB SPRÅK OG MARKED PARALLELL LAG I MASSEBEREGNING SAMME LAG FLERE GANGER I TIL- OG FRA-LAG Side 3

6 AKSEPTER AT EN ENKELT FLATE INNGIS UTEN PARENTESER SORTER PÅ HØYDER I GRUPPEREDIGERING TEORETISKE SJIKT KONTURER/KOPIER TERRENGGRID VOLUM PÅ TRIANGLENETT BESKRIVELSER I MASSETYPER (RAPPORT) TEGNER IKKE 4.1 FLATEN I 2D VISNING (TUNNEL SPRENGINGSPROFIL) FORSKJELLIG MÅLESTOKK I TEGNFORKLARING D LINJER VEGMODELL DWG IMPORT IMPORT AV SHAPE BATCH IMPORT FORMATOPPSETT HXML EKSPORT ROADRUNNER ADDON (LEICA DBX EKSPORT) EKSPORT AV DWG/DXF PROFILINTERVALL EKSPORT TIL ANPAKKE BUG TERRENGMODELLOMRÅDE SELEKTERE TRIANGLENETT SMART SNAPPING OG GEO SNAPPING LAGRE SOM MAL TAR MED SEG TUNNEL BYGGING AV VIPS TRAU MED PLASTRINGSLAG RETTELSER I VIPS LISENSSYSTEM (RETTELSER) CRASH-RAPPORTER OG ANDRE SMÅFEIL NYHETER VERSJON 8.0 RELEASE ENDRINGER I MANUELL VEGMODELL D-RØR Side 4 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

7 MASSEBEREGNING LANDSKAPSANALYSE - SOL/SKYGGEBEREGNING RGB-FARGER PUNKTSKY LISENSSYSTEM DWG IMPORT HYPERLINK NVDB IFC TRANSFORMASJON LIGHTWORKS SOSI-EKSPORT Side 5

8 Innledning Vi har gleden av å presentere ny versjon av Gemini 3D Terreng & Entreprenør! Gemini 3D Terreng & Entreprenør versjon 80 erstatter i sin helhet Gemini 3D Terreng & Entreprenør versjon 73. Versjon 80 inneholder en rekke nyheter som vi har sett frem til å tilby våre brukere. Versjonen datert 06. november 2013 er hovedrelease. Dette dokumentet beskriver hva som er nytt. Alle offisielle versjoner og tilhørende beskrivelser vil være tilgjengelig for nedlastning på våre supportsider. Vi takker alle våre brukere for tilbakemeldinger og forslag til forbedringer av produktet vårt. Dette gjør at vi kan tilpasse programmet etter brukerens behov. Spørsmål vedrørende salg og utvidelser: Fredrik Jacobsen Trond Vindenes E-post: E-post: Tlf.: Tlf.: Support: Tlf.: E-post: Nedlasting og nyttige FAQ-videoer: Side 6 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

9 Info om Gemini 3D Terreng & Entreprenør 8.0 Programpakken er i kontinuerlig endring. Vi jobber hardt for å kunne tilby kundene våre en programpakke som effektiviserer arbeidsdagen og som tilfredsstiller nødvendige krav. Gemini 3D Terreng & Entreprenør er i dag: Et verktøy for å behandle og produsere landmålte data Støtter import/eksport for alle målebøker og maskinstyring Transformasjon Produserer FKB-/NVDB-data 3D-terrengmodeller Snittberegninger Et komplett prosjekteringsverktøy for teknisk infrastruktur Vegprosjektering Tunnel- og kulvertprosjektering T-kryss, X-kryss og rundkjøringer Vann- og avløpsanlegg Prosjektering av byggegrop Et verktøy for arkitekt/planlegger Regulerings-/kommuneplan Landskapsanalyse Egnethetsanalyse Støtte for IFC Et verktøy for utførende Mengdeberegning Direkteimport av VIPS-modeller Slutt- og månedsdokumentasjon As built-dokumentasjon Avviksdokumentasjon Et 3D-visualiseringsprogram 2D/3D DAK-system Side 7

10 MSI Setup Gemini 3D Terreng & Entreprenør støtter nå multispråklig installasjon, der det er mulig å velge følgene: Språk - Norsk - Svensk (under utvikling) - Engelsk (under utvikling) Marked - Norsk - Svensk (under utvikling) Programmet vil da starte iht. valgt språk og marked. Valget kan endres senere (se neste side). Side 8 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

11 Språk og marked Ny funksjonalitet hvor man kan velge under installasjon, eller når en kjører programmet, hvilket språk en ønsker, og hvilket marked en jobber i. Programmet vil da peke mot forskjellige språk-/markedsmapper. Språk - Norsk - Svensk (under utvikling) - Engelsk (under utvikling) Marked - Norsk - Svensk (under utvikling) Velger du eksempelvis Svensk språk og Norsk marked, vil programmet vise seg med svensk tekst i alle dialoger, men alle rapporter etc. vil bli generert iht. norske standarder. Valget finner du her under Hjelp Installasjonsinformasjon: Side 9

12 Lisenslås Vi har byttet lisenssystem og byttet ut gammelt system. Dvs. gammel lisensfil (GMI.CFG) vil ikke fungere på denne versjonen, heller ikke fremtidige. Se releasedokumentet for mer informasjon hvordan det nye systemet fungerer. Side 10 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

13 Applikasjonslag Ombygging av egenskapsdialog for applikasjonslag Egenskapsdialogen for applikasjonslag er bygget om og utvidet. De viktigste endringene er: - Ulike grupper med funksjoner er sortert i faner - Dialogene for Sjikt, Filter, Påskrift og Presentasjon er flyttet fra høyreklikk på applikasjonslaget til egne faner i applikasjonslagsdialogen. - Import og Eksport er samlet på ett sted - Egne faner for Attributter (egenskaper) og Attributtkoder (egenskapskoder) - Tilpassing av brukergrensesnitt Side 11

14 Sjikt Listen over tilgjengelige brukerdefinerte sjikt er utvidet fra 40 til D-presentasjon av rør og kummer Utvidet med støtte for firkantet rør (eksempelvis trekkerørskanal) fra linjer og kummer fra punkt. Begge deler kan ha faste parametre, eller hente verdier fra egenskaper på objektet ved å velge knappen med tre prikker. For rør kan du også velge om du vil ha åpen topp, eller legge inn en bendradius i brudd (programmet beregner da et en radius og kurver 3D-objektet) For punkt kan du velge mellom firkant, sylinder eller sylinder med kjegle. Presentasjon av punkt er laget for å kunne gjennskape kummer fra VA-data og henter verdier fra egenskaper. Side 12 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

15 3D-presentasjon av linjer og polygon Triangulering Presentasjonsregelen brukes til å generere triangelobjekter ut fra polygonene i applikasjonslaget. I tillegg kan data for trianguleringen hentes fra linjer i applikasjonslaget eller terrenggridet. Man kan også velge om man ønsker at det skal tegnes vegger mot terreng fra triangelnettet og om man ønsker å utføre terrenginngrep. Presentasjonsregelen vil eksempelvis være aktuell i følgende tilfeller: Tegne opp bygg (SOSI40): Vise vegflater i applikasjonslag Side 13

16 Vise arealformål: Valget finner du her: Side 14 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

17 Attributtkoder Koder for egenskaper i applikasjonslag kan legges felles for alle geometrityper eller direkte knyttet til valgt geometritype. Maler for reguleringsplan er endret slik at kun aktuell objektkode er valgbar avhengig av hvilket objekt du velger (linje, punkt, polygon, tekst) Side 15

18 Import innenfor terrengmodellområde Import-dialogen for applikasjonslag er utvidet fra å kun importere data innenfor et område tastet inn manuelt eller lest fra fil, til også å hente avgrensningen fra terrengmodellområdet. Dette er også lagt til for batch-importen. Sortering av applikasjonslag Det er nå mulig å markere applikasjonslag og sortere disse automatisk etter navn/nummerering. Valget finner en ved å markere og høyreklikke i det vertikale listefeltet. Side 16 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

19 Kommentarfelt Det er opprettet en egen fane Administrative data i applikasjonslagsdialogen, hvor man kan inngi informasjon om applikasjonslaget. Sortering i listefelt Data man merker i skjermen vil sorteres øverst i det horisontale listefeltet. Side 17

20 OpenGL/GDI Generelt Programmet har nå støtte for OpenGL i plan- og 3D-visning. Du kan fremdeles skifte tilbake til «gammel» metode (GDI) ved å deaktivere dette ikonet: Forskjellen mellom GDI og OpenGL er hvilke mekanismer som benyttes når det tegnes ut 2D- og 3D-grafikk. Graphics Device Interface (GDI) er en måte å tegne grafikk ved å benytte Windowskomponenter. OpenGL (Open Graphics Library) er en metode for å tegne grafikk ved å kommunisere direkte med skjermkortet. OpenGL er mye brukt i CAD-programmer og har sine fordeler i både 2D og 3D. OpenGL er både raskere til å tegne grafikk og for brukeren vil bruksområdene i 3D ekspandere ved at en kan nå jobbe i OpenGL i alle rendermoduser. Modelloversikt i OpenGL (klikkbar) Side 18 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

21 OpenGL er mye brukt i 3D, men ikke like mye i 2D. Derfor vil det være hensiktsmessig å bruke GDI i 2D. OpenGL vil gå kjappere, men tegnerekkefølgen er ikke like god som i GDI. Flytting i 3D (OpenGL) Flytting i 3D (GDI) Tegnrekkefølge (GDI) Tegnerekkefølge (OpenGL) Med andre ord, bruk OpenGL i 3D, bruk OpenGL i 2D kun når tegnerekkefølge ikke er i fokus. Side 19

22 Parametre for tegning av store punktskyer til skjerm Med dette valget under Format - Opsjoner for planlegging, prosjektering og utføring kan vi styre hvor mange punkt som maksimalt blir tegnet til skjerm i GDI- og OpenGLmodus. Når vi er vi langt vekke vil programmet uavhengig av denne innstillingen ikke tegne alle punktene. Når vi navigerer oss inn i modellen vil flere og flere punkt tegnes til vi når maks.-grensen. For OpenGL-modus er maks.-grensen 1 million punkter. Merk at dette valget kun gjelder tegning til skjerm. Hvis vi eksempelvis lager et plott må vi bruke presentasjonsregelen Punktsky for å redusere punktmengden. Side 20 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

23 3D Vi har en ny måte å tegne grafikk i 3D. Samtidig er en rekke andre ting endret. Navigering og selektering Siktepunkt er nå vekke. Programmet vil både zoome og rotere avhengig av hvor du har musepekeren din. For å rotere holder du inne venstre musetast, du vil da se et grønt symbol som representerer rotasjonspunktet. Når du holder inne venstre musetast, vil programmet lete etter piksel(er) i skjermen og klistre seg til nærmeste: Programmet leter etter rene linjer, punkt eller 3D-flater. På samme måte fungerer zooming mot objekt. Holder du inne venstre tast lengre enn ett sekund, vil du få opp en hånd og du kan panorere. Nyttig når du ikke har mus med scrollehjul. Dersom du skal merke objekter i 3D-visning, hold inne tasten [Shift]. Side 21

24 For å flytte modellen, holder du inne scrollehjulet. Da kan flytte du flytte modellen opp, ned og til venstre/høyre side. Selektering gjøres ved å klikke på objektet, eller holde inne [Shift] etterfulgt av venstre musetast og dra et rektangel (markere flere) Markerte objekt vil bli uthevet i alle rendermoduser: Flytting av objekt Objekt flyttes nå dynamisk i sanntid, alle rendermoduser (bortsett fra Lightworksmodus). Side 22 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

25 Rendertyper Følgene rendertyper er nå tilgjengelig: Konturmodell (skjulte linjer) Sjattert (render med material og skjulte linjer) Tegneserie (render med material og linjer) Tegneserie (render med material, linjer og skygge) Trådmodell (viser bare linjer) Render via farge (samme som sjattert, bare med RGB) Render med full skyggeberegning (krever Lightworks-modul) Verktøysett Endret verktøysett og satt inn de mest vanlige rendertypene på verktøylinjen. Side 23

26 Tegning i 3D Det er nå mulig å tegne i alle rendermoduser (bortsett fra Lightworks). Dette er veldig nyttig når en skal digitalisere data ved å snappe til en 3D-modell. Eks: Konturmodell Eks: Sjattert: Side 24 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

27 Innstillinger for render Det er gjort endringer i innstillinger for render, som du finner i verktøyboksen for Render: Her har du nå en fane for OpenGL Visningsinnstilling der en kan justere alt fra lys, hastighet til strektykkelse i 3D. Tunnel- og vegobjekt Gjort forbedringer der vi nå tegner modellene raskere i 3D. Side 25

28 Lightworks Gjennomsiktighet renderes nå i Lightworks. Gjennomsiktighet settes via fanen for Gjennomsiktighetsmodus i dialogen Innstillinger for render: Merk! For å få objekt gjennomsiktig, må du inn i denne dialogen. Side 26 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

29 Beregning av 3D-GRID-modell Vi har skrevet om algoritmen for beregning av GRID i overganger mot veg, grop, og kryss. Tidligere kunne en oppleve å få hull i modellen. Dette er nå blitt mye bedre: Side 27

30 Tverrprofiler og masseberegning Hent forslag fra mal Tilført ny funksjonalitet der en kan hente kun utvalgte massetyper fra en mal. Valget finnes i Gemini vegmodell (SFI) Massetyper. Når du velger Hent fra mal velger du en SFI eller en EFI, XFI (avhengig hvilken modell du jobber mot) og kan selektere de massetypene du vil hente: Henter du inn en massetype som allerede finnes vil du få opp dette valget: Side 28 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

31 Hent forslag Vi har bygget om denne funksjonen. Tidligere var dette hardkodet i programvaren hvilke massetyper som lå som forslag. Nå er alt flyttet over på SFI, EFI og-xfi filer. Dvs. kan bruker om dette er ønskelig opprette egne Hent forslag -maler i programmet, ved å opprette filer med like navn på User-katalogen. Presentasjon av massetyper Presentasjon av massetyper via Format-menyen er fjernet. Nå bygger vi på konseptet at alle massetyper utover forslagene som ligger i programmet, er lagret på SFI, EFI, XFIformat, dvs. egne presentasjonsoppsett som ligger lagret på prosjektet og kan kollidere med presentasjon fra masser som hentes inn. Kategori og ID Det er nå mulig å sette kategori på en massetype: Dette er nyttig dersom du oppretter egne maler og vil filtrere når du overfører masser. Det er også mulig å endre ID på massetyper ved å velge [Alt] + [D] når dialogen står åpen. Prosesskoder Vi har oppdatert vår bibliotek, nå har vi prosesskoder iht. siste gjeldene standard (Håndbok 025, desember 2012). Forslagsmassene som følger med programmet er justert iht. nye koder og nye mengdeberegningsregler. Side 29

32 Lag masserapport Det er nå mulig å velge hvilke massetyper en ønsker å rapportere i Excel. Dialogen inneholder muligheter for sortere masser (rekkefølge), rapportere alle masser og ved å klikke på massetypen vil en kunne se massebeskrivelse. Dersom du har massetype med likt navn, lik prosess/ns, eller lik kontrakt, vil programmet nå rapportere denne samlet. Lag samlerapport En har samme muligheter som over når en lager samlerapport Side 30 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

33 Masserapport Vi tar nå med beskrivelsen ut i rapporten: Programmet legger nå ut formler i bunn av arket, dvs. dersom du endrer et tall ovenfor vil masseresultatet endre seg: I bunn er det nå to rader: Total = faste masser (som før) Total korrigert = Anbrakt masse (fast x balansefaktor) Side 31

34 Grupperedigering - sorter Sortering på avstand via grupperedigering fjernet tidligere hull i lag, sortering på avstand tar nå hensyn til hull i lag. Grupperedigering sammenføy Vi har laget en spesialfunksjon for å kunne eksportere ut en sammenhengende tunnelprofil der du vil ha ut trauet i veg og sprengingsprofilen i samme laget: Valget finner du i grupperedigering: Programmet syr da sammen de to lagene du marker og du kan velge resultatlag og hvilket kodelag som skal brukes. Før: Side 32 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

35 Etter: Det er laget en egen eksport for slike egendefinerte lag. Se under Import/Eksport Side 33

36 Hyperlink Ny funksjon som gjør det mulig å legge til vedlegg på senterlinjen, eller linjer, punkt og polygoner i applikasjonslag. Vedlegg på objekt Hyperlinkene legges til i en egen fane Hyperlink i dialogen for objektet. Bruk dialogen til å koble opp ett eller flere vedlegg til punkt/linjer/polygoner i applikasjonslag eller senterlinja i en vegmodell (SFI-fil). Vedlegget kan være f.eks. et bilde, en masserapport, link til en web-side, en PDF-utskrift eller en fil med måledata. En kan velge filer via vanlig Windows utforsker, eller «dra» over objektet. Kommentarer til vedlegget kan legges til i kolonnen for Kommentar. Flere vedlegg kan legges til på ett objekt, og plasseres langs linjen etter profilnummer. Dialogen inneholder også en forhåndsvisning av enkelte vedleggstyper. Hyperlinkene vises som små firkantede symboler langs geometrien, både i 2D og 3D. Visningen kan skrus av via Tegningsinnstillinger for applikasjonslag. Side 34 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

37 Basiskatalog For å forenkle visningen av filstiene i fanen for Hyperlink, er det mulig å legge til egne basiskataloger for disse, såkalte Hyperlinkmapper. Dette gjøres i dialogen Prosjektinnstillinger for applikasjonslag fanen Hyperlinkmapper. Hyperlinker til filer som ligger i hyperlinkmappene vil vises med relative og ikke absolutte stier i hyperlinkfanen og -feltet for det aktuelle objektet. Selve prosjektmappen er alltid lagt til som en hyperlinkmappe, noe som innebærer at vedlegg på denne plasseringen alltid vil vises med relativ filsti i hyperlink-listen. På samme måte kan du legge til andre kataloger. Merk at rekkefølgen på mappene har en funksjon dersom samme filnavn finnes i flere mapper, er det filen fra mappen som ligger høyest i listen som vil bli lagt ved som vedlegg. Side 35

38 Import/Eksport Applikasjonslagslag import/eksport Konvertering (Import/Eksport-muligheter fra applikasjonslag) er nå bygget om som en 64Bit-applikasjon. Vi støtter nå import av DWG 2013 via import DWG/DXF Direct. Det er gjort endringer av SOSI-eksport av plandata. Eksport av plandata utføres nå alltid uten høyder ved valg av SOSI-versjonene 4.2, 4.3 og 4.5. Dette gjør at en slipper å sette udefinert høyde på alt av geometri før eksport av plandata til SOSI. Side 36 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

39 Batchimport for plandata fra ArchiCAD Tidligere ble Gemini Konvertering benyttet til å lese reguleringsplaner på DXF-format fra ArchiCAD og produsere SOSI-filer for leveranse til kommunen. Funksjonaliteten herfra er nå bakt inn i Gemini 3D Terreng & Entreprenør. Da vil man i tillegg til batch-import og SOSI-eksport også kunne dra nytte av topologifunksjonene og egenskapskodingen i programmet. Detaljert informasjon om dette finnes i programmets hjelpetekst i kapittelet Planlegging. SOSI generelt Vi takler nå egenskaper som har hermetegn som attributtegenskap og eksporter dette korrekt til SOSI formatet. Vi skriver nå ut automatisk til SOSI nivå 1 og 2 dersom dataene kun er punkter eller linjer uten KP-punkt Vegmodeller Når en eksporter vegmodeller til totalstasjon, får en nå med flatebeskrivelse fra vegmodell. Dette ble fjernet i siste versjon. Dersom du eksporterer til TopCon, får du ikke med flatebeskrivelser. Side 37

40 Tunnel eksport Det er laget en ny eksport for tunnellag, der det er ingen begrensinger for hva en kan eksportere. Vegmodell import Det er nå mulig å importere flere VIPS modeller i en operasjon. Det settes nå inn automatisk vegkropp av VIPS Teoretisk når en importerer vegmodeller. Side 38 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

41 Preview i overbygning Det er nå forhåndsvisning i overbygningstabellen. Dette gjelder tabell for: - Overbygning o Indre fyllingsskråning o Overganger i overbygning - Spesiell planering Her kan en bl.a. se hvilken overbygningsmal som vises, samt simulere ulike situasjoner. Dialogen har fellestrekk med forhåndsvisning i tabell for overflatebeskrivelser Side 39

42 Generelt Omhandler diverse endringer Dialog Tidligere dukket dialog for egenskaper på linje og polygon opp når en flyttet seg i modellen, selv om den var skrudd av. Dette er fikset. Dialog åpner seg heller nå aldri når du går i redigering. Dialog står ikke lenger i fokus når en digitaliserer, modellen står nå alltid i fokus når en står i redigeringsmodus. Google Streetview Starter nå i Explorer, og ikke via et av programmets vinduer. Lengdeprofilark Rette feil der terrenghøyder ble tekstet feil ut når linje hadde som startprofil IFC Støtter nå mesh (grid) via IFC Kryss Rettet feil der det ikke var mulig å skru av Bergen fra justert terreng i kryssmodellen Overhøyde Overhøyde genereres nå for alle automatiske veger i vegklasse SA (samleveg). Overbygning Rettet feil der det ikke var mulig å kopiere verdier fra overbygningsmaler inkl. trapping. Tilført funksjonalitet der det er mulig å kopiere overbygningsmaler. Side 40 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

43 VA-påskrift Rettet feil der rotering av påskrift på linjedefinisjonsdata ble feil og ikke lesbar når en tok kartutsnitt. Geometrisk kontroll Geometrisk kontroll av veg er nå delt på to faner i Excel, en enkel og en utvidet: Multiple select Det er nå mulig å sette inn flere SFI-filer i én operasjon. Målsetting Når en skal angi vinkel på målsetting, trenger en ikke lenger aktivere dette via dialogen for målsetting. Dette kan justeres direkte i tegningen Dette gjøres ved å endre på knekkpunktene. Side 41

44 NVDB Oppdatert iht. siste objektkatalog ( ) fra Statens Vegvesen. Det er også lagt til nye NVDB-maler i forhold til tidligere. Topologiopprydding Ny funksjon Konnekter høyder for endepunkt (Z). Funksjonen setter lik høyde på et utvalg linjer som har lik geometri i XZ, men ulik Z, hvor høydeforskjellen ligger innenfor en gitt søkeradius. Høyden settes til høyden for den valgte linjen med lavest ID (først lagt inn i applikasjonslaget). Side 42 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

45 Annet Rettet en del andre ønsker/feil og fikset en rekke feilrapporter meldt inn av brukere. Side 43

46 Feil og ønsker ny e-postadresse Vi ønsker tilbakemelding fra våre kunder både vedrørende feil og ønsker. Her har du muligheten til å gi oss din tilbakemelding. Fortell oss hva du liker, og hva som har rom for forbedring. Vær ærlig. Dine meninger har direkte innflytelse på vårt arbeid. Finner du feil i programmet, har ønsker om ny/utbedret funksjonalitet, ris eller ros, lag en kort beskrivelse og send den til oss på følgende e-postadresse: Merk at programmet har en egen krasjlogg. Ved et krasj får du anledning til å sende loggen til oss. Det letter feilsøkingen for oss om du i tillegg legger inn en kort beskrivelse av hva du gjorde før programmet krasjet. Side 44 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

47 Nyheter versjon 8.0 release Geometri i byggegrop Geometri i byggegrop lar seg nå velge og vises i 3D-visning også i OpenGL-modus Import av punktsky Punktskyer på pts-format lar seg nå importere både med filtype PTS og pts (skiller ikke mellom store og små bokstaver). Laserdata (brukerdefinerte format) Det er nå mulig å importere Laserskann, der en oppretter et brukerdefinert format. Valget finnes på egenskaper for applikasjonslag: Import brukerdefinert Påskrift i lengdeprofiler Ikke lenger feilaktig dobbel påskrift dersom man velger påskrift for helning. Tegnforklaring Avkrysningsvalget Visk ut under rammen fungerer som det skal. NVDB Nye maler iht. datakatalogen versjon 1.94 datert Alle NVDB maler har nå versjonsnummer lagret under «Adm data» på applikasjonslaget Språk og marked Svensk språk og markedsinnstillinger er nå ferdige. Side 45

48 Parallell lag i masseberegning I avanserte innstillinger for massetyper (valg på lag) er det nå mulig å velge Parallell. Dette er en nyttig funksjon der en nå slipper å parallelljustere lag. Valget finner du ved å høyreklikke på et lag i massetypedialogen og velg Rediger. Samme lag flere ganger i til- og fra-lag Det er nå mulig å legge til samme laget i til/fra lag (massetypedialogen). Tidligere var det begrensinger på dette. Aksepter at en enkelt flate inngis uten parenteser Rettet feil der du alltid måtte sette inn parenteser (massetypedialogen for flateutvalg) Side 46 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

49 Sorter på høyder i grupperedigering Innført nytt valg i grupperedigering der en kan sortere på høyder Teoretiske sjikt Det er nå mulig å sette et applikasjonslagsjikt (brukerdefinerte lag) som et Teoretisk lag: Side 47

50 Fordelen med denne funksjonen er at du nå kan ha et sjikt som kun er med i masseberegninger og visualiseringer (det bygges ikke skjær/fyll linjer mot dette sjiktet). Tidligere var det et problem at en hadde flere fysiske lag som en måtte deaktivere for å sikre at en bygging ikke klippet mot dette laget. Konturer/kopier terrenggrid Dersom en høyreklikker på et sjikt, vil en få mulighet til å konturere/kopiere gridmodellen. Vi har utvidet denne slik at en har mulighet til å generere opp en ny 3D modell der vi tar differansen mellom 2 lag: Resultatet kan tas ut som koter, enkeltpunkter eller punktsky. Denne metoden er fin dersom en ønsker å finne skjæringslinjer mellom to 3D modeller. Geometri med verdien 0 i høyde definerer da skjæringen mellom 2 modeller. Vi har også utvidet dialogen slik at en kan ta ut en punktsky fra en sjiktmodell. Side 48 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

51 Volum på trianglenett Vi legger nå ut volum som en egenskap på triangelnett: Det stilles store krav til geometrien til objektet for at programmet skal beregne volum. I tilfeller der det er tilsynelatende et objekt som ser ut som et volumobjekt, kan dette inneholde «hull» i slike tilfeller er ikke forutsetningene til stede og volum blir blank. Beskrivelser i massetyper (rapport) Vi legger nå ut «Massetype ID» beskrivelse i Excel-rapporten. Tidligere var det et problem at dersom en hadde lik prosess, var det vanskelig å skille massetypene fra hverandre. Side 49

52 Tegner ikke 4.1 flaten i 2D visning (tunnel sprengingsprofil) Rettet feil der vi ikke tegnet ut 4.1 flaten i planvisning (tunnel) Forskjellig målestokk i tegnforklaring Det er nå mulig å justere fritt skala på figurer i tegnforklaringen. Tidligere hentet denne alltid fra målestokk på kartutsnittet. Nå er det mulig å overstyre denne med en skalafaktor Side 50 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

53 3D linjer Vegmodell Det er nå mulig å opprette en egen vegmodell fra 3D linjer som normalt tas inn via et applikasjonslag. Med andre ord, har vi åpent for at en kan generere opp en vegmodell fra vanlige linjer, en er ikke avhengig av at vegmodeller må skrives til et spesielt XML format for import. Denne er ikke helt ferdig enda, men kan testes ut. Henviser til hjelp i programmet for mer info DWG import Implementert støtte for 2013 DWG import via applikasjonslag, samt rettet feil. Import av SHAPE Rettet feil der en ved import av SHAPE satt 2D linje istedenfor 3D linjer (data ble importert uten høyder) Side 51

54 Batch import formatoppsett Det er nå mulig å gå inn på formatoppsett når en tar Batchimport HXML eksport Implementert nytt format i Eksport til felt. Dette er et format som brukes mot Leicautsyr og gir muligheter der en eksporterer ut alle egenskaper som henger på geometrien som ligger i et applikasjonslag. Side 52 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

55 Roadrunner Addon (Leica DBX eksport) Rette feil i DBX eksport, der bruker fikk errorcode 1 (XML fil kunne ikke konverteres) Eksport av DWG/DXF I lengde/tverrprofilvisning legger vi nå ut alle lag i vegmodellen og massetyper på egne Tegningslag Samtidig legger vi ut ark, rutenett etc. som finnes i tegningen på egne lag. Ved eksport til DWG bevares denne lagstrukturen. Det er også kommet et nytt valg under egenskaper til applikasjonslag, der du kan separere påskrift på ulike lag. Eksempel der dette valget står på: Side 53

56 Eksport til DWG i plan tar nå med seg høyder (tidligere ble alt 0) Dersom en eksporter geometri (linje, polygon..) eksporteres dette ikke som en «Insert» lenger, men 3D polyline og Hatch. Triangelnett eksporteres som en «Block» men består av geometri typen 3D face. Profilintervall eksport til Anpakke Det er nå mulig å styre profilintervall når en tar eksport av vegmodell til Anpakke. Tidligere var det et problem at veien måtte stykkes opp pga. systemene som mottar data ikke takler store datamengder. Valget finner du i eksportdialogen. Side 54 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

57 Bug Terrengmodellområde Rettet feil der klipping og 3D boks ikke fungerte på triangelnett og punktsky. Samtidig har vi optimalisert programmet så klipping ikke tar så lang tid (ca. 50 % reduksjon i tid) Selektere trianglenett Rettet feil der selektering av triangelnett bare virket på noen av triangellinjene. Samtidig har vi rettet der det var vanskelig å velge triangelnett. Smart snapping og geo snapping Smartsnapp og snapp slo seg av ved noen tilfeller. Dette er rettet. Lagre som mal tar med seg tunnel Når du nå lagrer en SFI som mal, tar denne med seg tunnelparameter Bygging av VIPS trau med plastringslag Det er nå mulig å bygge VIPS trau der det er definert plastringslag. Dette ble feil tidligere. Rettelser i VIPS Det er gjort mye rettelser i VIPS bygging, der det var differanse mellom Gemini og VIPS lag Lisenssystem (rettelser) Det er gjort mye rettelse i nytt lisenssystem iht. tilbakemeldinger fra brukere. Crash-rapporter og andre småfeil Rettet feil som er rapportert inn fra våre brukere. Side 55

58 Nyheter versjon 8.0 release Endringer i manuell vegmodell VIPS grøftetabell Ny tabell i overflateredigering Denne tabellen gjør det mulig å påtvinge bygging av grøfteflater (4 er flater) i fyllinger. Med andre ord sjekker da ikke programmet på om forutsetningene for å bygge grøft er der, men bygger grøften uansett. Dette er en flott funksjon dersom en ikke ønsker å bruke 3 er flater for å bygge grøft mot eksempelvis en støyvoll. Side 56 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

59 Spesiell planering Endret byggerutinen der vi sjekket nå på ytterste 2 er flate for minimum dybde. Dypsprengning Endret byggerutinen der vi nå avslutter dypsprengningen mot ytterste 4 er flate (tidligere ble denne avsluttet på 4.2) Overbygning Endret byggerutine der vi nå støtter filter og frostsikringslag på en bedre måte i VIPS prosjekter, ved å korrigere tykkelsen nedenfra og opp. Rettet feil i midtdeler der vi ikke bygget steinskråningslaget på samme måte som VIPS, samtidig har vi rettet feil der vi klippet overbygningslaget i tilfeller det var «gjennomgående» Rettet feil i «klipping» mot trapping i vegmodell. Nå bygges lagene lengre enn tidligere. Før etter endringen, viser eksempelvis bærelag (rød farge) Avsluttning mot terreng Rettet feil der vi bygget med annen helning enn VIPS ved avslutting av VIPS plastringslag mot terrenget. Side 57

60 Overskriv Optimalisert innlesning av VIPS slik at bruker ikke skal få «Overskriv» på flater i overflatebeskrivelser, der det er flate avgrensning. Noe som gjør tabellverdiene mer oversiktlig og enklere å jobbe med ved evt. redigeringer. 3D-rør Optimalisert beregningen i tilfeller en har 90grader bend på rør vertikalt og referanselinje i senter Masseberegning Optimalisert beregningen slik at det nå er mulig å trekke fra eksempelvis 3D snitt av rør i en grøfteberegning, ved bruk av «volum differanse» Merk! For at dette skal fungere optimalt, må hvert enkelt rør representeres som egent lag i tverrprofilet. Landskapsanalyse - Sol/skyggeberegning Rettet feil der en i noen tilfeller kjørte sol/skyggeberegning og haket av for «ta med 3D objekt» og alt ble skygge. RGB-farger punktsky Rettet feil i tilfeller en redigerte på punktsky med RGB verdier og selve fargene forsvant etter redigering. Side 58 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

61 Lisenssystem Nettverk logge seg på lisensfil Endret tilfeller der flere forsøker å logge seg på nettverkslisensen samtidig. I slike tilfeller ble programmet noen ganger avsluttet. Nå vil programmet prøve flere ganger (med 30 sek pause mellom hver gang). Dette vil hindre at brukere får ulogiske feilmeldinger når en logger seg på nettverkslisensen, men noen ganger vil en få litt lengre pauser ved oppstart. Nettverk backup Vi har opplevd at nettverkslisensfilen av og til blir ødelagt (0 Byte). Dette skyldes tilfeller der nettforbindelsen er veldig treg, eksempelvis mobilt bredbånd 2G som ofte er brukt når man er ute på anlegg. Dersom nettforbindelsen brytes ved pålogging kan denne situasjonen oppstå. I disse tilfellene der lisensfilen forblir 0byte, kunne en i tidligere versjon bare reparere dette ved å kjøre en ny aktivering via support. Vi legger nå automatisk ut en backup av den siste vellykkede nedlasting fra vår lisensserver, og denne kan benyttes for å gjenopprette lisensfilen. Nettverk gjenopprette fra backup I tilfeller der filen blir ødelagt, vil nå hvilken som helst av brukerne kunne gjenopprette lisensfilen fra siste backup. Hva skjer når lisensfilene blir ødelagt mens flere bruker programmet? 1. Innloggede brukere får lov til å jobbe i programmet selv om filen er ødelagt 2. En ny bruker logger seg på nettverkslåsen. Programmet fanger nå opp at lisensfilen er ødelagt, og gir følgende melding: Side 59

62 3. Bruker velger her Slutt og en ny dialog dukker opp: Denne gir en mulighet til å prøve på ny. Vi anbefaler at man her trykker Ja for å forsøke en gang til. (programmet vil gi deg denne muligheten 2 ganger) 4. Om problemet vedvarer, kan man trykke Nei, og en får opp denne meldingen: Dersom en nå trykker Ja vil programmet hente en sikkerhetskopi, og Side 60 Gemini Terreng & Entreprenør 8.0, januar 14

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene.

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. > > Stor oppgradering i Novapoint Jernbanemodul. > > Nye funksjoner i Novapoint Vegmodell med brukerdefinert overbygging

Detaljer

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4 Innholdsfortegnelse OPPSTART NOVAPOINT...2 Oppstart Site Tool...2 Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4 Tverrprofilviseren...4 3D view Perspektiv viser...5 STIKNINGSDATA...6 Eksport

Detaljer

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll Nicholas Johannessen, Vianova Systems Novapoint GO Få tilgang til prosjektet ditt på telefonen! Statens

Detaljer

Fotorealistisk fremstilling... 3

Fotorealistisk fremstilling... 3 DDS-CAD 9 Fotorealistisk fremstilling Kapittel 4 1 Innhold Side Kapittel 4 Fotorealistisk fremstilling... 3 Perspektiv... 3 Rendere konturmodell... 4 Rendere sjattert - sanntid... 5 Materialer... 5 Teksturkobling...

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Foredragsholder: Ronny Rostad og Heidi Berg, Vianova Systems as

Foredragsholder: Ronny Rostad og Heidi Berg, Vianova Systems as Foredrag A 6: Nytt i Veg og Anlegg Foredragsholder: Ronny Rostad og Heidi Berg, Vianova Systems as 27. 29. mai 2008 Overbygning Helt ny dialog med en rekke nye funksjoner: Overbygning Dialogen er snudd

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Dette er en beskrivelse på å bygge opp en overflatemodell for visualisering hvor en kombinerer triangelmodell og rutenettsmodell. Prosjektert veg er lagret

Detaljer

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015

Brukerveiledning. Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no. Oppdatert 17.11.2015 Brukerveiledning Dette er en innføring i funksjonene på nordatlas.no Oppdatert 17.11.2015 Navigasjon i kart Øverst til venstre: Finn din posisjon Øverst til høyre: Zoom inn Nederst til venstre: Vis hele

Detaljer

Energiberegning, hvordan uføre

Energiberegning, hvordan uføre Page 1 of 10 Energiberegning, hvordan uføre Å utføre energiberegning det gjeldende prosjektet. Dette blir generert via den 3 dimensjonelle modellen. Energiberegning blir generert via den 3 dimensjonale

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i NGIS med FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Uttrekk av DMK fra NGIS... 4 Åpning av ortofoto... 7 Redigering...

Detaljer

Dekorere fasade og snitt... 3

Dekorere fasade og snitt... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Dekorere fasade og snitt Kapittel 12 1 Innhold Side Kapittel 12 Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil (geometrifil)... 6 Skriv ut fasaden... 6 Figur som raderer bort...

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2016/07/01 23:37 1/5 Versjon 19.2X.FP5 Versjon 19.2X.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3 21.10.2009 Kapittel 17... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 17 -... 3 Bodvegg... 3 Gulv... 6 Dør... 7 Skyvedør... 9 Søyle... 10 Frittdefinert tak... 13 Kvist i 2. etasje... 19 Vindu i kvist... 21 Koblingstak

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3

Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 19.07.2012 Kapittel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Dekorere fasade og snitt Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 - Dekorere fasade og snitt... 3 Fasade... 3 Vektorfil... 6 Skriv

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Velkommen til webseminar Novapoint DCM - Store modeller VIANOVA/Statens vegvesen Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Innhold Hvitbok Store modeller Hva gjør en modell stor? Tiltak Demo Egen modell for eksisterende

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

E6 Novapoint Arealplan

E6 Novapoint Arealplan E6 Novapoint Arealplan Forbedret geometrikontroll, feilfri SOSI-filer, tips og triks Jakob Kowalski AGENDA Ny geometrikontroll Tips feilfri SOSI-filer Veg funksjonalitet 3D visning av plan Eksport til

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Fikset Brukere av 64 bit operativsystem har meldt om problemer med verdier i forhåndsinnstillinger og manuell målsetting (JavaScript filer). Dette

Detaljer

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no

Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no Sist oppdatert 25.06.2008 av GIS-ansvarlig Hans-Victor Wexelsen hvw@meldal.kommune.no 1. Oppbygningen av kartverktøyet...3 2. Karttyper...3 3. Verktøylinjen...4 4. Søk i kartet...5 4.1 Søk på adresse...5

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Gemini Tunnel. 24. September 2009. Øyvind Hauge

Gemini Tunnel. 24. September 2009. Øyvind Hauge Gemini Tunnel 24. September 2009 Øyvind Hauge Agenda Litt om Powel Gemini Gemini Tunnel Demo av tunnel Hovedområder for Powel s løsninger ENERGI, MILJØ, OFFENTLIG FORVALTNING, KONSULENTER & ENTREPRENØRER

Detaljer

Brukerveiledning for Statistikkbanken

Brukerveiledning for Statistikkbanken Statistikkbanken Brukerveiledning 2010 Brukerveiledning for Statistikkbanken 1. Hvordan finne Statistikkbanken?... 2 2. Navigering i Statistikkbanken... 3 3. Søk etter statistikk... 4 4. Velg variabler

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

Novapoint DCM landskap Nyheter

Novapoint DCM landskap Nyheter VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM landskap Nyheter Landskapsarkitekt Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i Quadrimodellen Massebergening av terreng Eksport av terreng til IFC og Land XML Produktbiblioteket

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune

Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune Brukerveiledning for karttjenesten til Halden kommune Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 BRUKERGRENSESNITT... 3 Kartvindu... 3 Oppgavelinje... 4 Funksjonsfaner... 5 Søk... 5 Adressesøk... 5 Eiendomssøk...

Detaljer

Askeladden Release-logg 30. august 2012

Askeladden Release-logg 30. august 2012 NR. Tema Kort beskrivelse av oppgaven Status Spesifikasjon - detaljert Kommentar 1. Søk Søkeresultat skal være likt i id-søk og avansert søk 2. Registrering Revet/brent bygning - skal kunne være inneværende

Detaljer

NOVAPOINT 19.10 DCM. Novapoint GRUNNKURS

NOVAPOINT 19.10 DCM. Novapoint GRUNNKURS NOVAPOINT 19.10 DCM Novapoint GRUNNKURS Novapoint kurs for Asplan Viak, Leikanger 28.august 2013 1 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjørelse av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis

Detaljer

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no

Excel. Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015. Laget av trond.sundnes@dn.no Excel Kursopplegg for SKUP-konferansen 2015 Laget av trond.sundnes@dn.no 1 Konseptet bak Excel er referansepunkter bestående av ett tall og en bokstav. Et regneark består av loddrette kolonner (bokstav)

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold.

Tasteveiledning for. MovieMaker. Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. Tasteveiledning for MovieMaker Et kompendium av Pål Kristian Moe, pkm@hiof.no, laget for studenter og ansatte ved Høgskolen i Østfold. 2 Innføring i MovieMaker INNHOLD 1 Innledning... 3 2 Hvor finner jeg

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Deltegning + fritt definert tak... 3

Deltegning + fritt definert tak... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Deltegning + fritt definert tak Kapittel 16 1 Innhold Side Kapittel 16 Deltegning + fritt definert tak... 3 Oppstart deltegning... 3 Vegg... 4 Gulv... 6 Tak... 7 Automatiske taksymbol...

Detaljer

Veggdatabase - administrering

Veggdatabase - administrering Page 1 of 5 Veggdatabase - administrering Å administrere veggdatabaser - dvs kopiere fra/til eller flette sammen med andre veggdatabaser samt konvertere annen type veggdatabase eller eksportere veggdefinisjoner

Detaljer

Nytt i Arealplan og Landskap

Nytt i Arealplan og Landskap Foredrag B6: Nytt i Arealplan og Landskap Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Gisle R. Totland Vianova Systems AS 27. 29. mai 2008 De viktigste nyhetene i Arealplan (versjon 17.00.SP1 eller 17.10)

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Korridor boreplan. Boreplan til DPS900 fra BC-HCE

Korridor boreplan. Boreplan til DPS900 fra BC-HCE DPS900 leser vcl boreplaner, samt LandXML design og IREDES boreplaner. Her viser vi deg hvordan du kan lage og eksportere en boreplan fra BC- HCE. BC-HCE genererer vektorer for alle borehull, det gir fleksibilitet

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 I informasjonssamfunnet er det en hard kamp om å nå målgruppene. Det er som regel ikke nok med enkle A4 ark stiftet sammen. Fine trykksaker er ofte nødvendig,

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM Erfaringer fra Miljøgata i Sokna Novapoint 19 DCM Forskjell mellom NP18 og NP19 Novapoint basis Fra og med NP19 består Novapoint Basis av to deler: programmet Novapoint Basis og menyen Basis i AutoCAD.

Detaljer

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool):

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Når man skal lage terreng i ArchiCAD må man først ha et kartgrunnlag å gå ut fra. Dette kan godt være en jpeg eller lignende, men det beste er en vektortegning.

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14

Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14 Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14 Innhold Li& kontraktsre& Oppstart av prosjekt Omfang av Entreprenørens dokumentasjonsarbeid Gemini 3D Va flyt Li< kontraktsre

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals

Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals Hva er nytt i GeoGebra 3.0? Sigbjørn Hals 1 Dersom du vil ha en fullstendig oversikt over det som er nytt i versjon 3.0, kan du gå til denne nettsida: http://www.geogebra.org/static/geogebra_release_notes_prerelease.txt

Detaljer

HamboHus 6.4.7 Rev. 1, 3. mail 2010 A. Cordray. Dette skrivet beskriver hvordan man kan gå fram for å lage situasjonskart i HamboHus.

HamboHus 6.4.7 Rev. 1, 3. mail 2010 A. Cordray. Dette skrivet beskriver hvordan man kan gå fram for å lage situasjonskart i HamboHus. HamboHus Technical Note Nr 13: Situasjonskart HamboHus 6.4.7 Rev. 1, 3. mail 21 A. Cordray Dette skrivet beskriver hvordan man kan gå fram for å lage situasjonskart i HamboHus. Hent kart fra kommunen Situasjonskart

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Oppdatering av brukers veggdefinisjon

Oppdatering av brukers veggdefinisjon Page 1 of 7 Oppdatering av brukers veggdefinisjon Å oppdatere veggdefinisjoner som er laget i versjon 7 til å nytte versjon 9's muligheter. Konverter i nyopprettet prosjekt Dette forventer at Brukers veggdatabase

Detaljer

Kurseksempelet er basert på Hem tunnelene: E18 Kopstad Gulli Byggherre er Statens vegvesen Region Sør

Kurseksempelet er basert på Hem tunnelene: E18 Kopstad Gulli Byggherre er Statens vegvesen Region Sør Kurseksempelet Kurseksempelet er basert på Hem tunnelene: E18 Kopstad Gulli Byggherre er Statens vegvesen Region Sør NB: Noen av dataene i dette kurseksempelet kan avvike noe fra de prosjekterte dataene

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Cecilie Kinstad og Solveig Fiskaa Vianova Systems Hvorfor skal du ta i bruk Novapoint 19 DCM? Hvilke fordeler er det for deg som prosjekterer Landskap?

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Først nå starter du programmet Final Cut Express på egen Mac.

Først nå starter du programmet Final Cut Express på egen Mac. Redigering arbeidsflyt Final Cut fra tape til Final Cut Det første du gjør er å koble kamera til mac`en via en Firewire kabel. På baksiden av kameraet ved siden av batteriet finner du en 4pins inngang

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32

AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Veileder fra Skog og landskap -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AJOURFØRING AV DMK I FYSAK G 1.32 Gårdskarthåndboka kokebok,

Detaljer

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015

Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 GPS og Rovbase Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en beskrivelse av hvordan GPS sporlogger skal overføres til Rovbase 3.0. Sammendrag

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Løypelegging ved bruk av

Løypelegging ved bruk av Løypelegging ved bruk av 1 Innholdsfortegnelse 1 Bruk av OCAD 9...3 2 Kart...3 3 Oppstart...3 4 Plasering av detaljer...5 5 Løyper...7 6 Postbeskrivelse...9 7 Innstillinger...11 7.1 For løyper... 11 7.2

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS

Lingspeak 3 3.0.487.0. Lingit AS Lingspeak 3 3.0.487.0 Lingit AS Lingspeak 3 Innhold Hva er Lingspeak 3?...1 Installasjon...2 Starte Lingspeak...3 Avslutte Lingspeak...3 Lese opp tekst...4 Hovedvinduet...5 Lagre til lydfil...5 Opplesingsvinduet...6

Detaljer

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015

Brukerveiledning. Enkelt søk i Naturbase. Versjon 23. februar 2015 Brukerveiledning Enkelt søk i Naturbase Versjon 23. februar 2015 1. Innledning Denne veiledningen beskriver bruken av funksjonen Enkelt søk i Naturbase. Enkelt søk gir en enkel tilgang til data i Naturbase.

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Visio 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Oppdaterte maler Med maler blir det enklere å starte

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer