OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse OPPSTART NOVAPOINT...2 Oppstart Site Tool...2 Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4 Tverrprofilviseren...4 3D view Perspektiv viser...5 STIKNINGSDATA...6 Eksport av stikningsdata fra Vegmodellen...6 Generelt:...6 Stikningsdata fra Vegmodell...7 Stikningsdata diverse offset...9 Velg i første kolonne : Vegflater som triangelmodell...12 Stikningsdata fra terrengmodellen...13 Stikningsdata for en terrengform til maskinstyring _LandXML triangelmodell...13 TERRENGMODELL KARTGRUNNLAG...14 Innlesing av fjellboringer på SOSI fil...14 KVALITETSKONTROLL...15 RE-KALKULER VEGMODELL MED NYTT TERRENG...16 MENGDEBEREGNING...19 Mengdeberegning av Vegmodellen...19 Beregning av Linjer/lengder i terrengmodellen...20 VOLUM MELLOM ULIKE NIVÅ I TERRENGMODELLEN...21 NY VEGMODELL...24 Innlesing av TIT / NYL fil...24 LAGE NY TIERTABELL OG NYL FIL AV EN VILKÅRLIG LINJE I TERRENGET25 OPPRETTELSE AV NY VEGMODELL Novapoint Site Tool revidert April

2 Oppstart Novapoint Oppstart Site Tool Trykk på ikonet for Site Tool på desktoppen. Denne dialogen starter opp. 1 Trykk på knappen for å lage et nytt prosjekt. Hensikten med prosjekter er at den skal knytte en terrengmodell og en Vegmodell sammen, så de kan kommunisere med hverandre. Her kan du også gå inn i ettertid og etablere nye, tomme Vegmodeller og terrengmodeller. 2 Velg terrengmodell *.TMG fil, og velg Vegmodell *.Gen fil. Trykk OK. Novapoint Site Tool revidert April

3 Da vil terrengmodell vieweren åpnes og du ser de dataene du har liggende der. TIPS: Hvis du har en terrengmodell med veldig store datamengder, og kun skal jobbe med Vegmodell og eksport fra Vegmodell kan du gå inn på menyen: Verktøy og Innstillinger og huke bort Oppdater ved oppstart applikasjon. Novapoint Site Tool revidert April

4 Åpne Vegmodell Gå til menyen Veg Vegmodell, eller trykk på for å åpne Vegmodellen. Denne verktøylinja kommer frem. NB: Pga at vegmodellen leser og skriver til samme database som terrengmodellen, må du lukke vegmodellen for igjen å få tilgang til terrengmodellen. Viewer funksjonalitet i Vegmodellen Når du mottar en Vegmodell som andre har prosjektert, er det en god regel å ta en kikk på den, før du benytter prosjektet til utsettingsdata el.l. Det finnes ulike måter å sjekke dataene i Vegmodellen du har mottatt. De visuelle måtene finner du under hovedmenyvalget Vis. Her er både plan og profiltegning samt tverrprofilviser og 3D perspektivviser. Tverrprofilviseren Ved å gå inn på Vis på hovedmenyen får man full oversikt over beregnede tverrprofiler, for alle flater, lag i overbygning og terrenglag. 1. Trykk på Vis-Tverrprofiler. Trykk på en vilkårlig linje. Det grå felt nedenfor vil da vise all informasjon om den aktuelle flaten. Novapoint Site Tool revidert April

5 2. Høyreklikk på en flate og du får valget Flatebeskrivelse. 3. Flatebeskrivelsen åpnes og gir informasjon om hvilke flater som er benyttet, fra profil, til profil, helning, bredde og ev. avgrensninger som er gjort.. 3D view Perspektiv viser 1. Vil du fly over Vegmodellen din for å se hvordan den ser ut i en 3D viewer skal du trykke på Vis Perspektiv. Trykk ned venstre musetast for å bevege deg i modellen. 2. Skriv inn profilnummer du ønsker å gå til og trykk grønn pil til høyre. 3. For å komme tilbake til startprofilet trykk på Novapoint Site Tool revidert April

6 Stikningsdata Eksport av stikningsdata fra Vegmodellen Meny Site Tool: Verktøy Stikningsdata For å eksportere alle linjer i vegmodellen, se avsnitt: Flatekantlinje Generelt: Fra: Leser automatisk startprofil for aktiv Vegmodell. Kan skrive inn annet profilnummer. Eksportert geometri vil da begynne i det angitte profilnummer. Til: Leser automatisk sluttprofil for aktiv Vegmodell. Kan skrive inn annet profilnummer. Eksportert geometri vil da slutte i det angitte profilnummer. Linjer i Vegnmodellen: Leser automatisk hvilke linjer som ligger i Vegmodellen. Her vil du finne senterlinjen og alle andre linjer som er benyttet i Vegmodellen. TRAU eksport Novapoint Site Tool revidert April

7 Stikningsdata fra Vegmodell Denne funksjonen eksporterer data direkte fra Vegmodellen til ulike stikningsdata filer. Man kan eksportere horisontal og vertikal kurvatur for alle linjer, samt tverrprofil og flate kant linje. Eksportformater er LandXML, Leica *.gsi, Trimble *.tdf og *.PRO, Anfelt/Anmask filer *.lpl, *.vl1, *.ovb, *.sa0 og *.tvv. - NB: Det eksisterer ulike versjoner av LandXML, velg riktig fil til riktig utstyr - Du kan, men du må ikke, fylle ut hele tabellen med data - Hvis du gir filbestillinger like filnavn vil de overskrive hverandre - Linjer i vegmodellen vil si alle linjer lagret som objekter til terrengmodellen - Etter å ha satt opp et utvalg av data trykk på eksport for å få lagret filene der du har spesifisert under Lagre til fil katalog Det er i dag ingen mulighet for å sette beregningsintervall inne i denne dialogen. Man må derfor sørge for å gjøre de beregningsinnstillingene man ønsker før man kjøre Bygg Vegmodell funksjonen. 1. Vi skal nå åpne det opprinnelige prosjektet vi hadde kalt KURS. Gå til menyen Fil Prosjekt ID, velg så prosjektet KURS, sjekk at aktiv terrengmodell er RV7.TMG og at aktiv vegmodell er GEN. 2. Gå til menyen Verktøy Stikningsdata. En dialogboks kommer frem: 3. Trykk i venstre kollonne for å få frem nedtrekksmenyen, som gir valg av type geometri data 4. Velg Horisontal geometri Funksjonen leser vegprosjektet ditt og gir beskjed om fra profil til profil, i tillegg til at den leser alle linjer som ligger som objekter i terrengmodellen. Du kan trykke iruten der det står et profilnummer og endre til ønsket profilnummer. Novapoint Site Tool revidert April

8 Gå til kolonnen Linjer i vegmodellen trykk i den tomme ruten og du får opp en liste over linjer i vegmodellen. Velg linje Trykk deretter i den tomme ruten i kolonnen Fil format og velg format fra nedtrekksmenyen som kommer frem. Velg Novapoint tit. Skriv inn navnet: Kurs_horisontal i kolonnen Fil navn 5. Velg Prosjekt Ved å velge prosjekt, får man for formatene Vegdat og Leica (), eksportert en pakke av filer med samme navn men ulik filendelse. Men får Horisontal- og vertikal geometri, tverrprofiler, samt ID filer. Denne kan benyttes når man eksporterer til stikningsverktøy som er avhengig av alle filene for å fungere. De 3 andre formatene, LandXML, PRO og Trimble er alle formater som egner seg for Trimble utstyr Velg tilsvarende verdier som figuren viser. Skriv inn navnet: Kurs_prosjekt i kolonnen Fil navn 6. Velg Flatekant linje Her er formater som gir 3D linje modeller av VIPS. Formater kan være *.kof, LandXML (2 typer), *.pxy, direkte til Road Runner mm. Gå til kolonnen Flate Fra, trykk i den tomme ruten og du får opp en liste over flater i vegmodellen. Velg flate 7.1 Gå til kolonnen Flate Til, trykk i den tomme ruten og du får opp en liste over flater i vegmodellen. Velg flate +7.1 Gå til kolonnen Lag i overbygning, trykk i den tomme ruten og du får opp en liste over lagene i overbygningen. Velg Alle Lag Trykk deretter i den tomme ruten i kolonnen Fil format og velg format fra nedtrekksmenyen som kommer frem. Velg Leica RoadRunner Skriv inn navnet: Alle lag i kolonnen Fil navn 7. Trykk på Eksport Novapoint Site Tool revidert April

9 Gå til filutforskeren for å se på de eksporterte filene C:\Prosjekt\Kurs\ Stikningsdata diverse offset Det er lagt inn muligheter for å forskyve prosjektdata i horisontal og vertikal retning på ulike måter. 1. Metode 1: Ren horisontal eller vertikal offset. Velg flatekant linje i første kolonne, velg kun flatekant 1.1. Tast så inn verdiene som i tabellen under. Dere vil da få eksportert en linje som ligger 1m til høyre for flatekant 1.1, og 1m høyere opp. 2. Metode 2: Avstand fra en gitt flatekant. Høyde hentes fra beregnet vegflate i oppgitt avstand b, +/- oppgitt delta Z. Kan f.eks benyttes til å hente ut stikningsdata for topp, fundament lysmaster. Fyll ut som tabellen viser: Novapoint Site Tool revidert April

10 dz NB: B= - 2 (henter x, y for linjen 2m horisontalt mot venstre for 2.1) H= +0.5 (henter høyde for linjen 0.5m opp fra vips-treff flate) 3. Metode 3: Varierende hev/senk av vegmodell overflaten. Brukes for å legge inn overhøyde tabeller for bru-støp. Velg Varierende veglinje NB: Verdier oppgis i meter med punktum som skille tegn ved desimal verdier dvs 5cm skrives Fyll ut som tabellen viser og trykk OK. TIPS: Her kan man også kopiere inn verdier fra excel eller importere fra en txt fil. Novapoint Site Tool revidert April

11 Novapoint Site Tool revidert April

12 Filformat: For eksport av flatekant linjer kan du velge mellom formatene: *.xml Flatekant linje for valgte flater blir eksportert til LandXML linjer *.xml. *.pxy Flatekant linje for valgte flater blir eksportert til SBG formatet *.pxy. *.gsi Flatekant linje for valgte flater blir eksportert til Leica formatet *.gsi. *.kof Flatekant linje for valgte flater blir eksportert til linjeformatet *.kof. Mikrofyn.xml Flatekant linje for valgte flater blir eksportert til LandXML linjer *.xml, på den formen som er tilpasset Mikrofyn Leica Flatekant linje for valgte flater blir eksportert til LandXML linjer som i Roadrunner samme operasjon konverteres til Leica s databaseformat 6 filer (*.X15, *.X16.). Hvis du ønsker at denne eksporten skal gå rett inn på CF kortet må du passe på at filstien øverst i menyvinduet peker mot der CF kortet ligger. Velg i første kolonne : Vegflater som triangelmodell Du kan også eksportere vegmodellen som triangelmodell lag for lag. Slik blir den eksporterte triangelmodellen seende ut når den importeres vha av Autodesk sin egen LandXML import. Novapoint Site Tool revidert April

13 Stikningsdata fra terrengmodellen I tillegg til eksporten fra vegmodellen, kan man eksportere data fra terrengmodellen. Beste måten å eksportere linjeobjekter i terrengmodellen til f.eks *.tit eller LandXML format er å gå på: FIL Eksport velg format og sørg for at det du ønsker at skal bli med i eksporten er aktivt. Hvis det er en spesifikk linje du ønsker å eksportere til f.eks *.KOF format, høyreklikk på linjen og velg Eksport til fil. Stikningsdata for en terrengform til maskinstyring _LandXML triangelmodell I tillegg til eksporten fra vegmodellen, kan man eksportere data fra trianguleringsrutinen. Det kan være at man f.eks har fått en *.dxf tegning fra en konsulent på hvordan en byggegrop skal graves ut. Gå til fil import dxf og importer tegningen. Sjekk deretter alle koordinatene om de er riktige og at de har riktig høyde. Sjekk også at de ligger med en temakode som står med høyde PÅ. Sjekk deretter at kun det du ønsker å skape en flatemodell av (her : byggegropen) er aktiv i gruppe/temakode dialogen Gå deretter til Verktøy Triangelmodell, huk av for Lagre til fil Gi filen et navn og trykk på bruk. Filen kan da benyttes rett i maskinstyring Novapoint Site Tool revidert April

14 Terrengmodell Kartgrunnlag En vanlig arbeidsoppgave ute på anlegget er å supplere terrengmodellen med både fjellboringer og nytt terreng. Med nytt terreng mener vi terreng som er innmålt og ikke en del av det vanlige kartet. Innlesing av fjellboringer på SOSI fil 1. Gå til FIL Import av fil. Følgende dialogboks kommer opp: Nedtrekkslisten under filtype, viser ulike formater. For innlesing av *.kof format, tit eller nyl filer finner du også de her på nedtrekkslisten Novapoint Site Tool revidert April

15 Kvalitetskontroll Denne funksjonen kan benyttes til å kontrollere innmålte data av f.eks bærelag, mot teoretisk bærelag i tilhørende VIPS prosjekt. På forhånd må du ha lest inn *.kof filen med innmålinger på en egen gruppe. F.eks les de inn på en gruppe du kaller bærelag kontroll målinger Funksjonen kan også benyttes til å sammenligne to terrenglag. Legg da innmålte data for f.eks terrengoverflaten på en gruppe og kjør sammenligning mot gruppen hvor kartgrunnlagets terrengdata ligger. 1. Gå til menyen Verktøy Kvalitetskontroll. Denne dialogen åpner seg. Novapoint Site Tool revidert April

16 Re-kalkuler Vegmodell med nytt terreng Vegmodellen er bygget opp av flater med angitt bredde, helning og ev. tilknytning/avgrensning. Man kan gå inn og se på Flatebeskrivelsen, slik den var da den forlot konsulenten. Ønsker man å gjøre egne endringer i flatebeskrivelsen, må man ha en terrengmodell å re-kalkulere mot! NB. Vær oppmerksom på at Flate 3 til 7 vil kunne endres ved en re-kalkulering av Vegmodellen mot en annen terrengmodell enn den som opprinnelig ble benyttet før overlevering fra konsulent. Alle flater som er beskrevet med en tallfestet bredde og helning vil beholde disse parametrene. De vil bare ev. forskyves sideveis, men de beholder sin fasong. Hvis det er benyttet linjer som flateavgrensning (se figur), må man kontrollere at disse angitte linjene ligger i terrengmodellen før man kjører en rekalkulasjon. Det kan man kontrollere ved å gå inn på Vis Linjer i terrengmodellen. Ved rekalkulering av en vegmodell er det viktig å være klar over hvilke grupper som er aktive og passive, slik at beregningen blir utført mot de terrengdataene du ønsker. Vi skal Re-kalkuler Vegmodell i fra menylinja Ved rekalkulasjon fra menylinja har du også tilgang til å endre innstillinger i beregningsnøyaktighet, beregningsintervall etc. 1 Åpne en eksisterende vegmodell som er beregnet med en annen terrengmodell. For at vi skal kunne jobbe videre med denne i vår nye terrengmodell, må vi sikre oss at alle linjeobjekt (bl.a senterlinjen) som ble benyttet når denne vegmodellen ble beregnet, ligger lagret i terrengmodellen. Dette er det er egen funksjon som hjelper oss med. Gå til menyen Fil Lagre som Beregnet terreng til terrengmodell. Trykk på dette menyvalget og du får opp denne dialogen Fyll ut som dialogen viser. Linjene blir da lagret til terrengmodellen og beregnede terrengdata, fra når VIPS ble beregnet sist, blir lagret på egen gruppe. Trykk OK. Novapoint Site Tool revidert April

17 2. Pek på gruppe/temakode dialogen og denne dialogen kommer opp. Legg merke til at det har blitt dannet to nye grupper, med navn Primærlinje og OVERFLATE. 3. Sett kun gruppe PRIMÆRLINJE og OVERFLATE aktive (gul sol). Velg Modell-Bygg, Huk av for Beregn tverrprofiler og ev. for Beregn mengder (4. Trykk eventuelt på Innstillinger knappen bak Beregn mengder for å gjøre endringer i beregnings-lamell bredden på tvers (i HJELP filen står detaljert forklaring på mengdeberegning av vegmodellen).) 5. Når du er fornøyd med innstillingene kan du trykke Bygg (innstillingene vil lagres til neste gang du kjører Bygg) Sørg for at feltet Beregning av mengder er aktiv, og trykk på knappen Bygg Novapoint Site Tool revidert April

18 Denne dialogboksen kommer opp: Trykk på knappen Lukk 6. Du kan også re-kalkulere et profil eller hele modellen når du står inne i tverrprofilviseren. Åpne tverrprofilviseren og trykk på Oppdater kun gjeldende profil prøv også knappen Beregn hele modellen 7. Resultatet av denne beregningen skal bli det samme som det konsulenten opprinnelig beregnet, så lenge du kun har de lagrede data fra VIPS prosjektet aktivt, og de rette innstillingene under grunnforhold. Novapoint Site Tool revidert April

19 Mengdeberegning Mengdeberegning av Vegmodellen Kort versjonen av mengdeberegning med vegmodellen: 1) prosjekt ID: Sett opp en tom terrengmodell og velg VIPS prosjekt 2) Åpne vegmodellen - menyen: Fil - lagre som - Beregnet terreng til terrengmodell - klikk i temakode felt. Velg f.eks 7000 for primærlinjer og 2001 for terreng 3) Vegmodell - Modell - Bygg (tverrprofil og mengder) 4) Klikk på excel knappen for å få ut mengderapport tilsvarende den konsulenten fikk i sin beregning 5) Import av egne terrengdata: a. -Fil - import - kof - Velg kof filer med terreng overflate innmålinger - lagre til f.eks gruppe TYPE= Terreng, Prioritet = 1 b. -Fil - import - kof - Velg kof filer med innmålinger av fjelloverflaten - lagre til f.eks gruppe TYPE= Lag i grunnen (AL), Nivå= -1 6) Trianguler egne terrengdata a. -Verktøy - triangulering - Skriv inn navnet "Terreng overflate", gå på gruppe dialogen og sett KUN innmålte terreng "gruppe 100" aktiv, huk av nede til høyre for "lagre til terrengmodell". Lagre resultat av triangulering på f.eks gruppe 101 (Type= Terreng, Prioritet=1). OK b. -Verktøy - triangulering - Skriv inn navnet "Fjell overflate", gå på gruppe dialogen og sett KUN innmålte fjell "gruppe 200" aktiv, huk av nede til høyre for "lagre til terrengmodell". Lagre resultat av triangulering på f.eks gruppe 201 (Type= Lag i grunnen (AL), Nivå= -1). OK 7) Gjøre nødvendige innstillinger på grunnforhold a. Meny: Vegmodell - Data - Grunnforhold. Denne skal gjenspeile hvordan terrenget ser ut, men setter man f.eks Jord til nivå -1 og fjell til uendelig, så benyttes kun fjelldata der dette finnes i terrengmodellen 8) Gjøre nødvendige innstilinger for overbygning a. Meny: Vegmodell - Data - Overbygning. Denne skal gjenspeile fra og til profil hvor de ulike overbygningstykkelsene faktisk er bygget - gå også innom knappen "opptredende overbygning" oppe til høyre. 9) Mengdeberegning med nytt terreng a. Sørg for at Gruppe: Primærlinje og gruppe "Overflate" + gruppe 101 og 201 er aktive (gul sol). b. Gå deretter til meny : Vegmodell - Modell Bygg 10) Nå kan du repetere punkt 4 for mengderapport 11) Tverrprofil tegninger får du ved å gå til menyen a. Vegmodell - Fil - Tverrprofil kladdetegninger Etter at mengdeberegningen er utført så ønsker vi å se på utskriftene. 1. Velg fra nedtrekksmenyen Fil - Send - Rapport til excel. Denne dialogboksen kommer opp: Novapoint Site Tool revidert April

20 Beregning av Linjer/lengder i terrengmodellen I denne øvingen lærer dere å benytte mengdeberegning i terrengmodellen. Denne kan bl.a beregne lengder på rør el. Lignende som er lest inn i terrengmodellen. 1. Åpne Vis Vis Ramme, eller trykk på 2. Gå på visningen _utvalg pr temakode (oppe til venstre, se figuren under) 3. Prøv deretter å juster størrelsen på den røde rammen hvis den dekker et større område enn du ønsker beregnet. Gå til Vis Tilpass Ramme til vindu. Høyreklikk på rammen og velg mengdeberegning. Mengdene kan eksporteres til excel. Novapoint Site Tool revidert April

21 Volum mellom ulike nivå i terrengmodellen Dette er en generell funksjon som beregner volumet mellom alle aktive nivå i terrengmodellen. Et typisk eksempel kan være volum mellom innmålt, opprinnelig terreng og innmålt avdekket fjell. Her er det viktig å utnytte Novapoint terrengmodellen sin egenskap til å holde på flere lag nedover i grunnen. Lag 1, -2, -3 osv. nedover vil typisk kunne være Matjord, jord, fjell etc. NB: Alle nivåer større enn 0 blir kun med hvis gruppene de ligger på er aktive. Nivå mindre enn 0, blir kun med hvis de er aktive + at de blir satt opp i tabellen som fylles ut under pkt Gå til menyen Verktøy - Volumberegning. Denne dialogen vises. Dialogen vil lagrer data fra forrige gang man benyttet den, vær OBS på det. Vær spesielt oppmerksom på hvilken katalog som står oppført for hvor resultatfil skal lagres. Novapoint Site Tool revidert April

22 2. Trykk på, for å åpne gruppe/temakode dialogen. Velg hvilken gruppe som inneholder prosjekterte data. Dette vil typisk være en gruppe hvor du har lagret data for en veg, byggegrop eller grøft. Marker gruppe og trykk OK. 3. Fyll ut med grunnforhold enten med relative dybder til overflaten, eller ved å velge nivåer fra terrengmodellen (nivå -1, -2 etc). Velg en referanselinje hvor tverrprofilene skal tegnes opp langs. Dette må være en linje i terrengmodellen som er definert som et veg objekt. Se nedtrekksmeny for tilgjengelige linjer. 4. Skriv inn navn på resultatfil i det hvite feltet. 5. Grave / sprengnings areal under 1 m, benyttes f.eks ved kalkulasjon av Flåsprengning. Skriv inn 1 her. 6. Kryss av for Visning/Plott for å få vist de triangulerte lagene i snitt, langs valgt referanselinje. Disse plottene kan skrives ut med ønsket målestokk. Gå på Rediger Innstillinger. Sett ønsket målestokk. Trykk OK. Novapoint Site Tool revidert April

23 8. Gå til filkatalogen og se på mengde rapporten. Dobbelklikk på CSV filen og den vil åpnes i excel. Novapoint Site Tool revidert April

24 Ny Vegmodell Innlesing av TIT / NYL fil For å lage et nytt veg prosjekt trenger man en senterlinje. Enten vil man motta senterlinjen som en *.tit og *.nyl fil, hvis den er definert i et Novapoint prosjekt alternativ kan man trykke på en vilkårlig linje inne i terrengmodellen og velge Lag veglinje objekt. I denne øvingen skal vi lese inn en eksisterende linje-objekt fil. 1. Gå til Novapoint, terrengmodell, import. Velg filtype Novapoint Horizontal/Vertical. Pek på *.tit filen for grøft.tit Legg filen på en gruppe som element og med temakode 7001 Novapoint Site Tool revidert April

25 Avslutt med OK. Lage ny tiertabell og nyl fil av en vilkårlig linje i terrenget Pek på en linje i terrengmodellen og velge Lag veglinje objekt. Husk å sette terrengmodellen i redigeringsmodus.. Novapoint Site Tool revidert April

26 Opprettelse av Ny Vegmodell.. Vegmodellen kan benyttes til alle type prosjekter hvor man har flater knyttet til en linje. En forenklingstips kan være å lage seg noen Vegmodell maler, som man kan benytte når man skal lage nye prosjekter. F.eks en for grøftetverrsnitt, en for anleggsveger og en for store plasser. I så fall vil det lønne seg å lage *.IND filer for alle disse som man igjen kan hente inne på menyvalget Verktøy Veg beskrivelse fra fil. For å lage en vegmodell helt fra grunnen av, kan det lønnes seg å benytte Vegstandard folderen, som auto-genererer et prosjekt med bakgrunn i vegstandard. Gå til Prosjekt-ID og velg ny vegmodell. 1. Start opp Vegmodell ved å peke på. Programmet Vegmodell startes nå opp og ser ut som dette: 2. Velg fra nedtrekksmenyen Fil Egenskaper..., og denne dialogboksen kommer frem: Første må du hente opp den senterlinjen du har konstruert tidligere. Pek på knappen til høyre for Navn:, og denne dialogboksen kommer frem: Novapoint Site Tool revidert April

27 Pek på senterlinje-navnet og avslutt med OK. Fyll ut med Start profil og Slutt profil (hold deg innenfor max og min profil for horisontal og vertikal) Novapoint Site Tool revidert April

28 Pek på mappen Vegstandard og fyll ut som eksempelet under viser: (Vi skal ikke bruke vegstandarden videre, men du slipper å fylle ut alt manuelt når du setter opp denne her) Avslutt funksjonen med OK. 3. Velg fra nedtrekksmenyen Verktøy Enkel vegbeskrivelse... og denne dialogboksen kommer frem: Novapoint Site Tool revidert April

29 Fyll ut med de verdiene som er nærmest det grøfteprofilet som du skal bruke, slik som eksempelet over viser og pek på. Denne dialogboksen kommer frem: Fyll ut som eksempelet viser og trykk på knappen. Novapoint Site Tool revidert April

30 5. Velg fra nedtrekksmenyen Modell - Bygg, og denne dialogboksen kommer frem: Pek på og beregningen utføres. En dialogboks med status for beregningen kommer frem: Dersom det kommer noen Advarsle(r), Feilmeldinger eller Grov(e) feil, så pek på Feil og advarsler for å sjekke hva disse er. Dersom du får en feilmelding med at det ikke er generert terrengprofil for et bestemt profil så gå inn i Modell - Innstillinger og sett opp bredere søkebredde for terrengprofilet. Velg så Modell - Bygg om igjen og kjør beregningen på nytt. Avslutt med. Novapoint Site Tool revidert April

31 6. Du skal nå se på tverrprofilene for hele strekningen. Velg fra nedtrekksmenyen Vis - Tverrprofiler og denne dialogboksen kommer opp: Slett de flatene du ikke trenger. Flatene 1.1, 4.1, 5.1, 6.1 og 7.1 må inneholde informasjon for at Vegmodellen skal fungere. For å lage en mal for grøft kan f.eks denne flatebeskrivelsen benyttes: -1.1 Bredde =0,5, Helling=0-4.1 Bredde =0,001, Helling=-0, Bredde =til terreng, Helling=0,8-6.1 Bredde =til terreng, Helling=1,0-7.1 Bredde = til terreng, Helling=-0, Bredde =0,5, Helling=0 4.1 Bredde =0,001, Helling=-0, Bredde =til terreng, Helling=0,8 6.1 Bredde =til terreng, Helling=1, Bredde = til terreng, Helling=0,5d Re-kalkuler modellen for å knytte overflatebeskrivelsen til terreng og veglinje Trykk Modell Bygg Bygg. Novapoint Site Tool revidert April

Foredragsholder: Ronny Rostad og Heidi Berg, Vianova Systems as

Foredragsholder: Ronny Rostad og Heidi Berg, Vianova Systems as Foredrag A 6: Nytt i Veg og Anlegg Foredragsholder: Ronny Rostad og Heidi Berg, Vianova Systems as 27. 29. mai 2008 Overbygning Helt ny dialog med en rekke nye funksjoner: Overbygning Dialogen er snudd

Detaljer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Dette er en beskrivelse på å bygge opp en overflatemodell for visualisering hvor en kombinerer triangelmodell og rutenettsmodell. Prosjektert veg er lagret

Detaljer

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll Nicholas Johannessen, Vianova Systems Novapoint GO Få tilgang til prosjektet ditt på telefonen! Statens

Detaljer

Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler

Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler Funksjonen for import av rutenettsmodell er utvidet og inkluderer nå en funksjon for import av laserscan datafiler. Metoden bak funksjonen fungerer som følger:

Detaljer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Dette er en beskrivelse på å bygge opp en overflatemodell for visualisering hvor en kombinerer triangelmodell og rutenettsmodell. Prosjektert veg er lagret

Detaljer

Tegningsproduksjon for Novapoint Veg og Jernbane

Tegningsproduksjon for Novapoint Veg og Jernbane Tegningsproduksjon for Novapoint Veg og Jernbane Tips og nyheter for tegningsproduksjon Nicholas Johannessen Tegningsproduksjon: Er tegninger fremdeles i bruk? Hvordan kan det blir mer effektivt? 1 Oppsett

Detaljer

Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10.

Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10. Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10. Ved triangulering, er det ofte ønskelig at terrengoverflaten som skapes følger knekklinjer i terrenget som for eksempel veglinjer.

Detaljer

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene.

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. > > Stor oppgradering i Novapoint Jernbanemodul. > > Nye funksjoner i Novapoint Vegmodell med brukerdefinert overbygging

Detaljer

Kurseksempelet er basert på Hem tunnelene: E18 Kopstad Gulli Byggherre er Statens vegvesen Region Sør

Kurseksempelet er basert på Hem tunnelene: E18 Kopstad Gulli Byggherre er Statens vegvesen Region Sør Kurseksempelet Kurseksempelet er basert på Hem tunnelene: E18 Kopstad Gulli Byggherre er Statens vegvesen Region Sør NB: Noen av dataene i dette kurseksempelet kan avvike noe fra de prosjekterte dataene

Detaljer

Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1

Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1 Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1 Webseminar 25.11.2011 Solveig Fiskaa, Vianova Systems Landskapsforming i vegprosjekter Dette er ingen gjennomgang av én enkelt funksjon slik som tidligere

Detaljer

D9 Visualisering av arealplaner. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D9 Visualisering av arealplaner. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Gjennomgang av enkel visualisering av arealplaner: Eksisterende situasjon Terrengoverflate Ortofoto Bygninger Vegetasjon Drapere arealplan over terrengoverflate Nye bygninger

Detaljer

Arealplanlegging. Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Tone R. Kristiansen Vianova Systems AS. Foredrag Tema 2:

Arealplanlegging. Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Tone R. Kristiansen Vianova Systems AS. Foredrag Tema 2: Foredrag Tema 2: Arealplanlegging Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Tone R. Kristiansen Vianova Systems AS 27. 29. mai 2008 Hvordan enkelt visualisere og hente mest mulig informasjon ut av eksisterende

Detaljer

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 Mini kurshefte for: F3 Nyheter i Novapoint Tunnel Innhold Angivelse av høyde for tunnelens baselinje... 3 Mulighet for å angi rette vegger for sprengningsprofil

Detaljer

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 Mini kurshefte for: F2 Modellering av bruer og konstruksjoner Innhold Introduksjon... 3 STEG 1 - Modellere bruoverbygningen i Novapoint Bru... 4 STEG 2 Sette inn

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2017/02/01 01:29 1/5 Versjon 19.20.FP5 and Versjon 19.25.FP5 Versjon 19.20.FP5 and Versjon 19.25.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene

Detaljer

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Temaer for foredraget Sette opp nytt prosjekt Import av SOSI Bygge opp terrengoverflate som grunnlag for prosjektering i 3D Tegn kart til tegning Lengdesnitt og tverrsnittfunksjoner

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2016/07/01 23:37 1/5 Versjon 19.2X.FP5 Versjon 19.2X.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk

Detaljer

Generelt om Rapporter

Generelt om Rapporter Generelt om Rapporter Sist oppdatert: 26.03.12 Rapportoversikten Valg av rapport Avslutt rapport Tilbake til rapportoversikten Bestillingsbildet Periode Utvalg Valg av personer Slik får du frem rapporten

Detaljer

2017/01/26 09:04 1/8 Håndtering av vegkanter

2017/01/26 09:04 1/8 Håndtering av vegkanter 2017/01/26 09:04 1/8 Håndtering av vegkanter Håndtering av vegkanter Nordisk beregningsmetode er laget for at man manuelt skal kunne kjøre beregningene. Det innebærer at det ikke er tenkt på at dataene

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Krav og rutiner for å håndtere Modell data Høyere krav til grunnlagsdata Modellbasert prosjektering for

Detaljer

Eksport til maskinstyring. BC-HCE eksport vei og bakgrunnskart til maskinstyring

Eksport til maskinstyring. BC-HCE eksport vei og bakgrunnskart til maskinstyring BC-HCE eksport vei og bakgrunnskart til maskinstyring Dette forutsetter at data er importert i BC-HCE og at riktig koordinatsystem og geoide er valgt. Det er tre modellmetoder som kan eksporteres til maskinstyringen,

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Skråningsflatefunksjonen. Solveig Fiskaa Vianova Systems

Skråningsflatefunksjonen. Solveig Fiskaa Vianova Systems Skråningsflatefunksjonen Solveig Fiskaa Vianova Systems Agenda Eksempler: Statnett, transformatorstasjon i Arendal Lag i grunnen Nordplan, 7-er fotballbane Mengdeberegning Lengdeprofil Tips&Triks Skråningsflatefunksjonen

Detaljer

Foredragsholder: Arild Steen, Vianova Systems

Foredragsholder: Arild Steen, Vianova Systems Foredrag Tema 1 Vegprosjektering Nytt i Vegmodellen Foredragsholder: Arild Steen, Vianova Systems 27. 29. mai 2008 Del 2: Normalprofil og vegnormalberegninger Stikkord: Vegstandard Normalprofil Tverrfall

Detaljer

Novapoint Tunnel Tunnelprosjektering og dataflyt til anlegget

Novapoint Tunnel Tunnelprosjektering og dataflyt til anlegget Novapoint Tunnel Tunnelprosjektering og dataflyt til anlegget Thorvald Wetlesen, Bever Control Jan Erik Hoel, Vianova Systems Agenda Introduksjon og presentasjon Demo prosjekt: Strindheimtunnelen Novapoint

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

WEBSEMINAR MENGDEBEREGNING I VEGMODELL

WEBSEMINAR MENGDEBEREGNING I VEGMODELL WEBSEMINAR MENGDEBEREGNING I VEGMODELL Mengdeberegning i vegmodellen mars 2011 1 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjøring av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov

Detaljer

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Cecilie Kinstad og Solveig Fiskaa Vianova Systems Hvorfor skal du ta i bruk Novapoint 19 DCM? Hvilke fordeler er det for deg som prosjekterer Landskap?

Detaljer

Novapoint DCM landskap Nyheter

Novapoint DCM landskap Nyheter VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM landskap Nyheter Landskapsarkitekt Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i Quadrimodellen Massebergening av terreng Eksport av terreng til IFC og Land XML Produktbiblioteket

Detaljer

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Bakgrunn > Gemini VA mangler gode importrutiner > Pr. i dag kun

Detaljer

Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen

Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i DCM Innstillinger for terrengoverflate Laveste gravenivå

Detaljer

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan

Visma Oppvekst Skole. Temahefte. VO Timeplan Visma Oppvekst Skole Temahefte VO Timeplan INNHOLD: Visma Oppvekst Skole... 1 Temahefte... 1 VO Timeplan... 1 INNHOLD:... 2 Import i VO Timeplan... 3 Å manøvrere i VO Timeplan... 5 Arbeidsvinduer... 6

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

ØKONOMIAVDELINGEN. Brukerdokumentasjon. Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017

ØKONOMIAVDELINGEN. Brukerdokumentasjon. Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017 Brukerdokumentasjon Generell funksjonalitet og eksempler Juni 2017 Generell funksjonalitet Tableau Server Inngang til Tableau Tableau server: https://prudens.uhad.no Vanlig UiB-brukernavn@uib Vanlig UiB-passord

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter. Kristin Lysebo Vianova Systems as

E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter. Kristin Lysebo Vianova Systems as E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter Kristin Lysebo Vianova Systems as Tema for foredraget: Grunnlag og presentasjon av planer Generere terrengoverflate og beskrive eksisterende

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008

Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Brukermanual for Biomest-programmet Versjon 1.77 mai 2008 Vaki Aquaculture Systems Ltd. Akralind 4 IS-201 Kopavogur Island Tlf. + 354-595 3000 Faks. + 354-595 3001 e-post: vaki@vaki.is Internett:www.vaki.is

Detaljer

2017/02/01 03:43 1/9 Node. Funksjonen benyttes til å flytte en node. Legg trådkorset over valgt node, trykk høyre museknapp og velg Flytt fra menyen.

2017/02/01 03:43 1/9 Node. Funksjonen benyttes til å flytte en node. Legg trådkorset over valgt node, trykk høyre museknapp og velg Flytt fra menyen. 2017/02/01 03:43 1/9 Node Node Horisontalvinduet Øverst i menyen er det angitt informasjon om hvilken node som er valgt. Høyreklikkmeny for node har følgende valg: Node Flytt Funksjonen benyttes

Detaljer

KURSHEFTE. Hvordan komme i gang med Novapoint 19 DCM? www.novapoint no

KURSHEFTE. Hvordan komme i gang med Novapoint 19 DCM? www.novapoint no KURSHEFTE Hvordan komme i gang med Novapoint 19 DCM? www.novapoint no Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjørelse av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett

Detaljer

NOVAPOINT 19.10 DCM. Novapoint GRUNNKURS

NOVAPOINT 19.10 DCM. Novapoint GRUNNKURS NOVAPOINT 19.10 DCM Novapoint GRUNNKURS Novapoint kurs for Asplan Viak, Leikanger 28.august 2013 1 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjørelse av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis

Detaljer

D6 Vegprosjektering for arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D6 Vegprosjektering for arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Temaer for foredraget: Hvordan jobber du med vegfunksjonene i Novapoint 19 DCM Veldig mye av det jeg vil gå gjennom i foredraget er likt for Novapoint 18 og 19. Det som

Detaljer

Øving 24 Høyder (hent punkthøyde fra terrengoverflate)

Øving 24 Høyder (hent punkthøyde fra terrengoverflate) Del 8: Landskap I denne delen av kurset skal vi se hvilke funksjoner i Novapoint Landskap som er knyttet til oppgaver i Novapoint 19 DCM Basis. Følgende oppgaver under modellerings-fanen er aktuelle i

Detaljer

Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14

Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14 Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14 Innhold Li& kontraktsre& Oppstart av prosjekt Omfang av Entreprenørens dokumentasjonsarbeid Gemini 3D Va flyt Li< kontraktsre

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Denne funksjonen kan brukes for vertikalgeometrien (Inndata V), som får den til å følge gjeldende terrengprofil.

Denne funksjonen kan brukes for vertikalgeometrien (Inndata V), som får den til å følge gjeldende terrengprofil. 2017/01/30 08:10 1/6 Verktøy Verktøy Følg Terreng Bruk denne funksjonen til å få vertikalgeometrien til å følge terrenget. Denne funksjonen kan brukes for vertikalgeometrien (Inndata V), som får den til

Detaljer

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen

Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit Skrevet av Camilla Angelsen Start med DesignaKnit er laget for å hjelpe deg i gang med å lage mønster, snitt og å strikke interaktivt. Her finner du en enkel og logisk fremgangsmåte.

Detaljer

2017/01/26 11:55 1/5 Import DWG

2017/01/26 11:55 1/5 Import DWG 2017/01/26 11:55 1/5 Import DWG Import DWG Innstillinger for DWG leser Når man skal importere dwg, enten det er en eller flere filer samtidig, bør man på forhånd ha tenkt på hva man ønsker å importere

Detaljer

Geomatikk. Statens Vegvesen

Geomatikk. Statens Vegvesen 12 Ingeniører/Landmålere Geomatikk Kundegrunnlag Terrengmodellering Mengdeberegning Quantity survey iprof Internett basert PROsjekt dataflyt Som bygget ASBUILT Statens Vegvesen Prosjekterende konsulenter

Detaljer

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data.

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. NOBB Kontrakt 7.0 Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. Søk i avtalelister Alle avtalelister har

Detaljer

Kort norsk manual Hvordan komme i gang:

Kort norsk manual Hvordan komme i gang: Kort norsk manual Hvordan komme i gang: Det første du må gjøre er å laste inn et skip i programmet. Det gjør du ved å velge Open under File -menyen. Fra underkatalogen Ships Database velger du et skip,

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015.

Innhold. Arrangementskalender/påmelding: Resultater: Ti på topp for hele landet: Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Brukerveiledning; Versjon 5.0, oppdatert: 05.02.2015. Innhold 1. Registrere stevne... 2 Koordinater for skyte-anlegg.... 4 2. Sette opp påmelding på stevne.... 6 Opprette påmelding på 200m.... 10 Sette

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner

A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner Jan Erik Hoel Innhold Prosjektering av to-rørs tunnel med utstyr Prosjektering tunnelportaler Prosjektering av støttemur Prosjekteringen gjøres

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

C11 - Veggeometri for arealplanleggere

C11 - Veggeometri for arealplanleggere C11 - Veggeometri for arealplanleggere Kristin Lysebo Vianova Systems As e-post: kristin.lysebo@vianova.no Innhold Målet med foredraget er en gjennomgang av de viktigste elementene i veggeometri som inngår

Detaljer

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil

Søke opp to bilder for å sammenligne: skriv inn søkeord/studentnummer, trykk på grønn pil Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

RETTET: Ikke lenger mulig å trykke på OK i dialogen for vertikal overstyring når vegmodellen ikke er reservert. Dette er i tråd med øvrige dialoger.

RETTET: Ikke lenger mulig å trykke på OK i dialogen for vertikal overstyring når vegmodellen ikke er reservert. Dette er i tråd med øvrige dialoger. 2017/01/20 13:35 1/5 Versjon 19.3x.FP3 Versjon 19.3x.FP3 Oppdateringer i Novapoint Veg Vegbåndet RETTET: Mindre endringer på navn på funksjoner. RETTET: Feil håndtering av malen Fra eksisterende prosjekt

Detaljer

Oversikt over løsningens skjermkomponenter:

Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Oversikt over løsningens skjermkomponenter: Tittel og søkefelt: Her ser du applikasjonens navn og versjon, samt søkefeltet som brukes for å søke etter objekter i kartet. Man kan også logge inn for å få

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Borplanlegging og datflyt. Magnus Sverdrup Tandberg Bever Control AS

Borplanlegging og datflyt. Magnus Sverdrup Tandberg Bever Control AS Borplanlegging og datflyt Magnus Sverdrup Tandberg Bever Control AS Disposisjon - Litt om meg - Hva er Bever Team 3? - Etablering av prosjekt. Dataflyt før og nå - Den daglige drift - Dokumentasjon av

Detaljer

Foredragsholder: Roar Brekken, Vianova Systems Kristin Lysebo, Vianova Systems. Foredrag D9: Novapoint Jernbane

Foredragsholder: Roar Brekken, Vianova Systems Kristin Lysebo, Vianova Systems. Foredrag D9: Novapoint Jernbane Foredragsholder: Roar Brekken, Vianova Systems Kristin Lysebo, Vianova Systems Foredrag D9: Novapoint Jernbane Linjekonstruksjon fra punktgrunnlag Dette er ikke en ny funksjon men en veldig nyttig en!

Detaljer

Askeladden Release-logg 30. august 2012

Askeladden Release-logg 30. august 2012 NR. Tema Kort beskrivelse av oppgaven Status Spesifikasjon - detaljert Kommentar 1. Søk Søkeresultat skal være likt i id-søk og avansert søk 2. Registrering Revet/brent bygning - skal kunne være inneværende

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

ID Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler

ID Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler ID 19950 Tilpasse skjermbilder, endre kolonner og redigere profiler Endringskontroll Rev./Dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 22.10.12 Hele Konvertere til ny mal Bakgrunn/referanser I DIPS kan

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden.

Klikk på publisering + offentlig + nyhet for å lage en artikkel som skal komme som nyhetssak på forsiden av fylkeslagssiden. 1. Logg deg inn i portalen: Klikk på Min side og oppgi medlemsnummer og passord: Inntil du endrer passord, er det NJFF + ditt postnummeret, som er passord, f.eks. NJFF1378. Velg fylkeslag fra dropdown-menyen

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents Table of Contents Tildel utildelte avvik... 2 Tildel forfalte avvik...3 Søk etter bruker... 4 Opprett lokal bruker...5 Endre lokal bruker... 6 Endre avviksbehandler for bruker... 7 Synkroniser brukerinformasjon

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv.

Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget navn, eksempelvis A1, B7, D3 osv. Excel grunnkurs Skjermbilde/oppbygging Radene har løpenummer nedover og kolonner navnes alfabetisk. Dermed får hver celle (rute) et eget "navn", eksempelvis A1, B7, D3 osv. I hver celle kan vi skrive Tekst

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer