OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse OPPSTART NOVAPOINT...2 Oppstart Site Tool...2 Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4 Tverrprofilviseren...4 3D view Perspektiv viser...5 STIKNINGSDATA...6 Eksport av stikningsdata fra Vegmodellen...6 Generelt:...6 Stikningsdata fra Vegmodell...7 Stikningsdata diverse offset...9 Velg i første kolonne : Vegflater som triangelmodell...12 Stikningsdata fra terrengmodellen...13 Stikningsdata for en terrengform til maskinstyring _LandXML triangelmodell...13 TERRENGMODELL KARTGRUNNLAG...14 Innlesing av fjellboringer på SOSI fil...14 KVALITETSKONTROLL...15 RE-KALKULER VEGMODELL MED NYTT TERRENG...16 MENGDEBEREGNING...19 Mengdeberegning av Vegmodellen...19 Beregning av Linjer/lengder i terrengmodellen...20 VOLUM MELLOM ULIKE NIVÅ I TERRENGMODELLEN...21 NY VEGMODELL...24 Innlesing av TIT / NYL fil...24 LAGE NY TIERTABELL OG NYL FIL AV EN VILKÅRLIG LINJE I TERRENGET25 OPPRETTELSE AV NY VEGMODELL Novapoint Site Tool revidert April

2 Oppstart Novapoint Oppstart Site Tool Trykk på ikonet for Site Tool på desktoppen. Denne dialogen starter opp. 1 Trykk på knappen for å lage et nytt prosjekt. Hensikten med prosjekter er at den skal knytte en terrengmodell og en Vegmodell sammen, så de kan kommunisere med hverandre. Her kan du også gå inn i ettertid og etablere nye, tomme Vegmodeller og terrengmodeller. 2 Velg terrengmodell *.TMG fil, og velg Vegmodell *.Gen fil. Trykk OK. Novapoint Site Tool revidert April

3 Da vil terrengmodell vieweren åpnes og du ser de dataene du har liggende der. TIPS: Hvis du har en terrengmodell med veldig store datamengder, og kun skal jobbe med Vegmodell og eksport fra Vegmodell kan du gå inn på menyen: Verktøy og Innstillinger og huke bort Oppdater ved oppstart applikasjon. Novapoint Site Tool revidert April

4 Åpne Vegmodell Gå til menyen Veg Vegmodell, eller trykk på for å åpne Vegmodellen. Denne verktøylinja kommer frem. NB: Pga at vegmodellen leser og skriver til samme database som terrengmodellen, må du lukke vegmodellen for igjen å få tilgang til terrengmodellen. Viewer funksjonalitet i Vegmodellen Når du mottar en Vegmodell som andre har prosjektert, er det en god regel å ta en kikk på den, før du benytter prosjektet til utsettingsdata el.l. Det finnes ulike måter å sjekke dataene i Vegmodellen du har mottatt. De visuelle måtene finner du under hovedmenyvalget Vis. Her er både plan og profiltegning samt tverrprofilviser og 3D perspektivviser. Tverrprofilviseren Ved å gå inn på Vis på hovedmenyen får man full oversikt over beregnede tverrprofiler, for alle flater, lag i overbygning og terrenglag. 1. Trykk på Vis-Tverrprofiler. Trykk på en vilkårlig linje. Det grå felt nedenfor vil da vise all informasjon om den aktuelle flaten. Novapoint Site Tool revidert April

5 2. Høyreklikk på en flate og du får valget Flatebeskrivelse. 3. Flatebeskrivelsen åpnes og gir informasjon om hvilke flater som er benyttet, fra profil, til profil, helning, bredde og ev. avgrensninger som er gjort.. 3D view Perspektiv viser 1. Vil du fly over Vegmodellen din for å se hvordan den ser ut i en 3D viewer skal du trykke på Vis Perspektiv. Trykk ned venstre musetast for å bevege deg i modellen. 2. Skriv inn profilnummer du ønsker å gå til og trykk grønn pil til høyre. 3. For å komme tilbake til startprofilet trykk på Novapoint Site Tool revidert April

6 Stikningsdata Eksport av stikningsdata fra Vegmodellen Meny Site Tool: Verktøy Stikningsdata For å eksportere alle linjer i vegmodellen, se avsnitt: Flatekantlinje Generelt: Fra: Leser automatisk startprofil for aktiv Vegmodell. Kan skrive inn annet profilnummer. Eksportert geometri vil da begynne i det angitte profilnummer. Til: Leser automatisk sluttprofil for aktiv Vegmodell. Kan skrive inn annet profilnummer. Eksportert geometri vil da slutte i det angitte profilnummer. Linjer i Vegnmodellen: Leser automatisk hvilke linjer som ligger i Vegmodellen. Her vil du finne senterlinjen og alle andre linjer som er benyttet i Vegmodellen. TRAU eksport Novapoint Site Tool revidert April

7 Stikningsdata fra Vegmodell Denne funksjonen eksporterer data direkte fra Vegmodellen til ulike stikningsdata filer. Man kan eksportere horisontal og vertikal kurvatur for alle linjer, samt tverrprofil og flate kant linje. Eksportformater er LandXML, Leica *.gsi, Trimble *.tdf og *.PRO, Anfelt/Anmask filer *.lpl, *.vl1, *.ovb, *.sa0 og *.tvv. - NB: Det eksisterer ulike versjoner av LandXML, velg riktig fil til riktig utstyr - Du kan, men du må ikke, fylle ut hele tabellen med data - Hvis du gir filbestillinger like filnavn vil de overskrive hverandre - Linjer i vegmodellen vil si alle linjer lagret som objekter til terrengmodellen - Etter å ha satt opp et utvalg av data trykk på eksport for å få lagret filene der du har spesifisert under Lagre til fil katalog Det er i dag ingen mulighet for å sette beregningsintervall inne i denne dialogen. Man må derfor sørge for å gjøre de beregningsinnstillingene man ønsker før man kjøre Bygg Vegmodell funksjonen. 1. Vi skal nå åpne det opprinnelige prosjektet vi hadde kalt KURS. Gå til menyen Fil Prosjekt ID, velg så prosjektet KURS, sjekk at aktiv terrengmodell er RV7.TMG og at aktiv vegmodell er GEN. 2. Gå til menyen Verktøy Stikningsdata. En dialogboks kommer frem: 3. Trykk i venstre kollonne for å få frem nedtrekksmenyen, som gir valg av type geometri data 4. Velg Horisontal geometri Funksjonen leser vegprosjektet ditt og gir beskjed om fra profil til profil, i tillegg til at den leser alle linjer som ligger som objekter i terrengmodellen. Du kan trykke iruten der det står et profilnummer og endre til ønsket profilnummer. Novapoint Site Tool revidert April

8 Gå til kolonnen Linjer i vegmodellen trykk i den tomme ruten og du får opp en liste over linjer i vegmodellen. Velg linje Trykk deretter i den tomme ruten i kolonnen Fil format og velg format fra nedtrekksmenyen som kommer frem. Velg Novapoint tit. Skriv inn navnet: Kurs_horisontal i kolonnen Fil navn 5. Velg Prosjekt Ved å velge prosjekt, får man for formatene Vegdat og Leica (), eksportert en pakke av filer med samme navn men ulik filendelse. Men får Horisontal- og vertikal geometri, tverrprofiler, samt ID filer. Denne kan benyttes når man eksporterer til stikningsverktøy som er avhengig av alle filene for å fungere. De 3 andre formatene, LandXML, PRO og Trimble er alle formater som egner seg for Trimble utstyr Velg tilsvarende verdier som figuren viser. Skriv inn navnet: Kurs_prosjekt i kolonnen Fil navn 6. Velg Flatekant linje Her er formater som gir 3D linje modeller av VIPS. Formater kan være *.kof, LandXML (2 typer), *.pxy, direkte til Road Runner mm. Gå til kolonnen Flate Fra, trykk i den tomme ruten og du får opp en liste over flater i vegmodellen. Velg flate 7.1 Gå til kolonnen Flate Til, trykk i den tomme ruten og du får opp en liste over flater i vegmodellen. Velg flate +7.1 Gå til kolonnen Lag i overbygning, trykk i den tomme ruten og du får opp en liste over lagene i overbygningen. Velg Alle Lag Trykk deretter i den tomme ruten i kolonnen Fil format og velg format fra nedtrekksmenyen som kommer frem. Velg Leica RoadRunner Skriv inn navnet: Alle lag i kolonnen Fil navn 7. Trykk på Eksport Novapoint Site Tool revidert April

9 Gå til filutforskeren for å se på de eksporterte filene C:\Prosjekt\Kurs\ Stikningsdata diverse offset Det er lagt inn muligheter for å forskyve prosjektdata i horisontal og vertikal retning på ulike måter. 1. Metode 1: Ren horisontal eller vertikal offset. Velg flatekant linje i første kolonne, velg kun flatekant 1.1. Tast så inn verdiene som i tabellen under. Dere vil da få eksportert en linje som ligger 1m til høyre for flatekant 1.1, og 1m høyere opp. 2. Metode 2: Avstand fra en gitt flatekant. Høyde hentes fra beregnet vegflate i oppgitt avstand b, +/- oppgitt delta Z. Kan f.eks benyttes til å hente ut stikningsdata for topp, fundament lysmaster. Fyll ut som tabellen viser: Novapoint Site Tool revidert April

10 dz NB: B= - 2 (henter x, y for linjen 2m horisontalt mot venstre for 2.1) H= +0.5 (henter høyde for linjen 0.5m opp fra vips-treff flate) 3. Metode 3: Varierende hev/senk av vegmodell overflaten. Brukes for å legge inn overhøyde tabeller for bru-støp. Velg Varierende veglinje NB: Verdier oppgis i meter med punktum som skille tegn ved desimal verdier dvs 5cm skrives Fyll ut som tabellen viser og trykk OK. TIPS: Her kan man også kopiere inn verdier fra excel eller importere fra en txt fil. Novapoint Site Tool revidert April

11 Novapoint Site Tool revidert April

12 Filformat: For eksport av flatekant linjer kan du velge mellom formatene: *.xml Flatekant linje for valgte flater blir eksportert til LandXML linjer *.xml. *.pxy Flatekant linje for valgte flater blir eksportert til SBG formatet *.pxy. *.gsi Flatekant linje for valgte flater blir eksportert til Leica formatet *.gsi. *.kof Flatekant linje for valgte flater blir eksportert til linjeformatet *.kof. Mikrofyn.xml Flatekant linje for valgte flater blir eksportert til LandXML linjer *.xml, på den formen som er tilpasset Mikrofyn Leica Flatekant linje for valgte flater blir eksportert til LandXML linjer som i Roadrunner samme operasjon konverteres til Leica s databaseformat 6 filer (*.X15, *.X16.). Hvis du ønsker at denne eksporten skal gå rett inn på CF kortet må du passe på at filstien øverst i menyvinduet peker mot der CF kortet ligger. Velg i første kolonne : Vegflater som triangelmodell Du kan også eksportere vegmodellen som triangelmodell lag for lag. Slik blir den eksporterte triangelmodellen seende ut når den importeres vha av Autodesk sin egen LandXML import. Novapoint Site Tool revidert April

13 Stikningsdata fra terrengmodellen I tillegg til eksporten fra vegmodellen, kan man eksportere data fra terrengmodellen. Beste måten å eksportere linjeobjekter i terrengmodellen til f.eks *.tit eller LandXML format er å gå på: FIL Eksport velg format og sørg for at det du ønsker at skal bli med i eksporten er aktivt. Hvis det er en spesifikk linje du ønsker å eksportere til f.eks *.KOF format, høyreklikk på linjen og velg Eksport til fil. Stikningsdata for en terrengform til maskinstyring _LandXML triangelmodell I tillegg til eksporten fra vegmodellen, kan man eksportere data fra trianguleringsrutinen. Det kan være at man f.eks har fått en *.dxf tegning fra en konsulent på hvordan en byggegrop skal graves ut. Gå til fil import dxf og importer tegningen. Sjekk deretter alle koordinatene om de er riktige og at de har riktig høyde. Sjekk også at de ligger med en temakode som står med høyde PÅ. Sjekk deretter at kun det du ønsker å skape en flatemodell av (her : byggegropen) er aktiv i gruppe/temakode dialogen Gå deretter til Verktøy Triangelmodell, huk av for Lagre til fil Gi filen et navn og trykk på bruk. Filen kan da benyttes rett i maskinstyring Novapoint Site Tool revidert April

14 Terrengmodell Kartgrunnlag En vanlig arbeidsoppgave ute på anlegget er å supplere terrengmodellen med både fjellboringer og nytt terreng. Med nytt terreng mener vi terreng som er innmålt og ikke en del av det vanlige kartet. Innlesing av fjellboringer på SOSI fil 1. Gå til FIL Import av fil. Følgende dialogboks kommer opp: Nedtrekkslisten under filtype, viser ulike formater. For innlesing av *.kof format, tit eller nyl filer finner du også de her på nedtrekkslisten Novapoint Site Tool revidert April

15 Kvalitetskontroll Denne funksjonen kan benyttes til å kontrollere innmålte data av f.eks bærelag, mot teoretisk bærelag i tilhørende VIPS prosjekt. På forhånd må du ha lest inn *.kof filen med innmålinger på en egen gruppe. F.eks les de inn på en gruppe du kaller bærelag kontroll målinger Funksjonen kan også benyttes til å sammenligne to terrenglag. Legg da innmålte data for f.eks terrengoverflaten på en gruppe og kjør sammenligning mot gruppen hvor kartgrunnlagets terrengdata ligger. 1. Gå til menyen Verktøy Kvalitetskontroll. Denne dialogen åpner seg. Novapoint Site Tool revidert April

16 Re-kalkuler Vegmodell med nytt terreng Vegmodellen er bygget opp av flater med angitt bredde, helning og ev. tilknytning/avgrensning. Man kan gå inn og se på Flatebeskrivelsen, slik den var da den forlot konsulenten. Ønsker man å gjøre egne endringer i flatebeskrivelsen, må man ha en terrengmodell å re-kalkulere mot! NB. Vær oppmerksom på at Flate 3 til 7 vil kunne endres ved en re-kalkulering av Vegmodellen mot en annen terrengmodell enn den som opprinnelig ble benyttet før overlevering fra konsulent. Alle flater som er beskrevet med en tallfestet bredde og helning vil beholde disse parametrene. De vil bare ev. forskyves sideveis, men de beholder sin fasong. Hvis det er benyttet linjer som flateavgrensning (se figur), må man kontrollere at disse angitte linjene ligger i terrengmodellen før man kjører en rekalkulasjon. Det kan man kontrollere ved å gå inn på Vis Linjer i terrengmodellen. Ved rekalkulering av en vegmodell er det viktig å være klar over hvilke grupper som er aktive og passive, slik at beregningen blir utført mot de terrengdataene du ønsker. Vi skal Re-kalkuler Vegmodell i fra menylinja Ved rekalkulasjon fra menylinja har du også tilgang til å endre innstillinger i beregningsnøyaktighet, beregningsintervall etc. 1 Åpne en eksisterende vegmodell som er beregnet med en annen terrengmodell. For at vi skal kunne jobbe videre med denne i vår nye terrengmodell, må vi sikre oss at alle linjeobjekt (bl.a senterlinjen) som ble benyttet når denne vegmodellen ble beregnet, ligger lagret i terrengmodellen. Dette er det er egen funksjon som hjelper oss med. Gå til menyen Fil Lagre som Beregnet terreng til terrengmodell. Trykk på dette menyvalget og du får opp denne dialogen Fyll ut som dialogen viser. Linjene blir da lagret til terrengmodellen og beregnede terrengdata, fra når VIPS ble beregnet sist, blir lagret på egen gruppe. Trykk OK. Novapoint Site Tool revidert April

17 2. Pek på gruppe/temakode dialogen og denne dialogen kommer opp. Legg merke til at det har blitt dannet to nye grupper, med navn Primærlinje og OVERFLATE. 3. Sett kun gruppe PRIMÆRLINJE og OVERFLATE aktive (gul sol). Velg Modell-Bygg, Huk av for Beregn tverrprofiler og ev. for Beregn mengder (4. Trykk eventuelt på Innstillinger knappen bak Beregn mengder for å gjøre endringer i beregnings-lamell bredden på tvers (i HJELP filen står detaljert forklaring på mengdeberegning av vegmodellen).) 5. Når du er fornøyd med innstillingene kan du trykke Bygg (innstillingene vil lagres til neste gang du kjører Bygg) Sørg for at feltet Beregning av mengder er aktiv, og trykk på knappen Bygg Novapoint Site Tool revidert April

18 Denne dialogboksen kommer opp: Trykk på knappen Lukk 6. Du kan også re-kalkulere et profil eller hele modellen når du står inne i tverrprofilviseren. Åpne tverrprofilviseren og trykk på Oppdater kun gjeldende profil prøv også knappen Beregn hele modellen 7. Resultatet av denne beregningen skal bli det samme som det konsulenten opprinnelig beregnet, så lenge du kun har de lagrede data fra VIPS prosjektet aktivt, og de rette innstillingene under grunnforhold. Novapoint Site Tool revidert April

19 Mengdeberegning Mengdeberegning av Vegmodellen Kort versjonen av mengdeberegning med vegmodellen: 1) prosjekt ID: Sett opp en tom terrengmodell og velg VIPS prosjekt 2) Åpne vegmodellen - menyen: Fil - lagre som - Beregnet terreng til terrengmodell - klikk i temakode felt. Velg f.eks 7000 for primærlinjer og 2001 for terreng 3) Vegmodell - Modell - Bygg (tverrprofil og mengder) 4) Klikk på excel knappen for å få ut mengderapport tilsvarende den konsulenten fikk i sin beregning 5) Import av egne terrengdata: a. -Fil - import - kof - Velg kof filer med terreng overflate innmålinger - lagre til f.eks gruppe TYPE= Terreng, Prioritet = 1 b. -Fil - import - kof - Velg kof filer med innmålinger av fjelloverflaten - lagre til f.eks gruppe TYPE= Lag i grunnen (AL), Nivå= -1 6) Trianguler egne terrengdata a. -Verktøy - triangulering - Skriv inn navnet "Terreng overflate", gå på gruppe dialogen og sett KUN innmålte terreng "gruppe 100" aktiv, huk av nede til høyre for "lagre til terrengmodell". Lagre resultat av triangulering på f.eks gruppe 101 (Type= Terreng, Prioritet=1). OK b. -Verktøy - triangulering - Skriv inn navnet "Fjell overflate", gå på gruppe dialogen og sett KUN innmålte fjell "gruppe 200" aktiv, huk av nede til høyre for "lagre til terrengmodell". Lagre resultat av triangulering på f.eks gruppe 201 (Type= Lag i grunnen (AL), Nivå= -1). OK 7) Gjøre nødvendige innstillinger på grunnforhold a. Meny: Vegmodell - Data - Grunnforhold. Denne skal gjenspeile hvordan terrenget ser ut, men setter man f.eks Jord til nivå -1 og fjell til uendelig, så benyttes kun fjelldata der dette finnes i terrengmodellen 8) Gjøre nødvendige innstilinger for overbygning a. Meny: Vegmodell - Data - Overbygning. Denne skal gjenspeile fra og til profil hvor de ulike overbygningstykkelsene faktisk er bygget - gå også innom knappen "opptredende overbygning" oppe til høyre. 9) Mengdeberegning med nytt terreng a. Sørg for at Gruppe: Primærlinje og gruppe "Overflate" + gruppe 101 og 201 er aktive (gul sol). b. Gå deretter til meny : Vegmodell - Modell Bygg 10) Nå kan du repetere punkt 4 for mengderapport 11) Tverrprofil tegninger får du ved å gå til menyen a. Vegmodell - Fil - Tverrprofil kladdetegninger Etter at mengdeberegningen er utført så ønsker vi å se på utskriftene. 1. Velg fra nedtrekksmenyen Fil - Send - Rapport til excel. Denne dialogboksen kommer opp: Novapoint Site Tool revidert April

20 Beregning av Linjer/lengder i terrengmodellen I denne øvingen lærer dere å benytte mengdeberegning i terrengmodellen. Denne kan bl.a beregne lengder på rør el. Lignende som er lest inn i terrengmodellen. 1. Åpne Vis Vis Ramme, eller trykk på 2. Gå på visningen _utvalg pr temakode (oppe til venstre, se figuren under) 3. Prøv deretter å juster størrelsen på den røde rammen hvis den dekker et større område enn du ønsker beregnet. Gå til Vis Tilpass Ramme til vindu. Høyreklikk på rammen og velg mengdeberegning. Mengdene kan eksporteres til excel. Novapoint Site Tool revidert April

21 Volum mellom ulike nivå i terrengmodellen Dette er en generell funksjon som beregner volumet mellom alle aktive nivå i terrengmodellen. Et typisk eksempel kan være volum mellom innmålt, opprinnelig terreng og innmålt avdekket fjell. Her er det viktig å utnytte Novapoint terrengmodellen sin egenskap til å holde på flere lag nedover i grunnen. Lag 1, -2, -3 osv. nedover vil typisk kunne være Matjord, jord, fjell etc. NB: Alle nivåer større enn 0 blir kun med hvis gruppene de ligger på er aktive. Nivå mindre enn 0, blir kun med hvis de er aktive + at de blir satt opp i tabellen som fylles ut under pkt Gå til menyen Verktøy - Volumberegning. Denne dialogen vises. Dialogen vil lagrer data fra forrige gang man benyttet den, vær OBS på det. Vær spesielt oppmerksom på hvilken katalog som står oppført for hvor resultatfil skal lagres. Novapoint Site Tool revidert April

22 2. Trykk på, for å åpne gruppe/temakode dialogen. Velg hvilken gruppe som inneholder prosjekterte data. Dette vil typisk være en gruppe hvor du har lagret data for en veg, byggegrop eller grøft. Marker gruppe og trykk OK. 3. Fyll ut med grunnforhold enten med relative dybder til overflaten, eller ved å velge nivåer fra terrengmodellen (nivå -1, -2 etc). Velg en referanselinje hvor tverrprofilene skal tegnes opp langs. Dette må være en linje i terrengmodellen som er definert som et veg objekt. Se nedtrekksmeny for tilgjengelige linjer. 4. Skriv inn navn på resultatfil i det hvite feltet. 5. Grave / sprengnings areal under 1 m, benyttes f.eks ved kalkulasjon av Flåsprengning. Skriv inn 1 her. 6. Kryss av for Visning/Plott for å få vist de triangulerte lagene i snitt, langs valgt referanselinje. Disse plottene kan skrives ut med ønsket målestokk. Gå på Rediger Innstillinger. Sett ønsket målestokk. Trykk OK. Novapoint Site Tool revidert April

23 8. Gå til filkatalogen og se på mengde rapporten. Dobbelklikk på CSV filen og den vil åpnes i excel. Novapoint Site Tool revidert April

24 Ny Vegmodell Innlesing av TIT / NYL fil For å lage et nytt veg prosjekt trenger man en senterlinje. Enten vil man motta senterlinjen som en *.tit og *.nyl fil, hvis den er definert i et Novapoint prosjekt alternativ kan man trykke på en vilkårlig linje inne i terrengmodellen og velge Lag veglinje objekt. I denne øvingen skal vi lese inn en eksisterende linje-objekt fil. 1. Gå til Novapoint, terrengmodell, import. Velg filtype Novapoint Horizontal/Vertical. Pek på *.tit filen for grøft.tit Legg filen på en gruppe som element og med temakode 7001 Novapoint Site Tool revidert April

25 Avslutt med OK. Lage ny tiertabell og nyl fil av en vilkårlig linje i terrenget Pek på en linje i terrengmodellen og velge Lag veglinje objekt. Husk å sette terrengmodellen i redigeringsmodus.. Novapoint Site Tool revidert April

26 Opprettelse av Ny Vegmodell.. Vegmodellen kan benyttes til alle type prosjekter hvor man har flater knyttet til en linje. En forenklingstips kan være å lage seg noen Vegmodell maler, som man kan benytte når man skal lage nye prosjekter. F.eks en for grøftetverrsnitt, en for anleggsveger og en for store plasser. I så fall vil det lønne seg å lage *.IND filer for alle disse som man igjen kan hente inne på menyvalget Verktøy Veg beskrivelse fra fil. For å lage en vegmodell helt fra grunnen av, kan det lønnes seg å benytte Vegstandard folderen, som auto-genererer et prosjekt med bakgrunn i vegstandard. Gå til Prosjekt-ID og velg ny vegmodell. 1. Start opp Vegmodell ved å peke på. Programmet Vegmodell startes nå opp og ser ut som dette: 2. Velg fra nedtrekksmenyen Fil Egenskaper..., og denne dialogboksen kommer frem: Første må du hente opp den senterlinjen du har konstruert tidligere. Pek på knappen til høyre for Navn:, og denne dialogboksen kommer frem: Novapoint Site Tool revidert April

27 Pek på senterlinje-navnet og avslutt med OK. Fyll ut med Start profil og Slutt profil (hold deg innenfor max og min profil for horisontal og vertikal) Novapoint Site Tool revidert April

28 Pek på mappen Vegstandard og fyll ut som eksempelet under viser: (Vi skal ikke bruke vegstandarden videre, men du slipper å fylle ut alt manuelt når du setter opp denne her) Avslutt funksjonen med OK. 3. Velg fra nedtrekksmenyen Verktøy Enkel vegbeskrivelse... og denne dialogboksen kommer frem: Novapoint Site Tool revidert April

29 Fyll ut med de verdiene som er nærmest det grøfteprofilet som du skal bruke, slik som eksempelet over viser og pek på. Denne dialogboksen kommer frem: Fyll ut som eksempelet viser og trykk på knappen. Novapoint Site Tool revidert April

30 5. Velg fra nedtrekksmenyen Modell - Bygg, og denne dialogboksen kommer frem: Pek på og beregningen utføres. En dialogboks med status for beregningen kommer frem: Dersom det kommer noen Advarsle(r), Feilmeldinger eller Grov(e) feil, så pek på Feil og advarsler for å sjekke hva disse er. Dersom du får en feilmelding med at det ikke er generert terrengprofil for et bestemt profil så gå inn i Modell - Innstillinger og sett opp bredere søkebredde for terrengprofilet. Velg så Modell - Bygg om igjen og kjør beregningen på nytt. Avslutt med. Novapoint Site Tool revidert April

31 6. Du skal nå se på tverrprofilene for hele strekningen. Velg fra nedtrekksmenyen Vis - Tverrprofiler og denne dialogboksen kommer opp: Slett de flatene du ikke trenger. Flatene 1.1, 4.1, 5.1, 6.1 og 7.1 må inneholde informasjon for at Vegmodellen skal fungere. For å lage en mal for grøft kan f.eks denne flatebeskrivelsen benyttes: -1.1 Bredde =0,5, Helling=0-4.1 Bredde =0,001, Helling=-0, Bredde =til terreng, Helling=0,8-6.1 Bredde =til terreng, Helling=1,0-7.1 Bredde = til terreng, Helling=-0, Bredde =0,5, Helling=0 4.1 Bredde =0,001, Helling=-0, Bredde =til terreng, Helling=0,8 6.1 Bredde =til terreng, Helling=1, Bredde = til terreng, Helling=0,5d Re-kalkuler modellen for å knytte overflatebeskrivelsen til terreng og veglinje Trykk Modell Bygg Bygg. Novapoint Site Tool revidert April

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren...

1. AGRESSO BROWSER... 1. 1.1.1 Browserens skillekort... 3. 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3. 1.1.3 Velg kolonner til browseren... Innholdsfortegnelse 1. AGRESSO BROWSER... 1 1.1 START AV BROWSER... 2 1.1.1 Browserens skillekort... 3 1.1.2 Verktøymenyen i Browser... 3 1.1.3 Velg kolonner til browseren... 5 1.1.4 Legg til felt... 5

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014

NVDB 123. Brukerveiledning. Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 NVDB 123 Brukerveiledning Statens vegvesen, Vegdirektoratet August 2014 Versjon 3.12.1 Oppdatert 15/8 2014 Innhold 1 INNLEDNING... 5 1.1 Hva er NVDB 123?... 5 1.2 Hvorfor denne brukerveilederen?... 5 2

Detaljer

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014

Brukerhåndbok. Din verktøykasse for anbud og prosjekt. Citec AS 2014 Brukerhåndbok Din verktøykasse for anbud og prosjekt Skrevet ut: september 2014 3 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kapittel IIntroduksjon til 6 1 Hva... er nytt 6 2 Systemkrav... 7 3 Kontakt...

Detaljer

Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10.

Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10. Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10. Ved triangulering, er det ofte ønskelig at terrengoverflaten som skapes følger knekklinjer i terrenget som for eksempel veglinjer.

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

Overblikk over kapittelet

Overblikk over kapittelet Overblikk over kapittelet 1 Opprette en Arbeidsbok I dette kapittelet skal vi lære hvordan man Oppretter arbeidsbøker. Tilpasser arbeidsbøker. Tilpasser regneark. Tilpasser programvinduet til Excel 2010.

Detaljer

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet

Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Hvitbok Desember 2014 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 2 Innhold Introduksjon... 4 Generelt... 4 Quadri-modell... 5 Enbruker-modell... 5 Arbeidsdatasett... 5 Koordinatreferansesystem...

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8

B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 B r u k e r h å n d b o k Dokumentmodul ver 8 Copyright 2008 Input Data AS Alle rettigheter er reserverte Innholdsfortegnelse 0. Innledning... 5 0.1 Systembeskrivelse... 6 0.1.1 Adgang til applikasjonen...

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Excel 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Excel 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Excel 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Beskrivelse. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY G-prog Beskrivelse er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

NetCom pcsmsogmms Selvstendig

NetCom pcsmsogmms Selvstendig NetCom pcsmsogmms Selvstendig Brukerveiledning Versjon: 1.3 30.03. 2009 Innholdsfortegnelse INTRODUKSJON... 3 FORUTSETNINGER... 3 INSTALLASJON... 3 INSTALLASJONSVEIVISEREN...3 HVORDAN REGISTRERE SEG SOM

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Brukerveiledning for Feiemodul

Brukerveiledning for Feiemodul Brukerveiledning for Feiemodul Litt om oppbygningen av feiemodulen Brukerveiledning for feiemodulen v.3 1-2 2013 Datamann AS Brukerveiledning for feiemodulen v.3 Litt om oppbygningen av feiemodulen Innhold

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden 15.07.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon... 4 Oversikt over fanene i Askeladden... 4 Lokalitet...

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere

WebSak Fokus. Brukerdokumentasjon for saksbehandlere WebSak Fokus Brukerdokumentasjon for saksbehandlere 03. september 2012 Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres til andre enn internt i din organisasjon eller reproduseres i noen form uten skriftlig

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer