Hjernen avslører dine valg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjernen avslører dine valg"

Transkript

1 NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r Første nevroøkonomiske studie i Norge Hjernen avslører dine valg The Ugly Duckling 22 CSI 38 Christen Heiberg 46

2 Nr NHH Bulletin Leder Innhold 4 Internasjonal erfaring Vi har en kolossal reiseaktivitet for tiden. AFFs oppdragsvirksomhet internasjonalt har økt jevnt over tid, og i 2011 har vi fått en svært stor aktivitet utenfor Norge, sier direktør for internasjonale relasjoner i AFF, Atle Jordahl. 30 Konkurranse om samme kundegruppe? Når Konkurransetilsynet skal godkjenne en fusjon, starter en kamp mot klokken. På kort tid må tilsynet vurdere om sammenslåingen kan være konkurranseskadelig. Økonomiske beslutninger sett i en fmri-skanner «What are the odds that people will make smart decisions about money if they don t need to make smart decisions if they can get rich making dumb decisions?» MBA-studenter på studietur til HEC Paris. I forgrunnen Ingvild Jensen og Hilde Lekven. Foto: Sigrid Folkestad 38 Center for Service Innovation åpnet Michael Lewis bestselger The Big Short: Inside the Doomsday Machine (2010), der sitatet er hentet fra, er et kritisk bidrag til debatten rundt subprime-skandalen, der risikolån ble gitt til folk med dårlig betalingsevne. 6 Lederskap utfordret Ledelse blir synlig i møte med uforutsigbarhet. Det dreier seg om evnen til å stå i en situasjon du aldri har stått i. Det er da du settes på prøve, sier Ole Asbjørn Solberg, ny ledelsesekspert i AFF. Han var nestkommanderende for den norske helikopteravdelingen NAD i Meymaneh i Afghanistan. Foto: Helge Skodvin 22 The Ugly Duckling Det var egentlig bare et knotete matematisk vedlegg, men det viste seg å være en attraktiv modell som skulle gi opphav til en artikkel som har fått internasjonal anerkjennelse. Professor Svein-Arne Persson og postdoktor Aksel Mjøs utviklet modellen og døpte den The Ugly Duckling. 25 Økonomer og hjerneforskere For første gang i Norge gjennomføres en nevroøkonomisk studie, ved Haukeland Universitetssykehus. Økonomer og hjerneforskere har gått sammen for å studere hvordan hjernen jobber når du tar beslutninger. Professor Bertil Tungodden, radiograf Roger Barndon og professor Alexander Cappelen følger nøye med på skjermen. De jobber sammen på Norges første nevroøkonomiske studie, gjennomført ved Haukeland Universitetssykehus. Foto: Siv Dolmen Fra venstre Senior Vice President i Telenor, Ove Fredheim, rektor Jan I. Haaland, avdelingsdirektør Eirik Normann fra Avdeling for innovativt næringsliv i Norges Forskningsråd og professor og leder for CSI, Per Egil Pedersen. Foto: Helge Skodvin 46 Mediesky Christen Heiberg Jeg jobber med toppledelsen i selskaper, CEO-er, CFO-er. Kjøpe, selge, fusjonere, kapitalstruktur, strategi. Det er kontinuerlig spennende, sier Christen Heiberg. Foto: Siv Dolmen. NHH Bulletin Redaksjonen tar i mot tips om saker og debattinnlegg. Send epost til Lewis spør retorisk hva oddsen er for at folk vil ta smarte økonomiske beslutninger? Dette er på sett og vis det grunnleggende spørsmålet i Norges første nevroøkonomiske studie. To svært ulike forskningsmiljøer i Bergen har på rekordtid funnet sammen i et unikt samarbeid. fmri-gruppen ved Haukeland universitetssykehus/universitetet i Bergen og en gruppe forskere ved Institutt for samfunnsøkonomi (NHH) gjennomfører i disse dager et avansert forskningsprosjekt. Ved hjelp av fmri-skanning, kan forskerteamet kikke inn i hjernen på forsøkspersonene mens de jobber med å ta økonomiske beslutninger og distribuerer penger mellom seg og andre. Da et amerikansk forskerteam nylig fikk publisert en artikkel i Nature, vakte det stor interesse hos noen av økonomene ved NHH. Amerikanerne mente de kunne føre bevis for at mennesker misliker urettferdighet. Dette var utgangspunktet for det dristige forskningsprosjektet ved Haukeland. Målet er å vise at vi ikke misliker ulikhet, men urettferdighet, og de er nå på jakt etter nevronale bevis for at dette er en riktigere påstand. «Jeg tror ikke bare at det vil komme nye funn og nye resultater. Jeg tror ideen og tankene som forskerne ved NHH har, også vil kunne slå gjennom utenfor Norge. Dette kan få en internasjonal mottakelse. Prosjektet er i helt i forskningsfronten», sier professor og hjerneforsker Kenneth Hugdahl i reportasjen. NHH Bulletin fikk være med da forskerteamet gjennomførte første forsøk en tidlig lørdag morgen på Haukeland universitetssykehus. Sigrid Folkestad Redaktør NHH Bulletin

3 Lederutdanning Internasjonal erfaring Tekst: Sigrid Folkestad Ill: Willy Skramstad I løpet av 2011 skal konsulenter fra AFF fly verden over for å holde kurs for ledere. Konsulentselskapet er Norges desidert største på internasjonal leder- og organisasjonsutvikling. Ole Asbjørn Solberg er forsvarsmannen med en helt annen internasjonal erfaring. For noen år siden var han nestkommanderende for helikopterstyrken i Afghanistan. Nå jobber han med toppledere på fredelige Solstrand. Det dreier seg om evnen til å stå i en situasjon du aldri har stått i. Det er da du settes på prøve. Dette er for meg et bilde på hva ledelse handler om og hva en kan prøve å utvikle, sier Solberg. Når vi legger opp studieturene for våre MBA-studenter, så er det like mye lederutvikling som fag det dreier seg om, sier dekan William Brochs-Haukedal ved NHH Executive. 4 N H H B u l l e t i n n r n r N H H B u l l e t i n 5

4 Lederutdanning Lederskap satt på prøve Norske soldater i Afghanistan opplever dramatiske, livstruende situasjoner. Ole Asbjørn Solberg var selv på oppdrag i Afghanistan. Nå utvikler han toppledere på AFF Solstrandprogrammet. Ledelse blir synlig i møte med uforutsigbarhet. Det dreier seg om evnen til å stå i en situasjon du aldri har stått i. Det er da du settes på prøve. Dette er for meg et bilde på hva ledelse handler om og hva en kan prøve å utvikle. Tekst: Sigrid Folkestad Foto: Helge Skodvin Ole Asbjørn Solberg, ny ledelsesekspert i AFF. Ole Asbjørn Solberg ble nylig ansatt som seniorkonsulent i AFF (se omtale side 49), der han blant annet jobber med lederutvikling på Solstrandprogrammet. Solberg har en lang yrkeskarriere fra Forsvaret bak seg, også fra oppdrag i Afghanistan. Her var Solberg nestkommanderende for helikopteravdelingen Norwegian Aeromedical Detachment, som er den norske luftbårne medisinske evakueringskapasiteten i Meymaneh. Helikopteravdelingen har beredskap døgnet rundt for å hente folk som er skadet, eller dessverre også drept, så fort som mulig for å skape trygghet, primært for de norske soldatene, men også for andre som beveger seg i området. De skal vite av hvis det skjer noe, så kommer vi og henter dem. Settes på prøve som leder Solberg var også på oppdrag i Kosovo, men det var en helt annen type ledererfaring enn i Afghanistan. Konteksten var annerledes. Det var langt mer truende og farlig i Afghanistan. De som var ute på oppdrag med helikoptrene var eksponert for fare hver gang. I leirområdet kan en føle seg trygg, men det er ikke lenge siden det var angrep på leiren. Du må alltid ha en bevissthet om at det kan skje noe, samtidig som du også må ha opplevelse at det trygt. Under slike forhold er du alltid på tå hev og dette er en nyttig erfaring, ikke minst for ledere. Hvordan er det nyttig? Dette dreier seg om evnen til å stå i en situasjon du aldri har stått i. Ledelse handler om å takle det som er udefinert. Det som oppstår i et allmøte der noen er veldig kritisk til deg og utfordrer ledelsen slik at det gynger litt. Akkurat der og da i det øyeblikket hvor ting blir helt annerledes enn du hadde tenkt og avviker fra planen utfordres du på alle plan. Da gjelder det å hente kunnskap fra tidligere erfaringer. Det er da du settes på prøve. Dette er for meg et bilde på hva ledelse handler om og hva en kan prøve å utvikle. Solberg har doktorgrad på stress og mestring blant norske soldater i Kosovo og har siden 2008 vært sjef for Avdeling for Militærpsykologi og Lederutvikling ved Forsvarets Høgskole. Hva tar du med deg fra Forsvaret inn i AFF Solstrandprogrammet? Perspektiv og kontekst er veldig forskjellig. Ledelse i krig og ledelse i sivile organisasjoner er to forskjellige kontekster og dette er viktig å presisere: Ledelse skjer i en kontekst. Men mange av perspektivene på ledelse er de samme, mener jeg. Det vesentlige poenget er hva en kan ta med seg inn i lederskapet og om en klarer å overføre erfaringer fra en situasjon til en annen. Dette handler om en slags klokskap, tenker jeg, fordi du må spille på dine kunnskaper, erfaringer og intuisjon. Mot Alle de tre dimensjonen kan en utvikle, mener han. Mye kan trenes og jobbes med, i den forstand at du kan hente opp erfaring. Ledere bør lære av det de har vært gjennom. Du må gjøre disse erfaringene tilgjengelige for deg når du står i en situasjon der det ikke holder med fag, eller bare med enkle oppskrifter fra trening og utdannelse. Derfor, sier Solberg, bruker Solstrandprogrammet litteratur som presiserer at ledelse ikke handler om å være perfekt. Ledelseskonsulentene i AFF jobber med å utvikle kapasiteten den enkelte har. Samtidig må lederen innse at han ikke klarer alt alene. Dette er viktig, ikke minst i Forsvaret. Hvis du tror at du skal kunne takle oppgaven alene, blir du avkledd ganske fort. Du har ikke sjanse til å greie alt på egen hånd. Det ligger et element av mot her, også for sivile toppledere, mener Solberg, 6 N H H B u l l e t i n n r n r N H H B u l l e t i n 7

5 Lederutdanning som sier at dersom en leder klarer å vokse på erfaringene, vil en også bli modigere. Mot i militær sammenheng kan være å håndtere angst i forhold til en direkte trussel som oppstår, men akkurat samme dynamikken og reaksjonene finner du i vanlige organisasjoner der du kanskje blir utfordret eller stilt opp mot veggen. Det har med hvordan du håndterer situasjonen der og da. I Forsvaret er det tydelig. Hvis du er like redd som dine menn, og ikke klarer å tenke rasjonelt, så mister du veldig fort lederrollen din. Når du er truet Det samme er det i en sivil kontekst, hevder han, når en toppleder møter trusler i form av kritikk og opposisjon og må takle egne angstreaksjoner. Mot er å tørre å konfrontere uten å sable motstanden ned, og kunne stå i det ubehaget. Hvordan skal du klare det når du føler deg truet? Det er to kilder til det. Jeg tror den ene biten er å forankre det i hvilke oppgaver du har, rollen og mandatet. Den andre kilden til å skape mot ligger i å jobbe med det du synes er vanskelig. Har det vært en situasjon der det ble for problematisk, må du rett og slett jobbe med å sortere det. Du må bearbeide det du har vært utsatt for, slik at det ikke tar så stor plass neste gang. Blir du bedre leder etter å ha vært gjennom noe slikt som et oppdrag i Afghanistan? Hvis du klarer å foredle erfaringene til en større bevissthet om hvordan du reagerer i slike situasjoner, tror jeg det er kunnskap du kan overføre til andre situasjoner der du blir eksponert for trusler og utfordringer. Det er bearbeidelsen og refleksjonen som avgjør om du kan komme et steg videre og få større kapasitet senere. Fellesskapet Er det slik du også tenker om egne erfaringer etter å ha vært Kosovo og Afghanistan? Det kan være dramatisk i næringslivet også, men du har ikke den ytre trusselen, og gruppedynamikken blir ikke så sterk. Ole Asbjørn Solberg Ja, absolutt, og for min del er nøkkelen å bli kjent med seg selv. Hvem er jeg, hva står jeg for og hva skjer med meg i ulike sammenhenger. Spør deg selv hva som er vanskelig for deg og hvordan skal du finne ut av det for å komme videre og kanskje takle ting på en annen måte, slik at det blir mer hensiktsmessig for organisasjonen. Da må du ha forankring både i deg selv og den rollen du har. Du må ha begge disse refleksjonene med deg dersom du skal klare å stå i slike vanskelig situasjoner. Hva betyr gruppefølelse og samhold i vanskelige situasjoner? I militære operasjoner får samholdet mye større konsekvenser. Det kan være dramatisk i næringslivet også, men du har ikke den fysiske ytre trusselen, og gruppedynamikken blir ikke så sterk. Det finnes likevel en del grunnleggende ting i forhold til hvordan mennesker oppfører seg og reagerer på utfordringer, og hvordan grupper kan samhandle på best måte. Slik er det er det også på Solstrandprogrammet, sier Solberg, hvor svært forskjellige mennesker møtes. De kommer fra bank, olje, skog og offentlig virksomhet, men de kan likevel møtes, og de skaper et fellesskap i et prosjekt som handler om å finne fram til god ledelse, avslutter Solberg. Holder kurs verden rundt I løpet av de siste par årene har AFF fått konsulentoppdrag over hele verden. Når du ser hvor stor denne aktiviteten har blitt, så er det åpenbart at vi har blitt en viktig aktør. AFF er desidert størst i landet når det gjelder omsetning av internasjonal organisasjons- og lederutvikling. Tekst: Sigrid Folkestad Ill: Willy Skramstad I 2011 vil AFFs konsulenter holder kurs i byer som Stockholm, Madrid, Amsterdam, Budapest, Bremen, Göteborg, Singapore, Shanghai, Bangkok, Kampala, Kuala Lumpur, Zürich, New Dehli, Moskva og London. Vi har en kolossal reiseaktivitet for tiden. AFFs oppdragsvirksomhet internasjonalt har økt jevnt over tid, og i 2011 har vi fått en svært stor aktivitet utenfor Norge, sier direktør for internasjonale relasjoner i AFF (Administrativt forskningsfond), Atle Jordahl. Jordahl er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen og er i tillegg godkjent spesialist i klinisk psykologi. Han har arbeidet med lederutvikling for internasjonale bedrifter siden 1989 og har vært direktør for AFFs internasjonale relasjoner siden Valgt av utenlandsk aktør AFFs konsulentaktivitet er todelt. På AFFs åpne programmer, som Solstrandprogrammet, er det i hovedsak norske deltakere. På den bedriftsinterne delen utgjør vårt arbeid utenfor Norge Disse bedriftene setter svært ofte i gang lederutviklingstiltak for å smelte bedriften sammen. Atle Jordahl 8 N H H B u l l e t i n n r n r N H H B u l l e t i n 9

6 Lederutdanning I dag er AFF ikke bare i Europa, men også i Asia og Afrika. Da må konsulentene håndtere flere utfordringer, blant annet jobbe med å sikre tillit i ledergruppen og blant ansatte. Atle Jordahl Atle Jordahl, direktør for AFFs internasjonale relasjoner. en betydelig del av omsetningen. Leveransene her er av to typer, lederutviklingsprogram og ledergruppeutvikling. Når du ser hvor stor denne aktiviteten har blitt, så er det åpenbart at vi har blitt en viktig aktør. AFF er desidert størst i landet når det gjelder omsetning av internasjonal organisasjons- og lederutvikling. Men, understreker Jordahl, AFF følger utviklingen nøye og ser at enkelte selskaper som blir internasjonale ser seg rundt etter konsulenttjenester utenfor Norge. Det er eksempler på at bedrifter ikke lenger ønsker å bruke et norsk konsulentselskap når de selv i økende grad blir internasjonale. For oss i AFF er det viktig å holde på relasjonen til disse bedriftene og vise at vi skjønner hva det betyr å bli internasjonal og at vi tar disse utfordringene på alvor og fortsatt kan levere. Det andre mesterstykke, mener direktøren for internasjonale relasjoner, er å bli valgt av en utenlandsk aktør som har hovedkvarter utenfor Norge. Ett av de utenlandske selskapene som har valgt oss er Nutreco, med hovedkontor i Nederland. Dette er i tråd med vår ambisjon; å kunne være med på tilbyderlisten også når hovedkontoret befinner seg utenfor våre landegrenser. Internasjonalisering med store konsekvenser De siste tjue årene har næringslivet blitt mer internasjonalt. Norske bedrifter har gjort oppkjøp internasjonalt og flyttet sin produksjon, og norske selskaper har blitt kjøpt av utenlandske aktører. Selskapene, som tidligere i hovedsak besto av nordmenn, har nå ansatte fra mange kulturer og med ulik organisasjonserfaring. Disse bedriftene setter svært ofte i gang lederutviklingstiltak for å smelte bedriften sammen, bygge den nye enheten og etablere et felles syn på ledelse og skape en organisasjon som virker på tvers av kulturtelle og organisatoriske grenser, forteller Atle Jordahl. AFFs første kunde av denne typen kom allerede i 1989, med selskapet Hafslund Nycomed, som hadde gjort det stort på kontrastmidler for røntgen. De gjorde oppkjøp utenlands og ville som ett av sine tiltak gå i gang med lederutvikingsprogram. Da måtte AFF lage et konsept som skulle fungere når målgruppen var endret fra utelukkende å bestå av nordmenn, til folk som også kom fra Østerrike, Sverige og Danmark. Vi så at det var ulike oppfatninger av ledelse og utvikling, og det var nok større forskjeller enn det mange var klar over. Lederposisjonene Den største forskjellen i holdning til lederskap, mener Jordahl, var maktavstanden mellom underordnede og ledere. I land utenfor Skandinavia var holdningen at ledere stiller mer i særklasse, mens vi var vant til at organisasjonene var preget av flat struktur. Det var ulike oppfatninger av hvordan lederrollen skulle se ut og hva ledere trengte for å utvikle seg. I Nord-Europa finnes det et nokså likt syn på lederrollen, ifølge Jordahl. Særlig gjelder det for sildebeltet. Land rundt Nordsjøen deler nok mye av de samme oppfatningene. I Skottland, England, Nederland, Tyskland, Danmark og Sverige finner du flere likhetstrekk. Her er en relativt lavprofilert lederstil, muligens med unntak av England, der involvering av ansatte, alle må brette opp ermene og trå til, er vanlig tankegang. Middelhavsforståelse og generasjoner Men i det øyeblikk du beveger deg til Frankrike, sier Jordahl, ser det annerledes ut. Hvis du spør en fransk leder om han ikke skal delta på lederutviklingsprogram, så ser han spørrende på deg og sier at «i min familie har vi vært ledere i fire generasjoner, så det er ikke nødvendig», sier Jordahl spissformulert. Lengre nord er det mer slik at «nå har jeg blitt leder, da må jeg lære meg det». De er nok i større grad mer åpne for tilbakemeldinger om sterke og svake sider, og de har en holdning om at ledere må være utviklingsorienterte. I dag er AFF ikke bare i Europa, men også i Asia og Afrika. Da må konsulentene håndtere flere utfordringer, blant annet jobbe med å sikre tillit i ledergruppen og blant ansatte. Vi sier at de kan være helt sikre på konfidensialitet når de fyller ut kartleggingsprogrammet 360. De nikker og sier ja, men tenker at det ikke finnes en slik type konfidensialitet i bedriften og blir dermed svært forsiktige med å gi negative tilbakemelinger i en 360 eller i en diskusjon. Språk og autoritet En annen utfordring, både for AFF og norske ledere i utlandet, er språk. Det er en større utfordring enn mange tror. Nordmenn er gode i engelsk, men det er et engelsk vi lærte da vi tok et fag i utdannelsen. Noen tror dette er nok, men når du står foran en forsamling, du skal forelese, ta diskusjoner, bruke humor og være høflig, så svikter det for mange. Jordahl er også opptatt av hvordan norske ledere, og også AFF-konsulenter, presenterer seg og åpner et foredrag: «Vi hadde tenkt å snakke om sånn og sånn. Høres det greit ut?» Slik kan en ikke åpne en forelesning eller et seminar. En må presentere seg med autoritet og fortelle om sin kompetanse og erfaring. Ellers ser de rart på deg og lurer på hvor i all verden de har funnet denne fyren, ler Jordahl, og fortsetter: Eller når norske ledere reiser til Japan for å få tilbakemelding om sine Særlig gjelder det for sildebeltet. Her er en relativt lavprofilert lederstil, der involvering av ansatte, alle må brette opp ermene og trå til, er vanlig tankegang. Atle Jordahl produkter og samler alle selgerne. «Nå har jeg reise helt fra Norge for å høre hva dere synes om fisken vår, så fyr løs!». Da er det ingen som sier noe, og lederen får ingen verdens ting ut av møtet. Det er helt fremmed «å fyre løs» eller være kritisk når bedriftens toppledelse har reist verden rundt. AFF har i mange år jobbet med internasjonalisering som fag, blant annet da AFF gikk inn i forskningsprosjektet GOLD sammen med NHH og SNF. Gjennom støtte fra Norges forskningsråd, samt en rekke større norske virksomheter, ble forskningsprosjektet om global ledelse etablert i Vi har stor respekt for disse fagområdene. Konsulentaktiviteten, læringen, forskningen i NHH-miljøet og nettverket i norsk og internasjonalt næringsliv har vært i sentrum for oss de siste årene, avslutter sjefen for internasjonale relasjoner i AFF. 10 N H H B u l l e t i n n r n r N H H B u l l e t i n 11

7 Lederutdanning Lederutdanning i Sudan Ved et universitet i Omdurman i Sudan jobber eksperter fra Afrika og Europa med å etablere et lederutviklingsprogram. Blant dem som har engasjert seg i det idealistiske prosjektet, er ledelsesspesialistene i AFF. Tekst: Sigrid Folkestad Ahfad University for Women i Omdurman, Sudans største by, ville ha med AFF når de skulle lage tre skreddersydde utviklingsprogram for ledere i henholdsvis offentlig sektor, akademia og næringslivet. Forandring i alle sektorer Tidligere i år var Arne Kjøde på workshop i Sudan, sammen med eksperter fra universiteter i Uganda og Etiopia og London Business School. Tittelen på lederutviklingsprogrammet er African visionary leadership. Folk i Sudan har en sterk opplevelse av at Øst-Afrika trenger en forandring. Det er ikke nok bare å drive i det gamle sporet. De sosiale, økonomiske og humanitære utfordringene er så store at det må inn forandringer i alle sektorer. Når det heter visjonært afrikansk lederskap kunne det like godt blitt kalt endringsledelse. Det handler om hvordan en skal bygge demokratiske samfunn med velfungerende økonomier. Det er de veldig opptatt av. Det er vanskelig å få til vekst og velstand når det er lite åpenhet både økonomisk og politisk. Da forblir forholdene stivnet til. Tanken deres er at det skal være program som også skal være tilbud til alle de som mener at Afrika trenger å løfte seg og stå på egne bein og gå i retning av mer demokrati, sier Arne Kjøde. Kjøde er i dag avdelingsdirektør produktutvikling i AFF. Han var programdirektør for Solstrandprogrammet fra 2000 til 2005 og er utdannet psykolog fra UiB. Hvorfor deltar AFF på dette prosjektet i Sudan? Det var full enighet i AFFs ledergruppe om at vi ønsket å være med på dette, ikke av forretningsmessige grunner, men fordi vi synes det er riktig at AFF bruker ressurser på det. Husk at AFFs historie går tilbake til etterkrigstiden, med Rolf Waaler, som etablerte Solstrandprogrammet. Dette skulle være ett tiltak for å bygge opp ledelseskompetanse for å styrke næringsliv og offentlig sektor i oppbyggingen av Norge etter andre verdenskrig. Er det noe disse landene trenger, mener Kjøde, så er det å gjenoppbygge ledelse og organisasjoner. Mange av landene hadde i kolonitiden ganske velfungerende administrative strukturer og offentlige systemer, men mye er ødelagt av krig og militærdiktatur, og landene sliter med korrupsjon. Samarbeid basert på relasjoner Kjøde har vært med på å utvikle tilbudene, og nå skal programmet snart ferdigstilles. Programansvarlige ved Ahfad University har bedt AFF om være med å bidra i første kjøring av programmene, noe som skal skje til vinteren. Vi skal bidra med undervisning og som programstarter. Jeg ser at dette er samfunn der relasjoner er veldig viktig. De stoler på oss etter å ha jobbet sammen, og da ønsker de at samme person skal komme igjen. De er opptatt av å holde på relasjoner til dem de kjenner. Hvilke forskjeller er det mellom lederutviklingsprogram i Norge og Sudan? Det som slo meg da vi diskuterte i arbeidsgruppen som jobbet med næringslivsprogrammet, var at det var friske, gjenkjennelige innlegg. Folk var veldig engasjerte. Vi hadde blant annet en diskusjon rundt delegering, og det var en helt kjent debatt. Jeg presenterte noen eksempler på hvordan ledere bruker tiden sin, for å få innspill på om dette var noe typisk europeisk, men dette kjente de svært godt igjen. Det er flere likheter når det gjelder utfordringer med å lede andre og i forhold til organisasjonsutvikling, mener Kjøde. De tre ulike programmene i African visionary leadership tar opp mellom 20 og 30 personer på hvert kurs. Instituttet som skal starte opp lederutdanningen er ved kvinneuniversitetet Ahfad University for Women i Omdurman, men programmene tilbys både kvinner og menn som allerede har en lederfunksjon i privat eller offentlig sektor. Programinnhold og struktur skal ferdigstilles i august, så går det ut som utlysning til potensielle søkere. Dette kommer til å bli kjørt som intensive programmer over to uker. Arbeidsgruppen for privat sektor var (fra venstre) Nuria Brufau, Dr. Widad Ali Abdel Rahman, Dr. Sumaia El Zein A. Badawi og Arne Kjøde. Foto: Arne Kjøde Fra Sudans største by, Omdurman. 12 N H H B u l l e t i n n r n r N H H B u l l e t i n 13

8 MBA Økonomisk styring Lederutdanning Prøver å få økonomisk styring Tre MBA-studenter sitter rundt bordet på et av Bergens sentrumshoteller. Regnskap fra en rekke norske kinoer ligger spredt ut over. De jobber konsentrert med å finne ut hvorfor private kinoer har sterkere økonomi enn offentlige. Nå må de bruke all sin innsikt om regnskapsanalyse fra studiene i økonomisk styring. Tekst: Sigrid Folkestad Foto: Helge Skodvin Christiane E. Skage fra Flekkefjord, bergenser Lars Leegaard Marøy og Anette Tveiterås Hjeltnes fra Ulvik. Hvorfor har private kinoer bedre økonomi enn kommunale, det er spørsmålet, sier Anette T. Hjeltnes. Vi må finne ut hvor mye salget av popkorn og brus betyr for kinodriften, kommenterer Lars L. Marøy. Anette Tveiterås Hjeltnes fra Ulvik, Christiane E. Skage fra Flekkefjord og bergenser Lars Leegaard Marøy har en tung oppgave foran seg. Som en del av Executive MBA i økonomisk styring, heretter bare kalt MØST, jobber de med en felles oppgave som snart skal leveres inn. Men mengden? Studentene har lagt inn noen arbeidsdager i Bergen. Nå er det analyse av regnskap som skal opp til diskusjon. Det jeg tror blir interessant, er en analyse av hvor aktivt kinoene bruker prissetting, sier Hjeltnes. Vi må teste hypotesen om sammenhengene mellom dårlige økonomiske tider og salg av billetter. En MBA (etterutdanning som fører til en mastergrad) i økonomisk styring og ledelse gir bedre forståelse av økonomistyring sett fra et ledelsesperspektiv. Studentene lærer om ulike modeller og teorier som bedrer kvaliteten på økonomistyringen. Christiane Skage, som bor i Flekkefjord, jobber med bedriftskunder i SR Bank i Egersund. Hun har jobbet 25 år i bank og har en bachelorgrad fra BI. For hennes del var det rette tidspunkt å starte på utdanningsløpet i fjor høst. Jeg var nettopp kommet tilbake til Flekkefjord etter en jobb for SR Bank i Stavanger, og ble spurt om å jobbe med bedriftskunder. Da tenkte jeg at denne stillingen var mulig å kombinere med studier. En bekjent anbefalte meg å ta MØST, så valget var egentlig ikke så komplisert. Arbeidsgiver SR Bank finansierer studiet til Skage, som får 18 måneders plikttid etter hun er ferdig med mastergraden. Hvordan synes du det er å være student? Det er mye å lese, og du må jobbe med faget, ellers går det ikke. Jeg kjenner fagene, og visste hva som lå på pensum, men mengden..? Det å ta en MBA ved siden av jobb, det merkes. Karriereperspektivet Skage mener praktisk økonomisk styring er det mest relevant fagområdet. Det var dette hun var ute etter, foruten et ønske om karriereutvikling. Klart, jeg ser på MBA-en også i et karriereperspektiv. Jeg trengte denne teoretiske bakgrunnen, og jeg tror det vil åpne seg flere dører. Anette T. Hjeltnes er daglig leder og medeier i Medisinsk helsesenter i Ulvik i Hardanger, som er et privat senter med vanlig legetilbud og alternative behandlingsformer for enkelte kroniske sykdommer. I tillegg er Hjeltnes regionleder for prosjektet Flytt til Hardanger. Jeg har jobbet som leder i 10 år, og nå ønsket jeg å få mer økonomisk teoretisk kunnskap. Det er svært relevant for meg som jobber som leder. Det er krevende fagområde, men relevant. Hva er det særlig som er relevant for din del? Lønnsomhetsanalyse og regnskapsanalyse. Her er det også mye nytt stoff, så skal du henge med, forutsetter det at du leser litt i forkant av samlingene på Sem gjestegård. Samlingene er heller ikke rolige. Vi har gjerne 12-timers dager, sier Hjeltnes. Det koster mye å ta denne utdannelsen. Tror du det er verdt det? Det er gull verdt. Vi har mye teori, men studiet ligger opp til veldig mye case-jobbing. Jeg tror ikke det hadde gått uten arbeidet med case, sier bankrådgiver Skage. Film og finansieringsprat Bergenser Lars L. Marøy er daglig leder i filmfondet Fuzz, et ideelt selskap som skal fremme filmproduksjon på Vestlandet. Selskapet investerer kapital fra private investorer, samt noe offentlige midler. Ett av de siste prosjektene som Fuzz investerte i, var suksessfilmen om Nokas-ranet. Den var et eksempel på investering der vi fikk igjen to-gangen, sier Marøy, og legger til: Nå er det lenge siden vi har tapt penger på et filmprosjekt. Mellom ren kontorjobb og stor reisevirksomhet for å møte produsenter og investorer, fant Marøy ut at det var på tide å bygge opp kompetansen. Personer jeg møter i jobben min forventer at vi i Fuzz skal oppføre oss som aktører i finansbransjen, snarere enn i kulturlivet. Før jeg startet, tenkte jeg at MØST først og fremst ville matche min realkompetanse, sier Marøy, men det var feil. Det har vært overraskende mye ny teori, og jeg har hatt en bratt læringskurve. Hvordan merker du det? Jeg opplever at det har umiddelbar effekt, og det er noe jeg også får tilbakemelding om fra styret i Fuzz (der blant andre Thorstein Selvik, finansrådgiver og partner i Artesia Capital er medlem red.merk.). Vi kan føre bedre diskusjoner med revisor om regnskapstekniske ting, men også tema som går på strategi, finansieringsmuligheter og rapporteringsrutiner, forteller Marøy. Det var ikke vanskelig å få styret med på at Marøy skulle ta denne utdannelsen. Styret i Fuzz har vært veldig positiv til at jeg tar MØST og ville finansiere studiet, til tross for at jeg er ute av åremålsstillingen om tre år, sier Lars L. Marøy. De siste ukene har Marøy vært på lobbytur med LO-leder Roar Flåthen, hatt møte med folk fra Næringsdepartementet og vært på filmfestivalen i Cannes for å diskutere mulige filmprosjekter med produsenter. I tillegg kom innlevering av fellesarbeidet med Hjeltnes og Skage. Sammen har de deltatt på NHH Executives studietur til universitetet St. Gallen i Sveits med alle MØSTstudentene. I møterommet fortsetter MØSTstudenene på sitt felles prosjekt. Det er kort tid til kullets programdirektør skal gi dem tilbakemelding. Nå må vi finne ut av kioskresultatene og skille det fra billettinntekter, sier Marøy. Studentene er ferdig uteksaminert fra NHH Executive våren N H H B u l l e t i n n r n r N H H B u l l e t i n 15

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 1-2 0 1 2. Bedre beslutninger med intuisjon. AFF feirer 60-årsjubileum 4 Fra UKEN til sjef 28

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 1-2 0 1 2. Bedre beslutninger med intuisjon. AFF feirer 60-årsjubileum 4 Fra UKEN til sjef 28 NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 1-2 0 1 2 Bedre beslutninger med intuisjon AFF feirer 60-årsjubileum 4 Fra UKEN til sjef 28 Nr. 1 2012 NHH Bulletin Leder Innhold 4 AFF feirer

Detaljer

Nytt skatteforskningssenter ved NHH

Nytt skatteforskningssenter ved NHH NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 2 Nytt skatteforskningssenter ved NHH Historisk i Høyesterett 16 Villa Kulild fra superkullet 40 Nr. 3 2012 NHH Bulletin Leder Innhold

Detaljer

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 1. Spådommene om Europa. Jakten på kartellene 4 Nytt AFF-program 19

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 1. Spådommene om Europa. Jakten på kartellene 4 Nytt AFF-program 19 NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 3-2 0 1 1 Spådommene om Europa Jakten på kartellene 4 Nytt AFF-program 19 Nr.3 2011 NHH Bulletin Leder Innhold 4 Jakten på karteller Når et selskap

Detaljer

Statoil-Hydro fusjonen 26 11 kvinnelige professorer 32

Statoil-Hydro fusjonen 26 11 kvinnelige professorer 32 NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 1-2 0 1 1 Statoil-Hydro fusjonen 26 11 kvinnelige professorer 32 Nr.1 2011 Innhold H.M. Kong Haakon VII og Kronprinsesse Märtha tas imot på Fjøsanger,

Detaljer

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 1-2 0 0 7. Trenger vi et radikalt skifte? Tema: Organisasjonspolitikk 12-22 Bærekraftig utvikling 24-35

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 1-2 0 0 7. Trenger vi et radikalt skifte? Tema: Organisasjonspolitikk 12-22 Bærekraftig utvikling 24-35 NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 1-2 0 0 7 Trenger vi et radikalt skifte? Tema: Organisasjonspolitikk 12-22 Bærekraftig utvikling 24-35 Nr.1 2007 Innhold 4 Åpent og ærlig ledere

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

Bulletin FAGFORENINGENE FUSJONER TRUER GIGANTSYKEHUS 4 UNGE LEDERE 16. UTGITT AV NHH, AFF OG SNF Nr. 01-2014

Bulletin FAGFORENINGENE FUSJONER TRUER GIGANTSYKEHUS 4 UNGE LEDERE 16. UTGITT AV NHH, AFF OG SNF Nr. 01-2014 Bulletin UTGITT AV NHH, AFF OG SNF Nr. 01-2014 FUSJONER TRUER FAGFORENINGENE GIGANTSYKEHUS 4 UNGE LEDERE 16 INNHOLD NR.1 2014 LEDER 4 Gigantsykehus verken billigere eller bedre Det på høy tid å dempe fusjonsiveren

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11

EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 EFMD MASTERSTUDIET HELTID 2010/11 Innhold 3 REKTOR TOM COLBJØRNSEN 4 OM BI 6 FAGLIG LEDER ULF HENNING OLSSON 7 PROGRAMSTRUKTUR 8 HVA INNEBÆRER EN MASTER 10 MASTER I ØKONOMI OG LEDELSE 12 MASTER I STRATEGISK

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Vårkonferansen 21 33 mill. kr til SNF 35

Vårkonferansen 21 33 mill. kr til SNF 35 NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 2-2 0 1 0 Vårkonferansen 21 33 mill. kr til SNF 35 Nr.2 2010 Innhold 4 Doktorgradene I vår har åtte unge forskere disputert ved NHH, med doktoravhandlinger

Detaljer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer

Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt. Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer Magasin om ledelse, strategi og teknologi fra SAS Institute Hilde Torvanger: Schibsted-konsernet vinner på merkevare, innovasjon og innsikt Toppleder Eivind Kolding: Klar for endringer i Danske Bank Adm.

Detaljer

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 4-2 0 1 1. Sen eller tidlig skolestart? Endringskapasitet 4 Rask middag 15 Mentor 24

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 4-2 0 1 1. Sen eller tidlig skolestart? Endringskapasitet 4 Rask middag 15 Mentor 24 NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 4-2 0 1 1 Sen eller tidlig skolestart? Endringskapasitet 4 Rask middag 15 Mentor 24 Nr. 4 2011 Innhold 4 Veien mot vellykket endring «Endringsekspertene

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling

Tema: FRAMTIDEN. Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: FRAMTIDEN Forskning anno 2020 Yngrebølgen slår inn over oss Et optimistisk blikk framover Karriereutvikling TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2010

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

spesial Karriere den nye sjefen IT-nerden (og verste) BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER FINANS utdanning Appene som får fart på karrieren din

spesial Karriere den nye sjefen IT-nerden (og verste) BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER FINANS utdanning Appene som får fart på karrieren din FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2014 Karriere spesial Aldri for sent å ta utdanning Appene som får fart på karrieren din LinkedIn-tips: BLI EN VINNER PÅ SOSIALE MEDIER IT-nerden den

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011.

ITINERA. Student UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET. Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid. Nr 1 2011. ITINERA Magasin om internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid UTDANNING TIL ARBEIDSLIVET Nr 1 2011 Student i praksis /8/ Ta ingeniørutdanning! I Tyskland! /04/ Humanister får studiepoeng for arbeidspraksis

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Bachelor i økonomi og administrasjon side 8 Master i økonomi og administrasjon

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN. Tema: LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2 2011 SAMFUNNSVITEREN Tema: LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 2-2011 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Gunn Kvalsvik LEIING, LEIING OG LEIING - Det er ein ting eg har

Detaljer

Kommunikasjon. Hvem eier min blogg? Fortalte den andre historien s. 06 Kommunikatører gir verdiskaping s. 20

Kommunikasjon. Hvem eier min blogg? Fortalte den andre historien s. 06 Kommunikatører gir verdiskaping s. 20 Fagblad om strategisk kommunikasjon. Utgitt av Norsk kommunikasjonsforening Nr 1/13 Kommunikasjon Fortalte den andre historien s. 06 Kommunikatører gir verdiskaping s. 20 Hvilke regler gjelder egentlig

Detaljer

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag Rena Kristine Korsmo Berg Bacheloroppgave En mellomleders hverdag The everyday life of a middle manager Bachelor i økonomi og administrasjon 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 4-2 0 1 2 MOTIVASJONSFAKTOREN. Shipping i krise 14 Det enkleste er testosteron 26

U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 4-2 0 1 2 MOTIVASJONSFAKTOREN. Shipping i krise 14 Det enkleste er testosteron 26 NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 4-2 0 1 2 MOTIVASJONSFAKTOREN Shipping i krise 14 Det enkleste er testosteron 26 Nr. 4 2012 NHH Bulletin Leder Innhold 4 Motivasjonsfaktoren Som

Detaljer