HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN"

Transkript

1 Peabnytt Nr. 1 Mars 2012 HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN

2 Redaksjonen Felles fane 34 PEAB I NORGE har de siste årene ekspandert kraftig. Vi er blitt en større Peabfamilie, vi har flere tilholdssteder og flere selskaper er integrert. Dette byr naturligvis på kommunikasjonsutfordringer, for Norge er preget av mangfold og ulike kulturer både geografisk og selskapsmessig. Vi har fått mange farger, fonter og logoer med på laget som det har vært nødvendig å samle til et felles uttrykk. DET HAR VÆRT UTFORDRENDE og morsomt å jobbe med felles profilering. Nå har alle datterselskaper i byggdivisjonen i Norge fått Peab-profil med dobbeltbranding. Dette vil bidra til å gjøre Peab bedre kjent for aktører i markedet og blant folk flest. Peab-navnet og logoen skal benyttes i alle sammenhenger, slik at gjenkjennelseseffekten blir størst mulig. Det er den enkleste og mest effektive måten å bygge kjennskap til en merkevare på. VI HAR OGSÅ RYDDET i selskapsnavn og begreper. Disse bruker vi både i intern og ekstern kommunikasjon, så her er det viktig å bruke like betegnelser. Nå har vi et godt utgangspunkt for å markedsføre Peab under felles fane. Det gjør det lettere å kommunisere selskapet enhetlig og bygge kjennskap. Line Fredriksen ansvarlig redaktør Stine Gabrielsen redaktør LINE STINE Innhold 4-9 Nyheter Peab Asfalt på fremmarsj i Norge Solid årsresultat for Peab Bjørn Bygg omprofilert Servicesuksess i nord 9 Kommentar Av Lillan Bugge, Juridisk Tema: Energi og miljø Peabs miljøpolicy og miljømål Miljøtiltak vil øke konkurransekraften Tromsø brannstasjon - et miljøprosjekt Miljøsertifiserer en bydel Kundeintervjuet Entra Eiendoms Kyrre Olaf Johansen Stort og smått Store og små nyheter fra hele Peab Reportasje Travel vår for Peab på Romerike HMS-tema: Byggherreforskriften Intervju med Arbeidstilsynet Intervju med HMS-sjef Ingun Rosenberg Portrettet Reg. dir. John Ivar Mejlænder-Larsen Aktuelt Fotokonkurranse, felles navn og Holmenkollstafetten Prosjekter Pågående og nye prosjekter Fotoreportasje Tømrer og rallyfører Marius Dahl 38 Bedriftsidretten Nyheter fra Peab BIL 39 Mennesker Nye medarbeidere og jubilanter 40 Min hverdag Møt prosjektsekretær Annicken Ertzeid Peabnytt er et nyhetsblad for medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere i og av Peab. Utgiver er Peab AS, Kommunikasjonsavdelingen, Postboks 93 Røa, N-0701 Oslo. Redaksjonen består av ansvarlig redaktør Line Fredriksen og redaktør Stine Gabrielsen, som også produserer bladet. Trykk Novum Elanders. Forsidebilde Vitalis Pavlovas, energi- og miljøleder i Peab. Foto: Stine Gabrielsen. 2 / Peabnytt / nr 1 / 2012

3 Leder Vi skal bli gode på miljø PEABS VISJON sier at vi skal bygge Nordens bærekraftige samfunn. Å bygge for fremtiden innebærer at det vi bygger i dag skal tilfredsstille morgendagens krav til miljø og etikk. Dette er ambisiøst og krevende, men helt nødvendig for at Peab skal være en langsiktig og attraktiv samarbeidspartner. Vi vil være med og bidra til et bærekraftig samfunn som inkluderer miljømessige, økonomiske og sosiale behov, både nå og i framtiden. FOR Å ETTERLEVE visjonen må alle bidra aktivt. Det er viktig av hver enkelt person er miljøbevisst både i hverdag og på jobb. Vi må ta vare på miljøet, ikke minst med tanke på kommende generasjoner. Det skjer endringer både globalt og lokalt og vi får stadig nye utfordringer og strengere offentlige miljøkrav. Miljøkompetanse er nødvendig for at vi i det hele tatt skal henge med. Som entreprenør blir det viktig å ha de kostnadseffektive miljøløsningene. PEAB MÅ TILPASSE seg den nye virkeligheten, og det beste er å angripe situasjonen positivt og ligge i forkant. Vi har nå utviklet en egen miljøpolicy, som blant annet innebærer at Peab gjennom aktiv ledelse og utvikling kontinuerlig vil jobbe for å redusere miljøpåvirkningen i våre prosjekter. Vi skal også ha tilstrekkelig intern miljøkompetanse, samtidig som vi har utarbeidet et miljøprogram som skal følges opp på alle nivåer i bedriften. Vi jobber også med mål om ISO14001-sertifisering av miljøprogrammet. PEAB I NORGE har fortsatt mye å arbeide med når det gjelder miljø. I dette nummeret av Peabnytt kan du lese om hvorfor miljøarbeid er viktig for oss, og hvilke planer vi har for fremtiden. Det er et spennende og interessant område som setter krav til nytenkning, og som kan bidra til at vi får nye oppdrag med endrede forutsetninger og krav til løsninger. Det vil helt klart bidra til at vi utvikler oss og drar byggebransjen et skritt videre. VINTEREN ER ALLTID krevende i vår bransje. Vi har til tross for årstiden hatt høy aktivitet gjennom årets første måneder. Prosjektene preges av gjennomgående god produktivitet og fremdrift, noe som er positivt for Peab i Norge totalt sett. Nå blir det viktig å etterfylle med nye prosjekter og oppdrag før vi tar sommerferie. Samlet har vi et tilfredsstillende volum for det kommende halvåret, men vi trenger også en del nytt. Det finnes muligheter i markedet, men det er viktig å treffe, både med anbud og egenregiprosjekter. Vi legger flere nye boligprosjekter ut for salg denne våren, og vi er spente på responsen. Det er lagt mye arbeid i å markedstilpasse tilbudet i hele landet, og flere av våre egenregiprosjekter kommer nå i form av rekkehus. Dette er en boform markedet i stadig større grad etterspør, og vi håper at kundene vil ha nettopp Peabs rekkehus. Jeg ønsker at vi alle kan bidra til at Peab får en utviklende, grønn og miljøvennlig vår. Petter Moe 2012 / nr 1 / Peabnytt / 3

4 NATTASFALTERING: Illustrasjonsfoto. Peab Asfalt på sterk fremmarsj i Norge Peab hadde lavest pris på fire kontrakter for Statens vegvesen ved anbudsåpning i februar. Kontraktene fører til at Peab Asfalt ytterligere styrker sin posisjon i Norge. Tekst: Håkan Carlsson/Stine Gabrielsen ANBUDSVINNER: Peab ligger lavest og tar tre store asfaltkontrakter i Trøndelag ved første anbudsåpning for Statens vegvesen region Midt. Veidekke Industri og NCC Roads ble avvist som straff for prissamarbeidet i regionen. Uavhengig av avvisningen ville Peab vunnet alle kontraktene på grunn av lavest tilbud. TRE KONTRAKTER I MIDT. Totalverdien på kontrakten i region Midt er på ca. 140 millioner kroner og innebærer tonn asfalt. Kontrakten skal gjennomføres i løpet av En av kontraktene omfatter Ytre Namdal. Her var NCC høyest med 28,3 millioner kroner. Peab Asfalt var lavest med en pris på 24,9 millioner kroner. Peab var også lavest på Namdalskontrakten med 45,1 millioner kroner, omtrent hundre tusen kroner lavere enn Veidekke. Den siste kontrakten i region Midt, Fjellregionen, blir trolig også Peabs, ifølge Våre Veger. Årsaken er at Peab med sitt tilbud på 25,8 millioner kroner har gitt det laveste tilbudet. LAVEST I ØST. Ved anbudsåpning i Region Øst var Peab Asfalt lavest i pris på den største kontrakten i Oppland. Verdien er på ca. 34 millioner kroner og innebærer tonn asfalt. STØRSTE PÅ ØSTLANDET. I slutten av 2011 fikk Peab Asfalt Norge den største asfaltkontrakten noensinne på Østlandet. Prosjektet omfatter produksjon og legging av asfalt på fylkesvei 51 mellom Beitostølen og Vågå. Gjennom 2012 og 2013 vil det legges totalt tonn asfalt på denne strekningen, som er omlag 85 kilometer lang. Verdien er på 51 millioner kroner. PEAB ASFALT NORGE Datterselskap av Peab Industri Norge Peabs asfaltvirksomhet i Norge drives gjennom datterselskapene Peab Asfalt Norge AS, Norwegian Aggregates AS og Terje Hansen AS I Norge har Peab asfaltvirksomhet på Østlandet og i Trøndelagsområdet NYERE ASFALTKONTRAKTER Tre kontrakter for Statens vegvesen region Midt med total verdi på 140 MNOK og tonn asfalt To kontrakter for Statens vegvesen region Øst med total verdi på 85 MNOK og tonn asfalt 4 / Peabnytt / nr 1 / 2012

5 Nyheter Høy vekst og solid årsresultat i 2011 Peab avsluttet året positivt med fortsatt høy tilvekst og et sterkt resultat. I Norge har 2011 vært preget av ekspansjon Slik får du refundert tollbeløpet for Peab-julegaven Betalte du tollavgift kan du nå få refundert beløpet. KONSERN: 2011 avsluttet positivt med en fortsatt høy tilvekst og et sterkt resultat. Gunstige produksjonsforutsetninger i fjerde kvartal medførte en høy opparbeidelse. Det er vanskelig å bedømme markedsutsiktene for 2012, men samtidig opplever vi et godt tilbud av nye prosjekter og er på vakt i forhold til de effekter gjeldskrisen eventuelt får for vår bransje, sier Peabs VD Jan Johansson. Vi har i Norge gjennomført et omfattende forbedringsarbeid i Året har vært preget av ekspansjon, implementering av nye virksomheter og strategisk utvikling. Vår langsiktige plan følges og aktiviteten er høy. Til tross for en viss markedsmessig usikkerhet, ser vi gode muligheter for videre utvikling av Peabs virksomheter i Norge, sier adm dir i Norge Petter Moe. ÅRSRESULTAT 2011 PEAB AB Operativ nettoomsetning ble MSEK (38 184) Operativt driftsresultat ble MSEK (1 563) Resultat per aksje før utspredning ble 3,26 (4,11) Orderingangen for året økte med 9 prosent til MSEK (34 764) Ordrereserven for Bygg og Anlegg har siden forrige årsskifte økt med 5 prosent till MSEK Peab vil fortsette investeringer for tilvekst Styret foreslår en utdeling på 2,10 SEK (2,60) per aksje, noe som tilsvarer 66 prosent (63) av årets resultat KONSERN: Mange betalte tollregning på julegaven 2011 når den ble hentet ut på postkontoret. Dette er selvsagt feil. Dessverre behandlet postkontoret i Malmø forsendelsene feil ved innlevering. De vil også dekke alle ekstrakostnader i denne saken. IKKE FÅTT JULEGAVE? De som valgte å ikke hente ut julegaven på sitt lokale postkontor vil nå få tilsendt julegaven på nytt. Julegaver som ble bestilt relativt sent er holdt igjen av avsender inntil situasjonen rundt fortollingen var avklart. Disse julegavene sendes også ut med det første. SLIK FÅR DU REFUNDERT BELØPET Bruk Peabs standard utleggskjema Utleggsskjemaet finner du i skjemasamlingen i personalhåndboken på Planken Merk skjemaet med prosjektnummer 1093 Viderefakturering utlegg Legg ved dokumentasjon på utlegget og få nærmeste leder til å attestere skjemaet Send skjema og dokumentasjon til Peab AS Att: Elna Syvertsen Postboks 93 Røa 0701 Oslo FRIST FOR INNSENDING. På intranettet Planken 29. februar ba vi om at skjema blir sendt inn senest 15. mars På grunn av Peabnytts utgivelsesdato er fristen utvidet til 2. april / nr 1 / Peabnytt / 5

6 Nyheter Peabs datterselskap Bjørn Bygg omprofilert Den 2. februar byttet Bjørn Bygg logo. Nå er det mer synlig at det er et Peab-selskap. Tekst: Line Fredriksen Foto: Stine Gabrielsen TROMSØ: Bjørn Bygg har fått samme profil som datterselskapene K. Nordang, Raaen Entreprenør, Senter Bygg Entreprenør og Telemark Vestfold Entreprenør. Dermed har Arild Østgård iført hjelm samtlige datterselskaper fått med ny profilering Peab-profil. Vi har en ambisjon om vekst i Peab i Norge. Når Bjørn Bygg nå skifter profil, fremstår vi som ett selskap og kan markedsføre oss som Peab. Vi har noen gode eksempler på at dette har gitt oss samarbeidsmuligheter og nye prosjekter. Vi håper at både Peab og Bjørn Bygg vil dra nytte av den nye profileringen og at dette vil styrke vår konkurransekraft i Nord-Norge, uttalte adm. dir. Petter Moe i Peab Bygg den dagen logoskiftet ble utført. POSITIV EFFEKT. Selskapsnavnet Bjørn Bygg er beholdt og satt sammen med den offisielle Peab-logoen. Det er et enkelt og tydelig hierarki med to varianter: Underordnet eller sidestilt. Den nye logoen gir stor grad av fleksibilitet og medfører at alle selskapene fremstår som like og som en del av Peab-familien. At vi nå får en mer lik profil vil være både synlig, tydelig og samlende. Logoen utgjør en viktig del av vår identitet og den vil bidra til å styrke vårt selskapsnavn og gjøre det enklere å bygge videre på Peabmerkevaren. Vi starter omprofileringen nå og den nye profilen vil bli synlig på de ulike elementene etter hvert, sa Arild Østgård. ENSARTET PROFILERING. Den nye logoen implementeres i første rekke på skilt, hjelmer, arbeidstøy, biler, visittkort og i forbindelse med byggeplassprofilering. De fire datterselskapene K. Nordang, Raaen Entreprenør, Senter Bygg Entreprenør og Telemark Vestfold Entreprenør har tidligere fått logoer med identisk uttrykk, som er underordnet moderlogoen til Peab. Datterselskapene i Norge, Sverige og Finland vil fremover fremstå som like, med selskapsnavn sammenstilt med Peablogoen. 6 / Peabnytt / nr 1 / 2012

7 Nyheter Servicesuksess i nord Servicesatsingen i Bjørn Bygg startet beskjedent med to ansatte. I begynnelsen bestod den først og fremst av garanti- og reklamasjonsarbeid. I dag er sju håndverkere og to funksjonærer i full sving. Tekst: Line Fredriksen Foto: Stine Gabrielsen TROMSØ: De har vært oppe i 16 medarbeidere, og antallet medarbeidere avhenger naturlig nok av oppdragsmengde. Omsetningen i fjor var på 16 MNOK, og aktiviteten er stigende. Vi er fornøyde med utviklingen. Signalene fra Peab er at det skal satses på byggservice, og vi er i ferd med å utveksle erfaringer på tvers. Vi har blant annet besøkt Raaen Entreprenørs serviceavdeling, noe som gav nyttige innspill, forteller leder for serviceavdelingen Jan-Roar Andreassen. FASTE KUNDER. Serviceavdelingen har i all hovedsak små prosjekter. De holder blant annet på med renovering av barnehager og skoler. En rammeavtale med Tromsø kommune gir en del prosjekter, og de har nett- opp fått forlenget avtalen til februar Resultatmessig har vi ligget relativt stabilt fra 2005, men store jobber gjorde at vi løftet oss litt i Vi har ikke gjort noen store endringer, men har fått kompetanse og erfaringer over tid. Vi har faste kunder som kommer tilbake, noe som gjør virksomheten år forutsigbar, sier Jan-Roar. FLERE BEN. Hverdagen består ofte av innvendige renoveringer, fasadeutbedring, skifting av vinduer og etterisolering. Vi beveger oss litt i privatmarkedet, men det beste er å ha avtaler med offentlige og næringslivet. Det er imidlertid viktig å ha litt flere ben å stå på, sier Jan-Roar. Bjørn Bygg har oppført mange hus her i byen, og mange har god erfaring med oss. De ønsker å fortsette kundeforholdet, så vi strekker oss av og til for å betjene private kunder som tidligere har hatt et kundeforhold til Bjørn Bygg. Vi har erfart at det kan være lønnsomt, legger Jan-Roar til. FLINKE FOLK. Noe av hemmeligheten bak suksessen er stabil arbeidskraft. De fleste har vært med siden starten. De kan faget, er kreative og løsningsorienterte. Serviceavdelingen har tro på et par større jobber nå på vårparten. Konkurrentene består hovedsakelig av lokale entreprenører. Vi kjenner markedet godt, har faste fornøyde kunder og flinke folk. Bjørn Bygg har godt omdømme, samtidig som vi har vært dyktige. Konkurransedyktige priser og fornøyde kunder over tid har ført til en gunstig utvikling for service i nord, sier en fornøyd serviceleder. Jan-Roar Andreassen (t.v.) og Harry Nilsen / nr 1 / Peabnytt / 7

8 Nyheter Rabatt på overnatting, heiskort og skileie PEAB I NORGE. Nå er det lagt ut nye rabattkoder for overnatting, skileie og heiskort til Skistars destinasjoner. I år får du som Peab-ansatt 50 prosent rabatt på overnatting ved samtlige Skistar-destinasjoner; Trysil, Hemsedal, Åre, Sälen og Vemdalen. Forutsetningen er at du bestiller senere enn fem dager før ankomst. Du får også 20 prosent rabatt på overnatting ved Park Inn Mountain Resort Trysil. Søk på ansattgoder på Planken for mer informasjon og flere gode tilbud. Jan Johansson bransjens mektigste KONSERN. Peabs VD og konsernsjef, Jan Johansson er mektigst i byggebransjen, og nummer seks totalt, innenfor svensk arkitektur og design. Dette ifølge tidskriftet Rum, som i sitt siste nummer listet opp de 100 mektigste personene i Møllemodellen går ut på bred involvering i prosjektene. Illustrasjonsfoto fra Eitillstad. Møllemodellen inn i alle prosjekter Etter en vellykket pilotfase skal Møllemodellen nå gjennomføres i tidlig fase av alle prosjekter i Peab Bygg. Kranselag for Norges største Scandichotell FORNEBU. 1. februar ble det arrangert kranselag på Norges største Scandichotell, som ligger på Fornebu. I høst skal hotellet stå klart med 334 rom. Tradisjonen tro var alle medarbeidere og samarbeidspartnere invitert til kranselag av byggherren. Møllemodellen er en metodikk for involverende planlegging i tidligfase, og innebærer i korthet at hele prosjektorganisasjonen blir involvert i totaliteten i prosjektet. Det gjelder både egne medarbeidere, rådgivende og underentreprenører. SIKRER GOD PROSESS. Hensikten er å skape et eierskap til de valgene som er gjort. I tillegg til at metoden innebærer en kritisk prosjektgranskning, er det viktig å bygge lagfølelse og utveksle nyttige erfaringer. Dette skal sikre en god planleggingsprosess. Alle grupper skal være representert på samlingene. Både bas, kranfører og distriktssjef deltar, for å nevne noen, sier prosessleder Audun Andreassen i Virksomhetsutvikling. Han har ansvar for å bistå prosessen med innføring av Møllemetoden. ENKEL METODIKK. En Møllesamling varer fra lunsj til lunsj med overnatting. Der gjennomgår deltakerne riggplan, kommer frem til en strukturplan som viser aktivitetene i et prosjekt i en logisk rekkefølge, og lager en liste over nøkkelspørsmål. Dette bidrar til å kvalitetssikre både fremdriftsplanen og prosjekteringen. Vi har det siste året hatt ti samlinger over hele landet. Det har til nå vært en pilotfase, men det går nå over til å bli en permanent ordning, forteller Audun. 8 / Peabnytt / nr 1 / 2012

9 Kommentar DEL 2: NY NS ENTREPRENØRENS YTELSER Lillann Bugge I juli 2011 ble NS 3431 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser erstattet av NS Peabnytt behandler ulike temaer i den nye standarden, og i utgave nr. 3 i 2011 ga vi en kort oversikt over virkeområde og formål. I denne utgaven får du vite hvilke krav den nye standarden stiller til entreprenørens ytelser. Krav til entreprenørens ytelser Den nye NS 8407 har samme virkeområde som den tidligere NS 3431; den skal regulere kontraktsforhold der totalentreprenøren påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen i tillegg til utførelsen av et bygg- eller anleggsoppdrag. Mens NS 8405 (kontraktsstandarden som regulerer utførelsesentreprise) definerer «kontraktsarbeidet», innfører NS 8407 en ny definisjon av totalentreprenørens samlede kontraktsforpliktelse gjennom begrepet «kontraktsgjenstand» i pkt Kontraktsgjenstanden er det bygg og/eller anlegg som omfattes av kontrakten, samt andre produkter som totalentreprenølen skal levere, herunder prosjekteringsmateriale, FDV-dokumentasjon og annen dokumentasjon. «Som bygget» dokumenter kan være slik annen dokumentasjon. NS 8407 oppstiller krav til kontraktsgjenstanden, men også til selve gjennomføringen av arbeidet under kontrakten, se NS 8407 Kap. III og IV. Krav til kontraktsgjenstanden Kap III Byggherren kan kreve at totalentreprenøren skal levere kontraktsgjenstanden i samsvar med de avtalte krav som er nedfelt i kontraktsdokumentene med tilhørende tegninger, modeller og beskrivelser. Kravspesifikasjonen i en totalentreprise er som hovedregel angitt ved funksjonskrav og krav til løsninger. Innenfor rammene av funksjonskravene og de nedfelte krav til løsninger og kvalitet, har totalentreprenøren har rett til å velge hva slags materiale, utførelse og løsning han vil oppfylle kontrakten med. Dog må totalentreprenøren under kalkulasjonen være klar over at funksjonskrav og krav til løsninger gjelder foran løsninger eller konstruksjoner i totalentreprenørs tilbud, med mindre totalentreprenøren har tatt uttrykkelig forbehold i tilbudet. På samme måte må totalentreprenøren ta uttrykkelig forbehold, dersom han oppdager eller det kan være grunn til å tro at ulike funksjonskrav kan komme i strid med hverandre, f.eks. lyd- og brannkrav. Dersom det er avtalt et referanseobjekt, skal kontraktsgjenstanden være av tilsvarende kvalitet og standard hva gjelder materialvalg, utførelse og funksjon som referanseobjektet. Det er etter mitt skjønn viktig at partene gjennomfører en felles besiktigelse av referanseobjektet og deretter skriver en protokoll som angir hvilke kvaliteter og løsninger som skal være retningsgivende for kontraktsgjenstanden. I motsatt fall kan det lett oppstå uklarheter mht. totalentreprenørens kontraktsforpliktelse da det ikke nødvendigvis er alt ved referanseobjektet som skal være bestemmende for kontraktsgjenstanden. Det kan også være grunn til å gjøre protokollen fra befaringen til et kontraktsdokument. Det er viktig å være oppmerksom på at kontraktsgjenstanden skal passe til de formål som byggherren har med bygget eller anlegget. Det stilles særskilte krav til et lokale i et næringsbygg dersom lokalet skal benyttes som treningssenter. Dersom dette er kjent for totalentreprenøren, må det gjøres særskilte vurderinger både av statikk og lydkrav under prosjektering og utførelse. Totalentreprenøren har ansvar for å sørge for at kontraktsgjenstanden er i samsvar med lover, forskrifter og offentlige vedtak. Dette er ett forhold som det er særlig viktig å ha fokus på, da det stadig stilles strengere krav til byggverk. Her kan nevnes de stadig strengere krav som Tekniske forskrifter (TEK10) oppstiller til eksempelvis brannløsninger, til glasskvalitet i store glassflater og til universell utforming. Krav til prosessen Nytt i NS 8407 er bestemmelsene i pkt. 15 som oppstiller krav til selve byggeprosessen. Det fremgår i pkt at prosjektering, herunder materialvalg og utførelse skal være i samsvare med lover og forskrifter, Norsk Standard og ellers allment aksepterte normer. Dessuten må totalentreprenøren kunne dokumentere at han har og følger en faglig kvalitetssikrings-prosedyre for gjennomføring av henholdsvis prosjektering og utførelse. Det må vel antas at dette også gjaldt under NS 3431, og at det nå bare er eksplisitt kommet til uttrykk i kontraktsstandarden. Øvrige tema som blir behandlet: Risiko for prosjekteringen, herunder tiltransport av prosjekterende Grunnforhold Byggherrens ytelser og totalentreprenørens undersøkelse av byggherrens ytelser Tiltransport av sideentreprenør Overtagelse 2012 / nr 1 / Peabnytt / 9

10 Tema/Energi og miljø Slik skal Peab satse på miljø På disse temasidene får du et innblikk i Peabs miljøpolicy og miljømål. Du får se eksempler på noen miljøtiltak, og svar på hvorfor det er så viktig for Peab å være en bærekraftig samfunnsbygger. 10 / Peabnytt / nr 1 / 2012

11 Peab bygger framtidens bærekraftige samfunn. Vi arbeider ressurseffektivt og våre klimasmarte løsninger ligger i forkant. UTDRAG FRA PEABS VISJON 2012 / nr 1 / Peabnytt / 11

12 Tema/Energi og miljø PEABS MILJØPOLICY SOM EN BÆREKRAFTIG samfunnsbygger, har Peab høyt fokus på miljøansvar overfor kunder, ansatte og samfunnet, både ut ifra økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn. Gjennom aktiv ledelse og utvikling, reduserer vi kontinuerlig vår miljøpåvirkning både direkte og indirekte. PEAB SKAL HA tilstrekkelig intern miljøkompetanse, og det er utarbeidet miljøprogram som kommuniseres og følges opp på alle nivåer i bedriften. VI REVIDERER JEVNLIG vårt miljøprogram, i henhold til endringer i våre miljømål og i lovverket. Vi jobber for å ligge i forkant med vår miljøsatsning og tar ansvar for kommende generasjoner. 12 / Peabnytt / nr 1 / 2012

13 Tema/Energi og miljø MILJØMÅL 7som skal bidra til at Peab blir en bærekraftig samfunnsbygger 1 Effektiv og varsom bruk av ressurser som energi, vann og materialer 2 3 Fokus på energieffektive og miljøvennlige bygninger Redusere materialtransport og prioritere lokale råvarer og materialer 4 Redusere total avfallsmengde ved effektiv planlegging og bruk 5 Kildesortere minst 80 prosent av alt avfall 6 Jevnlig redusere bruk av miljø- og helseskadelige stoffer 7 Prioritere papirløs kommunikasjon og dokumentasjon internt 2012 / nr 1 / Peabnytt / 13

14 Miljøtiltak vil øke konkurransekraften De entreprenørene som tilbyr miljøriktige løsninger til lavest pris vil vinne morgendagens kunder, spår Vitalis Pavlovas, energi- og miljøleder i Peab Bygg i Norge. Tekst: Øyvind Kvaal Foto: Stine Gabrielsen OSLO: Peab har fått en aktiv, kunnskapsrik og praktisk anlagt energi- og miljøleder. Energi og miljø skal skikkelig på dagorden, og Vitalis Pavlovas understreker at hele bransjen har en vei å gå. Han er sikker på at den aktøren som ligger lengst frem i miljøarbeidet har et sterkt konkurransefortrinn. Alle personer påvirker miljøet på en eller annen måte. Derfor må vi øke miljøbevisstheten i hele bedriften. Mitt mål er at Peab skal bli en av de beste i bransjen på energi og miljø, sier han. Vitalis har forsket på energi og miljø i boliger og næringsbygg. Han har også jobbet i kraftindustrien og oljeindustrien. Nå ønsker han å ta med seg denne kunnskapen inn i byggebransjen og bidra til at Peab kommer seg i front på miljøfeltet. ET BRANSJEANSVAR. Det er kjent at boliger og næringsbygg i dag står for ca. 33 prosent av norsk energibruk og har et CO2-utslipp på ca 3 prosent av den totale mengden. Forskjellige studier viser at det er mulig å redusere energibruk i bygninger, samt minske klimagassutslippene. Vi skal ikke glemme at byggeprosesser har stor og langvarig påvirkning både på mennesker og miljø. Kommende generasjoner skal leve i det miljøet vi for- 14 / Peabnytt / nr 1 / 2012

15 Tema/Energi og miljø Mitt mål er at Peab skal bli en av de beste i bransjen på energi og miljø. Vitalis Pavlovas Energi- og miljøleder mer nå. Likevel er det fortsatt mangel på vilje, forståelse og kompetanse på dette området i bransjen, fastslår han. Han håper miljø og energi blir satt på dagsorden på linje med HMS og økonomi. For å få til det er det behov for en mentalitetsendring i bransjen. Det gjelder både byggherrer, entreprenører, produsenter og leverandører. På sikt vil det skje, men vil det skje tidsnok? spør han. I dag er de fleste kunder mest opptatt av pris. De kan selvsagt ikke tvinges til å bygge miljøvennlig, men vi som entreprenører bør tilegne oss kunnskap og opplyse kundene om fordelene med bærekraftig bygging, mener Vitalis. Da trenger vi et nært samarbeid og felles holdning tvers gjennom hele bransjen, sier han. TRE TILTAKSOMRÅDER. Det er spesielt tre områder som kan bidra til å utvikle Peabs miljøarbeid, ifølge Vitalis. Først og fremst må vi videreutvikle ledelsessystemet for miljø. Systemet er basert på ISO-kravene som sørger for kontinuerlig oppfølgning og forbedring av selskapet. Det innebærer at miljø vektlegges mer i alle faser av prosjektet. Det gir Peab bedre kontroll over sin miljøbelastning slik at vi kan sette konkrete mål for å redusere vår miljøpåvirkning, forklarer han. Videre er Vitalis opptatt av intern opplæring. Målet er å øke forståelsen for utfordringer innen miljø og energi. Han vil heve kompetansen internt i bedriften. Vi må sørge for at medarbeiderne har nødvendig kompetanse for å henge med når energi og innovasjon påvirker og forandrer byggebransjen. For å lykkes med dette må vi ha miljømotiverte medarbeidere, påpeker han. Det tredje satsningsområdet er å gi medarbeiderne en forståelse for viktigheten av energi- og miljøarbeidet, og vise hvordan de kan bidra til et bedre miljø gjennom en bevisst hverdag. LIVSSYKLUSPERSPEKTIV. Historisk sett er pris er styrende i det norske anbudsmarkedet, men Vitalis mener at helhetsforståelse kan endre denne situasjonen. Livssyklusperspektiv gjør det mulig å velge fremtidsrettede løsninger som har lav miljøbelastning både nå og gjennom hele sin livstid. Peab skal bidra til velvære for kommende generasjoner og vi skal ha livssyklusperspektiv i våre handlinger. Han understreker at miljøvennlige løsninger ikke nødvendigvis konkurrerer med økonomisk gevinst. Den som har nødvendig kompetanse innen miljø, energi og innovasjon, og som kan tilby miljøriktige løsninger vinner morgendagens kunder. Jeg vil være med å bidra til at Peab tar denne posisjonen. Vi må ligge i front om vi skal lykkes i morgendagens byggemarked, mener Vitalis Pavlovas / nr 1 / Peabnytt / 15

16 Tema/Energi og miljø Foto: Tom Salomonsen Tromsø brannstasjon - et grønt byggeprosjekt Miljøplaner, miljømål og miljøtiltak gjennomsyret hele byggeprosjektet fra A til Å da Peabs datterselskap Bjørn Bygg bygget Tromsø brannstajon. Tekst: Øyvind Kvaal TROMSØ: Kommunen satte høye mål for miljøtiltakene da prosjektet startet i Mange av tiltakene krevde nybrottsarbeid for byggingen av 5100 kvm til en verdi av 150 millioner kr. Bjørn Bygg kom i mål med gode løsninger. Målet var å bygge noe som kunne svanemerkes og miljøsertifiseres. Nye tenkemåter ble introdusert. Når leverandør av gips ble valgt, ble det avgjørende hvor den var produsert, kortest mulig transportvei og lavest CO2-utslipp under produksjonen. SAUMFARTE EUROPA. Mye av nybrottsarbeidet lå i innkjøp. Under prosjekteringsfasen ble det hele tiden søkt etter nye og mer miljøriktige materialer. Hele Europa ble saumfart for å finne alternative leveranser til A- og B-listet fugemasse og lim. Gulvet i vognhallen fikk en blanding av herdet hardbetong i stedet for epoxy. Garasjeportene fikk en viktig plass i miljøregnskapet. Tradisjonelle rulleporter i glass holder en u-verdi på 4,0. Løsningen ble funnet i Sverige med en u-verdi på 1,2 og god sikkerhet. U-verdien angir hvor god varmeisolasjonen er. Taket i vognhallen ble oppført med bobledekk, plastballer av resirkulert plast, som reduserte betongen med prosent og erstattet stål og betong med luft. Dermed ble miljøregnskapet mer positivt, fordi produksjon av sement slipper ut mye CO2. GRØNNERE ENN KRAVET. Kommunens krav var et energiforbruk på 200 kwh/kvm. Beregnet forbruk i den ferdige brannstasjonen ligger på rundt 108. Dette tilsvarer energimerke B. Energimerket oppsummerer energitilstanden for bygningen med en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren blir gitt ut ifra beregnet levert energibruk pr. kvm. Energikarakterskalaen går fra A - G. Energikarakter A og B er ofte forbeholdt bygg der det er gjort investeringer utover byggeforskriftenes krav. 16 / Peabnytt / nr 1 / 2012

17 Tema/Energi og miljø Miljøsertifiserer en hel bydel Peab skal miljøsertifisere hele den nye bydelen Varvstaden i Malmø. Dette blir på mange måter den svenske byens nye Aker Brygge. Tekst: Øyvind Kvaal MALMØ: Arbeidet med å virkeliggjøre denne bydelen har bare så vidt startet. De neste årene skal Peab og Malmø by sammen utvikle det tidligere industriområdet. Ambisjonen er å ha miljø og bærekraft i fokus. Hele bydelen skal miljøsertifiseres som en samlet enhet, ikke bare de enkelte byggene. Sertifiseringen skal skje gjennom BREEAM-systemet, et verktøy for måling av sosial, økologisk og økonomisk bærekraftutvikling innenfor områder som klima, miljø, energi, samfunnsplanlegging og biologisk mangfold. Peabs mål er å være en foregangsbedrift i arbeidet med bærekraftig samfunnsbygging. Derfor har bedriften besluttet å miljøsertifisere alle egenutviklede kommersielle bygg. Varvstaden betyr verftsbyen, og har det samme utgangspunkt som det gamle verftsområdet Nyland i Oslo, som nå utgjør Aker Brygge i Oslo. De store verftskranene var i mange år selve symbolet for hele Malmø by. Nå bygges det en ny bydel, der miljø og bærekraft settes i fokus på en helt ny måte. I de neste 20 årene skal det gamle verftsområdet på mål forvandles til en bydel med 1500 boliger og 5000 arbeidsplasser. Mange av de gamle industribyggene som ennå er i drift skal bevares og renoveres. Fremdeles bygges det ståltårn til vindmøller og jernbanevogner på området, men etter 2015 skal samtlige lokaler være tømt. Da fylles de med nye funksjoner og nytt innhold, på en slik måte at de møter dagens og fremtidens krav til energi og miljø. Mange opprinnelige elementer bevares og vil sette sitt preg på den nye bydelen. Svensk TV har allerede flyttet inn, og i løpet av dette året flytter en rekke mediebedrifter inn i det som kalles Media Evolution City. Karakterboken for miljøbygging Peab har besluttet å BREEAM-sertifisere alle egenutviklede næringsprosjekt og er medlem av Norwegian Green Building Council (NGBC). NGBC er stiftet av landets ledende aktører i bygg- og eiendomsbransjen i regi av Grønn Byggallianse. Gruppen har tilpasset det britiske systemet BREEAM til norske forhold, et system som vurderer kvaliteten på miljøsatsingen i nye og eksisterende bygg. Verktøyet er altså en norsk versjon av et britisk system for miljøklassifisering, en slags karakterbok for hvor miljøvennlig en bygning er. Det setter standard for beste praksis under bygging og drift av bygninger. Denne byggalliansen skal fokusere på bruken av miljøriktige materialer, inneklima, tilpasning til byggested og graden av utslipp av miljøskadelige stoffer. Målet er at norske bygg får en høyest mulig miljøstandard. NGBC vil bli en drivkraft for frivillig og markedsdrevet satsing på miljø. De små skrittene i riktig retning skal ha samme verdi og betydning som de store foregangsprosjektene. Det er utviklet praktiske verktøy for ulike typer nybygg og eksisterende bygg. Målingen av miljøsatsingen i BREEAM skjer gjennom et poengsystem, med minimumskrav for å oppnå poeng innenfor prosjektledelse, energibruk, inneklima, belysning, beliggenhet i forhold til offentlig kommunikasjon, valg av materialer og avfallshåndtering. Poengene summeres til en totalkarakter for bygget / nr 1 / Peabnytt / 17

18 ØNSKER SEG GRØNNERE ENTREPRENØRER Administrerende direktør i Entra Eiendom, Kyrre Olaf Johansen, etterlyser større interesse hos entreprenørene for det miljø- og energimessige innholdet i det de bygger. Tekst: Øyvind Kvaal Foto: Entra Eiendom 18 / Peabnytt / nr 1 / 2012

19 Kundeintervjuet OSLO: Entreprenørene er opptatt av miljøet på byggeplassen, men i mindre grad av miljøkvaliteten i det produktet de leverer. Det blir litt som restauranter, som i mange år har laget fin mat uten å bry seg alt for mye om innholdet er helsefarlig. Nå finnes restauranter som legger all vekt på helse og innhold. Jeg ønsker meg slike entreprenører, sier Kyrre Olaf Johansen. POPULÆR SATSING. Å satse på energi og miljø er ikke idealisme. Det er kommersiell virksomhet. Energi og miljø lønner seg. Entra-konferansen arrangeres derfor for andre år på rad. Her samles kunder og leverandører for å delta i å utvikle miljøledende kontorbygg. Entra-sjefen definerer entreprenøren som leverandør. Vi har et eget leverandørutviklingsprogram, hvor målet er å utvikle produkter i grensesnittet mellom oss og leverandørene våre, på samme måte som vi utvikler produkter sammen med kundene. Entra har tro på at BREEAM-sertifiseringen vil drive utviklingen. Da trenger vi dialog både med leverandørene og sluttbrukerne, mener han. Kyrre Olaf Johansen etterlyser større interesse hos entreprenørene for hva det miljø- og energimessige innholdet er i det de bygger. Utfordringen er at de gjennomgående har for lav kompetanse på tekniske anlegg. Det ser ikke ut til at miljøene snakker sammen. Skal du være en ledende entreprenør i Norge må du legge deg i selen for å skaffe deg miljøkompetanse og tverrfaglig kunnskap om hvordan tekniske anlegg sys sammen, hevder han. INGEN MILJØAVDELING. Synet på energi og miljø har endret seg voldsomt de siste årene. Det er ikke lenge siden miljøorganisasjonene sto på barrikadene og gravde frem tønner, hoiet og ringte i bjeller for å få oppmerksomhet. Bedrifter forsto etter hvert at de måtte ha en miljøstrategi. Ansvaret ble gjerne lagt på yngre ingeniører som rakte opp handa og viste interesse. Det ble litt som å toe sine hender. Ferdig med det. Første punkt i miljøstrategien var å sikre forankring i toppledelsen. Slik er det ikke hos oss. Strategien er drevet av meg selv og toppledergruppen. Vi har ingen miljøavdeling. Riktignok har vi en miljøsjef som rapporterer til meg. Men vi har heller ingen egen avdeling med ansvar for selskapets resultat. Resultatansvaret ligger hos linjelederne, på samme måte som miljøansvaret gjør det. Den kompetansen linjeleder har på marked, økonomi og ledelse, den må de også ha på miljø, slår Johansen fast. FORRETNINGSDRIVER. Entra-sjefen hevder at de nye generasjonene velger arbeidsgiver ut fra andre kriterier enn før. I jobbintervju spør de etter bedriftens etiske plattform og miljøstrategi. Da har miljøet blitt forretningsdriveren. Vi skal ikke sitte og vente på at det offentlige skal legge til rette for energisparing og miljøvennlige bygg. Det er fint at det finnes støtteordninger, men i dag krever kundene dette. Nå må vi jobbe med eiendommene våre på en slik måte at de får de miljø- og energikvalitetene som kunden vil ha, sier han. Entra sier i dag nei til en del eiendommer som er for salg, fordi de ikke kan utvikles til riktig miljøstandard. En del av eiendomsmassen er ikke salgbar. Den kan ikke leies ut fordi flere og flere kunder stiller krav til energiklasse. Det blir et regnestykke om disse eiendommene skal rehabiliteres eller rives. Ofte er det billigere og bedre å rive og bygge nytt enn å rehabilitere. Betyr det at Entra bare skal eie bygg som er grønne og rene? Ja, på sikt, men det er jo et stykke dit. Skal du være en ledende entreprenør i Norge må du legge deg i selen for å skaffe deg miljøkompetanse. GODE INVESTERINGER. Kyrre Olaf Johansen har stor tro på BREEAM-sertifiseringen, en komplett miljøsertifisering tilpasset norsk regelverk. Det er et paradoks at når vi kjøper en genser til 500 kroner, skal det alltid finnes en varedeklarasjon som sier at den består av for eksempel 40 prosent ull og 20 prosent sånn og sånn. Kjøper du en eiendom til 500 millioner, gjør du det uten en slik vaskelapp. Derfor må BREEAM-sertifisering blir denne bransjens vaskelapp, mener han. Når energi og miljø blir diskusjonstemaet, kommer straks spørsmålet: Hva gjør myndighetene for å legge til rette og hvem skal betale ekstraregningen? Det er ikke snakk om hvem som skal betale. Vi har gjort en analyse av tiltakene våre for energieffektivisering. Normalt er kostnadene betalt tilbake i løpet av 3-8 år. Dette er gode investeringer med kort nedbetalingstid. Det er heller ikke spørsmål om hvem som skal betale, men hvem som får lov til å investere, slår han fast. Johansen er ikke så opptatt av politiker- nes klimaforlik, men heller hva kundene vil ha. Kundene etterspør energi- og miljøeffektivisering i stadig sterkere grad. Det gir langsiktig og god avkastning og verdiskapning for eierne. Dessuten tar vi ansvar for samfunnet rundt oss. GRØNN FORDELSAVTALE. Entra-sjefen er oppmerksom på at mange kunder bare er opptatt av hva et bygg koster. Han mener at dette skyldes at bransjen ikke har fornyet kontraktregimet sitt. Her har Entra tatt et grep. Normalt får leietakerne en faktura på leie og en faktura på felleskostnader. Hvis det gjøres en investering i energieffektivisering, går felleskostnadene ned slik at livssykluskost (kostnad i hele bygget levetid) faktisk blir lavere. Derfor har vi etablert en grønn fordelsavtale. Den første avtalen er signert med fylkesmannen i Hordaland. Energiinvesteringen på fem millioner kroner til et bygg på flere hundre millioner gjør at felleskostnaden går ned fordi strømregningen reduseres. Reduksjonen bruker vi til å betale ned anlegget. Når det er nedbetalt, tilfaller anlegget Entra og hele gevinsten tilfaller leietaker. Igjen, det er ikke spørsmål om hvem som skal betale, men om hvem som får lov til å investere, gjentar han. MILJØ PÅ TOPP TRE. Entra har foretatt tre strategiske valg, forteller Kyrre Olaf Johansen: Lønnsom vekst - vi er i en bransje som er så opptatt av forutsigbare kontantstrømmer at du formelig kan høre dem. Vi blir veldig urolige hvis det slutter å risle. Vi sår og vi høster, langsiktig. Best på kundeopplevd kvalitet - når vi spør kunden vår om vi er en del av hans plan om fem år, skal svaret være ja. Flere burde stille dette spørsmålet til kunden. Det er ikke sikkert du får det svaret du liker. Når en kunde trenger mer plass, tenker han ofte at han må si opp leieforholdet. Vi ønsker i stedet at kunden tar kontakt og spør om Entra kan hjelpe. Være miljøleder - det er viktig for oss å ha produkter som kunden vil ha. Miljøambisjonen vår er svært konkret. I løpet av høsten starter vi en prosess hvor vi skal se inn i glasskulen. Hvor tror vi at vi skal være i løpet av 5, 10, 15 år? Det ser vi veldig frem til, og jeg håper det blir realisme i det. Endringene kommer raskere enn vi tror, sier Kyrre Olaf Johansen / nr 1 / Peabnytt / 19

20 Nyheter STORT OG SMÅTT Medarbeidersamtaler 2012 PEAB I NORGE. Alle medarbeidere i Peab skal årlig ha en medarbeidersamtale. Medarbeidersamtaler med funksjonærer skal være gjennomført innen 1. mai. For produksjonsarbeiderne er fristen innen utgangen av I utgangspunktet er det ledere med personalansvar som skal gjennomføre samtalene, men dette vil kunne variere i ulike regioner. Det er opp til hver enkelt region å sikre gjennomføring av medarbeidersamtalene. Det er viktig både for den enkelte medarbeider og for Peab at medarbeidersamtalene gjennomføres innen tidsfristen og med god kvalitet, sier adm. dir. i Peab Bygg, Petter Moe. Organisering av Bygg Oslo BYGG OSLO. Fra 1. januar 2012 ble Bygg Oslo Næring og Bygg Oslo Bolig slått sammen til regionen Bygg Oslo. Samtidig ble distrikt Romerike overført til region Bygg Øst. John Ivar Mejlænder-Larsen startet som regionsdirektør i Bygg Oslo den 16. januar. Geir Skoglund gikk da over i ny rolle som teknisk direktør og NK (assisterende regionsdirektør) i regionen. Han har ansvar for strategiske oppgaver både for regionen og divisjonen. Regionscontroller er Trine Charlotte Karlsen, Anne Berseth er HR-sjef, Frode Keyser Høyem innkjøpsleder og Erling Thune-Holm produksjonscoach. Bjørn Martinsson er personalsjef for håndverkerne. Distriktssjefene i Bygg Oslo er Ola Jørgensen, Geir Egil Nordang, Hans Petter Semlitsch, Flemming Braathen og Roger Nygård. Jørgen Andersen har startet i Virksomhetsutvikling. Åke Karlsson er fortsatt sentral innkjøper i regionen i samarbeid med Frode Keyser Høyem. Nye Peabmaler i Office IT SERVICE. Det er installert nye Peab-maler i Word, Excel og Powerpoint. Alle brukere som har Windows 7 og Office 2007/2010 skal ha fått installert Peab-maler og Office-temaer automatisk på sin datamaskin. De med eldre Office-versjon har måttet bruke gamle maler inntil pcen byttes ut eller oppgraderes. Pcer med gammel XP-plattform og Office 2003 byttes ut fortløpende. De nye malene ligger som en egen fane i toppmenyen i Word. I Powerpoint finner du Peabs interne og eksterne mal under Utforming. Flere tjenester med Lync IT SERVICE. Lync-serveren er koblet sammen med Mobilt Bedriftsnett fra Telenor. Det betyr at du nå kan se i Lync om kolleger er opptatt eller ledige. Du ser om personen sitter i et møte eller er opptatt i telefonen. Peab på topp i Vikersund BYGG ØST. Peabs datterselskap Senter Bygg har utført arbeider i Vikersund skiflygingsbakke. Senter Bygg bidro med tømrere, stillas og legging av 400 kvm flisarbeider, og innredning av kommentatorbokser. Arbeidene var klare til VM i skiflyging, som gikk av stabelen i Vikersund helgen februar. 20 / Peabnytt / nr 1 / 2012

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre Peabnytt Nr. 4 2011 15. årgang Tema Virksomhetsutvikling Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort Reportasje Peab vokser videre Portrettet: Kim Torgersen bygger kropp og bygg Redaksjonen Omdømmebygging

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer

Peabnytt. HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere. Tema: Peab sponser Vålerenga Ishockey

Peabnytt. HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere. Tema: Peab sponser Vålerenga Ishockey Peabnytt Nr. 3 2011 15. årgang Peab sponser Vålerenga Ishockey Møt Erik Løfsnes, adm dir IT Fornebu Reportasje HMS-aksjonen Tema: HANDSLAGET Medarbeiderundersøkelsen viser at Peab har engasjerte medarbeidere.

Detaljer

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4

Peabnytt. Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6. Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Peabnytt Nr. 4 2010 14. årgang Petter Moe ny administrerende direktør i Peab Norge fra januar Side 6 Peab kjøper TVE og TVU Side 4 Skipassrabatt for Peab-medarbeidere Side 35 Leder Hendelsesrikt år Det

Detaljer

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Innledning Illustrasjonsbilde: Fra prosjektet Arneberg Hage. 2 Innledning Forutsigbar og lønnsom Året vi har lagt bak oss endte med røde regnskapstall, noe

Detaljer

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15.

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15. Nr. 1 2010 13. årgang Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side 9 Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side 15 Statoil P-hus Side 6 Peabnytt 1 Adm. direktør har

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

#02 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte

#02 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte 2014Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte #02 2014 Magasinet for Skanska-ansatte Veien videre Vi er i dag en av de ledende aktørene i norsk bygg- og anleggsnæring, og vi kan være stolt av vår posisjon

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Åpning av Nordby kjøpesenter

Åpning av Nordby kjøpesenter Nr. 2 2009 13. årgang Åpning av Nordby kjøpesenter Side 6-7 Tema: Mobilitet fra Alta til Horten Side 6-7 Tenk før du kjøper Side 6-7 Peabnytt 1 Adm. direktør har ordet Målsetningene for 2009 innen rekkevidde

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

Åpning av gangbroene på Furuset. Peab satser på service. Side 6-7. Side 15. Samarbeid med Innovasjon Norge på Rena. Peabnytt. Nr. 2 2010 14.

Åpning av gangbroene på Furuset. Peab satser på service. Side 6-7. Side 15. Samarbeid med Innovasjon Norge på Rena. Peabnytt. Nr. 2 2010 14. Nr. 2 2010 14. årgang Åpning av gangbroene på Furuset Side 15 Peab satser på service Side 6-7 Samarbeid med Innovasjon Norge på Rena Side 8-9 Peabnytt 1 Adm. direktør har ordet Peab frifunnet nå satser

Detaljer

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK

8805 756 8,6 7117 (8337) MSEK ÅF Advansia Årsrapport 2014 ÅF ADVANSIA Ledelse av komplekse landbaserte prosjekter 2 3 ÅF internasjonalt ÅF ÅF Advansia har med flere av Norges største landbaserte prosjekter vist at vi klarer å leve

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Innledning 2 Innledning Stå han av Mens jeg sitter her og skriver denne lederen til årets siste utgave av Relasjon, herjer vinterstormene over landet vårt.

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #04 Magasinet for Skanska-ansatte Skaperevne God jul og godt nytt år! Anders Danielsson Ordet «entreprenør» er fransk og betyr å skape noe. En entreprenør er altså en person eller et selskap

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

info DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Fire eksperter om bygg- og anlegg: Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN

info DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Fire eksperter om bygg- og anlegg: Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 2 2014 Fire eksperter om bygg- og anlegg: DETTE ER BRANSJENS SUKSESSFAKTORER Miljø: NYE KOMATSU HYBRID SETTER STANDARDEN Prosjekt: VARMER OG TØRKER NYE GARDERMOEN Produktnyhet:

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG

5TIPS TIL VERDIØKNING AV BYGG DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Rett isolering Den nationale scene isolerer svakeste ledd Sparebank 1 SMN Registrering minsker energiforbruket No. 1 / Des. 10 EIENDOMSUTVIKLING 5TIPS TIL

Detaljer

Miljørapport 2011 2012. mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport

Miljørapport 2011 2012. mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport Miljørapport 2011 2012 mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Dronningens gate 3 Postboks 389 Sentrum 0102

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

Tema: Prosjektledelse. kostnadseffektivitet. Verdensnyheten GKflex. GK satser på renrom. Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen

Tema: Prosjektledelse. kostnadseffektivitet. Verdensnyheten GKflex. GK satser på renrom. Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen september/oktober 2007 Verdensnyheten GKflex GK satser på renrom (Hilmar Kjos første sertifiserte renromstekniker) Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen Åtte osloskoler trengte varmepumpehjelp!

Detaljer

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22

Forhandleren. som kom inn fra Nordsjøen. vokst siden 2010. Denne utviklingen fortsetter i år.» Partner Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret / Side 22 Nytt fra Norsk Teknologi Klima seiler opp som toppsak TNS Gallups klimabarometer 2015 sender klima og miljø opp i toppsjiktet av saker velgerne mener regjeringen må prioritere. Side 6 Energioppfølging

Detaljer

Bygger Europas fineste skole

Bygger Europas fineste skole 4 Vinn-vinn på Nøtterøy 7 Kristin Halvorsen redningskvinnen? 8 Bygger Europas fineste skole 15 Tungt engasjement i Glomfjord Kundemagasin Nr 1_2009 Bygger Europas fineste skole INNHOLD LØSNINGER 08 07

Detaljer

Nr. 2 1997. Magasinet

Nr. 2 1997. Magasinet Nr. 2 1997 Magasinet Leder/ Innhold Konsernsjefens Limtregruppen Kommentar Premiert for miljø i praksis Hva gjør en gulvprodusent og en marketingsjef for å få byfolk til å kjøpe heltre furugulv når man

Detaljer

Fremtidens Byggenæring

Fremtidens Byggenæring Fremtidens Byggenæring Behov for BIM-kompetanse : Lær deg fremtidens byggverktøy NÅ Les mer side 20 Signalbygg fra fremtiden: Styrer alle driftsprosesser fra internett Berg Studentby i Trondheim: Salgsprospektene

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008 Relasjon Skanska og den finansielle krisen I det jeg skriver denne lederen er finanskrisen på full fart inn i vår del av verden, og også de europeiske bankene er nå

Detaljer

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden?

Årsrapport 2012. Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? Årsrapport 2012 Vi blir flere, byene blir større. Hvordan skaper vi rom for fremtiden? rom eiendom årsrapport 2012 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2012 3 Rom Eiendom 6 Året som gikk

Detaljer