Sprengningsdagen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sprengningsdagen 24.01.2013"

Transkript

1 Sprengningsdagen «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens mål og hensikt? Hvor og når gjelder byggherreforskriften? Rollene i byggherreforskriften. Risikovurderinger - Hvilken plikt har byggherre når det gelder risiko og hvordan forholder du deg som entreprenør til risiko. Hvordan forholder du deg til SHA planene - Hvis du i det hele tatt får en SHA plan? Byggherreforskriftens intensjon er at ikke skal konkurreres sikkerhet, helse eller arbeidsmiljø! Seniorrådgiver og prosjektleder for Byggherreprosjektet i - Per Stranger-Thorsen

2 Byggherreforskriften 1995 ny versjon

3 Veien mot målet - To hovedspor. Tilsyn og veiledning Informasjon

4 Vi skal gjennomføre 1200 tilsyn mot byggherremiljøene

5 Hva har vi gjort så langt? Det er gjennomført ca 1100 byggherretilsyn Det er gjennomført informasjonsmøter med 300 kommuner Det er gjennomført møter med 14 statlige byggherrer på ledelsesnivå Det er gjennomført møter med 14 fylkeskommuner Det er gjennomført møter med 150 ulike organisasjoner Totalt har vi truffet ca personer som jobber daglig med BHF

6 Hvert år dør det 2 millioner mennesker pga helsefarlig arbeid. Hver dag blir ca 1 mill utsattfor for en arbeidsulykke. Hver dag dør ca mennesker i arbeidsulykker og yrkessykdommer Kilde: Ledelse av helse miljø og sikkerhet av Jan Erik Karlsen, UiS

7 Årlig meldes det ca arbeidsulykker yrkessykdommer

8 Arbeidsskadedødsfall

9 Fakta-tall for Bygg og Anlegg. En gjennomgang av de 20 arbeidsskadedødsfallene i næringen for 2009 og 2010 viser at det er få ulykker knyttet til det mange kanskje oppfatter som tradisjonelt tømrer- og byggearbeid. De aller fleste av dødsulykkene har skjedd i forbindelse med trafikk og arbeid med dumpere, gravemaskiner, lastebiler og kraner. Kun ett av de 20 arbeidsskadedødsfallene skjedde i direkte forbindelse med oppføring av bygninger. Kilde: s - Analyse og vurdering av arbeidsmiljøtilstanden kompasrapport nr.3,

10 Hva omfattes av Byggherreforskriften? 4. Definisjoner I forskriften menes med bygge- eller anleggsarbeid 1. Oppføring av bygninger, 2. innrednings-, utsmykkings- og installasjonsarbeid 3. montering og demontering av prefabrikkerte elementer 4. riving, demontering, ombygging og istandsetting 5. sanering og vedlikehold 6. alminnelig anleggsvirksomhet 7. graving, sprengning og annet grunnarbeid 8. annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller anleggsarbeid

11 Alle byggherrer bestillere, må forholde seg til byggherreforskriften stor eller liten

12 Hvem omfattes av byggherreforskriften? Byggherre Byggherres representant Prosjekterende Koordinator og

13 Rollene og ansvaret i byggherreforskriften

14 Hvem er Byggherre i byggherreforskriften betydning

15 Roller og definisjoner i byggherreforskriften Byggherre Byggherrenes representant Prosjekterende SHA - Koordinator I tilegg kommer forbruker, og arbeidsgiveren og enkeltmannsbedrifter

16 Hvem er dette?

17 Klassisk arbeidsgiver - arbeidstaker forhold

18

19 Forenklet modell for Byggherreforskriften Plan- og prosjekteringsfasen BYGGHERRE Byggherrens representant Kartlegging Risikovurdering Byggherrens representant Anbudsprosessen Prosjekterende Risikoredusert tiltak Koordinator KP SHA-plan Utførelsesfasen HMS/IK-system HOVEDBEDRIFT HMS/IK-system ARBEIDSGIVER eller enkeltmannsbedrifter SHA-plan Koordinator KU ARBEIDSTAKER

20 Forenklet modell for Byggherreforskriften Plan- og prosjekteringsfasen BYGGHERRE Mer enn 50% av ulykkene på bygg og anleggsplassen, har sin bakgrunn fra mangler eller feil i plan og prosjekteringsarbeidet Anbudsprosessen Byggherrens representant Prosjekterende Kartlegging Risikovurdering Risikoredusert tiltak Byggherrens representant Koordinator KP SHA-plan Utførelsesfasen HMS/IK-system HOVEDBEDRIFT HMS/IK-system ARBEIDSGIVER eller enkeltmannsbedrifter SHA-plan Koordinator KU ARBEIDSTAKER

21 Plan- og prosjekteringsfasen Forenklet modell for Byggherreforskriften Sprengningsplan- Blast-manager BYGGHERRE Byggherres plikt Byggherrens representant Kartlegging Risikovurdering Byggherrens representant Anbudsprosessen Prosjekterende Risikoredusert tiltak Koordinator KP SHA-plan Utførelsesfasen HMS/IK-system HOVEDBEDRIFT HMS/IK-system ARBEIDSGIVER eller enkeltmannsbedrifter SHA-plan Koordinator KU ARBEIDSTAKER

22 Eksempel på byggherres ansvar for å avdekke kjent risiko! Her hadde byggherre/hovedentreprenør satt bort rivingsarbeidet, men unnlatt å bestille kartlegging av hvorvidt det var Asbest i de gamle lokalene. Dette skulle vært avdekket og framkomme i SHA-planen

23 Hvem hadde ansvaret for at disse to hendelsen fant sted? Var grunnforholdene i det hele tatt risikovurdert av byggherre?

24 Hvilke «kjent» risiko skal avdekkes i plan-fasen?

25 Hva er risiko? Sannsynlighet x konsekvens = Risiko x Risiko

26 Byggherre skal før oppstart kartlegge all kjent risiko: Kjent risiko Fjerne risikoen Redusere risikoen Fjerner risikoen helt Gjenstår restrisiko

27 Sammenheng mellom restrisiko og ansvar. Når restrisiko framkommer, hvilke tiltak iverksettes? Når skal tiltaket settes inn, og hvem har ansvaret? Når skal tiltaket fjernes, og hvem har ansvaret for å fjerne tiltaket?

28 Det er byggherres plikt å sørge for at det utarbeides en SHA plan

29 Byggherre skal utarbeide og levere deg som entreprenør - en SHA plan! Hva skal SHA planen inneholde: 1) Organisasjonskart 2) Framdriftsplan 3) Oversikt over spesifikk risiko med tiltak 4) Rutiner for avviksbehandling fra SHA planen

30 1- Det skal være en organisasjonskart som viser hvem som har ansvar og myndighet for prosjektet. Det skal aldri være tvil om hvem som har ansvaret!

31 2- Framdriftsplan

32 3 - Spesifikke tiltak knyttet til arbeide som kan innebære fare for liv og helse, som : 1. Arbeide nær installasjoner i grunnen 2. Arbeide nær høyspentledninger - og elektriske installasjoner 3. Arbeide på stede med passerende trafikk 4. Arbeide hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for ras eller synke i gjørme 5. Arbeide som innebærer bruk av sprengstoff 6. Arbeide i sjakter, underjordiske masseforflytting og arbeide i tunnel 7. Arbeide som innebærer fare for drukning 8. Arbeide i senkekasser der luften er komprimert 9. Arbeide som innebærer dykkerutstyr 10. Arbeide som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller fallende gjenstander

33 3- Spesifikke tiltak knyttet til arbeide som kan innebære fare for liv og helse, som : 11. Arbeide som innebærer riving av bærende konstruksjoner 12. Arbeide med montering og demontering av tunge elementer 13. Arbeide som innebærer fare for helseskadelig eksponering av støv gass, støy eller vibrasjoner. 14. Arbeide som utsetter personer for kjemisk eller biologisk eksponering /belastning 15. Arbeide med ioniserende stråling. 16. Arbeide som innebærer brann og eksplosjonsfare

34 4- Byggherres skal ha rutiner for avviksbehandling fra SHA-planen. Hvilke rutiner har byggherre etablert når noe avviker fra den oppsatte planen? Hvem har ansvaret og hvem beslutter?

35 Dumme handlinger kan ikke prosjekters bort!

36 Hva gjør du som entreprenør hvis du ikke får en SHA-plan? Gi beskjed til byggherre at det er hans plikt å utarbeide en SHA plan. Gjerne med skriftlig dokumentasjon på at du har etterspurt. Søk mest mulig informasjon om den risiko du evt. kan utsettes for. Bruk en vanlig «sikker jobb analyse» og dokumenter at du i alle fall har tenkt sikkerhet. MÅL Hverken du eller dine kollegaer skal utsettes for risiko som kan medføre personskade eller annet tap

37 Konkurrerer bransjen på sikkerhet?

38 Kommentarer til byggherreforskriften 6 Risikoforhold, ikrafttredelse 1. januar 2010 Ved planlegging og prosjektering skal byggherren sørge for å beskrive risikoforhold som avdekkes. For å unngå at det konkurreres på sikkerhet, må byggherren beskrive alle risikoforhold knyttet til arbeid som kan medføre fare for liv eller helse, som denne har mulighet til å kjenne til. Beskrivelsene skal tas inn i tilbudsgrunnlaget med krav om at entreprenøren skal beskrive og prise forslag til spesifikke tiltak som ivaretar risikoforholdene. På denne måten oppnås to ting: sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøtiltak blir ikke et konkurranseaspekt for tilbyderne, og byggherren må ta standpunkt til hvilke tiltak som skal benyttes med de kostnader tiltakene medfører

39 Forenklet modell for Byggherreforskriften Plan- og prosjekteringsfasen BYGGHERRE Byggherrens representant Kartlegging Risikovurdering Byggherrens representant Anbudsprosessen Prosjekterende Risikoredusert tiltak Koordinator KP SHA-plan Utførelsesfasen HMS/IK-system HOVEDBEDRIFT HMS/IK-system ARBEIDSGIVER eller enkeltmannsbedrifter SHA-plan Koordinator KU ARBEIDSTAKER

40 Hvis du bidrar til at byggherre etterlever «Byggherreforskriften» Er sjansen for en arbeidsulykke redusert med ca 50%!

41 Takk for oppmerksomheten

42

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Vegdrift 2014 - sommerdrift. HMS-risikovurderinger i driftskontrakter. HMS/SHA-planer. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Vegdrift 2014 - sommerdrift HMS-risikovurderinger i driftskontrakter nye retningslinjer for HMS/SHA-planer Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen Disposisjon: SHA og HMS Byggherreforskriften Innhold i SHA-planen

Detaljer

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no

Byggherreforskriften. Prosjekterendes plikter. Advokat Ottar F. Egset. Foto Adressa.no Byggherreforskriften Prosjekterendes plikter Advokat Ottar F. Egset Foto Adressa.no I EU-området i 1988 ble det registrert: 1413 dødsulykker 750.000 arbeidsulykker Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften

Detaljer

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder

Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Byggherreforskriften Konsekvenser for byggherre, prosjekterende og prosjekteringsleder Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør Backe Entreprenør Byggherreforskriften hvorfor kom forskriften i EU? I EU-området i

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2,5 mrd. kroner i omsetning 800 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011

HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold. Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 HMS og byggelederfunksjonen ansvarsforhold Advokat Ottar F. Egset Trondheim, 7. januar 2011 Hvorfor byggherreforskrift? 2 3 4 5 6 7 8 Arbeidstilsynets statistikk per 20.12.2010 Jordbruk, skogbruk, fiske

Detaljer

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013

Byggherreforskriften. Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Byggherreforskriften Nærmere om byggherreforskriften og byggherrens rolle og ansvar. 28. Mai 2013 Siden den nye byggherreforskriften trådte i kraft 1.1 2010, har fokuset på byggherrens rolle blitt stadig

Detaljer

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet

MS-kurs. Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet MS-kurs Forslaget til ny byggherreforskrift - hva innebærer dette? 23. oktober 2006 Jørgen Birkeland Direktoratet for arbeidstilsynet yggherreforskriften Revisjon av byggherreforskriften Bakgrunn og formål

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET i bygg- og anleggsbransjen PLANLEGGING OG ORGANISERING FORMÅLET MED HEFTET s.4 INNLEDNING s.8 ROLLER, ANSVAR OG OPPGAVER s.14 Byggherre s.15 Prosjektleder s.16 HMS-koordinator

Detaljer

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16

NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 NYTT HOVEDKONTOR STATOIL F&R SCHWEIGAARDSGATE 16 BYGGHERRENS OVERORDNEDE PLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Rev. Rev. Nr. Dato Beskrivelse Fase 1 23.09.2011 Tidligfase, utkast Prosjektering 2 29.11.2011

Detaljer

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 534 Forskrift om Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved kongelig resolusjon

Detaljer

Storefjell 21.03.2011

Storefjell 21.03.2011 Kjell-Ivar By Byggherreforskriften Intensjon og praktisering i et helhetig samspill. Det organisatoriske fokus på muligheter til optimal SHA. Storefjell 21.03.2011 www.byggherreforskriften.no www.arbeidsliv.info

Detaljer

KURSHEFTE. Versjon 1b

KURSHEFTE. Versjon 1b KURSHEFTE Versjon 1b 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM KURSET... 4 1.1.1 Bakgrunn og hensikt... 4 1.1.2 Mål og målgruppe... 4 1.1.3 Omfang og avgrensning... 4 1.1.4 Gjennomføring og hjemmeoppgave... 5

Detaljer

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde

God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde God prosjekteringsledelse - et viktig kompetanseområde Hvilke ansvar har prosjekterende vedrørende HMS? (i ny BHF av 01.01.2010) Byggherreforskriften er først og fremst en samarbeidsforskrift, ikke en

Detaljer

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid

ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid ansvar ved kontrahering av sprengningsarbeid Byggherren ved konsulentens beskrivelse av arbeidet, setter premissen for at sprengningsarbeidene kan utføres med akseptabelt risikonivå. 2-2. Krav til virksomheter

Detaljer

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015

Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse. Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 Byggherreforskriften i praksis Kurs i byggeledelse Hilde Waage, HMS sjef, 07.01.2015 1 LÆRINGSMÅL Få en forståelse av dynamikken omkring risikostyring sett ift Byggherreforskriftens hensikt Få en forståelse

Detaljer

BHF krav og sentrale tema Læringsmål:

BHF krav og sentrale tema Læringsmål: BHF krav og sentrale tema Læringsmål: At deltakere kjenner de ulike aktørenes oppgaver og plikter At deltakerne forstår aktørenes forpliktelser til å håndtere risiko gjennom hele prosjekterings og byggeprosessen

Detaljer

HMS og byggelederfunksjonen

HMS og byggelederfunksjonen HMS og byggelederfunksjonen Nærmere om byggherreforskriften og koordinators rolle og ansvar. Advokat Ottar F. Egset ofe@foyen.no Trondheim, 9. januar 2013. 2 Hvorfor byggherreforskrift? 3 4 5 6 7 8

Detaljer

HMS for Fasaderådgivere

HMS for Fasaderådgivere HMS for Fasaderådgivere Skal snakke om: HMS i bedriften forankret i Internkontrollforskriften Organisering av SHA på byggeplass forankret i Byggherreforskriften SHA på byggeplassen hva skal være i orden

Detaljer

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1

SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 SHA-plan SIKKERHET HELSE - ARBEIDSMILJØ Side 1 Iht. Byggherreforskriften ikrafttredelse 01 jan 2010 Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Dokument nr.: Heimdal vgs. og flerbrukshall - prosjektleder - overordnet SHA

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF

Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014. Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Infrastrukturdagene 2014 28. mars 2014 Ivaretakelse av HMS i anleggsfasen Stein Gunnes Sjeføkonom MEF Utgangspunkt i systematisk HMS-arbeid Internkontrollforskriften Den som er ansvarlig for virksomheten,

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål

Koordinatorskolen. Lovverk og kontraktuelle forhold. Læringsmål Koordinatorskolen Lovverk og kontraktuelle forhold Læringsmål Målet er å gi en oversikt over de rammebetingelsene som koordinatorrollen skal operere innenfor, samt synliggjøre grensesnittet mellom ansvar

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

HMS-plan iht. Byggherreforskriften for. Hylkje Invest AS. Verne og sikringsplan for prosjekter. Skille 1. Kort beskrivelse av prosjektet Side 2

HMS-plan iht. Byggherreforskriften for. Hylkje Invest AS. Verne og sikringsplan for prosjekter. Skille 1. Kort beskrivelse av prosjektet Side 2 HMS-plan iht. Byggherreforskriften for Hylkje Invest AS Verne og sikringsplan for prosjekter Innhold Side Skille 1. Kort beskrivelse av prosjektet Side 2 Skille 2. Byggherreforskriften Side 3-4 Skille

Detaljer

Framtidige arbeidsmiljøutfordringer hva skjer i Arbeidstilsynet? HMS-faglig forum. Årskonferanse 19.mai 2010 Trondheim

Framtidige arbeidsmiljøutfordringer hva skjer i Arbeidstilsynet? HMS-faglig forum. Årskonferanse 19.mai 2010 Trondheim Framtidige arbeidsmiljøutfordringer hva skjer i Arbeidstilsynet? HMS-faglig forum. Årskonferanse 19.mai 2010 Trondheim Arbeidstilsynet 2 Arbeidstilsynet for et godt arbeidsliv Arbeidstilsynet 3 1. Hva

Detaljer

Ergonomiprosjekt 2012

Ergonomiprosjekt 2012 Ergonomiprosjekt 2012 En historie om samspill mellom mange gode krefter Roger Ekle, klubbformann Kåre Myran, HMS-sjef HENT AS kort presentasjon Trondheimsbasert entreprenør og prosjektutvikler, med hovedvekt

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer