OSA utvidet Styremøte / EK møte April. 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSA utvidet Styremøte / EK møte 22.-24. April. 2015"

Transkript

1 OSA utvidet Styremøte / EK møte April Lilland Hotell Tau Tilstede hele eller deler av samlingen: Kjell Vestly, Terje Nysted, Aase Fintland, Kjetil Krohn- Pettersen, Tommy Angeltveit, Elna Nybakk, Ståle Grimen, Terje M. Larsen, Lars Terje Standal, Hans Petter Jensen, Einar Johannessen, Aril Bråten, Johnny Larsen (Tredjepart), Kjell Bjarne Eide, Tor Lund, Knut Nesland, Ingebreth Forus, Inger Marie Heng, Fritz Isaksen, Atle Bertelsen. Forfall: Helge Ellingsen, Jarle Knoph, Morten Nedrebø, Atle Kvamen. Saker/Agenda - Velkommen og informasjon fra Styret i samarbeidskomiteen - Informasjon fra OSA inspektoratet v/ Kjell Bjarne Eide - Informasjon og aktivitet i Forbundsstyret siden Landsmøtet - Informasjon fra Einar Johannessen - Informasjon og retningslinjer fra Forbundet v/kjetil Krohn-Pettersen - Omstilling / nedbemanning v/ Johnny fra TREDJEPART -Permittering / regelverk og økonomi v/ Einar Johannessen - Informasjon HVO nettverk / HMS utvalget v/ Aril Bråten - Informasjon om OSA tur v/ Ketil Krohn-Pettersen - Informasjon fra Scala v/ Ståle Grimmen -Oppsummering spørsmål og avslutning 1 S ide

2 Dag 1. Åpning og informasjon fra styret i Samarbeidskomiteen: Møtet ble åpnet etter lunch, av komiteens leder Kjell Vestly. Videre hadde Kjell en rask gjennomgang av styrets aktivitet i perioden og informerte om følgende saker : - Ny representant fra OSA området inn i OSO styret (Oljearbeidernes Sosiale Ordninger), Aril Bråten er valgt inn som representant etter Bjarte Tveit. Videre kunne Kjell informere om a Helge Ellingsen ønsker å trekke seg fra OSO styret til nyttår, og at klubbene innen OSA området henstilles om å foreslå kandidater til å erstatte Helge. Ny representant i OSO styret skal velges på OSA samlingen i oktober. Innstilling på kandidat vil deretter oversendes FS. - Kjell informerte kort om arbeidet i «utvalg flerbruksfartøy» med oppholdsperioder utover 168 timer som tema. Utvalget har hatt et møte med drøftinger. Partene har ikke kommet til noen enighet, nytt møte planlagt men ikke datofestet. - Tor Lund informerte om at OSA sin sak på LM vedrørende 12-9 problematikken også vil være en sak som kommer opp på Fellesforbundets landsmøte. Generell informasjon fra OSA inspektoratet - Kjell Bjarne Eide informerte om status i arbeidet rundt flerbruksfartøy. Han fortalte at OSA inspektørene hadde utfordringer med å komme ombord på fartøyene. Videre navngav han noe selskaper det var problemer med avtaler m.m. Arbeidet med disse selskapene er tidkrevende og går seint. Det er flere rettsaker under oppseiling. - Tor Leversen Forteller om typisk besøk/inspeksjon på båt. Han forklarer også litt om ITF og samarbeid med disse på britisk sektor. Selv om arbeidet er litt opp og ned, hevder han at samarbeidet har blitt bedre etter hvert. Inspektoratet har besøk på flerbruksfartøy som ligger til kai i Bergen i løpet av sommeren. Informasjon om aktiviteten i FS siden Landsmøte - Knut Nesland informerte generelt om hva som har vært prioritert i forbundsstyret siden landsmøte og frem til i dag. Se vedlagte presentasjon. 2 S ide

3 Generell informasjon fra forbundssekretær OSA Einar Johannessen Dag 2. - Årets mellomoppgjør, plan og strategi - Informasjon vedrørende Utvalgsarbeid «Lønnsmatriseutvalg» IE / NOG. Et møte er avholdt i utvalget, ingen resultat eller konklusjon, nytt møte i august - Utvalgsarbeid Jfr. Riksmekleres møteprotokoll vedrørende «tid for tillitsvalgtarbeid» Det er enighet i samarbeidskomiteen om at utvalget settes når OBF har igangsatt sitt arbeid med samme sak. - Einar luftet stemningen for et eventuelt samarbeid med SAFE, både sentralt og i klubbene lokalt. Det var jevnt over lite samarbeid i lokalklubbene, og et samlet EK møte ønsker ikke at Industri Energi skal inngå et samarbeid med SAFE på sentralt nivå. - Arbeidsmengden for saksbehandlere og forbundssekretærer er særdeles høyt. Arbeidsmengden for lokalavdelingene er også høyt. Einar henstiller om at så mye som mulig av saker behandles grundig på lokalt nivå (så langt det lar seg gjøre) før IE sentralt kobles inn. Videre understreker Einar viktigheten av at lokale tillitsvalgte tilegner seg kunnskap. - Einar forteller kort om intensjonen med EK møte. EK møte er et uoffisielt organ/møte for tillitsvalgte med tilleggs-verv som for eksempel Landsstyret, forbundsstyret, forhandlingsutvalg osv. EK møte skal være en arena for erfaringsutveksling og brobygging. Dag 1 avsluttet Ca Informasjon og retningslinjer vedrørende utenlandsreiser i IE regi v/ketil Krohn-Pettersen - Ketil informerte om retningslinjer ved utenlandsreiser i regi av Industri Energi. Se vedlagt presentasjon. Omstilling og Nedbemanning v/johnny Larsen fra Tredjepart. - Jonny Hadde en glimrende ½ dags presentasjon om temaet «omstillingsprosesser» «Nedbemanning» Hva er viktig å kunne for tillitsvalgte i slike situasjoner, og hva er viktig at tillitsvalgte får hjelp til. Se vedlagte presentasjon fra Tredjepart 3 S ide

4 Regelverk og økonomi ved permittering v/einar Johannessen - Einar hadde presentasjon av regelverk og økonomien i forbindelse med permitteringer. Se vedlagte presentasjon. Informasjon fra HVO nettverk og HMS utvalget v/aril Bråten - Aril Bråten fra Oceaneering er leder for HVO nettverket og OSA representant i HMS utvalget. Aril hadde en gjennomgang av aktiviteten i disse organene, og redegjorde litt om utfordringer. Se eget vedlegg. Generell informasjon fra forbundet v/ketil Krohn-Pettersen Ketil kunne informere om følgende nyansettelser i forbundet: - Håkon Bjerkelid er ansatt som Forbundssekretær innen HMS, startdato 1/ Gabriel Birkeland er det ansatt økonomisjef, jfr. Landsmøtevedtak., startdato 1/8-15. (Tidligere ansatt i Tredjepart). - Kristine Meling Christensen er ansatt som kommunikasjonssjef i Informasjonsavdelingen - Personalsjef stillingen er utlyst men ikke besatt. Dag 2 avsluttet ca Dag 3. Informasjon om OSA tur v/ketil Krohn-Pettersen - Ketil informerte om årets OSA samling som i år vil være i Berlin oktober. Forsamlingen diskuterte innhold og agenda. Offisiell innkalling og agenda vil bli utsendt av samarbeidskomiteen. Informasjon far SKALA v/ståle Grimen - Ståle informerte om «SKALA» og hva de jobber med. Se vedlagte presentasjon fra Ståle. 4 S ide

5 Informasjon fra Lilland Hotell på Tau - Representanter fra Lilland hotell fikk noen minutter til å snakke om hotellet og hva de kan tilby. Link til mer informasjon og tilbud legges ut på ieosa.no Oppsummering spørsmål og avslutning v/einar Johannessen - Einar oppsummerte våre dager på Tau Møtet ble avsluttet med lunch på hotellet kl Klubbene oppfordres til å spre informasjon om OSA Samarbeidskomite hjemmeside: Referent: Terje Nysted 5 S ide

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra 20.02.14 20.03.2014 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder

Detaljer

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet.

Grunnet juleferie tar vi redegjørelsene på styremøtet. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 12.01.2012 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtestart: 20.30 Tilstede: Leder, NA, VK, PK, ØA, KA, FAG, SP, Leder

Detaljer

Løvestikka Fremad i alle retninger

Løvestikka Fremad i alle retninger Innhold S 2 Tulipanaksjonen S 3 Klubbmøte april S 4 Styremøte mai og klubbens maibarn Innhold S 8-10 Sonemøte Referat(mars) S 11 Månedsbrev mai S 12 Til egne notater S5-6 Riksmøte mai S 7 Lions quarterly

Detaljer

Referat. Årsmøte 2013. Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars

Referat. Årsmøte 2013. Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars Referat Årsmøte 2013 Quality Airport Hotel, Sola, 13. og 14. mars Leder, Rolf Bolstad, åpnet møtet kl. 10:00 og ønsket alle velkommen. Deretter ett minutts stillhet for de av våre arbeidskamerater som

Detaljer

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg.

Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen, Trine Olsen Morten Gundersen, Genevieve Prebensen, og Wenche Nitteberg. d: N EGOTIA Oslo avdeling PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 1/2011- OSLO AVD. Dato: Fredag 14. - Lørdag 15.1.2011 Sted: Thon Hotel Vettre Tid: Kl. 14.00 Tilstede: Svein Ivar Johansen, Stein Sele, Erik Svendsen,

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Prosjekt: MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Møtedag: 24. april 2014 kl 17-25. april 2014 kl 0800-1200 Møtested: Røros kommune Tilstede fra Statens vegvesen V: Åsmund Hansen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 http://www.brannkorps.no/ INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSBERETNING. 2013 http://www.brannkorps.no/ INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING 2013 http://www.brannkorps.no/ INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 - Saksliste, Årsmøte, 20 mars 2014 Side 3 - Faktaopplysninger Side 4 - Styret 2013 Side 5 - HVO og Verneombud, 2013 Side 6 - Styrets

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 2/2007 Årgang 12 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Lærlingspalten Pensjonsmøte Politisk streik 9. mai Solidaritet også

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU

REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU REFERAT FRA MØTE I OPPSAL SKOLES FAU Tid: Torsdag 12. desember 2013, klokken 19.00 til 21.00 Sted: Oppsal skole, Gullsmeden, 1. etg., personalrommet Tilstede: 1b Kristin Holstad 2b Trond Wingård 4c Trine

Detaljer

Industri Energi i Archer

Industri Energi i Archer Industri Energi i Archer INDUSTRIENERGI AVD. 391 ÅRSBERETNING FOR PERIODEN FEBRUAR 2012 TIL FEBRUAR 2013 Styret i avd. 391 har i perioden hatt følgende sammensetning: Leder: 1. Nestleder: Bjørn Erik Thorsen

Detaljer

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg. REFERAT FRA LANDSMØTEFORHANDLINGENE I TØNSBERG, LØRDAG 23. MAI 2009 ÅPNING AV LEDER Leder av NSFF, Roald Synnevåg, Bekkalokket FK, åpnet møtet og ønsket alle delegatene velkommen til landsmøte i Tønsberg.

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014

REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 REFERAT STYREMØTE i JUJUTSU NR. 8 2012/2014 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Lørdag 25.januar 2014, kl 13:00 15:55 Neste møte: 19.mars. Telefonmøte DELTAKERE: Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

Referat nr. 2/2015 KG agility

Referat nr. 2/2015 KG agility Referat nr. 2/ KG agility Tid og sted: Referent: Møteleder: 27.04. kl 20 på Skype Stensrud Stensrud Møtedeltakere Funksjon Tilstede Stensrud Leder Ja Annette Mjøen Ja Gondola Guttormsen Nei Marianne Moe

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige

STYREMØTEPROTOKOLL. 1. Ferdigstille en Veileder som støtter bruk av dagens regler 2. Ferdigstille testregler til Nordisk 2011sammen Finland og Sverige STYREMØTEPROTOKOLL DATO: 4. 5.12.2009 STED: Garder Kurs- og konferansesenter DELTAGERE: Ellen Krogstad, Kjell Kruke, Kristian Hestvåg, Asbjørn Guttorm, Joar Brosdal, Arild Visdal FORFALL: Knut Ole Røed

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

NORGES SKIDOMMERLAUG

NORGES SKIDOMMERLAUG NORGES SKIDOMMERLAUG Side 1 av 9 Referat HØSTMØTE 2014 Quality Airport Hotel, Gardermoen Lørdag 08.11.2014. Åpning av Høstmøte i NSDL. v/ leder Terje Haugerud Leder Terje Haugerud åpnet høstmøte, ønsket

Detaljer

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Protokoll årsmøte 2014 13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden

SLUTTRAPPORT. Glenn Bjørlo. Bedriftspraksis. Høgskolen i Østfold. Halden SLUTTRAPPORT Glenn Bjørlo Bedriftspraksis Høgskolen i Østfold Halden 01.12.2014 INNHOLD Overskrift Sidetall Introduksjon 3 Beskrivelse 4 Refleksjon 6 Vedlegg 1: Timebruk 9 Vedlegg 2: Attest 12 Introduksjon

Detaljer