KLARER IKKE HANKE INN ALLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLARER IKKE HANKE INN ALLE"

Transkript

1 Min favorittlærer 20 Vår store mor Fotoreportasje 24 Skole på sjøen Frisonen 29 Bandmusikere Realfagskonkurranse 22 En dag vi vil huske for livet OKTOBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken Oppfølgingstjenesten KLARER IKKE HANKE INN ALLE

2 Redaksjonen Knut Hovland Ansvarlig redaktør oktober 2011 utdanningsnytt.no Innhold Harald F. Wollebæk Sjef for nett, desk og layout Paal M. Svendsen Nettredaktør Ylva Törngren Deskjournalist William Gunnesdal Journalist 12 Hovedsaken: frafall Før satt Christopher hjemme og spilte dataspill. nå stortrives han i jobben i teie kirkes barnehage i tønsberg, takket være oppfølgingstjenesten. Men i norge var det per juni 7051 ungdommer oppfølgingstjenesten ikke har greid å få kontakt med. Sonja Holterman Journalist Jørgen Jelstad Journalist Lena Opseth Journalist Kirsten Ropeid Journalist Marianne Ruud Journalist Inger Stenvoll Grafisk formgiver Tore Magne Gundersen Grafisk formgiver Synnøve Maaø Markedssjef Frisonen I Dumpa barnehage i Oslo blir det ikke stille etter at barna er hentet. Da finner de ansatte fram både tuba og trommer og andre instrumenter. Helga Kristin Johnsen Markedskonsulent Innhold Randi Skaugrud Salgskonsulent Berit Kristiansen Salgskonsulent Hilde Aalborg Markedskonsulent Ane Alvik Markedskonsulent/ korrekturleser Aktuelt 4 Aktuelt navn 10 Ut i verden 11 Temasaken 12 Kort og godt 18 Aktuelt 19 Min favorittlærer 20 Reportasje 22 Friminutt 28 Frisonen 29 Aktuelt 30 Bokomtaler 32 Innspill 34 Dilemma 39 Debatt 40 Rett på sak 45 Kronikk 46 Stilling ledig/ kunngjøringer 50 Minneord 54 Lov og rett 55 Fra forbundet Min favorittlærer Anne B. Ragde velger seg «frøken» Inger Sivertsen ved Berg skole i Trondheim: - Hun skapte god stemning mellom oss barna, kunne alt, ga oss trygghet, snakket lavt og kjeftet aldri. 2 Utdanning nr. 17/21. oktober 2011

3 Utdanning på nettet På Utdannings nettutgave finner du blant annet løpende nyhetsdekning og debatt, utgaver av bladet i pdf-format og informasjon om utgivelser: Leder Knut Hovland Ansvarlig redaktør 26 Fotoreportasjen Som elev ved Soon Sjøskole i akershus lar rebecca Zehn Kristiansen seg heises opp i masta allerede første dag ombord på hardangerkutteren M/S Hausten. 22 Utdanning Utgitt av Utdanningsforbundet Oahppolihttu Besøksadresse Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, Oslo Telefon: Postadresse Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo e-postadresse Godkjent opplagstall Per 1. halvår 2010: issn: Design Itera Gazette Trykk Aktietrykkeriet abonnementsservice Medlemmer av Utdanningsforbundet melder adresseforandringer til medlemsregisteret. E-postadresse: Medlem av Den Norske Fagpresses Forening Utdanning redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg, PFU, behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Pb 46 Sentrum, 0101 Oslo Telefon forsidebildet Alle fylker har oppfølgingstjeneste som skal finne og hjelpe ungdom som ikke går på skole og ikke har jobb. Det er imidlertid store forskjeller mellom hvor godt fylkene lykkes i dette arbeidet. foto Erik M. Sundt Det nye solidaritetsalternativet Det er fortsatt mange måneder igjen til hovedtariffoppgjøret til våren, men allerede nå er det blitt et viktig tema. Både arbeidstakerorganisasjonene og organisasjonene på motsatt side har startet forberedelsene, og prosenter og tall har svirret rundt en stund. På landsmøtet til Fellesforbundet forrige uke kom statsminister Jens Stoltenberg med et klart signal til dem som måtte ha store forventninger til det kommende oppgjøret: Demp dem! For den økonomiske situasjonen ute i Europa tilsier at det må bli et moderat oppgjør, både for industriarbeidere og oss andre, mener statsministeren. På 1990-tallet ble det snakket mye om solidaritetsalternativet, i særlig grad ble det trukket fram av ledelsen i LO og Arbeiderpartiet. Daværende LO-leder Yngve Hågensen kalte det kollektiv fornuft. Den fornuften gjorde det ifølge tilhengerne mulig å få til reallønnsvekst med relativt små nominelle lønnstillegg samtidig som konkurranseevnen ble styrket. For mange tilsatte i offentlig sektor, blant andre lærere og førskolelærere, ble det nok mer sett på som en hindring i kampen for å få gjennomslag for rettferdige og nødvendige lønnskrav. Først på slutten av 1990-tallet begynte det å løsne igjen. Hovedpoenget til statsministeren er at den økonomiske krisen også kommer til å få følger i Norge. Til dem som mener at regjeringens økonomiske opplegg er kjedelig eller pregløst, anbefalte han en tur til Hellas. Der er det som kjent mer enn nok av spenning for tiden. Ingen må et øyeblikk innbille seg at dette ikke rammer oss. Vi vil merke følgene av et nytt tilbakeslag. Halvparten av det Norge produserer, selges utenlands, sa Stoltenberg til delegatene på Fellesforbundets landsmøte. Vi kjenner ingen som ikke ser at den økonomiske krisen i store deler av Europa og mange andre land vil få konsekvenser her. Selv om vi har olje, gass og laks og penger på bok, lever vi ikke i en isolert og totalt beskyttet del av verden. Når det blir trukket fram store ord som solidaritet, er det likevel mange som stopper opp og spør: Solidaritet med hvem? Altfor ofte er det de som har lite fra før som må betale mesteparten av regningen gjennom nedskjæringer og lønnsfrys- eller kutt. Det må ikke få skje her i landet, aller minst med en rød-grønn regjering ved roret. På noen områder er det også viktig å satse, spesielt i nedgangstider. Vi trenger ikke si noe mer om hvilket område vi tenker mest på. Plattform-premie Fire elever fra videregående skole vant Statoils realfagskonkurranse: helikoptertur til og omvisning på Statfjord A. leder Mimi Bjerkestrand 1. nestleder Haldis Holst 2. nestleder Ragnhild Lied Sekretariatssjef Cathrin Sætre 3 Utdanning nr. 17/21. oktober 2011

4 Aktuelt dronning sonjas skolepris 2011 til Moss Malakoff videregående skole i Moss har utviklet et omfattende opplærings- og støtteprogram for en mangfoldig ungdomsgruppe. De vinner derfor Dronning Sonjas skolepris Prisen deles hvert år ut til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Frafall Har ikke tilbud til ungdommene «Flere ansatte hadde funnet ut at det var nytteløst å ringe ungdommene på dagtid. Det var på kvelden de var våkne og tok mobilen.» Halvdan Haugsbakken, forsker oppfølgingstjenesten finner og snakker med ungdom som faller ut av videregående skole, men har ikke så mye å tilby dem, viser en sintef-rapport. tekst Sonja Holterman I flere tilfeller må ungdommene selv finne seg praksisplass, viser rapporten «På vei mot framtida men i ulik fart?» Oppfølgingstjenesten har ikke endret seg mye fra 2004, sier forsker Halvdan Haugsbakken. Han har samlet inn informasjon fra oppfølgingstjenesten og er én av seks forskere bak Sintef-rapporten. På et punkt har OT endret seg. I 2004 hadde 60 prosent av fylkene egne tilbud til ungdom som falt ut av videregående skole. I 2009 hadde bare 36 prosent egne tilbud. Oppfølgingstjenesten gjør det de skal når det gjelder å forsøke å få tak i ungdommene og kalle dem inn til en samtale. Ressursene de har til å sette inn overfor ungdommene, er imidlertid marginale, sier forsker Halvdan Haugsbakken. I enkelte fylker jobber folk i oppfølgingstjenesten som har gode kontakter i det lokale næringslivet, og som klarer å skaffe ungdommer ett års praksisplass i en bedrift. I mange fylker samarbeidet OT godt med Nav, men ikke i alle. Der OT ikke har noe tilbud til de Til tross for et sterkere søkelys på frafall har oppfølgingstjenesten ikke fått flere ressurser de siste fem årene. ill. -/arkivfoto: tom-egil Jensen unge, baserer de seg på Nav. Det fungerer ikke like bra i alle fylker. Selv om OT følger opp en ungdom, er Nav en selvbetjeningsbedrift, og i mange tilfeller blir det opp til ungdommen selv å skaffe seg praksisplass, sier Haugsbakken. Antall ansatte Rapporten viser forskjeller i antall ansatte i OT. Da tallene ble samlet inn i 2009, varierte antall ansatte fra 4 til 22. Også da toppet Vestfold statistikken, og i dag har fylket nesten dobbelt så mange ansatte. Det er imidlertid ikke situasjonen i resten av landet. Til tross for et økende fokus på frafall har OT ikke fått flere ressurser de siste fem årene. En rapport fra 1998 avslører at det nesten ikke har vært noen økning i ressursene siden den gangen heller. Der hvor man ser man endringer i ressurssituasjonen fra 1998, er de ikke store, sier Haugsbakken. Tabellene antyder at for de fylkene som har fått flere ressurser siden 1998, ligger disse på om lag én til to hele stillinger. Skoletjeneste Rapporten viser også store forskjeller i hvordan fylkene bruker og organiserer OT. Forskerne fant to hovedmodeller for tjenesten. Enten har OT tett kontakt med skolen og rådgivningstjenesten, eller de knytter seg tett til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Tre fylker har til og med felles leder for OT og PPT. Arbeidsinstruksen for OT er klar, men fylkene har lokal frihet til å organisere tjenesten slik de synes den fungerer best, sier Haugsbakken. Sintef fant også store forskjeller i hvor godt OT lyktes i å få tak i ungdommene i målgruppa. OT-ansatte oppgir at det er vanskelig å få kontakt fordi ungdommene bytter bosted ofte, skifter mobilnumre eller ikke ønsker kontakt. Flere ansatte hadde funnet ut at det var nytteløst å ringe ungdommene på dagtid. Det var på kvelden de var våkne og tok mobilen, sier Haugsbakken. Se også side 12 til 17 «På vei mot framtida - men i ulik fart?» Sintef-rapporten formidler resultatene av en evaluering av sosialpedagogisk rådgivning, utdanningsog yrkesrådgivning i skolen og oppfølgingstjenesten. De seks forskerne forsøker å svare på i hvilken grad veiledning bidrar til at elevene trives i skolen, opplever mestring og læring samt tar gode utdannelses- og yrkesvalg. 4 Utdanning nr. 17/21. oktober 2011

5 Lær om vurdering på nettet En nettside for den nasjonale satsingen «Vurdering for læring» skal bistå lærere som vil lære mer om hvordan underveisvurdering kan fremme læring, ifølge en pressemelding fra Utdanningsdirektoratet. fraråder bruk av gulvteppe Helsedirektoratet gjentar frarådingen om å bruke gulvtepper i skoler og barnehager i et brev til landets kommuner og fylkeskommuner. Direktoratet har mottatt bekymringsmeldinger fra miljørettet helsevern i kommunene om teppebruk i institusjonene. Tar grep i ungdomsskolen Øker innsats mot frafall Vi må holde orden i eget hus, sa finansminister sigbjørn Johnsen da han la fram forslag til statsbudsjett. Regjeringen vil imidlertid øke innsatsen for å hindre frafall i videregående gjennom tiltak på ungdomstrinnet. tekst og foto Jørgen Jelstad Vår ungdom er framtidas arbeidskraft. Da er det viktig å få ungdom til å gjennomføre videregående skole, derfor øker vi innsatsen for å hindre frafall gjennom å styrke tiltak på ungdomstrinnet, sa Johnsen i sin tale om statsbudsjettet for 2012 til Stortinget. Varierte valgfag Han varslet mer praktiske og varierte valgfag for å fange opp flere elever. I budsjettet bevilges også ytterligere 20 millioner kroner til «Ny giv», en satsing som skal redusere frafall i videregående skole. Finansministeren snakket også om at finansieringsansvaret for barnehagesektoren nå er overført til kommunene: Det understreker kommunenes viktige ansvar for velferden, sa han. Toåringer får ikke lenger kontantstøtte Maksimumsprisen i barnehagen videreføres uendret. Kontantstøtten for toåringer avvikles, mens støtten for barn mellom 13 og 18 måneder økes fra 3303 kroner til 5000 kroner. På et pressemøte i KS tidligere i uken sa Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, at de var spente på hvordan avviklingen av kontantstøtten til toåringer vil virke på barnehagene. Etterspørselen etter plasser vil da stige ytterligere. All sunn fornuft tilsier at en beregner dette i statsbudsjettet, sånn at det kompenseres, sa Eide. strid om barnehageplasser kuttet i kontantstøtte til toåringer gir et behov for nye barnehageplasser, mener Utdanningsforbundet og ks. feil, sier kunnskapsdepartementet. Striden består i om 80 prosent eller 29 prosent av toåringene ender opp i barnehagen etter at kontantstøtten fjernes for disse. I statsbudsjettet har regjeringen satt av 92 millioner kroner til 1160 nye barnehageplasser. En undersøkelse vi har gjort, viser at 29 prosent av foreldrene til toåringene sier de ønsker seg barnehageplass, det vil si 3130 plasser, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Siden kontantstøtten økes for ettåringene, vil flere foreldre til disse velge kontantstøtte. Når det korrigeres for det, trengs 1160 nye barnehageplasser, ifølge KD. Ifølge Statistisk sentralbyrå får vi neste år toåringer. Skal av disse ha et håp om barnehageplass, er 1160 nye plasser en dråpe i havet, sier leder Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet til Utdanning. Etter at Sigbjørn Johnsen hadde lagt frem statsbudsjettet, gikk debatten om det egentlig var så stramt som finansministeren ville ha det til. Ifølge Dagsavisen har Utdanningsforbundet regnet med at 80 prosent av foreldrene til toåringene som mister støtten, velger barnehageplass. De har også trukket fra ettåringene man regner med vil motta kontantstøtte etter at den ble økt. Vi venter minst 700 millioner kroner ekstra til nye plasser i revidert statsbudsjett 2012, sier Bjerkestrand i en pressemelding. KS frykter at regjeringen nå velter kostnader over på kommunene som disse ikke får kompensasjon for. Kort om forslag til statsbudsjett for 2012 Realvekst i kommunenes samlede inntekter: 5 mrd. kroner Realvekst i kommunenes frie inntekter: 3,75 mrd. kroner 67 mill. kroner til innføring av valgfag på 8. trinn høsten mill. kroner til ungdomstrinnet mot frafall i videregående opplæring 2600 nye studieplasser i høyere utdanning nye studentboliger Nominell videreføring av foreldrebetaling for barnehageplass økt rammetilskudd: 383 mill. kroner Økt bevilgning til Åpen arena for fremragende forskning på 100 mill. kroner. Kilde: Statsbudsjettet.no 5 Utdanning nr. 17/21. oktober 2011

6 Aktuelt Mange barn har problemer med språk, hørsel, syn eller motorikk ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet sier foreldre til fire av ti femåringer at barna deres har problemer med språk, syn, hørsel, motorikk, utvikling og vansker som umodenhet og lav vekt ved fødsel, skriver vårt Land. Statsbudsjettet Mer praksis øker utgiftene i løpet av en femårsperiode vil lærerutdanningen ha økt sine årlige bevilgninger med rundt 160 millioner kroner. Bedre integrert praksis i utdanningen koster, sier tora aasland. tekst Jørgen Jelstad Minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, presenterte 6. oktober deler av statsbudsjettet i Kunnskapsdepartementet i Oslo. Regjeringen viderefører kvalitetsutviklingen i lærerutdanningene. Det innebærer 4 millioner kroner til utvikling av nye rammeplaner som særlig er rettet mot trinn, og en økning av grunnbevilgningen på 28 millioner kroner. I det budsjettet vi er inne i nå, endret vi kategoriplasseringen for studenter som er i lærerutdanning, slik at de kommer inn i en høyere kategori. Det betyr at institusjonene får mer penger for hver lærerstudent de har, sier Aasland. Dette videreføres, og økningen beregnes å bli større og større i løpet av fem år. Til slutt vil lærerutdanningene ha fått rundt 160 millioner kroner mer i året enn før omleggingen. Aasland lovet også at det i overskuelig framtid ikke blir noen studieavgift i Norge. Mange land innfører studieavgift i lys av den økonomiske krisen. Vi skal ha gratis høyere utdanning i Norge, sier Aasland. Når det gjaldt forskning, var statsråden fornøyd med årets statsbudsjett. I et stramt statsbudsjett har regjeringen sikret en realvekst i forskningen, sier hun. Nedleggingen av Forskningsfondet grunnet lav rente fikk oppmerksomhet i media, men Aasland sier at fondet hadde utspilt sin rolle. Statsråd Tora Aasland lovet også at det i overskuelig framtid ikke blir noen studieavgift i norge. Foto JØRGen JeLSTAD Vi måtte gjøre noe for å skaffe mer forutsigbarhet i forskningsfinansieringen, sa hun. Vil ha tydeligere satsing på lærerne Mimi Bjerkestrand etterlyser en tydeligere satsing på personalet i skoler og barnehager. Hun vil også ha flere barnehageplasser og økt satsing på ungdomstrinnet. tekst Marianne Ruud I valgkampen snakket alle politikerne om å satse på lærerne som viktigste innsatsfaktor for en god skole. Vi ser altfor lite til dette i det foreslåtte statsbudsjettet for neste år, sier Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet, til Utdanning. Økt lærertetthet er ifølge Utdanningsforbundet det tiltaket som står øverst på lærernes ønskeliste. Regjeringen har nå valgt å sende på høring et forslag til valg av finansieringsmodell. Hva er din kommentar til det? At et forslag til finansieringsmodell skulle sendes på høring, var ventet. Vi er enige i at en lovendring som regulerer lærertettheten, er avgjørende, men arbeidet har tatt for lang tid, sier Bjerkestrand. Vi er veldig fornøyde med at regjeringen satser på etter- og videreutdanning gjennom at avtalen partene inngikk om dette, videreføres på samme nivå. Undersøkelser har imidlertid vist store forskjeller mellom kommunene når det gjelder hvem som får kommunal støtte til videreutdanning. En større statlig andel av finansieringen har vært foreslått, men ikke i forslaget til statsbudsjett Hva mener du om dette? I slutten av oktober skal partene diskutere disse finansieringsproblemene. Vi er inne i en god dialog som skal føre til at midlene kan utnyttes bedre enn i dag, sier Bjerkestrand. Hun er misfornøyd med summen på 67 millioner kroner til nye valgfag på ungdomstrinnet og mener ung- 6 Utdanning nr. 17/21. oktober 2011

7 endret og bedret forsikringsvilkårene Utdanningsforbundet har endret og forbedret vilkårene for utbetaling av uføreforsikringen. Også grunnforsikringen er endret, opplyser medlemsservice i Utdanningsforbundet til Utdanning. Fjerner rangeringslister Fra 10. oktober fjerner den danske barne- og undervisningsministeren, Christine Antorini, listene over skolene med de flinkeste og de dårligste elevene fra departementets nettsted, ifølge avisa Politiken. Karakterene blir fortsatt tilgjengelige, men ikke rangert. Statsbudsjettet Med et lærer-rikt mål kristin Halvorsen står fast ved at hun vil ha på plass en lovendring som sikrer en norm for økt lærertetthet, selv om dette ikke er en post i forslaget til neste års statsbudsjett. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har lovfestet norm for flere lærere per elev som mål. ill.-/arkivfoto Anne L. FLAviK domstrinnssatsingen i stortingsmeldingen er underfinansiert. Beløpet er en tredjedel av hva som trengs. Det vil mangle penger til for eksempel utstyr, ekskursjoner og undervisning på andre læringsarenaer, understreker Bjerkestrand. Hun synes også det gjøres for lite for å bedre lærernes arbeidssituasjon på ungdomstrinnet. Det hun er mest fornøyd med i budsjettet, er fortsatt satsing på å forebygge frafall i videregående skole samt videreføring av rentekompensasjonsordningen som sikrer midler til oppussing av skolebygg. Det ligger ikke inne nok midler til kompetanseheving for personalet i barnehagene, sier hun. Når det gjelder likebehandling av finansiering for private og kommunale barnehageplasser, mener Bjerkestrand at opptrappingen til 92 prosent for de private barnehagene er som ventet: Målet er 100 prosent før 2014, men med et stramt budsjett var dette en rimelig prioritering for neste års budsjett. tekst Marianne Ruud Målet om en lovfestet norm for lærertetthet står fast. Både Utdanningsforbundet og jeg er opptatt av at dette må på plass. Men først må vi få svar på høringen om lærertetthet i grunnskolen som ble sendt ut 6. oktober med frist i januar 2012, understreker kunnskapsministeren. I valgkampen snakket alle partiene om å satse på lærerne som viktigste innsatsfaktor for å få til en god skole. Utdanningsforbundet synes ikke det gjenspeiles i budsjettforslaget. Hva er din kommentar til det? Vi viderefører avtalen om etterog videreutdanningsstrategi som Utdanningsforbundet er part i, på det økonomiske nivået som partene er blitt enige om. Strategien inngår som en viktig del av ungdomstrinnssatsingen og satsingen for å hindre frafall i videregående opplæring, sier Halvorsen. Satser på etter- og videreutdanning Mange kommuner følger ikke opp sin del av finansieringen, slik at det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder antall lærere som deltar i ordningen. Hva gjør dere med det? Partene har en konstruktiv dialog om finansieringsmodellen, og finner vi fram til en ny fordelingsnøkkel, kan vi diskutere ambisjonsnivået på bevilgningene i framtidige budsjetter, sier Kristin Halvorsen, som bekrefter at det skal være et møte mellom partene om avtalen i slutten av oktober. Ungdomstrinnstiltakene ikke underfinansiert Utdanningsforbundet kritiserer tiltakene i stortingsmeldingen om ungdomstrinnet. De hevder at 67 millioner kroner til valgfag er en tredjedel av hva som trengs. Hva sier du til det? Jeg er totalt uenig i at tiltakene er underfinansiert. Når det gjelder omdisponering av lærertimer til valgfagstimene, vil Utdanningsforbundet ha finansiert valgfagstimene med ekstra midler. I dag har vi ikke nok lærere til å gjennomføre det, sier kunnskapsministeren og legger til: Modellen vi har valgt, var eneste mulige for å få på plass finansiering av både valgfag og økt lærertetthet. Les mer: utdanningsnytt.no 7 Utdanning nr. 17/21. oktober 2011

8 Aktuelt nei til norm for lærertetthet regjeringen har sendt ut på høring forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Hensikten er å lovfeste en norm for lærertetthet i grunnskolen. Det er arbeidsgiversiden KS imot. KS er prinsipielt imot den slags detaljert inngripen i kommunenes muligheter til å organisere undervisningen, sier direktør for interessepolitikk Helge Eide til Kommunal rapport. Ungdomstrinnsmeldingen Full av selvfølgeligheter en flom av ord. et språklig spill der oppnåelse og bevaring av makt er det primære mål. Lærerne merker fort at orda ikke er til å stole på. tekst Lena Opseth Egil Børre Johnsen har anmeldt Stortingsmelding 22 «Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomsskoletrinnet» i tidsskriftet Prosa og slakter den. En spraglete ansamling av selvfølgeligheter, gjentagelser og tidvis inkonsekvenser. En uoverskuelighet av hel- og halvklare forbedringselementer, skriver han. Egil Børre Johnsen er lektor og forfatter av en rekke fagbøker om norsk språk, litteratur og skole. Han blir lei seg av å lese meldingen til tross for at det er en «sakprosaisk høysang til fremskrittet». Årsaken er at det i denne meldingen, som i mange andre meldinger, skapes en falsk overbevisning om at noe skjer. Det fins liksom alltid ord som kan ordne opp. Det brukes så mange vassjuke ord at menigmann mister troen på språket og på dem som bruker det, framholder Johnsen. Han eksemplifiserer ordbruken: Strukturfunksjon, gjennomføringsstrategi, lesestrategiskolering, reformimplementering, refleksjonsverktøy, ståstedsanalyse, konsensuspunkter, forklaringskraft, prøvebank, innfasing og organisasjonsbygging. Stortingsmeldingen om ungdomstrinnet får det glatte lag i en anmeldelse i tidsskriftet Prosa. foto INgEr StENVOLL Det er gjort grundig rede for tilstanden på ungdomstrinnet med henvisning til to hundre titler om temaet samt tabeller, faktarammer etc. Men hvorfor er siste kapittel, «Økonomiske og administrative konsekvenser» på under én side? spør han og harselerer over at det er anslått en totalkostnad for innføring av valgfag på 470 millioner kroner over tre år. Norge har nesten 1200 skoler med ungdomstrinn. Enhver kan regne seg til at her skal det spinkes og spares ikke på ord, men på kroner. Johnsen mener meldingen kan ses på som en mellomting mellom utopi og propaganda. «Den som ønsker fornyelse, må bekjempe sjangeren. I stedet må vi få en statsråd med personlig klasseromserfaring som voksen, en statsråd som i tillegg er klok nok til å ta fatt på fundamentale problemstillinger», skriver han. Hele anmeldelsen står på nettsidene til tidsskriftet Prosa. Ugjennomførbar melding dilemmaet med Ungdomstrinnsmeldingen er om alle de gode intensjonene som står der, og som alle er enige i, lar seg realisere. Kommunene er ikke alltid villige til eller i stand til å gjennomføre dem, sier professor Peder Haug ved Høgskolen i Volda. Haug er medlem av Statens råd for likestilling av funksjonshemmete, som har kommet med innspill til meldingen. Han understreker at rådet er bejaende til meldingen og til de gode tiltakene som foreslås der. Men det er vanskelig å se sammenhengen mellom tiltakene som foreslås, og ressursene som er satt inn. Når rådet påpeker at vi er kritiske til hvordan kommunene forvalter seg sjøl, og at de ikke alltid gjennomfører tiltak i tråd med intensjoner og regelverk, kommer vi borti et politisk minefelt, sier Haug. Valgfag er underfinansiert Valgfagsordningen som skal innføres høsten 2012, er underfinansiert med 100 millioner kroner. Spørsmålet er om ordningen vil bli innfridd med den finansieringen som det er lagt opp til, sier sentralstyremedlem Steffen Handal i Utdanningsforbundet. Han sier at Utdanningsforbundet er positivt til hovedretningen og intensjonen med meldingen, men kritisk til mangelen på finansiering som følger med de gode tiltakene. Hvis det ikke bevilges mer penger, er jeg redd innføringen av valgfag vil bli mer symbolpolitikk enn realitet, sier Handal. 8 Utdanning nr. 17/21. oktober 2011

9 Lav lønn fører til iq-dropp En ny studie viser at mennene som har utdannet seg til lærere gjennom de siste tiårene, skåret stadig dårligere på evnetesten da de var på sesjon. Forskere ved Norges Handelshøyskole mener lav lønn har mye av skylden. Men andre forskere advarer mot å sette likhetstegn mellom IQ og gode lærere. nye brannslukningsapparater på plass Oslo kommune har fjernet samtlige CO 2 -brannslukningsapparater fra skolene i byen og erstattet dem med nye, etter at det ble funnet en feil som skapte frykt for at apparatene kunne eksplodere. 13. oktober ble flere tusen elever sendt hjem. Også i Kristiansand erstatter kommunen slike apparater. Politikk Arbeiderpartiet skal bli tydeligere i sin skolepolitikk, og ambisjonene er at læreren skal bruke tiden på å undervise, ikke på papirarbeid. ill.-/arkivfoto: INguNN B. CHrIStENSEN Papirmølla må reduseres arbeidstiden i skolen må balanseres bedre. Vi må diskutere konkret hvordan papirmølla til lærerne skal reduseres, sier aps nestleder Helga Pedersen. tekst og foto Paal M. Svendsen skolen må snakkes opp Helga Pedersen sier framsnakking er viktig for å få flere til å ville bli lærere. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil det mangle mellom og lærere i 2020 dersom ikke noe gjøres. En utfordring er å få hevet statusen til dem som jobber i skolen. Det gjør vi ved å snakke opp skolen, ikke ned. Det har vært tendenser til svartmaling av yrket. Vi har utfordringer i skolen, men resultatene går rett Sammen med lederen for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Marianne Aasen, slår Pedersen et slag for skolepolitikken. Arbeiderpartiet skal bli tydeligere i sin skolepolitikk, og ambisjonene er at læreren skal bruke tiden på å undervise. Hvordan skal dere få det til? Lærere og rektorer må få redusert papirmølla. Dessuten skal alle framtidige læreplaner være nasjonale. Vi må diskutere konkret hvordan vi skal fjerne tidstyven, sier Pedersen. Det satses for lite på etter- og videreutdanning av lærere, meldes det fra landets lærerværelser. Hva med å åpne lommeboka skikkelig? I år er det ubrukte etter- og videreutdanningsmidler på budsjettet. Dette skulle være et spleiselag mellom stat og kommune. Det skal det fortsatt være, men jeg mener vi må diskutere modellen for tildeling av disse midlene, sier hun. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen fikk ikke vei. Vi har flere lærere, og flere vil bli lærere, sier Pedersen til Utdanning. Vil ikke høyere lønn lokke flere studenter? Innholdet i skolen og lærergjerningen er like viktig som lønn. Jeg kjenner mange lærere, men de er ikke lenger i skolen. De sier det er for mye møteaktivitet, papirarbeid, læreplanarbeid og mye annet som ikke har med undervisning å gjøre. Her må vi gjøre noe, sier hun. gjennom en norm for lærertetthet i skolen, men sendte i stedet ut på høring et forslag med to alternativer: en fast norm per skole eller en fast norm per kommune. Jeg er åpen for å se på hvordan en slik norm skal fastsettes, sier Pedersen. Hvor mange elever er det forsvarlig for én lærer å ha i et klasserom? Er 25 for mange? Jeg vil ikke komme med et konkret tall. 25 kan være forsvarlig ett sted og uforsvarlig et annet. Det handler om elevsammensetning og fag. Lokale forhold spiller også inn, sier hun. Viktig at ledelsen engasjerer seg Lederen for Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, Marianne Aasen, sier til Utdanning at hun setter pris på at Helga Pedersen nå engasjerer seg ekstra i skolepolitikken. Det er veldig fint at alle i ledelsen i Ap engasjerer seg i skolepolitikk. Jeg er like fornøyd når alle lokalpolitikerne gjør det. Når man skal ha et bredt engasjement rettet mot et felt, er det alltid en fordel at partiledelsen er med, sier Aasen. Les hele intervjuet på utdanningsnytt.no/helga Utdanning nr. 17/21. oktober 2011

10 Aktuelt navn Risikopromotøren Ellen Beate Sandseter misliker lekeplasskontrollører. Nå har hun og kollegaene vunnet en prestisjetung forskningspris for en artikkel om risikofylt lek. tekst Jørgen Jelstad Foto Dronning Mauds Minne Ellen Beate Sandseter (39) Hvem Førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne Høgskole. Aktuell Vant Best Published Paper Award EECERJ 2011 (European Early Childhood Education Research Journal) for artikkelen «The Dynamics of Early Childhood Spaces: Opportunities for Outdoor Play?». «Hvis vi fratar barna all mulighet for utfordringer og spenning i leken, er vi på ville veier.» Hva handlet den prisbelønte artikkelen om? Det var en oversiktsartikkel som innledet et spesialnummer om utendørs lek og læring. Dette er et litt nytt forskningsområde, og sjefen i tidsskriftet sa at vår artikkel hadde ligget som den mest leste i veldig lang tid. Så jeg føler vi har fått satt fokus på tematikken internasjonalt. Hvorfor er utendørs lek viktig? Innetiden er gjerne mer regulert og voksenstyrt, mens uteområder, særlig naturen selv, er en fantastisk arena for å oppleve motorisk kompetanse og mestring. Det gir mer handlingsrom for barna, men forskningen viser at dette er en type lek som er i ferd med å forsvinne. I samfunn som USA er barn, i alle fall i urbane strøk, nå på et vis koblet helt fra naturen. Hvilken kjent person ville du hatt som lærer? Forskeren og psykologen James J. Gibson. Han utviklet en teori om hvordan man tolker sine omgivelser ut fra hva slags funksjon de har for en, noe jeg har brukt i min egen forskning. Ellers er jeg fascinert av Jo Nesbø, som er så til de grader allsidig kreativ. Hvem ville du gitt straffelekse? Til alle de private lekeplasskontrollørene som driver en form for skremselspropaganda overfor barnehageeiere og lekeplasseiere. Dette har blitt en privat business hvor de lager rapporter om alt som er livsfarlig på lekeplasser, ofte steder hvor det aldri har skjedd skader. Vi må holde hodet kaldt når det kommer til sikkerhetshysteriet. Hvis vi fratar barna all mulighet for utfordringer og spenning i leken, er vi på ville veier. Hvilke lag og foreninger er du medlem av? Jeg seiler og er aktiv i Trondhjem Seilforening. Jeg er også med i Den Norske Turistforening og Trondhjem Skiklub, pluss diverse forskningsnettverk. Hvilken bok har du ikke fått tid til å lese? Jeg leser mye, så jeg rekker som regel å lese det meste av det jeg ønsker. Nå holder jeg på med «Den hemmelige historien» av Donna Tartt. Den handler om eksentriske studenter som studerer klassisk språk på et amerikansk college, ispedd litt mord og mysterier. En blanding av krim og filosofi fra collegemiljøet er selvsagt spennende for en som er innenfor «bransjen». Hva gjør du for å få utløp for frustrasjoner? De som kjenner meg, vil antakeligvis si at jeg alltid tar opp frustrasjoner direkte med den det gjelder. Men hvis jeg ikke kan gjøre det, så trener jeg eller gjør noe fysisk. Hva har du lagt ut på Facebook denne uka? Et bilde fra morgenen etter vi var kommet opp på hytta på fjellet og våknet til et helt hvitt snølandskap. Og så la jeg ut melding på søndag hvor jeg anbefalte magasinet Fri Flyt sin film-tour, ettersom jeg hadde vært på Oppdal og sett to av deres fantastiske skifilmer. Hvilke tvangshandlinger har du? Jeg er litt systemfreak. Det vil si at jeg skriver lister og liker at det er systematisk rundt meg. Mannen min vil nok si at jeg har litt tvangshandlinger mot smuler og rusk på gulvet. Jeg liker ikke at det knaser under føttene inne, så da er jeg raskt fremme med støvsugeren. Hva er ditt bidrag for å redde verden? Hvis jeg kan bidra til at barn får litt bedre vilkår for utelek i fremtiden, skal jeg være godt fornøyd. 10 Utdanning nr. 17/21. oktober 2011

Lærerutdanning for skoleflinke

Lærerutdanning for skoleflinke Mitt tips 20 Vurdering i system Reportasje 22 Med døden på timeplanen Reportasje 26 Realfagsløft med Teach First Portrettet 28 Førsteklasses 20 2. DESEMBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken Fire som minstekrav

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING

Min favorittlærer 20 Fotoreportasjen 28 Frisonen 35 Aktuelt 26 23. SEPTEMBER 2011 Hovedsaken FÅR IKKE UTDANNING Min favorittlærer 20 Hun var magisk Fotoreportasjen 28 Barnehagebarn på kokkekurs Frisonen 35 Fascinert av fugler Aktuelt 26 Flere søker norske skoler i Spania 15 23. SEPTEMBER 2011 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX

Skolen er inngangsporten XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Tar favorittlæreren til filmen Reportasje 22 Dans i fritt fall Intervju 28 Lærerløfteren Fotoreportasje 32 Flytende skole gir håp 19 15. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Nyankomne

Detaljer

Lærerens omsorg reddet meg

Lærerens omsorg reddet meg Min favorittlærer 20 Idealistens idol Reportasje 22 Frileik inn, skjemaveldet ut! Fotoreportasje 26 Sirkus Meråker Frisonen 31 Brygger sitt eget øl 7 12. APRIL 2013 utdanningsnytt.no Lærerens omsorg reddet

Detaljer

Hovedsaken Det renner over i barnehagen

Hovedsaken Det renner over i barnehagen Min favorittlærer 20 Ung, usikker og favoritt Reportasje 28 Rollespill om klimaspørsmål Fotoreportasje 30 Det hendte i 1963 Frisonen 35 Med sol i magen 1 11. JANUAR 2013 utdanningsnytt.no Hovedsaken Det

Detaljer

Når det verste skjer

Når det verste skjer Min favorittlærer 20 Fikk lov å kverulere Fotoreportasje 28 Annerledestenkerne Intervju 26 Når kroppen sier stopp Reportasje 32 Skotsk skole inspirerer 15 20. SEPTEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX

Dovre har falt XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærer 20 Gjensidig beundring og glede Reportasje 28 Irsk interesse for friluft Fotoreportasje 34 Revy! Frisonen 39 Tvunget til å sette den første stein 2 24. JANUAR 2014 www.utdanningsnytt.no

Detaljer

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet >

for mange oppgaver Rektorene: side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > 9 6. mai 2011 www.utdanningsnytt.no Rektorene: for mange oppgaver side 12 17 > synger høyere enn fabrikktuten > i løvefjellenes land > sangen for livet > leder. Økning som ikke holder > Årets tall fra

Detaljer

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden

Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt stryk. Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden Mitt tips 20 Stygt og fint i Bodø Fotoreportasje 26 Livet i leiren Aktuelt 24 Tilsyn skjerper oss Frisonen 31 Kvitter i fritiden 16 5. OKTOBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Tilbudet alle vil ha: Skyhøyt

Detaljer

Elevene ingen snakker om

Elevene ingen snakker om Mitt tips 22 Ontario viser vei for skoleeierne Aktuelt 26 Usynlege førskulelærarar Portrettet 28 Balansekunst Gylne øyeblikk 33 Da minstebukken fikk vokse 15 21. september 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

MÅ LEGGE VEKT PÅ INNSATS

MÅ LEGGE VEKT PÅ INNSATS Mitt tips 20 Bruker belønning og oppmuntring Portrettet 26 Jeg er ikke omstridt Gylne øyeblikk 31 Kaldt, vått og gyllent Chile 22 Kjemper for gratis utdanning 16 7. OKTOBER 2011 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no

Hovedsaken Lærere og IKT Digitale utfordringer 18. NOVEMBER 2011. utdanningsnytt.no Min favorittlærer 20 «Besserwisserens» favoritt Fotoreportasje 34 Smakens uke Intervju 22 Kast munnkurven Krigen 28 Norske barns takkebrev til Island har dukket opp 19 18. NOVEMBER 2011 utdanningsnytt.no

Detaljer

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX

Bortvist uten lov XXXXXXXXX XXXXX Min favorittlærar 20 Ein streng lærar Reportasje 22 Politikarar blir administratorar Portrett 24 Hvorfor, Jon? Aktuelt 28 Mediefaget er i fare 17 18. OKTOBER 2013 www.utdanningsnytt.no Hovedsaken Xxxx

Detaljer

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til

yrkesfagene Leter etter nøkkelen til Min favorittlærer 20 En god menneskekjenner Fotoreportasje 24 Birkebeinere Frisonen 29 Ultraløperen Kronikk 44 Den skjulte mobbinga 4 24. FEBRUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Yrkesfagene sliter Leter

Detaljer

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen

Mitt tips 20 Intervju 22 Reportasje 26 Portrettet 28 13. JANUAR 2012 Hovedsaken glemselen Mitt tips 20 Fortellinger får følger Intervju 22 Lærer opp digitale aktivister Reportasje 26 Mobiliserer mot nye nedleggingstrusler Portrettet 28 Overført til staten 1 13. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Kvalitet i barnehagen Lovløst område

Kvalitet i barnehagen Lovløst område Min favorittlærer 22 Inspirerte til fysikkforskning Reportasje 26 Ikkje bare, berre berre Portrettet 28 Bondefanga Frisonen 33 En ekstrem halvtime 14 7. SEPTEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Kvalitet

Detaljer

Hjelp, vi har tilsyn!

Hjelp, vi har tilsyn! Min favorittlærer 22 Læreren som var der da det buttet imot Reportasje 24 Leksehjelperne Portrettet 28 Ola By Rise Gylne øyeblikk 33 En morgen med forviklinger 19 14. NOVEMBER 2014 utdanningsnytt.no Hjelp,

Detaljer

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING

Mitt tips 20 Reportasje 22 Reportasje 26 Portrettet 28 29. NOVEMBER 2013 Bred enighet blant forskere: Advarer mot mer XXXXX karakterbruk UTDANNING Mitt tips 20 Aktive bygger passive Reportasje 22 Fanger identiteten med lasso Reportasje 26 Skole med bråkete nabo Portrettet 28 Komikken i sorgfull barndom 20 29. NOVEMBER 2013 www.utdanningsnytt.no Bred

Detaljer

Studentene velger bort barnetrinnet

Studentene velger bort barnetrinnet Mitt tips 20 Lykken er en hverdag Reportasje 31 Lever livet med nye organer Fotoreportasje 24 Skolelivet verden rundt Gylne øyeblikk 37 Pedagogen som skjønte et pip 17 17. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no

Detaljer

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først

Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først Min favorittlærer 20 Han lærte meg å reflektere Reportasje 22 Håp for Sør-Sudan Fotoreportasje 28 Storbyens grøde Frisonen 33 Sjakken kom først 18 31. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Håndverkere: Ønsket

Detaljer

mekker nye muligheter

mekker nye muligheter 12 17. juni 2011 www.utdanningsnytt.no Skoletrøtte elever: mekker nye muligheter side 12 17 > ministortinget > de startet den arabiske våren > russisk matematikk i sandnes > Utdanning > nr 12/17. juni

Detaljer

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING

Min favorittlærer 20 Intervju 22 Portrett 26 Frisonen 33 3. OKTOBER 2014 Lærerne som forsvant UTDANNING Min favorittlærer 20 Det er bedre med ja enn nei Intervju 22 Lektorens oppgjør Portrett 26 Eivor blogger for bedre barnehager Frisonen 33 Med fantasien som hobby 16 3. OKTOBER 2014 utdanningsnytt.no Lærerne

Detaljer

Tester ny vei til fagbrev

Tester ny vei til fagbrev Min favorittlærer 20 Med naturlig disiplin Reportasje 24 Tjuvstarter i videregående Fotoreportasje 30 Tett på ville dyr Frisonen 35 Klikker i fritida 3 8. FEBRUAR 2013 utdanningsnytt.no Tester ny vei til

Detaljer

Sommerskole Opptur etter stryk

Sommerskole Opptur etter stryk Mitt tips 20 Inspiria for forskerspirer Fotoreportasje 22 Førsteklasses! Reportasje 28 Skolebygg som læringsarena Gylne øyeblikk 31 Harehopp for hardhauser 13 24. AUGUST 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken

Detaljer

Segregering i Finland I en klasse for seg

Segregering i Finland I en klasse for seg Min favorittlærer 20 Bedrev kadaverdisplin Portrettet 22 Til topps med høgdeskrekk Intervju 28 Eg ve te Bergen Gylne øyeblikk 33 Ti små dovregubber 21 14. DESEMBER 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Segregering

Detaljer

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby

Skolen frister ikke. Nye realister: Realfag. Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby Fylkesårsmøte 24 Bli mer ulydige Fotoreportasje 36 Tanker til framtida Reportasje 32 Tidlig skolestart gir ikke bedre resultater Frisona 41 Byggjer bokby 12 22. JUNI 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Realfag

Detaljer

Svensk skoleforbilde Inkludering ga suksess

Svensk skoleforbilde Inkludering ga suksess Mitt tips 20 Lærer matematikk med app Portrettet 22 Arbeidsjernet Petit 28 «Flue på veggen» Gylne øyeblikk 29 Herlig avslutning 2 25. JANUAR 2013 utdanningsnytt.no Hovedsaken Svensk skoleforbilde Inkludering

Detaljer

«Jeg er klar til å lede»

«Jeg er klar til å lede» Mitt tips 20 Kvittet seg med verstingstempel Portrettet 30 En brobrenners bekjennelser Reportasje 26 Viser filmen «Til ungdommen» Gylne øyeblikk 35 «Ikke forstyrr, jeg jobber» 19 16. NOVEMBER 2012 utdanningsnytt.no

Detaljer

Utfordringer fra grasrota

Utfordringer fra grasrota Min favorittlærer 20 Å se etter tegn Fotoreportasje 22 Hekta på hest Petit 26 Apps and downs Frisonen 27 På vei opp 2 27. JANUAR 2012 utdanningsnytt.no Hovedsaken Utdanningsforbundet 10 år Utfordringer

Detaljer

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra

Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra Min favorittlærer 20 Fra skoletaper til lesehest Reportasje 22 Velkommen inn i varmen Fotoreportasje 28 Hjertevenner Frisonen 35 Folkrock i fjæra 10 23. MAI 2014 www.utdanningsnytt.no Privatisering av

Detaljer