Ja til norsk mat! Forord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ja til norsk mat! Forord"

Transkript

1 Ja til norsk mat! Forord Senterpartiets sentralstyre vedtok å opprette en arbeidsgruppe som ser nærmere på hvordan vi kan løfte den matpolitiske delen av vår politikk, med følgende mandat: Senterpartiets program understreker: «Naturressursene, råvarene, vårt nordiske klima og topografi og store sesongvariasjoner er utgangspunktet for den norske matkulturen og trygg mat til den norske befolkningen. Matkulturen er i stadig utvikling. Den er et uttrykk for vår felles kulturarv og identitet. I dag etterspørres mat med historie og lokal tilknytning og et mangfold i produktutvalget. Norsk matkultur har blitt et utgangspunkt for innovasjon i matnæringene. Senterpartiet vil gjennom satsing på matproduksjonen og det store mangfoldet av virksomheter som videreforedler råvarene, styrke og videreutvikle Matlandet Norge.» Trygg, sunn og kortreist mat har etter valget og med den blå-blå regjeringen sine forslag, fått stadig større oppmerksomhet. Folk er mer bevisst på hva slags mat de ønsker å spise / gi barna sine, og høstens løpende diskusjon om matsikkerhet har forsterket dette. Senterpartiet må løfte fram sin matpolitikk på en måte som gjør oss til et viktig parti for alle forbrukerne som er opptatt av dette. Hovedoppgaven til gruppa er å utarbeide forslag til konkrete saker, temaer, og retorikk som synliggjør «matpartiet Sp». Gruppa skal også trekke inn internasjonale perspektiver ved matproduksjon, både hva gjelder solidaritet, beredskap og miljø. Frist for arbeidet er Gruppa har bestått av Kathrine Kleveland (leder), Bjarne Undheim, Ane Kismul, Lars Erik Bartnes og Wenche W. Gunnarstorp (sekretær). Kjersti Toppe har deltatt på ett møte og gitt gruppa innspill, men måtte trekke seg fra selve utvalgsarbeidet på grunn arbeidet i Stortinget. Gruppa ønsker å presisere at den har valgt å svare på bestillingen i mandatet med utgangspunkt i forbrukeren. Altså: Hvordan få opp forbruket av norsk mat i Norge? Mer norsk mat i norsk skole, mer norsk mat for norske eldre, mer norsk mat på arbeidsplassen osv. Ja til norsk mat! Senterpartiet er stolte over norsk mat! Det er viktig at vi fortsatt skal ha ren og trygg mat og Norge skal være verdens beste med tanke på dyrevelferd, dyrehelse, smittevern, bærekraft og miljø. Det finnes nesten ikke bedre utgangspunkt for ren og trygg matproduksjon enn det vi har i Norge. Vi har lite, men ren jord og rikelig tilgang på vann. Det er lite skadedyr og sykdommer, blant annet på grunn av vårt kalde klima, derfor brukes det lite plantevernmidler og medisiner. En aktiv landbrukspolitikk gjennom mange år gjør at det er matprodusenter over hele landet slik får vi brukt ressursene der de finnes. Norge har særegne muligheter knyttet til vår lange kystlinje og vår beliggenhet i nord. Våre kyst- og havområder er viktige for å sikre mat og å skape verdier, og vår lange kyst gir oss et unikt utgangspunkt for matproduksjon i sjø. Norsk mat er en av nøklene til oppslutning i valget Alle har et forhold til norsk mat, og Senterpartiet er Matpartiet med stor M. Mat som tema gir rom for våre kjernesaker. Forbruker er stadig mer opptatt av hvordan maten produseres og hvordan ressursene fordeles her i verden. Matpolitikk er et godt utgangspunkt for å snakke til folks hjerter, men viktig å ikke gjøre sakene for tekniske spesielt når det kommer til selve matproduksjonen.

2 Veldig ofte har produsent og forbruker samme mål. Produsentene har en sterk stolthet knyttet til egne produkter, og er opptatt av at dyra skal ha det godt, at jorda skal drives slik at den kan brukes til matproduksjon også til våre barn og barnebarn og at det fortsatt skal være fisk i havet for generasjonene som kommer etter oss. Dette har Senterpartiet vært opptatt av i alle tider, men vi kan bli enda flinkere til å fortelle om det. Vi må ta eierskap til alle sider av saken, og bli tydeligere på å knytte forbrukeraspektet til våre andre kjernesaker som en aktiv regional- og distriktspolitikk, en fremtidsrettet landbruks- og fiskeripolitikk, en bærekraftig klima- og miljøpolitikk, god folkehelsepolitikk og å sikre sjølforsyning/beredskapspolitikk. Utvalget har valgt ut noen saker som ivaretar mange sider av disse sakene, og har i tillegg til de ordinære matpolitiske spørsmålene også vært opptatt av bl.a. solidaritet og miljø. Utvalget er overbevist om at disse sakene er gode å selge i lokalvalg, som f.eks. skolemat, jordvern og mindre kast av mat. Gruppa har delt inn sine forslag i seks hovedsaksområder: 1. Trygg, norsk matproduksjon Norsk matproduksjon er unik i verden og bør i fremtiden kunne gi garantier om å være det tryggeste alternativet. Norsk mat kjennetegnes nettopp ved at den er produsert under norske forhold. Det være seg norsk landbruk, havbruk eller hentet opp av den norske, tradisjonsrike fiskeflåten. Det norske familielandbruket er en motvekt til det industrialiserte landbruket vi finner i andre deler av Europa og verden for øvrig. Vi skal opprettholde en god dyrevelferd og ha en offensiv politikk på dette området. Norsk mat skal produseres med minimal bruk av medisiner og plantevernmidler og fri for vekstfremmende hormoner. Norske fiskeressurser skal fortsatt foredles i Norge. Senterpartiet skal være tydelige på at alle land har både rett og plikt til egen matproduksjon. Matproduksjon er viktig beredskap, og fiskeri- og landbrukspolitikken må derfor ha langsiktige mål og ta høyde for uforutsette endringer i så vel klima som sikkerhetspolitikk. Hvorfor er norsk mat trygg? Det er et resultat av en villet politikk ikke flaks. Vi har f.eks. et rent og friskt plantemateriale fordi vi har hatt en streng import. Og vi har god dyrehelse og lav medisinbruk fordi vi har hatt et strengt regelverk på dette området og fordi vi har jobbet for å forhindre smitte, framfor å reparere etter at skaden har skjedd. Senterpartiet vil kjempe for at vi fortsatt skal ha en restriktiv holdning til GMO. Fremveksten av antibiotikaresistente bakterier er en alvorlig trussel mot folks helse i fremtiden. Eneste måte å redusere fremveksten av antibiotikaresistente bakterier er å redusere antibiotikabruken globalt. Også i matproduksjonen. Tiltak: - Plakater flyers med inspirasjon fra svensk valgkamp. «Närodlad» - Servere/selge kokt mais, og si noe om at vi har GMO-fri mais i Norge, husk popcorn er også mais. Popcornmaskin er investering. - Utspill: Norsk matproduksjon bør/skal bruke minst antibiotika i verden. Foreslå en betydelig satsing på midler til forskning for at dette skal bli mulig. - Utspill: Dele ut dansk og norsk leverpostei (eller annet bedre eksempel) på stand. Folk kan selv velge. Informere om forskjellen på antibiotikaresistens i norsk og dansk matproduksjon - Det Norge vi er glad i: Bannerkampanjer langs noen utfartsårer fra storbyene der folk kjører på vei til hytta, for eksempel på spesielle utkikkspunkter hvor det er særlig fint kulturlandskap. Sånn at folk kan minnes om hvem som holder landskapet i hevd.

3 - Kokebok, med oppskrifter fra fylket, gjerne ny mat laget av norske ingredienser, profilerte kandidater peker på det de mener er det fineste sted i fylket (som er påvirket av jordbruk eller skog eller fisk/hav). Se eksempel fra Oppland Utspill: Kreve at norske myndigheter garanterer for at mat kjøpt i Norge er fri for antibiotika. (Her må det gjøres en jobb med å sjekke regelverk for import.) - Har vi et skikkelig skrekkeksempel? Tenkt eksempel: poteter skyllet i antibiotika Trygg norsk matproduksjon Norge er det landet i Europa som bruker minst antibiotika i husdyrholdet. I Norge er forekomsten av antibiotikaresistente bakterier svært lav, etter målretta innsats fra bønder og myndigheter gjennom mange år. Siden midten av 90-tallet har bevisstheten om antibiotikabruk økt, og forbruket sunket med 40 prosent. Mens andre land bruker antibiotika forebyggende, bruker vi det kun til behandling når det er nødvendig, og kun etter foreskriving fra veterinær. I 2013 kom EU-organet European Medicines Agency (EMA) med en rapport om antibiotikaresistens som hadde samlet inn tall fra 25 land. Der kommer de nordiske landene godt ut, men Sverige har likevel tre ganger så høye forekomster av antibiotika i kjøtt som Norge. Danmark har 10 ganger så mye som Norge og Italia topper med 100 ganger så mye. En ny rapport Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har laget på oppdrag fra Mattilsynet dokumenterer at oppdrettsfisk er trygg å spise. Det er lave konsentrasjoner av medisinrester og andre uønskede stoffer i oppdrettsfisk. Innholdet av lovlig brukte legemidler og fremmedstoffer var langt under grenseverdiene. 2. Mangfold av norsk mat Mat er mye mer enn bare å bli mett. Det er levende lokalmiljø, glede, stolthet og identitet. Med norske råvarer fra fjord, fjell, sjø og land kan vi bidra til bosetting, miljø, vekst og trivsel. Forbruker er heldigvis blitt mer krevende og opptatt av opprinnelse og kvalitet. Dette gir utslag i stadig større tilbud, noe norsk landbruk har klart å møte gjennom ulike måter å produsere mat, distribuere mat og konsumere mat. Kortreist mat er klimavennlig i forhold til mat som fraktes jorden rundt. Kortreist mat er viktig for det lokale næringslivet støttes og arbeidsplasser rundt om i landet. Lokale mattradisjoner holdes i hevd og kan ha en positiv innvirkning på turismen. Alle matproduserende land i vesten gjør det samme beskytter egen matproduksjon og satser på å fremme sine spesialiteter. Det er for eksempel internasjonal aksept for å beskytte geografiske betegnelser. En camembertost kommer fra Camembert-distriktet. En parmaskinke kommer fra Parma-dalen. Der Frankrike har champagne og roquefort, har Norge Eplemost fra Telemark og Kraftkar fra Tingvoll. Der Spania har sin serranoskinke, har Norge eldhusfenalår fra Voss. Når England kommer med sin Stilton og Italia sin Gorgonzola, har Norge Edel Blå fra Innerøya. Matgleden blir veldig tydelig når de ulike matfestivalene åpner. Sommer og høst er høysesong for slike arrangementer. Nesten hvert år sender arrangørene ut melding om besøksrekord. For eksempel er over innom Rådhusplassen i løpet av de to dagene Matstreif arrangeres. Også de som arrangerer Bondens marked, merker stadig økt oppmerksomhet og ikke minst økende salg. Hoteller og restauranter får også øynene opp for alle de spennende lokalproduserte matvarene som finnes. Vi opplever stadig oftere hoteller som nettopp profilerer seg på at de satser på lokale matspesialiteter.

4 Dette er en villet utvikling. Det er en utvikling Senterpartiet i regjering har satset på og som det har blitt brukt ressurser på. Norge har mulighet til å etablere seg som en av verdens beste matnasjoner. Gjennom Lokalmatprogrammet finansiert over jordbruksavtalen, fremmer vi nyskaping innen matområdet. Og hvert år deltar Norge med en stor stand på en av verdens største mat- og reiselivsmesser, Grüne Woche i Berlin. Vi får stadig bekreftelser på at vi produserer råvarer av ypperste verdensklasse. Det er ikke for ingenting at konkurransen som regnes som det individuelle verdensmesterskapet i kokkekunst, Bocuse d'or, svært ofte har benyttet norske råvarer både fisk og kjøtt. Og ingen land utenom Frankrike har vunnet Bocuse d'or så ofte som Norge. Senterpartiet er opptatt av å sikre forbrukerne tilgang til dette matmangfoldet. Tiltak: - Lage «fylkeskokebok» eller «sesongkokebok». Dele ut gulrøtter/suppe - Låne smoothiemaskinsyklene til 4H, ypperlige på stand - Oppsøke markeder / messer / forsøke å samarbeide og ha stand - Ha stafett med beste matoppskrift på Facebook, for å få opp aktivitet på fylkesside/lokallagsside evt nettside. Utfordre andre politiske toppkandidater/kjente personer mm til å si noe positivt om norsk mat! - Bynær matproduksjon: ha plantekurs på torget, ala hvordan dyrke din egen tomatplante på verandaen. Gjerne dele ut potter med en spire i. - Matglede/barn/norsk mat: ha bakeverksted for barn i forbindelse med stand eller andre arrangementer. Lage rundstykker eller pizza og steik på grill. Lite jobb i forhold til hvor godt det smaker:) - Kortreist/regional/lokal mat: Viser fram gode produsenter/produkter, for eksempel lage et kart om hvor man kan kjøpe lokale produkter inni brosjyrer som handler om matproduksjon og på nettsidene til lokallag/fylkeslag eller på partiprogrammene på fylkes- eller kommunenivå. - Opprop for lokal mat - Oversikt over lokale matprodusenter. Løfte frem disse. - Ha stand ved siden av «lokalmatutsalg» - Utspill: Samordning av merkeordningene. Merkeordningene i mat er nødvendig og forbruker må kunne stole på disse. - Utspill: Gourmetaften med lokale produkter på gamlehjemmet - Utspill: Kåre månedens produsent fra kommune/fylke og vise fram på møter, stand, nett, facebook o.l. - Utspill: Offensive på forskning på nye matressurser som gir mat til voksende befolkning - som tang, alger. Utnytte de ressursene vi har. - Utspill: Innovasjon Norge (IN)/ Gode vilkår for matgründere. Regjeringen svekker IN dette vil ramme matgründerne og bremse fremveksten av nye, norske mat- og drikkeskatter. - Utspill: Øke oppmerksomheten rundt ulike merkeordninger for mangfold av norsk mat. Eksempel sak: Matmerk har fått redusert potten til informasjonstiltak om merkeordningene. - Utspill: Kjedemakt hindrer tilgang til matmangfold. Skryte av de som har blitt flinkere. - Utspill: Oppfordre til å gå på skattejakt i butikkhyllene - Utspill: Utfordre Listhaug som mener landbruket bør satse på eksport av matspesialiteter til utlandet. Betalingsevnen finnes jo her hjemme, ikke i et kriserammet Europa. «Selg ikke ut matgullet vårt, Listhaug vi vil beholde våre egne mat- og drikkeskatter.»

5 Norske forbrukere blir mer og mer sultne på lokalmat. Siden 2010 har salget av lokalmat og matspesialiteter i matbutikkene økt fra 2,3 milliarder til rekordhøye 3,5 milliarder i år. Bare det siste året har salget i butikk økt med en halv milliard kroner. Veksten er tre ganger høyere enn for mat og drikke totalt sett. Omsetningsveksten for lokalmat er 16,5 prosent det siste året, imens omsetningen totalt for mat og drikke i dagligvarebutikkene øker med 5,5 prosent. Tallene er utarbeidet av Nielsen og viser kun salg i dagligvarebutikkene. Restaurant og storhusholdning, gårdsbutikker og Bondens Marked er ikke med, og salget av lokalmat i Norge totalt er derfor høyere. Nisje forutsetter volum Uten volumproduksjon blir det ingen kvalitetsmat, nisjemat eller lokal mat. Volumproduksjon er selve grunnlaget for å skape nisjeproduksjon av høy kvalitet, som norsk Jarlsberg og italiensk Parmesan. For å lage god kvalitet trengs det både råvarevolum å sile av og produksjonskapasitet til å foredle produktet. Eks: Parmesanostene Parmigiano-Reggiano og Grana Padano trekkes ofte fram i Norge som er et unikt nisjeprodukt. Det er her norske bønder skal lære å drifte småskala og kvalitet. Knapt noen nevner at ostene har alle kjennetegn på et stort volumprodukt med strenge standardkrav. Faktisk sikrer de to parmesanostene Parmigiano-Reggiano og Grana Padano hver for seg avsetting av en større melkemengde enn den samla melkeproduksjonen i Norge. Et volum så stort at det norske jordbruket og meieriindustrien ikke er i nærheten på produksjonskapasitet. Grana Padano og Parmigiano-Reggiano har hhv et produksjonsvolum på tonn og knappe tonn. Begge ostene har opphavsmerking tilsvarende den norske merkeordningen Beskytta opphav, og eierskapet til benevnelsen Parmesan i EU. La oss holde oss til sistnevnte ost. Produksjonsvolumet på knappe tonn ost, avsetter et råvarevolum på 1,77 mill tonn melk. Melkemengden blir levert av melkekyr. Tilsvarende for Norges største osteprodusent, Tine, var et samla mellkemottak på 1,5 mill tonn mellkekyr leverte det. Over halvparten av det norske mellkevolumet går til osteproduksjon. Tine, som største osteprodusent, hadde et samla produksjonsvolum av hvitost på knappe tonn. Omtrent det halve av Parmigiano-Reggiano. Produksjonsvolumet til disse to ostene på knappe tonn utgjør ryggraden i italiensk melkeproduksjon. De alene sikrer avsetting for om lag 30 prosent av all melkeproduksjon i Italia. Akkurat som produksjonen av Jarlsberg er helt avgjørende for avsetting av norsk melkeproduksjon. Og hovedmarkedet for Parmesan, er ikke verden. Det er det italienske markedet. Det tar 75 prosent av volumet. Akkurat som Jarlsberg har Norge som hovedmarked. Tross det store volumet er disse parmesanostene altså regnet som et nisjeprodukt og småskalaprodukt i en internasjonal kontekst. 3. Forebygge framfor å reparere Maten vi putter i oss har stor effekt på helsa vår. F.eks. gir inntak av mer frukt og grønt redusert fare for kreft. Sunn mat har et stadig større fokus i media og næringsliv - både i butikk og restaurantkjeder. Siste eksempel er vel McDonalds som nå har åpnet en ny filial i Sydney, hvor det kun serveres sunne retter som «tofu og grønnsaker», «kokte egg og babyspinat» og «kylling, gresskar og coleslaw». Mat er helse, og i dagens Norge ser vi flere utviklingstrekk i kostholdet vårt som vil gi redusert helse i fremtiden. Det er ingen hokus-pokus-kur som må til for å redde det norske folk sunt, norsk kosthold kommer nemlig stadig bedre ut i undersøkelser om mat og helse. Senterpartiet vil jobbe for mer frukt og grønt som forebyggende tiltak. Viktige tiltak kan være skolefrukt, økt tilgang på frukt og grønt for barn, ungdom og eldre og å stimulere arbeidsgiver til frukt og grønt-ordning på arbeidsplassen.

6 Tiltak: - Dele ut frukt og grønt, knaskerøtter, sukkererter på stand er sikre vinnere også i år. - Her må vi også ha noe rettet mot barn/barnehager/skoler. Hvis man lærer seg å spise sunn, vanlig mat tidlig i livet er jo mye gjort. - Jobbe for at alle barnehager i kommunen skal få muligheten til å ha ett eller annet matprosjekt, f.eks. lage sin egen mat (dyrke gulrøtter ellet poteter eller lignende), dra på matauk i naturen og videreforedle (tørke sopp, blåbærsaft osv) og la ungene tilberede sin egen varmmat, gjerne hele tiden eller som et avgrenset prosjekt. - Fremme forslag lokalt om hvor det kan bygges skoleparseller/skolehager. - Gjøre noe konkret overfor seniorer. Etterhvert en stor velgergruppe. Oppskriftshefte, konkurranse forslag til premie: matkurv eller stavmiksere. - Utspill: Videreutvikle faget mat og helse. Øke innsats og status. Lærerkompetanse kreve faglærere. - Utspill: Lansere forslag om «Eldrekassa» en kasse med mat a la Adams matkasse. Bidra til at flere kan bo lengre hjemme. Abonnementskasse for eldre, med råvarer og oppskrift. - Utspill: Økt sukkeravgift. - Utspill: Halvere nordmenns gjennomsnittlige inntak av salt fra 10 g til 5 g per dag ved å følge opp Anbefalingene i saltstrategien fra Nasjonalt råd for ernæring. - Utspill: Få en matvenn. Invitere skoleelev inn til eldre for et felles måltid. (Presentere en plan for hvordan eldre kan få muligheten til å spise et måltid i uka sammen med en skoleelev) 4. Skolemat Skolemat til alle gir like muligheter, økt trivsel, økt læring og bedre helse på kort og lang sikt. Skolemat handler om forebyggende helse. Et felles, sunt skolemåltid vil forebygge overvekt, diabetes og psykisk sykdom. Senterpartiet ønsker at alle barn i grunnskolen skal få gratis frukt og grønnsaker hver dag, og vil gjeninnføre og utvide ordningen til også å gjelde videregående skole. Senterpartiet skal ha en troverdig og realistisk plan for innføring av et enkelt og sunt måltid i norsk skole. Tiltak: - Mellom 60 og 70 % av befolkningen støtter oss og vil ha skolemat. Her er det rom for gode leserinnlegg med enkelt budskap! - Serverer en av skolene nær deg skolemat på en eller annen måte? Er forsøksprosjekt e.l.? Bruk det for det det er verdt. - Førstekandidat på fylket besøker en skole, treffe elevrådsleder, rektor, helsesøster - Utspill: Presentere en troverdig plan for gradvis innfasing av norsk skolemat. Et enkelt norsk brødmåltid. Kan gjerne gå over flere perioder. Starte i ungdomsskolen der er behovet størst. Lovpålagt fra 2020? - Utspill: Dele ut Sp-pakka på stand. God gammeldags norsk nistepakke. I matpapiret er det skrevet et godt budskap om norsk mat. - Utspill: Foreslå en innfasingsplan lokalt. Kan gjerne gå over flere perioder - Dele ut matpakker til voksne som er på vei til jobb og vise hvilken mat vi mener at ungene fortjener å få på skolen.

7 Sunt kosthold Blant barn og unge har det vært en jevn økning i andelen med overvekt de siste 30 årene. Før var overvekt hos barn et sjeldent fenomen. Nå er overvekt hos barn et av de mest utbredte problemene i helsevesenet i "velutviklede" land. I USA er ett av tre barn regnet som overvektig, 16% er i gruppen fedme og problemet er økende. I Norge oppgir Helsedirektoratet at gjennomsnittsvekten for en 9 åring har økt med over 3 kg fra 1975 til 2000, tilsvarende er også vist for 15 år gamle gutter. Når vi ser på begge kjønn samlet, har knapt 16 prosent av norske åtteåringene overvekt eller fedme. Det viser barnevekststudien fra For gutter var andelen 14 prosent og for jentene 18 prosent. I årsalderen er andelen som har overvekt eller fedme om lag prosent. Det viser Helsedirektoratets undersøkelse i Andelen med fedme var cirka tre prosent blant gutter og to prosent blant jenter (Helsedirektoratet, 2012). Hos eldre er problemet det motsatte - mange hjemmeboende eldre står i fare for å bli underernært og kvinner er særlig utsatt. Eldre personer med betydelig hukommelsessvikt er spesielt utsatt for vekttap og problemer relatert til måltider. Dårlig kosthold og dehydrering kan gi redusert hukommelse. Det er særlig syke og hjemmeboende pasientene med demenssykdom som er i risikogruppen for å utvikle underernæring. Inntil 30 prosent av pasienter ved norske sykehus er underernærte. Problemet er størst blant de eldre pasientene, der hele fem av ti er underernærte. Underernæringen fører til f.eks. fallskader og gir økt sykelighet, økt dødelighet, redusert livskvalitet og flere liggedøgn i sykehus. For høyt saltinntak er en av de største helseutfordringene i Norge. Nordmenn spiser mer enn dobbelt så mye salt som anbefalt hver eneste dag. For mye salt kan føre til høyt blodtrykk, og omtrent 1 av 3 nordmenn har høyt blodtrykk i dag. Høyt blodtrykk kan igjen kan føre til hjerte- og karsykdommer. Hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken i Norge. Salt kan også øke faren for kreft i mage og tarm. Mange kan være tjent med å redusere saltinntaket også som forebyggende tiltak. Det er store individuelle forskjeller på hvor mye salt vi spiser, hvor mye salt vi trenger og hvordan kroppene våre reagerer på salt. Å redusere saltinntaket er bare ett av flere grep vi kan ta for å få bedre helse. Helsedirektoratet anbefaler å ikke spise mer enn 5 gram salt om dagen. Danske forskere har funnet ut at dersom vi reduserer saltinntaket med 3 gram om dagen, vil vi få 1000 færre dødsfall i året. Skolemat 6 av 10 nordmenn er klare og ønsker skolemat i følge en meningsmåling fra Infact. Faktisk er også 6 av 10 Høyrefolk klare for skolemat, på tross av markant motstand sentralt i Høyre, der de også vil kaste skolefrukten ut. Flertallet av lokalpolitikere ønsker også skolemat. Forebygging fremfor reparasjon: Ingen andre OECD-land bruker så lite penger på helseforebyggende arbeid som Norge. Skolemat til alle er et helsefremmende tiltak som for eksempel kunne dekkes over helsebudsjettet. Stiftelsen Skolematens Venner har gjennomført en undersøkelse av mattilbudet i grunnskolene i Norge. 25 % av skolene svarte. Innenfor svargruppa er det 64 % av skolene som ikke har tilbud om mat utover frukt og melk. Det er for dårlig beredskap for de elevene som ikke har matpakke. At så mange som 265 grunnskoler har etablert et mattilbud til tross for at dette ikke er noe de er pålagt, viser at behovet er der.

8 Rundt 90 % av elevene i grunnskolen har fortsatt matpakke, men mer enn 30 % av de eldste elevene forteller at de kaster den. Frafallet i matpakkespising er størst i ungdomsskolen. Ferskt apropos: Tall fra Helsedirektoratet viser at 6 av 10 foreldre vil at barna skal få servert all mat i barnehager. Barn som serveres sunn og variert mat har fortrinn, sier ernæringsfysiolog Kvammen ved Oslo Universitetssykehus. Og Anna Biel, forsker ved Folkehelseinstituttet mener sunn og variert mat i regi av barnehager vil minimere inntak av annen mat som fører til overvekt, fedme og sykdom. 5. Kast mindre mat Det vil komme en tid da vi vil tenke på maten vi kastet. Senterpartiet er opptatt av respekt for maten. Mat er en knapp ressurs ikke en selvfølge. Senterpartiet har tro på at den norske forbruker er opptatt av solidaritet for en sultende verden, og at nordmenn ønsker å gjøre noe med det faktum at hver fjerde pose vi bærer ut av matbutikken, havner i søpla. Vi har tro på å stimulere forbruker til å kaste mindre mat uten bruk av pekefinger. Anslag gjort for FNs mat- og landbruksorganisasjon tilsier at grovt sett en tredel av all mat som produseres i verden, blir ødelagt eller kastet. Produksjon, transport og lagring av mat, samt behandling av matavfall, medfører ulike miljøkonsekvenser. Produksjon av mat legger beslag på betydelige naturressurser. Mye av verdens mat produseres i områder hvor det er knapt med vann. Fosfor, som trengs til gjødsel, er en begrenset ressurs som bør husholderes og resirkuleres. Globalt fører deponering av matavfall til betydelige metanutslipp. I Norge er det forbudt å deponere nedbrytbart avfall, herunder matavfall, og miljøbelastningen fra selve avfallsbehandlingen er liten. Fordi de største miljøkonsekvensene ved maten er knyttet til produksjonen, gir det likevel et atskillig bedre miljøregnskap å forebygge at mat blir avfall enn å sikre riktig behandling i etterkant. Fra et klimaperspektiv er det i størrelsesorden ti ganger mer effektivt å forebygge matsvinn framfor å behandle det som avfall og produsere biogass. En stor del av matsvinnet oppstår i husholdningene. Forbrukerrettede tiltak bør derfor være en viktig del av arbeidet med å forebygge matavfall. Tiltak rettet mot forbrukere inkluderer både kommunikasjonstiltak og tiltak for å tilpasse produkter, merking eller emballasje slik at forbrukeren kaster mindre. Tiltak: - Gjøre nøkkelhullmerkingen obligatorisk. Folkehelsemeldinga viser at bedre merking av sunn mat hjelper forbrukeren med å ta bevisste valg. - Gi tips til hvordan man kan kaste mindre mat. Lage ti restemattips, dele ut ruller med plastfolie eller små restematbokser med tips om hvordan du kan ta vare på restene o.l. - Det har vært pekt på svak kunnskap hos forbrukerne om forskjellen på merking av Siste forbruksdag og Best før. Siste forbruksdag relaterer seg til mattryggheten, mens Best før relaterer seg til kvaliteten på maten. Oppfordre til å vurdere lukt og smak før produkter som altså i følge datostemplingen har sett sine beste dager - blir mat for søplebøtta under vasken. - Utfordre til lokale løsninger for store butikker (à la Matsentralen i Oslo) - Dette er «barnemat» - her må vi få ungene med oss. Veldig appellativt med tegninger, miljø, solidaritet, vi må endre vaner. Tegnekonkurranse på stand? - Utspill: Miljøtiltak at matavfall og den maten som faktisk må kastes er en ressurs i biogassproduksjon. Fornybar energi. - Innføre matavfallavgift for matbutikkene

9 - Høyt utdannede mellom 25 og 40 år kaster mest. Utfordre: Hvordan få barna dine til å kaste mindre mat enn deg? Matavfall Åtte av ti sier at de får dårlig samvittighet når de kaster mat, viser en Norstat-undersøkelse gjennomført i Likevel kaster nordmenn nesten tonn mat i året, eller 50 kilo per person. Hver fjerde handlepose med mat går rett i søpla! Det er mange og sammensatte årsaker til at matavfall oppstår, og de ulike aktørene i matverdikjeden må hver ta sin del av ansvaret. Undersøkelser tyder på at de fire viktigste årsakene til at forbrukere kaster mat er at varen har gått ut på dato, at kvaliteten var for dårlig på kjøpstidspunktet, at det var for mye i pakken eller at emballasjen var for dårlig. Det er produsentene som fastsetter holdbarheten på produktene. Merkeforskriften gir rammene for fastsettelse og merking av holdbarhet. Også animalhygieneforskriften er relevant for merking og håndtering av noen typer mat. Det er en forutsetning at hygieneregelverket overholdes gjennom hele næringsmiddelkjeden. Hvordan regelverket praktiseres og hvordan forbrukerne forstår merkingen, kan påvirke hvor mye mat som kastes. Blant annet kan mangel på kunnskap hos forbrukerne om forskjellen på «siste forbruksdag» og «best før» bidra til matsvinn. Markedsføringsloven regulerer handelspraksis og kan påvirke salg av matvarer og ha betydning for matsvinn. Fastsetting av holdbarhet, informasjon om merkingen og øvrig praktisering av regelverk som har betydning for kasting av mat er områder for samarbeidet mellom bransjen og myndighetene. Regjeringen støtter opp om den gjennomgangen av datomerkingen som næringen og ForMat har initiert. TINE har blant annet endret merkingen på sine søte og syrlige meieriprodukter fra «Siste forbruksdag» til «Best før». Videre har Nortura endret merkingen på flere av sine kjøttprodukter fra «Siste forbruksdag» til «Best før». Næringen ser også på hvordan holdbarhetstiden fordeles mellom ulike ledd i verdikjeden fram til forbruker. Det er nylig inngått en intensjonsavtale om å utarbeide bransjeavtale om avfallsreduksjon. 6. Vern av norsk matjord I 2011 passerte verden 7 milliarder innbyggere, og mat er mangelvare. I følge FNs matvareorganisasjon FAO, er det omlag 1 milliard av oss som ikke har nok mat. Senterpartiet vil hegne om alle lands rett og plikt til å produsere mat til egen befolkning. Med en sårbar situasjon for den globale matproduksjonen og med et mer uforutsigbart klima nasjonalt, trenger vi den dyrkamarka vi har til å produsere norsk mat. Stortinget har bedt regjeringen i egnet form fremme forslag for Stortinget om jordvernstrategi. Komiteens merknad: Komiteen vil understreke at strategien må inneholde virkemidler som har effekt for å ta vare på matjord. Komiteen ser frem til at Stortinget får seg forelagt en jordvernstrategi i løpet av våren Senterpartiet vil jobbe for et sterkere nasjonalt vern og grunnlovfeste vern av matjord. Tiltak: - FN har erklært at 2015 er det internasjonale året for vern av matjord. Det bør gi rikelig med anledninger til å sette temaet på dagsorden, kommentere opp saker og komme på i media. - Temaet er svært godt egnet for folkemøter. I Vestfold var dette det arrangementet som samlet flest folk i valgkampen Alle deltagerne fikk et brød med eget «magebelte» om jordvern som takk!

Matsvinn og matavfall i Norge Hvor mye spiselig mat kastes? Hva er årsakene og miljøeffektene?

Matsvinn og matavfall i Norge Hvor mye spiselig mat kastes? Hva er årsakene og miljøeffektene? 1 Diskusjonsnotat Nr. 2015-03 Matsvinn og matavfall i Norge Hvor mye spiselig mat kastes? Hva er årsakene og miljøeffektene? Hilde Helgesen Forfatter. Notater i denne serien er ment for å stimulere diskusjon.

Detaljer

Bra for bonden. Best for samfunnet. om landbrukssamvirkenes samfunnsbidrag. www.landbruk.no

Bra for bonden. Best for samfunnet. om landbrukssamvirkenes samfunnsbidrag. www.landbruk.no Bra for bonden Best for samfunnet om landbrukssamvirkenes samfunnsbidrag www.landbruk.no VISSTE DU AT? Derfor vinner bonde og samfunn med landbrukssamvirke Norge er, ifølge FN, verdens beste land å bo

Detaljer

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten

Delrapport 2014. MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten Delrapport 2014 MAT, HELSE & MILJØ Økologisk og kortreist mat i spesialisthelsetjenesten INNHOLD INNLEDNING... 2 Overorda føringer... 2 Matprosjektet som del av den større miljøinnsatsen i spesialisthelsetjenesten...

Detaljer

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Matpolitiske forbrukerpaneler Rapport nr. 5 Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Oppsummeringsrapport fra debatt konferansen 10. juni 2005, Clarion Hotell Royal Christiania,

Detaljer

Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas

Red.: Randi Lavik og Elling Borgeraas Forbrukstrender 2015 SIFO-survey: Lokale klær og mat, uformelt matmarked, miljøholdninger, økologisk mat, kjøp av tjenester til hjemmet, designvesker til barn, mobil/digital betaling, taximarkedet Red.:

Detaljer

Gartnerhallen Årsrapport 2010

Gartnerhallen Årsrapport 2010 Gartnerhallen Årsrapport 2010 2 Gartnerhallen Årsrapport 2010 InnHold 3 Hva er viktigst for Gartnerhallen? 4 Dette er Gartnerhallen 5 Markedsutvikling 6 Økt norsk grøntproduksjon 8 Fruits of Norway 9 Feiring

Detaljer

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord

Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen. Ansvarlighet Fra jord til bord Samfunnsrapport 2014 NorgesGruppen Ansvarlighet Fra jord til bord Innhold INTRODUKSJON AVTRYKKET Vi tar ansvar! Konsernsjef Tommy Korneliussen ser muligheter for å bidra til å løse samfunnsutfordringer

Detaljer

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med

«Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med «Kokeboka mi» er et læreverk for mat og helse-faget i grunnskolen. Læreverket dekker alle kompetansemålene for faget og er i tråd med helsemyndighetenes kostråd. «Kokeboka mi» tilbys gratis til alle elever

Detaljer

Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good

Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good 2 Opplysningskontoret for egg og kjøtt 2013 1. utgave, 2. opplag 2014 Design: Bates United AS Illustrasjoner: Tangram Design Omslagsillustrasjon: Good Evening AS Alle fotografier: Esten Borgos Forfattere:

Detaljer

SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK

SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK SÅKORNET. ARTIKLER FOR ET MILJØVENNLIG OG SOLIDARISK LANDBRUK INNHOLD 3 5 10 15 23 28 33 En landbrukspolitikk for framtida Øyvind Aukrust Kraftfôr og ressursbruk Ole Jacob Christensen Hvor billig er kvalitetsmat?

Detaljer

Norsk matproduksjon en komplett verdikjede

Norsk matproduksjon en komplett verdikjede Norsk matproduksjon en komplett verdikjede www.landbruk.no JORDBRUKET 38,6 mrd. i omsetning INDUSTRI 135,6 mrd. i omsetning TRANSPORT 232,5 mrd. i omsetning BUTIKKER 185,6 mrd. i omsetning 47 400 ÅRSVERK

Detaljer

ma* gasin tar ansvar for sunnhet og ernæring Stort selskap stort ansvar Vil gjøre nordmenn sunnere NorgesGruppens ildsjeler

ma* gasin tar ansvar for sunnhet og ernæring Stort selskap stort ansvar Vil gjøre nordmenn sunnere NorgesGruppens ildsjeler ma* *NorgesGruppens rapportering for 2012 består av to deler: papirutgaven Årsmagasinet 2012/2013 som du nå holder i hånden og internett versjonen Årsrapport 2012 med alt lov pålagt innhold. Sistnevnte

Detaljer

DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015

DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015 DAGLIGVARE DAGLIGVAREHANDELEN 2015 VELKOMMEN TIL DAGLIGVAREHANDELEN 2015 INGVILL STØRKSEN Bransjedirektør Virke Dagligvare Dagligvare er langt mer enn det som legges på tallerkenen. Mat er helse og sunnhet.

Detaljer

2014 o.n k k try ls a d s te e.s w w w : n jo s k u d ro p g o n ig s e d k fis ra g

2014 o.n k k try ls a d s te e.s w w w : n jo s k u d ro p g o n ig s e d k fis ra g 2014 grafisk design og produksjon: www.setesdalstrykk.no 2 Naturligvis 2014 Foto: Marit Simonstad Kvaale. Messa er en årlig møteplass på Evjemoen for mennesker fra bygd og by, og en mønstring av landbruk,

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Hva skjedde med en joggetur og grove brødskiver?

Hva skjedde med en joggetur og grove brødskiver? 01 15 MEIERIPRODUKTER ERNÆRING LIVSSTIL KUNNSKAP Hva skjedde med en joggetur og grove brødskiver? Komiker Nils-Ingar Aadne Lav jodstatus blant gravide Jod viktig for normal vekst og hjernefunksjon Prøv

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

Bærekraftig matproduksjon på norsk jord

Bærekraftig matproduksjon på norsk jord Bærekraftig matproduksjon på norsk jord www.landbruk.no Bærekraftig matproduksjon Å ha nok, god og trygg mat er ingen selvfølge i en verden med flere mennesker og mindre jord og vann. Vårt bidrag er bærekraftig

Detaljer

ET LANDBRUK UTEN KVINNER

ET LANDBRUK UTEN KVINNER Norsk Bonde- og Småbrukarlag ET LANDBRUK UTEN KVINNER En kartlegging av årsaker til at ikke flere kvinner velger landbruket som yrkesvei Kvinner, demokrati og deltakelse Mars 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fremveksten av nye og mindre matleverandører

Fremveksten av nye og mindre matleverandører Diskusjonsnotat Nr. 2012 3 Fremveksten av nye og mindre matleverandører med spesielt fokus på markeds og salgskanaler Julie Nåvik Hval Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Postboks 8024 Dep

Detaljer

6. årgang mars 2006 Nr. 1 06 TEMA: Mat, etikk og politikk

6. årgang mars 2006 Nr. 1 06 TEMA: Mat, etikk og politikk F O R S K N I N G S E T I K K 6. årgang mars 2006 Nr. 1 06 TEMA: Mat, etikk og politikk F O R S K N I N G S E T I K K UTGIS AV DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEER I REDAKSJONEN Lise Ekern (ansv. redaktør)

Detaljer

Fersk laksefilet og levende hummer SIDE 6. Fisk er råkult SIDE 16. Havbruksnæringen er mer enn laks! SIDE 34. Et hav av muligheter SIDE 48

Fersk laksefilet og levende hummer SIDE 6. Fisk er råkult SIDE 16. Havbruksnæringen er mer enn laks! SIDE 34. Et hav av muligheter SIDE 48 NUMMER 1 2014 Fersk laksefilet og levende hummer SIDE 6 Fisk er råkult SIDE 16 Havbruksnæringen er mer enn laks! SIDE 34 Et hav av muligheter SIDE 48 Akvakultur FOR DRIFTIGE JENTER OG GUTTER Val videregående

Detaljer

Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 11. des. 1) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruksog 1258 matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11) 2) Endringar i statsbudsjettet 2014

Detaljer

produsere mat i Norge?

produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 1 Hvorfor 15 minutter om mat og landbruk produsere mat i Norge? Hvorfor produsere mat i norge? 3 Hvorfor ikke importere all maten? Vi er heldige som bor i Norge - verdens

Detaljer

Meld. St. 9. Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords. (2011 2012) Melding til Stortinget

Meld. St. 9. Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords. (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 9 (2011 2012) Melding til Stortinget Velkommen til bords 2 Meld. St. 9 Innhold 1 Matproduksjon for framtiden.. 11 1.1 Landbruk og matsektor i utvikling... 13 1.2 Overordnede mål for norsk landbruks-

Detaljer

SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller

SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller SKOLEMÅLTIDET I GRUNNSKOLEN - kunnskapsgrunnlag, nytte- og kostnadsvirkninger og vurderinger av ulike skolemåltidsmodeller Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet Juni 2006 Innhold

Detaljer

GMO: Kampen fortsetter

GMO: Kampen fortsetter NR. 5-2010 UTGITT AV OIKOS FOR ØKOLOGI, MAT OG MILJØ GMO: Kampen fortsetter Ditt økologiske drivhus Debio skjerper kravene Majas butikkvisjon Hvis du ønsker å spise mer økologisk, bør du komme til oss.

Detaljer

Go mørning. Salt: Kjøtt og helse. RFID- merking av storfe. Smartingris Fremtidens Ingris for bruk på mobiltelefoner

Go mørning. Salt: Kjøtt og helse. RFID- merking av storfe. Smartingris Fremtidens Ingris for bruk på mobiltelefoner Smartingris Fremtidens Ingris for bruk på mobiltelefoner og nettbrett 5 RFID- merking av storfe 9 ESBL - Hva kan gjøres for å begrense forekomsten? 41 Go mørning Tidsskrift fra Animalia 26. årgang 0113

Detaljer

Folkehelserapport. Tydal kommune

Folkehelserapport. Tydal kommune Folkehelserapport Tydal kommune 2012 2016 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 2.1. Bakgrunn:... 4 2.2. Metode:... 5 3. Resultater for Tydal... 7 3.1. Kommunebarometeret for Tydal:... 7 3.2. Beskrivelse

Detaljer

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14

Matsvinn i Norge 2014. Status og utviklingstrekk 2009-14 Forfatter(e): Aina Stensgård og Ole Jørgen Hanssen Rapportnr.: OR.01.15 ISBN: 978-82-7520-731-7 ISBN: 82-7520-731-2 Matsvinn i Norge 2014 Rapportnr.: OR.01.15 ISBN nr.: 978-82-7520-731-7 Rapporttype:

Detaljer