Magasinet for Skanska-ansatte 2/2010. Relasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasinet for Skanska-ansatte 2/2010. Relasjon"

Transkript

1 Magasinet for Skanska-ansatte 2/2010 Relasjon

2 Kraft og styrke Det er makt i de foldede hender, sies det. Dette er sikkert riktig, men jeg tror vel så mye på kraften som ligger i en vital organisasjon, som i alle fall ikke toer sine hender. Flere hendelser de siste månedene viser at det bor mye kraft og vitalitet i selskapet. Jeg har i mine siste ledere brukt mye spalteplass på hvor vi skal fremover. Det er på tide å stoppe opp og glede oss over alt vi får til. At alle kan gå trygt hjem fra jobb på våre byggeplasser er det viktigste for oss i Skanska. De siste fem månedene har selskapet opplevd eksepsjonelt godt sikkerhetsarbeid. H-verdien er historisk lav akkurat nå. Vi skal glede oss over det gode sikkerhetsarbeidet som er gjort på våre prosjekter, men vi er alle smertelig klar over at vi ikke kan glede oss for lenge. En ulykke rammer oss når vi minst venter det, så vi må ikke hvile på laurbær et eneste minutt; men holde trykket oppe. Markedssituasjonen har det siste halvannet året vært svært utfordrende. Konkurransen om jobbene har vært steinhard, og resultatet har vært en ordrereserve som har vist en fallende tendens. Før jul så det virkelig bekymringsfullt ut, men da kalte vi inn til dugnad. Alle ledere fikk beskjed om å fokusere på anbudsarbeidet, og dugnaden bar frukter. Ordrereserven løftet seg og vi nådde målet for fjoråret. Dugnadsarbeidet avlyste vi imidlertid ikke, den fortsatte inn i 2010, og resultatet er at vi har klart å snu den negative spiralen. Dette viser at når vi sammen går inn for å få til noe, og setter kraft bak tiltakene, så leverer vi varene. Gigantkontrakten med IT Fornebu om bygging av Statoils nye kontorer på Fornebu viser dette. De siste ukenes mediestøy rundt situasjonen i asfaltmarkedet er et annet eksempel. Vår organisasjon aktet ikke å sitte stille og se på at konkurransen ikke fungerte i markedet, og informerte vegdirektoratet om funn vi gjorde når vi analyserte konkurransesituasjonen. Dette ble kalt angiveri av foreningen Asfalt og Veiservice, som gjennom en lukket prosess, kastet Mats Rönnbo fra Skanska Asfalt som styreleder for foreningen. Resultatet er at vi har meldt oss ut av foreningen. Vi har blitt kalt både angivere og det som verre er i det siste, men jeg er stolt over den etiske ryggraden som selskapet har vist i denne saken. Forretningsetikk krever åpenhet og i foreninger hvor det ikke er rom for åpenhet har Skanska ingen plass. Skanska skal bære den etiske fanen høyt og i løpet av 2010 skal dere alle gjennom en oppfriskning av våre etiske retningslinjer. Jeg vil oppfordre dere til å lære av Mats Rönnbo som turte å si ifra til tross for at han ikke hadde beviser om at noen hadde brutt noen lover. Ser du noe på ditt prosjekt eller i din enhet, så bruk de varslingsordningene som selskapet har. All den kraften og styrken som finnes i organisasjonen trenger vi i det endringsarbeidet som forretningsplanen for legger opp til. Vi har nå passert en milepæl i forretningsplanarbeidet. Utviklingsfasen er over. Vi skal nå implementere de endringene som må til for at vi skal nå vår strategiske ambisjon om å være den ledende entreprenør og prosjektutvikler i Norge. Det er etablert egne styringsgrupper for endringsarbeidet innen de fire hovedområdene: Kunderelasjoner og Foretningsutvikling; Samspill og Synergi; Organisasjon og Kompetanse og Operasjonell Effektivitet. Grunnen til at endringsarbeidet er organisert med egne styringsgrupper på siden av den tradisjonelle organisasjonen, er at vi på denne måten tror vi klarer å holde det nødvendige trykket i endringsarbeidet, samtidig som organisasjonen kan konsentrere seg om den daglige driften. Mange vil likevel bli involvert i endringsarbeidet gjennom deltagelse i ulike arbeidsgrupper som nedsettes innenfor hvert enkelt hovedområde. På denne måten er jeg sikker på at vi klarer å ta med oss den kompetansen som de ulike fagstabene, regionene og spesialistselskapene sitter på. En av de store utfordringene i endringsarbeidet vil bli å implementere endringene i en fornuftig takt slik at disse ikke tar for mye av oppmerksomheten til det enkelte prosjekt. Denne utfordringen skal vi imidlertid løse, og jeg er sikker på at den positiviteten jeg har opplevd i organisasjonen rundt fremleggelsen av vår forretningsstrategi, sammen med den kraften og vitaliteten vi har i organisasjonen, skal bidra til at vi i 2015 er blitt det selskapet vi ønsker å være; nemlig den soleklare nummer en i Norge. 2 RELASJON 2 / God sommer! Petter Eiken

3 Innhold: I angrep... 3 Titteltitteltitteltittel en setning om saken en setning om sakenen setning om saken en setning om saken Av alle uviktige ting i verden er fotball det viktigste. Johannes Paul II Fotball VM. Endelig. Jeg gjør som veldig mange andre. Benker meg foran fjernsynet for å se Brasil spille festfotball, Ronaldo skru frispark og Messi levere magiske øyeblikk jeg knapt trodde var mulig. Det er angrepsspillet som gjør at jeg bruker timer foran fjernsynet. Selv om sola skinner ute. Drillo har i årtier jobbet for at nordmenn skal nyte defensiv trygghet, men jeg tror de fleste er som meg og setter mer pris på godt angrepspill. Dette viser også mottagelsen som Skanskas strategiske ambisjon for perioden har fått i selskapet. En undersøkelse som nylig er gjort blant 160 ledere, viste at hele 95 % har tro på de nye offensive tankene som preger forretningsplanen til selskapet. Denne positiviteten er vi avhengig av sprer seg til hele selskapet for at vi skal lykkes med å nå våre mål om offensivt spill i årene fremover. Alle mann i angrep. Å ha tro på noe, er kanskje nok til å flytte fjell, men jeg er redd det ikke er nok for at vi skal lykkes. Vi må også endre adferd. Veksten krever at vi tiltrekker oss ny kompetanse og evner å utnytte denne, samt at vi evner å ta ut synergiene som ligger i samspillet mellom regioner, kompetansemiljøer og spesialistselskaper. Bare tenk på følgende. Vi er 4000 ansatte i dag, og når ca 1,5 % går ut i pensjon hvert år og øvrig turnover ligger på rundt 5 %, må vi rekruttere nesten 3500 mennesker frem mot 2015 for å vokse til 6000 ansatte. Det er antall ansatte som veksten vår krever. En ting er å skaffe disse menneskene. Relasjon 2/2010 Ansvarlig redaktør: Geir N. Linge. Redaktør: Annett Aamodt. Redaksjon: Geir Linge, Sissel L. Carlsen, Annett Aamodt, Pål P. Syse, Arnt Olav Hønsvik, Madeleine T. Skjølås. Grafisk design: Elena Akopian, Coor Service Management AS Redaksjonen avsluttet: Forside: Senketunnelens svar på the Beatles «Abbey Road». F.v. Olav Ytrehorn, Erik Grønnerud, Jan Håkon Huseby og Oddmund Hansen. Utgiver: Skanska Norge AS, Drammensveien 60, Postboks 1175 Sentrum, 0107 Oslo. tlf , faks Det blir tøft, men det skal vi nok klare. Jeg tror den største utfordringen blir å klare å få til samspillet mellom den nye kompetansen som kommer inn og den erfaringen som allerede finnes i selskapet. De som kommer inn i selskapet vil være ganske annerledes enn de som er her i dag. I 2015 kommer vi til å være et selskap som består av ansatte med en bredere utdanningsbakgrunn; lavere gjennomsnittsalder og det vil være betydelig flere kvinner. Vi kommer rett og slett til å være et mer mangfoldig selskap. Det vil kreve at organisasjonen evner å tilpasse seg. Da må kulturtrekkene våre: Åpenhet, Ydmykhet og Helhetstenkning, ikke bare henge i glass og ramme, men sitte i ryggmargen til hver eneste ansatt. Nå som vi skal fram i angrep, tror jeg det er avgjørende at vi evner å utvikle oss til et selskap hvor det er forståelse for at den enkelte har ulike roller, som sammen må prestere for at det skal bli godt angrepsspill. Brasil vinner ikke VM uten at Julio Cesar presterer i mål, Ronaldo får ikke frispark uten at Ricardo Carvalho ofrer seg i hodeduellene og det hjelper ikke om Messi skaper magiske øyeblikk om Maradona roter det skikkelig til fra benken. Dette er min siste leder i Relasjon. Jeg skal slutte som kommunikasjonsdirektør, men jeg gleder meg til å være med selskapet opp i angrep, om enn i en noe annen rolle. Geir Nordal Linge Kommunikasjonsdirektør 241 MILJØMERKET TRYKKERI 717 Tips oss om smått og stort fra hverdagen i Skanska. Sissel L. Carlsen tar imot tips på tlf , faks eller 8 Unikt prosjekt Senketunnelen i Bjørvika ble overlevert denne våren. Et unikt prosjekt som Skanska kan være stolt av. 12 Krevende i sentrum Det nye Rica hotellet som Skanska har bygget i Oslo sentrum inneholdt de fleste ingrediensene til et potensielt problemprosjekt. Les om hvordan de taklet dette. 14 Skanskas viktigste jobb For mange er kalkulasjonsprosessene i Skanska noe som bare er synlig gjennom tildeling av nye prosjekter. Les om hvordan Skanskas viktigste jobb gjøres. 20 Vær etisk bevisst Våre etiske retningslinjer er oppdaterte, og alle ansatte skal gjennom opplæring i disse i løpet av Les om kurset og dine varslingsmuligheter for brudd på de etiske retningslinjene Petter Eiken og Mats Rønnbo er i godt humør til tross for at de begge er oppgitt over det som har skjedd i asfaltbransjen. Skanska melder seg ut av Foreningen Asfalt og Veiservice Skanska har ikke lenger tillit til Foreningen Asfalt og Veiservice (FAV) og vi har derfor valgt å si opp vårt medlemskap. Bakgrunnen er hendelser de siste månedene som ikke er forenlig med vårt syn på åpenhet, dialog og forretningsetikk. Utmeldelsen kom som en reaksjon på at foreningens tidligere styreleder Mats Rönnbo, som også er adm. direktør i Skanska Asfalt, ble kastet som styreleder gjennom en lukket prosess. Han ble først bedt om å trekke seg i det stille. Når han ikke ville det, ble det fremmet et benkeforslag uten begrunnelse under generalforsamlingen til foreningen. Bakgrunnen for hendelsen er at flere av selskapene i styret til FAV mistet tilliten til Mats da det ble kjent at han hadde sendt en e-post til vegdirektør Terje Moe Gustavsen med informasjon om prisningsmønsteret og konkurransesituasjonen i asfaltmarkedet. - Det er for så vidt ikke noe galt i at en benkekandidat velges til fordel for valgkomiteens innstilling. Det er måten det skjer på, begrunnelsen og alternativet som velges, som er problemet, forteller Petter Eiken. Det flertallet i FAV faktisk gjorde, var å kaste Rönnbo som bare forsøkte å skape åpenhet rundt konkurransesituasjonen i bransjen. Dette kalte de angiveri og brudd på FAVs etikkplakat. De valgte å erstatte Rönnbo med en styreleder fra et selskap som er under etterforskning for mulig brudd på konkurranseloven. - Jeg føler meg ikke som en angiver, forteller Mats Rönnbo. Jeg er ikke et foreningsmenneske, men engasjerte meg i foreningen for å endre bransjen. Jeg ser det som min oppgave å gjøre det jeg kan for å skape en sunnere og bedre bransje, som over tid kan tjene penger og tiltrekke seg unge mennesker. Dette arbeidet vil jeg fortsette med, men ikke gjennom FAV. Skanska er ikke alene om å reagere på det som skjedde. Dagen etter at Skanska meldte seg ut av foreningen, sendte også Mesta sin utmeldelse. Skanska valgte å informere omgivelsene åpent om hva som hadde skjedd og hvorfor vi gikk ut av foreningen. Dette medførte en rekke presseoppslag om saken, både i fagpressen og i riksmedia. - Om vi ikke hadde fortalt åpent hva som hadde skjedd hadde dette blitt en sak som noen få på kammerset hadde kjent til. Ved å være helt åpne om det som skjedde fikk vi satt søkelys på en ukultur som bransjen må til livs, forteller Petter. FAV har i etterkant tatt selvkritikk til prosessen 22 NY HE TER Opp rør ØY VIND FIN STAD OSLO A d mi ni stre ren de di rek tør Mats Rönnbo i Skans ka As falt har skapt opp rør i as falt bran sjen et ter at han skrev en epost til vei di rek tør Ter je Moe Gus tav sen om an buds pri se ne de to stør ste as falt ak tø re ne, Veidekke og NCC, had de le vert til Sta tens veg ve sen. Re sul ta tet er en opp ri ven de stem ning i bran sjen, ut mel del ser og vra king av sty re le de ren i For en in gen As falt og Ser vi ce, som er en del av NHO-sy ste met. Igår av holdt for en in gens sty re et kri se mø te i for bin del se med ut mel del se ne. Samtidig un der sø ker Kon kurran se til sy net om det foregår ulov lig pris sam ar beid i bran sjen. For noen år si den bø te la Kon kurran se til sy net fle re av de sto re as falt ak tø re ne for brudd på kon kur ran se lo ven. Send te be kym rings brev Et ter an buds åp nin gen på årets as falt kon trak ter med Sta tens veg ve sen lig ger Veidekke og NCC an til å kap re til sam men nes ten 75 pro sent av an buds kon trak te ne på nes ten 1,4 mil li ar der kro ner. Skans ka er blant ta per ne og lig ger an til å få as falt kon trak ter på kun 14,5 mil li oner kro ner, mot 160 mil li oner kro ner ifjor. An buds run den til Sta tens veg ve sen vi ser at det er sto re pris for skjel ler mel lom Veidekke/ NCC mot til by der num mer to i de fem re gio ne ne Sta tens veg ve sen har delt lan det i. Vi ser at i de mar ke der NCC og Veidekke kun kon kur re rer mot hver and re, er det li ten pris forskjell, sier Rönnbo. Han be stem te seg for å ta opp for hol de ne med den stat li ge opp drags gi ve ren. 7. ap ril send te Rönnbo en epost til vei di rek tør Ter je Moe Gus tav sen i Sta tens veg ve sen. «Jeg er ikke ak ku rat den som sut rer over mye», star ter Rönnbo eposten til vei di rek tø ren, og vi ser til pris eks emp ler i de opp del te re gio na le as falt an bude ne han stus ser over. I mel din gen kom mer det frem at i de om rå de ne Veidekke had de det la ves te bu det, var sel ska pet 65 kro ner ri me li ge re enn nest bes te til by der, mens de an bude ne hvor NCC var bil ligst, var pris for skjel len til num mer to på 83 kro ner per tonn. «På fem av kon trak te ne var det kun NCC og Veidekke som kon kur rer te, da var for skjel len kun 5,7 kro ner per tonn (...) NCC har også le vert sin ab so lutt la ves te tonn pris i Nor ge rett uten for vå res verk i Man dal», he ter det blant an net i eposten. Ad mi ni stre ren de di rek tør Pet ter Ei ken i Skans ka pre si se rer at sel ska pet ikke har ju ri disk be legg for at det fore går ulov lighe ter i as falt bran sjen. Han går li ke vel hardt ut mot de to stør ste as falt ak tø re ne Veidekke og NCC. Det vi er be kym ret for, er at de ak tø re ne som har sto re mar keds an de ler, tar seg godt be talt der de ikke har kon kurran se og un der pri ser der de mø ter kon kur ran se. Det er dum ping av pri ser. Det te be hø ver ikke være ulov lig, men det fø les som om de øns ker å bli kvitt kon kur ren ter, sier Ei ken. Mel der seg ut i pro test Da Rönnbo send te bre vet, var han også sty re le der i For en in gen As falt og Vei ser vi ce. En en stem mig valg ko mi té gikk inn for at han skul le for len ge ver vet. Et ter at det ble kjent at Rönnbo had de sendt be kym rings bre vet til vei di rek tø ren, ble det på for en ingens ge ne ralfor sam ling frem met et ben ke for slag om at di rek tør Ha rald Lau sund i Veidekke skul le bli sty re le der. Lau sund ble valgt da de tre stør ste med lem me ne støt tet hans kan di da tur. Da gen et ter ge ne ral for samlin gen meld te Skans ka seg ut av for en in gen i pro test mot pro ses sen rundt val get av for en in gens sty re. Vi re age rer sterkt på at Rönnbo blir kas tet som sty rele der som føl ge av at han for søk te å ska pe åpen het og dia log rundt kon kur ran se for hol de ne i bransjen. I en for en ing som ikke har rom for åpen het og dia log, har Skans ka in gen plass, sier Ei ken. Rönnbo me ner han ikke har vært il lo jal. Da gen et ter at Skans ka gikk ut av for en in gen, valg te også Mes ta å mel de seg ut. TIRSDAG 8. JUNI 2010 DAGENS NÆRINGSLIV rundt valg av styreleder, men foreningen har per dags dato ikke kommet med signal om at de vil ta tak i de ting Skanska har påpekt i denne saken. Foreningen slår faktisk tydelig fast at de ikke mener det er svakheter i konkurransesituasjonen i bransjen. Da er vi inne i den egentlig problemstillingen, nemlig konkurransesituasjonen i en bransje hvor ingen tjener penger og som domineres av noen store aktører. Til tross for at konkurransetilsynet er i gang med en etterforskning av aktører i bransjen, har foreningen allerede konkludert. Slik saken står nå, kommer vi ikke til å revurdere vår beslutning, slår Petter Eiken fast. i as falt Dum ping: E n t r e p r e n ø r s e l s k a p e t S k a n s k a be skyl der de to stør ste as falt ak tø re ne, Veidekke og NCC, for dum ping av pri ser. Ra bal der: Skans ka har sendt brev om for- en stem mig valg ko mi té inn stil te Erik Ris te i Mes ta. h o l d e n e t i l v e i d i r e k t ø r T e r j e M o e G u s t a v s e n. Det har ført til ra bal der i bran sjen. Ana ly se rer be sla get INDUSTRI SENDTE BREVET VIDERE Statens vegvesen tar brevet fra Skanska alvorlig. Brevet er sendt videre til Konkurransetilsynet, sier direktør Lars Erik Hauer i Statens vegvesen, og legger til at Vegvesenet har tiltro til bransjen. Vi ønsker en sunn konkurransesituasjon. Når det kommer slike henvendelser, er vi nødt til å ta affære. AS FALT MAR KE DET De åtte stør ste as falt ak tø re ne om sat te i 2008 for til sam men 6,5 mil li ar der kro ner og fikk et sam let re sul tat før skatt på 41,8 mil li oner. De to stør ste ak tø re ne, Veidekke og NCC, had de ifjor en sam let markeds an del på 46 pro sent, hvor av Veidekke sto for 30 pro sent. Veidekke og NCC lig ger an til å kap re til sam men 74 pro sent av anbuds kon trak te ne på nes ten 1,4 mil liar der kro ner som Sta tens veg ve sen de ler ut. Vei dek kes an del står for 52,4 pro sent. As falt be står av 95 pro sent stein og fem pro sent olje. DAGENS NÆRINGSLIV TIRSDAG 8. JUNI 2010 SUNNERE. Min oppgave har vært å få en sunnere og bedre bransje, som over tid både kan tjene penger og tiltrekke seg unge mennesker, sier administrerende direktør Mats Rönnbo i Skanska Asfalt. Foto: Anita Arntzen NY HE TER 23 Be kla ger ut mel del se ne OSLO: Det stats ei de en tre prenør kon ser net Mes ta mel der seg nå ut av bran sje or ga ni sa sjo nen For en in gen As falt og Vei ser vi ce. Bak grun nen for ut meldel sen er at fler tal let på ge ne ralfor sam lin gen, uten be grun nel se, valg te å kas te sit ten de sty rele der til tross for at en OSLO: Ut mel del se ne fra Skans ka og Mes ta er be kla ge lig og kom over ras ken de. Det had de vært øns ke lig om man i ste det had de for søkt å løse pro ble me ne i for en in gen, sier ad mi ni streren de di rek tør Arne Aaberg i For en in gen As falt og Vei ser vi ce. Igår ble det holdt et eks tra ordi nært sty re mø te i for en in gen for å dis ku te re si tua sjo nen. Et ter ut mel del se ne har for enin gen nå åtte med lem mer. As falt bran sjen ble for ni år si den grans ket av Øko krim, som i 2003 ga fem as falt en tre pre nø rer fo re taks bø ter for å ha dre vet med ulov lig pris sam ar beid. Aaberg pe ker på at hen delse ne kon kur ran se myn dig he te ne re ager te på, lig ger til ba ke i tid. Fo re taks bø te ne ble ilagt sel ska pe ne i 2003 for for hold i pe ri oden 1997 frem til Man gel på åpen het OSLO: Kon kur ran se til sy net grans ker as falt bran sjens ho vedak tø rer Veidekke og NCC. Veidekke ba i vin ter om granskning, noe som med før te at Kon kur ran se til sy net gjor de be slag i feb ruar. Vi ar bei der med å ana ly se re be sla get for å av kref te el ler på gjen valg. Det var ty de lig at noen had de «snak ket sam men» om be ho vet for end rin ger, og at det te var for hold det ikke skul le snak kes om i ple num. Den ne man ge len på åpen het re pre sente rer hold nin ger og ver di er Mes ta As falt ikke vil være en del av, sier kom mu ni ka sjons sjef be kref te om det har fore gått lov stri dig ad ferd, sier et terforsk nings le der In gunn Bru vik i Kon kur ran se til sy net. Hun leg ger til at den så kal te lemp nings ord nin gen med fø rer at det før s te sel ska pet som vars ler og sam ar bei der om even tu elt ulov lig sam ar beid, kan gå helt fritt. Tar av stand fra kri tikk Faksimile av Dagens Næringsliv: Dagens Næringsliv var en av mange medier som fulgte opp Skanskas utmeldelse fra FAV. 4 RELASJON 2 / OSLO: Le del sen i Veidekke og NCC tar sterk av stand fra be skyld nin ge ne fra Skans ka om at de dum per pri ser på as falt. Dum ping av pri ser er ukjent for oss, sier Kai Krü ger Hen rik sen, kon sern di rek tør kom mu ni ka sjon i Veidekke. Vi tar sterk av stand fra prissam ar beid og le ve rer ikke an bud vi ta per pen ger på. Det vil være dår lig bu tikk, sier An dre as Op heim, kom mu ni kasjons- og mar keds sjef i NCC. Kon sern di rek tø ren i Veidekke leg ger til at det va rie rer stort hvor mye as falt opp drag sel skape ne får av Sta tens veg ve sen.

4 Grønt kontor Etter å ha byttet ut alt fra tannpirkere og engangsservise til pærer og printere, kan Skanskahuset i Oslo kalle seg Norges første grønne Skanskakontor. Tekst: Annett Aamodt Illustrasjon: Hans Kristian Aaen Nå kan både bygg og anleggsprosjekter og kontorer i Skanska sertifiseres til grønn arbeidsplass av Skanskas miljøavdeling. Avdelingens ekspert på området, Alexander Lystad, dro selv gjennom sertifiseringen da han jobbet ute på prosjektet Lambertseter Miljøsenter. Da han begynte i miljøavdelingen, tok det ikke lang tid før sertifiseringen av eget hovedkontor var i gang. I juni fikk Skanskahuset flagge med Skanskas grønne symbol et flagg forbeholdt sertifiserte grønne arbeidsplasser i selskapet. Leverandør av grønne løsninger Sammen med Coor, selskapet som drifter Skanskahuset, og representanter fra forskjellige avdelinger, satte han i gang arbeidet med å kartlegge hva som skulle til for å kunne kalle arbeidsplassen til om lag 300 ansatte for et Grønt kontor. Sertifiseringen gjelder internt i Skanska, og er hentet fra våre svenske kollegaer. Lystad mener at sertifiseringen og tiltakene som blir iverksatt med den, er veien å gå for både kontorer og prosjekter fremover. Først og fremst setter sertifiseringen en rekke miljøbesparende tiltak i verk, men begrepet grønn arbeidsplass gjør Skanska attraktiv som arbeidsplass og sender et viktig signal til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi er en leverandør av grønne løsninger ikke bare i navnet, men også i gavnet, sier Lystad. Har du spørsmål om grønn arbeidsplass? Søk på grønn arbeidsplass på intranettet eller kontakt Alexander Lystad i Miljøavdelingen på e-post eller tlf Avfallssortering Hva er det så som skal til for å oppnå sertifiseringen? Vi har videreutviklet vår mal på et system fra Skanska Sverige, hvor du må oppnå en viss poengsum for å bli sertifisert, forteller Lystad. Elementer i dette poengsystemet er blant annet sorteringsgrad på avfall, som minimum må deles i tre fraksjoner; papir, plast og EE-avfall (elektronikk). Generelt skal mest mulig av avfallet sorteres, både fordi det er miljøbesparende, men også fordi usortert avfall er dyrest å kvitte seg med. På sikt tror Lystad at det vil gå økonomi i dette, og at driftskostnadene på den daglige driften av bygget vil gå ned. Lager man en avfallsplan, der antall fraksjoner av sortering økes slik at sorteringsgraden går opp, er dette både billigere og bedre for miljøet. Tiltak på Skanskahuset Avfallssortering Multifunksjonsmaskiner printere. Dobbeltsidig utskrift og svart-hvitt er satt som standard. Miljømerkede kjøkken og hygiene produkter, samt basisprodukter i pause- og møterom Miljøvennlige renholdsprodukter Plan for energieffektivisering Bevegelsesdetektorer for lys og AV-utstyr Oppfordring til bruk av kollektiv transport, sykle eller gå til jobb sykkelkort til bysykler, flere garderobeskap og tørkerom Erstatning av engangsservise Tenk før du skriver ut Videre tiltak på Skanskahuset har vært å sette skrivere på såkalt default, en standardinnstilling hvor det automatisk kommer utskrifter dobbeltsidig og i svart-hvitt. Ansatte må selv logge seg på med id-kortet for å kunne hente ut utskrifter. Dette er for å bekrefte at bestillingen av utskrifter er riktig. At utskriftene kommer dobbeltsidig uten farger, har både et økonomisk og miljøbesparende aspekt. Fargekopier koster syv ganger så mye som svart-hvitt, og det brukes mindre papir når alt kommer dobbeltsidig. Logger man seg ikke på skriveren for å hente utskriftene innen tre døgn, blir bestillingen slettet. Skru av pc En mal for energieffektivisering ligger sentralt for sertifiseringen, og bruk av sparepærer, lyssensorer, timer og simpelthen det å skru av pc og skjerm, har god effekt. På Skanskahusets toalett er det spareflush. I kjelleren er det installert bevegelsessensor, som gjør at lyset står på om lag 12 timer om dagen i stedet for 24. Driftsleder Tore Dahlin Jacobsen anslår en besparelse på ,- i året på dette tiltaket alene. For virkelig å få en effekt ut av energibesparende tiltak, må folk vise initiativ og engasjement. Husk på å skru av lampen ved pulten og skru pc og skjerm fullstendig av, det bruker mindre strøm enn om skjermsparere står på, oppfordrer Alexander Lystad. Lavterskel Innføring av miljømerkede produkter for kontor og møterom, og mer nedbrytbare materialer i kantina og for rengjøring har vært videre tiltak. Flip-over papir er fjernet fra møterom, og tavler eller såkalte white-boards er nå eneste alternativ. Porsjonspakker er fjernet fra kantina, og engangsservise er fjernet fra huset. For noen høres nok sertifiseringen vel ambisiøs ut, men Alexander Lystad har også et svar til de. Jeg kan gjerne gi en lavterskel-liste for miljøbesparende tiltak. Sorter avfall, det er lett og folk er vant til det hjemmefra. Ha minst mulig restavfall. Skru av pc og skjerm når du går hjem, og installer en standard på printeren som reduserer forbruk av papir og fargeblekk. Slik kan både hjem og arbeidsplass gjøres litt grønnere, avslutter Lystad. Med litt innsats kan du gjøre enkle miljøbesparende tiltak: Skru av pc og pcskjerm, sorter avfall, unngå bruk av engangsservise, sett printeren på en miljøbesparende standardinnstilling og bruk beina eller kollektivtransport til jobb 6 RELASJON 2 /

5 Senketunnelens Abbey Road: fra venstre Erik Grønnerud, Olav Ytrehorn, Jan Håkon Huseby og Oddmund Hansen Prosjektsjefene Oddmund Hansen og Olav Ytrehorn får skryt av Statens vegvesen for et godt gjennomført prosjekt. Suksess i senketunnelen Norges eneste senketunnel ble overlevert Statens vegvesen denne våren. Liggende i havnebassenget foran Operaen vil tunnelen gi Oslo et ansiktsløft verdt 1 milliard kroner. Tekst: Annett Aamodt Foto: Torgeir Haugaard Senketunnelen i Bjørvika tar nemlig unna biler i døgnet, og blir den nye forbindelsen mellom øst og vest i Oslo. Det østgående løpet med kjøreretning Drammen Hamar ble åpnet i april, mens det vestgående løpet åpnes til høsten. Nr 2 på pris Allerede i 2004 visste Olav Ytrehorn at han skulle lede prosjektet. Han ledet anbudsregningen fra tidligfase, og inngikk tidlig et samarbeid med nederlandske eksperter på senketunneler, nemlig BAM og Volker Stevin. Statens vegvesen (SVV) satte et krav om at alle som skulle gi pris, også måtte ha kompetanse på senketunneler. Derfor inngikk vi en avtale med nederlenderne allerede et år før kontrakten ble signer. SVV la tre kriterier utenom pris til grunn, disse var gjennomføringsevne, kompetanse og organisering. Anbudsåpningen viste at vi havnet som nummer to på pris. Dermed ble vår løsning på oppgaven,sammen med nederlenderne som stod for spisskompetansen på senketunneler, samt vår organisering og bemanning, det avgjørende for at Skanska fikk jobben, forteller Ytrehorn. 675 meter lang Senketunnelen i Bjørvika består av seks sammensatte elementer som strekker seg helt fra Festningstunnelen i vest til Ekebergtunnelen i øst. Elementene ble støpt på Hanøytangen utenfor Bergen. Til sammen utgjør de seks elementene 675 meter i lengde og nærmere 40 meter i bredde. Tunnelen har kostet en drøy milliard og er den første av sitt slag i Norge. Det er åtte meter fra havoverflaten og ned til tunnelens tak midt imellom flo og fjære. Tunnelen er dimensjonert for å vare i 100 år. Anleggsarbeidere begynte å gjøre klar sjøbunnen i Bjørvika for om lag fem år siden. To av de som har vært på prosjektet fra start er Erik Grønnerud og Jan Håkon Huseby. Knoll og Tott - Det første året på prosjektet gikk jeg og Erik mest alene og utførte jobber for vegvesenet. Det har vært et bra anlegg, med interessante og varierte oppgaver. Jeg synes det er greit å være på et prosjekt over tid, og dette prosjektet hadde en relativ lang tidshorisont. I tillegg ga det kort reisevei hjem, sier Jan Håkon Huseby. Han forteller at han ikke har hogget inn noen signatur eller etterlatt seg andre minner nede i tunnelen, annet enn mye svette. Planleggingen rundt det å få materialer ned i elementene fra Hanøytangen kunne vært bedre. Vi bar på oss mange slitne rygger nede i elementene. Likevel i ettertid er det artig å ha vært med på å bygge Norges eneste senketunnel, sier Huseby. Sammen med Erik Grønnerud er de to blitt senketunnelens Knoll & Tott. God ledelse Erik Grønnerud mener prosjektet nærmest har vært unikt. Det har vært veldig bra, nettopp fordi arbeidsoppgavene har variert så mye. Vi har jobbet med alt fra nedsenking til støping av elementene. Jeg tror ikke jeg kommer til å jobbe med noe lignende noen gang igjen. Jeg er glad for å ha fått lov til å jobbe med senketunnelen, og stolt også, sier han. Det desidert verste med prosjektet var ifølge Grønnerud og Huseby den innerste gummipakningen i hvert av elementene Omega-pakningen, som skulle settes inn etter at elementene var koblet sammen. Ellers gir de begge prosjektsjefene gode skussmål. Olav og Oddmund har vært gode ledere av prosjektet. Beslutningsdyktige, ryddige og fleksible kjappe på å finne løsninger dersom problemer har dukket opp, sier Grønnerud. En positiv gjeng Ytrehorn sier han har hatt et utrolig godt og sammensveiset team rundt seg. Jeg kommer til å savne folka fra prosjektet, dette har vært en veldig positiv gjeng å jobbe med. Når man jobber over såpass lang tid sammen, blir man også knyttet til hverandre. Jeg tror folk har trivdes her. Prosjektet har fått stor oppmerksomhet både internt og eksternt og SVV regner med rundt 6000 besøkende i året. Olav Ytrehorn startet som prosjektsjef i Bjørvika med Oddmund Hansen som anleggsleder. Det siste året har de begge fungert som Skanskas prosjektsjefer i Bjørvika. God prosess - Jeg syntes prosessen rundt dette prosjektet har vært veldig bra, helt siden anbudsregningen startet. I ettertid ser man at alle involverte raskt fikk stor respekt for de utfordringene som ville møte oss i dette prosjektet. Dette har nok gjort sitt til at alle har vært ekstra skjerpet under hele byggetiden. Prosjektet skiller seg ut ved lang byggetid (4,5 år), stor kontraktssum og kompleksitet. Samtidig var arbeidet med senketunnelen noe ingen av oss i Skanska hadde vært med på tidligere, sier Oddmund Hansen. Godt utgangspunkt - På tidligere prosjekter har jeg alltid vært rastløs på slutten og klar for å starte på noe nytt. På dette prosjektet føler jeg nok litt vemod ved å tenke på at vi nå er ved veis ende. Det har vært utrolig morsomt å få være med på dette og man må erkjenne at det ikke er sikkert man vil oppleve et slik prosjekt igjen. Når det er sagt så har denne tiden i Bjørvika lagt et glimrende utgangspunkt for å gå løs på nye spennende prosjekter. Statens vegvesen på dette prosjektet er den beste byggherren jeg har samarbeidet med. Vi fikk ingenting gratis, men vi har alltid blitt behandlet seriøst. Når du kjenner at byggherren behandler deg ordentlig forplikter dette til gjensidighet. I dette prosjektet er nok akkurat respekten for hverandre en god del av årsaken til at senketunnelen har blitt et godt prosjekt, sier Hansen. 8 RELASJON 2 /

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008 Relasjon Skanska og den finansielle krisen I det jeg skriver denne lederen er finanskrisen på full fart inn i vår del av verden, og også de europeiske bankene er nå

Detaljer

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Innledning Illustrasjonsbilde: Fra prosjektet Arneberg Hage. 2 Innledning Forutsigbar og lønnsom Året vi har lagt bak oss endte med røde regnskapstall, noe

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #04 Magasinet for Skanska-ansatte Skaperevne God jul og godt nytt år! Anders Danielsson Ordet «entreprenør» er fransk og betyr å skape noe. En entreprenør er altså en person eller et selskap

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 01/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 01/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2011 Innledning 24 Les mer om innføring av øyevern og hansker som en del av standard arbeidsantrekk på side 24 2 Innledning Hest i normalhøyde Nyhetsbildet i starten

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Innledning Innledning Medeierskap Aksjeprogrammet for ansatte i Skanska ble lansert i 2008 og heter SEOP Skanska Employee Ownership Programme. Her til lands

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009 Relasjon Dugnad Fra E18 Bommestad-Langåker Etter å ha jobbet fem år internasjonalt, gleder jeg meg til utfordringen som nå ligger foran meg. Å lede Skanska Norge er

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

#02 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte

#02 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte 2014Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte #02 2014 Magasinet for Skanska-ansatte Veien videre Vi er i dag en av de ledende aktørene i norsk bygg- og anleggsnæring, og vi kan være stolt av vår posisjon

Detaljer

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte 2014Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte #01 2014 Magasinet for Skanska-ansatte Skanska samler kompetansekraft i nytt forretningsområde Bygg skal sikre lønnsom vekst og suksess for Skanska Byggstrategi

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Innledning 2 Innledning Stå han av Mens jeg sitter her og skriver denne lederen til årets siste utgave av Relasjon, herjer vinterstormene over landet vårt.

Detaljer

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre

Peabnytt. Tema Virksomhetsutvikling. Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort. Reportasje Peab vokser videre Peabnytt Nr. 4 2011 15. årgang Tema Virksomhetsutvikling Årets fjellnyhet Trysil Mountain Resort Reportasje Peab vokser videre Portrettet: Kim Torgersen bygger kropp og bygg Redaksjonen Omdømmebygging

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

#04 2013. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#04 2013. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #04 2013 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Dialog I forrige utgave av Relasjon skrev jeg en lederartikkel om våre verdier, hvor jeg blant annet kritiserte Statens Veg vesen. Lederen var såpass spissformulert

Detaljer

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring

Refleks. Utvikler samarbeidet NR.3-2007. Side 20-21. SIDE 3 Hjelp til bedre økonomistyring Refleks 3 - Juni 2007 - Nå må vi løfte blikket og tro på framtiden, sier Mestas første kvinnelige distriktssjef, Jorunn Nyheim i Tromsø Ny havn på Sjursøya s 4-5 NR.3-2007 MPS - lønnsomhetskultur s 12-17

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Refleks. Én felles pensjonsordning NR.1-2007. Side 2-5. SIDE 20 Historisk gjennomslag

Refleks. Én felles pensjonsordning NR.1-2007. Side 2-5. SIDE 20 Historisk gjennomslag Refleks 1 - Februar 2007 - Vi må sikre at langt flere får vite hva vi er gode på. Det er viktig, sier regiondirekør i vest, Ingrid Tjøsvold. Full fart i Farsund s 24-25 NR.1-2007 Vant 10 av 20 kontrakter

Detaljer

Refleks 4 - April 2006. Pangstart i Drammen s 6 7 Brakkeliv i Eiksund s 8 9 På rett vei i sør s 10 11

Refleks 4 - April 2006. Pangstart i Drammen s 6 7 Brakkeliv i Eiksund s 8 9 På rett vei i sør s 10 11 Refleks 4 - April 2006 1 - Det er godt å se folk i gult som jobber langs veien, sier Glen Allan Eikeland, ny distriktssjef i Kr.sand. Vinterdriften kan bli bedre s 4 5 NR.4-2006 Pangstart i Drammen s 6

Detaljer

INFORM. For våre forbindelser NR 111 - AUGUST 2015. Klar for Aqua Nor

INFORM. For våre forbindelser NR 111 - AUGUST 2015. Klar for Aqua Nor INFORM For våre forbindelser NR 111 - AUGUST 2015 Klar for Aqua Nor LEDER TESS har i alle år hatt fokus på dialog og nærhet til kunden. En portefølje med flere integrerte forsyningsløsninger (IF) er eksempler

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden

Nr. 46 2015 Årgang 20. Rekord mange lærlinger. Vi er fremtiden Nr. 46 2015 Årgang 20 Rekord mange lærlinger Vi er fremtiden INN HOLD 07 Tallenes herre 11 Nytt fjos på Grødem 32 Hjemmestrikkete Risaluer 26 Ryfast 33 Full fart i Sirdal 42 Hobbit lekeplass 44 Sjøpanorama

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #03 Magasinet for Skanska-ansatte Det viktigste av alt I denne lederen vil jeg fokusere på det som er viktigst for deg og for meg som jobber i Skanska; nemlig at vi kan gå trygt og uskadet

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet

posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet posten Juni 2014 Lyse utsikter høy aktivitet Avviksmåling av borehull i vannkanten langs Mjøsa. Hullene er boret av Båsum Boring og skal senere benyttes til undervannssprengning. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede

-nytt. TS-nytt. Arbeidsglede -nytt TS-nytt 95 Mannen Juli 2010 Arbeidsglede Dobbeltsporet - Årets Anlegg 2009 Presentasjon av Block Berge Bygg AS v/yngvar Karlsen som kun ser muligheter intervju med Roy Otto TS-nytt 95 Juli 2010 3

Detaljer

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion

Nummer 1 2013. Fra YIT til. Caverion Nummer 1 2013 Fra YIT til Caverion 1 Leder Nytt navn, nye muligheter YIT har fra 1. juli splittet konsernet i to separate selskap. Entreprenørvirksomheten og boligsatsningen i Finland, Baltikum og Russland

Detaljer