Innhold. VBL og næringspolitikk. 4 Tak- og fasadetekniker? 6 Trenger utvalg for

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. VBL og næringspolitikk. 4 Tak- og fasadetekniker? 6 Trenger utvalg for"

Transkript

1 Nr utgitt av ventil asjons- og blikkensl agerbedriftenes l andsforbund Rørt prisvinner Trenger hjelp til å forme ny utdanning Grenseløst samarbeid på tur Ny oldermann har lært seg å leke Nytt forum for debatt på vbl.no side 4 side 10 side 16 side 22

2

3 Innhold Blikkenslageren Nr Redaktør Per Olav Berg: VBL og næringspolitikk Bent Sæthre er en engasjert person som ofte kommer med spennende innspill fordi han har vilje til å tenke høyt. Nå tar han til orde for at VBL bør nedsette et næringspolitisk utvalg som kan fronte hva forbundet mener om viktige spørsmål og hva VBL ønsker å oppnå. Han savner et næringspolitisk apparat som kan drive igjennom politiske saker slik at medlemmenes interesser blir enda bedre ivaretatt. Han etterlyser et mer aktivt VBL i næringspolitiske spørsmål, og foreslår altså et eget utvalg som kan synliggjøre VBLs profil bedre enn hva som gjøres i dag. Jeg syns at VBL, i lys av sin beskjedne størrelse, lykkes godt med å bli hørt der det er nødvendige. Men jeg er enig med Sæthre i at VBL i dag ikke driver politiske prosesser i organisasjonen så godt som forbundet burde gjøre. VBL kan bli enda bedre og lykkes enda mer. På sine interne møter drøfter VBL mange saker som er viktig for medlemmene. Faget utfordres fra flere hold, og det føres mange gode diskusjoner i VBL om fagets fremtid. For å synliggjøre for omverdenen at VBL har sterke meninger om viktige spørsmål, bør det for eksempel vedtas resolusjoner på landsmøtene til VBL. Jeg er ikke sikker på om VBL trenger et eget næringspolitisk utvalg for å gjøre dette. Jeg tror svaret er mye enklere: VBL trenger at styret er bevisst på at det skal vise omverden at VBL har næringspolitiske ambisjoner og at VBL har muskler for å oppnå sine mål. VBL har nok mer behov for en egen informasjonsstrategi fremfor et næringspolitisk utvalg. Sæthre treffer spikeren godt når han sier at hvis VBL ikke synliggjør seg som en næringspolitisk organisasjon, vil vi heller ikke bli tatt hensyn til i næringspolitiske spørsmål. I dag driver det mye godt næringspolitisk arbeid i foreningene til byggmesterne og rørleggerne. Kanskje kan VBL lære noe av metoder og mekanismer herfra. I det sittende styret til VBL er det godt kvalifiserte personer som kan drive næringspolitisk arbeid. Styret kan også bevisstgjøre laugene til å holde et mer aktivt næringspolitisk fokus. Jeg tror forslaget til Sæthre kan være en aldri så liten vekker for å gjøre VBL til en enda sterkere og betydningsfull organisasjon. At VBL er et lite forbund, betyr ikke det samme som at sakene vi kjemper for er bagatellmessige for dem det gjelder. Og som et apropos: Neste år er det valg på ny styreleder i VBL. Jeg håper at kandidatene til vervet vil drive en tydelig og aktiv politikk for det de står for. Her i bladet er døren alltid åpen for engasjerte innlegg eller tips til gode intervjuer. 4 Tak- og fasadetekniker? 6 Trenger utvalg for næringspolitikk år i Rogaland 10 Grenseløst samarbeid 11 Samling på Island 12 Kursen er staket ut 13 Rørt til tårer 14 Tykt, sandblåst og eloksert 16 Profilen: Lært seg å leke 18 Lærlinger til Danmark 20 Blymysterium 22 Nytt debattforum på vbl.no 26 Tilbud om kurs i arbeidsrett 27 VBL-formannen 28 Bråstopp i bygg og anlegg lindab vi forenkler byggingen 044 Antrasitt Metallic - ansiktsløftning fra Lindab Dette tilskuddet i metallic-sortimentet kommer til å bli neste storselger. Den gir et eksklusivt inntrykk som ingen annen farge. Nyhet! Enda en gang går Lindab først og introduserer nye spennende farger - vi gir dere en sjanse til å sette farge på tilværelsen! Vi har løsningene - sortimentet, supporten og logistikken. Velkommen til Lindab blikkenslageren 8-08

4 Kjell Hæggernæs i Bergen trenger gode innspill for å utvikle en treårig videreutdanning innen tak og fasade ved Bergen tekniske fagskole fra neste høst. Tak- og fasadetekniker? Hva du kan kalle deg etter den nye videreutdanningen, er ikke bestemt. Men Kjell Hæggernæs i Bergen er i full gang med å planlegge innholdet i det nye treårige nettbaserte tilbudet som skal starte ved Bergen tekniske fagskole neste høst. Av Per Olav Berg Det nye videreutdanningstilbudet i Bergen vil tilby en spesialisering for utvendig arbeider fra deler av utdanningen til servicetekniker ved teknisk fagskole. Har du svennebrev som rørlegger, blikkenslager eller elektro, har du kunnet søke KEM-tilbudet (klima, energi og miljø) og ta videreutdanning til det som er blitt hetende servicetekniker ventilasjon. Nå skal det hete fagtekniker ventilasjon. Det nye tilbudet i Bergen medfører at du får en tilsvarende treårig utdannelse som fagtekniker innen tak og fasade. Det er ennå ikke bestemt om tittelen etter utdannelsen blir «tak- og fasadetekniker», opplyser Kjell Hæggernæs til Blikkenslageren. Hæggernæs ser for seg at tømrere, glassarbeidere, taktekkere og blikkenslagere nå kan få en formell videreutdanning ut over svennebrevet for å dokumentere kompetanse innen utvendige arbeider. Personer med denne videreutdanningen vil være attraktive for arkitekter, konsulenter, byggherrer og entreprenører, i tillegg til blikkenslagerbedriftene, sier han. Utfordring En KEM-klasse innen ventilasjon opprettes denne høsten ved Bergen tekniske fagskole. Hovedtyngden av de 30 som søker, kommer fra blikkenslagerfaget. Skolen ønsker minimum 30 KEM-studenter hvert år. Utfordringen blir om vi klarer å samle 30 studenter i Bergen, 30 i Oslo, 30 i Trondheim og 30 i Stavanger. Jeg tror vi vil slite med å opprettholde søkermassen til den linjen. Når vi starter opp med å tilby spesialisering innen utvendige arbeider for KEM-studentene, vil vi få en bredere søkermasse til KEM-klassene. Vi kan også lage mindre grupper etter hvert som spesialiseringen skjer mot den utvendige delen, sier Hæggernæs. Studentene som begynner i KEM-klassene nå i høst, kan gå over til den utvendige delen av KEM-utdanningen når den starter neste år, legger han til. Innspill nødvendig Kjell Hæggernæs understreker at det er VBL som er pådriveren for å opprette det nye videreutdanningstilbudet for utvendige arbeider i Bergen. Vi kan forme hva denne utdanningen skal inneholde. Nå må vi lokke frem ressurspersoner i systemet vårt som kan bistå oss med å gjøre tilbudet best mulig, sier han. I dag finnes det ingen formell utdanning for å kalle deg blikkenslagerkonsulent, platekonsulent eller tak- og fasadekonsulent. Hæggernæs peker på at den nye videreutdanningen vil gi denne formelle utdanningen. Personer med slik treårig videreutdanning innen tak og fasade kan utføre kontrollarbeid. Det vil stilles mer og mer krav til ekstern kontroll av utført arbeid. Utdanningen vil dessuten dokumentere kompetanse. Man vil stille sterkere med et papir som dokumenterer kunnskap og ferdigheter; som gir en «autorisasjon» på at du er en fagperson. Nå er det viktig at jeg får innspill fra kolleger og andre, slik at vi kan lage en videreutdanning som er med på å gjøre blikkenslagerbransjen enda mer attraktiv, avslutter Kjell Hæggernæs. blikkenslageren 8-08

5

6 Trenger utvalg for næringspolitikk VBL bør nedsette et næringspolitisk utvalg som kan fronte hva forbundet mener og hva vi vil utrette, sier Bent Sæthre til Blikkenslageren. Han mener det kan øke bevisstheten om at VBL må drive politiske prosesser for å få g jennomslag i viktige spørsmål. Av Per Olav Berg Det har alltid vært mange gode diskusjoner om veivalg i VBL, og nå i det siste også i bladet vårt. Vi har vært gjennom flere mislykkede fusjonsprosesser. Jeg syns det har lært oss at vi burde hatt et utvalg i VBL som kunne fronte diskusjonen; «hvem er vi og hvor skal vi», sier Bent Sæthre. Hvem VBL skal samarbeide med, er et politisk spørsmål som burde vært drøftet bredere. Et næringspolitisk utvalg kunne utnyttet flere ressurspersoner i VBL til å utvikle forbundet videre, legger han til. Bent har hørt mange si at de ikke er interessert i politikk. Han pleier å svare at i organisasjonssammenheng, driver vi mest med politikk, ut over det rent faglige. Vi tar politiske avgjørelser hver dag som er med på å bestemme organisasjonens hverdag. I vårt forbund er det mange personer med bredt nettverk, som bør brukes. Hva konkret skal de brukes til? Vi må definere hva vi vil og hvordan vi så skal nå målene. Et næringspolitisk utvalg vil være nyttig for å stake ut kursen. Det vil gi VBL større styrke som forhandlingspartner. Folk savner oppfølging av et politisk apparat innenfor VBL-systemet i dag for å gjennomføre politiske spørsmål. Et eksempel er samarbeid i BNL og spørsmål som Startbank. Vi må sitte i de fora som tar avgjørelser med «politikere» fra VBL. Mange i VBL er engasjerte og sikkert villige til å jobbe gjennom et næringspolitisk utvalg, tror Bent Sæthre. Fungerer Bent Sæthre fremholder at de andre utvalgene i VBL begynner nå å fungere godt, og tar det som et signal om at et utvalg for næringspolitikk også vil komme til å fungere. Vi ser at ting blir gjort. De forskjellige sakene drives fremover fordi engasjerte personer er opptatt av spørsmålene. Et næringspolitisk utvalg kan også sørge for mer langsiktighet når det gjelder for eksempel samarbeidspartnere og utdanningssystemer. Uansett hva vi velger av alternativer i ulike spørsmål, må vi sørge for å ta vare på det vi Bent Sæthre er en engasjert blikkenslagermester som brenner for VBL. Nå etterlyser han et næringspolitisk utvalg i forbundet. velger. Vi må bli oppfattet utenfra som at vi har en gjennomdrøftet strategi og at vi må bli tatt på alvor, sier han. Sæthre trekker frem at enkelte snakker seg i mellom om at faget bør deles mellom ventilasjon og utvendige arbeider: Et næringspolitisk utvalg kan sørge for at faget som helhet blir tatt vare på, enten vi velger den ene eller den andre løsningen, eller styrker faget slik det er i dag. Hvis ikke VBL har en klar og tydelig politisk profil i slike spørsmål, risiker vi å bli overkjørt av andre, og at faget smuldres opp. Vi blir i verste fall sittende igjen med båndtekking, sier han. Ikke flinke nok Jeg mener at VBL i dag ikke er flink nok til å drive politikk for sitt fag. Vi tenker mest på, nettopp faget, og glemmer hvordan vi skal oppnå resultatene. Vi har lykkes med å bevare faget vårt til nå, noe som viser at vi til en viss grad har drevet politikk. Men vi ser hvordan verden rundt oss er i ferd med å endre seg; nye organisasjoner og nye konstellasjoner er i bevegelse rundt oss, og mye skjer innenfor myndighetskrav, lover og forskrifter. Jeg mener det måtte være gunstig om styret i VBL hadde hatt et utvalg som kunne analysert hvordan verden rundt oss utvikler seg. Et næringspolitisk utvalg må ha mandat til å følge opp viktige henvendelser og spørsmål til VBL, og til å kommunisere utad hva vi mener. Når sendte VBL ut en resolusjon om VBLs mening i sentrale spørsmål? Hvis ikke VBL synliggjør seg som en næringspolitisk organisasjon, vil vi heller ikke bli tatt hensyn til i næringspolitiske spørsmål. Mitt inntrykk i dag er at alt for mange viktige spørsmål forblir uforløst i VBL-systemet. VBL-styret gjør en god jobb, men lykkes ikke med å synliggjøre hva VBL vil i næringspolitiske saker. Andre bransjeorganisasjoner gjør det. VBL risikerer å bli akterutseilt hvis vi ikke gjør noe med dette, understreker Bent Sæthre. blikkenslageren 8-08

7 Etterlatte får 4 mill. De etterlatte etter stillasulykken ved Vår Frue kirke i 2005 får 4 mill. kroner i oppreisningserstatning og tap av forsørger. Samtidig varsler statsadvokaten at han vurderer å endre rutinene i forbindelse med arbeidsulykker med dødelig utgang, melder Adresseavisen. I et års tid har advokatfirmaet Nidaros forhandlet med stillasfirmaet Bautas og forsikringsselskapet til Bautas om erstatningen etter at den 33 år gamle Jan Ove Eidstumo falt ned fra stillaset ved kirken. Undersøkelser avdekket at trelemmene i stillaset var angrepet av råte. Både Arbeidstilsynet og politiet innstilte på henleggelse, men de pårørende anket avgjørelsen til statsadvokaten, som beordret ny etterforskning. Bautas fikk en bot på kr , som ikke ble vedtatt. Saken ble derfor brakt inn for Trondheim tingrett, der Bautas ble dømt til å betale en bot på kr for overtredelse av arbeidsmiljøloven. Advokat Bjørn M. Brauti i advokatfirmaet Nidaros sier at det er paradoksalt at erstatningssummen er 4 mill. kroner for dødsfall, mens Eidstumo kanskje ville fått 12 mill. kroner hvis han hadde blitt lam fra livet og ned. Statsadvokat Helge J. Kaasbøll har ifølge Adresseavisen varslet at han vil vurdere å endre rutinene i forbindelse med arbeidsulykker med dødelig utgang. I denne og tilsvarende saker kom statsadvokaten inn først som klageinstans. Kaasbøll ser for seg at statsadvokaten i slike alvorlige saker kan ha en mer aktiv rolle sammen med Arbeidstilsynet og politiet som etterforsker. Statsadvokaten går inn for å kvalitetssikre avgjørelsene som blir tatt, ta opp med de etterlatte spørsmål om bistandsadvokat, samt se om det kan bli mer bruk av rettsoppnevnte sakkyndige på tekniske områder for å finne årsaken til ulykkene, skriver Adresseavisen. Varaordfører Nygård Jan Henrik Nygård er valgt som varaordfører i Florø for ett år. Nygård er gruppeleder for Venstre i bystyret i sin annen periode. Han erstatter varaordfører Elisabeth Normann som går ut i «barselpermisjon». Det var en stund usikkert om Nygård kunne bli valgt som varaordfører, ettersom reglene ble tolket som at varaordføreren må velges blant de faste representantene til formannskapet. Etter at fylkesmannen ble kontaktet, var det klart at også Nygård kunne velges. Ny kontroll et blindspor RHEINZINK Takrennesystem for liming RHEINZINK har god erfaring med liming av renner fra Danmark, Sverige og Polen. Nå åpner vi for liming av renner også i Norge. Vi har utarbeidet en montasjeveiledning og testet og godkjent følgende lim for liming av våre takrennesystemer. Vulkem 116 Sikaflex-15LM Se vår hjemmeside for mer informasjon. Der kan du også laste ned eller bestille vår montasjeveiledning. En ny uavhengig kontroll i byggesaker er et blindspor som ikke løser problemet med byggefeil og byggskader. Byggmesterforbundet krever i stedet en offentlig godkjenningsordning for alle aktører i byggenæringen og hyppigere kommunalt tilsyn i byggesaker. I kombinasjon med at det offentlige etterlever sine forpliktelser om tilsyn i byggesaker, vil et autorisasjonskrav forhindre at useriøse bedrifter med mangelfull kompetanse får etablere seg og drive virksomhet i næringen, fastslår Byggmesterforbundet i en uttalelse vedtatt på landsmøtet i Longyearbyen 30. mai. Byggmestrene svarer på den måten på forslaget til ny plan- og bygningslov som kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa la fram i begynnelsen av april. Byggmesterforbundet uttaler at den typen feil og skader som kommunalministeren hevder tilsvarer «flere milliarder årlig», ofte skyldes sviktende kompetanse og at disse i stor grad forårsakes av useriøse virksomheter. Når Plan- og bygningsloven behandles i Stortinget, må derfor en godkjenningsordning som gjelder alle bedrifter i næringen, komme inn i stedet for den foreslåtte uavhengige kontrollen, mener Byggmesterforbundet. RHEINZINK Norge Hamang Terrasse 55, 1336 Sandvika, Norway Tlf.: , Fax: Nyhet blikkenslageren 8-08 RZ_3489-4C-N

8 Helge Bie holdt hovedtalen under jubileumsmiddagen. 100 år i Rogaland Rogaland Ventilasjon og Blikkenslagerlaug, RVBL, feiret sine 100 år på en øy utenfor Stavanger. Jeg føler at lauget fremstår som sterk og vital, med eget sekretariat som leder Opplæringskontoret med 40 lærlinger. Vi ser ut til å ha 100 nye gode år foran oss, sa avtroppende oldermann Øystein Frafjord før fiskesuppen ble servert. Jan Henrik Nygård takket for maten. Avslutningsvis fikk han med tilstedeværende oldermenn med på refrenget til sangen som VBL-styret hadde skrevet til jubilanten. Fra venstre, Torgeir Rønning, Trondheim, Raymond Aarøe, Møre og Romsdal, Øystein Frafjord, Rogaland, Einar Jahnsen, Kristiansand, Erling Solhaug, Bergen, og Henning Carstensen, Drammen, bak. Foran, Jan Henrik Nygård og styremedlem Bjørn Kristian Pedersen. Glade sponsorer omkranser oldermann Øystein Frafjord. Fra venstre, Trygve Jørgensen, Ventistål, Arne Olsen, Olsen Maskin, Morten Lunde, Lindab, Ivar Grønsberg, Norsk Stål, oldermann Frafjord, Leif Ståle Meland, Norsk Stål, Rolf Laursen, Systemair og Lars Berge, Systemair. 8 blikkenslageren 8-08

9 Av Per Olav Berg Fiskesuppen var bare forsmaken på en syv retters buffet i restauranten på Flor & Fjære; et eksotisk sted i Hidlefjorden nord for Stavanger. På øya er det skapt en grønn oase med et 50-talls palmer og andre planter fra fjerne himmelstrøk, som trives og gror fra år til år. Til stede under jubileumsmiddagen var ca 70 personer; medlemmer og gjestende oldermenn med ektefeller, leverandører og andre gjester. Kveldens hovedtaler var Helge Bie. Han trakk tråden tilbake til fattigdom, sosial nød og dårlige arbeidsvilkår som fantes for 100 år siden: Vi glemmer fort hvordan samfunnet var, og vi glemmer også betydningen av arbeidet som gjøres i organisasjoner og foreninger. Det er fellesskap, demokrati og medbestemmelse, foreninger, politikk, sosialt samvær, arbeidstager- og arbeidsgiverforeninger og ikke minst laug som har påvirket vår utvikling. Hvilket samfunn ville vi hatt uten organisasjonene, spurte Bie. Han fortalte at det første dokument fra lauget er fra 8. mai 1908 og er en lønnsavtale mellom mestrene og svennene. Arbeidstiden var den gang 54 timer. Bie minnet også om prisnivået i 1908: 3 damphetter med luker, kr 14,00 1 privét (nattmøbel) kr 3,00 Messinglykt kr 16,00 1 lampe kr 1,40 3 fortinnede øser kr 1,30 62,58 meter takrenne kr 187,74 De siste 30 årene har faget hatt en utrolig utvikling; fra å være kjellerbedrifter til moderne håndverk-, industri- og produksjonsbedrifter med lokaler og maskiner til flerfoldige millioner kroner. Bie trakk frem at lauget i Rogaland alltid har vært toneangivende både lokalt og sentralt og markert faget med fremtredende tillitsvalgte. Vi har påvirket rammebetingelser i samfunnet, faglig utvikling og utdanningssystem. Som aktive deltakere i det offentlige rom kan vi i dag stolte feire vårt 100 års jubileum og se frem til at nye generasjoner vil ta over arven i de neste 100 år. Utviklingen vil nok ikke kunne sammenlignes med den som har vært i de foregående 100 år. Vil vi kanskje Oldermann Øystein Frafjord overrakte blomster til laugsveteran og æresmedlem Jon Eide, 78 år. Eide kom med i lauget i 1964 og har vært oldermann i flere perioder, nestleder i VBL og pådriver for at VBL skulle få et eget sekretariat i stedet for bare en postkasse. om 100 år ha tre dagers arbeidsuke, 8 ukers ferie, timelønn på kroner og pensjonsalder på 50 år? La oss i en iver etter å lage et bedre samfunn og et bedre laug, bruke historien som bevis på at alt er mulig. La oss bruke den kunnskap til alltid å søke nye muligheter for bransjen, lauget og folket, avsluttet Helge Bie. Flor & Fjære utenfor Stavanger er en perle av et hageanlagg med eksotiske planter og trær som er sjelden kost i Norge. «Verdens nordligste palmeøy» kalles stedet. Underholdningen under middagen var upåklagelig og skapte stor latter. Torolf Nordbø (t.h.) og Svein Nordmark er lokale revystjerner med riksdekkende humor i figurene «Han innanté og kameraten». kvalitet, mangfold og godt samarbeid ASTRUP Service-Senter - fra coil til plater etter mål Astrup Service-Senter kan på kort tid levere aluminiumplater ferdig kappet i ønsket format til konkurransedyktige priser. Dette gir mindre svinn, færre skjøter enn fra standard formater og god økonomisk gevinst. Fix-Format plater lengde/bredde Slittet bånd Maks. bredde 1600 mm, avhengig av coilbredde Maks. lengde 6000 mm Min. bredde for slitting 180 mm Aluminium EN AW 1050A (1S), 5052/5754 (57S), 5005 Pålegging av beskyttelsesfolie og papirmellomlegg Andre materialer på forespørsel Kort leveringstid For brosjyre, leveringstid og priser, ring , eller send e-post til ASTRUP AS Postboks 8, Haugenstua, N-0915 Oslo Haavard Martinsens vei 34, N-0978 Oslo Tel: Faks: E-post: For mer info: blikkenslageren 8-08

10 Fem bedrifter, en plåtkonsulent og leverandøren IB Metall var representert på turen fra Malmø til Sogn og Fjordane. Her forteller Bent Sæthre om hvordan det er å drive firmaet i Sogndal. Grenseløst samarbeid Laugsmedlemmer fra Malmø besøkte laugsvenner i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Med innlagte besøk i blikkenslagerverksteder og seminar om samarbeidsprosjekter, gav turen g jennom Sogn og Fjordane atskillig mersmak på fortsatt samarbeid mellom norske og svenske blikkenslagerlaug. Av Per Olav Berg Etter to turer til Malmø med lærlinger fra Sogn og Fjordane, og to turer til Malmø med lauget, var det duket for gjenvisitt i Sogn og Fjordane i juni. I naturskjønne omgivelser var alt lagt til rette for sosiale og faglige opplevelser. Ute i Kalvåg i Nordfjord ventet seminar og tilreisende laugsvenner fra Møre og Romsdal. Men først var det rundreise i et mangfoldig fylke som bød svenske kolleger og deres ledsagere på storslåtte inntrykk. Flyet med svenskene landet i Sogndal, og i Kaupanger bød Karin og Bent Sæthre på omvisning og forfriskninger i sitt verksted. Walther Sæthre & Co. AS har åtte ansatte, og skal nå bygge på for å kunne satse på enda større produksjon av komponenter til ventilasjonsanlegg. Bedriften har en spesiell historie, ved at de utviklet prototypen av en produksjonslinje for avansert trykking på tekstil, en prototyp som senere er eksportert til mange kanter av verden. Kontrasten mellom naturen i Malmø og Sogn og Fjordane er stor. Walaker Hotell i bygda Solvorn har vært drevet av samme familie i over 300 år. Nå var det 9. generasjon som bød på overnatting og kulinariske godbiter, før ferden dagen etter gikk via bremuseet i Fjærland, lunsj i vakre Loen, via verkstedet til Ernst C. Husevåg AS i Nordfjordeid, og endte opp i det fascinerende fiskeværet Kalvåg i Bremanger kommune. I tillegg til seminar og faglig samvær var det lagt opp til havfiske. Men det viste seg at fisken denne dagen ikke samarbeidet verken med nordmenn eller svensker. Les mer på side 12! I Kalvåg bød vertskapet på havfiske, men fisken var lite samarbeidsvillig. Når blikkenslagere er på tur, studeres gjerne utført arbeid. Her er det gesimsbeslaget på Alexandra hotell i Loen som får kritiske svenske blikk. 10 blikkenslageren 8-08

11 Samling på Island Konkrete forslag om felles Nordisk garanti og felles forsikringsordninger legges frem på neste møte med formennene for de nordiske blikkenslagerforbundene. I juni var de samlet på Island for blant annet å diskutere strategien for et godt samarbeid i Norden. Nordiske blikkenslagerformenn på Island, fra venstre, Søren Schmidt, Danmark, Throstur Hafsteinsson, Island, Jan Henrik Nygård fra Norge og Per Andersson fra Sverige. Av Per Olav Berg VBLs Jan Henrik Nygård har presidentvervet i nåværende periode i Nordisk Blikkenslagerforbund. Formennene fra Danmark, Island, Norge og Sverige kom sammen i Reykjavik i juni for å fortsette diskusjonen de har hatt en stund om felles samarbeidstemaer på tvers av landegrensene i Norden. Forsikringsordninger og felles nordisk garanti er gunstige spørsmål å samle seg om. Det er ventet at vi legger frem konkrete forslag på vårt neste møte. FoU-prosjekter vil det også være gunstig å samarbeide om. Det er ikke nødvendig at vi utfører utviklingsarbeid i hvert vårt land innenfor de samme tingene. Samarbeider vi i Norden, får vi utført fire ganger så mange prosjekter, sier Jan Henrik Nygård. Han peker på etablering av flere vennskapslaug som et annet verdifullt resultat av det nordiske samarbeidet. På grunn av beskjedne språkvansker vil laug i Norge, Sverige og Danmark ha mye å tilføre hverandre. For bedriftsledere vil det være inspirerende å komme tilbake til bedriften og gjøre ting bedre enn før, etter at du har fått påfyll fra nordiske kolleger. Når du føler at du kjører deg fast, er det nyttig å komme sammen med andre i hyggelig sosialt og faglig samvær og få positiv energi til å komme deg videre, mener Nygård. Alternativ energi Hovedtema under den nordiske formannssamlingen på Island var alternativ og fornybar energi. Vi ser at både Sverige og Danmark bruker større ressurser enn oss i Norge på å forske på alternative energiløsninger. Vi er for bortskjemte med vannkraften vår. Nabolandene våre føler seg mer tvunget til å lete etter alternativer, derfor har både Sverige og Danmark kommet langt innen vind- og solenergi. Island har naturlig utbytte av geotermisk energi, og bruker ressurser på å videreutvikle denne energikilden. Island henter energi fra sitt varme grunnvann. 80 prosent av energibehovet dekkes av geotermisk energi, forteller Jan Henrik Nygård. ZANDA PROTECTOR kvalitet som synes! Klassisk profi l Doble falser for sikker tetting Overlegen bruddstyrke Gjennomfarget med fargepigment Pakket i pakker à 4 stein Kan løftes på taket med kranbiler fra Lafarge Komplett tilbehørsprogram Rosenholmveien Rosenholmveien 15, 1252 Oslo Tlf.: 15, Oslo 50 Fax webadresse: Tlf.: Fax: e-post: Roald&Sonn_ann.indd :57:45 blikkenslageren

12 Kursen er staket ut Samarbeidet mellom Malmø og Sogn og Fjordane er bare en begynnelse og et godt eksempel på hvordan praktiske aktiviteter kan være til berikelse på tvers av landegrensene. Dette er noe som også andre laug i Norge og Sverige bør følge opp, sier Jørgen Rasmusson, leder av Malmø-lauget og nestleder i Plåtslagarnas Riksforbund, PLR. Åke Nilsson i IB Metall AB har vært sjenerøs drivkraft i samarbeidsprosjektene med Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Han takket oldermennene Jostein Grotle og Raymond Aarøe for viljen til å utvikle et videre samarbeid med en krystallstatuett med motiv fra Øresundbrua; et symbol på samarbeid på tvers av landegrensene. Av Per Olav Berg Malmø-regionen er tungt representert i PLR, med nestleder og sentrale representanter i opplæringsutvalg. Det er dermed et aktivt og viktig svensk laug som de norske laugene har valgt å utvikle samarbeid med. At vi har tatt i mot norske lærlinger og hatt laug på besøk for å vise dem hvordan vi gjør det, og at vi nå er på besøk i Norge, er et viktig ledd i arbeidet med å bli kjent med hverandre, stole på hverandre og finne ut av hva vi kan tilby hverandre i neste omgang, sier Jørgen Rasmusson. Åke Nilsson i IB Metall understreker at blikkenslagere i Sverige og Norge har en rekke felles utfordringer som det bare er tull at man skal finne ut av på egen hånd. Det er mange ildsjeler i Sverige og Norge som bør treffe hverandre i opplegg som dette. I nettverk blir vi sterkere og samler mer kunnskap. Erfaringer om hvordan man gjør det i Norge, kan være viktige i Sverige, og omvendt. Har vi nettverk mellom laugene, har vi enkel mulighet til å utveksle kunnskap og erfaring. Vi har utvilsomt mye å tilføre hverandre, sier Åke Nilsson. Ikke bare lærlinger har nytte av å komme til Sverige for å lære ferdigheter innen områder der vi har lenger erfaring enn i Norge. Også bedriftsledere burde komme sammen i sosiale og faglige omgivelser og høste erfaringer og få inspirasjon rundt de daglige utfordringer og trivialiteter, sier Jørgen Rasmusson. En reise som dette til Sogn og Fjordane vil vare i lang tid for oss fra Malmø. Nå kjenner vi hverandre og kan hjelpe hverandre til å bli bedre blikkenslagere, legger han til. Bent Sæthre ser for seg at lauget i Sogn og Fjordane også kan utveksle svenner i fremtiden; at en svenn kan reise til en Malmøbedrift og være der i to-tre-fire måneder, mens en svenn fra Malmø hospiterer i en bedrift her. På den måten kan vi tilføre hverandre mye som kan komme til nytte i begge bedrifter, sier Sæthre. En sånn har jeg ikke sett før, lød det blant Malmø-gjestene da de besøkte verkstedet til H. Nygård AS i Florø og fikk øye på maskinen hvor de produserer firkantkanaler. Jan Olosson fikk bare en gammel dametruse på fiskekroken, og overrakte «trofeet» i glass og ramme til Bent Sæthre, som representant for vertslauget. Gruppearbeid utendørs i Kalvåg. 12 blikkenslageren 8-08

13 Rørt til tårer Det gir så mye positiv energi å arbeide med ungdommen. De gir og tar i mot. Nå synes jeg at min visjon om samarbeid er virkeligg jort, og ønsker nå at det kan videreutvikles, sa en rørt Åke Nilsson da han mottok Ventilasjonsog blikkenslagerprisen fra lauget i Sogn og Fjordane. Av Per Olav Berg Åke Nilsson som har bygget opp IB Metall AB i Malmø, og som er raus og omsorgsfull mot alle, og som virkelig har engasjert seg med kursing av norske lærlinger, klarte ikke å holde tårene tilbake da han pakket opp prisen fra lauget. Gråten tok det han hadde lyst til å si, og det var flere rundt bordet under festmiddagen som måtte frem med lommetørkleet. Jeg kommer aldri til å slutte å jobbe med ungdommen. De er fremtiden vår, sa Åke Nilsson. I bakgrunnen hans kone, Birgitta Nilsson. Ventilasjons- og blikkenslagerprisen består av mye heder og ære og noe til å henge på veggen, og fem års gratis abonnement på bladet Blikkenslageren. Prisen er aldri tidligere delt ut til en leverandør, men du Åke, er et Åke satte umåtelig stor pris på anerkjennelsen fra lauget i Sogn og Fjordane; en gullsaks. naturlig unntak. De siste fem årene har du vært dypt engasjert med å ta initiativ og bistå slik at lærlinger i Sogn og Fjordane har kunnet reise til Malmø på kurs, sa Bent Sæthre fra Sogn og Fjordane-lauget da han delte ut prisen. Aluminium og sink til tak, fasade og interiør VM ZINC tilbyr to typer forpatinert sink (QUARTZ og ANTHRA) og integrerer begge typene i et program av ferdige produkter. Plater, coils og regnvannsystemer. FALZONAL aluminium til båndtekking. Fargebelagt ved å benytte en 2-lags båndlakkeringsprosess. Tre kriterier er særdeles viktig for å sikre en god falsekvalitet: Legering, mekaniske egenskaper og lakk-kvalitet. OTEFAL Group leverer pulver båndlakkerte aluminiumplater og -coil i alle dimensjoner. Otefal kan levere i de fleste RAL og NCS farger med folie. Alucomat sandwich (composite) paneler til innvendig og utvendig benyttelse. Composite bestående av 0,5 mm aluminium på to sider av en thermoplastikk (polyethylen) kjerne. Liten vekt og stor styrke. Sink og lakkert aluminium på vårt lager i Oslo Skårersletta 50, 1473 Lørenskog Tlf: Fax: blikkenslageren

14 Toppleiligheten har brutte fasader med store overdekte vindusflater som hindrer innsyn fra nabobygget. Tykt, sandblåst og eloksert Aluminiumen fremtrer akkurat slik som vi ønsket; med en egenverdi som beriker kvaliteten i fasaden, sier arkitekt Halgeir Kårstein. Ni bygg i Lillehammer med 68 leiligheter får et tydelig preg av metall, med masse beslag fulle av utfordrende detaljer for blikkenslagerne. Fasadene er fulle av linjer, både vertikale og horisontale, som er beslag av 2 mm tykk aluminium. Av Per Olav Berg Vertikale søyler, etasjeskillere, gesimser og vinduskarmer er beslått med 2 mm tykk sandblåst eloksert aluminium fra Astrup. Elokseringen er gjort ved Bergen Eloksering, slik det ble gjort forrige gang arkitekten brukte samme materiale; til VG-bygget i Oslo. Valget av denne type aluminium til prosjektet i Lillehammer var helt bevisst. Vi ønsket den spesielle legeringen som Astrup leverer, og vi ønsket å prege fasadene med kvalitet og rikhet som ikke er vanlig på boligbygg, sier arkitekt Kårstein. Han legger til at det også var bevisst å velge 2 mm tykkelse. Det gjør beslagene, særlig ved utsatte hjørner, mer stabil. Fasaden vil stå fint over tid, og metallet har en planhet som varer. Sandblåst eloksert aluminium fanger lyset på en flott måte, og bidrar til å understreke bruken av metallisk materiale, sier Kårstein, som har utført prosjektet i Lillehammer i Arbeidsfellesskapet Lund og Kårstein. Holde linjene Mjøsbygg AS er hovedentreprenør, og blikkenslagerarbeidene utføres av Edvin Hansen & Sønn AS. Dette er et spesielt prosjekt. Ikke ofte vi bruker så mye 2 mm tykke plater, og vi har aldri vært bort i et prosjekt med så mye detaljering. Vi er avhengig av å produsere alle beslag på verksted, og alt må passe nøyaktig. Det er ikke lett å bøye 2 mm tykke plater, sier daglig leder Roy Johanstuen. Sønnen, Per Steffen, er bas på prosjektet. Han har med seg fem dyktige blikkenslagere til. I tillegg har to mann fra firmaet utført stålarbeider. Beslagbredder på 193 mm går igjen i 14 blikkenslageren 8-08

15 Beslagene er trukket inn under alle fremspring og balkonger. alle fasadene. Hjørnebeslag er 193 x 193 mm. Vertikale søylebeslag er 193 mm, horisontale dekkebeslag er 193 mm. Men det er ikke alltid at de betongstøpte balkongene er akkurat 193 mm tykke. Her er utfordringen å justere til slik at det ikke synes, og slik at tømrerne ikke får problemer når de skal opp med stående eller liggende panel, forteller Per Steffen. Beslagene festes uten synlige skruer. Noen steder skjules det av panelet, mens mest brukes braketter for skjult innfesting. 2 mm aluminium beveger seg mye, noe vi må ta hensyn til i alle retninger med store nok spalter. Men ikke for store, for da blir det stygt. Et av poengene med fasadene er Blikkenslagerne må være nøye med detaljene. Det ferdige resultatet syns godt. å holde alle linjene. Og når linjene stort sett er beslag, sier det seg at vi har mye å måtte forholde oss til. Men nettopp derfor er dette en spennende jobb, sier Roy og Per Steffen Johanstuen. Nedløp og renner er i fargen aluzinc fra Lindab. Før de gikk i gang med produksjonen for alvor, var de gjennom en måneds tid med prøvemontering, der arkitekten forsikret seg om at bygget vil bli like vakkert som det var på tegnebordet. OLBI.indd :16:39 blikkenslageren

16 Jens Hauge er fersk oldermann i Rogalands-lauget. Lært seg å leke Du blir ikke voksen før du har lært å leke, sier Jens Hauge, ny oldermann i Rogaland. Han mener også at vi ikke kommer langt hvis vi ikke inviterer til samarbeid med åpent sinn. Og han syns enkelte ting ved laugsvesenet kan være for konservativt til å skape nødvendig utvikling. 16 blikkenslageren 8-08

17 Av Per Olav Berg Den nye oldermannen i Rogaland liker å provosere, men ikke for provokasjonens skyld. Han mener at hvis alle tier stille, skjer det ingen utvikling. Hvis vi ikke tør bryne oss på nye ideer, kan det lett bli stillstand, gjerne stikk i strid med det vi egentlig vil. 36-åringen fra Sandnes har mer lyst til å si at han er 26 år. Jens Hauge føler seg ung i forhold til bakgrunn og yrkeserfaring. Og han har lyst til å leke. Jeg vil gjerne være mest mulig gutt og ikke bare en ansvarlig avdelingsleder. En av levereglene mine er å leke og være full av humor, men være dønn seriøs når vi kommer til fag. Mange har nok opplevd meg som useriøs fordi jeg fleiper en del, men i det faglige er jeg alltid seriøs. Vi skal kunne skrive navnet vårt på alt vi gjør. Men vi skal aldri slutte å leke. Vi er ikke voksne før vi har lært å leke, sier han. Åpne alle dører Han tok over oldermannsvervet nå i august. Da han ble spurt, minnet han seg selv på hva han tenkte da han ble bedt om å overta ansvaret for ventilasjon og blikk hos arbeidsgiveren, Teknisk Bureau. Han svarte ja den gang, fordi han liker utfordringer og tror at man kan få til ting hvis man samarbeider og bidrar for hverandre. Det samme håper han nå. For det er en ydmyk oldermann som tiltrer. Uten hjelp, vil jeg ikke lykkes. Jeg trenger støtte. Som sagt føler jeg meg ung. Mange prosesser skal drives videre, og mye nytt skal dras i gang. Alt dette gjør jeg ikke alene, da vil jeg være handlingslammet. Er vi mange sammen, og hvis folk slipper hverandre til med meningene sine, da kan vi få til mye. Jeg har kort fartstid og for lite erfaring. Men på den annen side er det ikke bare negativt å være litt uerfaren. Da stiller du med blanke ark og har ikke vett på annet enn å ha et åpent sinn i de fleste diskusjoner, sier han. Hvilke oppgaver ser du som viktige for lauget? Relasjonsbygging og medlemsverving. Det er en enorm kunnskap der ute, i bedrifter som burde vært medlem i VBL. Kompetansebygging og samarbeid er også viktig. Det er viktig å ta vare på historien vår, men det må likevel ikke forhindre oss i å bli med inn i fremtiden. Generelt er losjevesenet og lausvesenet preget av konservatisme, der noen skal holdes utenfor. Jeg er opptatt av å åpne alle de dører som kan åpnes. Jeg er for å knytte relasjoner og øke samarbeidet på tvers av bransjeforskjeller og tidligere barrierer. Vi må ikke bare være opptatt av hva vi har vært, men like mye hva vi fellesskap kan bli, sier han bestemt. Ta sjansen! I tillegg til å være leken, er en annen av levereglene til Jens å ikke være redd for å ta sjanser. Når ting er i ferd med å skjære seg i en byggeprosess, må vi ta sjansen på løsninger som kan snu det negative til noe positivt. Det betyr ikke at vi skal sjanse i blinde, men at vi skal tørre å lytte til egen erfaring og styrke, tørre å stå opp og si at «dit skal vi gå»! Konflikter skapes ofte når folk har ulike syn, ulik agenda og mål. Da skal vi tørre å spille på vår egen feilbarhet, være åpen på at vi trenger flere synspunkter for å få utvikling i tingene. Hvis man inviterer til diskusjon, men har bestemt seg for fasiten på forhånd, er man ikke alltid like lett å ha med å gjøre, mener Jens. Han liker folk som ikke legger skjul på at de ikke har greie på alt, men som gjerne vil bidra slik at helheten til slutt blir best mulig. Ferdigspikrede oppfatninger og en tro på at «slik det alltid har vært, bør det alltid være», tror han ikke gir fremskritt. Venter sitt første Jens stiller som oldermann i Rogaland som representant for bedriften Teknisk Bureau. Bedriften har ca. 250 ansatte, hovedkontor i Stavanger og avdelinger i Haugesund og Otta. Jens har vært ansatt der i tre år, de siste to som ansvarlig for den 50 mann store avdelingen for ventilasjon og blikk. Svennebrevet som blikkenslager tok han i Han har vært ansatt som verksmester og supervicer på plattform i Nordsjøen. Så var han 18 år i Simex, der han var med på å utvikle produktet Simduct; rustfrie ventilasjonsprodukter for offshore. Simex solgte produktet til Stavangerbedriften GMC, som ikke er den amerikanske bilprodusenten, men en solid aktør innen offshore ventilasjon. På hjemmefronten venter familieforøkelse på nyåret. Kona har en sønn på 16 år fra tidligere. Jeg betrakter han som min egen sønn også, men det blir noe ekstra når man blir far på ordentlig. Det blir unektelig spennende, og jeg ligger noen år etter kompisene mine, smiler Jens Hauge. Bare seks av ti fornøyd med håndverkerne Bare seks av ti som bygde eller kjøpte nytt hus i 2005 er fornøyde med håndverksarbeidet på boligen, viser en undersøkelse fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Langt fra godt nok, mener Forbrukerrådet. Byggeundersøkelsen viser at det er stort potensial for forbedringer i byggebransjen, både når det gjelder selve oppføringen, men også knyttet til klageoppfølgingen, sier underdirektør Roger Helde i Forbrukerrådet. Undersøkelsen fra NIBR viser også at 15 prosent rapporterer om vesentlige feil og mangler etter overtakelse, mens hele 70 prosent har oppdaget småskader og feil. På spørsmål om generell tilfredshet ved boligkjøpet, så oppgir 8 av 10 at de er fornøyde, til tross for alle feilene som oppdages. Undersøkelsen tar særlig for seg feil og mangler som beboerne oppdager ved og etter nøkkeloverlevering. For forbrukere flest er feil som oppstår på grunn av dårlig planlegging eller dårlig samkjøring mellom håndverkerne vanskelige å oppdage, med mindre kjøperen har fulgt byggeprosessen tett. Funnene i rapporten understreker behovet for kompetente forbrukere. Med så mye feil og slurv er det viktig at forbrukerne er oppmerksomme og påpasselige med å klage, sier Roger Helde. Over 60 prosent av de spurte oppgir feil og mangler i stue eller oppholdsrom, mens nær halvparten har større eller mindre feil på bad og kjøkken. Det er flest feilene er knyttet til ujevnheter og skjevheter, mens 19 prosent oppgir at det er feil med det elektriske og 16 prosent sier det er feil knyttet til fukt. Nesten alle som opplevde feil eller mangler ved boligen klaget til selger, og tre av fire fikk rettet alle, eller de fleste feilene. Samtidig viser undersøkelsen at det var stor misnøye med selgers oppfølging. At så mange er misfornøyde med klageprosessen, er et varsku til bransjen. Selger er pliktig til å følge opp klagene, og retting skal skje innen rimelig tid og uten ulempe for forbrukeren, sier Roger Helde. For å hjelpe og dyktiggjøre norske huskjøpere har Forbrukerrådet, i samarbeid med bransje og myndigheter, blant annet utarbeidet informasjon på Forbrukerportalen om alle de ulike delene av bygge- og kjøpsprosessen må igjennom når man skal kjøpe, pusse opp eller bygge bolig. blikkenslageren

18 Lærlinger til Danmark Opplæringskontoret i Rogaland tok 11 blikkenslagerlærlinger fra Stavanger og Sandnes med til VM Zinc på Jylland. I to dager fikk de inspirerende kunnskap og opplæring i ferdigheter av Erwin Nielsen. Av Per Olav Berg Stein Erik Sliper ved Opplæringskontoret for blikkenslagere var reiseleder sammen med Tor Raymond Lie. Turen gikk med båt tur retur Egersund- Hanstholm, og med Tor Raymond som sjåfør på innleid minibuss i Danmark. De 11 lærlingene er sisteårs lærlinger, som har jobbet mest med ventilasjon. Nå skulle de få prøve seg med utvendige arbeidsmetoder. Erwin Nielsen fortalte om metaller og metallenes forskjellige egenskaper. Han lærte dem å lodde og de fikk prøve seg på ulike teknikker. For de fleste var det upløyd mark å gi seg i kast med knekking og falsing, men Erwin Nielsens engasjerende og inspirerende pedagogiske egenskaper førte raskt til begeistring for utvendig arbeid. Plutselig VM Zincs Erwin Nielsen underviser lydhøre lærlinger. (Alle foto: Stein Erik Sliper) skjønte lærlingene at også utvendige oppgaver kan være spennende. Det er første gang vi arrangerte en slik tur. Det gav mersmak, og dette har vi lyst til å gjøre en gang i året fremover. Forhåpentligvis er VM Zinc klar også neste år, sier Stein Erik Sliper. Er det ikke dristig å dra på «dansketur» med en gjeng ungdommer? Vi hadde det kjekt under hele turen. Det var en sosialt hyggelig tur, og Erwin Nielsen var med ut om kvelden. Å reise på tur med åringer kan være en prøvelse. Vi gjorde våre tanker på forhånd, men med denne flotte ungdomsgjengen på tur hadde vi ikke noe å bekymre oss for, sier Stein Erik Sliper. Ivrige lærlinger i aksjon. Tor Raymond Lie viser fremgangsmåten for lærling Rene Selnes. Lærling Christina P. Lura lodder. Lærling Kjetil Tveit i gang med lodding. 18 blikkenslageren 8-08

19 Kvalitet kommer alltid først. Resten er opp til deg. En fremsynt virksomhet må hele tiden utfordre sine arbeidsprosesser og metoder for å bli enda bedre. Hos Ruukki utvikler vi kontinuerlig vårt tilbud av metallbaserte produkter, tjenester og helhetsløsninger sammen med våre kunder innen produksjon, bygg og verkstedindustrien. blikkenslageren

20 Blymysterium Hvorfor er det så mange små hull i de gamle blyplatene? Vi fant ingen god forklaring da vi fjernet tekkingen på Søndeled kirke. Kanskje finner vi svaret i «Faglig hjørne» i Blikkenslageren, sier Roy Holt i Vestfold Kobber og Blikkenslagerverksted. Av Per Olav Berg Små hull på størrelse med erter. Noen enda større. Hvorfor er de gamle blyplatene på kirketårnet i Søndeled blitt slik? Først tenkte vi hullene kom av korrosjon på grunn av underliggende spiker eller lignende. Men det var bare treverk under, ikke noe av metall. Sannsynligvis skyldes hullene urenheter i produksjonen av blyplatene i sin tid, tror Roy Holt. Men han er ikke sikker, og vil gjerne ha synspunkter, og mener bladets Faglig hjørne er et velegnet sted for slikt. Utbedret lappverk Søndeled kirke er en korskirke i stein og tre. Den eldste delen er fra 1100-tallet. På tallet ble tårnet bygget. Alle såkalte førreformatoriske bygninger, deriblant alle middelalderkirker, er automatisk fredet kulturminne. Ingen inngrep kan gjøres uten tillatelse fra Riksantikvaren. Tårnet på kirken består av bordkledning samt blytekking. Tekkingen har vært utbedret tidligere flere ganger, men var nå i så dårlig forfatning at det var nødvendig med en større utskifting. Riksantikvaren hadde nok ønsket å beholde deler av den gamle tekkingen, men en rapport fra Metallplan frarådet dette. Rapporten påpekte at blytekkingen fremsto som et lappverk, og med utstrakt bruk av fugemasse. I tillegg hadde falsene glidd fra hverandre og festemidler rustet bort. Innfestingsdetaljer, punkteringer, overganger og sammenføyninger og tretthetsbrudd i materialet medførte at tekkingen var moden for utskifting, noe også Riksantikvaren var inneforstått med. På befaring av tårnet både utvendig og innvendig fant Riksantikvaren at trebordene, som er tekkematerialet på spiret, var av slett utførelse. Utbedringene ble gjort på tallet med impregnerte eller kreosotbehandlede bord. Overliggerne var spikret bare i underliggerne, ikke i spikerslag. Bordene har derfor lett kunnet vri seg og skape store glipper, noe som har ført til råteskader. Riksantikvaren anbefalte bruk av tradisjonelle materialer, som malmet furu, ved utskifting av bord. Hvorfor er det oppstått slike hull, lurer Roy Holt. (Foto: Per Olav Berg) 20 blikkenslageren 8-08

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

MØTEREFERAT. Dato: 10.oktober 2012 Tid: 10.00-16.00 Møtetype: Oldermannsmøte. Sted: Laugssalen i Håndverkeren, Oslo. Møte nr.

MØTEREFERAT. Dato: 10.oktober 2012 Tid: 10.00-16.00 Møtetype: Oldermannsmøte. Sted: Laugssalen i Håndverkeren, Oslo. Møte nr. MØTEREFERAT Dato: 10.oktober 2012 Tid: 10.00-16.00 Møtetype: Oldermannsmøte Sted: Laugssalen i Håndverkeren, Oslo Møte nr.: 2-2012 Til stede: Styret: Oldermenn: VBL administrasjon: Utvalg: Andre: Forfall:

Detaljer

MØTEREFERAT. Dato: 7.-8 mars 2012 Tid: 15.30-18.00/09.00-14.00. Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo.

MØTEREFERAT. Dato: 7.-8 mars 2012 Tid: 15.30-18.00/09.00-14.00. Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo. MØTEREFERAT Dato: 7.-8 mars 2012 Tid: 15.30-18.00/09.00-14.00 Møtetype: Oldermannsmøte Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Møte nr: 1-2012 Til stede: Styret: Oldermenn: VBL administrasjon:

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

TILBUD PÅ BILGLASS TIL. Bergen AmCar Club

TILBUD PÅ BILGLASS TIL. Bergen AmCar Club 5 februar 2016 TILBUD PÅ BILGLASS TIL Bergen AmCar Club Vi har herved gleden av å kunne tilby våre tjenester innen bilglass. Hurtigruta Carglass er etablert i Bergen med 4 avdelinger, hvor vi kan tilby

Detaljer

MØTEREFERAT. Nr Sak Ansvarlig

MØTEREFERAT. Nr Sak Ansvarlig MØTEREFERAT Dato: Tid: 23-24. oktober Sted: Radisson Blu Møte nr: 2-2013 2013 Gardermoen Møtetype: Oldermannsmøte med utvalg Til stede: Walter Karppinen, Atle Skikstein, Lisbeth Schjelde, Kjell Heggernæs,

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

MØBEL TREVARE INDUSTRI. Hvor går karrieretrappa?

MØBEL TREVARE INDUSTRI. Hvor går karrieretrappa? MØBEL TREVARE INDUSTRI Hvor går karrieretrappa? VG 1 VG 2 Opplæring i bedrift 2 år Bygg og anleggsteknikk Treteknikk Trelastfaget Trevare og bygginnredningsfaget Limtreproduksjon Treskjærerfaget Design

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ

NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ NORGES. DØVEFORBUND LANDSMØTET 1980 27.-28. JUNI I TROMSØ .VELKOMMEN TIL TROMSØI Delegerte og gjester til Norges Døveforbunds landsmøte 1980 ønskes velkommen til Tromsø. Jeg håper landsmøtet vil bli vellykket

Detaljer

Videre arbeid med kommunereformen

Videre arbeid med kommunereformen Statsråden Alle landets kommunestyrer Deres ref Vår ref Dato 15/4445 28.10.2015 Videre arbeid med kommunereformen Nå er det godt over ett år siden jeg inviterte alle kommuner til å delta i kommunereformen.

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Side 89 Side 91 Temaer 1) Lykke ( Subjective Well Being ) i fokus. 2) Hvorfor studere lykke? 1 Norsk Monitor Intervju-undersøkelser med landsrepresentative

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Tilbud. Utarbeidet av. Lumon Norge AS. Kim S Andersen. Prosjekt: Teisen Park. Tilbudsdato: 19/10-15. Vår kontakt Irene Bruun

Tilbud. Utarbeidet av. Lumon Norge AS. Kim S Andersen. Prosjekt: Teisen Park. Tilbudsdato: 19/10-15. Vår kontakt Irene Bruun Tilbud Utarbeidet av Lumon Norge AS Kim S Andersen Prosjekt: Teisen Park Tilbudsdato: 19/10-15 Deres kontakt i Lumon Norge AS Kim s Andersen Lumon Norge AS Professor Birkelandsvei 27 B 1081 Oslo Telefon:

Detaljer

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør!

INSPIRERT. Inspirasjon. Nå har vi også kontormøbler. interiør! INSPIRERT Nå har vi også kontormøbler og interiør! Inspirasjon Dette er en inspirasjonsbrosjyre som vi håper kan inspirere til ytterligere å styrke deres profil, samt kvalitetsnivå på det du trenger til

Detaljer

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Totalleverandør. Leder. Gratulerer med 20 års jubileet! Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum!

Totalleverandør. Leder. Gratulerer med 20 års jubileet! Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum! får jobben gjort! Leder Tune Byggservice, etablert 1989, feirer i år 20 års jubileum! I denne forbindelse har vi laget denne brosjyren for å presentere oss selv og hva vi kan tilby. Er du i behov av restaurering

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Med hjertet i fortiden og blikket i fremtiden

Med hjertet i fortiden og blikket i fremtiden Med hjertet i fortiden og blikket i fremtiden Enten du ønsker å få tegnet en individuell hytte eller velger å bygge en ferdig tegnet hytte ring oss så tar vi en prat! Hytta er det stedet hvor vi oftest

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg

OLIGSALGSRAPPORTEN. - det nye verktøyet for tryggere boligsalg OLIGSALGSRAPPORTEN - det nye verktøyet for tryggere boligsalg Hva er en Boligsalgsrapport? Boligsalgsrapporten er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport blir

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse:

Fredag 9. oktober. Saksliste: gjennomføringa i bruk av. framover. mesterskap i åra. gjeterhundprøver. Tilstede: Postadresse: Referat fra møte i Gjeterhundrådet Tid: Fredag 9. oktober Sted: Quality Panorama hotell, Trondheim Tilstede: Atle Arnesen, Oddbjørn Kaasa, Anne Kari Veiklenget og Stig-Runar Størdal Saksliste: Sak 37/

Detaljer

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Vi gratulerer med ny balkong

Vi gratulerer med ny balkong Til beboerne i Linderud borettslag Vi gratulerer med ny balkong Dette er et kvalitetsprodukt som er produsert i Eresfjord i Møre og Romsdal av Metalfox Aluminium AS. Montasjen er utført i samarbeid med

Detaljer

nar onsdag 29. november Ishaller i Norge

nar onsdag 29. november Ishaller i Norge nar onsdag 29. november Ishaller i Norge oversikt over nye og planlagte ishaller byggtekniske krav ved Rolf Taren, Norges ved Rolf Taraldsen, Norges Ishockeyforbunds anleggsutvalg Wellcome rinkside Bakteppe

Detaljer

REFERAT FRA LAUGSMØTE/ LEVERANDØRENES AFTEN TORSDAG DEN 31.5. 2012 KL. 18:30 I HÅNDVERKERE N

REFERAT FRA LAUGSMØTE/ LEVERANDØRENES AFTEN TORSDAG DEN 31.5. 2012 KL. 18:30 I HÅNDVERKERE N Nardo Røde Kors bygget Mobil 488 82 2 672 Trondheim 1.6.12 REFERAT FRA LAUGSMØTE/ LEVERANDØRENES AFTEN TORSDAG DEN 31.5. 2012 KL. 18:30 I HÅNDVERKERE N Tilstede: Forfall: Ikke møtt: Bjørn A. Andersen,

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo

Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret. Lyst på livet. prosjektleder Trulte Konsmo Sandefjord kommune Lærings- og mestringssenteret Lyst på livet prosjektleder Trulte Konsmo Livscafé - av og for pensjonister Grupper på 8-12 pensjonister/ andre arbeider med å utvikle gode vaner og livsglede.

Detaljer

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14

Protokoll i sak 720/2013. for. Boligtvistnemnda 02.04.14 Protokoll i sak 720/2013 for Boligtvistnemnda 02.04.14 Saken gjelder: Reklamasjon på skade på dørkarm ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Det er ikke fremlagt noen kontrakt mellom

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold.

Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Årsmelding 2013 for PROFO Vestfold. Styret og andre tillitsvalgte Styret i PROFO Vestfold har i 2013 hatt følgende sammensetning: Leder: Yngve Hansen. Nestleder: Gunnar Steen. Kasserer Gunnar Førde. Sekretær:

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2012

Mesterbrevnemnda 2012 Årsrapport 2012 Mesterbrevnemnda 2012 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig

LEGGEANVISNING. Bedriften Produktene Mulighetene. www.benders.se. Heller det til takstein? Besikt innvendig og utvendig LEGGEANVISNING Bedriften Produktene Mulighetene Heller det til takstein? Iblandt kan det være fallet på taket som er avgjørende for valget av taktekking. Benders takstein kan legges på takfall ned til

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

TRONDHJEMS KOBBER & BLIKKENSLAGERLAUG Stiftet 20. april 1906

TRONDHJEMS KOBBER & BLIKKENSLAGERLAUG Stiftet 20. april 1906 Til medlemmene TRONDHJEMS KOBBER & BLIKKENSLAGERLAUG Stiftet 20. april 1906 Trondheim, 6. november 2013 REFERAT FRA LAUGSMØTE/ GUTTAS KVELD TORSDAG DEN 31.10.13 KL. 19:00 I HÅNDVERKER N Tilstede: Forfall:

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring.

Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/2635-15.07.2013 Høring av forslag til veilederen Grad av utnytting T-1530 Forslag til ny veileder Grad av utnytting T-1530 sendes herved på høring. En arbeidsgruppe

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Å være et forbilde! «De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Ordfører Fabian Stang overrekker Miljøfyrtårnsertifikat

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Tavleforum 27.okt.2011

Tavleforum 27.okt.2011 Velkommen til Tavleforum 27.okt.2011 Holberg Terrasse Kurs og Konferansesenter, Oslo 10.00 Tavleforeningen informerer Hvem er Tavleforeningen? Prosjekter i Tavleforeningen Hjalmar Roald, Leder, Tavleforeningen

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker?

Side 1 av 8. Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Side 1 av 8 Hvordan møte konkurransen fra globale nettbutikker? Hvordan kan norske butikker møte konkurransen fra globale nettbutikker? Handelslekkasjen til utenlandske nettbutikker i kategoriene elektriske

Detaljer

Alkoholloven møter virkeligheten. Kristin Buvik Stipendiat SIRUS

Alkoholloven møter virkeligheten. Kristin Buvik Stipendiat SIRUS Alkoholloven møter virkeligheten Kristin Buvik Stipendiat SIRUS Dagens tema Streng alkohollov, liberal drikkekultur Kommunenes forvaltning av alkoholloven Hva påvirker overskjenking? Bartendere Skjenkekontrollører

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon BOKMÅL Friheten til å tenke og mene hva du vil er en menneskerett Fordi vi alle er en del av et større hele, er evnen og viljen til å vise toleranse

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer