En verdensarv å ta vare på Tekst og foto av Bente Foldvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En verdensarv å ta vare på Tekst og foto av Bente Foldvik"

Transkript

1 Båtbyggere, og en seilmaker, som er tradisjonsbærere. Fra venstre Jon Godal (geitbåt), seilmaker Frode Bjøru (råseil), Ragnvald Holvik (nordfjordsbåt), Jakob Helset (bjørkedalsbåter), Einar Borgfjord (åfjordsbåt), Ola Fjelltun (nordlandsbåt), Gunnar Eldjarn (nordlandsbåt), Arne-Terje Sæther (nordlandsbåt), Kai Linde (nordlandsbåt). Ta med brannslukningsapparatet! Det sa nestleder Asgeir Svendsen i Forbundet KYSTEN da båtbyggere som deltok på kystlagsseminaret i Tromsø skulle samles på ett rom. Hvis de skulle ha forulykket, ville trolig en tusenårig tradisjon ha gått tapt. En verdensarv å ta vare på Tekst og foto av Bente Foldvik Hvert annet år arrangerer Forbundet KYSTEN et kystlagsseminar, denne gangen gikk det av stabelen i Tromsø. Fra fredag til søndag diskuterte 80 deltakere båtbygging og båtbruk. Iherdig innsats gjennom 30 år har berget tradisjoner som kan spores tilbake til vikingtid. Hvordan skal vi klare å ta vare på kunnskapen om bygging og bruk i framtida, var spørsmålet som deltakerne ble invitert til å debattere. Seminaret var fulltegnet, og engasjementet var stort. Spesielt gledelig var det at svært mange av de tradisjonsbærende båtbyggerne deltok. Forbundet KYSTEN har lagt ut foredragene i sin helhet på sine nettsider, men vi tar med noen høydepunkter også her. Svær kulturarv Under seminarets gang kom det fram at båtbygging har hatt et enormt omfang opp igjennom historien. Det er bare i de siste hundre år vi har hatt veier, det meste av trafikken har foregått til sjøs. Det har blitt bygd båter tilpasset enhver bruk, i alle overkommelige størrelser. Hvis vi begynner helt i nord ved Tanaelvas utløp der har samer bygd basker og elvebåter. Langt ute i Hasvik på Sørøya ble det bygd båter. I Troms har de bygd båter, Saltdal sin båtbyggervirksomhet er godt dokumentert på hver en gård var det båtbygging om vinteren de dro båtene nedover elva før skreifisket tok til. Det har vært båtbygging nedover helgelandskysten, og i Sør-Trøndelag der åfjordbåtene hører hjemme. På Nordmøre ble det bygd geitbåter innover i fjordene. Innerst i Sognefjorden bygde de sognebåter til hjelp i jordbruket. Bjørkedølene, på hver eneste gård, var tidlig ute med sine havgående snidbetninger som ble brukt både til havfiske og fyrbygging. I Hardanger var det hundrevis av båtbyggerier både langs fjorden og langt oppe i lia. De bygde strandebarmere både til seg sjøl og til salg for sør- og østlendinger. I Os, sør for Bergen, utviklet de oselvere, smekre båter under 20 fot. De bygde båter langt oppe i rogalandsheiene også. Fra fjellgårdene ble båtene satt på snøen og ført nedover bakkene til fjorden om vinteren. På Sør- og Østlandet har de bygd listerbåter, snekker, prammer og hvalerbåter. Et mylder av båter har blitt tilpasset ulik bruk. De fleste har også vært brukt til hjemmefiske og frakt. Mens mange av de større båttypene bare var for menn, ble mindre båter brukt av alle også kvinner og barn, ungdom og eldre. Hvordan skulle de ellers komme seg til butikken eller skaffe mat når mennene var borte? Og det var de, i store deler av året. Det fantes med andre ord et svært marked for båtbyggere. De konkurrerte og samarbeidet om å utvikle sin båtbyggerkunst. Men markedet for trebåter ble stadig mindre, og trebåtbyggeriene ble stående tomme. I dag finnes det spor etter virksomhetene langs hele kysten. 40 KYSTEN 3'14

2 reportasjerapportartikkel De siste 30 årene har det blitt lagt ned en betydelig innsats for å berge denne kulturarven mens det ennå fantes folk som kunne kunsten å bygge trebåter i tråd med tidligere tiders overleverte kunnskap. Så godt som alle informantene har nå gått bort. Oselverbygger Harald Dalland er en av dem, han døde få dager før seminaret tok til. I resten av Europa har denne kulturarven dødd ut. Mange mener derfor at vi har en verdensarv å ta vare på, og at kunsten å skape nordiske klinkbygde båter hører hjemme på UNESCOs verdensarvliste. Abstrakte tanker Tradisjonsforsker Jon Godal har lagt ned et livsverk i arbeidet med å dokumentere og ta vare på båtbyggertradisjoner både gjennom bygging og bruk. Han har i lang tid vært opptatt av den intellektuelle prosessen båtbyggingen beskriver. Båtbyggere skriver ikke, det er heller ikke nødvendig å si så mye, likevel er arbeidet med hendene og verktøyet er resultatet av en tankeprosess som det tar lang tid å tilegne seg. Idrettsutøvere trenger timers trening for å nå verdenstoppen, så også med båtbyggere. Som idrettsutøvere, Arne-Terje Sæther og Ola Fjelltun arbeider i det største av Gunnar Eldjarns verksteder, ryddet for anledningen. eller musikere, eller arkitekter, eller filmregissører må man lære faget på en annen måte enn å lese. Godal bruker ofte begrepet handlingsbåren kunnskap. Man lærer ved å arbeide sammen med noen som kan dette. Båtbyggere skal kunne lage svært komplekse former som møter sjøen under utfordrende forhold. De skal vite hva som skjer hvis man endrer bare litt på det man holder på med, og de skal kunne bygge til forskjellig bruk. Deres kunnskap er ikke standardisert, alle båtene de lager er unike. En tradisjonsbåt er mer enn en fysisk gjenstand. Den er knyttet til en immateriell kulturarv, et ervervet handlingsmønster. Hver eneste er en intensjon, ikke to er like. Båtbyggeren bygger etter et indre bilde, en abstraksjon. Det han uttrykker er en tanke om noe han skal oppnå. Det er et enormt tankearbeid bak en båt, det er en ytterst abstrakt sak, sa Godal. Han mener at det bør etableres en nasjonal konstruksjon for å sikre denne kunnskapsarven. Båt har med identitet å gjøre. Kulturell identitet er et samfunnsansvar, sa Godal. Det har vært ekstremt mange båtbyggere langs vår lange kyst, heldigvis er det fortsatt noen som kan formidle disse abstrakte tankene. Men nå er det svært få som kan faget i hele sin velde. Kongen ser verdien Båtbygger Einar Borgfjord er en av de sjeldne. Han holder til i Trøndelag på Båtskott Trebåtbyggeri ved Museet Kystens Arv. Til sammen 228 båter har blitt til under Borgfjords ledelse i løpet av de siste tre tiårene. I 18 av disse årene var han lærer på Fosen folkehøgskole og har i den forbindelse hatt flere hundre elever innom. Noen av dem har blitt så fasinert av faget at de har valgt en tilværelse som lærlinger. Hittil har 13 avlagt fagprøve som båtbyggere, åtte av dem driver med båtbygging fortsatt i regi av fartøyvernsentrene, men ingen driver med småbåtbygging. Det er småbåtbyggerne som lager nye båter, på fartøyvernsentrene reparerer de gamle fartøyer, med noen unntak. Det er særlig åfjordbåten Borgfjord er en kulturbærer for. Men markedet for slike båter er for lite til å holde i gang bedrif- 3'14 KYSTEN 41

3 Arctandria kystlag inviterte seminardeltakerne på besøk i sine lokaler på Stakken. Sirin Storjord Ovesen foran var en av fire som lagde lapper til hele gjengen. Solrun Pedersen og resten av forsamlingen lyttet til Leidulf Olsrud som fortalte om kystlagets aktiviteter med barn og unge. Båtsnakk. Gunnar Eldjarn i midten, Kjell Arild Grindvik fra Romsdal kystlag til høyre. 42 KYSTEN 3'14

4 reportasjerapportartikkel ten, slik at han og hans lærlinger også bygger kopier av andre store og små båter. De har merket at markedet er for nedadgående. Mens ordreboka tidligere hadde oppdrag for ett år fram i tid, er det nå noen måneders bestillinger det er snakk om. På et museum kan man imidlertid lage seg prosjekter mens man venter på oppdrag, nå har de laget et fjærabåtprosjekt med mindre båter som seinere kan brukes av skolebarn. Hvis markedet forsvinner, da blir det vanskelig, sa Borgfjord. Han oppfordret alle kystlag til å bestille to tradisjonsbåter, både for å holde liv i båtbyggerkunsten, og for å sette økt fokus på bruken av tradisjonsbåter. Forbundet KYSTEN har for tida 125 lokale lag, 250 nybygg ville ha betydd mye for hele båtbyggerfeltet. Kystlag har mulighet til å finansiere nybygg ved hjelp av stiftelser og fond man kan søke midler fra. Er det noe poeng å drive med opplæring når det ikke er arbeid å få? spurte Borgfjord. Likevel var alle enige om at dette er en tradisjon å ta vare på. Men utfordringene står i kø når det gjelder opplæring av unge, nye båtbyggere. Borgfjord påpekte at opplæringsplaner ikke holder mål, det kreves mange år med spesialisert utdanning for å tilegne seg kunnskap slik at man er i stand til å bygge båter sjøl. Dagens ungdommer er gjerne blottet for erfaring med verktøy, slik at det blir en veldig lang vei å gå for dem som skal begynne med dette. Hvis man skal ta vare på tradisjoner, er det også et poeng at de som får utdanning forblir i Norge. På Fosen folkehøgskole har vi veldig mange utlendinger. Det blir det sjelden noen ivaretakelse av tradisjonen av, de fleste reiser tilbake til sine hjemland, har Borgfjord erfart. Men til tross for mange utfordringer, Kongen er på «vår» side. Borgfjord fortalte at han demonstrerte båtbygging på en fiskerimesse i Trondheim da kong Harald kom forbi. Han stoppet opp, var svært interessert og hadde en lengre samtale med Borgfjord. Kongen spurte også om det fantes noen form for statlig finansiering av denne kulturarven. Borgfjord svarte nei, og Kongen kommenterte da at «dette har ikke Norge råd til å la være å ta vare på.» Alarm! Båtbygging er et lite og verneverdig fag. De siste tre årene har mindre enn fem lærekontrakter blitt inngått. Det er ingen søkere til faget etter 2011, ingen nye lærekontrakter er inngått etter 2012, gjennomsnittsalderen på utøvere i yrket er høy, og det finnes ingen bransjeorganisasjon som hegner om faget. Det sa Solveig Torgersen Grinder som var invitert for å belyse hvilke opplæringsutfordringer og muligheter som finnes for båtbyggerfaget. Til daglig arbeider hun i Norges Husflidslag med opplæring og kompetanseutvikling. Hun har også arbeidet med UNESCO-konvensjonen om vern av immateriell kulturarv, blant annet. Grinder påpekte videre at det ikke finnes noen samlet og oppdatert oversikt over båtbyggere som er aktive, ei heller hva de holder på med. For elever som vil bli båtbyggere, er det nesten en håpløs oppgave å finne ut hvordan man skal gå fram for å få utdanning på videregående nivå. Antakelig har trebåtbyggerfaget en lite hensiktsmessig plassering i utdanningssystemet. Av andre tilbydere har vi Pluss-skolen i Fredrikstad som nylig har startet båtbyggerutdanning. Det er en privat skole som ikke er godkjent, men som håper å få slik godkjenning, sa hun. På Fosen folkehøgskole har de lang erfaring med en trebåtbyggerlinje. Der er det en aldersgrense for å komme inn på 18 år, og det koster kroner pr. år å være elev der. Likevel har de 13 elever på trebåtbyggerlinja, og det sier meg at de som går der virkelig vil dette, poengterte hun. Hun fortalte at det finnes muligheter for å lage egne opplegg. Norges Husflidslag har hatt suksess med en modulbasert opplæring i kunsten å sy bunader. Husflidslaget så at det var svak rekruttering til håndverksfaget, samtidig som det er et sterkt ønske i Norge om at faget skal leve videre. Det samme gjelder felemaking og bygging av langleik. Det er så få som utdanner seg til båtbyggere i Norge, at bedrifter bør være aktivt rekrutterende overfor de som har gått i lære eller har avlagt fagprøve de siste fem årene. De bør også være aktivt oppsøkende overfor de 13 unge som er i opplæring nå. Et forum for båtbyggere kan opprettes på internett, og man kan lage et modulbasert opplæringstilbud på Vg3-nivå, foreslo Grinder. Hun anbefalte også båtbyggerne å organisere seg. Kompetente båtbrukere Bruken av tradisjonsbåter var tema for Kjell Magnus Øklands innlegg. Han holder på å avslutte ei bok om oselveren, en av Vestlandets mest omtalte tradisjonsbåter. Omfattende dokumentasjon som er skaffet fram i løpet av de siste ti årene, skal publiseres i løpet av året. Han har sjøl drevet med regattaseiling i oselvere siden han var barn. Økland påpekte at det er en ganske lett læringskurve fra å være nybegynner til å kunne nok til å ha glede av småbåter til friluftslivsaktiviteter. Intensive kurs over kort tid gir stor mestringsfølelse. Veien er litt lengre videre, det skal mange timer i båt for å bli en kompetent båtbruker, eller en seiler som tar vare på tradisjonell seilkunnskap. Oselveren har vært brukt til regattaseiling i hundre år, nettopp for å kunne videreformidle avansert bruk av denne båttypen. Regattaer er en fin rekrutteringsarena, har Økland erfart. Han foreslo også å etablere lavterskeltilbud for nybegynnere, felles roturer og fisketurer eller seilturer med telt, intensive kurs og arenaer for mer krevende båtbruk der man tester yteevnen til både båt og mannskap. Det er særlig når det gjelder bruken av båtene at kystlagene har mulighet til å bidra. Mange driver allerede opplæring i båtbruk, andre kan systematisere og videreutvikle sitt arbeid på denne fronten i tråd med de mulighetene de har i sine lokale miljøer. Les mer på Forbundet KYSTENs nettsider 3'14 KYSTEN 43

5 Søndag formiddag ble brukt til idémyldring. Engasjerte folk er av stor verdi når planer etter hvert skal realiseres. Veien videre Tekst og foro av Bente Foldvik Tre løp ble lagt opp. En arbeidsgruppe skal fokusere på bruken av båtene, sekretariatet til Forbundet KYSTEN skal se på regelverk og høringsmuligheter i samarbeid med andre kulturvernorganisasjoner, og Tromsø-miljøet undersøker hvilke muligheter som finnes for samarbeid med UIT, Norges arktiske universitet. Søndag var tid for diskusjoner og oppsummeringer. De fleste av deltakerne representerte ett av Forbundet KYSTENs 125 kystlag. De var særlig opptatt av økt fokus på bruken av båtene. Her er noen av innspillene: - Det har vært snakk om at vi må fange ungdommene før idretten tar dem. Men frafallet i idretten er veldig stort i 14- års alderen fordi mange synes det blir for krevende og seriøst å være idrettsutøver. Undersøkelser viser at ungdommene ønsker å drive med friluftsliv, og det faller inn under det vi holder på med, poengterte Tore Berntsen fra Bragdøya kystlag. Kanskje det er en ide å arrangere tradisjonsbåtens dag? Vi måtte i så fall sette dette i system og lage et publikumsvennlig arrangement med like båter i en form for konkurranse, foreslo Asgeir Svendsen fra Nærsnes kystlag. Han ser flere muligheter i Indre Oslofjord. Det finnes ubrukte potensialer i de fleste kystlag. Det trengs ofte en form for tilrettelegging, mange har erfaring med at barnefamilier kommer hvis de får mulighet til å være med på noe. Mange kystlag har også opplegg for skolebarn og opplever at disse tilbudene er populære. Mariann Mathisen i Arctandria kystlag påpekte at det allerede finnes noen innfallsporter som kan brukes av ressurssterke kystlag, blant annet Den kulturelle skolesekken og samarbeid med 4H. Også folkehøgskoler er mottakelige for denne typen prosjekter, poengterte hun. Andre mente at vi har et image-problem som må løses. På en eller annen måte bør vi markedsføre det vi holder på med slik at det blir «kult». Vi må fortelle verden om denne viktige kulturarven, ble det understreket fra flere hold. Hundekjørerne har fått det til, vi trenger et kystens «Finnmarksløp», ble det foreslått. Andre nevnte «nordlandsbåtens ekstremveke», roing som en del av idretten, kanskje i samarbeid med idrettslag, og folkehelseperspektivet ble nevnt. Tuva Løkse foreslo å oppsøke treningssentre med oppfordringer om å bli med kystlagene på rotur. 44 KYSTEN 3'14

6 reportasjerapportartikkel Forbundets kampanjer «Den gylne åre» og «Roknappen» er gode eksempler på at man får noe til, ble det sagt. Jakob Helset fra Bjørkedal kystlag var opptatt av å bedre tilgjengeligheten til sjøen i sentrum av tettstedene langs vår lange kyst. For eksempel i Volda er det ikke noe sted det går an å sette ut båt. Kystlaget ønsker seg en betongslipp i et sentrumsnært område i gave av kommunen i forbindelse med sitt jubileum. Da blir det mulig å skape aktivitet med småbåter midt i sentrum, der folk er. Sentrale utfordringer Sekretariatet i Forbundet KYSTEN ble bedt om å videreutvikle samarbeidet med Norges Husflidslag og flere kulturvernorganisasjoner som de til daglig har et kontorfellesskap med. Det finnes mange felles utfordringer i møter med departementer og statsråder. Det kom blant annet fram at utdanning til trebåtbygging burde plasseres under friluftsliv-retningen på videregående skole, og ikke som en del av TIP, der det er i dag. Det finnes muligheter for en allmenn utdanning på videregående nivå som ikke fungerer med dagens system. Man må starte på videregående nivå, det vil være lite hensiktsmessig å starte på høyskole- og universitetsnivå. Andre påpekte behovet for et ferdig opplegg som kan presenteres for skoler og barnehager. Leidangsprosjektet ble nevnt som en god modell for lokalt engasjement rundt båtbygging og båtbruk. Det handler om å invitere folk til å være med på bygge en båt som tilfaller kystlaget. Man skaper en båt, får se hele produksjonslinja, og er med på å bruke den etterpå. Leidangprosjektet er utviklet av Indre Sogn kystlag, modellen kan med fordel spres. Oppdaterte oversikter over trebåtbyggere som driver sin virksomhet i tråd med tradisjonen er det også et behov for. I denne sammenhengen er vi på jakt etter dem som kan kunsten å bygge ny båt. Båtbyggerne bør organisere seg slik at de får en bransjeorganisasjon som tar vare på deres interesser, gjerne i samarbeid med forbundet. Båtbyggere i fellesskap Båtbyggerne hadde et felles møte der de drøftet sine problemstillinger. De var enige om at hele utdanningsforløpet er ytterst utilfredsstillende slik det er i dag. Ungdom har svært liten praktisk ballast, de kan ingenting, likevel vil de ha lønn med en gang. Slike lærlinger er lite attraktive for båtbyggerne. Likevel er den gode søkningen til båtbyggerlinja på Fosen folkehøgskole en indikasjon på at det finnes noen som er skikkelig interessert i å tilegne seg faget. Det var videre stor enighet om at båtbyggere møtes for lite i faglige sammenhenger. Det er behov for å organisere et fellesskap innenfor bransjen. Jon Godal påpekte at det burde skapes en kobling mellom håndverk og høyere utdanning som driver et slikt faglig fellesskap. Gunnar Eldjarn understreket at en institusjonsbygging på universitetsnivå bør handle om forskning, eksperimentering og videreutvikling av kunnskapen. Her er det ikke snakk om å utvikle noe A-lag og B-lag, men å tilføre feltet noe ekstra. Man må spille på alle som er med, gjerne gjennom store prosjekter som alle kan involveres i, sa han. Flere nevnte byggingen av «Draken Harald Hårfagre» som et svært inspirerende prosjekt for dem som deltok. Også representanter for kystlagene ser behovet for å sikre verdifull tradisjonskunnskap gjennom institusjonsbygging. Tromsø-miljøet fikk oppdraget med å undersøke hvilke muligheter som finnes for samarbeid med UIT, Norges arktiske universitet. Båtbyggerne så også behov for felles markedsføringen av faget, båtene og kulturarven. Hele feltet har behov for et nypusset image som møter vår samtid. Høvedsmann Tradisjonell skipshandel Utstyr, verktøy og materialer til båtbygging, rigging, seilmaking og andre maritime handtverk. Tauverk: Hamp Tjæret hamp Manilla Kokos Kunsthamp Spunflex Seilduk: Bomull Lin Clipper Duradon 3'14 KYSTEN 45

Foredrag på Forbundet KYSTENs kystlagsseminar i Tromsø 29. mars 2014

Foredrag på Forbundet KYSTENs kystlagsseminar i Tromsø 29. mars 2014 Foredrag på Forbundet KYSTENs kystlagsseminar i Tromsø 29. mars 2014 Av Bente Foldvik Nasjonalt senter for fremragende båtbygging - en strategi for å ta vare på viktig kunnskap? Jeg har satt et spørsmålstegn

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 201.

Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Avtale mellom partene 1..kystlag som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN.kystlag påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 201... Avtalen

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020

Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 Avtale mellom partene 1 Kystlaget som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN Kystlaget påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 2020. Avtalen

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Båtbygging og båtbruk - vil tradisjonsbåten overleve?

Båtbygging og båtbruk - vil tradisjonsbåten overleve? Båtbygging og båtbruk - vil tradisjonsbåten overleve? - Forbundet Kystens landsdekkende seminar, Tromsø 29. mars 2014 Solveig Torgersen Grinder - Kurs og kompetanseutvikler - Norges Husflidslag Båtbyggerfaget

Detaljer

Storfjordens Venner Stemne på Kvernhusneset Søndag 10. juni 2007 kl Stemnetale ved direktør Grete Horntvedt Norsk Kulturarv

Storfjordens Venner Stemne på Kvernhusneset Søndag 10. juni 2007 kl Stemnetale ved direktør Grete Horntvedt Norsk Kulturarv Storfjordens Venner Stemne på Kvernhusneset Søndag 10. juni 2007 kl. 1300 Stemnetale ved direktør Grete Horntvedt Norsk Kulturarv Takk til Storfjordens Venner som vil ha Norsk Kulturarv ved undertegnede

Detaljer

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Side 1 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Svar status Ikke svart

Detaljer

Forbundet Kystens landseminar i Tromsø 29. mars 2014 Kjell Magnus Økland

Forbundet Kystens landseminar i Tromsø 29. mars 2014 Kjell Magnus Økland Dette biletet skal brukast i Oselvarboka og kan grunna inngåtte publiseringsavtaler difor ikkje publiserast her Den kompetente båtbrukaren utdøydd eller utegløymt? Forbundet Kystens landseminar i Tromsø

Detaljer

FARGERIK INTRO. 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball

FARGERIK INTRO. 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball FARGERIK INTRO 2012/1/0364. Norges Idrettsforbund/IL Brodd Fotball IL BRODD FOTBALL 2015 FARGERIK INTRO IL Brodd Fotballs integreringsprosjekt med idrett FORORD: IL Brodd er et idrettslag i Storhaug bydel

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Til og fra ungdommen, ( )

Til og fra ungdommen, ( ) Til og fra ungdommen, (2013-1-113) Kjelsås, 27. januar 2016 Forord Læringsprogrammet Til og fra ungdommen ble initiert som et tiltak for å øke barn og unges refleksjoner rundt det å leve i et demokratisk

Detaljer

Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen.

Riksantikvaren er bedt om å rapportere på implementering av Århuskonvensjonen. Fra: Ihler, Tove Elise Sendt: 5. desember 2016 13:49 Til: Postmottak KLD Kopi: Ekeberg Beate Berglund; Carlstrøm, Sissel; Geiran, Hanna Kosonen; Stang, Kaare; Fjell, Sindre; Bakken,

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

Sluttrapport: Ut i det blå

Sluttrapport: Ut i det blå Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0287 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Ut i det blå MS-Forbundet Kjell Karlsen, Fredrikstad MS-forening Sluttrapport:

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Blir vi de siste? Tekst og foto av Bente Foldvik

Blir vi de siste? Tekst og foto av Bente Foldvik Blir vi de siste? Tekst og foto av Bente Foldvik Seilskutebyggernes arvtakere finnes fortsatt i Risør. Håndverkere i verdensklasse ser etter nye muligheter for å overleve i en knallhard konkurranse om

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

Jeløy Kystlag. «Retningslinjer for tildeling av båtplass»

Jeløy Kystlag. «Retningslinjer for tildeling av båtplass» 31.05.2016 Jeløy Kystlag «Retningslinjer for tildeling av båtplass» 2 1 Innledning... 3 1.1 INTENSJON... 3 1.2 GRUNNLAGSDOKUMENTER... 3 2 Vurderingskriterier... 3 2.1 VURDERINGSKRITERIER FOR VURDERING

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

VELKOMMEN OM BORD! THE TALL SHIPS RACES

VELKOMMEN OM BORD! THE TALL SHIPS RACES VELKOMMEN OM BORD! THE TALL SHIPS RACES Fredrikstad 2019 organised by Sail Training International Tusenvis av unge sjøfarere mellom 15 og 25 år utfordrer seg selv i The Tall Ships Races. De møter ungdom

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

USF-akademiet. USF-akademiet. Bli med på. USF-akademiet!

USF-akademiet. USF-akademiet. Bli med på. USF-akademiet! USF-akademiet Bli med på USF-akademiet USF-akademiet! Om opplegget Det blir 4 samlinger i året i to år. Første samling er lagt til helgen 24-26.11.2017, i Oslo. Detaljert program for første helg: se vedlegg.

Detaljer

Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. Vi bevarer kunnskapen

Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. Vi bevarer kunnskapen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum Vi bevarer kunnskapen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum Fortid, nåtid og fremtid! Hvorfor er vi her, hvilke utfordringer har vi og hvordan ser fremtiden ut?

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge

2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge Næring og kultur 1. Identitet 2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge 3. Miljø 4. Følelser Identitet hva er det? summen av trekk og egenskaper som gir et individ, samfunn etc.

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

Saltdals båtbyggerhistorie

Saltdals båtbyggerhistorie Introduksjon til Saltdals båtbyggerhistorie Introduksjon til Saltdals båtbyggerhistorie 1 Båttyper som har vært eller kan ha vært bygd i Saltdal. Øverste rekke før 1900. Nederste rekke etter 1900. Kilder:

Detaljer

"FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT

FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT "FYSISK BLINDTEST SLUTTRAPPORT Kort forord Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge ønsket å ta et krafttak for å motivere blinde og svaksynte til et fysisk aktivt liv og en bedre livsstil. Dette gjennom

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, NOVEMBER 2012 Hei alle sammen! Vi takker for enda en måned sammen med barna deres. Det har vært en fin måned og vår første måned med full barnegruppe. Det har på noen områder

Detaljer

Arbeidsrapport 01 / 12

Arbeidsrapport 01 / 12 NTNU Samfunnsforskning AS Senter For Idrettsvitenskap Arbeidsrapport 01 / 12 Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik -en evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Hvis du vil ha

Detaljer

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse Er det håp for havet? Dagsopplegg for 1.-4. klasse For det enkelte mennesket er havet uendelig stort. Men kan vi bruke havet som søppelkasse, og samtidig tro at vi kan høste av havets ressurser i all fremtid?

Detaljer

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse Er det håp for havet? Dagsopplegg for 8.-10. klasse For det enkelte mennesket er havet uendelig stort. Men kan vi bruke havet som søppelkasse, og samtidig tro at vi kan høste av havets ressurser i all

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Resultater fra attraktivitetsundersøkelse Hvor attraktiv er Meldal som bosted? Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Sammendrag Totalt sett betraktes

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Til fartøyeiere, museer og andre.. 30.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Ingvar Kristiansen Saksnr. 15/8015-1 Direkte innvalg: 51 51 69 08 Løpenr. 25614/15 Arkivnr. UTARBEIDELSE

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Jubilerende Sandviksdager

Jubilerende Sandviksdager Internt nyhetsbrev fra Sandviksboder Kystkultursenter Nr 3-2012 24. september Jubilerende Sandviksdager En opplevelse for livet for engelskmannen James Heasman som fikk være med Tore Solberg og Arild Berge

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Fartøyplan uten museers medvirkning

Fartøyplan uten museers medvirkning Fartøyplan uten museers medvirkning Av Inger Anne Hovland 30.11.2009 21:26 Den nasjonale verneplanen for fartøy er utarbeidet nesten helt uten medvirkning fra museene, enda museumssektoren har bortimot

Detaljer

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659

SOMMERLEIR VED FJORDEN 2013/1/659 Prosjekt nr.: 2014/FBM9278 AKTIVITETER PÅ OG FRA KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/ ADHD Norge / Norsk Tourette Forening.

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Tusen takk til Kulturrådet for invitasjonen til dette seminaret.

Tusen takk til Kulturrådet for invitasjonen til dette seminaret. Statssekretær Bård Folke Fredriksens åpningstale Kulturrådets seminar om markering av 10-års-jubileet for ratifiseringen av UNESCOs 2003-konvensjon og lansering av fortegnelsen Immateriell kulturarv i

Detaljer

Våren. Elvland naturbarnehage

Våren. Elvland naturbarnehage Våren 2010 ( Elvland naturbarnehage LITT OM... ELVLAND BARNEHAGE: Våren 2010 går det 42 barn i barnehagen i alderen 1-6 år. Vi har en base for barn under 3 år og en base for barn over 3 år. Vi bruker naturen

Detaljer

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5. DESEMBER 2016.

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5. DESEMBER 2016. SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5. DESEMBER 2016. La oss løfte hverandre frem på FNs internasjonale dag for frivillighet! Vi ønsker å vise verdien av frivillig innsats for folk flest ved

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR

FRISKT LIV OG MESTRING-SOMMERLEIR Prosjekt nr.: 2016/FB81027 Friskt liv og Mestring. AKTIVITETER PÅ OG FRA LEIRSKOLE / KYSTGÅRD. UTFLUKTER TURER SPENNENDE AKTIVITETER. Et prosjekt i regi av Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge/

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

Sluttrapport. for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!»

Sluttrapport. for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!» Sluttrapport for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!» Sammendrag Barn er i rask utvikling, og behovet for næringsstoffer er stort. Det er ofte i barne- og ungdomsårene man legger grunnlaget

Detaljer

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse

Er det håp for havet? Dagsopplegg for klasse Er det håp for havet? Dagsopplegg for 5.-7. klasse For det enkelte mennesket er havet uendelig stort. Men kan vi bruke havet som søppelkasse, og samtidig tro at vi kan høste av havets ressurser i all fremtid?

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016.

SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016. SAMMEN I SOSIALE MEDIER MED FELLES BUDSKAP DEN 5 DESEMBER 2016. La oss løfte hverandre frem på FNs internasjonale dag for frivillighet! Vi ønsker å vise verdien av frivillig innsats for folk flest ved

Detaljer

Elevene har i grupper utarbeidet ideer til fornyelse av disse områdene. Hva er et godt møtested? Hva skal til for at de vil ta disse stedene i bruk?

Elevene har i grupper utarbeidet ideer til fornyelse av disse områdene. Hva er et godt møtested? Hva skal til for at de vil ta disse stedene i bruk? Den kulturelle skolesekken Arkitekturprosjekt - Kunsten å bygge Ansvarlige: Hilde Henriksen og Solfrid Sakkariassen For ytterligere informasjon om prosjektet, ta kontakt med Solfrid Sakkariassen, tlf.

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014

Til. Øyer kommunestyre. Åpen skole. Øyer 22. januar 2014 Øyer 22. januar 2014 Til Øyer kommunestyre Da elevene på ungdomsskolen startet på skolen igjen etter nyttår, fikk vi beskjed om at tilbudene Åpen skole, samtalegrupper og basistrening var blitt stoppet.

Detaljer

- Med god gli og på riktig spor

- Med god gli og på riktig spor - Med god gli og på riktig spor I forbindelse med offentliggjøringen av Følgegruppens første rapport til Kunnskapsdepartementet ble det avholdt en konferanse på Oslo Kongressenter 15. mars 2011. I en tale

Detaljer

Norsk Orientering. Fremtidens turorientering - drøm eller virkelighet?

Norsk Orientering. Fremtidens turorientering - drøm eller virkelighet? Fremtidens turorientering - drøm eller virkelighet? Hva drømmer vi om? 07.11.2011 2 MITT ØNSKE I DETTE INNLEGGET ER Å PEKE PÅ EN MULIG UTVIKLING FOR TURORIENTERING I NORGE 07.11.2011 3 Noen fakta Tre av

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER Båthuset på Hemnesberget, onsdag den 12.11.2014 Tilstede Trond Rydsaa Jon Arne Jacobsen Stein Dahlberg Representerer

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner. Trekker i trådene Av Inger Anne Hovland 03.03.2009 01:02 Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT»

BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» KvinnerUT BLI MED PÅ DET NYE PROSJEKTET «KvinnerUT» Norges Bygdekvinnelag ønsker å sette fokus på «inkludering» og «integrering» i organisasjonen gjennom aktiviteter i regi av lokallagene og kompetanseheving

Detaljer

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning I faget Internasjonalt samarbeid legges det opp til at elever skal etablere kontakt med ungdommer i andre land og samarbeide om tema knyttet til kultur og

Detaljer

SLUTTRAPPORT BLINDE KAN SEILE SIN EGEN SJØ! Rehabiliteringsprosjekt 2007/3/0062 Prosjektleder Einar Fiskvik Norges Blindeforbund

SLUTTRAPPORT BLINDE KAN SEILE SIN EGEN SJØ! Rehabiliteringsprosjekt 2007/3/0062 Prosjektleder Einar Fiskvik Norges Blindeforbund SLUTTRAPPORT BLINDE KAN SEILE SIN EGEN SJØ! Rehabiliteringsprosjekt 2007/3/0062 Prosjektleder Einar Fiskvik Norges Blindeforbund Forord Denne rapporten vil oppsummere prosjektet Blinde kan seile sin egen

Detaljer

Utviklingshemmede og seksualitet

Utviklingshemmede og seksualitet Utviklingshemmede og seksualitet Anita Tvedt Nordal, avdelingsleder Marta Helland, vernepleier Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag vi holdt på en fagdag i regi av Bergen kommune der tema var utviklingshemmede

Detaljer

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter. Forprosjekt 1. del

Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter. Forprosjekt 1. del Guovdageainnu meahcceguovddáš / natursenter Forprosjekt 1. del 31.03. 31.08.2016 Gullgruve eller natursenter? For tre år siden spurte daværende ordfører: Når Naturvernforbundet ikke vil ha gruve, hvordan

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

Flakstad - Lofoten, februar 2011

Flakstad - Lofoten, februar 2011 Flakstad - Lofoten, februar 2011 Foto: H.Høyem Trondheim 28. desember 2011 Kjære medlemmer! Jeg vil med dette sende en romjuls- og nyttårshilsen, samtidig som jeg vil prøve å oppsummere litt av året som

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Regionale effektar av Mørebyane som mellomstore byar. Professor Jørgen Amdam Høgskulen i Volda

Regionale effektar av Mørebyane som mellomstore byar. Professor Jørgen Amdam Høgskulen i Volda Regionale effektar av Mørebyane som mellomstore byar Professor Jørgen Amdam Høgskulen i Volda 05.06.2012 Opplegg 30 min. STORE ORD Overordna utviklingstrekk Byområda regionar situasjon og utfordringar

Detaljer

Referat styremøte

Referat styremøte Referat styremøte 17-19.2.12 Til stede: Erlend, Mats, Annette, Cecilie, Trine og Geir Sak 1: Forsikringer, HMS og sosiale goder Opplesning av brev fra speidersjefen. Brevet var svar på et brev fra skogvokterstyret

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve Gruppeoppgaver fagprøve Oppsummering Hensikten med å drøfte temaet fagprøve var å sette i gang prosesser rundt om i selskapene og prøvenemndene for å få fokus på at fagprøvene etter kunnskapsløftet i forhold

Detaljer

Parken i Brekstad tar form

Parken i Brekstad tar form Parken i Brekstad tar form En bypark skal komme i Brekstad m ed utgangspunkt i ønsker fra barn - og ungdom i Ørland. R undt 30 studenter fra Workshopen TreStykker har denne uka jobbet intensiv t. De har

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

-fordi nærmiljøet betyr mest

-fordi nærmiljøet betyr mest -fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for grupper på barneskolen Hva er nettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre og til barnas skolevenner. Danner grunnlag for å ha bedre

Detaljer

Årsmelding 2015 Miljøagentene i Oslo

Årsmelding 2015 Miljøagentene i Oslo Årsmelding 2015 Miljøagentene i Oslo Miljøagentene i Oslo var godt representert på klimamarsjen i november. Foto: Knut Neerland. Aktiviteter i Oslo Her kommer en oversikt over en del av de aktivitetene

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Ungdomsmedvirkning. Greåker vgs science linja 2.trinn - INSPIRIA 2013-2014

Ungdomsmedvirkning. Greåker vgs science linja 2.trinn - INSPIRIA 2013-2014 Ungdomsmedvirkning Greåker vgs science linja 2.trinn - INSPIRIA 2013-2014 Hvorfor I Kunnskap om publikumsgruppen Hva opplever ungdom som engasjerende? Hva opptar ungdom? Hvordan opplever ungdom vitensentre

Detaljer

Mål for prosjektet «Unge møter eldre»:

Mål for prosjektet «Unge møter eldre»: «Unge møter eldre» Mål for prosjektet «Unge møter eldre»: Fra satsningsbeskrivelsen «Fellesskap og tilhørighet» «Målet for «Unge møter eldre» er å skape en arena for kontakt på tvers av generasjoner, religiøs

Detaljer

Referat møte i FAU. Julie Tollefsrød (2.tr) SAK NR.: EMNE: ANSVAR Merknad

Referat møte i FAU. Julie Tollefsrød (2.tr) SAK NR.: EMNE: ANSVAR Merknad DATO: TID Referat møte i FAU ANTALL FASTE MEDLEMMER 11.09.2014 Kl. 19-20 Larkollen skole, møterommet 7 Medlemmer Meldt forfall ANDRE, Vara hvis frafall i FAU Anders Reinholdt (1.tr) Ribe (3.tr) Leder Cathrin

Detaljer