En verdensarv å ta vare på Tekst og foto av Bente Foldvik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En verdensarv å ta vare på Tekst og foto av Bente Foldvik"

Transkript

1 Båtbyggere, og en seilmaker, som er tradisjonsbærere. Fra venstre Jon Godal (geitbåt), seilmaker Frode Bjøru (råseil), Ragnvald Holvik (nordfjordsbåt), Jakob Helset (bjørkedalsbåter), Einar Borgfjord (åfjordsbåt), Ola Fjelltun (nordlandsbåt), Gunnar Eldjarn (nordlandsbåt), Arne-Terje Sæther (nordlandsbåt), Kai Linde (nordlandsbåt). Ta med brannslukningsapparatet! Det sa nestleder Asgeir Svendsen i Forbundet KYSTEN da båtbyggere som deltok på kystlagsseminaret i Tromsø skulle samles på ett rom. Hvis de skulle ha forulykket, ville trolig en tusenårig tradisjon ha gått tapt. En verdensarv å ta vare på Tekst og foto av Bente Foldvik Hvert annet år arrangerer Forbundet KYSTEN et kystlagsseminar, denne gangen gikk det av stabelen i Tromsø. Fra fredag til søndag diskuterte 80 deltakere båtbygging og båtbruk. Iherdig innsats gjennom 30 år har berget tradisjoner som kan spores tilbake til vikingtid. Hvordan skal vi klare å ta vare på kunnskapen om bygging og bruk i framtida, var spørsmålet som deltakerne ble invitert til å debattere. Seminaret var fulltegnet, og engasjementet var stort. Spesielt gledelig var det at svært mange av de tradisjonsbærende båtbyggerne deltok. Forbundet KYSTEN har lagt ut foredragene i sin helhet på sine nettsider, men vi tar med noen høydepunkter også her. Svær kulturarv Under seminarets gang kom det fram at båtbygging har hatt et enormt omfang opp igjennom historien. Det er bare i de siste hundre år vi har hatt veier, det meste av trafikken har foregått til sjøs. Det har blitt bygd båter tilpasset enhver bruk, i alle overkommelige størrelser. Hvis vi begynner helt i nord ved Tanaelvas utløp der har samer bygd basker og elvebåter. Langt ute i Hasvik på Sørøya ble det bygd båter. I Troms har de bygd båter, Saltdal sin båtbyggervirksomhet er godt dokumentert på hver en gård var det båtbygging om vinteren de dro båtene nedover elva før skreifisket tok til. Det har vært båtbygging nedover helgelandskysten, og i Sør-Trøndelag der åfjordbåtene hører hjemme. På Nordmøre ble det bygd geitbåter innover i fjordene. Innerst i Sognefjorden bygde de sognebåter til hjelp i jordbruket. Bjørkedølene, på hver eneste gård, var tidlig ute med sine havgående snidbetninger som ble brukt både til havfiske og fyrbygging. I Hardanger var det hundrevis av båtbyggerier både langs fjorden og langt oppe i lia. De bygde strandebarmere både til seg sjøl og til salg for sør- og østlendinger. I Os, sør for Bergen, utviklet de oselvere, smekre båter under 20 fot. De bygde båter langt oppe i rogalandsheiene også. Fra fjellgårdene ble båtene satt på snøen og ført nedover bakkene til fjorden om vinteren. På Sør- og Østlandet har de bygd listerbåter, snekker, prammer og hvalerbåter. Et mylder av båter har blitt tilpasset ulik bruk. De fleste har også vært brukt til hjemmefiske og frakt. Mens mange av de større båttypene bare var for menn, ble mindre båter brukt av alle også kvinner og barn, ungdom og eldre. Hvordan skulle de ellers komme seg til butikken eller skaffe mat når mennene var borte? Og det var de, i store deler av året. Det fantes med andre ord et svært marked for båtbyggere. De konkurrerte og samarbeidet om å utvikle sin båtbyggerkunst. Men markedet for trebåter ble stadig mindre, og trebåtbyggeriene ble stående tomme. I dag finnes det spor etter virksomhetene langs hele kysten. 40 KYSTEN 3'14

2 reportasjerapportartikkel De siste 30 årene har det blitt lagt ned en betydelig innsats for å berge denne kulturarven mens det ennå fantes folk som kunne kunsten å bygge trebåter i tråd med tidligere tiders overleverte kunnskap. Så godt som alle informantene har nå gått bort. Oselverbygger Harald Dalland er en av dem, han døde få dager før seminaret tok til. I resten av Europa har denne kulturarven dødd ut. Mange mener derfor at vi har en verdensarv å ta vare på, og at kunsten å skape nordiske klinkbygde båter hører hjemme på UNESCOs verdensarvliste. Abstrakte tanker Tradisjonsforsker Jon Godal har lagt ned et livsverk i arbeidet med å dokumentere og ta vare på båtbyggertradisjoner både gjennom bygging og bruk. Han har i lang tid vært opptatt av den intellektuelle prosessen båtbyggingen beskriver. Båtbyggere skriver ikke, det er heller ikke nødvendig å si så mye, likevel er arbeidet med hendene og verktøyet er resultatet av en tankeprosess som det tar lang tid å tilegne seg. Idrettsutøvere trenger timers trening for å nå verdenstoppen, så også med båtbyggere. Som idrettsutøvere, Arne-Terje Sæther og Ola Fjelltun arbeider i det største av Gunnar Eldjarns verksteder, ryddet for anledningen. eller musikere, eller arkitekter, eller filmregissører må man lære faget på en annen måte enn å lese. Godal bruker ofte begrepet handlingsbåren kunnskap. Man lærer ved å arbeide sammen med noen som kan dette. Båtbyggere skal kunne lage svært komplekse former som møter sjøen under utfordrende forhold. De skal vite hva som skjer hvis man endrer bare litt på det man holder på med, og de skal kunne bygge til forskjellig bruk. Deres kunnskap er ikke standardisert, alle båtene de lager er unike. En tradisjonsbåt er mer enn en fysisk gjenstand. Den er knyttet til en immateriell kulturarv, et ervervet handlingsmønster. Hver eneste er en intensjon, ikke to er like. Båtbyggeren bygger etter et indre bilde, en abstraksjon. Det han uttrykker er en tanke om noe han skal oppnå. Det er et enormt tankearbeid bak en båt, det er en ytterst abstrakt sak, sa Godal. Han mener at det bør etableres en nasjonal konstruksjon for å sikre denne kunnskapsarven. Båt har med identitet å gjøre. Kulturell identitet er et samfunnsansvar, sa Godal. Det har vært ekstremt mange båtbyggere langs vår lange kyst, heldigvis er det fortsatt noen som kan formidle disse abstrakte tankene. Men nå er det svært få som kan faget i hele sin velde. Kongen ser verdien Båtbygger Einar Borgfjord er en av de sjeldne. Han holder til i Trøndelag på Båtskott Trebåtbyggeri ved Museet Kystens Arv. Til sammen 228 båter har blitt til under Borgfjords ledelse i løpet av de siste tre tiårene. I 18 av disse årene var han lærer på Fosen folkehøgskole og har i den forbindelse hatt flere hundre elever innom. Noen av dem har blitt så fasinert av faget at de har valgt en tilværelse som lærlinger. Hittil har 13 avlagt fagprøve som båtbyggere, åtte av dem driver med båtbygging fortsatt i regi av fartøyvernsentrene, men ingen driver med småbåtbygging. Det er småbåtbyggerne som lager nye båter, på fartøyvernsentrene reparerer de gamle fartøyer, med noen unntak. Det er særlig åfjordbåten Borgfjord er en kulturbærer for. Men markedet for slike båter er for lite til å holde i gang bedrif- 3'14 KYSTEN 41

3 Arctandria kystlag inviterte seminardeltakerne på besøk i sine lokaler på Stakken. Sirin Storjord Ovesen foran var en av fire som lagde lapper til hele gjengen. Solrun Pedersen og resten av forsamlingen lyttet til Leidulf Olsrud som fortalte om kystlagets aktiviteter med barn og unge. Båtsnakk. Gunnar Eldjarn i midten, Kjell Arild Grindvik fra Romsdal kystlag til høyre. 42 KYSTEN 3'14

4 reportasjerapportartikkel ten, slik at han og hans lærlinger også bygger kopier av andre store og små båter. De har merket at markedet er for nedadgående. Mens ordreboka tidligere hadde oppdrag for ett år fram i tid, er det nå noen måneders bestillinger det er snakk om. På et museum kan man imidlertid lage seg prosjekter mens man venter på oppdrag, nå har de laget et fjærabåtprosjekt med mindre båter som seinere kan brukes av skolebarn. Hvis markedet forsvinner, da blir det vanskelig, sa Borgfjord. Han oppfordret alle kystlag til å bestille to tradisjonsbåter, både for å holde liv i båtbyggerkunsten, og for å sette økt fokus på bruken av tradisjonsbåter. Forbundet KYSTEN har for tida 125 lokale lag, 250 nybygg ville ha betydd mye for hele båtbyggerfeltet. Kystlag har mulighet til å finansiere nybygg ved hjelp av stiftelser og fond man kan søke midler fra. Er det noe poeng å drive med opplæring når det ikke er arbeid å få? spurte Borgfjord. Likevel var alle enige om at dette er en tradisjon å ta vare på. Men utfordringene står i kø når det gjelder opplæring av unge, nye båtbyggere. Borgfjord påpekte at opplæringsplaner ikke holder mål, det kreves mange år med spesialisert utdanning for å tilegne seg kunnskap slik at man er i stand til å bygge båter sjøl. Dagens ungdommer er gjerne blottet for erfaring med verktøy, slik at det blir en veldig lang vei å gå for dem som skal begynne med dette. Hvis man skal ta vare på tradisjoner, er det også et poeng at de som får utdanning forblir i Norge. På Fosen folkehøgskole har vi veldig mange utlendinger. Det blir det sjelden noen ivaretakelse av tradisjonen av, de fleste reiser tilbake til sine hjemland, har Borgfjord erfart. Men til tross for mange utfordringer, Kongen er på «vår» side. Borgfjord fortalte at han demonstrerte båtbygging på en fiskerimesse i Trondheim da kong Harald kom forbi. Han stoppet opp, var svært interessert og hadde en lengre samtale med Borgfjord. Kongen spurte også om det fantes noen form for statlig finansiering av denne kulturarven. Borgfjord svarte nei, og Kongen kommenterte da at «dette har ikke Norge råd til å la være å ta vare på.» Alarm! Båtbygging er et lite og verneverdig fag. De siste tre årene har mindre enn fem lærekontrakter blitt inngått. Det er ingen søkere til faget etter 2011, ingen nye lærekontrakter er inngått etter 2012, gjennomsnittsalderen på utøvere i yrket er høy, og det finnes ingen bransjeorganisasjon som hegner om faget. Det sa Solveig Torgersen Grinder som var invitert for å belyse hvilke opplæringsutfordringer og muligheter som finnes for båtbyggerfaget. Til daglig arbeider hun i Norges Husflidslag med opplæring og kompetanseutvikling. Hun har også arbeidet med UNESCO-konvensjonen om vern av immateriell kulturarv, blant annet. Grinder påpekte videre at det ikke finnes noen samlet og oppdatert oversikt over båtbyggere som er aktive, ei heller hva de holder på med. For elever som vil bli båtbyggere, er det nesten en håpløs oppgave å finne ut hvordan man skal gå fram for å få utdanning på videregående nivå. Antakelig har trebåtbyggerfaget en lite hensiktsmessig plassering i utdanningssystemet. Av andre tilbydere har vi Pluss-skolen i Fredrikstad som nylig har startet båtbyggerutdanning. Det er en privat skole som ikke er godkjent, men som håper å få slik godkjenning, sa hun. På Fosen folkehøgskole har de lang erfaring med en trebåtbyggerlinje. Der er det en aldersgrense for å komme inn på 18 år, og det koster kroner pr. år å være elev der. Likevel har de 13 elever på trebåtbyggerlinja, og det sier meg at de som går der virkelig vil dette, poengterte hun. Hun fortalte at det finnes muligheter for å lage egne opplegg. Norges Husflidslag har hatt suksess med en modulbasert opplæring i kunsten å sy bunader. Husflidslaget så at det var svak rekruttering til håndverksfaget, samtidig som det er et sterkt ønske i Norge om at faget skal leve videre. Det samme gjelder felemaking og bygging av langleik. Det er så få som utdanner seg til båtbyggere i Norge, at bedrifter bør være aktivt rekrutterende overfor de som har gått i lære eller har avlagt fagprøve de siste fem årene. De bør også være aktivt oppsøkende overfor de 13 unge som er i opplæring nå. Et forum for båtbyggere kan opprettes på internett, og man kan lage et modulbasert opplæringstilbud på Vg3-nivå, foreslo Grinder. Hun anbefalte også båtbyggerne å organisere seg. Kompetente båtbrukere Bruken av tradisjonsbåter var tema for Kjell Magnus Øklands innlegg. Han holder på å avslutte ei bok om oselveren, en av Vestlandets mest omtalte tradisjonsbåter. Omfattende dokumentasjon som er skaffet fram i løpet av de siste ti årene, skal publiseres i løpet av året. Han har sjøl drevet med regattaseiling i oselvere siden han var barn. Økland påpekte at det er en ganske lett læringskurve fra å være nybegynner til å kunne nok til å ha glede av småbåter til friluftslivsaktiviteter. Intensive kurs over kort tid gir stor mestringsfølelse. Veien er litt lengre videre, det skal mange timer i båt for å bli en kompetent båtbruker, eller en seiler som tar vare på tradisjonell seilkunnskap. Oselveren har vært brukt til regattaseiling i hundre år, nettopp for å kunne videreformidle avansert bruk av denne båttypen. Regattaer er en fin rekrutteringsarena, har Økland erfart. Han foreslo også å etablere lavterskeltilbud for nybegynnere, felles roturer og fisketurer eller seilturer med telt, intensive kurs og arenaer for mer krevende båtbruk der man tester yteevnen til både båt og mannskap. Det er særlig når det gjelder bruken av båtene at kystlagene har mulighet til å bidra. Mange driver allerede opplæring i båtbruk, andre kan systematisere og videreutvikle sitt arbeid på denne fronten i tråd med de mulighetene de har i sine lokale miljøer. Les mer på Forbundet KYSTENs nettsider 3'14 KYSTEN 43

5 Søndag formiddag ble brukt til idémyldring. Engasjerte folk er av stor verdi når planer etter hvert skal realiseres. Veien videre Tekst og foro av Bente Foldvik Tre løp ble lagt opp. En arbeidsgruppe skal fokusere på bruken av båtene, sekretariatet til Forbundet KYSTEN skal se på regelverk og høringsmuligheter i samarbeid med andre kulturvernorganisasjoner, og Tromsø-miljøet undersøker hvilke muligheter som finnes for samarbeid med UIT, Norges arktiske universitet. Søndag var tid for diskusjoner og oppsummeringer. De fleste av deltakerne representerte ett av Forbundet KYSTENs 125 kystlag. De var særlig opptatt av økt fokus på bruken av båtene. Her er noen av innspillene: - Det har vært snakk om at vi må fange ungdommene før idretten tar dem. Men frafallet i idretten er veldig stort i 14- års alderen fordi mange synes det blir for krevende og seriøst å være idrettsutøver. Undersøkelser viser at ungdommene ønsker å drive med friluftsliv, og det faller inn under det vi holder på med, poengterte Tore Berntsen fra Bragdøya kystlag. Kanskje det er en ide å arrangere tradisjonsbåtens dag? Vi måtte i så fall sette dette i system og lage et publikumsvennlig arrangement med like båter i en form for konkurranse, foreslo Asgeir Svendsen fra Nærsnes kystlag. Han ser flere muligheter i Indre Oslofjord. Det finnes ubrukte potensialer i de fleste kystlag. Det trengs ofte en form for tilrettelegging, mange har erfaring med at barnefamilier kommer hvis de får mulighet til å være med på noe. Mange kystlag har også opplegg for skolebarn og opplever at disse tilbudene er populære. Mariann Mathisen i Arctandria kystlag påpekte at det allerede finnes noen innfallsporter som kan brukes av ressurssterke kystlag, blant annet Den kulturelle skolesekken og samarbeid med 4H. Også folkehøgskoler er mottakelige for denne typen prosjekter, poengterte hun. Andre mente at vi har et image-problem som må løses. På en eller annen måte bør vi markedsføre det vi holder på med slik at det blir «kult». Vi må fortelle verden om denne viktige kulturarven, ble det understreket fra flere hold. Hundekjørerne har fått det til, vi trenger et kystens «Finnmarksløp», ble det foreslått. Andre nevnte «nordlandsbåtens ekstremveke», roing som en del av idretten, kanskje i samarbeid med idrettslag, og folkehelseperspektivet ble nevnt. Tuva Løkse foreslo å oppsøke treningssentre med oppfordringer om å bli med kystlagene på rotur. 44 KYSTEN 3'14

6 reportasjerapportartikkel Forbundets kampanjer «Den gylne åre» og «Roknappen» er gode eksempler på at man får noe til, ble det sagt. Jakob Helset fra Bjørkedal kystlag var opptatt av å bedre tilgjengeligheten til sjøen i sentrum av tettstedene langs vår lange kyst. For eksempel i Volda er det ikke noe sted det går an å sette ut båt. Kystlaget ønsker seg en betongslipp i et sentrumsnært område i gave av kommunen i forbindelse med sitt jubileum. Da blir det mulig å skape aktivitet med småbåter midt i sentrum, der folk er. Sentrale utfordringer Sekretariatet i Forbundet KYSTEN ble bedt om å videreutvikle samarbeidet med Norges Husflidslag og flere kulturvernorganisasjoner som de til daglig har et kontorfellesskap med. Det finnes mange felles utfordringer i møter med departementer og statsråder. Det kom blant annet fram at utdanning til trebåtbygging burde plasseres under friluftsliv-retningen på videregående skole, og ikke som en del av TIP, der det er i dag. Det finnes muligheter for en allmenn utdanning på videregående nivå som ikke fungerer med dagens system. Man må starte på videregående nivå, det vil være lite hensiktsmessig å starte på høyskole- og universitetsnivå. Andre påpekte behovet for et ferdig opplegg som kan presenteres for skoler og barnehager. Leidangsprosjektet ble nevnt som en god modell for lokalt engasjement rundt båtbygging og båtbruk. Det handler om å invitere folk til å være med på bygge en båt som tilfaller kystlaget. Man skaper en båt, får se hele produksjonslinja, og er med på å bruke den etterpå. Leidangprosjektet er utviklet av Indre Sogn kystlag, modellen kan med fordel spres. Oppdaterte oversikter over trebåtbyggere som driver sin virksomhet i tråd med tradisjonen er det også et behov for. I denne sammenhengen er vi på jakt etter dem som kan kunsten å bygge ny båt. Båtbyggerne bør organisere seg slik at de får en bransjeorganisasjon som tar vare på deres interesser, gjerne i samarbeid med forbundet. Båtbyggere i fellesskap Båtbyggerne hadde et felles møte der de drøftet sine problemstillinger. De var enige om at hele utdanningsforløpet er ytterst utilfredsstillende slik det er i dag. Ungdom har svært liten praktisk ballast, de kan ingenting, likevel vil de ha lønn med en gang. Slike lærlinger er lite attraktive for båtbyggerne. Likevel er den gode søkningen til båtbyggerlinja på Fosen folkehøgskole en indikasjon på at det finnes noen som er skikkelig interessert i å tilegne seg faget. Det var videre stor enighet om at båtbyggere møtes for lite i faglige sammenhenger. Det er behov for å organisere et fellesskap innenfor bransjen. Jon Godal påpekte at det burde skapes en kobling mellom håndverk og høyere utdanning som driver et slikt faglig fellesskap. Gunnar Eldjarn understreket at en institusjonsbygging på universitetsnivå bør handle om forskning, eksperimentering og videreutvikling av kunnskapen. Her er det ikke snakk om å utvikle noe A-lag og B-lag, men å tilføre feltet noe ekstra. Man må spille på alle som er med, gjerne gjennom store prosjekter som alle kan involveres i, sa han. Flere nevnte byggingen av «Draken Harald Hårfagre» som et svært inspirerende prosjekt for dem som deltok. Også representanter for kystlagene ser behovet for å sikre verdifull tradisjonskunnskap gjennom institusjonsbygging. Tromsø-miljøet fikk oppdraget med å undersøke hvilke muligheter som finnes for samarbeid med UIT, Norges arktiske universitet. Båtbyggerne så også behov for felles markedsføringen av faget, båtene og kulturarven. Hele feltet har behov for et nypusset image som møter vår samtid. Høvedsmann Tradisjonell skipshandel Utstyr, verktøy og materialer til båtbygging, rigging, seilmaking og andre maritime handtverk. Tauverk: Hamp Tjæret hamp Manilla Kokos Kunsthamp Spunflex Seilduk: Bomull Lin Clipper Duradon 3'14 KYSTEN 45

Foredrag på Forbundet KYSTENs kystlagsseminar i Tromsø 29. mars 2014

Foredrag på Forbundet KYSTENs kystlagsseminar i Tromsø 29. mars 2014 Foredrag på Forbundet KYSTENs kystlagsseminar i Tromsø 29. mars 2014 Av Bente Foldvik Nasjonalt senter for fremragende båtbygging - en strategi for å ta vare på viktig kunnskap? Jeg har satt et spørsmålstegn

Detaljer

Forbundet KYSTENs landsstevne 201.

Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Forbundet KYSTENs landsstevne 201. Avtale mellom partene 1..kystlag som i avtaleteksten benevnes som arrangør Og 2 Forbundet KYSTEN.kystlag påtar å arrangere Forbundet KYSTENs landsstevne i 201... Avtalen

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Båtbygging og båtbruk - vil tradisjonsbåten overleve?

Båtbygging og båtbruk - vil tradisjonsbåten overleve? Båtbygging og båtbruk - vil tradisjonsbåten overleve? - Forbundet Kystens landsdekkende seminar, Tromsø 29. mars 2014 Solveig Torgersen Grinder - Kurs og kompetanseutvikler - Norges Husflidslag Båtbyggerfaget

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I OKSTINDAN NATUR- OG KULTURPARK VEDRØRENDE BÅT OG BÅTTRADISJONER Båthuset på Hemnesberget, onsdag den 12.11.2014 Tilstede Trond Rydsaa Jon Arne Jacobsen Stein Dahlberg Representerer

Detaljer

Blir vi de siste? Tekst og foto av Bente Foldvik

Blir vi de siste? Tekst og foto av Bente Foldvik Blir vi de siste? Tekst og foto av Bente Foldvik Seilskutebyggernes arvtakere finnes fortsatt i Risør. Håndverkere i verdensklasse ser etter nye muligheter for å overleve i en knallhard konkurranse om

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Norsk Orientering. Fremtidens turorientering - drøm eller virkelighet?

Norsk Orientering. Fremtidens turorientering - drøm eller virkelighet? Fremtidens turorientering - drøm eller virkelighet? Hva drømmer vi om? 07.11.2011 2 MITT ØNSKE I DETTE INNLEGGET ER Å PEKE PÅ EN MULIG UTVIKLING FOR TURORIENTERING I NORGE 07.11.2011 3 Noen fakta Tre av

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. Vi bevarer kunnskapen

Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum. Vi bevarer kunnskapen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum Vi bevarer kunnskapen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum Fortid, nåtid og fremtid! Hvorfor er vi her, hvilke utfordringer har vi og hvordan ser fremtiden ut?

Detaljer

Roknappen. Oslo, mars 2010. Tore Friis-Olsen Arne Andreassen Forbundet KYSTEN

Roknappen. Oslo, mars 2010. Tore Friis-Olsen Arne Andreassen Forbundet KYSTEN Roknappen Roknappen Forbundet KYSTEN har som mål at flest mulig oppdager gledene det er å ro tradisjonsbåter. I dette heftet har vi beskrevet noen enkle øvelser og nyttige råd som leder frem til en ferdighetsprøve

Detaljer

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Resultater fra attraktivitetsundersøkelse Hvor attraktiv er Meldal som bosted? Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Sammendrag Totalt sett betraktes

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT 3. MARS OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad, Leder i DFSU FRA

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen

FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen FYLKESRÅDMANNEN Kulturavdelingen Til fartøyeiere, museer og andre.. 30.04.2015 Deres ref.: Saksbehandler: Ingvar Kristiansen Saksnr. 15/8015-1 Direkte innvalg: 51 51 69 08 Løpenr. 25614/15 Arkivnr. UTARBEIDELSE

Detaljer

Huskeliste. Velkommen til. Informasjonshefte med huskeliste, oversikt over aktiviteter, etasjeplan og kart.

Huskeliste. Velkommen til. Informasjonshefte med huskeliste, oversikt over aktiviteter, etasjeplan og kart. Huskeliste Velkommen til Informasjonshefte med huskeliste, oversikt over aktiviteter, etasjeplan og kart. FØR AVREISE TIL OCEAN TALENT CAMP: Få informasjon om reisedetaljer fra lærer. Alle gruppene skal

Detaljer

Utviklingshemmede og seksualitet

Utviklingshemmede og seksualitet Utviklingshemmede og seksualitet Anita Tvedt Nordal, avdelingsleder Marta Helland, vernepleier Artikkelen tar utgangspunkt i et foredrag vi holdt på en fagdag i regi av Bergen kommune der tema var utviklingshemmede

Detaljer

2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge

2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge Næring og kultur 1. Identitet 2. Livsforutsetninger Forutsetninger for liv og bosetting i Norge 3. Miljø 4. Følelser Identitet hva er det? summen av trekk og egenskaper som gir et individ, samfunn etc.

Detaljer

Arbeidsrapport 01 / 12

Arbeidsrapport 01 / 12 NTNU Samfunnsforskning AS Senter For Idrettsvitenskap Arbeidsrapport 01 / 12 Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik -en evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Hvis du vil ha

Detaljer

Tidsskriftet KYSTEN. Leserkretsundersøkelse. September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen www.tns-gallup.

Tidsskriftet KYSTEN. Leserkretsundersøkelse. September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen www.tns-gallup. Tidsskriftet KYSTEN Leserkretsundersøkelse September 2010 Prosjekt 106602 (8/10) TNS Gallup 2010 Bjarne Kristiansen wwwtns-gallupno/medier Bakgrunn for undersøkelsen Standard leserkretsundersøkelse Undersøkelsen

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

Flakstad - Lofoten, februar 2011

Flakstad - Lofoten, februar 2011 Flakstad - Lofoten, februar 2011 Foto: H.Høyem Trondheim 28. desember 2011 Kjære medlemmer! Jeg vil med dette sende en romjuls- og nyttårshilsen, samtidig som jeg vil prøve å oppsummere litt av året som

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Jubilerende Sandviksdager

Jubilerende Sandviksdager Internt nyhetsbrev fra Sandviksboder Kystkultursenter Nr 3-2012 24. september Jubilerende Sandviksdager En opplevelse for livet for engelskmannen James Heasman som fikk være med Tore Solberg og Arild Berge

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen.

FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye å lære av den praktiske erfaringen politifolk gjør seg i hverdagen. 30 LØFT FRAM PRAKTISK POLITIARBEID SYSTEMATISER ERFARINGSLÆRINGEN VERN OM DEN GODE DIALOGEN VERDSETT ENGASJEMENT OG FØLELSER FORSKERENS FORMEL Linda Hoel mener både politikerne og etaten selv, har mye

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

3/2012. Prosjektavtale 2012. Nordland Fylkeskommune. Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no

3/2012. Prosjektavtale 2012. Nordland Fylkeskommune. Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling. www.kun.nl.no 3/2012 Prosjektavtale 2012 Nordland Fylkeskommune Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innhold Sammendrag... 1 Gjennomførte tiltak... 2 Tiltak 1 Forum for likestilling og

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring

Kurs som virker KURS I STUDIEFORBUND GIR. Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte. Trivsel i godt læringsmiljø. Motivasjon for videre læring Utdrag fra forskningsrapporten En ordning, et mangfold av løsninger (2014) KURS I STUDIEFORBUND GIR Høyt faglig nivå og godt læringsutbytte Trivsel i godt læringsmiljø Foto: vofo.no Motivasjon for videre

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

TEORIKURS TREBÅT- BYGGERFAGET

TEORIKURS TREBÅT- BYGGERFAGET TEORIKURS TREBÅT- BYGGERFAGET "Heggvin", Ronald Nikolaisen TEORIKURS I TREBÅTBYGGERFAGET KURSET BESTÅR AV 2 SAMLINGER PÅ TOTALT 5 UKER. KURSSTED SALTDAL VIDEREGÅENDE SKOLE, ROGNAN. MELLOM SAMLINGENE LEGGES

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL»

SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» SAK 38-14 SØKNAD OM STØTTE TIL ARRANGEMENT, «MANGESYSLERI MED SALGSPOTENSIAL» Saksopplysning I søknad datert 20.8.2014 søkjer Nes kommune om kr. 10.000 til arrangement «Mangesysleri med salgspotensial».

Detaljer

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning

Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning Internasjonalt samarbeid ved bruk av etwinning I faget Internasjonalt samarbeid legges det opp til at elever skal etablere kontakt med ungdommer i andre land og samarbeide om tema knyttet til kultur og

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Årsplan 2015 for barn og ungdom

Årsplan 2015 for barn og ungdom Årsplan 2015 for barn og ungdom Denne årsplanen omfatter planlagt aktivitet for barne- og ungdomsgruppa i Fredrikstad Seilforening, også kalt jollegruppa. Planen for kalenderåret 2015 er basert på tidligere

Detaljer

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve

Faglig leder bør være tilstede på fagprøven, men man kan la lærlingen prøve seg som leder for sikkerhet på egen fagprøve Gruppeoppgaver fagprøve Oppsummering Hensikten med å drøfte temaet fagprøve var å sette i gang prosesser rundt om i selskapene og prøvenemndene for å få fokus på at fagprøvene etter kunnskapsløftet i forhold

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om ungdomsrådets oppgaver og rolle v/voksenkontakt Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 305 - Lillestua Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Marthe Strømme Emil Blix Sørnes Benedikte Holmen Nora Olsen Trygve Karlsen

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Dødsulykker fritidsfartøy. Vegar Berntsen

Dødsulykker fritidsfartøy. Vegar Berntsen Dødsulykker fritidsfartøy Vegar Berntsen Registrering av ulykker Sjøfartsdirektoratet har siden 21 registrert dødsulykker på fritidsfartøy i norsk farvann. I 213 gikk man over til å registrere fritidsfartøyulykker

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen

Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Kjøp bilde Drømmen er å bli spurt om å delta igjen Tall Ships Races har spurt Skudeneshavn spesifikt om de vil være en CIC-havn. Derfor regner Ståle Landaas med minst femten skuter i havnebassenget i juli.

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

VA-dagene for Innlandet 2008

VA-dagene for Innlandet 2008 VA-dagene for Innlandet 2008 Rekruttering innen VA-bransjen Norsk Vanns aktuelle rekrutteringstiltak - status og planer 1 ved Hilde Merete Støen Prosjektleder Norsk Vann Norsk Vanns aktuelle rekrutteringstiltak

Detaljer

Presentasjon av Ran Seilforening

Presentasjon av Ran Seilforening Presentasjon av Ran Seilforening Fjell Idrettsråd - møte 30.11.2009 Svein Holmefjord, leder Seilsport kan du drive med hele livet, fra du er 6-7 år og til du flytter inn på Gamleheimen. Det er aldri for

Detaljer

Evaluering av kulturkort-ordningen

Evaluering av kulturkort-ordningen Sentralt Ungdomsråd i Oslo Møllergata 3 0179 Oslo sur@buro.no Evaluering av kulturkort-ordningen Sentralt Ungdomsråd setter pris på å få være med i evalueringen av kulturkortet en ordning som ble innført

Detaljer

motivert ungdom søker motiverte bedrifter

motivert ungdom søker motiverte bedrifter motivert ungdom søker motiverte bedrifter Det er behov for flere lærlingeplasser ert ungdom r motiverte bedrifter Der skole møter yrkesliv om ipraxis Ipraxis (tidligere Opplæringskontoret for Industribedrifter

Detaljer

Svar på høring forslag til ny Friskolelov Høringsfrist: 15.1.2015 http://www.regjeringen.no/upload/kd/hoeringsdok/2014/14_5053/hoeringsnotat.

Svar på høring forslag til ny Friskolelov Høringsfrist: 15.1.2015 http://www.regjeringen.no/upload/kd/hoeringsdok/2014/14_5053/hoeringsnotat. Det Kongelige Kunnskapsdepartement Opplæringsavdelingen Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Oslo, 14. januar 2015 Svar på høring forslag til ny Friskolelov Høringsfrist: 15.1.2015 http://www.regjeringen.no/upload/kd/hoeringsdok/2014/14_5053/hoeringsnotat.pdf

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Elevene har i grupper utarbeidet ideer til fornyelse av disse områdene. Hva er et godt møtested? Hva skal til for at de vil ta disse stedene i bruk?

Elevene har i grupper utarbeidet ideer til fornyelse av disse områdene. Hva er et godt møtested? Hva skal til for at de vil ta disse stedene i bruk? Den kulturelle skolesekken Arkitekturprosjekt - Kunsten å bygge Ansvarlige: Hilde Henriksen og Solfrid Sakkariassen For ytterligere informasjon om prosjektet, ta kontakt med Solfrid Sakkariassen, tlf.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^    ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT ^ " " " ^ HORDALAND J TI.KESKOMMUN} : Adressater ifølgevedlagt liste Saknr.^lD

Detaljer

Mer aktivitet. Trivsel, næring- og stedsutvikling. på og ved fjorden

Mer aktivitet. Trivsel, næring- og stedsutvikling. på og ved fjorden Mer aktivitet Trivsel, næring- og stedsutvikling på og ved fjorden Trondheims- og Beitstadfjorden og området som grenser til fjordene, har i historisk sammenheng hatt en betydelig rolle i Norgeshistorien.

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Fremtidens redningsmenn

Fremtidens redningsmenn Menn i helsevesenet Fremtidens redningsmenn Hva er Menn i helsevesenet? Samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, Nav Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Helsedirektoratet Mål: Rekruttere

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Lærling og lærekandidat

Lærling og lærekandidat investering tenker din bedrift på å ta inn lærling? samfunnsansvar utdanne framtidens fagarbeidere kreatvitiet Lærling og lærekandidat - en investering for framtiden Bli en lærebedrift! Østfold trenger

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Åsa Elstad åpnet søndagens samling med foredraget om hverdag og festklær i Troms og Nordland.

Åsa Elstad åpnet søndagens samling med foredraget om hverdag og festklær i Troms og Nordland. Tromsklea seminar Troms Historielag og Troms Fylkeshusflidslag arrangerte i samarbeid seminar om Tromsklea. Nærmere et 20-talls seminardeltagere deltok lørdag og søndag på Bjorelvnes grendehus den første

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

[kurs i komplekse programmer]

[kurs i komplekse programmer] [kurs i komplekse programmer] ORGANISERING : studentmedvirkning med delegerte ansvarsområder [str uktur] METODE : kick-off : startboks - basert på grunnkurs ARK6 : videreutvikling av aspekter innen profesjonsetikk,

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Prosjekt Lyderhall. Klubb- og treningslokaler for Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag. For barn, ungdom og nærmiljøet

Prosjekt Lyderhall. Klubb- og treningslokaler for Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag. For barn, ungdom og nærmiljøet Prosjekt Lyderhall Klubb- og treningslokaler for Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag For barn, ungdom og nærmiljøet Prosjektbeskrivelse Lyderhall Bakgrunn Lyderhorn Karateklubb og Olsvik Idrettslag

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Infobrev juli 2008. (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH Infobrev juli 2008 Nr 07/08 Sendes pr mail til alle D-råd og Hjelpekorps Utgis av ressursgruppe Informasjon, Røde Kors Hjelpekorps Redaktør Lars-Otto.Laukvik(a)redcross.no (a) = @ Arkivbilde: Skien RKH

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Referat fra Lederseminar i Praha

Referat fra Lederseminar i Praha Tilsluttet: Norges Idrettsforbund & Olympiske komité Nordiska Tyngdlyftningsförbundet European Weightlifting Federation International Weightlifting Federation Trondheim 14.oktober 2013. Referat fra Lederseminar

Detaljer

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) Norges største, og eneste landsdekkende, interesseorganisasjon for fritidsbåtbruk Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) 1 KNBFs visjon: «for et bedre båtliv» Kongelig Norsk

Detaljer

Rapportene om ildspåsettelser av nåværende og tidligere elever er mange.

Rapportene om ildspåsettelser av nåværende og tidligere elever er mange. Den andre dagen av professor Tom Tiller Skolen brenner Rapportene om ildspåsettelser av nåværende og tidligere elever er mange. Skolen har tatt utvendig fyr. Et enda større problem er det når skolen setter

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

Utviklingstrekk og hovedtrender i nordmenns friluftslivsutøvelse

Utviklingstrekk og hovedtrender i nordmenns friluftslivsutøvelse Utviklingstrekk og hovedtrender i nordmenns friluftslivsutøvelse teser om utviklingen i norsk friluftsliv 19702004 Doktorgradsprosjekt (20022007) i regi av NTNU og Høgskolen i Telemark finansiert av Norges

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 16.11.2015 Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 Gjennomgangen av tilbudsstrukturen er hovedtemaet for utviklingsredegjørelsen 2015-2016. Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å levere

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

1. Hvordan forbedre omdømmet?

1. Hvordan forbedre omdømmet? OPPSUMMERING AV GRUPPEBESVARELSER FRA PETS 2010 Oppdal 17.-18.april Forkortelser: = Nord-Trøndelag, =Trondheim, =Sør-Trpndelag, =Nordmøre, =Romsdal, =Nordre Sunnmøre, =Søre Sunnmøre 1. Hvordan forbedre

Detaljer

Ungdomsmedvirkning. Greåker vgs science linja 2.trinn - INSPIRIA 2013-2014

Ungdomsmedvirkning. Greåker vgs science linja 2.trinn - INSPIRIA 2013-2014 Ungdomsmedvirkning Greåker vgs science linja 2.trinn - INSPIRIA 2013-2014 Hvorfor I Kunnskap om publikumsgruppen Hva opplever ungdom som engasjerende? Hva opptar ungdom? Hvordan opplever ungdom vitensentre

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Velkommen til REN Metodedager 2011

Velkommen til REN Metodedager 2011 Velkommen til REN Metodedager 2011 REN Metodedager arrangeres ved Drammen Travpark. Arrangementet er lagt i forkant av NM for energiverksansatte som arrangeres dagene etter i Drammen. Det lar seg derfor

Detaljer

Veien til Golf 2011. Sammendrag av undersøkelse september 2011

Veien til Golf 2011. Sammendrag av undersøkelse september 2011 Veien til Golf 2011 Sammendrag av undersøkelse september 2011 Generelt om undersøkelsen Spørreundersøkelsen om Veien til Golf 2011 er avsluttet, og 60 % av klubbene (vel 100 st) har svart. Enkelte svar

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

REFERAT FRA FAU - MØTE

REFERAT FRA FAU - MØTE MØTENR 7. - skoleåret 12/13 DATO 07.05.13 KL.SLETT 1900-2130 STED Rothaugen skole, Billjardrom KOPI TIL skolen v/rektor Atle Fasteland TIL STEDE: 8.klasse 9.klasse 10.klasse 8A - Bård 8B - 8C - Torunn

Detaljer