Båtbygging og båtbruk - vil tradisjonsbåten overleve?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Båtbygging og båtbruk - vil tradisjonsbåten overleve?"

Transkript

1 Båtbygging og båtbruk - vil tradisjonsbåten overleve? - Forbundet Kystens landsdekkende seminar, Tromsø 29. mars 2014 Solveig Torgersen Grinder - Kurs og kompetanseutvikler - Norges Husflidslag

2 Båtbyggerfaget Utfordringer og muligheter

3 UTFORDRINGER Lite og verneverdig fag: Mindre enn 5 lærekontrakter i snitt siste 3 år. Ingen søkere til faget etter 2011 Ingen nye lærekontrakter i faget etter 2012 Gjennomsnittsalder på yrkesaktive? Ingen bransjeorganisasjon som hegner om faget

4 Videregående skole programområder Fag- og yrkesopplæring Design og håndverk Medier og kommunikasjon Bygg og anlegg Helse og oppvekst Elektrofag Naturbruk Restaurant og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon Studiespesialiserende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialiserende Studiespesialiserende m/ formgivingsfag

5 Vedlegg 2 Udir Utdanningsprogram for design og håndverk (side 1 av 2) Videregående trinn 1 1. år 2. år 3. år 4. år (Vg1) Design og håndverk Programområder Programområder Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående trinn 3 (Vg3) eller opplæring i bedrift Fører til Yrkesbetegnelse Aktivitør Aktivitørfaget Fagbrev Aktivitør Blomsterdekoratør Blomsterdekoratørfaget Fagbrev Blomsterdekoratør Børsemaker 1 Børsemakerfaget Svennebrev Børsemaker Båtbyggerfag 1 Komposittbåtbyggerfaget Fagbrev Komposittbåtbygger Design og duodji 1 Trebåtbyggerfaget Horn-, bein- og metallduodjifaget Skinn- og pelsduodjifaget Tekstilduodjifaget Treduodjifaget Veve- og håndstrikkeduodjifaget Fagbrev Trebåtbygger Fagbrev Horn-, bein- og metallduojár Fagbrev Skinn- og pelsduojár Fagbrev Tekstilduojár Fagbrev Treduojár Fagbrev Veve- og håndstrikkeduojár Design og gullsmedhåndverk 1 Filigranssølvsme Gullsmedfaget dfaget Sølvsmedfaget Svennebrev Filigranssølvsmed Svennebrev Gullsmed Svennebrev Sølvsmed Design og tekstil Bunadtilvirkerfaget Buntmakerfaget Herreskredderfaget Håndveverfaget Kjole- og draktsyerfaget Kostymesyerfaget Modistfaget Møbeltapetsererfaget Salmakerfaget Skomakerfaget Strikkefaget Svennebrev Bunadtilvirker Svennebrev Buntmaker Svennebrev Herreskredder Svennebrev Håndvever Svennebrev Kjole- og draktsyer Svennebrev Kostymesyer Svennebrev Modist Svennebrev Møbeltapetserer Svennebrev Salmaker Svennebrev Skomaker Svennebrev Strikkehåndverker 1 Kan tas som kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon Fortsetter neste side Side 3 Tilbudsstruktur pr

6 Vedlegg 2 Udir Utdanningsprogram for design og håndverk (side 2 av 2) Fortsatt fra forrige side Videregående trinn 1 1. år 2. år 3. år 4. år 5. (Vg1) år Design og håndverk Design og trearbeid 1, 3 Svennebrev Programområder Programområder Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående trinn 3 (Vg3) eller opplæring i bedrift Bøkkerfaget Møbelsnekkerfaget Orgelbyggerfaget Tredreierfaget Treskjærerfaget Bøkker Fører til Yrkesbetegnelse Svennebrev Møbelsnekker Svennebrev Orgelbygger Svennebrev Tredreier Svennebrev Treskjærer Frisør Frisørfaget Svennebrev Frisør Interiør og utstillingsdesign Interiør Profileringsdesignfaget Utstillingsdesign Yrkes- Interiørkonsulent kompetanse Svennebrev Profileringsdesigner Yrkes- Utstillingsdesigner kompetanse Pianostemming og pianoteknikk Pianostemming og pianoteknikk Yrkeskompetanse Pianostemmer S m ed Ur- og instrumentmaker 1, 6 S m e Nautisk instrumentmakerfaget df Optronikerfaget a Storurmakerfaget g Urmakerfaget et Svennebrev Smed Svennebrev Nautisk instrumentmaker Svennebrev Optroniker Svennebrev Storurmaker Svennebrev Urmaker Alle programområder unntatt særløp Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Generell studiekompetanse S æ r l ø p Blyglasshåndverkerfaget Forgyllerfaget Gipsmakerfaget Gjørtlerfaget Glasshåndverkerfaget Gravørfaget Håndbokbinderfaget Keramikerfaget Kurvmakerfaget Maskør- og parykkmakerfaget Repslagerfaget Seilmakerfaget Taksidermistfaget Svennebrev Blyglasshåndverker Svennebrev Forgyller Svennebrev Gipsmaker Svennebrev Gjørtler Fagbrev Glasshåndverker Svennebrev Gravør Svennebrev Håndbokbinder Svennebrev Keramiker Svennebrev Kurvmaker Svennebrev Maskør- og parykkmaker Svennebrev Repslager Svennebrev Seilmaker Svennebrev Taksidermist 1 Kan tas som kryssløp fra Vg1 teknikk og industriell produksjon 3 Kan tas som kryssløp fra Vg1 bygg- og anleggsteknikk 6 Kan tas som kryssløp fra Vg1 elektrofag Side 4 Tilbudsstruktur pr

7 Tilbudsstrukturen i videregående opplæring Trebåtbygger Design og håndverk vg 1 Leder til 53 fag-/svennebrev Teknikk og industriell produksjon vg 1 (TIP) Båtbygger faget vg 2 Trebåtbygger faget vg 3 Komposittbåtbygger faget vg 3 skole skole Bedrift / lærling 2 år Fagbrev som trebåtbygger Fagbrev som komposittbåtby gger

8 Tilbudsstrukturen i videregående opplæring Design og håndverk vg 1 Leder til 53 fag- /svenne-brev Design og tre vg 2 Leder til 5 fag-/svenne brev Bøkker - faget Møbelsnekker Tredreier - faget Treskjærer - faget Orgelbygger - faget

9 Nøkkeltall Søkere til Båtbyggerfaget vg2 og til Design og tre vg2 og Design og håndverk vg2, samlet (114) ( 86) ( 98) ( 67) ( 59) ( 34) ( 43) 1960

10 Hvor i landet var disse vg 2 søkerne? Offentlig skole og rettighetselever stk - Østfold 1 - Akershus 2 - Oslo 1 - Aust Agder 2 - Hordaland 1 - Møre og Romsdal 1 - Nordland stk - Akershus 2 - Oslo 1 - Vestfold 1 - Aust Agder 4 - Vest Agder 1

11 Løpende lærekontrakter og søkere til læreplasser i trebåtbyggerfaget (vg3) - Løpende kontrakter Søkere

12 Hvor blir de av..? - Søkere båtbygger (vg2) Søkere lærlingeplass (vg3)

13 Læreplasser finnes det noen oversikt? - Institutt for håndverksutvikling; 9 treff - Kai Linde Rognan /Nordland - Båtbyggeriet på Kjærringøy - Kjærringøy/Nordland - Hardanger Fartøyvernsenter-Norheimsund/ - Kulturringen i Akershus Akershus/ - Ornes Båtbyggeri Ornes/ M&R - Ryfylke Trebåtbyggeri Finnøy/ Rogaland - Sollerud Båtbyggeri &slipp Oslo - Stiftelsen norsnorsk Fartøyvernsenter Gratangen/Troms - Tre og båt Nesoddtangen/ Akershus - Jeppe Juel Nielsen, Risør - Trebåtbyggerier Midt Norge 7 stk - Trebåtbyggerier Indre Oslofjord & Østfold: 15 stk - Trebåtbyggerier Sørlandet & Telemark 21 stk - Trebåtbyggerier Vest Norge: 20 stk - Trebåtbyggerier Midt og Nord Norge 23 stk

14 Hvor mange læreplasser er det behov for? Hvor mange lærlinger «tåler» næringen? Hvor mange lærlinger må til for å ivareta tradisjonene? - Hvor mange aktive båtbyggere er det i dag? - Hvor mange nybygde båter i de forskjellige tradisjonene årlig? - Hvor mange restaureringer/ reparasjoner?

15

16 muligheter

17 Andre tilbydere Pluss skolen i Fredrikstad, privat skole - Vg2 Trebåtbygger - 6 elever - Vg3 trebåtbygger i skole - Har søkt om 15 elevplasser, venter på - godkjenning Fosen folkehøgskole, Rissa - 13 elever, aldersgrense 18 år

18 Lærlinger med opplæringsrett - eller voksne uten rett? - Rettighetslærling opp til fylte 21 år - Utløser Basistilskudd I Tilskudd shf Lærling eldre enn 21 år/«oppfylt rett» - Basistilskudd II Tilskudd shf Lærebedrift som tegner kontrakt første gang får

19 Rutiner og prosedyrer for endringer i tilbudsstrukturen i videregående opplæring, yrkesfaglige utdannings programmer 1 Innledning Tilbudsstrukturen i videregående opplæring skal kunne justeres og endres ved behov. Dersom det skal gjøres endringer i tilbudsstrukturen, må forvaltningslovens bestemmelser om utredningsplikt, forhåndsvarsling, uttalelse fra interesserte, formkrav og kunngjøring følges. For at tilbudsstrukturen skal endres må Utdanningsdirektoratet utrede endringsforslaget. I utredningen skal det fremgå hva som endres, begrunnelse for endringsforslaget og konsekvenser av endringene. Utredningen skal sendes på høring, slik at berørte parter får anledning til å uttale seg om forslaget og blir gjort oppmerksomme på at det kan komme en endring.

20 Lage et eget opplegg?

21 Vevopplæringa og Bunadopplæringa Modulbasert opplæring som følger innholdet i læreplan Vg3 opplæring i bedrift.

22 Modulbasert opplæring, går over to år med ukessamlinger deltakere snittalder 56 år deltakere snittlader 51 år deltakere snittalder 51 år deltakere snittalder 48 år

23 Samarbeide mellom flere kunnskapsmiljøer Driftes av Studieforbundet Kultur og tradisjon, Vågå Kommer under lov om voksenopplæring Er åpent for alle Må ikke lede fram til fag-/svennebrev Må ikke ha èn fysisk plass for gjennomføring Ingen minimums eller maksimums tid på tilbudet Deltakerfinansiert

24 Og mulighetene er. Flere eksisterende båtbyggere som lærebedrifter Være aktivt rekrutterende overfor de som har gått i lære/avlagt fagprøve siste 5 år Være aktivt oppsøkende overfor de 13 unge som er i opplæring nå Opprette et forum for båtbyggere på nettet Lage et modulbasert opplæringstilbud på vg3 nivå

25 - Takk for oppmerksomheten

26

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.08.2014. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering

Tilbudsstrukturen i Kunnskapsløftet pr. 01.08.2014. Studieforberedende utdanningsprogram. Utdanningsprogram for studiespesialisering Forklaring på fargekoding Utdanningsprogram Videregående opplæring i skole Videregående opplæring i bedrift Studiekompetanse med eller uten fag- eller svennebrev Studieforberedende utdanningsprogram Utdanningsprogram

Detaljer

Videregående opplæring. Foreldremøte 25.09.13

Videregående opplæring. Foreldremøte 25.09.13 Videregående opplæring Rett til 3 års opplæring i skole i et av tre valgte utdanningsprogram De tre årene må tas ut i løpet av fem år etter avsluttet ungdomsskole når hele opplæringen skjer i skole og

Detaljer

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover

UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover UTDANNING Fagopplæring i Buskerud framover Behovet for fagarbeidere i 2018 og antall lærlinger fra 2016 Buskerud fylkeskommune Yrkesopplæringsnemnda oktober 2014 Innhold 1. SAMFUNNSKONTRAKTEN... 6 2. KUNNSKAPSLØFTETS

Detaljer

Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon.

Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Medier og kommunikasjon. Teknikk og industriell produksjon. Utdanningsvalg! Idrettsfag. Musikk, dans og drama. Studiespesialisering. Bygg- og anleggsteknikk. Elektrofag. Medier og kommunikasjon. Restaurant- og matfag. Design og håndverk. Helse- og sosialfag. Naturbruk.

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Til bedriftens personalansvarlige. www.vilbli.no

Til bedriftens personalansvarlige. www.vilbli.no Til bedriftens personalansvarlige Gjørtler utdøende yrke www.vilbli.no Du kan bli hva du vil Stephan ble gjørtler Farfar Kaare Ramberg lærer bort triksene i et truet fag til barnebarnet Stephan. Han visste

Detaljer

Design og håndverk Produkter og tjenester

Design og håndverk Produkter og tjenester /f W /f Grete Haaland Sund Design og håndverk Produkter og tjenester /i O E Fa d K Ly N tr Yrkeslitteratur as Yrkeslitteratur AS, 2006 ISBN 82-584-0553-5 ISBN 978-82-584-0553-2 Det må ikke kopieres fra

Detaljer

Møteinnhold. Kort om: Hovedsak: Strukturen i videregående skole etter Kunnskapsløftet 06

Møteinnhold. Kort om: Hovedsak: Strukturen i videregående skole etter Kunnskapsløftet 06 Møteinnhold Kort om: Private skoler og internasjonale muligheter Om karakterberegning Om skolene på Nedre Romerike Om gangen i rådgivningen Om bruk av Internett Om søknad på Internett med bruk av M Hva

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. 10.10.2014 Versjon til studentene på LH14 A. S. Solberg 0.3. NOKUT godkjente

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Sigrid Isdal Spesialrådgiver Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Sigrid Isdal Spesialrådgiver Opplæringsavdelingen : Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor. Bedriftsbesøk/veiledning til lærlinger/lærebedrifter Utbetaler tilskudd til bedriftene

Detaljer

Nr.4 2003. www.utdanningsforbundet.no. Utdanningsforbundets. Hefteserie. Videregående opplæring en veiledning

Nr.4 2003. www.utdanningsforbundet.no. Utdanningsforbundets. Hefteserie. Videregående opplæring en veiledning Nr.4 2003 www.utdanningsforbundet.no Utdanningsforbundets Hefteserie Videregående opplæring en veiledning Videregående opplæring en veiledning Innhold Forord..........................................................

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017

Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet 2014-2017 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING... 4 2. SKOLENE OG REGIONENE... 6 3. STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM... 7 4. YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM...

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon

Om heftet. Oslo, 1. oktober 2006 PEDLEX Norsk Skoleinformasjon Om heftet Hva er videregående opplæring og hvordan fungerer denne i Norge i dag? Hvilke valgmuligheter har de unge, hvilke forutsetninger og forkunnskaper kreves for de forskjellige utdanningsprogrammene,

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2012 2013 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Kunnskapsløftet og fagopplæringen

Kunnskapsløftet og fagopplæringen Kunnskapsløftet og fagopplæringen Avdelingsdirektør Lars Juterud, Oslo kommune, avdeling for fagopplæring Nasjonalt og regionalt ansvar - Partssamarbeidet Nasjonalt ansvar for rammene gjennom lov og forskrift,

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY

Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Fagsamling Utdannings- og yrkesveiledning UOY Asbjørn Skogum fagopplæringsleder Elisabeth Berg Olsen Rådgiver inntak Åslaug Enger Olsen Rådgiver inntak Heidi Thuve Rådgiver inntak Kari Louise Hovland -

Detaljer

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald

Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Fagvalet til elevane i vidaregåande opplæring skoleåret 2013/14 Innhald Samandrag... 2 Innleiing... 3 Programområda innan yrkesfaglege utdanningsprogram... 3 Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag...

Detaljer