NFU Oppland fylkeslag Fylkesårsmøte 2013 Årsmøtepapirer Quality Hotel & Resort, Hafjell Søndag 14. april 2013 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFU Oppland fylkeslag Fylkesårsmøte 2013 Årsmøtepapirer Quality Hotel & Resort, Hafjell Søndag 14. april 2013 kl. 09.30"

Transkript

1 NFU Oppland fylkeslag Fylkesårsmøte 2013 Årsmøtepapirer Quality Hotel & Resort, Hafjell Søndag 14. april 2013 kl

2 Velkommen til årsmøtet 2013! I fjor sto det på denne plassen at det ultimate målet for en organisasjon som vår er at vi blir helt unødvendige -vi ble ikke det i år heller! NFU er en liten men betydningsfull organisasjon som vi kan være stolte av å representere. Vår stemme blir hørt både sentralt og lokalt. Det er fortsatt slik at realpolitikken i forhold til mennesker med utviklingshemming utformes ute i den enkelte kommune, og i møte mellom mennesker. Derfor er det viktig at stemmen vår høres og at vi er synlige i kommunene. Jeg takker for godt samarbeid i året som har gått og ønsker oss lykke til med årsmøtet! For fylkeslagsstyret Staale Stampeløkken

3 Sak 1 Åpning Sak 2 a) Valg av møteleder og bisitter Forslag til vedtak: møteleder Hilde Skumsrud og Torgrim Opheim som bisitter Vedtak: Godkjent Sak 2 b) Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling, datert 29.januar 2013, ble sendt alle lokallagene. Årsmøtet holdes på Quality Hotel & Resort, Hafjell. Vedtak: Godkjent Sakliste 1. Åpning 2. Konstituering 3. Fylkeslagets årsmelding 4. Revidert regnskap fylkeslaget for Revidert regnskap for Øybu for Forslag til budsjett for Forslag til arbeidsprogram for Innsendte saker fra lokallagene 9. Valg 10. Orientering om representasjon til årsmøtet i SAFO Sør Øst fredag 26.april fra kl på Scandic Fornebu Hotell, Oslo 11. Årsmøtedato 2014 G) Valg av årsmøtesekretær Forslag til vedtak: Sølvi Jacobsen Vedtak: Godkjent Sak 2. d) Valg av tellekorps Forslag til vedtak: Rolf Gunnar Smistad og Odd Granlund Vedtak: Godkjent Sak 2. e) Valg av personer til å underskrive årsmøteprotokollen Forslag til vedtak: fylkeslagets leder, årsmøtesekretær og Arvid Drolsum. Vedtak: Godkjent Sak 3. Fylkesstyrets årsmelding for 2012 Årsmelding følger som vedlegg. Forslag til vedtak: årsmelding for 2012 tas til etterretning Vedtak: Godkjent, med endring: Det tas inn under Deltakelse i møter at samtlige landsmøtedelegater nevnes. Sak 4. Revidert regnskap for fylkeslaget Regnskap for 2012 følger som vedlegg. Forslag til vedtak: regnskap for 2012 tas til etterretning. Fungerende fylkesstyre meddeles ansvarsfrihet. Vedtak: Godkjent med anmerkning: Kursmidler, kr , «Avsettes til kurs som søkt i søknaden til fondet» Sak 5. Revidert regnskap for Øybu Revidert regnskap følger som vedlegg. Forslag til vedtak: regnskap for 2012 tas til etterretning. Fungerende fylkesstyre meddeles ansvarsfrihet.

4 Vedtak: Godkjent Sak 6. Forslag til budsjett for 2013 Budsjettforslag følger som vedlegg. Forslag til vedtak: Budsjett for 2013 godkjennes. Vedtak: godkjent med endring: De avsatte kr tas inn i budsjettet, slik at underskuddet reduseres Sak 7. Forslag til arbeidsprogram for 2013 Forslag til arbeidsprogram ligger vedlagt. Forslag til vedtak: Arbeidsprogram for 2013 godkjennes. Vedtak: Godkjent med de endringer årsmøtet har diskutert Sak 8. Innsendte saker fra lokallagene Frist for innsending av saker var 16. mars og det er ingen innsendte saker. Sak 9. a) Valg av nytt styre Valgkomiteen har bestått av følgende medlemmer: Magne Velure, Oddrun Kverneggen og Charlotte Christiansen. Valgkomiteens forlag blir presentert på årsmøtet. Vedtak: Valgt er: Leder: Staale Stampeløkken, 2 år Styremedlem: Hedda Døssland, 2 år Styremedlem: Tom Køttet, 2 år Varamedlem: Astrid Bjørnerud, 2 år Varamedlem: Anne Marit Stensæter, 2 år Varamedlem for Tom Køttet: Torgrim Opheim, 2 år Kasserer: Arvid Drolsum, utenfor det ordinære styret Sak 9. b) Valg av revisorer I henhold til 7 i NFUs vedtekter for fylkeslag skal årsmøtet velge revisor. For Øybus regnskap skal det velges revisor på vanlig måte. Valgkomiteens forlag blir presentert på årsmøtet. Vedtak: Valgt er: Revisor: Elsa Petersen. Sak 9. c) Valg av valgkomité Det skal velges tre medlemmer med én vararepresentant. Vedtak: Valgt er: Jan Skartlien Bjug Ringstad Elsa Petersen Sak 10. Representasjon til årsmøtet i SAFO Sør Øst fredag 26. april. SAFO Sør Øst skal ha årsmøte fredag 26.april fra kl på Scandic Fornebu Hotell Oslo. NFU Oppland sin delegat blir Hedda Døssland. Forslag til vedtak: Orienteringen om NFU Opplands representasjon på årsmøtet i SAFO Sør-Øst tas til etterretning. Vedtak: Godkjent Sak 13. Årsmøtedato 2014

5 Årsmøtedato skal etter vedtektene avgjøres av årsmøtet. På samme måte som tidligere år foreslås at det delegeres til styret å fastsette dato, da den bør samordnes med den helgen som vil passe best for en kurshelg. Forslag til vedtak: det delegeres til styret å fastsette årsmøtedato for Vedtak: Godkjent Det bevitnes at NFU Opplands årsmøte er avholdt i henhold til NFUs vedtekter. Arvid Drolsum Sølvi Jacobsen Staale Stampeløkken

6 Vedlegg: 1. Liste over årsmøtedelegater 2. Årsmelding 3. NFU Oppland fylkeslags arbeidsprogram 2013/ Regnskap NFU Oppland 5. Regnskap Øybu 6. Budsjettforslag

7 ÅRSMØTEDELEGATER ÅRSMØTET NFU OPPLAND SØNDAG 14. APRIL 2013 Fylkesstyret 1. Staale Stampeløkken 2. Nils Nilsson 3. Hedda Døssland 4. Marit Smistad ikke til stede 5. Tom Køttet Etnedal Sør-Aurdal 6. Anne Marit Stensæter 7. Kjell Olav Urberg ikke til stede Vågå 8. Marie Kongsli Kleiven Hadeland 9. Elsa Petersen 10. Ranveig Berge 11. Ole Kristian Håkonsveen 12. Arvid Drolsum Gjøvik 13. Hilde T. Skumsrud 14. Guro T. Skumsrud 15. Rolf-Gunnar Smistad 16. Edny Blokkum Kjelstad 17. Sølvi Jacobsen Nordre Land 18. Odd Granlund 19. Bente Stadsvold ikke til stede Sør-Gudbrandsdal 20. Torgrim Hernes Opheim 21. Åse Sande ikke til stede 22. Magne Velure 23. Astrid Gil Spilling 24. Merethe Nilsson Toten 25. Jan Slettum ikke til stede Øystre Slidre 26. Ola Hegge 27. Else Enger Gjøvik 28. Ingeborg Myran Til sammen 23 stemmeberettigede til stede

8 Årsmelding for NFU Oppland fylkeslag for 2012 Fylkesstyret Styret har hatt denne sammensetningen: Leder Staale Stampeløkken På valg 2013 Nestleder Nils Nilsson På valg 2014 Studieleder Marit Smistad På valg 2014 Styremedlem Hedda Døssland På valg 2013 Styremedlem Tom Køttet På valg 2013 Styremedlem Bjug Ringstad På valg 2013 Varamedlem Astrid Bjørnerud På valg 2013 Varamedlem Anne Marit Stenseter På valg 2013 Personlig varamedlem for Tom Køttet Torgrim Opheim På valg 2013 Regnskapsfunksjonen ble ivaretatt av Arvid Drolsum, Hadeland lokallag. Elsa Pettersen ble valgt til å revidere begge regnskapene. Bjug Ringstad ble valgt for to år men har bedt om å få fratre styret fordi han ble valgt som nestleder på Landsmøtet. Valgkomiteen består av: Magne Velure Oddrun Kverneggen Charlotte Christensen Vara: Elsa Pettersen Medlemstall: ved årsskiftet var medlemstallet 481, en nedgang på 3 sammenlignet med forrige årsskifte. Styremøter: Styret har hatt 9 møter. Til sammen behandlet styret 85 saker. Kursaktivitet:

9 Som tidligere har planlegging og gjennomføring av kurs utgjort en stor del av styrearbeidet. Vi besluttet å ikke gjennomføre høstkurset for småbarnsforeldre pga få påmeldte. Styret har fått noen reaksjoner på dette, og lærdommen blir nok at vi prøver å arrangere de tillyste kursene for de som har meldt seg på. Aktiv i egen organisasjon: Tom Køttet og Torgrim H Opheim med ledsagere er meldt inn som Oppland sine deltagere. Landsmøtet: Våre delegater var: Tom Køttet med Odd Granlund som ledsager, Bjug Ringstad, Nils Nilsson, Hedda Døssland, Edny Blokkum Kjelstad og Staale Stampeløkken. Oppland hadde ett innsendt forslag som vi fikk igjennom. Bjug Ringstad og Hilde T Skumsrud var møteledere. Staale Stampeløkken satt i redaksjonskomiteen. Øybu: Hytte-eiendommen Øybu forvaltes av Etnedal/Sør-Aurdal lokallag. Det har vært leieinntekter på ca kr Det er kjøpt inn materialer, og taket på hytta blir skiftet ut i løpet av året Det henvises for øvrig til regnskapet for Andre saker: Vi har sendt uttalelse til sykehuset innlandet i fht framtidig organisasjon Studieforbundet Populus har gått inn i studieforbundet Næring og Samfunn - Marit Smistad er valgt inn i styret i region Oppland og Hedmark. Høring om behandlingslinje Helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9 om tvang Sykehuset innlandet. Vi sendte et svar, og kommenterte differensiering mot pasientrettighetsloven. Vi har bistått noen av lokallagene i enkeltsaker. Deltakelse i møter, kurs og konferanser Staale Stampeløkken: Fagdag og Fylkesledersamling februar Områdemøter SAFO i november på Otta Landsmøte NFU september. Nils Nilsson: Landsmøte NFU september. Høstkonferanse SAFO, 9 10 nov. Kurs for å søke om tilskudd fra Helse Sør-Øst, 19 nov. Vårmøte i NFU Sør-Øst, mars. Hedda Døssland: Delegat NFUs Landsmøte september Områdemøte SAFO 15 november Odnes SAFO Sørøst Vårkonferanse 4-5mai, Årsmøte delegat 6.mai SAFO Innlandet Årsmøte 6 mai Varamann styret SAFO Innlandet Tom Køttet: Landsmøte NFU september. Deltager i Aktiv i egen organisasjon Områdemøte SAFO 15 november Odnes

10 Torgrim H Opheim: Områdemøter SAFO i november på Otta Bjug Ringstad: Landsmøte NFU september. Ble valgt til nestleder for NFU på landsmøtet Edny Blokkum Kjelstad: Landsmøte NFU september. Odd Granlund: Er Toms ledsager i Aktiv i egen organisasjon Ranveig Berge: Er medlem i styret for SAFO Innlandet. Liv Leine: Representerer fylkeslaget i rådet for funksjonshemmede i Oppland fylkeskommune. Arvid Drolsum: Vararepresentant i rådet for funksjonshemmede i Oppland fylkeskommune. Kari Flagstad: Er vår representant i brukerutvalg Hjelpemiddelsentralen Økonomi Fylkeslaget har hatt bra økonomi i meldingsåret. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på nesten kr , se det vedlagte regnskapet. Hovedårsaken til overskuddet er at det ikke ble avholdt kurs/ledermøte høsten 2012, og at tilskuddet fra Trond Bjerknes og Margit Jacobsens fond er øremerket.

11 Overordnede mål NFU Oppland fylkeslags arbeidsprogram 2013/2014 NFUs prinsipper ligger alltid til grunn for fylkeslagets arbeidsprogram. Fylkeslaget skal bidra til at mennesker med utviklingshemming har et fullverdig liv. Landsmøtet 2013 vedtok at organisasjonen skal ha spesielt fokus på prinsippene og 8 Prinsipp 1 Mennesker med utviklingshemning har den samme verdi, de samme grunnleggende behov og rettigheter som ethvert annet menneske Prinsipp 5 Mennesker med utviklingshemning har rett til likeverdig og tilrettelagt opplæring på alle nivå i skoleverket og innenfor de organisatoriske rammer som alle andre. Prinsipp 6 Mennesker med utviklingshemning har rett til eget hjem. Prinsipp 8 Voksne mennesker med utviklingshemning har rett til arbeid. NFU Oppland skal bistå lokallagene Fylkeslaget skal så godt det lar seg gjøre, hjelpe til med saker som lokallagene ønsker hjelp til, eller søke bistand hos NFU sentralt. Det skal ikke være noen terskel for å ta kontakt med fylkesstyret. Kurs Fylkesstyret skal i denne perioden arrangere kurs høsten 2013 og våren Et av kursene bør være rettet mot småbarnsforeldre. Skole generelt / Forsterkede skoler Det er en økende tendens til at foreldre får beskjed om at barna kun får tilbud om hjelp og støtte dersom de sendes til spesifikk skole/forsterket klasse. Alle barn har rett til å gå på sin nærskole og i en ordinær klasse i Norge. Styret skal rette søkelyset på dette og sammen med lokallagene motvirke denne tendensen der vi kan. Videregående opplæring Fylkeslaget skal følge opp overfor fylkeskommunen hvordan mennesker med utviklingshemming får gode tilbud i den videregående skolen. Miniinstitusjoner Fylkesstyret skal sammen med lokallagene prøve å forhindre at det bygges store boenheter for mennesker med utviklingshemming. Dette er en utvikling en dessverre ser i flere kommuner.

12 Fylkesstyret skal arbeide for at alle voksne med utviklingshemming skal ha rett til å velge hvor de vil bo. Annet Fylkesstyret skal ha oppdaterte nettsider og bidra til lokallagene sitt arbeid med nettsidene Fylkesstyret skal i løpet av neste periode følge opp samarbeidet innenfor SAFO. Ett medlem eller flere fra fylkesstyret bør delta på seminarene til NFU Sør-Øst. Vi skal fortsette samarbeidet med studieforbundet Samfunn og Næring -region Hedmark og Oppland. Fylkesstyret bør også sikre at det er representanter i brukerutvalget i NAV - Hjelpemiddelsentralen. Kartlegge medlemmenes bruk og nytte av Øybu.

13

14

15 NFU Oppland fylkeslag Budsjett 2013rev.1 NFU Oppland Fylkeslag regnskap 2012 og budsjett for 2013 Inntekter R-2011 B-2012 R-2012 B-2013 Kontingent, refusjon , , , ,00 Hjertebo 0, ,00 0, ,00 Refusjon kurs , , , ,00 Oppland fylkeskommune Driftstøtte , , , ,00 Helse Sør-Øst , , , ,00 Egenandeler kurs , , , ,00 Egenandeler Årsmøte 2 150, ,00 Div. gaver/fond 5 000,00 0, ,00 0,00 Renter 6 899, , , ,00 Tubfrim, tilskudd 5 000,00 0,00 0,00 0,00 Momsrefusjon , , , ,00 Øremerkede midler til kurs ,00 Underskudd i ,00 Sum: , , ,00 Utgifter R-2011 B-2012 R-2012 B-2013 Kurs / konferanseutgifter , , , ,00 Møteutgifter 3 197, , , ,00 Kontorrekv./porto 1 089, , , ,00 Div. kontorutgifter/telefon stipulert 3 500, , , ,00 Reiseutgifter , , , ,00 Bevilgninger/gaver 0,00 0,00 Anskaffelse 0,00 0,00 Revisjon 5 000,00 0,00 0,00 Diverse utgifter retur egenandeler 600, ,00 680, ,00 Sum , , ,00 Inntekter - utgifter , ,32 0,00 Balanse pr : Egenkapital , konto ,66 Årsresultat ,32 Øremerkede midler til kurs ,00 Sum ,98 Saldo Plasseringskonto ,98 Forsvarer ett underskudd i 2013 med at vi ikke hadde høstkurs i 2012 og vi har fått midler av fond til kurs.

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet

Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet 2015 Årsmøte Mental Helse Telemark Samhandling Samordning Forutsigbarhet Bø Hotell, Bø 18.04.2015 1 Innhold 2 Saksfremlegg... 2 3 Dagsorden... 5 3.1 Saksliste:... 5 3.2 Forretningsorden:... 6 4 Årsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2011 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 29. FEBRUAR 2012 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2011 5. Regnskap 2011

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD

ÅRSRAPPORT 2010 FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD ÅRSMØTE I FFHB VESTFOLD QUALITY HOTEL - TØNSBERG ONSDAG 9. MARS 2011 KL 19.00 SAKSLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling. 3. Valg av ordstyrer og referent. 4. Årsberetning 2010 5. Regnskap 2010

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel

Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Landsmøte med Ledertreff Park Inn by Radisson Oslo Airport, Gardemoen Hotel Henrik Ibsens vei, 2061 Gardermoen 13.-15. mars 2015 LS ønsker dere hjertelig velkommen til Gardermoen! Hotellet ligger i gangavstand

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx jklzxcvbnmqwertyu qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmq wertyuiopasdfghjklz xcvbnmq wertyui opasdfghjklzxcvbnm qwertyui Foreningen 2 Foreldre opasdfg

Detaljer

Årsmøte i Norges Guideforbund

Årsmøte i Norges Guideforbund ÅRSMØTE OSLO 19. mars 2011 Årsmøte i Norges Guideforbund 19. mars 2011 kl. 09.00 Sted: Thon Hotell Opera, Oslo Åpning: Godkjenning av innkalling. Valg av møtedirigent. Valg av referent. Valg av protokollunderskrivere.

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010

Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Årsmøte 2009 med årsmøteprokoll Norsk Folkehjelp Lenangen 20. februar 2010 Styret 2009 29.01.2010 Innholdsfortegnelse Gjennomføring av årsmøtet... 4 Årsmøtet behandler - saksliste:... 5 1. Årsmelding Norsk

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009

ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 ÅRSMØTE Tønsberg 21.mars 2009 Årsmøte i Norges Guideforbund Lørdag 21.mars 2009 kl. 09.00 Quality Hotel Klubben, Tønsberg Åpning: Godkjenning av saksliste Valg av møtedirigent Valg av referent Valg av

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015

Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Thon Hotel Harstad 21. mars 2015 Innhold: ÅRSMØTESAK 1 3 KONSTITUERING AV ÅRSMØTET 3 ÅRSMØTESAK 2 4 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 4 ÅRSMØTESAK 3 5 ÅRSMELDING 2014 NK TROMS. 5 ÅRSMØTESAK 4 REGNSKAP:

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012

Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Årsmøte i Tekna Harstad avdeling 2012 Torsdag den 22.mars kl 19.00 Thon hotell Sakspapirer 1 Harstad avdeling ÅRSMØTEINNKALLING Tekna Harstad avdeling Medlemmene innkalles til årsmøte i foreningen Tid:

Detaljer

Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE. Lørdag 22. mars kl. 11.00. Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås

Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE. Lørdag 22. mars kl. 11.00. Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE Lørdag 22. mars kl. 11.00 Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås ÅRSMØTESAK 1 Konstituering av Årsmøtet a. Godkjenning av

Detaljer

Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12. Dagsorden

Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12. Dagsorden Hyperion Oslos årsmøte 2011 Torsdag 15/12 Dagsorden Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsmelding Sak 3: Budsjett og Regnskap Sak 4: Medlemskontingent for 2012 Sak 5: Fordelingsnøkkel kommunal støtte Sak 6: Vedtektsendringer

Detaljer