NS 8141 Vibrasjoner og støt Ny rystelsesstandard i praksis -erfaringer fra utprøving av standarden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NS 8141 Vibrasjoner og støt Ny rystelsesstandard i praksis -erfaringer fra utprøving av standarden"

Transkript

1 NS 8141 Vibrasjoner og støt Ny rystelsesstandard i praksis -erfaringer fra utprøving av standarden Nils Ramstad, Multiconsult AS Medforfatter: Christian Madshus, NGI

2 Den norske standarden for vibrasjoner fra sprengning NS 8141 er blitt revidert. Presentasjon av den nye utgaven Resultater/erfaringer Videre revisjonsarbeid Rystelse Vibrasjon 2

3 Revisjon av NS Hva vi har ønsket å oppnå med revisjonen: Få en mer komplett standard utvide omfang Få en standard som er enklere å bruke Få en standard med mer riktige grenseverdier Korrigere svakheter med dagens angivelse av grenseverdier Utnytte mulighetene i moderne måleteknikk Revisjonen som nå er gjennomført, og som fortsatt pågår, representerer et betydelig nyutviklingsarbeid 3

4 Revisjon av NS 8141Vibrasjoner og støt Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Standarden kommer ut i tre deler: Del 1: Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom Del 2: Virkning av vibrasjoner fra annen anleggsvirksomhet enn sprengning og fra trafikk på byggverk Del 3: Virkning av vibrasjoner fra sprengning, annen anleggsvirksomhet og trafikk på utløsning av skred og setninger 4

5 Hvordan arbeidet med revisjonen har foregått Data fra vibrasjonsmålinger kurveforløp Data for berg, type sprengning, salve / ladning, avstand, grunnforhold. Data om byggverk, fundamentering og skader Aktiv innsamling av data om hvordan mennesker plages av vibrasjoner fra sprengning (og annen anleggsvirksomhet) Avklaring av sammenheng mellom vibrasjoner, skred og setninger (FoU-prosjekt) Innsamling, kvalitetssikring, systematisering og analyse av alle data Vurdering, erfaring, magefølelse og sundt folkevett. 5

6 NS :2012 Del 1: Vibrasjoner og støt Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk Virkning av vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom Hva er nytt: Utvidet til å gjelde tunneler og bergrom i tillegg til bygninger Utvidet til gjelde lufttrykkstøt i tillegg til vibrasjoner Innfører et frekvensveid vibrasjonsmål Grenseverdiene blir kun avhengige av byggverkets egenskaper, avhenger ikke lenger av avstand, grunnforhold og fundamentering Justerer grenseverdier på visse områder til mer riktig størrelse: -Lang avstand, kort avstand fast berg, bløt grunn Klarere målemetoder, særlig for kort avstand Tar noe hensyn til mennesker i bygninger 6

7 Velocity (mm/s) Hastighet [mm/s] Velocity (mm/s) Vibrasjonsmål: Toppverdi og frekvens er avgjørende for skaderisiko 20 Norra länken Characteristic frequency = 52 Hz Instrument frequency = 46 Hz Norra länken Time [s] Time (s) Characteristic frequency = 52 Hz Instrument frequency = 46 Hz 15 Periode T (s) 10 5 Periode T [s] Frekvens: f=1/t [Hz] Time [s] Tid [s] 7

8 Vibrasjoner med lav frekvens er mest skadelige for bygninger: Vibrasjoner med lav frekvens er. mer skadelig for bygninger enn vibrasjoner med høy frekvens Grenseverdien er satt på.. målepunkt på fundament Vibrasjoner med lav frekvens forsterkes mer av bygningen... enn de med høy frekvens Ideen er å innføre et nytt mål... der vibrasjoner på samme nivå. er like skadelige uavhengig av...frekvensen 8

9 Hva bestemmer frekvensen i vibrasjonenene: Avstand Avstand Berg Fundament Fundament Løsmasse Kort avstand Fast berg Direkte fundamentering Hardganger etc. Gir høy frekvens Lang avstand Bløt grunn Myk fundamentering Gir lav frekvens 9

10 Nytt målebegrep: -Frekvensveid vibrasjonsmål Med frekvensveid vibrasjonsmål, gis vibrasjoner med lav frekvens økt vekt og vibrasjoner med høy frekvens gis redusert vekt Oppnås med et frekvensveiefilter i målekjeden 10

11 Hvordan frekvensveiefilteret virker: Vibrasjonerer med lav frekvens: Bløt grunn Lang avstand Mykt fundament Filter: Uveid svingehastighet: Frekvensveid svingehastighet: Frekvens Lav Høy Vibrasjoner med høy frekvens: Fast berg Kort avstand Direkte på berg 11

12 Målekjede med frekvensveiefilter: Målekjede Sensorer Instrument Filter inn i instrument eller i sensor Dataserver m/ filterprogram Mobiltelefon SMS 12

13 Bestemme grenseverdi etter ny standard: Grenseverdi Toppverdi av frekvensveid svingehastighet: Kun avhengig av byggverkets egenskaper: v v F F F F f 0 b m t v v 0 : Basisverdi = 25 mm/s - NY! F b : Byggverksfaktor / type - Som tidligere F m : Byggematerialfaktor F t : Byggetilstandsfaktor - Som tidligere - NY! frekvensveid svingehastighet F v : Skiller permanent fra midlertidig virksomhet NY! Glem: Avstand, Grunnforhold og Fundamentering 13

14 Bestemme grenseverdi etter ny standard: Tabeller og forklaring i standarden som tidligere: + Mer forklaring og eksempler i veilederen Byggverksfaktor F b Type byggverk Tunge konstruksjoner, for eksempel broer, kaier og forsvarsanlegg Byggfaktor F b 1,7 Industri- og kontorbygg 1,2 Vanlige boliger 1,0 Spesielt følsomme bygninger, for eksempel bygninger med høye hvelv eller konstruksjoner med store spennvidder, ømtålige bygningsmaterialer, historiske bygninger og ruiner 0,7 14

15 Bestemme grenseverdi etter ny standard: Tabeller og forklaring i standarden som tidligere: + Mer forklaring og eksempler i veilederen Byggematerialfaktor F m Hovedmateriale Faktor F m Armert betong, stål, tre 1,2 Uarmert betong, tegl, betonghullstein, murverk, lettklinkerbetong og lignende 1,0 Trykkherdet lettbetong og lignende 0,8 15

16 Bestemme grenseverdi etter ny standard: Tabeller og forklaring i standarden som tidligere: + Mer forklaring og eksempler i veilederen Byggtilstandsfaktor F t Byggverkets tilstand Byggtilstandsfaktor F t Normalt 1,0 Ømtålig 0,8 16

17 Bestemme grenseverdi etter ny standard: Tabeller og forklaring i standarden som tidligere: + Mer forklaring og eksempler i veilederen Varighetsfaktor F v Type sprengningsarbeid Varighetsfaktor F v Kortvarig (mindre enn 12 mnd) 1,0 Permanent virksomhet (steinbrudd, gruveindustri og lignende) 0,7 17

18 Bestemme grenseverdi etter ny standard: Behøver ikke holde styr på avstand fra stuff til bygning eller på grunnforhold. Behøver ikke vite noe om fundamentering. Må bare kartlegge bygningenes egenskaper. Vibrasjonssignalet er allerede preget av disse påvirkningene Frekvensveiingen kompenserer for effekten 18

19 Hvor ligger grenseverdiene i ny standard i forhold til gammel: På visse områder har det vært ønsket å få justert grenseverdiene. Frekvensveiingen er laget slik at den implisitt skal rette opp : På fast berg og kort avstand: Begrense høyeste tillate grenseverdi - mennesker På lang avstand: Redusere grenseverdiene på berg. Ta hensyn til lav frekvens på lang avstand På bløt grunn: - Øke grenseverdien. Tidligere standard gav alt for lave grenseverdier og for stor forskjell mellom berg og løsmasser Tallverdiene for de nye grenseverdiene kan virke uvante en tid 19

20 Eksempel 1 Bolig på fast berg, kort avstand Svingehastighet [mm/s] Svingehastighet [mm/s] GAMMEL STANDARRD NS8141:2001 Basis vibrasjonsverdi uveid toppverdi v0 = 20.0 [mm/s] Grunnforholdsfaktor Fast berg, granitt Fg = 3.5 Byggverksfaktor: Fb = 1.00 Byggklasse Vanlig bolig 1.00 Material Lettklinker LECA 1.00 Fundament Direkte 1.00 Avstandsfaktor Berg 15 Fd = 1.00 Kildefaktor Sprengning Fk = 1.00 GRENSEVERDI Uveid toppverdi v = 70.0 [mm/s] Måledata Uveid Toppverdi = 49 [mm/s] 98% av grenseverdi Burde vært ca. Begrenset for mennesker 50.0 [mm/s] NY STANDARRD prns8141-1:2011 Basis vibrasjon f.veid toppverdi v0 = 25.0 [mm/s] Tid [s] Måledata Frekvensveid Bygg type Vanlig bolig Fb = 1.0 Bygg material Lettklinker LECA Fm = 1.0 Bygg tilstand Normal Ft = Toppverdi = 24 [mm/s] 96% av grenseverdi Virksomhet Midlertidig Fv = 1.0 GRENSEVERDI F.veid toppverdi vf = 25.0 [mm/s] Tid [s] Tilsynelatende 20 grenseverdi 49.2 [mm/s]

21 Svingehastighet [mm/s] 25 mm/s Svingehastighet [mm/s] 20 mm/s Eksempel 2 Bolig på løs silt, middels avstand GAMMEL STANDARRD NS8141:2001 Basis vibrasjonsverdi uveid toppverdi v0 = 20.0 [mm/s] Grunnforholdsfaktor Leire, vannrik silt Fg = 0.80 Byggverksfaktor: Fb = 0.70 Byggklasse Vanlig bolig 1.00 Material Lettklinker LECA 1.00 Fundament Bankett 0.70 Avstandsfaktor Leire 50 Fd = 0.64 Kildefaktor Sprengning Fk = 1.00 GRENSEVERDI Uveid toppverdi v = 7.19 [mm/s] Burde vært ca. For streng på løs grunn 20.0 [mm/s] Måledata Uveid Toppverdi = 5.3 [mm/s] 27% av grenseverdi Tid [s] NY STANDARRD prns8141-1:2011 Basis vibrasjon f.veid toppverdi v0 = 25.0 [mm/s] Måledata 8 4 Frekvensveid Bygg type Vanlig bolig Fb = 1.0 Bygg material Lettklinker LECA Fm = 1.0 Bygg tilstand Normal Ft = Toppverdi = 7.8 [mm/s] 31% av grenseverdi Virksomhet Midlertidig Fv = 1.0 GRENSEVERDI F.veid toppverdi vf = 25.0 [mm/s] Tid [s] Tilsynelatende grenseverdi [mm/s]

22 Måling etter den nye standarden: Hovedregel som før: Vertikal måling på fundament Tillegg: Måling også horisontalt og vertikalt (treaksielt) på avstand mindre enn10 m Krav om måling hele sprengningsperioden Egne regler for måling i tunneler og bergrom og for måling av lufttrykkstøt. Kommer tilbake til det. 22

23 Hvorfor horisontal måling? 23

24 Hvorfor horisontal måling? 24

25 Hvorfor horisontal måling? 25

26 Hvorfor horisontal måling? Utskrift fra måleren på bygningen. Vertikal svingehastighet etter NS 8141, utgave 2001 Målepunkt Tid Verdi med enhet Mp.2 - Nr.11A-hvitt hus :51:27 13,46 mm/s Mp.2 - Nr.11A-hvitt hus :30:17 10,98 mm/s Mp.2 - Nr.11A-hvitt hus :07:13 36,38 mm/s Mp.2 - Nr.11A-hvitt hus :35:04 39,18 mm/s Mp.2 - Nr.11A-hvitt hus :26:08 31,58 mm/s Mp.2 - Nr.11A-hvitt hus :06:06 21,28 mm/s Mp.2 - Nr.11A-hvitt hus :28:22 11,23 mm/s Mp.2 - Nr.11A-hvitt hus :13:32 14,86 mm/s Mp.2 - Nr.11A-hvitt hus :32:57 11,64 mm/s Mp.2 - Nr.11A-hvitt hus :44:54 14,99 mm/s 26

27 Måling med instrumentering som ikke gjør frekvensveiing: Tillegg B: 2,5 2,0 v 1,15 M f v f, målt f målt målt Multiplikasjonsfator, Mf v 1, 30 M f v f, estimert f estimert målt 1,5 1,0 0,5 0, Målt eller estimert dominerende frekvens, f målt eller f estimert (Hz) Frekvens må anslås ut fra avstand, grunnforhold etc. Veileder gir grunnlag Instrument måler kun toppverdi Frekvens målt med instrumentet 27

28 Måling med instrumentering som ikke gjør frekvensveiing: Måler som angir frekvens Multiplikasjonsfator, Mf 2,5 2,0 1,5 1,0 v målt = 50 mm/s f målt = 60 Hz M f = 1,1 v f, målt = 1,15 x M f (f målt ) x v målt = 1.15 x 1,1 x 50 mm/s = 63,3 mm/s 0,5 0, Målt eller estimert dominerende frekvens, f målt eller f estimert (Hz) 28

29 Måling med instrumentering som ikke gjør frekvensveiing: Måler som ikke angir frekvens Multiplikasjonsfator, Mf 2,5 2,0 1,5 1,0 v målt = 50 mm/s f estimert = 60 Hz M f = 1,1 v f, estimert = 1,30 x M f (f estimert ) x v målt = 1.30 x 1,1 x 50 mm/s = 71,5 mm/s 0,5 0, Målt eller estimert dominerende frekvens, f målt eller f estimert (Hz) 29

30 Lufttrykkstøt: Grenseverdi satt som refleksjonstrykk mot fasade: p 0 = 500 Pa -Sensor (mikrofon) plassert helt inntil veggen som vender mot sprengningsstedet og minimum 1,5 m over bakkenivå Kan også måle fri-felt trykk: Grense p 0 = 250 Pa -Sensor (mikrofon) plassert minst 10 m foran veggflaten som vender mot sprengningsstedet, minst 10 m fra flater som kan forstyrre lufttrykkstøtet og minimum 1,5 m over bakkenivå 30

31 Tunneler og bergrom: Grenseverdi gitt som toppverdi av frekvensveid svingehastighet Grenseverdi fastsettes ut fra bergkvalitet og sikring: Q-verdi Angir målepunkter - krever treaksiell måling Angir trafikktiltak i nabotunnel med tiltaksgrenser 31

32 Grenseverdier for tunneler og bergrom Beskrivelse av tilstand av tunnel/bergrom v f,tunnel mm/s a, b Bergkvalitet, c Q-verdi Dårlig berg, kun spredt bolting eller ingen forsterkning 10 Q < 4 Dårlig berg, uarmert sprøytebetong, tykkelse < 70 mm 15 Q <4 sammen med bolter Dårlig berg, armert sprøytebetong sammen med 25 Q <4 bolter Godt berg, kun spredt bolting eller ingen forsterkning 15 Q > 4 Godt berg, uarmert sprøytebetong, tykkelse < 70 mm, 20 Q > 4 sammen med bolter Godt berg, armert sprøytebetong sammen med bolter eller fullt utstøpt tunnel 35 Q > 4 a Dersom det ikke er mulig å anslå en verdi for Q, skal Q < 4 benyttes. b Dersom tunnelen/bergrommet ikke er i bruk, kan det vurderes å heve de angitte grenseverdiene med en faktor på 1,25. c Q-metoden er for eksempel beskrevet i referanse [13]. 32

33 Ikrafttredelse Standarden kom ut i februar 2012 og er gyldig fra d.d. Veiledningen vil foreligge i løpet av sommeren Den vil være et nyttig verktøy for praktisk bruk av standarden og ikke minst for ladningsberegninger. Vibrasjonsmålere med innebygget frekvensveiefilter er tilgjengelige fra instrumentleverandørene Eksisterende målere som kan oppgraderes med frekvensveiefilter, må sendes til produsenten for oppgradering. 33

34 Erfaringer med standarden så langt Måleutstyr - Målere tilpasset ny standard er tilgjengelige fra både Pentec (AVA) og Sigicom (Infra) - Målerene kan måle både etter gammel og ny utgave av standarden 34

35 Erfaringer med standarden så langt Grenseverdier/måleverdier Sprengning i dagen - For bygninger som er fundamentert på løsmasser (lave frekvenser), synes standarden å fungere som ønsket - For bygninger som er fundamentert på tynt avrettingslag over berg eller direkte på berg (høy frekvens), kan det se ut til at måleverdiene blir høyere enn ønsket 35

36 Erfaringer med standarden så langt Tunneler og bergrom - Grenseverdiene for tunneler og bergrom i god stand bør heves 36

37 Erfaringer med standarden så langt Innføring av horisontalmåling på avstander under 10 m Målinger viser at horisontal svingehastighet kan være vesentlig høyere enn vertikal svingehastighet. På 7-8 m avstand har vi målt 15 mm/s vertikalt og 50 mm/s horisontalt. Forskjellene varierer en del fra salve til salve. 37

38 Videre arbeid med revisjonen Innsamling og vurdering av måledata pågår Eventuelle korreksjoner vil bli foretatt og tatt inn i standarden Del 2 av standarden er ferdig og har vært ute til høring. Kommer ut til sommeren Det arbeides med en veileder til bruk av NS8141. Er nesten ferdig. Kommer ut til sommeren 38

39 Beregning av ladning med nye grenseverdier - Veilederen vil gi svar Eksempel på eksisterende grunnlag basert på toppverdi av uveid svingehastighet Arbeid pågår med nytt beregningsgrunnlag basert på toppverdi av frekvensveid svingehastighet Veilederen Avstand - R Fundament Berg / Grunn Ladning - Q Frekvensveid svingehastighet Q v K Q v R 2 R K 2 Uveid svingehastighet 39

40 Veileder til standarden Beregning av ladning med nye grenseverdier Det blir nye beregningsformler for enhetsladninger tilpasset frekvensveide grenseverdier. Det blir nye bergkonstanter. Veilederen vil inneholde tabeller for å forenkle beregningene. Det planlegges å få laget en applikasjon med beregningsverktøy for enhetsladninger som kan lastes inn i mobiltelefonen. 40

41 41 Takk for oppmerksomheten!

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen

Forprosjekt kryssing av Hammerdalen Jernbaneverket Forprosjekt kryssing av Hammerdalen 2013-09-11 Dokument nr.iup-00-a-04093: Revisjon: 01 A Innhold 1 Bakgrunn og hensikt 6 1.1 Bakgrunn 6 1.2 Hensikt og formål 7 2 Rammer og metode 8 2.1

Detaljer

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid

Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegteknologi Februar 2014 Planlegging og utførelse av komprimeringsarbeid Varige veger 2011-2014 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Nr. 284 Foto:

Detaljer

Ny Norsk Standard skal sikre at bygg og anlegg står fjellstøtt «Ett stort løft fra bransjen»

Ny Norsk Standard skal sikre at bygg og anlegg står fjellstøtt «Ett stort løft fra bransjen» Ny Norsk Standard skal sikre at bygg og anlegg står fjellstøtt «Ett stort løft fra bransjen» Roald Aabøe Seksjonsleder Geoteknikk og skredseksjonen Statens Vegvesen 20.08.2014 Finansiering Søknad til Vegdirektoratet

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Mobilbruk, radiosignaler og helse

Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse Mobilbruk, radiosignaler og helse. Brosjyren er utgitt av Telenor i samarbeid med NetCom og Mobile Norway i juli 2010. Mobilbruk, radiosignaler og helse Hvordan fungerer

Detaljer

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07

Nidelven Utvikling AS. Halstein gård - Støyutredning. Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning Utgave: 3 Dato: 2015-04-07 Halstein gård - Støyutredning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Halstein gård - Støyutredning Utgave/dato: 3/ 7. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363 3.1) SB Generelt Se vedlagte kommentar N 328. SK Mandat (I høringsnotat) Pkt.1, sist i første avsnitt standard rapportmal Ge/te De har behov for en mer presis standard enn NS 3424:1995 og er i hovedsak

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Praktisk veileder for energimerking

Praktisk veileder for energimerking Praktisk veileder for energimerking 5 2013 V E I L E D E R Norges vassdrags- og energidirektorat 2013 Veileder 5/2013 Praktisk veileder for energimerking Utgitt av: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02

PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02 PIANC NORGE NORSK HAVNEINGENIØRFORENING Tilknyttet TEKNA, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo, Telefon: 22 94 75 00, Telefax: 22 94 75 02 BESTANDIGE BETONGKAIER DEL 2: Praktiske retningslinjer for bestandighetsprosjektering

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper

Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Veileder: Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper Vedlegg 1 til NVEs retningslinjer: Flom- og skredfare i arealplaner 3 INNHOLD Forord. 5 1

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5.

Operativ temperatur, robusthet enebolig kjøkken-allrom. Operativ temperatur, tiltakspakke 24 cellekontor. Operativ temperatur, tiltak 5. Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen, Line R. Karlsen og Søren Gedsø Tiltak mot høye temperaturer i passivhus Del I Teori, erfaringer, anbefalinger og case-studier C 30 28 26 24 Operativ temperatur, tiltakspakke

Detaljer

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5

System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 System for oppfølging av driftskontrakter - SOPP Versjon 5 V D r a p p o r t Vegdirektoratet Nr.35 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Byggherreseksjonen September 2011 VD rapport VD report Tittel

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer