Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. Tid for grep! side 4-5 og 22. Oslo - Akershus: Som å snakke til en gipsplate.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. Tid for grep! side 4-5 og 22. Oslo - Akershus: Som å snakke til en gipsplate."

Transkript

1 TAXI APRIL Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 3Nr 2011 Tid for grep! side 4-5 og 22 Oslo - Akershus: Som å snakke til en gipsplate side

2 Jahre Innovation Jahre Innovation år med innovasjon år med innovasjon Misforstått behovsprøving I TAXI nr. 2 i 2000 spurte vi i en leder om myndighetene sov, da vi påpekte at Oslo kommune ikke fulgte opp sine vedtak i forbindelse med at Taxi 2 startet opp. I 2010 stormet det igjen rundt Taxi 2. Firmaet ble slått konkurs med et ikke ubetydelig krav fra sine drosjeeiere. Sentral person var Henning Holstad, Frp. Etter en kort tid oppsto Nye Taxi 2 med nye aktører. Daglig leder av dette selskapet er fra samme parti (Frp). Byråden som har ansvaret for å gi konsesjoner, også er fra Frp. Byrådet i Oslo har bestemt at de løyvene som var innlevert, skulle deles ut igjen med 50 til hver av de minste sentralene i Oslo slik at man igjen kom opp i 1780 ordinære løyver. Selvsagt også 50 nye til den nye sentralen i Oslo som ikke greide å holde seg unna kredittpengene til drosjeeierne. I tilegg finnes det en oppfatning blant en del politikere at så lenge det er stor søknad til ledige løyver så er det behov for flere løyver. Vi har som kjent behovsprøving i Norge og det er også en del som mener Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. 79. årgang Ansvarlig utgiver og redaktør: Direktør Wiggo Korsnes Redaktør: Kommunikasjonssjef Atle Hagtun Tlf: / epost: Annonser: Ronny Lemoen Tlf: / epost: Opplag: eks. Design og trykk: Follotrykk AS. at behovsprøving er behov for flere sentraler som kan konkurrere med hverandre. Tror man at 20 til 50 løyver er et tilbud til byens befolkning, der vi blant annet ser at Akershus fylkeskommune mener det er behov for flere løyver på Nedre Romerike (Taxi 3) og at de samme løyvene bruker Oslo som stasjoneringssted? Slik kunne vi brukt flere eksempler på misforstått behovsprøving. Det er nå på tide at myndighetene våkner og gjør noe med dette og hører på næringen. Still krav til etablering av sentraler og følg opp at kravene blir fulgt! Vi håper også at departementet fastsetter like retningslinjer for vurdering av behovet for nye løyver og sentraler, og stiller krav om å ha kredittpengene på adskilt konto. 2 TAXI 2011 TAXI år med innovasjon Skandinavias mest fornøyde bileiere kjører Mercedes-Benz E-Klasse* *AutoIndex 2010 Få følgende pakker på et begrenset antall biler og spar inntil kr ,- Avantgardepakke Kun kr ,- 17 lettmetallfelger Delskinn-interiør Bi-xenon med ILS LED kjørelys Tredekor i sort ask Veil. kr ,- Automatiske fjernlys Interiør lyspakke Eksteriør krompakke Aut. blendfritt speil Støtfangere i sporty design 5-trinns automatgir Kun kr ,- Veil. kr ,- Cruisecontrol inkludert hastighetsbegrenser Velg økonomisk eller sportslig kjøremodus Mulighet for å gire manuelt E 200 CDI Taxi stv. fra kr ,- inkl. levering. Eks. mva. Tilbudet gjelder kun 2011 modeller og løper til 31. mai. Forbruk blandet kjøring: 0,52-1,28 l/mil. CO2-utslipp: g/km. Bildet kan avvike fra tilbudte modell. Importør: Bertel O. Steen AS. Komfortpakke Kun kr 9.900,- Veil. kr ,- Webasto motor/kupevarmer Memorypakke 80 liters drivstofftank Gjelder kun ved kjøp av Avantgarde/Elegance. Wiggo Korsnes Direktør Norges Taxiforbund: Leder: Tor Johannessen tlf: Kst. direktør: Wiggo Korsnes, tlf Besøksadresse: Karoline Kristiansensvei 7, 0661 Oslo Postadresse: P.b Etterstad, 0602 Oslo Tlf: Fax: e-post: web: Abonnement kr. 300,- pr år. innhold Nok drosjer i Oslo! Drepen for distriktsdrosjene...11 Still krav og gi fast lønn!...14 Prius opp på andreplass...15 Årsmøter på løpende bånd...25 Faste spalter Tors hjørne...23 Vi gratulerer...23 Forbundsnytt...24 Taxi for 25 og 50 år siden...27 Fylkeslagene...30 Medlemsfordeler...31 Neste utgave har deadline 28. april, og går i posten den 12. mai. Tips og innspill sendes

3 TEMA Skjebnetid for taxipolitikken: Ryddes det ordentlig nå? Regjeringen og løyvemyndighetene i Oslo og Akershus avgjør i løpet av våren om vi får en ny og samlende kurs for drosjenæringen, eller om vi fortsatt får usikkerhet og ideologisk dragkamp. Norges Taxiforbund er klar med næringens krav. SSamferdselsministeren skal om kort tid legge fram forslag til endringer i Yrkestransportloven og tilhørende forskrift. Samtidig venter vi på nye utspill og politisk behandling i Oslo og Akershus. - Myndighetene har nå en kjempemulighet til å få ting på plass, med grundige prosesser og forhåpentlig bred politisk enighet om næringens rammebetingelser både nasjonalt og i Oslo/Akershus. Hvis den sjansen ikke benyttes, risikerer vi nye dragkamper, mye uro og ny, opprivende strid om hele behovsprøvingen etter stortingsvalget i 2013, sier direktør Wiggo Korsnes i NT. Han ber nå alle parter sette seg sammen, snakke med næringen og samle seg om et regime som er til å leve med for alle parter. Det er kundene som taper mest på at det rotes så mye i drosjepolitikken, sier Korsnes. Dokument til Kleppa I disse dager legger styret i Norges Taxiforbund og ledelsen i Forum for Taxisentraler siste hånd på et detaljert dokument som oversendes statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Der gjennomgås forbundets syn på forslag statsråden har varslet. I tillegg gjentas flere andre forslag som næringen vil ha på plass samtidig. - Det viktigste er å få obligatorisk utdanning, felles løyvekriterier og krav til sentraler, sier Wiggo Kornes. Får vi det, vil næringen få arbeidsro og virkemidler til å rydde opp i det som må ryddes i, og gi kundene det drosjetilbudet de fortjener i hele landet. Forbundet foreslår også å gjeninnføre formålsparagrafen som var i den gamle Samferdselsloven: En gjeninnføring av denne i lovverket vil klargjøre at hensikten med reguleringsbestemmelsene er å gi et godt tilbud til alle deler av befolkningen i alle områder av landet. I denne sammenheng betyr det at konkurranse ikke må oppfattes som noe mål i seg selv, men et virkemiddel som kan brukes der det er egnet. Krav til lovendringer Samferdselsministerens initiativ til et høringsnotat om Yrkestransportloven, kom i forbindelse med interpellasjonsdebatten i Stortinget den 3. februar. Den hadde sin bakgrunn i en tilsvarende debatt i 2007 og i den store skattejukssaken i Oslo. Faren er at en henger seg opp i tiltak som er tilpasset gårsdagens problemer og ikke tar fatt i det som betyr mest for framtida, sier Korsnes, som likevel har håp om at det kan skje. Men da må også fylkesmyndighetene i Oslo og Akershus roe, seg, avvente regjeringens politikk og sette seg bedre inn i sakene før de fremmer nye og separate reglementer, sier Korsnes. Vi kan ikke ha det slik at Oslopolitikere bruker hastverk som grunn til ikke å ta oppgaven på alvor. Viktig, men marginalt Norges Taxiforbund er enig i forslagene som vil gi bedre informasjonsflyt mellom skattemyndigheter, politi og løyvemyndigheter. De ble fremmet av forbundet i 2007, og da var statsrådene Navarsete og Storberget enig. Men lite har skjedd siden. Et annet forslag er innføring av krav til økonomi og vandel for drosjesentraler. Dette vil kreve forskriftshjemmel i yrkestransportlovens 9. og endring av forskriftens 46. Krav om tilstrekkelig økonomi er viktig for å sikre drosjeeiernes likviditet og soliditet. Løyvehaver bør være sikret mot useriøs fastsetting av avgift til sentralen. Krav til vandel bør gjelde sentralenes daglige leder, eventuelt også økonomiansvarlig, mener NT. NT støtter også forslaget om et kontrollregime, som må hjemles i loven. Med hjemmel i ny lov vil det måtte utarbeides forskrift om hvem som skal kunne kontrollere og hva som kan kontrolleres. Felles løyvegrunnlag? Ett av de store gjennomslagene som NT ser ut til å kunne få, er regler for hvilke kriterier som skal legges til grunn ved endring av løyvetall Endringen bør etter NTs mening presisere hvilke argumenter det er lov til å legge vekt på ved vurderingen av om løyvetallet bør endres. Som eksempler nevnes; utviklingen av befolkningen og dens sammensetning, endring av nærings- og veistruktur og antall turer pr. time for eksisterende løyvehavere. Punktlighetsmål for sentralens oppfyllelse av dekningsplikten bør også kunne vektlegges. Slike regler vil kunne gi en felles håndtering for hele landet, og unngå at for eksempel konkurranse alene skal brukes som begrunnelse uten at det er faktisk grunnlag for flere løyver i økt trafikkgrunnlag. Fritak for kjøreplikt Statsråden har foreslått å lempe på kjøreplikten i 24 timer i distrikter der det kan være vanskelig å kreve heldøgns beredskap, og der alternativet kan være at ingen ønsker et løyve. NT er enig, men mener tiltaket vil ha svært begrenset effekt for næringen som helhet. Løyvekursene vurderes Forbundet viser til et pågående arbeid om løyvekursene, og at det er en sak for seg som ikke nødvendigvis krever endringer i lov eller forskrift. NTs krav om obligatorisk opplæring av sjåfører er så langt ikke tatt med i departementets arbeid med saken. I dokumentet gjentas dette. Det forutsetter en lovendring med bestemmelse i lovens 37c om at man må ha gjennomgått et av departementet godkjent kurs for å få kjøreseddel, i tillegg til politimesterens eventuelle krav om kjennskapsprøve. Minimum av kunnskap NT begrunner kravet med at alle nye sjåfører bør ha et minimum av kunnskap om bransjen før de slippes løs i trafikken. Det vil høyne Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa har nå sjansen til å rydde i drosjenæringens rammevilkår. Hun bør gjøre det grundig, mener Norges Taxiforbund. (Foto: Foto: Scanpix/Statsministerens kontor.) nivået på sjåførene og dermed bransjens renommé og kundevennlighet. - Særlig i de større byene ser vi at nye sjåfører har vært svært kort tid i landet og det er behov for innføring i norske sosiale normer. Kurset må tilpasses lokale forhold og bør ikke vare mer enn 15 til 20 timer. Blant de øvrige kravene i notatet er begrensning i tildeling av flere ordinære løyver til samme fysiske eller juridiske person, tillatelse av AS for drift av drosjeløyve, og en del minimumskrav til sentraler spesielt for på sikre drosjeeiernes økonomiske krav. Forbundet ønsker også en liberalisering av forholdet mellom sentral og løyvehaver der det er etablert konkurranse mellom sentraler. Samtidig bør det være et felles sanksjonsregime som skal gjelde for sentralers forhold til løyvehavere/sjåfører. AH Kan Kleppas rydding legge grunnlaget for mindre herjing med taxinæringen fra Oslo rådhus? TAXI

4 TEMA Krass kritikk av løyveforvaltningen i Oslo: - Elendig håndverk Petter Torgersen i Norgestaxi: - Nok drosjer i Oslo nå - Løyveforvaltningen i Oslo preges av elendig administrativt og politisk håndverk. Byråden viser liten innsikt i næringen, og liten interesse for å sette seg inn i den. Denne kraftsalven kommer fra adm. direktør Svein-Erik Marø Ovesen i Oslo Taxi AS. - Byråden fatter beslutninger som kan få stor negativ betydning for mange løyvehaveres økonomi, og som han senere tvinges til å trekke tilbake fordi de ville være i strid med norsk lov. I Oslo er det i dag seks drosjesentraler, og alle synes enige om at det er overkapasitet. - Det skyldes at løyver deles ut under dekke av å skulle fremme konkurranse, uten at det er grunnlag for det i trafikkutviklingen. Tvert imot viser trafikken betydelig nedgang, sier Ovesen. Forrykker kapasiteten Ovesens anklager byråden for ikke å bry seg om at Oslo og Akershus faktisk er ett løyvedistrikt, og han følger heller ikke opp det som kreves for å fastsette løyvetall nemlig reelle undersøkelser av markedet. Byrådet har i sitt utkast til drosjeforskrift villet begrense Oslo Taxis løyvetall til 50 prosent innen Oslo. Men i hele løyvedistriktet (Oslo og Akershus) er selskapet under dette taket. Ovesen mener det forrykker hele kapasiteten i Oslo at mange av de nye løyvehaverne i Akershus rent faktisk kjører i Oslo, stikk i strid med kravet om returnering til stasjoneringssted. I tillegg kommer en formidabel utbygging av kollektivtilbudet i Oslo, som gjør at taximarkedet er mindre enn før. - Da kan man ikke utstede nye løyver som tar enda mer av inntektsgrunnlaget fra den enkelte eier eller sjåfør, sier Ovesen. - Drosjenæringen er kompleks, men næringsbyråden har åpenbart ikke tatt seg tid til å sette seg inn i den. Han besluttet å avvikle både reservevognsløyvene og bestyrerordningen ved sykdom på tvers av norsk lov og måtte derfor gå tilbake på begge. Det er simpelthen for dårlig kompetanse i byrådsavdelingen, og politikerne kvier seg for å gå ordentlig inn i næringen. Etter min mening aner de ikke hva de driver med, sier Svein-Erik Marø Ovesen. Han mener hele næringen lider under denne svikten, og at utspillet fra byrådslederen om å oppheve behovsprøvingen var en lettvint ballong. Tre forutsetninger - Uavhengig av behovsprøving eller ikke, er det tre forutsetninger som må oppfylles for å få en bedre taxinæring, mener Ovesen: Løyveforvaltningen må sette publikumsvennlige kvalitetsstandarder for sentraler og utøvere, gjennomføre nødvendige kontroller, gjerne via en uavhengig instans, for å påse at kvalitetstandardene holdes, og sist men ikke minst, iverksette sanksjoner overfor dem som bryter reglene eller ikke holder den kvalitetsstandarden som gjelder. Dette må til for at næringen selv skal kunne rydde opp i det som måtte skje av uakseptable hendelser. - Hadde det ikke vært like greit å oppheve reguleringen, og få større frihet? - Jeg tror gjerne dagens system kan komme til å bli erstattet av noe annet om noen år, men en må ikke tro at det bare er å si fritt fram. Alle næringer har regler autorisasjoner, standarder, kontrollregimer. Og de håndheves. Å slippe markedet fritt uten krav til kvalitet, vil alle tape på. Det vil kunne medføre dyrere tjenester for publikum, og bortfall av tilbud mange steder. Uten kontroller risikerer vi sosial dumping. Man må ikke tro at rendyrket liberalisering er noen løsning. For enhver større endring i rammebetingelsene, vil det være helt avgjørende at det blir en overgangsperiode med klare kjøreregler for å sikre et publikumsvennlig tilbud og god kvalitet. - Hvor mange sentraler er det egentlig plass til i Oslo? - Kommunen burde legge til rette for tre sentraler med en viss kapasitet. Når det nå ble en rendyrket omfordeling av 200 løyver fra Oslo Taxi, burde de to neststørste sentralene ha fått alle i stedet for å dele dem med ytterligere tre små sentraler. De to neststørste kunne da ha vært reelle konkurrenter på alle segmentene av drosjemarkedet ikke bare på holdeplass. I stedet vil kommunen bygge ned den sentralen som fungerer best og satse på røkla, sier Svein-Erik Marø Ovesen. AH - Det er nok drosjer i Oslo nå. 250 nye løyver i én smekk, synes jeg lite om, selv om vi får 50 av dem. De burde ha vært satt på vent. Det mener daglig leder i Norgestaxi, Oslo, Petter Torgersen. Han opplever konkurransen i Oslo tidvis som ufin, og etterlyser en totalrenovering av næringen. Norgestaxi etablerte seg i Oslo i 1998 og er et rent datterselskap av svenske Taxi Kurir. De vil gjerne bli like store som Oslo Taxi, men innser at det ikke er realistisk på lang tid. Tvert imot mistet selskapet en del løyver da Christiania Taxi og City Taxi ble etablert. Etter at Taxi 2 og City Taxi fikk problemer, kom en del løyvehavere derfra, slik at Norgestaxi i dag har rundt 300 løyver i Oslo. Konkurransen om løyvehaverne oppleves som knallhard blant de mindre sentralene. Siden Oslo Taxi får flest kontrakter, har de mest å tilby sine løyvehavere. For å få mer reell konkurranse må anbudene utformes slik at flere enn én tilbyder kan vinne, sier Torgersen. Norgestaxi var nylig billigst i ett av sju kjøreområder i Oslo på skolekjøring, men Oslo Taxi ga rabatt hvis de fikk alt. Og det gjorde de. Fra siste årsskifte har Norgestaxi to tredeler av kjøringen TT spesial, med to underleverandører. Torgersen er opptatt av gode forhold for løyvehaverne også i en sentral der disse ikke er medeiere: Vi lever av sentralavgift og dermed antallet. Men den enkelte eier må også ha levelige forhold. - Har drosjeeierne det bra, har vi det bra, sier Torgersen. Omdømmeproblemer I likhet med andre i næringen, setter han lite pris på negative saker og et generelt frynsete rykte: - Uheldige episoder og dårlig service rammer oss alle, uansett hvilket selskap det skjer i. Han ser forslaget til nytt reglement i Oslo som et skritt i riktig retning. Torgersen er kritisk til enkelte sentralers økning av sentralavgiften straks etter at overgagnsvinduet (som nå er to ganger i året) var stengt. Han er også plaget av å se alle skjebnene som av det han mener var en kynisk politikk fra enkelte sentraler, og som endte med at løyvehaverne tapte masse penger. Norgestaxi har kontrakter som gjør det umulig å endre sentralavgiften på en slik måte. Ufin konkurranse Torgersen opplever konkurransen om løyvehaverne som tidvis ufin. Jeg har ikke bevis for å si at det forekommer trusler, men det er i alle fall sterkt press i enkelte miljøer. I Norgestaxi er det prosent pakistanere. Deretter kommer somaliere og folk fra Balkan, Iran, Irak og Tyrkia. De etnisk norske er færre enn Petter har fingre. Det er noen ufine tendenser i konkurransen om løyvehaverne i Oslo, sier Petter Torgersen i Norgestaxi. - De fleste gjør en glimrende jobb, og viktigere enn bakgrunnen er hva de gjør og hvilke holdninger de kommer inn med: Brenner de for jobben, eller er det bare om å gjøre å hente lønna? Det kan virke som om en del etniske nordmenn ser drosjeyrket som mindreverdig. Det er synd. Å være drosjesjåfør og - eier er noe å være stolt av. Et fint yrke med stor frihet. Men terskelen er for lav den bør heves. Myndighetene må sette kravene, sentralene ta ansvar for å følge dem opp, sier Petter Torgersen. Han er ikke så opptatt som Oslo Taxi av å se Oslo og Akershus i sammenheng. Så lenge det er to løyvemyndigheter, mener jeg det er greit å se Oslo som ett konkurranseområde. Så kan man diskutere om det bør være én løyvemyndighet på sikt. Han er for å beholde behovsprøving. Det er viktigere å rydde opp i det som er. Man kan eventuelt slippe fri senere, men først etter å sikret kontroll og oversikt i næringen, sier daglig leder Petter Torgersen i Norgestaxi, Oslo. AH Svein-Erik Marø Ovesen i Oslo Taxi kan snart flytte inn i nye og lysere lokaler, men ser ikke så lyst på taxipolitikken i Oslo. TAXI

5 - Nå må Oslo og Akershus snakke sammen! - Oslo og Akershus er ett løyvedistrikt, det står på alle løyvedokumentene. Da må politikerne i begge fylker forstå at de ikke kan lage forskjellige regler og late som om konkurransen skjer innenfor kommunegrensene. Det sier direktør Wiggo Korsnes. Taxiforbundet krever nå at begge fylker roer ned saksbehandlingen av sine separate saker og samarbeider både med hverandre og næringen om de grunnleggende rammebetingelsene. Oslo kommune har varslet eget drosjereglement nå i april, og har bare hastverk som begrunnelse for at de ikke samarbeider med Akershus. På sin side har Akershus varslet tvangstiltak mot de største sentralene for å skape konkurranse innenfor kommunegrensene i Asker/Bærum og Nedre Romerike, helt uavhengig av at konkurransen skjer innenfor hele løyveområdet. - Nedre Romerike Taxi har vunnet anbud om pasienttransport på Nordstrand og Oslo Taxi har pasienttransporten på Nedre Romerike. Det viser at konkurransen fungerer innenfor Oslo og Akershus. Derfor er det helt uakseptabelt med tvangstiltak for å bygge ned taxisentraler fordi de er store i egne kommuner, sier Tom Tysland, leder i NT avd Akershus, og også styreleder i Asker og Bærum Taxi. Norges Taxiforbund sentralt og fylkesavdelingene i Oslo og Akershus har vedtatt en felles høringsuttalelse til Akershus fylkeskommune. Det er også bedt om møte med den politiske ledelsen, men nesten en måned etter at anmodningen ble sendt, er det ennå ikke mottatt noe svar. I høringsuttalelsen beklager Norges Taxiforbund at så vidt inngripende tiltak foreslås uten at det har vært noen dialog med næringen i forkant. Forslagene bærer preg av å følge påpekninger fra konkurransetilsynet om å stimulere til økt konkurranse, uten å ta de nødvendige samferdselspolitiske hensyn som legges til grunn i yrkestransportlovgivningen. Det ligger heller ingen bruk av tilgjengelig statistikk eller analyse av drosjemarkedet til grunn for forslagene. Det mest alvorlige, skriver NT, er at forslagene overser det faktum at Oslo og Akershus er ett løyveområde og også ett konkurranseområde. Det er meningsløst å operere som om konkurransen er begrenset til mindre deler av området. NT ber om at saken utsettes, at man venter på departementets avklaringer, og at man innleder dialog med næringen og med Oslo kommune. I motsetning til nesten alle andre fylker er det i Oslo og Akershus nesten ingen dialog mellom næringen og administrasjonene som steller med drosjesakene, og det er heller ingen dialog mellom de to administrasjonene, til tross for at de bestemmer over et felles løyvedistrikt. AH Akershus fylkeskommune vil gi flere løyver til Taxi 3, Romerike Sentraler i Oslo Oslo Taxi. ca ordinære løyver Norgestaxi, ca 300, lovet 50 nye. Christiania Taxi, ca nye Nye Taxi 2, ca Citytaxi, ca Bytaxi, ca nye løyver i Oslo I løpet av våren vil 200 nye løyvehavere være på gaten i Oslo. Det var 450 søkere. Av disse var det fire med et tradisjonelt norsk navn. Søkerne er tilskrevet og har fått en ukes frist til å svare om de vil ta ut løyve og en måned til å dokumentere økonomi, vandel og faglig kompetanse. Lengst ansiennitet har søkerne til Christiania Taxi. Blant 100 søkere har halvparten over 6 år og 6 måneder. For de tre andre sentralene ligger ansienniteten rundt tre år for de som ligger på plass 50. Søkerlista til Taxi 2 inneholder 91 navn. Bytaxi har 94 søkere og Citytaxi Clausen har 113 søkere. Mellom 9 og 21 søkere på listene har ingen ansiennitet som sjåfør. I tillegg til disse 200 løyvene, har Byrådet lovet 50 nye til Norgestaxi. Økotaxi krever 150 nye løyver En sjuende taxisentral - Økotaxi - vil ha innpass i Oslo, og trenger 150 nye løyver for å starte opp. Bak sentralen står Roger Dørum Pettersen og daglig leder Siv Eriksen. I et opprop til byrådet og bystyret viser selskapet til at de søkte konsesjon alt i 2006, men har ennå ikke fått svar. Miljøvennlige biler, ensartet profil og lave priser er sentralens konsept. Økotaxi hevder de andre nye sentralene i Oslo aldri har gått inn for reell konkurranse. Oslo-byråden om Akershus: Som å snakke til en gipsplate - Å snakke med Akershus fylkeskommune er som å snakke til en gipsplate. Det sa drosjebyråd Øystein Sjøtveit (Frp) under debatten før NT avd Oslos årsmøte 2. april. Han lover likevel et nytt forsøk på å samarbeide. Byråden begravde også Econ-Pöyry rapporten og lovet samarbeid med næringen om framtidig løyvetall. Alle Oslo-politikerne var enige om at det må ordnes opp i forholdet til Akershus Ap, Sp og Sv var nok mest på hjemmebane i drosjepolitikken. Mens byrådspartiene Høyre og Frp var opptatt av å understreke enigheten om det meste. Jeg lærer, skriv dere det bak øret, sa byråden. Rune Gerhardsen (A) viste til ubalansen i drosjemarkedet, og at ingen grupper har hatt svakere lønnsutvikling de siste årene. De som sa at problemene skulle løses med den politikken vi har nå, tok grundig feil. Hva slags behovsvurdering er det når en møter prosents kapasitetsutnyttelse med 250 nye løyver, spurte Gerhardsen. Han sa også at å frata Oslo Taxi løyver er som å nekte Petter Northug å stille til start. Næringsbyråd Øystein Sjøtveit (Frp) sa at løyvetallet ikke er økt. - De 200 løyvene som ble lyst ut i fjor, var innlevert, og jeg var lovpålagt å lyse dem ut, sa han.- Det er fortsatt løyver i Oslo. Reserveløyvene kan ikke inndras, men de blir ikke lyst ut på nytt når de innleveres. Sjøtveit gikk gjennom alle forslag som staten har sagt nei til: Løpende vandelsvurdering, obligatorisk utdanning og eksamen, innsikt i sjåførdata, kjørestatistikk, regnskap etc. fra sentralene, tidsbegrensning av løyver, tillatelse til kontroll, differensierte sanksjoner. Erik Lahnstein (Sp) sa at drosjenæringen fortjener mye større politisk oppmerksomhet. - Det skal være en næring å være stolt av og med en lønn til å leve av. Alle ser at det er en overetablering. Likevel velger byrådet med åpne øyne å øke problemet med enda flere løyver! Hvis Oslo og Akershus blir enige, vil staten strekke seg langt for å følge opp, sa Lahnstein, som er statssekretær i DU, tidligere i Samferdselsdepartementet. Erik Lunde (Kr.F) sa at næringen må få trygge, langsiktige og forutsigbare rammer, men understreket samtidig at partiet vil slippe flere aktører til om det skjer med klokskap. Ingrid Baltzersen fra Rødt sa at vi har fått en politisk vedtatt prisspiral i det fire markedets navn. Selv ville hun ha Amputert reglement er klart maksimalpriser og kommunalt eierskap til næringen. Anne Lise Høegh, Høyre, var skeptisk til Mercedesene i foajeen, og ønsket seg flere miljøbiler i næringen. Hun stilte spørsmål ved om politikere er i stand til å bestemme antall løyver, og at det kanskje er litt utdatert med løyver. Høegh mente ellers det var bred enighet om det viktigste i drosjepolitikken i Oslo. Det var SVs Per Østvold helt uenig i, og mente byrådets drosjepolitikk hadde vært en katastrofe for næringen. Det fikk han applaus for. - Med dagens inntjening er drosje i ferd med å bli et lavstatusyrke. Det var ikke slik da jeg begynte i Transportarbeiderforbundet for år siden, sa den tidligere forbundslederen. MEN: Byråden har lært, og samarbeidet med Akershus skal gjenopptas. Enten må vi ha alt felles eller ingenting felles. Vi kan ikke ha begge deler som nå, sa Sjøtveit. Så spørs det om gipsplaten lar seg snakke med. Mange av de vel 80 fra næringen som hørte debatten stilte spørsmål. Rune Lian avsluttet med å peke på at de mange tusen som er knyttet til drosjenæringen med familie og venner kan bli tungen på vektskåla i valget til høsten. 8 TAXI 2011 for å øke den lokale konkurransen der. Men Taxi 3 kjører helst på TAXI Oslo S. AH TEMA Næringsbyråd Øystein Sjøtveit opplyste at nytt forslag til drosjereglement for Oslo legges fram for bystyret straks. Det vil si før dette bladet er ute hos medlemmene. Fordi staten har sagt nei til halvparten av forslagene, blir det saker det er mest enighet om: Taksametre, uniformskrav, prisoppslag, skjerpede ID-krav i drosjene, forøk med flerbilseiere. Det viktigste forslaget er dette: Løyvetallet skal vurderes av en uhildet, ekstern instans samt baseres på statistikk og faste parametre, som utviklingen i kollektivtrafikken og løyvetallet i Akershus. Videre skal det samarbeides med næringen før avgjørelser tas. Denne vurderingen skal foretas hver høst, og eventuelle nye løyver skal lyses ut påfølgende vår.

6 Suksessen fortsetter! Hvorfor nøye seg med en standardbuss når du kan få en luksusbuss til samme pris? Våre busser tilbyr en utsøkt luksus og kvalitetsfølelse som virkelig vil imponere dine kunder. Alle våre busser er EU-typegodkjente og holder høyeste kvalitet og finish. Bussene leveres ferdig godkjent på norske skilter. Vi har til enhver tid et stort utvalg leveringsklare busser på lager og du er hjertelig velkommen til å ta dem i nærmere øyesyn i vårt showroom i Strömstad, kun 15 minutter fra Svinesund. Vi tilbyr markedets beste garantier, 5 år/ km på både chassis og påbygg, og inntil km på drivlinjen mot fabrikasjonsfeil. Gunstig finansiering/leasing, evt. 0,- kontant til restverdi 0,- over 5 år. Hos AUTOCUBY er luksus standard! Besøk oss på for mer informasjon og bilder. BUSSENTER NORD AB tlf Drepen for distriktsdrosjene Helse Nord har delt opp anbudene i sin nye runde for pasientkjøring i Salten, men drosjene sitter igjen med internkjøring i kommunene og nattevakter. Dette er drepen for distriktsdrosjene, slik jeg ser det, sier leder i NT avd Nordland, Jon Ragnar Nilsen. Knut Thomassen i Finnmark har pekt på det samme, senest i møtet med de nordnorske stortingsrepresentantene. Det viser seg at turbilselskapene får de lange kjøringene på dagtid. Begge fylkeslederne er klare på at drosjene i distriktene ikke kan overleve på nattevakter og pasienter som kjøres internt i kommunene. Helse Nord tilbyr samtlige selskaper som har gitt anbud på pasientkjøringen i Salten, et tilbud. Av ni anbudsområder er det likevel Bodø Service, tidligere Bodø Sightseeing, som får flest langtransportoppdrag. I åtte av til sammen ni anbudsområder i Salten er det de som får tilbud om å være førstevalget i transport av pasientene som må ut av kommunen. Nordland Taxi AS er tilbudt å være førstevalget for transport av pasienter innenfor kommunegrensen i fem anbudsområder. I 7 av 9 anbudsområder leverte mer enn én leverandør inn tilbud. Hver kommune er et adskilt anbudsområde, unntatt Hamarøy og Tysfjord vestside som er slått sammen til ett. Det blir ikke noe bedre for distriktsdrosjene når de blir avspist med rent kommunal pasientkjøring. (Arkivbilde: Ole Kr. Egaas). To kategorier Anbudet er inndelt i to kategorier: Kategori 1 gjelder pasientreiser internt i kommunen, for eksempel til legekontor, fysioterapeut etc. Her er det beredskap 24 timer i døgnet, alle dager. I tillegg kommer oppdrag ut av kommunen som ikke dekkes av kategori 2-leverandør. Kategori 2 gjelder pasientreiser på hverdager i tidsrommet som går ut av kommunen. Det omfatter i hovedsak reiser til/fra sykehus, andre behandlere, flyplass etc. Tildelingskriterier Tildelingskriteriene i denne konkurransen har vært 70 prosent pris og 30 prosent kvalitet. Innen kvalitet er følgende punkter vurdert: dekningsgrad, bilparkens alder mm., spesialtilpasset kjøretøy, forsetekvalitet, aircondition og andel 3-punkt setebelter. Kontraktsoppstart er variabel mellom 1. mai og 1. november i de ulike kommunene. Finnmark skuffet over KID-midler kroner var alt Finnmark fylkeskommune fikk til et samarbeidsprosjekt sammen med fylkeskommunene i Nordland og Sogn og Fjordane. Søkesummen var 3,3 millioner kroner. Det skjedde da samferdselsdepartementet fordelte midlene fra Kollektivtransport i distriktene (KID). Vi har nettopp avsluttet prosjektet Med avstand som premiss sammen med fylkeskommunene i Nordland og Sogn og Fjordane og med Norges Taxiforbund. Prosjektet har hatt fokus på å utvikle gode transportløsninger i utkantstrøk som har liten eller ingen kollektivtransport og store avstander. Vi hadde nå søkt om midler til å prøve disse løsningene i praksis i tre kommuner i Finnmark i prosjektet. Vi er svært skuffet over at ikke Samferdselsdepartementet følger opp Soria Moria-erklæringen, sier fylkesråd Roger Hansen i Finnmark. Finnmark er pilotfylke innenfor universell utforming. Vi konstaterer her at de ulike departementene ikke snakker sammen, slik at manglende tildeling her får konsekvenser for prosjekter i regi av Miljøverndepartementet, sier Roger Hansen. De begrensede midlene Finnmark nå har fått, skal brukes til et dialogprosjekt som skal utvikle transportløsninger i samarbeid med helseforetakene og aktørene fra prosjektet Med avstand som premiss. (Kilde: Finnmark fylkeskommune) Brudd på løyveplikt? Drosjeeiere i Modum har bedt Buskerud fylkeskommune undersøke mulige brudd på løyveplikten fra turbilselskaper. De mener turvogner markedsføres som drosjer, men drives av folk uten drosjeløyve og uten å overholder de løyvebestemmelser som drosjer er underlagt. Saken er nå sendt de berørte til uttalelse. Etterkontroll i Sverige Halvparten av drosjene som ble undersøkt av Bilprovningen i Sverige i 2010 ble underkjent, og en tredel måtte inn på etterkontroll, melder bladet TAXidag. Det vakte oppsikt da de samme tallene kom fram i Det er særlig bremser, hjul og lys som må korrigeres. 10 TAXI 2011 TAXI

7 Ny leder i Agder Taxi Styret har ansatt Jan Rune Ausland som ny daglig leder i Agder Taxi. Han har bakgrunn for Hafnor og kommer nå fra stillingen som logistikksjef i Optimera. Han begynner i stillingen 2. mai. Det er mange omsorgsarbeidere blant drosjesjåførene Åshild Kjelsnes, fylkesvaraordfører i Sogn og Fjordane. Skille drosje - turbil Vestfold fylkeskommune har varslet Horten og Borre Taxi om at de ikke kan bruke sine turbiler i vanlig drosjetrafikk. - Det er brudd på loven og løyveforskriftene og må opphøre umiddelbart. Daglig leder i HBT sier til Gjengangeren at selskapet har beklaget tilfeller av drosjekjøring med turbilene, og at rutinene er endret slik at de skilles. Turbilene skal bare benyttes til kontrakts- og avtalekjøring. Oslo dyrest Oslo er dyrest på taxi og øl, viser en ny prisundersøkelse mellom europeiske byer. Nettstedet Travel and Leisure står bak. På hotellpriser kommer Oslo som nr 4 blant de dyreste. Proff kontroll i Østfold - Det var veldig positivt, og jeg er imponert over hvor proft det ble gjennomført. Det sier styreleder i Sarpsborg og Fredrikstad Taxisentral og nestleder i NT Østfold, Thomas Jacobsen, til TAXI, etter at Skatt Øst gjennomførte storkontroll i sentralen og dens biler. Det var 22. mars hele 40 personer uten varsel stilte opp på sentralen. 10 inne og 30 ute. Daglig leder, økonomisjef og IT-ansvarlig ble innkalt, og serverne ble tappet for data tilbake til Deretter ble bilene innkalt suksessivt for sjekk av løyvepapirer, kjøresedler, kilometerstand, servicehefte, taksameter, betalingsterminal, arbeidsavtaler osv. Alle fikk kjøre bestillingsturene sine. To-tre team var også ute hos enkelteiere. I alt ble 115 biler og 91 løyver kontrollert. Skatt Øst ledet kontrollen, men også Statens Vegvesen, Arbeidstilsynet og NAV var med. Thomas Jacobsen sier han visste det kunne komme kontroller, men han skvatt likevel da det skjedde. Det kom jo plutselig, men jeg synes det er positivt. Det er jo slike kontroller vi i taxiforbundet har bedt om, sier han. Så imponert var Jacobsen, at han vil invitere Skatt Øst til å informere i en nettverksgruppe for ledere han er med i. Kontrollen ble behørig dekket av lokalavisene Fredrikstad Blad og Demokraten. Næringens representanter uttalte seg udelt positivt om aksjonen. Nå gjenstår det å se om det ble funnet noe å sette fingeren på. Taxi 3 vant anbud i Fredrikstad Fredrikstad og Sarpsborg Taxisentral får ikke lenger frakte syke eldre til og fra institusjonene i Fredrikstad kommune. Den jobben skal Taxi 3, som har base i Moss og på Romerike, ta seg av, skriver Demokraten. Pasientkjøringen har i følge kommunens innkjøpsavdeling et kjøpsvolum på opp mot tre millioner kroner. Nå har Taxi 3 i sitt anbud varslet at de kan gjennomføre kjøreoppdragene 35 prosent rimeligere enn Fredrikstad og Sarpsborg Taxisentral. Taxi 3, som disponerer totalt 81 drosjer, har som ambisjon å bli størst i Østfold i løpet av få år. Eieren Harald Danielsen legger ikke skjul på at han ønsker å ta flere markedsandeler i sitt nedslagsfelt: -Jeg er en fighter. Det vet alle som kjenner meg. I Østfold mener jeg vi har et stort potensial til å sikre oss tilsvarende kontrakter i mange av de andre kommunene. Så ingen må føle seg trygge. Vi skal være den billigste, varsler en offensiv Danielsen. Daglig leder Terje Raanås i Fredrikstad og Sarpsborg Taxisentral tar til etterretning at selskapet hans tapte anbudskampen for kjøring av pasienter for Fredrikstad kommune de neste to åra: Det ble en viss oppstandelse da 40 personer dukket opp uanmeldt, men både kontrollører og kontrollerte synes det gikk knirkefritt. (Faksimile fra Demokraten.no) Ifølge seksjonssjef Erik Nilsen i Skatt Øst var hovedsaken å identifisere sjåførene, se hvordan inntektene dokumenteres og skatten blir innbetalt. De andre etatene hadde sine fokusområder. Vegvesenet så blant annet på taklampene, og i følge en av de kontrollerte var det noen som fikk 500 kroner i bot for å ha lampen for langt bak på taket. De ulike etatene går gjennom sine funn og det er for tidlig å si når disse er ferdig analysert. -Vi er tilhengere av at det skal være konkurranse også i vår næring. Konkurranse er sunt. Men; når Taxi 3 leverer inn et anbud som ligger 35 prosent under vårt tilbud så må vi melde pass. Det er simpelthen ikke mulig for oss å komme ned på et slikt nivå. Derfor kan jeg ikke annet gjøre enn å ønske Taxi 3 lykke til, sier Raanås til avisa. Han selskap omsatte i fjor for totalt 123 millioner kroner. - - Tre millioner mindre skal vi nok klare å leve med. Men vi liker heller ikke å miste oppdrag, bare så det er sagt, poengterer Terje Raanås overfor Demokraten. Mykje ekstraarbeid med Pasientkontoret Ein heilt vanleg arbeidsdag kan vi ha mellom 20 og 30 bestillingar. Det betyr at vi må sitje meir ved datamaskinen og ordne bestillingar i staden for å hjelpe pasientane, seier sjukepleiar Mari Borsheim Due ved Orstad legesenter til Jærbladet. Ho meiner den tidlegare ordninga fungerte mykje betre. Pasient Borgny Nordmark fortel at ho før alltid brukte Orstad Taxi på turane til legekontoret. Der var det aldri problem. Ho var så fornøgd med hjelp og service at ho for eit par år sidan føreslo å gje Jærbladets fenalår til leiaren for Orstad taxi. Og fenalår på drosjesjåføren vart det. Det er særleg pasientane i rullestol som må vente lenge, seier Mari Borsheim Due. Vi blir fortvila når vi ser pasientar som må vente fleire timar på drosje. Nokre har venta i tre timar. For pasientar som gjerne kjem her eit par gonger i veka, er det ganske fortvilande. Mari Borsheim Due opplever det nye systemet som svært tungvint sjølv om dei kan bestille på nettet. Før kunne vi bestille direkte hos drosja og ha direkte kontakt med sjåføren. No må vi bestille gjennom pasientreisekontoret i Stavanger som sender beskjed til drosje dei har avtale med. Men før vi kan bestille drosje, må pasienten ringje til oss og be om drosje. Når pasienten skal heim, bestiller vi på nytt drosje. Dette medfører mykje ekstraarbeid for oss. Mykje ekstraarbeid Rolf Bergseth, kommuneoverlege i Klepp, er heller ikkje særleg begeistra for nyordninga med pasientreiser. Ordninga har gitt oss ei betydeleg ekstrabyrde i forhold til det vi opplevde før. Sett frå vår side fungerer det ikkje godt nok. Bergseth trekkjer særleg fram personar som har kronisk sjukdom. Før hadde dei sine faste sjåførar som henta dei. Sjåførane visste korleis dei skulle hjelpe pasienten. Dessutan kjende også sjåføren til pasienten sitt utstyr og behova deira. Då opplevde vi at pasienttransporten fungerte svært godt. Dårleg løysing Fysioterapeut Atle Haukland i Sola meiner pasientreisene Høyesterett stadfestet tilbakekalling av løyve En sak om tilbakekalling av løyver på grunn av annet hovederhverv, er behandlet av Høyesterett, som stadfestet Rogaland fylkeskommunes vedtak. Det var tidligere daglig leder i Sandnes Taxisentral BA, Jostein Frode Johansen, som i april 2008 fikk tilbakekalt ett ordinært og ett reserveløyve, av samferdselssjefen i Rogaland. Det ble gitt tre års karantenetid før eventuelle nye løyver kunne tildeles. Etter klage ble vedtaket opprettholdt, men karantenetiden redusert til to år. Johansen gikk til sak, men tapte i Stavanger tingrett i juni Etter anke fikk han medhold i Gulating lagmannsrett, der han også ble tilkjent saksomkostningene. Imidlertid anket fylkeskommunen saken til Høyesterett som stadfester tingrettens dom. Partene er enig om at Johansen har hatt annet hovederverv enn egen drosjevirksomhet, som leder av Sandnes Taxisentral. Fylkeskommunen mener lagmannsretten gikk for langt i å overprøve fylkeskommunens skjønn som det etter loven skal utøve. Motparten, Johansen, framhevet at kan -bestemmelsen i Yrkestransportloven bare er ment for de mest alvorlige brudd på reglene. Han mener at vedtaket er inngripende og urimelig, og at han er utsatt for usaklig forskjellsbehandling. Han sa opp stillingen som daglig leder og ordnet dermed opp i forholdet, men dette er ikke tillagt vekt av løyvemyndigheten. De har vært klar over Johansens stilling i en årrekke, og det må anses som en stilltiende aksept, mente Johansens advokat. Høyesterett legger vekt på den klare lovteksten, at det er gitt en lokal beslutningsmyndighet, og avviser påstanden om forskjellsbehandling. Tingrettens dom opprettholdes derfor, og Johansen må betale fylkeskommunen kroner i saksomkostninger. Anbud på pasientkjøring sparer ikkje det offentlige for pengar, og gjer servicen for pasientane dårlegare. (Faksimile fra jbl.no) slik dei er organiserte i dag, er eit upåliteleg tilbod der pasienten vert skadelidande. Haukland opplyser at det på omlag ein av fem turar han rekvirerer, er noko gale. Han trur mange brukarar ikkje vågar å seie frå og klage på tilbodet dei får. Dansk drosjetilbud trues Også i Danmark trues drosjetilbudet mange steder, etter at de regionale trafikkselskapene har overtatt mer av pasient- og skoletransport. Flere taxiselskaper gitt opp. Derfor ønsker bransjen å diskutere saken, blant annet for å skape like konkurransevilkår om offentlig kjøring. De danske regionene får såkalt EPtillatelser for persontransport, som ikke har de mange lovkrav som drosjene har. Dette er urimelig, sier direktør Trine Wollenberg i Dansk Taxi Råd. TT til Ruter Oslo Venstre har fått gjennomslag for at Ruter i framtiden vil få ansvaret for TT-kjøringen i Oslo. Tilbudet skal samordnes med kollektivtrafikken for øvrig, skriver partiet på sin hjemmeside. 12 TAXI 2011 TAXI

8 Still krav og gi fastlønn! - Strukturen med små bedrifter er sårbar og gjør taxinæringen til en utrygg bransje. Den har overlevd seg sjøl. Vi må over på stordrift og faste lønninger. Det sa leder i Norsk Transportarbeideforbund Roger Hansen, da han møtte drosjeeierne på region nords danskebåtseminar. Kapasitet tjenester Det nye nettet gir kunden nye og bedre tjenester, både når det Hansen hadde rekruttering i drosjenæringa konkurranse revnende like- livsgrunnlag. For folk flest er gjelder kapasitet, hastighet og stabilitet. Det vil bli enklere for Telenor som å øke tema, kapasiteten og det var i det nye gyldig. nettet og det vil bli lettere å tilfredsstille grunnlaget for kundenes hans ønske behov om for tilgjengelighet og tjenester døgnet å få til noe rundt. gjennomgripende Tilby noe mer nytt. Vi må få vekk ståtida. For å bedre rekrutteringa For Folk å må levere jobbe høye når hastigheter det er mye og god mente tjenestekvalitet han at næringen vil vi må i tiden framover å gjøre og også ha fri bygge når det ut er med lite fiber tilby for sjåfører å øke kapasiteten noe annet enn ved basestasjonene, å gjøre. Vi må tåle og sykdom vi fortsetter arbeidet at man med bare å kan gi bli mobildekning eier med i og stadig at en større gearkasse deler ryker, av landet. tida. Vi må ha systematisk sa Hansen, som mente at kompetanseheving med sentralenes og drosjeeiernes bevis. EUs sjåførdirektiv Best næringsinteresser i test må skilles bør gjelde for sjåfører også fra hverandre. under åtte passasjerer. Vi bør Telenor har i mange år levert mobil komme tale av under høy kvalitet, lov om fagopplæring. bredbånd. det vil Våre ta tid, mobile men vi og vi har en Han sterk var klar stilling på at i markedet flere løyver for mobilt bredbånd gir dårligere har inntjening flere ganger og blitt kåret greide til best det med i test. gods Denne og buss! posisjonen dårligere lønninger. skal vi beholde - Presset gjennom Det fornyelsen handler om og mer etableringen enn å av på fremtidens eiere og sjåfører høyhastighetsnett. øker med dreie på rattet. Dere må stille konkurranse. Det viktigste er krav, heve kompetansen og å regulere antallet løyver etter gi noe tilbake. Bruk erfaringene fra andre behovet, så det gir næringen yrker! Alt i brukte taxi Kjøpes kontant, gir pris pr. tlf. Henter på stedet! Nb! stor mangel på biler. bra PRisER! kåre VElkom Telefon mellom kl Vi har utvalget i uniformseffekter til taxi Vinterjakke NATO-genser Strikkejakke/genser Vest Vi må få stordrift, kompetansebevis og faste lønninger i drosjenæringa, sa Roger Hansen, Skjorter Leder i Norsk Transportarbeiderforbund. Slips m.m. Hansen la vekt på ansettelsestrygghet, arbeidstidsregulering og fastlønnssystem som alt forutsetter stordrift. Det samme gjelder det å miste jobben ved anbud. Vi løste det for buss. Uten å få prøvd sakligheten, mister man vernet. Da bestemmer tredjepart. - Et årsverk er på 1950 timer. Er det frihet å jobbe timer for 140 kroner timen i gjennomsnitt? Hansen sa seg enig i at distriktsdrosjene trenger spesielt vern, og at fylkeskommunene må stille opp for å sikre drosjene. Kombinasjon med annen næringsdrift kan være løsningen for mange og gjøre næringen mindre sårbar. Hansen skrøt av takhøyden blant drosjefolk: - Jeg har brukt kjeft på måten ting drives på, men har forsøkt å forstå hvorfor. Det har gitt gode diskusjoner og hyggelig samvær, sa Roger Hansen som fikk en vennlig mottagelse til tross for et tidsvis provoserende budskap. AH Bukser Pologenser Skjerf Caps ESSO BONUSKORT ER UTGÅTT Esso minner om at Bonuskort for medlemmer i Norges Taxiforbund opphørte Vi sender fra over hele landet Topp service - Vår spesialitet! Færre turer, men økt omsetning i 2010 Gjennomsnittlig omsetning per drosjetur gikk opp 5,6 prosent i 2010 sammenliknet med Antall turer gikk imidlertid ned 3 prosent i samme periode. Drosjenæringen omsatte for millioner kroner i 2010, som er 3 prosent høyere enn året før. Denne økningen kommer til tross for lavere transportaktivitet, og førte til økt omsetning per tur og per opptatt time fra 2009 til Nedgang i kilometer og antall turer i 2010 Drosjene kjørte til sammen 33 millioner turer i 2010, som tilsvarer 341 millioner kilometer tilbakelagt med passasjer i bilen. Dermed var den gjennomsnittlige drosjeturen med passasjer 10,2 kilometer i 2010, mot 11,4 året før. Antall drosjeturer per innbygger gikk også ned, med 3,8 prosent. Fra 7 drosjeturer i gjennomsnitt i 2009 falt tallet til 6,8 drosjeturer i gjennomsnitt i Drosjene kjørte totalt 585 millioner kilometer i 2010, som er en nedgang på 7 prosent fra Den gjennomsnittlige drosjeturen varte i 24,3 minutter i 2010 mot 26,2 i Utnyttelsesgraden med passasjer var på 58,3 prosent i 2010, mot 61,8 i 2009, målt som andel av kilometer kjørt i næringen i alt. Måler vi derimot utnyttelsesgraden som andel av tilbudte timer, var resultatet 40,8 prosent. Husker du EU-kontroll? To drosjer ble nylig avskiltet i trafikk i Stavanger på grunn av manglende EUkontroll. Alle bileiere må nå selv finne ut fristen. I 2009 sluttet vegvesenet å varsle bileierne om EU-kontrollen, men i fjor fulgte det med en påminnelse om fristen med oblatene. Nå er det slutt på den varslingen også, skriver VG-nett. - Vi mener det er bileiers ansvar å følge med på og overholde fristen for EU-kontroll, sier rådgiver i seksjon for tilsyn og kontroll i Statens vegvesen, Lars Erik Kjellesvig. - Vi mener at bileierne har gode muligheter til å holde seg orientert om kontrollfristen, både gjennom våre og andres SMS-, internett- og telefontjenester, sier Kjellesvig. Svært mange har imidlertid ikke fått med seg at de må passe på dette selv, og glemmer kontrollen Statistisk sentralbyrå Antall turer og omsetningen hadde en oppgang med henholdsvis 1 og 7 prosent i 4. kvartal 2010 sammenliknet med samme kvartal året før. Opptatte timer og kilometer kjørt med passasjer gikk derimot ned i samme periode. Drosjestatistikken baserer seg på en landsdekkende I fjor måtte , en andel på 45 prosent, purres. - Når vi sender ut purrebrev med begjæring om avskilting, blir det fart i bileierne. I 2010 ble biler begjært avskiltet på grunn av manglende kontroll. Tallene er på vei nedover, det synes vi er bra, sier Lars Erik Kjellesvig. kvartalsvis undersøkelse av næringen drosjebiltransport. Via data fra drosjesentralene dekker undersøkelsen om lag 90 prosent av drosjepopulasjonen. Deretter beregnes totaltall for næringen ved hjelp av data fra momsregisteret. Det er fire måter du kan velge mellom for å finne ut når din bil skal til EU-kontroll: * Send REGNR og bilnummeret på SMS til * Tast inn bilnummeret på og få opplyst fristen. * Ring få opplyst fristen. * Registrer deg hos NAF og få SMS og epost om fristen. 14 TAXI 2011 TAXI Sjøhagen 10

9 CenCom AS Spireaveien Oslo Tlf: Epost: Åpningstider: Man. - Fre Servicehall: Man. - Fre Helg Helligdgr Jul- og nyttårsaften Vakttelefon OTT: timer hele året. OTT - Bopel Manuell plukking av turer fra Au2Pc display Bygger på velkjent software fra OTT systemet Benytter GPRS som kommunikasjon Full overvåkning av turer fra egen hjemme-pc Innlegg av forhåndsturer og direkteturer samt prebooking av forhåndsturer Meldingstjeneste fra bil til bil Kontobestilling uten kort gjennom baksystemtilknytning Gir rettferdig fordeling av turer som i dag NISSY Bruk OTT-Bopel også til lokale turer og skoleturer Tilgang til samme gode innløseravtale som i OTT systemet Brukerne påvirker fremtidig utvikling gjennom årlige brukermøter OTT-fact baksystem kan tilbys Faste og forutsigbare brukerkostnader pr. måned OTT Automatisk turtildeling Benytter GPRS, VHF eller en kombinasjon av disse Systemovervåkning 24 timer / 365 dager i året Oppetid 99,97 % (0,03 % er planlagt stopp) Kjøp og salg av callsentertjenester er mulig Kjøreplaner for skolebarntransport Virtuelle holdeplasser Bonussystem som hindrer nei-svar Callback-funksjon som gir kunden SMS når bil har svart JA til turen NISSY Brukerne påvirker fremtidig utvikling gjennom årlige brukermøter Godt utviklet system med stor kundetilfredshet Forskjellige baksystem kan benyttes Faste og forutsigbare brukerkostnader pr. måned Funsjonalitet og kvalitet i praksis Au2Pc MID Taksameter Trådløs kortleser 16 TAXI 2011 TAXI

10 Nye drosjer i 2010: E-klassen og Prius styrker seg Det ble registrert nye kjøretøy på taxiløyve i 2010 en nedgang på 6,7 prosent fra i Mercedes topper fortsatt salgsstatistikken, både for personbiler og minibusser. E-klassen dominerer, men Toyota Prius inntar nå andreplassen. Mercedes E-klasse økte sin andel av nye drosjer fra 26,2 prosent i 2009 til 31,9 prosent i 2010, og er den suverent mest kjøpte drosjebilen i Norge. 650 nye biler av denne typen ble registrert, herav 511 nyregistrerte og 139 importerte. Med importen hadde Mercedes E-klasse hele 35,8 prosent av nye drosjer i fjor. Toyota Prius tok andreplassen med 157 nye biler, herav én importert, mens Volvo V70 er på tredje med 144 hvorav tre importerte. Av 80 nye minibusser er 68 Mercedes. % er Ford, 4 Renault, 2 Peugeot og 1 Iveco. Her var det ingen egenimport, mot én Mercedes i Halvparten av de nye bilene på vanlig løyve (personbil) er stasjonsvogner. Andel SUV og MPV (flerbruksbil) er sammen større enn sedan. CO2-utslippene fra nye drosjer er redusert fra 190 i 2008 til 159 gram pr kilometer i Utslipp i intervallet gram øker mest og bidrar sterkest til en gjennomsnittlig nedgang. I tillegg bidrar flere hybridbiler i samme retning. Norges Taxiforbund har bedt om at drosjenes refusjon i engangsavgifent gjeninnføres for biler med opptil 160 grams utslipp. Drosjenæringen har mange hensyn å ta når biler skal skiftes ut. Passasjerers komfort, plass til bagasje, barneseter, helårsdrift på all slags føre med sterk slitasje, komfort for sjåførene som har bilen som arbeidsplass, osv. Myndighetenes avgiftsendring fra 2010 førte til at vanlige drosjer ble kroner dyrere, og 8-9-setere ofte med rullestoltilpasning - økte med i pris. Mercedes E-klasse dominerer fortsatt, men Toyota Prius ble nest mest kjøpte drosje i fjor. Særlig det siste gjør at mange regner flere ganger før de anskaffer ny bil med plass til rullestol. Tilbudet er redusert. I alt var kjøretøy registrert på taxiløyve ved årskifftet 2010/2011, i personbilklasse og 823 minibusser (10-17 seter). Antall personbiler sank med 1,6 prosent, mens antall minubusser (maxitaxi) minket med 3,7 prosent. Dieselandelen er samlet 90,7 prosent, for minibusser 99 prosent. Hybrider registreres som bensindrevne, og det er derfor ikke egne tall for disse. Gjennomsnittsalderen på drosjene er nå på 3,09 år for personbilene og 5 år for minibussene. Gjennomsnittlig utrangeringsalder er 4,58 og 7,92 år. Med kjørelengder på opptil kilometer i året, er den tekniske forringelsen mye sterkere enn for vanlige personbiler. Det er naturlig at drosjeeiere velger noe tyngre og mer robuste biler enn privatpersoner. Toyota Prius på Oslo S. Servicekruset til Nupen og Storøy Etter forslag fra NT Møre og Romsdal gis servicekruset denne gangen til taxieeier Per Sverre Nupen i Nordvest Taxi og sjåfør Håkon Storøy i Herøy Taxi. Begge har stått til disposisjon døgnet rundt i alle dager i forbindelse med omlegging av systemet for pasienttransporten i fylket. Utfasing av Nissy og oppstart av OTT bopel har medført en del utfordringer, men de to har gitt sine kolleger og publikum stor service ved å være tilgjengelige som problemløsere. Derfor har det hele gått tilnærmet smertefritt og feilprosenten er nede Rune Lian gjenvalgt Rune Lian ble gjenvalgt uten motkandidat da NT avd. Oslo holdt årsmøte 2. april. Også utsendingene til landsmøtet ble valgt uten endringer av valgkomiteens innstilling. Mer om Oslo og de andre årsmøtene i april i neste TAXI. Nei til ekstra bompenger Norges Taxiforbund støtter ikke forslag til tidsdifferensiering av bompenger. Det framgår av en høringsuttalelse til Vegdirektoratet 24. mars. Forslaget er ment som ekstraordinært tiltak ved høy lokal luftforurensning. NT mener eksisterende tiltak som datokjøring g parkeringsrestriksjoner er mer effektive. Uniformslov i Danmark 1.april vedtok Folketinget en lov om uniform i danske drosjer. Næringen er positiv til loven, så lenge påkledningen ikke detaljreguleres. Loven skal sikre kvalitet i næringen og gjenkjennelighet mellom selskaper. I dag tror man ofte at sjåføren mer er en hagearbeider eller nettopp i skarve 1,5, sier fylkesleder Per-Morten Bjørlykke. Dette har igjen ført til at Pasientreisekontoret i Møre og Romsdal er særs godt fornøyd med sine transportører. Krus og diplom ble tildelt på fylkeslagets årsmøte den 2. april. kommet hjem fra fisketur, enn drosjesjåfør, heter det i en avisomtale av saken i bot for ubetalt taxi Politiet har i et påtaledirektiv utarbeidet minimumssatser for ulike bøter. Ikke betalt taxi- eller restaurantregning gir 3000 i bot, påstås hvis det ikke vedtas og saken går til retten. For å kjøre pirattaxi er boten (12.000) kroner. (Østlandets Blad). 12 døde februartrafikken I løpet av februar i år registrerte politiet 419 ulykker i trafikken. 12 mennesker omkom, og 643 ble skadd. 32 av disse ble hardt skadd. Av de omkomne i februar i år var ni menn og tre kvinner. Fem av de omkomne var bilførere, to bilpassasjerer, en motorsyklist, en mopedist, to fotgjengere og en annen trafikant. Tilsvarende tall for februar 2010 viste 433 ulykker med 8 omkomne. Taxikalenderen Dato Hendelse Sted April 5. apr NT ekstraordinært Sentralstyremøte Oslo 6. apr NT Fylkesledermøte Taxiskolen, Oslo 8-10 apr NT avd Nordland, Årsmøte/seminar Thon Hotel, Svolvær. 9. apr Nordland Taxi AS, Årsmøte Thon Hotel, Svolvær. 9. apr NT avd Rogaland, Årsmøte Rica Maritim Hotell Haugesund 9. apr Årsmøte NT avd Nord Trøndelag Snåsa Hotell apr Trygg Trafikk, Nasjonal Trafikksikkerhetskonferanse Gamle Logen, Oslo 12. apr NT avd Bergen, Årsmøte 12. apr Bergen Taxi, Årsmøte 12. apr NT avd Akershus, Årsmøte Helsfyr Hotell, Oslo 28. apr Deadline TAXI 4/ apr NT avd Oppland, Årsmøte Honne, Biri 30. apr NT avd Hedmark, Årsmøte Honne, Biri 30. apr Taxi Drift AS, Årsmøte Honne, Biri 30. apr Taxi Oppland AS, Årsmøte Honne, Biri Mai 2. mai NT avd Oslo, Årsmøte Grorud Samfunnhus 6-8 mai NT avd Finnmark, Årsmøte Kirkenes 9. mai Taxidepot styremøte Gardermoen 10. mai Forum for Taxisentraler, bransjetreff Radisson Blu Airport Hotel - Gardermoen Taxiskolen Taxiskolen vil i tiden framover arrangere kurset Trygg Taxi flere steder. Ved gjennomført kurs og PC-test vil taxieier få rabatt på sin premieinnbetaling. Norges Taxiforbunds samarbeidspartner Sjåførkompetanse arranger etterutdannings kurs til fornyelse av førerkort og sjåførkort til fartsskriverne. Påmelding kan gjøres på Sjåførkompetanse sin nettside: Planlagte kurs er foreløpig på lørdager. For oppdaterte kursdager se vår Internettside Dato KURS Sted April 9. apr Etterutdanning for yrkessjåfører Lillestrøm og Asker 11. apr Trygg Taxi Sandefjord 12. apr Trygg Taxi Kristiansand 28. apr Trygg Taxi Oslo 28. apr HMS Oslo Mai 4. mai Intensivt løyvekurs Oslo 14. mai Etterutdanning for yrkessjåfører Lillestrøm og Asker 26. mai Trygg Taxi Oslo 26. mai HMS Oslo JUNI 3. jun Etterutdanning for yrkessjåfører Lillestrøm og Asker juni Etterutdanning for yrkessjåfører Lillestrøm og Asker Juli 9. jul Etterutdanning for yrkessjåfører Lillestrøm og Asker 18 TAXI 2011 TAXI

11 Er ditt taksameter lovlig etter 2011? Den 31. desember 2011 er en viktig dag for deg som løyvehaver. Fra denne datoen skal taksameterutstyret i din drosje oppfylle myndighetenes krav om ensartede taksametre. Gå inn på og se hvordan Frogne kan hjelpe deg med å få en lovlig og lønnsom taksameterløsning. Du kan også ringe til oss: Nyhet! Med Superbredbånd fra Telenor får du hastigheter opptil 40 Mbit/s. Vi oppgraderer nettet og som medlem i Norges Taxiforbund har du tilgang til gode rabattordninger fra Telenor. Sjekk hvilken hastighet du kan få på telenor.no/bedrift eller ring TAXI 2011 TAXI

12 Tors hjørne Tidenes sjanse til grundig opprydding Norges Taxiforbund herunder Forum for Taxisentraler - har nå klart et omfattende og viktig dokument som oversendes samferdselsministeren. Der får hun oppskriften på all den opprydding hun måtte ønske i drosjenæringen. Dokumentet gjennomgår alle de forslag som er fremmet gjennom de siste årene. Dels er de allerede tatt med i det arbeidet departementet er i gang med, dels er det andre forslag som forbundet har kommet med gjennom årene. Vi håper statsråden tar hele bredden i betraktning nå som yrkestransportloven og forskriften skal vurderes. Dette er tidenes sjanse til å få på plass næringens rammebetingelser, og fjerne uro og rot for lang tid fremover. Når drosjenæringen får en slik gjennomgang, er det meningsløst om byrådet i Oslo nok en gang skal bruke hastverk som begrunnelse for å presse gjennom nytt reglement, uavhengig av hva som skjer på nasjonalt nivå. Det må bli slutt på at Oslo og Akershus ikke snakker sammen og ikke snakker med næringen. Det gjør alle andre fylker. La oss nå få de nasjonale rammebetingelsene på plass, ikke minst felles løyvekriterier, obligatorisk utdanning og kvalitetsstandarder med kontroll og sanksjonsregime. Løyvemyndighetene i Oslo og Akershus må ta en prestisjefri time-out, og snakke med næringen før de skaper enda mer uro. Styreleder Tor Johannessen Vi gratulerer drosjekjørte biler av alle merker ønskes kjøpt. ARVE EGGEN 7090 STØREN Mobil: REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Det komplette system Regnskap Etterbehandling Pris fra kr ,- eks MVA Postboks KLEPPE Telefon: Telefax: Hjemmeside: Vi har utvalget i uniformseffekter til taxi Vinterjakke NATO-genser Strikkejakke/genser Vest Skjorter Bukser Pologenser Skjerf Caps Slips m.m. Akershus C2332R Ruud, Per H C176 Willumsen, Halvard C2280R Forsland, Sveinung Bergen Haarvei, Roald R550 Westervoll, Linda Audrey R533 Fanavoll, Stein-Inge R451 Aasheim, Karsten R583 Dvergsdal, Jørgen Buskerud F420 Torgersen, Svein Runar Finnmark Y14 Nilsen, Mai-Lis Hordaland R81 Vetås, Eli R120 Fonn, Ove Bernt R23 Vika, Oddbjørg Irene Møre og Romsdal T550 Johansen, Dag E Nordland Andreassen, Alf Pedersen, Sigurd B W374 Nilsen, Anne-Britt W51 Kristensen, Knut W43 Karlsen, Sverre W228 Pedersen, Gerd W282 Johansen, Arve W286 Vangen, Ronald Oppland E133 Evenrud, Arve Oslo Lian, Olav Knut Folmoe, Terje Willy A369 Fjell, Jan Tore A797 Bjølsand, Ragnar A259 Nor, Jan Willy A988 Fjeld, Terje B A1217 Hedenstad, Arve A456 Nymoen, May A977 Knudsen, Trond Oscar A168 Sharghi, Daryoush A216 Jaswinder, Singh Mahal A198 Aasnes, Ingar Strande, Aase Bjørg Rogaland L207 Stokka, Olav L814 Heggland, Svein T L532 Bø, Magne L775 Lindland, Inge Harry L2000 Johannessen, Ståle L262 Hussain, Altaf Sogn og Fjordane S144 Ytredal, Frank Sør-Trøndelag Wiik, Rolf Henry U427 Willmann, Reidar jr U89 Johansen, Randi Arntsen U259 Malik, Zahir Ahmed U448 Grande, Jostein Telemark H203 Coprian, Bruno Brunold H175 Sandland, Inger Ystad Troms X273 Juhas, Rokus X179 Holm, Jarl Vest-Agder K131 Tobiassen, Jan G Vestfold Z119 Borge, Leif Johan Z4 Bekkeseth, Tom Østfold B214 Svendsen, Kai B190 Singh, Baldev Ebeltoft, Erik AUTOconsult AS KJØPer Taxi-kjørte biler med skader / defekter. Kontant. Telefon Faks Mobil Æresmedlemmer jubilerer Henning Haga, Oslo 80 år 23/2 Rolf Wiik, Sør-Trøndelag 80 år 7/5 Vi sender over hele landet Topp service - Vår spesialitet! Gamle Forusvei 43 Postboks Stavanger Telefon Telefax Mer informasjon finner du nå og på 22 TAXI 2011 TAXI

13 Kleppa til Forumtreffet Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa kommer til Forum for taxisentralers bransjetreff 10. mai. Alle sentraler både medlemmer og ikke-medlemmer inviteres til å delta. Statsråden skal innlede om hva hun mener bør gjøres med Yrkestransportloven og tilhørende forskrifter. Forbundet skal redegjøre for sitt syn på saken, og deretter blir det en paneldebatt hvor deltakerne ikke er helt klare i skrivende stund. Wiggo Korsnes skal lede den. På seminaret blir det videre innlegg fra Vegdirektoratet om taxivirksomhetens rolle i kollektivtrafikken. Atle Hagtun skal innlede om det samme fra forbundets side. Forum-leder Jan Valeur skal orientere om Forum for taxisentraler og hvorfor alle bør være med der. Jørn Berthelsen orienterer om parallelltaksen. Det blir gruppearbeid om lokale og regionale utfordringer i næringen, spesielt med fokus på drosjenes plass i kollektivtransporten. Program og påmeldingsskjema sendes ut i disse dager, og ligger også på forbundets nettsider. Foruten alle taxisentralene, er fylkeslederne invitert til bransjetreffet. Stortingsdebatt 14/4 Drosjenæringen blir tema for stortingsdebatt den 14. april. Det er Fremskrittspartiets forslag om deregulering som behandles. Komiteens innstilling i saken skal foreligge den 5. april, etter foreløpig tidsplan. Forbundsnytt Nordnorske støttespillere Nordnorske stortingsrepresentanter har møtt trofast opp på region nords frokostmøter gjennom flere år. Så også på møtet på Grand Hotel den 15. mars. De kjenner etter hvert næringa godt og viser innsikt og engasjement både i møtene og ellers. Kommer ikke drosja, stopper Norge, sa Tore- Arne Strøm (A, Nordland). Bendikt Harald Arnesen (A, Troms) understreket at drosjene er det eneste kollektivtilbudet som finnes i mange distriktskommuner. Han er skeptisk til anbudsystemet i pasienttransporten, men måtte sammen med Geir-Ketil Wold (SV) innrømme at det skal mye til for å bli kvitt det. Det må heller innrettes bedre for drosjenæringa. Vert var som vanlig fylkesleder i NT Finnmark, Knut Thomassen. Sammen med kommunikasjonssjef Atle Hagtun innledet han om næringens viktigste utfordringer. Knut Thomassen (utenfor bildet) har gjennom mange år lykkes i å få god dialog med nordnorske stortingsrepresentanter. Thomassen var redd todelingen i nye pasientanbud, der drosjene bare får den lokale trafikken og nattberedskap, mens turbilene får de lange og lønnsomme turene. Rekruttering, lønnsomhet og dekningen i distriktene var viktige tema. Situasjonen i Oslo og Akershus ble også berørt. Direktør Wiggo Korsnes svarte på ulike spørsmål. Fra taxiforbundet deltok også Jon Ragnar Nilsen, Lars Lundquist og Kurt Nystad, alle fra NT Nordland. - Drosjenæringa har ikke noe lavt omdømme. Den kommer langt ned på lista over virksomheter som har problemer, sa Høyres Ivar Kristiansen (Nordland). Kåre Simensen (A, Finnmark) understreket at vi alle må snakke positivt om næringa. Også Kari Storstrand (Frp, Nordland), Lillian Hansen og Eirik Sivertsen (begge A, Nordland) deltok på møtet. Det ble enighet om å ha et nytt møte i vår, etter at forbundet har behandlet forslagene til endringer i Yrkestransportloven. Nye nettsider og Facebook på plass Taxiforbundets nye nettsider er på plass og har blitt godt mottatt. Noen barnesykdommer er rettet opp undervegs, og vi skal stadig fornye og oppdatere innholdet på sidene. På medlemssidene er det nå mulig å legge inn kommentarer og spørsmål. Kommentarfelt er det også til toppsaken på førstesiden, som vil veksle mellom faste budskap og nyhetssaker. Også vår nye Facebook-profil er nå på plass, og vi har passert 170 tilhengere. Profilen oppdateres jevnlig med nyheter fra nettsiden eller mediene. Det er tanken at både Fb-profilen og forsiden på nettsiden skal appellere også til folk utenfor næringen, spesielt personer med engasjement i samferdselspolitikk. Det er viktig at medlemmene sprer interessen videre til folk de kjenner, og deler positive saker med sine Facebookvenner. For å styrke informasjonen utad, har vi nå satt alle medlemmer av fylkeskommunenes samferdselsutvalg på adresselisten for bladet TAXI. Ny leder i Aust-Agder Oddrun Gjeruldsen ble valgt til leder i NT Aust-Agder for to år. Nestleder er Jan Arvid Kylland og styremedlem Terje K. Christensen. 18 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Fra forbundet møtte Bente Stokkeland, som orienterte om de viktigste sakene og om møtet med Stortingets transportkomité. Hun understreker viktigheten av å ha kontakt med politikerne. Terje Bernt Øygarden fra Froland fikk forbundets hedersmerke for 30 års medlemskap. På grunn av en feil i regnskapet, blir dette, sammen med budsjett for 2011, tatt opp på på ekstraordinært årsmøte så snart som mulig. Kontingenten ble økt med 300 kroner i året. Ledergodtgjørelsen ble økt til kroner, mens nestleder får Jan Arvid Kylland deltar i valgkomiteen på landsmøtet. Bente Stokkeland (t.v.) kunne gratulere Oddrun Gjeruldsen som ny leder i nabofylket Aust-Agder. Bent Skogli er gjenvalgt for nye to år i Norges Taxiforbund avd Østfold. Han ble valgt første gang i 1990, og har dermed mer enn 20 år som leder. Avdelingen avholdt årsmøte i lokalene til Fredrikstad og Sarpsborg Taxi lørdag 19. mars. Av de totalt ca 150 medlemmene møtte 35 stemmeberettigede. Det var utstillere fra nesten alle taksameterleverandørene Vest-Agder Bente Stokkeland ble enstemmig gjenvalgt for to år på årsmøtet i NT avdeling Vest-Agder. Endre Vennesland ble også gjenvalgt for to år i styret. Ny nestleder er Frode Sørensen. Ole Martin Olsson ble gjenvalgt som medlem av styret og arbeidsutvalget. 20 medlemmer deltok og nestleder Knut Thomassen representerte forbundsstyret som møteleder. 15 års hedersmerke ble tildelt Kjell Ove Gitlestad. Lederen orienterte om bompengesaken i fylket, og en tvistesak med transportarbeiderforbundet. Styreleders godtgjørelse ble hevet til kroner kroner overføres til egen konto, øremerket Kollegastøttegruppa. og andre samarbeidspartnere. Før selve møtet var det et fagseminar med mange interessante innlegg. Blant annet om reglene for kurs for minibussførere og våre forsikringsavtaler. Wiggo Korsnes informerte om nytt fra forbundet og mye morsom historie fra forbundets gamle dager. Bent Skogli er fra Halden Taxi. De andre i styret er Thomas Jacobsen, Kjell Iversen og Narullah Kahn fra Fredrikstad og Sarpsborg Taxi, Annie R. Ny leder i Telemark Bent Skogli fortsetter i Østfold Per-Arne Aasmundstad er valgt til ny leder for NT avd. Telemark etter at Trond Jore trakk seg. De to byttet roller ved at Jore overtar Aasmundstads tidligere verv som medlem av valgkomiteen til landsmøtene, og som styreleder i Taxi Transport Telemark. På årsmøtet var det orientering fra Justervesenet om MIDreglementet og andre krav til nye taksametre. Lederhonoraret holdes uendret på kroner. Kontingenten økes med 200 kroner til 1.500, fra andre halvår. Kjell Norstrøm fikk hederstegn for 30 års medlemskap. Følgende fikk for 15 år: Svein Lauritsen, Leif B. Tovslid, Eivind O. Landsverk, Svein Weholt, Frode M. Tønnesland, Roger Svendsen og Inger Y. Sandland. Foruten Aasmundstad består styret av Olav Listul, Olav Vadder, Espen Knutsen og Jan T. Aasen. Øystein Trevland fra forbundsstyret var møteleder på årsmøtet. Blindheim og Lars Rød fra Moss Taxi, William Wold fra Taxi3, Sigbjørn Julien og Tor Yngve Olsen fra Østfold taxitjenester, Frank Alme fra bostedsløyver/ mindre sentraler. Varamedlemmer er Per-Eugen Lie og Leonila Waage. Vestfold Leder Øystein Trevland var ikke på valg. Nestleder Johan Haslestad ble gjenvalgt og Glenn Gurrich ble nytt styremedlem da NT Vestfold avviklet sitt årsmøte 26. mars. Honorar til styreleder ble vedtatt til kr , som i fjor. Styremedlemmene får kroner. Årsmøtet sluttet seg til styrets forslag om å beholde kontingentøkning på 400 kroner, som var en prøveordning i Begrunnelsen for dette er økt aktivitet for styret i tiden fremover. Avdelingen åpner kontor for å hjelpe alle å få kontrakter, HMS etc på plass. Her vil medlemmene også få hjelp ved arbeidstvister, problemer ved bil etc. Alle henvendelser til NT skal nå gå via fylkesforeningen. Styret vil også få på plass en velkomstpakke til nye løyvehavere for å få dem med i NT. Følgende ble tildelt Norges Taxiforbunds hederstegn: 30 år: Bjørn Arild Moseid, Erik Sjue og Per Erik Haugland. 15 år: Knut Hole, Tom Bekkeseth, Torunn Hagtvedt Kristiansen og Hans Vidar Hansen. Wiggo Korsnes deltok fra forbundet, og var møteleder. Forsamlingen fikk høre interessante foredrag på fagseminaret i Østfold. 24 TAXI 2011 TAXI

14 Annonsere i TAXI? Str. Sort/hvitt 2 farger 4 farger Midtsidene ,- 2/1 side ,- Baksiden ,- 1/1 side 8.500, , ,- 1/2 side 4.300, , ,- 1/8 side (kun sort tekst på hvit bunn) Rubrikkannonse (kun tekst) Alle priser eks. mva. 1/4 side 2.450, , ,- 550,- 300,- Taxiløyvekurs får du hos oss. Vi er godkjent kursarrangør med eksamensrett fra Samferdselsdepartementet. Pris kr. 9960,- pluss eksamensavgift på kr. 800,- inkl. materiell. Undersøk våre finansieringsmuligheter. Løpende opptak. Ønsker du ytterligere opplysninger? VI REPARERER ELLER SKIFTER BILRUTEN HELT PROBLEMFRITT Kontakt oss: Kompetanseteam vest AS Pb 6231 Bedriftssenter, 5893 Bergen. Tlf: , telefaks: Mandag - fredag: kl e-post: eller besøk vår hjemmeside: BILGLASS SKADE? Fra Leder Samordning ved syketransport På bakgrunn av rapport om syketransport utarbeidet av bl.a. Rikstrygdeverket, Sosialdepartementet og Samferdselsdepartementet, går et av tiltakene som foreslås ut på å legge forholdene til rett for en bedre samordning av drosjetransport, slik at dobbeltkjøring unngås. Et annet tiltak som foreslås er å stimulere drosjeførerne til å foreta returtransport fra sykehus. Dette vil si at drosjene, etter å ha avlevert en pasient ved sykehus, tar med seg en eller flere pasienter tilbake, når disse har behov for transport samme vei. For å stimulere til slik transport, foreslås returtransporten dekket med 25% av tur-/ returtransport. TAXI for 25 år siden Rikstrygdeverket peker likeledes på at ifølge forskrifter om persontransport med motorvogn utenfor rute kan drosjene som hovedregel ikke frakte passasjerer mellom steder utenfor eget løyvedistrikt. Disse bestemmelser er etter Rikstrygdeverkets oppfatning til hinder for en effektiv samordning av drosjetransport til og fra sykehusene. Resultatet av en prøveordning med oppmyking av grensene må kunne antas å gi grunnlag for et endret syn på løyvegrensene fra myndighetenes side. Nei NEI til kravet om ens priser på bensin og dieselolje over hele landet. Etter at spørsmålet har vært forelagt Departementet for familie- og forbrukersaker og Samferdselsdepartementet har Lønns- og prisdepartementet i samsvar med Prisdirektoratets tilråding ikke funnet tilstrekkelig grunn til å gjennomføre en ordning med ens priser på bilbensin og autodieselolje over hele landet. Statsråd Bøega uttrykk for dette syn i et svar på begrunnet spørsmål i Stortinget. Fra historien TAXI for 50 år siden Som kjent har Norges Drosjeeier-Forbund og Bensinforhandlernes Landsforbund i flere år arbeidet med spørsmålet om å få innført ensartede bensinpriser over hele landet. I dette arbeide har organisasjonene også hatt god hjelp og støtte av flere stortingsmenn som har sett med sympati på saken. Nå foreligger avgjørelsen, og den er altså dessverre negativ. Annonser fra dengang da... Innrykk Rabatt 3-4 5% 5-6 7,5% 38 VERKSTEDER I NORGE % ,5% Nr. Materiellfrist Utsending Uke 4 28/4 12/ /6 16/ /7 11/8 32 SEND SMS BILGLASS TIL 2007 ELLER RING /9 15/ /10 13/ /10 10/ /12 15/ TAXI 2011 TAXI

15 Motbør for skattemyndighetene i tingretten Ny dom i straffesak mot drosjeeiere forelå 17. februar i år. I dommen kuttes beløpene fra tiltalen med opp til 65 %. Tingretten uttaler også at den enkelte drosjeeier har betalt for mye i tilleggsskatt og tilleggsavgift, og tallfester beløpet konkret for den enkelte tiltalte. Spørsmålet nå er; hva plikter skattemyndighetene å foreta seg når tingretten stadfester at det er betalt for mye i tilleggsskatt? Tingretten behandlet saken for seks drosjeeiere i januar, dom forelå 17. februar. Beløpene som var omfattet av tiltalene var for de fleste drosjeeiere vesentlig redusert etter politirevisorenes gjennomgang av bokettersynsrapportene. Bakgrunnen for endringene var avdekking av konkrete feil fra skattemyndighetenes side. Påtalemyndigheten forventet således at deres beløp i tiltalen ble lagt til grunn av retten. Dette til tross for noe motbør og reduksjon av beløpene i forrige drosjesak høsten Så skjedde ikke. Tingretten gikk motsatt vei, og mente tingretten i forrige sak la for liten reduksjon av beløpene til grunn. Motbør I tilliten til skattemyndighetenes beløpsberegning Tingrettens vurdering baseres på kreditrecorden, og den turanalyse som var foretatt. De legger til grunn at det foreligger en rekke feilkilder i turtellingen, og konkluderer således med at det benyttes en for lav kreditomsetningsandel. De legger også til grunn at en drosjetur betalt med kontanter, gjennomsnittlig er av en lavere verdi enn en tur betalt med kort eller rekvisisjoner. Beregningen av svart avlønning reduseres med hele 65 % for enkelte tiltalte. Tingretten har ikke foretatt en konkret vurdering av de dokumentbevis som forelå for den enkelte sak. Dette er også bakgrunnen for at dommen er anket fra påtalemyndighetens side. Motbør II tingretten fastslår at drosjeeierne har betalt for mye skatt Bevisbyrden i straffesaker er strengere enn bevisbyrden i skattesaker. Dette forklarer deler av den reduksjonen som er foretatt. Når det gjelder skjerpet tilleggsskatt (60 %) er beviskravet samsvarende, og spørsmålet nå er hvordan skattemyndighetene forholder seg til klager fra drosjeeierne på dette punkt. Tingretten tallfester for den enkelte tiltalte konkrete beløp på det som er for mye betalt tilleggsskatt og tilleggsavgift. Beløpene utgjør opptil for enkelte tiltalte. Av likningslovens 9-5 fremgår følgende: 2. Skattekontoret skal ta opp spørsmål om endring a. som følger av, eller forutsettes i, en domstolsavgjørelse, Med samme bevisbyrde i en straffesak som for skjerpet tilleggsskatt blir nå stridstema fremover hvilken plikt skattemyndighetene har til å foreta endringer og tilbakebetalinger av de beløp tingretten har lagt til grunn. Ordlyden i bestemmelsen er fra likningsloven av 1980, men det ble først avklart i 2008 at det for skjerpet tilleggsskatt var samme bevisbyrde som i straffesaker. Spørsmålet om bestemmelsen således kun gjelder endringsplikt etter sivile søksmål, eller om den også gjelder domstolsavgjørelser i straffesaker gjenstår å se. Det er uansett vår oppfatning at ordlyden i bestemmelsen er klar, og spørsmålet er allerede tatt opp på vegne av drosjeeierne overfor skattemyndighetene. Grunnet påtalemyndighetens anke over dommen, foreligger det uansett ingen plikt før rettskraftig dom foreligger. Opprettholdes dommen fra tingretten gjenstår det å se om også dette spørsmålet er av prinsipiell karakter, på lik linje med andre prinsipielle spørsmål som blant annet dobbeltstraff som har vært en del av drosjesakene de senere år. Anders Christensen er advokat/ partner i Advokatfirmaet Aurstad & Co AS, og arbeider med bokettersyn og skattekrimsaker, herunder innen drosjebransjen, enten som advokat i skattesaker, eller forsvarer i straffesaker. Les mer på eller kontakt oss pr. telefon Løyvekurs Taxi Utviklet i samarbeid med Norges Taxiforbund Bli din egen sjef ta løyvekurs og søk eget løyve. Vi har helt nye lærebøker. Bestill katalog på eller ring oss på telefon Gjør litt med livet ditt Advokatfirmaet Aurstad & Co yter juridiske tjenester og advokatbistand til både næringsdrivende og private. Vi bistår bl.a. med skatte- og avgiftsspørsmål, herunder bokettersyn, klagesaker, planlegging og rådgivning. NYHET Inklusive Brosjyre med priser og annen informasjon finner du på: SJÅFØRPAKKE Ytterjakke, varme-genser, 2 skjorter, bukse, lærbelte, slips 1360,- frakt. Eks. mva. Taxiuniformer av ypperste kvalitet til importpriser! TAXIutstyr.no Lille Grensen Oslo Tlf: Telefaks: Medlemmer av Advokatforeningen 28 TAXI 2011 TAXI

16 Sentralstyret Leder: Tor Johannessen Hetlevikstølen 14, 5173, Loddefjord Fax: Mobil: Nestleder: Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Styremedlemmer: Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: Lars Chr. Kvisten Furumovn. 18, 2500 Tynset Mobil: vara Rune Lian Biskop Jens Nilssønsgt. 19A, 0659 Oslo Mobil: Bente Stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: vara Sajjad Hussain Naqvi Nyjordstubben Oslo Mobil: Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Oslo Rune Lian Biskop Jens Nilssønsgt. 19A, 0659 Oslo Mobil: Ateef Shahfaz Latif Vestbyveien 22, 0976 Oslo Mobil: Sajjad Hussain Naqvi Nyjordstubben 112, 1275 Oslo Mobil: Jan Johnsrud Ellen Gleditsch vei 6, 0987 Oslo. Mobil: AKERSHUS Tom Tysland Jarenv. 2A, 1340 Skui Mobil: John Arne Opsahl Hoelsveien 26, 1923 Sørum Mobil: TAXI 2011 HEDMARK Sissel Landfald Lillebakken, 2428 Søre Osen Mobil: OPPLAND Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: / BUSKERUD VEST-AGDER Bente Stokkeland Olav Trygvasonsv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: / ROGALAND Torbjørn Goa Støperigt. 16B, 4014 Stavanger Mobil: Georg Arnulf Fjeldheim Skinnerudveien 6, 3360 Geithus Mobil: Ole Henrik Olsen Pundsnes, 4130 Hjelmeland Mobil: vestfold Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: TELEMARK Per-Arne Aasmundstad Nyhusvn. 5, 3825 Lunde Mobil: AUST-AGDER Oddrun Gjeruldsen Waglesgårdvn Arendal Mobil: BERGEN HORDALAND Per Helge Bø Urhaugveien 8, 5936 Manger Mobil: SOGN OG FJORDANE Endre Noralf Råheim 6978 Viksdalen Mobil: ADVOKATFIRMA STORENG, BECK & DUE LUND ARVE HALVORSEN Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: bergentaxi.no Landsstyret ØSTFOLD Medlemsfordeler MØRE OG ROMSDAL Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6094 Leinøy Mobil: SØR-TRØNDELAG Ola Inge Leraand Loddgårdstøra 21, 7224 Melhus Mobil: NORD-TRØNDELAG Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon Ragnar Nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: TROMS Inge Jakobsen Røsand, 9392 Stonglandseidet Mobil: FINNMARK Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Endringer? Gi beskjed til Nora M. Morken på telefon MNA ANS Taxiskolen telenor Mobilavtalen 30 % rabatt på månedsavgift og 25% rabatt på trafikk. Rabatten vises på aktuell faktura som: Rabatt i avtale. Påmeldingsskjema/bestillingslink på Mobilt bredbånd 25 % rabatt på mobilt bredbånd - BEDRIFT Fastnettavtalen og Internettavtalen Avtalen gir deg som medlem i NT rabatt på samtalepris på fasttelefon og på internettoppkobling. Gjensidige Yrkesskadeforsikring Dekker tap som oppstår hvis arbeidstager blir skadet eller omkommer som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 pålegger alle arbeidsgivere, unntatt Staten, plikt til å tegne slik forsikring. Norges Taxiforbund har siden 2004 hatt tilbud om yrkes-skadeforsikring gjennom Gjensidige. sparebank 1 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ble innført i Bedrifter må sørge for tjenestepensjon til sine ansatte. Samtlige ansatte over 20 år med arbeidstid som utgjør minst 20% av full arbeidstid, skal være medlem av pensjonsordningen. Gjennom forbundets gunstige avtale med Sparebank 1, kan du nå tegne avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for din bedrift. Gruppeliv Gunstig ordning for medlemmer under 70 år i 100% stilling. Ikke krav om helsevurdering Vertikal Helseforsikring Rett behandling til garantert tid for medlemmer i Norges Taxiforbund. Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert behandling/operasjon innen 28 dager Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet Second opinion - tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Egen pasientombud ivaretar dine pasientrettigheter Fysioterapi/kiropraktobehandling etter henvisning fra spesialist MOBILDATA NT s avtale gir deg bra betingelser på mobil, PC og tilbehør, navigasjon og andre produkter. MERCEDES-BENZ NORGE Bertel O. Steen AS v/ Mercedes-Benz Norge og Norges Taxiforbund har inngått en landsdekkende avtale om rabatt ved kjøp av Mercedes og Peugeot. Volvo Personbiler Norge Norges Taxiforbund har inngått en rammeavtale med Volvo Personbiler Norge på bilkjøp og verkstedtjenester. NT TAXIFORSIKRING NT Taxiforsikring tilbyr gunstige ordninger på bilforsikring for din taxi, og private forsikringer til deg som medlem. NT Taxiforsikring er næringens eget forsikringskonsept. Dekk Partner Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på dekk, felger, kjetting, dekkhotell og arbeid over hele landet. Hotellavtaler Norges Taxiforbund har avtale med Rica Hotels, Thon Hotels og First Hotels. GLASSDRIVE Reparasjon av steinsprutskader og bilglass! Glassdrive er en landsdekkende kjede for deg som skal skifte bilglass og frontrute. Våre bilglassverksteder finnes i alle storbyer og mindre tettsteder i Norge. Glassdrive vil hjelpe deg med alt fra reparasjon av steinsprut og sprekker i frontruten til å skifte hele ruten. Med våre fagfolk kan du være trygg på at din bil er i trygge hender. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille en time og møte opp. Vi fikser resten!! The Online Backup Company as tilbyr databackupløsninger til alle medlemmer i forbundet, samt store og små sentraler, til rabatterte priser. Storeng, Beck & Due Lund ANS og Norges Taxiforbund har inngått en samarbeidsavtale som gir rabatt på bistand til forbundet og medlemmene innen aktuelle rettsområder som yrkestransportlov og forskrifter kontakt med offentlige myndigheter, som Samferdselsdepartementet, fylker og kommuner (forvaltningen), også med arbeid for næringens rammevilkår yrkesskader bilsaker, eks. kjøp og garantivilkår kontraktsjuss selskapsrett Taxiskolen Tilbyr kurs for medlemmer av Norges Taxiforbund: Arbeidsrett HMS Internkontroll (mulig å få på WEB også) Service og holdninger (også for dine sjåfører) Konflikthåndtering (også for dine sjåfører) Presentasjonsteknikk Anbudsforståelse Organisasjon og ledelse Regnskapsforståelse Sykepengeordningen Vi lager kurs etter ditt ønske! I tillegg har vi NKIs løyvekurs og vi kan kjøre kjennskaps-prøver for din sentral. For mer informasjon se vår nettside; AktiMed Bedriftshelsetjeneste Hensikten med avtalen er å tilby drosjenæringen en skreddersydd løsning for verne- og helsepersonell som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. I tillegg til den lovpålagte verne- og helsetjenesten inneholder avtalen følgende: Enkel telefonisk rådgiving ved f.eks sykefravær og arbeidsrelaterte helseproblemer. Formidling av helsetjenester til lege, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog ved arbeidsog livsstilsrelaterte plager. Veiledning og telefonstøtte ved vold, ran, trusler og krise. Norges Taxiforbund kan tilby bedriftshelsetjeneste gjennom AktiMed, en landsdekkende kjede innen bedriftshelsetjeneste og HMS. AktiMed har et nettverk av spesialister innen ulike fagområder. Esso-avtalen Ny, eksklusiv avtale trådte i kraft 1/ med bedre betingelser på diesel, vask og rekvisita. Ved bruk av stasjonenes vaskekort kan de fleste stasjonene tilby hver 6. vask gratis. Søknadsskjemaer fås på stasjonene eller ved henvendelse til NT. Rabatt for kjøp over kontantkort (Bonus kort) gis av Esso Sentralt og utbetales en gang i året i februar måned. Rabatt for kjøp over Esso Firmakort trekkes fra på fakturaen hver måned. ESSO firmakort (kredittkort) pumpepris ESSO Card (kredittkort minibuss/maxitaxi ) listepris Bensin 55 øre/l 45 øre/l Diesel 85 øre/l 140 øre/l Vask 35 % 35 % Rekvisita 15% 15% NORGES TAXIFORBUND Juridisk bistand Etter gitte retningslinjer yter Norges Taxiforbund juridisk og faglig bistand til sine medlemmer innen områdene som omhandler: Yrkestransportloven med forskrifter Vedtekter og reglementer Løyvesaker Transportfaglige spørsmål Tvistesaker Ran- og voldssaker Trafikkskader og forsikrings forhold Arbeidsrettslige forhold Bilsaker, kjøp- og garantiforhold Ulike kontraktsforhold Økonomiske krav mm Fond Fond for etterlønn ved dødsfall og sluttvederlag: Etter søknad dekkes medlemmets utgifter, utbetalt i henhold til Taxioverenskomstens 8 og 9. 2 måneders lønn ved dødsfall etter 3 års heltidsansettelse og slutt i arbeidsforhold etter 10 års ansettelse og fyllte 50 år. Fond for etterlatte (kr ,-): Ved aktive medlemmers dødsfall. Fond for rans og voldsofre (kr.5000,-): Yter en engangsstøtte til medlemmer som har vært utsatt for ran og/eller overfall, etter gitte kriterier. Høybakkenfondet: Yter økonomisk støtte til medlemmer av NT som blir innblandet i trafikkuhell, som resulterer i tiltalebeslutning mot vedkommende. Fondet kan også iverksette andre hjelpetiltak etter uhell som dette. (Ekstern juridisk bistand) Fondet for markedsføring og informasjon (inntil kr ,-): Fondet har til oppgave å yte støtte til: - Informasjonstiltak rettet mot myndigheter, oppdragsgivere, media og medlemmer - Markedsføring - Produktutvikling - Organisasjonsutvikling Fond for bedriftsansvar (inntil kr ,-): Kan dekke erstatning ved skader i forbindelse med arbeidet som faller utenfor bilansvarsloven og som ikke dekkes av eventuelle andre forsikringer som løyvehaveren måtte ha. Skademelding fås hos NT, og skal behandles av fondsforvalterne i NT. TAXI

17 Taxijob.no virker! TAXI Returadresse: Norges Taxiforbund P.b Etterstad Oslo ISSN B-BLAD TAXIJOB.NO R TAXIJOB.NO er laget for drosjenæringen i Norge! Her kan sjåfører søke etter ledig kjøring, og eiere kan søke etter sjåfører. TAXI TAXIJOB.NO inneholder: Kartsøk for å finne avløsning der du ønsker. SMS-varsel ved innkommende MATCH. Systemet genererer arbeidskontrakt med data hentet direkte fra partenes profil. Kalenderfunksjon for enkeltskift. Gratis registrering for sjåfører. Tjenesten er utviklet etter ønske fra taxibransjen om en raskere og mer effektiv jobbformidling. Målet er å bidra til raskest mulig kontakt, enda større seriøsitet i ansettelsesprosessen og bedre rekruttering til taxiyrket. Taxijob.no vil bli markedsført bredt overfor sjåfører, både gjennom annonser i bransjeblader, reklame på drosjebiler, flyers plassert der hvor sjåfører treffes osv. Eiere som legger inn annonse blir gratis tilsendt en liten reklamestreamer for plassering på drosjen. Streameren vil gjøre det kjent at drosjeeieren søker etter sjåfør, og at søkere skal henvende seg til Taxijob.no.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER 2011 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV DROSJELØYVER OG OPPRETTELSE AV SENTRALER Vestfold fylkeskommune Regionalavdelingen 10.01.2011 INNHOLD Kap.I Generelt 1 Myndighet/delegasjon 2 Formål Kap.II Virkeområde

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2012 13.8.2013 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2012/2013. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Kjøretøy i taxinæringen

Kjøretøy i taxinæringen Kjøretøy i taxinæringen Registreringsstatistikken for 2013 5.6.2014 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert som taxi i kjøretøyregisteret ved årsskiftet 2013/2014. Videre behandles nyregistreringer

Detaljer

Generelt budskap: Helhetlig gjennomgang, fokus på drosjenes samfunnsrolle Tverrpolitisk revisjon av lovverket, forutsigbare rammevilkår.

Generelt budskap: Helhetlig gjennomgang, fokus på drosjenes samfunnsrolle Tverrpolitisk revisjon av lovverket, forutsigbare rammevilkår. 1 Notat, 22. februar 2013 NTs innspill til lov- og forskriftsendringer. Ref: Høringsuttalelse av 9. mai 2012, notat Oppfølging av dialog med Samferdselsdepartementet til politisk ledelse, 8. juni 2012.

Detaljer

Politisk notat : 25. april 2012

Politisk notat : 25. april 2012 Politisk notat : 25. april 2012 NTs ønsker for drosjepolitikken Norges Taxiforbund mener de varslede endringer i Yrkestransportlov og tilhørende forskrift (høringsnotat av 9/2 2012) bør benyttes til en

Detaljer

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter

Oslo Taxi. Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Oslo Taxi Fremtidens taxidrift utfordringer og muligheter Sundvollenerklæringen «Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig sammfunnsoppdrag.» «utarbeide

Detaljer

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak

Agenda. Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler. Regulering, virkning og tiltak. Manglende prisinformasjon og tiltak Tiltak for å styrke konkurransen i drosjemarkedet BECCLE 15. Mai 2012 Øyvind Nilssen Agenda Behovsprøving regulering av antall løyver og sentraler Regulering, virkning og tiltak Enkeltreisesegmentet Manglende

Detaljer

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene? TØI-rapport 1054/2010 Forfatter(e): Frode Longva, Oddgeir Osland, Merethe Dotterud Leiren Oslo 2010, 39 sider Sammendrag: Omreguleringer i drosjemarkedet hvilke alternativer finnes og hva blir konsekvensene?

Detaljer

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold

Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold TØI rapport 646/2003 Forfatter: Jon-Terje Bekken Oslo 2003, 41 sider Sammendrag: Regulering av drosjenæringen en litteraturstudie for norske forhold Bakgrunn og problemstilling Drosjenæringen har de siste

Detaljer

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud

Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 05.05.2015 Vår referanse: 2015/453-1 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Høring - Endringer i drosjetjenesten i Buskerud Etter yrkestransportforskriftens

Detaljer

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-71 27.08.2001 Drammen Taxi BA og Øvre Eiker Taxi BA - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Drammen Taxi og Øvre Eiker Taxis søknad om dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

11/402 10.04.2013. Ombudet kom til at en slik praksis er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vår ref.: Dato: 11/402 10.04.2013 «Ulovlig forskjellsbehandling av taxikunder med rullestol» Ombudet mottok en henvendelse om at kunder hos OsloTaxi som må sitte i rullestolen under transport må betale

Detaljer

Transportordninger. Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling. Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07

Transportordninger. Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling. Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07 Pasientreiser Helse Nord-Trøndelag Transportordninger Mindre transportkostnader - mer pasientbehandling Rune Modell og Torstein Rønningen 16/5 07 AGENDA Litt om Pasientreise kostnader i Nord-Trøndelag

Detaljer

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet

Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen. Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Taxisentralenes rolle i kvalitetsbyggingen Erfaringer fra det Skandinaviske markedet Min rolle Administrerende direktør i Norgestaxi AS Styremedlem i Taxikurir Stockholm AB Styreleder i Norgestaxis sentraler

Detaljer

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201203743-17 Arkivnr. 832 Saksh. Vedvik, Anne Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 26.11.2012 06.12.2012 DROSJELØYVE MED SÆRSKILTE MILJØKRAV

Detaljer

Tildeling av ledige drosjeløyver i nedre Buskerud med mer etter søknadsfrist 15.09.2013

Tildeling av ledige drosjeløyver i nedre Buskerud med mer etter søknadsfrist 15.09.2013 SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 25.09.2013 Vår referanse: 2008/271-217 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Tildeling av ledige drosjeløyver i nedre Buskerud med mer etter søknadsfrist

Detaljer

Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i nedre Buskerud etter søknadsfrist 15. september 2014

Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i nedre Buskerud etter søknadsfrist 15. september 2014 SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 03.10.2014 Vår referanse: 2008/271-271 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Ny behovsvurdering og tildeling av ledige drosjeløyver med mer i

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal:

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015. Faktatal Pr 1. oktober 2015 hadde vi slike tal drosjeløyve i drift i Møre og Romsdal: saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.10.2015 62175/2015 Jan Eirik Søraas Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 21.10.2015 Drosjeløyva i Møre og Romsdal - Statusrapport Bakgrunn Faktatal

Detaljer

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag

Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune - avslag Stjørdal Taxi AS Innherredsvegen 63 B 7500 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 2008/556 MAB WESE 521.5 Dato: 09.12.2009 Avgjørelse A2009-43 - søknad om unntak fra maksimalprisforskriften i Stjørdal kommune

Detaljer

1,99% A-Klasse. Nå kr. Høstkampanje! Rente. Besparelse kr 20.740,- A-Klasse fra kr 269.900,- 3 år/45.000 km

1,99% A-Klasse. Nå kr. Høstkampanje! Rente. Besparelse kr 20.740,- A-Klasse fra kr 269.900,- 3 år/45.000 km A-Klasse kr 20.74 Automatgir kr A-Klasse fra kr 269.90 levering Oslo. Forbruk blandet kjøring: 0,38-0,71 l/mil. CO2-utslipp: 98-161 g/km. Avbildet modell kan avvike fra tilbud. B-Klasse kr 20.74 Automatgir

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

1,99% A-Klasse. Nå kr. Høstkampanje! Rente. Besparelse kr 20.740,- A-Klasse fra kr 269.900,- 3 år/45.000 km

1,99% A-Klasse. Nå kr. Høstkampanje! Rente. Besparelse kr 20.740,- A-Klasse fra kr 269.900,- 3 år/45.000 km A-Klasse kr 20.74 Automatgir kr 1,99% Rente A-Klasse fra kr 269.90 35% egenkapital ved lån. 10% engangsleie ved leasing. 1,99% nominell rente gjelder i 3 år. Etablering- og termingebyr tilkommer. Forutsetter

Detaljer

RAMMEBETINGELSER FOR DROSJENÆRINGEN I VEST-AGDER

RAMMEBETINGELSER FOR DROSJENÆRINGEN I VEST-AGDER RAMMEBETINGELSER FOR DROSJENÆRINGEN I VEST-AGDER April 2015 Ann Sherin Skollevold 1. Generelle bestemmelser. Drosjenæringen reguleres av LOV 2002-06-21 nr 45:Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy

Detaljer

V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2

V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 V2001-12 05.02.2001 Taxi Sørlandet AS - konkurranseloven 3-9 - avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: Taxi Sørlandet AS søknad om fornyet dispensasjon utover 1. juli

Detaljer

Sammendrag og tilrådninger

Sammendrag og tilrådninger Sammendrag og tilrådninger Resymé I rapporten drøfter vi dagens regulering av drosjemarkedet i forhold til samferdselspolitiske og konkurransepolitiske målsettinger. Analysen viser at drosjemarkedet ikke

Detaljer

Drosjeløyver i nedre Buskerud - Endelige vedtak og nye vedtak

Drosjeløyver i nedre Buskerud - Endelige vedtak og nye vedtak SAMFERDSELSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2008/271-235 Vår saksbehandler: Bjørn Svendsen, tlf. 32808692 Drosjeløyver i nedre Buskerud - Endelige vedtak og nye vedtak I brev

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2

V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 V2001-120 19.12.2001 Oppland Skyss og Informasjon AS - konkurranseloven 3-9 - dispensasjon fra 3-1 og 3-2 Sammendrag: Oppland Skyss og Informasjon AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Detaljer

Konkurranseloven 3-9 - Asker og Bærum Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

Konkurranseloven 3-9 - Asker og Bærum Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-61 13.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Asker og Bærum Taxisentral BA - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Asker og Bærum Taxisentral BA gis

Detaljer

RASMUSSEN & BROCH HORDALAND FYLKESKOMMUNE

RASMUSSEN & BROCH HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland Fylkeskommune Samferdselsavdelingen Postboks 7900 5020 BERGEN For Rolf Rosenlund/Siri Husekl SaJcnr. Arkivnr. Eksp. RU O 8 MÅ! 2007 r. /O ADVOKAT SVEKKE BUGGE RASMUSSEN

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 13.04.2012 Registreringsstatistikken for 2011 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2011/12. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

Innst. 277 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader

Innst. 277 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader Innst. 277 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument 8:77 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

Til 3 Med fastpris menes en på forhånd bestemt pris for en bestemt strekning, for eksempel fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo sentrum.

Til 3 Med fastpris menes en på forhånd bestemt pris for en bestemt strekning, for eksempel fra Oslo Lufthavn Gardermoen til Oslo sentrum. Merknader til de enkelte bestemmelser Til 1 Forskriften kapittel 1 gjelder i utgangspunktet all løyvepliktig drosjetransport med motorvogn, det vil si også drosjetransport utført av aktører stasjonert

Detaljer

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste 15/57 19.02.2015. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/57 19.02.2015 Redegjørelse av regelverket for avvikskjøring - NSBs innleie av utenlandske busselskaper ved togstans Samferdselsdepartementet har mottatt brev fra

Detaljer

Søknad om drosjeløyve

Søknad om drosjeløyve Søknad om drosjeløyve Merk: Uriktige opplysninger, unnlatelse av å besvare samtlige spørsmål eller manglende attestasjon kan medføre at søknaden ikke blir behandlet, eller at gitt løyve kan bli tilbakekalt.

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole

TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling. Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole TT-ordninga i Møre og Romsdal endring og utvikling Regionale møte, hausten 2013 prosjektleiar Marianne Halseth Hole Kva er TT- ordninga? Tilrettelagd transport for funksjonshemma (TT- ordninga) er eit

Detaljer

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL

Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Kan Priser samkjøring i DKK viske ut skillet mellom individuell og kollektiv transport? BEDRE BRUK AV BIL Introduksjon GoMore Nordens største samkjøringsportal. Opprettet i 2005 i Danmark. Lansert i Norge

Detaljer

RAMMEBETINGELSER FOR DROSJEDRIFT I ØSTFOLD

RAMMEBETINGELSER FOR DROSJEDRIFT I ØSTFOLD Østfold fylkeskommune Rammebetingelser for drosjedrift i Østfold 1 RAMMEBETINGELSER FOR DROSJEDRIFT I ØSTFOLD Vedtatt av Fylkestinget 24.04.2008 Faginstans med ansvar for ajourhold og fortolkninger: Østfold

Detaljer

FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014

FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014 Helsedirektoratet FØRERKORTSAKER HOS FYLKESMENNENE (Notat 05.02.2015 ABK) Statistikk for 2014 Innledning. For å få førerkort for motorkjøretøy stiller førerkortforskriften opp visse helsekrav Dersom disse

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2014 OG HITTIL I ÅR NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon

NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014. Reiser med rekvisisjon NASJONAL BRUKER- UNDERSØKELSE 2014 Reiser med rekvisisjon Om undersøkelsen Iht. SLA er Pasientreiser ANS ansvarlig for å gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse. Årets undersøkelse er innenfor rekvirerte

Detaljer

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening:

Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: 1 Åpningsinnlegg under Ahusbanekonferansen 24/9-2014 Av Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening: Velkommen til en viktig konferanse! Konferansen er viktig som et ledd i å få realisert byggingen av

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 23.02.2011 Registreringsstatistikken for 2010 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2010/11. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne

FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005. EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne FAFO Østforums Årskonferanse 26. mai 2005 EØS-utvidelsen og utfordringer for partene og politikerne Adm. direktør Finn Bergesen jr., NHO. Det er en på mange måter uklar debatt vi for tiden opplever om

Detaljer

KS - kommunesektorens organisasjon. Konstituerende Fylkesmøte KS Møre og Romsdal 18. november 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS

KS - kommunesektorens organisasjon. Konstituerende Fylkesmøte KS Møre og Romsdal 18. november 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS KS - kommunesektorens organisasjon Konstituerende Fylkesmøte KS Møre og Romsdal 18. november 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS Visjonen: En selvstendig og nyskapende kommunesektor KS arbeider for at

Detaljer

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM

SØKNAD OM RUTELØYVE FOR SIGHTSEEINGBUSS I BERGEN SENTRUM HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200811709-6 Arkivnr. 8323 Saksh. Rødseth, Tor Harald Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 01.04.2009 22.04.2009-23.04.2009 SØKNAD OM

Detaljer

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48

ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 ØNSKER DU Å BLI TAXISJÅFØR? VI TRENGER FLERE DYKTIGE SJÅFØRER NYTT SJÅFØRKURS: UKE 48 Norgestaxi er opptatt av å rekrutere sjåfører som snakker godt norsk, er service innstilte og som har god lokalkunnskap.

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014

Markedsoversikt bussdrift i offentlig regi Pr. 15. september 2014 Innledning Vedlagt følger en oppdatert markedsoversikt basert på opplysninger innrapportert fra fylkeskommuner og administrasjonsselskaper i perioden juli-september 2014. Markedsoversikten ble sist kunngjort

Detaljer

RENAULT Autoindex 2013. www.renault.no

RENAULT Autoindex 2013. www.renault.no RENAULT Autoindex 2013 Fremgangen fortsetter www.renault.no DRIVE THE CHANGE DETTE ER AUTOINDEX 2012 Over 9.000 norske bileiere har sagt sin mening i Autoindex 2013. Svarene er delt inn i fire hovedkategorier:

Detaljer

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress

Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress Ekspressbussens utfordringer Hvordan står det til? Oslo 12.februar 2015 Bjørn Østbye NOR-WAY Bussekspress UTFORDRINGER «BAKTEPPE» Ekspressbussnæringen i Norge opplevde en sterk passasjervekst frem til

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 19.05.2014 Tid: 09:30 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

V2000-75 28.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Ring 1 Taxi BA, Drammen - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

V2000-75 28.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Ring 1 Taxi BA, Drammen - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. V2000-75 28.06.2000 Konkurranseloven 3-9 - Ring 1 Taxi BA, Drammen - dispensasjon fra 3-1 første ledd og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v. Sammendrag: Ring 1 Taxi BA, Drammen, gis dispensasjon

Detaljer

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart

Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Oppdrag 4-08 Læremidler 2008: Rapportering fra fylkeskommunene om status for læremiddelleveranser ved skolestart Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 4-08 læremidler, deloppdrag Rapportering fra

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger:

Transportøkonomisk Institutt beskriver lovens fundament slik, i ulike lokale utredninger: 1 Del 1, generell kommentar Norges Taxiforbund (NT) ser positivt på at Forbrukerrådet ønsker å gjøre et dypdykk i taximarkedene og forhåpentlig bidra til mer kunnskap om næringen og markedene. Det er nødvendig

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 16.3.29 Registreringsstatistikken for 28 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 28/9. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

KS - kommunesektorens organisasjon. Konstituerende Fylkesmøte KS Buskerud 1. desember 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS

KS - kommunesektorens organisasjon. Konstituerende Fylkesmøte KS Buskerud 1. desember 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS KS - kommunesektorens organisasjon Konstituerende Fylkesmøte KS Buskerud 1. desember 2015 Bjørn Arild Gram, nestleder i KS Visjonen: En selvstendig og nyskapende kommunesektor KS arbeider for at storting

Detaljer

Q&A Postdirektivet januar 2010

Q&A Postdirektivet januar 2010 Q&A Postdirektivet januar 2010 Hovedbudskap: - Postdirektivet vil føre til dårligere og dyrere tjenester - Næringslivet og folk i distriktene vil bli spesielt hardt rammet - Nei til postdirektivet setter

Detaljer

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet

Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet Fagbevegelsen, offentlige myndigheter og arbeidsmarkedskriminalitet Steinar Krogstad Forbundssekretær Fellesforbundet 2 3 4 5 6 Et seriøst arbeidsliv er et organisert arbeidsliv? 7 Noen forutsetninger:

Detaljer

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN

KJØRETØY I TAXINÆRINGEN KJØRETØY I TAXINÆRINGEN 19.03.2010 Registreringsstatistikken for 2009 Notatet tar for seg bestanden av kjøretøy registrert på taxiløyve ved årsskiftet 2009/10. Videre behandles nyregistreringer og bruktimport

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00205-A, (sak nr. 2010/977), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00205-A, (sak nr. 2010/977), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00205-A, (sak nr. 2010/977), sivil sak, anke over dom, Rogaland fylkeskommune (advokat Ida Dybdal Holthe til prøve) mot Jostein Frode

Detaljer

Medlemsmøte i Oslo og Omegn. Periodisk Kjøretøykontroll. Tor Simonsen (NBF)

Medlemsmøte i Oslo og Omegn. Periodisk Kjøretøykontroll. Tor Simonsen (NBF) Medlemsmøte i Oslo og Omegn Bilbransjeforening 23. oktober 2012 Periodisk Kjøretøykontroll Tor Simonsen (NBF) Temaer Endringer Tilsyn og kontroll Kvalitetssikring Roller Endringer Det har den siste tiden

Detaljer

Fremtidens brannvesen

Fremtidens brannvesen Fremtidens brannvesen Dagens situasjon og utfordringar for kommunale brannvesen deltidskorps Grete Nesheim 1 Kvinnherad brannvern Tatt utgangspunkt i : Areal: 1137 km 2 Folketal: 13 200 Brannstyrkar: 8

Detaljer

09.09.2008 Norges Taxiforbund Offentlige anskaffelser. «Fylkeskommunen i kjøperrollen» /w<»-9/+«/+«a/ooow-ooam

09.09.2008 Norges Taxiforbund Offentlige anskaffelser. «Fylkeskommunen i kjøperrollen» /w<»-9/+«/+«a/ooow-ooam 09.09.2008 Norges Taxiforbund Offentlige anskaffelser. «Fylkeskommunen i kjøperrollen» /w

Detaljer

Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess

Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess Prøve og feile: Systematiske undersøkelser som en kvalitetsutviklingsprosess Norge: Omfattende undersøkelser innen kollektivtransporten Av forsker (sosiolog) Trine Hagen Transportøkonomisk institutt Avdeling

Detaljer

Limet i kollektivtransporten

Limet i kollektivtransporten 3. februar 2011 Drosjene: Limet i kollektivtransporten Mange fly-, tog- og busspassasjerer trenger drosje i én eller begge ender av reisen. Drosjene er limet i kollektivtrafikken. (Asker stasjon). 1 2

Detaljer

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013)

MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) 4.14-skvadronen MELDING NR 6 2013 (Torsdag 31.oktober 2013) Mot ny rekord i antall 4.14-fellelser Antallet behandlede 4.14-klager så langt i år oppe i 42. Av disse har 25 endt med fellelse eller kritikk,

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/154

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/154 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede unnlot å kunngjøre kontrakter om skoleskyss med drosje til tross for at kontraktene oversteg beløpsgrensen for direkte anskaffelser og terskelverdien

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra

RAKKESTAD 2014. Gyldig fra RAKKESTAD KOMMUNE 2014 Gyldig fra JANUAR OM FLEXX Flexx er bestillingstrafikk og inngår som en del av det ordinære kollektivtilbudet i Østfold, men er ikke som en vanlig busstur. Du kan nemlig hentes hjemme

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 15. oktober 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

NIVI-notat 2014:1 Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedriftene Utarbeidet på oppdrag av NHO Attføringsbedriftene

NIVI-notat 2014:1 Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedriftene Utarbeidet på oppdrag av NHO Attføringsbedriftene NIVI-notat 2014:1 Kommunenes vurderinger av anbud for attføringsbedriftene Utarbeidet på oppdrag av NHO Attføringsbedriftene Jørund K Nilsen og Magne Langset Mai 2014 Innhold: 1 INNLEDNING... 1 2 KJENNSKAP,

Detaljer

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis

Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Kjøresedler regelverk, retningslinjer og praksis Seksjonssjef Steinar Talgø Juridisk forvaltningsseksjon, Politifagavdelingen Politidirektoratet 29. oktober 2014 Aktuelle emner Politidirektoratets rolle

Detaljer

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane

Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Samferdsle og universell utforming i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, Sogn og Fjordane Fylkeskommune Kva skal eg snakke om? Litt generelt om kollektivtrafikk og universell utforming Våre erfaringar med

Detaljer

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008)

Innst. S. nr. 192. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innst. S. nr. 192 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:46 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Nye samferdselskart. Jørn Sørvig prosjektleder. Dialogmøter. Bjørn Erik Olsen

Nye samferdselskart. Jørn Sørvig prosjektleder. Dialogmøter. Bjørn Erik Olsen Nye samferdselskart Jørn Sørvig prosjektleder Dialogmøter. 1 Foto: Foto: Thor-Wiggo Bjørn Erik Olsen Skille Statsbudsjettet Omfordelingsvirkning med full effekt fra 2019 Fylke Innbyggjartilskot 2015 inkl.

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

RENAULT - KVALITET I ALLE LEDD

RENAULT - KVALITET I ALLE LEDD RENAULT - KVALITET I ALLE LEDD RENAULT med STØRST FREmGANG I AUTOINDEX DE SISTE TRE ÅR www.renault.no DRIVE THE CHANGE AUTOINDEX 2012 har de siste årene markert seg positivt i AutoIndex-undersøkelsene

Detaljer

SAMFERDSELSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014

SAMFERDSELSAVDELINGA. Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014 SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11298-9 Saksbehandlar: Tor Harald Rødseth Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 09.04.2014 Fylkesutvalet 23.04.2014 Søknad frå Tide Buss AS om

Detaljer

LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVEN) - HORINGSUTTALELSE

LOV OM KOMMUNALT PÅLEGG OM BETALINGSPARKERING (PARKERINGSLOVEN) - HORINGSUTTALELSE TA0 SEPT1012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Transportplansjef Byplansjef : 201203910 : E: 231 Q50 &13 : Håkon Auglend : Håkon Auglend : Mette Paavola Behandles av utvalg:

Detaljer

Lt..*ti*- -q- HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Høyring - søknad om etablering av ny taxisentral i Bergen køyreområde

Lt..*ti*- -q- HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Høyring - søknad om etablering av ny taxisentral i Bergen køyreområde HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Sjå adresseliste Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) 20 l3 000 4 4-4 / 83 2/ANNV EDV Dykkar rel: Bergen, 10. oktober 2013 Høyring - søknad om etablering

Detaljer

Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg!

Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg! Avlys vinterkaoset... Samarbeid på veg! Et altfor velkjent syn Utfordringer Transportmarkedet Dramatisk økning i vogntogtrafikken: I 2002 krysset 16700 lastebiler inn i Norge over den norsk finske grensa.

Detaljer

Oslo kommune Bystyret

Oslo kommune Bystyret Oslo kommune Bystyret [12/00826-2] Sak 191 Forskrift om beboerparkering i Oslo - Byrådssak 57 av 26.04.2012 Sendt til byrådet. Bystyret har behandlet saken i møtet 13.06.2012 sak 191 FORSLAG: Forslag fremsatt

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Oslo og Akershus Bilbransjeforening. Bilbransjedag12. mai 2015

Oslo og Akershus Bilbransjeforening. Bilbransjedag12. mai 2015 Oslo og Akershus Bilbransjeforening Bilbransjedag12. mai 2015 Fagavdelingen i NBF Prioriterte oppgaver i 2015 Faggruppe Bilsalg Digital kunnskap og innsikt Samarbeid med Finn.no Trendrapport Bruktbil15

Detaljer