Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate"

Transkript

1 Overvåking av meldingsutveksling - ved hjelp av MTM Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate

2 Men først litt om meg Bente Bredholt Fysiokjemiker/bioingeniør (1983->) Systemutvikler/programmerer (1987->) Prosjektleder ( >) Selvstendig / eget konsulentselskap (2002 -> 2005/2006) (prosjektledelse/endringsledelse) Ansatt i Hemit fra november 2005 (først som prosjektleder, senere i alt mulig innenfor Meldingsløftet )

3 - og oss i Helse Midt-Norge Helse Midt-Norge - RHF (Regionalt HelseForetak): (Helse Midt-Norge ble etablert etter den store sykehusreformen i 2001 og 2002) - ansvar for sykehus og spesialisthelsetjenesten i de tre midt-norske fylkene. Namsos og Levanger Ålesund, Volda, Molde og Kristiansund. Trondheim + Orkdal og Røros: Vestmo Behandlingssenter i Ålesund, Veksthuset i Molde, Trondheimsklinikken i Trondheim Helseregionen har ca ansatte. Omfatter: de offentlige sykehusene, institusjonene i psykiatrien (barn og voksne), ambulansetjenesten, nødmeldingstjenesten, sykehusapotek, laboratorier og institusjoner i rusomsorgen. Ålesund, Molde, Kristiansund, Trondheim, Namsos og Levanger I tillegg håndteres Ambulanse Midt-Norge, Helsebygg og Hemit.

4 Meldingsløftet + Helse Midt s behov for MTM (eller tilsvarende) verktøy

5 Sykehus og elektronisk kommunikasjon - Sykehusene har i mange år sendt meldinger - Det var imidlertid vanskeligere for sykehusene å motta meldinger - M:M kommunikasjon krever MER enn 1:M, det er vanskelig å tilpasse seg alt! - KITH (Kompetansesenteret for IT i helse- og sosialsektoren) - nå EISI (avdeling standardisering i divisjon e-helse og IT innunder Helsedirektoratet) - beskrev en del nye standarder for kommunikasjon M:M som få benyttet. - NASJONALT MELDINGSLØFT BLE ETABLERT!

6 Nasjonalt Meldingsløft - Helsedirektoratet Startet 31. mars 2008 Fokus på elektroniske basismeldinger mellom sykehus og allmennleger.

7 Meldingsløftet - overtatt av NHN fra Nå mer fokus på utbredelse av meldinger i kommunene

8 MTM - overvåking av applikasjonskvitteringer Fra et tidlig prosjektoppdrag for Rutineutvikling for å håndtere papirløse e-meldinger (juni 2007)

9 Meldingsløftets meldinger - Basismeldinger: Basismeldinger: Henvisninger og epikriser Rekvisisjoner (lab/røntgen) og svarrapporter (labsvar/røntgensvar) I tillegg skal alle meldinger skal besvares med en applikasjonskvittering Forutsetning: Bruk av sikker meldingsutveksling via NHN (Norsk HelseNett). o ebxml-rammeverk med PKI o kryptering/dekryptering o Signering/autentisering (mottar også ebms-kvittering) Skissen er stjålet fra Sykehuset i Vestfold Status hos Helse-Midt i dag: Henvisninger (mottas) og epikriser (sendes) Rekvisisjoner til røntgen (mottas) Svarrapport /røntgensvar (sendes) Svarrapport / labsvar fra med.biokjemi, farmakologi, immunologi etc (sendes) Vi benytter ebxml-rammeverket i kommunikasjonen med noen partnere, men ikke alle. (DES benyttes også.) Helse-Midt benytter ikke (av diverse årsaker, ikke kun tekniske) : Svarrapport for patologi - sendes ikke. Rekvisisjoner til lab (utenom røntgen) - mottas ikke. De fra HFsiden benytter MTM når de følger opp sine utsendte meldinger!

10 Meldingsløftets meldinger PLO-meldinger: Opprinnelig et ELIN-K prosjekt som startet hos Norsk Sykepleierforbund for å dekke kommunens behov for kommunikasjon mellom fastleger og sykehus. https://www.sykepleierforbundet.no/vis-artikkel/643628/elin-k PLO-meldingene ble viktig for sykehusene i fbm samhandlingsreformen PLO-meldingene som sendes mellom sykehus og kommune: Pasientlogistikk-meldinger som sendes fra sykehus til kommune Fagmeldinger som sendes fra sykehus til kommune: Fagmeldinger som sendes fra kommune til sykehus Dialogmeldinger Forespørsel (sendes og mottas) Svar på forespørsel (sendes og mottas) Avviksmelding (sendes og mottas, skal være relatert til en opprinnelig fagmelding.) De fra HFsiden benytter MTM til feilsøking. (Følger primært opp utsendte meldinger i fagsystemet, ikke MTM )

11 Hvilke behov dekker MTM hos oss?

12 Interessenter - i MTM Overvåking / sjekking: De som sender/mottar meldingene i HelseForetakene (HF) Forskjellige miljø: lab, røntgen, Doculive/EPJ, samhandling pleie-og-omsorg Integrasjonsdrift i Hemit (Helse Midt IT) Utvikling og test: De som utvikler løsninger og orkestreringer på BizTalk (Hemit) De som tester integrasjonsløsningene som er levert på BizTalk (Hemit + HF) Statusrapportering, økonomi / planlegging De som rapporterer status i pågående prosjekt som har meldingsutbredelser De som budsjetterer Interessentkonflikt: - kriteriet for at meldingene settes til Success/Error Avhenger av HVEM som skal se på meldingen HF: Error hvis avsender/mottaker ikke får opprinnelig melding dvs der negativ appkvitt sendes eller mottas skal opprinnelig melding ha status Error. Hemit/drift: Error hvis noe feiler, dvs opprinnelig melding som besvares med negativ appkvitt - og utsendelsen går bra - skal ha status Success

13 Hvordan dekker MTM behovene for overvåking/sjekking?

14 Overvåking/sjekk av meldingene De som sender meldinger på HelseForetaket (HF) Ser kun sine utsendte meldinger Følger opp meldinger med Error (mottak av negativ applikasjonskvittering) Mer på de følgende foil De som mottar meldingene på HelseForetakene (HF) Ser bare de meldingene som skal til seg, men benytter MTM kun som et feilsøkingsverktøy Dvs når noen etterlyser hva som har skjedd med innsendt melding fordi avsenderen ikke har fått applikasjonskvittering f.eks Integrasjonsdrift i Hemit (Helse Midt IT) Ser alle, men benytter MTM bare i fbm feilsøking. ALT som gjøres i fbm oppslag etc logges!

15 Feil ved utsendte meldinger Overvåking/sjekk av meldingene De som sender meldinger på HelseForetaket (HF) Oppfølging av meldinger med negativ appkvitt HFet har ansvar for overvåking av sine utsendte meldinger. Meldingsløftsmiljøet splittet opp i: Lab, røntgen og Doculive/EPJ Sjekker/følger opp negative applikasjonskvitteringer og også de som mangler applikasjonskvittering (hvis kommunikasjonen BARE går elektronisk.) 2 1 Visningsfil

16 Visningsfil Overvåking/sjekk av meldingene De som sender meldinger på HelseForetaket (HF) Oppfølging av meldinger med negativ appkvitt Visningsfil gjør det enklere å lese innholdet i XML-filene for å kunne finne ut av hvorfor noe feilet. (Ekspempelet: Nyfødt, pasienten var ikke blitt tildelt fødselsnummer på det tidspunktet meldingen var sendt. Sykehuset benyttet internt hjelpenummer. Ikke kjent pasient hos legekontoret. )

17 Behandle avvik/feil Overvåking/sjekk av meldingene De som sender meldinger på HelseForetaket (HF) Oppfølging av meldinger med negativ appkvitt De som overvåker: - legger også på en kommentar på meldingen som har feilet, - samt skifter status fra Error til Behandlet.

18 Overvåking/sjekk av meldingene De som sender meldinger på HelseForetaket (HF) De som mottar meldingene på Helseforetaket Integrasjonsdrift i Hemit (Helse Midt IT) Tilgang / pålogget bruker ser bare det han skal ha rettigheter til å se! - og kan bare endre status hvis han har adminrettighet (endret i MTM 5.0) NB: PLO-meldingene følges IKKE opp i MTM, men i journalsystemet. MTM benyttes her bare til feilsøking av både sendte og mottatte meldinger

19 Eksempel en adminbruker som ser mye mer. Flere meldingstyper og flere partnere internt i Helse Midt-Norge Overvåking/sjekk av meldingene Integrasjonsdrift i Hemit (Helse Midt IT) Feilsøking også i fbm utvikling og test av løsninger og orkestreringer på BizTalk (Hemit + HF)

20 Loggen for hver melding, viser hva som skjer.. Overvåking/sjekk av meldingene De som sender meldinger på HelseForetaket (HF) De som mottar meldingene på Helseforetaket Integrasjonsdrift i Hemit (Helse Midt IT) Brukeren kan lese i loggen for hver enkelt melding hvordan den er behandlet på BizTalk. I dette tilfellet her, har brukeren leserett også til innholdet i den sendte meldingen, men dette kan fjernes.

21 Feilsøking via loggen : Overvåking/sjekk av meldingene Integrasjonsdrift i Hemit (Helse Midt IT) Feilsøking også i fbm utvikling og test av løsninger og orkestreringer på BizTalk (Hemit + HF)

22 Logging / Henvisning I Overvåking/sjekk av meldingene Integrasjonsdrift i Hemit (Helse Midt IT) Feilsøking også i fbm utvikling og test av løsninger og orkestreringer på BizTalk (Hemit + HF) Man kan lese mye i loggen : Utvidet logging gir også en avansert sluttbruker mer mulighet til å følge opp hva som konkret har skjedd med meldingen og hvor den har havnet internt. IKKE FEIL, men korrekt STYRT håndtering i orkestreringen på BizTalk fordi den avdelingen/tjenesten som skulle motta henvisningen på Helseforetaket ikke har startet med elektronisk vurdering av henvisningene. Manuelt mottak sharepoint DES-kryptering

23 Logging / Henvisning II Overvåking/sjekk av meldingene Integrasjonsdrift i Hemit (Helse Midt IT) Feilsøking også i fbm utvikling og test av løsninger og orkestreringer på BizTalk (Hemit + HF) Den avanserte sluttbrukeren ser her at henvisningen har blitt sendt rett inn i Doculive (journalsystemet). Der gjøres det også en del automatiske opphentinger av informasjonen i henvisningen til et vurderingsnotat som blir delvis utfylt. Henvisningen havner så i forhåndsdefinerte postkasser/arbeidslister avhengig av hvilken avdeling eller tjeneste meldingen er sendt til. Automatisk mottak helt inn til en arbeidsliste i journalen. Meldingen er sendt med hjelp av ebxml og kryptert med PKI.

24 Søking / gjenfinning Overvåking/sjekk av meldingene De som sender meldinger på HelseForetaket (HF) De som mottar meldingene på Helseforetaket Integrasjonsdrift i Hemit (Helse Midt IT) Finne en spesifikk melding, men vet ikke eksakt hvilken MTMID den har. Søker da på Sender/Receiver (som logges fra meldingen) eller andre brukerdefinerte felt som er spesifikke for hver melding. (XPATH-uttrykk)

25 Overvåking/sjekk av meldingene Utfordring / interessekonflikt: Error eller Success? I og med at det er HF-brukeren som først og fremst benytter MTM for oppfølging (Hemit har feillogger utenom), så BØR det være HFets ønske som styrer valg av status.

26 Hvordan vi har løst rettigheter / tilgang

27 Storebror ser deg Vi har satt på logging, og kan ved behov - gå gjennom hvilke personer som har hatt tilgang til innhold / sensitive data på en pasient. Fellesbrukere skal IKKE ha tilgang til å se innholdet i de loggede filer. Vi ønsker derfor at alle brukere skal ha sin unike påloggingsnavn. (AD.brukeren er forsøkt, men rettighetene ved endringer ble ikke oppdatert. Mulig dette er bedre ivaretatt i MTM versjon 5 eller 6.)

28 Brukere og grupper En bruker tilhører en eller flere grupper. Gruppen bestemmer a) hvilke HFs data han/hun skal ha tilgang til, b) meldingstype og c) om han/hun skal kunne lese innholdet i de loggede filene eller ikke..

29 Grupper Sykehus / HF Meldingstyper og rettigheter Pr 15. august 2012 har vi 46 navngitte grupper 41 meldingstyper og 1890 partnere!

30 Meldingstype, sender og mottaker Tilgang gis via bruker eller gruppe på type melding, samt på (av)sender og mottaker. Intern (styrer tilgang) Fjernet everyone Ekstern( everyone ) De eksterne partnere er felles, kan sees av alle!

31 ØNSKE 1: Forenkle rettigheter/tilgang. AD-bruker: Fordel: Enkelt å opprette, men Ulempe: rettighetene i MTM ble værende (endres ikke hvis endret i AD) Det er pr i dag tungvint å administrere tilgang for M:M via Grupper Brukere Meldingstyper Sender (av meldingen) Mottaker (av meldingen) Vi har forenkler tilgangsstyringen litt ved å gi Everyone -tilgang på eksterne partnere, og styre tilgangen til meldinger kun på interne partnere. Ønske 1: Forenkle administrasjon av tilgang ved at en gruppe kan ligge i en gruppe Tilgangsstyring er noe krevende, og det finnes fallgruver: Det KAN skje feilsituasjoner - hvor man pga logging av feil utilsiktet også gir for mye rettigheter - ELLER for få (ved at man i andre sammenheng glemmer å gi - eller fjerner everyone på eksterne partnere).

32 ØNSKE 2: Organisatorisk hierarki Ønsker å ha hierarki på avsendere/ mottakere: I meldingsløftet-sammenheng er adressene på to nivå. 1. nivå er kommune/helseforetak eller organisasjon. 2. nivå er lege i en organisasjon, tjeneste eller enhet. Nå må vi velge om vi logger nivå 1 eller nivå 2, og tilgangsstyringen må skje via dette Ønske 2: Ønsker et hierarki der man kan definere / si at tjeneste X tilhører helseforetak Y eller sykehus Z og gi tilgang basert på dette. Logger man meldingene på nivå 2, vil man få mye administrasjon mht tilgangsstyring. Løsningen blir da å logge på nivå 1 eller via en avledet enhet som f.eks sykehus eller edi-adresse..

33 ØNSKE 3: Skille ut de papirløse! (viktig for HFet) Pr i dag så har man ikke kapasitet til å overvåke alle meldinger man mangler applikasjonskvittering på. HFene fokuserer derfor mest på oppfølgingen av de partnere som har blitt papirløse. Fordi man ikke har muligheter til å sette dette pr partner i MTM, - så har man mange ekstra systemer. Planlegger å legge inn nye statuser for å skille ut papirløse. Ønske 3: Ønsker en enklere måte å kunne ivareta overvåking av en gruppe med partnere som f.eks alle meldingene til de som er blitt papirløse.

34 ØNSKE 4: Knytning mot NHN-adresseregisteret Pr i dag legges det inn beskrivende tekst på koden/navnet man logger som sender/mottaker av meldingen. Ønske 4: HFene ønsker at navnet som blir gitt stemmer overens med det som til enhver tid står i NHN-adresseregisteret. (For enklere søking på partner)

Rapport fra risikovurdering. Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord

Rapport fra risikovurdering. Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord Rapport fra risikovurdering Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord Versjon 1.0 26.10.2012 Eva Skipenes og Eva Henriksen Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Sammendrag Denne risikovurderingen

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920

Veileder. Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Veileder Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen IS-1920 Heftets tittel: Veiviser Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen Utgitt: 10/2011

Detaljer

280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28.

280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28. 280513 Status Elin utviklingsprosjekter.pptx 20130528 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO 20 min.pptx Meldingsforvaltning.pptx SamUt-2013-05-28.pptx 2013_05_28 SamUTrev2.pptx Status utviklingsprosjekter

Detaljer

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014. 2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.ppt 20140604_SamUT presentasjon Strakstiltak AR.pptx Presentasjon SamUT 04 06

Detaljer

Applikasjonskvittering

Applikasjonskvittering HIS 8045:2004.. Applikasjonskvittering Versjon.6 Opprinnelig dato.2.2008 Sist endret 5.02.202 KITH 2/08:202 Informasjonsmodell, XML meldingsbeskrivelse og retningslinjer for bruk Publikasjonens tittel:

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og 20 kommuner på Romerike og i Follo Veileder for

Detaljer

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp

Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere Utarbeidet i samarbeid med ELIN-k prosjektet VERSJON 2.1 7. juli 2012 KITH-rapport 06/08:2012 Til utbredelse

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Retningslinjer: Bruk av elektroniske meldinger pro-fastleger VERDAL KOMMUNE Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten Verdal kommune 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status

Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Pasientjournal og sykehustimer på internett - status Tove Sørensen, prosjektleder Regional brukerkonferanse, Bodø, 19 mai 2015 Takk og takk for sist! 14. Mai 2014: Skisser, innspill, diskusjoner og forslag

Detaljer

University of Oslo Department of Informatics. Informasjonsinfrastrukturer INF5210 - Høsten 2003

University of Oslo Department of Informatics. Informasjonsinfrastrukturer INF5210 - Høsten 2003 University of Oslo Department of Informatics Informasjonsinfrastrukturer INF5210 - Høsten 2003 Beskrivelse av Nasjonalt helsenett som en informasjonsinfrastruktur Gruppe 4 Ina Braathe Gro Espelid Kristoffer

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922

Veileder. Bruk av elektronisk henvisning og epikrise. for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Veileder Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten IS 1922 Heftets tittel: Bruk av elektronisk henvisning og epikrise for allmennleger og

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834

Rapport. Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834 Rapport Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834 Heftets tittel: Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Utgitt:

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov

Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Rapport IS-2221 Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Status, utfordringer og behov Publikasjonens tittel: Elektronisk pasientjournal i omsorgstjenesten Utgitt: Oktober 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport 1 / 26 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent 10.01.11 1.1 2 / 26 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 PROSJEKTETS NAVN OG PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR OG MÅL MED PROSJEKTET...

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Frank Larsen Nasjonalt Senter for telemedisin 2004 1 Sammendrag Rapporten beskriver erfaringer med bruk av elektronisk

Detaljer

E-resept. Arkitektur. Versjon: 2.71 19. mai 2014

E-resept. Arkitektur. Versjon: 2.71 19. mai 2014 e-resept arkitektur versjon 2.71 Side 1 E-resept Arkitektur Versjon: 2.71 19. mai 2014 Dokumenteier: avdeling Kjernejournal og e.resept, seksjon Forvaltning e-resept arkitektur versjon 2.71 Side 2 Versj.

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Rapport. Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0

Rapport. Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0 Rapport Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0 Rapportens tittel: Utprøving kjernejournal - Evalueringsrapport Utgitt: Januar 2015 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Divisjon for e-helse

Detaljer