Avtaler. Risikovurderingen sier: Med det nåværende risikonivået vurderes det til at basismeldinger på papir kan avvikles.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtaler. Risikovurderingen sier: Med det nåværende risikonivået vurderes det til at basismeldinger på papir kan avvikles."

Transkript

1 Side 1 av 5 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : N-T:, Arnhild Trustrup, Åse Mette Haldorsen, Grethe Kveli, Tanja Skjevik S-T: Trine Hansen, Rut Naversen, Marit Øverås M&R: Asbjørn Kjelsvik, Atle Betten, Evelyn Haram Larsen, Jan Morten Dahle Hemit: Arne Gunnar Barstad, Asle Jensen, Bente Bredholt,, Anne Solberg Kopi : Trond Kvaal, Martin Stenseth Vedlegg : 1 Agenda Avvikling av papir- status og utfordringer. Behov for avtaler? Bytte av sertifikat status og utfordringer Publisering av nye tjenester, eksempel Jordmortjenesten. Hva må vi huske på Oppdatering av status på Aksjonslista PLO-meldinger til kommuner utenfor egen region 2 Referat Nr Sak Aksjon Avvikling av papir status og utfordringer Koordinering mellom fagsystem. Ulike rutiner for avvikling av papir for de ulike fagsystemene. Må koordineres av HMN, men kommunenen må allikvel være forberedet på at det kan bli noe ulikt for ulike type meldinger. Vil uansett være noen svarmeldinger som kommer på papir i overgangsperioden. Avtaler. Risikovurderingen sier: Med det nåværende risikonivået vurderes det til at basismeldinger på papir kan avvikles. Risikovurderingen anbefaler like fullt å løfte krav om håndtering av meldinger, inkludert overvåking, inn i samhandlingsavtalen mellom HF og kommune. Dette krever behandling i styringsgruppe Samhandling og vil være et viktig tiltak for å sørge for at anbefalte tiltak følges opp fra kommunesiden. Laboratorie i HNT ønsker å ha en form for avtale på plass før avvikling av papir, for å sikre sin akkreditering. Hvordan forholder vi oss til dette?

2 Side 2 av 5 Evelyn: Ser at ikke alle kommuner har overvåking på døgnbasis, bør ha en frist for å få avtaler på plass. Trine: Ønsker at vi utsetter kutten av papir til høsten og å samordne med avtaler. Anne: tror samhandlingavtalene ikke skal revideres før om 2 år, kan vi bruke sjekkliste papir i stedet - Bør kanskje avvente til etter sommeren fordi det er mange vikarer på sommeren? - Hvem skal avtalen tegnes med? Nærmeste sykehus på vegne av hele regionen? - Hvordan er dette i forhold til samhandlingsavtalene? Disse tegnes mellom nærmeste sykehuset og kommuner - Burde vært en nasjonal avtale - Info i møtet fra Olav Bremnes (samhandlingssjef), avtalene er under forhandling, i alle fall i NT. - Jan Morten sier avtalen i M&R er ute på godkjenning - Hvem kan bestemme hva vi trenger av avtaler? - Vi har holdt på med samhandling i mange år, avvikling av papir er bare en videreføring av dette, gjør vi dette for vanskelig? - Hva er det som gjelder juridisk i dag? Er det papir eller elektronisk? Mener det er papiret på basismeldinger. - Kan være sunt med en avtale der kommunene bekrefter at de har kontroll på overvåking. Kanskje nok med en sjekkliste? - Bør da stå i denne sjekklista at det omfatter hele regionen - Har vi myndighet til å bestemme hvilken type avtale som skal tegnes? - Jan Morten refererer til delavtale 9, elektroniske meldinger er beskrevet overordnet her. Foreslår at vi lager en type sjekkliste og henviser til delavtalen. (pkt 5.1 i avtalen i M&R beskriver at det skal tegnes egne rutiner for det som gjelder elektronisk meldingsutveklsing) - Konkluderer med at vi setter måldato for avvikling av papir til 1.oktober. Innen den tid må vi ha avklart behov for avtaler - Hilde kontakter samhandlingsansvarlige i HMN og NHN om dette. Viktig å få avklart hvem som omfattes av avtalene, ref eksempel med Røros kommune som ikke forventet å få meldinger fra Levanger sykehus. Bytte av sertifikat status og utfordringer Ref tidligere diskusjoner. Hilde sendte utfordring og erfaringsdok til NHN og Hdir 6.februar. Purret via Sverre Fossen 5.mars. Arne G sendt ny forespørsel til NHN. I forbindelse med skifte av sertifikat i Midtre Gauldal 31.mai er det

3 Side 3 av 5 foreslått å bytte ved å legge inn serienummer. Dette gjør at en slipper unna utfordringen med å bytte på det tidspunktet sertifikatet går ut. Men det gjør også at automatikken ikke vil fungere ved neste gang sertifikatet løper ut. Midtre Gauldal har byttet. Jan Morten informerer om at de har hatt møte med NHN om bl.a Adresseregister og bytte av sertifikat. NHN ser at det er naturlig at de tar et ansvar for sertifikat, men de ønsker en bestilling fra sektoren på at dette er en oppgave vi ønsker at de påtar seg. Evelyn forteller at de byttet sertifikat 15.april for alle sine kommuner, gikk veldig greit. De gamle sertifikatene gikk ut senere. Må ha avtale med hver enkelt samhandlingspart når sertifkat skal byttes før det går ut. Trondheim byttet akkurat på tidspunkt der sertifikatet gikk utt. Gikk smertefritt for System-X kontorene, men for CGM-kontor måtte det gjøres mer manuelt. Brukte hele uken for å følge opp CGM-kontorene. Atle følger opp mot NHN i forhold til å få på plass en type bestilling for at NHN tar dette ansvaret. Publisering av nye tjenester, eksempel Jordmortjenesten. Hva må vi huske på Atle har sendt ut forespørsel til sine kommuner om de ønsker å publisere jordmortjenesten. Husk at ved publisering av nye tjenester så må Hemit konfigurere i sine system og HF ene må bestille hvilke type e-meldinger denne tjenesten skal sende/motta. Må etableres rutiner for hvordan kommune skal forholde seg når de publiserer nye tjenester. Hemit/HMN må gi tilbakemelding om hva de trenger av info, og hvor en slik «bestilling» skal gjøres. Ønskelig med en egen e-post adresse på helseforetaksida der slike bestilinger kan sendes. Eventuelt: Ønskelig å få info om status på e-meldinger i poliklinikk på neste møte 3 Aksjonsliste

4 Side 4 av 5 ID Dato Aksjon Ansvarlig Status Bytte av sertifikat. Involvere NHN i utfordringene vi ser i fbm med bytte i Trondheim kommune, hva kan NHN bidra med av tjenester/kompetanse? Erfarer at det er en stor koordineringsjobb. Hilde kontakter NHN/Kjell Åge Hilde Sendt henvendelse til Kjell Åge og Georg. Sendes også til Sverre F Sendt til Sverre F 5.mars Lage et felles skriv fra KomUT om adressering av epikriser. Bør forankres på fagdirektør-nivå. Starter med å ta det med i samhandlingsnettverket HMN og SG-møte for Meldingsløftet Hilde Ikke utført Avklaring i HMN av kvaliteteten på Utskrivingsrapporten. KomUT-koord bidrar med testing 13.feb Legevakt. Høre med NHN om det er/bør lages nasjonale føringer for registrering Meldinger/Informasjon på pasienter som legges inn fra kommunen men som behandles poliklinisk. Hvordan gjør vi dette? Ulike rutiner i dag Helsestasjon etablere felles rutiner på løsning med å «klipp-og-lim» fra Natus til Doculive for deretter å sende epikrise til Helsestasjon Varsling - Hemit må undersøke om det er mulig å opprette en varslingsside på internett med begrenset tilgang. Knyttes til e-post adresse i kommunene. Viktig at det er felles navn, Heidi Slagsvold i NHN har allerede initiativ i KomUT om dette. Arne G tar kontakt med Heidi S om status på arbeidsgruppen for varsling Oversikt over e-meldinger mellom HF og kommuner Må lages et eget vedlegg til rapporten om tjenestekoder som viser hvilke meldinger som kan sendes til de ulike systemene (og dermed tjenestene?) Dette blir et levende dokument som må forvaltes av Avvikling av papir Sjekk opp status på aktivering av sykepleietjenesten som elektronisk mottaker Anne Atle Hilde Må gjøres noen endringer før HF ene vil anbefale å ta i bruk meldingen. Jobber for bestilling i Dl v6.9 Gjennomført møte med NHN Saken oversendes Strakstiltak Adresseregister. Lag skriv fra HF med argumentasjon og praktiske Hilde

5 Side 5 av 5 konsekvenser med avvikling av papir på basismeldingene. Oversend til KomUTkoordinatorene så de kan komplettere før utsendelse til kommunene

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014. 2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.ppt 20140604_SamUT presentasjon Strakstiltak AR.pptx Presentasjon SamUT 04 06

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Rapport fra risikovurdering. Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord

Rapport fra risikovurdering. Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord Rapport fra risikovurdering Elektronisk meldingsutveksling i Helse Nord Versjon 1.0 26.10.2012 Eva Skipenes og Eva Henriksen Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Sammendrag Denne risikovurderingen

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og 20 kommuner på Romerike og i Follo Veileder for

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014

Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Referat fra møtet i Standardiseringsrådet september 2014 Tid: 11. september 2014, kl. 10.00-14.15 Sted: Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo Møteleder: Olaf Østensen, Statens kartverk Referent: Kristian Bergem

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus

Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Erfaringer med bruk av elektronisk henvisning i samhandling mellom allmennpraksis og sykehus Frank Larsen Nasjonalt Senter for telemedisin 2004 1 Sammendrag Rapporten beskriver erfaringer med bruk av elektronisk

Detaljer

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice

servicetorg24:7 Bli best på kundeservice servicetorg24:7 Bli best på kundeservice Servicetorg24:7 fra Sem & Stenersen Prokom De fleste kommunene har behov for en mer systematisk måte å registrere og følge opp henvendelser på. Bedre håndtering

Detaljer

Forfall: Jan Erik Nilsen, Ingunn Eilertsen, Gunde Sola, Guro Bråstein Ravndal, Jeanette Skaland

Forfall: Jan Erik Nilsen, Ingunn Eilertsen, Gunde Sola, Guro Bråstein Ravndal, Jeanette Skaland Fag- og foretaksutvikling - Seksjon for samhandling Møtereferat Deltakere: Anne Helene Frostestad, Anne Brit Tengesdal, Vigdis Monsen, Frode Otto, Anne Kjersti Medhus, Grete Strømsmo, Beth Ambjørnsen(vara

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate

Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate Overvåking av meldingsutveksling - ved hjelp av MTM Bente Bredholt, Helse Midt-Norge IT 31. august 2012 Integrasjonsdagene hos Communicate Men først litt om meg Bente Bredholt Fysiokjemiker/bioingeniør

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Til medlemmene i styret for Helse Møre og Romsdal HF Dykkar ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 10.06.11 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Vi kallar med dette inn til styremøte

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Vedlegg 1 Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Forslag til forbedringer i Preimplantasjonsdiagnostikksprosessen

Forslag til forbedringer i Preimplantasjonsdiagnostikksprosessen Helse- og omsorgsdepartement Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: Deres ref: Dato: 07.05.09 Forslag til forbedringer i Preimplantasjonsdiagnostikksprosessen I St.prp. nr. 1 (2007-2008) fikk Bioteknologinemnda

Detaljer

Rapport. Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834

Rapport. Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834 Rapport Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Nasjonalt meldingsløft IS 1834 Heftets tittel: Sjekkliste for testing av elektroniske meldinger mellom virksomheter Utgitt:

Detaljer

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Eli Neshavn Høie, Studiesjef, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetet Mari Garaas Løchen, Studieleder, Institutt for

Detaljer

Dokumentfangst i praksis

Dokumentfangst i praksis Dokumentfangst i praksis Hvordan få kontroll på arkivverdig informasjon fra e-post, SMS, nettsider og sosiale medier? IKATs Kontaktseminar 22. 23. mai 2014 Noark 5 Første versjon ble publisert sommeren

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune

Lenvik kommune. Sluttrapport. ELIN-k i Lenvik kommune Lenvik kommune ELIN-k i Lenvik kommune 15.04.09 Godkjent av: Side 2 av 2 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering...

Detaljer