Arbeidsskadedødsfall i Norge ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsskadedødsfall i Norge (1970-2010)"

Transkript

1 Arbeidsskadedødsfall i Norge ( ) Yogindra Samant, 1

2 Arbeidsskadedødsfall i Norge: Formål: Å se på utviklingstrekk i dødsfallene i norske landsbaserte virksomheter i de siste 40 årene ( ). Hva har vi oppnådd og er vi fornøyd med dagens status? Når vi de meste sårbare arbeidere i det norske arbeidsliv? Er evaluering og overvåkning arbeidsskadedødsfallene tilstrekkelig? 2

3 Disposisjon Bakgrunn og historikk. Utvikling i dødsfallene i Utvikling av dødsfallene i utvalgte næringer Status av dødsfallsdata pr i dag. Veien videre. Anslag om dødsfallene globalt: Forekomst / arbeidere: Kilde: Hämäläinen et al.,

4 Nordiske anslagene for antall dødsfall og dødsfall/ arbeidere: 2001 Norge Danmark Finland Sverige Kilde: Hämäläinen et al., 2009 Antall arbeidsskadedødsfall i Norge: Luftfart Sjøfart Ptil Petroleum Landbasert (AT) Dødsårsakregister DÅR Kilde: Lund J & STAMI/NOA,2011 4

5 Hvorfor se på arbeidsskadedødsfallene? Folk dør fortsatt på jobb i Norge. 37 personer død på jobb grunnet arbeidsulykke i Dødsfallene et indikator for arbeidsmiljø. En folkehelse tilnærming til forebygging av arbeidsskader Overvåkning Identifisere og analysere risiko Utvikle tiltak (intervensjoner) Evaluere tiltak Implementere og formidle Kilde: Smith,

6 Kilde: Øyvind Bjørnson,1993 Grunnlaget for dødsfalltallene i Norge: Arbeidsgivers meldeplikt Fabrikktilsynsloven (1892) Arbeidervernloven (1936) Arbeidervernloven (1956) Arbeidsmiljøloven (1977) Arbeidsmiljøloven (2006) 5-2 6

7 Arbeidsmiljøloven 2006: 5-2.Arbeidsgivers varslings- og meldeplikt (grunnlaget for datainnsamling) (1) Dersom arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet ved en arbeidsulykke, skal arbeidsgiver straks og på hurtigste måte varsle og nærmeste politimyndighet. Arbeidsgiver skal bekrefte varselet skriftlig. Verneombudet skal ha kopi av bekreftelsen. Sysselsetting: Kilde: SSB,

8 118 Dødsfallene: Kilde: Arbeidsskadedødsfall Utviklingstrekk og s aktivitet. Røv, Søvik, Søberg, Winge og Røyset) Forekomst av dødsfall / arbeidere: Kilde: Arbeidsskadedødsfall Utviklingstrekk og s aktivitet. Røv, Søvik, Søberg, Winge og Røyset) 8

9 Kilde: Arbeidsskadedødsfall Utviklingstrekk og s aktivitet. Røv, Søvik, Søberg, Winge og Røyse Årlig antall og forekomst av dødsfallene/ 1000 arbeidere i transport: Årlig antall og forekomst av dødsfallene / 1000 arbeidere i bygg og anlegg: Kilde: Arbeidsskadedødsfall Utviklingstrekk og s aktivitet. Røv, Søvik, Søberg, Winge og Røyse 9

10 Årlig antall og forekomst av dødsfallene / 1000 arbeidere i industri: Kilde: Arbeidsskadedødsfall Utviklingstrekk og s aktivitet. Røv, Søberg, Winge og Røyset) Source: Årlig antall og forekomst av dødsfallene / 1000 arbeidere i jordbruk og skogbruk: Kilde: Source: Arbeidsskadedødsfall Utviklingstrekk og s aktivitet. Røv, Søvik, Søberg, Winge og Røyse 10

11 Dødsfall grunnet traktorulykker: Kilde: Arbeidsskadedødsfall i Landbruket. Røyset, Røv og Elkjær Dødsfall i landbruk og skogsbruk: Kilde: Arbeidsskadedødsfall i Landbruket. Røyset, Røv og Elkjær 11

12 Har antall og forekomst av dødsfallene i Norsk arbeidsliv har gått ned i periode ? Bedre teknologi Regelverket Kommunikasjon Trauma behandling Outsourcing av risikofylt arbeid.. Men, så er det en avflating av kurvet i de siste 10 årene. Hvilke faktorene kunne ha bidratt til det? To hypoteser: Hypotese 1 handler om HMS ansvar. Hypotese 2 handler om overvåkningen av dødsfall. 12

13 Årlig arbeidstimer i utleiebransjen: Kilde: Defacto, 2011 Midlertidige arbeidere(1000) Kilde: SSB,

14 Antall arbeidere på korttids oppdrag i Norge ( ) Kilde: SSB,

15 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 Skade og dødsfall rate etter virksomhetsstørrelse (ATs data for 2005) død/1000 0, > =250 risikobasert tilsyn 30 15

16 Hva kunne ha bidratt til flattering av kurven i periode ? Små virksomheter. 22% Selvstendige næringsdrivende. 12% Alene arbeid. Midlertidig arbeid (Vikar). Alexander Kielland ulykke, 1980 Sub-contracting. Arbeidsinnvandring. Svart arbeid. Precarious work Fragmentert HMS ansvar «Fragmentation of occupational safety and health responsbility» Har forbedret overvåkning bidratt til avflating av kurve? Transport Hjemm AT = 118 (1973) Dødsårsakregister = 300 (1973) Arbeid Andre 15% Kilde: Ulykker i arbeidsmiljøet. En klinisk-epidemiologisk studie. Oslo: Universitetsforlaget,

17 Antall og prosent dødsfall fra (Dødsårsaksregister) Kilde: SSB, 2013 Arbeidsskadedødsfall: Dødsårsaksregister Estimat = 246 (To kilder) 66% av estimert dødsfallene ble meldt til AT 171 AT (Wergeland, Lund & Gjertsen, 2008) 17

18 Gjennomsnittlig antall og forekomst av dødsfall: Nordisk Arbeidstilsyn Sweden ,4/ Denmark ,8/ Norway ,9/ Gjennomsnittlig antall og forekomst av dødsfall: Norge: Wergeland m. fl(ikke publisert) Faktisk(fire kilder) 63 2,7/ Estimert (fire kilder) 74 3,2 / Forbedret overvåkning: Etter 2006 Passiv overvåkning. Mer aktiv overvåkning. Avis. Internett. Tips. Inklusjons kriteria. 18

19 Årlig antall dødsfall i Sverige: MS Estonia Kilde: Arbeidsmiljøverket, 2012 Forekomst for dødsfall/ arbeidere i EU15, Norge and Sverige (unntatt transport og traffik): Source: EUROSTAT,

20 Forekomst av dødsfall / arbeidere: i Norge Årlig antall og forekomst / arbeidere i Norge: Source: 20

21 Arbeidsskadedødsfall i Norge: Hva har vi oppnåd og er vi førnøyd med dagens status? Når vi de meste sårebare arbeidere i det norske arbeidsliv? Er evaluering og overvåkning arbeidsskadedødsfallene tilstrekkelig? Veien videre? Forbedre overvåkningen. Tverrdepartementalt samarbeid. Målrettet prosjekter for å nå de sårbare arbeidere. Forskning på hva som gir en effekt (effektiv forebyggende intervensjoner). Forbedre gransking av dødsfallene. BHT Bedre håndhevelse av lover og rapporterings plikter... 21

22 Spørsmålene som angår helseutfallene kan ikke løses kun ved forhandlinger og dialog, men med håndhevelse av regelverket. Health is a matter of regulation, and not just negotiations 22

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

ARBEIDSMILJØ OG HELSE

ARBEIDSMILJØ OG HELSE FAKTAOVERBLIKK: ARBEIDSMILJØ OG HELSE status og utviklingstrekk Denne publikasjonen er en kortversjon av faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Les den og mer om NOA på www.stami.no/noa 2 FORORD Forhold

Detaljer

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter

Sikkerhet i komplekse prosjekter. En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Sikkerhet i komplekse prosjekter En undersøkelse av tiltak for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i fire byggeprosjekter Hilde Nykamp Asgeir Skålholt Finn Ørstavik Rapport 23/2011 Sikkerhet i komplekse

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket

Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Arbeidsgrupperapport, mars 2010 Helse, miljø og sikkerhet i landbruket Organisering og arbeidsformer INNHOLD SAMMENDRAG 4 1. INNLEDNING 6 1.1 Bakgrunn for arbeidet 6 1.2 Arbeidsgruppens sammensetning 7

Detaljer

Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel

Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel Rapport juni 2005 Omfang og konsekvenser av arbeidsskader og arbeidsbetinget sykdom på norsk kontinentalsokkel Utarbeidet for Petroleumstilsynet av Ingrid Sivesind Mehlum og Helge Kjuus Statens arbeidsmiljøinstitutt

Detaljer

Notater. Anita Cecilie Dal, Julie Kjelvik, Trine Westvold

Notater. Anita Cecilie Dal, Julie Kjelvik, Trine Westvold 2008/25 Notater Anita Cecilie Dal, Julie Kjelvik, Trine Westvold Notater og Arne Jensen Utredning om mulighet for ny statistikk over arbeidsulykker og yrkessykdommer basert på data fra Arbeids- og velferdsforvaltningen

Detaljer

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Tone Eriksen 1 og Ingrid Sivesind Mehlum 2 1 Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi 2 Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 1 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Tom Sterud, Jan Olav Christensen,

Detaljer

Arbeidsskader blant unge arbeids takere i bygge- og anleggsbransjen

Arbeidsskader blant unge arbeids takere i bygge- og anleggsbransjen Direktoratet for arbeidstilsynet Stian Rosenberg Søvik, Kari Lysberg og Solfrid Engene Røyset Arbeidsskader blant unge arbeids takere i bygge- og anleggsbransjen Egen forståelse av skaden, identi fisering

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema ÅRSRAPPORT 2011 vi har utført 2050 hvor styrket tilrettelegging tilsyn og oppfølging har vært tema Anstendig God start inkluderende engasjert trygt arbeidstid Innhold 2 Inkluderende s. 3-5 Trygt s. 7-9

Detaljer

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Arbeidstilsynet Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Tittel: Utredning og forslag til hva som bør gjøres med

Detaljer

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet

En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet En studie av atferdsprogram i petroleumsindustrien - eksempel Kollegaprogrammet Masteroppgave i samfunnssikkerhet, våren 2005 Monica Østerhus Universitetet i Stavanger, det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter. Forebygging av arbeidsulykker

Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter. Forebygging av arbeidsulykker Godt sikkerhetsarbeid i bedrifter Forebygging av arbeidsulykker Hvert år arrangerer ROSS gemini senter i samarbeid med Tryg konferansen Sikkerhetsdagene. Denne publikasjonen er en del av dette samarbeidet.

Detaljer

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014

Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Stans i arbeidet erfaring og betraktninger om HMS ved Harry Eide regionalt verneombud Bygg 5.februar 2014 Litt om Harry Eide RVO Bygg Begynte i byggebransjen i 1977 lærling (forskallingssnekker) Tok fagbrev

Detaljer

Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene

Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene Skadestatistikk viktig premiss for forebygging Arbeider arbeids- og trafikksikkerhetsmyndighetene etter et skjevt bilde? Johan Lund Universitetet i Oslo Sikkerhetsdagene i Trondheim November 2010 Innhold

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv.

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv. Roar Høydal, Kari Kjestveit og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv. Første trinn Rapport IRIS - 2007/125 Prosjektnummer: 720 2028 Prosjektets tittel: Unge arbeidstakere

Detaljer

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62

Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Lise Johansen, juridisk rådgiver ATNN Arbeidstilsynet 28.11.2011 2 Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Detaljer

En årsrappor t fra Arbeidstilsynet 2007. ingenting. ellom. linjene

En årsrappor t fra Arbeidstilsynet 2007. ingenting. ellom. linjene En årsrappor t fra Arbeidstilsynet 2007 ingenting ellom linjene a l t t å l e r d a g e n s l y s og vi i Arbeidstilsynet viser at vi er solid og kompetent, synlig i n n h o l d 04 Leder 05 Kor t om Arbeidstilsynet

Detaljer

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom

Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, nestenulykker og yrkessykdom Dok.id.: 1.2.2.2.13.3 Retningslinjer for melding, registering og oppfølging av skader, Utgave: 5.01 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.06.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 7 Retningslinjene

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Arbeidsskader behandlet ved Legevakten i Oslo og Ambulansetjenesten 2060 4

Arbeidsskader behandlet ved Legevakten i Oslo og Ambulansetjenesten 2060 4 Arbeidsskader behandlet ved Legevakten i Oslo og Ambulansetjenesten 2060 4 Sammendrag Bakgrunn. I Norge har man ingen god oversikt over omfanget og alvorlighetsgraden av arbeidsskader. Materiale og metode.

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

Hva vil Arbeidstilsynet?

Hva vil Arbeidstilsynet? 1 Hva vil? Direktør Ingrid Finboe Svendsen HMS-konferanse for Nord og Midt-Norge 11. oktober 2007 Quality Hotel Panorama, Trondheim 2 2 Om består Direktoratet for arbeidstilsynet, og sju regioner med underliggende

Detaljer