Tekstkode Modul Tekst: Forslag ny tekst Merknad ML-mKommentar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekstkode Modul Tekst: Forslag ny tekst Merknad ML-mKommentar"

Transkript

1 KI_ADRKODE ADRESSE Adressekode / by KI_ADRLAD ADRESSE Land KI_ADROK ADRESSE Bekreft adresse KI_BOKSTAV_I_TLF ADRESSE Telefonnummeret (#1) inneholder en bokstav: <strong>(#2)</strong>. Det skal kun være tall! KI_COADR ADRESSE C/O KI_EDRIGUTFORT ADRESSE Adressen din er endret. KI_FORKLARIG ADRESSE KI_GATEVEI ADRESSE Gate/vei KI_HET_POSTSSTED ADRESSE Hent poststed KI_HET_POSTSTED ADRESSE Hent poststed knapp som vises når avascript ikke brukes KI_HELP ADRESSE Her kan du oppdatere din semesteradresse. Dersom du har en utenlandsk adresse, så klikk på linken for å få fram utenlandsk adresseformat.<br>husk at adresseendringer også må meldes til Posten. Det kan du gjøre via internett, pr. telefon, eller med en blankett som du får på postkontor eller post i butikk. KI_HEMADR ADRESSE Hjemstedsadresse B. Denne teksten blir også brukt i div. meldinger på adresse-siden. Derfor ikke HTMLstøtte. KI_KOTAKTIFO ADRESSE Kontaktinformasjon overskrift KI_MAGLER_GATEADR ADRESSE Oppgi gateadresse KI_MAGLER_LAD ADRESSE En utenlandsk adresse må ha navnet på det fremmede landet i Adresseland-feltet! KI_MOB ADRESSE Mobiltelefonnr. KI_AV ADRESSE avn KI_ORSKHEMADR ADRESSE orsk adresse KI_ORSKSEMADR ADRESSE orsk adresse KI_OKLAGRE ADRESSE OK - Lagre knapp KI_OPPGI_POSTR ADRESSE Du må oppgi et postnummer. KI_POSTR ADRESSE Postnummer KI_PRIVEPOST ADRESSE Privat e-postadresse Page 1

2 KI_SEMADR ADRESSE Semesteradresse B. Denne teksten blir også brukt i div. meldinger på adresse-siden. Derfor ikke HTMLstøtte. KI_TILBAKE ADRESSE Tilbake KI_TLFR ADRESSE Telefonnummer KI_UGYLDIG_MOBIL ADRESSE Beklager, ugyldig mobiltelefonnummer! KI_UGYLDIG_POSTR ADRESSE Beklager, ugyldig postnummer! KI_UGYLDIG_PRIVAT_EPOST ADRESSE Kunne ikke godta den private e-postadressen. KI_UGYLDIG_TLFR ADRESSE Beklager, ugyldig telefonnummer! KI_UTDEPOST ADRESSE E-postadresse tildelt av KI_UTDEPOST ADRESSE epost-adresse KI_UTLHEMADR ADRESSE Adresse i utlandet KI_UTLMOB ADRESSE Land-retning-mobiltelefonnr. KI_UTLSEMADR ADRESSE Adresse i utlandet KI_UTLTLF ADRESSE Land-retning-telefonnr. KI_VIS_HEMADR ADRESSE Vis hjemstedsadresse KI_VIS_SEMADR ADRESSE Vis semesteradresse AK_OKLAGRE AKSEPT OK - Lagre knapp FS_BESTILLIGUTFORT BETALIG Bestillingen er utført. DA_FORKLARIG DOKARKIV mangler DA_HELP DOKARKIV Hvis du vil laste ned eller se på et dokument fra arkivet, f.eks. et PDF- eller Word-dokument, så kan du i noen tilfeller måtte klikke på nedlastingssymbolet to ganger. Hvis nedlastingen ikke har begynt innen noen få sekunder etter første klikk, kan du klikke en gang til.<br/>forklaringen er at denne nedlastingen i utgangspunktet forutsetter at du benytter avascript i nettleseren, og at nettleseren aksepterer popupvinduer. Om ikke så er tilfelle, må man altså klikke en gang til. DA_MOTTATT DOKARKIV Mottatt DA_SEDT DOKARKIV Sendt FA_BETALIG FAKTURA Betaling overskrift FA_BETALIGSFRIST FAKTURA Betalingsfrist FA_BETALT_AV FAKTURA Betaler FA_BETALT_TIL FAKTURA Mottaker FA_FAKTURAUMMER FAKTURA Fakturanummer FA_FAKTURAVISIG FAKTURA Ubetalte fakturaer vises øverst. Betalte fakturaer vises Ubetalte fakturaer vises øverst. Betalte fakturaer uten KID-nr og med beløpet 0,00. vises uten KID-nr og med beløpet 0,00. Page 2

3 FA_FORKLARIG FAKTURA Spørsmål om funksjonalitet dukket opp her også. Hvorfor må det visuelt se ut som en giro? Gruppen har tidligere diskutert å liste opp betalingsopplysninger. Kan man få en bedre visuell fremvisning av betalt/ ikke betalt? Kan man bytte plass på knappene slik at knappen for nettbank kommer øverst? Er det aktuelt å produsere giro på PDF og at studenten skriver ut selv? FA_GEERER_OG_TILSED FAKTURA eg ønsker giro tilsendt i posten. FA_GEERER_SEM FAKTURA eg vil betale via nettbank. knapp FA_HELP FAKTURA Her kan du finne betalingsopplysninger om semesteravgiften. Du vil enten se fakturaen din eller se knappen "Generer faktura". Du kan notere deg KIDnummer, beløp og kontonummer, og så betale i nettbanken. Dersom du ønsker å få tilsendt fakturaen i posten, kan du klikke på knappen "Send faktura med post".<br/>dersom du har betalt, vil det ikke stå KIDnummer og beløp på fakturaen. Merk at det kan ta 3 dager fra du har betalt til det blir registrert her. FA_IKKE_BETALT FAKTURA Ikke betalt - merk at det kan ta 3 dager fra du har Ikke betalt - merk at det kan ta opptil 3 dager betalt til det blir registrert her. før innbetaling er registrert. FA_IGE_FAKTURADATA FAKTURA Ingen betalingsdata tilgjengelig. FA_KA_GEERERE_FAKTU FAKTURA Her kan du generere faktura for semesteravgift. Her kan du generere faktura for RA semesteravgift FA_KOTO FAKTURA Kontonummer Kontonr. FA_PROBLEM_FAKTURA FAKTURA Problem med å hente betalingsdata. Prøv igjen senere. FA_SED_Y_FAKTURA FAKTURA Send faktura med post. knapp FA_TILSED FAKTURA Kryss av her hvis du ønsker å få faktura tilsendt. knapp DR_ARBEIDSGIVER FRAMDRIFT Arbeidsgiver/finansiering Phd-studenter, prefiks DR. Ingen forslag til endringer her. DR_AVTALEPERIODE FRAMDRIFT Avtaleperiode DR_FORKLARIG FRAMDRIFT Oversikt over doktorgradsavtalen din. Vennligst kontroller at opplysningene om deg stemmer. DR_FORSKERSKOLE FRAMDRIFT Forskerskole DR_GELDEDE FRAMDRIFT Gjeldende DR_GRAD FRAMDRIFT Grad DR_OPPLYSIGER FRAMDRIFT Avtaleinformasjon DR_OPPRIELIG FRAMDRIFT Opprinnelig DR_PERIODE FRAMDRIFT Periode Page 3

4 DR_PROSET FRAMDRIFT % DR_STED FRAMDRIFT Sted DR_STUDIEPROGRAM FRAMDRIFT Studieprogram DR_TIDSKOTO FRAMDRIFT Tidskonto DR_TYPE FRAMDRIFT Type DR_VEILEDIG FRAMDRIFT Veiledning AV HOVEDMEY av DA_DOKUMETARKIV HOVEDMEY Dokumentarkiv OK overskrift overskrift DA_FOKLARIG HOVEDMEY?? FK_AVBRYT HOVEDMEY Avbryt sekvens kan vi finne et anna ord enn sekvens? Bare avbryt? knapp FK_FORRIGE_SIDE HOVEDMEY Forrige side knapp FK_ESTE_SIDE HOVEDMEY este side knapp FK_OKLAGRE HOVEDMEY OK - Lagre Lagre knapp, brukes på flere sider FRA HOVEDMEY fra GOR_ET_VALG HOVEDMEY Gjør et valg! Her må du gjøre et valg på meny når valg er påkrevet H_FOR_DEE_SIDE HOVEDMEY Vis hjelpetekst for denne siden Vis hjelpetekst eller bare hjelp? std. tooltip for hjelpeicon H_HELP HOVEDMEY StudentWeb - Hjelp default overskrift i hjelpevindu H_LUKK_VIDU HOVEDMEY Lukk vindu HM_ADRESSE HOVEDMEY Adresse modul HM_ADRESSE_TIP HOVEDMEY Dine adresser modul tooltip HM_AKSEPT HOVEDMEY Samtykke Kan vi bruke et annet ord - Samtykke? modul HM_AKSEPT_TIP HOVEDMEY Samtykke og reservasjon modul tooltip HM_AKTIVITET_KREVES HOVEDMEY Hvis du ikke snart foretar deg noe, vil du bli logget ut automatisk. du må gjøre en handling, hvis ikke blir du logget ut HM_BESTILLIG HOVEDMEY Bestillinger modul HM_BESTILLIG_TIP HOVEDMEY Bestillinger modul tooltip HM_BETALIG HOVEDMEY Betaling eller Betaling semesteravgift? modul HM_BETALIG_TIP HOVEDMEY Betaling eller Betaling semesteravgift? modul tooltip HM_DOKARKIV HOVEDMEY Dokumentarkiv innsynsmodul HM_DOKARKIV_TIP HOVEDMEY Se dine dokumenter se din korrespondanse (her er jo kopi av alt) tooltip HM_DRAVTALE HOVEDMEY Doktorgradsavtale modul HM_DRAVTALE_TIP HOVEDMEY Avtaleinformasjon informasjon om doktorgradsavtalen modul tooltip HM_EKSMELD HOVEDMEY Eksamensmeldinger Eksamensoppmeldinger? innsynsmodul HM_EKSMELD_TIP HOVEDMEY Se dine eksamensmeldinger se dine oppmeldinger til eksamen modul tooltip HM_EKSRES HOVEDMEY Eksamensresultater innsynsmodul Page 4

5 HM_EKSRES_TIP HOVEDMEY Se dine eksamensresultater modul tooltip HM_FAKTURA HOVEDMEY Betaling Faktura innsynsmodul HM_FAKTURA_TIP HOVEDMEY Betaling Faktura modul tooltip HM_FRAMDRIFT HOVEDMEY Framdriftsrapportering doktorgr.gruppen diskuterer modul HM_FRAMDRIFT_TIP HOVEDMEY Framdriftsrapportering doktorgr.gruppen diskuterer modul tooltip HM_FULLFOER_SEKVES HOVEDMEY Du må fullføre den sekvensen du nå holder på med. sekvens? Har vi et bedre ord? HM_ISY HOVEDMEY Innsyn Se opplysninger om deg/se dine registreringer? HM_ISY_TIP HOVEDMEY Se på oppmeldinger, resultater m.m. modul tooltip HM_KARUTBES HOVEDMEY Karakterutskrift best.modul HM_KARUTBES_TIP HOVEDMEY Bestill karakterutskrift modul tooltip HM_KVALIFIK HOVEDMEY Oppnådde kvalifikasjon Kvalifikasjon er også et dårlig begrep som studentene alltid må få en forklaring på innsynsmodul HM_KVALIFIK_TIP HOVEDMEY Se dine oppnådde kvalifikasjoner ref. diskusjon om kvalifikasjoner modul tooltip HM_LKTRAS HOVEDMEY Rapp. til Lånekassen Data til Lånekassen innsynsmodul HM_LKTRAS_TIP HOVEDMEY Rapporteringer til Lånekassen Data sendt til Lånekassen modul tooltip HM_LOGG_UT HOVEDMEY Logg ut HM_LOGG_UT_OM_ODV HOVEDMEY <small>hvis du av tekniske grunner ikke kan fullføre den operasjonen du nå er inne i, gis du nå muligheten til å logge ut.</small> hvis du av tekniske grunner ikke får fullført handlingen,kan du logge ut. HM_LOGG_UT_TIP HOVEDMEY Avslutt din StudentWeb-sesjon Avslutt Studentweb tooltip HM_MIDRE_E HOVEDMEY Mindre enn HM_MIUTTER_IGE HOVEDMEY min. til timeout...minutter til timeout HM_MIUTTER_SIDE HOVEDMEY min. siden...minutter siden HM_OPPGILEV HOVEDMEY Oppgaveinnlevering Innlevering av oppgave HM_OPPGILEV_TIP HOVEDMEY Innlevering av masteroppgave HM_PIKODE HOVEDMEY Bytte PI-kode Endre PI-kode HM_PIKODE_TIP HOVEDMEY Bytte PI-kode Endre PI-kode modul tooltip HM_R_EKSRES HOVEDMEY Eksamensresultater Resultater? modul HM_REGISTRER HOVEDMEY Registreringer Registrer deg modul HM_REGISTRER_TIP HOVEDMEY Registreringer Registrer deg modul tooltip HM_SAKSBEH HOVEDMEY Saksbehandler modul HM_SAKSBEH_TIP HOVEDMEY Saksbehandler modul tooltip HM_SEMREG HOVEDMEY Semesterregistrering modul-sekvens HM_SEMREG_TIP HOVEDMEY En sekvens av registreringer?? modul tooltip HM_SEMREGUTD HOVEDMEY Semesterreg./Utd.plan modul-sekvens HM_SEMREGUTD_TIP HOVEDMEY En sekvens av registreringer modul tooltip HM_SKEMA HOVEDMEY Spørreskjema modul HM_SKEMA_TIP HOVEDMEY Spørreskjema modul tooltip modul Page 5

6 HM_SKUL_MEY HOVEDMEY Skjul meny Tekstkoder som begynner med HM_ tilhører Hovedmeny, dvs. Supersidekomponenten. HM_SPESTILP HOVEDMEY Spesialtilpasning modul HM_SPESTILP_TIP HOVEDMEY Behov for evt. spesialtilpasning Behov for spesialtilpasning på eksamen modul tooltip HM_SPRÅK HOVEDMEY Målform modul HM_SPRÅK_TIP HOVEDMEY Angi målform for tilskriving Angi målform du vil bli tilskrevet på modul tooltip HM_START_IFO HOVEDMEY Startside HM_START_IFO_TIP HOVEDMEY Startside med div. opplysninger Startside tooltip HM_STEMMERETT HOVEDMEY Stemmested modul HM_STEMMERETT_TIP HOVEDMEY Velg hvor du vil stemme modul tooltip HM_TEKST HOVEDMEY Tekst: skjermspråk HM_TIMEOUT_FOR HOVEDMEY Timeout for HM_UDEKS HOVEDMEY Underv.- og eks.melding Undervisning- og eksamensmelding modul HM_UDEKS_TIP HOVEDMEY Opp- og avmelding til undervisning og eksamen hjelpetekst ok modul tooltip HM_UDMELD HOVEDMEY Undervisningsinfo innsynsmodul HM_UDMELD_TIP HOVEDMEY Info om undervisingsmeldinger og opptak Informasjon om undervisningsmeldinger og eventuelle opptak til undervisning modul tooltip HM_UDOPP HOVEDMEY Undervisningsopptak innsynsmodul HM_UDVURD HOVEDMEY Meldinger Meldinger må erstattes - registreringsmodu l HM_UDVURD_TIP HOVEDMEY Opp- og avmelding til undervising og eksamen modul tooltip HM_UTDPLA1 HOVEDMEY Utdanningsplan del 1 Rettighet og plikter? registreringsmodu l HM_UTDPLA1_TIP HOVEDMEY Bekreftelse av kjennskap til utdanningsplanen Bekreftelse på at du har lest rettigheter og plikter modul tooltip HM_UTDPLA2 HOVEDMEY Utdanningsplan del2 Utdanningsplan for bach i.. Ref. forslag etlife registreringsmodu l HM_UTDPLA2_TIP HOVEDMEY Planen som viser hvordan du vil gjennomføre studiet avhenger av strukturen som legges for oppdatering og godkjenning av utd.planene modul tooltip HM_UTSKRFAKT HOVEDMEY Utskriftsbetaling modul HM_UTSKRFAKT_TIP HOVEDMEY Utskriftsbetaling modul tooltip HM_VELGSPRAK HOVEDMEY Velg knapp som vises når avascript ikke brukes HM_VURDMELD HOVEDMEY Vurderingsmelding Oppmeldinger til eksamen (diskusjon om bruk av begrepene vurdering eller eksamen) Page 6

7 HM_VURDMELD_TIP HOVEDMEY Se dine eksamensmeldinger se dine oppmeldinger til eksamen modul tooltip HM_VURDRES HOVEDMEY Resultater HM_VURDRES_TIP HOVEDMEY Se dine resultater modul tooltip HØST HOVEDMEY høst IKKE_SPESIFISERT HOVEDMEY ikke spesifisert?? menytekst når intet er valgt IL_ALLEREDE_ILOGGET HOVEDMEY Du er visst allerede innlogget! utgår feilmelding IL_FEILVEDIITIERIG HOVEDMEY Feil oppstod ved initiering av bruker. Det oppsto en feil ved innlogging. Prøv igjen senere. Hvis feilen gjentar seg, bruk kontaktinformasjon nederst på siden. IL_FR_OG_PI_IGORERT HOVEDMEY Innloggingsforsøket ble ignorert. Du har tastet galt fødselsnr. eller PI-kode 3 ganger. utgår feilmelding, erstatter IL_PI_IGORE RT IL_FODSELSR HOVEDMEY Fødselsnummer: ok IL_FODSELSR_FEIL HOVEDMEY Dette fødselsnummeret inneholder en feil! Oppgitt fødselsnummer inneholder feil. Rett dette og prøv på nytt. feilmelding IL_FODSELSR_MAA_HA_11 HOVEDMEY Fødselsnummeret må ha 11 siffer! >IL_FODSELSR_FEIL feilmelding IL_FORKLARIG HOVEDMEY Her får du tilgang til data om deg som student. Tjenesten krever at du identifiserer deg. Her får du tilgang til informasjon om studiene dine og kan gjøre nødvendige registreringer IL_GALT_FR_ELLER_PI HOVEDMEY Galt fødselsnr. eller PI-kode.<br/>En forklaring kan være at du ikke har de nødvendige rettigheter for registrering på skjerm. I så fall kan du kontakte studentkontoret.<br/>har du benyttet PI-koden som står oppført på din giroblankett for semesteravgift dette semesteret, må du prøve igjen. Hvis du ikke husker eller finner PI-koden din, må du kontakte infosenteret ved ditt fakultetet eller studentkontoret. Feil ved innlogging. Oppgitt påloggingsinformasjon er feil, eller du har ikke tilgang til tjenesten. Ved spørsmål, bruk kontaktinformasjon nederst på siden. feilmelding, erstatter IL_UKET_FOD SELSR og IL_PI_IKKE_GO DKET IL_ILOGGIG_FEIDE HOVEDMEY Pålogging med brukernavn og passord ok IL_ILOGGIG_FR HOVEDMEY Pålogging med fødselsnr. og PI Pålogging med fødselsnummer og PIkode<br>Logon using your 11-digit ID and PI (hva er korrekt skrivemåte for pinkode - bør endres globalt) IL_LOGG_I HOVEDMEY Logg inn ok knapp IL_LOGG_I_FEIDE HOVEDMEY Logg inn ok knapp IL_PI_IGORERT HOVEDMEY PI-koden ble ignorert. Du har tastet gal kode 3 ganger. utgår feilmelding Page 7

8 IL_PI_IKKE_GODKET HOVEDMEY PI-koden ble ikke godkjent!<br/>har du benyttet koden som står oppført på din giroblankett for semesteravgift dette semesteret, må du prøve igjen. Hvis du ikke husker eller finner PI-koden din, må du kontakte infosenteret ved ditt fakultetet eller Studentkontoret. >IL_GALT_FR_ELLER_PI feilmelding IL_PI_MAA_HA_4 HOVEDMEY PI-koden må ha 4 siffer! >IL_GALT_FR_ELLER_PI feilmelding IL_PIKODE HOVEDMEY PI-kode: >IL_GALT_FR_ELLER_PI IL_PIMAILKLIKK_TVILSOM HOVEDMEY Du klikket muligens på gal knapp. Siden du hadde tastet en kode i PI-feltet, er det mest trolig at du skulle ha klikket på Logg-innknappen.<br/> <br/>you probably clicked the wrong button. Since you had entered a code in the PI field, it is most likely that you intended to click the Login button. Erstattes med utgråing av knapp hvis pinkode har verdi IL_PROEV_Y_ILOGGIG HOVEDMEY Innloggingsforsøket ble mislykket. Prøv om igjen.<br/>generelt tips: Ikke bruk nettleserens 'Back'- knapp i StudentWeb. >IL_FEILVEDIITIERIG IL_SED_PI HOVEDMEY Send PI-kode med e-post Få tilsendt pinkode på epost knapp IL_TEST_SPERRE_OPPHEVET HOVEDMEY Du kan klikke her om du vil prøve om sperren er opphevet. utgår? IL_TIMEOUT HOVEDMEY Beklager, timeout! Du har vært inaktiv for lenge og må logge inn på nytt IL_UKET_FEIL HOVEDMEY Ukjent feil oppstod >IL_FEILVEDIITIERIG feilmelding IL_UKET_FODSELSR HOVEDMEY Enten så har du ikke de nødvendige rettigheter for registrering på skjerm, eller så er du ikke registrert i denne student-databasen.<br/>ta kontakt med studentkontoret. >IL_GALT_FR_ELLER_PI feilmelding IL_VELKOMME HOVEDMEY Velkommen til StudentWeb ved ok Tekstkoder som begynner med IL_ tilhører innloggingssiden. A HOVEDMEY a Semesteravgiften er betalt for <termin><årstall> EI HOVEDMEY ei Semesteravgiften er ikk betalt for <termin><årstall> SI_BEKREFTET HOVEDMEY Plan bekreftet Ikke plan - bruk Utdanningsplan Utdanningsplanen er bekreftet for termin år SI_BETALT_SEMAVGIFT HOVEDMEY Betalt semesteravgift Bør være unødig - men ellers ok mulighet SI_BETMAGEL HOVEDMEY Semesteravgift er ikke betalt (#1). På betalingssiden får du mer informasjon om betaling av semesteravgift. Bør være unødig - men ellers ok mulighet Page 8

9 SI_FORKLARIG HOVEDMEY SI_FORKLARIG_PHD HOVEDMEY Hvert semester må du bekrefte og oppdatere opplysninger om deg selv. Her kan du også melde deg til emner og se informasjon vedrørende din ph.d.- avtale. Bør være fellestekst?????utdanningsplanen er ikke bekreftet for termin år valgfri tekst på Start-siden Forklaring som passer for ph.d.- studenter SI_HELP HOVEDMEY <p>for å komme i gang med registreringen bruker du menyen til venstre.</p> <hr/><h2>meny</h2><ul><li>menyen til venstre varierer med hvor langt vi er kommet i semestret og hva du har gjort tidligere.</li> <li>dersom menyen ikke vises, kan du få den frem ved å trykke på plusstegnet øverst i venstre hjørne.</li><li>du kan også skjule menyen og dermed få litt bedre plass på siden ved å bruke minustegnet.</li></ul><hr/> <h3>sist pålogget</h3> <ul><li>dato og klokkeslett for siste gang du brukte StudentWeb</li> <li>feltet er tomt dersom du ikke har vært logget på StudentWeb før.</li></ul> <h3>betalt semesteravgift</h3> <ul><li>viser om semesteravgiften er betalt</li> <li>dersom semesteravgiften ikke er betalt, vises det lenger ned på siden.</li></ul> <h3>semesterregistrert</h3> <ul><li>viser om du er semesterregistrert</li> <li>dersom du ikke er semesterregistrert, vises det lenger ned på siden.</li></ul> <hr/> <h3>studieprogram</h3> <ul><li>studieprogram viser hvilke(t) program du er tatt opp til.</li> <li>kull forteller i utgangspunktet hvilket semester du ble tatt opp til programmet.<ul><li>studieadministrasjonen kan flytte deg til et tidligere kull, dersom du har mye utdanning fra før som kan innpasses i avventer ny løsning SI_IKKE_BEKREFTET HOVEDMEY Plan ikke bekreftet Utdanningsplan ikke bekreftet SI_IKKE_BEKREFTET_P HOVEDMEY Plan ikke bekreftet for (#1). Klikk i menyen på Semesterreg./Utd.plan for å bekrefte planen. Utdanningsplan ikke bekreftet for.. SI_KLASSE HOVEDMEY Kull ok Page 9

10 SI_LISES_AKTIV HOVEDMEY (#2) for studieprogrammet (#1) er aktiv i perioden (#3) til (#4) ok SI_LISES_UTGÅR HOVEDMEY (#2) for studieprogrammet (#1) går ut (#4) ok - kan vi henvise felles til hva som må gjøres for å innfri krav? Tekst for aktive lisenser. Parametere: (#1) Studieprogramna vn (#2) Lisenstypenavn (#3) Fra dato for lisens (#4) Til dato for lisens Tekst for lisenser som er i ferd med å gå ut. Parametere: (#1) Studieprogramna vn (#2) Lisenstypenavn (#3) Fra dato for lisens (#4) Til dato for lisens SI_LISES_UTGÅTT HOVEDMEY (#2) for studieprogrammet (#1) gikk ut (#4) Tekst for lisenser som er gått ut. Parametere: (#1) Studieprogramna vn (#2) Lisenstypenavn (#3) Fra dato for lisens (#4) Til dato for lisens SI_MAGLER_FKRAV HOVEDMEY Emnet (#1) (#2) har krav om forkunnskap som det ikke er registrert at du har fullført. SI_MAGLER_OBLIGUDMELDHOVEDMEY Husk å gjennomføre obligatorisk undervisningsmelding for emnet (#1) SI_MAGLER_STUDRETT HOVEDMEY Du har ikke studierett ved institusjonen dette semesteret. Melding på menysiden om manglende forkunnskapskrav i emner studenten er meldt til. Parametere: 1:Emnekode 2: Emnenavn Page 10

11 SI_MAGLER_STUDRETT_LISTHOVEDMEY SI_MAGLER_STUDRETT_LISTHOVEDMEY Du har ikke studierett ved institusjonen dette semesteret. Siste aktive studierett var innenfor studieprogrammet (#1), og denne gikk ut (#2), og har pr i dag status (#3). Du har ikke studierett ved institusjonen (#4). Siste aktive studierett er innenfor studieprogrammet (#1), og denne går ut (#2), og har pr i dag status (#3). #1: Studieprogramna vn, #2: Dato studierett gyldig til, #3: avn for studentstatus. #1: Studieprogramna vn, #2: Dato studierett gyldig til, #3: avn for studentstatus, #4: Registreringsterm in SI_MAGLER_UDMELD HOVEDMEY Husk å gjennomføre undervisningsmelding for emnet (#1) SI_OPPLYSIGER HOVEDMEY Startside Start overskrift SI_PERMISO HOVEDMEY Permisjon SI_REGMAGEL HOVEDMEY Du er ikke semesterregistrert (#1) SI_SEMESTERREGISTRERT HOVEDMEY Semesterregistrert SI_SEMKVIT_SEDT HOVEDMEY Semesterkvittering sendt SI_SIST_PAALOGGET HOVEDMEY Sist pålogget SI_STATUS HOVEDMEY Status SI_STUDIEPROGRAM HOVEDMEY Studieprogram SI_STUDIERETTSPERIODE HOVEDMEY Studierettsperiode SI_STUDPROG_SPERRET HOVEDMEY (sperret) SI_TILLEGGSIFO HOVEDMEY valgfri tekst nederst på Startsiden SI_VEILEDER HOVEDMEY Veileder SM_IKK ADR HOVEDMEY Det er ikke registrert noen e-postadresse på deg. SM_IKKEUTSMAIL HOVEDMEY Beklager, systemet er dessverre ikke satt opp for utsending av e-post. SM_PI_OK HOVEDMEY PI-koden skal nå ha blitt sendt til din e-postadresse ved institusjonen. SM_PI_SEDT HOVEDMEY PI-koden skal nå ha blitt sendt til din e-postadresse. Pinkoden er sendt til din e-postadresse Denne meldingen blir normalt ikke brukt. I stedet brukes SM_PI_SEDT, etterfulgt av e- postadressen. Page 11

12 SM_PI_SEDT_TIL HOVEDMEY PI-koden skal nå ha blitt sendt til PI-koden er sendt. erstattet av SM_PI_SEDT SM_PIIKKEREG HOVEDMEY Det er ikke registrert noen PI-kode på deg. TIL HOVEDMEY til UBESVART HOVEDMEY Ubesvart på meny der valg normalt skal gjøres VÅR HOVEDMEY vår KB_ADRESSE KARUTBES Semesteradresse KB_BEST_KAR KARUTBES Bestill karakterutskrift KB_BESTILLIG_UTFORT KARUTBES Bestilling sendt KB_BOKMÅL KARUTBES Bokmål KB_EKSTIDSPUKT KARUTBES Eks.termin Semester KB_EME KARUTBES Emne KB_EGELSK KARUTBES Engelsk KB_FORKLARIG KARUTBES KB_GRETTERFAG KARUTBES Grupper etter fag Disse må justeres i forhold til nye retningslinjer for karakterutskrift. Dette er ikke avklart enda. KB_GRETTERUTDPL KARUTBES Grupper etter utdanningsplan Disse må justeres i forhold til nye retningslinjer for karakterutskrift. Dette er ikke avklart enda. KB_GRUPPERIG KARUTBES Gruppering Sortering KB_HELP KARUTBES Her kan du bestille karakterutskrift. Du har mulighet til å kontrollere adressen som karakterutskriften skal sendes til. Du kan også velge om den skal være på bokmål eller nynorsk. I tillegg kan du bestille karakterutskrift på engelsk. Karakterutskriften kan bestilles enten kronologisk, gruppert etter fag eller gruppert etter utdanningsplan.<br/>dersom du venter på sensur i ett eller flere emner, så kan du markere at du ikke vil ha tilsendt karakterutskriften før sensuren i de markerte emnene foreligger. Denne kommentaren dukket opp da vi skulle ta for oss denne tekst-koden: Her mangler det info om hva man gjør hvis adressen ikke stemmer. Skal man kunne endre semesteradresse her? Eller må man gå til siden for adresse? Skal man kunne endre hjemstedsadresse? Hvis nei, skal man få beskjed om hvordan dette ev. kan gjøres? Er det aktuelt med en tredje mulighet, sende til en 3. part? Her må funksjonalitet avklares/diskuteres først. KB_HEMADRESSE KARUTBES Hjemstedsadresse KB_IKKE_SED_FOR_SES KARUTBES Ikke send karakterutskrift før sensur foreligger i Ikke send karakterutskrift før sensur foreligger følgende eksamener i følgende emner: KB_IKKE_SED_FOR_SESURKARUTBES Ikke send karakterutskrift før sensur foreligger i Ikke send karakterutskrift før sensur foreligger følgende eksamener i følgende emner: KB_IGE_EKSAMESRESULTKARUTBES Du har ingen eksamensresultater og kan derfor ikke bestille karakterutskrift. Page 12

13 KB_IGEGR KARUTBES Kronologisk Ingen gruppering KB_KAR_ER_BESTILT_IKKE_LAKARUTBES Karakterutskrift ble bestilt (#). Karakterutskriften er ikke laget. KB_KAR_ER_BESTILT_OG_SKRKARUTBES Karakterutskrift ble bestillt (#1), og ble skrevet ut (#2). KB_KARUT_SEDES KARUTBES Karakterutskriften sendes til KB_KARUT_SKAL_V KARUTBES Karakterutskriften skal være på KB_KARUTBES KARUTBES Bestilling av karakterutskrift overskrift KB_MAA_VELGE_EKSMELD KARUTBES Du har i dag ingen gyldige eksamensresultater, så du kan derfor ikke få karakterutskrift før det finnes Du har i dag ingen gyldige eksamensresultat på en av eksamensresultater, så du kan derfor ikke få eksamensmeldingene.<br/>du må foreta et valg ved å karakterutskrift før det finnes bestått resultat angi hvilken eksamen du vil vente på resultat i. på en av eksamensmeldingene. <br>du må Karakterutskriften vil bli laget når denne eksamen er velge hvilken eksamen du vil vente på resultat ferdig sensurert. i. Karakterutskriften vil bli laget når denne eksamen er ferdig sensurert. KB_ORSK KARUTBES orsk KB_YORSK KARUTBES ynorsk KB_SEDESTILSEMADRESSE KARUTBES Karakterutskriften sendes til semesteradressen din. KB_VELG_SPROG KARUTBES Velg studieprogram KB_VELG_STUDIEPROG KARUTBES Du må velge studieprogram dersom du ønsker karakterutskrift som er sortert i henhold til utdanningsplan KB_VIS_ADR KARUTBES Vis adresse KV_DATOOPPAADD KVALIFIK Dato oppnådd Dato oppnådd KV_FIES_IGE_KVAL KVALIFIK Det finnes ingen informasjon Det finnes ingen informasjon KV_FORKLARIG KVALIFIK Her finner du en oversikt over hvilke kvalifikasjoner du har oppnådd. Dersom kvalifikasjonen er vitnemålsgivende, så vil utskrift av kvalifikasjon (dvs. bekreftelse av oppnådd kvalifikasjon) være et vitnemål. Dersom kvalifikasjonen ikke er vitnemålsgivende, så vil utskrift av kvalifikasjon være en annen form for bekreftelse (bevis/sertifisering). Her finner du en oversikt over hvilke kvalifikasjoner du har oppnådd. Dersom kvalifikasjonen er vitnemålsgivende, så vil utskrift av kvalifikasjon (dvs. bekreftelse av oppnådd kvalifikasjon) være et vitnemål. Dersom kvalifikasjonen ikke er vitnemålsgivende, så vil utskrift av kvalifikasjon være en annen form for bekreftelse (karakterutskrift/bevis/sertifisering). karakterutskrift tas inn - siste setning Page 13

14 KV_HELP KVALIFIK Dersom du tidligere har oppnådd en eller flere kvalifikasjoner, så kan du se disse her. I overskriften vil du se om dette er en vitnemålsgivende kvalifikasjon eller ikke. <br/> Tabellen viser: <ul> <li><strong>kvalifikasjon</strong> - viser navnet på kvalifikasjonen</li> <li><strong>studieprogram</strong> - viser hvilket studieprogram du fullførte for å få denne kvalifikasjonen</li> <li><strong>dato oppnådd</strong> - viser dato for når du oppnådde kvalifikasjonen</li> <li><strong>dato utskrift</strong> - viser dato for når vitnemålet ble skrevet ut</li> </ul> Har du oppnådd en eller flere kvalifikasjoner, så kan du se disse her. I overskriften vil du se om dette er en vitnemålsgivende kvalifikasjon eller ikke. <br/> Tabellen viser: <ul> <li><strong>kvalifikasjon</strong> - viser navnet på kvalifikasjonen</li> <li><strong>studieprogram</strong> - viser hvilket studieprogram du fullførte for å få denne kvalifikasjonen</li> <li><strong>dato oppnådd</strong> - viser dato for når du oppnådde kvalifikasjonen</li> <li><strong>dato utskrift</strong> - viser dato for når vitnemålet ble skrevet ut</li> </ul> tidligere tas ut - første setning KV_IKKE_VITEMAALSGIV KVALIFIK Ikke-vitnemålsgivende kvalifikasjoner Ikke-vitnemålsgivende kvalifikasjoner KV_KVAL_PROTOKOLL KVALIFIK Oppnådde kvalifikasjoner Oppnådde kvalifikasjoner overskrift KV_KVALIFIKAV KVALIFIK Kvalifikasjon Kvalifikasjon KV_STUDIEPROGRAM KVALIFIK Studieprogram Studieprogram KV_UTSKRIFTSDATO KVALIFIK Dato utskrift Dato utskrift KV_VITEMAALSGIVEDE KVALIFIK Vitnemålsgivende kvalifikasjoner Vitnemålsgivende kvalifikasjoner LK_EKSAME LKTRAS Eksamen Eksamen erstattes av LK_VURDERIG LK_EKSAMESRAPPORTER LKTRAS Resultater overført til Lånekassen Resultater overført til Lånekassen erstattes av LK_VURDERIG SRAPPORTER LK_EME LKTRAS Emne Emne LK_EMEAV LKTRAS Emnenavn Emnenavn LK_FORKLARIG LKTRAS LK_FORSEDELSER LKTRAS Forsendelse nr. Forsendelse nr. og dato LK_GODK_IPASSIG LKTRAS Gjelder godkj./innpassing Gjelder godkj./innpassing Page 14

15 LK_HELP LKTRAS <p><strong>følgende opplysninger rapporteres til Lånekassen:</strong></p> <h3>studentstatus</h3> <p>opplysning om din studentstatus blir sendt når følgende er innfridd for aktuelt semester:</p> <ul> <li>bekreftet utdanningsplan/semesterregistrering</li> <li>registrert betaling av semesteravgift</li> <li>rett til å avlegge eksamen</li> <li>orsk fødselsnummer</li> </ul> <p>opplysning om din studentstatus blir korrigert dersom du for aktuelt semester ikke lenger innfrir ovennevnte forhold.<br/> Rapportert studentstatus tidligere semestre vises ikke her.</p> <h3>eksamensrapporter</h3> <p>opplysninger om når eksamen er avlagt og antall <p><strong>følgende opplysninger rapporteres til Lånekassen:</strong></p> <h3>studentstatus</h3> <p>opplysning om din studentstatus blir sendt når følgende er innfridd for aktuelt semester:</p> <ul> <li>bekreftet utdanningsplan/semesterregistrering</li> <li>registrert betaling av semesteravgift</li> <li>rett til å avlegge eksamen</li> <li>orsk fødselsnummer</li> </ul> <p>opplysning om din studentstatus blir korrigert dersom du for aktuelt semester ikke lenger innfrir ovennevnte forhold.<br/> Rapportert studentstatus tidligere semestre vises ikke her.</p> <h3>eksamensrapporter</h3> studiepoeng oppnådd. Det er kun eksamener avlagt fra <p>opplysninger om når eksamen er avlagt og og med høsten 2002 som vises.<br/> (Eventuell rapportering av fullførte grader vises heller ikke på denne siden.)</p> <p>opplysningene rapporteres i henhold til "Forskrift om adgang til innhenting av opplysninger direkte fra offentlige kontorer", iht. lov om utdanningsstøtte til elever og studenter.</p> <p>på denne siden finner du ikke informasjon om status for eventuell søknad og andre forhold til Lånekassen. For mer informasjon, se <a href="http://www.lanekassen.no/" target="lk">lånekassens nettsider</a>.</p> antall studiepoeng oppnådd. Det er kun eksamener avlagt fra og med høsten 2002 som vises.<br/> (Eventuell rapportering av fullførte grader vises heller ikke på denne siden.)</p> <p>opplysningene rapporteres i henhold til "Forskrift om adgang til innhenting av opplysninger direkte fra offentlige kontorer", iht. lov om utdanningsstøtte til elever og studenter.</p> <p>på denne siden finner du ikke informasjon om status for eventuell søknad og andre forhold LK_IKKE_IRAPPORTERT LKTRAS Det er ikke sendt opplysning om din studentstatus til Det er ikke sendt opplysning om din Lånekassen (#1). studentstatus til Lånekassen (#1). LK_IRAPP_TIL_LK_IKKE_AKLKTRAS Lånekassen har (#1) fått beskjed om at du IKKE er Lånekassen har (#1) fått beskjed om at du IKKE student. er student. LK_IRAPP_TIL_LK_SOM_AKLKTRAS Du er for (#1) rapportert den (#2) som student til Du er for (#1) rapportert den (#2) som student til Lånekassen. Lånekassen. LK_LAAEKASSETRAS LKTRAS Rapporteringer til Lånekassen Rapporteringer til Lånekassen overskrift LK_MERKAD LKTRAS Merknad Merknad LK_RAPPORTERT_TIDLIGERE LKTRAS Rapportert tidligere Rapportert tidligere LK_STUDETSTATUS LKTRAS Studentstatus Studentstatus LK_TIDLIGERE_IRAPPORTELKTRAS Tidligere sendt opplysning om din studentstatus er Tidligere sendt opplysning om din studentstatus korrigert. er korrigert. LK_VEKTTALL LKTRAS Studiepoeng Studiepoeng Page 15

16 LK_VIS_KU_YESTE_EKSRAPLKTRAS Vis kun de nyeste rapportene i tilfelle rerapportering Vis kun de nyeste rapportene i tilfelle rerapportering erstattes av LK_VIS_KU_Y ESTE_VURDRAP P LK_VIS_KU_YESTE_VURDR LKTRAS Vis kun de nyeste rapportene i tilfelle rerapportering Vis kun de nyeste rapportene i tilfelle rerapportering LK_VURDERIG LKTRAS Vurdering Vurdering LK_VURDERIGSRAPPORTER LKTRAS Resultater overført til Lånekassen Resultater overført til Lånekassen OI_AKTIV_SEKVES OPPGILEV Hvis du har til hensikt å avbryte oppgaveinnleveringen, må du klikke på "Avbryt" nederst. OI_AGI_UTSETTVARIGHET OPPGILEV Angi antall år OI_AVBRYT OPPGILEV Avbryt knapp OI_BEKREFTES_LEVERT OPPGILEV Masteroppgave i (#1) bekreftes levert av (#2) (#3). Brukes både på kvitteringssiden og i ditto e-post. OI_BRUKERAV OPPGILEV Brukernavn OI_DELTA_BRUKERUDERSOEOPPGILEV Klikk på lenken for å delta i <a href='https://nettskjema.uio.no/answer/50833.html' target='_blank'>brukerundersøkelsen om den nye innleveringsportalen i StudentWeb</a>, og vær med i trekningen av en ipad 3! Skulle trolig kun brukes under pilottesten i juli OI_EKSTIDSPUKT OPPGILEV Termin skal trolig ikke vises OI_EME OPPGILEV Emne OI_EMEKODE OPPGILEV Emnekode OI_EMEAV OPPGILEV Emnenavn OI_EMESTED OPPGILEV Emnested OI_EPOSTADRESSE OPPGILEV E-postadresse OI_ERKLAERER_KET_MED OPPGILEV eg erklærer at jeg er kjent med <a href="http://www.uio.no/studier/admin/eksamen/fusk/eg enerklaering.html" target="_blank">universitetet i Oslo sine regler om sitering og kildehenvisning</a>, og at masteroppgaven min er skrevet i samsvar med disse reglene. OI_FIL_FOR_OPPLASTIG OPPGILEV Fil som skal lastes opp: OI_FIL_IKKE_PDF OPPGILEV Filen ble ikke gjenkjent som en PDF-fil! OI_FILE_BLE_OVERSKREVETOPPGILEV Filen '(#1)' ble overskrevet av ny fil med samme navn. OI_FILE_VAR_TOM OPPGILEV Filen var tom, dvs. 0 bytes! OI_FILOPPLASTIG OPPGILEV Opplasting av filer OI_FODSELSR OPPGILEV Fødselsnummer skal trolig ikke vises Page 16

17 OI_FORKLARIG OPPGILEV <p>start innleveringen av oppgaven din. Innlevering skjer trinnvis med registrering av informasjon om oppgaven, deretter opplasting av oppgavefilen. Følgende må du ha klart på forhånd:</p><ul><li>oppgaven din må være konvertert til PDF. Informasjon om <a href="http://www.uio.no/tjenester/it/web/apnedokformater/pdf/" target="_blank">konvertering til PDF</a>.</li><li>Sammendraget må være ferdigskrevet hvis du skal levere det.</li><li>sammendrag og tittel skal i enkelte tilfeller også registreres på engelsk. Finn ut om det gjelder for ditt institutt.</li><li>originalfilen kan leveres hvis du ønsker det. Originalfil er oppgaven før den ble konvertert til PDF, f.eks. Word-fil fra Microsoft Word.</li></ul><p class="framhevet">b: Oppgaven må fortsatt leveres i trykt form til instituttet ditt, selv om du har levert i StudentWeb.</p><p><a href="http://www.ub.uio.no/publisere/studenter/innleveri ng/innlevert-oppgave.html" target="_blank">hva skjer med oppgaven min etter innlevering?</a></p> OI_FORRIGE OPPGILEV Forrige knapp OI_FULLFOR_ILEVERIG OPPGILEV Fullfør innlevering knapp OI_GODKEIG_AVTALE OPPGILEV Godkjenning av avtale OI_IGE_ILEVFRIST OPPGILEV Ingen innleveringsfrist OI_IGE_KILDEFIL OPPGILEV ingen originalfiler OI_IGE_SEKUDAERFIL OPPGILEV ingen vedlegg OI_ILEV_OG_EDRIG OPPGILEV år du klikker på "Fullfør innlevering", vil innlevert oppgave og opplysninger du har gitt, bli sendt til DUO vitenarkiv.<br />Du kan endre og levere nye filer fram til innleveringsfristen.<br />Du vil motta kvittering med e-post. OI_ILEVERIGSSTED OPPGILEV Innleveringssted i DUO vitenarkiv OI_ILEVERTE_FILER OPPGILEV Innleverte filer OI_ILEVFRIST OPPGILEV Innleveringsfrist OI_ILEVFRIST_UTLOP_KL OPPGILEV Innleveringsfristen utløp melding som vises (med dato/klokkeslett) dersom fristen utløp på vei fra et trinn til neste OI_ILEVFRIST_UTLOPT OPPGILEV Innleveringsfrist utløpt tekst som evt. vises før valg av vurd.melding OI_ISEDIG OPPGILEV Godkjenn innlevering Page 17

18 OI_A_AVBRYT OPPGILEV a knapp OI_KVIT_TIL_EPOST OPPGILEV Kvitteringsmelding ved fullført innlevering vil bli sendt til denne e-postadressen. OI_KVITTERIG OPPGILEV Kvittering OI_LAST_OPP_FIL OPPGILEV Last opp valgt fil OI_LEGG_TIL_FIL OPPGILEV Legg til fil OI_LEST_AVTALE_TILGAG OPPGILEV eg har lest <a href="http://www.ub.uio.no/publisere/studenter/innleveri ng/avtale-innlevering.html" target="_blank">avtale om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via DUO vitenarkiv</a> og godtar betingelsene. OI_LEVER_OPPGAVE OPPGILEV Start innlevering knapp OI_LUKKET_PK OPPGILEV Originalfiler (Word, LaTex m.m.) ikke i bruk OI_MAA_AGI_TILGAG_ALLE OPPGILEV Du må angi tilgjengeliggjøring for alle filene. OI_MAA_AGI_UTSETTVARIGHOPPGILEV Du må angi utsettelsesvarighet. OI_MAA_ERKLAERE_SAMSVAROPPGILEV Du må krysse av for at du erklærer at masteroppgaven din er skrevet i samsvar med Universitetet i Oslo sine regler om sitering og kildehenvisning. OI_MAA_GODTA_BETIGELSEOPPGILEV Du må krysse av for at du godtar betingelsene for tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter i DUO vitenarkiv. OI_MAA_LOGGE_I_BRUKEROPPGILEV Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne levere oppgave. OI_MI_TIL_ILEVFRIST OPPGILEV B: Det er nå ca. (#1) minutter til innleveringsfristen utløper! OI_MOBILR OPPGILEV Mobiltelefonnr. OI_EI_IKKE_AVBRYT OPPGILEV ei knapp OI_ESTE OPPGILEV este knapp OI_Y_ILEVERIG OPPGILEV Foreta helt ny innlevering knapp OI_OM_FILOPPLASTIG OPPGILEV Last opp oppgavefilen din. Du må laste opp oppgaven din som PDF-fil.<br />Det kan kun lastes opp én oppgavefil. Du kan i tillegg laste opp vedlegg som hører til oppgaven, og originalfiler (Word, LaTex, Open Office osv.). OI_OM_ISEDIG OPPGILEV Kontroller opplysningene før du sender inn. Bruk Forrige-knappen nederst på siden og bla deg tilbake for å endre. OI_OM_OPPGAVEDATA OPPGILEV Endre eller fyll inn språk, oppgavetittel og sammendrag (Tips: Sammendraget kan klippes og limes inn i tekstfeltet). Enkelte institutter krever at sammendrag og tittel også skal leveres på engelsk. Finn ut om det gjelder for ditt institutt. Page 18

19 OI_OM_STUDETDATA OPPGILEV Opplysninger registrert om deg og oppgaven i UiOs studieadministrative system. Kontroller kontaktadresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer. Velg innleveringssted i DUO vitenarkiv. OI_OM_TILGAGVALG OPPGILEV Her skal du velge om oppgaven din og eventuelle vedlegg skal være elektronisk tilgjengelig i DUO vitenarkiv. Kryss av hvis du har søkt om klausulering. Originalfiler er automatisk satt til ikke elektronisk tilgjengelig i DUO vitenarkiv. Ikke beståtte oppgaver vil ikke vises i DUO vitenarkiv. OI_OPPGAVE_ILEVERT OPPGILEV Oppgave innlevert OI_OPPGAVEDATA OPPGILEV Opplysninger om oppgaven OI_OPPGAVEILEVERIG OPPGILEV Oppgaveinnlevering OI_OPPGAVESPRAK OPPGILEV Oppgavespråk OI_OPPGAVETITTEL OPPGILEV Oppgavetittel OI_OPPGAVETITTEL_EG OPPGILEV Oppgavetittel, engelsk OI_OPPGAVETITTEL_KREVES OPPGILEV Oppgavetittel kreves OI_OPPLASTEDE_FILER OPPGILEV Opplastede filer OI_OPPLASTET_TIDSPKT OPPGILEV Tidspunkt OI_PRIMAER_PK OPPGILEV Oppgavefil (PDF) ikke i bruk OI_PRIMAERFIL_MAGLER OPPGILEV Du har ikke lastet opp noen oppgavefil (PDF)! OI_PRIVATADRESSE OPPGILEV Kontaktadresse OI_SAMMEDRAG OPPGILEV Sammendrag OI_SAMMEDRAG_EG OPPGILEV Sammendrag, engelsk OI_SE_LEVERT_OPPGAVE OPPGILEV Se innlevert oppgave knapp OI_SEKUDAER_PK OPPGILEV Vedlegg ikke i bruk OI_SESUR_REGISTRERT OPPGILEV Sensur er registrert OI_SLETT_FIL_TIP OPPGILEV Slette fil tooltip OI_STUDETDATA OPPGILEV Personlige opplysninger OI_STUDETAV OPPGILEV avn OI_STUDETR OPPGILEV Studentnummer skal trolig ikke vises OI_TILGAG OPPGILEV Tilgang OI_TILGAG_ETTER_UTSETTEOPPGILEV Tilgang når angitt utsettelse er utløpt OI_TILGAG_MER_IFO OPPGILEV les mer link OI_TILGEGEVALG OPPGILEV Tilgjengelighet OI_TLFR OPPGILEV Telefonnummer OI_UGYLDIG_PRIVAT_EPOST OPPGILEV Kunne ikke godta den private e-postadressen. OI_UGYLDIG_TLFR OPPGILEV Ugyldig telefonnummer OI_VELG OPPGILEV Velg OI_VELG_E_FIL_FORST OPPGILEV Du må velge en fil først. OI_VELG_FAG OPPGILEV Velg et fag OI_VELG_FAG_STED OPPGILEV Velg et fag/sted først. OI_VELG_ISTITUTT OPPGILEV Velg et institutt OI_VELG_ISTITUTT_STED OPPGILEV Velg et institutt/sted først. Page 19

20 OI_VIL_DU_AVBRYTE OPPGILEV Hvis du avbryter denne sekvensen, vil noe av det du har registrert, ikke bli lagret.<br>vil du virkelig avbryte? OI_VURDKOMB OPPGILEV Vurdering skal trolig ikke vises PK_BYTT_PI PIKODE Bytt PI Bytt PI knapp PK_BYTTE_PIKODE PIKODE Bytte PI-kode Bytte PI-kode overskrift PK_BYTTE_PIKODE_TEKST PIKODE Her kan du bytte PI-koden du bruker når du logger deg inn i StudentWeb. Her kan du bytte PI-kode for pålogging til StudentWeb. PK_GAMMEL_PI PIKODE Gammel PI-kode Gammel PI-kode PK_HELP PIKODE På denne siden kan du bytte PI-koden din. Du må først oppgi PI-koden din, deretter kan du taste inn ny PI-kode to ganger. Her kan du bytte PI-kode. Du trenger din gamle PI-kode, og du må taste inn ny PI-kode to ganger. PK_IKKE_BYTTET_PI PIKODE Beklager, PI-koden kunne ikke byttes. Beklager, PI-koden kunne ikke byttes. PK_Y_PI1 PIKODE y PI-kode (fire siffer) Tast inn ny PI-kode (fire siffer) PK_Y_PI2 PIKODE Gjenta ny PI-kode Gjenta ny PI-kode PK_PI_IKKE_GODKET PIKODE PI-koden ble ikke godkjent!<br/>har du benyttet koden som står oppført på din giroblankett for semesteravgift dette semesteret, må du prøve igjen. Hvis du ikke husker eller finner PI-koden din, må du kontakte infosenteret ved ditt fakultetet eller Studentkontoret. Feil PI-kode!<br/>Prøv igjen. Hvis du ikke husker PI-koden, eller ikke finner den på eventuell giroblankett for semesteravgift, må du kontakte infosenteret ved fakultetet/studentkontoret/studieadministrasjone n. PK_PI_MAA_FYLLE_UT PIKODE Du må fylle ut alle feltene! Fyll ut alle feltene! PK_PI1_ULIK_PI2 PIKODE De to nye PI-kodene var ikke like! Du må taste samme PI-kode to ganger! PK_PIKODEBYTTE_OK PIKODE PI-koden er nå byttet. PI-koden er nå byttet. PK_ULOVLIG_PI PIKODE Den nye PI-koden var ikke lovlig! Den må ha fire y PI-kode må ha fire sifre. sifre. MF_HVILKE_MALFORM REGISTRER Hvilken målform/språk ønsker du generelt benyttet? Velg målform/språk MF_OKLAGRE REGISTRER OK - Lagre OK - Lagre utgår MF_OPPGI_MALFORM REGISTRER Her skal du oppgi hvilken målform du generelt ønsker å motta informasjon på. Velg målform/språk SR_FORKLARIG REGISTRER Her kan du angi hvor du ønsker å bruke stemmeretten Velg hvor du vil stemme din. SR_OKLAGRE REGISTRER OK - Lagre OK - Lagre utgår SR_STEMME_HVOR REGISTRER Hvor vil du bruke stemmeretten din? Velg hvor du vil stemme. ST_OKLAGRE REGISTRER OK - Lagre OK - Lagre utgår ST_TILPAS_I_UDERV_EKS REGISTRER Trenger du spesielle tilpasninger i undervisning eller Har du behov for spesiell tilrettelegging i studiet ved eksamen? eller ved eksamen? SB_FODSELSR SAKSBEH ytt fødselsnummer: ytt fødselsnummer: Page 20

Tekstkode Modul Tekst: Merknad HTML-mulig

Tekstkode Modul Tekst: Merknad HTML-mulig KI_ADRKODE ADRESSE Adressekode / by KI_ADRLAD ADRESSE Land KI_ADROK ADRESSE Bekreft adresse KI_BOKSTAV_I_TLF ADRESSE Telefonnummeret (#1) inneholder en bokstav: (#2). Det skal kun være

Detaljer

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen

AGENDA. Dag 1. FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012. 9:30 10:30 Ankomst. 10:30 11:30 Velkommen FS StudentWebgruppe 28.-29. november 2012 AGENDA Dag 1 9:30 10:30 Ankomst 10:30 11:30 Velkommen 11:30 12:30 Lunsj Gjennomgang av siste versjon av NetLifes utforming av utdanningsplaner 12:30 13:30 Gjennomgang

Detaljer

søkere? Velge instrument samtidig med å melde seg til emnet Emne oppmeldingskrav undervisning- og vurderingsmodul undervisning- og vurderingsmodul

søkere? Velge instrument samtidig med å melde seg til emnet Emne oppmeldingskrav undervisning- og vurderingsmodul undervisning- og vurderingsmodul Saker til behandling 28.-29. november Sak Modul Oppsummering STW-794 betalinger Faktura: egengenerering av 5 fakturadetaljer STW-798 innsynsmoduler VURDMELD: Skal KONT eller NY vises frem? STW-799 innsynsmoduler

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold IT-introduksjon studieåret 2011-2012 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013

FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013 FS kurs 2 Studieelementer Versjon: 22.01.2013 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Emner... 4 2.1 Emne samlebilde... 4 2.1 Endring av sentrale emneopplysninger... 13 2.3 Kopiering av infotekster... 15 2.4 Emnelogg...

Detaljer

Felles Studentsystem. FS Grunnkurs. USIT FS-prosjektet

Felles Studentsystem. FS Grunnkurs. USIT FS-prosjektet Felles Studentsystem FS Grunnkurs USIT FS-prosjektet Versjon: 6.4 09.10.2009 FS Kurshefte Grunnkurs Side ii av 57 Innhold 1. Grunnkurs... 5 1.1. Starte opp FS. Logge inn med brukernavn og passord...5 1.2.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING REGNEARK

BRUKERVEILEDNING REGNEARK 1 BRUKERVEILEDNING REGNEARK 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Begynne å bruke regnearket... 4 2.1 Makroer... 4 2.2 Åpne regnearket for første gang... 6 3 Ark en Forside... 7 3.1 Katalog for filer... 7 4 Generelt

Detaljer

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold

IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold IT-introduksjon studieåret 2015-2016 Innhold Hva må du som ny student gjøre for å bli korrekt registrert?... 3 IT-systemer for studenter ved Høgskolen i Hedmark... 4 Bruk av aktiveringsportal for nye studenter...

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.30 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 10. mars 2015 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for andre

Detaljer

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013

Brukerveiledning. Sist oppdatert: August 2013 Brukerveiledning Sist oppdatert: August 2013 Innhold Om VOKAL Oppdatert august 2013 1 Roller og rettigheter i systemet 3 Hvordan endre passord 5 Support 7 Lærer registrering og visning Kartlegging 9 Hvordan

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.26 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 8. mars 2012 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse for andre

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hvordan teste i demobasen? Last inn felleskoder FS002.001 i Fssystem Sett i gang nattjobb for Webapplikasjon initier kopieringsjobb

Detaljer

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN

PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN PAS/PGS - EKSAMEN BRUKERVEILEDNING FOR SKOLEN Versjon 1.24 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 23. september 2011 Dato og versjonsnr Beskrivelse Initialer Versjon 1.17 Fullstendig for eksamen. Beskrivelse

Detaljer

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet

RF13.50 - Dokumentasjon. 2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet RF13.50 - Dokumentasjon 2 RF13.50 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Introduksjon 6 1 Støtteordning... 7 2 Før pålogging... 9 3 Etter pålogging... 11 4 Ny forvalter... 12 Søker 14 1 Registrering... 14

Detaljer

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS

Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Brukermanual for Juventes medlemssystem HYPERSYS Hei! Du sitter nå med en brukermanual til Juventes sitt nye medlemsregister, Hypersys, foran deg. Den store fordelen med Hypersys i forhold til mange andre

Detaljer

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft!

Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Velkommen til «Startkurs» i Mysoft! Innhold: 1. Innlogging 2-3 2. Oppdatering av egen profil 3-5 3. Startsiden, oppbygning og grunnfunksjonalitet 6-8 4. Oppdatering av lagsinformasjon 9 5. Opprette anlegg

Detaljer

Oppfriskningskurs i FS UMB

Oppfriskningskurs i FS UMB Oppfriskningskurs i FS UMB Table of Contents Oppslag i FS... 4 Søking i bilder... 4 Generelt om bilder... 5 Student Samlebildet (studierett, knapper, rullgardin)... 7 Vurderingsmelding vs Utdanningsplan...

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

9 - Økonomiadministrasjon

9 - Økonomiadministrasjon 9 - Økonomiadministrasjon Introduksjon ErgoEnet økonomimodul ErgoEnet sin økonomimodul er en integrert modul av henholdsvis M-STAS Studieadministrasjon og BAS Boligsystem. ErgoEnet økonomimodul har følgende

Detaljer

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb Dette er en introduksjon til semesterregistrering i den nye versjonen av StudentWeb. Systemet kan fortsatt ha noen feil og mangler. Dersom noe ikke fungerer, ta kontakt med Kjetil Høybråten i studieadministrasjonen,

Detaljer

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014

Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 Mysoft Idrett Mysoft Idrett Medlems og klubbnett for NGTFs lag Brukermanual ved oppstart Versjon 13-17/01-2014 INNHOLDFORTEGNELSE Side 1: Innlogging 2 2: Oppdatering av egen profil 3 3: Startsiden, oppbygning

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VER S JO N 2, R E V. 1 Innledning... 2 Endringer fra versjon 1 (skoleåret 2011/2012)... 4 Tekniske spesifikasjoner... 5 Tilleggskrav for kjøring

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS

BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS BRUKERHÅNDBOK PASIENTTRANSPORT REKVISISJON VERSJON 4.1.1 2011 LOCUS AS INNHOLD: 1 Introduksjon... 4 1.1 Brukerveiledningens oppbygging... 4 2 Skjermbildet... 5 2.1 Toppmeny... 5 2.2 Navigasjonslinje...

Detaljer

Brukerveiledning til korpsdrift

Brukerveiledning til korpsdrift Brukerveiledning til korpsdrift Innledning Etter en lang utviklingsperiode har NMF nå lansert nye tjenester for korpsdrift på nett. Dette dokumentet vil utvikles etter hvert som mer funksjonalitet legges

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015 Brukerveiledning VIGObedrift 03.05.2015 1 av 64 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Weblogg... 6 Bedriftsinfo... 8 Vis søkere... 13 Søkeroversikt... 14 Mappen

Detaljer