Tekstkode Modul Tekst: Merknad HTML-mulig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tekstkode Modul Tekst: Merknad HTML-mulig"

Transkript

1 KI_ADRKODE ADRESSE Adressekode / by KI_ADRLAD ADRESSE Land KI_ADROK ADRESSE Bekreft adresse KI_BOKSTAV_I_TLF ADRESSE Telefonnummeret (#1) inneholder en bokstav: <strong>(#2)</strong>. Det skal kun være tall! KI_COADR ADRESSE C/O KI_EDRIGUTFORT ADRESSE Adressen din er endret. KI_FORKLARIG ADRESSE KI_GATEVEI ADRESSE Gate/vei KI_HET_POSTSSTED ADRESSE Hent poststed KI_HET_POSTSTED ADRESSE Hent poststed knapp som vises når avascript ikke brukes KI_HELP ADRESSE Her kan du oppdatere din semesteradresse. Dersom du har en utenlandsk adresse, så klikk på linken for å få fram utenlandsk adresseformat.<br>husk at adresseendringer også må meldes til Posten. Det kan du gjøre via internett, pr. telefon, eller med en blankett som du får på postkontor eller post i butikk. KI_HEMADR ADRESSE Hjemstedsadresse B. Denne teksten blir også brukt i div. meldinger på adresse-siden. Derfor ikke HTMLstøtte. KI_KOTAKTIFO ADRESSE Kontaktinformasjon overskrift KI_MAGLER_GATEADR ADRESSE Oppgi gateadresse KI_MAGLER_LAD ADRESSE En utenlandsk adresse må ha navnet på det fremmede landet i Adresseland-feltet! KI_MOB ADRESSE Mobiltelefonnr. KI_AV ADRESSE avn KI_ORSKHEMADR ADRESSE orsk adresse KI_ORSKSEMADR ADRESSE orsk adresse KI_OKLAGRE ADRESSE OK - Lagre knapp KI_OPPGI_POSTR ADRESSE Du må oppgi et postnummer. KI_POSTR ADRESSE Postnummer KI_PRIVEPOST ADRESSE Privat e-postadresse KI_SEMADR ADRESSE Semesteradresse B. Denne teksten blir også brukt i div. meldinger på adresse-siden. Derfor ikke HTMLstøtte. KI_TILBAKE ADRESSE Tilbake KI_TLFR ADRESSE Telefonnummer KI_UGYLDIG_MOBIL ADRESSE Beklager, ugyldig mobiltelefonnummer! KI_UGYLDIG_POSTR ADRESSE Beklager, ugyldig postnummer! KI_UGYLDIG_PRIVAT_EPOST ADRESSE Kunne ikke godta den private e-postadressen. KI_UGYLDIG_TLFR ADRESSE Beklager, ugyldig telefonnummer! KI_UTDEPOST ADRESSE E-postadresse tildelt av KI_UTDEPOST ADRESSE epost-adresse KI_UTLHEMADR ADRESSE Adresse i utlandet KI_UTLMOB ADRESSE Land-retning-mobiltelefonnr. KI_UTLSEMADR ADRESSE Adresse i utlandet KI_UTLTLF ADRESSE Land-retning-telefonnr. KI_VIS_HEMADR ADRESSE Vis hjemstedsadresse KI_VIS_SEMADR ADRESSE Vis semesteradresse Page 1

2 AK_OKLAGRE AKSEPT OK - Lagre knapp FS_BESTILLIGUTFORT BETALIG Bestillingen er utført. DA_FORKLARIG DOKARKIV mangler DA_HELP DOKARKIV Hvis du vil laste ned eller se på et dokument fra arkivet, f.eks. et PDF- eller Word-dokument, så kan du i noen tilfeller måtte klikke på nedlastingssymbolet to ganger. Hvis nedlastingen ikke har begynt innen noen få sekunder etter første klikk, kan du klikke en gang til.<br/>forklaringen er at denne nedlastingen i utgangspunktet forutsetter at du benytter avascript i nettleseren, og at nettleseren aksepterer popup-vinduer. Om ikke så er tilfelle, må man altså klikke en gang til. DA_MOTTATT DOKARKIV Mottatt DA_SEDT DOKARKIV Sendt EM_BOKMÅL EKSMELD Bokmål erstattes av VM_BOKMÅL EM_EKSAMESPLA EKSMELD Eksamensplan EM_EKSMELDIGER EKSMELD Eksamensmeldinger EM_EKSORD EKSMELD Eks.ordning EM_EKSTIDSPUKT EKSMELD Eks.termin EM_EMEKODE EKSMELD Emnekode EM_EMEAV EKSMELD Emnenavn EM_EGELSK EKSMELD Engelsk erstattes av VM_EGELSK EM_FORKLARIG EKSMELD EM_HELP EKSMELD På denne siden får du en oversikt over dine eksamensmeldinger: <ul> <li>eks.termin - viser semester og år for eksamen</li> <li>emnekode - viser emnekoden til emnet</li> <li>emnenavn - viser hva emnet heter</li> <li>eks.ordning - viser hvilken eksamensordning emnet har, for eksempel skriftlig, muntlig, hjemmeeksamen osv.</li> <li>eksamensplan - viser eksamensdato dersom den er klar</li> <li>spesialtilpasning - viser om du er innvilget spesialtilpasning til eksamen</li> </ul> EM_IGE_EKSMELDIGER EKSMELD Du har ingen eksamensmeldinger. EM_KADIDATR EKSMELD Kand.nr. EM_KUGORIGSDATO EKSMELD Kunngjøringsdato EM_MALFORM EKSMELD Målform EM_MERKAD EKSMELD Merknad EM_YORSK EKSMELD ynorsk erstattes av VM_YORSK EM_SESURFRIST EKSMELD Sensurfrist EM_SPESIALTILPASIG EKSMELD Spesial-<br/>tilpasning ER_ALLE_EKSAMEER EKSRES Alle eksamener ER_ATALL EKSRES Antall ER_ATALL_BESTATT EKSRES Antall bestått ER_ATALL_MOETT EKSRES Antall møtt til eksamen ER_ATALL_OPPMELDT EKSRES Antall registrerte kandidater ER_ATALL_STRYK EKSRES Antall stryk ER_BARE_GYLDIGE_EKSAMEEKSRES Bare gyldige eksamener ER_EKSAME EKSRES Eksamen Page 2

3 ER_EKSAMESRESULTATER EKSRES Eksamensresultater ER_EKSDATO EKSRES Eksamensdato ER_EKSDELR EKSRES - Eksamensdel nr. ER_EKSORD EKSRES Eks.ordning ER_EMEKODE EKSRES Emnekode ER_EMEAV EKSRES Emnenavn ER_FORKLARIG EKSRES Vær oppmerksom på at dette ikke er noen offisiell karakterutskrift! tidligere ER_IKKE_OFF_KARUTSKRIFT ER_FORKLARIG_STAT EKSRES Forklaring for resultatfordeling ER_GSITTKARAKTER EKSRES Gjennomsnittskarakter ER_GRADERIGSSKALA EKSRES Graderingsskala ER_HELP EKSRES På denne siden kan du se alle eksamensresultatene dine. Du kan velge mellom å se alle resultater eller kun gyldige eksamener. Dersom du velger kun gyldige eksamener, får du ikke se emnene du har strøket i. <ul> <li>termin - viser semester og år for eksamen</li> <li>emnekode - viser emnekoden til emnet</li> <li>emnenavn - viser hva emnet heter</li> <li>eks.ordning - viser hvilken eksamensordning emnet har, for eksempel skriftlig, muntlig, hjemmeeksamen osv.</li> <li>eksamensdato - viser dato når eksamen ble avlagt</li> <li>kand.nr - viser kandidatnummeret ditt under denne eksamen</li> <li>resultat - viser karakteren du fikk på eksamen</li> <li>studiepoeng - viser hvor mange studiepoeng du fikk på eksamen</li> </ul> ER_HELP_STAT EKSRES (ER_HELP_STAT mangler) mangler hjelpetekst for resultatfordeling ER_IKKE_OFF_KARUTSKRIFT EKSRES Vær oppmerksom på at dette ikke er noen offisiell karakterutskrift! ER_KADIDATR EKSRES Kand.nr. ER_KARAKTER EKSRES Karakter ER_KARAKTERFORDELIG EKSRES Karakterfordeling ER_KLAGEIFO EKSRES Informasjon om klagemuligheter ER_KUGDATO EKSRES Kunngjøringsdato ER_RESULTAT EKSRES Resultat ER_RESULTATFORDELIG EKSRES Resultatfordeling ER_STATISTIKK_TIP EKSRES Statistikk tooltip ER_SUMVEKTTALL EKSRES Sum studiepoeng: ER_TERMI EKSRES Termin ER_TILBAKE EKSRES Tilbake til dine resultater link ER_VEKTTALL EKSRES Studie-<br/>poeng ER_VELG EKSRES Velg knapp som vises når avascript ikke brukes FA_BETALIG FAKTURA Betaling overskrift FA_BETALIGSFRIST FAKTURA Betalingsfrist FA_BETALT_AV FAKTURA Betaler FA_BETALT_TIL FAKTURA Mottaker FA_FAKTURAUMMER FAKTURA Fakturanummer FA_FAKTURAVISIG FAKTURA Ubetalte fakturaer vises først. Betalte fakturaer vises uten KID-nummer og med beløpet 0,00. Page 3

4 FA_FORKLARIG FAKTURA FA_GEERER_OG_TILSED FAKTURA eg ønsker giro tilsendt i posten FA_GEERER_SEM FAKTURA eg vil betale via nettbank knapp FA_HELP FAKTURA Her kan du finne betalingsopplysninger om semesteravgiften. Du vil enten se fakturaen din eller se knappen "Generer faktura". Du kan notere deg KID-kode, beløp og kontonummer, og så betale i nettbanken. Dersom du ønsker å få tilsendt fakturaen i posten, kan du klikke på knappen "Send faktura med post".<br/>dersom du har betalt, vil det ikke stå KID-kode og beløp på fakturaen. Merk at det kan ta 3 dager fra du har betalt til det blir registrert her. FA_IKKE_BETALT FAKTURA ikke betalt - merk at det tar ca. 3 dager fra innbetaling til det er registrert i systemet FA_IGE_FAKTURADATA FAKTURA Ingen betalingsdata tilgjengelig. FA_KA_GEERERE_FAKTURAFAKTURA Du har mulighet til å generere faktura for semesteravgift. FA_KOTO FAKTURA Konto FA_PROBLEM_FAKTURA FAKTURA Problem med å hente betalingsdata. Prøv igjen senere. FA_SED_Y_FAKTURA FAKTURA Send faktura med post knapp FA_TILSED FAKTURA Kryss av her hvis du ønsker å få faktura tilsendt. knapp DR_ARBEIDSGIVER FRAMDRIFT Arbeidsgiver/finansiering DR_AVTALEPERIODE FRAMDRIFT Avtaleperiode DR_FORKLARIG FRAMDRIFT Oversikt over doktorgradsavtalen din. Vennligst kontroller at opplysningene om deg stemmer. DR_FORSKERSKOLE FRAMDRIFT Forskerskole DR_GELDEDE FRAMDRIFT Gjeldende DR_GRAD FRAMDRIFT Grad DR_OPPLYSIGER FRAMDRIFT Avtaleinformasjon DR_OPPRIELIG FRAMDRIFT Opprinnelig DR_PERIODE FRAMDRIFT Periode DR_PROSET FRAMDRIFT % DR_STED FRAMDRIFT Sted DR_STUDIEPROGRAM FRAMDRIFT Studieprogram DR_TIDSKOTO FRAMDRIFT Tidskonto DR_TYPE FRAMDRIFT Type DR_VEILEDIG FRAMDRIFT Veiledning AV HOVEDMEY av DA_DOKUMETARKIV HOVEDMEY Dokumentarkiv overskrift DA_FOKLARIG HOVEDMEY FK_AVBRYT HOVEDMEY Avbryt sekvens knapp FK_FORRIGE_SIDE HOVEDMEY Forrige side knapp FK_ESTE_SIDE HOVEDMEY este side knapp FK_OKLAGRE HOVEDMEY OK - Lagre knapp, brukes på flere sider FRA HOVEDMEY fra GOR_ET_VALG HOVEDMEY Gjør et valg! på meny når valg er påkrevet H_FOR_DEE_SIDE HOVEDMEY Vis hjelpetekst for denne siden std. tooltip for hjelpeicon H_HELP HOVEDMEY StudentWeb - Hjelp default overskrift i hjelpevindu H_LUKK_VIDU HOVEDMEY Lukk vindu HM_ADRESSE HOVEDMEY Adresse modul HM_ADRESSE_TIP HOVEDMEY Dine adresser modul tooltip HM_AKSEPT HOVEDMEY Samtykke modul Page 4

5 HM_AKSEPT_TIP HOVEDMEY Samtykke og reservasjon modul tooltip HM_AKTIVITET_KREVES HOVEDMEY Hvis du ikke snart foretar deg noe, vil du bli logget ut automatisk. HM_BESTILLIG HOVEDMEY Bestillinger modul HM_BESTILLIG_TIP HOVEDMEY Bestillinger modul tooltip HM_BETALIG HOVEDMEY Betaling modul HM_BETALIG_TIP HOVEDMEY Betaling modul tooltip HM_DOKARKIV HOVEDMEY Dokumentarkiv innsynsmodul HM_DOKARKIV_TIP HOVEDMEY Se dine dokumenter tooltip HM_DRAVTALE HOVEDMEY Doktorgradsavtale modul HM_DRAVTALE_TIP HOVEDMEY Avtaleinformasjon modul tooltip HM_EKSMELD HOVEDMEY Eksamensmeldinger innsynsmodul HM_EKSMELD_TIP HOVEDMEY Se dine eksamensmeldinger modul tooltip HM_EKSRES HOVEDMEY Eksamensresultater innsynsmodul HM_EKSRES_TIP HOVEDMEY Se dine eksamensresultater modul tooltip HM_FAKTURA HOVEDMEY Betaling innsynsmodul HM_FAKTURA_TIP HOVEDMEY Betaling modul tooltip HM_FRAMDRIFT HOVEDMEY Framdriftsrapportering modul HM_FRAMDRIFT_TIP HOVEDMEY Framdriftsrapportering modul tooltip HM_FULLFOER_SEKVES HOVEDMEY Du må fullføre den sekvensen du nå holder på med. HM_ISY HOVEDMEY Innsyn modul HM_ISY_TIP HOVEDMEY Se på oppmeldinger, resultater m.m. modul tooltip HM_KARUTBES HOVEDMEY Karakterutskrift best.modul HM_KARUTBES_TIP HOVEDMEY Bestill karakterutskrift modul tooltip HM_KVALIFIK HOVEDMEY Oppnådde kvalifikasjon innsynsmodul HM_KVALIFIK_TIP HOVEDMEY Se dine oppnådde kvalifikasjoner modul tooltip HM_LKTRAS HOVEDMEY Rapp. til Lånekassen innsynsmodul HM_LKTRAS_TIP HOVEDMEY Rapporteringer til Lånekassen modul tooltip HM_LOGG_UT HOVEDMEY Logg ut HM_LOGG_UT_OM_ODV HOVEDMEY <small>hvis du av tekniske grunner ikke kan fullføre den operasjonen du nå er inne i, gis du nå muligheten til å logge ut.</small> HM_LOGG_UT_TIP HOVEDMEY Avslutt din StudentWeb-sesjon tooltip HM_MIDRE_E HOVEDMEY Mindre enn HM_MIUTTER_IGE HOVEDMEY min. til timeout. HM_MIUTTER_SIDE HOVEDMEY min. siden. HM_OPPGILEV HOVEDMEY Oppgaveinnlevering HM_OPPGILEV_TIP HOVEDMEY Innlevering av masteroppgave HM_PIKODE HOVEDMEY Bytte PI-kode HM_PIKODE_TIP HOVEDMEY Bytte PI-kode modul tooltip HM_R_EKSRES HOVEDMEY Eksamensresultater modul HM_REGISTRER HOVEDMEY Registreringer modul HM_REGISTRER_TIP HOVEDMEY Registreringer modul tooltip HM_SAKSBEH HOVEDMEY Saksbehandler modul HM_SAKSBEH_TIP HOVEDMEY Saksbehandler modul tooltip HM_SEMREG HOVEDMEY Semesterregistrering modul-sekvens HM_SEMREG_TIP HOVEDMEY En sekvens av registreringer modul tooltip HM_SEMREGUTD HOVEDMEY Semesterreg./Utd.plan modul-sekvens Page 5

6 HM_SEMREGUTD_TIP HOVEDMEY En sekvens av registreringer modul tooltip HM_SKEMA HOVEDMEY Spørreskjema modul HM_SKEMA_TIP HOVEDMEY Spørreskjema modul tooltip HM_SKUL_MEY HOVEDMEY Skjul meny Tekstkoder som begynner med HM_ tilhører Hovedmeny, dvs. Superside-komponenten. HM_SPESTILP HOVEDMEY Spesialtilpasning modul HM_SPESTILP_TIP HOVEDMEY Behov for evt. spesialtilpasning modul tooltip HM_SPRÅK HOVEDMEY Målform modul HM_SPRÅK_TIP HOVEDMEY Angi målform for tilskriving modul tooltip HM_START_IFO HOVEDMEY Startside HM_START_IFO_TIP HOVEDMEY Startside med div. opplysninger tooltip HM_STEMMERETT HOVEDMEY Stemmested modul HM_STEMMERETT_TIP HOVEDMEY Velg hvor du vil stemme modul tooltip HM_TEKST HOVEDMEY Tekst: skjermspråk HM_TIMEOUT_FOR HOVEDMEY Timeout for HM_UDEKS HOVEDMEY Underv.- og eks.melding modul HM_UDEKS_TIP HOVEDMEY Opp- og avmelding til undervisning og eksamen modul tooltip HM_UDMELD HOVEDMEY Undervisningsinfo innsynsmodul HM_UDMELD_TIP HOVEDMEY Info om undervisingsmeldinger og opptak modul tooltip HM_UDOPP HOVEDMEY Undervisningsopptak innsynsmodul HM_UDVURD HOVEDMEY Meldinger registreringsmodul HM_UDVURD_TIP HOVEDMEY Opp- og avmelding til undervising og eksamen modul tooltip HM_UTDPLA1 HOVEDMEY Utdanningsplan del 1 registreringsmodul HM_UTDPLA1_TIP HOVEDMEY Bekreftelse av kjennskap til utdanningsplanen modul tooltip HM_UTDPLA2 HOVEDMEY Utdanningsplan del 2 registreringsmodul HM_UTDPLA2_TIP HOVEDMEY Planen som viser hvordan du vil gjennomføre studiet modul tooltip HM_UTSKRFAKT HOVEDMEY Utskriftsbetaling modul HM_UTSKRFAKT_TIP HOVEDMEY Utskriftsbetaling modul tooltip HM_VELGSPRAK HOVEDMEY Velg knapp som vises når avascript ikke brukes HM_VURDMELD HOVEDMEY Vurderingsmelding HM_VURDMELD_TIP HOVEDMEY Se dine eksamensmeldinger modul tooltip HM_VURDRES HOVEDMEY Resultater HM_VURDRES_TIP HOVEDMEY Se dine resultater modul tooltip HØST HOVEDMEY høst IKKE_SPESIFISERT HOVEDMEY ikke spesifisert menytekst når intet er valgt IL_ALLEREDE_ILOGGET HOVEDMEY Du er visst allerede innlogget! feilmelding IL_FEILVEDIITIERIG HOVEDMEY Feil oppstod ved initiering av bruker. IL_FR_OG_PI_IGORERT HOVEDMEY Innloggingsforsøket ble ignorert. Du har tastet galt fødselsnr. eller PI-kode 3 ganger. feilmelding, erstatter IL_PI_IGORERT IL_FODSELSR HOVEDMEY Fødselsnummer: IL_FODSELSR_FEIL HOVEDMEY Dette fødselsnummeret inneholder en feil! feilmelding IL_FODSELSR_MAA_HA_11 HOVEDMEY Fødselsnummeret må ha 11 siffer! feilmelding IL_FORKLARIG HOVEDMEY Her får du tilgang til data om deg som student. Tjenesten krever at du identifiserer deg. Page 6

7 IL_GALT_FR_ELLER_PI HOVEDMEY Galt fødselsnr. eller PI-kode.<br/>En forklaring kan være at du ikke har de nødvendige feilmelding, erstatter IL_UKET_FODSELSR rettigheter for registrering på skjerm. I så fall kan du kontakte studentkontoret.<br/>har du benyttet PI-koden som står oppført på din giroblankett for semesteravgift dette semesteret, må du prøve igjen. Hvis du ikke husker eller finner PI-koden din, må du kontakte infosenteret ved ditt fakultetet eller studentkontoret. og IL_PI_IKKE_GODKET IL_ILOGGIG_FEIDE HOVEDMEY Pålogging med brukernavn og passord IL_ILOGGIG_FR HOVEDMEY Pålogging med fødselsnr. og PI IL_LOGG_I HOVEDMEY Logg inn knapp IL_LOGG_I_FEIDE HOVEDMEY Logg inn knapp IL_PI_IGORERT HOVEDMEY PI-koden ble ignorert. Du har tastet gal kode 3 ganger. feilmelding IL_PI_IKKE_GODKET HOVEDMEY PI-koden ble ikke godkjent!<br/>har du benyttet koden som står oppført på din giroblankett for feilmelding semesteravgift dette semesteret, må du prøve igjen. Hvis du ikke husker eller finner PI-koden din, må du kontakte infosenteret ved ditt fakultetet eller Studentkontoret. IL_PI_MAA_HA_4 HOVEDMEY PI-koden må ha 4 siffer! feilmelding IL_PIKODE HOVEDMEY PI-kode: IL_PIMAILKLIKK_TVILSOM HOVEDMEY Du klikket muligens på gal knapp. Siden du hadde tastet en kode i PI-feltet, er det mest trolig at du skulle ha klikket på Logg-inn-knappen.<br/> <br/>you probably clicked the wrong button. Since you had entered a code in the PI field, it is most likely that you intended to click the Log-in button. IL_PROEV_Y_ILOGGIG HOVEDMEY Innloggingsforsøket ble mislykket. Prøv om igjen.<br/>generelt tips: Ikke bruk nettleserens 'Back'-knapp i StudentWeb. IL_SED_PI HOVEDMEY Send PI-kode med e-post knapp IL_TEST_SPERRE_OPPHEVET HOVEDMEY Du kan klikke her om du vil prøve om sperren er opphevet. IL_TIMEOUT HOVEDMEY Beklager, timeout! IL_UKET_FEIL HOVEDMEY Ukjent feil oppstod feilmelding IL_UKET_FODSELSR HOVEDMEY Enten så har du ikke de nødvendige rettigheter for registrering på skjerm, eller så er du ikke feilmelding registrert i denne student-databasen.<br/>ta kontakt med studentkontoret. IL_VELKOMME HOVEDMEY Velkommen til StudentWeb ved Tekstkoder som begynner med IL_ tilhører innloggingssiden. A HOVEDMEY a EI HOVEDMEY ei SI_BEKREFTET HOVEDMEY Plan bekreftet SI_BETALT_SEMAVGIFT HOVEDMEY Betalt semesteravgift SI_BETMAGEL HOVEDMEY Semesteravgift er ikke betalt (#1). På betalingssiden får du mer informasjon om betaling av semesteravgift. SI_FORKLARIG HOVEDMEY valgfri tekst på Start-siden SI_FORKLARIG_PHD HOVEDMEY Hvert semester må du bekrefte og oppdatere opplysninger om deg selv. Her kan du også melde Forklaring som passer for ph.d.-studenter deg til emner og se informasjon vedrørende din ph.d.-avtale. Page 7

8 SI_HELP HOVEDMEY <p>for å komme i gang med registreringen bruker du menyen til venstre.</p> <hr/><h2>meny</h2><ul><li>menyen til venstre varierer med hvor langt vi er kommet i semestret og hva du har gjort tidligere.</li> <li>dersom menyen ikke vises, kan du få den frem ved å trykke på plusstegnet øverst i venstre hjørne.</li><li>du kan også skjule menyen og dermed få litt bedre plass på siden ved å bruke minustegnet.</li></ul><hr/> <h3>sist pålogget</h3> <ul><li>dato og klokkeslett for siste gang du brukte StudentWeb</li> <li>feltet er tomt dersom du ikke har vært logget på StudentWeb før.</li></ul> <h3>betalt semesteravgift</h3> <ul><li>viser om semesteravgiften er betalt</li> <li>dersom semesteravgiften ikke er betalt, vises det lenger ned på siden.</li></ul> <h3>semesterregistrert</h3> <ul><li>viser om du er semesterregistrert</li> <li>dersom du ikke er semesterregistrert, vises det lenger ned på siden.</li></ul> <hr/> <h3>studieprogram</h3> <ul><li>studieprogram viser hvilke(t) program du er tatt opp til.</li> <li>kull forteller i utgangspunktet hvilket semester du ble tatt opp til programmet.<ul><li>studieadministrasjonen kan flytte deg til et tidligere kull, dersom du har mye utdanning fra før som kan innpasses i programmet.</li><li>studieadministrasjonen kan også flytte deg til et senere kull pga lav studieprogresjon, permisjon eller liknende.</li></ul> <li>status kan ha flere ulike verdier</li> <ul><li>den vanligste verdien er 'Aktiv student'.</li> SI_IKKE_BEKREFTET HOVEDMEY Plan ikke bekreftet SI_IKKE_BEKREFTET_P HOVEDMEY Plan ikke bekreftet for (#1). Klikk i menyen på Semesterreg./Utd.plan for å bekrefte planen. SI_KLASSE HOVEDMEY Kull SI_LISES_AKTIV HOVEDMEY (#2) for studieprogrammet (#1) er aktiv i perioden (#3) til (#4) Tekst for aktive lisenser. Parametere: (#1) Studieprogramnavn (#2) Lisenstypenavn (#3) Fra dato for lisens (#4) Til dato for lisens SI_LISES_UTGÅR HOVEDMEY (#2) for studieprogrammet (#1) går ut (#4) Tekst for lisenser som er i ferd med å gå ut. Parametere: (#1) Studieprogramnavn (#2) Lisenstypenavn (#3) Fra dato for lisens (#4) Til dato for lisens SI_LISES_UTGÅTT HOVEDMEY (#2) for studieprogrammet (#1) gikk ut (#4) Tekst for lisenser som er gått ut. Parametere: (#1) Studieprogramnavn (#2) Lisenstypenavn (#3) Fra dato for lisens (#4) Til dato for lisens SI_MAGLER_FKRAV HOVEDMEY Emnet (#1) (#2) har krav om forkunnskap som det ikke er registrert at du har fullført. Melding på menysiden om manglende forkunnskapskrav i emner studenten er meldt til. Parametere: 1:Emnekode 2: Emnenavn SI_MAGLER_OBLIGUDMELDHOVEDMEY Husk å gjennomføre obligatorisk undervisningsmelding for emnet (#1) SI_MAGLER_STUDRETT HOVEDMEY Du har ikke studierett ved institusjonen dette semesteret. SI_MAGLER_STUDRETT_LISTHOVEDMEY Du har ikke studierett ved institusjonen dette semesteret. Siste aktive studierett var innenfor studieprogrammet (#1), og denne gikk ut (#2), og har pr i dag status (#3). #1: Studieprogramnavn, #2: Dato studierett gyldig til, #3: avn for studentstatus. Page 8

9 SI_MAGLER_STUDRETT_LISTHOVEDMEY Du har ikke studierett ved institusjonen (#4). Siste aktive studierett er innenfor studieprogrammet (#1), og denne går ut (#2), og har pr i dag status (#3). #1: Studieprogramnavn, #2: Dato studierett gyldig til, #3: avn for studentstatus, #4: Registreringstermin SI_MAGLER_UDMELD HOVEDMEY Husk å gjennomføre undervisningsmelding for emnet (#1) SI_OPPLYSIGER HOVEDMEY Startside overskrift SI_PERMISO HOVEDMEY Permisjon SI_REGMAGEL HOVEDMEY Du er ikke semesterregistrert (#1) SI_SEMESTERREGISTRERT HOVEDMEY Semesterregistrert SI_SEMKVIT_SEDT HOVEDMEY Semesterkvittering sendt SI_SIST_PAALOGGET HOVEDMEY Sist pålogget SI_STATUS HOVEDMEY Status SI_STUDIEPROGRAM HOVEDMEY Studieprogram SI_STUDIERETTSPERIODE HOVEDMEY Studierettsperiode SI_STUDPROG_SPERRET HOVEDMEY (sperret) SI_TILLEGGSIFO HOVEDMEY valgfri tekst nederst på Start-siden SI_VEILEDER HOVEDMEY Veileder SM_IKK ADR HOVEDMEY Det er ikke registrert noen e-postadresse på deg. SM_IKKEUTSMAIL HOVEDMEY Beklager, systemet er dessverre ikke satt opp for utsending av e-post. SM_PI_OK HOVEDMEY PI-koden skal nå ha blitt sendt til din e-postadresse ved institusjonen. Denne meldingen blir normalt ikke brukt. I stedet brukes SM_PI_SEDT, etterfulgt av e- postadressen. SM_PI_SEDT HOVEDMEY PI-koden skal nå ha blitt sendt til din e-postadresse. SM_PI_SEDT_TIL HOVEDMEY PI-koden skal nå ha blitt sendt til erstattet av SM_PI_SEDT SM_PIIKKEREG HOVEDMEY Det er ikke registrert noen PI-kode på deg. TIL HOVEDMEY til UBESVART HOVEDMEY Ubesvart på meny der valg normalt skal gjøres VÅR HOVEDMEY vår KB_ADRESSE KARUTBES Semesteradresse KB_BEST_KAR KARUTBES Bestill karakterutskrift KB_BESTILLIG_UTFORT KARUTBES Bestilling sendt KB_BOKMÅL KARUTBES Bokmål KB_EKSTIDSPUKT KARUTBES Eks.termin KB_EME KARUTBES Emne KB_EGELSK KARUTBES Engelsk KB_FORKLARIG KARUTBES KB_GRETTERFAG KARUTBES Grupper etter fag KB_GRETTERUTDPL KARUTBES Grupper etter utdanningsplan KB_GRUPPERIG KARUTBES Gruppering KB_HELP KARUTBES Her kan du bestille karakterutskrift. Du har mulighet til å kontrollere adressen som karakterutskriften skal sendes til. Du kan også velge om den skal være på bokmål eller nynorsk. I tillegg kan du bestille karakterutskrift på engelsk. Karakterutskriften kan bestilles enten kronologisk, gruppert etter fag eller gruppert etter utdanningsplan.<br/>dersom du venter på sensur i ett eller flere emner, så kan du markere at du ikke vil ha tilsendt karakterutskriften før sensuren i de markerte emnene foreligger. KB_HEMADRESSE KARUTBES Hjemstedsadresse KB_IKKE_SED_FOR_SES KARUTBES Ikke send karakterutskrift før sensur foreligger i følgende eksamener Page 9

10 KB_IKKE_SED_FOR_SESURKARUTBES Ikke send karakterutskrift før sensur foreligger i følgende eksamener KB_IGE_EKSAMESRESULTKARUTBES Du har ingen eksamensresultater og kan derfor ikke bestille karakterutskrift. KB_IGEGR KARUTBES Kronologisk Ingen gruppering KB_KAR_ER_BESTILT_IKKE_LAKARUTBES Karakterutskrift ble bestilt (#). Karakterutskriften er ikke laget. KB_KAR_ER_BESTILT_OG_SKRKARUTBES Karakterutskrift ble bestillt (#1), og ble skrevet ut (#2). KB_KARUT_SEDES KARUTBES Karakterutskriften sendes til KB_KARUT_SKAL_V KARUTBES Karakterutskriften skal være på KB_KARUTBES KARUTBES Bestilling av karakterutskrift overskrift KB_MAA_VELGE_EKSMELD KARUTBES Du har i dag ingen gyldige eksamensresultater, så du kan derfor ikke få karakterutskrift før det finnes eksamensresultat på en av eksamensmeldingene.<br/>du må foreta et valg ved å angi hvilken eksamen du vil vente på resultat i. Karakterutskriften vil bli laget når denne eksamen er ferdig sensurert. KB_ORSK KARUTBES orsk KB_YORSK KARUTBES ynorsk KB_SEDESTILSEMADRESSE KARUTBES Karakterutskriften sendes til semesteradressen din. KB_VELG_SPROG KARUTBES Velg studieprogram KB_VELG_STUDIEPROG KARUTBES Du må velge studieprogram dersom du ønsker karakterutskrift som er sortert i henhold til utdanningsplan KB_VIS_ADR KARUTBES Vis adresse KV_DATOOPPAADD KVALIFIK Dato oppnådd KV_FIES_IGE_KVAL KVALIFIK Det finnes ingen informasjon KV_FORKLARIG KVALIFIK Her finner du en oversikt over hvilke kvalifikasjoner du har oppnådd. Dersom kvalifikasjonen er vitnemålsgivende, så vil utskrift av kvalifikasjon (dvs. bekreftelse av oppnådd kvalifikasjon) være et vitnemål. Dersom kvalifikasjonen ikke er vitnemålsgivende, så vil utskrift av kvalifikasjon være en annen form for bekreftelse (bevis/sertifisering). KV_HELP KVALIFIK Dersom du tidligere har oppnådd en eller flere kvalifikasjoner, så kan du se disse her. I overskriften vil du se om dette er en vitnemålsgivende kvalifikasjon eller ikke. <br/> Tabellen viser: <ul> <li><strong>kvalifikasjon</strong> - viser navnet på kvalifikasjonen</li> <li><strong>studieprogram</strong> - viser hvilket studieprogram du fullførte for å få denne kvalifikasjonen</li> <li><strong>dato oppnådd</strong> - viser dato for når du oppnådde kvalifikasjonen</li> <li><strong>dato utskrift</strong> - viser dato for når vitnemålet ble skrevet ut</li> </ul> KV_IKKE_VITEMAALSGIV KVALIFIK Ikke-vitnemålsgivende kvalifikasjoner KV_KVAL_PROTOKOLL KVALIFIK Oppnådde kvalifikasjoner overskrift KV_KVALIFIKAV KVALIFIK Kvalifikasjon KV_STUDIEPROGRAM KVALIFIK Studieprogram KV_UTSKRIFTSDATO KVALIFIK Dato utskrift KV_VITEMAALSGIVEDE KVALIFIK Vitnemålsgivende kvalifikasjoner LK_EKSAME LKTRAS Eksamen erstattes av LK_VURDERIG LK_EKSAMESRAPPORTER LKTRAS Resultater overført til Lånekassen erstattes av LK_VURDERIGSRAPPORTER LK_EME LKTRAS Emne LK_EMEAV LKTRAS Emnenavn Page 10

11 LK_FORKLARIG LKTRAS LK_FORSEDELSER LKTRAS Forsendelse nr. LK_GODK_IPASSIG LKTRAS Gjelder godkj./innpassing LK_HELP LKTRAS <p><strong>følgende opplysninger rapporteres til Lånekassen:</strong></p> <h3>studentstatus</h3> <p>opplysning om din studentstatus blir sendt når følgende er innfridd for aktuelt semester:</p> <ul> <li>bekreftet utdanningsplan/semesterregistrering</li> <li>registrert betaling av semesteravgift</li> <li>rett til å avlegge eksamen</li> <li>orsk fødselsnummer</li> </ul> <p>opplysning om din studentstatus blir korrigert dersom du for aktuelt semester ikke lenger innfrir ovennevnte forhold.<br/> Rapportert studentstatus tidligere semestre vises ikke her.</p> <h3>eksamensrapporter</h3> <p>opplysninger om når eksamen er avlagt og antall studiepoeng oppnådd. Det er kun eksamener avlagt fra og med høsten 2002 som vises.<br/> (Eventuell rapportering av fullførte grader vises heller ikke på denne siden.)</p> <p>opplysningene rapporteres i henhold til "Forskrift om adgang til innhenting av opplysninger direkte fra offentlige kontorer", iht. lov om utdanningsstøtte til elever og studenter.</p> <p>på denne siden finner du ikke informasjon om status for eventuell søknad og andre forhold til Lånekassen. For mer informasjon, se <a href=" target="lk">lånekassens nettsider</a>.</p> LK_IKKE_IRAPPORTERT LKTRAS Det er ikke sendt opplysning om din studentstatus til Lånekassen (#1). LK_IRAPP_TIL_LK_IKKE_AK LKTRAS Lånekassen har (#1) fått beskjed om at du IKKE er student. LK_IRAPP_TIL_LK_SOM_AK LKTRAS Du er for (#1) rapportert den (#2) som student til Lånekassen. LK_LAAEKASSETRAS LKTRAS Rapporteringer til Lånekassen overskrift LK_MERKAD LKTRAS Merknad LK_RAPPORTERT_TIDLIGERE LKTRAS Rapportert tidligere LK_STUDETSTATUS LKTRAS Studentstatus LK_TIDLIGERE_IRAPPORTELKTRAS Tidligere sendt opplysning om din studentstatus er korrigert. LK_VEKTTALL LKTRAS Studiepoeng LK_VIS_KU_YESTE_EKSRAPLKTRAS Vis kun de nyeste rapportene i tilfelle rerapportering erstattes av LK_VIS_KU_YESTE_VURDRAPP LK_VIS_KU_YESTE_VURDR LKTRAS Vis kun de nyeste rapportene i tilfelle rerapportering LK_VURDERIG LKTRAS Vurdering LK_VURDERIGSRAPPORTER LKTRAS Resultater overført til Lånekassen OI_AKTIV_SEKVES OPPGILEV Hvis du har til hensikt å avbryte oppgaveinnleveringen, må du klikke på "Avbryt" nederst. OI_AGI_UTSETTVARIGHET OPPGILEV Angi antall år OI_AVBRYT OPPGILEV Avbryt knapp OI_BEKREFTES_LEVERT OPPGILEV Masteroppgave i (#1) bekreftes levert av (#2) (#3). Brukes både på kvitteringssiden og i ditto e- post. OI_BRUKERAV OPPGILEV Brukernavn Page 11

12 OI_DELTA_BRUKERUDERSOEOPPGILEV Klikk på lenken for å delta i <a href=' target='_blank'>brukerundersøkelsen om den nye innleveringsportalen i StudentWeb</a>, og vær med i trekningen av en ipad 3! Skulle trolig kun brukes under pilot-testen i juli OI_EKSTIDSPUKT OPPGILEV Termin skal trolig ikke vises OI_EME OPPGILEV Emne OI_EMEKODE OPPGILEV Emnekode OI_EMEAV OPPGILEV Emnenavn OI_EMESTED OPPGILEV Emnested OI_EPOSTADRESSE OPPGILEV E-postadresse OI_ERKLAERER_KET_MED OPPGILEV eg erklærer at jeg er kjent med <a href=" target="_blank">universitetet i Oslo sine regler om sitering og kildehenvisning</a>, og at masteroppgaven min er skrevet i samsvar med disse reglene. OI_FIL_FOR_OPPLASTIG OPPGILEV Fil som skal lastes opp: OI_FIL_IKKE_PDF OPPGILEV Filen ble ikke gjenkjent som en PDF-fil! OI_FILE_BLE_OVERSKREVETOPPGILEV Filen '(#1)' ble overskrevet av ny fil med samme navn. OI_FILE_VAR_TOM OPPGILEV Filen var tom, dvs. 0 bytes! OI_FILOPPLASTIG OPPGILEV Opplasting av filer OI_FODSELSR OPPGILEV Fødselsnummer skal trolig ikke vises OI_FORKLARIG OPPGILEV <p>start innleveringen av oppgaven din. Innlevering skjer trinnvis med registrering av informasjon om oppgaven, deretter opplasting av oppgavefilen. Følgende må du ha klart på forhånd:</p><ul><li>oppgaven din må være konvertert til PDF. Informasjon om <a href=" target="_blank">konvertering til PDF</a>.</li><li>Sammendraget må være ferdigskrevet hvis du skal levere det.</li><li>sammendrag og tittel skal i enkelte tilfeller også registreres på engelsk. Finn ut om det gjelder for ditt institutt.</li><li>originalfilen kan leveres hvis du ønsker det. Originalfil er oppgaven før den ble konvertert til PDF, f.eks. Word-fil fra Microsoft Word.</li></ul><p class="framhevet">b: Oppgaven må fortsatt leveres i trykt form til instituttet ditt, selv om du har levert i StudentWeb.</p><p><a href=" target="_blank">hva skjer med oppgaven min etter innlevering?</a></p> OI_FORRIGE OPPGILEV Forrige knapp OI_FULLFOR_ILEVERIG OPPGILEV Fullfør innlevering knapp OI_GODKEIG_AVTALE OPPGILEV Godkjenning av avtale OI_IGE_ILEVFRIST OPPGILEV Ingen innleveringsfrist OI_IGE_KILDEFIL OPPGILEV ingen originalfiler OI_IGE_SEKUDAERFIL OPPGILEV ingen vedlegg OI_ILEV_OG_EDRIG OPPGILEV år du klikker på "Fullfør innlevering", vil innlevert oppgave og opplysninger du har gitt, bli sendt til DUO vitenarkiv.<br />Du kan endre og levere nye filer fram til innleveringsfristen.<br />Du vil motta kvittering med e-post. OI_ILEVERIGSSTED OPPGILEV Innleveringssted i DUO vitenarkiv OI_ILEVERTE_FILER OPPGILEV Innleverte filer OI_ILEVFRIST OPPGILEV Innleveringsfrist OI_ILEVFRIST_UTLOP_KL OPPGILEV Innleveringsfristen utløp melding som vises (med dato/klokkeslett) dersom fristen utløp på vei fra et trinn til neste Page 12

13 OI_ILEVFRIST_UTLOPT OPPGILEV Innleveringsfrist utløpt tekst som evt. vises før valg av vurd.melding OI_ISEDIG OPPGILEV Godkjenn innlevering OI_A_AVBRYT OPPGILEV a knapp OI_KVIT_TIL_EPOST OPPGILEV Kvitteringsmelding ved fullført innlevering vil bli sendt til denne e-postadressen. OI_KVITTERIG OPPGILEV Kvittering OI_LAST_OPP_FIL OPPGILEV Last opp valgt fil OI_LEGG_TIL_FIL OPPGILEV Legg til fil OI_LEST_AVTALE_TILGAG OPPGILEV eg har lest <a href=" target="_blank">avtale om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via DUO vitenarkiv</a> og godtar betingelsene. OI_LEVER_OPPGAVE OPPGILEV Start innlevering knapp OI_LUKKET_PK OPPGILEV Originalfiler (Word, LaTex m.m.) ikke i bruk OI_MAA_AGI_TILGAG_ALLE OPPGILEV Du må angi tilgjengeliggjøring for alle filene. OI_MAA_AGI_UTSETTVARIGHOPPGILEV Du må angi utsettelsesvarighet. OI_MAA_ERKLAERE_SAMSVAROPPGILEV Du må krysse av for at du erklærer at masteroppgaven din er skrevet i samsvar med Universitetet i Oslo sine regler om sitering og kildehenvisning. OI_MAA_GODTA_BETIGELSEOPPGILEV Du må krysse av for at du godtar betingelsene for tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter i DUO vitenarkiv. OI_MAA_LOGGE_I_BRUKEROPPGILEV Du må være innlogget med brukernavn og passord for å kunne levere oppgave. OI_MI_TIL_ILEVFRIST OPPGILEV B: Det er nå ca. (#1) minutter til innleveringsfristen utløper! OI_MOBILR OPPGILEV Mobiltelefonnr. OI_EI_IKKE_AVBRYT OPPGILEV ei knapp OI_ESTE OPPGILEV este knapp OI_Y_ILEVERIG OPPGILEV Foreta helt ny innlevering knapp OI_OM_FILOPPLASTIG OPPGILEV Last opp oppgavefilen din. Du må laste opp oppgaven din som PDF-fil.<br />Det kan kun lastes opp én oppgavefil. Du kan i tillegg laste opp vedlegg som hører til oppgaven, og originalfiler (Word, LaTex, Open Office osv.). OI_OM_ISEDIG OPPGILEV Kontroller opplysningene før du sender inn. Bruk Forrige-knappen nederst på siden og bla deg tilbake for å endre. OI_OM_OPPGAVEDATA OPPGILEV Endre eller fyll inn språk, oppgavetittel og sammendrag (Tips: Sammendraget kan klippes og limes inn i tekstfeltet). Enkelte institutter krever at sammendrag og tittel også skal leveres på engelsk. Finn ut om det gjelder for ditt institutt. OI_OM_STUDETDATA OPPGILEV Opplysninger registrert om deg og oppgaven i UiOs studieadministrative system. Kontroller kontaktadresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer. Velg innleveringssted i DUO vitenarkiv. OI_OM_TILGAGVALG OPPGILEV Her skal du velge om oppgaven din og eventuelle vedlegg skal være elektronisk tilgjengelig i DUO vitenarkiv. Kryss av hvis du har søkt om klausulering. Originalfiler er automatisk satt til ikke elektronisk tilgjengelig i DUO vitenarkiv. Ikke beståtte oppgaver vil ikke vises i DUO vitenarkiv. OI_OPPGAVE_ILEVERT OPPGILEV Oppgave innlevert OI_OPPGAVEDATA OPPGILEV Opplysninger om oppgaven OI_OPPGAVEILEVERIG OPPGILEV Oppgaveinnlevering OI_OPPGAVESPRAK OPPGILEV Oppgavespråk OI_OPPGAVETITTEL OPPGILEV Oppgavetittel OI_OPPGAVETITTEL_EG OPPGILEV Oppgavetittel, engelsk OI_OPPGAVETITTEL_KREVES OPPGILEV Oppgavetittel kreves Page 13

14 OI_OPPLASTEDE_FILER OPPGILEV Opplastede filer OI_OPPLASTET_TIDSPKT OPPGILEV Tidspunkt OI_PRIMAER_PK OPPGILEV Oppgavefil (PDF) ikke i bruk OI_PRIMAERFIL_MAGLER OPPGILEV Du har ikke lastet opp noen oppgavefil (PDF)! OI_PRIVATADRESSE OPPGILEV Kontaktadresse OI_SAMMEDRAG OPPGILEV Sammendrag OI_SAMMEDRAG_EG OPPGILEV Sammendrag, engelsk OI_SE_LEVERT_OPPGAVE OPPGILEV Se innlevert oppgave knapp OI_SEKUDAER_PK OPPGILEV Vedlegg ikke i bruk OI_SESUR_REGISTRERT OPPGILEV Sensur er registrert OI_SLETT_FIL_TIP OPPGILEV Slette fil tooltip OI_STUDETDATA OPPGILEV Personlige opplysninger OI_STUDETAV OPPGILEV avn OI_STUDETR OPPGILEV Studentnummer skal trolig ikke vises OI_TILGAG OPPGILEV Tilgang OI_TILGAG_ETTER_UTSETTEOPPGILEV Tilgang når angitt utsettelse er utløpt OI_TILGAG_MER_IFO OPPGILEV les mer link OI_TILGEGEVALG OPPGILEV Tilgjengelighet OI_TLFR OPPGILEV Telefonnummer OI_UGYLDIG_PRIVAT_EPOST OPPGILEV Kunne ikke godta den private e-postadressen. OI_UGYLDIG_TLFR OPPGILEV Ugyldig telefonnummer OI_VELG OPPGILEV Velg OI_VELG_E_FIL_FORST OPPGILEV Du må velge en fil først. OI_VELG_FAG OPPGILEV Velg et fag OI_VELG_FAG_STED OPPGILEV Velg et fag/sted først. OI_VELG_ISTITUTT OPPGILEV Velg et institutt OI_VELG_ISTITUTT_STED OPPGILEV Velg et institutt/sted først. OI_VIL_DU_AVBRYTE OPPGILEV Hvis du avbryter denne sekvensen, vil noe av det du har registrert, ikke bli lagret.<br>vil du virkelig avbryte? OI_VURDKOMB OPPGILEV Vurdering skal trolig ikke vises PK_BYTT_PI PIKODE Bytt PI knapp PK_BYTTE_PIKODE PIKODE Bytte PI-kode overskrift PK_BYTTE_PIKODE_TEKST PIKODE Her kan du bytte PI-koden du bruker når du logger deg inn i StudentWeb. PK_GAMMEL_PI PIKODE Gammel PI-kode PK_HELP PIKODE På denne siden kan du bytte PI-koden din. Du må først oppgi PI-koden din, deretter kan du taste inn ny PI-kode to ganger. PK_IKKE_BYTTET_PI PIKODE Beklager, PI-koden kunne ikke byttes. PK_Y_PI1 PIKODE y PI-kode (fire siffer) PK_Y_PI2 PIKODE Gjenta ny PI-kode PK_PI_IKKE_GODKET PIKODE PI-koden ble ikke godkjent!<br/>har du benyttet koden som står oppført på din giroblankett for semesteravgift dette semesteret, må du prøve igjen. Hvis du ikke husker eller finner PI-koden din, må du kontakte infosenteret ved ditt fakultetet eller Studentkontoret. PK_PI_MAA_FYLLE_UT PIKODE Du må fylle ut alle feltene! PK_PI1_ULIK_PI2 PIKODE De to nye PI-kodene var ikke like! PK_PIKODEBYTTE_OK PIKODE PI-koden er nå byttet. Page 14

15 PK_ULOVLIG_PI PIKODE Den nye PI-koden var ikke lovlig! Den må ha fire sifre. MF_HVILKE_MALFORM REGISTRER Hvilken målform/språk ønsker du generelt benyttet? MF_OKLAGRE REGISTRER OK - Lagre utgår MF_OPPGI_MALFORM REGISTRER Her skal du oppgi hvilken målform du generelt ønsker å motta informasjon på. SR_FORKLARIG REGISTRER Her kan du angi hvor du ønsker å bruke stemmeretten din. SR_OKLAGRE REGISTRER OK - Lagre utgår SR_STEMME_HVOR REGISTRER Hvor vil du bruke stemmeretten din? ST_OKLAGRE REGISTRER OK - Lagre utgår ST_TILPAS_I_UDERV_EKS REGISTRER Trenger du spesielle tilpasninger i undervisning eller ved eksamen? SB_FODSELSR SAKSBEH ytt fødselsnummer: SB_FORKLARIG SAKSBEH Her kan du som saksbehandler logge deg inn som en student for å se, og evt. oppdatere, studentens data. Med mindre du absolutt må gjøre endringer i studentens data her, anbefales det at du lar være å krysse av i oppdaterings-ruten nedenfor. SB_HELP SAKSBEH (SB_HELP mangler) mangler SB_IKKE_OPPDATERIG SAKSBEH Innlogging uten oppdateringsrettigheter SB_LOGG_I SAKSBEH Logg inn knapp SB_OPPDATERIG SAKSBEH Oppdatering SB_SAKSBEHADLER SAKSBEH Saksbehandler overskrift SP_BESVARES_AV_VEILEDER SKEMA Besvares av veileder SP_LEDETEKST_FOR_SVAR SKEMA Annet: SP_OKLAGRE SKEMA OK - Lagre ikke i bruk, bruker FK_OKLAGRE SP_PRIORITET SKEMA Prioritet SP_PRIORITET 1 SKEMA 1. prioritet SP_PRIORITET 2 SKEMA 2. prioritet SP_PRIORITET1 SKEMA 1. prioritet SP_PRIORITET2 SKEMA 2. prioritet SP_PRIORITET3 SKEMA 3. prioritet SP_SPM_IKKE_BESVART SKEMA Et eller flere spørsmål er ikke besvart. SP_SVARFRIST_UTLOP SKEMA Fristen for å svare eller endre svar utløp SP_TAKK_FOR_DIT_SVAR SKEMA Takk for besvarelse. SP_TAKK_FOR_SVAR SKEMA Takk for besvarelsen! SP_TEKSTSVAR_MAGLER SKEMA Du markerte "Annet" og må gi et svar. SP_ULOVLIG_PRIORITERIG SKEMA Du kan ikke angi samme prioritet på flere alternativer! ST_FORKLARIG SPESTILP ST_HELP SPESTILP Her kan du si A til at du trenger spesialtilpasning til undervisning og eksamen. ST_IKKE_AUTOM_SOKAD SPESTILP Det at du nå har markert at du ønsker tilpasninger, er <strong>ikke</strong> en søknad om tilrettelegging til eksamen. ST_TILPASIGER SPESTILP Spesialtilpasning overskrift MF_HELP SPRÅK På denne siden kan du velge hvilken målform og språk du vil ha som standard. Du kan velge mellom bokmål, nynorsk og engelsk. MF_MALFORM SPRÅK Målform overskrift SR_FORKLARIG_IGE_STE STEMMERETT Det er ingen steder å velge mellom, så du kan bare fortsette. SR_HELP STEMMERETT Her kan du velge hvor du vil benytte stemmeretten din. Alle aktuelle valg vises i nedtrekksmenyen. SR_STEMMESTED STEMMERETT Stemmested overskrift Page 15

16 SR_VELG_STEMMESTED STEMMERETT Du må velge et stemmested! SI_MAGLER_ASVAR UDEKS Du har ikke svart på tilbud om undervisning i emnet (#1). SM_EKSIKKEVALGBAR UDEKS Du har ikke anledning til å melde deg til denne eksamen. Mangler endelig tekst SM_FIESEKSPROT UDEKS Det finnes allerede et bestått resultat for denne eksamen SM_FKRAV UDEKS Emnet har forkunnskapskrav som det ikke er registrert at du har gjennomført.du kan ikke melde deg til dette emnet. SM_FKRAV_EKS UDEKS Emnet har krav om forkunnskap som det ikke er registrert at du har fullført. Du kan ikke melde deg til dette emnet. SM_FKRAV_UD UDEKS Emnet har krav om forkunnskap som det ikke er registrert at du har fullført. Du kan ikke melde deg til dette emnet. SM_FKRAVMELD_EKS UDEKS Du kan melde deg til dette emnet, men legg merke til at emnet har krav om forkunnskap som det ikke er registrert at du har fullført. SM_FKRAVMELD_UD UDEKS Du kan melde deg til dette emnet, men legg merke til at emnet har krav om forkunnskap som det ikke er registrert at du har fullført. SM_GELDERSTARTPERIODE UDEKS SM_GELDERSTARTPERIODE Mangler endelig tekst SM_GODKETHVISOPPATT UDEKS Planen kan først godkjennes etter at emnekombinasjonsopptaket er utført for emnekombinasjon (#1). SM_IKKE_LEDIG_PLASS UDEKS Partivalget for dette emnet ble dessverre ikke innvilget, da andre kom deg i forkjøpet SM_IKKEEKSMELDSOK UDEKS Søknad til undervisning er registrert for emnet SM_IKKESTUDIERETT UDEKS I følge databasen har du ikke studierett til emnet SM_IKTERMREGMULIG UDEKS Du kan dessverre ikke melde deg til dette emnet via denne nett-tjenesten! Henvend deg til ditt fagmiljø/fakultet hvis du har spørsmål om dette. SM_IGEEKS UDEKS Ingen lovlig eksamenstermin tilgjengelig for dette emnet SM_IGLOVTERM UDEKS Frister for oppmelding har utløpt. Du kan ikke melde deg til dette emne dette semesteret. SM_IGLOVTERM_EKS UDEKS Ingen gyldige eksamensterminer SM_IGLOVTERM_UD UDEKS Ingen gyldige undervisningsterminer SM_KRAVUDOPP_EKS UDEKS Du må være meldt til undervisning for å melde deg til eksamen SM_OBLUD UDEKS Dette emnet har obligatorisk undervisning. Du kan ikke eksamensmelde deg til dette emnet før du er undervisningsmeldt. SM_OVERSKRED_AT UDEKS Det er bare tillatt å velge et begrenset antall emner fra listen. Sjekk at denne teksten passer til situasjonen! SM_PAMLD_MAUELL UDEKS Påmelding til undervisning og eksamen for dette emnet gjøres ved henvendelse til instituttet. SM_PLAOPPTAK_EKS UDEKS Du må være tatt opp til emnet før du kan melde deg til eksamen SM_PLAOPPTAK_UD UDEKS Du må være tatt opp til emnet før du kan melde deg til undervisning SM_RESEME UDEKS Du har allerede et bestått resultat, eller du har fritak for dette emnet. SM_TREGAGER_EKS UDEKS Du har allerede brukt 3 tellende eksamensforsøk i dette emnet og kan derfor ikke melde deg til denne eksamenen. Henvend deg til ditt fakultet hvis du har spørsmål om dette. SM_TREGAGER_UD UDEKS Du har allerede brukt 3 tellende eksamensforsøk i dette emnet og kan derfor ikke melde deg på nytt. Henvend deg til ditt fakultet hvis du har spørsmål om dette. SM_TRUKKETEKSMELD UDEKS En eksamensmelding er allerede lagret, eller eksamensmelding for emnet er trukket i inneværende semester. y eksamensmelding for emnet blir ikke automatisk opprettet. Benytt eksamensmeldingssiden. SM_UDERVISEME UDEKS Du kan ikke eksamensmelde deg til et undervisningsemne Mangler endelig tekst U2_AVBRYT_SLETTIG UDEKS ei - Avbryt knapp, svar på U2_VIL_DU_SLETTE_EME UA_EMEKODE UDEKS Emnekode Page 16

17 UA_EMEAV UDEKS Emnenavn UA_LUKK_VIDU UDEKS Lukk vindu UA_PARTIAV UDEKS Partinavn UA_PARTIR UDEKS Partinr. UA_STED UDEKS Sted UA_TERMI UDEKS Termin UA_TERMIR UDEKS Terminnr. UA_TIMEPLA UDEKS Timeplan UA_UDAKTIFO UDEKS Undervisningspartier overskrift UA_UDERV_FORM UDEKS Underv.form UE_EKSAME UDEKS Eksamen UE_EKSISTITUSO UDEKS Institusjon UE_EKSORDIG UDEKS Eks.ordning UE_EKSSPRAK UDEKS Målform UE_EME UDEKS Emne UE_EDRE UDEKS Endre? UE_EDRE_TIP UDEKS Endre undervisning/eksamen tooltip UE_FORKLARIG UDEKS Her kan du melde deg til undervisning og eksamen i emner som ligger utenfor utdanningsplanen. Dersom du skal melde deg til emner som skal ligge i utdanningsplanen, må du gjøre det fra utdanningsplansiden. UE_FULLFOER_REDIGERIG UDEKS Du må fullføre (eller avbryte) redigeringen før du kan gjøre andre ting. erstattes av UV_FULLFOER_REDIGERIG UE_HELP UDEKS På denne siden får du en oversikt over alle dine eksamens- og undervisningsmeldinger. <ul> <li>emnekode og emnenavn</li> <li>undervisningstermin</li> <li>ekamenstermin</li> <li>eksamensspråk</li> <li>eksamensordning</li> <li>eksamensinstitusjon</li> </ul> Endre - trykke på X for å slette, eller blyantsymbolet for å endre på undervisnings- eller eksamensmeldingen. UE_IKKE_EDRE_TIP UDEKS (avslutt annen redigering først) tooltip UE_IKKE_SLETTE_TIP UDEKS (avslutt annen redigering først) tooltip UE_IKKE_SOKT_UD UDEKS <em>(ikke søkt)</em> UE_IKKE_TILBUD UDEKS Ikke tilbud UE_IVILGET_UD UDEKS Innvilget UE_LEGG_TIL_EME UDEKS Legg til nytt emne knapp UE_LUKK_EMEVALG UDEKS Lukk emnevalg UE_LUKK_EMEVALG_TIP UDEKS Avbryt emnevalg tooltip UE_PAKREVD_A_TIP UDEKS Påkrevd a-svar tooltip UE_SLETTE_TIP UDEKS Annullere undervisning og eksamen tooltip UE_SOKT_UD UDEKS Søkt UE_UDERV_EKSAMESMELDUDEKS Undervisnings- og eksamensmeldinger overskrift UE_UDERVISIG UDEKS Undervisning UR_AVBRYT UDEKS Avbryt knapp Page 17

18 UR_AVBRYT_SLETTIG UDEKS ei - Avbryt knapp, svar på UR_VIL_DU_SLETTE_UDEKS UR_BEKREFT_ISTITUSO UDEKS Du endret eks.termin. Dette kan ha medført endring i ditt valg av eks.institusjon. erstattes av UR_BEKREFT_EKSSTED UR_BEKREFT_PARTIVALG UDEKS Du endret underv.termin. Velg/bekreft parti(ene) på nytt! UR_EKSAME UDEKS Eksamen erstattes av UR_VURDERIG UR_EKSISTITUSO UDEKS Institusjon erstattes av UR_EKSSTED UR_EKSORDIG UDEKS Ordning erstattes av UR_VURDORDIG UR_EKSSPRAK UDEKS Ønsket målform/språk på eksamensoppgave erstattes av UR_VURDSPRAK UR_EKSTERMI UDEKS Eksamenstermin erstattes av UR_VURDTERMI UR_ETTERAM_STARTER UDEKS Etteranmelding til undervisning i emnet starter (#). UR_FER_X_SLETTER_EKS_TUDEKS Fjern markeringen hvis du vil slette eksamensmeldingen for dette emnet tooltip, erstattes av UR_FER_X_SLETTER_VURD_TIP UR_FER_X_SLETTER_UD_ UDEKS Fjern markeringen hvis du vil slette underv.meldingene for dette emnet tooltip UR_GODTAR_TILBUD UDEKS a, jeg aksepterer tilbudet UR_IKKE_BARE_SPERRET UDEKS Du kan ikke bare velge partier som er sperret! UR_IKKE_BEKREFTET_IE_UDEKS Bekreftelse ikke avgitt innen frist UR_IKKE_SAMME_TO_GGR UDEKS Du kan ikke velge samme underv.parti flere ganger! UR_IGE_LEDIG_PLASS_TERUDEKS Det er ingen ledige plasser for den angitte termin på dette emnet nå.<br/>i tilfelle plass frigjøres, kan du forsøke igjen senere. UR_LAGRE_UDEKS UDEKS Lagre knapp, erstattes av UR_LAGRE_UDVURD UR_Y_EKSMELDIG UDEKS Opprett eksamensmelding knapp, erstattes av UR_Y_VURDMELDIG UR_Y_UDMELDIG UDEKS Opprett undervisningsmelding knapp UR_OBLIG_IKKE_GFORT UDEKS Dette emnet har krav om gjennomført obligatorisk undervisning. Undervisningsmelding er nå ikke mulig. UR_OBLIGKRAV_KA_UDM UDEKS For å kunne melde deg til eksamen i dette emnet, må du først ha fått innvilget plass på undervisning. UR_OPPD_ISTITUSOER UDEKS Oppd. institusjoner knapp, erstattes av UR_OPPD_STEDER UR_OPPD_PARTIER UDEKS Oppdater partier knapp UR_OPPD_PRIORITETER UDEKS Oppd. prioriteter knapp UR_OPPD_UDEKS UDEKS Oppdater undervisnings- og eksamensmelding erstattes av UR_OPPD_UDVURD UR_PRIORITET UDEKS Prioritet UR_SETT_X_BEHOLDER_EKS_UDEKS Sett merke her hvis du vil beholde eksamensmeldingen for dette emnet tooltip, erstattes av UR_SETT_X_BEHOLDER_VURD_TIP UR_SETT_X_BEHOLDER_UD_UDEKS Sett merke her hvis du vil beholde underv.meldingene for dette emnet tooltip UR_SLETT_UDEKS UDEKS a - Annuller knapp, svar på UR_VIL_DU_SLETTE_UDEKS UR_UBESVART_PARTIVALG UDEKS Du har ubesvart(e) valg vedr. underv.parti. UR_UDAKTIFO UDEKS Parti-info link UR_UDERVISIG UDEKS Undervisning brukes i dialog for endring av und/eks-melding UR_UDERVTERMI UDEKS Undervisningstermin UR_UDMELD_KREVER_A UDEKS Du må svare <strong>a</strong> (ved å sette merke i ruten under underv.terminen) hvis du vil beholde de(n) innvilgete partiplassen(e). UR_UDMELDFRIST_UTLOPT UDEKS Fristen for undervisningspåmelding til dette emnet utløp (#). UR_UDMELDT_KA_EKSM UDEKS Du er nå meldt til undervisning. Du bør også melde deg til eksamen! Page 18

19 UR_VIL_DU_SLETTE_UDEKS UDEKS Vil du annullere disse undervisnings- og/eller eksamensmeldingene? erstattes av UR_VIL_DU_SLETTE_UDVURD UM_DISIPLI UDMELD Disiplin UM_EMEIFO UDMELD Informasjon om emne, evt. timeplan tooltip UM_EMEKODE UDMELD Emnekode UM_EMEAV UDMELD Emnenavn UM_FORKLARIG UDMELD informasjon som er spesifikk for den enkelte institusjon UM_HELP UDMELD Her kan du se status på undervisningsmeldingene dine. <ul> <li><strong>termin</strong> - hvilken termin du har søkt opptak til</li> <li><strong>emnekode</strong> - emnekoden til emnet</li> <li><strong>emnenavn</strong> - emnenavnet til emnet</li> <li><strong>opptaksstatus</strong> - om opptaket pågår eller resultatet av opptaket</li> <li><strong>rangeringspoeng</strong> - hvor mange poeng du eventuelt er tildelt</li> <li><strong>opptaksgrense</strong> - hvilken poengsum du minst måtte ha for å komme inn på emnet</li> <li><strong>disiplin</strong> - hvilken disiplin partiet har</li> <li><strong>undervisningsform</strong> - hvilken undervisningsform partiet har</li> <li><strong>partinr</strong> - nummeret til partiet</li> <li><strong>partinavn</strong> - navnet til partiet</li> <li><strong>sted</strong> - stedet til partiet</li> <li><strong>veileder</strong> - veilederen til partiet</li> </ul> UM_IKKE_KVALIFISERT UDMELD Ikke kvalifisert UM_IKKE_MOETT UDMELD Ikke møtt UM_IGEDATAREGISTRERT UDMELD Det er ikke registrert noen undervisningsdata om deg. UM_OPPTAK UDMELD Opptak UM_OPPTAK_PAAGAAR UDMELD Opptak pågår UM_OPPTAKSTATUS UDMELD Opptakstatus UM_OPPTATT UDMELD Innvilget plass UM_PARTIAV UDMELD Partinavn UM_PARTIR UDMELD Partinr. UM_POEGGRESE UDMELD Poeng-<br/>grense UM_PRIORITET UDMELD Prioritet UM_RAGERIGSPOEG UDMELD Rangerings-<br/>poeng UM_STATUSOPPTATT UDMELD Status UM_STED UDMELD Sted UM_TAKKET_EI UDMELD Takket nei UM_TERMI UDMELD Termin UM_TERMIR UDMELD Terminnr. UM_TIMEPLA UDMELD Timeplan UM_UDFORM UDMELD Underv.form UM_UDMELD UDMELD Undervisningsinfo overskrift UM_VEILEDER UDMELD Veileder SM_EMESPERRE_UD UDVURD Det er sperret mot oppmelding pga bestått resultat i emne (#1) Page 19

20 SM_EMESPERRE_VURD UDVURD Det er sperret mot oppmelding pga bestått resultat i emne (#1) SM_FIES_VURDPROT UDVURD Det finnes allerede et bestått resultat for denne vurdering. SM_FKRAV_120_UD UDVURD Du kan melde deg til dette emnet, men legg merke til at emnet har forkunnskapskrav som det ikke er registrert at du har gjennomført. Dersom du etter evt. sensur forrige termin har 120 køstudiepoeng, vil du bli vurdert i opptaket dersom det er ledig plass etter at alle med forkunnskapskravene er tatt opp. Emnet kan da ikke inngå i en grad før du har avlagt forutsetterkravet/ene for emnet. SM_FKRAV_120_VURD UDVURD Du kan melde deg til dette emnet, men legg merke til at emnet har krav om forkunnskap som det ikke er registrert at du har fullført. SM_FKRAV_MELD_VURD UDVURD Du kan melde deg til dette emnet, men legg merke til at emnet har krav om forkunnskap som det ikke er registrert at du har fullført. SM_FKRAV_VURD UDVURD Emnet har krav om forkunnskap som det ikke er registrert at du har fullført. Du kan ikke melde deg til dette emnet. SM_IKKEAKTIVEME UDVURD Dette emnet er utgått SM_IGLOVTERM_VURD UDVURD Ingen gyldige vurderingsterminer SM_KRAV_UDOPP_VURD UDVURD Du må være meldt til undervisning for å melde deg til vurdering. SM_GAGER_UD UDVURD Du har allerede brukt (#1) tellende undervisningsforsøk i dette emnet og kan derfor ikke melde deg på nytt. Henvend deg til ditt fakultet hvis du har spørsmål om dette. SM_GAGER_VURD UDVURD Du har allerede brukt (#1) tellende vurderingsforsøk i dette emnet og kan derfor ikke melde deg til denne vurderingen. Henvend deg til ditt fakultet hvis du har spørsmål om dette. SM_GAGER_VURDUD UDVURD Du har allerede brukt (#1) tellende vurderingsforsøk i dette emnet og kan derfor ikke melde deg på nytt. Henvend deg til ditt fakultet hvis du har spørsmål om dette. SM_PLAOPPTAK_VURD UDVURD Du må være tatt opp til emnet før du kan melde deg til vurdering. SM_TRUKKET_VURDMELD UDVURD En vurderingsmelding er allerede lagret, eller vurderingsmelding for emnet er trukket i inneværende semester. y vurderingsmelding for emnet blir ikke automatisk opprettet. Benytt vurderingsmeldingssiden. SM_UDMELD_START UDVURD Påmelding til undervisning i emnet starter (#1). SM_VURD_IKKE_VALGBAR UDVURD Du har ikke anledning til å melde deg til denne vurdering. Mangler endelig tekst UR_BEKREFT_EKSSTED UDVURD Du endret vurd.termin. Dette kan ha medført endring i ditt valg av eks.sted. UR_EKSSTED UDVURD Eks.sted UR_ETTERAM_UD_IST UDVURD Kontakt instituttet for å søke på dette emnet. UR_FER_X_SLETTER_VURDUDVURD Fjern markeringen hvis du vil slette vurderingsmeldingen for dette emnet tooltip UR_LAGRE_UDVURD UDVURD Lagre knapp UR_MELD_UD_IST UDVURD Kontakt instituttet for å søke på dette emnet. UR_Y_VURDMELDIG UDVURD Opprett vurderingsmelding knapp UR_OBLIGKRAV_AVVETER_TUDVURD For å kunne melde deg til eksamen i dette emnet, må du først ha fått innvilget plass på undervisning. UR_OPPD_STEDER UDVURD Oppd. steder knapp som vises når avascript ikke brukes UR_OPPD_UDVURD UDVURD Oppd. underv./vurd.melding knapp som vises når avascript ikke brukes UR_OPPGAVETITTEL UDVURD Oppgavetittel, orig. UR_OPPGAVETITTEL_EG UDVURD Oppgavetittel, engelsk UR_SETT_X_BEHOLDER_VURDUDVURD Sett merke her hvis du vil beholde vurderingsmeldingen for dette emnet tooltip UR_SLETT_UDVURD UDVURD a - Annuller knapp, svar på UR_VIL_DU_SLETTE_UDVURD UR_VELG_VURDSPRAK UDVURD Du må velge en vurderingsmålform. UR_VIL_DU_SLETTE_UDVUR UDVURD Vil du annullere disse undervisnings- og/eller vurderingsmeldingene? Page 20

Tekstkode Modul Tekst: Forslag ny tekst Merknad ML-mKommentar

Tekstkode Modul Tekst: Forslag ny tekst Merknad ML-mKommentar KI_ADRKODE ADRESSE Adressekode / by KI_ADRLAD ADRESSE Land KI_ADROK ADRESSE Bekreft adresse KI_BOKSTAV_I_TLF ADRESSE Telefonnummeret (#1) inneholder en bokstav: (#2). Det skal kun være

Detaljer

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb

Oppdatert 03.september 2010. Brukerveiledning StudentWeb Oppdatert 03.september 2010 Brukerveiledning StudentWeb Pålogging til StudentWeb skjer på: studentweb.ntnu.no StudentWeb - Innlogging Det er to måter å logge inn på: -Brukernavn og passord -Fødselsnr.

Detaljer

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh

Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole. https://www.studweb.no/as/webobjects/studentweb2?inst=fsbbsh Veiledning til Studentweb ved Betanien diakonale høgskole Pålogging / pinkode... 1 Tjenester på Studentwebben... 2 Godkjenne utdanningsplan / Semesterregistrering... 3 Trinn for trinn veiledning for godkjenning

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hva er Studentweb? Studentweb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb lar studentene få tilgang til sine studiedata, utføre studieadministrative rutiner og

Detaljer

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter

>> StudentWeb på 1 2 3 Studenter >> StudentWeb på 1 2 3 Studenter Høgskolen i Molde bruker StudentWeb for studieadministrativ informasjon til og fra den enkelte student. Denne korte veiledningen tar for seg hvilken informasjon du finner

Detaljer

Innloggingssiden Logg på med personnummer og pin-kode fra semesteravgiftsfakturaen

Innloggingssiden Logg på med personnummer og pin-kode fra semesteravgiftsfakturaen Innloggingssiden Logg på med personnummer og pin-kode fra semesteravgiftsfakturaen Har du mistet papiret eller glemt pin-koden, legger du inn personnummer og klikker send pin-kode med epost. Pin-koden

Detaljer

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015

Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3. Kathy Haugen 15. april 2015 Lynkurs i hvordan komme i gang med Studentweb3 Kathy Haugen 15. april 2015 Hvordan teste i demobasen? Last inn felleskoder FS002.001 i Fssystem Sett i gang nattjobb for Webapplikasjon initier kopieringsjobb

Detaljer

Semesterregistrering ved UiN

Semesterregistrering ved UiN Semesterregistrering ved UiN Brukerveiledning i StudentWeb ved UiN Universitetet i Nordland Veiledning i semesterregistrering Du registrerer deg på UiNs StudentWeb. Her skal du: 1. Godkjenne utdanningsplan

Detaljer

Brukerveiledning for StudentWeb

Brukerveiledning for StudentWeb Brukerveiledning for StudentWeb Innlogging Du kan logge deg inn med fødselsnummer og pinkode eller ved å bruke ditt vanlige brukernavn og passord ved Høgskolen (Feide). 1 Innlogging vha brukernavn og passord

Detaljer

Studentweb3. Kathy Haugen 11. februar 2015

Studentweb3. Kathy Haugen 11. februar 2015 Studentweb3 Kathy Haugen 11. februar 2015 Innlogging Id-porten Feide Fødselsnummer og pin Studentweb 11. februar 2015 2 Kriterier for å kunne logge inn Må være opprettet som student med: Generell studiekompetanse

Detaljer

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb

Hva er StudentWeb? Hvor er StudentWeb? Guide til nye StudentWeb Dette er en introduksjon til semesterregistrering i den nye versjonen av StudentWeb. Systemet kan fortsatt ha noen feil og mangler. Dersom noe ikke fungerer, ta kontakt med Kjetil Høybråten i studieadministrasjonen,

Detaljer

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart

Steg-for-steg guide. Sjekkliste til gjennomgang før studiestart Steg-for-steg guide Sjekkliste til gjennomgang før studiestart 1. Aktivering av datakonto 2. Semesterregistrering 3. Betal avgift 4. Få studentbevis Steg 1 Aktivering av datakonto Du må opprette datakonto

Detaljer

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen

Ny designmanual og ny StudentWeb. Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Ny designmanual og ny StudentWeb Brukerforum 2012 Kathy Foss Haugen Felles uttrykk på nett FUN-prosjekt i Seksjon for utvikling av nasjonale informasjonssystemer (SUN) NetLife Research AS Prosjekt Designmanual

Detaljer

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning

Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning Superbrukerkurs i undervisning og praksis Del 1 - undervisning FSAT - vår 2015 1 Undervisningsmodulen Administrere undervisning for ulike emner i ulike år-terminer Fem generelle oppgaver: Opprette undervisningsenheter

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON Nye studenter høsten 2014: Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon Bachelorstudiet i regnskap og revisjon Årsstudiet i økonomi og ledelse Fakultet for samfunnsfag

Detaljer

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ

SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2009. Oppdatert av seniorrådgiver Espen Dybwad Kristensen, Avdeling for utdanning, 15. oktober 2012. Kapittel 8 SEMESTERREGISTRERINGEN OG OPPDATERING AV STUDENTREGISTERET

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER BEHANDLING AV MASTER- OG BACHELOROPPGAVER Høsten 2011 Side 2 av 22 INNHOLD INNLEDNING... 4 1 Bakgrunnsinformasjon som må ligge tilgrunn... 5 1.1 Emne samlebilde...

Detaljer

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte.

Kontrollere at studentopplysningar (navn, adresse, telefonnummer osv.) er korrekte. Arena Høgskulen i Sogn og Fjordane brukar Arena for studieadministrativ informasjon frå HSF til den enkelte student, og frå den enkelte student til HSF. Denne rettleiinga tek for seg kva for informasjon

Detaljer

Høringssvar fra institusjonene vedrørende StudentWeb 3

Høringssvar fra institusjonene vedrørende StudentWeb 3 Høringssvar fra institusjonene vedrørende StudentWeb 3 Institusjon Melding til emner utenfor planen Bestillinger Fjerne mulighet for helårlig bekreftelse CK Vi bruker ikke helårig bekreftelse, så denne

Detaljer

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon

VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER. Masterstudiet i økonomi og administrasjon VIKTIG STUDIEADMINISTRATIV INFORMASJON TIL NYE STUDENTER Høsten 2014 Masterstudiet i økonomi og administrasjon Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon INFORMASJONSKANALER http://www.hioa.no

Detaljer

Sjekkliste for nye studenter ved UMB

Sjekkliste for nye studenter ved UMB Sjekkliste for nye studenter ved UMB 1: Gå til https://athene.umb.no 2: Semesterregistrer deg (side 3-4) 3: Endre sone 1 og sone 2 passord (side 6-11) 4: Bli kjent med Athene (side 12-32) (f.eks fronter,

Detaljer

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45. UTFYLLENDE REGLER TIL STUDIEFORSKRIFTEN FOR TEKNOLOGISTUDIET/SIVILINGENIØRSTUDIET Fastsatt av Styret for sivilingeniørutdanningen 28.04.2003 med hjemmel i Forskrift om studier ved NTNU av 11.02.2003 45.

Detaljer

Utdanningsplaner Bakgrunn, mål og overordnet design

Utdanningsplaner Bakgrunn, mål og overordnet design Utdanningsplaner Bakgrunn, mål og overordnet design Beth, Gunder, Bjørn Oppdatert oktober 2012 Agenda 1. Rammebetingelser og utfordringer 2. Brukeroppgaver og mål for løsningen 3. Tiltak for å nå mål og

Detaljer

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen

Brukermanual. For studenter ved NLA Høgskolen Brukermanual For studenter ved NLA Høgskolen Hva er itslearning? Itslearning er et elektronisk studiestøttesystem som er hovedmediet for kommunikasjon og informasjon mellom høgskolen og deg som student.

Detaljer

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne)

Hjelp / Brukerveiledning for MinSkyss (klikk på emne) OBS! Veiledningen er litt eldre enn siste versjon av selve systemet. Derfor stemmer ikke alle bilder i MinSkyss med det som står her. Til gjengjeld har vi fått inn infoknapper i bilden når du fylle utsøknaden.

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR Å REGISTRERE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING I FS Vår 2011 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 3 2. Spesialtilpasning for person... 4 3. Registrering av spesialtilpasning

Detaljer

Bestill skolemelk på Internett

Bestill skolemelk på Internett Bestill skolemelk på Internett http://test.skolemelk.no En bestillingsguide for foresatte Skolemelk for elever fra 1. til 10. klasse Velkommen til skolemelksordningen på Internett! Velkommen til bestilling

Detaljer

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN

ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN ARBEIDET MED MASTEROPPGAVEN Masteroppgaven er et selvstendig arbeid normert til 30 studiepoeng/ett semester. Oppgaven er et avgrenset forskningsprosjekt som bygger på emnene studentene har gjennomgått

Detaljer

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000)

FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) FINANSREGNSKAP med IKT 7,5 sp (ØABED1000) BEDRIFTSØKONOMI I med IKT 10 sp (ØABED6000) Orientering i forbindelse med PC-eksamen 27. november 2014 Alle oppmeldte studenter skal ta eksamen 27. november fra

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

HOVEDMENY OG STARTSIDE...

HOVEDMENY OG STARTSIDE... Kravspesifikasjon StudentWeb 3 Felles Studentsystem Versjon 10. juni 2013 1 Innhold 2 INNLEDNING... 5 3 GENERELT... 6 4 KOMME I GANG... 8 4.1 SEMESTER... 8 4.2 MODULVALG... 9 4.3 TEKSTER... 11 5 INNLOGGING...

Detaljer

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE

MAL FOR EMNEBESKRIVELSE MAL FOR EMNEBESKRIVELSE Merk, alle punktene må fylles ut. Dersom det ikke er relevant for det aktuelle emnet skriv «ikke aktuelt». For hvert punkt er det angitt hvor informasjonen eventuelt skal legges

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. For student hjemmeeksamen Brukerveiledning For student hjemmeeksamen Oppdatert 26. oktober 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Brukerveiledning for emeistring.no

Brukerveiledning for emeistring.no CLINICL SSESSMENT SOLUTIONS Dokumenthistorikk Versjon Beskrivelse Dato Forfatter Verifisert av 0.1 Første utgave for emeistring, basert på CheckWares versjon 1.1 0.2 Lagt inn informasjon om Bank ID, og

Detaljer

Bruk av it s learning

Bruk av it s learning Bruk av it s learning Hva er it s learning? It's learning er en brukervennlig og kraftig nettbasert læringsplattform for undervisning i skolen. It s learning støtter læringsprosesser, nye læringsformer

Detaljer

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM

PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM PAS BRUKERVEILEDNING FOR SENSOR OG KLAGENEMNDSMEDLEM Versjon 1.18 - Bokmål Utdanningsdirektoratet 26. juni 2012 Versjonsnr og dato Beskrivelse Initialer Versjon 1.12 Fullstendig versjon. aha 25. mai 2010

Detaljer

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda

Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Emneregistrering i Studentweb, Historiestudiet ved Høgskulen i Volda Av Arnfinn Kjelland Versjon 17.1.2003 Innhald Innhald...1 Pålogging...1 Framsida på Studentweb...2 Semesterregistrering epostadresse...3

Detaljer

søkere? Velge instrument samtidig med å melde seg til emnet Emne oppmeldingskrav undervisning- og vurderingsmodul undervisning- og vurderingsmodul

søkere? Velge instrument samtidig med å melde seg til emnet Emne oppmeldingskrav undervisning- og vurderingsmodul undervisning- og vurderingsmodul Saker til behandling 28.-29. november Sak Modul Oppsummering STW-794 betalinger Faktura: egengenerering av 5 fakturadetaljer STW-798 innsynsmoduler VURDMELD: Skal KONT eller NY vises frem? STW-799 innsynsmoduler

Detaljer

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet

Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet 4. DESEMBER 2014 Resultat-utveksling mellom institusjoner v/canisius FS-Fronter teamet Hva er resultatutveksling? Resultatutveksling innebærer å hente vurderingsresultater og kvalifikasjoner en student

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER

RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER RUTINEBESKRIVELSE FOR UNIVERSITETET I STAVANGER GODKJENNINGSSAKER OG BEHANDLING AV INNPASS/GODKJENNINGER I UTDANNINGSPLANER Høsten 2011 Side 2 av 30 INNHOLD INNLEDNING... 4 BILDER - GODKJENNING... 5 1.1

Detaljer

Velkommen til studieretning italiensk!

Velkommen til studieretning italiensk! Velkommen til studieretning italiensk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i italiensk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac OPPBYGGING OG STUDIELØP Italienskstudiet består

Detaljer

IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG. Bokmål

IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG. Bokmål IKT BASERT EKSAMEN VÅREN 2009 BRUKERVEILEDNING FOR EKSAMENSANSVARLIG versjon 2, vår 2009 Bokmål 1. Forberedelse... 2 2. Pålogging... 3 3. Identifisering/dagspassord... 5 4. Last ned oppgavene for prøvegruppen...

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS Ny spillerstatus «Amatør med kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder

Nyttige FS-tips. Generelt om bilder Nyttige FS-tips Generelt om bilder Overgang mellom ulike bilder i FS skjer ved å klikke på relevant felt i et bilde eller gå inn via modulvalg i hovedmenyen. Dobbeltklikker man for eksempel i feltet Studieprogram

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL

UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL UNIVERSITETET I TROMSØ BRUKERVEILEDNING FOR UTSTEDELSE AV VITNEMÅL Våren 2013 Innhold 1. Søke fram kandidat(-er)... 4 1.1 Ekstern vurdering... 5 2. Registrering av sensur for masteravhandling... 7 2.1

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved det Samfunnsvitenskapelige fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013

FS webapplikasjoner. Kathy Haugen Kontaktforum 2013 FS webapplikasjoner Kathy Haugen Hvilke webapplikasjoner har vi? StudentWeb SøknadsWeb Nomination EvuWeb FagpersonWeb EpN Webservicer 2 StudentWeb StudentWeb er en webapplikasjon for studenter. StudentWeb

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging

Privatister. Opptak, registrering og oppfølging Privatister Opptak, registrering og oppfølging Hva en er privatist? 4-7. Privatist (1) Person som ikke har studierett, men som fyller kravene til opptak, kan søke fakultetet om adgang til å gå opp til

Detaljer

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor

Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Informasjonsmøte for Nord- Amerika-studier bachelor Studieretningens oppbygging 90-gruppe 40-gruppe 30-frie Exphil/exfac. NORAM Kultur-/samfunnsfag Frie emner Exphil/fac Oppbygging Forside Institutt for

Detaljer

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB

VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB VISMA OPPVEKST SKOLE LÆRERWEB INNHOLD VISMA OPPVEKST SKOLE ------------------------------------------------------------------------------ 1 LÆRERWEB --------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet

Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet Veiledning for innlevering av masteroppgaver til biblioteket Selvregistrering i Brage for studenter ved Humanistisk fakultet Alle masteroppgaver - også de som ikke skal gjøres offentlig tilgjengelig -

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

Brukerhåndbok Min Side

Brukerhåndbok Min Side Brukerhåndbok Min Side Innholdsfortegnelse Hva er Min Side... 3 Komme i gang med MinSide... 4 Forutsetninger... 4 Firmainnstillinger i Xakt... 4 Innlogging... 6 Medlemsnr/Fødselsdato... 6 Epostadresse/Medlemsnr...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012)

BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO. (Versjon 23.4.2012) BRUKERHÅNDBOK FOR UNIVERSITETET I OSLO (Versjon 23.4.2012) Innholdsfortegnelse Kort om håndboken... 3 Om Ephorus... 4 1. Logge inn... 4 2. Mine dokumenter... 5 3. Laste opp... 8 4. Rapporter... 9 5. Innstillinger...

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Brukermanual for nettskolen

Brukermanual for nettskolen Brukermanual for nettskolen Versjon 2.2 28.3.2012 Innhold 1 Innledning... 3 2 Innlogging og din profil... 3 2.1 Personlig profil... 3 3 Hovedlinker... 4 3.1 Infoside... 4 3.1.1 Eksamensinfo... 4 3.1.2

Detaljer

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering

Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering Utkast Kravspesifikasjon sensurregistrering versjon 2.9.15 Richard Edvin Borge, Adelheid Mortensen Huuse 1 1 Introduksjon Som et ledd i digitaliseringen av eksamensprosessen er det ønskelig å få en løsning

Detaljer

Eksamen levert i Fronter 22.11.2012

Eksamen levert i Fronter 22.11.2012 Eksamen levert i Fronter Rutinebeskrivelse og brukerveiledning STUDENTER 22.11.2012 Innhold 1. Hva er digital eksamen?... 2 2. Wordmal basert på oppgavetekniske retningslinjer... 3 3. Hvordan navngi besvarelse

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball

BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball BRUKERVEILEDNING: Registrering av spillere på www.deltager.no for Asker Skiklubb Fotball 23/04/2007 Innhold I. Innledning...1 I.1. I.2. Krav for å kunne foreta påmelding...1 Sikkerhet...1 I.3. Oversikt...1

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Degenerativ rygglidelse i LS kolumna Brukermanual Versjon 2.1 Design: SKDE, Helse Nord RHF Layout: Hugo Kolstad, Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utgitt:

Detaljer

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning)

Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) Gangen i godkjenningsarbeidet (norsk ekstern utdanning) 1. Søknadsbehandling utenfor FS a) Mottak og registrering Søknaden vil som regel komme gjennom arkivet. Da vil den ha blitt registrert og lagt inn

Detaljer

Brukerveiledning WISEflow

Brukerveiledning WISEflow Brukerveiledning WISEflow Pålogging WISEflow, s.2 Nedlasting av Flowlock- browser, s. 4 Innlevering oppgaver/hjemmeeksamen via WISEflow, s. 6 Hvordan slette cookies, s. 9 Pålogging WISEflow Pålogging skjer

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator

Brukerveiledning. for eksamenskoordinator Brukerveiledning for eksamenskoordinator 1 Innhold Innledning Pålogging Epostvarsel ved opprettelse av ny brukerkonto Glemt passord Endre profil Hjelpfunksjonen i Inspera Assessment Hovedansvarlig Oppsett

Detaljer

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1

Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Avtale om bruk av autentiseringsløsning Bilag 1b: Brukerveiledning for sluttbrukere av MinID versjon 2.1 Versjon 5. mai 2009 Side 1 av 47 Bruksområde for dette dokumentet: - Å hjelpe innbyggere med å registrere

Detaljer

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Brukerveiledning for klubb

Brukerveiledning for klubb Brukerveiledning for klubb Elektroniske overganger i FIKS «Amatør uten kontrakt» Innhold 1 Innledning... 2 2 Brukertilgang i FIKS... 2 3 Brukerstøtte... 2 4 Login i FIKS... 3 5 Se klubbens forespørsler

Detaljer

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger

Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger Styret US 35/10 Endring av forskrift om eksamen ved Universitetet i Stavanger ephortesak: 2010/799 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Møtedag: 25. mars 2010 Informasjonsansvarlig: Kristofer Henrichsen

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Informasjon til deg som skal ta Jegerprøveeksamen

Informasjon til deg som skal ta Jegerprøveeksamen Informasjon til deg som skal ta Jegerprøveeksamen Hvem kan ta jegerprøveeksamen Eksamen kan avlegges fra det kalenderåret man fyller 14 år. For å få gå opp til eksamen må man ha gjennomført jegerprøvekurset

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger

Studiereglement for Forkurs til ingeniørutdanning ved Universitetet i Stavanger Studiereglementet for Forkurs til ingeniørutdanning er et internt eksamensreglement for studenter på Forkurs til ingeniørutdanning ved UiS. Ordinær eksamensforskrift ved UiS omhandler ikke disse studentene,

Detaljer

Brukerveiledning WISEflow

Brukerveiledning WISEflow Brukerveiledning WISEflow Pålogging WISEflow s.2 Installasjon og test av Flowlock- browser s.4 Innlevering av oppgaver/hjemmeeksamen via WISEflow s. 6 Hvordan slette cookies? s. 9 1 Pålogging WISEflow

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012

Referat. Møte i gruppe for godkjenning 20. og 21. august 2012 Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i gruppe for

Detaljer

Rutine for registrering av persontilpasning i FS

Rutine for registrering av persontilpasning i FS Rutine for registrering av persontilpasning i FS Denne rutinebeskrivelsen gjelder registrering av standard tilrettelegging for studenter med dysleksi og registrering av tilrettelegging for studenter med

Detaljer

GENERELL STUDIEINFORMASJON

GENERELL STUDIEINFORMASJON SIDE 9 Det skjer stadig endringer som påvirker studiehverdagen din, og det er du som har ansvar for å holde deg oppdatert. Viktig informasjon blir lagt ut på nettsidene. Beskjeder kan også bli sendt til

Detaljer

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig

Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Veileder for boligeier: Hvordan søke om støtte til energirådgiving og oppgradering av bolig Velkommen som søker på Enovas tilbud til boligeiere! Denne veilederen beskriver framgangsmåten for å søke om

Detaljer

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012

PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2012 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE 3 INNLEDNING 3 1. INNLOGGING 3 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 5 5. INNSENDING AV

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer