Vedlagt ligger valgkomiteens innstilling til valg av leder, hovedstyre og varamedlemmer til hovedstyre.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlagt ligger valgkomiteens innstilling til valg av leder, hovedstyre og varamedlemmer til hovedstyre."

Transkript

1 Sak 6 Valg Vedlagt ligger valgkomiteens innstilling til valg av leder, hovedstyre og varamedlemmer til hovedstyre. Valg av valgkomite Det er hovedstyret som fremmer forslag til valg av valgkomite, og hovedstyrets forslag til valgkomite er: Ingeliv Vevle Kristin Mohn Hanne Grundvig

2 Sak til Gynkreftforeningens landsmøte 26. april 2014: Valg Valgkomiteens innstilling Valgkomiteen har bestått av tre personer: Leder Kristin Mohn, Sidsel Korsvoll og Sissel Hagen. I følge instruks skal valgkomiteen legge frem innstilling for nødvendig antall kandidater til hovedstyret (totalt 6), varamedlemmer (totalt 4) samt ordfører og varaordfører til kommende landsmøte (2016). Vi har hatt møte, mailutveksling og telefonkontakt. Hovedstyre skal bestå av seks styremedlemmer inkludert leder. Aktuell situasjon er at 5 personer fra nåværende styre er på valg: Disse er: Leder Jeanette Hoel Nestleder Brit Lindebrekke Medlem Laila Gottenborg Medlem Sidsel Korsvoll Medlem Ingeliv Vevle Medlem: Ingunn Eike er ikke på valg og har to år igjen av sin periode på fire år. Samtlige er forespurt av valgkomiteen om de ønsker å stille til gjenvalg. Følgende har svart at de ønsker dette: Jeanette Hoel Laila Gottenborg Valgkomiteen har sendt ut brev til alle lokallag og fylkeskontakter og bedt om forslag til aktuelle kandidater til hovedstyret. Aktuelle kandidater er kontaktet på mail og telefon. På bakgrunn av mottatte forslag samt valgkomiteens egne initiativ har valgkomiteen besluttet å gjøre følgende innstilling til valg av hovedstyremedlemmer: Leder: Jeanette Hoel Hovedstyremedlem: Siw Christin Gundersen Hovedstsyremedlem: Christin B.N. Horseng Hovedstyremedlem: Anne Marthe Øverås Hovedstyremedlem: Laila Gottenborg funksjonstid 2 år funksjonstid 4 år funksjonstid 4 år funksjonstid 2 år funksjonstid 2 år Varamedlemmer med funksjonstid 4 år: Turid Andersen

3 Kristin Mohn Kate Lindland Johnsen Brit Lindebrekke Ordfører landsmøte 2016: Dagfrid Andersen Varaordfører 2016: Kristin Mohn Vedlagt i sakspapirene finnes presentasjon av kandidater til hovedstyret (hovedmedlemmer) Valgkomiteens begrunnelse for innstilling: Forslag til leder: Jeanette Hoel har til sammen fire års erfaring i hovedstyret, siste to år som leder. Dette gjør at hovedstyrer får en erfaren leder og at kontinuitet sikres. Hun er også bosatt i sentrale østlandsområde som har positive konsekvenser i forhold til tid, tilgjengelighet og kostnader. Kontinuitet sikres for øvrig ved at Laila Gottenborg stiller til gjenvalg. Hun har også lang erfaring fra hovedstyret samt fra likepersonsarbeidet. I tillegg får vi inn nye kandidater som i følge vedlagte presentasjon har variert og bred erfaring via livserfaring, utdanning, yrkeserfaring og erfaring fra organisasjoner og lag. Disse sikrer, sammen med eksisterende hovedstyremedlem (Ingunn Eike fra Stavanger), også geografisk spredning, samt at tre av kandidatene kommer fra de sentrale østlandsområder. Sandnes, den For valgkomiteen Kristin Mohn Sidsel Korsvoll Sissel Torunn Hagen

4 Jeanette Hoel Jeg heter Jeanette Hoel, er 36 år gammel og bor i Son sammen med min mann og et marsvin. Til daglig jobber jeg 100 prosent som tannhelsesekretær. I 2009 fikk jeg diagnosen livmorhalskreft. Mine pårørende og jeg fikk fantastisk god hjelp av representanter fra Gynkreftforeningen og det ga meg et klart mål under behandlingen, Jeg ville bistå foreningen, når jeg var på bena igjen. Så da jeg ble spurt om å stille som representant til hovedstyret i 2010, takket jeg ja. I de to første årene jobbet jeg aller mest med likepersonskurs sammen med de to andre medlemmene av likepersonsutvalget vårt. Jeg var også oppnevnt som kontaktperson for de unge. I 2012 ble jeg valgt inn som leder og har siden den gang møtt på mange oppgaver og utfordringer, og ikke minst sett et enormt engasjement hos våre aktive medlemmer samt støttespillere. I løpet av de snart fire årene har jeg sett Gynkreftforeningen utvikle seg positivt både innenfor likepersonsordningen, tilbudet til de yngre, vi har fått et tettere samarbeide med helsevesenet, våre interesse saker har fått mer fokus og det tabubelagte temaet gynkreft har kommet mer frem. Ja, mye har skjedd. Dette har selvfølgelig kostet mye av også min tid, men jeg har selv valgt det og angrer ikke. Som sagt, Gynkreftforeningen var der for meg og mine da jeg ble syk og det betyr mye for meg og nå kunne gi tilbake. For meg er det viktig og også ha aksept og forståelse fra min mann, familie og venner for å fortsette med mitt arbeidet i foreningen, da fritiden må prioriteres litt annerledes. Her er støtten 100 prosent og sammen med dette og mitt ønske om å fortsette, velger jeg å stille som leder igjen. Med vennlig hilsen Jeanette Hoel

5 CV: Personopplysninger: - Navn: Jeanette Hoel - Født: Sivilstatus: Gift, ingen barn - Adresse: Vibeveien 11, 1555 SON - Tlf.: Utdanning: - Medisinsk sekretær - Utdanningshuset (2012) - Tannhelsesekretær Utdanningshuset ( ) - VK Allmenne fag ( ) - Utdannet B-trener i seiling. Arbeidserfaring/kompetanse: - Perna Tanndesign som tannhelsesekretær, hvor mine oppgaver er å ta i mot pasienter, assistere tannleger, gjøre innkjøp, ta telefoner, betjene sterilen etc. Ansatt offisielt fra , men jobbet der i helger fra september TAKO-senteret på Lovisenberg Diakonale sykehus som tannhelsesekretær ( ). Noen av mine ansvarsoppgaver var bl.a. å møte pasienter, deres pårørende og andre relevante personer i pasientens hverdag (både personlig og på telefon). Assisterte tannleger på klinikk, men også ved behandling av pasienter i narkose. Bistod også til tider logopeder og fysioterapeut under pasientkonsultasjon. Bistod behandlere ved å ta klinisk foto, samt videoopptak til journal. Tok OPG og ceph røntgen. Bistod pasientkoordinator med timebok og andre henvendelser. Ansvarlig for div. innkjøp og bestillinger. Håndterte en del administrative oppgaver.

6 - Galleri Oslo klinikken som tannhelsesekretær ( ). Assisterte tannleger og oralkirurger ved pasientbehandlinger, men også i administrative oppgaver. Betjente telefon og timebok. - Vestby Aktivitetssenter og Randem boliger som ekstra vakt ( ). Aktiviserte og tok hånd om beboere med funksjonshemninger. - Finstad skole i Ski ( ) som SFO medarbeider og lærervikar. Aktiviserte og tok hånd om barn i SFO ordningen. Underviste barn i skolen. - Aksept forsikring/gjensidige NOR forsikring ( ) som salgssekretær/kundekonsulent. Betjente kunder hovedsakelig pr telefon og hadde ansvar for div. administrative oppgaver og noe innkjøp. - Berg-Hansen reisebyrå ( ), først ansatt på fakturaavdelingen, hvor jeg betjente kunder eksternt og internt. Deretter ansatt som reiserådgiver, hvor jeg booket reiser for bedriftskunder. - Fra jeg var 14 til 23 år jobbet jeg som seilinstruktør for barn og unge. Først ved siden av skole, deretter ved siden av hovedjobb. La opp kurs program for seilerne, samt informasjonsmøter for foresatte. Jobbet for ulike foreninger i landet, samt i Sverige. Var også landslagstrener i 2000 for Norsk optimistjolleklubb i Nordisk mesterskap. Annen kompetanse: - Har vært lokalpolitikker siden 2001 og er fortsatt noe aktiv. Sitter i dag i kommunestyret i Vestby, som medlem av Rådet for funksjonshemmede, Helse og omsorgsutvalget og Klientutvalget. - Har sittet i Gynkreftforeningen siden De to første årene som medlem i hovedstyret, deretter som leder.

7

8 Siw K.G. Haugseth Jeg bekrefter at jeg stiller til valg. Jeg er 42 år,ble operert og ferdig med cellegift i 06,og vært frisk siden. Jeg sitter som vara i lokallaget i Oslo/Akershus,og vært med i ECCA utvalget 2013/2014. Jeg har også gått likemannskurset del 1 og skal avslutte det med del 2 nå i mars. Siden jeg har fått sykdommen min på avstand,sett hva jeg kan bidra med iforhold til det som er skrevet over,være med å lette hverdagen til andre og komme med forslag osv.hva foreningen kan gjøre og være der for andre. Jeg synes det er viktig å stå frem og vise et ansikt for oss som er rammet av gynkreft og senskader av det. Jeg er gift,2 barn fra før på 16 og 20år. Er det noe mer dere ønsker å vite så bare skriv eller ta kontakt på tlf: Mvh Siw-K G Haugseth Blakervegen Blaker

9 Christin B.N. Horseng Jeg er 1960 modell, gift, 2 barn. Jente på 37 som er gift og ei på 17 som akkurat har sitt første år på hybel. I tillegg ble jeg mormor for første gang nå i høst. Jeg er så heldig å ha hjemmeværende mann som tar seg av absolutt ALT og som gjør at min hverdag er forutsigbar og gir muligheter til å engasjere seg utenfor hjemmet. I kommunen sitter jeg som vara i Kommunestyret og har fast plass i teknisk utvalg. Familen er også flykningguide, dvs. at vi har to personer som vi tar oss av ifm med det å være ny i Norge, mens 4 personer holder gubben på å lære å kjøre bil. I desember 2012 ble jeg operert for livomorkreft på UNN, var delvis sykemeldt fram til juli 2013, og var i full jobb igjen etter sommerferien. Jeg var heldig og trengte ikke noe påfølgende behandling etter operasjon. Ulempen er at de fjernet så mange lymfer at problemer som lymfødem har blitt en del av hverdagen. Etter at jeg oppdaget Gynkreftforeningen engasjerte jeg meg i deres arbeid og var så heldig å få komme på lokallagsmøte i fjor vår. Og der traff jeg utrolig mange flotte damer. Det viste seg at vi ikke har noe lokallag i mitt distrikt men jeg takket ja til å være fylkeskontakt for Nordland. Jeg har deretter forsøkt å komme i kontakt med de som møter damer i samme situasjon som oss, og synes dette er morsomt men utfordrende pga avstander i Nordland som er et langt fylke. Men vi skal se hva vi får til etterhvert. I tillegg er jeg i gang med likemanskurs, og dette har siste del i mars i år, om jeg ikke husker helt feil. Ifm dette har jeg telefonvaker for det bye Vardesenteret i Bodø, slik at vi ikke er helt fraværende der. Min yrkestittel er økonimisjef og jeg jobber for Helgeland Plast AS på Mo i Rana. Alene dame med 43 menn, fantastiske kollegaer som har fulgt meg i tykt og tynt da jeg har valgt å være åpen om sykdommen min.

10 Tidligere, før vi flyttet nordover, drev jeg eget regnskapsnyrå. Så praktisk kan jeg eventuelt bidra med det som har med tall å gjøre da det er det jeg KAN. I forbindelse med gynkreft er jeg mest opptatt av hvordan vi blir tatt vare på etter at vi er ferdig behandlet, og hva som skjer med oss som personer i etterkant. Det være seg kropslige forandringer, samliv, at vi ikke tenker helt som før og senplager/kroniske plager etter operasjon og behandlig osv.. Og mangel på lett tilgjengelig informasjon ifm partner og barn. Jeg tror ikke mine tanker rundt dette er spesielle. Livet skal for de fleste av oss gå videre, det bare om å gjøre at det blir så enkelt og forutsigbart som mulig midt oppe i alt det nye og ukjente. Håper dette er innenfor det du spurte etter, også snakkes vi videre. Bare ring om det er noe jeg har hoppet over eller du lurer på. J Ha en fortsatt god dag! Klem fra Christin

11 Anne Marthe Øverås Mitt navn er Anne Marthe Øverås, født i 1967, blir altså 47 år i år. Jeg er født og oppvokst i Ålesund, og bor her fortsatt. Er gift og har tre barn. Etter gymnas, tok jeg helse-og sosialfag før jeg tok hjelpepleien i -93. Har arbeidet litt i sykehus og sykehjem, men har i snart 19 år arbeidet i hjemmesykepleien i kommunen. For snart fire år siden sluttet jeg og arbeidet ved et gartneri/hagesenter. Fikk godkjent to år på gartnerskolen, mangler produksjonsfaget og siste året. Har nå begynt å arbeide i hjemmesykepleien igjen. Jeg ble syk da jeg arbeidet i hagesenteret, så det ble ikke noe av videre skolegang. Av flere grunner, ble det greit å gå tilbake til min gamle jobb. Jeg fikk livmorhalskreft sommeren 2010, da etter å ha blitt fulgt opp av sykehuset siden desember 2007 pga celleforandringer og etter å ha tatt to konigseringer av livmorhalsen. Jeg ble operert og fjernet livmoren. Noe mer behandling var ikke nødvendig da det ikke var tegn til spredning. Gikk på kontroll hver tredje måned, og i november 2011, ble det oppdaget celleforandringer igjen. Etter flere undersøkelser, fikk jeg beskjed om at jeg hadde fått en svulst i skjedeveggen med mulig spredning til lymfene. Jeg måtte til Trondheim for behandling, gikk da gjennom fem cellegiftkurer og trettitre strålebehandlinger. Har siden kommet litt tilbake i jobb, men sliter en del med skader etter behandlingen. Er nettopp valgt til nestleder av lokallaget i Møre og Romsdal. Er også engasjert i styret til Søre Bjørnsund Museum der vi har sommerhus og har også vært med og organisert Kystkulturhelga her ute. Har tidligere vært med å organisere Hessa cup som er en av Norges største fotballcuper.

12 Curriculum Vitae Navn: Laila Synnøve Gottenborg Født: Adresse: Grindalsv.23, 2406 Elverum Tlf: Yrkespraksis: Ansatt i Forsvaret siden august Fra 1. november 2011 pr. d.d. jobber jeg som konsulent. Er en delt medarbeider ved forpleiningen, kjøkkenet Rena og Terningmoen. Jobber med personellansvar og veileder i lettere personell saker relatert til kjøkken. Jeg fører fremmøte, fravær og annet avvik i SAP for alle kokkene i Østerdal Garnison. Har spesielt ansvar for skift og turnus. Er med på planlegging og oppsett av turnuser. Sender til registrering sentralt og følger opp dette. I tillegg jobber jeg som lokal innkjøper for forpleiningen ØG og annet forefallende administrativt arbeid. Fra 1. mars 2009 jobbet jeg som førstesekretær ved forpleiningen i Østerdal Garnison. Arbeidsoppgavene var intern og ekstern fakturering, behandling av bestillinger i Remedy. Hoved rekvirent og øvrig administrasjon etter kjøkkensjefenes behov. 15. august på kjøkkenet i Terningmoen og Rena Leir som seksjonsleder, koldtkjøkken, messe. Mitt ansvarsområde: Innkjøp, bestillinger av proviant og forbruksvarer innom kjøkken. Hovedansvar for å lede min avdeling, opplæring, oppfølging av personell og lærlinger. Gjennomføring av den daglige driften på avdelingen og oppfølging av IK- mat, intern kontroll. Samt ansvar for forberedelser og gjennomføring av store banketter, selskaper og arrangementer. Kundebehandling og bestillinger i Remedy. 1.januar august 1999, HK- Vestad Matsenter, Elverum som ferskvaresjef. Mitt ansvarsområde: Innkjøp/bestilling av all ferskvare, og å tilberede matvare produkter for salg. Opplæring av personale og lede avdelingen. Samt kundebehandling , jobbet jeg som assistent/kokk på Jotunhaugen / Moen alders og sykehjem, Elverum , jobbet jeg i hotell og restaurantbransjen som: Renholder, oldfrueassistent, servitør, bartender og kokk jobbet jeg i ISRAEL, på Dan Hotel, Tel Aviv..

13 Utdannelse: Hotell restaurant: Fagbrev som servitør Matfag: Fagbrev som institusjonskokk Kurs: - Fylkeskommunens kurs for veiledere, instruktører og kommunikasjon. Modul 1 og 2. - Intern kontroll. - EDB- Brukerkurs / Front Office Systems. - Varebevegelser på lager VM og Styre lager VM. (MRF) SAP systemer. - Forvaltning av personell i tjeneste. - Arbeidstid, avtaler, skift og turnus i staten. - Arbeidsvilkår og regelverk for P- forvaltere. - Hoved rekvirent. - Innkjøper. - Videregående kurs i SAP/ Tid, Lønn og Rapporter Verv: Fra 1998 pr. d.d. - Styreleder i 8-perioder for: Saga Botun Sameie, Elverum. Sameiet består av 36 selveierleiligheter. Ansvarsområde: Innkalling og ledelse av møter, følge budsjett, styre regnskap, og iverksette vedlikehold. Se til at regelverk og vedtak blir fulgt opp og gjennomført. Fra Styreleder for lokalt: Underlivskreftforeningen/ Gynette/ Gynkreftforeningen Hedmark og Oppland. Ansvarsområde: Innkalling og ledelse av møter. Arrangere møter, turer, holde foredrag og kontakt med media, lokalt/sentralt m.m.

14 - I forbindelse med vervet i Gynette var jeg aktivt med i planleggingen og jobbet for gjennomføring av arrangementet: Nordisk Konferanse for Gynkreftrammede på Scandic Hotel Hamar. - Underlivskreftforeningens hovedstyre fra 2001 valgt for 1 periode(2 år) som styremedlem. - Gynkreftforeningen hovedstyre fra 2010 valgt for 1 periode(4 år) som styremedlem. Ansvar for foreningens kontakttelefon og ansvar for gjennomføring av Ecca uken Har holdt foredrag og tatt på meg andre oppgaver etter behov. Fra 2009 pr.dd. - Forsvaret NTL Østerdalen: Styremedlem.

Jeg har hatt kreft i underlivet!

Jeg har hatt kreft i underlivet! NR. 4 / 2012-11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Få vekk tabuene: Jeg har hatt kreft i underlivet! 10 14 18 Legene må tørre å snakke om sex Tannpuss ekstra viktig når du er syk Hjalp kvinner

Detaljer

Afrodite. Endelig kom Ferdinand. Ring oss! Tlf: 02561. Nytt styre i fullt arbeid. Hjelper alternativ medisin? Sjekker med intim åpenhet

Afrodite. Endelig kom Ferdinand. Ring oss! Tlf: 02561. Nytt styre i fullt arbeid. Hjelper alternativ medisin? Sjekker med intim åpenhet Afrodite NR. 2 / 2012-11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Endelig kom Ferdinand 04 Måtte vente lenge før hun fikk adoptere 10 13 18 Nytt styre i fullt arbeid Hjelper alternativ medisin? Sjekker

Detaljer

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen?

Afrodite. Et varig minne om mamma. Ring oss! Tlf: 02561. Likemann. Tøft å være ung og kreftsyk. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2010-9. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen side 1 Et varig minne om mamma Carita Gyldenskog har tatovert inn Gynkreftforeningens logo på armen. Slik vil hun alltid minnes sin kreftsyke

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Genene gav Marit kreft

Genene gav Marit kreft NR. 3 /4 / 2011-10. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Genene gav Marit kreft datteren testet frisk 10 14 18 Lytt til kroppen selv om du har vært på kontroll Amputert feminimitet Forsker frem mer

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012

DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 DEBRA NYTT Nr 2 JUNI 2012 Kjære alle venner! Denne pinsen skinner solen og varmer godt etter den kaldeste 17.mai på 60 år. Det skjer stadig mye på EB fronten både i Norge og i verden for øvrig. Sunday

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne

ÅRSRAPPORT 2014. prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne ÅRSRAPPORT 2014 prolar Nasjonalt forbund for folk i LAR Organisasjonsnr: 991925236 Hovedkontor Klepplandsveien 23, 4640 Søgne 1 - Forside/Innhold side 2 Om prolar side 3-4 Takk for støtte side

Detaljer

Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder

Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder Utvikling av tiltakskjeder for personer som blir synshemmet i yrkesaktiv alder Prosjektrapport Reidun Leirvåg og Sissel Torgersen Desember 2010 Forord Huseby kompetansesenter ser daglig mangler ved tilbudet

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6

bladet Veien videre for Sondre En helt unik arbeidsplass Om unge og fordommer Nr. 1 2011 57. årgang Se side 20 Se side 28 Se side 6 CP bladet Nr. 1 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen En helt unik arbeidsplass Se side 20 Om unge og fordommer Se side 28 Veien videre for Sondre Se side 6 CP bladet N r. 1 2011 57.

Detaljer

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen?

Ville så mye, Afrodite. men kroppen orket ikke. Ring oss! Tlf: 02561. Ønsker du å snakke med noen? Afrodite NR. 3 / 2012 11. Årgang Medlemsblad for Gynkreftforeningen Ville så mye, men kroppen orket ikke Ta gjerne med deg bladet hjem! Ønsker du å snakke med noen? Ring oss! Tlf: 02561 man tors. fra kl.

Detaljer

N Y H E T S B R E V 3

N Y H E T S B R E V 3 JA TIL L I N D R E N D E ENHET OG O M S O R G FOR BARN. N Y H E T S B R E V 3 DESEMBER 2010 ÅRGANG NR 1. NR 3 Den flotte logoen vår! Ord som sier mye om livet. KJÆRE M E D L E M M E R OG S T Ø T T E S

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! Kreti og pleti. Møte med en PD-ambassadør. Tannlegebehandling - hva har du krav på?

LNT ønsker alle sine lesere en god jul og et godt nytt år! Kreti og pleti. Møte med en PD-ambassadør. Tannlegebehandling - hva har du krav på? Nr. 4 Desember 2011 L A N D S F O R E N I N G E N F O R N Y R E P A S I E N T E R O G T R A N S P L A N T E R T E Kreti og pleti Møte med en PD-ambassadør Tannlegebehandling - hva har du krav på? Donordagen

Detaljer

Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang

Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang Bekhterever n Nr. 4 / 2014 30. årgang Når fotballen er livet Tema: Kronisk syk i arbeidslivet Statsbudsjettet skremmer uføre Aktivitetstur til Kroatia www.spafonorge.no NHO åpner bakdøren og skaper ringer

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Møte Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 9. februar 2015 Kl.: 12.00 til ca. 15.00 Sted: Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Møtedato: 9. februar

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer