SAKLISTE: B-SAKLISTE: K. 13/07 Trønder-Tre Eiendom AS. K. 14/07 Verran Kultur og Næringspark AS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKLISTE: B-SAKLISTE: K. 13/07 Trønder-Tre Eiendom AS. K. 14/07 Verran Kultur og Næringspark AS."

Transkript

1 BEHANDLEDE KOMMUNESTYRESAKER K. 1/07 Referatsaker. K. 2/07 Forvaltningsrevisjonsrapport Ressursbruk i pleie og omsorg i Verran Kommune. K. 3/07 Salg av kommunale boliger, gnr. 5 bnr. 28, Verran kommune. K. 4/07 Riksvei 17 prosjektet. K. 5/07 Forespørsel om kommunens deltakelse i realisering av Gruvespell i Malm K. 6/07 Referatsaker K. 7/07 Søknad om fritak politiske verv Merethe Bartnes. K. 8/07 Søknad om fritak skattetakstnemnda for eiendomsskatt Robert Kolsing. K. 9/07 Plan for erosjonssikring mot Follaelva i Follafoss godkjenning av plan og distriktsbidrag. K. 10/07 Orienteringssak omorganisering i pleie og omsorg. K. 11/07 Delplan for Psykisk helse i Verran Kommune K. 12/07 Oppnevnelse av referansegruppe Pilot Småsamfunn. B- K. 13/07 Trønder-Tre Eiendom AS. K. 14/07 Verran Kultur og Næringspark AS K. 15/07 Registrering av verv og økonomiske interesser K. 16/07 Kontrollutvalgets årsrapport for K. 17/07 Kontrollutvalgets årsplan for K. 18/07 Rapport om kommunens finansforvaltning. K. 19/07 Rapportering Pilot småsamfunn Verran kommune.

2 K. 20/07 Søknad om fritak politiske verv Nina Nordang Landsem. K. 21/07 Møblering av skatteoppkreverkontor. K. 22/07 Bomveg Sela avvikling av bomveg. K. 23/07 Prosjekt Satsing på beitedyr i Verran K. 24/07 Rehabilitering Follafoss Svømmehall framdriftsplan. K. 25/07 VerranDagan 2007, bruk av Malm skole K. 26/07 Referatsaker K. 27/07 Reguleringsplan gang- og sykkelveg RV. 720 Brattreitelva Kjerkreit Reguleringsvedtak. K. 28/07 KomRev Trøndelag IKS Årsregnskap K. 29/07 KomRev Trøndelag IKS Årsberetning K. 30/07 Rapportering for bruk av videreutlånsmidler K. 31/07 Foretaksmøte Verran Eiendom KF regnskap K. 32/07 Foretaksmøte Verran Kommuneskoger KF regnskap K. 33/07 Verran Kommunes årsregnskap for K. 34/07 Verran Kommunes årsmelding for K. 35/07 Overordnede utviklingsmål for grunnskolen i Verran. K. 36/07 Plan for kompetanseutvikling for skolene i Verran. K. 37/07 Søknad om tilskudd for Gruve-Teater i Malm 2008 K. 38/07 Orientering om utfordringene i barnevernstjenesten. K. 39/07 Oppretting av felles økonomifunksjoner for Invest-kommunene. K. 40/07 Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning VerranDagan K. 41/07 Leie av lokaler Verrastranda. K. 42/07 Prosjekt Satsing på beitedyr i Verran 2007 Finansiering. K. 43/07 Arbeidsmiljøutvalget årsrapport K. 44/07 Prinsippavklaring Brukerstyrt personlig assistanse. K. 45/07 Økonomisk rapportering pr

3 K. 46/07 Referatsaker K. 47/07 Møteplan 2. halvår K. 48/07 Kommunalt tilskudd til politiske partier for K. 49/07 Redegjørelse om skatteoppkreverfunksjonen i Verran Kommune for K. 50/07 Refinansiering av lån. K. 51/07 Regulering av Verran Kommunes budsjett for K. 52/07 Refinansiering Trønder-Tre AS og Kommunal lånegaranti til Trønder-Tre Eiendom AS. K. 53/07 Kommunal lånegaranti til Verran Utbyggingsselskap AS Temamøte vedr. Verran Kultur- og Næringspark K. 54/07 Referatsaker K. 55/07 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2007 Gjennomgang av Barneverntjenesten. K. 56/07 Eiendommer som fritas for eiendomsskatt f.o.m K. 57/07 Modell for ny politisk organisering i Verran Kommune. K. 58/07 Anskaffelse av nytt brøyteutstyr. K. 59/07 Orientering: Status for organisasjonsutvikling ved driftsenhetene nord, sør og institusjon. K. 60/07 Klager på vedtatt reguleringsplan gang- og sykkelveg Bratreitøra Kjerkreit. K. 61/07 Søknad om kjøp av tilleggsarealer på Tjuin. K. 62/07 Privat reguleringsplanforslag masseuttak Geitvika utlegging til offentlig ettersyn. K. 63/07 Økonomisk rapportering pr K. 64/07 Ervervelse/Leie av tomt på Industriområdet.

4 KONSTITUERENDE MØTE. K. 65/07 Godkjenning av Kommunestyrevalget K. 66/07 Valg av kontrollutvalg. K. 67/07 Valg av medlemmer og varamedlemmer til formannskapet K. 68/07 Valg av ordfører K. 69/07 Valg av varaordfører K. 70/07 Valg av representant med vararepresentant til Kommunenes Sentralforbund Nord-Trøndelag. K. 71/07 Valg av kontaktperson for kurs- og informasjonstiltak for folkevalgte for perioden K. 72/07 A) Valg av valgnemnd. B) Valg av leder. K. 73/07 Vedtak om forlengelse av enkelte nemnders funksjonstid utover K. 74/07 Ettergodtgjørelse for avtroppende ordfører K. 75/07 Referatsaker K. 76/07 Forliksrådets faste møtedager i K. 77/07 Møteplan 1. halvår K. 78/07 Orienteringssak saker til politisk behandling. K. 79/07 Valg av styrer, råd og utvalg for perioden K. 80/07 Justering av Verran Kommunes budsjett for 2007 økt skatteinntekt m.v. K. 81/07 Erstatning etter flom vinteren 2006 frafall av krav. K. 82/07 Separat innsamling av husholdningsplast.

5 K. 83/07 Orienteringssak Omorganisering av skatteetaten. K. 84/07 Gjennomgang av folkevalgtes arbeidsvilkår og reglement for kommunestyret, K. 85/07 Forskrift og gebyrregulativ for vann og avløp i K. 86/07 Forskrifter og gebyrregulativer for renovasjon i K. 87/07 Justering av gebyrregulativer teknisk sektor. K. 88/07 Satser for foreldrebetaling i barnehager. K. 89/07 Drifts- og investeringsbudsjett for K. 90/07 Økonomiplan K. 91/07 Etablering av overgrepsmottak i Nord-Trøndelag. K. 92/07 Veiprosjektet RV 17 Steinkjer Namsos. K. 93/07 Innherred Reiseliv evaluering av avtale vedrørende drift av Felles vertskap og markedssamarbeid. K. 94/07 Medlem med personlig varamedlem til havneområdet for indre Trondheimsfjord havnevesen.

Kommunestyrevedtak 2008. Statusrapport

Kommunestyrevedtak 2008. Statusrapport Vedlegg 1 Kommunestyrevedtak 2008 Statusrapport Side 1 av 20 Oppfølging av kommunestyrevedtak 2008 Saksnr. 126/07 Godkjenning av møtebok 127/07 Budsjett 2008 Økonomiplan 2008-2011 Bygarasje etableres ikke

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 03.05.2012 kl. 09:30 13:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, kommunestyresalen Per Bjarne Bonesvoll,

Detaljer

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret

Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret Vedtatt : Kommunestyret Sak 53/05 Dato: 28.09.05 Revidert Kommunestyret Sak 22/06 Dato: 26.04.06 Revidert Kommunestyret Sak 04/07 Dato:

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune

Delegasjonereglement. Kongsberg kommune Delegasjonereglement Kongsberg kommune Reglementet inneholder alminnelige bestemmelser om delegering, kommunestyrets saksområde og delegering fra kommunestyret til politiske utvalg. Delegering i budsjettsaker

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 56/14 Til saknr.: 97/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 12:20 Til behandling: Sakene 101/13-113/13 Møte nr: 12/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

DELEGERINGSREGLEMENT

DELEGERINGSREGLEMENT DELEGERINGSREGLEMENT for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredsstyre 29.06.99 i HST-sak 36/99 Sist endret 05.09.11 i HST-sak 76/11 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTDELEGERINGSBESTEMMELSER...5 2.1

Detaljer

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010.

ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i K-sak 63/09, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNES REGLEMENTER Vedtatt av kommunestyret 25.11.2009 i, med senere endringer. Sist oppdatert 28.06.2010. http://www.as.kommune.no/politisk-styring.125480.no.html Side 1 INNHOLD Side 1.

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Onsdag 19. november 2008 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 11. mars 2014 Tid: Kl 09:00 Sted: Verdal rådhus - møterom 2. etg. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 23. februar 2012 Møtetid: 1000 1300 Møtested: Miljøbygget, Sal II Saker: 001 006/12

FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL. Møtedato: 23. februar 2012 Møtetid: 1000 1300 Møtested: Miljøbygget, Sal II Saker: 001 006/12 FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 23. februar 2012 Møtetid: 1000 1300 Møtested: Miljøbygget, Sal II Saker: 001 006/12 Av 3 medlemmer møtte 3 Følgende medlemmer møtte Ronald Geving

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 19. mars 2013 Tid: Kl 10.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Vedtaksoppfølging Formannskapet 2011 (fra start valgperiode) Sak. Nr. Sakstittel Avdeling Status Vedtak Merknad

Vedtaksoppfølging Formannskapet 2011 (fra start valgperiode) Sak. Nr. Sakstittel Avdeling Status Vedtak Merknad Vedtaksoppfølging Formannskapet 2011 (fra start valgperiode) Sak. Nr. Sakstittel Avdeling Status Vedtak Merknad FSK 73/11 FRITAK FRA VERV - MEDDOMMERE Støttetjenesten Oddlaug Vonstad innvilges fritak fra

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget LYNGEN KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Torsdag 1.3.2012 Varighet: 11.00 14.10

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget LYNGEN KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Torsdag 1.3.2012 Varighet: 11.00 14.10 LYNGEN KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Torsdag 1.3.2012 Varighet: 11.00 14.10 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Remi Iversen Odd Kr. Solberg Faste medlemmer Rolf Magne Hansen

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 9. februar 2011 Møtetid: kl 09.10 13.40 Møtested: Liss-salen, Verraparken Saker: 001/11 006/11 Av 3 medlemmer møtte 3. Følgende medlemmer møtte Torgeir

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Konferansesalen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: 31.08.2015

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Skjermmøte - Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 12.10.2011 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 Andakt kl 18.15 SAKLISTE: FOLKETS SPØRRETIME: SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN MÅ

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning.

Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til orientering. Kontrollutvalget tar rådmannen redegjørelse til etterretning. 13.2.09 1/09 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringene til etterretning. 2/09 Samtale med ordføreren og Kontrollutvalget tar samtalen med ordføreren og rådmannen til

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Eldresenteret 14.10.2009 FRA SAKSNR: 71/09 FRA KL: 15.30 TIL SAKSNR: 82/09 TIL KL: 20.25 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 12.12.2007 Tid: 15:00 19:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer