Velkommen til post 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til post 4"

Transkript

1 Velkommen til post 4 Ansvarlig utgiver: Enhetsleder post 4 Sist revidert: /asv

2 Innholdsfortegnelse Velkommen..s. 3 Om behandlingstilbudet..s. 4-6 Individuelle behandlingsopplegg Om miljøet i posten Flerfamiliegruppe Bevegelsesgruppe Trim i gymsal Friluftsgruppe Klatregruppe Styrketrening Kurs Pasientundervisning Informasjonsmøte Praktisk informasjon s Pasientrommene Brannvern Dagligstue Vaskerom Telefon Verdisaker Måltid Ukeplan Aktivitetsrom Utgang og permisjoner Låsing av dører Røyking Fysisk aktivitet Besøk Parkering Transport og skyssgodtgjørelse Prest Andre tjenester Dine rettigheter som pasient..s Rett til individuell plan Rett til medvirkning Rett til informasjon Informasjon til pårørende Rett til å lese journal Rett til å klage 2

3 Velkommen Vi håper informasjonsheftet vil være til nytte for deg under oppholdet. Er det noe du lurer på eller noe du ikke er fornøyd med, håper vi du sier ifra. Personalet er inndelt i miljøpersonale og pasientansvarlig behandler (PAB). Pasientansvarlig behandler er lege eller psykolog. Miljøpersonalet består av sykepleiere, hjelpepleiere og ergoterapeut. I tillegg har posten sosionom, fysioterapeut og kjøkkenassistent. Med hilsen Olga Marie Midtaune enhetsleder 3

4 Behandlingstilbudet i posten Individuelle behandlingsopplegg En miljøkontakt og en behandler er dine faste kontakter. Selv om dine faste kontakter ikke er tilstede, vil du alltid ha en konkret person å forholde deg til. Opplysning om dette finner du på oppslagstavla. Vi vil at du skal delta aktivt i planlegging av behandlingen din. Medikamenter er en del av behandlingen. Du får informasjon om virkning og bivirkning og hvordan medikamentene skal tas. Du vil få regelmessige samtaler med behandler. Miljøterapi Miljøterapi betyr at vi bruker miljøet bevisst slik at posten kan bli et sted der du kan lære noe om deg selv, om andre og om din plass i tilværelsen. Elementer i miljøterapien er trygging, omsorg, støtte, struktur, engasjement, samhandling, anerkjennelse og bekreftelse. Miljøterapien tilpasses i samarbeid med deg. Vi ønsker å ha en god atmosfære slik at det oppleves trygt å være pasient. Fellesskapet skal preges av støtte og positiv holdning. Innenfor trygge rammer kan nye ferdigheter utprøves, og du kan oppleve vekst og mestring. Rutiner, regler og tidfestede aktiviteter for pasienter og personalet er viktig og gjør dagen oversiktlig. Aktiv behandling foregår på dagtid. På ettermiddagen legger vi vekt på det sosiale fellesskapet. Personlige problemer og sykdom tas opp i samtaler med personalet. 4

5 Behandlingstilbudet i posten Flerfamiliegruppe Formål med familiearbeid er å bedre samarbeidet mellom deg, dine pårørende og oss i helsevesenet. Dette gjøres gjennom å gi familien kunnskap, støtte og råd. Tilbudet består av grupper satt sammen av fem familier som tilbys et strukturert opplegg over to år. Bevegelsesgruppe Bevegelsesgruppa er tirsdager. Vi bruker ca. en time. I bevegelsesgruppa ønsker vi å ha det morsomt gjennom lek og bevegelse. Det er et mål å bli mer kjent med egen kropp. Vi gjør øvelser som stimulerer styrke, stabilitet, balanse, avspenning og samarbeid. Dette for at du skal få det bedre både fysisk og psykisk. For å oppleve endring bør du delta over tid. Trim i gymsalen Mandag og torsdag har vi trim i gymsalen. Vi driver med volleyball, fotball, badminton, innebandy, basketball og lignende. Du trenger ikke å være i god fysisk form for å delta. Målet er å komme i litt bedre form og dermed få mer overskudd, samtidig som man gjør noe morsomt sammen. Friluftsgruppe Turene er på onsdager og har et variert innhold med ulike turmål. Gruppa har møte hver tirsdag hvor turen planlegges. Målet med turene er blant annet at du skal få oppleve friluftsliv og få med deg positive opplevelser i skog og mark. Du trenger ikke erfaring fra friluftsliv for å delta i gruppa. Det stilles heller ingen krav til fysisk form. Utstyr og klær kan lånes ved behov. 5

6 Behandlingstilbudet i posten Klatregruppe Klatregruppa møtes mandag ettermiddag. Gruppa leier klatrerommet på Verdal Videregående skole. Hensikten med aktiviteten er fysisk trening og å prøve ut nye grenser. Styrketrening Aktiviteten foregår på Levanger Gym der vi har hovedfokus på styrketrening med apparater. Det er også muligheter for å trene utholdenhet (ergometersykkel, tredemølle m.m.). Du vil få et tilrettelagt treningsprogram. Kurs Våre kurstilbud er: Mestring av psykosesymptomer Trening i sosiale samtaleferdigheter En sunnere hverdag (kosthold og fysisk aktivitet) Disse kursene gjennomføres ca. to ganger i året avhengig om det er nok kursdeltagere. Pasientundervisning Det er undervisning i forskjellige temaer over 8 tirsdager på kveldstid. Oversikt over dato og tema henger på oppslagstavla. Informasjonsmøte Informasjonsmøtet holdes på dagligstua hver torsdag kl I møtet utveksles informasjon, og saker som angår fellesskapet taes opp. 6

7 Praktisk informasjon Pasientrommene Vi ber deg om å holde rommet i orden, tørke støv og skifte sengetøy hver uke. Personalet gir hjelp og veiledning ved behov. Renholdspersonalet vasker golv og bad. Brannvern Røyking på rommet og levende lys er ikke tillatt. Branninstruks henger på rommet ditt. Dagligstue. Her er det aviser, fjernsyn, radio, video, DVD, CD- og kassettspiller. På dagligstua serveres ettermiddagskaffe. Vi har en del spill, kortstokk, bingoutstyr og bøker med mer. Valg av fjernsynskanal avgjøres av pasientgruppa i fellesskap. Vaskerom Det finnes vaskemaskin, tørketrommel, strykejern og tørkestativ. Personalet er behjelpelig med opplæring i bruk av utstyr. Telefon Det er tillatt å bruke mobiltelefon. Vi ber om at du bruker den minst mulig i tiden kl. 08:00 14:00 og etter kl 22:00. Verdisaker Verdisaker kan oppbevares på vaktrommet. Det er best at du legger igjen store pengesummer og verdisaker hjemme. 7

8 Praktisk informasjon Måltider. Frokost, lunsj og kveldmat serveres på kjøkkenet. Det er anledning til å lage matpakke under frokost eller kveldsmat dersom du trenger et måltid utenom faste tidspunkt. God håndhygiene er viktig på kjøkkenet og i spisesituasjon. Det er ikke anledning til å forsyne seg fra kjøleskapet eller bruke kaffetrakter og komfyr uten at det er avtalt med personalet. Middag serveres i kantina ved post 1. Menyliste henger på oppslagstavlen ved kjøkkenet. Har du behov for diett på grunn av sykdom (allergi, sukkersyke og lignende) eller av andre grunner trenger spesiell tilrettelegging, må du gi beskjed til personalet Aktivitets- og måltidsoversikt Tidspunkt for måltidene, åpningstider på aktivitetsrommet og faste aktiviteter står på oversikten. Den henger på oppslagstavla på hvert enkelt pasientrom. Aktivitetsrom. Her finnes utstyr både til hobbyaktiviteter, sysselsetting og arbeidstrening. Vi har også et verksted med forskjellige tilbud. Ergoterapeut og aktivitør har oversikt over tilbud som du kan benytte deg av. Biljardbord finnes i 2.etasje i samme bygg som kantina. Fysisk aktivitet Trimrom og gymsal kan brukes etter nærmere avtale med personalet. Ta med joggesko og fritidsklær slik at du kan delta på turer og felles trim / aktivitet. 8

9 Praktisk informasjon Utgang og permisjoner Utgang med følge betyr at peronalet må være med på turer ut. Utgang etter avtale betyr at du kan gå ut alene etter å ha gjort avtale med personalet. Du avtaler med din faste miljøkontakt og/eller behandler hvilken ordning som gjelder for deg. Permisjoner avtales med miljøkontakt og/eller behandler. Transport og skyssgodtgjørelse Trønderbilene, bybusser og NSB har holdeplasser ved sykehuset. Personalet kan bestille drosje for deg gjennom kjørekontoret. Dersom hjemreisen er et ledd i behandlingen, kan vi dekke utgiftene etter egne takster. Det samme gjelder dersom dine pårørende innkalles til samtale. Skyssgodtgjørelse avgjøres på behandlingsmøte. Låsing av dører Ytterdører, mellomdør til gangen og verandadør blir låst kl Nattvaktene avgjør når dagligstuen skal låses dersom det er behov for å ha åpent etter kl Røyking. Det er ikke tillatt å røyke innendørs ved Sykehuset Levanger. Det er lagt til rette for at pasienter kan røyke utendørs. Det er satt opp skilt og askebeger hvor røyking er tillatt. 9

10 Praktisk informasjon Besøk Besøkende kan ikke oppholde seg i fellesrom. Du avtaler med personalet om bruk av andre lokaler dersom du har behov for mer plass enn det er på pasientrommene. Besøk bør helst skje på ettermiddagstid på ukedagene og avsluttes før kl Parkering Det er avgiftsparkering på sykehusområdet i tiden på hverdager. Gratis parkering finner du ved Levanger stadion. Prest Kontakt med sykehuspresten formidles gjennom personalet. Andre tjenester Ta kontakt med personalet som kan anbefale fotpleier, frisør og lignende tjenester. 10

11 Dine rettigheter Rett til individuell plan - Pasientrettighetsloven 2-5 Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester, har du rett til å få utarbeidet individuell plan. Du har også rett til å delta i arbeidet med din individuelle plan, og det skal legges til rette for dette. Rett til medvirkning - Pasientrettighetsloven 3-1 Du har rett til å medvirke i forhold til helsehjelpen du får. Du har rett til å medvirke ved valg av tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Rett til informasjon - Pasientrettighetsloven 3-2 Du skal få den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i din helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Du skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger. Dersom det etter at behandlingen er avsluttet, oppdages at du kan ha blitt påført betydelig skade som følge av helsehjelpen, skal du om mulig informeres om dette. Informasjon til pårørende - Pasientrettighetsloven 3-3 Helsepersonell har taushetsplikt om din helsetilstand og den behandling som gis. Hvis du samtykker, kan dine nærmeste pårørende informeres. I spesielle situasjoner kan pårørende ha rett til informasjon uten at du har gitt din tillatelse til det. 11

12 Dine rettigheter Rett til å lese journal - Pasientrettighetsloven 5-1 Du har rett til innsyn i egen journal. Om du vil lese den og/eller ha kopi av den, tar du dette opp med din behandler eller med leder for posten der du er innlagt. Rett til å klage - Pasientrettighetsloven Kap. 7 Dersom du er misfornøyd med behandlingen, kan du klage. Du kan klage til ethvert nivå i Helse Nord-Trøndelag og til ekstern tilsynsmyndighet. Personalet ved posten vil hjelpe deg med alt praktisk vedrørende en klage. Klageinstanser: Internt i Helse Nord-Trøndelag: Leder for posten Avdelingsoverlege Klinikkleder Administrerende direktør Ekstern tilsynsmyndighet: Helsetilsynet ved Fylkeslegen Pasientombudet Kontrollkommisjonen (gjelder tvangsbruk etter Psykisk helsevernloven) 12

Velkommen til Aspøy omsorgssenter

Velkommen til Aspøy omsorgssenter Velkommen til Aspøy omsorgssenter Oppdatert 27.05.14 1 1 VELKOMMEN TIL ASPØY OMSORGSSENTER 3 1.1 VERDIGRUNNLAG 3 2 ASPØY OMSORGSSENTER 3 2.1 AVDELINGER 3 2.2 ADRESSE, TELEFON- OG TELEFAKSNUMMER 3 2.3 LEDELSE,

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR BARNEGRUPPENE Adressen til Reuma-Sol er: C/Falguera no. 2 Telefon: 00 34 9668 14113 Urb. Foya Blanca Telefaks: 00 34 9658 87390 03580 Alfas del

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon

Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Velkommen til Nyfødtintensiv seksjon Barneavdelingen Nyfødtintensiv seksjon Tlf. 75 53 44 85 Nyfødtintensiv seksjon L1 Nyfødtinteinsiv seksjon L1 er en avdeling for premature og syke nyfødte barn. Vi holder

Detaljer

Velkommen til kardiologisk avdeling, sengepost 3H

Velkommen til kardiologisk avdeling, sengepost 3H Velkommen til kardiologisk avdeling, sengepost 3H HVA ER 3H? 3H er en kardiologisk sengepost med hovedvekt på behandling og utredning av hjertepasienter. Aktuelle diagnoser er angina, hjerteinfarkt og

Detaljer

Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012

Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012 MESTRINGSENHETEN Tilbud om grupper og mestringskurs høsten 2011 våren 2012 Grupper Bowlinggruppe Sosialtreningsgruppe Bassenggruppe Gruppe for barn Mestringskurs o Mestre - Kurs i kommunikasjon og kroppsbeherskelse

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3F

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3F Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3F HVA ER 3F? 3F er en medisinsk post med hovedvekt på infeksjonssykdommer. Vi utreder og behandler også pasienter med andre indremedisinske diagnoser. 3F er

Detaljer

Velkommen til Feviktun

Velkommen til Feviktun FEVIKTUN BO-OG OMSORGSSENTER Velkommen til Feviktun Informasjon til nye beboere Innhold Kontakt informasjon... 3 Hjertelig velkommen til Feviktun bo- og omsorgssenter... 4 Livsgledesykehjem... 5 Lokaler...

Detaljer

VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN

VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN VELKOMMEN TIL MARGIT TANNERS MINNE KONG OSCARSGT 66-68 BERGEN Margit Tanners Minne er et aldershjem sentralt i Bergen sentrum. Eier av bygningen er Bergen Sanitetsforening, og det er de som driver Margit

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO.

Handlingsplanen er godkjent av Hovedutvalget for kultur og oppvekt i Åmot, som er det ansvarlige styringsorganet for SFO. KJÆRE FORELDRE/FORESATTE Velkommen til SFO-året 2013/2014 Det er utarbeidet Handlingsplan for Bikuben som sier noe om partene tilknyttet SFO, barn, medarbeidere og foreldre/foresatte, samt å avklare forventninger

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for målrettet miljøarbeid i hjemmet (praktisk bistand og opplæring) Vedtatt i KST d.d. 25.2.13, revidert 26.3.15 Formål med standard:

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Illustrasjonsfoto: OUS. Vi tar vare på deg. Pasientbrosjyre om servicetilbudet ved Oslo universitetssykehus

Illustrasjonsfoto: OUS. Vi tar vare på deg. Pasientbrosjyre om servicetilbudet ved Oslo universitetssykehus Illustrasjonsfoto: OUS Vi tar vare på deg Pasientbrosjyre om servicetilbudet ved deg Vi tar vare på Innhold Nyttig å vite 4 5 Mat og drikke 6 7 Overnatting 8 9 Trening og trivsel 10 11 Noen å snakke med

Detaljer

Reiseinformasjon om Valle Marina Helsesenter til barnegruppa 2011

Reiseinformasjon om Valle Marina Helsesenter til barnegruppa 2011 Rikshospitalet, seksjon for Behandlingsreiser Reiseinformasjon om Valle Marina Helsesenter til barnegruppa 2011 Adressen til Valle Marina Det Norske Helsesenter S.A. Valle Marina c/bjørn Lyng 2 35120 Arguineguin

Detaljer

REISEINFORMASJON OM REUMA-SOL TIL BARNEGRUPPENE

REISEINFORMASJON OM REUMA-SOL TIL BARNEGRUPPENE Rikshospitalet Seksjon for Behandlingsreiser REISEINFORMASJON OM REUMA-SOL TIL BARNEGRUPPENE Adressen til Reuma-Sol er: C/Falguera no. 2 Telefon: 00 34 9668 14113 Urb. Foya Blanca Telefaks: 00 34 9658

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR UNGDOM

VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR UNGDOM Seksjon for Behandlingsreiser VIKTIG INFORMASJON OM REISEN OG OPPHOLDET PÅ REUMA-SOL FOR UNGDOM Adressen til Reuma-Sol er: C/Falguera no. 2 Telefon: 00 34 9668 14113 Urb. Foya Blanca Telefaks: 00 34 9658

Detaljer

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 2015/2016 OLIVIABAKKEN BARNEHAGE PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON - OLIVIABAKKEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse: Side Presentasjon av Oliviabakken barnehage......................................

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Virksomhetsplan Hattehøla SFO

Virksomhetsplan Hattehøla SFO Virksomhetsplan Hattehøla SFO 2009/2010 I INNLEDNING Formål Skolefritidsordningene i Fredrikstad kommune er et heldags omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. 4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1.

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1.

BUP Lillehammer. En veiledning. for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer. Gjelder fra 1. BUP Lillehammer Gjelder fra 1. oktober 2009 En veiledning for deg som skal til behandling ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Lillehammer Velkommen til BUP Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Detaljer

REISEINFORMASJON OM VALLE MARINA TIL UNGDOMSGRUPPA 2011

REISEINFORMASJON OM VALLE MARINA TIL UNGDOMSGRUPPA 2011 REISEINFORMASJON OM VALLE MARINA TIL UNGDOMSGRUPPA 2011 Adressen til Valle Marina Det Norske Helsesenter S.A. Valle Marina c/bjørn Lyng 2 35120 Arguineguin Gran Canaria Telefon resepsjonen: 0034 928 15

Detaljer

MÆRE SFO 2009 / 2010

MÆRE SFO 2009 / 2010 MÆRE SFO 2009 / 2010 INFORMASJON MÆRE SFO MÆRE 7710 SPARBU TLF: 741 35022 ÅPNINGSTIDER: Man-fre: 0730-0815 Mandag : 1300-1630 Tirsdag : 1400-1630 Onsdag : 1215-1630 Torsdag : 1300-1630 Fredag : 1300-1630

Detaljer

Familieavdelingen, Modum Bad. Nyttig å vite

Familieavdelingen, Modum Bad. Nyttig å vite klinikken - Poliklinikken - Forskningsinstituttet - Samlivssenteret - Villa Sana Pasientinformasjon Familieavdelingen, Modum Bad. Avdelingen har ca 30 medarbeidere og ledes av avdelingsleder og et lederteam.

Detaljer

INFORMASJON OM BEHANDLINGSREISEN OG VALLE MARINA HELSESENTER

INFORMASJON OM BEHANDLINGSREISEN OG VALLE MARINA HELSESENTER Seksjon for Behandlingsreiser INFORMASJON OM BEHANDLINGSREISEN OG VALLE MARINA HELSESENTER Adresse til Valle Marina Det Norske Helsesenter S.A. Valle Marina c/bjørn Lyng 2 35120 Arguineguin Gran Canaria

Detaljer