Med mennesket i sentrum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med mennesket i sentrum"

Transkript

1 Jæren distriktspsykiatriske senter N.K.S. En orientering til pasienter, brukere, pårørende og andre Med mennesket i sentrum

2 Arbeidsmotto for alle N.K.S. institusjoner: I de små ting frihet, i de store ting enighet, i alle ting kjærlighet Hvem er vi? Jæren distriktspsykiatriske senter N.K.S. er en ikke-kommersiell institusjon som eies og drives av Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.). Senteret er en del av Kløverinstitusjoner AS og har driftsavtale med Helse Vest. Senteret har 3 sengeposter, akutt-team og poliklinikk som både gir individuelle behandlingstilbud og har ulike former for gruppebehandling. Våre målgrupper og samarbeidskommuner Vi er et distriktspsykiatrisk senter (DPS) som utøver psykiatriske helsetjenester etter Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern og Spesialisthelsetjenesteloven. Dette gjelder den voksne befolkningen (over 18 år) i Jærkommunene Gjesdal, Klepp, Time og Hå. Videre har senteret ansvar for såkalte sykehustjenester til innbyggere i Dalanekommunene Bjerkreim, Lund, Eigersund og Sokndal.

3 Vårt motto: - I de små ting frihet - i de store ting enighet - i alle ting kjærlighet En spesialisthelsetjeneste med brukermedvirkning Dette gjelder på ulike områder i virksomheten, bl.a. i ulike samarbeidsmøter og ved utforming av undervisnings- og opplysningsarbeid. Det legges stor vekt på brukerens deltakelse i egen behandling. Det skal utarbeides en behandlingsplan for hver pasient (Jfr. Serviceerklæring for Jæren DPS). Her skisseres de individuelle tiltak, i tillegg går det fram av planen hvilke terapeuter som inngår i behandlingssamarbeidet. Besøk og telefonkontakt med familie og andre pårørende For innlagte pasienter er det som regel av stor betydning å få besøk, ha telefonkontakt eller få annen oppmerksomhet fra familie og andre under oppholdet. Besøkende er velkomne til senteret. På grunn av individuelle avtaler og gruppeaktiviteter som foregår på dagtid, ønsker vi at besøk som en hovedregel blir lagt til etter kl Det samme gjelder telefonoppringing til pasientene. Avtaler om andre besøks- eller Med mennesket i sentrum

4 telefontidspunkt gjøres med pasientens behandler eller primærkontakt. Vårt behandlingstilbud Behandlingsoppleggene varierer ut fra ulike behov pasientene har. Miljøterapi (i sengepostene), individuelle samtaler og gruppebasert behandling står sentralt. I tillegg arrangeres pårørende- og familiesamtaler (også med barn), likeledes sosiale nettverksmøter hvor dette er ønskelig og hensiktsmessig. Det gis medikamentell behandling og sosial trening, både individuelt og i mestringsgrupper. Fysisk aktivitet tilpasset den enkelte, er etablert som et av de nyere tilbudene. For øvrig utøves ulike kreative behandlingsformer. innen familierettslige spørsmål. Senteret har også et utstrakt samarbeid med det eksterne hjelpeapparatet, dette vil variere ut fra hver enkelt pasients ønsker, behov og livssituasjon. Utskrivning fra sengeposter skjer i vanlig kontortid i samarbeid med pasientens behandlere. Behandlingsrapport (epikrise) blir sendt den aktuelle primærlege senest 1 uke etter utskrivning. Det gis rådgivning innen bl.a. økonomi, trygdeordninger, utdanning/arbeid og

5 Et bredt tverrfaglig personell Mennesker med psykiske lidelser har ofte sammensatte og varierte problemer. For å kunne gi et helhetlig og tilpasset behandlingstilbud, kreves stor grad av tverrfaglighet og tilgjengelighet til ulike faggrupper. Jæren DPS har ansatt følgende yrkesgrupper: Administrativt og merkantilt personell Aktivitører Barnevernspedagog Driftsansvarlig/vaktmester Ergoterapeut Fysioterapeut Helsesportspedagog Kjøkkenpersonell Kunst- og uttrykksterapeuter Legesekretærer Musikkterapeut Prest Psykiatere/leger Psykiatriske hjelpepleiere/ hjelpepleiere Psykiatriske sykepleiere/ sykepleiere Psykologer Renholdere Sosionomer Vernepleiere Med mennesket i sentrum

6 Praktiske opplysninger ved adkomst og parkering: Jæren DPS, N.K.S. ligger sentralt i Bryne, ca 20 minutter med bil fra Sola flyplass, ca 25 minutter fra Stavanger med tog. Fra jernbanestasjon og bussholdeplass er det ca 5 minutters gange til senteret. Parkering for polikliniske pasienter og andre besøkende finnes både ved hovedinngangen og utenfor poliklinikken, på nedsiden av bygget. Pasienter ved dagpoliklinikken parkerer ved egen inngang. På grunn av parkeringskapasiteten, er det ønskelig at innlagte pasienter ikke oppbevarer biler på området. Eventuelle særordninger må avtales med den enkelte sengepost. Betjent resepsjon på hverdager, i helger. Kommer en på besøk utenom disse tidene, er det ringeklokker både ved hovedinngang og inngang ved poliklinikken Linevegen Blomstervegen Austbøvegen Park. B Inngang Poliklinikken Park. C Park. A JDPS Park. D Austbøvegen Hovedinngang, resepsjon, administrasjon. sengeposter JDPS Inngang Dagpoliklinikken

7 E39 / Stavanger / Sandnes Rv 44 Vardheivegen Brynevegen Arne Garborgs Mølledammen vei Rv 506 BRYNE SENTRUM Jernbanestasjon Ålgård / Rv 39 Reevegen Orrevegen Ola Barkveds vei Orrevegen Jernbanegata Herikstadvegen Industrivegen Rv 44 Reehaugen Jæren DPS Austbøvegen 16 Hognestadvegen BRYNE STADION Egersund Svertingstad Hålandsvegen Hognestadvegen KART: ELLEN JEPSON

8 Pasientenes klagerettigheter Det offentlige har ved alle psykiatriske institusjoner i landet oppnevnt en uavhengig kontrollkommisjon. Kontrollkommisjonen som har fast brukerrepresentant, fører tilsyn med senteret og skal se til at lovene overholdes. Utvalget er klageinstans for pasienten, pårørende eller den helseenhet som har forestått innleggelsen. Pasienten har rett til fri advokathjelp i forbindelse med en klagesak i kommisjonen. Andre klageinstanser som kan benyttes er Pasientombudet ved SUS og Fylkesmannen i Rogaland. Personalet vil hjelpe pasienten med å fremsette klagen. Aktuell lovtekst og info er å finne oppslått på tavle i hver sengepost. Jæren distriktspsykiatriske senter Postadresse: Postboks 163, 4349 BRYNE Besøksadresse: Austbøveien 16, Bryne Tlf.: