Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, Seksjon Stjørdal Sykehuset Levanger INFORMASJONSPERM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, Seksjon Stjørdal Sykehuset Levanger INFORMASJONSPERM"

Transkript

1 Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, Seksjon Stjørdal Sykehuset Levanger INFORMASJONSPERM 1

2 Innholdsfortegnelse Velkommen til RKSF, Seksjon Stjørdal side 3 Informasjon om behandlingstilbudet Individuelle behandlingstilbud, miljøterapi side 4 Prøveuke, behandlingstilbud, ukeplan, målsettingsgruppe, loggbok og husmøte side 5 Mål for helg, fysisk aktivitet, kroppserfaringsgruppe og undervisning side 6 Fellesturer side 7 Billedterapi, Her og nå gruppe, pårørende side 8 Ettermiddag, helg, kontraktbrudd side 9 Praktisk informasjon Pasientrommene, ro i seksjonen, røyking, fellesrom, og vaskerom side 10 Verdisaker, kleskoder, reiseutgifter, brannvern, bibliotek og datarom side 11 Måltider side 12 Spiselisten og middag side 13 Generelt, treningsleilighet og hyggekveld side 14 Besøk, utgang, permisjoner og dagpasienter side 15 Dine rettigheter som pasient Rett til individuell plan, medvirkning og informasjon side 16 Rett til å lese journal og rett til å klage side 17 2

3 Velkommen til RKSF, Seksjon Stjørdal Vi ønsker deg velkommen til vår seksjon for spiseforstyrrelser. Vi som arbeider ved seksjonen er inndelt i behandlingsansvarlige og miljøkontakter. Miljøkontaktene består av koordinator, ergoterapeut, spesialsykepleiere, sykepleiere, sosionom og kjøkkenassistenter. I tillegg har vi en seksjonssleder, leger og psykologer. Alle pasienter har en fast miljø- og behandlingsansvarlig. Sammen med deg har de ansvar for utformingen av behandlingstiltakene under ditt opphold. Seksjonsleder, koordinator, behandlere og fagkoordinator jobber dagtid. Vi håper dette informasjonsheftet kan være til nytte for deg under ditt opphold her ved seksjonen. Er det noe du lurer på eller ikke er fornøyd med, håper vi du sier ifra. Med hilsen personalet ved seksjonen. 3

4 Informasjon om behandlingstilbudet Individuelle behandlingstilbud To miljøkontakter og en behandler er dine faste kontakter. Når dine faste kontakter ikke er tilstede, vil du ha en annen miljøkontakt å forholde deg til. Vi vil at du skal delta aktivt i planlegging av behandlingen din. Gjennom samtaler får du anledning til å formidle dine behov, ønsker og forventninger. Mål og tiltak planlegges og evalueres ukentlig. Når medikamenter er en del av behandlingen, vil du få informasjon om virkning og bivirkning av behandlingsansvarlig lege. Du vil få regelmessige samtaler med miljøkontakt og behandler. Miljøterapi Miljøet i en seksjon påvirkes av mange faktorer. Atmosfæren preges av personalet og pasientene gjennom det sosiale fellesskapet og samhandlingen mellom oss. Miljøterapi betyr at vi bruker miljøet bevisst slik at seksjonen kan bli et sted der du kan lære noe om deg selv, om andre og om din plass i tilværelsen. Elementer i miljøterapien er trygging, omsorg, støtte, struktur, engasjement, samhandling, anerkjennelse og bekreftelse. Miljøterapien tilpasses i samarbeid med deg.vi ønsker å ha en god atmosfære slik at det oppleves trygt å være pasient. Fellesskapet skal preges av støtte og positiv holdning. Innenfor trygge rammer kan nye ferdigheter utprøves, og du kan oppleve vekst og mestring. Rutiner, regler og tidfestede aktiviteter for pasienter og personalet er viktig og gjør dagen oversiktlig. Aktiv behandling foregår på dagtid. På ettermiddagen legger vi vekt på det sosiale fellesskapet. Personlige problemer tas opp i samtaler med personalet. 4

5 Prøveuke Før du underskriver kontrakt, vil du få en prøveuke for å bli kjent med seksjonen, medpasienter, personalet og behandlingsaktivitetene her. I prøveperioden må du vurdere din motivasjon for å arbeide med din spiseforstyrrelse. Behandlingstilbud Behandlingstilbudet starter med en observasjons- og utredningsfase på 4 uker (inklusive prøveuken). I denne fasen vil personaltilgjengeligheten være stor og personalet vil ta medansvar for din egenomsorg. Støtte, trygghet, oppmuntring og omsorg vil være hovedfokus. Evaluering i slutten av perioden avgjør videre behandling. Ukeplan Seksjonen har en obligatorisk ukeplan. I tillegg planlegges individuelle mål og tiltak sammen miljøkontakt og behandler. Fokus vil være på mat, måltider, vekt, fysisk aktivitet/hvile, søvn, somatikk, nettverk, selvbilde, og aktiviteter i og utenfor seksjonen. Målsettingsgruppe på mandag, evaluering på fredag. Ukas mål og tiltak deles med medpasienter i denne gruppa. Vi ønsker et støttende miljø der alle bidrar overfor seg selv og fellesskapet. I evalueringsgruppe på fredag presenterer du hvordan du har arbeidet med målsettingen for uka som gikk. Hva fungerte, og hva ble de største utfordringene? Hvordan kan tiltak/mål justeres for at du skal komme videre? Loggbok Vi oppfordrer til bruk av loggbok som et arbeidsverktøy. Snakk med miljøkontakten om dette. Husmøte på torsdag Fokus på praktiske saker/ting og behandlingstilbudet i seksjonen. 5

6 Mål for helgen Helgepermisjon bør avklares allerede på mandag. Permisjoner er en viktig del av din arbeidsuke. Det er viktig at den planlegges nøye i forhold til hva fokus skal være og hvordan håndtere utfordringer. Her brukes eget permisjonsskjema og egen mål for helga gruppe på torsdag. Helgen vil bli evaluert i gruppe søndag kveld. Fysisk aktivitet Muligheter for fysisk aktivitet er avhengig av din vekt, fysiske og psykiske form. De første to ukene etter samarbeidskontrakten er signert, er fysisk aktivitet begrenset til behandlingstilbudet og spaserturer med følge av personal. Deretter reguleres fysisk aktivitet i samarbeid med miljøkontakt. Husk å avklare med personalet før du forlater seksjonen. Kroppserfaringsgruppe Dette er ikke en gruppe som har fokus på trim, treningsaktiviteter eller prestasjon. Hensikten er å gi ny erfaring og opplevelser med egen kropp gjennom bevisstgjøring og forskjellige aktiviteter. Det kan være øvelser, lek og avslapning. I gruppen vil det være rom for at du ikke må være med på alt, men prøve så godt du kan. Undervisning Disse timene vil ha ulike tema, relatert til behandlingen, spiseforstyrrelsen, rettigheter og så videre. 6

7 Fellesturer på tirsdager Hver tirsdag er satt av til fellesturer ut av seksjonen. Turen starter vanligvis klokken og varer til 14.00, men tiden kan utvides. Alle pasientene skal være med på tur dersom den medisinske tilstanden tillater det. Turene planlegges noen måneder fram i tid, og pasientene får komme med ønsker og innspill om turer når det lages turplan. Det legges opp til turer av variert karakter, og et mål er ulike typer opplevelser. Eksempelvis vil vi dra på frikluftsturer, besøke museer og kulturelle aktiviteter. Turene vil variere med årstider, vær og føre forhold. Noen tirsdager deler vi opp pasientgruppen slik at de som er psykisk og somatisk vurdert til å kunne nyttegjøre seg en mer utfordrende tur får dette. Målet er nye opplevelser og mulighet for utfordringer fysisk, psykisk og sosialt. Mange har levd sosialt isolert, og trenger å bryte isolasjonen. Opplevelser av natur og andre sanseopplevelser, kan gi positive impulser og ha overføringsverdi til andre sammenhenger. Lunch smøres om morgenen og taes med. Drikke ordnes av personalet. 7

8 Billedterapi Dette er en arena der du kan utforske deg selv. En sentral tanke i billedterapi er at ethvert menneske uavhengig av tegne ferdigheter, kan gi tanker og følelser et visuelt uttrykk. Billedterapigruppa har gjennom billedskaping som mål å bidra til å gi deg som pasient økt selvinnsikt, samt avspeile problemområder og ressurser Hensikten er å få innsikt og bearbeide livshistorier, avlære uhensiktsmessige kommunikasjonsmåter, og trene på nye og bedre mestringsstrategier. Som terapeutiske verktøy bruker vi tegning og maling. Det er ikke nødvendig med ferdigheter eller fagkunnskaper innen uttrykksformene. Dette er en kreativ prosess der vi like mye kan reflektere over det som skjer i selve samlinga, som over selve produktet. Her og nå -gruppe Her tas det utgangspunkt i alle pasientenes opplevelser her og nå. Det å sette ord på tanker og følelser gir muligheter til å kjenne seg igjen i hverandre. Å støtte og utfordre hverandre, gjør at man etter hvert lærer å forstå seg selv og sine reaksjonsmåter bedre. Gruppen ledes av fast behandlingspersonale. Det er vanligvis ikke bestemt noe tema for samlingene, men vi kommer alltid inn på det som er relevant for gruppa. Samarbeid med pårørende Behandlingsansvarlig inviterer til samtaler mellom pasient, pårørende og behandler. Pårørende kan også kontakte behandlere/ miljøkontakter ved behov for samtale. Seksjonen har også pårørendesamlinger på kveldstid 3-5 ganger i halvåret. 8

9 Ettermiddag og helg Som hovedregel skal pasientene i seksjonen jobbe med egne utfordringer i forhold til balanse mellom sosialaktivitet, aktivitet og hvile. Måltidsrammene holdes i seksjonen også på helg. Den som har utgang, kan i samråd med sitt behandlingsteam planlegge permisjon og fritidsaktiviteter utenfor seksjonen. Kontraktbrudd Bruk og/eller oppbevaring av alkohol, narkotiske stoffer, avføringsmidler, vanndrivende midler er ikke tillatt. Overspising med oppkast, ekstrem fysisk aktivitet, selvskading eller gjentatte brudd på husordensreglene anses som kontraktbrudd. Under innleggelsen skal man ta pause fra eventuell blogging. Kontraktbrudd kan føre til tenkeuke, dersom ikke mer hensiktsmessige løsninger etterfølges. Målet er at du skal kunne uttrykke følelser og behov med ord, og ikke gjennom negativ atferd. Ved kontraktbrudd vil vi først sjekke mulige årsaker til dette. Deretter planlegges nye tiltak som vi sammen prøver ut for at behandlingen skal fortsette i riktig retning. Fører ikke de nye tiltakene fram vil du få en tenkeuke ( time out ). 9

10 Praktisk informasjon Pasientrommene Under innleggelsen ber vi deg om å holde rommet i orden, tørke støv og skifte sengetøy hver uke. Renholdspersonalet vasker gulv og bad på ukedagene. Hold døren til badet lukket, så holder temperaturen på rommet seg. Ro i avdelingen Det skal være ro i avdelingen fra klokken 2400 til klokken 0700 søndag til torsdag. Fredag og lørdag fra klokken 0100 til Ro i avdelingen innebærer at pasientene skal oppholde seg på egne rom. Det er selvsagt mulig å kontakte nattevakten ved behov. Røyking Det er ikke tillatt å røyke inne. Det er tilrettelagt for røyking ute på anmerket plass. I periodene hvor det er ro i avdelingen, er røyking ikke tillatt. Fellesrom Vi har ulike fellesrom i seksjonen. Dagligstua har en del spill, bøker, ukeblad og aviser som alle fritt kan bruke. Vi har også en TV-stue. Valg av fjernsynskanal avgjøres av pasientgruppa i fellesskap. I tillegg har vi en stille stue. Her kan man sette seg hvis en har behov for å ha det rolig rundt seg. En skal i hovedsak ikke føre samtaler på stillestuen. Mobiltelefon, PC, dataspill eller lignende skal ikke benyttes på fellesrom. Vaskerom Der finner du vaskemaskin og tørketrommel. Personalet er behjelpelig med opplæring i bruk av utstyr. 10

11 Verdisaker Det anbefales at du legger igjen verdisaker og store pengesummer hjemme. Kleskoder I seksjonen skal skuldre, knær og mage være tildekket. Ute på sykehusområdet/verandaen om sommeren, er shorts og singlet et minimum. På strandturer er det ok med bikini/badebukse. Selvskading er noe vi ikke ønsker i seksjonen. Dersom dette inntreffer, må den enkelte sørge for å kle seg slik at skade/plaster etc. tildekkes. Reiseutgifter Seksjonen dekker en permisjon i måneden for gjestepasienter (Pasienter utenfor helseregion 5). Disse permisjonene avtales i god tid med miljøkontakt/ behandler, slik at billetter kan bestilles og permisjonen planlegges. Brannvern Levende lys på rommet er ikke tillatt i henhold til brannforskriftene. Småelektriske artikler ( f.eks; hårføner, rettetang o.l) må tas ut av støpsel når de ikke er i bruk, dette gjelder ladere også. Varme- og røykvarslere er plassert på rommene og ellers i seksjonen. Ved brann og røykutvikling skal dører og vinduer lukkes, og alle forlater seksjonen under ledelse av personalet. Etter evakuering samles pasienter og personalet ved hovedinngangen. Vi viser for øvrig til oppslag i korridor om evakuering ved brann, og brannkartet. Bibliotek og datarom Vi har bøker i fellesarealet og PC med internettoppkobling som pasientene kan låne mens de er inneliggende. 11

12 Måltider Vi vil i felleskap utarbeide en spiseliste som beskriver hva du bør spise og drikke ut fra mål om vektøkning eller vektstabilisering. Måltidene fordeles slik: Frokost kl / Smøretid kl Drikke kl Lunsj kl / Smøretid kl Drikke kl Middag kl Kaffe kl Mandag og torsdag serveres is, kake eller dessert isteden for frukt til 17-kaffen. Kveldsmat kl / Smøretid kl Senkvelds kl / Smøres sammen med kveldsmaten. Måltidene spises sammen med pasientene og to av personalet. Du må delta på alle måltidene, men ingen tvinger deg til å spise. Målet er at du skal forholde deg til egne mål og egen individuell spiseliste. Måltidene varer en halv time. Kjøkkenpersonalet smører maten for deg de første tre ukene. Deretter overtar du selv gradvis ansvaret etter individuell avtale. Etter alle måltider går vi rett til felles oppfølging i minst en halv time sammen med personalet. Dette for å hjelpe deg å unngå destruktive tanker og/eller atferd som overspising, oppkast eller trening. Tirsdag kveldsmat og torsdag lunsj er det mulighet for å kunne bytte ut brødskive med rundstykke. Til måltidene serveres ett til to glass drikke. Vann serveres kun til middag. Ellers varierer du mellom juice, biola, melk pluss varme drikker.. 12

13 Spiselisten Seksjonen har felles standard spiseliste, som er utarbeidet fra et sunt og balansert kosthold. Utgangspunktet for frokost, lunsj og kveldsmat er to brødskiver med variert pålegg. Eventuelle endringer gjøres under målsettingssamtalen på mandag. En brødskive kan byttes ut med to knekkebrød, God Morgen yoghurt med korn eller ett rundstykke. En halv brødskive kan byttes ut med en vanlig yoghurt. Rundstykke, knekkebrød, God Morgen yoghurt med korn og vanlig yoghurt kan kun byttes ut til et måltid pr. dag og ikke byttes ut samtidig. Eksempelvis kan ikke brødskivene byttes ut med knekkebrød og yoghurt på samme måltid. Du kan heller ikke ha en brødskive og en God Morgen yoghurt til eks. frokost og en brødskive og to knekkebrød til kveldsmat. Kornblanding kan også velges som fullverdig frokost. Til egg kan du få en pakke salt. Light produkter skal ikke benyttes. Middag Middagsalternativer velges for hele uka. Kjøkkenpersonalet organiserer dette. Menyen serveres slik den er levert. Krydder til middagen brukes i begrensede mengder. Porsjonsposer vil bli lagt fram til den enkelte. Tilbehør som ketchup og tyttebær føres på menyen av kjøkkenpersonalet og legges frem til pasientene som skal ha. 13

14 Generelt All mat skaffes av kjøkkenpersonalet. Pasienter eller besøkende skal ikke ta med mat og/eller drikke inn i seksjonen. Noen har behov for større porsjoner, mellommåltid, påfyll av middag, næringstilskudd, Bonaqua, ekstra salt eller liknende. Dette bestemmes i samarbeid med miljøkontakt og behandlingsansvarlig, og er medisinsk betinget. Kjøkkenpersonalet tilbereder mat, garnityr og drikke for alle de tre første ukene du er her. Deretter overtar du ansvaret for ett og ett måltid i samarbeid med miljøkontakt og behandler. Under måltidene unngår vi samtaler som omhandler vanskelige temaer som mat/trening/kropp/ sykdom. Vi oppfordrer også den enkelte til å unngå spiseforstyrret atferd under måltidene. Treningsleilighet og hybel Vi har en leilighet og en hybel der du kan trene på dagliglivets utfordringer. Når og hvor ofte avtaler du med miljøkontakt og behandler. Leiligheten vil i perioder være bebodd for å ivareta foreldre/barn-relasjoner for gjestepasienter med små barn. Hyggekveld Pasienter og personalet arrangere hyggekveld hver andre onsdag i måneden. Tema, mat og underholdning for kvelden bestemmes i fellesskap. Ansvaret for den praktiske gjennomføringen fordeles. 14

15 Besøk Vi ønsker besøkende hjertelig velkommen til seksjonen. Besøk skal skje utenom måltidene, og taes i mot etter og fram til kl Du kan benytte eget rom eller samtalerom til besøk. Avklar dette med miljøpersonalet. Utgang Alle som er innlagt ved seksjonen har ulike avtaler når det gjelder utgang (turer ut fra seksjonen). Hvilken avtale du skal ha, avtales med miljøkontakter og behandlingsansvarlig. Avtalene vil endre seg etter behov. Utgang med følge betyr at du har følge av personalet ut. Utgang etter avtale betyr at du kan gå ut alene etter å ha gjort avtale med personalet. Si fra hvor du går, og når du er tilbake. Permisjoner For å bli kjent med behandlingsrutiner, og for å være konsentrert om arbeidet med din spiseforstyrrelse må du være i seksjonen de to første helgene etter prøveuka. Permisjon prøves om nødvendig gradvis fra tredje helg dersom geografiske forhold tillater dette. Intensjonen er at du er hjemme i helgene, om ikke spesielle hensyn tilsier annet. Målet er at rammene rundt regelmessige måltider og spising skal kunne overføres til hjemmesituasjonen. Ulike andre tiltak vil også måtte erfares på hjemstedet. Dagpasient Som dagpasient er du inkludert i den daglige strukturen i seksjonen. Som dagpasient har du et utvidet poliklinisk tilbud. Dette innebærer deltagelse ved seksjonens måltider og grupper, samt individuelle samtaler med behandler etter avtale. Du har ikke eget rom i seksjonen og drar hjem til avtalt tid. Din faste miljøkontakt fra innleggelsen vil fremdeles være tilgjengelig for samtale og/eller støtte, men det forventes at du som dagpasient selv tar kontakt ved behov. Individuell målsetting vil i de fleste tilfeller bli avtalt for to eller flere uker av gangen.( Mindre korrigeringer kan gjøres ukentlig om nødvendig) 15

16 Dine rettigheter Rett til individuell plan - Pasientrettighetsloven 2-5 Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og/eller sosialtjenester, har du rett til å få utarbeidet individuell plan. Du har også rett til å delta i arbeidet med din individuelle plan, og det skal legges til rette for dette. Rett til medvirkning - Pasientrettighetsloven 3-1 Du har rett til å medvirke i forhold til helsehjelpen du får. Du har rett til å medvirke ved valg av tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Rett til informasjon - Pasientrettighetsloven 3-2 Du skal få den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i din helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Du skal også informeres om mulige risikoer og bivirkninger. Dersom det etter at behandlingen er avsluttet, oppdages at du kan ha blitt påført betydelig skade som følge av helsehjelpen, skal du om mulig informeres om dette. Informasjon til pårørende - Pasientrettighetsloven 3-3 Helsepersonell har taushetsplikt om din helsetilstand og den behandling som gis. Hvis du samtykker, kan dine nærmeste pårørende informeres. I spesielle situasjoner kan pårørende ha rett til informasjon uten at du har gitt din tillatelse til det. 16

17 Rett til å lese journal - Pasientrettighetsloven 5-1 Du har rett til innsyn i egen journal. Om du vil lese den og/eller ha kopi av den, tar du dette opp med din behandler eller med leder for seksjonen der du er innlagt. Rett til å klage - Pasientrettighetsloven Kap. 7 Dersom du er misfornøyd med behandlingen, kan du klage. Du kan klage til ethvert nivå i Helse Nord-Trøndelag og til ekstern tilsynsmyndighet. Personalet ved seksjonen vil hjelpe deg med alt praktisk vedrørende en klage. Klageinstans internt i Helse Nord-Trøndelag: Seksjonsleder, Mia Sve Seksjonsoverlege, Sigrid Bjørnelv Klinikkleder, Hilde Ranheim Administrerende direktør, Arne Flaat Ekstern tilsynsmyndighet: Helsetilsynet ved Fylkeslegen Pasientombudet Kontrollkommisjonen (gjelder tvangsbruk etter Psykisk helsevernloven) 17

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser Seksjon Stjørdal Sykehuset Levanger INFORMASJONSPERM

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser Seksjon Stjørdal Sykehuset Levanger INFORMASJONSPERM Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser Seksjon Stjørdal Sykehuset Levanger INFORMASJONSPERM 1 Innholdsfortegnelse Velkommen til RKSF Seksjon Stjørdal.. s. 3 Informasjon om behandlingstilbudet

Detaljer

Velkommen til post 4

Velkommen til post 4 Velkommen til post 4 Ansvarlig utgiver: Enhetsleder post 4 Sist revidert: 25.09.06/asv Innholdsfortegnelse Velkommen..s. 3 Om behandlingstilbudet..s. 4-6 Individuelle behandlingsopplegg Om miljøet i posten

Detaljer

Velkommen til Regionalt Kompetansesenter for. spiseforstyrrelser

Velkommen til Regionalt Kompetansesenter for. spiseforstyrrelser Velkommen til Regionalt Kompetansesenter for spiseforstyrrelser Seksjon Levanger, Psykiatrisk klinikk Ansvarlig utgiver: Seksjonsleder Gunn Eggen Carlsen Sist revidert: 23.11.11 Innholdsfortegnelse Velkommen...s.

Detaljer

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne Velkommen til Utredningsseksjon for Unge - en åpen spesialavdeling for unge voksne Informasjon om USU Om seksjonen Seksjonen gir et utrednings- og behandlingstilbud tilrettelagt unge voksne fra 18 til

Detaljer

VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN. abup.no

VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN. abup.no VELKOMMEN TIL UNGDOMSKLINIKKEN abup.no Hva er Ungdomsklinikken? Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

Velkommen til Ungdomsklinikken

Velkommen til Ungdomsklinikken ! Velkommen til Ungdomsklinikken Hva er Ungdomsklinikken?! Akuttpost for ungdom ved Sørlandet sykehus HF, ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse). Her innlegges ungdom som strever med psykiske

Detaljer

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. www.friskstiftelsen.no

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. www.friskstiftelsen.no Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet Velkommen til Friskstiftelsen FRISKSTIFTELSEN Terningen Arena, Hamarvegen 112 2411 Elverum Tlf: 62 33 01 33 post@friskstiftelsen.no

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 1A HVA ER 1A? Sengepost 1A har 16 sengeplasser for akutt syke eldre, som er rammet av akutt funksjonssvikt med økende behov for hjelp i dagliglivet. Vi jobber

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4H HVA ER 4H? 4H er en medisinsk post med hovedvekt på mage- tarm sykdommer. I tillegg er det også pasienter med andre generelle indremedisinske sykdommer. 4H

Detaljer

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus

Informasjonshefte til pasienter og pårørende. Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Informasjonshefte til pasienter og pårørende Medisinsk avdeling, sengepost B4, St. Olavs Hospital, avdeling Orkdal Sjukehus Innholdsfortegnelse Velkommen til sengepost B4.... side 2 Telefonnummer til avdelingen..

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Til deg. Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss!

Til deg. Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss! Til deg Velkommen til Seksjon for Nevrorehabilitering på Akershus universitetssykehus HF. Vi ønsker deg lykke til med ditt opphold her hos oss! Hvem er vi? Vi er Nevroklinikkens rehabiliteringsavdeling.

Detaljer

Hvordan aktiv pasientdeltakelse påvirker relasjonen og behandlingen i en spesialseksjon for spiseforstyrrelser

Hvordan aktiv pasientdeltakelse påvirker relasjonen og behandlingen i en spesialseksjon for spiseforstyrrelser Hvordan aktiv pasientdeltakelse påvirker relasjonen og behandlingen i en spesialseksjon for spiseforstyrrelser Ingvild Eggen, Spesialsykepleier Sigurd Bratland, Spesialsykepleier RKSF- Seksjon spiseforstyrrelser,

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet.

Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS. Informasjon om oppholdet. Informasjon til pasienten VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet Velkommen til Friskstiftelsen Friskstiftelsen ble etablert av Oppfølgingsenheten Frisk. Friskstiftelsen er en institusjon innen spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Velkommen til. Barnekirurgisk post

Velkommen til. Barnekirurgisk post Velkommen til Barnekirurgisk post INNHOLDSFORTEGNELSE - Velkommen til Barnekirurgen - Om Barnekirurgen - Praktiske opplysninger - Servicetilbud - Parkeringsutgifter - Blodprøvetaking av barn - Forskrift

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg. Virksomhetsleder: Avdelingsleder: Ass.avdelingsleder: Avdelingsleder

Detaljer

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad

Velkommen. Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen Medisinsk avdeling UNN Harstad Velkommen til Medisinsk avdeling UNN Harstad Medisinsk avdeling består av to sengeposter med totalt 30 senger. Medisinsk sengepost A består av 16 senger med hovedansvar

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Hvordan skape gode rammer for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser? - erfaringer fra døgnbehandling

Hvordan skape gode rammer for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser? - erfaringer fra døgnbehandling Hvordan skape gode rammer for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser? - erfaringer fra døgnbehandling Psyk.sykepleier Sigurd Bratland, Psyk.sykepleier Ivan Samdal, Psykologspesialist Henrik Lundh HELSE

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL

DELTAGERHEFTE EIDSVOLL DELTAGERHEFTE EIDSVOLL Vi vil ønske deg velkommen som deltager på frisklivssentralen. På frisklivssentralen er vi behjelpelig med bl. Annet endring av levevaner i form av fysisk aktivitet, kosthold og

Detaljer

Hvordan kan du være med å bestemme?

Hvordan kan du være med å bestemme? Hvordan kan du være med å bestemme? Pasient- og brukermedvirkning. En rettighetsbrosjyre. 1 Bakgrunn for brosjyren Denne brosjyren er utarbeidet som et ledd i Gatejuristens myndiggjøringsarbeid. Ut fra

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg mellom 16 og 18 år IS-2132 1 RETT TIL Å FÅ HELSEHJELP Rett til øyeblikkelig hjelp Dersom tilstanden din er livstruende eller veldig alvorlig, har du rett til å få

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3B

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3B Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3B HVA ER 3B? 3B er en medisinsk post med hovedvekt på nyresykdommer. I tillegg er det også pasienter med immunologiske sykdommer, diabetes og flere andre medisinske

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3F

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3F Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 3F HVA ER 3F? 3F er en medisinsk post med hovedvekt på infeksjonssykdommer. Vi utreder og behandler også pasienter med andre indremedisinske diagnoser. 3F er

Detaljer

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse Søbstad helsehus Velkommen til etterbehandlingsavdelingen Kunsten å være i bevegelse Halldor Skard Kontaktinfo Kristin Haarberg er enhetsleder ved Søbstad Helsehus, Kari Marte Hegdal er fagkoordinator

Detaljer

VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet

VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet VELKOMMEN TIL OSS Informasjon om oppholdet Velkommen til Friskstiftelsen FRISKSTIFTELSEN Klinikk Elverum Terningen Arena, Hamarvegen 2411 Elverum Tlf: 62 33 01 33 post@friskstiftelsen.no Friskstiftelsen

Detaljer

Velkommen til Skinnarberga Helsehus

Velkommen til Skinnarberga Helsehus Velkommen til Skinnarberga Helsehus Juni 2017 Vår hovedmålsetting Definisjon: «Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider

Detaljer

Velkommen til Intensiv

Velkommen til Intensiv Velkommen til Intensiv Intensiv er en avdeling for akutt og alvorlig syke eller skadde pasienter. I tillegg er det mange nyopererte pasienter her den første tiden etter operasjonen. De fleste sykepleierne

Detaljer

Informasjon om. pasientrettigheter

Informasjon om. pasientrettigheter Informasjon om pasientrettigheter Til våre pasienter og deres pårørende: Dersom du får tilbud om og velger å ta imot helsehjelp, har du rettigheter etter Lov om pasient - og brukerrettigheter. Loven skal

Detaljer

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE

VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE VELKOMMEN TIL LEKA SYKESTUE PLO kontoret Side 1 2010 LYTT MED OPPMERKSOMHET OG UTEN DØMMESYKE. LYTT BÅDE MED HJERTET OG MED ØRENE. Å LYTTE MED SJELEN ER EN GOD MÅTE Å FORTELLE ANDRE AT NOEN BRYR SEG OM

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4G

Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4G Velkommen til medisinsk avdeling, sengepost 4G HVA ER 4G? 4g er en medisinsk post som behandler pasienter med lungesykdommer. De mest vanlige diagnosene er lungekreft, KOLS, astma, tuberkulose, alvorlig

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser HVEM - HVA - HVORdan Angstlidelser Hvem kan ha nytte av Angstavdelingens tilbud? Angstavdelingen henvender seg først og fremst til personer med følgende lidelser: Panikklidelse/Agorafobi Sosial fobi Tvangslidelse

Detaljer

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem

Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Velkommen til korttidsavdelingen Storetveit Sykehjem Kirkeveien 29 5072 Bergen Velkommen til Storetveit sykehjem. Vårt motto er Kvalitet og trivsel! Driftsgrunnlag; Storetveit sykehjem skal drive etter

Detaljer

Beskrivelse av avdelingen

Beskrivelse av avdelingen Beskrivelse av avdelingen Dråpene 2015/2016 På Dråpene er vi 15 barn som alle er født i 2013. Vi er fire voksne hvorav en barnehagelærer som er pedagogisk leder, to assistenter som deler en stilling og

Detaljer

"Kjære pasient", pasientinformasjon med 5 vest

Kjære pasient, pasientinformasjon med 5 vest Kategori: Pasientrettigheter Gyldig fra: 28.08.2012 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Medisinsk avdeling Informasjon Dok. eier: Hege Cecilie Sørby Dok. ansvarlig: Åsa Kristine Jonassen

Detaljer

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME

Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Poliklinisk gruppetilbud for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom- CFS/ME Sykehuset Innlandet, Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, arrangerer kurs for mennesker med kronisk utmattelsessyndrom,

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Har en effektiv tjeneste som gir rett hjelp til rett tid. Informasjon til pasienter og pårørende Holder høy faglig kvalitet. Gir et helhetlig og samordnet

Detaljer

Velkommen til Bjørnebekken barnehage

Velkommen til Bjørnebekken barnehage Velkommen til Bjørnebekken barnehage 1 Innholdsfortegnelse Generelt om barnehagen s. 3 Oppstart i barnehagen s. 3 Bringing og henting s. 4 Klær s. 5 Fagdager s. 5 Foreldrebetaling, mat og frukt s. 5 Bursdagsfeiring

Detaljer

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken

Storetveit Sykehjem. Halvannenlinjetjeneste i Bergen. Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem. Jo Kåre Herfjord/ Marit Stordal Bakken Velkommen til Spesialisert Behandlings Avdeling Storetveit Sykehjem Halvannenlinjetjeneste i Bergen Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem Spesialisert behandlingsavdeling, Storetveit sykehjem

Detaljer

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS Mestringskurs bygger på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger som tar sikte på at deltagerne skal lære strategier som mobiliserer egne ressurser. Mestringskurs

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER

REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER REGIONALT KOMPETANSESENTER FOR SPISEFORSTYRRELSER P S Y K I AT R I S K K L I N I K K, S Y K E H U S E T L E V A N G E R O G S T J Ø R D A L D I S T R I K T S P S Y K I AT R I S K E S E N T E R REGIONALT

Detaljer

- Miljøavdeling - Kontakt oss VELKOMMEN TIL SNILLFJORD OMSORGSENTER. Adresse: Snillfjord Omsorgsenter. Aunlia 7257 SNILLFJORD.

- Miljøavdeling - Kontakt oss VELKOMMEN TIL SNILLFJORD OMSORGSENTER. Adresse: Snillfjord Omsorgsenter. Aunlia 7257 SNILLFJORD. Kontakt oss Adresse: Snillfjord Omsorgsenter VELKOMMEN TIL SNILLFJORD OMSORGSENTER Aunlia 7257 SNILLFJORD Telefon: Snillfjord Omsorgsenter: 724 57 174 Fagleder: 724 57 236 Miljøavdelinga: 742 57 217 -

Detaljer

Velkommen til post III

Velkommen til post III Velkommen til post III Post III er en del av Østmarka psykiatriske sykehus. De som legges inn ved post III har varierende psykiske problemer, ofte med mistanke om en psykotisk lidelse. Vi som arbeider

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA

HANDLINGSPLAN MARIHØNA HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2012-2013 Marihøna 2012 2013 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdag

Detaljer

15. Planer og rapporter

15. Planer og rapporter 15. Planer og rapporter I dette kapitelet har jeg samlet forslag til planer og rapporter. Da dette er tabeller, kan de se litt forskjellig ut på de ulike leseenhetene. De er derfor tilgjengelig for nedlasting,

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Kostholdets betydning

Kostholdets betydning Caroline N. Bjerke Ernæringsfysiolog Kostholdets betydning Et optimalt kosthold med tilstrekkelig inntak av samtlige næringsstoffer, og samtidig riktig tidspunkt for måltider i forhold til trening og konkurranse

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring

- positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring - positiv fritid - - en SFO for alle - en SFO med lek og læring Informasjonshefte for Breidablikk SFO 2 VELKOMMEN TIL OSS! Dette er Breidablikk SFO sitt informasjonshefte. Her finner du mye som er nyttig

Detaljer

Serviceerklæring. Praktisk bistand/ hjemmehjelp

Serviceerklæring. Praktisk bistand/ hjemmehjelp Serviceerklæring Praktisk bistand/ hjemmehjelp Har du behov for praktisk bistand/hjemmehjelp? Du kan få praktisk bistand/hjemmehjelp når du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk

Detaljer

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling

Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Sjømannshjemmets Sykehjemsavdeling Et godt sted å være Informasjon til pasienter og pårørende 1 Rev. 18.11.16 VELKOMMEN TIL SJØMANNSHJEMMETS SYKEHJEM. Hensikten med denne brosjyren er å gi opplysninger

Detaljer

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE Steinråsa 5, 5306 Erdal 56 15 53 05 erdal.barnehage@askoy.kommune.no Dette heftet er informasjon til dere som er ny i barnehagen. Her finner dere praktiske opplysninger, informasjon

Detaljer

SPOR konferansen -17 Psykisk helse og rus

SPOR konferansen -17 Psykisk helse og rus SPOR konferansen -17 Psykisk helse og rus Hvem er du? Miljøterapi som terapeutisk relasjonsarbeid Hva skaper en god atmosfære i sengeposten? Fokus på engasjement Støtte opp om pasientens mestring Struktur

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie

Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie Sammen om Porsgrunn (revidert juni 2011) Tjenesteerklæring for hjemmesykepleie (revidert 2011) Virksomheter i Porsgrunn kommune som er omfattet av denne tjenesteerklæringen

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

INFORMASJONSMAPPE PÅ PASIENTROM- / LEILIGHETER

INFORMASJONSMAPPE PÅ PASIENTROM- / LEILIGHETER Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS) - psykisk helsevern Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš (SÁNAG) - psykalaš dearvvasvuođasuddjen INFORMASJONSMAPPE PÅ PASIENTROM- / LEILIGHETER Nyttige telefonnummer

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Søbstad helsehus. Velkommen til rehabiliteringsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus. Velkommen til rehabiliteringsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse Søbstad helsehus Velkommen til rehabiliteringsavdelingen Halldor Skard Kunsten å være i bevegelse Kontaktinfo Kari Anita Johansen er enhetsleder ved Søbstad Helsehus, Rita Kongestøl Blokkum er fagleder

Detaljer

Velkommen til Enhet for personlighetspsykiatri

Velkommen til Enhet for personlighetspsykiatri INFORMASJON FRA SYKEHUSET INNLANDET: Velkommen til Enhet for personlighetspsykiatri Enhet for personlighetspsykiatri- Gruppepoliklinikk SI Sanderud } DPS Hamar Per august 2013 Enhet for personlighetspsykiatri,

Detaljer

Når relasjonen blir viktigere enn behandlingen! -et pasientforløp

Når relasjonen blir viktigere enn behandlingen! -et pasientforløp Når relasjonen blir viktigere enn behandlingen! -et pasientforløp Oslo, 22.04.16 Tor Andreas Aasen, Psykologspesialist Inger Anne Sporild, Spesialergoterapeut Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser,

Detaljer

Normalt forhold til mat

Normalt forhold til mat Normalt forhold til mat Kunne spise alle slags matvarer uten å få dårlig samvittighet Kunne spise i sosiale sammenhenger Spise etter sult og metthetsfølelsen Slutte med slanking, overspising og renselse

Detaljer

Trenerveiledning del 1. Mattelek

Trenerveiledning del 1. Mattelek Trenerveiledning del 1 Mattelek 1 TRENING MED MATTELEK Mattelek er et adaptivt treningsprogram for å trene viktige matematiske ferdigheter som antallsoppfatning, den indre mentale tallinja og mønsterforståelse.

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Dersom du ikke får medhold i klagen har vi plikt til å hjelpe deg med å videreformidle denne til fylkeslegen. Vi ønsker å gjøre vårt beste for at du skal være fornøyd med oppholdet. Kommunen gjennomfører

Detaljer

Velkommen til Spesialpost 3.

Velkommen til Spesialpost 3. St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Psykisk Helsevern Velkommen til Spesialpost 3. Her finner du informasjon om hva du som pasient kan forvente deg under oppholdet på Spesialpost 3 Her

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Hovedmål: Alle skal føle trygghet når de kommer i barnehagen. Velkommen! Forankring i Rammeplanen: Kap 4: Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter

Detaljer

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten

Informasjon til pasienter og pårørende. Hemne Helsesenter. Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Overordnede mål for pleie og omsorgstjenesten Har en effektiv tjeneste som gir rett hjelp til rett tid. Informasjon til pasienter og pårørende Holder høy faglig kvalitet. Gir et helhetlig og samordnet

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

Best på mat og mosjon - og det har vi mye igjen for!

Best på mat og mosjon - og det har vi mye igjen for! Best på mat og mosjon - og det har vi mye igjen for! Enhet skole og barnehage Åpner dører mot verden og framtida Bamblebarnehagen Enhet skole og barnehage har felles visjon Åpne dører mot verden og framtida

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE HØST 2016 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer

Velkommen til Venneslaheimen

Velkommen til Venneslaheimen Velkommen til Venneslaheimen Vi vil med dette ønske deg velkommen som beboer på Venneslaheimen! Vi håper at du og dine pårørende gjennom denne brosjyren vil få informasjon som kan være nyttig. Venneslaheimen

Detaljer

Idrett & kosthold Hva kreves av en toppidrettsutøver? Stavanger Tennisklubb 14. april

Idrett & kosthold Hva kreves av en toppidrettsutøver? Stavanger Tennisklubb 14. april Idrett & kosthold Hva kreves av en toppidrettsutøver? Stavanger Tennisklubb 14. april Optimal ernæring for idrettsutøvere Inneholder tilstrekkelig med næringsstoff for opprettholdelse, vedlikehold og vekst

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Velkommen til. Skjoldtunet

Velkommen til. Skjoldtunet Velkommen til Skjoldtunet Informasjonsbrosjyre for Skjoldtunet, side: -1-13.03.2009 Innledning Skjoldtunet ble bygget i 1999 for 64 beboere, og er et moderne sykehjem med 64 enkeltrom fordelt på 8 grupper.

Detaljer

RANHEIMSLETTA BARNEHAGE

RANHEIMSLETTA BARNEHAGE Ranheim barnehager TIL RANHEIM BARNEHAGER RANHEIM BARNEHAGE RANHEIMSLETTA BARNEHAGE Peder myhres vei 10 Ranheimsveien 211 Tlf 72 54 30 80 Tlf 952 63 056 Epost: ranheim-bhg.postmottak@trondheim.kommune.no

Detaljer

Telefonnummer: 53 03 49 10

Telefonnummer: 53 03 49 10 Telefonnummer: 53 03 49 10 Varme og vennlighet skaper trygghet og selvstendighet! Om Aldershjemmet Soltun Aldershjem har plass til 25 beboere. Alle beboerne har enerom, fordelt på to etasjer. Vi har 8

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen

Velkommen til 6H. En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Velkommen til 6H En informasjonsbrosjyre til deg som skal opereres i magen Kjære pasient! Denne brosjyren har vi laget til deg som skal opereres i magen. Vi ønsker å gi deg og dine pårørende informasjon

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER NORDLYS POSTEN! Nr.1. August 2013. MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER VELKOMMEN GAMLE OG NYE FORESATTE OG BARN! Så mange flotte og herlige barn vi har på Nordlys. Personalet var veldig spente på de nye barna og

Detaljer

Serviceerklæring. Boveiledning, praktisk bistand og opplæring

Serviceerklæring. Boveiledning, praktisk bistand og opplæring Serviceerklæring Boveiledning, praktisk bistand og opplæring Har du behov for boveiledningstjeneste, praktisk bistand og opplæring? Boveiledningstjeneste kan gis til søkere som har et særlig hjelpebehov

Detaljer

Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256

Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256 Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256 Prosjektets varighet: 2. januar 2014 31.desember 2014 Harry Benjamin ressurssenter (HBRS):

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen- overordnede føringer. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen- overordnede føringer. Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Kosthold og fysisk aktivitet i barnehagen- overordnede føringer Bærum kommunes barnehagemelding 4.4 Barn tilbringer mange timer hver dag i barnehagen, og mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig

Detaljer

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN

HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE GJENNOM ARBEID MED KROPP, BEVEGELSE OG HELSE SKAL BARNEHAGEN BIDRA TIL AT BARN PERIODEPLAN STOKKATUNET BARNEHAGE KROPP, BEVEGELSE OG HELSE VÅR 2017 HVA SIER RAMMEPLANEN OM FAGOMRÅDET KROPP, BEVEGELSE OG HELSE «I løpet av småbarnsalderen tilegner barna seg grunnleggende motoriske

Detaljer